YÖNETMELİKLER ENDEKSİ
R.G. NO
ARADIĞINIZ YÖNETMELİK R.G.NO'SUNU ARAMA ALANINA YAZINIZ
R.G. TARİHİ
ARADIĞINIZ YÖNETMELİK R.G. TARİHİNİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
YÖNETMELİK ADI
ARADIĞINIZ YÖNETMELİK ADINI ARAMA ALANINA YAZINIZ
---
343212 Ekim 1936

1

11.6.1936 TARİH VE 3039 SAYILI ÇELTİK EKİMİ KANUNUNUN SURETİ TATBİKINA DAİR TALİMATNAME
2851330 Aralık 2012 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN GEÇİCİ 46 NCI MADDESİ UYARINCA BEDELLİ ASKERLİK UYGULAMASI KAPSAMINDA TOPLANAN KAYNAĞIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE DAİR USUL VE ESASLAR
2900216 Mayıs 2014 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
304469 Haziran 2018 112 ACİL ÇAĞRI SERVİSİ TABANLI ARAÇ İÇİ ACİL ÇAĞRI SİSTEMİ BAKIMINDAN MOTORLU ARAÇLARIN, 112 TABANLI ARAÇ İÇİ ACİL ÇAĞRI AYRI TEKNİK ÜNİTELERİNİN VE AKSAMLARININ TİP ONAYINA YÖNELİK TEKNİK ŞARTLARINA VE DENEY İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (2017/79/AB)
304469 Haziran 2018 112 ACİL ÇAĞRI SERVİSİ TABANLI ARAÇ İÇİ ACİL ÇAĞRI SİSTEMİNE İLİŞKİN MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA YÖNELİK İDARİ HÜKÜMLERİN HAZIRLANMASI VE BU SİSTEM KULLANICILARI İÇİN GİZLİLİK VE VERİ KORUMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (2017/78/AB)
2980619 Ağustos 2016 112 ACİL ÇAĞRI SERVİSİ TABANLI ARAÇ İÇİ ACİL ÇAĞRI SİSTEMİNİN YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2015/758/AB)
2596311 Ekim 2005 1164 SAYILI ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 11 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
184794 Şubat 1984 14/6/1984 TARİH 3023 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE, İSPİRTO İLE BİRA VE ŞARAP DAHİL HER ÇEŞİT İSPİRTOLU İÇKİ SATMAK İSTEYENLERE TEKEL İDARESİNCE VERİLECEK RUHSATNAMELERE DAİR YÖNETMELİK
1390827 Temmuz 1971 155 SAYILI KANUNA GÖRE HAZIRLANAN HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
3162612 Ekim 2021 1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
14451 17 Şubat 1973 1615 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 132 NCİ MADDESİNİN 2-d FIKRASI HÜKMÜNÜN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2578816 Nisan 2005 1972 KONTEYNERLERLE İLGİLİ GÜMRÜK SÖZLEŞMESİ'NİN VE GEÇİCİ İTHALAT SÖZLEŞMESİ'NİN KONTEYNERLERLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
272773 Temmuz 2009

2

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIK ALAN ÖZÜRLÜLERE SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HASTANELERİN BELİRLENMESİ İLE SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
163941 Eylül 1978 2167 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 5 İNCİ MADDESİNİN B BENDİ GEREĞİNCE DDY. İŞÇİLERİ EMEKLİ SANDIĞI İLE AS. FAB. TEKAÜT SANDIĞINDAN ÇEŞİTLİ AYLIK ALANLAR HAKKINDA 1189 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNİN YENİDEN TATBİK ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK
1787521 Kasım 1982 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
1743521 Ağustos 1981 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU'NUN ÇEŞİTLİ HARÇLARLA İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
1743521 Ağustos 1981 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN HARCAMALARA KATILMA PAYLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2838616 Ağustos 2012 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2405217 Mayıs 2000 2859 SAYILI KANUNA 590 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE EKLENEN EK 1 İNCİ VE 2 NCİ MADDELERİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
1829326 Ocak 1984 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU'NUN 22 NCİ MADDESİ UYARINCA YABANCI ÜLKELERDE YAPILACAK İLANLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK
1840518 Mayıs 1984 2925 SAYILI TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK
1834114 Mart 1984 2981 SAYILI KANUN'DA KURULMASI ÖNGÖRÜLEN YEMİNLİ ÖZEL TEKNİK BÜROLAR YÖNETMELİĞİ

3

31.05.1940 TARİHLİ VE 2/13629 NUMARALI KARARNAMENİN TATBİK ŞEKLİNİ GÖSTERMEK ÜZERE MALİYE VE DAHİLİYE VEKALETLERİNCE MÜŞTEREKEN HAZIRLANAN TALİMATNAME
1888228 Eylül 1985 3226 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA KANUNU HÜKÜMLERINE GÖRE KİRALAMA KONUSU EDİLEN MALLARIN GÜMRÜK VERGİ VE RESİMLERİNİN TEMİNATA BAĞLAMA USUL VE EDİLEN MALLARIN GÜMRÜK VERGİ VE RESİMLERİNİN TEMİNATA BAĞLAMA USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK
1920124 Ağustos 1986 3290 SAYILI KANUN İLE BAZI MADDELERİ DEĞİŞTİRİLEN ve BAZI MADDELER EKLENEN 2981 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KURULAN FONUN HARCAMA ESASLARINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK
1917323 Temmuz 1986 3290 SAYILI KANUN İLE BAZI MADDELERİ DEĞİŞTİRİLEN VE BAZI MADDELER EKLENEN 2981 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
446320 Mart 1940 3704 NUMARALI KANUNA TEVFİKAN KÖY ÖĞRETMEN OKULLARI İLE KÖY EĞİTMEN KURSLARINA TAHSİS EDİLECEK ARAZİ TALİMATNAMESİ
134865 Mayıs 1970

4

4.5.1964 TARİHLİ VE 474 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI GÖSTERİR YENİ YÖNETMELİK
2547528 Mayıs 2004 4046 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İHALELERİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3037731 Mart 2018 406 SAYILI TELGRAF VE TELEFON KANUNU KAPSAMINDA ÖDENMESİ GEREKEN HAZİNE PAYINA İLİŞKİN İZAHAT TALEPLERİNİN CEVAPLANDIRILMASI, DENETİM VE UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ
316516 Kasım 2021 4373 SAYILI TAŞKIN SULARA VE SU BASKINLARINA KARŞI KORUNMA KANUNUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2470827 Mart 2002 4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK İKİNCİ BAĞIMSIZ DENETİMİN ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
246581 Şubat 2002 4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMİN ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2720924 Nisan 2009 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (e) BENDİNE GÖRE YAPILACAK ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2552315 Temmuz 2004 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (H) BENDİNDE BELİRTİLEN ALIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
279277 Mayıs 2011 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3-n MADDESİ KAPSAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE BAZI BAĞLI KURULUŞLARINCA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3237318 Kasım 2023 4734 SAYILI KANUNUN 3-n MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2921625 Aralık 2014 4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DIŞ FİNANSMAN SAĞLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
300908 Haziran 2017 4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA HİBE ALINMASI, HİBE VERİLMESİ VE HİBELERİN TAKİBİNE DAİR YÖNETMELİK
2743719 Aralık 2009 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNUNA GÖRE EL KONULARAK MÜLKİYETİ KAMUYA GEÇİRİLEN SAİR EŞYALARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
1937012 Şubat 1987

5

506 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILARA VE BUNLARIN EMEKLİLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİ YÖNETMELİĞİ
1658521 Mart 1979 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20. MADDESİNDE SÖZÜ EDİLEN BANKALAR, SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ, TİCARET ODALARI, SANAYİİ ODALARI-BORSALAR VE BUNLARIN TEŞKİL ETTİKLERİ BİRLİKLERCE KURULMUŞ OLAN SANDIKLARDAN, 11/7/1978 TARİHİNDEN ÖNCE TASFİYE EDİLMİŞ VEYA TASFİYE HALİNDE OLANLARIN SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA DEVRİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
298474 Ekim 2016 5233 SAYILI TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 6 NCI MADDESİ UYARINCA UYGULAMA YAPILAN REZERV YAPI ALANLARI İLE İLGİLİ YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2999025 Şubat 2017 5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU KAPSAMINDA DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEN DERSHANELER LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ VEYA KİRALAMA YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
177455 Temmuz 1982 5590 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ODALAR VE BORSALAR TARAFINDAN ÇIKARILMIŞ BULUNAN İÇ YÖNETMELİKLER İLE BORSALARCA ÇIKARILMIŞ OLAN ALIM SATIM ÖZEL YÖNETMELİKLERİN UYGULANMASINA DEVAM OLUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2895326 Mart 2014 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN AKARYAKITIN TESLİMİ, MUHAFAZASI, TASFİYESİ VE YAPILAN MASRAFLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2882114 Kasım 2013 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN EŞYA VE ALIKONULAN TAŞITLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
308579 Ağustos 2019 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE GÜMRÜK VERGİLERİNİN EKSİK ÖDENMESİ NEDENİYLE BAŞLATILAN BİR SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMAYA KONU KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
300619 Mayıs 2017 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE GÜMRÜK VERGİLERİNİN EKSİK ÖDENMESİ NEDENİYLE ELKONULAN KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3105328 Şubat 2020 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE İKRAMİYE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
280711 Ekim 2011 5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNUNUN GEÇİCİ 11 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2128616 Temmuz 1992

6

6136 SAYILI KANUNA 3831 SAYILI KANUNLA EKLENEN GEÇİCİ 8 NCİ MADDENİN UYGULANMASINI GÖSTEREN YÖNETMELİK
19635115 Kasım 19876136 SAYILI KANUNUNUN 2478 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN 2 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE SIRF SPORDA KULLANILAN NİŞAN TÜFEK VE TABANCALARI VE BUNLARA AİT MERMİLER İLE YİVLİ AV TÜFEKLERİNİN MERMİLERİNİN YURDA SOKULMASINA VE TEVZİİNE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2853218 Ocak 2013 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
315884 Eylül 2021 6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEKNİK YÖNTEMLERLE TAKİP SİSTEMLERİNİN KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2849815 Aralık 2012 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2889325 Ocak 2014 633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN EK 4 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
298247 Eylül 2016 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
301133 Temmuz 2017 6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN GEÇİCİ 8 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2853925 Ocak 2013 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ENGELLİ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
194741 Haziran 1987 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA 2022 SAYILI KANUN GEREĞİNCE ALINACAK SAĞLIK RAPORLARI VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
3043630 Mayıs 2018 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ
2945928 Ağustos 2015 6550 SAYILI ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
308557 Ağustos 2019 6713 SAYILI KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 1401)
1954414 Ağustos 1987 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 31, 32 VE 33’NCÜ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
2646416 Mart 2007 6831 SAYILI ORMAN KANUNU'NUN 2 NCİ MADDESİNİN (A) BENDİNE GÖRE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK
313577 Ocak 2021 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN EK 16 NCI MADDESİ KAPSAMINDA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 3413)
851826 Eylül 1953

8

859 NUMARALI İPEK BÖCEĞİ VE TOHUMU YETİŞTİRİLMESİ VE MUAYENESİ VE SATILMASI HAKKINDAKİ KANUNA AİT YÖNETMELİK
130969 Ocak 1969

9

969 SAYILI KURULAN DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN MUAMELE YÖNETMELİĞİ
2924624 Ocak 2015

A

ABONELİK SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ
3078829 Mayıs 2019 ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
31995 26 Ekim 2022 ACİL DURUM ŞERİTTE TUTMA SİSTEMLERİNE İLİŞKİN MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/2021/646)
2404611 Mayıs 2000 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
26392 30 Aralık 2006 AÇIK ALANDA KULLANILAN TEÇHİZAT TARAFINDAN OLUŞTURULAN ÇEVREDEKİ GÜRÜLTÜ EMİSYONU İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2000/14/AT)
283992 Eylül 2012 AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ
300295 Nisan 2017 ADALET BAKANLIĞI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
2641324 Ocak 2007 ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
1989611 Ağustos 1998 ADALET TEŞKİLÂTINI GÜÇLENDİRME FONU YÖNETMELİĞİ
283434 Temmuz 2012 ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
1809027 Haziran 1983 ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR GENEL YÖNETMELİK
3183312 Mayıs 2022 ADAY ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YÖNETMELİĞİ
2842326 Eylül 2012 ADAYLARIN VE SINAV GÖREVLİLERİNİN SINAV BİNALARINA GİRİŞ KOŞULLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3147030 Nisan 2021 ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
258321 Haziran 2005 ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ
259297 Eylül 2005 ADLİ SİCİL YÖNETMELİĞİ
177724 Ağustos 1982 ADLİ TIP KURUMU DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
2553931 Temmuz 2004 ADLİ TIP KURUMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
258321 Haziran 2005 ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
2637715 Aralık 2006 ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
2624531 Temmuz 2006 ADRES VE NUMARALAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3156713 Ağustos 2021 AEROSOL KAPLAR YÖNETMELİĞİ (75/324/AT)
3241530 Aralık 2023 AFET BÖLGELERİNDE SANAYİ ALANLARI İLE SANAYİ İŞYERLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
1298828 Ağustos 1968 AFET SEBEBİYLE HAK SAHİBİ OLANLARIN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK
141538 Nisan 1972 AFET SEBEBİYLE YAPILAN VE YAPILACAK OLAN BİNALARIN BORÇLANDIRMA BEDELLERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
278666 Mart 2011 AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ
3176024 Şubat 2022 AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 5211)
2785119 Şubat 2011 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
3120029 Temmuz 2020 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN HİZMET STANDARTLARI VE AKREDİTASYON ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2816910 Ocak 2012 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ARAŞTIRMA, ETÜT VE PROJE YAPTIRMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
2945928 Ağustos 2015 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DEPREM VERİ MERKEZİ SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
2760710 Haziran 2010 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
324482 Şubat 2024 AFET YENİDEN İMAR FONUNUN YAPISI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3149125 Mayıs 2021 AFETLERDE VE ACİL DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
2814921 Aralık 2011 AFRİKA AT VEBASI HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
2994511 Ocak 2017 AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3092723 Ekim 2019 AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
278109 Ocak 2011 AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROLÜ VE SİLVİKÜLTÜR İŞLERİNDE BİRİM FİYAT USULÜ İLE HİZMET ALIMLARINA DAİR YÖNETMELİK
319756 Ekim 2022 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3078425 Mayıs 2019 AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
3249924 Mart 2024 AHŞAP BİNALARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
3152730 Haziran 2021 AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 4198)
2853925 Ocak 2013 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
304158 Mayıs 2018 AİLE VE ÇOCUK DOSTU YAPIM VE DİZİLERİN TEŞVİK EDİLMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3245711 Şubat 2024 AİLE VE GENÇLİK FONU YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 8166)
258387 Mayıs 2005 AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DANIŞMA KURULUNUN TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3169823 Aralık 2021 AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HİZMETLERİNE KATILIM SAĞLAYAN VE KATKIDA BULUNANLARIN ONURLANDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3168611 Aralık 2021 AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK
2945322 Ağustos 2015 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ
3046127 Haziran 2018 AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ
2658416 Temmuz 2007 AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ
266034 Ağustos 2007 AKLAMA SUÇU İNCELEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3115211 Haziran 2020 AKREP TÜRLERİNİN DOĞADAN YAKALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
318038 Nisan 2022 AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2661415 Ağustos 2007 AKTÜERLER YÖNETMELİĞİ
2888012 Ocak 2014 ALABALIK VE SAZAN TÜRÜ BALIKLARIN YAŞADIĞI SULARIN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2612228 Mart 2006 ALAN KILAVUZLARININ SEÇİMİ, EĞİTİMİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2600627 Kasım 2005 ALAN YÖNETİMİ İLE ANIT ESER KURULUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÖNETİM ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2963626 Şubat 2016 ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
31995 26 Ekim 2022 ALKOL KİLİDİ KURULUM ÖN HAZIRLIĞINA İLİŞKİN MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/2021/1243)
2488826 Eylül 2002 ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
251306 Haziran 2003 ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2701027 Eylül 2008 ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ
2643515 Şubat 2007 ALT YAPILAR İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ
2558011 Eylül 2004 ALTYAPILI ARSA ÜRETİMİ VE BU ARSALARIN TAHSİS YOLUYLA SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
295889 Ocak 2016 AMATÖR HAVACILIK FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY – 6C)
3152326 Haziran 2021 AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
263697 Aralık 2006 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
243379 Mart 2001 ANADOLU METEOROLOJİ MESLEK LİSESİ YÖNETMELİĞİ
298828 Kasım 2016 ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
176599 Nisan 1982 ANITKABİR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2903317 Haziran 2014 ANİ MEŞE ÖLÜMÜ VE ÇAM ÇIRALI KANSER HASTALIĞI İLE TURUNÇGİL UZUN ANTENLİ BÖCEĞİ VE KESTANE GAL ARISI MÜCADELESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2839528 Ağustos 2012 ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2848128 Kasım 2012 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1746117 Eylül 1981 ANTALYA ULUSAL FİLM YARIŞMASINDA KÜLTÜR BAKANLIĞINCA VERİLECEK ÖDÜLLER YÖNETMELİĞİ
3115413 Haziran 2020 ANTARKTİKA’DA ÇEVRE KORUMA PROTOKOLÜNÜN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
2443921 Haziran 2001 ARACI KURUMLARIN TEDRİCİ TASFİYE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
313566 Ocak 2021 ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE ARAÇ MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2986926 Ekim 2016 ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİK
3031831 Ocak 2018 ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
284618 Kasım 2012 ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2987128 Ekim 2016 ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENLİĞİ SINAV, ATAMA, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1207323 Aralık 1931 ARAP HARFLERİ İLE TEDRİSAT YAPMAK İÇİN GİZLİ VEYA ALENİ DERSHANE AÇANLARA DAİR TALİMATNAME
19934 Ocak 1932 ARAP HARFLERİ İLE TEDRİSAT YAPMAK İÇİN GİZLİ VEYA ALENİ DERSHANE AÇANLARA DAİR TALİMATNAME
2945928 Ağustos 2015 ARAŞTIRMA ALTYAPILARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
2945928 Ağustos 2015 ARAŞTIRMA ALTYAPILARI SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ
2928027 Şubat 2015 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2597321 Ekim 2005 ARAŞTIRMA REAKTÖRLERİNDE İŞLETME ORGANİZASYONU, PERSONEL NİTELİKLERİ VE İŞLETİCİ PERSONEL LİSANSLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2714417 Şubat 2009 ARAŞTIRMA REAKTÖRLERİNDE KAYIT VE RAPORLAMA YÖNETMELİĞİ
2714417 Şubat 2009 ARAŞTIRMA REAKTÖRLERİNDE OLAĞANDIŞI OLAY BİLDİRİM VE RAPORLAMA YÖNETMELİĞİ
2714417 Şubat 2009 ARAŞTIRMA REAKTÖRLERİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖZEL İLKELER YÖNETMELİĞİ
2979710 Ağustos 2016 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİ
306797 Şubat 2019 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
3104722 Şubat 2020 ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3181722 Nisan 2022 ARI KOLONİLERİNİN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2812830 Kasım 2011 ARICILIK YÖNETMELİĞİ
2479625 Haziran 2002 ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL İKTİSABI, SATIŞI, KİRAYA VERİLMESİ, DEVRİ, İNTİKALİ, TRAMPA VE İRTİFAK HAKKI TESİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
220158 Ağustos 1994 ARSA OFİSİ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
316162 Ekim 2021 ARŞİVLERDEN YARARLANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
307376 Nisan 2019 ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ
304114 Mayıs 2018 ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ
3177511 Mart 2022 ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
2975729 Haziran 2016 ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB)
195622 Eylül 1987 ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN FAİLLERİNİN YAKALANMASINA YARDIMCI OLANLARA VERİLECEK ÖDÜL HAKKINDA YÖNETMELİK
1419524 Mayıs 1972 ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE YAPILACAK İLANIN USUL VE ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK
190684 Nisan 1986 ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNA GÖRE ARANANLARIN YAKALANMALARINA YARDIMCI OLANLARA ÖDENECEK PARA ÖDÜLÜNE DAİR YÖNETMELİK
2853925 Ocak 2013 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2721025 Nisan 2009 ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİNDE UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ
255401 Ağustos 2004 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ
296788 Nisan 2016 ASKER KİŞİLERİN KITA, KARARGÂH VE KURUMLARDA YA DA GÖREV ESNASINDA VEYA GÖREV YERLERİNDE ÖLÜMÜ HÂLİNDE YASAL MİRASÇILARINI TEMSİL ETMEK ÜZERE AVUKATIN VEKİL OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3119322 Temmuz 2020 ASKERALMA YÖNETMELİĞİ
2863330 Nisan 2013 ASKERÎ HÂKİM SİCİL YÖNETMELİĞİ
2873716 Ağustos 2013 ASKERÎ İŞYERLERİ İLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİMİ, TEFTİŞİ VE BU İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2470322 Mart 2002 ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ
942029 Eylül 1956 ASKERİ MERASİM VE PROTOKOL TALİMATNAMESİ
1803330 Nisan 1983 ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ
228718 Ocak 1997 ASKERLİK ÇAĞINA GİRENLERİN İLK YOKLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2936423 Mayıs 2015 ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRİRKEN ÖLEN VEYA ENGELLİ HALE GELENLERE TAZMİNAT ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1788430 Kasım 1982 ASLİ DEVLET MEMURLUĞUNA ATANANLARIN YEMİN MERASİMİ YÖNETMELİĞİ
272773 Temmuz 2009 ASMA FİDANI VE ÜRETİM MATERYALİ SERTİFİKASYONU İLE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ
129729 Ağustos 1968 ASTSUBAY MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
2356728 Aralık 1998 ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİ
2791019 Nisan 2011 AT YARIŞLARI MÜŞTEREK BAHİSLER YÖNETMELİĞİ
2791019 Haziran 2011 AT YARIŞLARI YÖNETMELİĞİ
1347013 Nisan 1970 AT YARIŞLARINDA STARTİNG - BOX MAKİNASI KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2837031 Temmuz 2012 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
1872110 Nisan 1985 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU İLE BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI, YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ
2833021 Haziran 2012 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
84288 Haziran 1953 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜR VE PERSONELİNİN GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2393819 Ocak 2000 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNETMELİĞİ
2994612 Ocak 2017 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (A) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI ALIM İŞLERİNE DAİR YÖNETMELİK
2994612 Ocak 2017 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN SATIM VE KİRAYA VERME İŞLERİNE DAİR YÖNETMELİK
2858512 Mart 2013 ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ
1725623 Eylül 1981 ATATÜRK YILI ÖDÜLLENDİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ
1720024 Aralık 1980 ATATÜRK’ÜN DOĞUMUNUN 100 ÜNCÜ YILINI KUTLAMA FONU YÖNETMELİĞİ
208881 Haziran 1991 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK
3205526 Aralık 2022 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN YÖNETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
316239 Ekim 2021 ATIK ÖN İŞLEM VE GERİ KAZANIM TESİSLERİNİN GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2556931 Ağustos 2004 ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
3098521 Aralık 2019 ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
293142 Nisan 2015 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
277216 Ekim 2010 ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2774227 Ekim 2010 ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3236611 Kasım 2023 ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ TEŞVİKİ YÖNETMELİĞİ
299406 Ocak 2017 ATIKSU TOPLAMA VE UZAKLAŞTIRMA SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2815022 Aralık 2011 ATLARIN ENFEKSİYÖZ ANEMİSİ HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
255456 Ağustos 2004 AV KORUMA GÖREVLİLERİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ
2968414 Nisan 2016 AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANMALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2565630 Kasım 2004 AV VE YABAN HAYVANI ÜRETME YERİ VE İSTASYONLARI İLE KURTARMA MERKEZLERİNİN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2584716 Haziran 2005 AV VE YABAN HAYVANLARI İLE BUNLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN BULUNDURULMASI, ÜRETİMİ VE TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2597624 Ekim 2005 AV VE YABAN HAYVANLARININ VE YAŞAM ALANLARININ KORUNMASI, ZARARLILARIYLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2568731 Aralık 2004 AVCI EĞİTİMİ VE AVCILIK BELGESİ VERİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1762910 Mart 1982 AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2546416 Mayıs 2004 AVLAKLARIN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE DENETİMİ ESAS VE USULLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
3133616 Aralık 2020 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3118211 Temmuz 2020 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 2753)
2846310 Kasım 2012 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI SATINALMA YÖNETMELİĞİ
2888012 Ocak 2014 AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN PROGRAM VE PROJELERİN FİNANSMAN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İLE ULUSAL FONUN ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2671327 Kasım 2007 AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU İDARELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HİBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
278098 Ocak 2011 AVRUPA BİRLİĞİNDEN SAĞLANAN MALİ YARDIMLAR KAPSAMINDAKİ ORTAK FİNANSMAN, ÖDEMELER VE DİĞER MALİ KONULARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
242829 Ocak 2001 AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK
3101117 Ocak 2020 AVUKATLARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2678815 Şubat 2008 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2513713 Haziran 2003 AYIPLI MALIN NEDEN OLDUĞU ZARARLARDAN SORUMLULUK HAKKINDA YÖNETMELİK
2821121 Şubat 2012 AYNI YERDE DOĞAL GAZ DEPOLAMA FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE LİSANS BAŞVURUSUNDA BULUNAN TÜZEL KİŞİLERİN SEÇİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
AYNİYAT TALİMATNAMESİ
1549712 Şubat 1976AYNİYAT VE AMBAR YÖNETMELİĞİ
1577930 Kasım 1976

B

BAĞ - KUR BÖLGE TEŞKİLÂTI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ
1571829 Eylül 1976 BAĞ - KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ SORUMLULUK TAZMİNATI YÖNETMELİĞİ
2639230 Aralık 2006 BAĞCILIK YÖNETMELİĞİ
3071010 Mart 2019 BAĞIMLILIK DANIŞMA, ARINDIRMA VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2850926 Aralık 2012 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ
1713211 Ekim 1980 BAĞ-KUR DEMİRBAŞ VE TÜKETİM MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ
2543415 Nisan 2004 BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2569812 Ocak 2005 BAĞ-KUR İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK YÖNETMELİĞİ
258953 Ağustos 2005 BAĞ-KUR SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI YÖNETMELİĞİ
2590513 Ağustos 2005 BAĞ-KUR SİGORTA YARDIMLARI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
2003530 Aralık 1988 BAĞ-KUR SİGORTALILARININ BAŞVURMA USULLERİ İLE UYMAK MECBURİYETİNDE OLDUKLARI ESASLAR VE TESCİLLE İLGİLİ İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
1666917 Haziran1979 BAĞ-KUR SİGORTALILARININ GELİR BASAMAKLARININ SEÇİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1799320 Mart 1983 BAĞ-KUR SİGORTALILARININ MALULLÜK HALLERİNİN TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK
2590311 Ağustos 2005 BAĞ-KUR SİGORTALILARININ ÖDEMEK ZORUNDA BULUNDUKLARI PRİMLERİN HESAPLANMASI, ÖDENMESİ VE TAHSİLİ USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1677404 Ekim 1979 BAĞ-KUR ÜYELERİNE VERİLECEK İŞLETME VE TESİS KREDİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
1677404 Ekim 1979 BAĞ-KUR ÜYELERİNE VERİLECEK KONUT VE TOPLU İŞYERİ KREDİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2913025 Eylül 2014 BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
288125 Kasım 2013 BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
2930120 Mart 2015 BAKANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON VE PLANLAMA KURULU YÖNETMELİĞİ
2624430 Temmuz 2006 BAKIMA MUHTAÇ, ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
323861 Aralık 2023 BAKIMDAN SORUMLU KURULUŞ (ECM) SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ
2814921 Aralık 2011 BAL ARILARININ AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
2814921 Aralık 2011 BAL ARILARININ KÜÇÜK KOVAN KURDU İLE TROPİLEAPS AKARI HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
2874120 Ağustos 2013 BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
245778 Kasım 2001 BANDROL UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3113220 Mayıs 2020 BANKA ÇAĞRI MERKEZLERİNİN HİZMET SEVİYESİNİN VE KALİTESİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2645810 Mart 2007 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
264222 Şubat 2007 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU ÜYELERİ İLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU PERSONELİNİN UYACAKLARI MESLEKİ VE ETİK İLKELERE DAİR YÖNETMELİK
2622612 Temmuz 2006 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3170429 Aralık 2021 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
2643010 Şubat 2007 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ
2647123 Mart 2007 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
2806323 Eylül 2011 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2623622 Temmuz 2006 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TARAFINDAN YAPILACAK DENETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2894316 Mart 2014 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ
2803423 Ağustos 2011 BANKACILIK HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN FAİZ ORANI RİSKİNİN STANDART ŞOK YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2974618 Haziran 2016 BANKACILIK HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİNE DAİR YÖNETMELİK
246581 Şubat 2002 BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMININ UYGULAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2664920 Eylül 2007 BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLARIN MÜŞTERİLERİNİN RİSK İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
288436 Aralık 2013 BANKALAR VE KAMU İDARELERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN SİGORTALILIK KONTROLÜ İLE KURUM VE KURULUŞLARDAN BİLGİ VE BELGELERİN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
263331 Kasım 2006 BANKALAR VE KONSOLİDE DENETİME TABİ KURULUŞLARCA YAPILABİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
314411 Nisan 2021 BANKALARCA KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİNE VE ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
295546 Aralık 2015 BANKALARCA YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
263331 Kasım 2006 BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
293142 Nisan 2015 BANKALARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3106915 Mart 2020 BANKALARIN BİLGİ SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK BANKACILIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
263331 Kasım 2006 BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2994612 Ocak 2017 BANKALARIN DEĞERLEME HİZMETİ ALMALARI VE BANKALARA DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
281065 Kasım 2011 BANKALARIN DESTEK HİZMETİ ALMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2905711 Temmuz 2014 BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ VE İÇSEL SERMAYE YETERLİLİĞİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ HAKKINDA YÖNETMELİK
263331 Kasım 2006 BANKALARIN İRADİ TASFİYELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
263331 Kasım 2006 BANKALARIN İZNE TABİ İŞLEMLERİ İLE DOLAYLI PAY SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
288125 Kasım 2013 BANKALARIN KALDIRAÇ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2975022 Haziran 2016 BANKALARIN KIYMETLİ MADEN ALIM SATIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3240621 Aralık 2023 BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
263331 Kasım 2006 BANKALARIN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2894821 Mart 2014 BANKALARIN LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI HESAPLAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
263331 Kasım 2006 BANKALARIN LİKİDİTE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
263331 Kasım 2006 BANKALARIN MUHASEBE UYGULAMALARINA VE BELGELERİN SAKLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3220226 Mayıs 2023 BANKALARIN NET İSTİKRARLI FONLAMA ORANI HESAPLAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
287565 Eylül 2013 BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2951123 Ekim 2015 BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
263331 Kasım 2006 BANKALARIN ÜST YÖNETİMİNE ATANACAKLARIN BİLDİRİMİ, YEMİN VE MAL BEYANINDA BULUNULMASI VE KARAR DEFTERLERİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2808919 Ekim 2011 BANKALARIN ÜST YÖNETİMİNE ATANACAKLARIN BİLDİRİMİ, YEMİN VE MAL BEYANINDA BULUNULMASI VE KARAR DEFTERLERİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3092824 Ekim 2019 BARAJ İNŞASI İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMALARDA KAMULAŞTIRMA SAHASINA MÜCAVİR TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 1704)
3133212 Aralık 2020 BASIN İLÂN KURUMU İLÂN PORTALI YÖNETMELİĞİ
2319812 Aralık 1997 BASIN İLAN KURUMU YÖNETMELİĞİ
3215910 Nisan 2023 BASIN KARTI YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 7051)
303493 Mart 2018 BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB)
298773 Kasım 2016 BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (2014/29/AB)
3160925 Eylül 2021 BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ İLE PLAJ İŞLETMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2724128 Mayıs 2009 BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI VE DEVLET SPORCUSU UNVANI VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2416812 Eylül 2000 BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
1772616 Haziran 1982 BAŞBAKANLIK HİZMET ŞEREF BELGESİ VE ŞİLT VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2479726 Haziran 2002 BAŞBAKANLIK KONUT MÜSTEŞARLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
2402418 Nisan 2000 BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
2060615 Ağustos 1990 BAŞBAKANLIK ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK
1875313 Mayıs 1985 BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT VE KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞI İHALE YÖNETMELİĞİ
2729319 Temmuz 2009 BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK
167455 Eylül 1979 BAYINDIRLIK İŞLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ
2485624 Ağustos 2002 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE YER ALAN MAHALLİ İDARELERE YAPILACAK YARDIMLAR ÖDENEĞİNİN KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
200748 Şubat 1989 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
1987618 Temmuz 1988 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER YÖNETMELİĞİ
252472 Ekim 2003 BAYINDIRLIK VE İSKAN ŞURASI İLE TOPLU KONUT ŞURASI YÖNETMELİĞİ
273686 Ekim 2009 BAZI AKARYAKIT TÜRLERİNDEKİ KÜKÜRT ORANININ AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
164523 Kasım 1978 BAZI KAMU PERSONELİNE TAYIN BEDELİ VERİLMESİNE AİT YÖNETMELİK
2238424 Ağustos 1995 BAZI KURUM VE KURULUŞLARIN KORUNMASI VE GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI HAKKINDAKİ 2495 SAYILI KANUNUN 4102 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
3130010 Kasım 2020 BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
3208728 Ocak 2023 BAZI ZARARLI KİMYASALLARIN İHRACATI VE İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK
1772010 Haziran 1982 BEDEN TERBİYESİ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI FON YÖNETMELİĞİ
2140514 Kasım 1992 BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2632621 Ekim 2006 BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ
281689 Ocak 2012 BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
259619 Ekim 2005 BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
282533 Nisan 2012 BELEDİYE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
986421 Mart 1958 BELEDİYE TAHSİLAT YÖNETMELİĞİ
1623723 Mart 1978 BELEDİYE TANZİM SATIŞLARI YÖNETMELİĞİ
2644222 Şubat 2007 BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK
2649011 Nisan 2007 BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ
1813817 Ağustos 1983 BELEDİYELER İMAR UYGULAMALARI YARDIM YÖNETMELİĞİ (1)
2595129 Eylül 2005 BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KİRALAMASI VE SATIŞINA DAİR GENEL YÖNETMELİK
2631914 Ekim 2006 BELEDİYELERİN KENTSEL ALTYAPI İHTİYAÇLARI İÇİN TAHSİS EDİLEN ÖDENEĞİN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2814517 Aralık 2011 BELGELERİN SAYIŞTAYA GÖNDERİLMESİ, İADESİ, SAKLANMASI VE YOK EDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
179741 Mart 1983 BELGELİ TURİZM İŞLETMELERİNDE YABANCI PERSONEL VE SANATKARLARIN ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2948120 Eylül 2015 BELİRLİ CANLI TIRNAKLI HAYVANLARIN İTHALATI VE TRANSİT GEÇİŞİNE İLİŞKİN HAYVAN SAĞLIĞI KURALLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
298452 Ekim 2016 BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLİ EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/35/AB)
228663 Ocak 1997 BELİRLİ ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞLEM GÖRDÜKTEN SONRA GERİ İTHAL EDİLEN BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE VE GİYİM EŞYASINA UYGULANAN EKONOMİK ETKİLİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ YÖNETMELİĞİ
2697522 Ağustos 2008 BELİRLİ YAVRU FOKLARIN KÜRKLERİNİN VE BUNLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN İTHALATININ YASAKLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
300251 Nisan 2017 BENZİN VE MOTORİN TÜRLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİNE DAİR YÖNETMELİK
306165 Aralık 2018 BENZİN VE NAFTANIN DEPOLANMASI VE DAĞITILMASINDAN KAYNAKLANAN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK EMİSYONLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
3021721 Ekim 2017 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İMALATHANELERİ YÖNETMELİĞİ
3168611 Aralık 2021 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
3004825 Nisan 2017 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN AMBALAJ BİLGİLERİ, KULLANMA TALİMATI VE TAKİBİ YÖNETMELİĞİ
3220327 Mayıs 2023 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
322081 Haziran 2023 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN PİYASA KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
2573017 Şubat 2005 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN SINIFLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
294053 Temmuz 2015 BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2544527 Nisan 2004 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
31706 31 Aralık 2021 BİLGİ SİSTEMLERİ VE İŞ SÜREÇLERİ BAĞIMSIZ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3143526 Mart 2021 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU ALACAK VE BORÇLARINA İLİŞKİN UZLAŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2891415 Şubat 2014 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ
290193 Haziran 2014 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ
279588 Haziran 2011 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ
2814214 Aralık 2011 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN DENETİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3075120 Nisan 2019 BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN SUCUL OMURGALI CANLILARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK
301433 Ağustos 2017 BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ
3186412 Haziran 2022 BİNALAR İLE YERLEŞMELER İÇİN YEŞİL SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ
270755 Aralık 2008 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
3022327 Ekim 2017 BİNALARDA SU YALITIMI YÖNETMELİĞİ
3008231 Mayıs 2017 BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2673519 Aralık 2007 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
3162713 Ekim 2021 BİNALARIN YIKILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2957426 Aralık 2015 BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2814416 Aralık 2011 BİRDEN ÇOK MEDYA HİZMET SAĞLAYICIYA ORTAKLIKLA İLGİLİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1795217 Şubat 1983 BİRDEN FAZLA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI İLGİLENDİREN SORUŞTURMALARDA GÖREVLENDİRİLECEK MÜFETTİŞLERİN GÖREVLENDİRME BİÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3080013 Haziran 2019 BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2456931 Ekim 2001 BİREYSEL EMEKLİLİK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
284629 Kasım 2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
32060 31 Aralık 2022 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK
3232126 Eylül 2023 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE KISMEN ÖDEME HAKKINDA YÖNETMELİK
2856015 Şubat 2013 BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2929413 Mart 2015 BİREYSEL KREDİLERLE BAĞLANTILI SİGORTALAR UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
2633028 Ekim 2006 BİRİNCİ SINIF MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNE YÜKSELTİLME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
2549719 Haziran 2004 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU (UNESCO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ
3097612 Aralık 2019 BİSİKLET YOLLARI YÖNETMELİĞİ
2913025 Eylül 2014 BİTKİ ÇEŞİT, ÇEŞİT ADAYI VE ISLAH MATERYALİNİN TOHUMCULUK KURULUŞLARINA DEVRİ, TOHUMLUK ÜRETİMİ VE PAZARLAMA HAKKI SATIŞI HAKKINDA YÖNETMELİK
2675513 Ocak 2008 BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ
2796919 Haziran 2011 BİTKİ KARANTİNASI FÜMİGASYON YÖNETMELİĞİ
2791221 Nisan 2011 BİTKİ KARANTİNASI İNSPEKTÖR YÖNETMELİĞİ
281313 Aralık 2011 BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİ
3062514 Aralık 2018 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK
2793920 Mayıs 2011 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ
2488523 Eylül 2002 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROL ANALİZLERİNİ YAPACAK ÖZEL LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3249520 Mart 2024 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN ONAYINA ESAS DENEMELERİ YAPACAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
291943 Aralık 2014 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN ÖNERİLMESİ, UYGULANMASI VE KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3248914 Mart 2024 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI VE PİYASAYA ARZI HAKKINDA YÖNETMELİK
3068513 Şubat 2019 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
279866 Temmuz 2011 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ ÜRETİM YERLERİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2781312 Ocak 2011 BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
3033416 Şubat 2018 BİTKİ SAĞLIĞI TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVARLARININ KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
293786 Haziran 2015 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
2814517 Aralık 2011 BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK
2812325 Kasım 2011 BİTKİSEL GIDA VE YEMİN İHRACATINDA SAĞLIK SERTİFİKASI DÜZENLENMESİ VE İHRACATTAN GERİ DÖNEN ÜRÜNLER İÇİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2767113 Ağustos 2010 BİYOGÜVENLİK KURULU VE KOMİTELERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
3208526 Ocak 2023 BİYOKÜTLE ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2867815 Haziran 2013 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
27449 31 Aralık 2009 BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ
308214 Temmuz 2019 BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2814315 Aralık 2011 BOMBUS ARISI YÖNETMELİĞİ
307099 Mart 2019 BORÇ VE RİSK YÖNETİMİNİN KOORDİNASYONU VE YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
3091511 Ekim 2019 BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2915019 Ekim 2014 BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ
2915019 Ekim 2014 BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR İLE İLGİLİ BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ
2593412 Eylül 2005 BORSA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ
2871219 Temmuz 2013 BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2776423 Kasım 2010 BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞI VE KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
3156713 Ağustos 2021 BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ) HAM PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATTI TESİSLERİNİN YAPIMI VE İŞLETİLMESİNE DAİR TEKNİK EMNİYET VE ÇEVRE YÖNETMELİĞİ
315292 Temmuz 2021 BOZULABİLİR GIDA MADDELERİNİN TAŞIMACILIĞINDA KULLANILACAK ÖZEL EKİPMANLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
294376 Ağustos 2015 BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2941311 Temmuz 2015 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN İDARİ İŞLER İLE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2924422 Ocak 2015 BÖLGESEL GELİŞME YÜKSEK KURULU VE BÖLGESEL GELİŞME KOMİTESİNİN TEŞEKKÜLÜ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
271893 Nisan 2009 BRUSELLOZ İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
2653730 Mayıs 2007 BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ
2817920 Ocak 2012 BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
1456313 Haziran 1973 BULAŞICI VE SALGIN HASTALIKLAR ÇIKTIĞINDA ALINACAK TEDBİRLERE UYULMAMASI HALİNDE UYGULANACAK CEZA YÖNETMELİĞİ
2918322 Kasım 2014 BUZAĞILARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ ASGARİ STANDARTLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3046026 Haziran 2018 BÜTÜNLEŞİK KAMU MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
307022 Mart 2019 BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2587615 Temmuz 2005 BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ
1838528 Nisan 1984 BÜYÜK ŞEHİR BELEDEYİLERİNİN GÖREVLERİ VE BU BELEDİYELERE AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARLA PERSONELİN İLÇE BELEDİYELERİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BÜYÜK VE ORTA ELÇİLERİN REİSİCUMHUR HAZRETLERİ TARAFINDAN SURETİ KABULLERİ VE SAİR TEŞRİFAT USULLERİ HAKKINDAKİ TALİMATNAME
2619915 Haziran 2006 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
2626116 Ağustos 2006 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ
292541 Şubat 2015 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA DAİR YÖNETMELİK
2445911 Temmuz 2001

C

CAMİ YAPTIRACAK VEYA ONARACAK DERNEKLERE VE KÖYLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2817718 Ocak 2012 CANLI HAYVAN TİCARETİ YAPAN SATICILARIN ÇALIŞMA VE DENETLENMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2961031 Ocak 2016 CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KULLANILACAK VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKALARININ STANDART MODELLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2814517 Aralık 2011 CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDE BELİRLİ MADDELER İLE BUNLARIN KALINTILARININ İZLENMESİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLERE DAİR YÖNETMELİK
3149327 Mayıs 2021 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 4021)
1735328 Mayıs 1981 CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TEVKİFEVLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
305821 Kasım 2018 CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU KONSİNYE SATIŞ İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
2603627 Aralık 2005 CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU VE İŞYURTLARININ İDARE VE İHALE YÖNETMELİĞİ
2584817 Haziran 2005 CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNDURULABİLECEK EŞYA VE MADDELER HAKKINDA YÖNETMELİK
3108329 Mart 2020 CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 2324)
2650628 Nisan 2007 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE 19/12/2006 TARİHİNDEN ÖNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERİN ALMAYI HAK ETTİKLERİ ÜCRETLER İLE GÖREVİN İFASINDAN DOĞAN ZORUNLU GİDERLERİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
264502 Mart 2007 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
285785 Mart 2013 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
30995 31 Aralık 2019 CEZA MUHAKEMESİNDE SERİ MUHAKEME YÖNETMELİĞİ
2806020 Eylül 2011 CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
301455 Ağustos 2017 CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ
2978226 Temmuz 2016 CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDAN HÜKÜMLÜ OLANLARA UYGULANACAK TEDAVİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HAKKINDA YÖNETMELİK
3139110 Şubat 2021 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN OLUŞTURULAN KURULLAR VE ÇALIŞMA HEYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3028529 Aralık 2017 COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI AMBLEM YÖNETMELİĞİ
3139110 Şubat 2021 COĞRAFİ VERİ İZİNLERİ YÖNETMELİĞİ
3139110 Şubat 2021 COĞRAFİ VERİ LİSANS YÖNETMELİĞİ
318564 Haziran 2022 CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 5690)
3115110 Haziran 2020 CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ
3075019 Nisan 2019 CUMHURBAŞKANLIĞININ SORUMLULUĞUNDA OLUP MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI YÖNETİMİNDE BULUNAN TARİHÎ BİNA VE OBJELERİN ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR YÖNETMELİK
3019529 Eylül 2017

Ç

ÇALIŞAN BULUŞLARINA, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞLARA VE KAMU DESTEKLİ PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA DAİR YÖNETMELİK
2872128 Temmuz 2013 ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK
2864815 Mayıs 2013 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
299362 Ocak 2017 ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2863330 Nisan 2013 ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
3172520 Ocak 2022 ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNE YÖNELİK TIBBİ TETKİKLERİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2874322 Ağustos 2013 ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK
1502129 Eylül 1974 ÇALIŞMA BAKANLIĞI MERKEZ VE İLLER TEŞKİLÂTINA ATANACAK PERSONEL HAKKINDA SINAV YÖNETMELİĞİ
1573515 Ekim 1976 ÇALIŞMA BAKANLIĞI YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜNE ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN YARDIMCISI OLARAK TAYİN EDİLECEKLER HAKKINDA YÖNETMELİK
16564 28 Şubat 1979 ÇALIŞMA BAKANLIĞI YURTDIŞI ÖRGÜTܒNÜN GÖREVLERİNE VE BU ÖRGÜT PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2702111 Ekim 2008 ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
254234 Nisan 2004 ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN ÜÇLÜ DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1285219 Mart 1968 ÇALIŞMA MÜŞAVİRLİK VE ATAŞELİKLERİN BİRBİRLERİYLE, BÜYÜKELÇİLİK, ELÇİKİ, DAİMÎ DELEGELİK, DAİMÎ MİSYONLARLA, BAŞKONSOLOSLUK VE KONSOLOSLUKLARLA OLAN İLİŞKİLİRENİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
3161329 Eylül 2021 ÇALIŞMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
317404 Şubat 2022 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
2892122 Şubat 2014 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ
2753831 Mart 2010 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
2845331 Ekim 2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
318908 Temmuz 2022 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2706121 Kasım 2008 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Mülga)
3066322 Ocak 2019 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN YURT DIŞINDA SÜREKLİ GÖREVE ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3199021 Ekim 2022 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
2318630 Kasım 1997 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINCA ATANACAK ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
277765 Aralık 2010 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMANLIK YETERLİK SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2533331 Aralık 2003 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DANIŞMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
2780130 Aralık 2010 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
2569812 Ocak 2005 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
2780130 Aralık 2010 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
321545 Nisan 2023 ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK
3213517 Mart 2023 ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
2872330 Temmuz 2013 ÇAY BAHÇESİ KURACAK OLANLARA RUHSATNAME VERİLMESİNDE UYGULANACAK ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
304469 Haziran 2018 ÇEK TAKAS FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
296144 Şubat 2016 ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
27159 4 Mart 2009 ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
3150912 Haziran 2021 ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
242204 Kasım 2000 ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ YAPILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
3057019 Ekim 2018 ÇEVRE ETİKETİ YÖNETMELİĞİ
264823 Nisan 2007 ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK
2911510 Eylül 2014 ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ
1875717 Mayıs 1985 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME FONU YÖNETMELİĞİ
2886225 Aralık 2013 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ
2543415 Nisan 2004 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI MAHALLİ ÇEVRE KURULLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ
304425 Haziran 2018 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI KAMU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
3115312 Haziran 2020 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
284025 Eylül 2012 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ŞÛRASI İLE ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞUMU VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2815022 Aralık 2011 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
320001 Kasım 2022 ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3169318 Aralık 2021 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
2815628 Aralık 2011 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİ
308236 Temmuz 2019 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ
3199728 Ekim 2022 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI YAPI MALZEMELERİ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
3190729 Temmuz 2022 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
3202930 Kasım 2022 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ
2956416 Aralık 2015 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK
2675614 Ocak 2008 ÇIRAKLIK EĞİTİMİ UYGULAMASI YAPILMAYAN MESLEK DALLARINDA MESLEKİ BELGELERİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2555112 Ağustos 2004 ÇİFTÇİ İSTİSNASI UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
2901227 Mayıs 2014 ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
210158 Ekim 1991ÇİFTÇİ VE KOOPERATİFÇİLİK TANITMA, EĞİTİM VE ÖDÜLLENDİRME FONU YÖNETMELİĞİ
2918322 Kasım 2014 ÇİFTLİK HAYVANLARININ REFAHINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2711822 Ocak 2009 ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2948019 Eylül 2015 ÇİFTLİKTE KESİLEN KÜÇÜK MİKTARLARDAKİ KANATLI VE TAVŞANIMSI ETLERİNİN DOĞRUDAN ARZINA DAİR YÖNETMELİK
276358 Temmuz 2010 ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ
319456 Eylül 2022 ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİ PLANLAMA VE ÇOCUK BAKIM KURULUŞLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
319134 Ağustos 2022 ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN İLAM VE TEDBİR KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2350324 Ekim 1998 ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKLARI YÖNETMELİĞİ
254256 Nisan 2004 ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3069220 Şubat 2019 ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL GEREKSİNİM DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2838818 Ağustos 2012 ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME YÖNETMELİĞİ
3204415 Aralık 2022 ÇOK DİSİPLİNLİ ÇOCUK VE GENÇ RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3007827 Mayıs 2017 ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI İLE TİCARİ HAVACILIK FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY 6A-ÇH)
2444830 Haziran 2001

D

D-8 ULUSLARARASI İCRA DİREKTÖRLÜĞÜNÜN TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2972124 Mayıs 2016 D-8 ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2561920 Ekim 2004 DAĞ MİHMANDARLIĞI YÖNETMELİĞİ
2957931 Aralık 2015 DAĞITIM SİSTEMİNDEKİ KAYIPLARIN AZALTILMASINA DAİR TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ
2542910 Nisan 2004 DAMGA YÖNETMELİĞİ
27159 4 Mart 2009 DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2496819 Aralık 2002 DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
3202930 Kasım 2022 DANIŞTAY YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
1961828 Ekim 1987 DAVALI TAŞINMAZ MAL TUTANAKLARlNIN KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1829427 Ocak 1984 DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ
3232328 Eylül 2023 DEMİRYOLU ALTYAPI ERİŞİM VE KAPASİTE TAHSİS YÖNETMELİĞİ
2941816 Temmuz 2015 DEMİRYOLU ARAÇLARI TESCİL VE SİCİL YÖNETMELİĞİ
2953618 Kasım 2015 DEMİRYOLU ARAÇLARI TİP ONAY YÖNETMELİĞİ
2953719 Kasım 2015 DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETMELİĞİ
3210111 Şubat 2023 DEMİRYOLU HEMZEMİN GEÇİTLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
307088 Mart 2019 DEMİRYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR YÖNETMELİK
3246216 Şubat 2024 DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
300842 Haziran 2017 DEMİRYOLU KOORDİNASYON KURULU YÖNETMELİĞİ
3234621 Ekim 2023 DEMİRYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI KAMU HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2769914 Eylül 2010 DENETİM GÖREVLİLERİNİN UYACAKLARI MESLEKÎ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2731611 Ağustos 2009 DENETİM KOMİSYONU BAŞKAN VE ÜYELERİNE İKRAMİYE ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3165510 Kasım 2021 DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
2858512 Mart 2013 DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞINA ATAMA YÖNETMELİĞİ
2814113 Aralık 2011 DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK
2775914 Kasım 2010 DENİZ ALACAKLARINA İLİŞKİN GEMİLERİN SİGORTALANDIRILMASI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2615026 Nisan 2006 DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN KAPSAMINDA MAL VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2632621 Ekim 2006 DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
3096127 Kasım 2019 DENİZ KAZA VE OLAYLARINI İNCELEME YÖNETMELİĞİ
2945423 Ağustos 2015 DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
3095319 Kasım 2019 DENİZ TİCARETİ GÖZETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
285741 Mart 2013 DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ
2729824 Temmuz 2009 DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ
2871623 Temmuz 2013 DENİZ UÇAKLARI İLE HAVA TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ (SHY-DENİZ)
3127717 Ekim 2020 DENİZ VE HAVA ARAÇLARI KAZALARINDA ARAMA KURTARMA YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 3095)
297969 Ağustos 2016 DENİZ VE İÇSULAR TARAMA YÖNETMELİĞİ
2909723 Ağustos 2014 DENİZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLİ SEFERLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2750728 Şubat 2010 DENİZCİLERE MAHSUS KIYAFET YÖNETMELİĞİ
93734 Ağustos 1956 DENİZCİLERE MAHSUS KIYAFET YÖNETMELİĞİ
287262 Ağustos 2013 DENİZCİLİK KOORDİNASYON KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ
3248712 Mart 2024 DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 8258)
3128828 Ekim 2020 DENİZLERDE FAALİYET GÖSTEREN BALIK ÇİFTLİKLERİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
242204 Kasım 2000 DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2960122 Ocak 2016 DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
2826717 Nisan 2012 DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2623117 Temmuz 2006 DERNEK, VAKIF, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN BÜTÇELERİNDEN YARDIM YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
316838 Aralık 2021 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELİK
2577231 Mart 2005 DERNEKLER YÖNETMELİĞİ
3031427 Ocak 2018 DETERJANLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3092218 Ekim 2019 DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
307911 Haziran 2019 DEVLET BİLGİ KOORDİNASYON KURULU VE MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
1399927 Ekim 1971 DEVLET BİNALARI İŞLETME, BAKIM, ONARIM YÖNETMELİĞİ
263642 Aralık 2006 DEVLET CENAZE TÖRENLERİ YÖNETMELİĞİ
2901530 Mayıs 2014 DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ SİSTEMİNE VERİ AKTARILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2796010 Haziran 2011 DEVLET DESTEKLERİNİ İZLEME VE DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
2836627 Temmuz 2012 DEVLET GELİR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
310017 Ocak 2020 DEVLET HAVA ARAÇLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY-DEVLET)
2532321 Aralık 2003 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
2962313 Şubat 2016 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN PARASAL YETKİLERİ İLE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA İHALE YÖNETMELİĞİ
1911826 Mayıs 1986 DEVLET KONSERVATUVARLARI ORTA VE LİSE DEVRELERİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
2273421 Ağustos 1996 DEVLET KONUK EVLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ
198927 Ağustos 1988 DEVLET MADALYA VE NİŞANLARI YÖNETMELİĞİ
2705414 Kasım 2008 DEVLET MALZEME OFİSİ MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE TESELLÜM YÖNETMELİĞİ
2705414 Kasım 2008 DEVLET MALZEME OFİSİ SATINALMA YÖNETMELİĞİ
2705414 Kasım 2008 DEVLET MALZEME OFİSİ SATIŞ YÖNETMELİĞİ
3147030 Nisan 2021 DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 3935)
1930811 Aralık 1986 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ
1937012 Şubat 1987 DEVLET MEMURLARINA VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİ YÖNETMELİĞİ
2809929 Ekim 2011 DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
150813 Aralık 1974 DEVLET MEMURLARININ ÇEKİLMELERİNDE DEVİR VE TESLİM SÜRELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1792612 Ocak 1983 DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1462211 Ağustos 1973 DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ
1808825 Haziran 1983 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK
1769920 Mayıs 1982 DEVLET MEZARLIĞI TESİSİ, YÖNETİMİ, BAKIM VE ONARIMI YÖNETMELİĞİ
2581413 Mayıs 2005 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1740923 Temmuz 1981 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM, SATIM VE İHALE İŞLERİ İLE MUHASEBE İŞLERİ VE AYNİYAT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
3099026 Aralık 2019 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 26 NCI MADDESİ KAPSAMINDA GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
285807 Mart 2013 DEVLET ORMANLARINDAKİ YAYLA ALANLARININ TESPİTİ VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2396818 Şubat 2000 DEVLET SANATÇISI OLACAK VE BU HAKTAN YARARLANACAKLAR İLE BUNLARIN NİTELİKLERİ VE SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
309417 Kasım 2019 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU YAPILARI KORUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİ YÖNETMELİĞİ
2632520 Ekim 2006 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İNŞA EDİLMİŞ, İŞLETMEYE ALINMIŞ VE İŞLETMEYE ALINACAK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN ENERJİ ÜRETİMİ İLE İLGİLİ KISIMLARI VE BUNLARIN MÜTEMMİM CÜZLERİ OLAN TAŞINMAZLARIN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNE DEVİR İŞLEMLERİNE AİT USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2879312 Ekim 2013 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI SUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ
2935514 Mayıs 2015 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK YETKİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2091328 Haziran 1991 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞI VE KİRAYA VERİLMESİNE AİT YÖNETMELİK
305887 Kasım 2018 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ
2266614 Haziran 1996 DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE SATIM İŞLEMLERİ  İLE HESAP USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3099026 Aralık 2019 DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 26 NCI MADDESİ KAPSAMINDA GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3214931 Mart 2023 DEVLET YARDIMLARININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU, İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 7023)
1813413 Ağustos 1983 DEVLETE VE KİŞİLERE MEMURLARCA VERİLEN ZARARLARIN NEVİ VE MİKTARLARININ TESPİTİ, TAKİBİ, AMİRLERİNİN SORUMLULUKLARI, YAPILACAK DİĞER İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2923614 Ocak 2015 DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ
288436 Aralık 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU VE İŞ KONSEYLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3025226 Kasım 2017 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU VE İŞ KONSEYLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1096118 Kasım 1961 DIŞ HATLARA SEFER YAPAN GEMİLERE GİRİŞ VE ÇIKIŞIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2547528 Mayıs 2004 DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ
269275 Temmuz 2008 DIŞ PROJE KREDİLERİNİN DIŞ BORÇ KAYDINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2923715 Ocak 2015 DIŞ TEMSİLCİLİKLERİN KORUNMASINDA GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRİLECEK EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3228116 Ağustos 2023 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER YÖNETMELİĞİ
1935730 Ocak 1987 DIŞ ÜLKELERDEKİ KURULUŞLARIN YEREL İHTİYAÇLARININ SAĞLANMASINA AİT YÖNETMELİK
311721 Temmuz 2020 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
3169823 Aralık 2021 DİAGNOSTİK RADYOLOJİ, NÜKLEER TIP VE RADYOTERAPİ GRUBU TIBBİ CİHAZLARIN KALİTE UYGUNLUK VE KALİTE KONTROL TESTLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2921423 Aralık 2014 DİĞER HAZİNE ALACAKLARININ YÖNETİMİ, TAKİP VE TAHSİLİ İLE KAYDEDİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
3170429 Aralık 2021 DİJİTAL BANKALARIN FAALİYET ESASLARI İLE SERVİS MODELİ BANKACILIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK
3085810 Ağustos 2019 DİN ŞÛRASI YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 1413)
3100814 Ocak 2020 DİP TARAMA MALZEMESİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
1901712 Şubat 1986 DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERDE DİPLOMATİK STATÜYÜ, KONSOLOSLUKLARDA KONSOLOSLUK MEMURU STATÜSÜNÜ HAİZ PERSONEL İLE İLGİLİ PROTOKOL ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
260167 Aralık 2005 DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ
2567216 Aralık 2004 DİŞ PROTEZCİLİĞİ DALINDA KALFALIK BELGESİ SAHİPLERİNE DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ MESLEK BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
307011 Mart 2019 DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
174239 Ağustos 1981 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİNİN "DERNEK, VAKIF VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDIM" ÖDENEĞİNİN DAĞITIM ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK
3231015 Eylül 2023 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
282577 Nisan 2012 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR’AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ
2069716 Kasım 1990 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR'AN KURSLARI YÖNETMELİĞİ
238686 Kasım 1999 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA İDARE OLUNAN CAMİ VE MESCİTLERDEKİ TEBERRÜKAT EŞYASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2838515 Ağustos 2012 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
3001421 Mart 2017 DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ DOĞADAN TOPLANMASI, ÜRETİMİ VE İHRACATINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3228419 Ağustos 2023 DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ
249253 Kasım 2002 DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
2488018 Eylül 2002 DOĞAL GAZ PİYASASI İÇ TESİSAT YÖNETMELİĞİ
2491826 Ekim 2002 DOĞAL GAZ PİYASASI İLETİM ŞEBEKESİ İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ
248697 Eylül 2002 DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
2488725 Eylül 2002 DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ
2985613 Ekim 2016 DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ
2491826 Ekim 2002 DOĞAL GAZ PİYASASI TESİSLER YÖNETMELİĞİ
2500728 Ocak 2003 DOĞAL GAZ PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
256571 Aralık 2004 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2520520 Ağustos 2003 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2521429 Ağustos 2003 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK
2936423 Mayıs 2015 DOĞUM YARDIMI YÖNETMELİĞİ
3192920 Ağustos 2022 DOZİMETRİ HİZMETİ VERECEK KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2604030 Aralık 2005 DÖKME YÜK GEMİLERİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜKLENMESİ VE BOŞALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
265091 Mayıs 2007 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
184794 Ağustos 1984 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ
2999025 Şubat 2017 DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİ
3033517 Şubat 2018 DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
1422423 Haziran 1972 DSİ YERALTISULARI TEKNİK YÖNETMELİĞİ
2814921 Aralık 2011 DURİN HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
22965 15 Nisan 1997 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KURULUŞ ANLAŞMASININ EKİNDE YER ALAN TİCARETTE TEKNİK ENGELLER ANLAŞMASINDA ÖNGÖRÜLEN BİLDİRİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
311809 Temmuz 2020 DÜŞEY ENGEL VERİLERİNİ TOPLAMA VE SUNMA YÖNETMELİĞİ
3142112 Mart 2021 DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİ
3142112 Mart 2021 DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 3637)
3186715 Haziran 2022

