TÜZÜKLER ENDEKSİ
KARAR NO
ARADIĞINIZ TÜZÜĞÜN KARAR NUMARASINI ARAMA ALANINA YAZINIZ.
KARAR TARİHİ
ARADIĞINIZ TÜZÜĞÜN KARAR TARİHİNİ ARAMA ALANINA YAZINIZ.
R.G. NO
ARADIĞINIZ TÜZÜĞÜN R.G.NO'SUNU ARAMA ALANINA YAZINIZ
R.G. TARİHİ
ARADIĞINIZ TÜZÜĞÜN R.G. TARİHİNİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
TÜZÜK ADI
ARADIĞINIZ TÜZÜĞÜN ADINI ARAMA ALANINA YAZINIZ
-----
6/624 29 Mayıs 1962 11146 5 Temmuz 1962

1

107 SAYILI KANUNA GÖRE İHDAS EDİLEN SİVİL SAVUNMA KADROLARINA TAYİN OLUNAN PERSONELİN TERFİ, VE NAKİL CEZALANDIRMA VE DENETLENMELERİ HAKKINDA TÜZÜK
97/9187 18.2.1997229761 Mayıs 1997 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞ YERLERİNDE İŞVERENLERİN KURACAKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA EĞİTİM VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA TÜZÜK
88/12580 2 Şubat 198819750 10 Mart 1988

A

ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
2835112 Temmuz 2012 ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ
2/12700 19 Ocak 1940 4422 1 Şubat 1940 ARPA İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR NİZAMNAME
6/2517 19.12.1963115973 Ocak 1964 ASLINDA VAKIF OLAN TARİHİ VE MİMARİ KIYMETİ HAİZ ESKİ ESERLERİN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİNE DAİR 7044 SAYILI KANUNUN UYGULANMA ŞEKLİNİ GÖSTEREN TÜZÜK (Mülga)
86/10982 1 Eylül 198619283 16 Kasım 1986 ATATÜRK, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜZÜĞÜ
4/10086 11 Mart 1958 9907 15 Mayıs 1958 AYAKKABI MURAKKABE NİZAMNAMESİ
2/1958 6.2.1935293318 Şubat 1935

B

BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR KANUNUN TATBİK SURETİNİ GÖSTERİR NİZAMNAME
2/12698 19 Ocak 19404419 29 Ocak 1940 BUĞDAY İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR NİZAMNAME
12226 31 Ocak 1932 2032 22 Şubat 1932

D

DAHİLİYE VEKALETİ MEMURLARI SİCİL NİZAMNAMESİ
2465731 Ocak 2002 DANIŞTAY İÇTÜZÜĞÜ
7/9859 24.4.1975 15245 24 Mayıs 1975 DANIŞTAY MESLEK MENSUPLARININ YABANCI ÜLKELERE GÖNDERİLMELERİ HAKKINDA TÜZÜK
7/10496 4.8.1975153431 Eylül 1975 DENİZ MENSUPLARINA MAHSUS YEMEK BEDELİ TÜZÜĞÜ
5/1722 29.9.19611093923 Ekim 1961 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARIYLA KOORDİNASYON KOMİSYONLARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMALARI HAKKINDA TÜZÜK
93/4772 20 Ağustos 1993 21695 11 Eylül 1993 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ (Mülga)
7/3995 29.2.1972 14129 15 Mart 1972

E

EMLAK VERGİSİ'NE MATRAH OLACAK VERGİ DEĞERLERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN TÜZÜK
7/17339 23.3.19791661824 Nisan 1979 EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN TÜZÜĞÜ
2/18562 11.8.1942519325 Ağustos 1942 EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI MADEN OCAKLARINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SIHHİ İHTİYAÇLARININ TEMİNİNE DAİR TÜZÜK
2/3124 6 Ağustos 1935 3090 26 Ağustos 1935 EVKAF KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ
11682 17 Ağustos 1931 1904 21 Eylül 1931 EVLENME MUAYENESİ HAKKINDA NİZAMNAME
2/7217 9.8.1937369124 Ağustos 1937

F

FINDIK İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR TÜZÜK
4/9326 15.8.1957973012 Ekim 1957 FİZYOTERAPİ VE BUNLARA MENZER MÜESSESELER HAKKINDA TÜZÜK
2/19331 16 Ocak 1943 5316 28 Ocak 1943

G

GEMİLERDE YOLCULARIN SIHHİ EMNİYETİ HAKKINDA NİZAMNAME
5/984 30 Mart 1961 10786 19 Nisan 1961 GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE TÜZÜĞÜ
3/15481 4.8.1952 8236 18 Ekim 1952 GIDA MADDELERİNİN VE UMUMİ SAĞLIĞI İLGİLENDİREN EŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLARINI GÖSTEREN TÜZÜK
6/5165 24 Ağustos 1965 12102 16 Eylül 1965

H

HAYVAN REHNİ TÜZÜĞÜ
2/15799 14 Mayıs 1941 4891 28 Mayıs 1941 HAYVAN SAĞLIK MEMURLARI MEKTEBİ VE BU MEMURLARIN VAZİFE VE SALAHİYETLERİ HAKKINDA TÜZÜK
2/1991 16 Şubat 1935 2952 12 Mart 1935 HUDUT TEŞKİLATININ VAZİFELERİNE VE GÜMRÜK MUHAFAZA TEŞKİLATININ KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİ HUSUSUNDA MINTIKALARINDAKİ VALİLERLE VAZİFE MÜNASEBETLERİNE DAİR TÜZÜK
2/1942 3 Şubat 1935 2931 16 Şubat 1935 HUSUSİ İDARELER VE BELEDİYELER KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ
13307 18 Eylül 1932 2215 2 Ekim 1932

İ

İCRA VE İFLAS KANUNU TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME
3/5241 21.1.1947651728 Ocak 1947 İÇİŞLERİ MEMURLARI MESLEK KURSU HAKKINDA TÜZÜK
5/1107 20 Nisan 1961 10808 16 Mayıs 1961 İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ TÜZÜĞÜ
6/5176 24 Ağustos 1965 12104 18 Eylül 1965 İHRAÇ MALLARININ NUMUNESİNE VE SATIŞ ANLAŞMASINA UYGUNLUĞUNUN DENETLENMESİNE DAİR TÜZÜK
3/8007 5 Eylül 1948 7023 2 Ekim 1948 İNÖNÜ ARMAĞANLARI TÜZÜĞÜ
2/15266 1 Mart 1941 4753 8 Mart 1941 İPEK VE SUNİ İPEK KADIN ÇORAPLARI STANDARDI HAKKINDAKİ NİZAMNAME
4/367 11 Mart 1953 8375 2 Nisan 1953 İPEK, SUNİ İPEK VE KARIŞIK İPEKLİ KUMAŞ NORMLARI NİZAMNAMESİ
2/1777 27 Aralık 1934 2898 5 Ocak 1935 İSKAN MUAFİYETLERİ NİZAMNAMESİ
2/3238 13 Eylül 1935 3113 23 Eylül 1935 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR NİZAMNAMESİ
2358 18.3.1339 (1923)94 Nisan 1337 İSTİKLAL MADALYASİYLE TALTİFE KESBİ İSTİHKAK EDENLERİN SURETİ İNHASI HAKKINDA NİZAMNAME
86/11038 25.9.19861925316 Ekim 1986

K

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ESERLERDEN FAYDALANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TÜZÜK
2017/10091 24.4.2017300575 Mayıs 2017 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ESERLERDEN FAYDALANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK YAPİLMASİNA DAİR TÜZÜK
2/10576 10 Mart 1939416929 Mart 1939 KAPUT BEZLERİNİN TİP VE VASIFLARI HAKKINDAKİ NİZAMNAME
2/1894 22 Ocak 1935 2920 3 Şubat 1935 KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ
7/10643 10.9.19751538516 Ekim 1975 KOOPERATİF KONTROLÖRLERİ VE KOOPERATİFLERİN KONTROLÖRLER ÜST KURULUŞLAR VE İLGİLİ TEŞEKKÜL VE MÜESSESELERCE DENETİMİ HAKKINDA TÜZÜK
7/7522 30.11.1973 14738 10 Aralık 1973 KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARI GENEL KURULLARINDA BULUNDURULACAK TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN NİTELİK VE GÖREVLERİ HAKKINDA TÜZÜK
2009/14729 25.2.20092717015 Mart 2009 KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE ARACILIK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK
2006/10894 23.8.20062630328 Eylül 2006 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
25 Teşrinievvel 1330 Sayı: 1985 3322 5 Haziran 1936

M

MALİYE BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
2/4903 26 Haziran 1936 3349 7 Temmuz 1936 MALİYE VEKALETİ TEŞKİLATININ VAZİFELERİNİ GÖSTERİR TÜZÜK
11410 1.7.193118639 Ağustos 1931 MEZARLIKLAR HAKKINDAKİ NİZAMNAME
3/5661 14 Nisan 1947 6593 28 Nisan 1947 MEZBAHA YAPI TÜZÜĞÜ
2/13675 22 Haziran 1940454627 Haziran 1940 MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ TÜZÜĞÜ
2009/15134 29.6.20092729824 Temmuz 2009

O

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLARI TÜZÜĞÜ
2/11597 29.7.193942798 Ağustos 1939

Ö

ÖĞRETİCİ VE TEKNİK FİLİMLERİN KONTROLÜ HAKKINDA NİZAMNAME
7/4331 13 Nisan 1972 14182 9 Mayıs 1972

P

PAMUKLARIN ÇIRÇIRLANMA, PRESLENME VE DEPOLANMASININ DENETİMİNE DAİR TÜZÜK
4/1283 5 Ağustos 1953 8505 11 Eylül 1953 PAMUKLARIN KONTROLUNA DAİR TÜZÜK
4/4083 26 Kasım 1954 8901 11 Ocak 1955 PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ
2016/9335 3.10.2016298773 Kasım 2016 PETROL TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK
98/11402 2.7.1998 23423 4 Ağustos 1998 POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜ
2/8501 7 Nisan 1938 3890 25 Nisan 1938 POLİS VAZİFE VE SALAHİYET NİZAMNAMESİ
6/1184 2 Nisan 1969 13237 1 Temmuz 1969 POSTA ÇEKLERİ VE YOLCULUK POSTA ÇEKLERİ TÜZÜĞÜ
7/8760 5.8.19741498119 Ağustos 1974 POSTA GEZİCİ PERSONELİNE VERİLECEK HARCIRAH HAKKINDA TÜZÜK
7/6156 27 Mart 1973 1450512 Nisan 1973 POSTA TÜZÜĞÜ
4/3522 21 Temmuz 1954 8803 15 Eylül 1954 PTT SAĞLIK YARDIM SANDIĞI NİZAMNAMESİ
83/7395 14 Kasım 1983 18225 18 Aralık 1983

R

RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK
RUMELİ DEMİRYOLLARININ UMUR-U NAKLİYESİ HAKKINDA NİZAMNAME
90/671 18.7.1990 20635 14 Eylül 1990

S

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
85/9709 16 Temmuz 1985 18835 7 Ağustos 1985 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ İDARİ VE ADLİ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK
85/10163 11.12.1985189839 Ocak 1986 SAKATLARI KORUMA MİLLİ KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TÜZÜK
98/10514 6.1.1998 232473 Şubat 1998 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ
94/6002 10 Ağustos 1994 22060 23 Eylül 1994 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ VE REKABET UZMANLIĞI TÜZÜĞÜ
7/1564 16 Kasım 1970 13687 7 Aralık 1970 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GİDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK
4/11635 16 Mayıs 1959 10237 26 Haziran 1959 SİVİL MÜDAFA VEKALETLERARASI İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM NİZAMNAMESİ
4/11715 9 Haziran 1959 10245 6 Temmuz 1959 SİVİL MÜDAFAA BAKIMINDAN ŞEHİR VE KASABA PLANLARIYLA MÜHİM BİNA VE TESİSLERDE TATBİK OLUNACAK ESASLAR HAKKINDA NİZAMNAME
6/3150 5.6.19641175718 Temmuz 1964 SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ
6/3150 5.6.1964 11757 18 Temmuz 1964 SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ TEŞKİL VE TEDBİRLER TÜZÜĞÜ
7/4209 6.4.1972 14159 14 Nisan 1972 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ
7/4496 26 Mayıs 1972 14223 22 Haziran 1972 SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ
2/1759 24 Aralık 1934 2891 27 Aralık 1934 SOYADI NİZAMNAMESİ
7044 12.8.192897629 Ağustos 1928 SU KANUNUNUN SURETİ TATBİKİNİ MÜBEYYİN TÜZÜK
3/2412 4 Nisan 1945 5991 26 Nisan 1945

Ş

ŞEHİR VE KASABALARDAKİ MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR KURULLARI TÜZÜĞÜ
9331 14 Mayıs 1930 1535 2 Temmuz 1930

T

TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİN KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUNUN TAPU İDARELERİNCE SURETİ TATBİKİ HAKKINDAKİ TÜZÜK
2008/14001 28.7.20082698027 Ağustos 2008 TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ
2013/5150 22.7.20132873817 Ağustos 2013 TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
91/2109 8 Ağustos 19912099316 Eylül 1991 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
2/18398 27 Temmuz 1942 5181 11 Ağustos 1942 TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ
3/14831 6 Nisan 1952 8227 8 Ekim 1952 TEHLİKELİ EŞYANIN TİCARET GEMİLERİYLE TAŞINMASINA DAİR TÜZÜK
87/12028 14.8.19871958929 Eylül 1987 TEKEL DIŞI BIRAKILAN PATLAYICI MADDELERLE AV MALZEMESİ VE BENZERLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALİ, TAŞINMASI, SAKLANMASI, DEPOLANMASI, SATIŞI, KULLANILMASI, YOK EDİLMESİ, DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TÜZÜK
4/12578 13 Ocak 1960 10436 19 Şubat 1960 TIBBİ DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ
2002/4198 14.5.20022479019 Haziran 2002 TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ (Mülga)
6/6125 14.3.1966 12269 8 Nisan 1966 TİCARET GEMİLERİNİN TONİLATOLARINI ÖLÇME TÜZÜĞÜ
7/4776 25 Temmuz 1972 14283 21 Ağustos 1972 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ
4/8232 2 Kasım 1956 9469 28 Kasım 1956 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ
4/2147 / 19 Ocak 1954 8633 18 Şubat 1954 TOPRAK VE İSKAN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ HEYETİ NİZAMNAMESİ
85/9034 25 Ocak 1935 18171 24 Eylül 1983 TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜ
6/10314 9 Temmuz 1968 12961 27 Temmuz 1968 TÜRK ECZACILAR DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ
2008/14307 20.10.2008270744 Aralık 2008 TÜRK HAVA KURUMU TÜZÜĞÜ
2004/7830 23.8.20042559122 Eylül 2004 TÜRK HAVA KURUMU TÜZÜĞÜ
2013/4513 25.3.20132862926 Nisan 2013 TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLARIN TESCİL VE İLANI HAKKINDA TÜZÜK
2003/5960 21.7.20032519510 Ağustos 2003 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK
6/7677 7.2.967 12534 22 Şubat 1967 TÜRK STANDARTLARININ UYGULANMASI HAKKINDA TÜZÜK
584 5.3.19731450613 Nisan 1973 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ
99/13624 8.11.19992390715 Aralık 1999 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR VE HİZMETLİLERİNE VERİLECEK HARCIRAH VE HARCIRAH KARŞILIĞI HİZMET TAZMİNATLARINA İLİŞKİN TÜZÜK
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5537)
95/6593 10.2.19952224431 Mart 1995 TÜRKİYE KOOPERATİFLERİ DANIŞMA KURULU TÜZÜĞÜ
8513 28.12.1956 951117 Ocak 1957 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ TÜZÜĞÜ
2/13992 17.7.1940 5472 27 Temmuz 1940 TÜRKİYEDE HARP SİLAH VE MÜHİMMATI YAPAN HUSUSİ SANAYİ MÜESSESELERİNİN KONTROLÜ HAKKINDA TÜZÜK
2015/7804 22.5.2015294119 Temmuz 2015

U

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK
7/5578 27.12.1972 14517 25 Nisan 1973 ULUSLARARASI SAĞLIK TÜZÜĞÜ
84/8429 13 Ağustos 1984 18529 29 Eylül 1984 UMUMİ MAĞAZALAR TÜZÜĞÜ
3/13653 19 Eylül 1951 7951 8 Kasım 1951

V

VAZİFE MALULLÜKLERİNİ BELİRTEN USUL VE BELGELER HAKKINDA TÜZÜK
4/1053 31Temmuz 1953 8485 15 Ağustos 1953 VAZİFE MALULLÜKLERİNİN NEVİLERİ İLE DERECELERİ HAKKINDA TÜZÜK
5/1465 20 Temmuz 1961 10875 8 Ağustos 1961

Y

YERALTI SULARI TÜZÜĞÜ
2/12690 15.1.194044243 Şubat 1940 YERLİ SINAİ MAMULATIN İŞARETLENMESİ HAKKINDA NİZAMNAME
6/2074 10.8.19631150110 Eylül 1963

Z

ZIRAİ MÜCADELE ENSTİTÜ VE İSTASYONLARINDA ÇALIŞTIRILANLARIN UZMANLIK VE UNVANLARI HAKKINDA TÜZÜK
91/2526 18 Aralık 1991 21121 24 Ocak 1992 ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK
4/11999 7 Ağustos 1959 10297 4 Eylül 1959 ZİRAAT ODALARI VE ZIRAAT ODALARI BİRLİĞİ NİZAMNAMESİ
6/3346 6.8.1964117962 Eylül 1964 ZİRAİ KARANTİNA TÜZÜĞÜ
4/11142 27 Aralık 1958 10126 4 Şubat 1959 ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ VE ALETLERİ HAKKINDA TÜZÜK