6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HÜKMÜ GEREĞİNCE
YARGILAMA GİDERLERİ (HARÇ VE GİDER AVANSI) HESAPLAMA
(2024 YILI)


 
Dava Değerini Giriniz: TL.       Maktu Harç:
 
Tanık Sayısı: Tanık var, sayısı Belli değil ise işaretleyiniz
 
Taraf Sayısı: Bilirkişi Sayısı: Avukat Sayısı:
 
Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanıyorsanız seçiniz
Dava dilekçesinde keşif deliline dayanıyorsanız seçiniz
 
Toplam Harç Ve Gider Avansı : TL.
                   

Tel : 0212 347 04 40(Pbx) Faks : 0212 347 04 41 E-mail : bilgi@kazanci.com.tr Web :www.kazanci.com.tr
© 1998-2024 Tüm Hakları Saklıdır.