E

ECZA TİCARETHANELERİ VE ECZA TİCARETHANELERİNDE BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2897012 Nisan 2014 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK
2986421 Ekim 2016 ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
3016626 Ağustos 2017 EDEBİYAT ESERLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
298203 Eylül 2016 E-DEVLET HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2871219 Temmuz 2013 EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇME CİHAZLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ
3000411 Mart 2017 EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
3217428 Nisan 2023 EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
1884012 Ağustos 1985 EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINCA YAPTIRILACAK HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
284058 Eylül 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM TESİSLERİNİN KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASI İLE TESİSLERDEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMET ALANLARI DIŞINDAKİ HİZMET VE ALANLARIN İŞLETİLMESİ KARŞILIĞINDA YENİLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2521328 Ağustos 2003 EĞİTİM PERSONELİNİN NİTELİK VE SEÇİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
283722 Ağustos 2012 EKONOMİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2862016 Nisan 2013 EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
163988 Eylül 1978 EKSPERTİZ YÖNETMELİĞİ
2845331 Ekim 2012 EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ
29013 28 Mayıs 2014 ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİ
3181015 Nisan 2022 ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
302582 Aralık 2017 ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ DENETİM YÖNETMELİĞİ
3134929 Aralık 2020 ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SATIN ALMA VE SATIŞ İŞLEMLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2702414 Ekim 2008 ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE YÖNELİK JEOTERMAL KAYNAK ALANLARININ KULLANIMINA DAİR YÖNETMELİK
253053 Aralık 2003 ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ
185654 Kasım 1984 ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
2033911 Kasım 1989 ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2424630 Kasım 2000 ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
2889628 Ocak 2014 ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ
2720014 Nisan 2009 ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ
2900317 Mayıs 2014 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ
3169318 Aralık 2021 ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ
288092 Kasım 2013 ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
3241328 Aralık 2023 ELEKTRİK PİYASASI ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ
297057 Mayıs 2016 ELEKTRİK PİYASASI TALEP TAHMİNLERİ YÖNETMELİĞİ
3116019 Haziran 2020 ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ
3043630 Mayıs 2018 ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
3025226 Kasım 2017 ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİ
2495028 Kasım 2002 ELEKTRİK PİYASASINDA BİRDEN FAZLA PİYASA FAALİYETİNİ SÜRDÜRMEKTE OLAN TÜZEL KİŞİLERİN MEVCUT SÖZLEŞMELERİNDE YAPILACAK TADİLLERE VE İLETİM FAALİYETİ İLE VAZGEÇİLEN FAALİYETLERİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
31349 29 Aralık 2020 ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KALİTE YÖNETMELİĞİ
287262 Ağustos 2013 ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ
314799 Mayıs 2021 ELEKTRİK PİYASASINDA DEPOLAMA FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ
2808212 Ekim 2011 ELEKTRİK PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN ÜRETİM VE DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSLARI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİNE VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3077212 Mayıs 2019 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ
3080215 Haziran 2019 ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
283434 Temmuz 2012 ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2500728 Ocak 2003 ELEKTRİK PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3130414 Kasım 2020 ELEKTRİK PİYASASINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ
181298 Ağustos 1983 ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK
222807 Mayıs 1995 ELEKTRİK TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ
29221 30 Aralık 2014 ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ
2450021 Ağustos 2001 ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ
270744 Aralık 2008 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2879312 Ekim 2013 ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK ENERJİSİ VE KAPASİTE SATIŞ YÖNETMELİĞİ
3247024 Şubat 2024 ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME-TAŞIT-İŞ MAKİNELERİ DEĞERLENDİRME VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ
3104419 Şubat 2020 ELEKTRİK ÜRETİM VE ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ
3237823 Kasım 2023 ELEKTRİK, SU VE GAZ SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ
3145414 Nisan 2021 ELEKTRİKLİ SKUTER YÖNETMELİĞİ
3205526 Aralık 2022 ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ KISITLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
298452 Ekim 2016 ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2014/30/AB)
2976913 Temmuz 2016 ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPISI VE BİLGİ SİSTEMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2791221 Nisan 2011 ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARI GÜVENLİK SERTİFİKASI YÖNETMELİĞİ
3031427 Ocak 2018 ELEKTRONİK HABERLEŞME İSTASYONLARINA YER SEÇİM BELGESİNİN VERİLMESİ VE ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
283145 Haziran 2012 ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ACİL YARDIM ÇAĞRI HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3152326 Haziran 2021 ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİĞİNİN DOĞRULANMA SÜRECİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2769712 Eylül 2010 ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ
313244 Aralık 2020 ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİN KORUNMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2905913 Temmuz 2014 ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2746315 Ocak 2010 ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ
3022428 Ekim 2017 ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ
2724128 Mayıs 2009 ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
2785725 Şubat 2011 ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
256926 Ocak 2005 ELEKTRONİK İMZA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2905812 Temmuz 2014 ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR YÖNETMELİK
3195314 Eylül 2022 ELEKTRONİK MÜHRE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
306176 Aralık 2018 ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ
3205829 Aralık 2022 ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2811012 Kasım 2011 ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ YÖNETMELİĞİ
2871724 Temmuz 2013 ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
2994814 Ocak 2017 EMEKLİ SUBAY VE ASTSUBAYLARIN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDA PERSONEL VE ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİN FAALİYETİNE YÖNELİK HİZMETLERDE GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
271561 Mart 2009 EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLARIN AKTÜERYAL DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
312699 Ekim 2020 EMEKLİLİK GÖZETİM MERKEZİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
267508 Ocak 2008 EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2858613 Mart 2013 EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
1961828 Ekim 1987 EMLAK VERGİSİ DEĞERİ BULUNMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2963121 Şubat 2016 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI İLE DİĞER FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK TAZMİNATA DAİR YÖNETMELİK
3248914 Mart 2024 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK ÖĞRENCİLERE DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
179829 Mart 1983 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ, SİLAH KADEMELER GRUP BAŞKANLIĞI İLE KADEMELER YÖNETMELİĞİ
2437213 Nisan 2001 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ/BÜRO AMİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
2185621 Şubat 1994 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA VE HARİTA VEYA DENİZ BİLGİLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARININ TEMİN, MUHAFAZA VE KULLANMA YÖNETMELİĞİ
2232425 Haziran 1995 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI UÇUCU PERSONELİ KIYAFET VE TEÇHİZAT YÖNETMELİĞİ
251039 Mayıs 2003 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
1864221 Ocak 1985 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL POLİS SPOR GÜÇLERİ YÖNETMELİĞİ
283434 Temmuz 2012 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İÇİ BİREYSEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ
1854211 Ekim 1984 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE BÖLGE KRİMİNAL POLİS LABORATUARLARI TEKNİK HİZMET YÖNETMELİĞİ
1795510 Şubat 1983 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS ŞEHİTLİĞİ YÖNETMELİĞİ
220114 Ağustos 1994 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
2131514 Ağustos 1992 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KURULUŞLARI ESKORT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
247432 Mayıs 2002 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ OKUTMA YÖNETMELİĞİ (Mülga)
3026812 Aralık 2017 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ BİR MALİ YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI MÜMKÜN OLMAYAN ASAYİŞ VE GÜVENLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK ALIMLARININ AVANS VE KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2019514 Haziran 1989 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE STANDART DIŞI BIRAKILAN SİLAHLARIN SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK
310584 Mart 2020 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMELERİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 2223)
310584 Mart 2020 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMELERİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK
2774328 Ekim 2010 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI BAŞPOLİS MEMURU VE KIDEMLİ BAŞPOLİS MEMURU RÜTBELERİNE YÜKSELME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
2803625 Ağustos 2011 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI BRANŞ YÖNETMELİĞİ
2134211 Eylül 1992 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
2661415 Ağustos 2007 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİ
2935110 Mayıs 2015 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2011117 Mart 1989 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNE GÖREVLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BEDELİ MUKABİLİ ZATİ DEMİRBAŞ TABANCA SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK
1987921 Temmuz 1988 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNİN RÜTBE TERFİİNDE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİ
270455 Kasım 2008 EMNİYET TEŞKİLATI BOMBA İMHA TAZMİNATININ UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
169515 Nisan 1980 EMNİYET TEŞKİLÂTI DİSİPLİN KURULLARININ ÇALIŞMA ESAS VE YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
1761019 Şubat 1982 EMNİYET TEŞKİLATI KANTİN YÖNETMELİĞİ
1809229 Haziran 1983 EMNİYET TEŞKİLATI KURTARICI ARAÇLARININ KULLANILMASINA AİT YÖNETMELİK
193292 Ocak 1987 EMNİYET TEŞKİLATI MENSUPLARININ SİCİL RAPORLARINI DÜZENLEMEYE YETKİLİ AMİRLERİ BELİRLEYEN YÖNETMELİK
1761019 Şubat 1982 EMNİYET TEŞKİLATI MENSUPLARININ SİCİLLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2957426 Aralık 2015 EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİ KİMLİK KARTLARI YÖNETMELİĞİ
302903 Ocak 2018 EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
1795611 Şubat 1983 EMNİYET TEŞKİLATINDA ÇALIŞAN YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ
2837031 Temmuz 2012 EMNİYET TEŞKİLATINDA EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI DIŞINDA GÖREVLİ KADROLU VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ
3019630 Eylül 2017 EMNİYET TEŞKİLATINDA EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI DIŞINDAKİ GÖREVLİ PERSONELİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
1993015 Eylül 1988 EMNİYET TEŞKİLATINDA İLK DEFA DEVLET KAMU HİZMETİ VE GÖREVLERİNE DEVLET MEMURU OLARAK ATANACAKLAR İÇİN MECBURİ YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI ÖZEL YÖNETMELİĞİ
2939826 Haziran 2015 EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK
1085515 Temmuz 1961 EMNİYET VE ASAYİŞ İŞLERİNDE İL, İLÇE VE BUCAKLARDAKİ JANDARMA VE EMNİYET ÖDEVLERİNİN YAPILMASI VE YETKİLERİNİN KULLANILMASI SURETİNİ VE ARALARINDAKİ MÜNASEBETLERİ GÖSTERİR YÖNETMELİK
308546 Ağustos 2019 ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ
258698 Temmuz 2005 ENDÜSTRİYEL RADYOGRAFİDE RADYASYONDAN KORUNMA VE LİSANSLAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga)
314112 Mart 2021 ENERJİ ETİKETLEMESİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 3584)
317415 Şubat 2022 ENERJİ İLE İLGİLİ ÜRÜNLERİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 5187)
2809727 Ekim 2011 ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
293131 Nisan 2015 ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2901227 Mayıs 2014 ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM YÖNETMELİĞİ
3170328 Aralık 2021 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
316472 Kasım 2021 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TAŞINMAZ TEMİNİ İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2900418 Mayıs 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ
276058 Haziran 2010 ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINA (ENAR) DAİR YÖNETMELİK
322136 Haziran 2023 ENERJİ SEKTÖRÜNDE SİBER GÜVENLİK YETKİNLİK MODELİ YÖNETMELİĞİ
3097511 Aralık 2019 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
289624 Nisan 2014 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İSTATİSTİK SİSTEMİ VERİ YÖNETMELİĞİ
304706 Temmuz 2018 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ
2771025 Eylül 2010 ENFEKSİYÖZ MADDE İLE ENFEKSİYÖZ TANI VE KLİNİK ÖRNEĞİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ
3218812 Mayıs 2023 ENGELLİ BİREYLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE VE ULUSAL ENGELLİ VERİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASINA DAİR YÖNETMELİK
298784 Kasım 2016 ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
289067 Şubat 2014 ENGELLİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI VE ENGELLİLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
288779 Ocak 2014 ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAYAN İŞVERENLERDEN TAHSİL EDİLEN İDARİ PARA CEZALARINI KULLANMAYA YETKİLİ KOMİSYONA DAİR YÖNETMELİK
2568630 Aralık 2004 ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK
184269 Haziran 1984 ER VE ERBAŞ SINIFINDAN ASKERİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN ÖZEL SINAVLARI VE BELGE VERME İŞLEMLERİNİN USULÜ VE BU BELGELERLE HANGİ CİNS TAŞITLARIN NERELERDE KULLANILACAĞINA DAİR YÖNETMELİK
918823 Aralık 1955 ERAT SEVKİYAT YÖNETMELİĞİ
182392 Aralık 1983 EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELE BİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI ÜYELERİNİN MALÛLİYET VE ÖLÜMLE SONUÇLANAN İŞKAZALARI SEBEBİYLE KENDİLERİNE VEYA HAK SAHİPLERİNE YAPILACAK YARDIM YÖNETMELİĞİ
266937 Kasım 2007 EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELEBİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI İHALE YÖNETMELİĞİ
2399621 Mart 2000 EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELEBİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ
2871320 Temmuz 2013 ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ
273438 Eylül 2009 ERİŞİM VE ARABAĞLANTI YÖNETMELİĞİ
3069220 Şubat 2019 ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2317216 Kasım 1997 ESER SAHİBİNİN HAKLARINA KOMŞU HAKLAR YÖNETMELİĞİ
254868 Haziran 2004 ESER, İCRA, YAPIM VE YAYINLARIN KULLANILMASI VE/VEYA İLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
244268 Haziran 2001 ESKİMİŞ, SOLMUŞ, YIRTILMIŞ VE KULLANILMAYACAK DURUMA GELMİŞ BAYRAKLARIN YOK EDİLMESİ USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK
1680712 Kasım 1979 ESKİMİŞ, YIPRANMIŞ VEYA KISMEN FİZİKİ PARÇA KAYBINA UĞRAMIŞ BANKNOTLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA 14 OCAK 1970 TARİHLİ VE 1211 SAYILI KANUN’UN 37 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE MALİYE BAKANLIĞI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ARASINDA MÜŞTEREKEN KARARLAŞTIRILAN ESASLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK
1220113 Ocak 1966 ESNAF VE KÜÇÜK SANAT SAHİPLERİ İLE İŞ SAHİPLERİ ARASINDA HASIL OLAN ANLAŞMAZLIKLARIN HALİNE DAİR İHTİYARİ TAHKİM YÖNETMELİĞİ
2593816 Eylül 2005 ESNAF VE SANATKAR İLE TACİR VE SANAYİCİYİ BELİRLEME KOORDİNASYON KURULU YÖNETMELİĞİ
1509517 Aralık 1974 ESNAF VE SANATKARLAR DERNEKLERİ BİRLİKLERİNE AİT İŞLEM PERSONEL VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
1509517 Aralık 1974 ESNAF VE SANATKÂRLAR DERNEKLERİ İŞLEM PERSONEL VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
26743 31 Aralık 2007 ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI MUAMELAT YÖNETMELİĞİ
26743 31 Aralık 2007 ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
2779019 Aralık 2010 ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINCA YAPILACAK MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2594220 Eylül 2005 ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU TOPLANTILARDA BULUNDURULACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ VEYA HÜKÜMET KOMİSERLERİ YÖNETMELİĞİ
2678714 Şubat 2008 ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARININ ÜST KURULUŞLARINA ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE KATILMA PAYLARI İLE DÜZENLEDİKLERİ VE ONAYLADIKLARI BELGELER İLE YAPTIKLARI HİZMETLER KARŞILIĞINDA ALACAKLARI ÜCRETLER HAKKINDA YÖNETMELİK
3062514 Aralık 2018 ESNAF VE SANATKÂRLAR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ
2833829 Haziran 2012 ESNAF VE SANATKÂRLAR ŞÛRASI YÖNETMELİĞİ
2678714 Şubat 2008 ESNAF VE SANATKARLARCA ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN FİYAT TARİFELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2678714 Şubat 2008 ESNAF VE SANATKARLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİK
3204011 Aralık 2022 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3030720 Ocak 2018 ETÇİ TAVUKLARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ ASGARİ STANDARTLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2541224 Mart 2004 ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ
2810030 Ekim 2011 ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
280788 Ekim 2011 EV HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
281335 Aralık 2011 EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ OLMAYAN HAREKETLERİNDE UYGULANACAK HAYVAN SAĞLIĞI ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK
2815022 Aralık 2011 EVCİL HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK
2815022 Aralık 2011 EVCİL HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ TESCİLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2575110 Mart 2005 EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK
3220226 Mayıs 2023 EVDE BAKIM YARDIMI YÖNETMELİĞİ
322092 Haziran 2023 EVDE SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK
189217 Kasım 1985 EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ
2963929 Şubat 2016 EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
276613 Ağustos 2010 EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2869229 Haziran 2013 EXPO 2016 ANTALYA AJANSI BÜTÇE, MUHASEBE UYGULAMALARI VE TASFİYE YÖNETMELİĞİ
286418 Mayıs 2013 EXPO 2016 ANTALYA AJANSININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2644323 Şubat 2007

F

FAALİYET İZNİ KALDIRILAN BANKALARDAKİ SİGORTALI MEVDUAT VE SİGORTALI KATILIM FONUNUN ÖDENMESİ İLE BU BANKALARIN İFLAS VE TASFİYESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
255113 Temmuz 2004 FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ, GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK
229761 Mayıs 1997 FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
292574 Şubat 2015 FAKTORİNG İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3143223 Mart 2021 FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR ASKERÎ ÖĞRENCİ KOMUTANLIĞI VE ÖĞRENCİLERİ İLE FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARDAN YETİŞEN SUBAYLARA VE ASTSUBAYLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3001421 Mart 2017 FATİH PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE DAİR YÖNETMELİK
1517613 Mart 1975 FAZLA ÇALIŞMANIN UYGULAMA ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK
2701027 Eylül 2008 FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2728915 Temmuz 2009 FINDIK ÜRETİMİNİN PLANLANMASI VE DİKİM ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2701027 Eylül 2008 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
192114 Eylül 1986 FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİNİN VERECEKLERİ YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
2613813 Nisan 2006 FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ İÇEREN TAŞIYICI MATERYALLER İLE BU ESERLERİN ÇOĞALTILMASINA YARAYAN TEKNİK CİHAZLARIN BEDELLERİNDEN YAPILAN KESİNTİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2317216 Kasım 1997 FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN İŞARETLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2617117 Mayıs 2006 FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN KAYIT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2579018 Nisan 2005 FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN TESPİT EDİLDİĞİ MATERYALLERİN DOLUM, ÇOĞALTIM VE SATIŞINI YAPAN VEYA YAYAN İŞLETMELERİN SERTİFİKALANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
277516 Kasım 2010 FİKRÎ HAKLAR ORTAK VERİ TABANI YÖNETMELİĞİ
3094814 Kasım 2019 FİKRİ MÜLKİYET AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİ
3091915 Ekim 2019 FİLM ÇEKİM İZİNLERİ VE ORTAK YAPIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2925331 Ocak 2015 FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ
263331 Kasım 2006 FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2862724 Nisan 2013 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3171611 Ocak 2022 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG, FİNANSMAN VE TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİNE VE ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2886124 Aralık 2013 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG, FİNANSMAN VE TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
311207 Mayıs 2020 FİNANSAL PİYASALARDA MANİPÜLASYON VE YANILTICI İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2615228 Nisan 2006 FİNANSAL SEKTÖR KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3051015 Ağustos 2018 FİNANSAL SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
310617 Mart 2020 FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2642031 Ocak 2007 FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA ÇERÇEVE ANLAŞMALARININ ONAYLANMASI, KABULÜ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2472311 Nisan 2002 FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA ÇERÇEVE ANLAŞMALARININ ONAYLANMASI, KABULÜ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2904428 Haziran 2014 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ
3188129 Haziran 2022 FLORLU SERA GAZLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
184783 Ağustos 1984 FONLAR İHALE YÖNETMELİĞİ
3060827 Kasım 2018 FREKANS TAHSİSİNDEN MUAF TELSİZ CİHAZ VE SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1801612 Nisan 1983 FRENGİ SAVAŞ YÖNETMELİĞİ
2175713 Kasım 1993

G

GALATASARAY EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMU YÜKSEK ÖĞRETİM BİRİMLERİ GENEL YÖNETMELİĞİ
2175713 Kasım 1993 GALATASARAY EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMUNUN KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2196418 Haziran 1994 GAMMA VE ELEKTRON DEMETİ IŞINLAMA TESİSLERİNİN GÜVENLİĞİ VE LİSANSLANMASI YÖNETMELİĞİ (Mülga)
2902913 Haziran 2014 GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ
304125 Mayıs 2018 GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (2016/426/AB)
2873716 Ağustos 2013 GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK
1242817 Ekim 1966 GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
3131828 Kasım 2020 GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİNİN İŞLETİLMESİ VE YÖNETİLMESİ AMACIYLA TEFRİK EDİLEN ÖDENEĞİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI, HARCANMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, DENETLENMESİ VE ALIMLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2959415 Ocak 2016 GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK
2915322 Ekim 2014 GEÇİCİ KORUMA YÖNETMELİĞİ
2276320 Eylül 1996 GEÇİCİ VE GÖNÜLLÜ KÖY KORUCULARININ ELLERİNDE BULUNDURDUKLARI RUHSATSIZ SİLAHLARIN TESLİMİ VE RUHSATA BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2874423 Ağustos 2013 GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
313832 Şubat 2021 GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
320933 Şubat 2023 GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
2915827 Ekim 2014 GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
307099 Mart 2019 GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2730531 Temmuz 2009 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (A) GRUBU KADROLARINA GİRİŞ SINAVLARININ DUYURULMASI, SINAVLARA BAŞVURULAR İLE ATAMADA İSTENECEK BELGELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2744426 Aralık 2009 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
2803120 Ağustos 2011 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREVLERİ İLE AVUKATLARIN MESLEĞE ALINMALARI, DAVALARIN TAKİP USULÜ VE ÇALIŞMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3179531 Mart 2022 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
281043 Kasım 2011 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
2947817 Eylül 2015 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ SÜREKLİLİK ARZ EDEN HİZMETLERİNDE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
280499 Eylül 2011 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ
1987214 Temmuz 1988 GELİR İDARESİNİ GELİŞTİRME FONU YÖNETMELİĞİ
208958 Haziran 1991 GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONUNDAN BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE YAPILACAK YARDIMLARIN UYGULAMA ESASLARINA AİT YÖNETMELİK
2440720 Mayıs 2001 GEMİ ACENTELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
282245 Mart 2012 GEMİ ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ
2037820 Aralık 1989 GEMİ ADAMLARININ İKAMET YERLERİ, SAĞLIK VE İAŞELERİNE DAİR YÖNETMELİK
3084427 Temmuz 2019 GEMİ BOYA YÖNETMELİĞİ
268719 Mayıs 2008 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
3218812 Mayıs 2023 GEMİ SİCİL YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 7283)
253968 Mart 2004 GEMİ SÖKÜM YÖNETMELİĞİ
2597523 Ekim 2005 GEMİ TEÇHİZATI YÖNETMELİĞİ
2643818 Şubat 2007 GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ SİSTEMLERİNİN KURULMASINA VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
317371 Şubat 2022 GEMİ VE SU ARAÇLARINDA GAZDAN ARINDIRMA YÖNETMELİĞİ
295257 Kasım 2015 GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT VE BAKIM-ONARIM YÖNETMELİĞİ
3032810 Şubat 2018 GEMİADAMLARI VE KILAVUZ KAPTANLAR YÖNETMELİĞİ
2995218 Ocak 2017 GEMİLER İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİ
2623016 Temmuz 2006 GEMİLERDE METEOROLOJİK RASAT YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2568226 Aralık 2004 GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
2740917 Kasım 2009 GEMİLERİN TEKNİK YÖNETMELİĞİ
2716712 Mart 2009 GEMİLERİN TONİLATOLARINI ÖLÇME YÖNETMELİĞİ
3237722 Kasım 2023 GEMİLERLE YAPILAN DÜZENLİ SEFERLER HAKKINDA YÖNETMELİK
323583 Kasım 2023 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BURS YÖNETMELİĞİ
3184726 Mayıs 2022 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK KAMPLARI YÖNETMELİĞİ
3184726 Mayıs 2022 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
323583 Kasım 2023 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KREDİ YÖNETMELİĞİ
2825031 Mart 2012 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PROJE YÖNETMELİĞİ
323283 Ekim 2023 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR MÜŞAVİRLERİ YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 7673)
3202829 Kasım 2022 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ İLE TÜRKİYE OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
286407 Mayıs 2013 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ULUSLARARASI GENÇLİK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARI İHALE YÖNETMELİĞİ
314134 Mart 2021 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ ULUSAL VE ULUSLARARASI SPORTİF FAALİYETLERİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARI İHALE YÖNETMELİĞİ
258698 Temmuz 2005 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ
320988 Şubat 2023 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İHALE YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2549416 Haziran 2004 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPONSORLUK YÖNETMELİĞİ
2668125 Ekim 2007 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI BÜTÇE, MUHASEBE VE BİLET YÖNETMELİĞİ
2872027 Temmuz 2013 GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ
2796818 Haziran 2011 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
314788 Mayıs 2021 GENEL HAVACILIK HAVA TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN GÜVENLİK TEDBİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3110824 Nisan 2020 GENEL HAVACILIK YÖNETMELİĞİ (SHY-6B)
2815628 Aralık 2011 GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2897618 Nisan 2014 GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
2897618 Nisan 2014 GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
3142011 Mart 2021 GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2823415 Mart 2012 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ MAHALLİ İDARELER İLE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARI VE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN YURTİÇİ PİYASALARDA YAPACAKLARI TAHVİL İHRAÇLARININ İZİN SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
2921423 Aralık 2014 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
3100410 Ocak 2020 GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
2767113 Ağustos 2010 GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNE DAİR YÖNETMELİK
284014 Eylül 2012 GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
2953719 Kasım 2015 GERİ ÇEKME YÖNETMELİĞİ
156729 Ağustos 1976 GERİ KALMIŞ YÖRELERDE YAPILACAK HALK KONUTU YAPIMI UYGULAMALARI VE BU UYGULAMALARIN GEREKTİRDİĞİ ALT YAPI VE KAMULAŞTIRMALARINA AİT SARF VE TAHSİS YÖNETMELİĞİ
30995 31 Aralık 2019 GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
300575 Mayıs 2017 GEZİ TEKNELERİ VE KİŞİSEL DENİZ TAŞITLARI YÖNETMELİĞİ
2814517 Aralık 2011 GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ
309073 Ekim 2019 GIDA IŞINLAMA YÖNETMELİĞİ
283733 Ağustos 2012 GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK
2978226 Temmuz 2016 GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2814517 Aralık 2011 GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
3175418 Şubat 2022 GIDA KONTROL LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ
1701512 Haziran 1980 GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN VEYA BULUNMAK ÜZERE İMAL EDİLEN PLASTİKLER HAKKINDA YÖNETMELİK
236531 Nisan 1999 GIDA MADDELERİ ÜRETEN İŞYERLERİNE VE ÜRÜNLERİNE VERİLEN GIDA SİCİLİ, TESCİL VE ÜRETİM İZNİNE AİT İŞLEMLER İÇİN ALINACAK ÜCRETLERİN TAHSİL VE HARCAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
3216920 Nisan 2023 GIDA VE TAKVİYE EDİCİ GIDALARDA SAĞLIK BEYANI KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK
2814517 Aralık 2011 GIDA VE YEMİN RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK
3145616 Nisan 2021 GIDA VE YEMLERDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ FİİLİ VE İDARİ PARA CEZALARININ HESAPLANMASINA DAİR YÖNETMELİK
2925331 Ocak 2015 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
1585923 Şubat 1977 GIDA-TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN BELEDİYELERE YARDIM İÇİN MALİ TRANSFER HARCAMALARI TERTİBİNE KONAN ÖDENEĞİN DAĞITIM ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK
3182126 Nisan 2022 GİZLİLİK DERECELİ BELGELERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 5529)
32060 31 Aralık 2022 GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ
3113523 Mayıs 2020 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN YÖNETMELİĞİ
3131828 Kasım 2020 GÖÇER HAYVANLARIN TANIMLANMASI VE NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2493614 Kasım 2002 GÖÇMEN İŞÇİ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
250716 Nisan 2003 GÖREV ZARARLARININ TESPİTİ USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
3134929 Aralık 2020 GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA MERKEZLERİ İLE HÜKÜMLÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
298828 Kasım 2016 GÜMRÜK İDARELERİNCE TAHSİL EDİLEN BANDROL ÜCRETLERİNİN BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLMESİ VE BAKANLIK HARCAMA BİRİMLERİNCE KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2900621 Mayıs 2014 GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ
3003612 Nisan 2017 GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARI VERİLEN KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
308579 Ağustos 2019 GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARINA KONU KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2739231 Ekim 2009 GÜMRÜK LABORATUVARLARININ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
244812 Ağustos 2001 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI İLE GENEL MÜDÜRLÜK STAJYER KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVLARINA KATILMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2546922 Mayıs 2004 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2803827 Ağustos 2011 GÜMRÜK UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ
2838818 Ağustos 2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ
2833122 Haziran 2012 GÜMRÜK VE TİCARET KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
27369 7 Ekim 2009 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ
301488 Ağustos 2017 GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİ
2796919 Haziran 2011 GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3011030 Haziran 2017 GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2659426 Temmuz 2007 GÜVENCE HESABI YÖNETMELİĞİ
318553 Haziran 2022 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 5649)
1260424 Mayıs 1967 GÜZEL SANATLAR ALANINDA ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERE TEŞVİK ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ
114723 Ağustos 1963 GÜZEL SANATLARDA FEVKALÂDE İSTİDAT GÖSTEREN ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
2913025 Eylül 2014

H

HABERLEŞME, SEYRÜSEFER VE GÖZETİM HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE STANDARDİZASYONU YÖNETMELİĞİ (SHY-CNS/KYS)
2874423 Ağustos 2013 HABERLEŞME, SEYRÜSEFER, GÖZETİM SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2856419 Şubat 2013 HAC VE UMRE SEYAHATLERİ İLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
1958626 Eylül 1987 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI PARASIZ YATILI ÖĞRENCİ OKUTMA YÖNETMELİĞİ
2720721 Nisan 2009 HAFİF YOLCU VE TİCARİ ARAÇLARDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 5 VE EURO 6) BAKIMINDAN MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ((AT) 715/2007)
2540618 Mart 2004 HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
254256 Nisan 2004 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ
254791 Haziran 2004 HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
254791 Haziran 2004 HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
277227 Ekim 2010 HÂKİM VE SAVCILARA DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3034123 Şubat 2018 HÂKİM VE SAVCILARA SİLAH TEDARİKİ HAKKINDA YÖNETMELİK
190739 Nisan 1986 HAKKINDA DAVA AÇILAN POLİS İÇİN AVUKAT TUTMA VE ÜCRET ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3113828 Mayıs 2020 HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMELİĞİ
2835011 Temmuz 2012 HAL HAKEM HEYETİ VE TOPTANCI HAL KONSEYİ HAKKINDA YÖNETMELİK
307099 Mart 2019 HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNE YÖNELİK LABORATUVARLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2413206 Ağustos 2000 HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
1291231 Mayıs 1968 HARCAMADAN ÖNCE VİZE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2172511 Ekim 1993 HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYET DURUMLARINA AİT YÖNETMELİK
2203731 Ağustos 1994 HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİNİ TEMİN VE KULLANMA YÖNETMELİĞİ
265146 Mayıs 2007 HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI MADDE ÜRETEN SANAYİ KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
202176 Temmuz 1989 HASILATTAN AYRILAN KARŞILIK HESABINDAN YAPILACAK HARCAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
29927 23 Aralık 2016 HASSAS SU KÜTLELERİ İLE BU KÜTLELERİ ETKİLEYEN ALANLARIN BELİRLENMESİ VE SU KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
234201 Ağustos 1998 HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ
3038710 Nisan 2018 HASTALIKTAN ARİLİKTE BÖLÜMLENDİRME YÖNETMELİĞİ
3107218 Mart 2020 HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
198044 Mayıs 1988 HAŞHAŞIN EKİMİ, KONTROLU, TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İMHASI, SATINALINMASI, SATILMASI, İHRACI VE İTHALİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3118514 Temmuz 2020 HAVA ARACI MİLLİYETİ VE TESCİL İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-7)
2874120 Ağustos 2013 HAVA ARACI VE İLGİLİ ÜRÜN, PARÇA VE CİHAZIN UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE ÇEVRESEL SERTİFİKASYONU YÖNETMELİĞİ (SHY-21)
268986 Haziran 2008 HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
2897618 Nisan 2014 HAVA SAHASININ ESNEK KULLANIMI YÖNETMELİĞİ (SHY-FUA)
2870411 Temmuz 2013 HAVA SEYRÜSEFER HİZMET SAĞLAYICILARININ SERTİFİKALANDIRILMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK(SHY-SEYRÜSEFER)
2791727 Nisan 2011 HAVA TRAFİK YÖNETİMİNDE EMNİYET GÖZETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY-GÖZETİM)
2873413 Ağustos 2013 HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ(SHY-HUK)
3096127 Kasım 2019 HAVA VE YER OPERASYONLARI İÇİN KULLANILAN ÖLÇÜ BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-ÖLÇÜ)
295257 Kasım 2015 HAVA YOLU TAŞIYICILARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2679017 Şubat 2008 HAVAALANI SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
2987027 Ekim 2016 HAVAALANI SERTİFİKASYON VE İŞLETİM YÖNETMELİĞİ (SHY-14A)
3084124 Temmuz 2019 HAVAALANLARINDA BEKLEYEN HAVA ARAÇLARININ TERKİNİ, HURDAYA AYRILMASI, TASFİYE VE ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY HURDA)
3178925 Mart 2022 HAVACILIK FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY-16.4)
2981023 Ağustos 2016 HAVALİMANLARI/HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22)
281313 Aralık 2011 HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR YÖNETMELİK (SHY-YOLCU)
2844417 Ekim 2012 HAVZA YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE TAKİBİ YÖNETMELİĞİ
2843710 Ekim 2012 HAYAT GRUBU SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ
2871118 Temmuz 2013 HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN YEM KATKI MADDELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2891415 Şubat 2014 HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
285796 Mart 2013 HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİ
2814921 Aralık 2011 HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ
2860431 Mart 2013 HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2470019 Mart 2002 HAYVAN ISLAHI MİLLİ KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3136414 Ocak 2021 HAYVAN KAYNAKLI DOKULAR KULLANILARAK İMAL EDİLEN TIBBİ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK
2937130 Mayıs 2015 HAYVAN NAKİLLERİNDE KONTROL VE DİNLENDİRME İSTASYONU YÖNETMELİĞİ
132371 Temmuz 1969 HAYVAN PAR VE PAZAR KURUMLARI İDARE YÖNETMELİĞİ
264568 Mart 2007 HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
1737519 Haziran 1981 HAYVAN SAĞLIĞI MEMURLARI MESLEK VE LABORANT MESLEK LİSELERİ YÖNETMELİĞİ
2010915 Mart 1989 HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ
2815224 Aralık 2011 HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2814517 Aralık 2011 HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK
3186311 Haziran 2022 HAYVANAT BAHÇELERİNİN VE DOĞAL YAŞAM PARKLARININ KURULUŞU İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
281335 Aralık 2011 HAYVANLARDA SOY KÜTÜĞÜ VE ÖN SOY KÜTÜĞÜ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2616612 Mayıs 2006 HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2815224 Aralık 2011 HAYVANLARIN NAKİLLERİ SIRASINDA REFAHI VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ
2815022 Aralık 2011 HAYVANLARIN TANIMLANMASI İLE VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN UYGULAMA ÜCRETLERİ YÖNETMELİĞİ
2815527 Aralık 2011 HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ
2814517 Aralık 2011 HAYVANSAL GIDALARIN RESMİ KONTROLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KURALLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK
46045 Eylül 1940 HAZARDA VE SEFERDE ASKERE GİDENLERİN AİLELERİNE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 71, 72, 73 ÜNCÜ MADDELERİLE 442 SAYILI KÖY KANUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN 19 UNCU FIKRASINA GÖRE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA YÖNETMELİK
293764 Haziran 2015 HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN AĞIRLIK VE HACİM ESASINA GÖRENET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT)
276624 Ağustos 2010 HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN NOMİNAL DOLUM MİKTARI İLE İLGİLİ KURALLARIN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK (2007/45/AT)
2544628 Nisan 2004 HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
2922231 Aralık 2014 HAZİNE GARANTİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN ÜSTLENİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
240427 Mayıs 2000 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ
2732621 Ağustos 2009 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU YÖNETMELİĞİ
2655719 Haziran 2007 HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
290504 Temmuz 2014 HAZİNE TAŞINMAZLARININ TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ YATIRIMLARINA TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3128727 Ekim 2020 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
321534 Nisan 2023 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE KONTROLÖRLERİ KURULU BAŞKANLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK
3148822 Mayıs 2021 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2897719 Nisan 2014 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK BORÇ ÜSTLENİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2544021 Nisan 2004 HAZİNEYE, KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARA, BELEDİYELERE VEYA İL ÖZEL İDARELERİNE AİT ARAZİ VEYA ARSALARIN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3098218 Aralık 2019 HELAL AKREDİTASYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (V) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3217428 Nisan 2023 HELAL UYGUNLUK BELGELİ ÜRÜNLERİN İTHALATINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
300553 Mayıs 2017 HELİPORT YAPIM VE İŞLETİM YÖNETMELİĞİ (SHY-14B)
2022720 Temmuz 1989 HEMEN-KAZAN OYUNU YÖNETMELİĞİ
275158 Mart 2010 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ
162763 Mayıs 1978 HESAP TEFTİŞ YÖNETMELİĞİ
300007 Mart 2017 HIZ İHLAL TESPİT DONANIMLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ
279577 Haziran 2011 HİDROJEN İLE ÇALIŞAN MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (AT) 79/2009 (Mülga)
286985 Temmuz 2013 HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
244801 Ağustos 2001 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
27159 4 Mart 2009 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2496819 Aralık 2002 HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
1795712 Şubat 1983 HİZMET ONUR BELGESİ VE PLÂKET YÖNETMELİĞİ
1790925 Aralık 1982 HİZMET-İÇİ EĞİTİMİ YOLU İLE İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
322428 Temmuz 2023 HOMEOPATİK TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
1790016 Aralık 1982 HUDUT BÖLGELERİ UÇUŞ YÖNETMELİĞİ
2805717 Eylül 2011 HUDUT KAPILARINDA UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3152730 Haziran 2021 HUKUK MUHAKEMELERİNDE SES VE GÖRÜNTÜ NAKLEDİLMESİ YOLUYLA DURUŞMA İCRASI HAKKINDA YÖNETMELİK
3033618 Şubat 2018 HUKUK SINIFI SUBAYLAR, HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIKLARI VE HUKUK HİZMETLERİ BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
304392 Haziran 2018 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ
283434 Temmuz 2012 HUKUKİ UYUŞMAZLIK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3146828 Nisan 2021 HURDAYA AYRILAN TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN YERLERİNE YENİ GEMİ İNŞA EDİLMESİNİN TEŞVİKİNE DAİR YÖNETMELİK
297024 Mayıs 2016 HUSUSİ ORMANLAR VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLAR YÖNETMELİĞİ
2432521 Şubat 2001 HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
299106 Aralık 2016 HÜCRESEL SİSTEM ANTEN TESİSLERİ İLE TELSİZ ERİŞİM ŞEBEKELERİNİN PAYLAŞIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2597826 Ekim 2005 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ
2869128 Haziran 2013 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA YAKINLARININ ÖLÜMÜ VEYA HASTALIĞI NEDENİYLE VERİLEBİLECEK MAZERET İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK
2860330 Mart 2013 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2584817 Haziran 2005 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
304706 Temmuz 2018

I

ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ
2569913 Ocak 2005 ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
2981326 Ağustos 2016 ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2806424 Eylül 2011 ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZLERİ İLE İŞİTME CİHAZI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
320078 Kasım 2022

İ

İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3184928 Mayıs 2022 İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
317728 Mart 2022 İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK SATIŞLARIN USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
2578311 Nisan 2005 İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİĞİ
259608 Ekim 2005 İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ
2622612 Temmuz 2006 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
259608 Ekim 2005 İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
26040 31 Aralık 2005 İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2774531 Ekim 2010 İÇ SULARDA ÇALIŞAN GEMİ VE İÇ SU ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ
2691927 Haziran 2008 İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYININ KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
3077111 Mayıs 2019 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
2559122 Eylül 2004 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİLERİ YÖNETMELİĞİ
3218812 Mayıs 2023 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
2490715 Ekim 2002 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
1836911 Nisan 1984 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ
2763710 Temmuz 2010 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
314992 Haziran 2021 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 4060)
314992 Haziran 2021 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
200693 Şubat 1989 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
3101218 Ocak 2020 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
3101218 Ocak 2020 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
3063322 Aralık 2018 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3116726 Haziran 2020 İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TRAFİK GÖREVLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
308236 Temmuz 2019 İÇME SUYU TEMİN EDİLEN SULARIN KALİTESİ VE ARITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
289948 Mayıs 2014 İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
1259916 Mayıs 1967 İÇME VE KULLANMA SULARININ DEZENFEKSİYONUNA AİT YÖNETMELİK
3020812 Ekim 2017 İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİNİ VE DAĞITIM SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3022428 Ekim 2017 İÇME-KULLANMA SUYU HAVZALARININ KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK
1778719 Ağustos 1982 İDARE MAHKEMELERİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ
3195314 Eylül 2022 İDARİ GÖZETİME ALTERNATİF YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3241227 Aralık 2023 İFLÂS İDARE MEMURLUĞU YÖNETMELİĞİ
270993 Ocak 2009 İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2782322 Ocak 2011 İHBARI MECBURİ HAYVAN HASTALIKLARI VE BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
261906 Haziran 2006 İHRACAT YÖNETMELİĞİ
2787919 Mart 2011 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
1885123 Ağustos 1985 İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ GELİRLERİNİN TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2408621 Haziran 2000 İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA VE UZMANLIK YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ
2279118 Ekim 1996 İHRACATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI BELİRLENMESİ VE İDARESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
313876 Şubat 2021 İKAMET İZNİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YETKİLİ ARACI KURUMLAR YÖNETMELİĞİ
2945322 Ağustos 2015 İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN VE DÖRT TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLERİN TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/168/2013)
2321226 Aralık 1997 İKİLİ ANLAŞMALAR, PROTOKOLLER VEYA DİĞER DÜZENLEMELER KAPSAMI DIŞINDA, BELİRLİ ÜLKELER MENŞELİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3033113 Şubat 2018 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3193425 Ağustos 2022 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
2214821 Aralık 1994 İKRAZATÇILIK FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
259619 Ekim 2005 İL GENEL MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
2703121 Ekim 2008 İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2654810 Haziran 2007 İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK
2408015 Haziran 2000 İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VEYA BUNLARA BAĞLI KURUMLAR TARAFINDAN İŞLETİLEN ELEKTRİK, HAVAGAZI, TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİNİN ALIM VE SATIM ESASLARINA DAİR 4768 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA TERTİPLENEN YÖNETMELİĞİN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
671220 Eylül 1947 İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VEYA BUNLARA BAĞLI KURUMLAR TARAFINDAN İŞLETİLEN ELEKTRİK, HAVAGAZI, TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİNİN ALMA VE SATMA ESASLARINA DAİR 4768 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA TERTİPLENEN YÖNETMELİK (1)
268964 Haziran 2008 İL ÖZEL İDARELERİNDE GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
259619 Ekim 2005 İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ
2529823 Kasım 2003 İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2897315 Nisan 2014 İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3220327 Mayıs 2023 İLERİ TEDAVİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
1486420 Nisan 1974 İLK VE ORTA DERECELİ RESMİ VE ÖZEL OKULLAR MÜSAMERE YÖNETMELİĞİ
134581 Mart 1970 İLKÖĞRETİM KURUMLARI BESLENME İŞLERİ VE EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
2942929 Temmuz 2015 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
314145 Mart 2021 İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ
2444325 Haziran 2001 İLLER BANKASI JEOTERMAL ENERJİ TESİSİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT YÖNETMELİK
189162 Kasım 1985 İMAR KANUNUNUN 38 İNCİ MADDESİNDE SAYILAN MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILARI DIŞINDA KALAN FEN ADAMLARININ YEKÎ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
319745 Ekim 2022 İMAR KANUNUNUN EK 7 NCİ MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
3124515 Eylül 2020 İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR DEĞER ARTIŞ PAYI HAKKINDA YÖNETMELİK
1813918 Ağustos 1983 İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE YER ALAN HARİTA YAPIM PROJESİ ÖDENEĞİNİN TAHSİS1 HARCAMA VE DENETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
31499 2 Haziran 2021 İN VİTRO TANI AMAÇLI TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ
2774227 Ekim 2010 İNSAN DOKU VE HÜCRELERİ İLE BUNLARLA İLGİLİ MERKEZLERİN KALİTE VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2449415 Ağustos 2001 İNSAN HAKLARI DANIŞMA KURULUNUN KURULUŞ, GÖREV VE İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2634311 Kasım 2006 İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ ULUSAL KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ
2900317 Mayıs 2014 İNSAN HAKLARI İHLALİ İDDİALARINA İLİŞKİN BAŞVURULARIN İNCELENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2449415 Ağustos 2001 İNSAN HAKLARI İHLALİ İDDİALARINI İNCELEME HEYETLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2449415 Ağustos 2001 İNSAN HAKLARI ÜST KURULUNUN KURULUŞ, GÖREV VE İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2965617 Mart 2016 İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE VE MAĞDURLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2815224 Aralık 2011 İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ
2573017 Şubat 2005 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
277527 Kasım 2010 İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELİĞİ
2671630 Kasım 2007 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3003511 Nisan 2017 İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK
283178 Haziran 2012 İPEKBÖCEĞİ YUMURTASI ÜRETİMİ VE KONTROLÜNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
267182 Aralık 2007 İSKAN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
3188129 Haziran 2022 İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ TİCARET SİSTEMİ (TPS-OIC) MENŞE KURALLARI ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2688524 Mayıs 2008 İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI ALIM-SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİ
3091511 Ekim 2019 İSTANBUL ALTIN BORSASI BÜTÇE, MUHASEBE VE ALIM SATIM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3091511 Ekim 2019 İSTANBUL ALTIN BORSASI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3091511 Ekim 2019 İSTANBUL ALTIN BORSASI TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2079927 Şubat 1991 İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI SERBEST BÖLGESİ KIYI (OFF-SHORE) BANKACILIĞI MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
1546713 Ocak 1976 İSTANBUL BAROSU YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ
1546713 Ocak 1976 İSTANBUL BAROSU YARDIMLAŞMA SANDIĞINDAN AYRILACAK OLANLARA SANDIKTAKİ ALACAKLARININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
322417 Temmuz 2023 İSTANBUL FİNANS MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 7364)
3042620 Mayıs 2018 İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ
2767618 Ağustos 2010 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TEFTİŞ VE GÖZETİM KURULU YÖNETMELİĞİ
316494 Kasım 2021 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜYELİĞİNE VE ÜYELİK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2446719 Temmuz 2001 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI VADELİ İŞLEMLER PİYASASI İŞLEM VE ÜYELİĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2446719 Temmuz 2001 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI VADELİ İŞLEMLER PİYASASI TAKAS MERKEZİ ÜYELİĞİ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
216241 Temmuz 1993 İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU ALIM SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİ
2873514 Ağustos 2013 İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ
2871118 Temmuz 2013 İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ TAKAS YÖNETMELİĞİ
3142920 Mart 2021 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 3709)
31022 28 Ocak 2020 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR YÖNETMELİĞİ
268097 Mart 2008 İSTİKLÂL MARŞI’NIN KABUL EDİLDİĞİ GÜNÜ VE MEHMET ÂKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
2862825 Nisan 2013 İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
2851229 Aralık 2012 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3208627 Ocak 2023 İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
254256 Nisan 2004 İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ
254256 Nisan 2004 İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
2941715 Temmuz 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2851229 Aralık 2012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
2886124 Aralık 2013 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2853218 Ocak 2013 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2851229 Aralık 2012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
253119 Aralık 2003 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
3181419 Nisan 2022 İŞ TEFTİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1678515 Ekim 1979 İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU BİRİMLERİ EVRAKININ ARŞİVLENMESİ VE YOKEDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
1678515 Ekim 1979 İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU BİRİMLERİ HABERLEŞME VE DOSYALAMA YÖNETMELİĞİ
1659228 Mart 1979 İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU BİRİMLERİ VE PERSONELİNİN GÖREV - YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ
133401 Kasım 1969 İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU MAHALLÎ DANIŞMA KOMİSYONLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1668907 Temmuz 1979 İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU MÜTESELSİL KEFALET SANDIĞI YÖNETMELİĞİ
1657915 Mart 1979 İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU UZMAN VE UZMAN YARDIMCILARI YÖNETMELİĞİ
2930726 Mart 2015 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ATANMA İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2923614 Ocak 2015 İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ
253935 Mart 2004 İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KURULUN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1398917 Ekim 1971 İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ
2850219 Aralık 2012 İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ
2724128 Mayıs 2009 İŞLETMECİLERE AİT TİCARÎ SIRLARIN KORUNMASI İLE KAMUOYUNA AÇIKLANABİLECEK BİLGİLERİN YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3134525 Aralık 2020 İŞLETMELER VE İŞYERLERİNİN ARAÇ PARK HİZMETLERİNİN (VALE) YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
255701 Eylül 2004 İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2590210 Ağustos 2005 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2871017 Temmuz 2013 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2871320 Temmuz 2013 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2868118 Haziran 2013 İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
1422019 Haziran 1972 İŞYERLERİNDE AÇILACAK KANTİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2860330 Mart 2013 İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK
2940129 Haziran 2015 İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3045114 Haziran 2018 İŞYURTLARI ORTAK ÜRETİM VE İŞBİRLİĞİ PROGRAMININ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
185621 Kasım 1984 İTHAL EDİLECEK İLAÇ HAM, BAŞLANGIÇ MADDELERİ, İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR YÖNETMELİĞİ
31351 31 Aralık 2020 İTHALAT YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
254868 Haziran 2004 İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASI YÖNETMELİĞİ
2386130 Ekim 1999 İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
254868 Haziran 2004 İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
1536826 Eylül 1975 İTİRAZ KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ
1961828 Ekim 1987 İTİRAZLARI İNCELEYECEK KADASTRO KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
275169 Mart 2010 İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
314992 Haziran 2021 İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI UYGUNLUK İZLEME PROGRAMI YÖNETMELİĞİ
277787 Aralık 2010 İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2765124 Temmuz 2010 İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3216213 Nisan 2023 İYONLAŞTIRICI RADYASYON VE RADYONÜKLİT KULLANILARAK SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 7077)
127436 Kasım 1967

J

JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIKLARININ TEŞKİLAT VAZİFE VE YETKİLERİNE DAİR YÖNETMELİK
127436 Kasım 1966 JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIKLARININ TEŞKİLAT VAZİFE VE YETKİLERİNE DAİR YÖNETMELİK
312333 Eylül 2020 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İNSANGÜCÜ İHTİYACININ PLANLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
320389 Aralık 2022 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İZİN YÖNETMELİĞİ
3108531 Mart 2020 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KIYAFET YÖNETMELİĞİ
3141910 Mart 2021 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MADALYA VE NAKDİ ÖDÜL YÖNETMELİĞİ
314477 Nisan 2021 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI NAM VE HESABINA TIPTA UZMANLIK, YAN DAL UZMANLIK, DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMLERİ YÖNETMELİĞİ
303559 Mart 2018 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
315606 Ağustos 2021 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VARDİYA YATAKHANELERİ, GAZİNOLAR, SOSYAL TESİSLER VE EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
308513 Ağustos 2019 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI MENSUBU SANIK PERSONELİN AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
3142112 Mart 2021 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ÖĞRENİM, EĞİTİM VE YETİŞTİRME MASRAFLARININ TESPİT VE TAHSİLİ İLE YÜKLENME VE KEFALET SENEDİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2995521 Ocak 2017 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ
312333 Eylül 2020 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONELİNE GÖREVLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BEDELİ MUKABİLİ ZATÎ DEMİRBAŞ TABANCA SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK
2836627 Temmuz 2012 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3205223 Aralık 2022 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMELERİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK
2523015 Eylül 2003 JANDARMA KANTİN YÖNETMELİĞİ
262461 Ağustos 2006 JANDARMA KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI VE JANDARMA BÖLGE KRİMİNAL LABORATUVAR AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ
2995521 Ocak 2017 JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ
298828 Kasım 2016 JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI TEMİN YÖNETMELİĞİ
3004420 Nisan 2017 JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI TEMİN YÖNETMELİĞİ
3004420 Nisan 2017 JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ SEÇİM, ATAMA, YÜKSELTME VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2672711 Aralık 2007 JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNARALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
302582 Aralık 2017

K

KABLOLU TAŞIMA TESİSATI YÖNETMELİĞİ (2016/424/AB)
2470928 Mart 2002 KABLOLU YAYIN LİSANS VE İZİN YÖNETMELİĞİ
2309428 Ağustos 1997 KABLOSUZ MİKROFON SİSTEMLERİNİN PERFORMANS STANDARTLARI VE ÖLÇME YÖNTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (TGM-ST-009) (Mülga)
2898022 Nisan 2014 KABUL VE BARINMA MERKEZLERİ İLE GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNİN KURULMASI, YÖNETİMİ, İŞLETİLMESİ, İŞLETTİRİLMESİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
196244 Kasım 1987 KAÇAKÇILIK İSTİHBARAT KOORDİNASYON KURULUNUN TOPLANMA, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
288403 Aralık 2013 KAÇAKÇILIK TÜRLERİ İLE İLGİLİ MAHKÛMİYET HÜKMÜ KESİNLEŞENLERİN KAMUOYUNA İLAN EDİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
1961828 Ekim 1987 KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1961828 Ekim 1987 KADASTRO ÇALIŞMA ALANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1961828 Ekim 1987 KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MALLARA GİREBİLECEK GÖREVLİLER HAKKINDA YÖNETMELİK
1961828 Ekim 1987 KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TAKSİM SEBEBİYLE AYIRMA VE BİRLEŞTİRMELER HAKKINDA YÖNETMELİK
2636129 Kasım 2006 KADASTRO GÜNCELLEME YÖNETMELİĞİ
2635624 Kasım 2006 KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
1961828 Ekim 1987 KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2614520 Nisan 2006 KADASTRO SIRASINDA VEYA SONRASINDA YAPILAN İŞLEMLERLE GEOMETRİK DURUMLARI KESİNLEŞMİŞ OLAN TAŞINMAZLARDA ÖLÇÜ, SINIRLANDIRMA, TERSİMAT VE HESAPLAMALARDAN DOĞAN HATALARIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2871724 Temmuz 2013 KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
285195 Ocak 2013 KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1840013 Mayıs 1984 KADRO İHDASI, SERBEST BIRAKMA VE KADRO DEĞİŞİKLİĞİ İLE KADROLARIN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3059514 Kasım 2018 KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2491624 Ekim 2002 KALITSAL KAN HASTALIKLARINDAN HEMOGLOBİNOPATİ KONTROL PROGRAMI İLE TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
3195617 Eylül 2022 KALKINMA AJANSLARI DENETİM YÖNETMELİĞİ
213409 Eylül 1992 KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERE İLİŞKİN PROGRAM VE PROJELERİ DESTEKLEMEK AMACIYLA DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BÜTÇESİNDE YERALAN ÖDENEKTEN YAPILACAK YARDIMLARIN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3166924 Kasım 2021 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
28601 28 Mart 2013 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
28601 28 Mart 2013 KAMU DENETÇİLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
2788525 Mart 2011 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
247443 Mayıs 2002 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK
2578513 Nisan 2005 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
245167 Eylül 2001 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE KONFEDERASYONLARINCA DÜZENLENECEK ÜYELİĞE BAŞVURU BELGESİ, ÇEKİLME BİLDİRİMLERİNİN ŞEKLİ, İÇERİĞİ, TUTULACAK DEFTERLERİN ŞEKLİ, İHTİVA EDECEĞİ BİLGİLER İLE KAYITLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
245167 Eylül 2001 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
283478 Temmuz 2012 KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2920110 Aralık 2014 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
307088 Mart 2019 KAMU HAZNEDARLIĞI YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 810)
3216920 Nisan 2023 KAMU HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA DESTEKLENECEK DEMİRYOLU YOLCU TAŞIMA HATLARI İLE KAMU HİZMETİ YÜKÜMLÜSÜ TREN İŞLETMECİSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 7140)
2730531 Temmuz 2009 KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3146222 Nisan 2021 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLAR VE PERFORMANS PROGRAMLARI İLE FAALİYET RAPORLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3021317 Ekim 2017 KAMU İDARELERİNE AİT ÖZEL HESAPLARA İLİŞKİN İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
263072 Ekim 2006 KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2631510 Ekim 2006 KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2701027 Eylül 2008 KAMU İDARELERİNİN DENETİM ELEMANLARINCA YAPILACAK TESPİTLER HAKKINDA YÖNETMELİK
3124717 Eylül 2020 KAMU İDARESİ HESAPLARININ SAYIŞTAYA VERİLMESİ VE MUHASEBE BİRİMLERİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN BİLDİRİLMESİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR
292618 Şubat 2015 KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3171813 Ocak 2022 KAMU İHALE KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
2482120 Temmuz 2002 KAMU İHALE KURUMU İHALE YÖNETMELİĞİ (Mülga)
2779221 Aralık 2010 KAMU İHALE KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ
2764417 Temmuz 2010 KAMU İHALE KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ
278611 Mart 2011 KAMU İHALE KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
274191 Aralık 2009 KAMU İHALE KURUMU TEŞKİLATI VE PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2069615 Kasım 1990 KAMU İKTİSADİ TEŞÜBBÜSLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1852423 Eylül 1984 KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ
194225 Nisan 1987 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BÜNYESİNDE AÇILACAK HUZUREVLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2773823 Ekim 2010 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETİ İÇİNDE KODLU VEYA KRİPTOLU HABERLEŞME YAPMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2538425 Şubat 2004 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ
2941210 Temmuz 2015 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AÇIKTAN KURA İLE ATANACAK SAĞLIK PERSONELİNİN ATAMA USÛL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2216811 Ocak 1995 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2735419 Eylül 2009 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLARIN İŞÇİ OLARAK ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
273149 Ağustos 2009 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
196588 Aralık 1987 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK ÇOCUK BAKIMEVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2603930 Aralık 2005 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLERİN MUHASEBE UYGULAMALARINA DAİR ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2641223 Ocak 2007 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2580130 Nisan 2005 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN GÖREVLİLERİN ISLAHÇI HAKKINDAN YARARLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
1784925 Ekim 1982 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK
3187422 Haziran 2022 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPANLAR İLE SİGORTALI OLARAK ÇALIŞANLARIN AVUKATLIK STAJI HAKKINDA YÖNETMELİK
2367018 Nisan 1999 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK
2709731 Aralık 2008 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİLGİ İŞLEM BİRİMLERİNDE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İSTİHDAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2705414 Kasım 2008 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEVLET MALZEME OFİSİNDEN YAPACAKLARI MAL VE MALZEME TALEPLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
271369 Şubat 2009 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ HAZİNE GARANTİSİ OLMAKSIZIN HİBE HARİÇ DIŞ İMKAN SAĞLAMASINA İZİN VERİLMESİNE VE SAĞLANAN DIŞ İMKANIN İZLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2787212 Mart 2011 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ NAKİT TALEPLERİNİN HAZIRLANMASI VE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
1851413 Eylül 1984 KAMU ORTAKLIĞI FONU YÖNETMELİĞİ
3089420 Eylül 2019 KAMU SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
3013021 Temmuz 2017 KAMU TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE EĞİTİM VE YURT FAALİYETLERİ İÇİN İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİNE VE KULLANMA İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
304114 Mayıs 2018 KAMU TAŞINMAZLARI ÜZERİNDEKİ TURİZM YATIRIMLARININ SÜRELERİNİN UZATILMASI İLE SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2623521 Temmuz 2006 KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK
273383 Eylül 2009 KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2632419 Ekim 2006 KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2635624 Kasım 2006 KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
270744 Aralık 2008 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ
2814113 Aralık 2011 KANATLI TİFOSU İLE KANATLILARDA PULLORUM HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
293753 Haziran 2015 KANSER BİLDİRİMİ VE KANSER KAYIT MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
287306 Ağustos 2013 KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2984330 Eylül 2016 KANUN YOLU DEĞERLENDİRME FORMLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3149630 Mayıs 2021 KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3118716 Temmuz 2020 KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI SATIN ALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3130313 Kasım 2020 KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET YÖNETMELİĞİ
3118211 Temmuz 2020 KAPADOKYA ALAN PLANLARI YAPIMI VE YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3151619 Haziran 2021 KAPADOKYA ALANI HAKKINDA KANUNA GÖRE VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA DAİR YÖNETMELİK
3249116 Mart 2024 KAPALI ORTAMDA BİTKİSEL ÜRETİM KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
2447224 Temmuz 2001 KAPLICALAR YÖNETMELİĞİ
2082121 Mart 1991 KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
153508 Eylül 1975 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME VE KURTARMA TEDBİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2534614 Ocak 2004 KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE AİT YÖNETMELİK
2228820 Mayıs 1995 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ULUSLARARASI SEKRETARYASI İLE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ ULUSLARARASI SEKRETARYASI’NIN TÜRKİYE’DE YARARLANACAĞI AYRILACIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2791929 Nisan 2011 KARASAL ORTAMDA YAYINDA OLAN RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞLARINDAN ALINACAK TELEVİZYON KANAL VE RADYO FREKANS YILLIK KULLANIM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
284014 Eylül 2012 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADLİ VE HUKUKİ YARDIM YÖNETMELİĞİ
2155214 Nisan 1993 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLU KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
3163622 Ekim 2021 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ
2841114 Eylül 2012 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3043630 Mayıs 2018 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLAR İLE KULLANIMINDAKİ ALANLARIN İDARESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2829214 Mayıs 2012 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞU ALTINDA BULUNAN OTOYOLLAR İLE ERİŞME KONTROLÜNÜN UYGULANDIĞIKARAYOLLARINDA GEÇİŞ ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2299015 Mayıs 1997 KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKINDA YÖNETMELİK
2658214 Temmuz 2007 KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1878919 Haziran 1985 KARAYOLLARI TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI YÖNÜNDEN, YOLUN YAPISINDA YAPILACAK HER TÜRLÜ ÇALIŞMALARDA ALINACAK TEDBİRLER İLE KARAYOLU DIŞINDA, KENARINDA VEYA ÜZERİNDEKİ DİĞER LEVHALAR, IŞIKLAR VE İŞARETLEMELER HAKKINDA YÖNETMELİK
23053 18 Temmuz 1997 KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ
3057221 Ekim 2018 KARAYOLU ALTYAPISI GÜVENLİK YÖNETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3124111 Eylül 2020 KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇİN GAZ VE PARTİKÜL HALİNDEKİ KİRLETİCİ EMİSYON SINIRLARI VE TİP ONAYI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER HAKKINDA YÖNETMELİK (2016/1628/AB)
307633 Mayıs 2019 KARAYOLU GÜVENLİĞİ YÜKSEK KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 1027)
1669614 Temmuz 1979 KARAYOLU SINIR KAPILARI İLE ULUSLARARASI TRAFİĞE AÇIK HAVA LİMANLARINDA GÜVENLİĞİN VE BU YERLERE HİZMET VEREN KURULUŞLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE EŞGÜDÜM SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
302958 Ocak 2018 KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ
255723 Eylül 2004 KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
2960930 Ocak 2016 KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK
263697 Aralık 2006 KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ
319189 Ağustos 2022 KARAYOLUYLA TAŞINAN YÜKLERİN DENİZYOLUNA AKTARILMASININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3240116 Aralık 2023 KARTELLERİN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTİF İŞBİRLİĞİ YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3133919 Aralık 2020 KATILIM ESASLARI ÇERÇEVESİNDE SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
187981 Temmuz 1985 KATMA DEĞER VERGİSİ FON YÖNETMELİĞİ
2356829 Aralık 1998 KAYA VE KAYNAK TUZLALARININ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN İŞLETİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3021418 Ekim 2017 KAYADAN OYMA YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
256948 Ocak 2005 KAYIT ÜCRETİ İLE YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATIN TESPİTİ VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2803625 Ağustos 2011 KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
279866 Temmuz 2011 KAYMAKAM ADAYLARI YÖNETMELİĞİ
3053413 Eylül 2018 KAZANDAN BESLEMESİ OLANAKSIZ OLAN JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MENSUBU ERBAŞ/ERLERE ÖDENEN TAYIN BEDELİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3204718 Aralık 2022 KAZI DESTEK YAPILARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3034426 Şubat 2018 KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR YÖNETMELİK
2984229 Eylül 2016 KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
263138 Ekim 2006 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
260478 Ocak 2006 KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ
2636028 Kasım 2006 KILAVUZ KAPTANLARIN YETERLİKLERİ, EĞİTİMLERİ, BELGELENDİRİLMELERİ VE ÇALIŞMA USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
310028 Ocak 2020 KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
283445 Temmuz 2012 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
298258 Eylül 2016 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3145515 Nisan 2021 KIRSAL MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALAN YÖNETMELİĞİ
2792030 Nisan 2011 KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2723016 Mayıs 2009 KISA MESAJ HİZMETLERİNDE TÜRKÇE KARAKTER KULLANIMINA DAİR YÖNETMELİK
2808414 Ekim 2011 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ VE HAVA BANDI TELSİZ HABERLEŞME SİSTEM VEYA CİHAZLARI İLE SEYRÜSEFER CİHAZLARINA KURMA VE KULLANIM İZNİ VERİLMESİ, RUHSATLANDIRILMASI İLE TARİFELERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
3142819 Mart 2021 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
205943 Ağustos 1990 KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
3201718 Kasım 2022 KIYI TESİSİ İŞLETME İZNİ VE KIYI TESİSİ İŞLETMECİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3237318 Kasım 2023 KIYI TESİSLERİNE YEŞİL LİMAN SERTİFİKASI DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2661718 Ağustos 2007 KIYI VE LİMAN YAPILARI, DEMİRYOLLARI, HAVA MEYDANLARI İNŞAATLARINA İLİŞKİN DEPREM TEKNİK YÖNETMELİĞİ
215413 Nisan 1993 KIYMETLİ MADENLER BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK
2652821 Mayıs 2007 KIYMETLİ MADENLER BORSASI ARACI KURULUŞLARININ FAALİYET ESASLARI İLE KIYMETLİ MADENLER ARACI KURUMLARININ KURULUŞU HAKKINDA YÖNETMELİK
2829012 Mayıs 2012 KIZARTMADA KULLANILMAKTA OLAN KATI VE SIVI YAĞLAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ
1494413 Temmuz 1974 KİMLİK BİLDİRME KANUNUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
3122021 Ağustos 2020 KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 2837)
2873312 Ağustos 2013 KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2673519 Aralık 2007 KİMYASAL SİLAHLARIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ, STOKLANMASI VE KULLANIMININ YASAKLANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE KANUN KAPSAMINDAKİ TOKSİK KİMYASAL MADDELER VE PREKÜRSÖRLERİ İLE FARKLI KİMYASAL MADDELERİN BİLDİRİMLERİNİN YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
312611 Ekim 2020 KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER TEHDİT VE TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 3033)
30105 23 Haziran 2017 KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
316794 Aralık 2021 KİRLETİCİ SALIM VE TAŞIMA KAYDI YÖNETMELİĞİ
307611 Mayıs 2019 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ
286952 Temmuz 2013 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
3080821 Haziran 2019 KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3024216 Kasım 2017 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
3040326 Nisan 2018 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ
303279 Şubat 2018 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
3022428 Ekim 2017 KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3140726 Şubat 2021 KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUNUN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
306775 Şubat 2019 KOBİ REHBERLİĞİ VE TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2871219 Temmuz 2013 KOKU OLUŞTURAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
3184827 Mayıs 2022 KOMBİNE TAŞIMACILIK YÖNETMELİĞİ
2026426 Ağustos 1989 KONAKLAMA VE YEME-İÇME İŞLETMELERİ PERSONELİ YETİŞTİRME TEMEL EĞİTİM KURSLARI YÖNETMELİĞİ
3042215 Mayıs 2018 KONAKLAMALI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3067130 Ocak 2019 KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR KURULUNA DAİR YÖNETMELİK
3067130 Ocak 2019 KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK
2549416 Haziran 2004 KONTROLE TABİ KİMYASAL MADDELER HAKKINDA YÖNETMELİK
2796818 Haziran 2011 KONTROLLÜ ALANLARDA ÇALIŞAN HARİCİ GÖREVLİLERİN İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLERE KARŞI KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK
2311115 Eylül 1997 KONTROLLÜ TESLİMAT UYGULAMASI ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2661314 Ağustos 2007 KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2936928 Mayıs 2015 KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ
2963626 Şubat 2016 KONUT HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK
253913 Mart 2004 KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ
247432 Mayıs 2002 KONUT KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2473928 Nisan 2002 KONUT MÜSTEŞARLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ VE DİSİPLİN KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
247498 Mayıs 2002 KONUT MÜSTEŞARLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
247465 Mayıs 2002 KONUT MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ
2473928 Nisan 2002 KONUT MÜSTEŞARLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
3241328 Aralık 2023 KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3171914 Ocak 2022 KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
1553521 Mart 1976 KOOPERATİF KONTROLÖRLERİNİN ÇALIŞMALARI İLE DÜZENLEYECEKLERİ RAPORLARIN ŞEKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
317371 Şubat 2022 KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
3171914 Ocak 2022 KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNDURULACAK BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN NİTELİK VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3171914 Ocak 2022 KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
2872330 Temmuz 2013 KOOPERATİFÇİLİK PROJE DESTEK YÖNETMELİĞİ
2261922 Nisan 1996 KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU YÖNETMELİĞİ
3171914 Ocak 2022 KOOPERATİFLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
258665 Temmuz 2005 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
1937618 Şubat 1987 KORDONSUZ TELEFON SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ / (TGM - ST - 005) (Mülga)
2588726 Temmuz 2005 KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, GÖSTERİMİ, UYGULAMASI, DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK
2584211 Haziran 2005 KORUMA, UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI, PROJE BÜROLARI İLE EĞİTİM BİRİMLERİNİN KURULUŞ, İZİN, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
3173227 Ocak 2022 KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2969930 Nisan 2016 KORUMALI İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN ENGELLİLERİN ÜCRETLERİNE KARŞILIK İŞVERENE YAPILACAK ÖDEME HAKKINDA YÖNETMELİK
2824223 Mart 2012 KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK
2835819 Temmuz 2012 KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
2753023 Mart 2010 KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KOLEKSİYONCULUĞU VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2720620 Nisan 2009 KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TASNİFİ, TESCİLİ VE MÜZELERE ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2823213 Mart 2012 KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2584211 Haziran 2005 KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
1826023 Aralık 1983 KORUNMAYA VE BAKIMA ALINMIŞ OLUP İŞ GÖRME GÜCÜNE SAHİP VE İSTEKLİ OLANLARIN BULUNDUKLARI SOSYAL HİZMET KURULUŞLARININ UYGUN GÖRÜLEN HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2849714 Aralık 2012 KORUYUCU AİLE YÖNETMELİĞİ
3242813 Ocak 2024 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ
2516612 Temmuz 2003 KOSGEB DESTEKLEYİCİLER YÖNETMELİĞİ
279555 Haziran 2011 KOSGEB REHBERLİK VE DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ
279511 Haziran 2011 KOSGEB TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ
281302 Aralık 2011 KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİ
2948120 Eylül 2015 KOZMETİK ÜRÜN VEYA HAMMADDELERİNİN ETKİNLİK VE GÜVENLİLİK ÇALIŞMALARI İLE KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
32184 8 Mayıs 2023 KOZMETİK ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ
321213 Mart 2023 KÖMÜR VE LİNYİT MADENLERİNİN YER ALTI İŞLERİNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZASI SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN SİGORTALILARIN YAKINLARININ KAMUDA İSTİHDAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2795031 Mayıs 2011 KÖPEKLİ ARAMA TİMİ ÇALIŞMA VE SINAV YÖNETMELİĞİ
240961 Temmuz 2000 KÖY KORUCULARI YÖNETMELİĞİ
1966616 Aralık 1987 KÖY ve MAHALLE MUHTARLARININ ÖDENEKLERİNİN ÖDENME USULÜ, KÖY ve MAHALLE MUHTARLARI ve İHTİYAR HEYETLERİ TARAFINDAN VERİLECEK RESMİ EVRAK ile MAHALLE MUHTARLARININ HARÇ TAHSİLATININ ve PAYLARININ ÖDENME BİÇİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1955020 Ağustos 1987 KÖY YERLEŞME ALANI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
142387 Temmuz 1972 KÖYLERDE ELSANATLARINI GELİŞTİRMEK AMACIYLA KÖY İŞLERİ BAKANLIĞINCA TÜRKİYE HALK BANKASINA VERİLEN PARALARIN TAHSİS VE SARF USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2650628 Nisan 2007 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ
2975022 Haziran 2016 KREDİLERİN SINIFLANDIRILMASI VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2470019 Mart 2002 KRİSTAL CAM ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ (69/493/AT)
2817718 Ocak 2012 KUDUZ HASTALIĞINDAN KORUNMA VE KUDUZ HASTALIĞI İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
2888416 Ocak 2014 KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ
267248 Aralık 2007 KUM ÇAKIL VE BENZERİ MADDELERİN ALINMASI, İŞLETİLMESİ VE KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
320012 Kasım 2022 KUR'AN-I KERİM BASIM VE YAYIM KRİTERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2485018 Ağustos 2002 KURBAN HİZMETLERİNİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
307633 Mayıs 2019 KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 1025)
3145414 Nisan 2021 KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2613914 Nisan 2006 KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ YÖNETMELİĞİ
319412 Eylül 2022 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE BULUNAN TÜRK ASKERİ BİRLİKLERİNİN YİYECEK, GİYECEK, YAKACAK, DONATIM, TEDAVİ VESAİR HER TÜRLÜ GİDERLERİNİN TUTARI İLE SATIN ALMA İŞLERİNİN ŞEKLİ VE ÖDEME BİÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 5998)
303493 Mart 2018 KÜÇÜK KAPASİTELİ KESİMHANELERİN GENEL VE ÖZEL HİJYEN KURALLARINA DAİR YÖNETMELİK
296177 Şubat 2016 KÜÇÜK KAPASİTELİ KESİMHANELERİN GENEL VE ÖZEL HİJYEN KURALLARINA DAİR YÖNETMELİK (Mülga)
2947312 Eylül 2015 KÜÇÜK MİKTARLARDAKİ YUMURTANIN DOĞRUDAN ARZINA DAİR YÖNETMELİK
1987315 Temmuz 1988 KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİ İÇİNDE DEVLETÇE İNŞA EDİLMİŞ ÖRNEK SANAYİ SİTESİ İŞYERLERİNİN MÜLKİYETLERİNİN DEVREDİLMESİ HAKKINDA 3385 SAYILI KANUN GEREĞİ YAPILACAK UYGULAMALARA DAİR YÖNETMELİK
3220125 Mayıs 2023 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 7297)
2735419 Eylül 2009 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ KREDİ FAİZ DESTEĞİ YÖNETMELİĞİ
207443 Ocak 1991 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI FON YÖNETMELİĞİ
203302 Kasım 1989 KÜLTÜR BAKANLIĞI MİLLİ KÜLTÜR ŞURASI YÖNETMELİĞİ
2502317 Şubat 2003 KÜLTÜR BAKANLIĞINCA 3984 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ELDE EDİLEN GELİRLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3186816 Haziran 2022 KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2826919 Nisan 2012 KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU VE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARI YÖNETMELİĞİ
1848510 Ağustos 1984 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARIYLA İLGİLİ OLARAK YAPILACAK ARAŞTIRMA, SONDAJ VE KAZILAR HAKKINDA YÖNETMELİK
262206 Temmuz 2006 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET KOROLARI VE TOPLULUKLARI YÖNETMELİĞİ
171548 Kasım 1980 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİ
2957426 Aralık 2015 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ
2981124 Ağustos 2016 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÖDÜLLER YÖNETMELİĞİ
277249 Ekim 2010 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI RESİM VE HEYKEL MÜZELERİ YÖNETMELİĞİ
2584918 Haziran 2005 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYIN SEÇME YÖNETMELİĞİ
2672711 Aralık 2007 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ
2646315 Mart 2007 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YEREL YÖNETİMLERİN, DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN PROJELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2546315 Mayıs 2004 KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ İLE TURİZM MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİNE VE İLANINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
252783 Kasım 2003 KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM MERKEZLERİNDE PLANLAMAYA VE UYGULAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2838818 Ağustos 2012 KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
2622814 Temmuz 2006 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK
2597220 Ekim 2005 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE TAŞINMAZ KULLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2720924 Nisan 2009 KÜLTÜR YATIRIMLARININ VE GİRİŞİMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2785826 Şubat 2011 KÜLTÜREL VE SOSYAL İLİŞKİLER EŞGÜDÜM DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2841215 Eylül 2012 KÜMELENME DESTEK PROGRAMI YÖNETMELİĞİ
3145717 Nisan 2021

L

LASTİKLERİN YAKIT VERİMLİLİĞİ VE DİĞER PARAMETRELER İLE İLGİLİ ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/2020/740)
2935413 Mayıs 2015 LEJYONER HASTALIĞI KONTROL USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2612026 Mart 2006 LİMAN DEVLETİ DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
2845331 Ekim 2012 LİMANLAR YÖNETMELİĞİ
2603021 Aralık 2005 LİSANSLI DEPOCULUK TAZMİN FONU YÖNETMELİĞİ
3160925 Eylül 2021 LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2981023 Ağustos 2016 LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ
2969020 Nisan 2016 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
3196223 Eylül 2022 LÜKS ÇADIR TESİSLERİ NİTELİKLER YÖNETMELİĞİ
28848 11 Aralık 2013

M

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN FİZİKO-KİMYASAL, TOKSİKOLOJİK VE EKOTOKSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK TEST YÖNTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
28848 11 Aralık 2013 MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2941715 Temmuz 2015 MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ
3042923 Mayıs 2018 MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2877019 Eylül 2013 MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2462125 Aralık 2001 MADEN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE TUZ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 4683 SAYILI KANUNUN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK
257163 Şubat 2005 MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
3018721 Eylül 2017 MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİ
1454728 Mayıs 1973 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3016424 Ağustos 2017 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YURTDIŞI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3157319 Ağustos 2021 MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3204011 Aralık 2022 MADEN YÖNETMELİĞİ
2747123 Ocak 2010 MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ
2585221 Haziran 2005 MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ
2084615 Nisan 1991 MADENCİLİK FONU KREDİ YÖNETMELİĞİ
278688 Mart 2011 MAHALLİ İDARELER BÜTÇE İÇİ İŞLETME YÖNETMELİĞİ
29724 27 Mayıs 2016 MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
2661415 Ağustos 2007 MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
251861 Ağustos 2003 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ
2904428 Haziran 2014 MAKARON ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
271583 Mart 2009 MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT)
1805017 Mayıs 1983 MAKİNA KORUYUCULARI YÖNETMELİĞİ
3218610 Mayıs 2023 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2564620 Kasım 2004 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU YURTİÇİ SATIŞ YÖNETMELİĞİ
27159 4 Mart 2009 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2496819 Aralık 2002 MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
2069615 Kasım 1990 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2723016 Mayıs 2009 MAL MEMURLARININ KAYYIMLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK
3172722 Ocak 2022 MAL, HAK VEYA ALACAĞIN ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SORGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2202417 Ağustos 1994 MALİ DANIŞMA KURULUNUN OLUŞTURULMASI, TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK
285516 Şubat 2013 MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
3034224 Şubat 2018 MALİ İSTATİSTİK YÖNETMELİĞİ
2931130 Mart 2015 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
230372 Temmuz 1997 MALİ SUÇLARLA MÜCADELE KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2673014 Aralık 2007 MALİ SUÇLARLA MÜCADELE KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2730531 Temmuz 2009 MALİYE BAKANLIĞI (A) GRUBU KADROLARI GİRİŞ SINAVLARININ DUYURULMASI, BAŞVURULAR İLE ATAMADA İSTENİLECEK BELGELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
1722418 Ocak 1981 MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ; KURULUŞ VE GÖREVLERİ YÖNETMELİĞİ
2215124 Aralık 1994 MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERGİ DENETMENLERİ GÖREV,YETKİ, ÇALIŞMA VE ATAMA YÖNETMELİĞİ
2287310 Ocak 1997 MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, VERGİ İSTİHBARAT UZMANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA VE ATAMA YÖNETMELİĞİ
2888517 Ocak 2014 MALİYE BAKANLIĞI KEFALET SANDIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
2826919 Nisan 2012 MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
2238424 Ağustos 1995 MALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA BİRİMLERİ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ
2417822 Eylül 2000 MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2179521 Aralık 1993 MALİYE BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE  GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1497412 Ağustos 1974 MALİYE KURSU YÖNETMELİĞİ
1793117 Ocak 1983 MALİYE MESLEK LİSESİ YÖNETMELİĞİ
208099 Mart 1991 MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3161228 Eylül 2021 MALULİYET VE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
2363712 Mart 1999 MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD ANLAŞMASI VE BU ANLAŞMAYA İLİŞKİN PROTOKOLÜN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
3039215 Nisan 2018 MAVİDİL HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
1630130 Mayıs 1978 MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KREDİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2796515 Haziran 2011 MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLAR İLE PLATFORM VE ALTYAPI İŞLETMECİLERİNİN UYMALARI GEREKEN İDARİ VE MALİ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2803726 Ağustos 2011 MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLARININ ELDE ETTİĞİ TİCARİ İLETİŞİM GELİRLERİNİN DENETİMİ VE BU GELİRLER ÜZERİNDEN ALINACAK ÜST KURUL PAYLARININ BEYAN VE ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2903014 Haziran 2014 MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ
613011 Ekim 1945 MEMLEKET İÇİ DÜŞMANA KARŞI SİLAHLI SAVUNMA ÖDEVİ YÖNETMELİĞİ
1934417 Ocak 1987 MEMURLAR VE İŞÇİLER İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNE KONUT EDİNDİRME YARDIMI YAPILMASI HAKKINDAKİ 3320 SAYILI KANUN'UN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
210169 Ekim 1991 MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ
1782224 Eylül 1982 MENKUL KIYMETLER TANZİM FONU'NUN İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2850219 Aralık 2012 MERA KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE YAPILACAK TAHSİLATLAR İLE ÖDENECEK HUZUR HAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2341931 Temmuz 1998 MERA YÖNETMELİĞİ
314499 Nisan 2021 MERKEZ AV KOMİSYONU, İL VE İLÇE AV KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
159005 Nisan 1977 MERKEZ KURULUŞLARI AYNİYAT VE AMBAR YÖNETMELİĞİ
26847 14 Nisan 2008 MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
290817 Ağustos 2014 MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2866230 Mayıs 2013 MERKEZİ TAKAS KURULUŞLARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK
2604031 Aralık 2005 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
3172520 Ocak 2022 MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2921827 Aralık 2014 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
2918827 Kasım 2014 MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ
312977 Kasım 2020 MESLEK BİRLİKLERİNE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2779019 Aralık 2010 MESLEK EĞİTİMİ FONU YÖNETMELİĞİ
2227330 Nisan 1995 MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE PARASIZ YATILI ÇIRAK ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLAR İLE PANSİYONLARIN YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
2950315 Ekim 2015 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
309695 Aralık 2019 MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMUNDA GEÇİCİ MAHİYETTEKİ İŞLERİN İSTİSNA SÖZLEŞMESİ İLE GÖRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2858613 Mart 2013 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
2408823 Haziran 2000 METİL BROMÜR'ÜN TARIMDA KULLANIMININ AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2479120 Haziran 2002 MEVDUAT KABULÜNE YETKİLİ ÖZEL SERMAYELİ BANKALARIN ARA DÖNEM MALİ TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
263331 Kasım 2006 MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3092218 Ekim 2019 MEVZUAT ÇALIŞMA KOMİSYONLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3176024 Şubat 2022 MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 5210)
272773 Temmuz 2009 MEYVE FİDANI VE ÜRETİM MATERYALİ SERTİFİKASYONU İLE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ
2746719 Ocak 2010 MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1489018 Mayıs 1974 MİLLETLERARASI ANITLAR VE SİTLER KONSEYİ TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ
1369111 Aralık 1970 MİLLETLERARASI MÜZELER KONSEYİ (ICOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ
2462428 Aralık 2001 MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ YÖNETMELİĞİ
913622 Ekim 1955 MİLLETLERARASI TİYATRO ENSTİTÜSÜ (ITI) TÜRKİYE MİLLİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
2829416 Mayıs 2012 MİLLETVEKİLLERİ İLE YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE KİMLİK VE ROZET VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
282802 Mayıs 2012 MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2277027 Eylül 1996 MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2602314 Aralık 2005 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÖNETMELİĞİ
2456122 Ekim 2001 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU YÖNETMELİĞİİ
321545 Nisan 2023 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENKLİK YÖNETMELİĞİ
3162814 Ekim 2021 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DERS KİTAPLARI VE EĞİTİM ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ
2229729 Mayıs 1995 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DERS KİTAPLARI VE EĞİTİM ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ (Mülga)
317072 Ocak 2022 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
3137323 Ocak 2021 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ
2632520 Ekim 2006 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE ÜRETİM TEŞVİK PRİMİ DAĞITIM, PARÇA BAŞI ÜRETİM ATÖLYE VE TESİSLERİN ÖZEL SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
300908 Haziran 2017 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ
1823225 Kasım 1983 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI VE ÖĞRENCİLERİ SPOR YARIŞMALARI ÖDÜL YÖNETMELİĞİ
3045521 Haziran 2018 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ
317651 Mart 2022 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİ
1820023 Ekim 1983 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM MÜZESİ YÖNETMELİĞİ
291383 Ekim 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE KÜLTÜR YAYINLARI YÖNETMELİĞİ
245489 Ekim 2001 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREVLİ PERSONELİN YURT İÇİNDE HİZMETİÇİ EĞİTİM YOLUYLA YETİŞTİRİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
211913 Nisan 1992 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALK OYUNLARI VE HALK MÜZİĞİ JÜRİ ÜYELERİ YÖNETMELİĞİ
3038811 Nisan 2018 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
221614 Ocak 1995 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
222528 Nisan 1995 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
2847118 Kasım 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ
262549 Ağustos 2006 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM TANITIM YÖNETMELİĞİ
1594321 Mayıs 1977 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUMLARINDA SÖZLEŞMELİ VEYA EK DERS GÖREVİ İLE GÖREVLENDİRİLECEK UZMAN VE USTA ÖĞRETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2061421 Ağustos 1990 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDAKİ GÖREVLERE İLK DEFA DEVLET MEMURU OLARAK ATANACAKLAR İLE ÖĞRETMENLİK GÖREVİNE İLK DEFA ALINACAKLAR İÇİN UYGULANACAK SINAVLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2603324 Aralık 2005 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÖNETMELİĞİ
2450122 Ağustos 2001 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ
2907226 Temmuz 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
281999 Şubat 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ
1911118 Mayıs 1986 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINI DIŞARDAN BİTİRME SINAVLARI YÖNETMELİĞİ
287587 Eylül 2013 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
2932917 Nisan 2015 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
1719822 Aralık 1980 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MERKEZİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ
3146929 Nisan 2021 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULLARI YÖNETMELİĞİ
3091915 Ekim 2019 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA YÖNETMELİĞİ
323049 Eylül 2023 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ
s: 2829618 Mayıs 2012 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
2866129 Mayıs 2013 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ
2823920 Mart 2012 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
299661 Şubat 2017 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ
2879312 Ekim 2013 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
3121314 Ağustos 2020 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
156397 Temmuz 1976 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
3203910 Aralık 2022 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2911611 Eylül 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM YÖNETMELİĞİ
3216011 Nisan 2023 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
2618431 Mayıs 2006 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YABANCI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ
2974921 Haziran 2016 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYGIN EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2922231 Aralık 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI VE EĞİTİM ARAÇLARI SATIŞ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
1761625 Şubat 1982 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARININ STANDARTLAŞTIRILMASI VE NUMARALANDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2126223 Haziran 1992 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN EĞİTİM UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
190127 Şubat 1986 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI BAZI OKULLARDA SÖZLEŞMELİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMENLERİN NİTELİKLERİ VE SEÇİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
2903418 Haziran 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
182458 Aralık 1983 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA BURS, PARASIZ YATILILIK VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ (Mülga)
2848027 Kasım 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN KILIK VE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK
2720317 Nisan 2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ENERJİ YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
320988 Şubat 2023 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN ATAMA VE YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ
2989925 Kasım 2016 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI RESMİ OKULLARDA YATILILIK, BURSLULUK, SOSYAL YARDIMLAR VE OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ
1796520 Şubat 1983 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA İLİM - FİKİR VE SANAT ESERLERİ İLE DERS KİTAPLARI VE MALZEMELERİ İÇİN ÖDENECEK TELİF HAKLARI YÖNETMELİĞİ
3063928 Aralık 2018 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3249823 Mart 2024 MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2824930 Mart 2012 MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
713316 Şubat 1949 MİLLİ F.A.O. KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
3065615 Ocak 2019 MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 611)
277216 Ekim 2010 MİLLİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİNDEN YARARLANILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
MİLLİ MATBAA TAHSİSATININ MÜTEDAVİL SERMAYE HALİNDE İSTİMALİNE DAİR KANUNUN TATBİK SURETİNİ GÖSTEREN YÖNETMELİK
1930912 Aralık 1986 MİLLİ PARKLAR YÖNETMELİĞİ
263094 Ekim 2006 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLET SATIŞ, ÇEKİLİŞ VE İKRAMİYE YÖNETMELİĞİ
2423822 Kasım 2000 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
263094 Ekim 2006 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARŞILIĞI NAKİT OLMAYAN PİYANGOLAR VE ÇEKİLİŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK
171287 Ekim 1980 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ
2603223 Aralık 2005 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2785119 Şubat 2011 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ VE KİRALAMA YÖNETMELİĞİ
2438325 Nisan 2001 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYISAL OYUNLAR YÖNETMELİĞİ
217151 Ekim 1993 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
171221 Ekim 1980 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GÖREV YÖNETMELİĞİ
2959415 Ocak 2016 MİLLİ PİYANGO UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
2128515 Temmuz 1992 MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ İHALE YÖNETMELİĞİ
3075019 Nisan 2019 MİLLİ SARAYLAR BİLİM VE DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMELİĞİ
309417 Kasım 2019 MİLLİ SARAYLAR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
3160824 Eylül 2021 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERÎ MAHALLERDE ÖNLEME ARAMASI VE KONTROL YÖNETMELİĞİ
2953820 Kasım 2015 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI GAZİ UYUM EVLERİ YÖNETMELİĞİ
1628512 Mayıs 1978 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞINCA ÜRETİLECEKATLAS, KÜRE VE ÇOĞRAFYA HARİTALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1926225 Ekim 1986 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLARDAKİ DÖNER SERMAYENİN İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3177511 Mart 2022 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MENSUBU SAĞLIK PERSONELİNİN ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
318038 Nisan 2022 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ÖDÜL YÖNETMELİĞİ
3161329 Eylül 2021 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ
2938715 Haziran 2015 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEKİ İSTİSNAİ MEMUR KADROLARINA YAPILACAK ATAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
318908 Temmuz 2022 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ
130173 Ekim 1968 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA BAĞLI İLMİ İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA KURULU (İLAR) YÖNETMELİĞİ
323638 Kasım 2023 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA YABANCI ÜLKE VE KURULUŞLARA YAPILACAK SAVUNMA VE GÜVENLİK AMAÇLI HİBE VE YARDIM ÖDEMELERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3115413 Haziran 2020 MİLLÎ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2497324 Aralık 2002 MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ
280744 Ekim 2011 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2740412 Kasım 2009 MOBİL TELEKOMÜNİKASYON ŞEBEKELERİNE AİT BAZ İSTASYONLARININ KURULUŞ YERİ, ÖLÇÜMLERİ, İŞLETİLMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3112714 Mayıs 2020 MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI İLE BUNLAR İÇİN TASARLANAN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL GÜVENLİĞİ VE KORUNMASIZ KARAYOLU KULLANICILARININ VE YOLCULARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/2019/2144)
32134 16 Mart 2023 MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI İLE BUNLAR İÇİN TASARLANAN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL GÜVENLİĞİ VE YAPIM ÖZELLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/2021/535)
3110419 Nisan 2020 MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI İLE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİNİN TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/2018/858)
31995 26 Ekim 2022 MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI İLE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİNİN TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/2020/683)
2879312 Ekim 2013 MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ KÜTLE VE BOYUTLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/1230/2012) (Mülga)
1878010 Haziran 1985 MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK (Mülga)
19841849217 Ağustos MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
224567 Kasım 1995 MUHARİP YABANCI ORDU MENSUPLARINDAN TÜRKİYE'YE KABUL EDİLENLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2605621 Ocak 2006 MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
26040 31 Aralık 2005 MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
233957 Temmuz 1998 MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2975830 Haziran 2016 MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/34/AB)
1358419 Ağustos 1970 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK PROJE YARIŞMALARINA AİT YÖNETMELİK
2768628 Ağustos 2010 MÜKELLEFLERİN İZAHAT TALEPLERİNİN CEVAPLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
124013 Temmuz 1929 MÜKERRER SİGORTA MURAKABE YÖNETMELİĞİ
1916616 Temmuz 1986 MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
2146918 Ocak 1993

N

NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2814315 Aralık 2011 NAKLEDİLEBİLİR SÜNGERİMSİ BEYİN HASTALIKLARINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
2462327 Aralık 2001 NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
3207011 Ocak 2023 NOTERLER TARAFINDAN DÜZENLENEN TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
1568320 Ağustos 1976 NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUK FONU YÖNETMELİĞİ
2941311 Temmuz 2015 NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
1564513 Temmuz 1976 NOTERLİK KANUNU YÖNETMELİĞİ
1248220 Aralık 1966 NÖBETÇİ MEMURLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK
315014 Haziran 2021 NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR BİRİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
272762 Temmuz 2009 NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2727127 Haziran 2009 NUMARALANDIRMA YÖNETMELİĞİ
311229 Mayıs 2020 NÜFUS HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 2505)
3187725 Haziran 2022 NÜKLEER DÜZENLEME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3208324 Ocak 2023 NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ
3190426 Temmuz 2022 NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU İŞLEM VE HİZMET BEDELLERİ YÖNETMELİĞİ
3133616 Aralık 2020 NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU İŞLEM VE HİZMET BEDELLERİ YÖNETMELİĞİ (Mülga)
3227611 Ağustos 2023 NÜKLEER ENERJİ VE İYONLAŞTIRICI RADYASYONA İLİŞKİN DENETİM VE YERİNDE İNCELEMELER YÖNETMELİĞİ
2717621 Mart 2009 NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ SAHALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2682119 Mart 2008 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK YARIŞMA VE SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE TEŞVİKLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2702717 Ekim 2008 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖZEL İLKELER YÖNETMELİĞİ
2702717 Ekim 2008 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN TASARIM İLKELERİ YÖNETMELİĞİ
3065918 Ocak 2019 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİNİN PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
3201819 Kasım 2022 NÜKLEER GÜVENCE YÖNETMELİĞİ
3103813 Şubat 2020 NÜKLEER İHRACAT KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
3234419 Ekim 2023 NÜKLEER RİSKLERE İLİŞKİN SORUMLULUK SİGORTASINA VE TEMİNATINA DAİR YÖNETMELİK
1667523 Haziran 1979 NÜKLEER SANTRALLARIN GÜVENLİK UYGULAMA KURALLARI İÇİN TANIMLAMALAR YÖNETMELİĞİ
3002431 Mart 2017 NÜKLEER SANTRALLERİN YAPI DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
3234419 Ekim 2023 NÜKLEER SİGORTA HAVUZUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
209869 Eylül 1991 NÜKLEER TANIMLAR YÖNETMELİĞİ
163941 Eylül 1978 NÜKLEER TESİS İŞLETMECİLERİNE YETKİ BELGESİ VERİLMESİNE AİT YÖNETMELİK
2936928 Mayıs 2015 NÜKLEER TESİSLER İÇİN EKİPMAN TEDARİK SÜRECİNE VE İMALATÇILARIN ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3182227 Nisan 2022 NÜKLEER TESİSLER, RADYASYON TESİSLERİ VE RADYOAKTİF ATIK TESİSLERİNDE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
3043529 Mayıs 2018 NÜKLEER TESİSLERDE RADYASYONDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ
321815 Mayıs 2023 NÜKLEER TESİSLERDE YANGIN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
312078 Ağustos 2020 NÜKLEER TESİSLERİN VE NÜKLEER MADDELERİN EMNİYETİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2830022 Mayıs 2012 NÜKLEER TESİSLERİN VE NÜKLEER MADDELERİN FİZİKSEL KORUNMASI YÖNETMELİĞİ
145899.7.1973 NÜKLEER TESİSLERLE İLGİLİ İNŞAAT İŞLERİ VE SATIN ALMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3217125 Nisan 2023 NÜKLEER TIP HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
2765730 Temmuz 2010 NÜKLEER YAKIT ÇEVRİMİ TESİSLERİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖZEL İLKELER YÖNETMELİĞİ
321826 Mayıs 2023

O

OBEZİTE MERKEZLERİ VE OBEZİTE CERRAHİ UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2593412 Eylül 2005 ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ
256948 Ocak 2005 ODA VE BORSA ŞUBELERİ İLE ODA TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
257432 Mart 2005 ODA VE BORSA ÜYELERİNE VERİLECEK DİSİPLİN VE PARA CEZALARI İLE DİSİPLİN KURULU VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU HAKKINDA YÖNETMELİK
2593412 Eylül 2005 ODA VE BORSALARDA HAKEM, BİLİRKİŞİ VE EKSPER LİSTELERİNİ DÜZENLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2593412 Eylül 2005 ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK BÜTÇELERİNDEN TÜRKİYE ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİ SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFINA AYRILAN PAYIN KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2570519 Ocak 2005 ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
285505 Şubat 2013 OKUL KANTİNLERİNE DAİR ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ
3022125 Ekim 2017 OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ
309362 Kasım 2019 OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ
1922417 Eylül 1986 OKUL, KREŞ, YURT VE SAĞLIK TESİSLERİ İLE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNDE BULUNAN KURUM VE KURULUŞLARA YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
1260424 Mayıs 1967 OKULLARDA ÇIKARILACAK DERGİ, GAZETE VE YILLIKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2886326 Aralık 2013 OLAĞANDIŞI RİSKLER YÖNETİM MERKEZLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2035830 Kasım 1989 OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ TARAFINDAN SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATI VERİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
183558 Mart 1984 OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
183358 Mart 1984 OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1218727 Aralık 1965 OLAĞANÜSTÜ HAL VE SAVAŞ HALİNDE 3634 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YAPILACAK ELKOYMALARDA TAHAKKUK EDECEK BEDELLER İÇİN VERİLECEK HAZİNE BONOSU HAKKINDA YÖNETMELİK
2286330 Aralık 1996 OLAYLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEDBİRLER DOLAYISIYLA YAPILACAK ACİL VE ZORUNLU HARCAMALARIN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2538526 Şubat 2004 ONAYLANMIŞ KURULUŞLARA DAİR YÖNETMELİK
2888618 Ocak 2014 OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2414620 Ağustos 2000 ORDU EVLERİ, ASKERÎ GAZİNOLAR, KIŞLA GAZİNOLARI VE VARDİYA YATAKHANELERİ İLE EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
3180914 Nisan 2022 ORDU HİZMET HAYVANLARI SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ
323905 Aralık 2023 ORDU HİZMET HAYVANLARINA MUHAREBE ŞARTLARINDA VE VETERİNER HEKİM PERSONEL YOKLUĞUNDA, VETERİNER HEKİM OLMAYAN PERSONELİN YAPMAYA YETKİLİ OLDUKLARI İLK YARDIM MÜDAHALELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
320389 Aralık 2022 ORGAN NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
2767618 Ağustos 2010 ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
1273728 Ekim 1967ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KURMA FONU YÖNETMELİĞİ
306742 Şubat 2019 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
306742 Şubat 2019 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ
255102 Temmuz 2004 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2803726 Ağustos 2011 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK
303279 Şubat 2018 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK
2894114 Mart 2014 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3002431 Mart 2017 ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASI YÖNETMELİĞİ
267785 Şubat 2008 ORMAN AMENAJMAN YÖNETMELİĞİ
3129031 Ekim 2020 ORMAN BİTKİSİ TOHUMLUKLARI PİYASASINDA YETKİLENDİRME, DENETLEME VE ORMAN BİTKİ PASAPORTU YÖNETMELİĞİ
2945928 Ağustos 2015 ORMAN BİTKİSİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLERİNE ARIZ OLAN ZARARLI ORGANİZMALAR İLE TEKNİK MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
3130818 Kasım 2020 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADLİ VE HUKUKİ YARDIM YÖNETMELİĞİ
2930322 Mart 2015 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
293432 Mayıs 2015 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2782524 Ocak 2011 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ
324761 Mart 2024 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2273522 Ağustos 1996 ORMAN HAFTASI VE AĞAÇ BAYRAMI YÖNETMELİĞİ
2847320 Kasım 2012 ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2897618 Nisan 2014 ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
3167530 Kasım 2021 ORMAN KANUNUNUN 17 NCİ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
3167530 Kasım 2021 ORMAN KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
184849 Ağustos 1984 ORMAN KANUNUNUN 35. MADDESİNDEKİ YAPI SİSTEMLERİNİN TESBİTİ VE UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
1845612 Temmuz 1984 ORMAN KANUNUNUN 84 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2832213 Haziran 2012 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2306631 Temmuz 1997 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
272206 Mayıs 2009 ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ
2962717 Şubat 2016 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUNA DAİR ODA ONUR KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
3184928 Mayıs 2022 ORMAN PARKLARI YÖNETMELİĞİ
3133010 Aralık 2020 ORMAN SAYILMAYAN TAPULU TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLARDAN FAYDALANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
254824 Haziran 2004 ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TAŞIMA BELGELERİNE AİT YÖNETMELİK
3152225 Haziran 2021 ORMAN ÜRÜNLERİNİN SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 4148)
3152225 Haziran 2021 ORMAN ÜRÜNLERİNİN SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3210717 Şubat 2023 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2844518 Ekim 2012 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER YÖNETMELİĞİ
3077313 Mayıs 2019 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2566711 Aralık 2004 ORMAN YANGINLARINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI ESNASINDA ÖLENLERE VE SAKATLANANLARA ÖDENECEK TAZMİNATA İLİŞKİN YÖNETMELİK
157299 Eylül 1976 ORMAN YANGINLARININ ÖNLENMESİ VE SÖNDÜRÜLMESİNDE GÖREVLİLERİN GÖRECEKLERİ İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK
3088511 Eylül 2019 ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE GÖREV YAPAN GÖNÜLLÜLER HAKKINDA YÖNETMELİK
260682 Şubat 2006 ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN TİCARETİ YÖNETMELİĞİ (1999/105/EC)
265691 Temmuz 2007 ORMAN YOL AĞI PLANLARININ DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2737210 Ekim 2009 ORMAN, ORMAN ENDÜSTRİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ İLE SERBEST MESLEK BÜROLARININ ÇALIŞMA ALANLARINA DAİR YÖNETMELİK
271948 Nisan 2009 ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ BÜROLARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
2835011 Temmuz 2012 ORMANLARDA VE ORMAN İÇİNDE BULUNAN OTLAK, YAYLAK VE KIŞLAKLARDA HAYVAN OTLATILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
1184428 Ekim 1964 ORTALAMA KÂR HADLERİNİN TESBİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3124111 Eylül 2020 ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
190418 Mart 1986 OTOMATİK FREKANS TARAMA ÖZELLİKLİ TELSİZ CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ
297602 Temmuz 2016 OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (2014/31/AB)
3034022 Şubat 2018 OTOMOTİV ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
3034022 Şubat 2018 OTOPARK YÖNETMELİĞİ
298474 Ekim 2016 OYUNCAK GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
300317 Nisan 2017 OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2131413 Ağustos 1992

Ö

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI VE YEŞİL KART UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
316761 Aralık 2021 ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3122021 Ağustos 2020 ÖDEME HİZMETLERİNDE TR KAREKODUN ÜRETİLMESİ VE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2904428 Haziran 2014 ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2904428 Haziran 2014 ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN GÖZETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3145616 Nisan 2021 ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK
1758828 Ocak 1982 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ
305909 Kasım 2018 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
203913 Ocak 1990 ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
289937 Mayıs 2014 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SINAV KOORDİNATÖRLÜKLERİ VE BAŞVURU MERKEZLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2745911 Ocak 2010 ÖLÇÜ ALETLERİ VE METROLOJİK KONTROL YÖNTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2009/34/AT)
269607 Ağustos 2008 ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (2004/22/AT)
2975729 Haziran 2016 ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (2014/32/AB)
293764 Haziran 2015 ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞİŞELERİNE DAİR YÖNETMELİK (75/107/AT)
2640011 Ocak 2007 ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ DAMGA YÖNETMELİĞİ
2200024 Temmuz 1994 ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ
2702717 Ekim 2008 ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TİP ONAY YÖNETMELİĞİ
200748 Şubat 1989 ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİ
2785119 Şubat 2011 ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN İTHALAT VE İHRACATINDA UYGULANACAK İŞLEMLERE DAİR YÖNETMELİK
2823920 Mart 2012 ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
304706 Temmuz 2018 ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN YERİNDE MUAYENE GİDERLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
2070928 Kasım 1990 ÖLÇÜLER VE AYAR HİZMETLERİ FONU YÖNETMELİĞİ
2744830 Aralık 2009 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
2635725 Kasım 2006 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
2605621 Ocak 2006 ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2918827 Kasım 2014 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2384715 Ekim 1999 ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
2472816 Nisan 2002 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
2120520 Nisan 1992 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
2115224 Şubat 1992 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
2588221 Temmuz 2005 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2208619 Ekim 1994 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI'NIN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
304717 Temmuz 2018 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
2488018 Eylül 2002 ÖZEL FİNANS KURUMLARI ÖZEL CARİ VE KATILMA HESAPLARI GÜVENCE FONU YÖNETMELİĞİ
3118716 Temmuz 2020 ÖZEL FON MAL VARLIĞININ YÖNETİMİNE VE NEMALANDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
288169 Kasım 2013 ÖZEL FON YÖNETMELİĞİ
3152326 Haziran 2021 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
256067 Ekim 2004 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2470827 Mart 2002 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
287898 Ekim 2013 ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ SİGORTALAR KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE ARANMAYAN PARALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
269607 Ağustos 2008 ÖZEL HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
2985411 Ekim 2016 ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ
2934230 Nisan 2015 ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
261562 Mayıs 2006 ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1828922 Ocak 1984 ÖZEL MÜZELER VE DENETİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3124111 Eylül 2020 ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 2946)
3164127 Ekim 2021 ÖZEL RİSKLER YÖNETİM MERKEZİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ
2880023 Ekim 2013 ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ
3237217 Kasım 2023 ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİNİN DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3207718 Ocak 2023 ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE ÖZEL TEKNELERİ KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3208728 Ocak 2023 ÖZEL TIBBİ AMAÇLI GIDALAR RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
3113523 Mayıs 2020 ÖZEL TİYATROLARIN KAYIT İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
306198 Aralık 2018 ÖZEL TİYATROLARIN PROJELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2534513 Ocak 2004 ÖZELLEŞTİRME FONU YÖNETMELİĞİ
2424630 Kasım 2000 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI İHALE YÖNETMELİĞİ (İDARİ BÜTÇE)
2228516 Mayıs 1995 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI MALİ İŞLER VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
3185029 Mayıs 2022 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREV YÖNETMELİĞİ
2530129 Kasım 2003 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA DEĞER TESPİTİ VE İHALE YÖNETMELİĞİ
3196728 Eylül 2022 ÖZELLİK ARZ EDEN BİNALARIN TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİK
2585120 Haziran 2005 ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
246078 Aralık 2001 ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖZÜRLÜLER ŞURASI YÖNETMELİĞİ
2316812 Kasım 1997 ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEK KURULU GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
2776625 Kasım 2010 ÖZÜRLÜLER UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZÜRLÜLER UZMANLIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
294665 Eylül 2015

P

P.P. (ÜCRETİ ALINMIŞTIR) DAMGALI GÖNDERİLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2923614 Ocak 2015 PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ
2850118 Aralık 2012 PALMİYE KIRMIZI BÖCEĞİ İLE MÜCADELE HAKKINDA YÖNETMELİK
3021620 Ekim 2017 PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2675917 Ocak 2008 PANCAR TOHUMLUĞU SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ
270488 Kasım 2008 PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ ARACILIĞI İLE SAĞLANACAK FİNANSMAN HAKKINDA YÖNETMELİK
751323 Mayıs 1950 PASAPORT KANUNUNA BİR MADDE EKLENİLMESİNE DAİR OLAN 5654 SAYILI KAMUNUN TATBİK ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK
2908814 Ağustos 2014 PASAPORT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
323883 Aralık 2023 PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ ETMENİNİN ERADİKASYONU VE YAYILMASININ ÖNLENMESİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK
323883 Aralık 2023 PATATES KİST NEMATODLARI İLE MÜCADELE HAKKINDA YÖNETMELİK
323883 Aralık 2023 PATATES SİĞİL HASTALIĞI ETMENİNİN ERADİKASYONU VE YAYILMASININ ÖNLENMESİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2675917 Ocak 2008 PATATES TOHUMLUĞU SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ (Mülga)
323883 Aralık 2023 PATATES VE DOMATESTE BAKTERİYEL SOLGUNLUK VE PATATESTE KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜK ETMENİNİN ERADİKASYONU VE YAYILMASININ ÖNLENMESİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK
314477 Nisan 2021 PATENT VEKİLLİĞİ VE MARKA VEKİLLİĞİ SINAV, SİCİL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
2481211 Temmuz 2002 PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ ESAS VE USULLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2028719 Eylül 1989 PATLAYICI MADDELERİN YOK EDİLME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
2848027 Kasım 2012 PAZAR ANALİZİ YÖNETMELİĞİ
2835112 Temmuz 2012 PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3228924 Ağustos 2023 PEMBEKURT İLE MÜCADELE HAKKINDA YÖNETMELİK
2848330 Kasım 2012 PEPİNO MOZAİK VİRÜSÜ İLE MÜCADELE HAKKINDA YÖNETMELİK
297936 Ağustos 2016 PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2977519 Temmuz 2016 PERAKENDECİLER KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
2924422 Ocak 2015 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
292596 Şubat 2015 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2702414 Ekim 2008 PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
2549517 Haziran 2004 PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
2613712 Nisan 2006 PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2557910 Eylül 2004 PETROL PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2579321 Nisan 2005 PETROL PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İÇİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÖZEL DENETİM KURULUŞLARINDAN HİZMET ALIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2883427 Kasım 2013 PETROL PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
270433 Kasım 2008 PETROL TANKERLERİNİN ÇİFT CİDAR VEYA EŞDEĞER TASARIM ŞARTLARININ UYGULAMA ESASLARI VE KABOTAJDA ÇALIŞAN PETROL TANKERİ OPERASYONLARININ EMNİYETLİ YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
300842 Haziran 2017 PİLOT LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY-1)
298452 Ekim 2016 PİROTEKNİK MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2013/29/AB)
2872027 Temmuz 2013 PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SONUÇ VE ÖNLEMLERİNİN KAYDI VE BİLDİRİMİ YÖNETMELİĞİ
260467 Ocak 2006 PLAN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
301133 Temmuz 2017 PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ
18916 2 Kasım 1985 PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ
2673927 Aralık 2007 POLİKLORLU BİFENİL VE POLİKLORLU TERFENİLLERİN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
2965617 Mart 2016 POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
311152 Mayıs 2020 POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
2941816 Temmuz 2015 POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
2997914 Şubat 2017 POLİS AKADEMİSİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
1791430 Aralık 1982 POLİS ÇEVİK KUVVET YÖNETMELİĞİ
177144 Haziran 1982 POLİS KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNE HARÇLIK VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2941715 Temmuz 2015 POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
293786 Haziran 2015 POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİ
2697017 Ağustos 2008 POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
2687917 Mayıs 2008 POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİ
187165 Nisan 1985 POLİS MÜZELERİ YÖNETMELİĞİ
2238626 Ağustos 1995 POLİS OKULLARI YÖNETMELİĞİ
2208114 Ekim 1994 POLİS OKULU ÖĞRENCİLERİ KIYAFET VE İSTİHKAK YÖNETMELİĞİ
1796217 Şubat 1983 POLİSİN ADLİ GÖREVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE İLGİLİ YERLERE GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
290193 Haziran 2014 POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
294665 Eylül 2015 POSTA PULU SATICILIKLARI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
290193 Haziran 2014 POSTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
254267 Nisan 2004 POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2677129 Ocak 2008 PRATİK EĞİTİMİN VERİLECEĞİ İŞYERLERİ VE BUNLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2701128 Eylül 2008 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
147357 Aralık 1973 PTT ALIM VE SATIM İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
2467619 Şubat 2002 PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI YÖNETMELİĞİ
2446517 Temmuz 2001 PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE SATIM YÖNETMELİĞİ
2721025 Nisan 2009 PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MAL SATIM İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
241593 Eylül 2000PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ İHALE YÖNETMELİĞİ
198368 Haziran 1988 PUL VE DEĞERLİ KAĞITLARIN BAYİLER VE YETKİLİ MEMURLAR VASITASI İLE SATTIRILMASINA VE BAYİLERE SATIŞ AİDATI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
3222316 Haziran 2023

R

RADYASYON ACİL DURUMLARININ YÖNETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2399924 Mart 2000 RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
3217125 Nisan 2023 RADYASYON ONKOLOJİSİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
3235328 Ekim 2023 RADYASYON TESİSLERİNE VE RADYASYON UYGULAMALARINA İLİŞKİN YETKİLENDİRMELER YÖNETMELİĞİ
1866210 Şubat 1985 RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK
2213912 Aralık 1994 RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İHALE YÖNETMELİĞİ
2796515 Haziran 2011 RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN YÖNETMELİĞİ
3063423 Aralık 2018 RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KARASAL YAYIN LİSANSI VE SIRALAMA İHALESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2806121 Eylül 2011 RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU TEŞKİLATI İLE HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA DAİR YÖNETMELİK
2796515 Haziran 2011 RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UYDU YAYIN YÖNETMELİĞİ
2814416 Aralık 2011 RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
308491 Ağustos 2019 RADYO, TELEVİZYON VE İSTEĞE BAĞLI YAYINLARIN İNTERNET ORTAMINDAN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK
318897 Temmuz 2022 RADYOAKTİF ATIK TESİSLERİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRMELER VE GÜVENLİK İLKELERİ YÖNETMELİĞİ
323627 Kasım 2023 RADYOAKTİF ATIK VE KULLANILMIŞ YAKIT YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
3210414 Şubat 2023 RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ ÖZEL HESABI VE İŞLETMEDEN ÇIKARMA ÖZEL HESABI İLE HESAPLAR YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3192213 Ağustos 2022 RADYOAKTİF KİRLİLİĞE MARUZ KALMIŞ ALANLARIN ÇEVRESEL İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
322961 Eylül 2023 RADYOAKTİF MADDELERİN SERBESTLEŞTİRİLMESİ VE SALIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
258698 Temmuz 2005 RADYOAKTİF MADDENİN GÜVENLİ TAŞINMASI YÖNETMELİĞİ
3182126 Nisan 2022 RADYOLOJİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
2810131 Ekim 2011 RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
29935 31 Aralık 2016 REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ
2610915 Mart 2006 REKABET KURUMU BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
2302621 Haziran 1997 REKABET KURUMU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
317127 Ocak 2022 REKABET KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
2306530 Temmuz 1997 REKABET KURUMU İHALE YÖNETMELİĞİ
3160925 Eylül 2021 REKABET KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ
2782726 Ocak 2011 REKABET KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (Mülga)
3018721 Eylül 2017 REKABET KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2714215 Şubat 2009 REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNDE VERİLECEK PARA CEZALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3154215 Temmuz 2021 REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASINA YÖNELİK SORUŞTURMALARDA UYGULANABİLECEK UZLAŞMA USULÜNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2921524 Aralık 2014 REKLAM KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
290493 Temmuz 2014 REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ
3060423 Kasım 2018 RESMÎ GAZETE HAKKINDA YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 358)
320911 Şubat 2023 RESMÎ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ
2994612 Ocak 2017 RESMİ İLAN VE REKLAMLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINIP DAĞITILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3210212 Şubat 2023 RESMÎ İSTATİSTİK PROGRAMI HAZIRLAMA VE UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1851312 Eylül 1984 RESMİ MÜHÜR YÖNETMELİĞİ
3115110 Haziran 2020 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 2646)
2815224 Aralık 2011 RİSK DEĞERLENDİRME KOMİTE VE KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3240621 Aralık 2023 RİSK GRUPLARININ BELİRLENMESİNE VE KREDİ SINIRLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
1571118 Eylül 1976 ROMANYA'DA MİLLİLEŞTİRME TERBİRLERİ VEYA BUNA BENZER KANUNİ VE İDARİ DİĞER TEDBİRLERDEN ZARAR GÖRMÜŞ TÜRK MAL,HAK VE MENFAATLERİNİN TASFİYESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2815022 Aralık 2011 RUAM HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
3169318 Aralık 2021 RUHSATLI BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERDEKİ VARYASYONLARA DAİR YÖNETMELİK
3245711 Şubat 2024 RÜZGÂR GÜCÜ İZLEME VE TAHMİN MERKEZİNE BAĞLANTI YÖNETMELİĞİ
2950820 Ekim 2015 RÜZGAR KAYNAĞINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3006513 Mayıs 2017 RÜZGAR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ
2851027 Aralık 2012

S

SABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALTYAPISI VEYA ŞEBEKELERİNDE KULLANILAN HER TÜRLÜ KABLO VE BENZERİ GERECİN TAŞINMAZLARDAN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2003328 Aralık 1988 SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ
321826 Mayıs 2023 SAÇ EKİMİ BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2791019 Nisan 2011 SAFKAN ARAP VE İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜ, KAYITLARI, İTHALAT VE İHRACATI HAKKINDA YÖNETMELİK
3091511 Ekim 2019 SAĞIRLARIN, İŞİTME VE GÖRME ENGELLİLERİN YAYIN HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2859926 Mart 2013 SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
3027822 Aralık 2017 SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2850219 Aralık 2012 SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
3006715 Mayıs 2017 SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
282577 Nisan 2012 SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE BAŞASİSTANLIK KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK SINAVLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3192112 Ağustos 2022 SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ
2897517 Nisan 2014 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2827728 Nisan 2012 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR NEDENİYLE YAPILACAK HUKUKİ YARDIMIN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
289034 Şubat 2014 SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
281634 Ocak 2012 SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ
3193223 Ağustos 2022 SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
238342 Ekim 1999 SAĞLIK BAKANLIĞI TRAFİK HİZMETLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
238342 Ekim 1999 SAĞLIK BAKANLIĞI TRAFİK HİZMETLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
310584 Mart 2020 SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT KURUM VE KURULUŞLAR İLE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN İLGİLİ BİRİMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
289959 Mayıs 2014 SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2656325 Haziran 2007 SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3222013 Haziran 2023 SAĞLIK BEYANI DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3193425 Ağustos 2022 SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3174610 Şubat 2022 SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ BASAMAKLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3220226 Mayıs 2023 SAĞLIK HİZMET SUNUMU KAPSAMINDA KULLANILAN TIBBİ CİHAZLARIN TEKNİK SERVİS HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİK
271347 Şubat 2009 SAĞLIK HİZMETİ SUNAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TEŞHİS VE TEDAVİYE YÖNELİK OLARAK BİRBİRLERİNDEN YAPACAKLARI MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
300018 Mart 2017 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2891920 Şubat 2014 SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3226329 Temmuz 2023 SAĞLIK HİZMETLERİNDE TANITIM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
118029 Eylül 1964 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLDİĞİ BÖLGELERDE HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2870916 Temmuz 2013 SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2966122 Mart 2016 SAĞLIK MESLEK MENSUBU OLMAYAN PERSONELİN SAĞLIK PERSONELİ YOKLUĞUNDA YAPMAYA YETKİLİ OLDUKLARI ACİL TIBBİ MÜDAHALELER HAKKINDA YÖNETMELİK
2900722 Mayıs 2014 SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK
3186715 Haziran 2022 SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TIBBÎ İŞLEM VE UYGULAMALARI NEDENİYLE SORUŞTURULMASINA VE İDARECE ÖDENEN TAZMİNATIN RÜCU EDİLMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2849714 Aralık 2012 SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU YÖNETMELİĞİ
2891920 Şubat 2014 SAĞLIK MESLEKLERİNİN UYGULANMASINDAN DOLAYI UĞRANILAN ZARARLARIN UZLAŞMA YOLUYLA HALLEDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2832213 Haziran 2012 SAĞLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
2876211 Eylül 2013 SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ
2939927 Haziran 2015 SAĞLIKTA KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
3133717 Aralık 2020 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI DALIŞ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
3144031 Mart 2021 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANTİN YÖNETMELİĞİ
3137828 Ocak 2021 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ÖDÜL YÖNETMELİĞİ
2995521 Ocak 2017 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ
2838717 Ağustos 2012 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2725410 Haziran 2009 SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
259019 Ağustos 2005 SAHTE BANKNOTLARIN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
1732428 Nisan 1981 SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESPİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2895427 Mart 2014 SALMONELLA VE BELİRLENMİŞ DİĞER GIDA KAYNAKLI ZOONOTİK ETKENLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2610814 Mart 2006 SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3160117 Eylül 2021 SANAYİ DIŞI YENİ VEYA MEVCUT BİNALARDA SICAK SU ÜRETİMİ VE ORTAM ISITMASI İÇİN KULLANILAN ISI JENERATÖRLERİNİN PERFORMANSI VE SANAYİ DIŞI YENİ BİNALARDA DAHİLİ SICAK SU DAĞITIMI VE ISI YALITIMINA DAİR YÖNETMELİK (78/170/AT)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
272773 Temmuz 2009 SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
3071515 Mart 2019 SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFLERİNİN KREDİ KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
283123 Haziran 2012 SANAYİ ŞÛRASI YÖNETMELİĞİ
2892627 Şubat 2014 SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3170328 Aralık 2021 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
1759131.1.1982 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI FONLAR YÖNETMELİĞİ
3154114 Temmuz 2021 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
284292 Ekim 2012 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ (Mülga)
2443719 Haziran 2001 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ
2365227 Mart 1999 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
2226724 Nisan 1995 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ VE REKABET UZMANLIĞI SINAV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
SANAYİ VE ZİRAATTE KULLANILAN ZEHİRLİ MADDELERİN ECZANELERDE SURETİ HIFIZ VE ALIM SATIMI HAKKINDA TALİMATNAME
SANAYİ VE ZİRAATTE KULLANILAN ZEHİRLİ MADDELERİN ECZANELERDE SURETİ HIFIZ VE ALIM SATIMI HAKKINDA TALİMATNAME
269863 Eylül 2008 SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİNDEN SAYILAN İŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
212711 Temmuz 1992 SANIK ASKER KİŞİLER İÇİN AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2805515 Eylül 2011 SAN-JOSE KABUKLU BİTİ İLE MÜCADELE HAKKINDA YÖNETMELİK
2902913 Haziran 2014 SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ
276014 Haziran 2010 SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2075211 Ocak 1991 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI İDARİ İŞLER İHALE YÖNETMELİĞİ
2838515 Ağustos 2012 SAVUNMA, GÜVENLİK VE İSTİHBARAT İLE İLGİLİ KAMU İDARELERİNE AİT DEVLET MALLARININ DENETİMİ SONUCUNDA HAZIRLANAN RAPORLARIN KAMUOYUNA DUYURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2814517 Aralık 2011 SAYIŞTAY DAİRELERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
2814517 Aralık 2011 SAYIŞTAY DENETÇİLERİNİN MESLEKİ ETİK KURALLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
2814517 Aralık 2011 SAYIŞTAY DENETİM YÖNETMELİĞİ
3010220 Haziran 2017 SAYIŞTAY EĞİTİM VE YAYIN YÖNETMELİĞİ
2814517 Aralık 2011 SAYIŞTAY YÖNETİM BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2675917 Ocak 2008 SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ
2676018 Ocak 2008 SEBZE TOHUM SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ
283467 Temmuz 2012 SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
283744 Ağustos 2012 SEBZE VE MEYVE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3145616 Nisan 2021 SEÇİM MÜDÜRLÜKLERİNİN ADALET MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN DENETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2695129 Temmuz 2008 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2289330 Ocak 1997 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
245789 Kasım 2001 SENDİKA ÜYE SAYILARI VE HER HİZMET KOLUNDA YETKİLİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE BUNLARIN BAĞLI BULUNDUKLARI KONFEDERASYONLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
287029 Temmuz 2013 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2232526 Haziran 1995 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARCA DÜZENLENECEK ÜYE KAYIT FİŞLERİ İLE DEFTERLERİNİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2883326 Kasım 2013 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2900317 Mayıs 2014 SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2853117 Ocak 2013 SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2152010 Mart 1993 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
3007827 Mayıs 2017 SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK
2701027 Eylül 2008 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İŞYERİ KAYITLARININ İNCELENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2106629 Kasım 1991 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESBİTİNE AİT YÖNETMELİK
2044021 Şubat 1990 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ
2212124 Kasım 1994 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI İLE TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ ORGANLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2128515 Temmuz 1992 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR İLE MESLEK MENSUPLARININ BİLDİRİM MECBURİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2667519 Ekim 2007 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK
2308923 Ağustos 1997 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJ YÖNETMELİĞİ
2421631 Ekim 2000 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ (*)
2493715 Kasım 2002 SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN KAŞE KULLANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
203902 Ocak 1990 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ÜCRETLERİNİN ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
203913 Ocak 1990 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2123522 Mayıs 1992 SERBEST MUHASEBECİLİK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GEREĞİNCE YAPILACAK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2019615 Haziran 1989 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK GEÇİCİ KURULU İLE DEĞERLENDİRME VE SINAV KOMİSYONLARININ KURULMASI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2670721 Kasım 2007 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ
2238424 Ağustos 1995 SERBEST VETERİNER HEKİMLERİN SALGIN HASTALIKLAR MÜCADELESİNDE İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK
95231 Temmuz 1928 SERİRİ VE GİDAİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPAN MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNUNA MÜTEFERRİ OLARAK TANZİM OLUNAN YÖNETMELİK
288125 Kasım 2013 SERMAYE KORUMA VE DÖNGÜSEL SERMAYE TAMPONLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
289926 Mayıs 2014 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜTÇE UYGULAMASI VE GİDERLERİN YAPILMASI İLE SATIŞ VE BENZERİ İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
289591 Nisan 2014 SERMAYE PİYASASI KURULU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
2889931 Ocak 2014 SERMAYE PİYASASI KURULU İÇ DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1779224 Ağustos 1982 SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONEL YÖNETMELİĞİ
289624 Nisan 2014 SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
1773424 Haziran 1982 SERMAYE PİYASASI KURULU TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
1773424 Haziran 1982 SERMAYE PİYASASI KURULU TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
2895629 Mart 2014 SERMAYE PİYASASI KURULU ÜYELERİ VE PERSONELİNİN UYACAKLARI MESLEKİ VE ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK
2543617 Nisan 2004 SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2866331 Mayıs 2013 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK
2556526 Ağustos 2004 SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YÖNETMELİĞİ
3098117 Aralık 2019 SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
304403 Haziran 2018 SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ
266645 Ekim 2007 SEYAHAT ACENTALARI YÖNETMELİĞİ
227741 Ekim 1996 SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
2479423 Haziran 2002 SEYİR HALİNDEKİ GEMİLERDE DAHA İYİ TIBBİ HİZMET VERİLMESİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
309417 Kasım 2019 SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 1754)
3082912 Temmuz 2019 SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ
1991025 Ağustos 1988 SIĞINAK YÖNETMELİĞİ
271882 Nisan 2009 SIĞIR BOVİNE TÜBERKÜLOZU YÖNETMELİĞİ
281302 Aralık 2011 SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİ
3133212 Aralık 2020 SIĞIR KARKASININ SINIFLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2815123 Aralık 2011 SIĞIRLARDA LÖYKOZ HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
3004724 Nisan 2017 SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
2809323 Ekim 2011 SINAİ, BİLİMSEL VE TIBBİ (SBT) CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ
1981111 Mayıs 1988 SINIR ANLAŞMAZLIĞI, MÜLKÎ AYRILMA VE BİRLEŞME İLE KÖY KURULMASI VE KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2739231 Ekim 2009 SINIR TİCARET MERKEZLERİNİN FİZİKİ OLARAK DÜZENLENMESİ, EŞYA VE STOK KONTROLLERİNİN YAPILMASI İLE BU MERKEZLERE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
2965617 Mart 2016 SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİK
315014 Haziran 2021 SIR NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
268975 Haziran 2008 SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)
2723016 Mayıs 2009 SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2849916 Aralık 2012 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ
29221 30 Aralık 2014 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI FİYATLANDIRMA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
2593816 Eylül 2005 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
265435 Haziran 2007 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK DÜZENLEMELER HAKKINDA YÖNETMELİK
2616410 Mayıs 2006 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2151028 Şubat 1993 SİGARA VE TÜTÜN MAMULLERİYLE İLGİLİ FABRİKALARIN KURULMASI, SİGARA ÜRETİMİ, İTHALATI, SATIŞI VE DENETİMİYLE İLGİLİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2699310 Eylül 2008 SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ İLE SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2898022 Nisan 2014 SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ
269629 Ağustos 2008 SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
2945625 Ağustos 2015 SİGORTA EKSPERLERİ ATAMA YÖNETMELİĞİ
271561 Mart 2009 SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ
2691422 Haziran 2008 SİGORTA EKSPERLERİ YÖNETMELİĞİ
2691422 Haziran 2008 SİGORTA İHTİSAS KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ
223622 Ağustos 1995 SİGORTA PRODÜKTÖRLERİ YÖNETMELİĞİ
3103914 Şubat 2020 SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2662324 Ağustos 2007 SİGORTA ŞİRKETLERİ VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3074918 Nisan 2019 SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ
2103124 Ekim 1991 SİGORTA VE REASÜRANS ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2936827 Mayıs 2015 SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ YÖNETMELİĞİ
2693412 Temmuz 2008 SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2945423 Ağustos 2015 SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN SERMAYE YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2658214 Temmuz 2007 SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
266067 Ağustos 2007 SİGORTA VE REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
266067 Ağustos 2007 SİGORTA VE REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN TEKNİK KARŞILIKLARINA VE BU KARŞILIKLARIN YATIRILACAĞI VARLIKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2693412 Temmuz 2008 SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM İLKELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2945928 Ağustos 2015 SİGORTACILIK DESTEK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
268931 Haziran 2008 SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
3151316 Haziran 2021 SİGORTACILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK FAALİYETLER VE MESAFELİ AKDEDİLEN SİGORTA SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
318886 Temmuz 2022 SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ
3127616 Ekim 2020 SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 3093)
3167025 Kasım 2021 SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK SEKTÖRLERİNDE İÇ SİSTEMLERE DAİR YÖNETMELİK
2805414 Eylül 2011 SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK SEKTÖRLERİNİN GÖZETİM VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3198718 Ekim 2022 SİGORTACILIK VERİLERİNİN TOPLANMASI, SAKLANMASI VE PAYLAŞILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2661617 Ağustos 2007 SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİK
263397 Kasım 2006 SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK
1547420 Ocak 1976 SİLAHLI KUVVETLER ASKERİ LİSELER YÖNETMELİĞİ
142719 Ağustos 1972 SİLAHLI KUVVETLER ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI YÖNETMELİĞİ
2945423 Ağustos 2015 SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
3092622 Ekim 2019 SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3091915 Ekim 2019 SİNEMA SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1995712 Ekim 1988 SİNEMA, VİDEO VE MÜZİK ESERLERİ YAPIMCILARI İLE FİLM ÇEKMEK İSTEYEN YABANCILAR VE YABANCILARLA YAPILACAK ORTAK YAPIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK'İN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2963323 Şubat 2016 SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3142516 Mart 2021 SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALARCA HAZIRLANACAK ÖNLEM PLANLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2758822 Mayıs 2010 SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
320078 Kasım 2022 SİVİL HAVA ARACI KAZA VEYA CİDDİ OLAYLARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME YÖNETMELİĞİ (HKY-13)
252761 Kasım 2003 SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET SİGORTASININ TİCARİ OLARAK TEMİN EDİLEMEYEN KISMININ DEVLET GARANTİSİ İLE KARŞILANMASI HAKKINDA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
3013627 Temmuz 2017 SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2308014 Ağustos 1997 SİVİL HAVA MEYDANLARI, LİMANLAR VE SINIR KAPILARINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI, GÖREV VE HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
303493 Mart 2018 SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN TERMİNALLER İLE SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (SHY-33B)
3053817 Eylül 2018 SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN TERMİNALLER İLE SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (SHY-33B)’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2854329 Ocak 2013 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA YÖNETMELİK(SHY-İPC)
282555 Nisan 2012 SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİ YETKİLİ DENETİM, TEKNİK GÖZETİM VE MÜŞAVİRLİK KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ (SHY-YDTGMK)
2817213 Ocak 2012 SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS)
3015919 Ağustos 2017 SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ,PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB)
2411621 Temmuz 2000 SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİKLERİ VE EKİPLERİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
258687 Temmuz 2005 SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ İÇİN YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN ALINMASI VE ÖDENEKLERİN HARCANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
276635 Ağustos 2010 SİVİL SAVUNMA UZMANLARININ İDARİ STATÜLERİ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2862016 Nisan 2013 SORULARIN HAZIRLANMASI, SORU HAVUZUNUN OLUŞTURULMASI VE SORULARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3010523 Haziran 2017 SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA VEYA YARGILAMA HEDEF SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
165426 Şubat 1979 SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN 2089 SAYILI ÇIRAK-KALFA VE USTALIK KANUNUNUN 13. MADDESİNE GÖRE HAZIRLANAN ÇIRAKLARA AİT PRİMLERİN HESAPLANMASI USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2794526 Mayıs 2011 SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2656527 Haziran 2007 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
18246 9 Aralık 1983 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA 24.5.1983 TARİHLİ VE 2829 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ESASLARIYLA İLGİLİ YÖNETMELİK
3043731 Mayıs 2018 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 48/A MADDESİNE GÖRE TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2701027 Eylül 2008 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3009917 Haziran 2017 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
305887 Kasım 2018 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL KURULUNUN TOPLANMASI, ÇALIŞMASI, TEMSİLCİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ VE YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3218812 Mayıs 2023 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI ALTERNATİF GERİ ÖDEME YÖNETMELİĞİ
2767113 Ağustos 2010 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İCRA MEMURLARI YÖNETMELİĞİ
31934 25 Ağustos 2022 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLAÇ GERİ ÖDEME YÖNETMELİĞİ
3152225 Haziran 2021 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
3175519 Şubat 2022 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NEZDİNDEKİ VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2833627 Haziran 2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
2945322 Ağustos 2015 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
27012 29 Eylül 2008 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2660910 Ağustos 2007 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ
2966526 Mart 2016 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMELERİNİN/PROTOKOLLERİNİN HAZIRLANMASI VE AKDEDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2716914 Mart 2009 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞINIR SATIŞ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
2838010 Ağustos 2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞINMAZLAR YÖNETMELİĞİ
3216415 Nisan 2023 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞINMAZLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK SATIŞLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
277161 Ekim 2010 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2652922 Mayıs 2007 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA PRİM BORCU OLAN İŞVERENLERİN KAMUOYUNA AÇIKLANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2729521 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILAN SİGORTALI VE İŞYERİ BİLDİRİMLERİNİN BAZI KURUMLARA YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER YERİNE GEÇMESİNE DAİR USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2701027 Eylül 2008 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK YETKİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3160824 Eylül 2021 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2700825 Eylül 2008 SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2925331 Ocak 2015 SOSYAL HİZMET KURULUŞLARINDA BAKIMI SAĞLANAN ENGELLİ VE YAŞLI BİREYLERE HARÇLIK ÖDENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2400631 Mart 2000 SOSYAL HİZMET KURULUŞLARININ ÇOK AMAÇLI OLARAK ÇALIŞMASI VE ÇOK AMAÇLI SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI KURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
285549 Şubat 2013 SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
2323115 Ocak 1998 SOSYAL HİZMETLER DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2902812 Haziran 2014 SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
1937921 Şubat 1987 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖRME ÖZÜRLÜLER REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
1937921 Şubat 1987SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖRME ÖZÜRLÜLER REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
276913 Eylül 2010 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜLERİN BAKIMI, REHABİLİTASYONU VE AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİK
2594220 Eylül 2005 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2757912 Mayıs 2010 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
2702111 Ekim 2008 SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
245789 Kasım 2001 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ
165426 Şubat 1979 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MERKEZ ATELYESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ
165426 Şubat 1979 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER VE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ
1792713 Ocak 1983 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GERİATRİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ
1688025 Ocak 1980 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU HUZUREVLERİ YÖNETMELİĞİ
1716317 Kasım 1980 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İLÂÇ VE TIBBÎ MALZEME SANAYİİ MÜESSESESİ ANA YÖNETMELİĞİ
181007 Temmuz 1983 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KONUT KREDİSİ YÖNETMELİĞİ
1799928 Mart 1983 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MEMURLARINA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ
2390917 Aralık 1999 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATININ NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
174506 Eylül 1981 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK TEŞKİLATI YÖNETMELİĞİ
2534816 Ocak 2004 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ (Mülga)
1690519 Şubat 1980 SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDA ÇALIŞANLARI TEMSİL EDEN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
292843 Mart 2015 SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2911813 Eylül 2014 SOSYAL YARDIM VERİLERİNİN KAYDEDİLMESİNE VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3010422 Haziran 2017 SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
280788 Ekim 2011 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA YAPILAN ŞARTLI BAĞIŞLARDAN YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2591321 Ağustos 2005 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1916717 Temmuz 1986 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU YÖNETMELİĞİ
279588 Haziran 2011 SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER YÖNETMELİĞİ
3218812 Mayıs 2023 SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAMINA DAİR YÖNETMELİK
297903 Ağustos 2016 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2544527 Nisan 2004 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ DİSİPLİN İLE DİSİPLİN KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2473827 Nisan 2002 SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİ
3231015 Eylül 2023 SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
272762 Temmuz 2009 SPEKTRUM YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
2815224 Aralık 2011 SPERMA, OVUM VE EMBRİYO ÜRETİM MERKEZLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1744127 Ağustos 1981 SPOR - TOTO MATBAA MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
1744127 Ağustos 1981 SPOR - TOTO TAHAKKUK ŞUBESİ YÖNETMELİĞİ
2818728 Ocak 2012 SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHKİM KURULU YÖNETMELİĞİ
277483 Kasım 2010 SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2871825 Temmuz 2013 SPOR HİZMETLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
319467 Eylül 2022 SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
318908 Temmuz 2022 SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ TESCİL YÖNETMELİĞİ
3205122 Aralık 2022 SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNİN BORÇLANMA SINIRLAMALARINDAN MUAFİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3195314 Eylül 2022 SPOR KULÜPLERİNİN BİRLEŞMESİ VE MAL VARLIĞI DEVRİ YAPMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3200910 Kasım 2022 SPOR KULÜPLERİNİN GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2715528 Şubat 2009 SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
320988 Şubat 2023 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN MALİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2672913 Aralık 2007 SPOR TOTO TEŞKİLAT BAKANLIĞI HASILAT DAĞITIM YÖNETMELİĞİ
2708721 Aralık 2008 SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ
2716914 Mart 2009 SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI İSİM HAKLARI YÖNETMELİĞİ
2183026 Ocak 1994 SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ
2547528 Mayıs 2004 SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI REKLAM YÖNETMELİĞİ
3225622 Temmuz 2023 SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF YOLUYLA ALINAN GELİR VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2850522 Aralık 2012 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
159853 Temmuz 1977 SPOR-TOTO TEŞKİLAT MÜDÜRLÜĞÜ İHALE VE SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ
2608418 Şubat 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
300328 Nisan 2017 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ
3107420 Mart 2020 SU ALTINDA KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI BULUNAN BÖLGELERDE TURİZM VE SPORTİF AMAÇLI DALIŞ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3091511 Ekim 2019 SU DIŞINDAKİ SIVILAR İÇİN ÖLÇME SİSTEMLERİ İLE BAZI ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN MUAYENE YÖNETMELİĞİ
2819031 Ocak 2012 SU HAYVANLARININ SAĞLIK KOŞULLARI İLE HASTALIKLARINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
2568731 Aralık 2004 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
3097410 Aralık 2019 SU TAHSİSLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
293819 Haziran 2015 SU ÜRÜNLERİ GENETİK KAYNAKLARININ ARAŞTIRMA AMAÇLI KULLANILMASI VE YURT İÇİNE GİRİŞİ İLE YURT DIŞINA ÇIKARILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2839629 Ağustos 2012 SU ÜRÜNLERİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK
2838818 Ağustos 2012 SU ÜRÜNLERİ GENETİK KAYNAKLARININ TESCİLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
151095 Ocak 1975 SU ÜRÜNLERİ İSTİHSAL YERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ ŞEKLİNE VE KİRALAMAYA İSTEKLİ KOOPERATİF-KOOPERATİF BİRLİĞİ VEYA KÖY BİRLİKLERİNDE ARANACAK ŞARTLARA DAİR YÖNETMELİK
2479019 Haziran 2002 SU ÜRÜNLERİ TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ YERLERİ YÖNETMELİĞİ
3129031 Ekim 2020 SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE KİRALAMA YÖNETMELİĞİ
2550729 Haziran 2004 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2222310 Mart 1995 SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ
2935312 Mayıs 2015 SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
129718 Ağustos 1968 SUBAY MESLEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ
2356627 Aralık 1998 SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİ
2602718 Aralık 2005 SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİ
2966223 Mart 2016 SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ
2978529 Temmuz 2016 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA İŞLEMLERİN ERTELENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
267519 Ocak 2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2699916 Eylül 2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK
289624 Nisan 2014 SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ
1879629 Haziran 1985 SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
3192213 Ağustos 2022 SULAMA BİRLİKLERİNE BAŞKAN OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK KAMU PERSONELİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2998116 Şubat 2017 SULAMA SİSTEMLERİNDE SU KULLANIMININ KONTROLÜ VE SU KAYIPLARININ AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
281368 Aralık 2011 SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1242817 Ekim 1966 SURİYE UYRUKLULARIN MALLARININ TESBİTİ VE BU MALLARA EL KONULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
320045 Kasım 2022 SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK YÖNETMELİĞİ (SHY-CA)
2903418 Haziran 2014 SÜRELİ YAYIN KURULUŞLARINCA DÜZENLENEN PROMOSYON UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2630126 Eylül 2006 SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİK
31995 26 Ekim 2022 SÜRÜCÜ DALGINLIK VE DİKKAT UYARI SİSTEMİNE İLİŞKİN MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/2021/1341)
2558314 Eylül 2004 SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
2934230 Nisan 2015 SÜS BİTKİLERİ VE ÇOĞALTIM MATERYALLERİNİN ÜRETİMİ VE PAZARLAMASINA DAİR YÖNETMELİK
929730 Nisan 1956 SÜT VE MAMULLERİNİN İSTİHSAL VE SATIŞINA MAHSUS MAHAL VE LEVAZIM İLE SÜT VEREN HAYVANLARIN YAŞADIKLARI VE SAĞILDIKLARI YERLERİN SIHHİ ŞARTLARININ TESBİTİNE DAİR YÖNETMELİK
2702515 Ekim 2008

Ş

ŞANS OYUNLARI LİSANSININ VERİLMESİ, LİSANSA KONU FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
307022 Mart 2019 ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
278364 Şubat 2011 ŞAP HASTALIĞININ KONTROLÜNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2815123 Aralık 2011 ŞARBON HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
317972 Nisan 2022 ŞARJ HİZMETİ YÖNETMELİĞİ
1873322 Nisan 1985 ŞEHİR VE KASABA İÇMESUYU PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT YÖNETMELİK
2994713 Ocak 2017 ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMA HİZMETİ İLE SERVİS VE TURİZM TAŞIMACILIĞI HİZMETİNİN ERİŞİLEBİLİR HÂLE GETİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
3022125 Ekim 2017 ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE HUKUKİ YARDIM SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK
2988612 Kasım 2016 ŞEHİTLİK YÖNETMELİĞİ
2535927 Ocak 2004 ŞEKER DEPOLAMA KESİNTİSİ VE PRİM ÖDEMELERİ YÖNETMELİĞİ
315025 Haziran 2021 ŞEKER KOTALARININ DÜZENLENMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 4080)
315025 Haziran 2021 ŞEKER KOTALARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3137727 Ocak 2021 ŞEKER KURUMU BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
315025 Haziran 2021 ŞEKER PİYASASI İZLEME VE DENETİM YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 4079)
315025 Haziran 2021 ŞEKER VE HAMMADDELERİ YÖNETMELİĞİ
2965617 Mart 2016 ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2839528 Ağustos 2012 ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
134668 Nisan 1970

T

T. M. M. O. B. MİMARLAR ODASI YARIŞMALAR JÜRİ DÜZENİ YÖNETMELİĞİ
2419610 Ekim 2000 T.C. EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİNLENME VE BAKIMEVLERİ (HUZUREVLERİ) İŞLETME YÖNETMELİĞİ
1791329 Aralık 1982 T.C. EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
2063211 Eylül 1990 T.C. EMEKLİ SANDIĞI YOKLAMA YÖNETMELİĞİ
286352 Mayıs 2013 TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
287273 Ağustos 2013 TABİAT VARLIKLARI, DOĞAL SİT ALANLARI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE KALAN YAPI YASAKLI TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2808818 Ekim 2011 TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KOMİSYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
2627227 Ağustos 2006 TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2567115 Aralık 2004 TACİR VE SANAYİCİLER TARAFINDAN ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN AZAMİ FİYAT TARİFELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2675917 Ocak 2008 TAHIL TOHUMU SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ
2817112 Ocak 2012 TAKOGRAF CİHAZLARI MUAYENE VE DAMGALAMA YÖNETMELİĞİ
2820414 Şubat 2012 TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
287543 Eylül 2013 TAKSİMETRE MUAYENE YÖNETMELİĞİ
2923614 Ocak 2015 TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
286352 Mayıs 2013 TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
179228 Ocak 1983 TALİH OYUNLARI YÖNETMELİĞİ
3203910 Aralık 2022 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 6512)
192992 Aralık 1986 TANITICI BAYRAKLARIN KULLANMA İZNİNE VE TESCİL İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK
2902913 Haziran 2014 TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİ
2597422 Ekim 2005 TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE DAİRE DIŞINDA YAPILACAK TAPU İŞLEMLERİNDE UYULACAK ESASLAR İLE BU İŞLEMLERDEN ALINACAK TAZMİNATIN MEMURLAR ARASINDA DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2740210 Kasım 2009 TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENEN RESMÎ SENETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3196627 Eylül 2022 TAPU PLANLARINDA YANILMA SINIRININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2818728 Ocak 2012 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
1477521 Ocak 1974 TAPU VE KADASTRO MESLEK LİSESİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
1758929 Ocak 1982 TAPU VE KADASTRO MESLEK LİSESİNİ OKUL DIŞINDAN BİTİRME YÖNETMELİĞİ
318608 Haziran 2022 TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2223421 Mart 1995 TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARINI YENİLEME YÖNETMELİĞİ
2810131 Ekim 2011 TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ
302659 Aralık 2017 TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE PLANLANMASINA DAİR YÖNETMELİK
276957 Eylül 2010 TARIM HAVZALARI YÖNETMELİĞİ
2617117 Mayıs 2006 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİ
2500526 Ocak 2003 TARIM İŞLETMELERİNİN YETERLİ TARIMSAL VARLIĞA SAHİP OLUP OLMADIĞININ TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK
312699 Ekim 2020 TARIM MAKİNELERİ VE TARIM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARININ DENEY VE DENETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
193893 Mart 1987 TARIM REFORMU FONU YÖNETMELİĞİ (Mülga)
2617218 Mayıs 2006 TARIM SİGORTALARI HAVUZU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2617218 Mayıs 2006 TARIM SİGORTALARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
258931 Ağustos 2005 TARIM SİGORTALILARININ ÖDEMEK ZORUNDA OLDUKLARI PRİMLERİN HESAPLANMASI, ÖDENMESİ VE TAHSİLİ USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3077717 Mayıs 2019 TARIM ŞÛRASI YÖNETMELİĞİ
2861612 Nisan 2013 TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİ
2700724 Eylül 2008 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU İL KOORDİNATÖRLÜKLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3137020 Ocak 2021 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİ
3137020 Ocak 2021 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 3430)
3120130 Temmuz 2020 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK YETKİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
278098 Ocak 2011 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMUNUN AKREDİTASYONU VE AKREDİTASYON KRİTERLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
254491 Mayıs 2004 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VE İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞIP SUNİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİNDE BULUNAN VETERİNER HEKİM VE VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİNE VERİLECEK PRİMİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3195213 Eylül 2022 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
1734621 Mayıs 1981 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA KALİTE KONTROL VE DENETÇİLERİ YÖNETMELİĞİ
3139413 Şubat 2021 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
3137020 Ocak 2021 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ
3025125 Kasım 2017 TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ
2759327 Mayıs 2010 TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ
2589231 Temmuz 2005 TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞAN SİGORTALILARIN TESCİLİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER, BAŞVURMA VE UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2558516 Eylül 2004 TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU KAPSAMINDA TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN TESPİT, TESCİL VE TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1882730 Temmuz 1985 TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE SİGORTALILARIN MALÛLLUK HALİNİN TESBİTİNE DAİR YÖNETMELİK
31506 9 Haziran 2021 TARIMDA KULLANILAN GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
2540618 Mart 2004 TARIMDA KULLANILAN KİMYEVİ GÜBRELERE DAİR YÖNETMELİK
3034123 Şubat 2018 TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, MİNERAL VE MİKROBİYAL KAYNAKLI GÜBRELERE DAİR YÖNETMELİK
2447426 Temmuz 2001 TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERE KULLANDIRILACAK KREDİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3238328 Kasım 2023 TARIMSAL AMAÇLI ÖRGÜTLERİN DERECELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3039013 Nisan 2018 TARIMSAL ARAZİ EDİNDİRME İŞ VE İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2922231 Aralık 2014 TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2977923 Temmuz 2016 TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ
3190123 Temmuz 2022 TARIMSAL KURAKLIK YÖNETİMİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
265091 Mayıs 2007 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ İLE TARIMSAL ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİKLERİNİN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2570216 Ocak 2005 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN KURULUŞ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2891718 Şubat 2014 TARIMSAL ÜRETİM KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
322961 Eylül 2023 TARIMSAL ÜRETİM SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HUKUK UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN ARABULUCULUK YÖNETMELİĞİ
3230914 Eylül 2023 TARIMSAL ÜRETİMİN PLANLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
185665 Kasım 1984 TARIMSAL ÜRÜNLERİN İHRACATININ GELİŞTİRİLMESİ VE TARIMSAL YAPININ BU AMAÇLA DÜZENLENMESİ FONU (PRELEVMAN FONU)NDAN YARARLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK
185665 Kasım 1984 TARIMSAL ÜRÜNLERİN İHRACATININ GELİŞTİRİLMESİ VE TARIMSAL YAPININ BU AMAÇLA DÜZENLENMESİ FONUNA DAİR YÖNETMELİK
262838 Eylül 2006 TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2740412 Kasım 2009 TARİFE YÖNETMELİĞİ
1860716 Aralık 1984 TARİHİ VE BEDİİ DEĞERİ OLAN TAŞINMAZ MALLARIN KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
287554 Eylül 2013 TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ
314477 Nisan 2021 TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
263967 Ocak 2007 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
268631 Mayıs 2008 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU DENETİM FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ
3165510 Kasım 2021 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
262195 Temmuz 2006 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ
2603627 Aralık 2005 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2635321 Kasım 2006 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK OLUŞTURAN MAHCUZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3190123 Temmuz 2022 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 5855)
2817011 Ocak 2012 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2540618 Mart 2004 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YÖNETMELİĞİ
262772 Eylül 2006 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KAYNAKLARI İLE KAYNAKLARIN KULLANIMINA DAİR YÖNETMELİK
262772 Eylül 2006 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK
191307 Haziran 1986 TASARRUFLARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ (Mülga)
2868825 Haziran 2013 TASFİYE YÖNETMELİĞİ
1928417 Kasım 1986 TASSARRUFU KISITLANAN BİNA, ARSA VE ARAZİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3193627 Ağustos 2022 TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
309106 Ekim 2019 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2010/35/AB)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
1848611 Ağustos 1984 TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI BULANLARA, HABER VERENLERE VE YAKALAYAN KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLECEK İKRAMİYE İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
2640718 Ocak 2007 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
2936827 Mayıs 2015 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK
2945322 Ağustos 2015 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİK
1882831 Temmuz 1985 TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİ VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
1961828 Ekim 1987 TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA, TESPİT VE KONTROL İŞLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
304425 Haziran 2018 TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2836627 Temmuz 2012 TAŞINMAZA YÖNELİK ARACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2971012 Mayıs 2016 TAŞKIN YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
266601 Ekim 2007 TATVAN LİMAN YÖNETMELİĞİ
280444 Eylül 2011 TAVUK VEBASI HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
2817314 Ocak 2012 TAZMİNATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE TAZMİNAT ORANLARINA DAİR YÖNETMELİK
2402418 Nisan 2000 TCDD ALIM, SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI MADDESİNE BİR BEND EKLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
3010321 Haziran 2017 TCDD TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2818425 Ocak 2012 TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
3187018 Haziran 2022 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
318886 Temmuz 2022 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI VE TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
2969121 Nisan 2016 TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇ VE ÜST YAPILARIN TEKNİK MUAYENELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2941816 Temmuz 2015 TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
292843 Mart 2015 TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
3039013 Nisan 2018 TEHLİKELİ MADDELERİN HAVAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
1574222 Ekim 1976 TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
3187018 Haziran 2022 TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2600526 Kasım 2005 TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (76/464/AB)
2870613 Temmuz 2013 TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
3165914 Kasım 2021 TEHLİKELİ YÜKLERİN DENİZYOLUYLA TAŞINMASI VE YÜKLEME EMNİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK
188584 Eylül 1985 TEK DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLECEKLERİ BÖLGELERİ GÖSTERİR YÖNETMELİK
305049 Ağustos 2018 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABI UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3033820 Şubat 2018 TEK TIRNAKLI HAYVANLARIN TANIMLANMASI VE İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
308491 Ağustos 2019 TEKDÜZEN HESAP PLANI HAKKINDA YÖNETMELİK
1863110 Ocak 1985 TEKEL BEY`İYELERİ ÜÇTEBİRLERİNİN TAHSİS VE DAĞİTİMİNA DAİR YÖNETMELİK
2287411 Ocak 1997 TEKERLEKLİ ARAÇLAR İLE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA ARAÇLARDA KULLANILAN AKSAM VE PARÇALAR İLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUATIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
180396 Mayıs 1983 TEKNİK BÜRO HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
247153 Nisan 2002 TEKNİK MEVZUATIN VE STANDARTLARIN TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA BİLDİRİMİNE DAİR YÖNETMELİK
2979710 Ağustos 2016 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2898629 Nisan 2014 TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK
2868320 Haziran 2013 TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASINA İLİŞKİN DESTEK YÖNETMELİĞİ
2933725 Nisan 2015 TEKSTİL ELYAF İSİMLERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN ELYAF KOMPOZİSYONLARIYLA İLGİLİ ETİKETLEME VE İŞARETLEME HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
251551 Temmuz 2003 TEL HALATLARIN, ZİNCİRLERİN VE KANCALARIN BELGELENDİRİLMESİ VE İŞARETLENMESİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (73/361/AT)
2668024 Ekim 2007 TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TARAFINDAN ERİŞİM SAĞLAYICILARA VE YER SAĞLAYICILARA FAALİYET BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2567822 Aralık 2004 TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ (Mülga)
294665 Eylül 2015 TELGRAF HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
318027 Nisan 2022 TELİF HAKLARI ALANINDA MESLEK BİRLİKLERİ YÖNETMELİĞİ
312955 Kasım 2020 TELSİZ EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (2014/53/AB)
3250227 Mart 2024 TELSİZ EKİPMANLARININ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
2729117 Temmuz 2009 TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
181836 Ekim 1983 TELSİZ YÖNETMELİĞİ
3084831 Temmuz 2019 TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZLERİ VE ÜNİTELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
309395 Kasım 2019 TERÖR SUÇLARININ ORTAYA ÇIKARILMASINA VEYA DELİLLERİN ELE GEÇİRİLMESİNE YA DA SUÇ FAİLLERİNİN YAKALANMASINA YARDIMCI OLANLARA VERİLECEK ÖDÜL HAKKINDA YÖNETMELİK
2561920 Ekim 2004 TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2866331 Mayıs 2013 TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
289959 Mayıs 2014 TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2676826 Ocak 2008 TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREV ALAN PERSONELİN, BU GÖREVLERİNİN İFASINDAN DOĞDUĞU İDDİA EDİLEN SUÇLARDAN DOLAYI YAPILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA MÜDAFİ OLARAK BELİRLEDİĞİ AVUKAT VEYA AVUKATLARIN ÜCRETLERİNİN ÖDENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
2940028 Haziran 2015 TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
320367 Aralık 2022 TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
TEŞRİFAT MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİNİN VAZAİFİ HAKKINDA TALİMATNAME
2995925 Ocak 2017 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
318908 Temmuz 2022 TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ
2900115 Mayıs 2014 TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ
31499 2 Haziran 2021 TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ
2939725 Haziran 2015 TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK
287909 Ekim 2013 TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
2814517 Aralık 2011 TIBBİ OLMAYAN VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ
2199721 Temmuz 1994 TIPTA TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAN İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARINI İÇEREN TESİSLERİ LİSANS VERME YÖNETMELİĞİ (Mülga)
319423 Eylül 2022 TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
3077818 Mayıs 2019 TİCARET BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
3167025 Kasım 2021 TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK HİZMETLERİ VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE GÖREVLERİNE İLİŞKİN NAKDİ ÖDÜL YÖNETMELİĞİ
3115110 Haziran 2020 TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
317459 Şubat 2022 TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
3171611 Ocak 2022 TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HAKKINDA YÖNETMELİK
3112714 Mayıs 2020 TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ KILIK VE KIYAFET YÖNETMELİĞİ
311229 Mayıs 2020 TİCARET BAKANLIĞI ZATİ DEMİRBAŞ TABANCA SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK
256948 Ocak 2005 TİCARET BORSALARI İLE ÜRÜN İHTİSAS BORSALARINDA ALİVRE VE VADELİ ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ
256948 Ocak 2005 TİCARET BORSALARINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIMLARININ TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
288436 Aralık 2013 TİCARET BORSALARINDA ALIM SATIM YAPAN ARACILAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2570519 Ocak 2005 TİCARET BORSALARINDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
3136515 Ocak 2021 TİCARET DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2854127 Ocak 2013 TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ
2839528 Ağustos 2012 TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3122021 Ağustos 2020 TİCARET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
221003 Kasım 1994 TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI VE TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ PERSONEL SİCİL YÖNETMELİĞİ
181265 Ağustos 1983 TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI, TÜRKİYE TİCARETSANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ
280176 Ağustos 2011 TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2882316 Kasım 2013 TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)
2941715 Temmuz 2015 TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK
29935 31 Aralık 2016 TİCARİ İŞLEMLERDE REHİN HAKKININ KURULMASI VE TEMERRÜT SONRASI HAKLARIN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
29935 31 Aralık 2016 TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR VARLIKLARIN DEĞER TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK
143264 Ekim 1972 TİCARÎ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜNÜN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2923210 Ocak 2015 TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ
294365 Ağustos 2015 TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI LİSANSLI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI TESCİL YÖNETMELİĞİ
292629 Şubat 2015 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI REFERANS BELGESİ YÖNETMELİĞİ
312966 Kasım 2020 TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ALTIN ÇEKİÇ JEOLOJİ BİLİM, ARAŞTIRMA/MAKALE VE HİZMET ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ
2675513 Ocak 2008 TOHUMCULUK HİZMETLERİNDE YETKİ DEVRİ YÖNETMELİĞİ
2722915 Mayıs 2009 TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ
276668 Ağustos 2010 TOHUMLUK KONTROLÖR YÖNETMELİĞİ
2790110 Nisan 2011 TOHUMLUK PATATES SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ
2687513 Mayıs 2008 TOHUMLUKLARIN YETİŞTİRİLECEĞİ ÖZEL ÜRETİM ALANLARININ ÖZELLİKLERİ VE BU ALANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLARIN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
188369 Ağustos 1985 TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
2879211 Ekim 2013 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
288447 Aralık 2013 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ARABULUCUYA VE HAKEME BAŞVURMA YÖNETMELİĞİ
261573 Mayıs 2006 TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI SATIŞ, DEVİR, İNTİKAL, KİRAYA VERME, TRAMPA, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ VE ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İHALE YÖNETMELİĞİ
2473018 Nisan 2002 TOPLU KONUT İDARESİ KAYNAKLARININ KULLANIM ŞEKLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2891213 Şubat 2014 TOPLU KONUT İDARESİ TARAFINDAN ŞEHİT AİLELERİNE, HARP VE VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK
230194 Haziran 1997 TOPLU KONUT KREDİLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2234011 Temmuz 1995 TOPLU KONUT TASARRUF SİSTEMİ VE KONUT KREDİLERİ YÖNETMELİĞİ
2827020 Nisan 2012 TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMA USUL VE ESASLARI İLE KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU, KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU VE KURUM İDARİ KURULLARININ TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2696916 Ağustos 2008 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK
292585 Şubat 2015 TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ VE BAĞLI BİRİMLER YÖNETMELİĞİ
3185029 Mayıs 2022 TOPLUM YARARINA PROGRAMLARIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
276058 Haziran 2010 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK
3190830 Temmuz 2022 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
3238328 Kasım 2023 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (AA) BENDİ KAPSAMINDA İTHALAT YOLUYLA YAPACAĞI TARIMSAL ÜRÜN ALIMLARI İLE BUNA İLİŞKİN HİZMET ALIMLARI İHALELERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
302914 Ocak 2018 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
239878 Mart 2000 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İHALE YÖNETMELİĞİ
288125 Kasım 2013 TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
2340719 Temmuz 1998 TRAFİK HİZMETLERİ GELİŞTİRME FONU YÖNETMELİĞİ
278976 Nisan 2011 TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE, TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
1878919 Haziran 1985TRAFİK İŞARETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2803827 Ağustos 2011 TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
18786 Mük.16 Haziran 1985 TRAFİK KURULUŞLARI İLE PERSONELİN GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
2842528 Eylül 2012 TSE UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
2708620 Aralık 2008 TTA GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ
2708620 Aralık 2008 TTA GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (A) VE (G) BENTLERİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2526015 Ekim 2003 TUNCELİ, İZMİR VE BİNGÖL DEPREMLERİNDE ZARAR GÖREN AFETZEDELER HAKKINDA YÖNETMELİK
2921726 Aralık 2014 TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ
2856823 Şubat 2013 TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ (Mülga)
1785026 Ekim 1982 TURİSTİK YÖRELER BELEDİYELERİNE VİDANJÖR, ARAZÖZ ve ÇÖP KAMYONU SAĞLANMASI KONUSUNDA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞINCA YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2180531 Aralık 1993 TURİZM ALAN VE MERKEZLERİNDE YERALAN TERMAL SULARIN KULLANMA HAKKI VE İŞLETİLME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2785523 Şubat 2011 TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET YÖNETMELİĞİ
1799623 Mart 1983 TURİZM İŞLETMELERİNİN BAKANLIKLA BİRBİRLERİYLE VE MÜŞTERİLERİYLE İLİŞKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
132382 Temmuz 1969 TURİZM MÜESSESELERİNİN DENETİMİNDE BELEDİYE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
308236 Temmuz 2019 TURİZM TESİSLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga)
312078 Ağustos 2020 TURİZM TESİSLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
307911 Haziran 2019 TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 1134)
1802319 Nisan 1983 TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1792410 Ocak 1983 TURİZMİ GELİŞTİRME FONU'NUN DENETLENMESİNE AİT YÖNETMELİK
1881619 Temmuz 1985 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK PARA CEZALARININ TAHSİL VE TURİZMİ GELİŞTİRME FONUNA AKTARILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2702515 Ekim 2008 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2352920 Kasım 1998 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
3000714 Mart 2017 TURKUAZ KART YÖNETMELİĞİ
2918827 Kasım 2014 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
311809 Temmuz 2020 TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ
3196021 Eylül 2022 TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ
290515 Temmuz 2014 TÜKETİCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
2936322 Mayıs 2015 TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ
2904327 Haziran 2014 TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ
2903317 Haziran 2014 TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
251861 Ağustos 2003 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA 4077 SAYILI KANUNUN 29 UNCU MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN HESABIN KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2933725 Nisan 2015 TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
294354 Ağustos 2015 TÜNEL İŞLETME YÖNETMELİĞİ
3149529 Mayıs 2021 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ, TOPLANTI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3085915 Ağustos 2019 TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 1426)
2718631 Mart 2009 TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞ HEKİMLERİ ODALARI İL VE İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ
2640112 Ocak 2007 TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞ HEKİMLERİ ODALARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
244524 Temmuz 2001 TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ ANLAŞMALI DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
224222 Ekim 1995 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ
28157 29 Aralık 2011 TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİ
308192 Temmuz 2019 TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARA YÖNELİK GIDALAR İLE VÜCUT AĞIRLIĞI KONTROLÜ İÇİN DİYETİN YERİNİ ALAN GIDALAR YÖNETMELİĞİ
3216920 Nisan 2023 TÜRK GIDA KODEKSİ BESLENME BEYANLARI YÖNETMELİĞİ
323605 Kasım 2023 TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ
2998924 Şubat 2017 TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ
29960 26 Ocak 2017 TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
303825 Nisan 2018 TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERE DAİR YÖNETMELİK
32338 13 Ekim 2023 TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİ
2998924 Şubat 2017 TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ, GIDA ENZİMLERİ VE GIDA AROMA VERİCİLERİNE İLİŞKİN ORTAK İZİN PROSEDÜRÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
30027 3 Nisan 2017 TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SPESİFİKASYONLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
300007 Mart 2017 TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARA VİTAMİNLER, MİNERALLER VE BELİRLİ DİĞER ÖĞELERİN EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
300007 Mart 2017 TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ
3129031 Ekim 2020 TÜRK GIDA KODEKSİ HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ
292618 Şubat 2015 TÜRK GIDA KODEKSİ HEDEF DIŞI YEMLERE TAŞINMASI ÖNLENEMEYEN KOKSİDİYOSTATLARIN VE HİSTOMONOSTATLARIN HAYVANSAL GIDALARDAKİ MAKSİMUM MİKTARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
28157 29 Aralık 2011 TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ
31611 27 Eylül 2021 TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ
3104419 Şubat 2020 TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ
23172 16 Kasım 1997 TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ (Mülga)
1396018 Eylül 1971 TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLÎ HAVA SANAYİİMİZİN KURULMASI AMACI İLE İHDAS OLUNAN KATILMA PAYLARININ TAHSİL, MUHASEBE VE ÖDENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2285017 Aralık 1996 TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURULTAYI YÖNETMELİĞİ
249542 Aralık 2002 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB) ANA YÖNETMELİĞİ
258065 Mayıs 2005 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİ YÖNETMELİĞİ
2572714 Şubat 2005 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
2720822 Nisan 2009 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ
2653225 Mayıs 2007 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
2481110 Temmuz 2002 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
2504410 Mart 2003 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
2800929 Temmuz 2011 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ASANSÖRLERE AİT ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
2540618 Mart 2004 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ
277809 Aralık 2010 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI EN AZ ÜCRET VE MESLEKİ DENETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
2540618 Mart 2004 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
2765225 Temmuz 2010 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
283401 Temmuz 2012 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI ELEKTRONİK SİSTEMLERİ VE TESİSATLARINA AİT MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
2928128 Şubat 2015 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE AİT ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
2572714 Şubat 2005 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
2594523 Eylül 2005 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
2632419 Ekim 2006 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ
2587110 Temmuz 2005 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
2764821 Temmuz 2010 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
263686 Aralık 2006 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ
2629924 Eylül 2006 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
279599 Haziran 2011 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ
259831 Kasım 2005 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
2643717 Şubat 2007 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
293753 Haziran 2015 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKÎ FAALİYET DENETİMİ VE ÜCRET YÖNETMELİĞİ
2610511 Mart 2006 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BÜROLARI TESCİL YÖNETMELİĞİ
2614925 Nisan 2006 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İÇMİMARLAR ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
2814820 Aralık 2011 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İÇMİMARLAR ODASI BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ
2699916 Eylül 2008 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İÇMİMARLAR ODASI SERBEST İÇMİMARLIK HİZMETLERİNİ UYGULAMA, TESCİL VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ
2547528 Mayıs 2004 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
2724027 Mayıs 2009 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
2598130 Ekim 2005 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
2628510 Eylül 2006 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YETKİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2714215 Şubat 2009 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YETKİNLİK BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
2579625 Nisan 2005 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
2613712 Nisan 2006 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
2613611 Nisan 2006 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ
248342 Ağustos 2002 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
2632318 Ekim 2006 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST JEOLOJİ MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ UYGULAMA, BÜRO TESCİL VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ
2483231 Temmuz 2002 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
2733227 Ağustos 2009 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ
2705818 Kasım 2008 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
2591624 Ağustos 2005 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
270133 Ekim 2008 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADEN ÜRETİM FAALİYETLERİ VE/VEYA BU FAALİYETLERE DAYALI OLARAK ÜRETİM YAPILAN TESİSLERDE SORUMLU MÜDÜR YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
2594321 Ağustos 2005 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
2469615 Mart 2002 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
2509127 Nisan 2003 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ARAÇ PROJELENDİRME MÜHENDİS YETKİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ
255723 Eylül 2004 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ARAÇLARIN CNG YE DÖNÜŞÜMÜ İÇİN MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
248109 Temmuz 2002 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ARAÇLARIN LPG'YE DÖNÜŞÜMÜ İÇİN MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
2463812 Ocak 2002 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
2800929 Temmuz 2011 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASANSÖRLERE AİT MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
271882 Nisan 2009 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ
248087 Temmuz 2002 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
2463812 Ocak 2002 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İŞ MAKİNALARI KULLANICISI (OPERATÖR) KURS YÖNETMELİĞİ
2817718 Ocak 2012 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MEKANİK TESİSAT FENNİ MESULİYET HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
2459122 Kasım 2001 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MEKANİK TESİSAT HİZMETLERİ UZMANLIK VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
2459122 Kasım 2001 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK BÜROLARI TESCİL VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ
2459122 Kasım 2001 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YÖNETMELİĞİ
2679421 Şubat 2008 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI STRATEJİK PLANLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
2459122 Kasım 2001 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI UZMANLIK VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
2679421 Şubat 2008 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI YATIRIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
304739 Temmuz 2018 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI AKIŞKAN GÜCÜ MÜHENDİS YETKİLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
2567014 Aralık 2004 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MESLEK İÇİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
2572714 Şubat 2005 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
2952911 Kasım 2015 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI ÇALIŞMA VE FAALİYET ALANLARI YÖNETMELİĞİ
2504814 Mart 2003 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ BÜROLARI TESCİLİ VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ
2567418 Aralık 2004 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MİMARLAR ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
258332 Haziran 2005 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MİMARLAR ODASI SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİNİ UYGULAMA, TESCİL VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ
2573623 Şubat 2005 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MİMARLIK-MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRET-ASGARİ ÇİZİM VE DÜZENLEME ESASLARI YÖNETMELİĞİ
2622612 Temmuz 2006 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
2608317 Şubat 2006 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
2817718 Ocak 2012 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ
2605015 Ocak 2006 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
264579 Mart 2007 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM, UZMANLIK VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
2611521 Mart 2006 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI ODASI SERBEST PEYZAJ MİMARLIK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ UYGULAMA, MESLEKÎ DENETİM, BÜROLARIN TESCİLİ VE ASGARÎ ÜCRET YÖNETMELİĞİ
2481817 Temmuz 2002 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
2476929 Mayıs 2002 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI SERBEST ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL, MESLEKİ DENETİM VE EN AZ ÜCRET YÖNETMELİĞİ
260737 Şubat 2006 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
2763710 Temmuz 2010 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ
2768729 Ağustos 2010 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİÇİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
2785220 Şubat 2011 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST TEKSTİL VE DERİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
257141 Şubat 2005 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YABANCI MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ÇALIŞMA İZNİNE ESAS DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEÇİCİ ÜYELİK MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
257786 Nisan 2005 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
2764013 Temmuz 2010 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ
259878 Kasım 2005 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM, UZMANLIK VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
2688423 Mayıs 2008 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİ DENETİM VE ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ
2602314 Aralık 2005 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
2590311 Ağustos 2005 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM ALET VE MAKİNELERİ PROJELENDİRME YETKİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ
3078324 Mayıs 2019 TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ
310551 Mart 2020 TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2579625 Nisan 2005 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
286106 Nisan 2013 TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU SINAİ MÜLKİYET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
3006412 Mayıs 2017 TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ KURULLARI YÖNETMELİĞİ
2889022 Ocak 2014 TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
1290623 Mayıs 1968 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ ASTSUBAY SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
2729824 Temmuz 2009 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
2446214 Temmuz 2001 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ DALGIÇLIK YÖNETMELİĞİ
2854430 Ocak 2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ HAVA TRAFİK KONTROL HİZMETLERİ PERSONELİ LİSANS VE DERECELENDİRME YÖNETMELİĞİ
108996 Eylül 1961 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ
2076928 Ocak 1991 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ
269896 Eylül 2008 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
2331718 Nisan 1998 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTA ÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ
2932210 Nisan 2015 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
243968 Mayıs 2001 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİNE GÖREVLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BEDELİ MUKABİLİ ZATİ DEMİRBAŞ TABANCA SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK
247765 Haziran 2002 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAVAŞ TAKDİRNAMESİ, MADALYA VE NİŞAN YÖNETMELİĞİ
2655921 Haziran 2007 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SINIF OKULLARI/SINIF OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIKLARI YÖNETMELİĞİ
1290623 Mayıs 1968 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ SUBAY SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
2897012 Nisan 2014 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ YÜKSEK DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ
2988511 Kasım 2016 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ
2765225 Temmuz 2010 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLATI, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
2207811 Ekim 1994 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE YETİŞTİRİLEN SIHHIYE SINIFINA MENSUP ERBAŞ VE ERLERİN BAZI KÜÇÜK SIHHİ İŞLEMLERİ YAPABİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
180084 Nisan 1983 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
211025 Aralık 1991 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN PERSONEL SEFERBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ
1792814 Ocak 1983 TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE'DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU VEYA ÖZEL KURUM, KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
1854716 Ekim 1984 TÜRK SPORUNU TEŞVİK FONU YÖNETMELİĞİ
108182 Haziran 1961 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BÜTÇE VE HESAP YÖNETMELİĞİ
256356 Kasım 2004 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ORGANLAR YÖNETMELİĞİ
2481514 Temmuz 2002 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ
2808212 Ekim 2011 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ
2706525 Kasım 2008 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TAŞINIR VE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2733429 Ağustos 2009 TÜRK SÜSLEME SANATLARI VE GELENEKSEL EL SANATLARI KURSLARI YÖNETMELİĞİ
2544628 Nisan 2004 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
2497021 Aralık 2002 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNETMELİĞİ
2926714 Şubat 2015 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ
2408823 Haziran 2000 TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ YÖNETMELİĞİ
1571320 Eylül 1976 TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİNİN TASFİYESİ HAKKINDAKİ 1135 SAYILI KANUNUN 1988 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5 İNCİ VE AYNI KANUNUN 6 VE 10 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
253075 Aralık 2003 TÜRK VATANDAŞLARININ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA GELENEKSEL OLARAK KULLANDIKLARI FARKLI DİL VE LEHÇELERİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
275446 Nisan 2010 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2628813 Eylül 2006 TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
3124010 Eylül 2020 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DANIŞMA KURULLARI VE KOMİSYONLARININ KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3122930 Ağustos 2020 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
3124010 Eylül 2020 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE DENETİM KURULU HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3124010 Eylül 2020 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ HİZMETLERİNDEN YARARLANMA VE ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3098117 Aralık 2019 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ MESLEK İÇİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAKKINDA YÖNETMELİK
3097612 Aralık 2019 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMİN UYGULAMA ESASLARI İLE YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLARA DAİR YÖNETMELİK
3124010 Eylül 2020 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3025024 Kasım 2017 TÜRKİYE ANNE, ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜNÜN YAPILANMASI VE FAALİYETLERİNE DAİR YÖNETMELİK
3177612 Mart 2022 TÜRKİYE AŞI ENSTİTÜSÜNÜN YAPILANMASI VE FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
179217 Ocak 1983 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE YÖNETMELİĞİ
3224511 Temmuz 2023 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI MAL VE HİZMET ÜRETİMİ VE YAYIN GELİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2826010 Nisan 2012 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE VERİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2826010 Nisan 2012 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
2541830 Mart 2004 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİ
2479019 Haziran 2002 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİ
2459425 Kasım 2001 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ORTAKLIĞI YÖNETMELİĞİ
2461519 Aralık 2001 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİ
2814113 Aralık 2011 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU YÖNETMELİĞİ
2461519 Aralık 2001 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ
3003814 Nisan 2017 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ UZLAŞMA SAĞLAMA YÖNETMELİĞİ
3170429 Aralık 2021 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ AKADEMİ GENEL KURULU İLE AKADEMİ KONSEYİNİN SEÇİM VE ÇALIŞMA USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK
3170429 Aralık 2021 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ARAŞTIRMA DESTEĞİ YÖNETMELİĞİ
2455617 Ekim 2001 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN BAĞLI ENSTİTÜLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK
234212 Ağustos 1998 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜ KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ
2720822 Nisan 2009 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2729723 Temmuz 2009 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ
296122 Şubat 2016 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE TEMELLİ KAMU İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ
2765124 Temmuz 2010 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK
3069119 Şubat 2019 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
285741 Mart 2013 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
298181 Eylül 2016 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARININ YÖNETİMİNE VE TEKNOLOJİ TRANSFERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2785826 Şubat 2011 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR VE TAŞINMAZLARININ İDARESİNE DAİR YÖNETMELİK
30364 18 Mart 2018 TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ
302571 Aralık 2017 TÜRKİYE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜNÜN YAPILANMASI VE FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
314167 Mart 2021 TÜRKİYE BORU HATTI SİSTEMLERİ VE SIVI DEPOLAMA TANKLARI DEPREM YÖNETMELİĞİ
2903317 Haziran 2014 TÜRKİYE BURSLARI YÖNETMELİĞİ
2891718 Şubat 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
1846622 Temmuz 1984 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA GENELKURMAY BAŞKANLIĞINCA TAHSİS EDİLECEK ASKERİ BİRLİK HAKKINDA YÖNETMELİK
2830426 Mayıs 2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞININ SORUMLULUĞUNDAKİ TARİHÎ BİNA VE OBJELERİN ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNETMELİĞİ
2541931 Mart 2004 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
2553830 Temmuz 2004 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEMURLARI, TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ
293219 Nisan 2015 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ONUR ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ
2858512 Mart 2013 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE BASIN VE YAYIN MENSUPLARININ ÇALIŞMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3173429 Ocak 2022 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DENETİM YÖNETMELİĞİ
3013627 Temmuz 2017 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
2579119 Nisan 2005 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATLARINDA DİĞER ŞAHISLARA AİT TRENLERİN İŞLETİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2529015 Kasım 2003 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
3128222 Ekim 2020 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
309673 Aralık 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI YÖNETMELİĞİ
1235522 Temmuz 1966 TÜRKİYE CUMHURİYETİ LİMANLARINI, HAVA ÜSLERİNİ VE HAVA ALANLARINI ZİYARET EDECEK VEYA KARASULARINA HAREKAT YAPACAK OLAN YABANCI DENİZ VE HAVA KUVVETLERİNİN UYMASI GEREKEN HUSUSLARA DAİR YÖNETMELİK
3146323 Nisan 2021 TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
318608 Haziran 2022 TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI TARAFINDAN YAPILACAK MALİ VE TEKNİK DESTEKLER İLE İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3145515 Nisan 2021 TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ TEŞKİLATI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2084413 Nisan 1991 TÜRKİYE ÇOCUK ÇEVRE KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ
2918726 Kasım 2014 TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ ÜYELİĞE GİRİŞ ÜCRETLERİ İLE ÜYELİK AİDATLARININ TAHSİL ŞEKLİ VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
292832 Mart 2015 TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVANS VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2547629 Mayıs 2004 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
3243318 Ocak 2024 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİRALAMA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
2547730 Mayıs 2004 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
3243823 Ocak 2024 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MAL SATIŞ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
2618027 Mayıs 2006 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ DENİZ VASITALARI KİRALAMA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
265168 Mayıs 2007 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ SATIŞ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
304125 Mayıs 2018 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3225420 Temmuz 2023 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SATIŞI - ARAÇ VE GEREÇ KİRA YÖNETMELİĞİ
3060827 Kasım 2018 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ
3170328 Aralık 2021 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
3066726 Ocak 2019 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3189921 Temmuz 2022 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ İHTİYAÇ FAZLASI, İHTİYAÇ DIŞI VE FAYDALI ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ MALZEME, HURDA MALZEME, EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ
3175418 Şubat 2022 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ÜRÜN VE HİZMET SATIŞI İLE ARAÇ GEREÇ KİRA YÖNETMELİĞİ
3103813 Şubat 2020 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİNİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
313843 Şubat 2021 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM TESİSLERİ DEPREM YÖNETMELİĞİ
253053 Aralık 2003 TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ
188584 Eylül 1985 TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM İLETİM ANONİM ŞİRKETİ VE TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DIŞINDAKİ KURULUŞLARA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSİ KURMA VE İŞLETME İZNİ VERİLMESİ ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK
1938123 Şubat 1987 TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM İLETİM ANONİM ŞİRKETİ VE TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DIŞINDAKİ KURULUŞLARA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİKONUSUNDA GÖREV VERİLMESİ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3118817 Temmuz 2020 TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3194910 Eylül 2022 TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
31705 30 Aralık 2021 TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU DENETİM HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
319412 Eylül 2022 TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU ÖDÜL PROGRAMI VE ETKİNLİK DESTEKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3182227 Nisan 2022 TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU PROJE DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2593816 Eylül 2005 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL GAZETESİ YÖNETMELİĞİ
2346213 Eylül 1998 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU'NUN ÇALIŞMA TARZ VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1582318 Ocak 1977 TÜRKİYE ET ÜRETİM VE DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ MİLLÎ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ
2529722 Kasım 2003 TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.'NİN (TÜGSAŞ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2992622 Aralık 2016 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI VE KRONİK HASTALIKLAR ENSTİTÜSÜNÜN YAPILANMASI VE FAALİYETLERİNE DAİR YÖNETMELİK
31266 6 Ekim 2020 TÜRKİYE HAVA MEYDANI YAPILARI DEPREM YÖNETMELİĞİ
272539 Haziran 2009 TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK YETKİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
273383 Eylül 2009 TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
273383 Eylül 2009 TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ
308491 Ağustos 2019 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BİLİMSEL DANIŞMA KOMİSYONLARI İLE KURULLARININ TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
31705 30 Aralık 2021 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
2866230 Mayıs 2013 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU SAĞLIK DENETÇİLERİ YÖNETMELİĞİ
3202930 Kasım 2022 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU ULUSAL KONTROL LABORATUVARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2334517 Mayıs 1998 TÜRKİYE İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNE İLİŞKİN MENŞE İSPAT BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
2770722 Eylül 2010 TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA YÜRÜTÜLEN BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESİNDE YER ALAN ÖDENEĞİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
3025024 Kasım 2017 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2702414 Ekim 2008 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
319423 Eylül 2022 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ
317393 Şubat 2022 TÜRKİYE İŞ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
2524530 Eylül 2003 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
286707 Haziran 2013 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİ DANIŞMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2570624 Ocak 2005 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MASRAF KARŞILIKLARININ TESPİTİ VE UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2781918 Ocak 2011 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
2437617 Nisan 2001 TÜRKİYE İŞ KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ
2696815 Ağustos 2008 TÜRKİYE İŞ KURUMU HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3062312 Aralık 2018 TÜRKİYE İŞ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2527227 Ekim 2003 TÜRKİYE İŞ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ (Mülga)
3218913 Mayıs 2023 TÜRKİYE İŞ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2850926 Aralık 2012 TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
2436910 Nisan 2001 TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV YÖNETMELİĞİ
29927 23 Aralık 2016 TÜRKİYE İŞ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2682927 Mart 2008 TÜRKİYE İŞ KURUMU PERSONELİNE YAPILACAK EK ÖDEMENİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
296122 Şubat 2016 TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER İÇİN İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3160117 Eylül 2021 TÜRKİYE İŞ KURUMU YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2034921 Kasım 1989 TÜRKİYE İZCİLİK YÖNETMELİĞİ (Mülga)
247131 Nisan 2002 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
2404712 Mayıs 2000 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ
2992117 Aralık 2016 TÜRKİYE KANSER ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ
31266 6 Ekim 2020 TÜRKİYE KARAYOLLARI VE DEMİRYOLLARI TÜNELLERİ İLE DİĞER ZEMİN YAPILARI DEPREM YÖNETMELİĞİ
31266 6 Ekim 2020 TÜRKİYE KIYI VE LİMAN YAPILARI DEPREM YÖNETMELİĞİ
307066 Mart 2019 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ (TKİ) KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3185130 Mayıs 2022 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÖDÖVANS VE RUHSAT DEVRİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
31266 6 Ekim 2020 TÜRKİYE KÖPRÜ DEPREM YÖNETMELİĞİ
2692028 Haziran 2008 TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1751616 Kasım 1981 TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ “NOTERLER ÖLÜM YARDIM ANLAŞMASI” YÖNETMELİĞİ
1751616 Kasım 1981 TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ KIDEM TAZMİNATI YÖNETMELİĞİ
301499 Ağustos 2017 TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ
2593412 Eylül 2005 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
2593412 Eylül 2005 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETER YÖNETMELİĞİ
2593412 Eylül 2005 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
2570519 Ocak 2005 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2524025 Eylül 2003 TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET ALIMI İHALE YÖNETMELİĞİ
3053615 Eylül 2018 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU (TRT) SATINALMA YÖNETMELİĞİ
2438527 Nisan 2001 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU İŞÇİ SAYILMAYAN GEÇİCİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2886831 Aralık 2013 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU MALİ DENETÇİLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2733126 Ağustos 2009 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU REKLÂM YÖNETMELİĞİ
2749415 Şubat 2010 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU SATIŞ VE KİRALAMA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
2081010 Mart 1991 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
2346819 Eylül 1998 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNCA BANDROL VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3161329 Eylül 2021 TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN (TÜRASAŞ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI İÇİN SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ
2956618 Aralık 2015 TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK BİLİM KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3201516 Kasım 2022 TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ
3160925 Eylül 2021 TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI ÖDÜL YÖNETMELİĞİ
3128222 Ekim 2020 TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI PROJE DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3035913 Mart 2018 TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ
3201516 Kasım 2022 TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3087228 Ağustos 2019 TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
29935 31 Aralık 2016 TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİ KALİTE VE AKREDİTASYON ENSTİTÜSÜNÜN YAPILANMASI VE FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
3037529 Mart 2018 TÜRKİYE SAĞLIK POLİTİKALARI ENSTİTÜSÜNÜN YAPILANMASI VE FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
3177612 Mart 2022 TÜRKİYE SAĞLIK VERİ ARAŞTIRMALARI VE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI ENSTİTÜSÜNÜN YAPILANMASI VE FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2572512 Şubat 2005 TÜRKİYE SEKTÖR MECLİSLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
256948 Ocak 2005 TÜRKİYE SELÜLOZ VE KAĞIT FABRİKALARI A.Ş. (SEKA) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
244845 Ağustos 2001 TÜRKİYE SELÜLOZ VE KAĞIT FABRİKALARI A.Ş. (SEKA) SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ
294354 Ağustos 2015 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI PERSONEL YÖNETMELİĞİ
3045723 Haziran 2018 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
2054511 Haziran 1990 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ
2930827 Mart 2015 TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
288702 Ocak 2014 TÜRKİYE SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3128222 Ekim 2020 TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ PERSONELİNİN GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 3102)
2531917 Aralık 2003 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ
272239 Mayıs 2009 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET SATIŞ YÖNETMELİĞİ
3166924 Kasım 2021 TÜRKİYE TANITIM GRUBUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2936120 Mayıs 2015 TÜRKİYE TARAFINDAN TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACATTA DÜZENLENECEK EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE FATURA BEYANINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3088511 Eylül 2019 TÜRKİYE TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN TERCİHLİ REJİM UYGULAMALARINDAN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2941715 Temmuz 2015 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ
3026610 Aralık 2017 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÖDÖVANS İHALE VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
3098016 Aralık 2019 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZLARIN İDARESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3026610 Aralık 2017 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINIRLARA İLİŞKİN SATIŞ, KİRALAMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ
2527430 Ekim 2003 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAL, HİZMET ALIMLARI VE YAPIM İŞLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
255489 Ağustos 2004 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ YÖNETMELİĞİ
3093026 Ekim 2019 TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI, HARCAMALARIN YAPILMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE TURİZM PAYININ ALINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3243520 Ocak 2024 TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ MAL VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3093026 Ekim 2019 TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ TEŞKİLATI VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
314788 Mayıs 2021 TÜRKİYE ULUSAL AJANSI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
1831820 Şubat 1984 TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ
1826427 Aralık 1983 TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ JEOFİZİK BİRLİĞİ (TUJJB) KURULUŞ, GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ
3075120 Nisan 2019 TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASINDA ARACILIK FAALİYETLERİ İLE ARACILARIN GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
31266 6 Ekim 2020 TÜRKİYE YALITIMLI VE SÖNÜMLEYİCİLİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLER DEPREM YÖNETMELİĞİ
2643010 Şubat 2007 TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2641425 Ocak 2007 TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
282267 Mart 2012 TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVİRİ VE YAYIM YÖNETMELİĞİ
2828810 Mayıs 2012 TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI İSTİSNA SÖZLEŞMESİ YÖNETMELİĞİ
3013021 Temmuz 2017 TÜRKİYE YERBİLİMLERİ VERİ VE KAROT BİLGİ BANKASININ GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ
3037125 Mart 2018 TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNDE YER ALACAK YETERLİLİKLERİN KALİTE GÜVENCESİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2953719 Kasım 2015 TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3013627 Temmuz 2017 TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN HAVA ARAÇLARI İÇİN YOLCU, BAGAJ, YÜK VE POSTA MALÎ SORUMLULUK SİGORTASI HAKKINDA YÖNETMELİK
318720 Aralık 1935 TÜRKİYE'DE BULUNACAK KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ MENSUPLARININ KIYAFETLERİ HAKKINDA TALİMATNAME
2632520 Ekim 2006 TÜRKİYE'DE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2251031 Aralık 1995 TÜRKİYE'NİN TİCARİ HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
264856 Nisan 2007 TÜRK-YABANCI, YABANCI-TÜRK TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODA DERNEKLERİNİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2812123 Kasım 2011 TÜTÜN BAĞIMLILIĞI TEDAVİ VE EĞİTİM BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2094227 Temmuz 1991 TÜTÜN FONU YÖNETMELİĞİ
278087 Ocak 2011 TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
307011 Mart 2019 TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM ŞEKLİNE, ETİKETLENMESİNE VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
277494 Kasım 2010 TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2763710 Temmuz 2010 TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2755517 Nisan 2010 TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TÜKETİLMEMESİNE VE SATIŞINA İLİŞKİN YASAL UYARILAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2322711 Ocak 1998 TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ İLE ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN PERAKENDE SATIŞI HAKKINDA YÖNETMELİK
276635 Ağustos 2010

U

UÇUCU MADDELERİN ZARARLARINDAN İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2965516 Mart 2016 UÇUŞ HAREKÂT UZMANI LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY–UHU)
307622 Mayıs 2019 ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
315003 Haziran 2021 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DENETİM YÖNETMELİĞİ
2971821 Mayıs 2016 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
322705 Ağustos 2023 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
3077111 Mayıs 2019 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ULAŞIM EMNİYETİ İNCELEME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ
324537 Şubat 2024 ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI ÜCRETE TABİ BAŞVURULAR VE SUNULACAK HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3220226 Mayıs 2023 ULUDAĞ ALAN KOMİSYONUNUN KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3218812 Mayıs 2023 ULUDAĞ ALAN PLANLARININ HAZIRLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE KONULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2751912 Mart 2010 ULUSAL BAKLAGİL KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
306819 Şubat 2019 ULUSAL BESLENME KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
263364 Kasım 2006 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3139110 Şubat 2021 ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE YÖNETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 3531)
2827627 Nisan 2012 ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMA PROGRAMI PROJE DESTEKLEME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
264845 Nisan 2007 ULUSAL FINDIK KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3097511 Aralık 2019 ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
2764316 Temmuz 2010 ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
285505 Şubat 2013 ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
286718 Haziran 2013 ULUSAL KIRMIZI ET KONSEYİ KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2950719 Ekim 2015 ULUSAL MESLEK STANDARTLARININ VE ULUSAL YETERLİLİKLERİN HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
3140726 Şubat 2021 ULUSAL MOBİL UYARI SİSTEMİNİN KURULMASINA VE İŞLETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2599011 Kasım 2005 ULUSAL MÜZE BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
264845 Nisan 2007 ULUSAL PAMUK KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3192112 Ağustos 2022 ULUSAL RADYASYON İZLEME VE RADYASYON KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
322081 Haziran 2023 ULUSAL SERİ SERBEST BIRAKMA YÖNETMELİĞİ
286718 Haziran 2013 ULUSAL SÜT KONSEYİ KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
264845 Nisan 2007 ULUSAL TURUNÇGİL KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
282835 Mayıs 2012 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ
264845 Nisan 2007 ULUSAL ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2479221 Haziran 2002 ULUSLARARASI BİRİMLER SİSTEMİNE DAİR YÖNETMELİK (80/181/AT)
2738927 Ekim 2009 ULUSLARARASI EMNİYET YÖNETİMİ KODUNUN TÜRK BAYRAKLI GEMİLERE VE İŞLETMECİLERİNE UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
288103 Kasım 2013 ULUSLARARASI GİRİŞ NOKTALARINDA UYGULANACAK ÇEVRE SAĞLIĞI İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
317382 Şubat 2022 ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2758721 Mayıs 2010 ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN ARAÇLARDA KULLANILAN TAKOGRAF CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2969526 Nisan 2016 ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURU SAHİBİ VE ULUSLARARASI KORUMA STATÜSÜ SAHİBİ KİŞİLERİN ÇALIŞMASINA DAİR YÖNETMELİK
279244 Mayıs 2011 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
286084 Nisan 2013 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER MAHALLİ HEYETLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3012313 Temmuz 2017 ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK
275446 Nisan 2010 ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
254223 Nisan 2004 UMUMA AÇIK YERLER VE İÇKİLİ YERLER İLE RESMİ VEYA ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDAKİ UZAKLIKLARIN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
3115110 Haziran 2020 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ TÜKETİM BEDELLERİ TAHAKKUK VE/VEYA TAHSİLATLARININ ERTELENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3149327 Mayıs 2021 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI VE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 4022)
302293 Kasım 2017 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ AKREDİTASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK
3149327 Mayıs 2021 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ YÖNETMELİĞİ
2558213 Eylül 2004 UYUŞTURUCU MADDELERİN UYUŞTURUCU MADDE ARAMA KÖPEĞİ EĞİTİMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK
301111 Temmuz 2017 UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN 17 NCİ MADDESİNİN UYGULANMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
3141910 Mart 2021 UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
3174610 Şubat 2022 UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK
236003 Şubat 1999 UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ
2594220 Eylül 2005 UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİ
2423822 Kasım 2000 UZMAN MÜHENDİS VEYA UZMAN MİMAR BELGE YÖNETMELİĞİ
2727228 Haziran 2009

Ü

ÜCRET GARANTİ FONU YÖNETMELİĞİ
2705818 Kasım 2008 ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2998217 Şubat 2017 ÜCRETLİ KARAYOLLARINDA YABANCI PLAKALI ARAÇLARA AİT GEÇİŞ ÜCRETLERİ VE İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
295856 Ocak 2016 ÜCRETSİZ SEYAHAT KAPSAMINDA YAPILACAK GELİR DESTEĞİ ÖDEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
289314 Mart 2014 ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ
2814517 Aralık 2011 ÜLKEYE GİRİŞ YAPAN CANLI HAYVANLARDA YÜRÜTÜLECEK VETERİNER KONTROLLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2814921 Aralık 2011 ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİK
2913530 Eylül 2014 ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3015010 Ağustos 2017 ÜRÜN İHTİSAS BORSASININ KURULUŞ, FAALİYET, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3153710 Temmuz 2021 ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR ÇERÇEVE YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 4269)
2814517 Aralık 2011 ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE VETERİNER KONTROLLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2699310 Eylül 2008

V

VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLMESİ İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1290928 Mayıs 1968 VAKIF TAŞINMAZ MALLAR ENVANTERİNİN YAPILMASI, YENİ KÜTÜKLER VE SİCİL FİŞLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2604031 Aralık 2005 VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
3105328 Şubat 2020 VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNUN EK 177 NCİ MADDESİ UYARINCA ÖZEL HESABIN OLUŞTURULMASI, KULLANIMI VE DENETİMİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
233668 Haziran 1998 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN VE AYVALIK VAKIF ZEYTİNLİKLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ BAYİLİK YÖNETMELİĞİ
3182126 Nisan 2022 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
2170622 Eylül 1993 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FON YÖNETMELİĞİ
264266 Şubat 2007 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜZELER YÖNETMELİĞİ
307699 Mayıs 2019 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2928128 Şubat 2015 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
290204 Haziran 2014 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN YÖNETMELİĞİ
2874120 Ağustos 2013 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURS YÖNETMELİĞİ
2701027 Eylül 2008 VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ
1330317 Eylül 1969 VAKIFLAR YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ
279588 Haziran 2011 VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
3154114 Temmuz 2021 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI İLE DEVRALINACAK ALACAKLARA İLİŞKİN İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
283478 Temmuz 2012 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2215124 Aralık 1994 VERGİ DAİRELERİ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ
1715004 Kasım 1980 VERGİ DAİRELERİ, BELEDİYELER, ÖZEL İDARELER ve DİĞER KAMU KURULUŞLARINA MÜRACAATLA İŞYERİ AÇTIKLARINI BİLDİREN veya RUHSAT ALANLARIN BAĞ-KUR'A (ESNAF ve SANATKARLAR ve DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU) BİLDİRMELERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
292618 Şubat 2015 VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ
314477 Nisan 2021 VERGİ DENETİM KURULU DANIŞMA KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ
2959011 Ocak 2016 VERGİ DENETİM KURULU PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
314477 Nisan 2021 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ
2810131 Ekim 2011 VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
3094612 Kasım 2019 VERGİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
315884 Eylül 2021 VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIF VE KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE AİT YÜKSEKÖĞRENİM YURTLARINDA BARINAN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK BESLENME VE BARINMA YARDIMINA DAİR YÖNETMELİK
3090127 Eylül 2019 VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN GÖREV YERLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ / SIRA NO: 173
186542 Şubat 1985 VERGİ USUL KANUNU UYARINCA VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN KULLANILAN BELGELERİN BASIM VE DAĞITIMI HAKKINDA YÖNETMELİK
3054019 Eylül 2018 VERİ DEPOLAMA KURULUŞUNUN FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3163420 Ekim 2021 VERİ KALİTE KONTROL KURULU YÖNETMELİĞİ
312078 Ağustos 2020 VERİ PAYLAŞIMI KURULU YÖNETMELİĞİ
3028630 Aralık 2017 VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
286139 Nisan 2013 VERİCİ TESİS VE İŞLETİM ŞİRKETİ İLE MULTİPLEKS İŞLETMECİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3187321 Haziran 2022 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3122829 Ağustos 2020 VETERİNER BİYOLOJİK NUMUNELERİNİN ALINMASI, NAKLEDİLMESİ, İTHALATI, İHRACATI VE LABORATUVAR ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK
3168510 Aralık 2021 VETERİNER ENSTİTÜLERİNİN TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
2808515 Ekim 2011 VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
2780231 Aralık 2010 VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
2813911 Aralık 2011 VETERİNER TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ
2815224 Aralık 2011 VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK
2815224 Aralık 2011 VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ YÖNETMELİK
3076030 Nisan 2019 VİZE ARACILIK HİZMETİ ALINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3066019 Ocak 2019

X

XYLELLA YAPRAK YANIKLIĞI İLE MÜCADELE HAKKINDA YÖNETMELİK
256378 Kasım 2004

Y

YABAN HAYATI KORUMA VE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
2871724 Temmuz 2013 YABANCI MİSYON KİMLİK KARTI YÖNETMELİĞİ
263331 Kasım 2006 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON/ÖZKAYNAK STANDART ORANININ BANKALARCA KONSOLİDE VE KONSOLİDE OLMAYAN BAZDA HESAPLANMASI VE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
3033113 Şubat 2018 YABANCI PLAKALI ARAÇLARA VERİLEN TRAFİK İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2799313 Temmuz 2011 YABANCI PLAKALI MOTORLU KARA TAŞITLARININ ÜLKEMİZDE İŞLETİLMESİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUK İÇİN YAPTIRILACAK SİGORTAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2821222 Şubat 2012 YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
1825215 Aralık 1983 YABANCI SİLAHLI KUVVETLERE BAĞLI GEMİLERİN TÜRK İÇSULARINA VE LİMANLARINA GELİŞLERİ VE BU SULARDAKİ HAREKET VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
303257 Şubat 2018 YABANCI ÜLKE ADLÎ VEYA İDARÎ MAKAMLARINCA VERİLEN KARARLARIN NÜFUS KÜTÜĞÜNE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
153197 Ağustos 1975 YABANCI ÜLKELERDE ÇALIŞAN TÜRK İŞÇİLERİYLE EŞ VE ÇOCUKLARININ SOSYAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE DİĞER ÇEŞİTLİ İHTİYAÇLARININ ZARURET GÖRÜLEN HALLERDE KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİK
2965617 Mart 2016 YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2675917 Ocak 2008 YAĞLI, LİFLİ, TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ TOHUMU SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ
3010523 Haziran 2017 YAĞMURSUYU TOPLAMA, DEPOLAMA VE DEŞARJ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
258321 Haziran 2005 YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ
280444 Eylül 2011 YALANCI TAVUK VEBASI HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
583418 Ekim 1944 YALOVA KAPLICALARI İŞLETME İDARESİNİN HESAP USULLERİ VE ALIM - SATIM MUAMELELERİ TALİMATNAMESİ
261562 Mayıs 2006 YALOVA TERMAL KAPLICALARI İŞLETME İDARESİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İŞLETMEYE DAİR HER TÜRLÜ MALİ VE İDARİ MUAMELELERİN YÜRÜTÜLME ŞEKLİNE VE MUHASEBE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK
261562 Mayıs 2006 YALOVA TERMAL KAPLICALARININ GERÇEK KİŞİLERE VEYA ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE KİRALANMAK VEYA RESTORE ET-İŞLET-DEVRET USULÜ İLE DEVREDİLMEK SURETİYLE İŞLETİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
309128 Ekim 2019 YANIK TEDAVİ BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2792030 Nisan 2011 YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
267785 Şubat 2008 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
287865 Ekim 2013 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
3133111 Aralık 2020 YAPI MALZEMELERİ VE ZEMİN LABORATUVARLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2870310 Temmuz 2013 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)
2727026 Haziran 2009 YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK
307022 Mart 2019 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
1729328 Mart 1981 YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNE KATILMA YÖNETMELİĞİ
2614722 Nisan 2006 YAPILARDA ÖZÜRLÜLERİN KULLANIMINA YÖNELİK PROJE TADİLİ KOMİSYONLARI TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
27159 4 Mart 2009 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
27159 4 Mart 2009 YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
2309529 Ağustos 1997 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2986825 Ekim 2016 YAPRAK SİGARA KAĞIDI ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2391927 Aralık 1999 YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
179461 Şubat 1983 YARGITAY YAYINLARI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
2897012 Nisan 2014 YARGITAYDAN VERİLEN İCRA VE İFLAS İŞLERİNE AİT KARARLARIN YAYIMLANMASINA DAİR YÖNETMELİK
2791019 Nisan 2011 YAŞ SINIRI NEDENİYLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN AYRILAN VEYA AYRILACAK OLAN UZMAN ERBAŞLARIN MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, MSB ANT BAŞKANLIĞI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KADROLARINDA DEVLET MEMURU OLARAK İSTİHDAMINA DAİR YÖNETMELİK
269607 Ağustos 2008 YAŞLI HİZMET MERKEZLERİNDE SUNULACAK GÜNDÜZLÜ BAKIM İLE EVDE BAKIM HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2590311 Ağustos 2005 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ
1792713 Ocak 1983 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ
1456313 Haziran 1973 YATILI BÖLGE OKULLARI İLE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA MAHSUS OKULLARIN DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİ
306121 Aralık 2018 YATIRIM ALANLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2993430 Aralık 2016 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
289624 Nisan 2014 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
2928027 Şubat 2015 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
2895629 Mart 2014 YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1193522 Şubat 1965 YATIRIMLARDA YERLİ MAMULLERİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
323627 Kasım 2023 YAYA YOLLARI VE KALDIRIMLARIN TASARIM KURALLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2768729 Ağustos 2010 YAYALARIN VE DİĞER KORUNMASIZ KARAYOLU KULLANICILARININ KORUNMASI HAKKINDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ ((AT) 78/2009) (Mülga)
281032 Kasım 2011 YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2844417 Ekim 2012 YAYIN HİZMETLERİNİN İZLENME VE DİNLENME ORANI ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASINA VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
282267 Mart 2012 YAZMA ESER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
277227 Temmuz 2010 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ
293775 Haziran 2015 YEM BİTKİLERİ VE YEMEKLİK TANE BAKLAGİL TOHUMLUĞU YÖNETMELİĞİ
2815527 Aralık 2011 YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ
2044021 Şubat 1990 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ
203902 Ocak 1990 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2570216 Ocak 2005 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ
2815527 Aralık 2011 YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK
29955 21 Ocak 2017 YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK
2533028 Aralık 2003 YENİ BİNEK OTOMOBİLLERİN YAKIT EKONOMİSİ VE CO2 EMİSYONU KONUSUNDA TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2555112 Ağustos 2004 YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK
2461519 Aralık 2001 YENİDEN YAPILANDIRMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
298529 Ekim 2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ
259564 Ekim 2005 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
287821 Ekim 2013 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3122122 Ağustos 2020 YENİLENMİŞ ÜRÜNLERİN SATIŞI HAKKINDA YÖNETMELİK
279544 Haziran 2011 YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2841215 Eylül 2012 YER TABANLI RADYO SEYRÜSEFER SİSTEMLERİ UÇUŞ KONTROL YÖNETMELİĞİ (SHY-UK)
282577 Nisan 2012 YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
308773 Eylül 2019 YEREL ÇEŞİTLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI, ÜRETİLMESİ VE PAZARLAMASINA DAİR YÖNETMELİK
3071515 Mart 2019 YERLEŞİM ALANI İÇERİSİNDE KALAN SANAYİ SİTELERİ İLE SANAYİ İŞLETMELERİNİN DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİNİN KREDİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3149428 Mayıs 2021 YERLİ AKSAM YÖNETMELİĞİ
2841821 Eylül 2012 YERLİ EVCİL HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ KULLANILMASI VE YURT DIŞINA ÇIKARILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2957123 Aralık 2015 YERLİ VE YABANCI HAVA ARACINA YAPILAN EMNİYET DEĞERLENDİRMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-RAMP)
2848330 Kasım 2012 YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ
247432 Mayıs 2002 YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK BAŞBAKANLIK PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİK
147861 Şubat 1974 YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
259608 Ekim 2005 YETKİLİ SINIFLANDIRICILARIN LİSANS ALMA, FAALİYET VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
293131 Nisan 2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ
253913 Mart 2004 YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ
2602314 Aralık 2005 YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2918322 Kasım 2014 YUMURTACI TAVUKLARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ ASGARİ STANDARTLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
1843922 Haziran 1984 YURT DIŞINDA BULUNAN GEMİ VE UÇAKLARIN İHTİYAÇLARININ SAĞLANMASINA AİT YÖNETMELİK
320933 Şubat 2023 YURT DIŞINDAN İLAÇ TEMİNİ YÖNETMELİĞİ
2814517 Aralık 2011 YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
180952 Temmuz 1983 YURT İÇİNDE MECBURİ HİZMET KARŞILIĞI ÖĞRENCİ OKUTMA VE İHTİSAS YAPTIRMA HAKKINDA YÖNETMELİK
2678916 Şubat 2008 YURTDIŞI İSTİHDAM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
286084 Nisan 2013 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI KOORDİNASYON OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ
3139817 Şubat 2021 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI MALİ DESTEK YÖNETMELİĞİ
2779524 Aralık 2010 YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3003814 Nisan 2017 YURTDIŞI VATANDAŞLARA BURS VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
302615 Aralık 2017 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ
281667 Ocak 2012 YURTDIŞINA VEYA ULUSLARARASI KURULUŞLARA GEÇİCİ GÖREVLİ VEYA AYLIKSIZ İZİNLİ OLARAK GÖNDERİLECEK EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
3060423 Kasım 2018 YURTDIŞINDA DAİMÎ GÖREVLERE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 359)
270466 Kasım 2008 YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANDIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
1907511 Nisan 1986 YURTDIŞINDA İLKOKULU DIŞARIDAN BİTİRME İMTİHANLARI YÖNETMELİĞİ
203024 Ekim 1989 YURTDIŞINDA İŞE YERLEŞTİRME HİZMETİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1714427 Ekim 1980 YURTDIŞINDAKİ TÜRK İŞÇİ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2281815 Kasım 1996 YURTİÇİ ÖZEL İTHALAT DÖVİZ HESABINA DAİR YÖNETMELİK
2294829 Mart 1997 YURTİÇİ ÖZEL İTHALAT DÖVİZ HESABINA DAİR YÖNETMELİK
2721025 Nisan 2009 YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
319712 Ekim 2022 YÜKSEK ASKERİ ŞÛRA YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 6148)
287273 Ağustos 2013 YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
1722216 Ocak 1981 YÜKSEK HAKEM KURULU GENEL SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA TARZI HAKKINDA YÖNETMELİK
1658420 Mart 1979 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
1855423 Ekim 1984 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU HARÇ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ
319489 Eylül 2022 YÜKSEKÖĞRENİM ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
3006513 Mayıs 2017 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖDÜL YÖNETMELİĞİ
2990026 Kasım 2016 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2923715 Ocak 2015 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMLARI İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSELERİ YÖNETMELİĞİ
3212911 Mart 2023 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
302637 Aralık 2017 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNETMELİĞİ
3193931 Ağustos 2022 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AİT BİRİMLERDE GÖREVLİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR NEDENİYLE YAPILACAK HUKUKİ YARDIMIN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
298518 Ekim 2016 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DANIŞMA KURULU OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2785018 Şubat 2011 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
298496 Ekim 2016 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARINA DAİR YÖNETMELİK
3068715 Şubat 2019 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2538728 Şubat 2004 YÜZDELERDEN TOPLANAN PARALARIN İŞÇİLERE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
2891011 Şubat 2014 YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
278666 Mart 2011 YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3089925 Eylül 2019 YÜZME SUYU KALİTESİNİN YÖNETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
2800020 Temmuz 2011

Z

ZİRAAT ODALARI TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMALARINA DAİR YÖNETMELİK
2801030 Temmuz 2011 ZİRAAT ODALARI VE TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ ALIM VE SATIM YÖNETMELİĞİ
2683028 Mart 2008 ZİRAAT ODALARI VE TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ DANIŞMA KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2683028 Mart 2008 ZİRAAT ODALARI VE TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ ÖDÜL YÖNETMELİĞİ
2569812 Ocak 2005 ZİRAAT ODALARININ GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1940923 Mart 1987 ZİRAİ KAZANÇ ÖLÇÜLERİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK
31506 9 Haziran 2021 ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
2815123 Aralık 2011 ZOONOZLAR VE ZOONOTİK ETKENLER, İLGİLİ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ VE GIDA KAYNAKLI SALGINLARIN İZLENMESİ YÖNETMELİĞİ
3199830 Ekim 2022 ZORALIM SİLAHLARIN MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINA TESLİMİ İLE TAHSİS VE SATIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
290839 Ağustos 2014 ZORUNLU SİGORTA TAKİBİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK