ANLAŞMALAR ENDEKSİ
KANUN / B.K.K / C.B.K. NO.
ARADIĞINIZ ANLAŞMANIN KANUN NUMARASINI/KARAR NUMARASINI ARAMA ALANINA YAZINIZ.
R.G. NO
ARADIĞINIZ ANLAŞMANIN R.G.NO'SUNU ARAMA ALANINA YAZINIZ
R.G. TARİHİ
ARADIĞINIZ ANLAŞMANIN R.G. TARİHİNİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
KABUL TARİHİ
ARADIĞINIZ ANLAŞMANIN KABUL TARİHİNİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
KANUN ADI / ANLAŞMA ADI
ARADIĞINIZ ANLAŞMANIN ADINI ARAMA ALANINA YAZINIZ
-----
10093075120 Nisan 201918 Nisan 2019

1

10 ARALIK 1991 TARİHLİ “EFTA DEVLETLERİ İLE TÜRKİYE ARASINDA ANLAŞMA” İLE KURULAN ORTAK KOMİTENİN 6 NİSAN 2017 TARİHLİ VE 1/2017 SAYILI KARARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1009)
2007/124332659628 Temmuz 20079 Temmuz 200710 KASIM 1972, 23 EKİM 1978 VE 19 MART 1991 TARİHLERİNDE CENEVRE'DE GÖZDENGEÇİRİLEN 2 ARALIK 1961 TARİHLİ "YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KORUNMASI ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ"NE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
1033 12856 23 Mart 1968 7 Mart 19681033 SAYILI İŞÇİLERİN İYONİZAN RADYASYONLARA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA 115 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
10910641 28 Ekim 1960 24 Ekim 1960109 SAYILI ÜCRETİN KORUNMASI HAKKINDA 95 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN TASDİKINA VE BU SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZA DAİR KANUN
2016/8717296788 Nisan 201628 Mart 201611 NO’LU PROTOKOL İLE DEĞİŞİK İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME'YE EK 7 NO’LU PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
110 10641 28 Ekim 1960 24 Ekim 1960110 SAYILI TARIM İŞÇİLERİNİN DERNEK KURMA VE BİRLEŞME HAKLARINA MÜTAALLİK 11 SAYILI SÖZLEŞMENİN TASDİKINA VE BU SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZ HAKKINDA KANUN
6/110451308526 Aralık 19684 Aralık 1968116 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN 17 HAZİRAN 1962 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
1168 13194 9 Mayıs 1969 30 Nisan 19691168 SAYILI TARIMDA ASGARÎ ÜCRET TESPİTİ USULLERİ HAKKINDA 99 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
7/6217145599 Haziran 1973118 SAYILI SÖZLEŞME VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI SÖZLEŞMESİ
Cumhurbaşkanı 49183168510 Aralık 20219 Aralık 202112 ŞUBAT 2004 TARİHİNDE PARİS’TE İMZALANAN VE 7337 SAYILI KANUNLA ONAYLANMASI UYGUN BULUNAN EKLİ “28 OCAK 1964 TARİHLİ EK PROTOKOL VE 16 KASIM 1982 TARİHLİ PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN 29 TEMMUZ 1960 TARİHLİ NÜKLEER ENERJİ ALANINDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI HUKUKİ MESULİYETE DAİR SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN PROTOKOL”ÜN İLİŞİK ÇEKİNCE İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4918)
7/138751609323 Ekim 197729 Ağustos 1977122 SAYILI İSTİHDAM POLİTİKASIYLA İLGİLİ SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
13011286 19 Aralık 1962 11 Aralık 1962130 SAYILI AHVALİ ŞAHSİYE İLE İLGİLİ BELGE ÖRNEKLERİNİN PARASIZ VERİLMESİ VE TASDİKTEN MUAF TUTULMASI HAKKINDAKİ 26 EYLÜL 1957 TARİHLİ SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASINA DAİR KANUN
1451 13922 10 Ağustos 1971 29 Temmuz 19711451 SAYILI SOSYAL GÜVENLİĞİN ASGARİ NORMLARI HAKKINDAKİ SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
145313922 10 Ağustos 1971 29 Temmuz 19711453 SAYILI VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMIYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDAKİ SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
8/20671736812 Haziran 19817 Aralık 198016 ŞUBAT 1976 TARİHİNDE BARSELONA'DA İMZALANAN AKDENİZ'İN KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASINA AİT SÖZLEŞME İLE İKİ PROTOKOL VE EKLERİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
161 10686 21 Aralık 1960 14 Aralık 1960161 SAYILI BİR AMME MAKAMI TARAFINDAN YAPILAN MUKAVELELERİ KONULACAK ÇALIŞMA ŞARTLARINA MÜTAALLİK 94 SAYILI SÖZLEŞMENİN TASDİKINA VE BU SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZ HAKKINDA KANUN
16210686 21 Aralık 196014 Aralık 1960162 SAYILI CEBRİ ÇALIŞTIRMANIN İLGASI HAKKINDAKİ 105 SAYILI (ILO) SÖZLEŞMENİN TASDİKINA VE BU SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZ HAKKINDA KANUN
1635 14384 7 Aralık 1972 30 Kasım 19721635 SAYILI TEK İŞÇİNİN TAŞIYABİLECEĞİ YÜKÜN EN ÇOK AĞIRLIĞI HAKKINDA 127 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
165 10687 22 Aralık 1960 15 Aralık 1960165 SAYILI MİLLETLERARASI NAKLİYAT İŞLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİNE MÜTEDAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN TASDİKİ HAKKINDA KANUN
2015/7164292596 Şubat 20155 Ocak 2015167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/446528602(Mükerrer)29 Mart 201311 Mart 201317/1/2013 TARİHLİ VE 6398 SAYILI KANUNLA KATILMAMIZ UYGUN BULUNAN 4/8/1963 TARİHLİ AFRİKA KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2013/45112863027 Nisan 201325 Mart 201317/1/2013 TARİHLİ VE 6400 SAYILI KANUNLA ONAYLANMASI UYGUN BULUNAN MİLLETLERARASI FİNANSMAN KURUMU ANA ANLAŞMASININ TADİL EDİLMESİNE İLİŞKİN GUVERNÖRLER KURULU KARARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
171914539 18 Mayıs 1973 8 Mayıs 19731719 SAYILI 3 KASIM 1970 TARİHİNDE VİYANA'DA İMZALANAN "GELİR VE SERVET VERGİLERİNDE ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİNE VE DİĞER BAZI HUSUSLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMA" NIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
1768 14583 3 Temmuz 1973 25 Haziran 19731768 SAYILI DÜNYA TURİZM TEŞKİLATI TÜZÜĞÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
1769 14583 3 Temmuz 1973 25 Haziran 19731769 SAYILI ASGARÎ ÜCRET TESPİT USULLERİ İHDASI HAKKINDA 26 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2013/5356287898 Ekim 2013187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
191715288 7 Temmuz 1975 26 Haziran 19751917 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE NORVEÇ KRALLIĞI ARASINDA GELİR VE SERVET VERGİLERİNDE ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİNE VE DİĞER BAZI HUSUSLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2018/113163036519 Mart 201817 Ocak 20181965 ULUSLARARASI DENİZ TRAFİĞİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI SÖZLEŞMESİ EKİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/37452843710 Ekim 201224 Eylül 20121969 PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZARARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 1992 PROTOKOLÜNÜN SINIRLANDIRMA MİKTARLARININ DEĞİŞİKLİKLERİ'NE DAİR KARARA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2012/38212844821 Ekim 20124 Ekim 20121971 PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI FONUN KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 1992 PROTOKOLÜNÜN TAZMİNAT LİMİTLERİ DEĞİŞİKLİKLERİ'NE DAİR KARARA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
172727 Mart 198130 Aralık 19801971 PSİKOTROP MADDELER SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/6501290559 Temmuz 201416 Haziran 20141972 DENİZDE ÇATIŞMANIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI KURALLAR HAKKINDA SÖZLEŞME'NİN EKİ KURALLARDA ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ'NÜN A.464(12), A.626(15), A.678(16), A.736(18), A.910(22) VE A.1004(25) SAYILI KARARLARI İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/62842900823 Mayıs 201418 Nisan 20141972 DENİZDE ÇATIŞMANIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI KURALLAR HAKKINDA SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2013/48722869027 Haziran 201322 Mayıs 20131974 DENİZDE CAN EMNİYETİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN 1978 PROTOKOLÜNE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 65363204213 Aralık 202212 Aralık 20221974 DENİZDE CAN EMNİYETİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN 1988 PROTOKOLÜNÜN EKLERİNDE YAPILAN İLİŞİK DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6536)
2013/48712869027 Haziran 201322 Mayıs 20131978 GEMİADAMLARININ EĞİTİM, BELGELENDİRİLME VE VARDİYA STANDARTLARI HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN KABULÜ HAKKINDA KARARA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2014/61102900823 Mayıs 20146 Mart 20141978 PROTOKOLÜ İLE DEĞİŞİK 1973 TARİHLİ DENİZLERİN GEMİLER TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİNE AİT ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN III VE IV ÜNCÜ EKLERİNE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2013/50652876212 Eylül 20132 Temmuz 20131978 PROTOKOLÜ İLE DEĞİŞİK 1973 TARİHLİ DENİZLERİN GEMİLER TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİNE AİT ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 1997 PROTOKOLÜNE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2013/472228668(Mükerrer)5 Haziran 20136 Mayıs 20131979 DENİZDE ARAMA VE KURTARMA ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ'NE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN KABULÜNE DAİR KARARA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2014/63362900924 Mayıs 20145 Mayıs 20141989 ULUSLARARASI KURTARMA SÖZLEŞMESİNE ÇEKİNCE İLE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2003/60842523318 Eylül 200325 Ağustos 20031990 TARİHLİ PETROL KİRLİLİĞİNE KARŞI HAZIRLIKLI OLMA, MÜDAHALE VE İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE EKLERİNE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2012/37172843710 Ekim 201210 Eylül 20121992 PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI FONUN KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞME'NİN 2003 PROTOKOLÜ'NE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2017/105223014031 Temmuz 20173 Temmuz 20171996 TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ VE SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN 2010 PROTOKOLÜNÜN İLİŞİK BEYAN İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 81753245913 Şubat 202412 Şubat 2024

2

20 ARALIK 2023 TARİHİNDE İMZALANAN 2014 YILI TÜRKİYE İÇİN ÜLKE EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA 3 NO’LU ZEYİLNAMENİN İMZA TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8175)
Cumhurbaşkanı 6914321279 Mart 20238 Mart 202320/5/1987 TARİHLİ “ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME”NİN EK III’ÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İLİŞİK 29/9/2022 TARİHLİ VE 3/2022 SAYILI AB-ORTAK TRANSİT ÜLKELERİ ORTAK KOMİTESİ KARARININ 1/10/2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6914)
Cumhurbaşkanı 30143125525 Eylül 202024 Eylül 202020/5/1987 TARİHLİ ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN EKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 4/12/2019 TARİHLİ VE 1/2019 SAYILI AB-ORTAK TRANSİT ÜLKELERİ ORTAK KOMİTESİ KARARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3014)
Cumhurbaşkanı 38633146222 Nisan 202121 Nisan 202120/5/1987 TARİHLİ ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN EKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İLİŞİK 4/12/2018 TARİHLİ VE 2/2018 SAYILI AB-ORTAK TRANSİT ÜLKELERİ ORTAK KOMİTESİ KARARININ 1/1/2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3863)
2013/48462869027 Haziran 201322 Mayıs 20132000 TARİHLİ TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE KİRLENME OLAYLARINA KARŞI HAZIRLIKLI OLMA, MÜDAHALE VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2013/51102872027 Temmuz 20138 Temmuz 20132001 GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE BEYANDA BULUNMAK SURETİYLE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2018/111993033315 Şubat 20188 Ocak 20182001, GEMİLERDEKİ ZARARLI ORGANİK TUTUNMA ÖNLEYİCİ SİSTEMLERİN KONTROLÜNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN İLİŞİK BEYANLA ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/66902910228 Ağustos 201421 Temmuz 20142004 GEMİ BALAST SUYU VE SEDİMANLARININ KONTROLÜ VE YÖNETİMİ HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE ÇEKİNCE İLE BİRLİKTE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2010/1132749920 Şubat 201011 Şubat 20102005 ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN ANLAŞMASINA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2016/93182987330 Ekim 20163 Ekim 20162007 ULUSLARARASI KAHVE ANLAŞMASINDAN ÜLKEMİZİN ÇEKİLMESİ HAKKINDA KARAR
2011/13652784816 Şubat 201124 Ocak 20112007 ULUSLARARASI KAHVE ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2313057726 Ekim 201825 Ekim 20182009 GEMİLERİN EMNİYETLİ VE ÇEVREYE DUYARLI GERİ DÖNÜŞÜMÜ HAKKINDA HONG KONG ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN OLARAK EKLİ BEYANDA BULUNULMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 231)
2017/103633012313 Temmuz 201729 Mayıs 20172009 GEMİLERİN EMNİYETLİ VE ÇEVREYE DUYARLI GERİ DÖNÜŞÜMÜ HAKKINDA HONG KONG ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNİN ÇEKİNCE İLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/106233016121 Ağustos 201717 Temmuz 20172014-2020 ENI KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ FİNANSMAN ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2018/115793040326 Nisan 201826 Mart 20182015 YILI SONRASI SEEBRIG KARARGÂHININ KONUŞLANMASI VE DİĞER KRİTİK ROTASYON SIRALARI TABLOSUNUN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
4803063120 Aralık 201819 Aralık 20182015 YILI TÜRKİYE İÇİN YILLIK AKSİYON PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA 1 NO’LU DEĞİŞİKLİK’İN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 480)
Cumhurbaşkanı 80803242813 Ocak 202412 Ocak 20242016 YILI İÇİN TÜRKİYE’YE YÖNELİK YILLIK EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA 3 NO’LU ZEYİLNAMENİN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8080)
Cumhurbaşkanı 2089310327 Şubat 20206 Şubat 20202016 YILI TÜRKİYE İÇİN YILLIK AKSİYON PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA 2 NO’LU DEĞİŞİKLİĞİN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2089)
Cumhurbaşkanı 33463135131 Aralık 202030 Aralık 20202016 YILI TÜRKİYE İÇİN YILLIK AKSİYON PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA MEKTUP TEATİSİ YOLUYLA İMZALANAN EKLİ DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3346)
Cumhurbaşkanı 33003133212 Aralık 202011 Aralık 20202016 YILI TÜRKİYE İÇİN YILLIK AKSİYON PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA MEKTUP TEATİSİ YOLUYLA İMZALANAN EKLİ ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3300)
Cumhurbaşkanı 48053166116 Kasım 202115 Kasım 20212017 YILI TÜRKİYE İÇİN YILLIK EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA MEKTUP TEATİSİ YOLUYLA İMZALANAN EKLİ DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4805)
Cumhurbaşkanı 26613116019 Haziran 202018 Haziran 20202019 YILI TÜRKİYE İÇİN YILLIK EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMALARININ İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2661)
Cumhurbaşkanı 2599311443 Haziran 20202 Haziran 20202020 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2599)
Cumhurbaşkanı 38583146222 Nisan 202121 Nisan 20212021 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3858)
Cumhurbaşkanı 8310325126 Nisan 20245 Nisan 20242022 YILI İÇİN TÜRKİYE’YE YÖNELİK YILLIK EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TEATİ EDİLEN EKLİ 26/2/2024 VE 6/3/2024 TARİHLİ MEKTUPLARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8310)
Cumhurbaşkanı 55963184524 Mayıs 202223 Mayıs 20222022 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5596)
Cumhurbaşkanı 5691318586 Haziran 20226 Haziran 20222022 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5596)
2023 15655 23 Temmuz 1976 13 Temmuz 19762023 SAYILI AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
Cumhurbaşkanı 7302322147 Haziran 20236 Haziran 20232023 YILI TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI HÜKÜMETI ARASINDA İKTISADI VE MALI İŞBIRLIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7302)
2024 15655 23 Temmuz 1976 13 Temmuz 19762024 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ANAYASA'SI TADİL BELGESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2170 16419 29 Eylül 1978 21 Eylül 19782170 SAYILI AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK KODUNUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
2004/76142553426 Temmuz 20049 Temmuz 200422 KASIM 1928'DE PARİS'TE İMZALANAN, 10 MAYIS 1948, 16 KASIM 1966, 30 KASIM 1972 PROTOKOLLERİ VE 24 HAZİRAN 1982 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ İLE DEĞİŞTİRİLEN VE TAMAMLANAN ULUSLARARASI SERGİLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
9 A?ustos 20148 Temmuz 201422/4/2014 TARYHLY VE 6533 SAYILI KANUNLA ONAYLANMASI UYGUN BULUNAN SANAL ORTAMDA Y?LENEN SUÇLAR SÖZLE?MESYNYN YLY?YK ÇEKYNCELER VE BEYANLAR YLE BYRLYKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
225716861 6 Ocak 1980 25 Aralık 19792257 SAYILI GÖÇMEN İŞÇİNİN HUKUKİ STATÜSÜNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Cumhurbaşkanı 23273108430 Mart 202029 Mart 202023/7/1990 TARİHLİ VE 90/676 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE ONAYLANAN “SPORTİF KARŞILAŞMALARDA VE ÖZELLİKLE FUTBOL MAÇLARINDA SEYİRCİLERİN ŞİDDET GÖSTERİLERİNE VE TAŞKINLIKLARINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ”NİN FESHEDİLMESİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA 29/11/2016 TARİHİNDE BUDAPEŞTE’DE İMZALANAN VE 7225 SAYILI KANUNLA ONAYLANMASI UYGUN BULUNAN EKLI “FUTBOL MAÇLARINDA VE DIĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BÜTÜNCÜL BIR EMNIYET, GÜVENLIK VE HIZMET YAKLAŞIMI ÜZERINE AVRUPA KONSEYI SÖZLEŞMESI”NIN İLIŞIK BEYANLA BIRLIKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2327)
2878 18139 18 Ağustos 1983 16 Ağustos 19832878 SAYILI ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN SANAYİDE İŞE ELVERİŞLİLİKLERİ YÖNÜNDEN SAĞLIK MUAYENESİNE TABİ TUTULMALARI HAKKINDA 77 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
1793056312 Ekim 201811 Ekim 2018

3

3/6/1975 TARİHLİ VE 7/10102 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE ONAYLANAN “HAYVANLARIN ULUSLARARASI NAKLİYAT SIRASINDA KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ” İLE 24/1/1989 TARİHLİ VE 89/13724 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE ONAYLANAN “HAYVANLARIN ULUSLARARASI NAKİL SIRASINDA KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL"ÜN FESHEDİLMESİNE VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA 4 ŞUBAT 2004 TARİHİNDE İMZALANAN VE 5/4/2018 TARİHLİ VE 7133 SAYILI KANUNLA ONAYLANMASI UYGUN BULUNAN EKLİ “GÖZDEN GEÇİRİLEN ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA HAYVANLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ”NİN İLİŞİK ÇEKİNCE VE BEYANLARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 179)
2015/80822945928 Ağustos 201519 Ağustos 201530 EYLÜL 1957 TARİHLİ TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASININ (ADR) MADDE 1 (A), MADDE 14 (1) VE MADDE 14 (3) (B)'SİNİ TADİL EDEN PROTOKOLE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
91/24732108316 Aralık 199128 Kasım 199131 EKİM-2 KASIM 1991 TARİHLERİ ARASINDA TİRANA'DA YAPILAN 24 ÜNCÜ BALKAN ÜLKELERİ RESMİ TURİZM KURULUŞLARI KONFERANSI PROTOKOLU HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 7539322961 Eylül 202329 Ağustos 202331/3/2023 TARİHLİ VE 7450 SAYILI KANUNLA ONAYLANMASI UYGUN BULUNAN EKLİ MİLLETLERARASI FİNANSMAN KURUMU ANA ANLAŞMASININ TADİL EDİLMESİNE İLİŞKİN 16/4/2020 TARİHLİ VE 273 SAYILI GUVERNÖRLER KURULU KARARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7539)
317118707 27 Mart 1985 20 Mart 20133171 SAYILI DENİZDE ARAMA VE KURTARMA ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ İLE EKİNİN VE KONFERANS KARARLARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
32293229 SAYILI MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDAKİ MİLLETLERARASI MUKAVELEYE İLTİHAKA DAİR KANUN
322918792 25 Haziran 1985 10 Haziran 19853229 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE DİĞER BAZI HUSUSLARI DÜZENLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
326319031 26 Şubat 1986 20 Şubat 19863263 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE HAŞİMİ ÜRDÜN KRALLIĞI ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE DİĞER BAZI HUSUSLARI DÜZENLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
326419037 4 Mart 1986 27 Şubat 19863264 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
336419471 26 Mayıs 1987 18 Mayıs 19873364 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
33823906 13 Mayıs 1938 6 Mayıs 19383382 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SOVYETİK SOSYALİST CUMHURİYETLER İTTİHADI ARASINDA İMZA EDİLEN TİCARET VE SEYRİSEFAİN MUAHEDESİYLE MERHUTLARININ VE TİCARET VE TEDİYE ANLAŞMASININ TASDİKI HAKKINDA KANUN
3437 19799 29 Nisan 1988 21 Nisan 19883437 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
3438 19799 29 Nisan 1988 21 Nisan 19883438 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA İŞGÜCÜ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
345619829 1 Haziran 1988 27 Mayıs 19883456 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA SOSYALİST CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
345719829 1 Haziran 1988 27 Mayıs 19883457 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
345819829 1 Mayıs 1988 27 Mayıs 19883458 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI ARASINDA GELİR VE SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
345919829 1 Haziran 1988 27 Mayıs 19883459 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HOLLANDA KRALLIĞI ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
3460 19830 2 Haziran 1988 27 Mayıs 19883460 SAYILI DEVLETLER VE DİĞER DEVLETLERİN VATANDAŞLARI ARASINDAKİ YATIRIM UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
3474 19949 4 Ekim 1988 28 Eylül 19883474 SAYILI ULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
349819992 17 Kasım 1988 10 Kasım 19883498 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİNLANDİYA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
349919992 17 Kasım 1988 10 Kasım 19883499 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BELÇİKA KRALLIĞI ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
350019992 17 Kasım 1988 10 Kasım 19883500 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ VE VERGİ KAYBINI ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
350920019 14 Aralık 1988 7 Aralık 19883509 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FRANSA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
358120215 4 Temmuz 1989 16 Haziran 19893581 SAYILI AVRUPA SOSYAL ŞARTI'NIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
359 10898 5 Eylül 1961 29 Ağustos 1961359 SAYILI CENEVRE'DE 28 TEMMUZ 1951 TARİHİNDE İMZALANMIŞ OLAN MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI HAKKINDA KANUN
364 11599 6 Ocak 1964 21 Ocak 1964364 SAYILI TELEVİZYON FİLMLERİ VASITASIYLA PROGRAMLARIN MÜBADELESİNE DAİR AVRUPA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
3655 20629 8 Eylül 1990 6 Haziran 19903655 SAYILI OZON TABAKASININ KORUNMASINA DAİR VİYANA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
3656 20629 8 Eylül 1990 6 Haziran 19903656 SAYILI OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLUNUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
3729 20877 21 Mayıs 1991 8 Mayıs 19913729 SAYILI YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARÎ YAŞ HAKKINDA 123 SAYILI ULUSLARARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
373120877 21 Mayıs 1991 8 Mayıs 19913731 SAYILI YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE İCRASI HAKKINDAKİ NEW YORK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
374020877 21 Mayıs 1991 9 Mayıs 19913740 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
3845 21432 (1. Mükerrer) 11 Aralık 1992 25 Kasım 19923845 SAYILI İŞLETMELERDE İŞÇİ TEMSİLCİLERİNİN KORUNMASI VE ONLARA SAĞLANACAK KOLAYLIKLAR HAKKINDA 135 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
384725 Kasım 19923847 SAYILI SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASINA İLİŞKİN 87 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
3848 21432 (1. Mükerrer) 11 Aralık 1992 25 Kasım 19923848 SAYILI KAMU HİZMETİNDE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASINA VE İSTİHDAM KOŞULLARININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN 151. SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
384921433 12 Aralık 1992 26 Kasım 19923849 SAYILI SANAYİ İŞYERLERİNE ALINACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ SINIRINI BELİRLEYEN 59 SAYILI ULUSLARARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
3850 21433 12 Aralık 1992 26 Kasım 19923850 SAYILI İNSAN KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE MESLEKÎ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMENİN YERİ HAKKINDA 142 SAYILI ULUSLARARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
3851 21433 12 Aralık 1992 26 Kasım 19923851 SAYILI ULUSLARARASI ÇALIŞMA NORMLARI UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİNDE ÜÇLÜ DANIŞMA HAKKINDA 144 SAYILI ULUSLARARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
388421531 21 Mart 1993 11 Mart 19933884 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE DANİMARKA KRALLIĞI ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
3999 21964 18 Haziran 1994 9 Haziran 19943999 SAYILI HİZMET İLİŞKİSİNE İŞVEREN TARAFINDAN SON VERİLMESİ HAKKINDA 158 SAYILI SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN
2015/7213292629 Şubat 201519 Ocak 2015

4

4/12/2014 TARİHLİ VE 6580 SAYILI KANUNLA ONAYLANMASI UYGUN BULUNAN 176 SAYILI MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
401222059 22 Eylül 1994 15 Eylül 19944012 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE JAPONYA ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI, EKİ PROTOKOL VE NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
403122066 29 Eylül 1994 21 Eylül 19944031 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MACARİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
404022068 1 Ekim 1994 27 Eylül 19944040 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
4067 22186 29 Ocak 1995 26 Ocak 19954067 SAYILI DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KURULUŞ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
415422713 31 Temmuz 1996 25 Temmuz 19964154 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
415522713 31 Temmuz 1996 25 Temmuz 19964155 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
415622713 31 Temmuz 1996 25 Temmuz 19964156 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
416922746 3 Eylül 1996 28 Ağustos 19964169 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
417022746 3 Eylül 1996 28 Ağustos 19964170 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
417122746 3 Eylül 1996 28 Ağustos 19964171 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MALEZYA HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
417222746 3 Eylül 1996 28 Ağustos 19964172 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
417322746 3 Eylül 1996 28 Ağustos 19964173 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
417422746 3 Eylül 1996 28 Ağustos 19964174 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MOĞOLİSTAN ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
417522746 3 Eylül 1996 28 Ağustos 19964175 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇİN HALK CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
417622746 3 Eylül 1996 28 Ağustos 19964176 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HİNDİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
424022960 10 Nisan 1997 4 Nisan 19974240 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
424122960 10 Nisan 1997 4 Nisan 19974241 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKMENİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
429823061 26 Temmuz 1997 17 Temmuz 19974298 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
431223200 14 Aralık 1997 11 Aralık 19974312 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
4333 23243 27 Ocak 1998 23 Ocak 19984333 SAYILI CEBRİ VEYA MECBURİ ÇALIŞTIRMA HAKKINDA 29 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
4334 23243 27 Ocak 1998 23 Ocak 19984334 SAYILI İSTİHDAMA KABULDE ASGARİ YAŞA İLİŞKİN 138 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
433923258 14 Şubat 1998 11 Şubat 19984339 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
434423275 3 Mart 1998 26 Şubat 19984344 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSRAİL DEVLETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
434523275 3 Mart 1998 26 Şubat 19984345 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BEYAZ RUSYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
435223275 3 Mart 1998 26 Şubat 19984352 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ENDONEZYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
4407 23751 10 Temmuz 1999 8 Temmuz 19994407 SAYILI SAKATLARIN MESLEKÎ REHABİLİTASYONU VE İSTİHDAMI HAKKINDA 159 SAYILI ULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI (ILO) SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
441123766 25 Temmuz 1999 20 Temmuz 19994411 SAYILI ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN TAŞITLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
442623777 5 Ağustos 1999 30 Temmuz 19994426 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
442823777 5 Ağustos 1999 30 Temmuz 19994428 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SLOVAK CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
442923777 5 Ağustos 1999 30 Temmuz 19994429 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUVEYT DEVLETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
452523956 6 Şubat 2000 1 Şubat 20004525 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
452623956 6 Şubat 2000 1 Şubat 20004526 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
452723956 6 Şubat 2000 1 Şubat 20004527 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİTVANYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
4623 24307 3 Şubat 2001 25 Ocak 20014623 SAYILI KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
46411700 11 Mayıs 1964 30 Nisan 1964464 SAYILI KAN GRUPLARININ TAYİNİNE YARAYAN REAKTİFLERİN MÜBADELESİ HAKKINDA AVRUPA ANLAŞMASI VE EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
465 11700 11 Nisan 1964 30 Nisan 1964465 SAYILI ÖZEL TIBBİ TEDAVİ VE TERMO-KLİMATİK KAYNAKLAR ALANINDA KARŞILIKLI YARDIMLAŞMAYA DAİR AVRUPA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
466024397 9 Mayıs 2001 26 Nisan 20014660 SAYILI AVRUPA - KAFKASYA - ASYA ULAŞTIRMA KORİDORUNUN ÜZERİNDE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDA ÇOK TARAFLI TEMEL ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2004/7502255168 Temmuz 200418 Haziran 20044662 SAYILI KANUNLA ONAYLANMASI UYGUN BULUNAN "TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME"NİN İLİŞİK BİLDİRİMLER VE ÇEKİNCE İLE ONAYLANMASINA DAİR KARAR
466224397 9 Mayıs 2001 26 Nisan 20014662 SAYILI TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
466324397 9 Mayıs 2001 26 Nisan 20014663 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SİNGAPUR CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
466424397 9 Mayıs 2001 26 Nisan 20014664 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
471124557 18 Ekim 2001 11 Ekim 20014711 SAYILI EFTA DEVLETLERİ İLE TÜRKİYE ARASINDA ANLAŞMADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
471224557 18 Ekim 2001 11 Ekim 20014712 SAYILI AZERBAYCAN CUMHURİYETİ, GÜRCİSTAN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE TÜRKMENİSTAN ARASINDA HAZAR GEÇİŞLİ BORU HATTI PROJESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HAZAR GEÇİŞLİ BORU HATTININ UYGULANMA İLKELERİ HAKKINDAKİ HÜKÜMETLERARASI DEKLARASYONUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
471824563 24 Ekim 2001 18 Ekim 20014718 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TACİKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
475024721 9 Nisan 2002 3 Nisan 20024750 SAYILI HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
475524755 14 Mayıs 2002 9 Mayıs 20024755 SAYILI ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞMEYE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ İLE İLGİLİ İHTİYARİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
476324799 28 Haziran 2002 20 Haziran 20024763 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN TOPLULUK PROGRAMLARINA KATILMASININ GENEL İLKELERİ HAKKINDA ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2003/53112504814 Mart 200324 Şubat 20034795 SAYILI KANUNLA ONAYLANMASI UYGUN BULUNAN TÜRKİYE'NİN MATRA PROGRAMINA KATILIMINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
479525007 28 Ocak 2003 23 Ocak 20034795 SAYILI TÜRKİYE'NİN MATRA PROGRAMINA KATILIMINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
479625007 28 Ocak 2003 23 Ocak 20034796 SAYILI TÜRKİYE - EFTA ORTAK KOMİTESİNİN 2000 YILINA AİT 4 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
480225014 4 Şubat 2003 30 Ocak 20034802 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU ARASINDA MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN KURULMASI İLE ULUSAL FONUN KURULMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZABITLARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
481625040 6 Mart 2003 26 Şubat 20034816 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ, AZERBAYCAN CUMHURİYETİ VE GÜRCİSTAN ARASINDA PETROLÜN AZERBAYCAN CUMHURİYETİ, GÜRCİSTAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÜLKELERİ ÜZERİNDEN, BAKÜ - TİFLİS - CEYHAN ANA İHRAÇ BORU HATTI YOLUYLA TAŞINMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN EKLERİNİ TEŞKİL EDEN EV SAHİBİ HÜKÜMET ANLAŞMASI, ANAHTAR TESLİMİ MÜTEAHHİTLİK ANLAŞMASI VE HÜKÜMET GARANTİSİNE İLİŞKİN TECDİT VE DEĞİŞİKLİK ANLAŞMALARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
482425049 15 Mart 2003 12 Mart 20034824 SAYILI ANTİ-PERSONEL MAYINLARIN KULLANIMININ, DEPOLANMASININ, ÜRETİMİNİN VE DEVREDİLMESİNİN YASAKLANMASI VE BUNLARIN İMHASI İLE İLGİLİ SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
4864 6234 16 Şubat 1946 11 Şubat 19464864 SAYILI MESLEKİ HASTALIKLARIN TAZMİNİ HAKKINDAKİ 42 NUMARALI MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAYA DAİR KANUN
4865 6234 16 Şubat 1946 11 Şubat 19464865 SAYILI SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDAKİ 14 NUMARALI MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAYA DAİR KANUN
4866 6234 16 Şubat 1946 11 Şubat 19464866 SAYILI ÜCRETLİ İŞBULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDAKİ 34 NUMARALI MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAYA DAİR KANUN
486725142 18 Haziran 2003 4 Haziran 20034867 SAYILI EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
487125131 7 Haziran 2003 4 Haziran 20034871 SAYILI OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ'NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
487225131 7 Haziran 2003 4 Haziran 20034872 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ARASINDA ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ'NÜN ANKARA'DAKİ OFİSİ İÇİN YER TAHSİSİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
488025141 17 Haziran 2003 10 Haziran 20034880 SAYILI OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ DEĞİŞİKLİĞİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
488625141 17 Haziran 2003 11 Haziran 20034886 SAYILI VATANDAŞLIK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
488725141 17 Haziran 2003 11 Haziran 20034887 SAYILI KİŞİ HALLERİ KONUSUNDA MİLLETLERARASI KARŞILIKLI BİLGİ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
488825141 17 Haziran 2003 11 Haziran 20034888 SAYILI AHVALİ ŞAHSİYE BELGELERİNDE YER ALAN BİLGİLERİN KODLANMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
488925141 17 Haziran 2003 11 Haziran 20034889 SAYILI YAŞAM BELGESİ VERİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
489025141 17 Haziran 2003 11 Haziran 20034890 SAYILI AHVALİ ŞAHSİYE CÜZDANLARININ TANINMASINA VE GÜNCELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
490725155 1 Temmuz 2003 25 Haziran 20034907 SAYILI MÜRETTEBATIN GEMİDE BARINMASINA İLİŞKİN 92 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
490825155 1 Temmuz 2003 25 Haziran 20034908 SAYILI GEMİADAMLARININ SAĞLIK MUAYENESİNE İLİŞKİN 73 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
492225166 12 Temmuz 2003 9 Temmuz 20034922 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇEK CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ VE EKİ PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
492325166 12 Temmuz 2003 9 Temmuz 20034923 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
493025176 22 Temmuz 2003 15 Temmuz 20034930 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
493125176 22 Temmuz 2003 15 Temmuz 20034931 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SLOVENYA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
493225176 22 Temmuz 2003 15 Temmuz 20034932 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SUDAN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
493325176 22 Temmuz 2003 15 Temmuz 20034933 SAYILI KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA ÇALIŞMA SAATLERİ VE DİNLENME SÜRELERİNE İLİŞKİN 153 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
493425176 22 Temmuz 2003 15 Temmuz 20034934 SAYILI EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
493525176 22 Temmuz 2003 15 Temmuz 20034935 SAYILI İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNE (GEMİADAMLARI) İLİŞKİN 134 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
493825176 22 Temmuz 2003 15 Temmuz 20034938 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LETONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
493925176 22 Temmuz 2003 15 Temmuz 20034939 SAYILI GEMİADAMLARININ ULUSAL KİMLİK KARTLARINA İLİŞKİN 108 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
494025176 22 Temmuz 2003 15 Temmuz 20034940 SAYILI GEMİADAMLARININ YILLIK ÜCRETLİ İZNİNE İLİŞKİN 146 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
494125176 22 Temmuz 2003 15 Temmuz 20034941 SAYILI GEMİADAMLARININ ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN 166 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
494225176 22 Temmuz 2003 15 Temmuz 20034942 SAYILI GEMİADAMLARININ HASTALANMASI, YARALANMASI YA DA ÖLÜMÜ HALİNDE ARMATÖRÜN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN 55 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
494325176 22 Temmuz 2003 15 Temmuz 20034943 SAYILI GEMİLERDE MÜRETTEBAT İÇİN İAŞE VE YEMEK HİZMETLERİNE İLİŞKİN 68 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
494625176 22 Temmuz 2003 16 Temmuz 20034946 SAYILI LİMAN İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİĞE İLİŞKİN 152 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
497325254 9 Ekim 2003 2 Ekim 20034973 SAYILI MÜRETTEBATIN GEMİDE BARINMASINA İLİŞKİN (İLAVE HÜKÜMLER) 133 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
498625266 21 Ekim 2003 16 Ekim 20034986 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSPANYA KRALLIĞI ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
503225332 30 Aralık 2003 25.12.2003

5

5032 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
503825345 13 Ocak 2004 7 Ocak 20045038 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
503925345 13 Ocak 2004 7 Ocak 20045039 SAYILI İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
50626634 17 Haziran 1947 9 Haziran 19475062 SAYILI NEW-YORK'TA TOPLANAN MİLLETLERARASI SAĞLIK KONFERANSINDA KABUL VE İMZA EDİLEN BELGELERİN ONANMASINA DAİR KANUN
509525376 17 Şubat 2004 12 Şubat 20045095 SAYILI SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE EK ATEŞLİ SİLAHLAR, PARÇALARI VE AKSAMLARI İLE MÜHİMMATININ YASADIŞI ÜRETİMİNE VE KAÇAKÇILIĞINA KARŞI PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
509825376 17 Şubat 2004 12 Şubat 20045098 SAYILI ÖZEL KARAYOLU TAŞITLARININ GEÇİCİ İTHALİNE DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
510825426 7 Nisan 2004 31 Mart 20045108 SAYILI GEÇİCİ İTHALAT SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
511725433 14 Nisan 2004 7 Nisan 20045117 SAYILI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN LAHEY ANLAŞMASININ CENEVRE METNİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
513025433 14 Nisan 2004 7 Nisan 20045130 SAYILI YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
513825446 28 Nisan 2004 21 Nisan 20045138 SAYILI AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA UYUŞTURUCU VEYA PSİKOTROP MADDELERİN YASADIŞI ÜRETİMİNDE SIKÇA KULLANILAN ARA VE KİMYASAL MADDELERE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
515825455 7 Mayıs 2004 29 Nisan 20045158 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ESTONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI İLE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
516125455 7 Mayıs 2004 29 Nisan 20045161 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI İLE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2004/7464255168 Temmuz 20048 Haziran 20045167 SAYILI KANUNLA ONAYLANMASI UYGUN BULUNAN TÜRKİYE'DE ULUSAL FON'UN KURULMASI HAKKINDAKİ MUTABAKAT ZAPTININ EKİ'NİN ONAYLANMASINA DAİR KARAR
516725460 12 Mayıs 2004 5 Mayıs 20045167 SAYILI TÜRKİYE'DE ULUSAL FONUN KURULMASI HAKKINDAKİ MUTABAKAT ZAPTININ EKİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
5175 6833 16 Şubat 1948 9 Şubat 19485175 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI STATÜSÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONANMASI HAKKINDA KANUN
524425626 27 Ekim 2004 20 Ekim 20045244 SAYILI KİMBERLEY SÜRECİ SERTİFİKA SİSTEMİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
534225806 5 Mayıs 2005 29 Nisan 20055342 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FAS KRALLIĞI ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
534325806 5 Mayıs 2005 29 Nisan 20055343 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LÜBNAN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
539325874 13 Temmuz 2005 3 Temmuz 20055393 SAYILI BELEDİYE KANUNU
540825964 12 Ekim 2005 6 Ekim 20055408 SAYILI 9 MAYIS 1980 TARİHLİ ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMALARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (COTIF)'YE DEĞİŞİKLİK GETİREN 3 HAZİRAN 1999 TARİHLİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
542025985 6 Kasım 2005 28 Ekim 20055420 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2014/58942897618 Nisan 201427 Ocak 201455. BMDTÖ AVRUPA KOMİSYONU TOPLANTISI VE DÜNYA MİRAS ALANLARINDA TURİZM: ZORLUKLAR VE FIRSATLAR SEMİNERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARACILIĞIYLA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ ARASINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASIHAKKINDA KARAR
551326190 6 Haziran 2006 1 Haziran 20065513 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
552 11957 19 Mart 1965 9 Mart 1965552 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK REJİMLERİ AVRUPA ARA ANLAŞMALARI VE BUNLARA EK PROTOKOLLERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
5543 7436 18 Şubat 1950 16 Şubat 19505543 SAYILI İŞSİZLİK HAKKINDAKİ 2 NUMARALI MİLLETLERARASI SÖZLEŞMENİN ONANMASINA DAİR KANUN
554626308 3 Ekim 2006 27 Eylül 20065546 SAYILI AVRUPA SOSYAL ŞARTINA DEĞİŞİKLİK GETİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
558526451 3 Mart 2007 28 Şubat 20075585 SAYILI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
558626451 3 Mart 2007 28 Şubat 20075586 SAYILI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TRANSİT TAŞIMA ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
558726451 3 Mart 2007 28 Şubat 20075587 SAYILI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EĞİTİM ENSTİTÜSÜ KURUCU BELGESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
559 11976 10 Nisan 1965 2 Nisan 1965559 SAYILI AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI İLE SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ ARASINDA AKDEDİLEN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNCE İMZALANAN "ATMOSFERDE, FEZADA VE SUALTINDA NÜKLEER SİLAH DENEMELERİNİN YASAKLANMASI HAKKINDA ANLAŞMA"NIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
559826465 17 Mart 2007 13 Mart 20075598 SAYILI AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞMENİN (AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ) DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMAYA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
559926465 17 Mart 2007 13 Mart 20075599 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
560026465 17 Mart 2007 13 Mart 20075600 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SIRBİSTAN VE KARADAĞ BAKANLAR KURULU ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
560126465 17 Mart 2007 13 Mart 20075601 SAYILI 10 KASIM 1972, 23 EKİM 1978 VE 19 MART 1991 TARİHLERİNDE CENEVRE'DE GÖZDEN GEÇİRİLEN 2 ARALIK 1961 TARİHLİ YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KORUNMASI ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
563826526 18 Mayıs 2007 2 Mayıs 20075638 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) TİCARET VE KALKINMA BANKASI ARASINDA MERKEZ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
564626516 8 Mayıs 2007 2 Mayıs 20075646 SAYILI WIPO İCRALAR VE FONOGRAMLAR ANDLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
564726516 8 Mayıs 2007 2 Mayıs 20075647 SAYILI WIPO TELİF HAKLARI ANDLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
565 11976 10 Nisan 1965 2 Nisan 1965565 SAYILI TEŞHİS VE TEDAVİ MAKSADIYLA SAĞLIK KURUMLARINA ARİYETEN VE MECCANEN TAHSİS EDİLECEK TIBBİ-CERRAHİ VE LABORATUVAR MALZEMESİNİN GÜMRÜK RESMİNDEN MUAFEN MUVAKKAT İTHALİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
5690 7689 22 Aralık 1950 13 Aralık 19505690 SAYILI SANAYİ VE TİCARETTE İŞ TEFTİŞİ HAKKINDAKİ 81 NUMARALI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONANMASINA DAİR KANUN
572126734 18 Aralık 2007 10 Aralık 20075721 SAYILI SPORDA DOPİNGE KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
580827050(1. Mükerrer) 10 Kasım 2008 4 Kasım 20085808 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ ARASINDA İKİ YILLIK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
582027076 6 Aralık 2008 2 Aralık 20085820 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (GTÖ) ARASINDA GTÖ ORTA ASYA ALT BÖLGE OFİSİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
582327084 18 Aralık 2008 3 Aralık 20085823 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
582427077 7 Aralık 2008 3 Aralık 20085824 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) İLE TEMİN EDİLEN YARDIMIN UYGULANMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SAĞLANAN AVRUPA TOPLULUĞU MALİ YARDIMLARIYLA İLGİLİ İŞBİRLİĞİ KURALLARI HAKKINDA ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
582527084 18 Aralık 2008 3 Aralık 20085825 SAYILI ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
5834 7884 14 Ağustos 1951 8 Ağustos 19515834 SAYILI TEŞKİLATLANMA VE KOLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTAALLİK 98 NUMARALI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONANMASI HAKKINDA KANUN
5835 7884 14 Ağustos 1951 8 Ağustos 19515835 SAYILI ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDAKİ 96 NUMARALI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ (1949 TADİLİ) NİN ONANMASI HAKKINDA KANUN
584827196 10 Nisan 2009 1 Nisan 20095848 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTURYA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
585027196 10 Nisan 2009 1 Nisan 20095850 SAYILI ASYA KARAYOLLARI AĞI HÜKÜMETLERARASI ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
585227196 10 Nisan 2009 1 Nisan 20095852 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE KÖRFEZ ARAP ÜLKELERİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜYESİ ÜLKELER ARASINDA EKONOMİK İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
585427196 10 Nisan 2009 1 Nisan 20095854 SAYILI DENİZDE SEYİR GÜVENLİĞİNE KARŞI YASADIŞI EYLEMLERİN ÖNLENMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE AİT 2005 PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
585527196 10 Nisan 2009 1 Nisan 20095855 SAYILI ÇOK ULUSLU COĞRAFİ VERİ ORTAK ÜRETİM PROGRAMI MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
587027200 14 Nisan 2009 2 Nisan 20095870 SAYILI MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
587127200 14 Nisan 2009 2 Nisan 20095871 SAYILI KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
587227200 14 Nisan 2009 2 Nisan 20095872 SAYILI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) KAÇAKÇILIK VE GÜMRÜK SUÇLARI VERİ BANKASININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
587727200 14 Nisan 2009 2 Nisan 20095877 SAYILI BAKÜ-TİFLİS-KARS YENİ DEMİRYOLU BAĞLANTISINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
587827200 14 Nisan Temmuz 2009 2 Nisan 20095878 SAYILI AVRUPA ORTA VADELİ HAVA TAHMİNLERİ MERKEZİ İMTİYAZLARI VE DOKUNULMAZLIKLARINA DAİR DÜZELTİLMİŞ PROTOKOLE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
587927200 14 Nisan Temmuz 2009 2 Nisan 20095879 SAYILI AVRUPA ORTA VADELİ HAVA TAHMİNLERİ MERKEZİNİ OLUŞTURAN DÜZELTİLMİŞ SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
588027200 14 Nisan 2009 2 Nisan 20095880 SAYILI AVRUPA TOPLULUĞU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN TOPLULUK İSTİHDAM VE SOSYAL DAYANIŞMA PROGRAMINA KATILIMI HAKKINDA MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
588727208 22 Nisan 2009 14 Nisan 20095887 SAYILI DÜNYA BANKASI GRUBU VE ULUSLARARASI PARA FONU GUVERNÖRLER KURULLARININ 2009 YILLIK TOPLANTILARI MÜNASEBETİYLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE DÜNYA BANKASI GRUBU VE ULUSLARARASI PARA FONU ARASINDA DÜZENLENEN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
593227434 16 Aralık 2009 2 Aralık 20095932 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
593427434 16 Aralık 2009 2 Aralık 20095934 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YEMEN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
593827434 16 Aralık 2009 2 Aralık 20095938 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UMMAN SULTANLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
594327449 31 Aralık 2009 24 Aralık 20095943 SAYILI 28 AĞUSTOS 1952 TARİHİNDE PARİSTE İMZALANAN KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASINA UYGUN OLARAK YAPILAN ULUSLARARASI ASKERİ KARARGAHLARIN STATÜSÜNE İLİŞKİN PROTOKOL UYARINCA ULUSLARARASI STATÜSÜ BELİRLENEN TÜRKİYEDEKİ TÜM MÜTTEFİK KARARGAHLAR VE ONLARIN ATANMIŞ PERSONELİNE UYGULANACAK BELİRLİ AYRICALIKLARA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
5947 8134 13 Haziran 1952 6 Haziran 19525947 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA BÜROSU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İSTANBUL'DA YAKIN VE ORTADOĞU İŞ GÜCÜ FAALİYET MERKEZİ KURULMASI İÇİN CENEVRE'DE İMLAZANAN ANLAŞMANIN ONANMASI HAKKINDA KANUN
596927532 25 Mart 2010 16 Mart 20105969 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KOSOVA ÖZ-YÖNETİM GEÇİCİ KURUMLARI ADINA HAREKET EDEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KOSOVA GEÇİCİ YÖNETİM MİSYONU (UNMIK) ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
598527610 13 Haziran 2010 8 Haziran 20105985 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İRLANDA ARASINDA GELİR VE SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
598627610 13 Haziran 2010 8 Haziran 20105986 SAYILI ASYA-PASİFİK UZAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (APSCO) SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
598827610 13 Haziran 2010 8 Haziran 20105988 SAYILI MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASININ ANA SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
598927610 13 Haziran 2010 8 Haziran 20105989 SAYILI TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİNİN KURULMASINA DAİR NAHÇIVAN ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
601027658 31 Temmuz 2010 23 Temmuz 2010

6

6010 SAYILI GÜNEYDOĞU ASYADA DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANDLAŞMASI İLE ANDLAŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPAN PROTOKOLLERE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
601127658 31 Temmuz 2010 23 Temmuz 20106011 SAYILI ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ (ITU) KURULUŞ YASASI VE SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN ANTALYA TAM YETKİLİ TEMSİLCİLER KONFERANSI SONUÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
601227658 31 Temmuz 2010 23 Temmuz 20106012 SAYILI ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ (ITU) 2003 DÜNYA RADYOKOMÜNİKASYON KONFERANSI SONUÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
601927744 30 Ekim 2010 20 Ekim 20106019 SAYILI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İSTANBUL, TÜRKİYEDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGESEL OFİSİ KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6021 8821 29 Oack 1953 21 Ocak 19536021 SAYILI BİR GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ İHDASINA MÜTEDAİR MUKAVELENAME İLE AVRUPA GÜMRİTK BİRLİĞİ İNCELEME GRAPIINA MÜTAALLİK PROTOKOLÜN ONANMASI HAKKINDA KANUN
605927771 30 Kasım 2010 9 Kasım 20106059 SAYILI DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGESEL OFİSİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYEDE BİR DSÖ ÜLKE OFİSİ KURULMASI ÜZERİNE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
606627771 30 Kasım 2010 9 Kasım 20106066 SAYILI ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6067 27771 30 Kasım 2010 9 Kasım 20106067 SAYILI GÜNEYDOĞU AVRUPA SİVİL-ASKER ACİL DURUM PLANLAMA KONSEYİ KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
607027771 30 Kasım 2010 9 Kasım 20106070 SAYILI KARADENİZ ÇEVRE KARAYOLUNUN KOORDİNELİ OLARAK GELİŞTİRİLMESİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
607127771 30 Kasım 2010 9 Kasım 20106071 SAYILI KARADENİZE SAHİLDAR DEVLETLERİN SINIR/SAHİL GÜVENLİK MAKAMLARI ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
607727771 30 Kasım 2010 9 Kasım 20106077 SAYILI 2007 ULUSLARARASI KAHVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
607927771 30 Kasım 2010 9 Kasım 20106079 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GELİŞEN SEKİZ ÜLKE SEKRETARYASI ARASINDA MERKEZ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
608127771 30 Kasım 2010 9 Kasım 20106081 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRK KÜLTÜR VE SANATLARI ORTAK YÖNETİMİ (TÜRKSOY) ARASINDA TÜRKSOYA İLAVE ARSA TAHSİSİ HAKKINDA PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
608427781 10 Aralık 2010 25 Kasım 20106084 SAYILI AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARIN CİNSEL SÖMÜRÜ VE İSTİSMARA KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
609527809 8 Ocak 2011 29 Aralık 20106095 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİLİPİNLER CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
609627809 8 Ocak 2011 29 Aralık 20106096 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KANADA ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
610627820 19 Ocak 2011 14 Ocak 20116106 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMAYA EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
611527870 10 Mart 2011 22 Şubat 20116115 SAYILI GÜNEYDOĞU AVRUPA (GDA) KÜLTÜR BAKANLARI KONSEYİ ŞARTNAMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
611627870 10 Mart 2011 22 Şubat 20116116 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASININ TÜRKİYE CUMHURİYETİNDEKİ İŞBİRLİĞİ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
611727870 10 Mart 2011 22 Şubat 20116117 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ASYA KALKINMA BANKASI ARASINDA ASYA KALKINMA BANKASININ BÖLGESEL OFİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
611827870 10 Mart 2011 22 Şubat 20116118 SAYILI ULUSLARARASI TİCARET FİNANSMANI İSLAMİ KURUMU KURUCU ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
611927870 10 Mart 2011 22 Şubat 20116119 SAYILI ÖZEL SEKTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ KURUMU KURUCU ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
612227870 10 Mart 2011 22 Şubat 20116122 SAYILI ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ AJANSININ STATÜSÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
613127870 10 Mart 2011 22 Şubat 20116131 SAYILI ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
61328458 15 Temmuz 1953 10 Temmuz 19536132 SAYILI AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN
613527872 12 Mart 2011 23 Şubat 20116135 SAYILI AVRUPA KONSEYİ TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
614327872 12 Mart 2011 23 Şubat 20116143 SAYILI AVRUPA HABERLEŞME OFİSİ KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
614627872 12 Mart 2011 23 Şubat 20116146 SAYILI KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE DENİZ OTOYOLLARININ GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDA MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
614727872 12 Mart 2011 23 Şubat 20116147 SAYILI DEVLETLERİN AYDA VE DİĞER GÖK CİSİMLERİNDEKİ FAALİYETLERİNİ DÜZENLEYEN ANLAŞMAYA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
614927872 12 Mart 2011 23 Şubat 20116149 SAYILI ULUSLARARASI KALKINMA HUKUKU ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞU HAKKINDA ANLAŞMAYA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
615127872 12 Mart 2011 23 Şubat 20116151 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOL VE İLGİLİ NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
615327923 3 Mayıs 2011 23 Şubat 20116153 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE NORVEÇ KRALLIĞI ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
615527872 12 Mart 2011 23 Şubat 20116155 SAYILI D-8 ÜYESİ ÜLKELER ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA ÇOK TARAFLI İDARİ YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
615727872 12 Mart 2011 23 Şubat 20116157 SAYILI D-8 ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASININ VE ANILAN ANLAŞMANIN EKİNİ OLUŞTURAN D-8 ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASINA (TTA) İLİŞKİN MENŞE KURALLARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
616027872 12 Mart 2011 23 Şubat 20116160 SAYILI TÜRKİYE-EFTA ORTAK KOMİTESİNİN EFTA DEVLETLERİ İLE TÜRKİYE ARASINDA ANLAŞMANIN DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN 18 VE 23. MADDELERİNİN VE II SAYILI EKİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE X VE XI SAYILI EKLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN 1/2005 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
616327872 12 Mart 2011 23 Şubat 20116163 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KAÇAKÇILIĞIN TESPİTİ VE ÖNLENMESİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
616427872 12 Mart 2011 23 Şubat 20116164 SAYILI UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN 17. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DENİZ YOLUYLA YAPILAN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
61658464 22 Temmuz 1953 15 Temmuz 19536165 SAYILI İSTANBUL OPERA BİNASI İNŞAATININ HAZİNECE İKMALİ VE SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN (Mülga)
616627872 12 Mart 2011 23 Şubat 20116166 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ TEŞKİLATI (TÜRKSOY) ARASINDA EVSAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
616727872 12 Mart 2011 23 Şubat 20116167 SAYILI İŞKENCEYE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİİNSANÎ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE EK İHTİYARİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
619227889 29 Mart 2011 10 Mart 20116192 SAYILI TAŞINIR DONANIM ÜZERİNDEKİ ULUSLARARASI TEMİNATLAR HAKKINDA SÖZLEŞME VE BU SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN HAVA ARACI DONANIMINA ÖZGÜ KONULARA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
619427889 29 Mart 2011 10 Mart 20116194 SAYILI ULUSLARARASI KUZEY-GÜNEY ULAŞTIRMA KORİDORU HÜKÜMETLERARASI ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
619927905 14 Nisan 2011 10 Mart 20116199 SAYILI SAMSUN LİMANI (TÜRKİYE CUMHURİYETİ) VE KAVKAZ LİMANI (RUSYA FEDERASYONU) ÜZERİNDEN DEMİRYOLU FERİBOTU İLE ULUSLARARASI KARMA TAŞIMACILIĞIN ORGANİZE EDİLMESİ HAKKINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6211153 13 Temmuz 1962 6 Temmuz 196262 SAYILI AD VE SOYADLARININ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN 4 EYLÜL 1958 TARİHLİ SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASINA DAİR KANUN
620527889 29 Mart 2011 10 Mart 20116205 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YENİ ZELANDA HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
621227889 29 Mart 2011 10 Mart 20116212 SAYILI BİYOTIP ARAŞTIRMALARINA İLİŞKİN İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
621927905 14 Nisan 2011 31 Mart 20116219 SAYILI TÜRKİYEDE YAPILAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONFERANSLARI VE TOPLANTILARINA DAİR AYRICALIK, BAĞIŞIKLIK VE DİĞER BAZI HUSUSLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE TÜRKİYE ARASINDAKİ ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
622027905 14 Nisan 2011 23 Şubat 20116220 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜ ARASINDA İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜNÜN TÜRKİYEDE KURULMASI AKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
623828092 22 Ekim 2011 19 Ekim 20116238 SAYILI GÜNEYDOĞU AVRUPA KANUN UYGULAMA MERKEZİ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
624028092 22 Ekim 2011 19 Ekim 20116240 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVİÇRE KONFEDERASYONU ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
624428110 12 Kasım 2011 25 Ekim 20116244 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
624828110 12 Kasım 2011 3 Kasım 20116248 SAYILI ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ KURULUŞU SÖZLEŞMESİNİN MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
625128127 29 Kasım 2011 24 Kasım 20116251 SAYILI KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
625628143 15 Aralık 2011 7 Aralık 20116256 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİNLANDİYA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI İLE ANLAŞMAYA İLİŞKİN PROTOKOL VE NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
62632815527 Aralık 201123 Aralık 20116263 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINI ÖNLEME ANLAŞMASI İLE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
626428173 14 Ocak 2012 3 Ocak 20126264 SAYILI ORTA DOĞU SİNKROTRON IŞIĞI DENEYSEL BİLİM VE UYGULAMALARI ULUSLARARASI MERKEZİ STATÜSÜNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
62652817314 Ocak 20124 Ocak 20126265 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNİN SU İHTİYACININ KARŞILANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMETLERARASI ÇERÇEVE ANDLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
62752821222 Şubat 201215 Şubat 20126275 SAYILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNİN KKTC’DE KAMPUS KURMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
62762821222 Şubat 201215 Şubat 20126276 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA ORTAKLIK ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
62772821222 Şubat 201215 Şubat 20126277 SAYILI NÜKLEER TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
62802821929 Şubat 201223 Şubat 20126280 SAYILI İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ ŞARTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
629328272 22 Nisan 2012 19 Nisan 20126293 SAYILI GÜNEYDOĞU ASYADA DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANDLAŞMASINI DEĞİŞTİREN ÜÇÜNCÜ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
629428276 27 Nisan 2012 19 Nisan 20126294 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA UNDP-İSTANBUL ULUSLARARASI KALKINMADA ÖZEL SEKTÖR MERKEZİNİN (IICPSD) KURULUŞU İLE İLGİLİ ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
629528276 27 Nisan 2012 19 Nisan 20126295 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ARASINDA TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ SEKRETARYASINA DAİR EVSAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
629728288 10 Mayıs 2012 25 Nisan 20126297 SAYILI EŞYANIN SINIRLARDAKİ KONTROLLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN SINIR GEÇİŞ İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAŞLIKLI 8 NUMARALI EKİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
629828288 10 Mayıs 2012 25 Nisan 20126298 SAYILI BOZULABİLİR GIDA MADDELERİNİN ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞI VE BU TAŞIMACILIK FAALİYETİNDE KULLANILACAK ÖZEL EKİPMANA İLİŞKİN ANLAŞMAYA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
629928288 10 Mayıs 2012 25 Nisan 20126299 SAYILI KARAYOLU TRAFİĞİ KONVANSİYONU İLE BU KONVANSİYONU TAMAMLAYICI AVRUPA ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6311153 13 Temmuz 1962 6 Temmuz 196263 SAYILI AHVALİ ŞAHSİYE KONUSUNDA MİLLETLERARASI MALUMAT TEATİSİ HAKKINDAKİ 4 EYLÜL 1958 TARİHLİ SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASINA DAİR KANUN
631228310 1 Haziran 2012 17 Mayıs 20126312 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TİCARET VE KALKINMA BANKASI ARASINDA MERKEZ ANLAŞMASINI TADİL EDEN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
631328310 1 Haziran 2012 17 Mayıs 20126313 SAYILI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TİCARET VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASININ 21 İNCİ MADDESİNİN TADİL EDİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
631528310 1 Haziran 2012 17 Mayıs 20126315 SAYILI KARADENİZ TİCARET VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GUVERNÖRLER KURULU KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
634328351 12 Temmuz 2012 29 Haziran 20126343 SAYILI AVRUPA UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞINI İZLEME MERKEZİNİN ÇALIŞMALARINA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KATILIMI İLE İLGİLİ OLARAK AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
634428351 12 Temmuz 2012 29 Haziran 20126344 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA AKDENİZDE KITA SAHANLIĞI SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
634528351 12 Temmuz 2012 29 Haziran 20126345 SAYILI 1969 PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZARARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 1992 PROTOKOLÜNÜN SINIRLANDIRMA MİKTARLARININ DEĞİŞİKLİKLERİNE DAİR KARARA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
634628351 12 Temmuz 2012 29 Haziran 20126346 SAYILI 1971 PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI FONUN KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 1992 PROTOKOLÜNÜN TAZMİNAT LİMİTLERİ DEĞİŞİKLİKLERİNE DAİR KARARA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
634728351 12 Temmuz 2012 29 Haziran 20126347 SAYILI ULUSLARARASI YOLSUZLUKLA MÜCADELE AKADEMİSİ KURUCU ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
634828351 12 Temmuz 2012 29 Haziran 20126348 SAYILI 1992 PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI FONUN KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN 2003 PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
63668662 19 Mart 1954 10 Mart 19546366 SAYILI İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ VE BUNA EK PROTOKOLÜN TASDİKİ HAKKINDA KANUN
637028531 17 Ocak 2013 2 Ocak 20136370 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MALTA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
639728544 30 Ocak 2013 15 Ocak 20136397 SAYILI ULUSLARARASI BİTKİ KORUMA SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
639828544 30 Ocak 2013 17 Ocak 20136398 SAYILI AFRİKA KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
639928544 30 Ocak 2013 17 Ocak 20136399 SAYILI AFRİKA KALKINMA FONU KURULUŞ ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
640028544 30 Ocak 2013 17 Ocak 20136400 SAYILI MİLLETLERARASI FİNANSMAN KURUMU ANA ANLAŞMASININ TADİL EDİLMESİNE İLİŞKİN GUVERNÖRLER KURULU KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
640128545 31 Ocak 2013 17 Ocak 20136401 SAYILI 2000 TARİHLİ TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE KİRLENME OLAYLARINA KARŞI HAZIRLIKLI OLMA, MÜDAHALE VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
640228545 31 Ocak 2013 17 Ocak 20136402 SAYILI 1974 DENİZDE CAN EMNİYETİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN 1978 PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
640328545 31 Ocak 2013 17 Ocak 20136403 SAYILI EMNİYETLİ KONTEYNERLER HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
640428545 31 Ocak 2013 17 Ocak 20136404 SAYILI 1978 GEMİADAMLARININ EĞİTİM, BELGELENDİRİLME VE VARDİYA STANDARTLARI HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN KABULÜ HAKKINDA KARARA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
640528545 31 Ocak 2013 17 Ocak 20136405 SAYILI 1979 DENİZDE ARAMA VE KURTARMA ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN KABULÜNE DAİR KARARA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
640728545 31 Ocak 2013 17 Ocak 20136407 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE ANLAŞMAYA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
641928574 1 Mart 2013 13 Şubat 20136419 SAYILI 9 TEMMUZ 1999 TARİHİNDE SİNGAPUR’DA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SİNGAPUR CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
643728588 15 Mart 2013 26 Şubat 20136437 SAYILI ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN TAŞITLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASININ 4 ÜNCÜ, 5 İNCİ VE 6 NCI DEĞİŞİKLİKLERİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
643828588 15 Mart 2013 26 Şubat 20136438 SAYILI 1978 PROTOKOLÜ İLE DEĞİŞİK 1973 TARİHLİ DENİZLERİN GEMİLER TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİNE AİT ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 1997 PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
643928588 15 Mart 2013 26 Şubat 20136439 SAYILI 2001 GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
645028603 30 Mart 2013 19 Mart 20136450 SAYILI STRATEJİK DENİZ TAŞIMACILIĞI TAAHHÜTLERİNE İLİŞKİN ÇOK ULUSLU UYGULAMA DÜZENLEMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6464 28654 22 Mayıs 2013 30 Nisan 20136464 SAYILI GÜNEYDOĞU AVRUPA AFETLERE HAZIRLIK VE ÖNLEME GİRİŞİMİNİN KURUMSAL ÇERÇEVESİ HUSUSUNDA MUTABAKAT MUHTIRASININ VE EKİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6469 28654 22 Mayıs 2013 30 Nisan 20136469 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MALEZYA HÜKÜMETİ ARASINDA 27 EYLÜL 1994 TARİHİNDE ANKARA’DA İMZALANAN GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6471 28654 22 Mayıs 2013 30 Nisan 20136471 SAYILI TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6477 28661 29 Mayıs 2013 14 Mayıs 20136477 SAYILI 1978 PROTOKOLÜ İLE DEĞİŞİK 1973 TARİHLİ DENİZLERİN GEMİLER TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİNE AİT ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN III VE IV ÜNCÜ EKLERİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6478 28661 29 Mayıs 2013 14 Mayıs 20136478 SAYILI 1974 DENİZDE CAN EMNİYETİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN 1988 PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Cumhurbaşkanı 52323176125 Şubat 202224 Şubat 20226478 SAYILI KANUNLA KATILMAMIZ UYGUN BULUNAN EKLİ 1974 DENİZDE CAN EMNİYETİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN 1988 PROTOKOLÜNE KATILMAMIZA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 5232)
6479 28661 29 Mayıs 2013 14 Mayıs 20136479 SAYILI 1972 DENİZDE ÇATIŞMANIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI KURALLAR HAKKINDA SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6480 28661 29 Mayıs 2013 14 Mayıs 20136480 SAYILI 1989 ULUSLARARASI KURTARMA SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6482 28661 29 Mayıs 2013 14 Mayıs 20136482 SAYILI İSLAM KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6483 28661 29 Mayıs 2013 14 Mayıs 20136483 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSLAM KALKINMA BANKASI GRUBU ARASINDA TÜRKİYE’DE İSLAM KALKINMA BANKASI GRUBU ÜLKE OFİSİ KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA İLE ANLAŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
6484 28661 29 Mayıs 2013 14 Mayıs 20136484 SAYILI ÖZEL SEKTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ KURUMU KURUCU ANLAŞMANIN TADİLİNE İLİŞKİN GENEL KURUL KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6485 28661 29 Mayıs 2013 15 Mayıs 20136485 SAYILI 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6497 28724 31 Temmuz 2013 13 Temmuz 20136497 SAYILI PAN-AVRUPA-AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYONUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
6499 28806 30 Ekim 2013 23 Ekim 20136499 SAYILI ORTA ASYA VE KAFKASLAR BÖLGESEL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KOMİSYONU ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6500 28814 7 Kasım 2013 30 Ekim 20136500 SAYILI GÜNEYDOĞU AVRUPA SAVUNMA BAKANLARI SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE KOORDİNASYON KOMİTESİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6523 28914 15 Şubat 2014 13 Şubat 20146523 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI AVRUPA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU BÖLGESEL HİZMET MERKEZİNİN İSTANBUL’DA KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6547 29044 28 Haziran 2014 25 Haziran 20146547 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA İZİNSİZ İKAMET EDEN KİŞİLERİN GERİ KABULÜNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6548 29056 10 Temmuz 2014 1 Temmuz 20146548 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ BİRİMİ (BM KADIN) ARASINDA BM KADIN AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGE OFİSİNİN İSTANBULDA KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6549 29056 10 Temmuz 2014 1 Temmuz 20146549 SAYILI VATANSIZ KİŞİLERİN STATÜSÜNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6558 29160 30 Ekim 2014 14 Ekim 20146558 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ ARASINDA İKİ YILLIK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (2012-2013)’NIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6561 29160 30 Ekim 2014 16 Ekim 20146561 SAYILI DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE’DE BİR DSÖ ÜLKE OFİSİ KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6574 29203 12 Aralık 2014 3 Aralık 20146574 SAYILI ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE EK İHTİYARİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6576 29203 12 Aralık 2014 3 Aralık 20146576 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ORMANCILIK ALANINDA YARDIM VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6578 29203 12 Aralık 2014 3 Aralık 20146578 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KAYITLI POSTA, ON-LİNE HAVALE VE TAHSİLAT HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6580 29203 12 Aralık 2014 4 Aralık 20146580 SAYILI 176 SAYILI MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6587 29256 3 Şubat 2015 22 Ocak 20156587 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMA ÖRGÜTÜ (CERN) ARASINDA CERN’DE ORTAK ÜYE STATÜSÜ VERİLMESİ HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6611 29280 27 Şubat 2015 10 Şubat 20156611 SAYILI NÜKLEER MADDELERİN FİZİKSEL KORUNMASI SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6614 29279 26 Şubat 2015 6614 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SINAİ KALKINMA ÖRGÜTÜ (UNIDO) ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6615 29279 26 Şubat 2015 10 Şubat 20156615 SAYILI 30 EYLÜL 1957 TARİHLİ TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASININ (ADR) MADDE 1 (a), MADDE 14 (1) VE MADDE 14 (3) (b)'SİNİ TADİL EDEN PROTOKOLE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6628 29279 26 Şubat 2015 10 Şubat 20156628 SAYILI D-8 ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASININ EKİNİ TEŞKİL EDEN TAVİZ LİSTELERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6629 29279 26 Şubat 2015 10 Şubat 20156629 SAYILI GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KONSEYİNİN GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KONSEYİNİ KURAN SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TAVSİYE KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
6643 29323 11 Nisan 2015 1 Nisan 20156643 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA ÜÇÜNCÜ TARAF MALİYET PAYLAŞIMI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6646 29334 22 Nisan 2015 4 Nisan 20156646 SAYILI KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA MERKEZ ANLAŞMASININ EKİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE KEİ MERKEZİNİN KALICI OLARAK TAŞINMASININ USULLERİNE İLİŞKİN KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6647 29340 28 Nisan 2015 4 Nisan 20156647 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVESİNDE BİRLİK TARAFINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE YAPILACAK MALİ YARDIMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER HAKKINDA ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
666529629 19 Şubat 2016 29 Ocak 20166665 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI, ARAŞTIRILMASI, EL KONULMASI, MÜSADERESİ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANINA İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
666829628 18 Şubat 2016 30 Ocak 20166668 SAYILI İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞMEYE DEĞİŞİKLİK GETİREN 15 NOLU PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
666929628 18 Şubat 2016 30 Ocak 20166669 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
668429664 25 Mart 2016 10 Mart 20166684 SAYILI 11 NOLU PROTOKOL İLE DEĞİŞİK İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞMEYE EK 7 NOLU PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
668629664 25 Mart 2016 10 Mart 20166686 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ ARASINDA GTÖ ORTA ASYA ALT BÖLGE OFİSİNE DAİR ANLAŞMAYA YÖNELİK GTÖ ORTA ASYA ALT BÖLGE OFİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ KONULU TAMAMLAYICI ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
668729664 25 Mart 2016 10 Mart 20166687 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ELEKTRİK ENERJİSİ MÜBADELESİ İLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN BORCA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
671429717 20 Mayıs 2016 3 Mayıs 20166714 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA İZİNSİZ İKAMET EDEN KİŞİLERİN GERİ KABULÜNE İLİŞKİN ANLAŞMA İLE OLUŞTURULAN ORTAK GERİ KABUL KOMİTESİNİN 2/2016 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
672029752 24 Haziran 2016 8 Haziran 20166720 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BELÇİKA KRALLIĞI ARASINDA 2 HAZİRAN 1987 TARİHİNDE ANKARADA İMZALANAN GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
672429784 28 Temmuz 2016 1 Temmuz 20166724 SAYILI DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASINA SEKİZİNCİ EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
672729784 28 Temmuz 2016 1 Temmuz 20166727 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KKTC'DE BULUNAN VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYON İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
672929784 28 Temmuz 2016 19 Temmuz 20166729 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HUKUKUNA GÖRE KURULMUŞ OLAN ÜNİVERSİTELERİN KARŞILIKLI TANINMASINA DAİR MİLLETLERARASI ANLAŞMAYA EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
673829812 25 Ağustos 2016 9 Ağustos 20166738 SAYILI NÜKLEER ENERJİNİN BARIŞÇIL AMAÇLARLA KULLANIMINA DAİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÇİN HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
673929812 25 Ağustos 2016 10 Ağustos 20166739 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE EVRENSEL POSTA BİRLİĞİ (UPU) ARASINDA YİRMİ ALTINCI DÜNYA POSTA KONGRESİNE YÖNELİK DÜZENLEMELERE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
67499345 29 Haziran 1956 22 Haziran 19566749 SAYILI BERAT TALEPLERİNDE ARANAN FORMALİTELERLE MÜTEALLİK AVRUPA ANLAŞMASI İLE İHTİRA BERATLARININ MİLLETLERARASI TASNİFİ HAKKINDA AVRUPA ANLAŞMASINA İŞTİRAK EDİLMESİNE DAİR KANUN
677430001 8 Mart 2017 14 Şubat 20176774 SAYILI ANTARKTİKA ANDLAŞMASI ÇEVRE KORUMA PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
679330001 8 Mart 2017 15 Şubat 20176793 SAYILI AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN KÜLTÜR YOLLARINA İLİŞKİN GENİŞLETİLMİŞ KISMİ ANLAŞMAYI TESİS EDEN KARARINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
679430001 8 Mart 2017 15 Şubat 20176794 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SU TEMİNİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMETLER ARASI ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
679930001 8 Mart 2017 15 Şubat 20176799 SAYILI AVRUPA KONSEYİ TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
682030002 9 Mart 2017 16 Şubat 20176820 SAYILI 3 MART 2005 TARİHİNDE PRETORIADA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
682130002 9 Mart 2017 16 Şubat 20176821 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
682230002 9 Mart 2017 16 Şubat 20176822 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GAMBİYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
682630001 8 Mart 2017 23 Şubat 20176826 SAYILI ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN ANLAŞMASI (2015)NIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
682730009 16 Mart 2017 28 Şubat 20176827 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KURULU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DEMİRYOLU BAĞLANTISI OLAN LİMANLARI İLE UKRAYNA LİMANLARI ARASINDA ULUSLARARASI DOĞRUDAN YÜK DEMİRYOLU FERİ HİZMETİNDE YÜK TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR VE EKLERİ İLE YÜK VAGONLARININ İŞLETİMİNİN ORGANİZASYONUNA İLİŞKİN KURALLARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
683630009 16 Mart 2017 28 Şubat 20176836 SAYILI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI REASÜRANS ŞİRKETİ ANLAŞMA HÜKÜMLERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
683730009 16 Mart 2017 28 Şubat 20176837 SAYILI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI STANDARDİZASYON, UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ, AKREDİTASYON VE METROLOJİ BÖLGESEL ENSTİTÜSÜ TÜZÜĞÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
689230018 25 Mart 2017 1 Mart 20176892 SAYILI KÜLTÜREL İFADELERİN ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
689830018 25 Mart 2017 2 Mart 20176898 SAYILI DENİZCİLİK ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
689930018 25 Mart 2017 2 Mart 20176899 SAYILI ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIĞA İLİŞKİN YASADIŞI EYLEMLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
690130018 25 Mart 2017 2 Mart 20176901 SAYILI AKDENİZ VE KARADENİZ İÇİN SANAL BÖLGESEL DENİZ TRAFİK MERKEZİ KURULMASINA DAİR OPERASYONEL DÜZENLEMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
690430018 25 Mart 2017 2 Mart 20176904 SAYILI GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
691030018 25 Mart 2017 2 Mart 20176910 SAYILI KITA SAHANLIĞINDA BULUNAN SABİT PLATFORMLARIN GÜVENLİĞİNE KARŞI YASADIŞI EYLEMLERİN ÖNLENMESİNE DAİR PROTOKOLE AİT 2005 PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
692430024 31 Mart 2017 7 Mart 20176924 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ ARASINDA HÜKÜMETLERARASI TAHIL GRUBU 31 İNCİ OTURUMU VE HÜKÜMETLERARASI PİRİNÇ GRUBU 42 NCİ OTURUMU ORTAK TOPLANTISINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
693030024 31 Mart 2017 7 Mart 20176930 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 24 MART 2008 TARİHİNDE İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
693730024 31 Mart 2017 7 Mart 20176937 SAYILI EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLARARASI NAKLİYATI İÇİN MUKAVELE SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK TAŞIMA BELGESİ İLE İLGİLİ EK PROTOKOLE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
693830018 25 Mart 2017 7 Mart 20176938 SAYILI EŞYANIN SINIRLARDAKİ KONTROLLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ULUSLARARASI DEMİRYOLU YÜK TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN SINIR GEÇİŞ İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAŞLIKLI 9 NUMARALI EKİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
693930024 31 Mart 2017 7 Mart 20176939 SAYILI TRANS-ASYA DEMİRYOLU AĞI HÜKÜMETLERARASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
694030018 25 Mart 2017 7 Mart 20176940 SAYILI GEMİ ALACAKLISI HAKLARINA VE GEMİ İPOTEKLERİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
694930027 3 Nisan 2017 8 Mart 20176949 SAYILI 1996 TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ VE SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN 2010 PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
695630027 3 Nisan 2017 8 Mart 20176956 SAYILI GÜNEYDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN BİLİM VE TEKNOLOJİ KOMİSYONUNA ÜYE DEVLET OLARAK KATILIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
695830027 3 Nisan 2017 8 Mart 20176958 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BAKANLIĞI ARASINDA BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE GİRİŞİMCİLİK ALANINDA İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
695930027 3 Nisan 2017 8 Mart 20176959 SAYILI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNE YÖNELİK KYOTO PROTOKOLÜNE İLİŞKİN TARAFLAR KONFERANSINDA ALINAN KARARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
696430027 3 Nisan 2017 8 Mart 20176964 SAYILI TIBBİ ÜRÜN SAHTECİLİĞİ VE HALK SAĞLIĞINA TEHDİTLER İÇEREN BENZERİ SUÇLAR HAKKINDA AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
697330027 3 Nisan 2017 8 Mart 20176973 SAYILI DOHA KONFERANSINDA KYOTO PROTOKOLÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
697630027 3 Nisan 2017 9 Mart 20176976 SAYILI ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞMENİN BAŞVURU USULÜNE İLİŞKİN İHTİYARİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
698430028 (Mükerrer) 4 Nisan 2017 9 Mart 20176984 SAYILI GÜNEYDOĞU AVRUPA KANUN UYGULAMA MERKEZİNİN AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
698830027 3 Nisan 2017 9 Mart 20176988 SAYILI BAZI TEHLİKELİ KİMYASALLARIN VE PESTİSİTLERİN ULUSLARARASI TİCARETİNDE ÖN BİLDİRİMLİ KABUL USULÜNE DAİR ROTTERDAM SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
699030027 3 Nisan 2017 9 Mart 20176990 SAYILI 1974, YOLCULARIN VE BAGAJLARININ DENİZ YOLU İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN ATİNA SÖZLEŞMESİNE AİT 2002 PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
699830028 (Mükerrer) 4 Nisan 2017 9 Mart 20176998 SAYILI MÜCAVİR ATLANTİK DENİZ BÖLGESİ, AKDENİZ VE KARADENİZDEKİ DENİZ MEMELİLERİNİN KORUNMASINA DAİR ANLAŞMAYA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
699930029 5 Nisan 2017 14 Mart 20176999 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜ ARASINDA İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜNÜN TÜRKİYEDE KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMAYA EK DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
700030029 5 Nisan 2017 14 Mart 2017

7

7000 SAYILI KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİNE İLAVE EDİLEN ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ HAKKINDA EK-G’NİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
700730029 5 Nisan 2017 14 Mart 20177007 SAYILI TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASININ TADİL EDİLEN EKLERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
700930027 3 Nisan 2017 14 Mart 20177009 SAYILI BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNE EK İNSAN KOPYALANMASININ YASAKLANMASINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
701030027 3 Nisan 2017 14 Mart 20177010 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ ARASINDA İKİ YILLIK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI 2010/2011’İN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
701130027 3 Nisan 2017 14 Mart 20177011 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYEDEKİ IŞIK TATBİKATI SIRASINDA EV SAHİBİ ÜLKE TARAFINDAN SAĞLANACAK DESTEK KONUSUNDA MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
701830071 20 Mayıs 2017 3 Mayıs 20177018 SAYILI VERGİ KONULARINDA KARŞILIKLI İDARİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
701930075 24 Mayıs 2017 9 Mayıs 20177019 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DEVLET GÜMRÜK İDARESİ ARASINDA GÜMRÜK ALANINDA ORTAK KOMİTE KURULMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
702530106 (Mükerrer) 24 Haziran 2017 8 Haziran 20177025 SAYILI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİNİN KUZEY AKDENİZE DAİR EKİNİN BÖLGESEL UYGULAMASINA YÖNELİK İSTANBUL, TÜRKİYEDE BÖLGESEL KOORDİNASYON BİRİMİ KURULMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ SEKRETARYASI ARASINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
702930106 (Mükerrer) 24 Haziran 2017 8 Haziran 20177029 SAYILI BÖLGESEL RADYOKOMÜNİKASYON KONFERANSI (RRC-06)’NIN SONUÇ KARARLARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
704930237 11 Kasım 2017 25 Ekim 20177049 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN YASADIŞI TİCARETİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
705530244 18 Kasım 2017 26 Ekim 20177055 SAYILI ÇİFTÇİLİK AMAÇLARIYLA BESLENEN HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
705830244 18 Kasım 2017 26 Ekim 20177058 SAYILI YASA DIŞI, KAYIT DIŞI VE DÜZENLENMEMİŞ BALIKÇILIĞI ÖNLEME, CAYDIRMA VE ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK LİMAN DEVLETİ TEDBİRLERİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
705930244 18 Kasım 2017 26 Ekim 20177059 SAYILI 2001, GEMİLERDEKİ ZARARLI ORGANİK TUTUNMA ÖNLEYİCİ SİSTEMLERİN KONTROLÜNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
7095 30353 7 Mart 2018 8 Şubat 20187095 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA AFET VE ACİL DURUM HALİNDE YARDIM SEVKİYATININ VE YARDIM PERSONELİNE AİT EŞYANIN İTHALAT, İHRACAT VE TRANSİTİNİ HIZLANDIRMAYA YÖNELİK ÖNLEMLERİN ALINMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
7111 9881 10 Nisan 1958 2 Nisan 19587111 SAYILI YABANCI MEMLEKETLERDE KULLANILMAK ÜZERE VERİLECEK NÜFUS (AHVALİ ŞAHSİYE) KAYIT HÜLASASI SURETLERİ HAKKINDAKİ 27 EYLÜL 1956 TARİHLİ ANLAŞMANIN TASDİKINA DAİR KANUN
715430621 10 Aralık 2018 29 Kasım 20187154 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN TEKNOLOJİ BANKASI KURULMASINA YÖNELİK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
716930781 22 Mayıs 2019 7 Mayıs 20197169 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA GIDA PROGRAMI ARASINDA TEMEL ANLAŞMA'YA EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
717030781 22 Mayıs 2019 7 Mayıs 20117170 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
717730799 12 Haziran 2019 30 Mayıs 20197177 SAYILI AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAVUNMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
717830799 12 Haziran 2019 30 Mayıs 20197178 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSAL SÜRÜCÜ BELGELERİNİN - SÜRÜŞ EHLİYETLERİNİN KARŞILIKLI OLARAK TANINMASI VE DEĞİŞİMİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
722931099 14 Nisan 2020 7 Nisan 20207229 SAYILI TRANSİT VE ULAŞTIRMA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI (LAPİS LAZULİ GÜZERGÂH ANLAŞMASI)’NIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
723431099 14 Nisan 2020 7 Nisan 20207234 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
723531099 14 Nisan 2020 7 Nisan 20207235 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA BÖLGE OFİSİ VASITASIYLA DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ARASINDA İNSANİ VE SAĞLIK ACİL DURUMLARINA HAZIRLIKLILIK DSÖ COĞRAFİ AYRIK OFİSİNİN İSTANBUL TÜRKİYE’DE KURULMASINA İLİŞKİN EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
723731099 14 Nisan 2020 7 Nisan 20207237 SAYILI ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMALARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (COTIF) HAKKINDA KISMİ REVİZYONUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
724131099 14 Nisan 2020 7 Nisan 20207241 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA VERİ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN İŞ BİRLİĞİ UYGULAMA PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
726031346 26 Aralık 2020 22 Aralık 20207260 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASINA VE ANLAŞMANIN EKLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN CUMHURBAŞKANINCA DOĞRUDAN ONAYLANMASINA DAİR YETKİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
727631401 20 Şubat 2021 10 Şubat 20217276 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ENERJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
728231420 11 Mart 2021 25 Şubat 20217282 SAYILI ARABULUCULUK SONUCUNDA YAPILAN MİLLETLERARASI SULH ANLAŞMALARI HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONVANSİYONUNUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
729131420 11 Mart 2021 25 Şubat 20217291 SAYILI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA YATIRIMLARIN TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA YATIRIMLARIN TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA’NIN 9/7’NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
7292 10220 2 Haziran 1959 25 Mayıs 19597292 SAYILI TRİMCİ VE ATEŞÇİ SIFATİYLE GEMİLERDE İŞE ALINACAKLARIN ASGARÎ YAŞ HADDİNİN TESBİTİNE DAİR 15 SAYILI SÖZLEŞMENİN TASDİK EDİLMESİ VE BU SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZ HAKKINDA KANUN
7293 10220 2 Haziran 1959 25 Mayıs 19597293 SAYILI DENİZ İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ HADDİNİN TESBİTİ HAKKINDA 58 SAYILI SÖZLEŞMENİN TASDİK EDİLMESİNE VE BU SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZA DAİR KANUN
729431420 11 Mart 2021 4 Mart 20217294 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ SEKRETARYASI ARASINDA ANKARA GİRİŞİMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ SEKRETARYASI ARASINDA ANKARA GİRİŞİMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN 4 NİSAN 2016 TARİHİNDE BONN’DA İMZALANAN ANLAŞMAYI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
729531420 11 Mart 2021 4 Mart 20217295 SAYILI YİRMİ SEKİZİNCİ TARAFLAR TOPLANTISINDA ÜZERİNDE MUTABAKATA VARILAN MONTREAL PROTOKOLÜNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİĞİN (KİGALİ DEĞİŞİKLİĞİ-2016) ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
729831429 20 Mart 2021 11 Mart 20217298 SAYILI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ ŞARTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
729931429 20 Mart 2021 11 Mart 20217299 SAYILI KÖR, GÖRME ENGELLİ VEYA BAŞKA BİR NEDENLE BASILI MATERYAL OKUMA ENGELLİ KİŞİLERİN YAYIMLANMIŞ ESERLERE ERİŞİMİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA DAİR MARAKEŞ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
730531433 24 Mart 2021 16 Mart 20217305 SAYILI GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇOKULUSLU BARIŞ GÜCÜ ANLAŞMASINA EK ALTINCI PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
730831433 24 Mart 2021 16 Mart 20217308 SAYILI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI STANDARDİZASYON, UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ, AKREDİTASYON VE METROLOJİ BÖLGESEL ENSTİTÜSÜ TÜZÜĞÜNÜN 5.4.1.10 MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
733531621 7 Ekim 2021 6 Ekim 20217335 SAYILI PARİS ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
733631631 17 Ekim 2021 6 Ekim 20217336 SAYILI KULLANILMIŞ YAKIT İDARESİNİN VE RADYOAKTİF ATIK İDARESİNİN GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİRLEŞİK SÖZLEŞMEYE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BEYANLARLA BİRLİKTE KATILMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
733731631 17 Ekim 2021 6 Ekim 20217337 SAYILI 28 OCAK 1964 TARİHLİ EK PROTOKOL VE 16 KASIM 1982 TARİHLİ PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN 29 TEMMUZ 1960 TARİHLİ NÜKLEER ENERJİ ALANINDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI HUKUKİ MESULİYETE DAİR SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
734031640 26 Ekim 2021 21 Ekim 20217340 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI KRİMİNAL POLİS TEŞKİLATI-INTERPOL ARASINDA 2021 YILINDA İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK 89. GENEL KURUL OTURUMU VE İCRA KOMİTESİ TOPLANTILARI İÇİN İMTİYAZLAR VE MUAFİYETLERE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
736731760 24 Şubat 2022 17 Şubat 20227367 SAYILI KARAYOLU İŞARETLERİ VE SİNYALLERİ SÖZLEŞMESİ, KARAYOLU İŞARETLERİ VE SİNYALLERİ SÖZLEŞMESİNE EK AVRUPA ANLAŞMASI VE KARAYOLU İŞARETLERİ VE SİNYALLERİ SÖZLEŞMESİNE EK AVRUPA ANLAŞMASINA EK KARAYOLU YATAY İŞARETLEME PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
7376 10365 26 Kasım 1959 18 Kasım 19597376 SAYILI SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN TASDİKİ HAKKINDA KANUN
738031768 4 Mart 2022 1 Mart 20227380 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
738531796 1 Nisan 2022 17 Mart 20227385 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EĞİTİM ENSTİTÜSÜ (EİTEE) ARASINDA EİTEE’NİN HAK, AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARINA DAİR EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
739931824 29 Nisan 2022 14 Nisan 20227399 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİNİN KKTC’DE EĞİTİM-ARAŞTIRMA YERLEŞKELERİ (ASBÜ-KKTC) KURMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
742432037 8 Aralık 2022 1 Aralık 20227424 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA III) ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK BİRLİK MALİ YARDIMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER HAKKINDA MALİ ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
745532249 15 Temmuz 2023 5 Temmuz 20237455 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSAL SÜRÜCÜ BELGELERİNİN/SÜRÜŞ EHLİYETLERİNİN KARŞILIKLI OLARAK TANINMASI VE DEĞİŞİMİ ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
747032366 11 Kasım 2023 1 Kasım 20237470 SAYILI TÜRK YATIRIM FONU KURULUŞ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
748532397 12 Aralık 2023 29 Kasım 20237485 SAYILI 30 EYLÜL 1957 TARİHLİ TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASININ (ADR) BAŞLIĞINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Cumhurbaşkanı 23143108228 Mart 202027 Mart 2020

8

8 MAYIS 1996 TARİHİNDE TAŞKENT’TE İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2314)
Cumhurbaşkanı 60833195415 Eylül 202215 Eylül 20228/11/1968 TARİHLİ “KARAYOLU İŞARETLERİ VE SİNYALLERİ SÖZLEŞMESİ”, 1/5/1971 TARİHLİ “KARAYOLU İŞARETLERİ VE SİNYALLERİ SÖZLEŞMESİNE EK AVRUPA ANLAŞMASI” VE 1/3/1973 TARİHLİ “KARAYOLU İŞARETLERİ VE SİNYALLERİ SÖZLEŞMESİNE EK AVRUPA ANLAŞMASINA EK KARAYOLU YATAY İŞARETLEME PROTOKOLܔNE İLİŞİK BEYAN VE ÇEKİNCELERLE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6083)
809 12484 22 Aralık 1966 13 Aralık 1966809 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLÂTI STATÜSÜNDE YAPILAN BAZI DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
810 12484 22 Aralık 1966 13 Aralık 1966810 SAYILI EŞİT DEĞERDE İŞ İÇİN ERKEK VE KADIN İŞÇİLER ARASINDA ÜCRET EŞİTLİĞİ HAKKINDA 100 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
811 12484 22 Aralık 1966 13 Aralık 1966811 SAYILI İŞ VE MESLEK BAKIMINDAN AYIRIM HAKKINDAKİ 111 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
862 12597 13 Mayıs 1967 4 Mayıs 1967862 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLÂTI GENEL KONFERANSININ KIRKBEŞİNCİ TOPLANTI DÖNEMİ SIRASINDA KABUL EDİLEN 116 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
872 12611 2 Haziran 1967 23 Mayıs 1967872 SAYILI MAKİNALARDAN KORUNMAYLA İLGİLİ 119 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Cumhurbaşkanı 42703154114 Temmuz 202113 Temmuz 2021

9

9 ŞUBAT 1999 TARİHLİ "TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SINAİ KALKINMA ÖRGÜTÜ (UNIDO) ARASINDA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ İÇİN TÜRKİYE’DE BİR UNIDO MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA"NIN YÜRÜRLÜK SÜRESİNİN 15 ŞUBAT 2020 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 5 YILLIK BİR DÖNEM İÇİN UZATILMASINA İLİŞKİN OLARAK TEATİ EDİLEN EKLİ MEKTUPLARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4270)
2013/475728668(Mükerrer)5 Haziran 201329 Nisan 20139 TEMMUZ 1999 TARİHİNDE SİNGAPUR'DA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SİNGAPUR CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2018/114503037327 Mart 201819 Şubat 2018

A

AB-EFTA ORTAK TRANSİT ORTAK KOMİTESİ’NİN 20 MAYIS 1987 TARİHLİ ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME’Yİ DEĞİŞTİREN 28/4/2016 TARİHLİ VE 1/2016 SAYILI KARARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
706430279 23 Aralık 2017 6 Aralık 2017AB-EFTA ORTAK TRANSİT ORTAK KOMİTESİNİN 20 MAYIS 1987 TARİHLİ ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 28/04/2016 TARİHLİ VE 1/2016 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
7/100681532614 Ağustos 197521 Mayıs 1975AD VE SOYADLARININ NÜFUS KÜTÜKLERİNE YAZILIŞ ŞEKLİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASINA DAİR KARAR
2004/81512567721 Aralık 200425 Kasım 2004ADLİ YARDIM TALEPLERİNİN İLETİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL'UN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
8/5173179184 Ocak 19835 Ağustos 1982ADLİ YARDIM TALEPLERİNİN İLETİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASINA DAİR KARAR
2013/447028602(Mükerrer)29 Mart 201314 Mart 2013AFRİKA KALKINMA FONU KURULUŞ ANLAŞMASI"NA, ANLAŞMANIN BAZI HÜKÜMLERİNE İHTİRAZİ KAYIT DERPİŞ OLUNMAK KAYDIYLA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2004/69272540719 Mart 200424 Şubat 2004AHVALİ ŞAHSİYE BELGELERİNDE YER ALAN BİLGİLERİN KODLANMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/69502540416 Mart 200424 Şubat 2004AHVALİ ŞAHSİYE CÜZDANLARININ TANINMASINA VE GÜNCELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
88/131511996823 Ekim 19887 Ekim 1988AKDENİZ'DE ÖZEL KORUMA ALANLARINA İLİŞKİN PROTOKOL'UN ONAYLANMASINA DAİR KARAR
2004/67132534614 Ocak 20045 Ocak 2004AKDENİZ'DE TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIRÖTESİ HAREKETLERİ VE BERTARAFINDAN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ PROTLOKOLÜ'NÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
87/115201940418 Mart 198718 Şubat 1987AKDENİZ'İN KARA KÖKENLİ KAYNAKLARDAN KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI PROTOKOLU'NUN ONAYLANMASINA DAİR KARAR
2014/64142903519 Haziran 201421 Mayıs 2014ANDORRA’NIN, “ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞME”YE KATILMASINA İLİŞKİN KABUL BEYANINDA BULUNULMASI HAKKINDA KARAR
2007/117692647224 Mart 200719 Şubat 2007ANLAŞMA MEKTUBU
2017/102723007524 Mayıs 20171 Mayıs 2017ANTARKTİKA ANLAŞMASI ÇEVRE KORUMA PROTOKOLÜNE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 38663146222 Nisan 202121 Nisan 2021ARABULUCULUK SONUCUNDA YAPILAN MİLLETLERARASI SULH ANLAŞMALARI HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONVANSİYONUNUN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3866)
99/133752384513 Ekim 199917 Eylül 1999ARKEOLOJİK MİRASIN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASINA DAİR KARAR
96/8543227785 Ekim 19963 Eylül 1996ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/8585149942 Eylül 19741 Temmuz 1974ASGARÎ ÜCRET TESPİT USULLERİ İHDASINA İLİŞKİN 26 SAYILI SÖZLEŞME HAKKINDA KARAR
2009/15423273697 Ekim 200914 Eylül 2009ASYA KARAYOLLARI AĞI HÜKÜMETLERARASI ANLAŞMASI'NA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
718730915 11 Ekim 2019 2 Ekim 2019ASYA VERİMLİLİK TEŞKİLATI KURULUŞ ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Cumhurbaşkanı 20653101925 Ocak 202024 Ocak 2020ASYA VERİMLİLİK TEŞKİLATI KURULUŞ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2065)
2010/9692755611 Kasım 201027 Eylül 2010ASYA-PASİFİK UZAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (APSCO) SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/5873251916 Ağustos 200330 Haziran 2003ATLANTİK TON BALIKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME", "NİHAİ SENET", "ATLANTİK TON BALIKÇILIK İŞLETMELERİ İSTATİSTİKLERİNİN TOPLANMASINA DAİR KARAR", "USUL KURALLARI" VE "MALİ DÜZENLEMELER"E KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2014/64582903317 Haziran 201416 Haziran 2014AVRUPA BİRLİĞİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN EĞİTİM, ÖĞRETİM, GENÇLİK VE SPOR ALANLARINDAKİ BİRLİK PROGRAMI OLAN ERASMUS+’YA KATILIMI İLE İLGİLİ ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 83413252320 Nisan 202419 Nisan 2024AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ENERJİ SEKTÖRÜ PROGRAMI FAZ III PROJESİ ANLAŞMA MEKTUBUNUN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8341)
Cumhurbaşkanı 4357315606 Ağustos 20216 Ağustos 2021AVRUPA BİRLİĞİ SIĞINMACI MALİ İMKÂNI BİRİNCİ DÖNEMİ (FRIT-I) KAPSAMINDA FRANSIZ KALKINMA AJANSI İLE 25 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE ANKARA’DA İMZALANAN FİNANSMAN SÖZLEŞMESİNE DAİR EKLİ 1 SAYILI DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4357)
Cumhurbaşkanı 47593165611 Kasım 20214 Kasım 2021AVRUPA BİRLİĞİ SIĞINMACI MALİ İMKÂNI İKİNCİ DÖNEMİ (FRIT-II) KAPSAMINDA “HERKES İÇİN SAĞLIK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ (SHIFA) PROJESİ”NE İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI ARASINDA 28/9/2021 TARİHİNDE ANKARA’DA İMZALANAN EKLİ HİBE ANLAŞMASI VE DESTEK HİBE ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4759)
Cumhurbaşkanı 57513188028 Haziran 202227 Haziran 2022AVRUPA BİRLİĞİ SIĞINMACI MALİ İMKÂNI İKİNCİ DÖNEMİ (FRIT-II) KAPSAMINDA “İŞGÜCÜ PİYASASINA GEÇİŞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ”NE İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İLE ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA 5/5/2022 TARİHİNDE İMZALANAN HİBE ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5751)
Cumhurbaşkanı 4359315606 Ağustos 20216 Ağustos 2021AVRUPA BİRLİĞİ SIĞINMACI MALİ İMKANI İKİNCİ DÖNEMİ (FRIT-II) KAPSAMINDA İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ (İLBANK) İLE FRANSIZ KALKINMA AJANSI (AFD) ARASINDA 13/4/2020 TARİHİNDE İMZALANAN EKLİ “BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-I” FİNANSMAN ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4359)
Cumhurbaşkanı 4358315606 Ağustos 20216 Ağustos 2021AVRUPA BİRLİĞİ SIĞINMACI MALİ İMKÂNI İKİNCİ DÖNEMİ (FRIT-II) KAPSAMINDA İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ (İLBANK) İLE ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA İMZALANAN EKLİ “BELEDİYE HİZMETLERİ GELİŞTİRME PROJESİ” HİBE ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4358)
2014/69992920918 Aralık 201410 Kasım 2014AVRUPA BİRLİĞİ'NİN "İŞLETMELERİN VE KOBİ'LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ" PROGRAMI'NA (COSME) (2014-2020) TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KATILIMI KONUSUNDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/53252505218 Mart 200325 Şubat 2003AVRUPA ÇEVRE AJANSINA VE AVRUPA BİLGİ VE GÖZLEM AĞI'NA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KATILIMI İLE İLGİLİ OLARAK AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMANIN KABUL EDİLMESİ İLE İLGİLİ MÜZAKERELERİN NİHAİ SENEDİ"NİN VE "TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN AVRUPA ÇEVRE AJANSI VE AVRUPA BİLGİ VE GÖZLEM AĞI'NA KATILIMI ANLAŞMASI"NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/21452803524 Ağustos 20111 Ağustos 2011AVRUPA HABERLEŞME OFİSİ KURULUŞ SÖZLEŞMESI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/32392832112 Haziran 201211 Haziran 2012AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 137 VE 138 SAYILI GUVERNÖRLER KURULU KARARLARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 4356315606 Ağustos 20216 Ağustos 2021AVRUPA KOMİSYONU KALKINMA FONU ÇERÇEVESİNDE (KAYITLI İSTİHDAM YARATMA PROJESİ İÇİN) TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLE ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA 22 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE İMZALANAN EKLİ HİBE SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4356)
Cumhurbaşkanı 37193143021 Mart 202120 Mart 2021AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN İLİŞİK 12 KASIM 2020 TARİHLİ VE CM/RES(2020)34 SAYILI KARARI İLE TESİS EDİLEN VE MEZKÛR KARARIN EKİ TÜZÜĞE TABİ OLAN AVRUPA’DA TARİH ÖĞRETİMİ GÖZLEMEVİ HAKKINDA GENİŞLETİLMİŞ KISMİ ANLAŞMANIN İLİŞİK BEYAN İLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3719)
Cumhurbaşkanı 13253083720 Temmuz 201919 Temmuz 2019AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN İLİŞİK 13 EKİM 2010 TARİHLİ VE CM/RES(2010)11 SAYILI KARARI İLE TESİS EDİLMESİ ONAYLANAN VE MEZKÛR KARARIN EKİ GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ STATÜYE TABİ OLAN GENİŞLETİLMİŞ KISMİ SPOR ANLAŞMASINA (EPAS) İLİŞİK BEYAN İLE KATILMAMIZA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 1325)
2011/21602805010 Eylül 201118 Temmuz 2011AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARIN CİNSEL SÖMÜRÜ VE İSTİSMARA KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/8668296777 Nisan 201621 Mart 2016AVRUPA KONSEYİ İNSAN TİCARETİNE KARŞI EYLEM SÖZLEŞMESİNİN İLİŞİK BEYAN İLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
666729629 19 Şubat 2016 30 Ocak 2016AVRUPA KONSEYİ İNSAN TİCARETİNE KARŞI EYLEM SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2018/12008304728 Temmuz 20183 Temmuz 2018AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA HİBE ANLAŞMASI VE KURUM SIFATIYLA AGENCE FRANCAİSE DE DEVELOPPEMENT İLE LEHTAR SIFATIYLA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDAKİ FİNANSMAN ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
281623 Ocak 201221 Ekim 2011AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI İLE TÜRKİYE HALK BANKASI ARASINDAKİ ÖZEL SEKTÖR YENİLENEBİLİR ENERJİ VERİMLİĞİ PROJESİ İLE İLGİLİ KREDİ VE GARANTİ ANLAŞMALARI
2011/25102817213 Ocak 201228 Kasım 2011AVRUPA KONSEYİ TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ'NİN BEYANLARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
6/10111123113 Ekim 196210 Ekim 1962AVRUPA KONSEYİ ÜYESİ MEMLEKETLER ARASINDA GENÇLERİN KOLLEKTİF PASAPORTLA SEYAHATLERİNE DAİR AVRUPA ANDLAŞMASI'NIN ONAYLANMASINA DAİR KARAR
89/141652022922 Temmuz 198918 Mayıs 1989AVRUPA MİMARİ MİRASININ KORUNMASI SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASINA DAİR KARAR
2015/79772944211 Ağustos 20156 Temmuz 2015AVRUPA MÜTTEFİK KUVVETLERİ YÜKSEK KARARGAHI (SHAPE) ULUSLARARASI OKULU İÇİN YENİ TESİSLERİN PROJE VE İNŞASININ FİNANSMANINA İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR EKLİ BELGENİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2009/152952732621 Ağustos 200928 Temmuz 2009AVRUPA ORTA VADELİ HAVA TAHMİNLERİ MERKEZİ İMTİYAZLARI VE DOKUNULMAZLIKLARINA DAİR DÜZELTİLMİŞ PROTOKOL'E KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2009/152942732621 Ağustos 200921 Temmuz 2009AVRUPA ORTA VADELİ HAVA TAHMİNLERİ MERKEZİNİ OLUŞTURAN DÜZELTİLMİŞ SÖZLEŞME'YE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2007/127502662931 Ağustos 200713 Ağustos 2007AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞMENİN (AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ) DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMA'YA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2007/127502662931 Ağustos 200713 Ağustos 2007AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞMENİN (AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ) DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMA'YA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2003/59082518127 Temmuz 200311 Temmuz 2003AVRUPA PEYZAJ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
93/50382178612 Aralık 199322 Kasım 1993AVRUPA SINIRÖTESİ TELEVİZYON SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASINA DAİR KARAR
7/173461670523 Temmuz 197928 Şubat 1979AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK KOD'UNUN IV ÜNCÜ VE VII NCİ BÖLÜMLERİ DIŞINDA KALAN KISIMLARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/125371585721 Şubat 197731 Ağustos 1976AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ
89/144342031214 Ekim 19897 Ağustos 1989AVRUPA SOSYAL ŞARTI HAKKINDA KARAR
2009/146132714215 Şubat 200921 Ocak 2009AVRUPA SOSYAL ŞARTINA DEĞİŞİKLİK GETİREN PROTOKOL (TORİNO PROTOKOLÜ)
7/11753156641 Ağustos 197619 Nisan 1976AVRUPA SOSYAL VE TIBBİ YARDIM SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASINA DAİR KARAR
2009/150312726420 Haziran 200925 Mayıs 2009AVRUPA TOPLULUĞU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN TOPLULUK İSTİHDAM VE SOSYAL DAYANIŞMA PROGRAMI (PROGRESS)'NA KATILIMI HAKKINDA MUTABAKAT ZAPTI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/5771251584 Temmuz 200317 Haziran 2003AVRUPA TOPLULUĞU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA TÜRKİYE'NİN GÜMRÜKLER 2007 TOPLULUK PROGRAMINA KATILIMINA DAİR MUTABAKAT ZAPTI'NIN ONAYLANMASI KARAR
2003/53442505319 Mart 20036 Mart 2003AVRUPA TOPLULUĞU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA, TOPLULUĞUN HALK SAĞLIĞI ALANINDAKİ EYLEM PROGRAMINA (2003-2008) TÜRKİYE'NİN KATILIMI HAKKINDAKİ MUTABAKAT ZAPTI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/73462549315 Haziran 200421 Mayıs 2004AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA UYUŞTURUCU VEYA PSİKOTROP MADDELERİN YASADIŞI ÜRETİMİNDE SIKÇA KULLANILAN ARA VE KİMYASAL MADDELERE DAİR ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2009/145512711620 Ocak 20095 Ocak 2009AVRUPA TOPLULUĞU'NUN REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI'NIN (2007-2013) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK ÖZEL PROGRAMINA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KATILIMI KONUSUNDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI"NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/5323287898 Ekim 201323 Ağustos 2013AVRUPA UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞINI İZLEME MERKEZİ'NİN ÇALIŞMALARINA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KATILIMI İLE İLGİLİ OLARAK AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMA İLE ANLAŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2018/115393036721 Mart 201819 Mart 2018AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGESİ İÇİN AVRUPA KOMİSYONU-DÜNYA BANKASI ORTAKLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE (TÜRKİYE CUMHURİYETİ-GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN SURİYELİLER VE TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN İSTİHDAM DESTEĞİ PROJESİ İÇİN) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İLE AVRUPA KOMİSYONU İLE DÜNYA BANKASI’NIN ORTA ASYA VE AVRUPA BÖLGESİNE İLİŞKİN ORTAKLIK PROGRAMI KAPSAMINDAKİ PROGRAM ODAKLI TEK DONÖRLÜ VAKIF FONUNUN YÖNETİCİSİ SIFATIYLA ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA HİBE ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
8943074312 Nisan 201911 Nisan 2019AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGESİ İÇİN AVRUPA KOMİSYONU-DÜNYA BANKASI ORTAKLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE; (GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN SURİYELİLER VE TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN İŞLETMELERİN VE GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İÇİN) TÜRKİYE CUMHURİYETİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA HİBE ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 894)
2000/32424045(Mükerrer)10 Nisan 20009 Mart 2000AVRUPA YEREL TOPLULUKLAR VEYA YÖNETİMLER ARASINDA SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASINA DAİR KARAR
92/3398213642 Ekim 19926 Ağustos 1992AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI'NIN ONAYLANMASINA DAİR KARAR
2001/32282461112 Aralık 200124 Ekim 2001AVRUPA-KAFKASYA-ASYA ULAŞTIRMA KORİDORUNUN ÜZERİNDE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞIN GELİŞTİRİLMES HAKKINDA ÇOK TARAFLI TEMEL ANLAŞMANIN BEYAN VE ÇEKİNCE İLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
84/76011831820 Şubat 19849 Ocak 1984AVRUPANIN YABAN HAYATI VE YAŞAMA ORTAMLARINI KORUMA SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASINA DAİR KARAR
2010/357276014 Haziran 201015 Nisan 2010AVUSTURYA CUMHURİYETİ, BULGARİSTAN CUMHURİYETİ, MACARİSTAN CUMHURİYETİ, ROMANYA VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA NABUCCO PROJESİ HAKKINDA ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/15092790110 Nisan 201124 Şubat 2011

B

BAKÜ-TIFLIS-KARS YENI DEMIRYOLU BAĞLANTISINA İLIŞKIN ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
1843056413 Ekim 201812 Ekim 2018BALİNACILIĞIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME İLE SÖZLEŞMEYE AİT “PROTOKOL”E İLİŞİK BEYAN İLE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 184)
711730402 (Mükerrer) 25 Nisan 2018 5 Nisan 2017BALİNACILIĞIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME İLE SÖZLEŞMEYE AİT PROTOKOLE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2002/35742466710 Şubat 200215 Ocak 2002BALKAN ÜLKELERİ HÜKÜMETLERİ ARASINDA TARIM ALANINDA EKONOMİK VE BİLİM-TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/5474288169 Kasım 201330 Eylül 2013BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA TEMSİL EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDAKİ ÇERNOBİL BAĞIŞ FONUNA İLİŞKİN HİBE ANLAŞMASI HAKKINDA KARAR
2015/83442958910 Ocak 201621 Aralık 2015BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA TEMSİL EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) ARASINDAKİ ÇERNOBİL BAĞIŞ FONU’NA İLİŞKİN HİBE ANLAŞMASI HAKKINDA KARAR
2016/84012965213 Mart 201611 Ocak 2016BATI AFRİKA’DA ORTAYA ÇIKAN EBOLA VİRÜSÜ SALGINI İLE MÜCADELE AMACIYLA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇATISI ALTINDA OLUŞTURULAN EBOLA ÇOK ORTAKLI EMANET FONU İÇİN ÜLKEMİZCE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’E 1.500.000.- ABD DOLARI TUTARINDA NAKDİ HİBE VERİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
86/112661934316 Ocak 19877 Aralık 1986BAZI İŞLEM VE BELGELERİN TASDİKTEN MUAF TUTULMASINA DAİR SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASINA DAİR KARAR
7/33011405426 Aralık 197123 Ekim 1971BAZI ÖLÜMLERİN TESPİTİNE AİT SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/10427301411 Ağustos 201729 Mayıs 2017BAZI TEHLİKELİ KİMYASALLARIN VE PESTİSİTLERİN ULUSLARARASI TİCARETİNDE ÖN BİLDİRİMLİ KABUL USULÜNE DAİR ROTTERDAM SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
91/21102099215 Eylül 19918 Ağustos 1991BELÇİKA KRALLIĞI İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
98/10544232539 Şubat 199812 Ocak 1998BİLGİ TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİ TİCARETİNE İLİŞKİN BAKANLAR BİLDİRİSİ HAKKINDA KARAR
93/47952172410 Ekim 19936 Eylül 1993BİR AVRUPA FARMAKOPESİ GELİŞTİRİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASINA DAİR KARAR
Cumhurbaşkanı 50183170530 Aralık 202129 Aralık 2021BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU BÜNYESİNDE HAZIRLANAN EKLİ TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASININ EKLERİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5018)
8923074211 Nisan 201910 Nisan 2019BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU BÜNYESİNDE HAZIRLANAN TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASININ EKLERİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 892)
Cumhurbaşkanı 17293092925 Ekim 201925 Ekim 2019BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU BÜNYESİNDE HAZIRLANAN TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASININ EKLERİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1729)
Cumhurbaşkanı 33363134626 Aralık 202025 Aralık 2020BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU BÜNYESİNDE HAZIRLANAN TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASININ EKLERİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3336)
2018/11495303836 Nisan 20185 Mart 2018BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU BÜNYESİNDE HAZIRLANAN TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASININ TADİL EDİLEN EKLERİ’NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/23342809525 Ekim 201110 Ekim 2011BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU KERESTE KOMİTESİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM TEŞKİLATI AVRUPA ORMANCILIK KOMİSYONUNUN ORTAK TOPLANTISI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER KONUSUNDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/10762301982 Ekim 201715 Ağustos 2017BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİNİN KUZEY AKDENİZ’E DAİR EKİNİN BÖLGESEL UYGULAMASINA YÖNELİK İSTANBUL, TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KOORDİNASYON BİRİMİ KURULMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ SEKRETARYASI ARASINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ
2002/46912488018 Eylül 200216 Ağustos 2002BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR TEŞKİLATI (UNESCO) KÜLTÜR BAKANLARI III. YUVARLAK MASA TOPLANTISI İLE İLGİLİ OLARAK TÜRKİYE İLE ADI GEÇEN TEŞKİLAT ARASINDA TOPLANTININ ORGANİZASYONU KONUSUNDA TEKNİK HUSUSLARI İÇEREN EKLİ ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 67173207718 Ocak 202317 Ocak 2023BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 1267 (1999), 1988 (2011) VE 1989 (2011) SAYILI KARARLARIYLA LİSTELENEN KİŞİ, KURULUŞ VEYA ORGANİZASYONLARIN TASARRUFUNDA BULUNAN MALVARLIĞININ DONDURULMASI HAKKINDAKİ 30/9/2013 TARİHLİ VE 2013/5428 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ (1) SAYILI LİSTEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6717)
2003/64582532018 Aralık 200311 Kasım 2003BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2017/103933010321 Haziran 201729 Mayıs 2017BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNE YÖNELİK KYOTO PROTOKOLÜNE BEYAZ RUSYA’NIN KATILMASINA İLİŞKİN 17 KASIM 2006 TARİHLİ TARAFLAR KONFERANSINDA ALINAN “KARAR”IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2009/149792722713 Mayıs 20097 Mayıs 2009BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNE YÖNELİK KYOTO PROTOKOLÜ'NE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2010/11252778110 Aralık 20106 Aralık 2010BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İSTANBUL, TÜRKİYE'DE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGESEL OFİSİ KURULMASI HAKKINDA
2013/54042880023 Ekim 201330 Eylül 2013BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORMAN FORUMU ONUNCU OTURUMUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDAKİ ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/70192543920 Nisan 200416 Mart 2004BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SINAİ KALKINMA ÖRGÜTÜ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN, GÜVENCE FONU ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 14933087431 Ağustos 201930 Ağustos 2019BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, TÜRKİYE, ASYA-PASİFİK UZAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (APSCO) UZAY HUKUKU VE POLİTİKASI KONFERANSINA İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA MEKTUP TEATİSİ YOLUYLA İMZALANAN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1493)
2004/67062534816 Ocak 20047 Nisan 2004BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, YUNANİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İNSANİ ACİL DURUMLARA MÜDAHALE ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/70242543920 Nisan 200416 Mart 2004BİYOLOJİ TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/105293016424 Ağustos 20173 Temmuz 2017BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNE EK İNSAN KOPYALANMASININ YASAKLANMASINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/59372519611 Ağustos 200317 Temmuz 2003BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ'NİN BİYOGÜVENLİK KARTAGENA PROTOKOLÜ'NÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
96/88572286027 Aralık 199621 Kasım 1996BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/61382900722 Mayıs 201417 Mart 2014BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE EKOSİSTEM HİZMETLERİ KONULU HÜKÜMETLERARASI PLATFORMUN İKİNCİ GENEL KURUL OTURUMUNUN (IPBES-2) DÜZENLENMESİNE DAİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ADINA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇEVRE PROGRAMI ARASINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/18272796111 Haziran 20115 Mayıs 2011BİYOTIP ARAŞTIRMALARINA İLİŞKİN İNSAN HAKLARI VE BIYOTIP SÖZLEŞMESINE EK PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/345128378(Mükerrer)8 Ağustos 20125 Temmuz 2012BOZULABİLİR GIDA MADDELERİNİN ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞI VE BU TAŞIMACILIK FAALİYETİNDE KULLANILACAK ÖZEL EKİPMANA İLİŞKİN ANLAŞMA’YA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2018/112043033921 Şubat 20188 Ocak 2018BÖLGESEL RADYOKOMÜNİKASYON KONFERANSI (RRC-06)’NIN SONUÇ KARARLARININ BEYANLAR VE ÇEKİNCELERLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2756629 Nisan 2010BRUSELLA VE DİĞER HAYVAN HASTALIKLARIYLA MÜCADELE PROJESİ'NİN KISMİ FİNANSMANI AMACIYLA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDEN SAĞLANACAK HİBEYE İLİŞKİN ANLAŞMA
97/99172311115 Eylül 19972 Eylül 1997BULGARİSTAN CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
98/112252338123 Haziran 199825 Mayıs 1998

C

CEBRİ VEYA MECBURİ ÇALIŞTIRMA HAKKINDA 29 SAYILI SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/10100153186 Ağustos 19753 Haziran 1975CENAZELERİN NAKLİ ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
89/149262040618 Ocak 199027 Aralık 1989CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/88432971922 Mayıs 20169 Mayıs 2016CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİNE İKİNCİ EK PROTOKOLÜN İLİŞİK ÇEKİNCE VE BEYANLA ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
671029703 5 Mayıs 2016 25 Nisan 2016CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİNE İKİNCİ EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6/105971302816 Ekim 196814 Ağustos 1968CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/141531615227 Aralık 197719 Eylül 1977CEZA KOVUŞTURMALARININ AKTARILMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/141571613914 Aralık 197719 Eylül 1977CEZA YARGILARININ MİLLETLERARASI DEĞERİ KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 77323235025 Ekim 202324 Ekim 2023

Ç

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇEVRE PROGRAMI TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA ANLAŞMA MEKTUBUNUN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7732)
2018/112403036519 Mart 201817 Ocak 2018ÇİFTÇİLİK AMAÇLARIYLA BESLENEN HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN BEYAN İLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
96/87782286330 Aralık 19964 Kasım 1996ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/10836302637 Aralık 201711 Eylül 2017ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞMENİN BAŞVURU USULÜNE İLİŞKİN İHTIYARI PROTOKOLÜN BEYANLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
94/64232218427 Ocak 199523 Aralık 1994ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2002/42412479928 Haziran 200228 Mayıs 2002ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME'YE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ İLE İLGİLİ İHTİYARİ PROTOKOL'ÜN BEYAN YAPILMAK SURETİYLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/88482971922 Mayıs 20169 Mayıs 2016ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN İLİŞİK BEYANLAR VE ÇEKİNCE İLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
670829703 5 Mayıs 2016 25 Nisan 2016ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
84/82841849015 Ağustos 198411 Temmuz 1984ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN SANAYİDE İŞE ELVERİŞLİLİKLERİ YÖNÜNDEN SAĞLIK MUAYENESİNE TABİ TUTULMALARI HAKKINDA 77 SAYILI SÖZLEŞME HAKKINDA KARAR
2011/23652811517 Kasım 201114 Ekim 2011ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN BEYAN İLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/2711281911 Şubat 201216 Ocak 2012ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ KURULUŞU (MIGA) SÖZLEŞMESİNİN MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER'İN 14/11/2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
88/13325200116 Aralık 19887 Ekim 1988ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ KURULUŞU SÖZLEŞMESİ HAKKINDA KARAR
2011/16812791322 Nisan 201118 Nisan 2011

D

D-8 ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI"NIN VE ANILAN?ANLAŞMA'NIN EKİNİ TEŞKİL?EDEN "D-8 ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASINA (TTA) İLİŞKİN?MENŞE KURALLARI"NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/78032941614 Temmuz 201514 Mayıs 2015D-8 ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI'NIN EKİNİ TEŞKİL EDEN TAVİZ LİSTELERİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/16802791322 Nisan 201118 Nisan 2011D-8 ÜYESİ ÜLKELER ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA ÇOK TARAFLI İDARİ YARDIM ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/2072751912 Mart 20101 Mart 2010D-8 ÜYESİ ÜLKELERİN İŞADAMLARI İÇİN VİZE İŞLEMLERİNİN SADELEŞTİRİLMESİ ANLAŞMASINA İLİŞKİN DÜZELTME BELGESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2001/26672446012 Temmuz 200115 Haziran 2001D-8 ÜYESİ ÜLKELERİN İŞADAMLARI İÇİN VİZE İŞLEMLERİNİN SADELEŞTİRİLMESİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/1622752013 Mart 20105 Şubat 2010DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYİ TADİL EDEN 1996 PROTOKOLÜ'NE ÇEKİNCEYLE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
86/103111905724 Mart 198622 Ocak 1986DENİZDE ARAMA VE KURTARMA ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ
2011/18432796111 Haziran 20115 Mayıs 2011DEVLETLERİN AY'DA VE DIĞER GÖK CİSİMLERiNDEKİ FAALIYETLERİNİ DÜZENLEYEN ANLAŞMA'YA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
87/116091942912 Nisan 198715 Mart 1987DİPLOMASİ VE KONSOLOSLUK MEMURLARINCA DÜZENLENEN BELGELERDE ONAY İŞLEMİNİN KALDIRILMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
84/87241861524 Aralık 19846 Kasım 1984DİPLOMATİK İLİŞKİLER HAKKINDA VİYANA SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/10761301982 Ekim 201715 Ağustos 2017DOHA KONFERANSINDA KYOTO PROTOKOLÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/7896256078 Ekim 200423 Eylül 2004DOKU TİPİ TAYİNİNE YARAYAN REAKTİFLERİN DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASI (ETS 84)" VE "EK PROTOKOL (ETS 89)"ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
93/48132172612 Ekim 19938 Eylül 1993DOPİNGLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/24502812830 Kasım 201131 Ekim 2011DÜNYA BANKASI GRUBU İÇERİSİNDE YER ALAN ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ KURUMU (MIGA) TARAFINDAN ÜLKEMİZDE YATIRIM YAPACAK YATIRIMCILARA SAĞLANACAK GARANTİLERİN TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANMASINA İLİŞKİN ESASLARI KAPSAYAN 4/10/1990 TARİHLİ BELGENİN YENİLENMESİ AMACIYLA HAZIRLANAN MEKTUBUN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2009/151802730228 Temmuz 200929 Haziran 2009DÜNYA BANKASI GRUBU VE ULUSLARARASI PARA FONU GUVERNÖRLER KURULLARININ 2009 YILLIK TOPLANTILARI MÜNASEBETİYLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE DÜNYA BANKASI GRUBU VE ULUSLARARASI PARA FONU ARASINDA DÜZENLENEN MUTABAKAT ZAPTI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
8/47881795914 Şubat 198323 Mayıs 1982DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/89412974618 Haziran 201613 Haziran 2016DÜNYA MİRAS KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANININ 40. OTURUMU (10 TEMMUZ 2016) İLE DÜNYA MİRAS KOMİTESİNİN 40. OTURUMUNA (11 İLA 20 TEMMUZ 2016, İSTANBUL, TÜRKİYE CUMHURİYETİ) İLİŞKİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR ÖRGÜTÜ (UNESCO) ARASINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/80902945928 Ağustos 201519 Ağustos 2015DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASINA DÖRDÜNCÜ EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASI VE 1 OCAK 1991 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2016/9197298485 Ekim 201619 Eylül 2016DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASINA SEKİZİNCİ EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/80892945928 Ağustos 201519 Ağustos 2015DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASINA ÜÇÜNCÜ EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASI VE 1 OCAK 1986 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2013/51292872330 Temmuz 201315 Temmuz 2013DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 63 ÜNCÜ AVRUPA BÖLGE KOMİTESİ TOPLANTISININ TÜRKİYE'DE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE HÜKÜMETİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ARASINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/72192926411 Şubat 201519 Ocak 2015DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE'DE BİR DSÖ ÜLKE OFİSİ KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/1971279855 Temmuz 201115 Haziran 2011DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGESEL OFİSİ ILE TÜRKIYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE'DE BİR DSÖ ÜLKE OFISI KURULMASI ÜZERİNE ANLAŞMA'NIN SÜRESİNIN 15 ŞUBAT 2011 TARIHINDEN İTIBAREN 1 YIL UZATILMASINA İLIŞKIN NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/14122785725 Şubat 20118 Şubat 2011DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGESEL OFİSİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE'DE BİR DSÖ ÜLKE OFİSİ KURULMASI ÜZERİNE ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/64412903519 Haziran 20142 Haziran 2014DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGESEL OFİSİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE'DE BİR DSÖ ÜLKE OFİSİ KURULMASI ÜZERİNE ANLAŞMANIN SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/31482829719 Mayıs 20122 Mayıs 2012DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGESEL OFİSİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE'DE BİR DSÖ ÜLKE OFİSİ KURULMASI ÜZERİNE ANLAŞMA'NIN SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/82352568125 Aralık 20048 Aralık 2004DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2002/4464248342 Ağustos 200227 Haziran 2002DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLATI ANASÖZLEŞMESİ'NİN 24 VE 25 İNCİ MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
95/65252221325 Şubat 19953 Şubat 1995DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KURULUŞ ANLAŞMASI HAKKINDA KARAR
2016/8570296445 Mart 201629 Şubat 2016DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜNÜ KURAN MARAKEŞ ANLAŞMASINI TADİL EDEN PROTOKOL İLE TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
666229606 27 Ocak 2016 15 Ocak 2013DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜNÜ KURAN MARAKEŞ ANLAŞMASINI TADİL EDEN PROTOKOL İLE TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Cumhurbaşkanı 77913237318 Kasım 202317 Kasım 2023DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜNÜ KURAN MARAKEŞ ANLAŞMASINI TADİL EDEN PROTOKOL VE PROTOKOLÜN EKİ BALIKÇILIK SÜBVANSİYONLARI ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7791)
14679 8 Ekim 1973 DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ (DTÖ) TÜZÜĞÜ
2008/135972687614 Mayıs Haziran 200828 Nisan 2008DÜŞÜK RİSK GRUBUNA GİREN NÜKLEER MADDELERİN NÜKLEER ENERJİ ALANINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN 29 TEMMUZ 1960 TARİHLİ VE PARİS SÖZLEŞMESİ'NİN UYGULAMA ALANI DIŞINA ÇIKARILMASI HAKKINDA KARAR
2001/2690244801 Ağustos 200122 Haziran 2001

E

EFTA - TÜRKİYE ORTAK KOMİTE KARARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/11882780231 Aralık 201020 Aralık 2010EFTA DEVLETLERİ İLE TÜRKİYE ARASINDA ANLAŞMA'NIN EKİ PROTOKOL A'YI TADİL EDEN 1/2009, PROTOKOL B'Yİ TADİL EDEN 2/2009 VE ANLAŞMAYA PROTOKOL E'NİN EKLENMESİNE İLİŞKİN 3/2009 SAYILI TÜRKİYE-EFTA ORTAK KOMİTESİ KARARLARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
95/70422236031 Temmuz 19954 Temmuz 1995EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ECO) ÜYESİ DEVLETLERİN İŞADAMLARI İÇİN VİZE İŞLEMLERİNİN BAŞİTLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMA HAKKINDA KARAR
2012/35642840811 Eylül 201230 Temmuz 2012EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TİCARET VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASININ 21 İNCİ MADDESİNİN TADİL EDİLMESİNE İLİŞKİN KARAR'IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2007/127192670014 Kasım 200717 Ekim 2007EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) EĞİTİM ENSTİTÜSÜ KURUCU BELGESİ
2009/150652727127 Haziran 200925 Mayıs 2009EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) KAÇAKÇILIK VE GÜMRÜK SUÇLARI VERİ BANKASININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİNE DAİR ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 48583166924 Kasım 202123 Kasım 2021EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ ŞARTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4858)
2017/10187300886 Haziran 20171 Mayıs 2017EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI REASÜRANS ŞİRKETİ ANLAŞMA HÜKÜMLERİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 48573166924 Kasım 202123 Kasım 2021EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI STANDARDİZASYON, UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ, AKREDİTASYON VE METROLOJİ BÖLGESEL ENSTİTÜSÜ TÜZÜĞÜNÜN 5.4.1.10 MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4857)
2017/10413301411 Ağustos 201729 Mayıs 2017EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI STANDARDİZASYON, UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ, AKREDİTASYON VE METROLOJİ BÖLGESEL ENSTİTÜSÜ TÜZÜĞÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2007/120862653124 Mayıs 200726 Nisan 2007EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TİCARET ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2008/135102687917 Mayıs 20084 Nisan 2008EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TRANSİT TAŞIMA ÇERÇEVE ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 48613167126 Kasım 202125 Kasım 2021EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA YATIRIMLARIN TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA YATIRIMLARIN TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA'NIN 9/7’NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4861)
2003/59232519611 Ağustos 200310 Temmuz 2003EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/472828668(Mükerrer)5 Haziran 20136 Mayıs 2013EMNİYETLİ KONTEYNERLER HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2000/272396515 Şubat 20006 Ocak 2000ENDONEZYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/78492559223 Eylül 20046 Eylül 2004ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN LAHEY ANLAŞMASI'NIN CENEVRE METNİ'NE VE MARKA KANUNU ANDLAŞMASI'NA 1/1/2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2009/151372728814 Temmuz 200927 Mayıs 2009ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/72302926310 Şubat 201526 Ocak 2015ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE EK İHTİYARİ PROTOKOLÜN İLİŞİK BEYAN İLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
6/87291270622 Eylül 19672 Eylül 1967EŞİT DEĞERDE İŞ İÇİN ERKEK VE KADIN İŞÇİLER ARASINDA ÜCRET EŞİTLİĞİ HAKKINDAKİ 100 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARINA EK KARAR HAKKINDA KARAR
6/80361262013 Haziran 196714 Nisan 1967EŞİT DEĞERDE İŞ İÇİN ERKEK VE KADIN İŞÇİLER ARASINDA ÜCRET EŞİTLİĞİ HAKKINDAKİ 100 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/368528431(Mükerrer)4 Ekim 201210 Eylül 2012EŞYA TİCARETİNDEKİ İŞLEMLERİN BASİTLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME'YE BEYANDA BULUNMAK SURETİYLE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
94/63222235728 Temmuz 19952 Aralık 1994EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLARARASI NAKLİYATI İÇİN MUKAVELE SÖZLEŞMESİ (CMR)'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/106193016222 Ağustos 201717 Temmuz 2017EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLARARASI NAKLİYATI İÇİN MUKAVELE SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK TAŞIMA BELGESİ İLE İLGİLİ EK PROTOKOLE İLİŞİK ÇEKİNCE İLE BİRLİKTE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2014/6925291709 Kasım 201420 Ekim 2014EŞYANIN AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU İLE EFTA ÜLKELERİ VE EFTA ÜLKELERİNİN KENDİLERİ ARASINDA TAŞINMASI AMACIYLA OLUŞTURULAN "ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME" EKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2/2013 SAYILI AB-EFTA ORTAK TRANSİT ORTAK KOMİTESİ KARARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/80812945928 Ağustos 201519 Ağustos 2015EŞYANIN AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU İLE EFTA ÜLKELERİ VE EFTA ÜLKELERİNİN KENDİLERİ ARASINDA TAŞINMASI AMACIYLA OLUŞTURULAN "ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME" EKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İLİŞİK 2/2015 SAYILI AB-EFTA ORTAK TRANSİT KOMİTESİ KARARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/43482859017 Mart 201322 Şubat 2013EŞYANIN AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU İLE EFTA ÜLKELERİ VE EFTA ÜLKELERİNİN KENDİLERİ ARASINDA TAŞINMASI AMACIYLA OLUŞTURULAN "ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME"NİN EKİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 3/2012 VE 4/2012 SAYILI AB-EFTA ORTAK TRANSİT ORTAK KOMİTESİ KARARLARINA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2012/368628431(Mükerrer)4 Ekim 201210 Eylül 2012EŞYANIN AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU İLE EFTA ÜLKELERİ VE EFTA ÜLKELERİNİN KENDİLERİ ARASINDA TAŞINMASI AMACIYLA OLUŞTURULAN "ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME"YE BEYANDA BULUNMAK SURETİYLE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2016/8519296401 Mart 20168 Şubat 2016EŞYANIN AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU İLE EFTA ÜLKELERİ VE EFTA ÜLKELERİNİN KENDİLERİ ARASINDA TAŞINMASI AMACIYLA OLUŞTURULAN “ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME” EKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 4/2015 SAYILI AB-EFTA ORTAK TRANSİT ORTAK KOMİTESİ KARARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2005/96382602415 Aralık 200511 Kasım 2005EŞYANIN SINIRLARDAKİ KONTROLLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2018/11497303814 Nisan 20185 Mart 2018EŞYANIN SINIRLARDAKİ KONTROLLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ULUSLARARASI DEMİRYOLU YÜK TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN SINIR GEÇİŞ İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAŞLIKLI 9 NUMARALI EKİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/334528378(Mükerrer)8 Ağustos 201225 Haziran 2012EŞYANIN SINIRLARDAKİ KONTROLLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN, "ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN SINIR GEÇİŞ İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI" BAŞLIKLI 8 NUMARALI EKİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2006/108272626217 Ağustos 200631 Temmuz 2006EŞYANIN SINIRLARDAKİ KONTROLLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME'YE ÇEKİNCE KONULMASI HAKKINDA KARAR
2003/61682526520 Ekim 200328 Ağustos 2003EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
88/131471996924 Ekim 19881 Ağustos 1988EVLENME EHLİYET BELGESİ VERİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/100301536422 Eylül 197521 Mayıs 1975EVLENME İLE NESEP DÜZELTİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/100381533614 Eylül 197520 Mayıs 1975EVLİLİK BAĞINA İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI HAKKINDA SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
6/121491332917 Ekim 196923 Temmuz 1969EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARIN TANINMALARINI KABULE YETKİLİ MAKAMLARIN YETKİLERİNİN GENİŞLETİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
87/11725195107 Temmuz 198727 Nisan 1987EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLARIN TANINMASINA DAİR SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
19653099531 Aralık 201931 Aralık 2019

F

FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN OTOMATİK DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ÇOK TARAFLI YETKİLİ MAKAM ANLAŞMASININ İLİŞİK BEYANLA ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1965)
2018/11997304695 Temuz 20184 Haziran 2018FİNANSMAN ANLAŞMASINA 2 NO’LU DEĞİŞİKLİK 2014 YILI TÜRKİYE ÜLKE AKSİYON PROGRAMINA AİT ÖZEL KOŞULLAR (IPA/2014/031-874)”IN NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
89/136822013510 Nisan 19895 Ocak 1989FRANSA CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
722531074 20 Mart 2020 12 Mart 2020FUTBOL MAÇLARINDA VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BÜTÜNCÜL BİR EMNİYET, GÜVENLİK VE HİZMET YAKLAŞIMI ÜZERİNE AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2173057625 Ekim 201823 Ekim 2018

G

GEÇİCİ İTHALAT SÖZLEŞMESİ (İSTANBUL SÖZLEŞMESİ) İDARİ KOMİTESİ TARAFINDAN 15-16 EKİM 2015 TARİHLERİNDE DÜZENLENEN 15 İNCİ DÖNEM TOPLANTISINDA ADI GEÇEN SÖZLEŞMESİNİN EK-A’SININ II SAYILI EKİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 217)
2018/11498303814 Nisan 20185 Mart 2018GEÇİCİ İTHALAT SÖZLEŞMESİ (İSTANBUL SÖZLEŞMESİ)’NDE 11-12 MART 2002, 3-4 MART 2008 VE 25-26 MART 2013 TARİHLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BELGELERİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
706530279 23 Aralık 2017 6 Aralık 2017GEÇİCİ İTHALAT SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BELGELERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2004/79052562021 Ekim 200423 Eylül 2004GEÇİCİ İTHALAT SÖZLEŞMESİ'NİN ÇEKİNCELERLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/61092524429 Eylül 200326 Ağustos 2003GEMİ ADAMLARININ EĞİTİM, BELGELENDİRİLME VE VARDİYA STANDARTLARI HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME'YE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2003/64712531917 Aralık 200313 Kasım 2003GEMİ AŞÇILARININ MESLEKİ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİŞKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/64702531917 Aralık 200313 Kasım 2003GEMİADAMLARININ HASTALANMASI, YARALANMASI YA DA ÖLÜMÜ HALİNDE ARMATÖRÜN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN 55 SAYILI SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/6395253042 Aralık 200330 Ekim 2003GEMİADAMLARININ SAĞLIĞININ KORUNMASI VE TIBBİ BAKIMINA İLİŞKİN 164 SAYILI SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/63702531917 Aralık 200324 Ekim 2003GEMİADAMLARININ SAĞLIK MUAYENESİNE İLİŞKİN 73 SAYILI SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/63772531715 Aralık 200330 Ekim 2003GEMİADAMLARININ ULUSAL KİMLİK KARTLARINA İLİŞKİN 108 SAYILI SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/64762531715 Aralık 200330 Ekim 2003GEMİADAMLARININ ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN 166 SAYILI SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/6396253042 Aralık 200330 Ekim 2003GEMİADAMLARININ YILLIK ÜCRETLİ İZNİNE İLİŞKİN 146 SAYILI SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/63862531412 Aralık 200330 Ekim 2003GEMİLERDE MÜRETTEBAT İÇİN İAŞE VE YEMEK HİZMETLERİNE İLİŞKİN 68 SAYILI SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/55842511320 Mayıs 20033 Mayıs 2003GEMİLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE ACİL DURUMLARDA AKDENİZ'İN KİRLENMESİNE KARŞI MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ HAKKINDA PROTOKOL'E ÇEKİNCE İLE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
1034307633 Mayıs 20193 Mayıs 2019GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYE İLİŞİK BEYAN İLE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1034)
2006/10752262538 Ağustos 200617 Temmuz 2006GIDA VE TARIM İÇİN BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI ULUSLARARASI ANTLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR KARAR
8/20061723327 Ocak 198125 Kasım 1980GÖÇMEN İŞÇİNİN HUKUKİ STATÜSÜ HAKKINDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ HAKKINDA KARAR
713330402 (Mükerrer) 25 Nisan 2018 5 Nisan 2017GÖZDEN GEÇİRİLEN ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA HAYVANLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2007/11907264889 Nisan 200722 Mart 2007GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI'NIN BEYAN İLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/148681624430 Mart 197827 Şubat 1978GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KONSEYİNİN EŞYANIN GÜMRÜK KIYMETİNE DAİR SÖZLEŞMENİN, XVIII. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 8 HAZİRAN 1977 TARİHLİ TAVSİYE KARARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/77882941311 Temmuz 20154 Mayıs 2015GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ'NİN GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ'Nİ KURAN SÖZLEŞME'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TAVSİYE KARARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/35581405325 Aralık 19712 Kasım 1971GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KONSEYİNİN, EŞYALARIN GÜMRÜK KIYMETİ HAKKINDAKİ ANLAŞMANIN TADİLİ İLE İLGİLİ, 7 HAZİRAN 1967 TARİHLİ TAVSİYESİ HAKKINDA KARARNAME
7/11784156408 Temmuz 197630 Nisan 1976GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KONSEYİNİN, EŞYALARIN GÜMRÜK KIYMETİ HAKKINDAKİ ANLAŞMANIN TADİLİ İLE İLGİLİ 11 HAZİRAN 1974 TARİHLİ TAVSİYESİ HAKKINDA KARARNAME
2006/101602612531 Mart 20067 Mart 2006GÜMRÜK REJİMLERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİ VE UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME HAKKINDA DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜ'NE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2011/23112809828 Ekim 201110 Ekim 2011GÜNEY DOĞU AVRUPA'DA YÜKSEK PERFORMANSLI BİR DEMİRYOLU AĞININ KURULMASI KONUSUNDA ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/104153014031 Temmuz 201729 Mayıs 2017GÜNEYDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN BİLİM VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU (COMSATS)’NA ÜYE DEVLET OLARAK KATILIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/31172827728 Nisan 201225 Nisan 2012GÜNEYDOĞU ASYA'DA DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANDLAŞMASI'NI DEĞİŞTİREN ÜÇÜNCÜ PROTOKOL'ÜN BEYAN İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/22402809525 Ekim 201126 Ağustos 2011GÜNEYDOĞU AVRUPA (GDA) KÜLTÜR BAKANLARI KONSEYİ ŞARTNAMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/62552900722 Mayıs 20147 Nisan 2014GÜNEYDOĞU AVRUPA AFETLERE HAZIRLIK VE ÖNLEME GİRİŞİMİ'NİN KURUMSAL ÇERÇEVESİ HUSUSUNDA MUTABAKAT MUHTIRASI VE EKİNİN BEYAN İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 41793152629 Haziran 202128 Haziran 2021GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇOKULUSLU BARIŞ GÜCÜ ANLAŞMASI’NA EK ALTINCI PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4179)
2011/2354281021 Kasım 201124 Ekim 2011GÜNEYDOĞU AVRUPA KANUN UYGULAMA MERKEZİ SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2018/112583036519 Mart 201817 Ocak 2018GÜNEYDOĞU AVRUPA KANUN UYGULAMA MERKEZİ'NİN AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/68302914110 Ekim 201422 Eylül 2014GÜNEYDOĞU AVRUPA SİVİL-ASKER ACİL DURUM PLANLAMA KONSEYİ KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/895277161 Ekim 201013 Eylül 2010

H

HAVA YOLUYLA ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA İLİŞKİN BELİRLİ KURALLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
89/137242008115 Şubat 198924 Ocak 1989HAYVANLARIN ULUSLARARASI NAKİL SIRASINDA KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/10102153175 Ağustos 19753 Haziran 1975HAYVANLARIN ULUSLARARASI NAKLİYAT SIRASINDA KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2957022 Aralık 201520 Kasım 2015HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İLE DÜNYA BANKASI TARAFINDAN İMZALANAN KAMU MALİ YÖNETİMİ REFORMU UYGULAMALARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ İLE İLGİLİ HİBE ANLAŞMASI
2891011 Şubat 201417 Aralık 2013HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İLE DÜNYA BANKASI TARAFINDAN İMZALANAN TÜRKİYE-PAZARA HAZIRLIK ORTAKLIĞI (PMR) İÇİN HİBE ANLAŞMASI
3072727 Mart 20197 Şubat 2019HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE DÜNYA BANKASI TARAFINDAN İMZALANAN PAZARA HAZIRLIK ORTAKLIĞI II PROJESİ İLE İLGİLİ HİBE ANLAŞMASI
2002/41712478716 Haziran 200213 Mayıs 2002HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN İLİŞİK BEYAN VE ÇEKİNCELER KONULMASI SURETİYLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
96/87792286330 Aralık 19964 Kasım 1996HİNDİSTAN CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
94/59712207912 Ekim 199410 Ağustos 1994HİZMET İLİŞKİSİNE İŞVEREN TARAFINDAN SON VERİLMESİ HAKKINDA 158 SAYILI SÖZLEŞME HAKKINDA KARAR
7/42831419423 Mayıs 197213 Nisan 1972HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/43831421817 Haziran 19723 Mayıs 1972HUKUKİ VEYA TİCARİ KONULARDA ADLİ VEYA GAYRİ ADLİ BELGELERİN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/73402549315 Haziran 200418 Mayıs 2004HUKUKİ VEYA TİCARİ KONULARDA YABANCI ÜLKELERDE DELİL SAĞLANMASI HAKKINDA SÖZLEŞME'NİN ÇEKİNCE VE BEYANLARLA ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2006/105342621127 Haziran 200629 Mayıs 2006HÜKÜMETİMİZ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP) ARASINDA İMZALANAN, "SAĞLIK GEÇİŞ PROJESİ İÇİN UYGULAMA DESTEĞİ" KONULU PROJE BELGESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/6810253902 Mart 200416 Ocak 2004HÜKÜMETİMİZ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA İMZALANAN "JEOTERMAL KAYNAKLARIN ISI POMPASI YARDIMIYLA SERACILIKTA KULLANIMI PROJESİ"NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/62802528712 Kasım 200313 Ekim 2003HÜKÜMETİMİZ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA İMZALANAN "TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 YÖNETİŞİM AĞI YOLUYLA BM BİNYIL BİLDİRGESİ HEDEFLERİ VE JOHANNESBURG UYGULAMA PLANI'NIN YERELLEŞTİRİLMESİ" KONULU PROJE METNİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/8022256301 Kasım 20047 Ekim 2004HÜKÜMETİMİZ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA İMZALANAN "ULUSAL YAZILIM SANAYİNİ GELİŞTİRME" BAŞLIKLI PROJEYE AİT REVİZYON BELGESİ İLE EKİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2001/31992459728 Kasım 200115 Ekim 2001HÜKÜMETİMİZ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU (UNFPA) ARASINDA İMZALANAN "ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ YÖNETİMİNİN MERKEZ, İL VE TAŞRA DÜZEYİNDE ÇEKİRDEK BİR GRUP YÖNETİCİNİN EĞİTİLMESİ YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ" PROJESİ İLE "ASİSTANLARIN HİZMET İÇİ EĞİTİMİ İLE ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN KALİTESİNİ ARTTIRMAK" PROJESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2002/4634248664 Eylül 20022 Ağustos 2002HÜKÜMETİMİZ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU (UNFPA) ARASINDA İMZALANAN HİZMETİÇİ ÜREME SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMININ GÜÇLENDİRİLMESİ KONULU PROJE BELGESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2002/38332473625 Nisan 20026 Mart 2002HÜKÜMETİMİZ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU ARASINDA İMZALANAN "ADOLESANLARIN ÜREME SAĞLIĞI BİLGİ VE HİZMET GEREKSİNİMLERİNİN KARŞILANMASI İÇİN STRATEJİ GELİŞTİRİLMESİ" VE "SEÇİLMİŞ ÜNİVERSİTELERDE GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ MODELİNİN BAŞLATILMASI" BAŞLIKLI PROJELERİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2008/144372709731 Aralık 20083 Aralık 2008HÜKÜMETİMİZ İLE NÜKLEER DENEMELERİN KAPSAMLI YASAKLANMASI ANTLAŞMASI ÖRGÜTÜ (CTBTO) HAZIRLIK KOMİSYONU ARASINDA VİYANA'DA MEKTUP TEATİSİ YOLUYLA AKDEDİLEN VE 1-2 TEMMUZ 2008 TARİHLERİNDE İSTANBUL'DA DÜZENLENEN "NÜKLEER DENEMELERİN KAPSAMLI YASAKLANMASI ANTLAŞMASI'NIN 12 YILI: BAŞARILAR VE BAKIŞ AÇIŞLARI" KONULU BÖLGELERARASI ÇALIŞTAY İLE İLGİLİ HUSUSLARI DÜZENLEYEN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 80263241429 Aralık 202329 Aralık 2023HÜKÜMETLERARASI KURU LİMANLAR ANLAŞMASININ İLİŞİK ÇEKİNCE İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8026)
2016/8666296777 Nisan 201621 Mart 2016HÜKÜMLÜLERİN NAKLİNE DAİR SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOLÜN BEYANDA BULUNULMAK SURETİYLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
666629629 19 Şubat 2016 29 Ocak 2016HÜKÜMLÜLERİN NAKLİNE DAİR SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Cumhurbaşkanı 29063122728 Ağustos 202027 Ağustos 2020

I

IPA II-KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI KAPSAMINDA 2014 VE 2015 YILLARI TÜRKİYE İÇİN YILLIK AKSİYON PROGRAMLARINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMALARINA İLİŞKİN OPERASYONEL UYGULAMA VE İCRA DÖNEMİ SONA ERME TARİHLERİNİN UZATILMASI HAKKINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA MEKTUP TEATİSİ YOLUYLA İMZALANAN DEĞİŞİKLİK PROTOKOLLERİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2906)
2017/98923000411 Mart 20176 Şubat 2017IPA-II TÜRKİYE İÇİN ÇOK-YILLI İSTİHDAM, EĞİTİM VE SOSYAL POLİTİKALAR EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASININ EKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA MEKTUP TEATİSİ YOLUYLA İMZALANAN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/86322968414 Nisan 201614 Mart 2016IPA-II TÜRKİYE İÇİN ÇOK-YILLI İSTİHDAM, EĞİTİM VE SOSYAL POLİTİKALAR EYLEM PROGRAMINA AİT İLİŞİK FİNANSMAN ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
6/91751285421 Mart 19684 Aralık 1967

İ

İHTİYARLIK, MALULİYET VE ÖLÜM HALLERİ DIŞINDA KALAN SOSYAL GÜVENLİK REJİMLERİ AVRUPA ARA ANTLAŞMASI VE BUNA EK PROTOKOL HAKKINDA KARAR
7/142571611920 Kasım 19773 Kasım 1977İKİ TARAFLI TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMASI BULUNAN MEMLEKETLERLE İMZALANAN YILLIK PROTOKOLLARIN YÜRÜRLÜK SÜRESİNİN BİTİMİ HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 15353088713 Eylül 201913 Eylül 2019İLLER BANKASI A.Ş. VE AVRUPA YATIRIM BANKASI ARASINDAKİ MADAD FONU BELEDİYE DAYANIKLILIK PROGRAMI I KAPSAMINDAKİ YATIRIM DESTEĞİ HİBE ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1535)
2016/85772965617 Mart 201629 Şubat 2016İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME’YE DEĞİŞİKLİK GETİREN 15 NO’LU PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
6/59991226126 Mart 196623 Şubat 1966İNSAN MENŞELİ TEDAVİ EDİCİ MADDELERİN KARŞILIKLI VERİLMESİNE DAİR AVRUPA ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 16873092723 Ekim 201922 Ekim 2019İSLAM GIDA GÜVENLİĞİ TEŞKİLATI TÜZÜĞÜNÜN İLİŞİK ÇEKİNCE İLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1687)
718530842 25 Temmuz 2019 11 Temmuz 2019İSLAM GIDA GÜVENLİĞİ TEŞKİLATI TÜZÜĞÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Cumhurbaşkanı 80813242813 Ocak 202412 Ocak 2024İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÇALIŞMA MERKEZİ TÜZÜĞÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8081)
2013/49092869027 Haziran 201310 Haziran 2013İSLAM KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASININ GİRİŞ BÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ VE BEŞİNCİ PARAGRAFLARI İLE 1 İNCİ MADDESİ, 2 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (Xİ) BENDİ, 12 NCİ MADDESİ VE 15 İNCİ MADDESİNE "ANAYASAMIZ, KANUNLARIMIZ VE BAĞLI OLDUĞUMUZ ANLAŞMALAR HÜKÜMLERİNİN SAKLI OLDUĞU" ŞEKLİNDE İHTİRAZÎ KAYIT DERPİŞ OLUNMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/32342832415 Haziran 201214 Mayıs 2012İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ ŞARTI'NIN ÇEKİNCE İLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2008/136382689029 Mayıs 20082 Mayıs 2008İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI (İKT) ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ TİCARET SİSTEMİ KURULMASINA İLİŞKİN TERCİHLİ TARİFE DÜZENLEMESİ PROTOKOLÜ'NÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2009/155332740513 Kasım 20092 Kasım 2009İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ TİCARET SİSTEMİ (TPS-OIC) TPS-OIC MENŞE KURALLARI
88/126341976828 Mart 19889 Şubat 1988İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATINA ÜYE ÜLKELER ARASINDA YATIRIMLARIN TEŞVİKİ, KORUNMASI VE GARANTİ EDİLMESİ ANLAŞMASI HAKKINDA KARAR
2010/7032765225 Temmuz 201015 Temmuz 2010İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (SMIIC) TÜZÜĞÜ'NÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
3633060423 Kasım 201823 Kasım 2018İSTANBUL’DA KURULMUŞ OLAN DÜNYA BANKASI KÜRESEL İSLAMİ FİNANS GELİŞTİRME MERKEZİNE İLİŞKİN 5 AĞUSTOS 2013 TARİHLİ ANLAŞMANIN SÜRESİNİN 31 EKİM 2017 TARİHİNDEN 31 MART 2019 TARİHİNE KADAR UZATILMASINA DAİR 11 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE MEKTUP TEATİSİ YOLUYLA İMZALANAN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 363)
2003/59002519611 Ağustos 200314 Temmuz 2003İSTANBUL'DA İMZALANAN KARADENİZ'İN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI KOMİSYONU'NUN AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARINA İLİŞKİN ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
98/111842337921 Haziran 199825 Mayıs 1998İSTİHDAMA KABULDE ASGARİ YAŞA İLİŞKİN 138 SAYILI SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/63752531412 Aralık 200330 Ekim 2003İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNE (GEMİADAMLARI) İLİŞKİN 134 SAYILI SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR KARAR
2004/69582540416 Mart 20042 Mart 2004İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME İLE İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
6/87301270521 Eylül 19672 Eylül 1967İŞ VE MESLEK BAKIMINDAN AYIRIM HAKKINDAKİ 111 SAYILI SÖZLEŞMENİN 19.7.1968 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARINA EK KARAR
6/79771260222.5.196731 Mart 1967İŞ VE MESLEK BAKIMINDAN AYIRIM HAKKINDAKİ 111 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI HAKKINDA KARAR
6/103001295925 Temmuz 19682 Temmuz 1968İŞÇİLERİN İYONİZAN RADYASYONLARA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA 115 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
88/126491973827 Şubat 198826 Şubat 1988İŞKENCENİN VE GAYRİİNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/1962279855 Temmuz 201115 Haziran 2011İŞKENCEYE VE DIĞER ZALIMANE, GAYRIINSANÎ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI BIRLEŞMIŞ MILLETLER SÖZLEŞMESI'NE EK İHTIYARI PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/57112889628 Ocak 20149 Aralık 2013İŞKENCEYE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİİNSANÎ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ'NE EK İHTİYARİ PROTOKOL UYARINCA ULUSAL ÖNLEME MEKANİZMASININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
88/1302310 Ağustos 198817 Temmuz 1988İŞKENCEYE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİİNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/2816282278 Mart 201210 Şubat 2012

K

KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/105273016424 Ağustos 20173 Temmuz 2017KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİNE İLAVE EDİLEN ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ HAKKINDA EK-G’NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2009/152722730430 Temmuz 200914 Temmuz 2009KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2835920 Temmuz 201226 Haziran 2012KAMU İÇ DENETİM FAALİYETİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLE İLGİLİ DÜNYA BANKASI İLE İMZALANAN HİBE ANLAŞMASI
323927 Aralık 202320 Eylül 2023KAMUDA VE BELEDİYELERDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJESİNE İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA İMZALANAN HİBE ANLAŞMASI
2011/1586278965 Nisan 201130 Mart 2011KARADENIZ EKONOMIK İŞBIRLIĞI BÖLGESINDE DENIZ OTOYOLLARININ GELIŞTIRILMESI HAKKINDA MUTABAKAT MUHTIRASI'NIN BEYAN ILE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/14662790312 Nisan 201110 Şubat 2011KARADENIZ’E SAHILDAR DEVLETLERIN SINIR/SAHIL GÜVENLIK MAKAMLARI ARASINDAKI İŞBIRLIĞI ANLAŞMASI’NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/1263278353 Şubat 20113 Ocak 2011KARADENİZ ÇEVRE KARAYOLUNUN KOORDİNELİ OLARAK GELİŞTİRİLMESİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2005/8540257509 Mart 200523 Şubat 2005KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ (KEİ) ÖRGÜTÜ KEİ BÖLGESİNDEKİ EŞYANIN KARAYOLUYLA NAKLİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI KONUSUNDA MUTABAKAT MUHTIRASI'NIN ÇEKİNCE İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2009/147622717318 Mart 20092 Mart 2009KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ (KEİ) ÖRGÜTÜ ÜYESİ DEVLETLERİN VATANDAŞI İŞADAMLARI İÇİN VİZE İŞLEMLERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİ ANLAŞMASI" İLE "KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ (KEİ) ÖRGÜTÜ ÜYESİ DEVLETLERİN VATANDAŞI PROFESYONEL KAMYON SÜRÜCÜLERİ İÇİN VİZE İŞLEMLERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİ ANLAŞMASI"NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2006/10975263138 Ekim 20061 Eylül 2006KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ KATILIMCI DEVLETLERİ ARASINDA SUÇLA, ÖZELLİKLE ÖRGÜTLÜ SUÇ TÜRLERİYLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASINA EK TERÖRİZMLE MÜCADELE PROTOKOLÜ'NÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2002/46772488018 Eylül 20029 Ağustos 2002KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ KATILIMCI DEVLETLERİ HÜKÜMETLERİ ARASINDA SUÇLA, ÖZELLİKLE ÖRGÜTLÜ SUÇ TÜRLERİYLE MÜCADELE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI'NA EK PROTOKOL"ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2002/49752499112 Ocak 200317 Aralık 2002KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ AYRICALIKLAR VE BAĞIŞIKLIKLAR EK PROTOKOLÜ'NÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/77172939725 Haziran 201514 Mayıs 2015KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA MERKEZ ANLAŞMASI'NIN EKİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE KEİ MERKEZİ'NİN KALICI OLARAK TAŞINMASININ USULLERİNE İLİŞKİN KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 52013176024 Şubat 202223 Şubat 2022KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (2014-2020) FİNANSMAN ANLAŞMASININ TADİLİNE İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TEATİ EDİLEN EKLİ MEKTUPLARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5201)
2012/36292840811 Eylül 20128 Ağustos 2012KARADENİZ TİCARET VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GUVERNÖRLER KURULU KARARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
94/5302218696 Mart 199428 Ocak 1994KARADENİZ'İN KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/76482555112 Ağustos 200421 Temmuz 2004KARADENİZ'İN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİ'NİN KARADENİZ'DE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN VE PEYZAJIN KORUNMASI PROTOKOLÜ'NÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2006/11428263989 Ocak 20075 Aralık 2006KARAPARA AKLAMA İLE İLGİLİ İSTİHBARİ FİNANSAL BİLGİ DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YETKİLİ MAKAMLARI ARASINDAKİ MUTABAKAT MUHTIRASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/6250252772 Kasım 20036 Ekim 2003KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA ÇALIŞMA SAATLERİ VE DİNLENME SÜRELERİNE İLİŞKİN 153 SAYILI SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/334628378(Mükerrer)8 Ağustos 201225 Haziran 2012KARAYOLU TRAFİĞİ KONVANSİYONU İLE 1968 KARAYOLU TRAFİĞİ KONVANSİYONUNU TAMAMLAYICI AVRUPA ANLAŞMASI"NA, KONVANSİYONA ÇEKİNCE KONULMAK SURETİYLE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
3239712 Aralık 202317 Ekim 2023KARBON PİYASASI GELİŞTİRME PROJESİNE İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA İMZALANAN HİBE ANLAŞMASI
2013/48782868623 Haziran 201327 Mayıs 2013KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ - KISIM 1-B ÇERÇEVESİNDE 2012 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASI İLE ANLAŞMAYA DAİR BEYANLARI İÇEREN NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/94752989016 Kasım 201631 Ekim 2016KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA II KAPSAMINDA TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ ETKİSİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK MÜNFERİT TEDBİRE İLİŞKİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ FİNANSMAN ANLAŞMASINA EK'İN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 60903196627 Eylül 202226 Eylül 2022KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) KAPSAMINDA AKDEDİLEN 2015 YILI TÜRKİYE İÇİN YILLIK EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA 12/8/2022 VE 31/8/2022 TARİHLİ MEKTUPLARIN TEATİSİ YOLUYLA İMZALANAN EKLİ DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6090)
Cumhurbaşkanı 60913196627 Eylül 202226 Eylül 2022KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) KAPSAMINDA AKDEDİLEN 2016 YILI TÜRKİYE İÇİN YILLIK EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA 14/7/2022 VE 5/8/2022 TARİHLİ MEKTUPLARIN TEATİSİ YOLUYLA İMZALANAN EKLİ DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6091)
Cumhurbaşkanı 64243202425 Kasım 202224 Kasım 2022KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) KAPSAMINDA AKDEDİLEN 2018 YILI TÜRKİYE İÇİN YILLIK EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA 10/11/2022 VE 14/11/2022 TARİHLİ MEKTUPLARIN TEATİSİ YOLUYLA İMZALANAN EKLİ DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6424)
2015/74292934230 Nisan 201516 Mart 2015KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) I DÖNEM - IV BİLEŞEN KAPSAMINDA 2013 YILI İTİBARIYLA GERÇEKLEŞEN FON KAYBI DOĞRULTUSUNDA İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI EKİ OLAN MALİ TABLOLARDA VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA AKDEDİLEN FİNANSMAN ANLAŞMASININ BAZI HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN MEKTUP TEATİSİ YOLUYLA YAPILAN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2018/11632304425 Mayıs 20189 Nisan 2018KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA)-GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ ÇERÇEVESİNDE 2012 YILI TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINA 2 NO’LU EK’İN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 5784318908 Temmuz 20227 Temmuz 2022KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA-II) KAPSAMINDA AKDEDİLEN 2014 YILI TÜRKİYE İÇİN ÜLKE EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINDA YER ALAN OPERASYONEL UYGULAMA VE İCRA DÖNEMİ SONA ERME TARİHLERİNİN UZATILMASI HAKKINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA 8/6/2022 VE 23/6/2022 TARİHLİ MEKTUPLARIN TEATİSİ YOLUYLA İMZALANAN EKLİ DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5784)
Cumhurbaşkanı 5785318908 Temmuz 20227 Temmuz 2022KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA-II) KAPSAMINDA AKDEDİLEN 2020 YILI TÜRKİYE İÇİN YILLIK EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA 8/6/2022 VE 23/6/2022 TARİHLİ MEKTUPLARIN TEATİSİ YOLUYLA İMZALANAN EKLİ DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5785)
2016/9227298474 Ekim 201619 Eylül 2016KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA-II) KAPSAMINDA BULGARİSTAN-TÜRKİYE 2014-2020 INTERREG-IPA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMININ UYGULAMA ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/32672833728 Haziran 201225 Mayıs 2012KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ ÇERÇEVESİNDE 2009 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINA ZEYİLNAME NO 1'İN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/41792854026 Ocak 20133 Ocak 2013KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ KAPSAMINDAKİ 2009 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINA ZEYİLNAME NO 2'NİN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/49022868118 Haziran 201310 Haziran 2013KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ- KISIM 1 ÇERÇEVESİNDE 2008 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN?ANLAŞMASINA EK NO 4 İLE İLİŞİK BELGE VE NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/64072903519 Haziran 201421 Mayıs 2014KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ-KISIM 1 ÇERÇEVESİNDE 2011 YILI TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ FİNANSMAN ANLAŞMASINA EK İLE NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/5517288169 Kasım 201321 Ekim 2013KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ-KISIM 2 ÇERÇEVESİNDE 2010 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINA EK NO 1" İLE NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/5613288414 Aralık 201318 Kasım 2013KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ-KISIM 3 ÇERÇEVESİNDE 2010 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINA EK NO 1” İLE NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/33932837031 Temmuz 20125 Temmuz 2012KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI GEÇİŞ DÖNEMİ YARDIMI VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ- KISIM 1 ÇERÇEVESİNDE 2008 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINA EK NO 3 İLE İLİŞİK NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/43292859421 Mart 201311 Şubat 2013KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI GEÇİŞ DÖNEMİ YARDIMI VE KURUMSAL?YAPILANMA BİLEŞENİ 2007 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINA EK NO 2 İLE EK NO 2'YE İLİŞKİN BEYANLARI İÇEREN NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 81233243924 Ocak 202423 Ocak 2024KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI IPA II KAPSAMINDA TARIM VE KIRSAL KALKINMA İÇİN IPARD II YARDIMI 2014-2020 FİNANSMAN ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA 6/12/2023 VE 20/12/2023 TARİHLİ MEKTUPLARIN TEATİSİ YOLUYLA İMZALANAN DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8123)
Cumhurbaşkanı 33033133616 Aralık 202015 Aralık 2020KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI IPA II KAPSAMINDA TARIM VE KIRSAL KALKINMA İÇİN IPARD II YARDIMI 2014-2020 FİNANSMAN ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA MEKTUP TEATİSİ YOLUYLA İMZALANAN EKLİ ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3303)
Cumhurbaşkanı 13043082710 Temmuz 20199 Temmuz 2019KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI IPA II KAPSAMINDA TARIM VE KIRSAL KALKINMA İÇİN IPARD II YARDIMI TAHTINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ADINA AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA DÜZENLENEN VE 8 MAYIS 2017 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 2014-2020 DÖNEMİNE AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1304)
2017/10079300586 Mayıs 201720 Mart 2017KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI IPA II KAPSAMINDA TARIM VE KIRSAL KALKINMA İÇİN IPARD II YARDIMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ADINA AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASI 2014-2020’NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/7135292231 Ocak 201525 Aralık 2014KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI-GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ ÇERÇEVESİNDE 2007 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINA EK NO 3 İLE NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/71662926411 Şubat 20155 Ocak 2015KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI-GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ ÇERÇEVESİNDE 2008 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINA EK NO 5 İLE NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/82062954022 Kasım 201526 Ekim 2015KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI-GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ ÇERÇEVESİNDE 2012 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINA 1 NO’LU EK İLE NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/100963006715 Mayıs 201717 Nisan 2017KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI-GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ ÇERÇEVESİNDE 2013 YILI İÇİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINA 2 NO’LU EK'İN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/83152957123 Aralık 201521 Aralık 2015KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI-GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ ÇERÇEVESİNDE 2013 YILI İÇİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINA I NO’LU EK İLE İLİŞİK NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/62862900823 Mayıs 201421 Nisan 2014KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI-GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ ÇERÇEVESİNDE 2013 YILI TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASI İLE İLİŞİK NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 25753113727 Mayıs 202026 Mayıs 2020KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI-GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ ÇERÇEVESİNDE 2013 YILI TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINDA YER ALAN OPERASYONEL UYGULAMA VE ÖDEMELERE DAİR SONA ERME TARİHLERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA MEKTUP TEATİSİ YOLUYLA İMZALANAN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2575)
2018/117483046127 Haziran 201830 Nisan 2018KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI-GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ- KISIM 2 ÇERÇEVESİNDE 2011 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ FİNANSMAN ANLAŞMASINA EK NO.2’NİN İLİŞİK NOTLARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/12262780029 Aralık 201020 Aralık 2010KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI-GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ-KISIM 1 ÇERÇEVESİNDE 2010 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASI'NIN, ANLAŞMAYA DAİR BEYANLARI İÇEREN NOTALAR İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/40252850219 Aralık 20126 Aralık 2012KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI-GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ-KISIM 1-A ÇERÇEVESİNDE 2012 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASININ ANLAŞMAYA DAİR BEYANLARI İÇEREN NOTALAR İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/25302815123 Aralık 201116 Aralık 2011KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI-GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ-KISIM 1A VE 1B ÇERÇEVESİNDE 2011 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMALARININ, ANLAŞMALARA DAİR BEYANLARI İÇEREN NOTALAR İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/21582805010 Eylül 201115 Ağustos 2011KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI-GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ-KISIM 2 ÇERÇEVESİNDE 2010 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASININ, ANLAŞMAYA DAİR BEYANLARI İÇEREN NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/400128508(Mükerrer)25 Aralık 201226 Kasım 2012KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI-GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ-KISIM 2 ÇERÇEVESİNDE 2011 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASI VE ANLAŞMAYA İLİŞKİN BEYANLARA DAİR NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/68732915625 Ekim 201430 Eylül 2014KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI-GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ-KISIM 2 ÇERÇEVESİNDE 2011 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ FİNANSMAN ANLAŞMASINA EK İLE İLİŞİK NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/20442803019 Ağustos 201118 Temmuz 2011KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI-GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ-KISIM 3 ÇERÇEVESİNDE 2010 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASI'NIN, ANLAŞMA'YA DAİR BEYANLARI İÇEREN NOTALAR İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/40242850219 Aralık 20126 Aralık 2012KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACININ (IPA) 5. BİLEŞENİ KAPSAMINDA IPARD YARDIMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA ÇOK YILLI FİNANSMAN ANLAŞMASINI (2007-2010) DEĞİŞTİREN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/64222902812 Haziran 201421 Mayıs 2014KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACININ (IPA) V. BİLEŞENİ KAPSAMINDA IPARD YARDIMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ NAM VE HESABINA AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA 14 KASIM 2013'TE AKDEDİLEN ÇOK YILLI FİNANSMAN ANLAŞMASINI (2007-2012) DEĞİŞTİREN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
6/80461267314 Ağustos 196714 Nisan 1967KİŞİ HALLERİ İŞLEMLERİNİN DÜZELTİLMESİ KARARLARI İLE İLGİLİ SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/69512540618 Mart 200424 Şubat 2004KİŞİ HALLERİ KONUSUNDA MİLLETLERARASI KARŞILIKLI BİLGİ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/88402972124 Mayıs 20169 Mayıs 2016KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNE EK DENETLEYİCİ MAKAMLAR VE SINIRAŞAN VERİ AKIŞINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN BEYAN İLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
670529703 5 Mayıs 2016 20 Nisan 2016KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNE EK DENETLEYİCİ MAKAMLAR VE SINIRAŞAN VERİ AKIŞINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2016/85762965617 Mart 201629 Şubat 2016KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ'NİN İLİŞİK BEYANLARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/102221536927 Eylül 19755 Haziran 1975KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ HAKKINDA VİYANA SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 45093161228 Eylül 202127 Eylül 2021KÖR, GÖRME ENGELLİ VEYA BAŞKA BİR NEDENLE BASILI MATERYAL OKUMA ENGELLİ KİŞİLERİN YAYIMLANMIŞ ESERLERE ERİŞİMİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA DAİR MARAKEŞ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4509)
2001/25282444527 Haziran 200118 Mayıs 2001KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 58433190022 Temmuz 202221 Temmuz 2022KULLANILMIŞ YAKIT İDARESİNİN VE RADYOAKTİF ATIK İDARESİNİN GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİRLEŞİK SÖZLEŞMEYE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İLİŞİK BEYANLARLA BİRLİKTE KATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5843)
99/135192389028 Kasım 19994 Ekim 1999KUVEYT DEVLETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 29053122728 Ağustos 202027 Ağustos 2020KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI SAVUNMA BAKANLARI ARASINDA İMZALANAN NATO E-3A İŞBİRLİĞİ PROGRAMI ÇOKULUSLU MUTABAKAT MUHTIRASININ NATO HAVADAN ERKEN İHBAR VE KONTROL SİSTEMİNİN MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN EKİNE DAİR ALTINCI DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2905)
2005/86862578715 Nisan 200512 Nisan 2005KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASINDAN SAĞLANAN KREDİNİN 4 ÜNCÜ DİLİMİNİ TEŞKİL EDEN TOPLAM 7.000.000 EURO TUTARINDAKİ KREDİYE İLİŞKİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ADI GEÇEN BANKA ARASINDA İMZALANAN EKLİ TAMAMLAYICI ANLAŞMANIN, 05/04/2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2005/8526257432 Mart 200528 Şubat 2005KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASINDAN SAĞLANAN KREDİYE İLİŞKİN TAMAMLAYICI ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2017/10414301411 Ağustos 201729 Mayıs 2017KÜLTÜR YOLLARINA İLİŞKİN GENİŞLETİLMİŞ KISMİ ANLAŞMAYI TESİS EDEN CM/RES (2010) 53 SAYILI KARARA BEYAN İLE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2017/105373016727 Ağustos 20173 Temmuz 2017KÜLTÜREL İFADELERİN ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ SÖZLEŞMESİNİN ÇEKİNCELER VE BEYANLAR İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/63882531715 Aralık 200330 Ekim 2003

L

LİMAN İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİĞE İLİŞKİN 152 SAYILI SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
93/39672150725 Şubat 19938 Ocak 1993LİSTELENMİŞ SÖZLEŞMELERİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
6/84561268022 Ağustos 196719 Haziran 1967

M

MAKİNALARIN GEREKLİ KORUNMA TERTİBATI İLE TEÇHİZİNE DAİR 119 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
96/87772286330 Aralık 19964 Kasım 1996MALEZYA HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2006/10692262505 Ağustos 200629 Haziran 2006MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE EK İHTİYARİ PROTOKOL'ÜN BEYANLAR VE ÇEKİNCELERLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
98/122822358617 Aralık 199923 Aralık 1998MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI VE İDARİ İŞBİRLİĞİ METODLARINA İLİŞKİN PROTOKOL'ÜN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KARAR
2003/53132505420 Mart 200324 Şubat 2003MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ'NİN KURULMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE CUMURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU ARASINDAKİ MUTABAKAT ZAPTI" İLE "ULUSAL FON'UN KURULMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI"NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/6826253891 Mart 20046 Şubat 2004MERKEZİ VE DOĞU AVRUPA İÇİN BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ ŞARTI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/124481574121 Ekim 197610 Eylül 1976MİLLETLERARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ANAYASASI TADİL BELGESİ HAKKINDA KARAR
6/79901260525 Mayıs 196731 Mart 1967MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLâTI STATÜSÜ" NDE YAPILAN İLİŞİK DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
6/102671298828 Ağustos 196828 Haziran 1968MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI KONFERANSINDA KABUL EDİLEN 116 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/247275457 Nisan 201011 Mart 2010MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASINA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2010/915277161 Ekim 201013 Eylül 2010MİLLETLERARASI PARA FONUNUN ANA SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN BELGELERİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/88881521319 Nisan 19756 Eylül 1974MİLLİ SINIRLAR DIŞINDAKİ İSTASYONLAR TARAFINDAN YAPILAN RADYO YAYINLARININ ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
96/88062286330 Aralık 19967 Kasım 1996MOĞOLİSTAN İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2000/362396515 Şubat 200011 Ocak 2000MOTORLU TAŞITLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/103703010523 Haziran 201729 Mayıs 2017MÜCAVİR ATLANTİK DENİZ BÖLGESİ, AKDENİZ VE KARADENİZ’DEKİ DENİZ MEMELİLERİNİN KORUNMASINA DAİR ANLAŞMAYA ÇEKİNCE VE BEYANLA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
6/107331302614 Ekim 196825 Eylül 1968MÜLTECİLERİN HUKUKî DURUMUNA DAİR PROTOKOLUN 31 TEMMUZ 1968 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR
6/10266129685 Ağustos 19681 Temmuz 1968MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/67402535725 Ocak 20048 Ocak 2004MÜRETTEBATIN GEMİDE BARINMASINA İLİŞKİN (İLAVE HÜKÜMLER) 133 SAYILI SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/64572531917 Aralık 200311 Kasım 2003MÜRETTEBATIN GEMİDE BARINMASINA İLİŞKİN 92 SAYILI SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/19831378218 Mart 197122 Şubat 1971

N

NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI MEMLEKETLERDE TAHSİLİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
8/57251796116 Şubat 198322 Kasım 1982NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
8/5695179516 Şubat 198326 Kasım 1982NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYGULANACAK KANUNA DAİR SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/79502944312 Ağustos 201522 Temmuz 2015NATO KOLLUK İSTİKRAR MÜKEMMELİYET MERKEZİ'NİN (NATO SP COE) KURULUŞU, İDARESİ VE İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ İTALYA, ÇEK CUMHURİYETİ, FRANSA, POLONYA, ROMANYA, İSPANYA, HOLLANDA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
96/81252267220 Haziran 199627 Nisan 1996NESLİ TEHLİKEDE OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME
90/5653 Eylül 19908 Haziran 1990NÜKLEER KAZA HALİNDE ERKEN BİLDİRİM SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
90/5653 Eylül 19908 Haziran 1990NÜKLEER KAZA HALİNDE ERKEN BİLDİRİM SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2001/26432446012 Temmuz 20017 Haziran 2001NÜKLEER SİLAHLARIN YAYILMASININ ÖNLENMESİ ANDLAŞMASINA İLİŞKİN OLARAK GÜVENLİK DENETİMİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI ARASINDAKİ ANLAŞMAYA EK PROTOKOLUN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/3010282868 Mayıs 20122 Nisan 2012NÜKLEER TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME'NİN BİLDİRİM VE ÇEKİNCE İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/106453016424 Ağustos 20173 Temmuz 2017

O

OECD-ANKARA ÇOK TARAFLI VERGİ MERKEZİNDE ÇOK TARAFLI VERGİ PROGRAMININ UYGULANMASI HAKKINDA MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASI VE 1 OCAK 2017 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2012/39282847724 Kasım 20125 Kasım 2012ORTA DOĞU SİNKROTRON IŞIĞI DENEYSEL BİLİM VE UYGULAMALARI ULUSLARARASI MERKEZİ (SESAME) İÇİN FON TEMİNİNE İLİŞKİN BEYAN'IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/29162824223 Mart 20125 Mart 2012ORTA DOĞU SİNKROTRON IŞIĞI DENEYSEL BİLİM VE UYGULAMALARI ULUSLARARASI MERKEZİ (SESAME) STATÜSÜNE İLİŞİK BEYAN İLE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
1031307633 Mayıs 20193 Mayıs 2019ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN EKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İLİŞİK 5/12/2017 TARİHLİ VE 1/2017 SAYILI AB-EFTA ORTAK TRANSİT ORTAK KOMİTESİ KARARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1031)
2005/99202606530 Ocak 200630 Aralık 2005OTOBÜS VE OTOKARLARLA ULUSLARARASI ARIZİ YOLCU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/60772523217 Eylül 200325 Ağustos 2003OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ DEĞİŞİKLİĞİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/60722523217 Eylül 200315 Ağustos 2003OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ'NDE YAPILAN EKLİ DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
97/9882231037 Eylül 199726 Ağustos 1997

Ö

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
281656 Ocak 20125 Aralık 2011ÖZEL SEKTÖR YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ EK KREDİSİ İLE İLGİLİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. İLE ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDAKİ KREDİ VE GARANTİ ANLAŞMALARI
281656 Ocak 20125 Aralık 2011ÖZEL SEKTÖR YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ EK KREDİSİ İLE İLGİLİ TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. İLE ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDAKİ KREDİ VE GARANTİ ANLAŞMALARI
2011/16722792030 Nisan 20114 Nisan 2011ÖZEL SEKTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ KURUMU KURUCU ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/49062868118 Haziran 201310 Haziran 2013ÖZEL SEKTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ KURUMUNUN 11 İNCİ GENEL?KURUL TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN KURUCU ANLAŞMANIN 33 ÜNCÜ MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN GA11/4/432 NOLU KARARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
98/110032334416 Mayıs 199816 Nisan 1998ÖZELLİKLE AFRİKA'DA CİDDİ KURAKLIK VE/VEYA ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ÜLKELERDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
88/131291991126 Ağustos 19884 Temmuz 1988

P

PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/5414288081 Kasım 20132 Eylül 2013PAN-AVRUPA-AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYONUN BEYANDA BULUNMAK SURETİYLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 4618316217 Ekim 20217 Ekim 2021PARİS ANLAŞMASININ İLİŞİK BEYANLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4618)
276292 Temmuz 201023 Aralık 2011PAZARA HAZIRLIK TEKLİFİ İÇİN HİBE ANLAŞMASI PAZARA HAZIRLIK ORTAKLIĞI (PMR) ÇOKLU DONÖR FONU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI İLE YAPILAN ANLAŞMA
2001/26682447224 Temmuz 200115 Haziran 2001PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZARARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE BEYANLARLA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2017/10016300586 Mayıs 201713 Mart 2017

R

RUSYA FEDERASYONU’NUN, “ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞME”YE KATILMASINA İLİŞKİN KABUL BEYANINDA BULUNULMASI HAKKINDA KARAR
99/132772381513 Eylül 199922 Ağustos 1999

S

SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYONU VE İSTİHDAMI HAKKINDA 159 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ HAKKINDA KARAR
2011/18252796111 Haziran 20115 Mayıs 2011SAMSUN LIMANI (TÜRKIYE CUMHURIYETI) VE KAVKAZ LIMANI (RUSYA FEDERASYONU) ÜZERINDEN DEMIRYOLU FERIBOTU ILE ULUSLARARASI KARMA TAŞIMACILIĞIN ORGANIZE EDILMESI HAKKINDA TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI VE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETI ARASINDA ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/562750122 Şubat 20101 Şubat 2010SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELENİN GÜÇLENDİRİLMESİ STRATEJİSİ (2010-2014)'ÜN KABULÜ HAKKINDA KARAR
2013/4865287029 Temmuz 201322 Mayıs 2013SHAPE ULUSLARARASI OKULU İÇİN YENİ TESİSLERİN PLAN VE İNŞASINA FON SAĞLAMAYA İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/53292505218 Mart 200326 Şubat 2003SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BIRLEŞMIŞ MILLETLER SÖZLEŞMESI", "SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BIRLEŞMIŞ MILLETLER SÖZLEŞMESI'NE EK KARA, DENIZ VE HAVA YOLUYLA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI PROTOKOL" VE "SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BIRLEŞMIŞ MILLETLER SÖZLEŞMESI'NE EK İNSAN TICARETININ, ÖZELLIKLE KADIN VE ÇOCUK TICARETININ ÖNLENMESINE, DURDURULMASINA VE CEZALANDIRILMASINA İLIŞKIN PROTOKOL"ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/70972544426 Nisan 200430 Mart 2004SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE EK ATEŞLİ SİLAHLAR, PARÇALARI VE AKSAMLARI İLE MÜHİMMATININ YASADIŞI ÜRETİMİNE VE KAÇAKÇILIĞINA KARŞI PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/7800255756 Eylül 200418 Ağustos 2004SİNEMATOGRAFİK ORTAK YAPIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2006/101322610511 Mart 200628 Şubat 2006SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/79641503715 Ekim 1974SOSYAL GÜVENLİĞİN ASGARİ NORMLARI HAKKINDA 102 NOLU SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
88/126971976323 Mart 198827 Şubat 1988SOVYETLER BİRLİĞİNDEN TEMİN EDİLEN KREDİYLE TÜRKİYE'DE KURULMUŞ SANAYİ TESİSLERİNE AİT 1988 YILI TAKSİT VE FAİZLERİNİN TÜRK İHRAÇ MALLARIYLA ÖDENMESİ HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 80273241429 Aralık 202329 Aralık 2023SPİTSBERGEN İLE İLGİLİ OLARAK 9 ŞUBAT 1920 TARİHİNDE PARİS’TE İMZALANAN ANTLAŞMAYA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8027)
2009/14970272206 Mayıs 200929 Nisan 2009SPORDA DOPİNGE KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞME'YE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
90/6762061726 Ağustos 199023 Temmuz 1990SPORTİF KARŞILAŞMALARDA VE ÖZELLİKLE FUTBOL MAÇLARINDA SEYİRCİLERİN ŞİDDET GÖSTERİLERİNE VE TAŞKINLIKLARINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ"NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/8667296777 Nisan 201621 Mart 2016SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI, ARAŞTIRILMASI, EL KONULMASI, MÜSADERESİ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANINA İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİNİN İLİŞİK BEYANLAR VE ÇEKİNCELER İLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/88472971922 Mayıs 20169 Mayıs 2016SUÇLULARIN İADESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK DÖRDÜNCÜ PROTOKOLÜN İLİŞİK ÇEKİNCE VE BEYANLA ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
671229703 5 Mayıs 2016 26 Nisan 2016SUÇLULARIN İADESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK DÖRDÜNCÜ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2016/88462971922 Mayıs 20169 Mayıs 2016SUÇLULARIN İADESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOLÜN İLİŞİK ÇEKİNCE VE BEYANLA ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
670929703 5 Mayıs 2016 25 Nisan 2016SUÇLULARIN İADESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ. UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2016/88452971922 Mayıs 20169 Mayıs 2016SUÇLULARIN İADESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK ÜÇÜNCÜ PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
671129703 5 Mayıs 2016 26 Nisan 2016SUÇLULARIN İADESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK ÜÇÜNCÜ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2004/7712255701 Eylül 200430 Temmuz 2004SUÇTAN KAYNAKLANAN GELİRLERİN AKLANMASI, ARAŞTIRILMASI, ELE GEÇİRİLMESİ VE EL KONULMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME'NİN BEYANLAR VE ÇEKİNCELER İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
3176226 Şubat 202226 Şubat 2022

T

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK OLAN “TARIMDA EKONOMİK FIRSATLARIN DESTEKLENMESİ” PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERE YÖNELİK OLARAK ALMAN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ KURUMU (GIZ) İLE 9 ŞUBAT 2022 TARİHİNDE İMZALANAN HİBE SÖZLEŞMESİ
7/911345526 Mart 197016 Ocak 1970TARIMDA ASGARİ ÜCRET TESPİTİ USULLERİ HAKKINDA 99 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/1926279844 Temmuz 201124 Mayıs 2011TAŞINIR DONANIM ÜZERİNDEKİ ULUSLARARASI TEMİNATLAR HAKKINDA SÖZLEŞME VE TAŞINIR DONANIM ÜZERİNDEKİ ULUSLARARASI TEMİNATLAR HAKKINDA SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN HAVA ARACI DONANIMINA ÖZGÜ KONULARA DAİR PROTOKOL'ÜN BEYANLAR İLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
8/24871729126 Mart 198124 Şubat 1981TEDHİŞÇİLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ"NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
94/54192193515 Nisan 19947 Mart 1994TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIRLAR ÖTESİ TAŞINIMININ VE BERTARAFININ KONTROLÜNE İLİŞKİN BASEL SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/86621506214 Kasım 197415 Temmuz 1974TEK İŞÇİNİN TAŞIYABİLECEĞİ YÜKÜN AZAMÎ AĞIRLIĞI HAKKINDA 127 SAYILI SÖZLEŞME HAKKINDA KARAR
7/101571536220 Eylül 197520 Haziran 1975TELEVİZYON YAYINLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA ANLAŞMASI PROTOKOLÜNE EK PROTOKOL'UN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/10116153186 Ağustos 197520 Haziran 1975TELEVİZYON YAYINLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA ANLAŞMASI PROTOKOLÜ'NÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/10115153208 Ağustos 197520 Haziran 1975TELEVİZYON YAYINLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
89/142942026022 Ağustos 198923 Haziran 1989TELEVİZYON YAYINLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASI PROTOKOLÜNE EK ÜÇÜNCÜ PROTOKOL (1960)'UN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2002/38212472917 Nisan 20021 Mart 2002TERÖRİST BOMBALAMALARININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/70472544021 Nisan 200418 Mart 2004TERÖRİZM VE SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ÜZERİNE ORTA ASYA VE KAFKASYA BÖLGESEL ÇALIŞTAYI'NA İLİŞKİN ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2002/3801247131 Nisan 20021 Mart 2002TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/10418301422 Ağustos 2017 (Mükerrer)29 Mayıs 2017TIBBİ ÜRÜN SAHTECİLİĞİ VE HALK SAĞLIĞINA TEHDİTLER İÇEREN BENZERİ SUÇLAR HAKKINDA AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİNİN İLİŞİK BEYANLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/79362944211 Ağustos 201522 Temmuz 2015TIR KARNELERİ HİMAYESİNDE ULUSLARARASI EŞYA TAŞINMASINA DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN FARKLI TARİHLERDE KABUL EDİLEN METİNLERİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 62873199425 Ekim 202224 Ekim 2022TIR KARNELERİ HİMAYESİNDE ULUSLARARASI EŞYA TAŞINMASINA DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN OLARAK 14-15 EKİM 2020 TARİHLERİNDE KABUL EDİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN 4 ŞUBAT 2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6287)
Cumhurbaşkanı 62453199122 Ekim 202221 Ekim 2022TIR KARNELERİ HİMAYESİNDE ULUSLARARASI EŞYA TAŞINMASINA DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN OLARAK 5-6 ŞUBAT 2020 TARİHLERİNDE KABUL EDİLEN EKLİ DEĞİŞİKLİKLERİN 25 MAYIS 2021 TARİHİNDEN, 14-15 EKİM 2020 TARİHLERİNDE KABUL EDİLEN İLİŞİK DEĞİŞİKLİĞİN 1 HAZİRAN 2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6245)
Cumhurbaşkanı 6340320001 Kasım 202231 Ekim 2022TIR KARNELERİ HİMAYESİNDE ULUSLARARASI EŞYA TAŞINMASINA DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN OLARAK 9-11 ŞUBAT 2021 TARİHLERİNDE KABUL EDİLEN EKLİ DEĞİŞİKLİKLERİN 25 HAZİRAN 2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6340)
10593077010 Mayıs 20199 Mayıs 2019TIR KARNELERİ HİMAYESİNDE ULUSLARARASI EŞYA TAŞINMASINA DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESİNİN 1, 3, 6, 11 VE 38 İNCİ MADDELERİNE İLİŞKİN OLARAK 12 EKİM 2017 TARİHİNDE KABUL EDİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN 3 ŞUBAT 2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1059)
2017/10188300886 Haziran 20171 Mayıs 2017TIR KARNELERİ HİMAYESİNDE ULUSLARARASI EŞYA TAŞINMASINA DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESİNİN 2, 6 VE 7 NUMARALI EKLERİNE İLİŞKİN 10-11 ŞUBAT 2016 TARİHLERİNDE KABUL EDİLEN EKLİ DEĞİŞİKLİKLERİN 1 OCAK 2017 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
308305843 Kasım 20182 Kasım 2018TIR KARNELERİ HİMAYESİNDE ULUSLARARASI EŞYA TAŞINMASINA DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESİNİN 6, 8 VE 9 NUMARALI EKLERİNE İLİŞKİN OLARAK 12 EKİM 2017 TARİHİNDE KABUL EDİLEN EKLİ DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 308)
2003/63782531412 Aralık 200330 Ekim 2003TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/58932894215 Mart 201427 Ocak 2014TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2005/8513257509 Mart 200521 Şubat 2005TİCARİ KARAYOLU TAŞITLARININ GEÇİCİ İTHALİNE İLİŞKİN GÜMRÜK SÖZLEŞMESİ'NE TARAF OLUNMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 25783113828 Mayıs 202027 Mayıs 2020TRANSİT VE ULAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (LAPİS LAZULİ GÜZERGÂH ANLAŞMASI)'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2578)
10583077010 Mayıs 20199 Mayıs 2019TÜRK AKADEMİSİNİN MALİ ESASLARINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1058)
2012/39542850421 Aralık 201212 Kasım 2012TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ SEKRETARYASININ MALİ ESASLARINA İLİŞKİN ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/7002764215 Temmuz 201013 Temmuz 2010TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ'NİN KURULMASINA DAİR NAHÇIVAN ANLAŞMASI"NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
84/84561857211 Kasım 198427 Ağustos 1984TÜRK HÜKÜMETİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ARASINDA TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ PROGRAMI ANLAŞMASI HAKKINDA KARAR
2005/94442596311 Ekim 200523 Eylül 2005TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI BRATİSLAVA BÖLGESEL MERKEZİ ARASINDA BRATİSLAVA'DAKİ UNDP BÖLGESEL MERKEZİNDEKİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/25852817314 Ocak 201228 Kasım 2011TÜRK KAMU GÖREVLİLERİNİN AVRUPA KOMİSYONU'NDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
1033307633 Mayıs 20193 Mayıs 2019TÜRK KÜLTÜR VE MİRASI VAKFININ MALİ ESASLARINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1033)
Cumhurbaşkanı 79483239813 Aralık 202312 Aralık 2023TÜRK YATIRIM FONU KURULUŞ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7948)
2011/21292803827 Ağustos 20111 Ağustos 2011TÜRKIYE CUMHURIYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (İPA) SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ BİLEŞENİ KAPSAMINDA TÜRKİYE'NİN ENPİ KARADENİZ HAVZASI PROGRAMI'NA KATILIMININ FİNANSMANİNA İLİŞKİN PROGRAM HAKKINDA 2010 YILI FINANSMAN ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/26192815830 Aralık 201120 Aralık 2011TÜRKIYE CUMHURİYETI HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMISYONU ARASINDA IPA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ BILEŞENI KAPSAMINDA TÜRKIYE'NİN AVRUPA KOMŞULUK VE ORTAKLIK ARACI (ENPI) KARADENİZ HAVZASI PROGRAMI'NA KATILIMININ FINANSMANINA İLİŞKİN PROGRAM HAKKINDA 2011 YILI FINANSMAN ANLAŞMASI ILE ANLAŞMAYA İLİŞKİN BEYANLARI İÇEREN NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
92/29572124128 Mayıs 199222 Nisan 1992TÜRKİYE CUMHURİYETİ - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA KARMA EKONOMİK KOMİSYONU ONİKİNCİ DÖNEM PROTOKOLU EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİN YENİ YAPILANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 22773107420 Mart 202020 Mart 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA 10 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE İMZALANAN EKLİ TÜRKİYE İÇİN ÇEVRE VE İKLİM EYLEMİ ÇOK YILLI EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA 3 NO’LU DEĞİŞİKLİĞİN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2277)
3523060120 Kasım 201819 Kasım 2018TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA 12 EKİM 2018 TARİHİNDE ANKARA’DA İMZALANAN EKLİ IPA II 2017 YILI TÜRKİYE İÇİN YILLIK EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASININ İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 352)
Cumhurbaşkanı 84073252927 Nisan 202426 Nisan 2024TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA 13 EKİM 2023 TARİHİNDE ANKARA’DA İMZALANAN EKLİ (INTERREG VI-B) NEXT AKDENİZ HAVZASI (NEXT MED) İŞBİRLİĞİ PROGRAMINA İLİŞKİN FİNANSMAN ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8407)
9873075019 Nisan 201918 Nisan 2019TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA 14 AĞUSTOS 2006 TARİHİNDE LONDRA’DA İMZALANAN VE 2/3/2017 TARİHLİ VE 6910 SAYILI KANUNLA ONAYLANMASI UYGUN BULUNAN “KITA SAHANLIĞINDA BULUNAN SABİT PLATFORMLARIN GÜVENLİĞİNE KARŞI YASADIŞI EYLEMLERİN ÖNLENMESİNE DAİR PROTOKOLE AİT 2005 PROTOKOLܔNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 987)
Cumhurbaşkanı 73833224915 Temmuz 202314 Temmuz 2023TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA 16 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE ANKARA’DA İMZALANAN EKLİ 2019 YILI TÜRKİYE İÇİN YILLIK EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMALARINA 1 NO’LU DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7383)
Cumhurbaşkanı 81243243924 Ocak 202423 Ocak 2024TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA 20 ARALIK 2023 TARİHİNDE ANKARA’DA İMZALANAN 2015 YILI TÜRKİYE İÇİN ÜLKE EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA 2 NO’LU ZEYİLNAMENİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8124)
Cumhurbaşkanı 39123146828 Nisan 202127 Nisan 2021TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA 25 MART 2021 TARİHİNDE İMZALANAN EKLİ 2020 YILI TÜRKİYE İÇİN YILLIK EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASININ İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3912)
Cumhurbaşkanı 8311325126 Nisan 20245 Nisan 2024TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA 28 ARALIK 2023 TARİHİNDE ANKARA’DA İMZALANAN EKLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI IPA III KAPSAMINDA TARIM VE KIRSAL KALKINMA İÇİN IPARD III YARDIMI 2021-2027 FİNANSMAN ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8311)
Cumhurbaşkanı 18113096329 Kasım 201928 Kasım 2019TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA 30 EKİM 2019 TARİHİNDE ANKARA’DA İMZALANAN 2018 YILI TÜRKİYE İÇİN YILLIK EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASININ İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1811)
Cumhurbaşkanı 79963241328 Aralık 202327 Aralık 2023TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA 30 KASIM 2023 TARİHİNDE İMZALANAN EKLİ 2022 YILI İÇİN TÜRKİYE’YE YÖNELİK YILLIK EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASININ İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7996)
Cumhurbaşkanı 7746323572 Kasım 20231 Kasım 2023TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA 31 TEMMUZ 2023 TARİHİNDE ANKARA'DA İMZALANAN EKLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BİRLİK PROGRAMI OLAN DİJİTAL AVRUPA PROGRAMINA (2021-2027) KATILIMI KONUSUNDA ANLAŞMANIN 1 OCAK 2023 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7746)
Cumhurbaşkanı 66113205627 Aralık 202227 Aralık 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA 6 ARALIK 2022 TARİHİNDE İMZALANAN EKLİ 2021 YILI TÜRKİYE İÇİN YILLIK EYLEM PLANINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASININ İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6611)
2017/10167300886 Haziran 20171 Mayıs 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BAKANLIĞI ARASINDA BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE GİRİŞİMCİLİK ALANINDA İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 53283178319 Mart 202218 Mart 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BAŞKANLIK İŞLERİ BAKANLIĞI ULUSAL METEOROLOJİ MERKEZİ ARASINDA METEOROLOJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5328)
Cumhurbaşkanı 1399308513 Ağustos 20192 Ağustos 2019TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ARASINDA İŞLEVSEL VE YAPISAL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLܒNE EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1399)
2012/31092828810 Mayıs 201216 Nisan 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ARASINDA GENÇLİK VE SPOR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ'NÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/88992975830 Haziran 20166 Haziran 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARASINDA TÜKETİCİLERİN KORUNMASI KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/94002988915 Kasım 201617 Ekim 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI ARASINDA ESNAF VE SANATKARLARA YÖNELİK İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/89002975729 Haziran 20166 Haziran 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI ARASINDA ORTAK GÜMRÜK KOMİTESİ KURULMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
3643060423 Kasım 201823 Kasım 2018TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) HÜKÛMETİ ARASINDA TÜRKİYE-KKTC İKİLİ SUALTI TAARRUZ (SAT)/ÖZEL HAREKÂT TİMLERİ MÜŞTEREK TATBİKATLARININ İCRASINA İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 364)
2011/1953279855 Temmuz 20117 Haziran 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETI VE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMISYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESI YARDIM ARACI (IPA) SINIR ÖTESI İŞBIRLIĞI BILEŞENI KAPSAMINDA TÜRKIYE'NIN ENPI KARADENIZ HAVZASI PROGRAMI'NA KATILIMININ FINANSMANINA İLIŞKIN PROGRAM HAKKINDA 2008 YILI FINANSMAN ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/812750324 Şubat 201021 Ocak 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ (DONÖR) İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP) ARASINDA İMZALANAN "ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN MALİYETLERİNİ PAYLAŞIM ANLAŞMASI"NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/36172840811 Eylül 201231 Temmuz 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ (DONÖR) İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP) ARASINDA UNDP KALKINMADA ÖZEL SEKTÖR KURUM FONUNA KATKI İLE İLGİLİ ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
97/104342321731 Aralık 199717 Aralık 1997TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/17072794728 Mayıs 201115 Nisan 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ASYA KALKINMA BANKASI ARASINDA ASYA KALKINMA BANKASININ BÖLGESEL OFİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/10107300886 Haziran 201717 Nisan 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ADINA AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE’YE İLİŞKİN ‘BÖLGESEL KALKINMA’ BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI ‘BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK’ OPERASYONEL PROGRAMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN FİNANSMAN ANLAŞMASI İLE İLİŞİK NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/100953006715 Mayıs 201717 Nisan 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ADINA AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE’YE İLİŞKİN ‘BÖLGESEL KALKINMA’ BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI ‘ÇEVRE’ OPERASYONEL PROGRAMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN FİNANSMAN ANLAŞMASI İLE İLİŞİK NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/10080300619 Mayıs 201720 Mart 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ADINA AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE’YE İLİŞKİN ‘BÖLGESEL KALKINMA’ BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI ‘ULAŞTIRMA’ OPERASYONEL PROGRAMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN FİNANSMAN ANLAŞMASI İLE İLİŞİK NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/98823000411 Mart 20176 Şubat 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ADINA AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE’YE İLİŞKİN “İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BİLEŞENİ” ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI “İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI” İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN FİNANSMAN ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 8066324216 Ocak 20245 Ocak 2024TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA (INTERREG VI-A) IPA TÜRKİYE-BULGARİSTAN PROGRAMINA İLİŞKİN FİNANSMAN ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8066)
2016/85842965617 Mart 201611 Ocak 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA İMZALANAN 2015 YILI TÜRKİYE İÇİN YILLIK AKSİYON PROGRAMINA AİT EKLİ “FİNANSMAN ANLAŞMASI” İLE İLİŞİK NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/86992968616 Nisan 201621 Mart 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA İMZALANAN TÜRKİYE İÇİN ÇOK-YILLI ÇEVRE VE İKLİM EYLEMİ EYLEM PROGRAMINA AİT “FİNANSMAN ANLAŞMASI”NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/85932969121 Nisan 201614 Mart 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA İMZALANAN TÜRKİYE İÇİN ÇOK-YILLI REKABETÇİLİK VE YENİLİK EYLEM PROGRAMINA AİT “FİNANSMAN ANLAŞMASI”NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/10760301982 Ekim 201715 Ağustos 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA İMZALANAN TÜRKİYE İÇİN ÇOK-YILLI ULAŞTIRMA ÜLKE EYLEM PROGRAMINA AİT EKLİ “FİNANSMAN ANLAŞMASI” İLE İLİŞİK NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/83012956719 Aralık 201514 Aralık 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA İMZALANAN TÜRKİYE İÇİN YILLIK AKSİYON PROGRAMI’NA AİT EKLİ FİNANSMAN ANLAŞMASI İLE İLİŞİK NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/414928532(Mükerrer)18 Ocak 201331 Aralık 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE'YE İLİŞKİN "BÖLGESEL KALKINMA" BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI "BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK" OPERASYONEL PROGRAMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN FİNANSMAN ANLAŞMASI'NIN ANLAŞMAYA DAİR BEYANLARI İÇEREN NOTALAR İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/414828532(Mükerrer)18 Ocak 201331 Aralık 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE'YE İLİŞKİN "BÖLGESEL KALKINMA" BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI "ÇEVRE" OPERASYONEL PROGRAMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN FİNANSMAN ANLAŞMASI'NIN ANLAŞMAYA DAİR BEYANLARI İÇEREN NOTALAR İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/414728532(Mükerrer)18 Ocak 201331 Aralık 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE'YE İLİŞKİN "BÖLGESEL KALKINMA" BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI "ULAŞTIRMA" OPERASYONEL PROGRAMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN FİNANSMAN ANLAŞMASI'NIN ANLAŞMAYA DAİR BEYANLARI İÇEREN NOTALAR İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/415028532(Mükerrer)18 Ocak 201331 Aralık 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE'YE İLİŞKİN "İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ" BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI OPERASYONEL PROGRAM "İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI" İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/28092824627 Mart 20126 Şubat 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE'YE İLİŞKİN "İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ" BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI "İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ" OPERASYONEL PROGRAMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN ANLAŞMA'DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 9 VE 13 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE MEKTUP TEATISI YOLUYLA İMZALANAN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/12202780029 Aralık 201020 Aralık 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE'YE İLİŞKİN BÖLGESEL KALKINMA BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASI VE BU ANLAŞMAYI DEĞİŞTİREN ANLAŞMA'NIN, DEĞİŞİKLİK ANLAŞMASINA DAİR BEYANLARI İÇEREN NOTALAR İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/12182780029 Aralık 201020 Aralık 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE'YE İLİŞKİN BÖLGESEL KALKINMA BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASI VE BU ANLAŞMAYI DEĞİŞTİREN ANLAŞMANIN, DEĞİŞİKLİK ANLAŞMASINA DAİR BEYANLARI İÇEREN NOTALAR İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/12202780029 Aralık 201020 Aralık 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE'YE İLİŞKİN BÖLGESEL KALKINMA BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI ULAŞTIRMA OPERASYONEL PROGRAMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASI VE BU ANLAŞMAYI DEĞİŞTİREN ANLAŞMANIN, DEĞİŞİKLİK ANLAŞMASINA DAİR BEYANLARI İÇEREN NOTALAR İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/82112954022 Kasım 20159 Kasım 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE’YE İLİŞKİN ‘BÖLGESEL KALKINMA’ BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI 'ÇEVRE' OPERASYONEL PROGRAMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN FİNANSMAN ANLAŞMASI İLE İLİŞİK NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/62472900722 Mayıs 20147 Nisan 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE'YE İLİŞKİN 'BÖLGESEL KALKINMA' BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI 'BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK' OPERASYONEL PROGRAMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN FİNANSMAN ANLAŞMASI İLE İLİŞİK NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/62612900722 Mayıs 201418 Nisan 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA IPA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ BİLEŞENİ KAPSAMINDA TÜRKİYE'NİN ENPI KARADENİZ HAVZASI PROGRAMI'NA KATILIMININ FİNANSMANINA İLİŞKİN PROGRAM HAKKINDA 2008 YILI FİNANSMAN ANLAŞMASINA DAİR ZEYİLNAME NO 2'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/62742901227 Mayıs 201421 Nisan 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA IPA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ BİLEŞENİ KAPSAMINDA TÜRKİYE'NİN ENPI KARADENİZ HAVZASI PROGRAMI'NA KATILIMININ FİNANSMANINA İLİŞKİN PROGRAM HAKKINDA 2010 YILI FİNANSMAN ANLAŞMASINA DAİR ZEYİLNAME NO 1'İN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/62642900722 Mayıs 201418 Nisan 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA IPA SINIR?ÖTESİ İŞBİRLİĞİ BİLEŞENİ KAPSAMINDA TÜRKİYE'NİN ENPI KARADENİZ HAVZASI PROGRAMI'NA KATILIMININ FİNANSMANINA İLİŞKİN PROGRAM HAKKINDA 2009 YILI FİNANSMAN ANLAŞMASINA DAİR ZEYİLNAME NO 1'İN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/109173027014 Aralık 20172 Ekim 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE’YE İLİŞKİN ‘BÖLGESEL KALKINMA’ BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELIK ÇOK YILLI ‘ULAŞTIRMA’ OPERASYONEL PROGRAMI ILE İLGILI FINANSMAN ANLAŞMASINI DEĞIŞTIREN FINANSMAN ANLAŞMASI ILE İLIŞIK NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/109533027216 Aralık 201730 Ekim 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE’YE İLİŞKİN ‘BÖLGESEL KALKINMA’ BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELIK ÇOK YILLI ‘ULAŞTIRMA’ OPERASYONEL PROGRAMI ILE İLGILI FINANSMAN ANLAŞMASINI DEĞIŞTIREN FINANSMAN ANLAŞMASI ILE İLIŞIK NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 4597316184 Ekim 20214 Ekim 2021TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE’YE İLİŞKİN ‘BÖLGESEL KALKINMA’ BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI ‘BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK’ OPERASYONEL PROGRAMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN FİNANSMAN ANLAŞMASININ İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4597)
Cumhurbaşkanı 21773105328 Şubat 202028 Şubat 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE’YE İLİŞKİN ‘BÖLGESEL KALKINMA’ BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI ‘ÇEVRE’ OPERASYONEL PROGRAMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN FİNANSMAN ANLAŞMASININ İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2177)
2015/83132956820 Aralık 201514 Aralık 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE’YE İLİŞKİN “BÖLGESEL KALKINMA” BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI “BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK” OPERASYONEL PROGRAMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN FİNANSMAN ANLAŞMASI VE İLİŞİK NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/83032956719 Aralık 201514 Aralık 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE’YE İLİŞKİN “BÖLGESEL KALKINMA” BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI “BÖLGESEL REKABET EDİLEBİLİRLİK” OPERASYONEL PROGRAMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN FİNANSMAN ANLAŞMASI İLE İLİŞİK NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/83142956820 Aralık 201514 Aralık 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE’YE İLİŞKİN “BÖLGESEL KALKINMA” BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI “ÇEVRE” OPERASYONEL PROGRAMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN FİNANSMAN ANLAŞMASI VE İLİŞİK NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/83042956719 Aralık 201514 Aralık 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE’YE İLİŞKİN “BÖLGESEL KALKINMA” BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI “ULAŞTIRMA” OPERASYONEL PROGRAMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN FİNANSMAN ANLAŞMASI İLE İLİŞİK NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/83112956820 Aralık 201514 Aralık 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE’YE İLİŞKİN “İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ” BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI “İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ” OPERASYONEL PROGRAMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN FİNANSMAN ANLAŞMASI VE İLİŞİK NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/40002850320 Aralık 201226 Kasım 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU ARASINDA IPA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ BİLEŞENİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN ENPI KARADENİZ HAVZASI PROGRAMI’NA KATILIMININ FİNANSMANINA İLİŞKİN PROGRAM HAKKINDA 2007 YILI FİNANSMAN ANLAŞMASINA DAİR ZEYİLNAME NO:1
2011/25152814416 Aralık 20116 Aralık 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE'YE İLİŞKİN "İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BİLEŞENİ" ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN SAĞLANAN TOPLULUK YARDIMINA YÖNELİK ÇOK YILLI "İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI" İLE İLGİLİ FİNANSMAN ANLAŞMASI İLE BU ANLAŞMAYI DEĞİŞTİREN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/464028653(Mükerrer)21 Mayıs 201322 Nisan 2013TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE ANLAŞMA'YA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2007/124872662021 Ağustos 200713 Temmuz 2007TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BAHREYN KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/63802531715 Aralık 200330 Ekim 2003TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
98/108752332122 Nisan 199830 Mart 1998TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BEYAZ RUSYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2018/119113046127 Haziran 20184 Haziran 2018TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA AFET VE ACİL DURUM HALİNDE YARDIM SEVKİYATININ VE YARDIM PERSONELİNE AİT EŞYANIN İTHALAT, İHRACAT VE TRANSİTİNİ HIZLANDIRMAYA YÖNELİK ÖNLEMLERİN ALINMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/94022988915 Kasım 201617 Ekim 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE YÖNELİK İSTANBUL EYLEM PLANININ UYGULANMASININ ARA DÖNEMDE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ DÜZENLEMELERİ HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/3985284896 Aralık 201226 Kasım 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA, 19-23 KASIM 2012 TARİHLERİNDE ANTALYA'DA DÜZENLENECEK OLAN "ORTA VE YAKIN DOĞU'DA YASADIŞI UYUŞTURUCU TİCARETİ VE BAĞLANTILI KONULAR ALT KOMİSYONU 47 NCİ TOPLANTISI"NA İLİŞKİN MEKTUP TEATİSİ YOLUYLA AKDEDİLEN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/6906291709 Kasım 201413 Ekim 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ BİRİMİ (BM KADIN) ARASINDA BM KADIN AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGE OFİSİ'NİN İSTANBUL'DA KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/6508290548 Temmuz 201416 Haziran 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU ARASINDA MYANMAR YARDIM KATKISI ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 4542316151 Ekim 202130 Eylül 2021TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ SEKRETARYASI ARASINDA ANKARA GİRİŞİMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ SEKRETARYASI ARASINDA ANKARA GİRİŞİMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN 4 NİSAN 2016 TARİHİNDE BONN’DA İMZALANAN ANLAŞMAYI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4542)
Cumhurbaşkanı 13233083720 Temmuz 201919 Temmuz 2019TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA GIDA PROGRAMI ARASINDA TEMEL ANLAŞMA’YA EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1323)
2003/60672523015 Eylül 200314 Ağustos 2003TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA GIDA PROGRAMI ARASINDA TEMEL ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 53503178824 Mart 202223 Mart 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN TEKNOLOJİ BANKASI ARASINDA TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ BANKASINA FİNANSAL KATKISININ YENİLENMESİ HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5350)
2009/146252714316 Şubat 200926 Ocak 2009TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (GTÖ) ARASINDA İMZALANAN "GTÖ ORTA ASYA ALT BÖLGE OFİSİ ANLAŞMASI"NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2183057625 Ekim 201823 Ekim 2018TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNEY-GÜNEY İŞBİRLİĞİ OFİSİ ARASINDA MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 218)
2015/7711293797 Haziran 201513 Mayıs 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (BMKP) ARASINDA ÜÇÜNCÜ TARAF MALİYET PAYLAŞIMI ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/59792892627 Şubat 201424 Şubat 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI AVRUPA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU BÖLGESEL HİZMET MERKEZİNİN İSTANBUL'DA KURULMASINA İLİŞKİN?ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/64202902812 Haziran 201421 Mayıs 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
11953081326 Haziran 201925 Haziran 2019TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1195)
2012/30132828810 Mayıs 20122 Nisan 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA ORTAKLIK ÇERÇEVE ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/35562840811 Eylül 201230 Temmuz 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA UNDP-İSTANBUL ULUSLARARASI KALKINMADA ÖZEL SEKTÖR MERKEZİNİN (IICPSD) KURULUŞU İLE İLGİLİ ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/5565288436 Aralık 20134 Kasım 2013TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA ÜÇÜNCÜ TARAF MALİYET PAYLAŞIMI ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2018/11629304425 Mayıs 20189 Nisan 2018TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ ARASINDA EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASININ İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2009/150732727127 Haziran 20092 Haziran 2009TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SINAİ KALKINMA ÖRGÜTÜ (BMSKÖ) ARASINDAKİ ULUSLARARASI HİDROJEN ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ MERKEZİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ (UHETEM) PROJE'SİNİN SÜRESİNİN 31 ARALIK 2010'A KADAR UZATILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/110593029912 Ocak 201820 Kasım 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SINAİ KALKINMA ÖRGÜTÜ (UNIDO) ARASINDA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ İÇİN TÜRKİYE’DE BİR UNIDO MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜK SÜRESİNİN 15 ŞUBAT 2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 5 YILLIK BİR DÖNEM İÇIN UZATILMASINA İLIŞKIN MEKTUPLARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
6/102961299710 Eylül 19681 Temmuz 1968TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER/FAO DÜNYA GIDA PROGRAMI ARASINDA, DÜNYA GIDA PROGRAMI YARDIMI İLE İLGİLİ TEMEL ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/26242817112 Ocak 201216 Aralık 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/56612885417 Aralık 201318 Kasım 2013TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) ARASINDA EİT TURİZM TEŞVİK FONUNA 50.000 ABD DOLARI HİBE SAĞLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 55333182227 Nisan 202226 Nisan 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EĞİTİM ENSTİTÜSÜ (EİTEE) ARASINDA EİTEE’NİN HAK, AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARINA DAİR EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5533)
Cumhurbaşkanı 60803195415 Eylül 202215 Eylül 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI ARASINDA OECD ANKARA ÇOK TARAFLI VERGİ MERKEZİ’NDE ÇOK TARAFLI VERGİ PROGRAMININ UYGULANMASI HAKKINDA MUTABAKAT MUHTIRASININ 1 OCAK 2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6080)
2004/7501255124 Temmuz 200418 Haziran 2004TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ESTONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI İLE EKİ PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2007/12450266089 Ağustos 200726 Haziran 2007TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI
2011/12732784816 Şubat 20113 Ocak 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GELİŞEN SEKİZ ÜLKE SEKRETARYASI ARASINDA MERKEZ ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
86/106021916515 Temmuz 198616 Nisan 1986TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE HAŞİMİ ÜRDÜN KRALLIĞI ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE DİĞER BAZI HUSUSLARI DÜZENLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/6157252549 Ekim 20031 Eylül 2003TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN, GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/10322300897 Haziran 20171 Mayıs 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSLAM KALKINMA BANKASI GRUBU ARASINDA TÜRKİYE VE İKB ÜYE ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARET VE YATIRIMLARIN TEŞVİKİ İÇİN İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
87/117781946924 Mayıs 198714 Mayıs 1987TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN RO-RO HATTININ İŞLETİLMESİ HAKKINDAKİ ANLAŞMA HAKKINDA KARAR
Bakanlar Kurulu 2003/5718251584 Temmuz 20034 Haziran 2003TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ (KEİ) ÖRGÜTÜ ARASINDA KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ (KEİPA) ULUSLARARASI SEKRETERYASI İÇİN EVSAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2005/83592570725 Ocak 200512 Ocak 2005TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KARADENİZ LİMAN DEVLETİ KONTROLÜ SEKRETARYASI ARASINDA İMZALANAN, YÖNETİM MERKEZİ ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/5925251927 Ağustos 200310 Temmuz 2003TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KARADENİZ'İN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI KOMİSYONU ARASINDA MERKEZ ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2008/13187267785 Şubat 20084 Şubat 2008TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASINA DAİR ANLAŞMA
715830639 28 Aralık 2018 25 Aralık 2018TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI İLE ANLAŞMAYA DAİR PROTOKOL VE MEKTUPLARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
96/8664228118 Kasım 199630 Eylül 1996TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 64163202324 Kasım 202223 Kasım 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 14 NİSAN 2022 TARİHİNDE İMZALANAN İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI - EK ANLAŞMA-NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6416)
Cumhurbaşkanı 20823102531 Ocak 202030 Ocak 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 20 TEMMUZ 2019 TARİHİNDE İMZALANAN İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ TADİLİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2082)
2017/10164300886 Haziran 20171 Mayıs 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 24 MART 2008 TARİHİNDE İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 76353231116 Eylül 202315 Eylül 2023TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 8/8/2022 VE 2/9/2022 TARİHLERİNDE ANKARA’DA İMZALANAN SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7635)
Cumhurbaşkanı 37113142920 Mart 202119 Mart 2021TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA AFET VE ACİL DURUMLAR YÖNETİMİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3711)
2001/30202455920 Ekim 200129 Ağustos 2001TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA BALIKÇILIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLU'NUN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 76363231116 Eylül 202315 Eylül 2023TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA BRTK RADYO FREKANSLARININ GÜNCELLENMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7636)
2016/97262995824 Ocak 201727 Aralık 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇALIŞMA, SOSYAL GÜVENLİK VE İSTİHDAM ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/59822894114 Mart 20145 Şubat 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/79462944312 Ağustos 201522 Temmuz 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/88072971315 Mayıs 201625 Nisan 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE YÖNETİMİ ALANINDA İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 4223315347 Temmuz 20216 Temmuz 2021TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA E-DEVLET HİZMETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLܒNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4223)
2005/9187258986 Ağustos 200514 Temmuz 2005TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA EKONOMİK VE MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ'NE EK PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2006/108832630227 Eylül 200611 Ağustos 2006TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA EKONOMİK VE MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2007/124862660910 Ağustos 200713 Temmuz 2007TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA EKONOMİK VE MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ'NÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/4246285516 Şubat 201322 Ocak 2013TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA EKONOMİK VE MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ'NÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 37123142920 Mart 202119 Mart 2021TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3712)
Cumhurbaşkanı 6647320656 Ocak 20235 Ocak 2023TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GEÇİTKALE HAVA MEYDANI ENERJİ NAKİL HATLARININ DEPLASE EDİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6647)
Cumhurbaşkanı 66713207011 Ocak 202310 Ocak 2023TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GENÇLİK VE SPOR ALANINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6671)
2015/7930294398 Ağustos 201522 Temmuz 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURTDIŞI KOORDİNASYON OFİSİNİN KURULMASI VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/17042794728 Mayıs 20118 Nisan 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KAÇAKÇILIĞIN TESPİTİ VE ÖNLENMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/89612975729 Haziran 201613 Haziran 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 15333088713 Eylül 201912 Eylül 2019TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1533)
2013/5342287898 Ekim 20132 Eylül 2013TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İLAHİYAT KOLEJİ YURTLARININ İŞLETİLMESİNE DAİR PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2009/156832744830 Aralık 200915 Aralık 2009TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN "EKONOMİK VE MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ"NÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2008/141232702212 Ekim 20085 Eylül 2008TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN "SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMA"NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2006/106522622713 Temmuz 20063 Temmuz 2006TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN EKONOMİK VE MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNE 2. EK PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/5380250683 Nisan 200321 Mart 2003TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN, DENİZCİLİK ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/2186280499 Eylül 201122 Ağustos 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İSTATİSTİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ'NÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/7368293186 Nisan 20152 Mart 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KAYITLI POSTA, ON-LİNE HAVALE VE TAHSİLAT HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/9226298496 Ekim 201619 Eylül 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KKTC’DE BULUNAN VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYON İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2018/112913034527 Şubat 201817 Ocak 2018TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KKTC’DE KURULACAK KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ (KGYS) VE SINIR KAPILARINDA YAPILACAK GÜVENLİK ARTTIRICI ÇALIŞMALARA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 3037312611 Ekim 20201 Ekim 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KKTC’YE YAPILACAK LEFKOŞA 100 YATAKLI PANDEMİ HASTANESİ VE LEFKOŞA 500 YATAKLI HASTANE YAPIMINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3037)
Cumhurbaşkanı 84043252927 Nisan 202426 Nisan 2024TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KOYUN KEÇİ ÇİÇEK AŞISININ (PENPOX) HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8404)
2012/29222824223 Mart 201227 Şubat 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETI'NİN SU İHTIYACININ KARŞILANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMETLERARASI ÇERÇEVE ANDLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 55113181823 Nisan 202222 Nisan 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5511)
Cumhurbaşkanı 58443190022 Temmuz 202221 Temmuz 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ORMANCILIK ALANINDA ARAZÖZ HİBESİ YAPILMASINA DAİR ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5844)
2015/77802941311 Temmuz 20154 Mayıs 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ORMANCILIK ALANINDA YARDIM VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/98853001017 Mart 20176 Şubat 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA POSTA SÜREÇLERİNDE KULLANILAN VE OFFLİNE OLARAK ÇALIŞAN YAZILIMIN ONLİNE YAPIYA GEÇİRİLMESİ, PTTMATİK CİHAZLARI KURULUMU İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE VE ELEKTRONİK HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/89622975830 Haziran 201613 Haziran 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMA HAKKINDA KARAR
2013/44672861410 Nisan 201311 Mart 2013TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMA’NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/76652937231 Mayıs 201517 Nisan 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2013/51192871926 Temmuz 201317 Haziran 2013TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2014/58732894215 Mart 201427 Ocak 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2016/94682989016 Kasım 201631 Ekim 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2018/11407303792 Nisan 20188 Ocak 2018TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
10623077010 Mayıs 20199 Mayıs 2019TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1062)
Cumhurbaşkanı 23203108228 Mart 202027 Mart 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2320)
Cumhurbaşkanı 2828312056 Ağustos 20205 Ağustos 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2828)
Cumhurbaşkanı 4541316151 Ekim 202130 Eylül 2021TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4541)
Cumhurbaşkanı 80303241429 Aralık 202329 Aralık 2023TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİHAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8030)
Cumhurbaşkanı 59803193425 Ağustos 202224 Ağustos 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5980)
Cumhurbaşkanı 28973122728 Ağustos 202027 Ağustos 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR MUTABAKAT ZAPTININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2897)
Cumhurbaşkanı 32823133010 Aralık 20209 Aralık 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR MUTABAKAT ZAPTININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3282)
Cumhurbaşkanı 38593146222 Nisan 202121 Nisan 2021TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR MUTABAKAT ZAPTININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3859)
2011/15042790615 Nisan 201124 Şubat 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMAYA EK PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
11973081326 Haziran 201925 Haziran 2019TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAHİL GÜVENLİK ALANINDA DESTEK VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1197)
Cumhurbaşkanı 13213083720 Temmuz 201919 Temmuz 2019TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1321)
Cumhurbaşkanı 14723086016 Ağustos 201915 Ağustos 2019TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ UYGULANMASINA İLİŞKİN İDARİ ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1472)
Cumhurbaşkanı 77313235025 Ekim 202324 Ekim 2023TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET ALANINDA İŞBİRLİĞİ YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7731)
2017/10152300831 Haziran 201717 Nisan 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SU TEMİNİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMETLER ARASI ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
4603062312 Aralık 201811 Aralık 2018TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TARIM ALANINDA TEKNİK, BİLİMSEL VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 460)
Cumhurbaşkanı 4476315917 Eylül 20216 Eylül 2021TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARETİN VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4476)
Cumhurbaşkanı 52883177612 Mart 202211 Mart 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TURİZM İŞBİRLİĞİ EYLEM PLANININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5288)
Cumhurbaşkanı 66703207011 Ocak 202310 Ocak 2023TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TURİZM İŞBİRLİĞİ EYLEM PLANININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6670)
91/20172094530 Temmuz 199118 Temmuz 1991TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ TÜRKİYE CUNHURİYETİ'NE PASAPORT YERİNE KİMLİK BELGESİ İLE SEYAHAT ETMELERİ HAKKINDA KARAR
2017/101953010523 Haziran 20171 Mayıs 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE’DEKİ IŞIK TATBİKATI SIRASINDA EV SAHİBİ ÜLKE TARAFINDAN SAĞLANACAK DESTEK KONUSUNDA MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 76343231116 Eylül 202315 Eylül 2023TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSAL SÜRÜCÜ BELGELERİNİN/SÜRÜŞ EHLİYETLERİNİN KARŞILIKLI OLARAK TANINMASI VE DEĞİŞİMİ ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7634)
Cumhurbaşkanı 13243083720 Temmuz 201919 Temmuz 2019TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSAL SÜRÜCÜ BELGELERİNİN/SÜRÜŞ EHLİYETLERİNİN KARŞILIKLI OLARAK TANINMASI VE DEĞİŞİMİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1324)
2016/94762989117 Kasım 201631 Ekim 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÜRÜN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 31533129031 Ekim 202030 Ekim 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YAPI İŞLERİ ALANINDA MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3153)
Cumhurbaşkanı 31913130111 Kasım 202010 Kasım 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YAPI İŞLERİ ALANINDA MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3153)
2012/30612828810 Mayıs 20122 Nisan 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TARAFINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE YURT AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/64312532422 Aralık 20035 Kasım 2003TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LETONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2000/3492404510 Mayıs 200024 Mart 2000TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİTVANYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/50402871825 Temmuz 201327 Haziran 2013TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MALEZYA HÜKÜMETİ ARASINDA 27 EYLÜL 1994 TARİHİNDE ANKARA'DA İMZALANAN GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/7662255478 Ağustos 200413 Temmuz 2004TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MERKEZİ VE DOĞU AVRUPA İÇİN BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ (BÇM) YÖNETİM KURULU ARASINDA İMZALANAN, TÜRKİYE'DE BÇM'NİN KURULMASI VE FAALİYETLERİ HAKKINDA İKİLİ ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2000/8612412025 Temmuz 20001 Haziran 2000TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/86352968313 Nisan 201614 Mart 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZELLİKLE AFRİKA’DA CİDDİ KURAKLIK VE/VEYA ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ÜLKELERDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ SEKRETARYASI ARASINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER?ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR KONFERANSI ON İKİNCİ OTURUMUNA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
96/87312286330 Aralık 199611 Ekim 1996TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
86/106081909416 Nisan 19861 Mayıs 1986TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ROMANYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KÖSTENCE-İSTANBUL VE TRABZON ARASINDA KARŞILIKLI OLARAK RO-RO GEMİLERİNDE YOLCU VE MOTORLU ARAÇLARIN TAŞINMASINA DAİR ANLAŞMA HAKKINDA KARAR
99/136192390917 Aralık 19993 Kasım 1999TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/6102765427 Temmuz 201021 Haziran 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ VE RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARININ KARŞILIKLI SEYAHATLERİNE İLİŞKİN USULLERE DAİR ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2007/12427266078 Ağustos 20073 Temmuz 2007TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SIRBİSTAN VE KARADAĞ BAKANLAR KURULU ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/74452550628 Haziran 20042 Haziran 2004TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN, GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI İLE EKİ PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2009/14616271303 Şubat 20093 Şubat 2009TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN "GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOL"ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/8275256948 Ocak 2005s20 Aralık 2004TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TAYLAND KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOL'UN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/32812833728 Haziran 201211 Haziran 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ARASINDA TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ SEKRETARYASINA DAİR EVSAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
97/94262301813 Haziran 199712 Mayıs 1997TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKMENİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/103243007120 Mayıs 20171 Mayıs 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KURULU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KURULU ARASINDA VATANDAŞLARIN KARŞILIKLI SEYAHATLERİNE İLİŞKİN USULLERE DAİR ANLAŞMA’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
98/108462332122 Nisan 199818 Mart 1998TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/9149298269 Eylül 20167 Eylül 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ARASINDA ONUNCU AVRUPA BÖLGE TOPLANTISINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2018/118573046026 Haziran 20184 Haziran 2018TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ (IOM) ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ ARASINDA ÖRGÜT VE OFİS’İN TÜRKİYE’DEKİ YASAL STATÜSÜ, AYRICALIKLARI VE BAĞIŞIKLIKLARINA İLİŞKİN ANLAŞMA’YI TADİL EDEN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
710630402 (Mükerrer) 25 Nisan 2018 5 Nisan 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ (IOM) ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ ARASINDA ÖRGÜT VE OFİSİN TÜRKİYEDEKİ YASAL STATÜSÜ AYRICALIKLARI VE BAĞIŞIKLIKLARINA İLİŞKİN ANLAŞMAYI TADİL EDEN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Cumhurbaşkanı 4757316505 Kasım 20214 Kasım 2021TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI KRİMİNAL POLİS TEŞKİLATI-INTERPOL ARASINDA 2021 YILINDA İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK 89. GENEL KURUL OTURUMU VE İCRA KOMİTESİ TOPLANTILARI İÇİN İMTİYAZLAR VE MUAFİYETLERE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4757)
Cumhurbaşkanı 2496311229 Mayıs 20208 Mayıs 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI TARIMSAL KALKINMA FONU (IFAD) ARASINDA IFAD ÜLKE OFİSİ-DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2496)
Cumhurbaşkanı 25603113220 Mayıs 202018 Mayıs 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI TARIMSAL KALKINMA FONU (IFAD) ARASINDA IFAD ÜLKE OFİSİ-DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2560)
722431074 20 Mart 2020 5 Mart 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI TARIMSAL KALKINMA FONU (IFAD) ARASINDA IFAD ÜLKE OFİSİ-DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2011/21252803827 Ağustos 20118 Ağustos 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ TEŞKİLATI (TÜRKSOY) ARASINDA EVSAHİBI ÜLKE ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/1732752013 Mart 201016 Şubat 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UMMAN SULTANLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN "GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI İLE EKİ PROTOKOL"ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/2022752013 Mart 20101 Mart 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YEMEN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN "GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI"NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/1925279844 Temmuz 201124 Mayıs 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YENİ ZELANDA HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/905277216 Ekim 201013 Eylül 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/789276902 Eylül 20104 Ağustos 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2010/857277172 Ekim 201028 Temmuz 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMA'NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2013/41982854026 Ocak 20134 Ocak 2013TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ TARAFINDAN AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI BÜNYESİNDE KURULMASI ÖNGÖRÜLEN BÖLGESEL KONUT EDİNDİRME PROGRAMI FONUNA HİBE SAĞLANMASINA İLİŞKİN KARAR
Cumhurbaşkanı 26643116928 Haziran 202027 Haziran 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA BÖLGE OFİSİ VASITASIYLA DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ARASINDA İNSANİ VE SAĞLIK ACİL DURUMLARINA HAZIRLIKLILIK DSÖ COĞRAFİ AYRIK OFİSİNİN İSTANBUL TÜRKİYE’DE KURULMASINA İLİŞKİN EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2664)
Cumhurbaşkanı 28383122021 Ağustos 202020 Ağustos 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA BÖLGE OFİSİ VASITASIYLA DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ARASINDA İNSANİ VE SAĞLIK ACİL DURUMLARINA HAZIRLIKLILIK DSÖ COĞRAFİ AYRIK OFİSİ'NİN İSTANBUL'DA KURULMASINA İLİŞKİN MALİ ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2838)
2011/17012794728 Mayıs 20118 Nisan 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASININ TÜRKİYE CUMHURİYETİNDEKİ İŞBİRLİĞİ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/6582764215 Temmuz 20106 Temmuz 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA "TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE YÖNELİK AB MALİ YARDIMINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ VE KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) BEŞİNCİ BİLEŞENİ-KIRSAL KALKINMA BİLEŞENİ (IPARD) KAPSAMINDAKİ YARDIMIN UYGULANMASI İÇİN KURALLAR HAKKINDA ANLAŞMA"NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/12212780029 Aralık 201020 Aralık 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA IPA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ BİLEŞENİ KAPSAMINDA TÜRKİYE'NİN ENPI KARADENİZ HAVZASI PROGRAMI'NA KATILIMININ FİNANSMANINA İLİŞKİN PROGRAM HAKKINDA 2009 YILI FİNANSMAN ANLAŞMASI'NIN, ANLAŞMAYA DAİR BEYANLARI İÇEREN NOTALAR İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/109683025529 Kasım 201730 Ekim 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA İMZALANAN “2014 YILI TÜRKİYE ÜLKE AKSİYON PROGRAMINA AİT ÖZEL KOŞULLARI İÇEREN FİNANSMAN ANLAŞMASINA DEĞİŞİKLİK”İN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/111373027822 Aralık 20174 Aralık 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA İMZALANAN 2016 YILI TÜRKİYE İÇİN YILLIK AKSİYON PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASININ İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/2426281302 Aralık 201114 Kasım 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA İMZALANAN KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI GEÇİŞ DÖNEMİ YARDIMINA İLİŞKİN ANLAŞMALAR VE NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 7048321567 Nisan 20236 Nisan 2023TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPARD III) KIRSAL KALKINMA PROGRAMI KAPSAMINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK BİRLİK MALİ YARDIMININ YÖNETİMİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TESİS EDEN SEKTÖREL ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7048)
2012/26392817314 Ocak 20122 Ocak 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE YÖNELİK AB MALİ YARDIMINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ VE KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) BEŞİNCİ BİLEŞENİ-KIRSAL KALKINMA BİLEŞENİ (IPARD) KAPSAMINDAKİ YARDIMIN UYGULANMASI İÇİN KURALLAR HAKKINDA ANLAŞMA'DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN MEKTUP TEATİSİ YOLUYLA İMZALANAN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/59982894215 Mart 201417 Şubat 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE YÖNELİK AB MALİ YARDIMINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ VE KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) BEŞİNCİ BİLEŞENİ-KIRSAL KALKINMA BİLEŞENİ (IPARD) KAPSAMINDAKİ YARDIMIN UYGULANMASI İÇİN KURALLAR HAKKINDA ANLAŞMANIN BAZI HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN EKLİ MEKTUPLARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2008/144502709024 Aralık 200819 Aralık 2008TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) İLE TEMİN EDİLEN YARDIMIN UYGULANMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SAĞLANAN AVRUPA TOPLULUĞU MALİ YARDIMLARIYLA İLGİLİ İŞBİRLİĞİ KURALLARI HAKKINDA ÇERÇEVE ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASINA DAİR KARAR
2011/22862809323 Ekim 201126 Eylül 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ BİLEŞENİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN ENPI KARADENİZ HAVZASI PROGRAMI’NA KATILIMININ FİNANSMANINA İLİŞKİN PROGRAM HAKKINDA 2008 YILI FİNANSMAN ANLAŞMASINA EK NO 1’İN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/94062989016 Kasım 201617 Ekim 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2006/113162637816 Aralık 200623 Kasım 2006TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA GIDA PROGRAMI ARASINDAKİ TEMEL ANLAŞMA'YA EK'İN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
8463072222 Mart 201921 Mart 2019TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ (BMDTÖ) ARASINDA ÜÇÜNCÜ BMDTÖ-UNESCO DÜNYA TURİZM VE KÜLTÜR KONFERANSININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 846)
Cumhurbaşkanı 55183181823 Nisan 202222 Nisan 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO) ARASINDA FTPP VE FTFP KAPSAMINDA GÜNEY-GÜNEY VE ÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ’NE (SSTC) DAİR UYGULAMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5518)
2016/89142975224 Haziran 20166 Haziran 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ ARASINDA GTÖ ORTA ASYA ALT BÖLGE OFİSİNE DAİR ANLAŞMAYA YÖNELİK GTÖ ORTA ASYA ALT BÖLGE OFİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ KONULU TAMAMLAYICI ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/59492894013 Mart 20145 Şubat 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA FONU ARASINDA YEMEN ULUSAL DİYALOG VE ANAYASA REFORMU VAKIF FONUNA İLİŞKİN STANDART İDARİ DÜZENLEMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/78222941412 Temmuz 201522 Mayıs 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SINAİ KALKINMA ÖRGÜTÜ (UNIDO) ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 4890316849 Aralık 20218 Aralık 2021TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ TEMSİL ETMEKTE OLAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇEVRE PROGRAMI ARASINDA AKDENİZ’İN DENİZ ÇEVRESİ VE KIYI ALANLARININ KORUNMASI SÖZLEŞMESİ VE PROTOKOLLERİ 22 NCİ TARAF ÜLKELER TOPLANTISININ ORGANİZASYONUNA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4890)
2014/59102897719 Nisan 201410 Şubat 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ TEMSİL ETMEKTE OLAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇEVRE PROGRAMI ARASINDA AKDENİZ'İN DENİZ ÇEVRESİ VE KIYI ALANLARININ KORUNMASI SÖZLEŞMESİ ("BARSELONA SÖZLEŞMESİ") VE PROTOKOLLERİ 18. TARAF ÜLKELER TOPLANTISININ ORGANİZASYONUNA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
96/87942286330 Aralık 19966 Kasım 1996TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/35662840811 Eylül 201230 Temmuz 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) TİCARET VE KALKINMA BANKASI ARASINDA MERKEZ ANLAŞMASINI TADİL EDEN ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
1968309962 Ocak 202031 Aralık 2019TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI ARASINDA OECD İSTANBUL MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1968)
718930933 30 Ekim 2019 22 Ekim 2019TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI ARASINDA OECD İSTANBUL MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
276292 Temmuz 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İSLAM KALKINMA BANKASI ARASINDAKİ TÜRKİYESURİYE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ PROGRAMINA (TSBİP) KATILIMA İLİŞKİN TEKNİK YARDIM ANLAŞMASI (HİBE)
Cumhurbaşkanı 20643101925 Ocak 202024 Ocak 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İSLAM TİCARET, SANAYİ VE TARIM ODASI ARASINDA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TAHKİM MERKEZİ’NİN TÜRKİYE’DE KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2064)
2017/106893019428 Eylül 20173 Temmuz 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜ ARASINDA İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜNÜN TÜRKİYE’DE KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMAYA EK DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/17602795031 Mayıs 201126 Nisan 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜ ARASINDA İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜ'NÜN TÜRKİYE'DE KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
712930402 (Mükerrer) 25 Nisan 2018 5 Nisan 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE-KKTC İKİLİ SUALTI TAARRUZ (SAT)/ÖZEL HAREKÂT TİMLERİ MÜŞTEREK TATBİKATLARININ İCRASINA İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
99/13783239286 Ocak 20006 Aralık 1999TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İKİ ÜLKE VATANDAŞLARINA İLAVE KOLAYLIKLAR TANINMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA HAKKINDA KARAR
2004/8095256615 Aralık 20048 Kasım 2004TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA K.K.T.C.'NDE BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ İKAMET, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINI DÜZENLEMEYE İLİŞKİN PROTOKOL'UN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/4591286407 Mayıs 20131 Nisan 2013TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, ANKARA İLE ULUSLARARASI PATATES MERKEZİ LİMA-PERU ARASINDA DÜZENLENEN PATATES ISLAHI İÇİN ARAŞTIRMA VE EĞİTİM KONULARINDA BİLİMSEL VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMA MUHTIRASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1 NUMARALI ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/26952818324 Ocak 201216 Ocak 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINI ÖNLEME ANLAŞMASI İLE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
19583099531 Aralık 201930 Aralık 2019TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA BİRLİK PROGRAMI HORİZON 2020-ARAŞTIRMA VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMINA (2014-2020) TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KATILIMI KONUSUNDA ANLAŞMANIN TADİLİNE İLİŞKİN OLARAK TEATİ EDİLEN MEKTUPLARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1958)
2014/65392905812 Temmuz 201430 Haziran 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA BİRLİK PROGRAMI HORİZON 2020-ARAŞTIRMA VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMINA (2014-2020) TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KATILIMI KONUSUNDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/76372555112 Ağustos 200415 Temmuz 2004TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA İMZALANAN, 2003 YILINA AİT FİNANSMAN ZAPTI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/6652290762 Ağustos 201421 Temmuz 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA İZİNSİZ İKAMET EDEN KİŞİLERİN GERİ KABULÜNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/84602966122 Mart 201625 Ocak 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL KORUMA MEKANİZMASINA KATILMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/75962936221 Mayıs 201520 Nisan 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMINA KATILIMINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/9371298828 Kasım 20163 Ekim 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA, BİRLİĞİN KÜLTÜREL VE YARATICI SEKTÖRLERE YÖNELİK ‘YARATICI AVRUPA’ PROGRAMINA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KATILIMI VE ‘YARATICI AVRUPA’NIN MEDYA ALT PROGRAMI KAPSAMINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI HAKKINDA ANLAŞMANIN 31/12/2016 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 24:00 İTİBARIYLA FESHEDİLMESİ HAKKINDA KARAR
2014/70552921726 Aralık 201412 Aralık 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA, BİRLİĞİN KÜLTÜREL VE YARATICI SEKTÖRLERE YÖNELİK ‘YARATICI AVRUPA’ PROGRAMINA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KATILIMI VE ‘YARATICI AVRUPA’NIN MEDYA ALT PROGRAMI KAPSAMINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAİŞBİRLİĞİ YAPILMASI HAKKINDA ANLAŞMA”NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2005/86362578715 Nisan 200517 Mart 2005TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TEMİN EDİLECEK MALİ YARDIMLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN "ÇERÇEVE ANLAŞMA"NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 26473115110 Haziran 20209 Haziran 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI VAKIF FONU YÖNETİCİSİ OLARAK HAREKET EDEN ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA 19 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE AKDEDİLEN HİBE ANLAŞMASINDA (ENERJİ SEKTÖRÜ PROGRAMI FAZ II PROJESİ) YER ALAN KAPANIŞ TARİHİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN OLARAK MEKTUP TEATİSİ YOLUYLA İMZALANAN EKLİ TADİL PROTOKOLÜNÜN 28 MAYIS 2020 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2647)
2015/81572953012 Kasım 201512 Ekim 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI VAKIF FONU YÖNETİCİSİ OLARAK HAREKET EDEN ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA AKDEDİLEN HİBE ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/6664290817 Ağustos 201421 Temmuz 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI VAKIF FONUNUN YÖNETİCİSİ OLARAK HAREKET EDEN ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDAKİ 30 MAYIS 2014 TARİHLİ HİBE ANLAŞMASI (ENERJİ SEKTÖRÜ PROGRAMI - FAZ 1 PROJESİ)'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/6809253902 Mart 200416 Ocak 2004TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU ARASINDA İMZALANAN "FİNANSMAN ZAPTI"NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2005/95862599617 Kasım 200531 Ekim 2005TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU ARASINDA İMZALANAN FİNANSMAN ZAPTI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2018/114393037226 Mart 201819 Şubat 2018TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDAKİ TÜRKİYE – EBRD İŞBİRLİĞİ FONU HESABINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2011/22882809323 Ekim 201126 Eylül 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA AKDEDİLEN KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) 5. BİLEŞENİ KAPSAMINDA IPARD YARDIMI ÇOK YILLI FİNANSMAN ANLAŞMASI 2007-2010'UN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/54492879312 Ekim 201310 Eylül 2013TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACININ (IPA) V. BİLEŞENİ KAPSAMINDA IPARD YARDIMI ÇOK YILLI FİNANSMAN ANLAŞMASINI (2007-2011) DEĞİŞTİREN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/83162957123 Aralık 201521 Aralık 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ EKLİ “FİNANSMAN ANLAŞMASI” İLE İLİŞİK “KAPAK NOTU”NUN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 53053178117 Mart 202216 Mart 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI ARASINDA KİLİS’TEKİ SAĞLIK ALTYAPISI PROJESİNE İLİŞKİN HİBE ANLAŞMASINA DAİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA 14 ŞUBAT 2022 TARİHİNDE ANKARA’DA İMZALANAN EKLİ “DEĞİŞİKLİK 1” METNİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5305)
2015/74212934028 Nisan 201516 Mart 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMA ÖRGÜTÜ (CERN) ARASINDA CERN'DE ORTAK ÜYE STATÜSÜ VERİLMESİ HAKKINDA ANLAŞMA VE ANLAŞMA'YA DAİR BEYANIMIZI İÇEREN MEKTUP'UN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2002/4615248631 Eylül 200222 Temmuz 2002TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN TOPLULUK PROGRAMLARINA KATILMASININ GENEL İLKELERİ HAKKINDA ÇERÇEVE ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2002/49952497829 Aralık 200220 Aralık 2002TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA TÜRKİYE'NİN İŞLETME VE GİRİŞİMCİLİK VE ÖZELLİKLE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER ALANINDAKİ TOPLULUK PROGRAMINA KATILIMINA İLİŞKİN "MUTABAKAT ZAPTI"NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2009/150572727026 Haziran 200927 Mayıs 2009TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTURYA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTURYA CUMHURİYETİ
7/6661146121 Ağustos 197327 Haziran 1973TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTURYA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR VE SERVET VERGİLERİNDE ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİNE VE DİĞER BAZI HUSUSLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2002/40472476929 Mayıs 20029 Nisan 2002TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA AZERBAYCAN DOĞAL GAZININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE SEVKIYATINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
97/94772303227 Haziran 199716 Mayıs 1997TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/9214298485 Ekim 201619 Eylül 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BELÇİKA KRALLIĞI ARASINDA 2 HAZİRAN 1987 TARİHİNDE ANKARA’DA İMZALANAN GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
94/62582215427 Aralık 199418 Kasım 1994TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 5394318027 Nisan 20226 Nisan 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA İSTANBUL’DA OCHA OFİSİ KURULMASINA DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5394)
2007/116012644020 Şubat 200724 Ocak 2007TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UYUŞTURUCU MADDELER VE SUÇ OFİSİ ARASINDA "TERÖRİZM VE SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ÜZERİNE ORTA ASYA VE KAFKASYA BÖLGESEL ÇALIŞTAYI"NA İLİŞKİN MEKTUP TEATİSİ YOLUYLA AKDEDİLEN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 44963159511 Eylül 202110 Eylül 2021TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE BAZI UZMANLIK KURULUŞLARI ARASINDAKİ 21 EKİM 1965 TARİHLİ DEĞİŞTİRİLMİŞ TEKNİK YARDIM STANDART ANLAŞMASI HÜKÜMLERİNİN GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE MUKİM KOORDİNATÖRLÜK OFİSİ VE PERSONELİ HAKKINDA 1 YIL SÜREYLE UYGULANMASINA İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SEKRETARYASI ARASINDA TEATİ EDİLEN EKLİ NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4496)
Cumhurbaşkanı 65323204213 Aralık 202212 Aralık 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE BAZI UZMANLIK KURULUŞLARI ARASINDAKİ 21 EKİM 1965 TARİHLİ DEĞİŞTİRİLMİŞ TEKNİK YARDIM STANDART ANLAŞMASI HÜKÜMLERİNİN GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE MUKİM KOORDİNATÖRLÜK OFİSİ VE PERSONELİ HAKKINDA 1 YIL SÜREYLE UYGULANMASINA İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SEKRETARYASI ARASINDA TEATİ EDİLEN EKLİ NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6532)
Cumhurbaşkanı 8297325115 Nisan 20244 Nisan 2024TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE BAZI UZMANLIK KURULUŞLARI ARASINDAKİ 21 EKİM 1965 TARİHLİ DEĞİŞTİRİLMİŞ TEKNİK YARDIM STANDART ANLAŞMASI HÜKÜMLERİNİN GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE MUKİM KOORDİNATÖRLÜK OFİSİ VE PERSONELİ HAKKINDA 1 YIL SÜREYLE UYGULANMASINA İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SEKRETARYASI ARASINDA TEATİ EDİLEN EKLİ NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8297)
2007/11895264878 Nisan 200719 Mart 2007TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOSNA HERSEK ARASINDA İMZALANAN "GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI"NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
88/131531996419 Ekim 198830 Temmuz 1988TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI ARASINDA GELİR VE SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/63812531715 Aralık 200330 Ekim 2003TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇEK CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
93/43522158923 Mayıs 199328 Nisan 1993TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE DANİMARKA KRALLIĞI ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2002/4731248986 Ekim 200224 Haziran 2002TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ ARASINDA İKİ YILLIK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 2002-2003'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 40203149125 Mayıs 202125 Mayıs 2021TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE EFTA DEVLETLERİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVİÇRE KONFEDERASYONU ARASINDA TARIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4020)
Cumhurbaşkanı 84083252927 Nisan 202426 Nisan 2024TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE EFTA DEVLETLERİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ İSVİÇRE’NİN İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİNDE TÜRKİYE’YE TANIDIĞI TAVİZLERİ DÜZENLEYEN EK III TABLO 2’SİNE DAİR DÜZELTMELERİN 1 EKİM 2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8408)
2005/89852585322 Haziran 20056 Haziran 2005TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FAS KRALLIĞI ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
86/10610191599 Temmuz 198620 Nisan 1986TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/28562824324 Mart 201217 Şubat 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİNLANDİYA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI İLE ANLAŞMAYA DAİR PROTOKOL VE NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
88/135102000530 Kasım 198825 Kasım 1988TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİNLANDİYA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2006/111612635220 Kasım 200619 Ekim 2006TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN "GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI"NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/522748910 Şubat 201021 Ocak 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI'NIN VE EKİ PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2000/3392404510 Mayıs 200023 Mart 2000TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
88/131221990722 Ağustos 19984 Temmuz 1988TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HOLLANDA KRALLIĞI ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/7292766810 Ağustos 201019 Temmuz 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İRLANDA ARASINDA GELİR VE SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/49072868118 Haziran 201310 Haziran 2013TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSLAM KALKINMA BANKASI GRUBU ARASINDA TÜRKİYE'DE İSLAM KALKINMA BANKASI GRUBU ÜLKE OFİSİ KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA İLE ANLAŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/64542532018 Aralık 200311 Kasım 2003TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSPANYA KRALLIĞI ARASINDA İMZALANAN, GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
98/110472335124 Mayıs 19983 Nisan 1998TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSRAİL DEVLETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
90/5882065130 Eylül 199024 Haziran 1990TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/25802817112 Ocak 201213 Aralık 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVİÇRE KONFEDERASYONU ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
93/4657216939 Eylül 199319 Temmuz 1993TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
94/61302211013 Kasım 199417 Ekim 1994TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE JAPONYA ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/15772791929 Nisan 201117 Mart 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KANADA ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2007/12329265768 Temmuz 200714 Haziran 2007TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ARASINDA MERKEZ ANLAŞMASINA YENİ HÜKÜMLER DERCEDEN ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2001/32342461112 Aralık 200130 Ekim 2001TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
85/9766188862 Ekim 198516 Ağustos 1985TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE DİĞER BAZI HUSUSLARI DÜZENLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/80562945928 Ağustos 201519 Ağustos 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 5700318586 Haziran 20226 Haziran 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA 1/11/2021 VE 28/12/2021 TARİHLERİNDE ANKARA’DA İMZALANAN SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR EKLİ ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5700)
Cumhurbaşkanı 3409313577 Ocak 20216 Ocak 2021TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA 20/11/2020 VE 2/12/2020 TARİHLERİNDE ANKARA’DA İMZALANAN SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR EKLİ MUTABAKAT ZAPTI VE ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3409)
Cumhurbaşkanı 4331315595 Ağustos 20214 Ağustos 2021TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA 3/5/2021 VE 4/5/2021 TARİHLERİNDE ANKARA’DA İMZALANAN SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR EKLİ ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4331)
2012/37642843710 Ekim 201220 Eylül 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA AKDENİZ'DE KITA SAHANLIĞI SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2001/31962459324 Kasım 200115 Ekim 2001TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA EKONOMİK VE MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNE EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
88/135562003126 Aralık 198811 Aralık 1988TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ VE VERGİ KAYBINI ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2009/155232738624 Ekim 20092 Ekim 2009TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN 20/7/2006 TARİHLİ EKONOMİK VE MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNE 2. EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 80493241631 Aralık 202331 Aralık 2023TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN KREDİ ANLAŞMALARININ TADİL EDİLMESİNE DAİR KREDİ TADİLAT ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8049)
2011/24932814921 Aralık 201128 Kasım 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN KREDİ ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR
2001/30982456223 Ekim 200129 Eylül 2001TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT BELGESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
88/130711990015 Ağustos 198824 Haziran 1988TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA İŞGÜCÜ ANLAŞMASI HAKKINDA KARAR
88/130711990015 Ağustos 198824 Haziran 1988TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI
2000/1341242171 Kasım 200019 Eylül 2000TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
307332 Nisan 20194 Şubat 2019TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KÜRESEL ÇEVRE FONU’NUN UYGULAYICI KURUMU OLAN ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDAKİ KÜRESEL ÇEVRE FONU HİBE ANLAŞMASI (TÜRKİYE SULAMA MODERNİZASYONU PROJESİ)
2867815 Haziran 20136 Mayıs 2013TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KÜRESEL ÇEVRE FONUNUN UYGULAYICI KURULUŞU KONUMUNDA BULUNAN ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDAKİ 6 MAYIS 2013 TARİHLİ KÜRESEL ÇEVRE FONU HİBE ANLAŞMASI (KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ)
2006/108552626217 Ağustos 20067 Ağustos 2006TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LÜBNAN CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN, GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/1866279844 Temmuz 20112 Mayıs 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOL VE İLGİLİ NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/8309256948 Ocak 200527 Aralık 2004TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI ARASINDA İMZALANAN GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
94/62132215225 Aralık 19948 Kasım 1994TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MACARİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
96/8549227807 Ekim 19963 Eylül 1996TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/45072863027 Nisan 201325 Mart 2013TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MALTA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/441276303 Temmuz 20107 Mayıs 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MERCOSUR ARASINDA İMZALANAN "BİR SERBEST TİCARET ALANI KURULMASINA YÖNELİK ÇERÇEVE ANLAŞMA"NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
96/87502286330 Aralık 199617 Ekim 1996TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/17292794728 Mayıs 201121 Nisan 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE NORVEÇ KRALLIĞI ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI'NIN VE EKİ PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/106031544521 Aralık 197521 Ağustos 1975TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE NORVEÇ KRALLIĞI ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİNE VE DİĞER BAZI HUSUSLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2006/113372637715 Aralık 200627 Kasım 2006TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PORTEKİZ CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN "GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOL"ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
88/131231990621 Ağustos 19884 Temmuz 1988TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA SOSYALİST CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2001/26052446618 Temmuz 20017 Haziran 2001TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SİNGAPUR CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
99/13293238353 Ekim 199927 Ağustos 1999TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SLOVAK CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/64942532523 Aralık 20031 Aralık 2003TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SLOVENYA CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN, GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/60872523217 Eylül 200325 Ağustos 2003TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SUDAN CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN, GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2001/33362462024 Aralık 200113 Kasım 2001TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TACİKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
3105126 Şubat 202026 Şubat 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TEMİZ TEKNOLOJİ FONU’NUN UYGULAYICI KURUMU SIFATINDAKİ ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDAKİ TEMİZ TEKNOLOJİ FONU HİBE ANLAŞMASI (KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ)
87/119271959030 Eylül 198729 Haziran 1987TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 77403235126 Ekim 202325 Ekim 2023TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ENERJİ SEKTÖRÜ PROGRAMI FAZ IV-DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR ENERJİSİNİ DESTEKLEME PROJESİNE İLİŞKİN HİBE ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7740)
2012/3185283156 Haziran 201214 Mayıs 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA İMZALANAN "ÜÇÜNCÜ PROGRAM AMAÇLI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ENERJİ SEKTÖRÜ KALKINMA POLİTİKASI KREDİSİ"NE İLİŞKİN ANLAŞMA VE EKİ MEKTUBUN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/18512796919 Haziran 20117 Haziran 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA İMZALANAN, KREDİ ANLAŞMASI VE EKİ MEKTUBUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2011/22362809323 Ekim 201126 Ağustos 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA İMZALANAN, KREDİ ANLAŞMASI VE EKİ MEKTUBUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2010/261275457 Nisan 201031 Mart 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDAKİ 24 MART 2010 TARİHLİ KREDİ ANLAŞMASI VE EKİ MEKTUBUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2010/7502768810 Ağustos 201019 Temmuz 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDAKİ KREDİ ANLAŞMASI VE EKİ MEKTUBUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2004/6777253902 Mart 200420 Ocak 2004TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN, GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2005/94422596311 Ekim 200522 Eylül 2005TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI ARASINDA EĞİTİM, BİLİM VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ'NÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/10314300897 Haziran 20178 Mayıs 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA 27/1/2017 TARİHİNDE İMZALANAN AVRUPA KOMİSYONU-DÜNYA BANKASI AVRUPA VE ORTA ASYA ORTAKLIK PROGRAMI HİBE ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 65333204213 Aralık 202212 Aralık 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ ARASINDA İKİ YILLIK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI 2022/2023’ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6533)
Cumhurbaşkanı 2720311732 Temmuz 20201 Temmuz 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ ARASINDA İKİ YILLIK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 2020/2021’İN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2720)
2017/98933000411 Mart 20176 Şubat 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ ARASINDAKİ İKİ YILLIK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 2016/2017’NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
1753056312 Ekim 201811 Ekim 2018TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ ARASINDAKİ İKİ YILLIK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 2018/2019’UN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 175)
2007/125032661415 Ağustos 200719 Temmuz 2007TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA GEMİADAMLARI SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL'ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/22842809222 Ekim 201126 Eylül 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMA
2011/23782811719 Kasım 201114 Ekim 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2011/13372784715 Şubat 201117 Ocak 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMA'NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2011/1249278375 Şubat 20113 Ocak 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMA'NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2004/67492537617 Şubat 200427 Ocak 2004TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN EK PROTOKOL'UN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2009/15125272828 Temmuz 200915 Haziran 2009TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ ARASINDA İKİ YILLIK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (2004-2005) NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/72202926411 Şubat 201519 Ocak 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ ARASINDA İKİ YILLIK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (2012-2013)'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/104993016222 Ağustos 20173 Temmuz 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ ARASINDA İKİ YILLIK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 2010/2011’İN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2007/12970267486 Ocak 20084 Aralık 2007TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ ARASINDA İMZALANAN "İKİ YILLIK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 2008/2009"UN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 26633116726 Haziran 202025 Haziran 2020TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN FİLİSTİN DEVLETİ’NE COVID-19 SALGINI SEBEBİYLE DESTEK OLUNMASI AMACIYLA 5.000.000 ABD DOLARI TUTARINDA NAKDİ HİBE VERİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2663)
2014/59802892627 Şubat 201424 Şubat 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE 500.000.000 ABD DOLARI TUTARINDA KREDİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2008/143582706727 Kasım 20081 Eylül 2008TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE SAĞLANAN KREDİYE İLİŞKİN ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2011/2037280154 Ağustos 201118 Temmuz 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN SAĞLANAN KAYNAK İLE KKTC'DE KISMİ HİBE DESTEK YARDIM PROJELERİ'NİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2005/98822606025 Ocak 200615 Aralık 2005TÜRKİYE CUMHURİYETİ TOPRAKLARINDA MEVCUT ABD'YE AİT KONVANSİYONEL SİLAH, TEÇHİZAT, DONANIM VE MALZEME İLE BU ÜLKENİN KULLANIMI İÇİN TAHSİS EDİLEN BİNA VE ARAZİLERİN, AVRUPA'DA KONVANSİYONEL SİLAHLI KUVVETLER ANTLAŞMASI (AKKA) DENETİM PROTOKOLÜ KAPSAMINDAKİ DENETİMLERİNDE İZLENECEK USULLERİN UYGULANMASINA DAİR NOTA TEATİSİ YOLUYLA AKDEDİLEN ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/2713281911 Şubat 201216 Ocak 2012TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ARASINDA KARAYOLU MASTER PLANI UYGULAMA PROTOKOLÜ'NÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/2052751811 Mart 20101 Mart 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ARASINDA ULAŞTIRMA ALANINDA YARDIM VE İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 39263147030 Nisan 202129 Nisan 2021TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ARASINDA KARAYOLU MASTER PLANI 2021-2022 UYGULAMA PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3926)
Cumhurbaşkanı 48043166116 Kasım 202115 Kasım 2021TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA 27/10/2021 TARİHİNDE BRÜKSEL’DE İMZALANAN EKLİ “TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BİRLİK PROGRAMI UFUK AVRUPA-ARAŞTIRMA VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMINA KATILIMI KONUSUNDA ULUSLARARASI ANLAŞMA”, “TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN EĞİTİM, ÖĞRETİM, GENÇLİK VE SPOR ALANLARINDAKİ BİRLİK PROGRAMI OLAN ERASMUS+ PROGRAMINA KATILIMI KONUSUNDA ANLAŞMA” VE “TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMINA KATILIMI KONUSUNDA ANLAŞMA”NIN 1/1/2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4804)
Cumhurbaşkanı 11023077111 Mayıs 201910 Mayıs 2019TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMINA KATILIMI HAKKINDA ANLAŞMANIN 1 OCAK 2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1102)
Cumhurbaşkanı 72853218812 Mayıs 202312 Mayıs 2023TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BİRLİK PROGRAMI OLAN TEK PAZAR PROGRAMINA KATILIMI KONUSUNDA ANLAŞMANIN 1 OCAK 2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7285)
Cumhurbaşkanı 6913321279 Mart 20238 Mart 2023TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN GÜMRÜK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN BİRLİK PROGRAMI OLAN ‘GÜMRÜKLER’E KATILIMI KONUSUNDA ANLAŞMANIN 1 OCAK 2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6913)
2014/6809291372 Ekim 201422 Eylül 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BİRLİĞİN FİSCALİS 2020 PROGRAMINA KATILIMINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/60872913530 Eylül 201422 Eylül 2014TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN GÜMRÜKLER 2020 BİRLİK PROGRAMINA KATILIMINA İLİŞKİN ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2015/77082939321 Haziran 20158 Mayıs 2015TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVESİNDE BİRLİK TARAFINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK MALİ YARDIMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER HAKKINDA ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 65373204213 Aralık 202212 Aralık 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA III) ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK BİRLİK MALİ YARDIMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER HAKKINDA MALİ ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6537)
2004/75772552315 Temmuz 20045 Temmuz 2004TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA POLİS TEŞKİLATI ARASINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
4943063726 Aralık 201825 Aralık 2018TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN TEKNOLOJİ BANKASI KURULMASINA YÖNELİK ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 494)
2016/95022989925 Kasım 20167 Kasım 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ ARASINDAKİ MATRAH AŞINDIRMA VE KÂR KAYDIRMA (BEPS) PROJESİNE İLİŞKİN KATKI ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2011/17482794728 Mayıs 201125 Nisan 2011TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HUKUKUNA GÖRE KURULMUŞ OLAN ÜNİVERSİTELERİN KARŞILIKLI TANINMASINA DAİR MİLLETLERARASI ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/9225298474 Ekim 201619 Eylül 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HUKUKUNA GÖRE KURULMUŞ OLAN ÜNİVERSİTELERİN KARŞILIKLI TANINMASINA DAİR MİLLETLERARASI ANLAŞMAYA EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/9211298474 Ekim 201619 Eylül 2016TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) ARASINDAKİ AFET ETKİLERİNİN SINIRLANDIRILMASI VE BORCUN HAFİFLETİLMESİ FONUNA (CCR) İLİŞKİN HİBE ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/10186300886 Haziran 20171 Mayıs 2017TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ORTA AMERİKA ENTEGRASYON SİSTEMİ’NE BÖLGE DIŞI GÖZLEMCİ OLARAK KATILIMI KONUSUNDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ORTA AMERİKA ENTEGRASYON SİSTEMİ ARASINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2009/154252735419 Eylül 200924 Ağustos 2009TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN AVRUPA TOPLULUĞU'NUN REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI'NIN (2007-2013) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMINA KATILIMI KONUSUNDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2005/97752603526 Aralık 200512 Aralık 2005TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KÜLTÜR 2000 PROGRAMINA KATILIMI HAKKINDA AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN MUTABAKAT ZAPTI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/57352889628 Ocak 20149 Aralık 2013TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE GELİŞME TEŞKİLATI ARASINDA OECD-ANKARA ÇOK TARAFLI VERGİ MERKEZİ’NDE ÇOK TARAFLI VERGİ PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 6911321279 Mart 20238 Mart 2023TÜRKİYE İÇİN ÇEVRE VE İKLİM EYLEMİ ÇOK-YILLI EYLEM PROGRAMI FİNANSMAN ANLAŞMASINA 4 NO’LU DEĞİŞİKLİĞİN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6911)
3683060423 Kasım 201823 Kasım 2018TÜRKİYE İÇİN ÇEVRE VE İKLİM EYLEMİ ÇOK-YILLI EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA 1 NO’LU DEĞİŞİKLİĞİN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 368)
12063081326 Haziran 201925 Haziran 2019TÜRKİYE İÇİN ÇEVRE VE İKLİM EYLEMİ ÇOK-YILLI EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA 2 NO’LU DEĞİŞİKLİĞİN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1206)
Cumhurbaşkanı 7542322961 Eylül 202329 Ağustos 2023TÜRKİYE İÇİN İSTİHDAM, EĞİTİM VE SOSYAL POLİTİKALAR ÇOK-YILLI EYLEM PROGRAMI FİNANSMAN ANLAŞMASINA 3 NO’LU DEĞİŞİKLİĞİN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7542)
1853056413 Ekim 201812 Ekim 2018TÜRKİYE İÇİN İSTİHDAM, EĞİTİM VE SOSYAL POLİTİKALAR ÇOK-YILLI EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA 1 NO’LU DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 185)
12043081326 Haziran 201925 Haziran 2019TÜRKİYE İÇİN İSTİHDAM, EĞİTİM VE SOSYAL POLİTİKALAR ÇOK-YILLI EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA 2 NO’LU DEĞİŞİKLİĞİN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1204)
883053615 Eylül 201813 Eylül 2018TÜRKİYE İÇİN REKABETÇİLİK VE YENİLİK ÇOK-YILLI EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA 1 NO’LU DEĞİŞİKLİĞİN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 88)
12573081427 Haziran 201926 Haziran 2019TÜRKİYE İÇİN REKABETÇİLİK VE YENİLİK ÇOK-YILLI EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA 2 NO’LU DEĞİŞİKLİĞİN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1257)
Cumhurbaşkanı 6912321279 Mart 20238 Mart 2023TÜRKİYE İÇİN REKABETÇİLİK VE YENİLİK ÇOK-YILLI EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA 3 NO’LU DEĞİŞİKLİĞİN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6912)
893053615 Eylül 201813 Eylül 2018TÜRKİYE İÇİN ULAŞTIRMA ÇOK-YILLI EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA 1 NO’LU DEĞİŞİKLİĞİN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 89)
12053081326 Haziran 201925 Haziran 2019TÜRKİYE İÇİN ULAŞTIRMA ÇOK-YILLI EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA 2 NO’LU DEĞİŞİKLİĞİN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1205)
Cumhurbaşkanı 6910321279 Mart 20238 Mart 2023TÜRKİYE İÇİN ULAŞTIRMA ÇOK-YILLI EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA 3 NO’LU DEĞİŞİKLİĞİN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6910)
2002/5030249823 Ocak 200313 Aralık 2002TÜRKİYE İLE İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE GELİŞME TEŞKİLATI (OECD) ARASINDA İMZALANAN OECD- ANKARA ÇOK TARAFLI VERGİ MERKEZİ'NDE ÇOK TARAFLI VERGİ PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN "MUTABAKAT MUHTIRASI"NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2013/5608288458 Aralık 201318 Kasım 2013TÜRKİYE İLE İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE GELİŞME TEŞKİLATI (OECD) ARASINDA İMZALANAN OECD-ANKARA ÇOK TARAFLI VERGİ MERKEZİ'NDE ÇOK TARAFLI VERGİ PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN "MUTABAKAT MUHTIRASI"NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/73721474012 Aralık 1973TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BAŞKANLIĞI İLE ASYA, AMERİKA HÜR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ ARASINDA YAPILAN TEKNİK YARDIM SÖZLEŞMESİ
7/52531439619 Aralık 1972TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BAŞKANLIĞI İLE ASYA, AMERİKA HÜR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ ARASINDA YAPILAN TEKNİK YARDIM SÖZLEŞMESİ HAKKINDA
Cumhurbaşkanı 8215324761 Mart 202429 Şubat 2024TÜRKİYE’DE ŞUBAT 2023’TE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ARDINDAN ACİL DURUM VE TOPARLANMA OPERASYONLARINI FİNANSE ETMEK AMACIYLA AVRUPA BİRLİĞİ DAYANIŞMA FONUNDAN MALİ KATKI SAĞLAYAN 17 KASIM 2023 TARİHLİ VE C(2023) 7975 SAYILI KOMİSYON UYGULAMA KARARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN YETKİLENDİRME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8215)
Cumhurbaşkanı 3488313854 Şubat 20213 Şubat 2021TÜRKİYE’NİN DOĞU AVRUPA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRE ORTAKLIĞI BÖLGESEL FONUNA KATILIMINA İLİŞKİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDAKİ KATKI ANLAŞMASININ İLİŞİK KURALLAR VE MEKTUPLA BİRLİKTE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3488)
2016/93092986825 Ekim 201626 Eylül 2016TÜRKİYE’NİN EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN HİZMETLERİ VE HİZMET SUNUCULARINA TERCİHLİ MUAMELESİ HAKKINDA BİLDİRİMİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/16792791322 Nisan 201114 Nisan 2011TÜRKİYE'DE YAPILAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONFERANSLARI VE TOPLANTILARINA DAİR?AYRICALIK, BAĞIŞIKLIK VE DİĞER BAZI HUSUSLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE TÜRKİYE ARASINDAKİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2003/53142505016 Mart 200324 Şubat 2003TÜRKİYE-EFTA ORTAK KOMİTESİNİN 2000 YILINA AİT 4 SAYILI KARARI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2011/17192794728 Mayıs 201115 Nisan 2011TÜRKİYE-EFTA ORTAK KOMİTESİNİN EFTA DEVLETLERİ İLE TÜRKİYE ARASINDA ANLAŞMANIN DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN 18 VE 23. MADDELERİNİN VE II SAYILI EKİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE X VE XI SAYILI EKLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN 1/2005 SAYILI KARARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2009/150882727127 Haziran 20092 Haziran 2009TÜRKİYE-MALİ TİCARET, EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ KARMA KOMİSYONU I. DÖNEM TOPLANTISI MUTABAKAT ZAPTI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2018/117633046127 Haziran 201830 Nisan 2018TÜRKİYE-MALİ TİCARET, EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ KARMA KOMİSYONU III. DÖNEM TOPLANTISI TUTANAĞININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2002/5096249889 Ocak 200327 Aralık 2002TÜRKİYE'NİN, AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİK GELİŞME ALANINDAKİ 6. ÇERÇEVE PROGRAMI'NA KATILIMINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2018/114173037226 Mart 20188 Ocak 2018TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN YASADIŞI TİCARETİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

U

ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) SÖZLEŞMELERİ -ÜLKEMİZCE ONAYLANAN-
2010/2082752013 Mart 20101 Mart 2010ULUSLARARASI ASKERİ KARARGAHLARIN STATÜSÜNE İLİŞKİN PROTOKOL UYARINCA ULUSLARARASI STATÜSÜ BELİRLENEN TÜRKİYE'DEKİ TÜM MÜTTEFİK KARARGAHLAR VE ONLARIN ATANMIŞ PERSONELİNE UYGULANACAK BELİRLİ AYRICALIKLARA İLİŞKİN ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2005/86122578210 Nisan 200515 Mart 2005ULUSLARARASI BAĞ VE ŞARAP ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞ ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
83/7416182758 Ocak 198424 Kasım 1983ULUSLARARASI BİR AİLE CÜZDANI İHDASINA DAİR SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
1291308225 Temmuz 20195 Temmuz 2019ULUSLARARASI BİTKİ KORUMA SÖZLEŞMESİNİN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ METNİNE KATILMAMIZ HAKKINDA SÖZLEŞME (KARAR SAYISI: 1291)
89/139802020827 Haziran 198914 Nisan 1989ULUSLARARASI ÇALIŞMA KONFERANSI 24 HAZİRAN 1986 TARİHİNDE, CENEVRE'DE, YETMİŞİKİNCİ OTURUMDA KONFERANSÇA KABUL EDİLMİŞ BULUNAN ULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ BELGE HAKKINDA KARAR
2007/12533266334 Eylül 200713 Ağustos Ekim 2007ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞME'YE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 2721311732 Temmuz 20201 Temmuz 2020ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMALARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (COTIF) HAKKINDA DEMİRYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMALARA İLİŞKİN HÜKÜMETLERARASI ÖRGÜTÜN (OTIF) 29-30 EYLÜL 2015 TARİHLERİNDE DÜZENLENEN 12 NCİ GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN VE 7237 SAYILI KANUNLA ONAYLANMASI UYGUN BULUNAN “KISMİ REVİZYON”UN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2721)
85/9458187711 Haziran 19858 Mayıs 1985ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMALARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME'NİN (COTIF) ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2016/84982965213 Mart 20161 Şubat 2016ULUSLARARASI DENİZ TRAFİĞİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2011/1956279855 Temmuz 20117 Haziran 2011ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER'İN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2010/7302766810 Ağustos 201019 Temmuz 2010ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ KURULUŞ ANLAŞMASI'NA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2013/5440287898 Ekim 201330 Eylül 2013ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (DÜNYA BANKASI) TARAFINDAN İSTANBUL'DA KURULMASI ÖNGÖRÜLEN DÜNYA BANKASI KÜRESEL İSLAMİ FİNANS GELİŞTİRME MERKEZİNE İLİŞKİN OLARAK HÜKÜMETİMİZ İLE ADI GEÇEN BANKA ARASINDA MEKTUP TEATİSİ YOLUYLA İMZALANAN ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2790817 Nisan 20115 Nisan 2012ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ILE TÜRKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. ARASINDA İMZALANAN (DÖRDÜNCÜ İHRACAT FINANSMANI ARACILIK PROJESI EK FINANSMANI) ILE İLGILI GARANTI, KREDI ANLAŞMASI VE EK MEKTUPLAR
2010/10322775914 Kasım 201025 Ekim 2010ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI İLE AKDEDİLEN "GÜNEYDOĞU AVRUPA ENERJİ TOPLULUĞU PROGRAMI" İLE İLGİLİ KREDİ ANLAŞMASI VE EKİ MEKTUBUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HAKKINDA KARAR
2709731 Aralık 2008ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI İLE AKDEDİLEN GARANTİ VE KREDİ ANLAŞMALARI İLE EK MEKTUPLAR
276358 Temmuz 201029 Haziran 2010ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI İLE İMZALANAN, "BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ EK KREDİSİ" İLE İLGİLİ GARANTİ, KREDİ ANLAŞMALARI VE EK MEKTUPLAR
2013/50462871926 Temmuz 201327 Haziran 2013ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN TAŞITLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASININ 4 ÜNCÜ, 5 İNCİ VE 6 NCI DEĞİŞİKLİKLERİNE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2014/61162900823 Mayıs 20146 Mart 2014ULUSLARARASI KUZEY-GÜNEY ULAŞTIRMA KORİDORU HÜKÜMETLERARASI ANLAŞMASINA KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2017/106503016424 Ağustos 201717 Temmuz 2017ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIĞA İLİŞKİN YASADIŞI EYLEMLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞMENİN İLİŞİK BEYAN VE ÇEKİNCE İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 23133108228 Mart 202027 Mart 2020ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK SÖZLEŞMESİNİN 50 (A) VE 56 NCI MADDELERİNİN TADİLİNE İLİŞKİN OLARAK 6 EKİM 2016 TARİHİNDE MONTREAL’DE İMZALANAN VE 7212 SAYILI KANUNLA ONAYLANMASI UYGUN BULUNAN EKLİ PROTOKOLLERİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2313)
2011/17432794728 Mayıs 201125 Nisan 2011ULUSLARARASI TİCARET FİNANSMANI İSLAMİ KURUMU KURUCU ANLAŞMA'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2005/8740258109 Mayıs 200513 Nisan 2005ULUSLARARASI YASAL METROLOJİ ÖRGÜTÜ KURULUŞ SÖZLEŞMESİ'NE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2011/17022794728 Mayıs 20118 Nisan 2011ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ AJANSININ STATÜSÜ'NÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2012/3678284058 Eylül 201224 Ağustos 2012ULUSLARARASI YOLSUZLUKLA MÜCADELE AKADEMİSİ KURUCU ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2017/9976300564 Mayıs 201713 Mart 2017ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN ANLAŞMASI (2015)’NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
6/77321259612 Mayıs 196714 Şubat 1967UYUŞTURUCU MADDELER 1961 TARİHLİ TEK SÖZLEŞMESİ'NİN (1972 TARİHLİ PROTOKOLLE DEĞİŞİK) ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2001/25772444830 Haziran 200128 Mayıs 2001UYUŞTURUCU MADDELERE DAİR 1961 TARİHLİ TEK SÖZLEŞME'NİN TADİLİNE İLİŞKİN PROTOKOL'UN ONAYLANMASI HAKKINDA
2012/340328378(Mükerrer)8 Ağustos 201216 Temmuz 2012UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ'NİN 17. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DENİZ YOLUYLA YAPILAN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ANLAŞMASI'NIN ÇEKİNCE VE BEYANLARLA ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
96/78012255111 Şubat 199616 Ocak 1996UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2006/112852638220 Aralık 200616 Kasım 2006UZAY CİSİMLERİNİN VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI ULUSLARARASI SORUMLULUK HAKKINDA SÖZLEŞME'YE BEYANLA KATILMAMIZA İLİŞKİN KARAR
83/60071799623 Mart 198321 Ocak 1983UZUN MENZİLLİ SINIRLARÖTESİ HAVA KİRLENMESİ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 3038312611 Ekim 20201 Ekim 2020

Ü

ÜLKE BAZLI RAPORLARIN DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ÇOK TARAFLI YETKİLİ MAKAM ANLAŞMASININ İLİŞİK BEYANLA ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3038)
90/12222076827 Ocak 199128 Kasım 1990ÜLKEMİZCE ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ KURULUŞU MIGA'YA VERİLECEK OLAN VE ADIGEÇEN KURULUŞ TARAFINDAN ÜLKEMİZDE YATIRIM YAPACAK YATIRIMCILARA SAĞLANACAK GARANTİLERİN TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2820111 Şubat 20129 Aralık 2011

V

VAKIFBANK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KREDİSİ KONULU KREDİ, GARANTİ VE TAZMİNAT ANLAŞMALARI
8/57171793117 Ocak 198326 Kasım 1982VASİYET TASARRUFLARININ BİÇİMİNE İLİŞKİN KANUN UYUŞMAZLIKLARI KONUSUNDA SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/10101153197 Ağustos 19753 Haziran 1975VASİYETNAMELERİN TESCİLİ KONUSUNDA BİR USUL KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/69342540618 Mart 200426 Şubat 2004VATANDAŞLIK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2014/68662915625 Ekim 201430 Eylül 2014VATANSIZ KİŞİLERİN STATÜSÜNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR
2016/88442971922 Mayıs 20169 Mayıs 2016VELAYET SORUMLULUĞU VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI HAKKINDA TEDBİRLER YÖNÜNDEN YETKİ, UYGULANACAK HUKUK, TANIMA, TENFİZ VE İŞBİRLİĞİNE DAİR SÖZLEŞMENİN İLİŞİK ÇEKİNCE VE BEYANLARLA ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
670729703 5 Mayıs 2016 25 Nisan 2016VELAYET SORUMLULUĞU VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI HAKKINDA TEDBİRLER YÖNÜNDEN YETKİ, UYGULANACAK HUKUK, TANIMA, TENFİZ VE İŞBİRLİĞİNE DAİR SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2017/109693025226 Kasım 201730 Ekim 2017VERGİ KONULARINDA KARŞILIKLI İDARİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN İLİŞİK ÇEKİNCE VE BEYANLARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
91/21512100225 Eylül 199115 Ağustos 1991

Y

YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE İCRASI HAKKINDA 10 HAZİRAN 1958 TARİHİNDE NEW YORK’TA YAPILAN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/7894256012 Ekim 200423 Eylül 2004YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL'ÜN EKLİ BEYAN İLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/102431533826 Ağustos 197520 Haziran 1975YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
6/87501278322 Aralık 196712 Ağustos 1967YABANCI MEMLEKETLERDE YAPILAN EVLENME MERASİMİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
84/83731851716 Eylül 198427 Temmuz 1984YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİNİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2018/111953032911 Şubat 20188 Ocak 2018YASA DIŞI, KAYIT DIŞI VE DÜZENLENMEMİŞ BALIKÇILIĞI ÖNLEME, CAYDIRMA VE ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK LİMAN DEVLETİ TEDBİRLERİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
2004/69222540416 Mart 200424 Şubat 2004YAŞAM BELGESİ VERİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
91/2163210092 Ekim 199119 Ağustos 1991YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDAKİ 123 NUMARALI SÖZLEŞME HAKKINDA KARAR
Cumhurbaşkanı 45103161228 Eylül 202127 Eylül 2021YİRMİ SEKİZİNCİ TARAFLAR TOPLANTISINDA ÜZERİNDE MUTABAKATA VARILAN “MONTREAL PROTOKOLÜNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİK (KİGALİ DEĞİŞİKLİĞİ-2016)”İN İLİŞİK BEYANLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4510)
2014/6510290548 Temmuz 201416 Haziran 2014YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
6539 29003 17 Mayıs 2014 7 Mayıs 2014YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
2003/56852514117 Haziran 200328 Mayıs 2003YOLSUZLUĞA KARŞI ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
7/26991390423 Temmuz 19715 Temmuz 1971YUNANİSTAN VE KIBRIS MENŞELİ SOYDAŞLARIMIZIN İKAMET MÜSAADELERİ, İKAMET TEMDİT TALEPLERİ VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDAKİ İLİŞİK KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONMASI HAKKINDA KARAR
4413062211 Aralık 201810 Aralık 2018YÜKSEKÖĞRETİMDE YETERLİKLERİN TANINMASINA İLİŞKİN ASYA-PASİFİK BÖLGESEL SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 441)
711830402 (Mükerrer) 25 Nisan 2018 5 Nisan 2017YÜKSEKÖĞRETİMDE YETERLİKLERİN TANINMASINA İLİŞKİN ASYA-PASİFİK BÖLGESEL SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN