ÖZELGELER ENDEKSİ
ÖZELGE KONUSU
ARADIĞINIZ ÖZELGE KONUSUNU ARAMA ALANINA YAZINIZ.
TARİHİ
ARADIĞINIZ ÖZELGE TARİHİNİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
SAYISI
ARADIĞINIZ ÖZELGE SAYISINI ARAMA ALANINA YAZINIZ
İhraç edilecek malların ambalajlanmasında kullanılacak malzemelerin ithal edilmesinde gümrük idaresine verilecek beyannamelerin damga vergisine tabi olup olmadığı97895701-155[1-2014/153]-62568
Reasürans şirketinin vereceği beyannamelerde damga vergisi64597866-155[2 S.T-V/21-2015]-17447
Türkiye Körler Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Kurulu Temsilciliği arasında imzalanan protokolün damga vergisi hk.90792880-155[1-2012/2297]-15
5366 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen sözleşme ve ihale kararının damga vergisi istisnası hk.90792880-155.15[2014/2983]-407
Geçici görevlendirme nedeniyle personele yapılacak günlük yevmiye ile ulaşım ve konaklama giderleri ödemelerinde damga vergisi uygulaması hk.90792880-155[1-2012/1958]-405
Altına dayalı swap sözleşmelerinde BSMV matrahı ......64597866-180[28-2014]-
Sendikasyon kredisine katılan bankaya ödenen faiz ve komisyon tutarları üzerinden BSMV hesaplanıp hesaplanmayacağı64597866-180[28]-8334
Pide ve lahmacun ürünlerinde uygulanan KDV oranıE-65771276-130[2022]-9494
Özel sağlık kuruluşlarının kendi aralarında yapacağı kadro devri.E-84098128-125[6-2021/3]-
Şehit annesinin araç alımında ÖTV istisnası hk.51421814-135[7-2016/214]-23620
Üniversite Hastanelerinden alınan Özürlü sağlık kurulu raporunun ÖTV Kanununda yer alan sakatlık istisnasından yararlanılması açısından geçerli olup olmadığı.50426076-135[7-2013/20-74]-55
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulaması hk.85550353-135[2018/9]-E.15149
E-defter ve E-fatura Uygulamasına Hangi Tarihte Geçileceği18 Mayıs 2007B.07.01.GİB.0.07.31/3185-171/045248
Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında kurulan fabrika için hibe olarak alınan destek tutarının kurumlar vergisinden muaf olup olmadığı ve bu işlemin muhasebeleştirilmesi hk.06 Temmuz 2007B.07.01.GİB.0.07.31/3185-174/ 060053
Islahatçı hakkı (Royalty) bedeli hk.19 Temmuz 2007B.07.01.GİB.0.07.31/3185-175/064344
İhalenin iptal edilmesi sonucunda İhale Makamına verilen geçici teminat mektubunun gider kaydedilmesi ve muhasebe kayıtlarında gösterilmesi hk.18 Ocak 201327575268-32Mük257/7847-50
Bağış ve Karşılıksız Yardımların Muhasebeleştirilmesi hk.29 Mart 2013B.07.4.DEF.0.17.10.00-VUK-2010-03-11
Adi Ortaklıktan Elde Edilen Gelirler Hk.06 Mayıs 2013B.07.1.GIB.4.25.15.01-2011-KVK-1085-1-15
Numune olarak gönderilen malzemelere ilişkin muhasebe kaydı hk.09 Mayıs 2013B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-686
7269 sayılı Kanun kapsamında yapılan kontrollük hizmeti işine ilişkin düzenlenen kâğıtların damga vergisi hk.23 Temmuz 201390792880-155.15.02[2013/2457]-780
Askeri Kantin Başkanlığının İşlemlerinde Damga Vergisi Uygulaması Hk.26 Temmuz 201366813766-155[8-2013/13]-439
Antrepoda bulunan malın devrine ilişkin düzenlenen sözleşme ve taahhütnamelerin damga vergisi hk.13 Ağustos 201360938891-155-11
Gayrimenkul sahibi dışındaki kişi tarafından imzalanan kira sözleşmesinin damga vergisi mükellefi ve gelir vergisi iadesinin kim tarafından alınacağı hk.14 Ağustos 201397895701-155[1-2012/108]-1249
Şirket ile kursiyer arasında düzenlenen öğrencilik sözleşmesinin Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında14 Ağustos 201397895701-155[1-2012/270]-1247
Ortaokullarda yapılacak işlere ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmelerin 222 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.14 Ağustos 201313649056-155[01-2012/ÖZE-45]-63
Mahkeme tarafından ödenecek kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının GVK'na göre verilecek beyannamede gider yazılıp yazılmayacağı, ödenecek damga vergisinin muhtasar beyannameye dahil edilip edilmeyeceği hk.14 Ağustos 201397895701-155[19-2012/175]-1250
Serbest bölgede inşaa edilen fabrika binasının proje işlemleri ile hizmetlerin KDV'den istisna olup olmadığı ile Türkiye'de yerleşik firmalarla düzenlenen sözleşmelerde damga vergisi hk.15 Ağustos 201397895701-155[1-2012/2.1.66-2675]-1259
Gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen ATR, EUR.1, Form A gibi belgelerin ayrı ayrı damga vergisine tabi olup olmadığı hk.15 Ağustos 201397895701-155[1-2012/245]-1260
Hisse Devir Sözleşmesinin Damga Vergisi Matrahı15 Ağustos 201397895701-155[1-2013/13]-1261
Sözleşmedeki damga vergisinin matrahının hangi tutar olacağı hk.15 Ağustos 201397895701-155[1-2012/131]-1262
İptal edilen ve damga vergisi ödenen yapı denetim sözleşmesinin yerine imzalanan yeni yapı denetim sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.23 Ağustos 201397895701-155[1-2012/187]-1314
Yükseköğretim kurumlarının bilimsel araştırma projeleriyle ilgili düzenlediği kâğıtların damga vergisi hk.27 Ağustos 201390792880-155[9-2012/2212]-923
Boşanma Protokolünün damga vergisine tabi olup olmadığı hk.05 Eylül 201366813766-155[1-2012/65]-552
Tam Tasdik Sözleşmesi Yapılan YMM'nin Vefatı Üzerine Başka Bir YMM ile Düzenlenen Tam Tasdik Sözleşmeleri06 Eylül 201339044742-YMM GENEL-1444
Su Kullanım Hakkı Sözleşmesinin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk.11 Eylül 201390792880-155[1-2012/1983]-971
Tarım satış kooperatifi ile şirket arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı ile tutulacak ise damga vergisinin matrahının ne olacağı hk.18 Eylül 201397895701-155[1-2013/101]-1515
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün mal alışları ve diğer işlemlerinde düzenlenen sözleşmeler, alınan ihale kararları ile mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtlara ilişkin olarak damga vergisi muafiyetinin olup olmadığı hk.18 Eylül 201319208162-DV-3-34
İş artışına ilişkin olarak ihale kararı ve sözleşme damga vergisinin ödenip ödenmeyeceği hk.18 Eylül 201390792880-155.08[2013/2599]-1026
Düzenleme şeklinde gayrimenkul satış ve inşaat sözleşmesinin 2863 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.19 Eylül 201397895701-155[2863-21-2012/163]-1520
İştira (Alım) Hakkı Sözleşmesinin Harç ve Damga Vergisi Matrahı hk.19 Eylül 201397895701-155[1-2013/1]-1518
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Kapsamında Transit Beyannamelerin Damga Vergisinden İstisna Olup Olmadığı Hk.20 Eylül 201366813766-155[9-2013/44]-582
Mal ve hizmet alımına ilişkin olmayıp, yersiz alınan tutarın geri ödenmesine ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk.20 Eylül 201363611781-155[1-2013/1]-34
Kalorifer yakıt alımına ilişkin düzenlenen kağıtların 222 sayılı kanunun 78 ve 83.maddelerine istinaden damga vergisine tabi olup olmadığı hk.20 Eylül 201325410040-SÖZLEŞMEDEN DOĞAN DAMGA VERGİSİ-31
Temizlik hizmet alımına ilişkin düzenlenen kağıtların 222 sayılı kanunun 78 ve 83.maddelerine istinaden damga vergisine tabi olup olmadığı hk.20 Eylül 201364958909-040-31
Karşıt inceleme.23 Eylül 201339044742-YMM GENEL-1547
Vergi Resim Harç İstisnası belgesi sahibi yerli imalatçı firmanın belge kapsamında yaptığı teslimde damga vergisi ve harç istisnası24 Eylül 201364597866-155[EK 2-2013]-157
Yerli imalatçı firma ile uluslararası ihaleyi kazanan adi ortaklık arasında düzenlenen temliknamede damga vergisi hk.24 Eylül 201364597866-155[EK 2-2013]-156
Kantin işletmeciliğine ait kira sözleşmesinde damga vergisi hk.24 Eylül 201366813766-155[1-2012/63]-591
Arbitraj işlemi neticesinde elde edilen gelirin BSMV'den istisna olup olmadığı.26 Eylül 201339044742-BSMV-
Uzlaştırmacı ücretinin vergilendirilmesi hk.27 Eylül 201349327596-120[61.GVK.2013.13]-240
Sosyal Destek Programı çerçevesinde Belediye tarafından verilen Muhtasar Beyannamelerin Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı hk.01 Ekim 201384070130-B.07.4.DEF.0.12.10-1
4628 sayılı Kanunun geçiçi14 maddesinde yer alan indirim oranın damga vergisi matrahına teşmil edip etmediği hk.09 Ekim 201347285862-155[1-12/2012-]-24
Mükellef bilgileri bildirimi ile ilgili olarak meslek mensubu ile ayrıca bir sözleşmeye gerek olup olmadığı ve ücret alınıp alınmayacağı.21 Ekim 201368554973-105[413-2012/9]-107
Kira bedelinin tevkifat dahil Kdv hariç olarak belirlenmesi durumunda gelir vergisi tevkifatı, kira ödemelerinde KDV tevkifatı ve ihale kararına ait damga vergisinin hangi bedel üzerinden alınacağı hk25 Ekim 201313649056-120[94-2012/ÖZE-220]-78
6446 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen İrtifak hakkı tesisinde damga vergisi ve tapu harca tabi olup olmadığı hk.28 Ekim 201390792880-140.10.01[2013/107]-1151
Tabi afet nedeniyle defter ve belgelerin zayi olması durumunda yeni tasdiki yapılan deftere kayıt yapılıp yapılmayacağı ile YMM'in bu döneme üretim tasdik raporunun hazırlanıp hazırlanmayacağı28 Ekim 201339044742-YMM GENEL-1704
Üniversitelerde sürdürülen araştırma projeleri kapsamında gerçekleştirilen yapım işleri ihalelerinde firmalarla düzenlenecek sözleşmeler ile bu sözleşmeler kapsamında yapılacak ödemeler nedeniyle düzenlenecek kağıtların damga vergisi tabi olup olmadığı hk.13 Kasım 201347423198-DMG-2012-04-23
775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında düzenlenen ihale kararının damga vergisi tabi olup olmadığı hk.23 Aralık 201397895701-155[775-33-2013/68]-2003
İlköğretim okulu yapım işi ve iş kapsamında yapılacak hakediş ödemelerinin 222 ve 5393 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.25 Aralık 201397895701-155[222-83-2013/142]-2010
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Hk.25 Aralık 201384070130-84070130/10-4
Üniversitenin yurtdışı basılı yayın alımı sebebiyle düzenlenecek kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.31 Aralık 201390792880-155[2547-2012/2208]-1408
Zamanaşımı Süresi Geçtikten Sonra Resmi Daireye İbraz Edilen Kira Sözleşmesinin Damga Vergisi Hk.03 Ocak 201466813766-155[1-2012/68]-5
Belediye tarafından alınan ihale kararı ile düzenlenen sözleşmenin 5393 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.03 Ocak 201497895701-155[1-2013/167]-13
Taşeron firma ile düzenlenen sözleşmelerin 4628 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.03 Ocak 201497895701-155[1-2012/235]-15
Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulmak Üzere Satın Alınacak Taşınmazın Alım-Satımında Tapu Harcı İstisnası.07 Ocak 201466813766-140[59-2013-31]-10
Okul yapımına tahsis edilen gayrimenkulün ifraz işleminin harçtan muaf olup olmadığı07 Ocak 201497895701-140[57-2012/155]-31
Kamuya terki yapılan kısımların Mahkeme Kararına istinaden iptal edilerek geri iade edilen taşınmaza ilişkin parseller için yapılacak olan ifraz işleminde harç alınıp alınmayacağı.08 Ocak 201496620903-140[57/2012-4]-1
... Bankası Anonim Şirketinin Tapu Harçlarından Muaf Olup Olmadığı Hk.14 Ocak 201466813766-140[57-2013-89]-20
Alınacak ihbar tazminatından ödenen 1/3'lük kısmının mı yoksa toplam ikramiyenin mi beyan edileceği ile istisnanın nasıl uygulanacağı hakkında14 Ocak 201466813766-032-21
öZELGE-0116 Ocak 201429973770-08-OZELGE-001-1
Taşınmaz alımında şifai taahütlere istinaden yapılan ilave ödemelerin Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve Tapu Harcı yönünden değerlendirilmesi.17 Ocak 201490792880-140[57-2011/7]-17
Kapalı devre televizyon ruhsat harçları17 Ocak 201490792880-140.08.09[2013/127]-20
Üniversite tarafından yapılacak yargılama giderleri ve noter masrafları için mutemetlere verilen avanslardan damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.17 Ocak 201490792880-155[2012/2188]-18
Eşe yapılan gayrimenkul satışının vergilendirilmesi.24 Ocak 201490792880-160[5-2012/19]-49
Tasdik Sözleşmesi27 Ocak 201416700543-205-3
Gayrimenkulün satışından doğan kazancın kurumlar vergisinden istisna tutulabilmesi için tasdik raporu düzenlenmesi gerekip gerekmediği29 Ocak 201495462982-205[SMMM.ÖZLG-13-5]-16
2004 yılında satın alınan ve motor hacmi 2400 cm3 olan aracın satılması.19 Şubat 201439044742-ÖTV.7-316
Şirket Nev'i Değişikliğinde Tapuda Yapılacak İşlemlerde Harç Muafiyeti27 Şubat 201466813766-140[123-2013-67]-95
Bedelsiz geçit hakkı tesisi.28 Şubat 201497895701-140[57-2013/29]-353
Mahkeme kararına göre tapu kaydının iptal edilerek davacılara ve mirascılara veraset ilamındaki paylara göre tescilinde tapu harcı oranı28 Şubat 201497895701-140[57-2013/170]-354
Ticaret tescil harcı03 Mart 201445404237-140[13-50]-37
İNTİFA HAKKININ TERKİNİNDE UYGULANACAK TAPU HARCI ORANI06 Mart 201454451858-080-48-1
Vakıf tarafından alınan ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı ile düzenlenen sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.07 Mart 201488409335-155[9-ÖZELGE-2013-1]-6
Dahilde İşleme İzin Rejimi kapsamında devir ithalat işlemlerinde düzenlenen devir sözleşmesi ile taahhütnamenin damga vergisinden istisna tutulup tutulmayacağı hk.10 Mart 201441931384-155[1-2013-11]-15
Deri imalatında iade uygulaması10 Mart 201485373914-135[52.01.07]-16
Tadil, bakım ve onarım amacıyla yurtdışına gönderilen deniz aracının yurda dönüşünde ÖTV doğup doğmayacağı.10 Mart 201439044742-ÖTV.7-489
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 4/b maddesi çerçevesinde üretim lisansı sahibi ile taşeron arasında düzenlenen mal alım sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.13 Mart 201490792880-155.15[2013/2817]-244
"Satılıklarda Yetki Belgesi Sözleşmesi"nin damga vergisi matrahı hk13 Mart 201490792880-155.01.01.01[2013/2823]-245
SMS ile bilgi ve reklam amaçlı mesaj hizmetinin ÖİV ye tabi olup olmadığı13 Mart 201413334133-ÖİV-11-5
Belediyenin gayrimenkul satışlarında düzenlenen kâğıtlarda damga vergisi hk.14 Mart 201490792880-155[1-2012/2173]-277
Posta gönderimlerine ilişkin yapılan ödemelerde damga vergisi hk.17 Mart 201445404237-155[14-7]-49
Foreks işlemlerinde BSMV matrahı ve maliyet hesaplama yöntemleri.17 Mart 201439044742-BSMV-580
Ö. T. V. Farkı18 Mart 201476071283-135[15/2-b-2013]-6
İskonto19 Mart 201446480499-135[2013-144]-17
Süre uzatımına ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisi hk.19 Mart 201497895701-155[1.2013/269]-588
Araç satışının resmi tatil günlerinde yapılması halinde ÖTV'nin ne zaman ödeneceği.20 Mart 201464597866-135[14-2014]-24
Opere L1 kompresyon kırığına bağlı paraparezi rahatsızlığı olan mükellefin araç alımında ÖTV istisnası.20 Mart 201450426076-135[7-2013/20-79]-26
ÖTV'li ithal edilen saç boyasının yurt içinde ambalajlanarak tesliminde ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı.21 Mart 201439044742-135-604
Malzemesi yurt içinden ve yurt dışından temin edilen uzaktan kumanda cihazlarının ÖTV karşısındaki durumu.21 Mart 201439044742-135-605
Yurt dışından uçak kiralanması ve geçici olarak ithal edilmesi işlemlerinde ÖTV uygulaması.21 Mart 201439044742-135-606
ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan tütün mamullerine ilişkin ÖTV' nin hesaplanması24 Mart 201439044742-ÖTV 12. MADDE-610
ithal edilerek yurt içi teslimi yapıldıktan sonra geri verilen malların ithalatçı tarafından aynen ihraç edilmesi halinde, bu mallara ilişkin ithalde ödenen ÖTV'nin iadesinin söz konusu olup olamayaca24 Mart 201439044742-ÖTV 5 GENEL-612
Baz istasyonlarında kullanılan ve hurda haline gelmiş akümülatörlerin yenilenerek tesliminin ÖTV ye tabi olup olmadığı24 Mart 201439044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-615
ÖTV mükellefiyetinin terkini.24 Mart 201475497510-135[14-2012-257]-16
Sandal Tipi Teknenin ÖTV Oranı25 Mart 201426468226-135[ÖZG-42-2013]-22
Sarmalık kıyılmış tütün üretimi ve ambalajlı olarak satışında ÖTV oranı26 Mart 201418008620-2011-718-7-11
Hisse Devir ve Ferağ Beyannamesinin Damga Vergisi Hk.26 Mart 201431523953-512-DVK--11
Sovtaj işleminde BSMV uygulaması28 Mart 201470903105-180[5601-1406]-35009
Kiralanan arsanın üzerine tesis yapılması karşılığında kira süresi sonunda arsa sahibine bedelsiz olarak bırakılmasına ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı ile kira süresi sonunda üst yapı tesliminin gayrimenkul sermaye iradı stopajı gerektirip gerektirmeyeceği, arsa sahibinin kira gelirini ne zaman ve hangi tutar üzerinden elde etmiş sayılacağı ile yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.01 Nisan 201497895701-002.01-704
Leasing firmasından temlik alınan icra dosyasındaki gayrimenkullerin satış işleminin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı.02 Nisan 201497895701-155[1-2013/250]-724
Elektrik motorlu teknelerde uygulanacak ÖTV oranı hakkında.02 Nisan 201493767041-135[12-2013/29]-34
Elektrik Üretim Şirketinin Taşınmaz İktisabında Tapu Harcı04 Nisan 201426468226-140.04[ÖZG-12-2013]-27
Varlık yönetim şirketinin beş yıllık istisna süresi dolmuş olan varlık yönetim şirketi ile birleşmesi hk.04 Nisan 201497895701-140[123-2014/61]-740
Üniversite tarafından düzenlenen proje kapsamında üniversite bünyesinde ve dışında görevli personele ödenen ücretlerin nasıl vergilendirileceği hk04 Nisan 201497895701-155[1-2013/88]-735
Mazbut Vakıfa Ait Taşınmazın İhale Yoluyla Satışında Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Harç Uygulaması Hk.04 Nisan 201466813766-155[1-2013-4]-172
Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası hk.07 Nisan 201445404237-320.12.09-98
Köylere Hizmet Götürme Birliğince İlköğretim Okulları yapım işlerinde sözleşme, ihale kararları ve hakedişlerde damga vergisi hk.07 Nisan 201488409335-155[8-2013-ÖZELGE-1]-8
Şehit annesine hibe edilen gayrimenkulün harca, damga vergisine ve diğer vergilere tabi olup olmadığı07 Nisan 201497895701-140[57-2012/188]-762
Silah ruhsat harcı muafiyeti07 Nisan 201437538499-140[123-2013-7]-8
Tekne ve motorun farklı tarihlerde satın alınması halinde vergiyi doğuran olay.07 Nisan 201439044742-ÖTV 2.MADDE-747
Yolcu uçağının kat'i ithalatının ÖTV'den istisna olup olmadığı hakkında.07 Nisan 201439044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-744
Yol kenarı otopark hizmeti.08 Nisan 201495133703-105[257/2013-12]-46
Özel İşlem Vergisi muafiyeti08 Nisan 201490792880-299[2012-6]-349
Türkiye Bilardo Federasyonunun aldığı ihale kararları ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin düzenlediği ödeme belgelerinin damga vergisi hk.08 Nisan 201490792880-155.01.05.01[2013/2469]-340
İhale kararı ve sözleşmede damga vergisi oranının ne olacağı hk.08 Nisan 201490792880-155.08[2013/1611]-356
Kültür varlığı üst hakkının devri işleminin 5366 sayılı Kanun kapsamında noter harcı ve damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.08 Nisan 201490792880-140.10.01[2013/125]-357
Kesin İzin Taahhüt Sözleşmesinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında harç ve damga vergisinden istisna olup olmadığı09 Nisan 201451421814-155[1-2013/109]-47
Şirketin kendi araçlarında kullanmak üzere doğalgazdan sıvı yakıt üretiminin ÖTV karşısındaki durumu.09 Nisan 201445404237-135[13-12]-105
8906.90.10.00.00 GTİP No.lu çelik teknenin ÖTV ye tabi olup olmadığı hakkında.09 Nisan 201484412373-135[2013._1.md.3798]-22
Serebellar Ataksi hastasının Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan ilk iktisabı yapılan araçlarda ÖTV istisnası.10 Nisan 201437009108-135[7/2-B Md.-2014-202]-48
Otelin Cins Tahsis İşleminde Harcın Oda Sayısına Göre mi Yoksa Yapı Ruhsatındaki Bağımsız Bölüm Sayısına Göre mi Tahsil Edileceği.10 Nisan 201466813766-140[57-2013-72]-183
Mahkeme kararına istinaden yapılacak tescil işleminden alınacak tapu harcı10 Nisan 201497895701-140[57-2013/27]-860
İşyeri Kira Sözleşmesine Ait Damga Vergisinin nasıl ve hangi tutarda ödeneceği hk.10 Nisan 201463611781-155[1-2013/8]-7
Garanti kitapçığının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.10 Nisan 201464597866-155[(1)S.T.I/A-1-2014]-35
Şirketin nev'i değişikliğinde elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma mecburiyetinin bulunup-bulunmadiği hk.10 Nisan 201427575268-105[Mük.242-2012-9391]-360
Kira sözleşmesinde yer alan şahit imzasının kefil olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.11 Nisan 201496620903-155[1,2,3,4,5,6-2013/6]-37
Bakıma muhtaç özürlülere verilen bakım hizmeti için resmi daireler tarafından yapılan ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmayacağı hk.11 Nisan 201467630374-2013-16-4-6
Mimarlar Odası tarafından mal ve hizmet alımları için yapılacak ödemelerden (avans dahil) Damga Vergisi aranılıp aranılmayacağı hk.11 Nisan 201466813766-155[1-2013-83]]-193
Resmi Daire sayılmayan kurumların Hakediş ödemelerinde damga v.kesintisi yapıp yapmayacağı hk.11 Nisan 201437009108-155.01.05[8.Md-2013]-50
Vasiyetnamenin infazında tapu harcı alınıp alınmayacağı11 Nisan 201497895701-140[57-2013/145]-867
Kredinin teminatına ilişkin düzenlenen maden ipotek sözleşmesi ile ilgili yapılacak işlemlerde harç istisnası11 Nisan 201464597866-140[123-2014]-52
İhale ile traktör satışında uygulanacak KDV oranı ve haciz, teslim, satış harcı.11 Nisan 201421152195-35-02-191
Meyve Aromalı ve Aromasız Nargile Tütününde ÖTV'nin hesaplanması hk.11 Nisan 201421152195-35-03-192
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yapılan tanım değişikliklerinin ÖTV Kanunu açısından değerlendirilmesi.11 Nisan 201446464534-045-4
Birden fazla özür durumu olan kişinin otomatik vitesli araç alımında ÖTV istisnasından faydalanılıp faydalanamayacağı11 Nisan 201430094508-135[7-2014/1.1]-18
Turizm İşletme Müdürlüğünün motorlu taşıtlar vergisinden istisna olup olmadığı.11 Nisan 201451421814-170[4-2013/90]-51
Otellerin restaurant ve bar işletmelerinde YN ÖKC uygu. hk.11 Nisan 201464597866-195.01-45
Abonelik bilgilerinin güncellenmesi amacıyla gerçekleştirilen abonelik işlemlerinin maktu özel iletişim vergisine tabi olup olmadığı11 Nisan 201464597866-185[39-2015]-51
Teknik altyapısı bulunan ÖİV mükellefinden adına tahsis edilen hattı kullanan şirketin ÖİV mükellefi olup olmadığı ve düzenleyeceği faturalarda ayrıca ÖİV ve KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.11 Nisan 201473903997-185[39-2012/1]-2777
Eğitim kurumlarına verilecek yatırım kredileri ......14 Nisan 201439044742-BSMV-885
Navlun hizmeti veren firmanın kullandığı döviz kredisinde BSMV uygulaması14 Nisan 201439044742-BSMV-922
Hasta taşıma faaliyetinde ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu hk.14 Nisan 201497338759-195.01[2014-01]-39
31.12.2013 tarihinde işyeri ile birlikte devir alınan yazar kasanın 31.12.2015 tarihine kadar kullanılıp kullanılamayacağı.14 Nisan 201495462982-195[ÖKC.ÖZLG-14-1]-113
Yeni nesil ÖKC14 Nisan 201453445970-195[1-2013/65-4]-31
Akaryakıt satışlarının faturaya dönüştürülmesi ve muhasebe kayıtları hk.14 Nisan 201495462982-105[VUK.ÖZLG-13-11]-110
Plastik conta ve granül imalinde kullanılmak üzere satın alınan white oil için ödenen ÖTV'nin 25 Seri No'lu Tebliğe göre iadesi.14 Nisan 201439044742-ÖTV 8-883
(I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ve ithal edilen ancak üretimin bünyesine girdi olarak girmeyen malın ÖTV uygulaması karşısındaki durumu.14 Nisan 201439044742-ÖTV 8-903
Şüpheli hale gelen alacaklar karşısında ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı veya indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hakkında.14 Nisan 201451421814-135[1-2012/393]-55
2711.19.00.00.11 GTİP no.lu LPG'nin white spirit ve izopropil alkol maddeleri ile karıştırılmasıyla elde edilen 3606.10.00.00.00 GTİP no.lu çakmak gazının aerosol ürünleri arasında yer alıp almadığı.14 Nisan 201439044742-ÖTV 12. MADDE-884
3826.00.10.00.00 G.T.İ.P. numaralı "Yağ asidi mono-alkil esterleri, hacim itibariyle %96,5 veya daha fazla ester içerenler (FAMAE)" isimli malın ÖTV'ye tabi olup olmadığı14 Nisan 201439044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-918
ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan ürünlerin ithali14 Nisan 201439044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-923
ÖTV'ye tabi malın serbest bölgeye ihraç kayıtlı olarak teslim edilip edilemeyeceği ve tecil terkin uygulaması14 Nisan 201439044742-ÖTV 8-916
ÖTV Kanunun 7/2. Maddesinde yer alan sakatlık istisnasından yararlanılıp alınan engelli aracının ayıplı mal kapsamında iade edilmesi.14 Nisan 201435672403-010.01[(135-7/2-01-2013)]-44
Ekspertiz raporlarının mahsup talep edilen her bir dönem için verilip verilmeyeceği.14 Nisan 201439044742-ÖTV 12. MADDE-899
Mahkeme kararına istinaden tapuda yapılacak tescil işleminden alınacak harç oranı14 Nisan 201497895701-140[57-2013/190]-913
Ticari İşletme Rehni Sözleşmesi14 Nisan 201451421814-140[123-2012/382]-53
Faktoring sözleşmesinden kaynaklanan alacağın teminatını oluşturan ipoteğin faktoring şirketi tarafından müşterisi dışında bir şirkete temlik edilmesine ilişkin düzenlenen sözleşmenin damga vergisi hk.14 Nisan 201497895701-155[9-2012/264]-888
Serbest bölgede faaliyet gösteren firmada çalışan hizmet erbanına ilişkin SGK prim bildirgelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk14 Nisan 201450426076-155[1-2013/20-319]-47
İş Güvenliği sözleşmesinin damga vergisi istisnası14 Nisan 201445404237-155[ 14-16]-116
Türkiye'den yurtdışına ithal edilecek ürünün piyasadan temini ve yurtdışına teslimine ilişkin olarak kamu kurumu ile düzenlenen sözleşmenin ve alınan ihale kararının döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında damga vergisinden istisna olup olmayacağı hk.14 Nisan 201418008620-155[ÖZG-2013-121]-21
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Öğranci Yurdu İnşaatı nedeniyle yüklenici firmaya yapacağı hakediş ödemelerinden stopaj gelir vergisi, katma değer vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.15 Nisan 201461504625-19874/11813-13
Yeni Nesil Ö.K.C.15 Nisan 201467854564-010-199
Müşterinin ayağına gitmek suretiyle yapılan halı yıkama faaliyetinde YN ÖKC ulguması hk.15 Nisan 201495462982-105[VUK.ÖZLG-2013-35]-120
Yeni Nesil ÖKC Kullanımı15 Nisan 201419579043-195[2013-9]-44
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kaydı sırasında faturada sicil numarası bulunması hk.16 Nisan 201426468226-105[ÖZG-4-2013]-33
ÖİV iadesi17 Nisan 201484974990-185[2012-3]-377
Yeni nesil ÖKC17 Nisan 201470280967-195[69 GT-2013/1]-53
Seyyar EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.17 Nisan 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1001
Eğitim Kurumlarında Yeni Nesil Ö.K.C. Kullanımı17 Nisan 201467854564-1741-211
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların Finansal Kiralama (Leasing) yoluyla iktisabı.17 Nisan 201411395140-105[Mük 290-2012/VUK-1- . . .]-1017
...17 Nisan 201427192137-195.01[2013-254]-49
ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan araçların tesliminde matrah.17 Nisan 201484974990-135[12-2011/2]-373
Resmi daire ile genel menfaatlere yararlı dernek arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisi hk.17 Nisan 201490792880-155.13.05[2013/2696]-400
Kat karşılığı inşaat yapımına ilişkin düzenlenen faturaların damga vergisine tabi olup olmadığı hk.17 Nisan 201490792880-155.01.05[2013/2464]-404
"İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu Yetki Belgesi" Ruhsat Harcına Tabi Olup Olmadığı Hk.18 Nisan 201466813766-140[123-2013-73]-214
Bankalar tarafından varlık yönetim şirketine kullandırılan krediler .......18 Nisan 201439044742-BSMV
Gerçek veya tüzel kişilerin yasal takip konusu olmuş tahsili gecikmiş alacaklarının temlik alınması suretiyle tahsiline ilişkin yürütülen faaliyetlerin BSMV'ye tabi olup olmadığı .....18 Nisan 201439044742-BSMV-1026
Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılıp kullanılmayacağı hk.18 Nisan 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1024
İnternet ortamında yapılan toptan veya perakende satış karşılığında ökc. kullanma mecburiyeti bulunup bulunmadığı18 Nisan 201467854564-1741-216
Zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin istemeleri hâlinde EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanabilmesi hk.18 Nisan 201411395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1032
Seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefin seyyar EFT-POS özelliği olan yeni nesil ÖKC kullanma zorunluluğu.18 Nisan 201411395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1034
Gsm hattı üzerinden hizmet veren EFT-POS cihazı kullananların yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin hangi tarih itibariyle başlayacağı.21 Nisan 201464597866-195[1-2014]-58
Sağ elinden engelli olan malul ve engellilerin ÖTV Kanunundaki (7/2) maddesi kapsamında uygulanan istisna hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı hakkında.21 Nisan 201450426076-135[7-2013/20-84]-57
İthali yapıldıktan sonra kırılma, bozulma sebebiyle ihraç edilen veya imha edilen malların ÖTV iadesi.21 Nisan 201464597866-135[5-2014]-54
Kapasite raporunun hammadde bölümünde bölümünde yer almayan bir malın üretimde kullanılması halinde 2012/3792 sayılı BKK 1.maddesi uyarınca iade talebinin yerine getirilmesi hakkında21 Nisan 201439044742-ÖTV 8-1087
Üniversite Hastanelerinden alınan Özürlü sağlık kurulu raporunun ÖTV Kanununda yer alan sakatlık istisnasından yararlanılması açısından geçerli olup olmadığı.21 Nisan 201450426076-135[7-2013/20-75]-56
2712.20 G.T.İ.P. alt açılımı kapsamında yer alan tüm ürünlerin ÖTV'ye tabi olup olmadığı21 Nisan 201421152195-35-02-223
İthali yapıldıktan sonra ihraç edilen mallara ait ödenen ÖTV'nin iadesi hakkında.21 Nisan 201464597866-135[5-2014]-53
Gayrimenkul İfrazı İşleminde Harç Uygulaması21 Nisan 201488945244-HK-2013-1-7
Temliknamelerde Harç ve Damga Vergisi21 Nisan 201451421814-155[1-2013/91]-58
Taşınmazın Haciz Alacaklısı Banka Lehine Tescilinde Tapu Harcı İstisnası.22 Nisan 201466813766-140[123-2013-76]-226
Sağ ve sol alt ekstremitede engeli bulunanların otomatik vitesli araç alımlarında ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanmayacakları22 Nisan 201484974990-135[7-2014/3]-439
İkinci defa veraset yoluyla araç intikalinde ÖTV istisnası uygulaması hakkında.22 Nisan 201425953680-008-11
Koltuk sayısı 17+1 olan aracın, koltuk sayısı 17(16+1) olacak şekilde tadil edilmesi sonucunda ek ÖTV tarhiyatı yapılıp yapılmayacağı hakkında.22 Nisan 201488409335-135[15-2014-ÖZELGE-1]-10
ÖTV Kanununa ekli IV sayılı listede yer kozmetik ürünlerin fason olarak başka bir firmaya yaptırılarak tesliminin ÖTV'ye tabi olup olmadığı hakkında.22 Nisan 201493767041-135[1-2014/31]-63
I sayılı listenin B cetvelinde yer alan yağların ihraç edilmek üzere yurt içi ve yurt dışı alımlarında ÖTV uygulaması22 Nisan 201493767041-135[2012/3972-2013/20]-62
Kapalı kasa kamyonetin zırhlı banka aracına dönüştürülmesi halinde ek ÖTV tarhiyatı yapılıp yapılamayacağı hakkında.24 Nisan 201439044742-ÖTV15-1164
Sağ alt extremitede hafif parezi ve sağ gözde travmatik katarakt amarotik göz rahatsızlığı olan mükellefin araç alımında ÖTV istisnası.24 Nisan 201450426076-135[7-2014/20-87]-66
Diş muayenehane şirketinin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulamasına geçip geçmeyeceği hk.24 Nisan 201411395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1194
Şirket birleşmesi sonucu GSM hat devirlerinin özel iletişim vergisine tabii olup olmadığı.24 Nisan 201439044742-185-1162
Özel İletişim Vergisi24 Nisan 201451421814-185[39-2014/43]-61
BTK tarafından yetkilendirilen ÖİV mükellefleri düzenleyeceği faturalarda ÖİV hesaplayıp hesaplamayacağı hk.24 Nisan 201439044742-Özel İletişim-1178
Navlun Sözleşmesi başlıklı kağıdın döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.24 Nisan 201497895701-155[Ek-2-2013/19]-1166
Vakıf ile müteahhit firma arasında düzenlenen okul yapım sözleşmesinin 222 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi ve harçtan muaf olup olmadığı hk.24 Nisan 201497895701-140[38-2013/129]-1169
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin taraf olduğu sözleşmelerin 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.24 Nisan 201497895701-155[1-2013/171]-1170
İşletme tarafından verilen krediye ilişkin düzenlenen sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.25 Nisan 201497895701-155[1-2013/59]-1201
Mahkeme Kararının Tescili25 Nisan 201473903997-140.04.01[57-2013/11]-3134
Mahkeme kararına göre yapılacak tescil işleminde alınacak tapu harcı hk.25 Nisan 201497895701-140[57-2013/227]-1198
Her iki alt ekstremitede özrü bulunan % 60 oranındaki özürlünün otomatik vitesli aracına MTV istisnası hk.25 Nisan 201466813766-170[4-2013-9]-236
Seyyar EFT-POST cihazı kullanan mükellefin EFT-POST özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu.29 Nisan 201411395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1294
17 kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil),işlem formunda cinsi minibüs olarak belirtilen araç için uygulanacak ÖTV oranı30 Nisan 201435831311-ÖTV-6
Harçlar Kanunu Uygulamaları30 Nisan 201479690095-140-9
Vakıf senedi ile vakfa özgülenen taşınmazların vakıf adına tapuda yapılacak tescil işleminde tapu harcı02 Mayıs 201497895701-140[59-2013/192]-1314
Serbest Bölge Yurt Dışı Satışlarının e-Fatura, e-Defter Kapsamında Olup Olmadığı.05 Mayıs 201468554973-105[413-2013/22]-39
Cari yılda Tam Tasdik sözleşmesi bulunan YMM'nin önceki yıla ait indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadesi için limitsiz tutarda KDV İade Raporu düzenleyip düzenleyemeyeceği hk.05 Mayıs 201495462982-205[SMMM-ÖZLG-13-6]-142
Serbest bölgede elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme zorunluluğu olup olmadığı.05 Mayıs 201464597866-105[229-2014]-67
Sigorta şirketleri bünyesinde kurulacak emeklilik yatırım fonlarının beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için sigorta şirketine e-beyanname şifresi verilip verilemeyeceği05 Mayıs 201464597866-105[MÜK.257-2015]-64
EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu.13 Mayıs 201411395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1367
Elektrik Üretimi Lisans Harcı hk.16 Mayıs 201437009108-140[ md/2014-1624-65
Tapu Harcının Kat İrtifakı tarihine göre mi yoksa dairenin satış tarihine göre mi ödeneceği hk.16 Mayıs 201441931384-140[57-2012-10]-33
... Ticaret ve Sanayi Odasının hizmet binası inşaatının vergi resim ve harçlara atib olması20 Mayıs 201429973770-08-OZELGE-001-6
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre Bakanlar Kurulunca kurulan Birliğin damga vergisinden muaf olup olmadığı hk.20 Mayıs 201442152853-2013/DV-12
1992 model minibüsün (5+1) panelvan tipi araca dönüştürülmesinde ÖTV farkı aranıp aranmayacağı20 Mayıs 201429973770-08-OZELGE-001-4
Sınıf Değiştirme20 Mayıs 201429973770-08-OZELGE-001-5
Ölen kişi üzerine satın alınan aracın kayıt ve tescilinin yapılıp yapılamayacağı hakkında.22 Mayıs 201468509125-135.01[ÖTV/2013/1]--4
Damga vergisinin geç ödenmesi halinde kesilmesi gereken vergi ziyaı cezası ve gecikme zammının kimin tarafından ödeneceği hk.22 Mayıs 201445404237-155[13.96]-160
Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi istisnası hk.23 Mayıs 201490792880-155.14.02[2013/230]-518
HARÇLAR KANUNU23 Mayıs 201413334133-HK-08-15
Çift kabin kamyonetin kasa kısmının kabinle kapatılarak tadil edilmesinin ÖTV farkı oluşturup oluşturmayacağı23 Mayıs 201439044742-ÖTV15-1418
Mahkeme kararına istinaden tapuda yapılacak tescil işleminde harç oranı26 Mayıs 201497895701-140[57-2013/222]-1441
Cins Tahsis Harcı26 Mayıs 201471387770-140.04[57-2013/49]-10
... Personeli Güvenlik Vakfına ait taşınmazın satışında tapu harcı26 Mayıs 201497895701-140[57-2013/217]-1431
Bedelsiz irtifak hakkı tesisinde hangi değer üzerinden harç alınacağı hak.26 Mayıs 201466813766-140[57-2013-107]-311
2008 yılında açılan ancak 2013 yılında ruhsat verilen sürücü kursu şubesinin harç mükellefiyetinin hangi yıldan itibaren başlayacağı26 Mayıs 201497895701-140[108-2014/49]-1442
Faizsiz konut kredisi ile alınan konut için tapu harcı muafiyeti26 Mayıs 201463611781-140[57-2014/1]-16
Ferdi İşletmeye Kayıtlı Geminin Sermaye Şirketine devredilmesinde harç muafiyeti26 Mayıs 201497677631-140.05.02[95-2014/1]-17
Afet meskeninin miras yolu ile intikalinde Tapu harcı muafiyeti26 Mayıs 201437538499-140.04.01[7269-2013/1]-18
Mahkeme kararına göre yapılacak tescil işleminde alınacak tapu harcı26 Mayıs 201497895701-140[57-2013/76]-1434
Özel numaralara ilişkin kullanım hakkı tahsis ücreti veya aktivasyonu işleminin ÖİV tabi olup olmadığı hk.26 Mayıs 201439044742-185-1448
6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan sözleşmeye istinaden müteahidin maliki bulunduğu gayrimenkul üzerine yapılacak ipotek işleminin harçtan istisna olup olmadığı hk.26 Mayıs 201497895701-140[57-2014/42]-1440
... Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı'na ait taşınmazların satışında tapu harcı26 Mayıs 201497895701-140[57-2013/197]-1435
... Birliğine ait arsaların tevhidi işleminde harç26 Mayıs 201497895701-140[57-2013/131]-1433
TUGS'a kayıtlı gemilerin şirkete ayni sermaye konulması sırasında harç alınıp alınmayacağı hk.26 Mayıs 201497895701-140[123-2013/229]-1436
Trampa Durumunda Tapu Harcı26 Mayıs 201425410040-140[57-2014/1]-15
Tapu Harcı26 Mayıs 201497677631-140.04.01[57-2013/1]-16
Döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında alt yüklenici ile düzenlenecek sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.26 Mayıs 201497895701-155[Ek.2-2013/71]-1429
Tarım Kredi Kooperatifi Sigorta Prim Muafiyeti26 Mayıs 201497677631-155[9-2013/3]-14
Damızlık Sığır Yetişttiricileri Birliğinin her nevi defterlerinin ve ana sözleşmelerin tasdiki ve açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesinin harçtan ve damga vergisinden muaf olup olmayacağı hk.26 Mayıs 201497677631-046-16-15
Organize Sanayi Bölgesine ait okula yapılan eğitim öğretim destek ödemelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.26 Mayıs 201485373914-155[62.01.57]-44
İptal edilen ihalenin Danıştay kararı sonucu tekrar ilgilisine iade edilmesi sonucu kalan süre için düzenlenecek sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.27 Mayıs 201497895701-155[1-2013/242]-1449
Gayrimenkul alımında düzenelenecek ipotek senedinde damga vergisi üst sınırı hk.27 Mayıs 201464597866-155[14-2014]-76
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince arsa sahibi tarafından müteahhit adına yapılacak arsa payının devrinde tapu harcı matrahı27 Mayıs 201497895701-140[57-2014/60]-1451
Mahkeme kararına istinaden tapuda yapılacak tescil işleminden alınacak harç oranı hk.27 Mayıs 201497895701-140[57-2014/66]-1453
Varlık yönetim şirketinden temlik alınan alacak ipoteğinin tapuya tescilinin damga vergisi ve harçtan muaf olup olmadığı27 Mayıs 201497895701-140[123.2013/235]-1452
Portatif otomatik bilgi işlem makinalarının yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcına tabi olup olmadığı27 Mayıs 201464597866-140[108-2013]-79
(II) sayılı listede yer alan fiziki olarak 7+1 koltuk takılı ve 1 adet açık koltuk bağlantı noktası bulunan araca uygulanacak ÖTV oranı.27 Mayıs 201464597866-135[1-2014]-80
Kütük demir ve haddelenmiş rulo ve sac üretiminde kullanılan yağ alımında ödenen ÖTV'nin iadesi27 Mayıs 201435672403-010.01[135-05-2013-1]-66
Yeni Nesil ÖKC hakkında27 Mayıs 201488031814-010.01[ÖKC-2013-08/]-67
T.V' de yayımlanacak reklam filmleri için yapılan prodüksiyon harcamalarının amortisman yoluyla mı, yoksa doğrudan mı gider yazılacağı.27 Mayıs 201464597866-105[313-2014]-83
Kâğıt veya elektronik ortamda düzenlenecek faturalara sevk irsaliyesi numarası yerine İlaç Takip Sistemince üretilen Teslimat Numaralarının yazılıp, yazılmayacağı.27 Mayıs 201464597866-105[229-2014]-82
Muhtelif Müşterilere Düzenlenen Sevk İrsaliyesi Hk.27 Mayıs 201488031814-010.01[105(VUK-2014/17-01]-68
Belediyelerde, iftar çadırlarında ve bazı etkinliklerde kullanılmak üzere bedelsiz olarak verilen masa ve sandalye için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği28 Mayıs 201496620903-120[89-2013-1]-59
Gider pusulası ile mükellefiyeti olmayan şahıslardan ve ihale yolu ile ikinci el taşıt alımının Ba formuna dahil edilip edilmeyeceği28 Mayıs 201495462982-105[VUK.ÖZLG-13-72]-173
Şirket aktifine kayıtlı taşınmazların satışından elde edilen kazanç istisnasına ilişkin işlemlerin YMM tasdik ettirip ettirilmeyeceği hk.28 Mayıs 201463611781-125[5-2013/5]-17
ÖTV İndirimi Hk.28 Mayıs 201485550353-135[2014-1]-7
Gider pusulası ile mükellefiyeti olmayan şahıslardan ve ihale yolu ile ikinci el taşıt alımının Ba formuna dahil edilip edilmeyeceği28 Mayıs 201495462982-105[VUK.ÖZLG-13-72]-173
Merkezi ABD'de olan Enstitünün Türkiye'deki Temsilci Ofisine Gemi Hibe Edilmesinde Veraset ve İntikal Vergisi28 Mayıs 201496620903-160[1-2-7-2012/1]-58
Tapu Harcı Muafiyeti28 Mayıs 201473903997-140.04.01[59-2014/6]-4161
Ortak kullanım alanı giderleri içeren kira sözleşmesinde damga vergisi oranı hk.28 Mayıs 201445404237-155.01.01.01[13.05]-167
Orduevinin mal ve hizmet alımları nedeniyle düzenlediği ödemeye ilişkin kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk.28 Mayıs 201497895701-155[1-2014/48]-1467
Taşeron sözleşmesinin 222 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.29 Mayıs 201490792880-155.15.01[2013/2555]-527
6360 sayılı Kanuna göre yapılan devrilerde tapu harcı29 Mayıs 201446480499-140.04.01[2014/597]-52
Gecekondu önleme bölgesinde bulunan taşınmazın satışında tapu harcı29 Mayıs 201497895701-140[57-2013/206]-1504
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından satın alınacak taşınmazın harç ve damga vergisi istisnası.29 Mayıs 201418008620-155[ÖZG-2013-102]-48
Mahkeme Kararıyla Onaylanan Boşanma Protokolünde İvazlı Olarak Devredilen Taşınmazın Tapu İşlemlerinde Harç Oranı.30 Mayıs 201466813766-140[57-2014-15]-328
... tapu müdürlüğü-...30 Mayıs 201466813766-140[57-2013-11]-329
İptal edilen ihale kararından sonra alınan ikinci ihale kararının damga vergisine tabi olup olmağı hk.30 Mayıs 201457062627-488-1-10
Kıyılmış sarmalık tütün ve makaron satışında ÖTV.30 Mayıs 201484412373-135[11/2-2013/33449]-44
Belediyelere Yapılacak Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı Kapsamında Yapılan Sözleşme Gereğince Kontrol Teşkilatının Hizmetine Tahsis Edilecek Araçlar İçin MTV, KDV, ÖTV Uygulanıp Uygulanmayacağı Hakkında.30 Mayıs 201484974990-130[17-2013/36]-539
İhracatta KDV iadesi02 Haziran 201416700543-130-21
Mahkeme Kararına Göre Hem Mirasçılar Hemde Diğer Pay Sahipleri Adına Yapılacak Tescil İşleminde Tapu Harcı Oranı02 Haziran 201466813766-140[123/2014/1]-331
Tek Düzen Hesap Planı02 Haziran 201448349025-VUK-2-1266-77
Tapu tescili yapılmadan fiiilen teslim edilen konutların KDV iadesini etkileyip etkilemeyeceği ile konut için ödenen bedellerin iadesinde belge düzeni02 Haziran 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1547
Serbest meslek erbabının dış giyim harcamalarının mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile ofis mobilyaları için amortisman uygulanıp uygulanmayacağı hk.02 Haziran 201411395140-105[313-2012/VUK-1- . . .]-1546
Oyun salonlarında jeton yerine verilen kartlar için alınan depozito ve iade edilen depozito ile ilgili belge düzeni02 Haziran 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1545
... mukimi şirketten alınan yurtdışı haber, görüntü, fotoğraf, prodüksiyon ve benzeri hizmetlerin vergilendirilmesi.02 Haziran 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1548
Belediyenin hizmet binası yapımı için kat karşılığı arsa teslimi.02 Haziran 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1541
Oyun salonlarında jeton yerine verilen kartlar için alınan depozito ve iade edilen depozito ile ilgili belge düzeni02 Haziran 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1545
Sağlık hizmeti sunucusunun seyyar EFT-POS cihazı kullanması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu adına tahsil edilen Katılım Payı' nın ödeme kaydedici cihaz fişinde yer alıp almayacağı hk.06 Haziran 201427575268-105[233-2014-2]-581
Kanuna ekli (II) sayılı listedeki aracın şoför koltuğunun arkasında bulunan üç kişilik koltuk ve yaşam alanının kaldırılması ve aracın elektrik test ölçüm aracına tadili sonrası ÖTV farkı.06 Haziran 201484974990-130[15-2013/5]-576
Satış Sözleşmesiyle Özel Amaçlı Ambulans olarak satışı yapılan aracın el değiştirmesi durumunda ÖTV ve KDV uygulanıp uygulanmayacağı hakkında.09 Haziran 201429973770-08-OZELGE-001-7
Bağış yoluyla intikal eden kooperatif hissesinin veraset ve intikal vergisine esas teşkil edecek matrahı hk.09 Haziran 201490792880-160.03.01[2013/62]-603
Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi almaya hak kazanılması durumunda harç aranıp aranmayacağı hk.09 Haziran 201490792880-140.08.09[2013/117]-602
İcra Tahsil Harcı09 Haziran 201490792880-140.01.02[2013/161]-604
öZELGE-0109 Haziran 201429973770-08-OZELGE-001-8
İl Özel İdare Müdürlüğünüzce yaptırılan ilköğretim okullarının yapım ve onarım işlerine ilişkin alınan ihale kararının, düzenlenen sözleşmelerin ve yapılan hakediş ödemelerine ilişkin kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk.09 Haziran 201429973770-08-OZELGE-001-9
Döviz kazandırıcı faaliyetlerden yurtiçi mühendislik, müşavirlik, etüt, proje vb. hizmetlerinde damga vergisi uygulaması hk.09 Haziran 201490792880-155.14.02[2013/2885]-600
Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri için ödenen bedellerin gider olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği ve belge düzeni.11 Haziran 201411395140-105[227-2012/VUK-1- . . .]--1613
Jandarma Asayiş Vakfı'nın damga vergisi muafiyeti hk.12 Haziran 201490792880-155.13.05[2013/2922]-611
Üniversitenin ifraz nedeniyle Tapu Harcı ve Belediyece alınacak ifraz harcı istisnası hk.12 Haziran 201490792880-175.02.02.09[2013/64]-627
Evlilik sürecinde eşe bağışlanan taşınmazın, anlaşmalı boşanma protokolü ile bağışlayan eşe iadesinde (devrinde) tapu harcı nispeti12 Haziran 201476464994-140.04.01[2013/68]-147
Doğuştan kalça çıkıklığı bulunan kişinin ÖTV Kanununun 7/2 nci maddesinde yer alan istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.12 Haziran 201496620903-135[7/2-2014/2]-63
İmal edilen ürünün (kolonyanın) parfüm şişelerine doldurulması halinde ÖTV'ye tabi olup olmayacağı13 Haziran 201439044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-1645
Kapıdan veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni18 Haziran 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1659
İrsaliyeli Faturanın Sevk İrsaliyesi Yerine Kullanılması30 Haziran 201497338759-105[2014-03]-72
Bitim işleri defteri tutma zorunluluğu ile tasdike tabi olup olmadığı.01 Temmuz 201411395140-105[172-2012/VUK-2-...]-1758
Düzenlenen faturalarda esnafların sicil numarasının bulunma zorunluluğu hk.01 Temmuz 201411395140-105[230-2012/VUK-1- . . .]--1750
Bankanın Gayrimenkul Satışında Belge Düzeni01 Temmuz 201430094508-105[227-2014/1.15]-36
Yeminli mali müşavirin ortağı olduğu şirkete danışmanlık hizmeti veremeyeceği, beyannamelerini imzalayamayacağı ve elektronik ortamda gönderemeyeceği01 Temmuz 201411395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1751
6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı ilan edilen bölgede özel mülkiyette bulunan taşınmazlara ilişkin yapılan ihale ve sözleşmesinin damga vergisi hk.02 Temmuz 201497895701-155[6306-7-2014/103]-1763
Promosyon amaçlı verilen stantlar ve numune ürünlerde belge düzeni03 Temmuz 201464950229-105[Mük.257-2014/5]-5119
Yönetim Kurulu Kararlarının suret tasdiki ve tercüme tasdiki işlemlerinin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk.07 Temmuz 201497895701-155[9-2013/212]-1803
İhraç edilmek üzere inşa edilen gemi üzerine tesis edilecek ipotek işleminin damga vergisi ve harçtan müstesna olup olmadığı hk.07 Temmuz 201497895701-155[Ek-2-2014/35]-1821
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu07 Temmuz 201497895701-155[1-2013/115]-1822
BTK tarafından verilen bildirim ve/veya kullanım hakkı kapsamındaki harcamaların muhasebeleştirilmesi hakkında.07 Temmuz 201427575268-32Mük.257-8161-669
Elektrik motorlu araçların ithalinden sonra akümülatörlerinin yurt içinde araçtan ayrı olarak satılması halinde ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk.08 Temmuz 201464597866-135[1-2014]-102
Vergi Usul Kanununda gün olarak belirlenen sürelerin hesabı.08 Temmuz 201464597866-105[231-2014]-104
Prim veya bonus olarak nakit olarak ödenen veya ayni olarak teslim edilen ürünler için stopaj yapılıp yapılmayacağı08 Temmuz 201427575268-105[229-8670]-691
Fatura ve benzeri belgelerin lazer yazıcı kullanılarak düzenlenmesi hk.09 Temmuz 201427575268-105[231-2014-105]-695
Kapalı Kasa Kamyonete Yapılan Koltuk İlavesinden Sonra Ek ÖTV Uygulanıp Uygulanmaması Hakkında.09 Temmuz 201488945244-ÖTV-2014/3-9
Yurtdışından döviz olarak elde edilen ücretin gelir ve damga vergisi hk.10 Temmuz 201490792880-155.13.04[2013/2508]-700
Kredi faizinin muhasebeleştirilmesi hk.10 Temmuz 201467630374-125[2013/11]-7
Bayii tarafından yapılan satışlar için mülkiyeti ana firmaya ait POS cihazının kullanılıp kullanılmayacağı.11 Temmuz 201411395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1853
Terekeye bırakılan gayrimenkülün veraset ve intikal vergisi hk.14 Temmuz 201497895701-160[20-2014/5.1.12-364]-1860
E-Fatura Uygulamasında Diğer Belgeler14 Temmuz 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1867
Elektronik ortamda düzenlenecek faturalarda yedi günlük sürenin hesabı.14 Temmuz 201464597866-105[MÜK.257-2014]-106
Şirketin ürettiği elektiriğin kendi bünyesinde kullanılması halinde fatura düzenleyip düzenlenmeyeceği14 Temmuz 201495133703-105[229/2013-2]-102
Çekiliş sonucu yabancı uyruklu şahsa verilen aracın veraset ve intikal vergisine tabi olup olmadığı15 Temmuz 201497895701-160[1-2014/5.1.25.1882]-1871
Dernek çay ocaklarında ökc kullanımı hk.15 Temmuz 201448349025-VUK-2-1266-91
Meslek Edinme Kurslarının ruhsat harcı hk.15 Temmuz 201485550353-140[2014-1]-13
6360 sayılı Kanun kapsamında yapılacak cins değişikliği işlemi15 Temmuz 201451421814-140[57-2014-1]-104
Harçlar Kanunu Uygulamaları16 Temmuz 201479690095-140-18
Tapu Harcı hk.16 Temmuz 201493767041-140[57-2014-01]-114
Elektronik faturaya sevk irsaliyesi ve sevk tarihinin liste halinde eklenip eklenmeyeceği.16 Temmuz 201464597866-105[MÜK.242-2014]-112
Ortağı olduğu şirkete ayni sermaye olarak ticari plaka devrinin hangi bedel üzerinden yapılacağı hk.16 Temmuz 201448349025-VUK-2-1266-92
Vakıf mülkiyetinde olan taşınmaz üzerinde kurulan intifa hakkının vergilendirilmesi.16 Temmuz 201411395140-105[327-2012/VUK-1- . . .]-1881
Kuyumculuk faaliyetine son verilmesi halinde stok beyanı16 Temmuz 201467854564-010.01-428
Belediyeler adına kesilen faturaların düzenlenme süresi17 Temmuz 201463611781-105.01[231-2014/4]-20
İşletmeye kayıtlı birden fazla gayrimenkulün elden çıkarılmasında istisna uygulaması hk.17 Temmuz 201411395140-105[328-2012/VUK-1- . . .]-1896
Araç Kiralama Faaliyetinde Muhasebe Kaydı17 Temmuz 201411395140-105[257-2012/VUK-1- . . .]-1892
6306 sayılı Kanun kapsamında yeniden inşa olunacak gayrimenkulün tapu harcından istisna olup olmadığı17 Temmuz 201497895701-140[57-2014/48]-1886
Bağışlamadan rücu şartıyla hibe edilen gayrimenkulün eski maliki adına tapuya tescilinden hangi oranda harç alınacağı17 Temmuz 201497895701-140[57.2014/90]-1884
Nev'i değişikliği17 Temmuz 201490792880-140.10.01[2013/72]-728
Veteriner hekimlerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağı hakkında.17 Temmuz 201465771276-105[MÜK257-2013/9]-15
Serbest bölgeye hariçte işleme izin belgesi kapsamında onarım için gönderilen yatın yurtiçine girişinde ÖTV durumu.17 Temmuz 201476464994-135[ÖTV.2014.1]-176
Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki bazı cilt ve vücut bakım ürünlerinin ÖTV' ye tabi olup olmadığı.18 Temmuz 201425947440-135-8
Arsa ve üzerindeki bina için amortisman ayrılması.18 Temmuz 201411395140-019.01-1900
Mükellefin kendi adına kestiği faturaların ba-bs formuna dahil etme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı.21 Temmuz 201477058783-105[2013/57]-182
Mükellefin kendi adına kestiği faturaların ba-bs formuna dahil etme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı.21 Temmuz 201477058783-105[2013/57]-182
Oto Biodizelli Motorin21 Temmuz 201439044742-135-1918
Faktoring şirketinin icraen gayrimenkul alımında harçtan muaf olup olmadığı hk.21 Temmuz 201497895701-140[57-2014/29]-1913
6306 sayılı Kanun kapsamında kullandırılan kredilerde BSMV uygulaması22 Temmuz 201464597866-180[29-2014]-114
Kooperatifin üyelerine yapacağı işyeri teslimlerinde belge düzeni.23 Temmuz 201411395140-019.01-1935
Faydalı ömrünü tamamlamadan ölen sualtı canlılarının vergi kanunları karşısındaki durumu ile bu canlıların yavrularının değerlemesi.24 Temmuz 201411395140-019.01-1949
Belli bir ciroyu aşan müşterilere verilecek hediyelerin KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni.24 Temmuz 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1948
Döviz cinsinden verilen avanslara değerleme yapılıp yapılmayacağı ve kur farkı uygulaması.24 Temmuz 201464597866-105[280-2014]-122
Web sunucuları üzerinde barındırılan ve depolanan verilerin sunulması hizmetinin ÖİV tabi olup olmadığı hk.31 Temmuz 201439044742-185-1977
Atık yağlar ile bu yağların rafinasyon ve rejenerasyon işlemine tabi tutulmasıyla elde edilen malların ÖTV'ye tabi olup olmadığı.31 Temmuz 201439044742-135-1980
Gezi teknesi ile olta balıkçılarının taşınmasında Ö.K.C. kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı31 Temmuz 201467854564-1741-457
Fuar katılım bedellerinin banka dekontu ile gider yazılıp yazılmayacağı hk.01 Ağustos 201467854564-1741-458
5104 sayılı Kanunla kurulan şirkete ihale edilen müşavirlik ve kontrolörlük işine ilişkin olarak alınan ihale kararı ile düzenlenen sözleşmenin 775 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.04 Ağustos 201490792880-155.15[2013/2950]-761
Basit usule tabi mükelleflerin yansıtma faturası düzenleyip düzenlemeyeceği05 Ağustos 201467854564-105-460
Elektrik enerjisi ölçümlerine ilişkin sayaçların faydalı ömür ve amortisman oranı hk.06 Ağustos 201441931384-105[313-2014-10]-48
2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen alışların karşıt incelemeye tabi tutulup tutulmayacağı06 Ağustos 201431977385-205[2013/1]-52
Mide ameliyatlısı, Pyloroplasti, sol alt ve üst exremitede güç kaybı rahatsızlığı olan mükellefin araç alımında ÖTV istisnası.07 Ağustos 201450426076-135[7-2014/20-88]-132
Eski tarihli Sağlık Raporları ile Malul ve Engellilere uygulanacak ÖTV ve MTV istisnası hakkında.07 Ağustos 201450426076-135[7-2013/20-81]-134
Adisyon kullanımı12 Ağustos 201467854564-1741-471
Harç Aranılıp Aranılmayacağı13 Ağustos 201497677631-140.04[57-2014/3]-24
Serbest Meslek Kazanç Defterinin iş yerinde bulundurulmasının zorunlu olup olmadığı ve kayıt nizamı14 Ağustos 201411395140-105[210-2014/VUK2-7893]-2066
Ticari markalar, stoklar ve bazı iktisadi kıymetlerin satın alınmasında ödenen bedelin değerlemesi hk.18 Ağustos 201411395140-105[326-2012/VUK-1- . . .]-2085
Yeni Nesil Ö.K.C.18 Ağustos 201467854564-010-483
EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı.19 Ağustos 201464597866-195[1-2014]-126
Organize Sanayi Bölgesinde Doğalgaz Dağıtım Şebekesi Yapım İşine ilişkin yapılan hakediş ödemelerinde damga vergisi ve katma değer vergisi tevkifatı hk.19 Ağustos 201466491453-009-9
6446 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi istisnası uygulaması hk.20 Ağustos 201490792880-170.03[2013/433]-806
Bankanın 4743 sayılı yasa kapsamında edindiği taşınmazın satışında tapu harcı alınıp alınmayacağı20 Ağustos 201464597866-140[123-2014]-127
Hatalı taşınmaz satışının Mahkeme kararına istinaden iptal edilmesi ile eski sahibi adına yeniden yapılacak tescil işleminde harç oranı.21 Ağustos 201466813766-140[57-2014-33]-486
Mahkeme kararına istinaden tapuda yapılacak tescil işleminden alınacak tapu harcı21 Ağustos 201497895701-140[57-2013/184]-2096
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bedelsiz teslim edilecek tekne için gemi sicil harcı alınıp alınmayacağı21 Ağustos 201497895701-155[8-2012/1993]-2097
Ziraat Odası İktisadi İşletmesinin Tescili İşleminden Harç Alınıp Alınmayacağı Hk.21 Ağustos 201466813766-140[123-2014-19]-487
Konşimentoların damga vergisine tabi olup olmadığı hk.21 Ağustos 201476464994-155.01[2014/6]-199
Yeni nesil EFT-POS cihazı kullanımı21 Ağustos 201464950229-105[Mük.257-2014/3]-6341
İhraç kayıtlı teslimlerde mal/hizmet alış tarihi ile ödeme tarihi arasında oluşan kur farkının vergilendirilmesi ve belge düzeni21 Ağustos 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--2104
Gümrük antreposunda bulunan malların başka bir firmaya devrinin ruhsat harcına tabi olup olmadığı26 Ağustos 201484412373-140[111.-2013/2053]-55
Antrepo hizmeti faturasının kimin adına düzenlenmesi gerektiği hk.27 Ağustos 201427575268-105[229-2013-316]-838
Polis kantinlerinin e-fatura ve e-defter kullanma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hk.27 Ağustos 201427575268-105[Mük.242-2013-406]-835
Yaşam koçluğu ve yoga eğitmenliği faaliyetinin vergilendirilmesi hk.28 Ağustos 201467854564-1741-496
Kiracı olarak faaliyette bulunulan işyerinin elektrik su doğalgaz harcamalarının gider yazılıp indirim konusu yapılması hk.28 Ağustos 201451421814-130[29-2014/29]-116
Kiracı olarak faaliyette bulunulan işyerinin elektrik su doğalgaz harcamalarının gider yazılıp indirim konusu yapılması hk.28 Ağustos 201451421814-130[29-2014/29]-116
Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Faydalı Ömrün mü, Kira Süresinin mi Esas Alınacağı.29 Ağustos 201447285862-VUK-1-15
"Rezerv Yapı Alanı" olan parseller üzerine inşaa edilecek gayrimenkullere ilişkin olarak düzenlenecek sözleşmelerin ve yapılacak işlemlerin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı01 Eylül 201497895701-140[123-2014/89]-2143
Noterde tasdiki istenilen ek sözleşmeden hangi oranda harç alınacağı hk.02 Eylül 201497895701-140[38-2013/44]-2151
Üniversiteye bağlı döner sermaye işletme müdürlüğünün yargı harcı muafiyeti02 Eylül 201490792880-140.01.01[2014/227]-846
Serbest bölge sınırları içinde bulunan gayrimenkulün satın alınması işleminde harç alınıp alınmayacağı02 Eylül 201497895701-140[59-2012/186]-2150
Sermaye artırımı olarak konulan taşınmazların sermaye artırımı işleminin genel kurul kararı ile iptali neticesinde ortaklara devrinde tapu harcı02 Eylül 201451421814-140[57-2014/118]-118
Ticaret Sicil Harcı Hk.03 Eylül 201437009108-140.01.03[ md/2013-3570-100
Feragatnamelerde damga vergisi ve noter harcı03 Eylül 201437009108-155.01.02[1. Md/2013-4013]-99
Anapara ve faiz içeren kredi sözleşmesinin hangi tutar üzerinden damga vergisine tabi olacağı hk.03 Eylül 201445404237-155[13-20]-236
Borç ve Ödeme Taahhüt Belgesi'nin damga vergisine tabi olup-olmadığı hk.03 Eylül 201437009108-155.01[1.MD/2013-4906]-98
Sureti noterde tasdik edilen sözleşmenin yeniden noterde düzenlenmesi halinde damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.03 Eylül 201445404237-155[13-80]-240
Personel taşımacılığı sözleşmesinin damga vergisi matrahının nasıl hesaplanacağı hk.03 Eylül 201497895701-155[1-2012/242]-2158
Harçlar Kanunu04 Eylül 201457062627-Harçlar Kanunu-492-24
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazla Yapılan Satışlarda Hangi Belgelerin Girilerek Tahsilatın Sonlandırılacağı Hk.04 Eylül 201448349025-VUK-2-1266-102
Sağlık Harcamasının Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi ile Belgelendirilmesi Halinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı04 Eylül 201411355271-120.04[65-2014/6]-6598
Yurt dışında bulunan şirkete döviz kredisi verilmesi işlemi için düzenlenen sözleşmenin ihracat kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.05 Eylül 201464597866-155[EK 2-2014]-135
Tapu Kaydının Beyan Hanesinde "6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapıdır" Beyanı Bulunan Taşınmazların Tevhidinde Tapu Harcı.08 Eylül 201466813766-140[123-2013-59]-513
Deniz Ticaret Odasına kayıtlı bulunmayan Derneğin ÖTV sıfıra indirilmiş yakıt imkanından yararlanmasının mümkün olup olmadığı.08 Eylül 201439044742-ÖTV 12. MADDE-2174
Yurt dışından sağlanan roaming hizmetinin KDV ve ÖİV'ne tabi olup olmadığı.09 Eylül 201439044742-KDV.11-2201
Yurt dışından sağlanan roaming hizmetinin KDV ve ÖİV'ne tabi olup olmadığı.09 Eylül 201439044742-KDV.11-2201
Beton mikserinin sökülüp, beton pompası monte edilen kamyonda ÖTV farkı12 Eylül 201437538499-135[15-2014-1]-27
Yurtdışında kurulan şirket ile yurtdışında bulunan banka arasında düzenlenen kredi sözleşmesi ile yurtdışında kurulan şirket ile Türkiye'de bulunan şirket arasında yurtdışından sağlanan kredinin Türkiye'de bulunan şirketin hesaplarına aktarılması amacıyla düzenlenen kredi aktarım sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.15 Eylül 201425947440-155-12
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfınca alınan ihale kararları ve vakfın taraf olduğu sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.17 Eylül 201490792880-155[9-2012/2167]-892
Taşeron sözlemesinin damga vergisi matrahı hk.17 Eylül 201490792880-155[1-2012/2315]-890
Taşınmazların sahibi tarafından çocuklarına ivazsız intikalinde vergisel durum.17 Eylül 201490792880-160.01.03[2013/53]-888
18 Eylül 201490792880-155[1-2012/1360]-894
Birden fazla özür durumu olan kişinin otomatik vitesli araç alımında ÖTV istisnasından faydalanılıp faydalanamayacağı19 Eylül 201484974990-135[7-2014/9]-899
Kamu menfaatine yararlı derneklerin KDV ve ÖTV karşısındaki durumu19 Eylül 201484974990-130[14017-2014-20]-896
ÖTV'siz alınan yakıtın kullanılamayarak ikinci döneme devredilmek istenmesi halinde YMM raporu gerekip gerekmediği.22 Eylül 201496620903-135[12-2013/1]-95
Prefinansman sağlama aşamasında düzenlenecek sözleşmenin ve ipotek tesisinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.25 Eylül 201464597866-155[EK 2-2014]-137
25 Eylül 201472354795-105[242-2013-11]-52
Bina görevlisi için SGK'ya verilen sigorta prim bildirgelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.26 Eylül 201450426076-155[1-2014/20-349]-148
Diploma harcının Harçlar Kanununa göre istisna olup olmadığı hk.26 Eylül 201450426076-140[123-2014/20-352]-149
Yurt dışında bulunan gayrimenkulün devri için yurt dışında düzenlenen devir sözleşmesinin notere ibrazının damga vergisine tabi olup olmadığı29 Eylül 201497895701-155[1-2013/134]-2282
İhale kararında damga vergisi hk.29 Eylül 201484695066-010.01[DMG/1]-25
Tekne ile Motorun birleştirilmesinde ÖTV29 Eylül 201476464994-135[2014.13]-223
6306 sayılı Kanun kapsamında güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması durumunda intikal eden taşınmaz için veraset ve intikal vergisi aranılıp aranılmayacağı29 Eylül 201497895701-160[2013-5.1-23.7120]-2281
Vasiyet alacaklısı ve kanuni mirasçının aynı mal ile ilgili olarak veraset ve intikal vergisi yükümlülüğü hakkında29 Eylül 201497895701-160[2-2013/5.1.28.7557]-2280
Doktorun çeşitli alanlarda almış olduğu uzmanlık eğitimleri ile ilgili olarak icra edeceği serbest meslek faaliyetleri (danışmanlık, eğitim vb.)için POS cihazı kullanıp kullanmayacağı29 Eylül 201462030549-120[65-2013/779]-2303
Mal sevkiyatlarında bedelsiz fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği ve iki ayrı serbest bölgede imal edilen ürünlerin ihracatı nedeniyle istihdam edilen personele ödenen ücretlerde gelir vergisi istisnası29 Eylül 201495462982-105[VUK.ÖZLG-2014-25]-253
Bilançoya tabi ferdi işletmenin, adi ortaklığa dönüştürülmesinde izlenecek yol ile stoktaki mallara fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile ÖKC'nin nasıl kullanılacağı.30 Eylül 201468554973-105[413-2013/3]-91
Kent kart dolum bedelleri ve personel yol giderlerinin belgelendirilmesi.30 Eylül 201467854564-1741-553
I SAYILI LİSTEDE YER ALAN VE 09.08.2012 TARİHİNDE SATIN ALINAN MADENİ YAĞLARIN İMALATA SOKULMAKSIZIN 31.12.2012 TARİHİNDE SATILMASI HALİNDE VERGİ ORANI30 Eylül 201471387770-135[1-2013/48]-14
Kısmi bölünme sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.30 Eylül 201497895701-155[1-2014/128]-2311
Vazife malülünün(gazi) faizsiz konut kredisi kullanımında damga vergisi ve tapu harcı istisnası hk.30 Eylül 201445404237-140[14-18]-256
İnternet üzerinden uzaktan eğitim platformu aracılığıyla verilecek hizmetin vergilendirilmesi ve belge düzeni.01 Ekim 201411395140-105[234-2012/VUK-1- . . .]--2314
Faturaların termal yazıcılarda rulo kağıtlara bastırılıp bastırılamayacağı ve ebatları.01 Ekim 201411395140-105[231-2012/VUK-1- . . .]--2315
Millileşmemiş Malların Satış ve İhracatında Vergisel Yükümlülükler02 Ekim 201411395140-105[148-2012/VUK-2-...]-2322
Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçiş.02 Ekim 201411395140-105[232-2012/VUK-1- . . .]--2320
Yurtdışında yerleşik firmaya yurtiçinde verilen hizmetin Bs bildirimi hk.02 Ekim 201411395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-2323
Derneğin düzenleyeceği kurban bağış organizasyonunun vergi kanunları karşısındaki durumu02 Ekim 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--2319
Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçiş.02 Ekim 201411395140-105[232-2012/VUK-1- . . .]--2320
Millileşmemiş Malların Satış ve İhracatında Vergisel Yükümlülükler02 Ekim 201411395140-105[148-2012/VUK-2-...]-2322
Derneğin düzenleyeceği kurban bağış organizasyonunun vergi kanunları karşısındaki durumu02 Ekim 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--2319
Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçiş.02 Ekim 201411395140-105[232-2012/VUK-1- . . .]--2320
Millileşmemiş Malların Satış ve İhracatında Vergisel Yükümlülükler02 Ekim 201411395140-105[148-2012/VUK-2-...]-2322
Hizmet alımından vazgeçilmesi halinde KDV düzeltmesinin ne şekilde olacağı ve belge düzeni.08 Ekim 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--2346
Birliğin kurumlar vergisi ile katma değer vergisi mükellefiyeti ve belge düzeni08 Ekim 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--2348
Şasi kamyon üzerine beton pompası monte edilerek ihraç edilmesi.08 Ekim 201439044742-135-2341
Ötv'nin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesi hk.08 Ekim 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--2345
İRSALİYELİ FATURA09 Ekim 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--2349
Prefabrik fabrika binasının amortisman oranı hk.10 Ekim 201472788441-010.01-41
İşyeri merkezi ve şubelerinde e-fatura uygulaması10 Ekim 201411395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-2362
İnternet sitesinden verilen hizmet karşılığında toplu fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği10 Ekim 201411395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-2361
Sözleşme ve teminat senedinin 5488 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.10 Ekim 201490792880-155.13.04[2013/2566]-960
Vergi Usul Kanunu13 Ekim 201497153401-005-3
E-faturada "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin nasıl kullanılabileceği hk.14 Ekim 201411395140-105[Mük257-2014/VUK1-18602]-2371
Tapu harcı14 Ekim 201476464994-140[2012/113]-231
Yurt içinde ve yurt dışında marka müracaatlarına aracılık edilmesi işleminde belge düzeni ve vergilendirme.17 Ekim 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--2392
Şubede kullanılmak üzere tasarım ve görünüm olarak diğer fatura serilerinden farklı görünümde fatura bastırılıp bastırılamayacağı.17 Ekim 201411395140-105[231-2012/VUK-1- . . .]--2391
Kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların almış olduğu ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.31 Ekim 201464597866-155[EK 1 -2014]-147
Serbest Bölgenin sınırlarının BKK ile değişmesi nedeniyle değişiklik sonrası mükellefin sınırın dışında kalması sonucu faaliyetin hangi kapsamda devam edeceği hk.03 Kasım 201497895701-155[1-2013/125]-2446
Düzenlenen kağıdın fesihname mi yoksa sulhname olarak mı damga vergisine tabi olacağı hk.03 Kasım 201497895701-155[1-2014/30]-2447
Fatura Beyanının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.03 Kasım 201497895701-155[1-2014/32]-2448
İdame-i Şuyu (Paylı Mülkiyetin Devamı) Sözleşmesinde değer gösterilmesinin gerekip gerekmediği ile söz konusu sözleşmenin noter harcı ve damga vergisi hk.04 Kasım 201447285862-125[2013/05/14]-25
Mahkeme Kararı'na istinadentapuda yapılacak tescil işleminden hangi oranda harç alınacağı hk.05 Kasım 201437009108-140[57-2014/2601]-121
İrtifak hakkı sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.07 Kasım 201490792880-155.01.01.01[2014/3266]-1065
Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan uluslararası taşımacılık faaliyetinde BSMV istisnası uygulaması07 Kasım 201470903105-180[29/02-22]- 48849
Doğalgaz dağtım sözleşmesinin matrahının ne olacağı ile söz konusu sözleşmenin ekinde yer alan kefaletnamelerin damga vergisine tabi olup olmayacağı hk.11 Kasım 201490792880-155.01.01.01[2013/2895]-1125
Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında kamu görevlisine yapılan ücret ödemesinin gelir vergisi ve damga vergisine tabi olup olmadığı ile tabi olması halinde vergi matrahının nasıl hesaplanacağı hk.14 Kasım 201490792880-155[5824-2012/2042]-1146
Yurt dışından ithal edilen ürünlerle ilgili yapılan masrafların yurtdışı mukimi firmaya yansıtılmasının kurumlar vergisi ve kdv açısından durumu ve belge düzeni14 Kasım 201411395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--2491
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan açık artırma yoluyla alınan gayrimenkulün tapuda yapılacak devir işleminde alım-satım harcının aranılıp aranılmayacağı hakkında.04 Aralık 201466813766-140[123-2014-131]-659
İşyeri adres değişikliğinde Ruhsat Harcı05 Aralık 201485373914-140[63.01.11]-112
Süre uzatımına ilişkin düzenlenen protokolün damga vergisi hk.05 Aralık 201490792880-155.01.01.01[2014/2911]-1210
TTSanal Santral Demo Paketinin Sunumunda KDV ve ÖİV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk.05 Aralık 201484974990-130[01-2013/74]-1208
Kalıp ayırıcı yağın alımında ödenen ÖTV'nin iadesi05 Aralık 201445404237-135[13.23]-300
Satış danışmanlarının katılmış olduğu yarışmalarda verilen hediyeler ve nakit paranın veraset ve intikal vergisi hk.05 Aralık 201497895701-160[4-2013/5-1-38-8540]-2573
Türkiye'de faaliyette bulunan İrtibat bürosu çalışanlarına ödenen ücretlerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.12 Aralık 201497895701-155[1-2013/223]-2619
Bankanın faktoring şirketlerinin ihracat alacağı olan müşterilerinin finansmanını teminen faktoring şirketlerine kullandırdığı kredilerde BSMV hesaplanıp hesaplanmayacağı16 Aralık 201464597866-180[28-2014]-152
Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik işine ilişkin ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.23 Aralık 201490792880-155.14[2013/2887]-1296
Kiralık kasada bulunan ziynet eşyaların veraset ve intikal vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hk.24 Aralık 201497895701-160[23.2014/5.1.39-2754]-2713
4. Derece Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığının İvazsız İntikalinde V.İ.V25 Aralık 201466813766-160[4-2013-7]-723
Bankanın kredi alacağına karşılık, icra yoluyla satın alınan arazi taşıtında KDV ve DV uygulaması.25 Aralık 201464597866-155[9-2014]-159
Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi Uygulaması Hk.25 Aralık 201466813766-155[1-2013/38]-722
İcra Müdürlüğünün 1998 yılındaki satış ilamı gereğince ipotek alacaklısına ihale edilen taşınmazın günümüzde yapılacak tescilinde harç matrahı.25 Aralık 201466813766-140[57-2014-85]-724
....25 Aralık 201473903997-140[28-2014/13]-9747
6306 sayılı kanun kapsamında riskli alanda yer alan lojmanda ikamet eden kişinin tapu harcından muaf olup olamayacağı26 Aralık 201445404237-140[ 14.46]-337
Asıl sözleşmeye ek olarak düzenlenen protokolün damga vergisi matrahı hk.26 Aralık 201464597866-155[10-2014]-164
Kesin İzin taahhüt senedinin revize edilmesinde damga vergisi uygulaması hk.26 Aralık 201451421814-155[1-2014/123]-188
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen projeler kapsamında teslim alınan makine donanımın, hangi bedel üzerinden ve hangi tarihte kayıtlara geçirileceği ve amortismanı hk.26 Aralık 201427575268-105[313-2013-110]-1316
Serbest Bölgedeki şirketin Damga Vergisi ve KDV muafiyeti hk.29 Aralık 201466813766-155[9-2013-80]-729
Harç Muafiyeti29 Aralık 201451421814-140[57-2014/109]-190
6306 sayılı Kanun Kapsamında yapılan inşaat için kullanılan kredilerin BSMV'den muaf olup olmadığı.29 Aralık 201439044742-180-2753
4706 sayılı Kanun kapsamında Tapu Tahsis Belgesi sahiplerinin ve işgalcilerin ölümü sebebiyle zilyetliklerinde bulunan taşınmazların mirasçılarına satışı31 Aralık 201497895701-160[2014/5-1.14-539]-2773
İş makinaları ve jeneratörlerde kullanılacak doğalgazın ÖTV tutarı05 Ocak 201539044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-16
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Damga Vergisi hk.05 Ocak 201597895701-155[1-2013/285]-32
5510 sayılı Kanunun Geçici 20 nci madde kapsamında damga vergisi muafiyeti.05 Ocak 201513649056-155[08-2014/ÖZE-21]-1
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Damga Vergisi hk.05 Ocak 201597895701-155[1-2013/285]-32
TÜVTÜRK'e muayene hizmeti karşılığı resmi daire tarafından yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisi hk.07 Ocak 201526468226-155[ÖZG-10-2014]-1
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yapılacak olan işlemlerin vergisel durumu07 Ocak 201584974990-180[28-2013/2]-10
E-Fatura düzenlenirken sıra numarasının atlanılması.07 Ocak 201553445970-105[27-54]-3
Serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin, yenileme fonu uygulamasından yararlanmasının mümkün olmadığı hk.14 Ocak 201541931384-105[328-2014-3]-2
Hazineye ait taşınmazın devrinde tapu harcı ve belediye harçları20 Ocak 201590792880-140.04.01[2014/191]-32
Anonim Şirketin Hisse Devirlerine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Örnekleri'nin Damga Vergisine Tabi Olup-Olmadığı hk.27 Ocak 201537009108-155.01[ md/2014-2230/]-11
Sulama Birliğinin Damga Vergisi Mükellefiyeti27 Ocak 201554451858-080-45-2
Yurt dışı mukimi firmaya sadece yurt dışında kullanılmak üzere faturalı hat satışı hizmetinin KDV ve ÖİV karşısındaki durumu.27 Ocak 201564597866-130[11/a-2015]-11
Uluslararası uçuşlarda kullanılan internet paketinin KDV ve ÖİV karşısındaki durumu.28 Ocak 201539044742-185-150
Zirai ürün satışında mükellefiyet tesisi ve belge düzeni28 Ocak 201527575268-105[235-2014-279]-86
Amortismana tabi süt veren canlı hayvanların satışından elde edilen karın yenileme fonunda takip edilip edilmeyeceği.29 Ocak 201595133703-105[328-2014/12]-15
Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.30 Ocak 201567854564-1741-51
... Belediyesi ile yapılan süt tedarik sözleşmesine istinaden ayni yardım amaçlı süt teslimlerinde sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği.30 Ocak 201567854564-1741-47
... Belediyesi ile yapılan süt tedarik sözleşmesine istinaden ayni yardım amaçlı süt teslimlerinde sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği.30 Ocak 201567854564-1741-47
Aile Sağlık Merkezlerinde verilen Vergi Beyannameleri ve Sigorta Bildirgelirende Damga Vergisi uygulaması30 Ocak 201535672403-DAM-5-20-7
Perakende satış fişlerinde KDV ve ÖİV'nin ayrı ayrı gösterilmesi03 Şubat 201511395140-019.01-181
Branda ile kapalı halı sahanın emlak vergisi04 Şubat 201597895701-175.01[29-2014/6.1.8-504]-190
ÖTV (I) sayılı listenin A cetvelinde yer alan ürünlerin birleşiminden yine aynı listede yer alan yeni bir ürün elde edilmesi halinde yüklenilen ÖTV'nin iadesinin mümkün olup olmadığı.04 Şubat 201539044742-135-195
4743 sayılı yasa kapsamında satın alınacak gayrimenkulün tapu harcı06 Şubat 201545404237-140[ 14-66]-33
Tapusu bulunmayan binanın devir teslim tutanağı ile şirkete devri halinde aktifleştirilmesinin mümkün olup olmadığı ile vergilendirilmesi ve belge düzeni.06 Şubat 201511395140-105[227-2012/VUK-1- . . .]--217
Sermaye artırımı olarak konulan taşınmazların sermaye artırımı işleminin mahkeme kararı ile iptali neticesinde ortaklara devrinde tapu harcı09 Şubat 201551421814-140[123-2014-34]-19
Banka akreditifleri için ödenen komisyon ve masraflarda BSMV09 Şubat 201584974990-180[29/2014-01]-132
Türev Piyasalarda Değerleme10 Şubat 201511395140-105[263-2014/VUK1-18549]-226
Doğalgaz çevrim santralinde amortisman uygulaması.10 Şubat 201511395140-105[313-2014/VUK1-18640]-229
Yurtdışından Alınan Bilgisayar Oyunlarının Satışında Belge Düzeni10 Şubat 201511395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--227
İthal edilen ... cihazlarının kiralanmasında ortaya çıkan montaj maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi hk.11 Şubat 201511395140-105[269-2012/VUK-1- . . .]-233
Elektrik Üretim Lisans Harcı11 Şubat 201593767041-140[108-2014/5]-7
Kömür ocaklarında çalışan işçilere ödenen ihbar ve kıdem tazminatlarının Gelir ve Damga Vergisi hk.12 Şubat 201590792880-155.01.05.02[2013/2569]-143
Korumalı işyeri hibe desteği sözleşmesinde damga vergisi hk.12 Şubat 201566813766-155[1-2014-87]-60
İade Edilen Mala Ait Ödenen KDV'nin İndirimi ve Belge Düzeni12 Şubat 201511395140-105[230-2012/VUK-1- . . .]--246
Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmasında ödül alan firmalara yapılacak ödemelerden veraset ve intikal vergisi kesilip kesilmeyeceği hk12 Şubat 201590792880-160.01.03[2014/72]-140
Bir aydan az bir süreyle yapılacak satışlar için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunup bulunmadığı12 Şubat 201511395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-247
Harita Mühendisliği Faaliyeti12 Şubat 201511395140-105[236-2012/VUK-1- . . .]--245
Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına mahsubu ile defter değeri sıfırlanmamış olan muhtelif sabit kıymetlerin kayıtlardan nasıl tenzil edileceği hk.13 Şubat 201511395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--255
Bir yılın altı aydan fazla kısmını yurt dışında geçiren serbest meslek erbabının tam mükellef olarak mı vergilendirileceği ve vergi mevzuatı karşısındaki durumu.16 Şubat 201511395140-105[236-2015/VUK-1/18096-260
Cemaat vakfına bağışlanacak gayrimenkulün tapu harcı,veraset ve intikal vergisinden istisna olup olmadığı ve bağış makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.16 Şubat 201597895701-140[57-2014/106]-257
Cemaat vakfına bağışlanacak gayrimenkulün tapu harcı,veraset ve intikal vergisinden istisna olup olmadığı ve bağış makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.16 Şubat 201597895701-140[57-2014/106]-257
II. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yapının satılmasında vergilendirme ve belge düzeni hk.17 Şubat 201511395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--268
II. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yapının satılmasında vergilendirme ve belge düzeni hk.17 Şubat 201511395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--268
Bedelsiz edinilen ortaklık payının vergilendirilmesi.18 Şubat 201539044742-BSMV-283
Anonim şirkete ayni sermaye olarak konulacak taşınmazların ve yapılacak tevhit işleminin tapu harcı istisnası24 Şubat 201590792880-140.10.01[2014/304]-202
Tapuda yapılacak isim tashihi işleminde harcın konusu26 Şubat 201565771276-140[59-2014/8]-6
ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARCI27 Şubat 201547285862-140[113-2014/07]-6
I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan malların ithal edilerek, (IV) sayılı liste kapsamında yer alan malların imalatında girdi olarak kullanılması halinde ÖTV uygulaması.01 Mart 201564597866-135[8-2015]-30
Sevk İrsaliyesi.03 Mart 201567854564-010.01-103
03 Mart 201511395140-105[178-2014/VUK2-7947]-343
Serbest bölge sınırları içinde bulunan gayrimenkul üzerine tesis edilecek ipotek işleminden harç alınıp alınmayacağı04 Mart 201597895701-140[57-2014/178]-364
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki binaların yıkılıp yeniden yapılması için imzalanan kat karşığı sözleşmesine istinaden inşaatı yapımı.04 Mart 201539044742-KDV. 28-348
Harçlar Kanunu Uygulamaları05 Mart 201579690095-140-5
"İhtarname" başlıklı kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı hk.05 Mart 201579690095-155-4
İhracatla ilgili düzenlenen gümrük beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.06 Mart 201597895701-155[Ek-2-2014/281]-381
Sözleşmeyle satın alınan taşınmazın mahkeme kararına istinaden tescilinde tapu harcı06 Mart 201590792880-140.04.01[2014/302]-245
Yapım işine ait hakediş ödemelrinde damga vergisi kesintisi hk.12 Mart 201590792880-155.01.05.01[2014/3379]-280
Gazla çalışan su ısıtıcısının bacalı veya bacasız satışında ÖTV matrahı.12 Mart 201539044742-135-436
Şasi kamyon olarak ÖTV'si ödenen araç üzerine üst yapı monte edilmiş olması halinde ek ÖTV tarhiyatı yapılıp yapılmayacağı.13 Mart 201539044742-135-438
Araç kiralama sözleşmesi ve eki sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.16 Mart 201597895701-155[1-2014/187]-453
Maliye hazinesi üzerine irtifak hakkı tesis sözleşmesi yapılarak inşa edilen seranın emlak vergisinden muaf olup olmadığı hk.16 Mart 201550426076-175.01[4-2014/20-43]-36
Harçlar Kanunu16 Mart 201557062627-492-7
Mahkeme kararına istinaden muvazaalı işlem nedeniyle alınacak tapu harcı17 Mart 201597895701-140[57-2014/101]-480
Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına Ait Aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi17 Mart 201546480499-170[2014/699]-24
….. Bayilerinin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanıp Kullanmayacağı18 Mart 201566491453-006-6
Emlak Vergisi Muafiyeti18 Mart 201535672403-010.01[175-5-f-05-2014]-13
İhale yoluyla alınan ormanda fidan dikimi ve temizlik işleri için her ihale dosyası için şube kaydının yapılıp yapılmayacağı18 Mart 201577058783-105[2014/07]-68
İstisna kapsamındaki yurtdışı inşaat kazancının şüpheli hale gelmesi ve buna ilişkin kur farklarının değerlemesi ile gider kaydedilmesi hk.23 Mart 201527575268-105[323-2013-9481]-310
Fatura Düzenleme Tarihi25 Mart 201564950229-105[231-2014/6]-7823
PTT acentelerinin vergisel yükümlülükleri ile defter tutma zorunluluğu.26 Mart 201511395140-105[172-2012/VUK-2-...]-533
Satın alınan şirket hisselerine yapılan ödemelerin şirket kayıtlı değerinin üzerinde olması durumunda şerefiye olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.26 Mart 201511395140-105[282-2014/VUK1-18361]-538
Sözleşmede yer alan hükümlerin toplanıp toplanmayacağı.26 Mart 201525953680-004-8
İndirim kartı satışı faaliyetinde ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu hk.26 Mart 201511395140-105[Mük242-2014/VUK1-18694]-536
Kupon karşılığında bedelsiz olarak verilen hediye kuponlarına ilişkin satışların ÖKC fişlerinde gösterilmesi26 Mart 201511395140-105[229-2014/VUK1-18721]-537
Hakedişe tabi hizmet sözleşmelerinde fatura düzenlenme tarihi hk.31 Mart 201527575268-105[229-2013-477]-371
Elektronik defter uygulamasına geçilecek 2014 takvim yılı için kağıt ortamında defter kullanılıp kullanılamayacağı hk.01 Nisan 201511395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-608
E- fatura uygulamasına rızaen dahil olan mükelleflerin 2014 takvim yılı için e-fatura düzenleme zorunluluğu bulunup bulunmadığı hk.01 Nisan 201511395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-607
Kullanma izni sözleşmesinde unvan ve bedel değişikliği yapan sözleşmenin damga vergisi ve harç karşısındaki durumu02 Nisan 201526468226-155[ÖZG-25-2013]-56
İş Ortaklığına ayni sermaye olarak konulacak gayrimenkullerin tapu harcından istisna olup olmadığı03 Nisan 201597895701-140[123.2015/19]-612
Belediye iktisadi işletmesinin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.03 Nisan 201590792880-155.01.05.01[2014/3246]-379
Gemi ipoteği sözleşmesinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.03 Nisan 201597895701-155[1.2015/54]-622
Nev'i değişikliği durumunda devrin gerçekleştiği döneme ilişkin Ba-Bs bildirim formlarının hangi unvanla verilmesi gerektiği hk.03 Nisan 201511395140-105[Mük-257-2015/VUK-1-18970]-623
Ödenen avansların değersiz veya şüpheli alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.06 Nisan 201562030549-125[6-2013/354]-627
Elektrik enerjisi alım sözleşmesinin Damga Vergisine tabi olup olmadığı.06 Nisan 201575497510-155[10-2013-67]-13
Cins tashih harcı hk.06 Nisan 201535672403-010[140-05-11-2014-02]-22
Yapı Kullanma İzni07 Nisan 201551421814-140[59-2013/170]-76
Riskli Yapı Şerhi Bulunan Taşınmazların Cins Değişikliğinde Harç Muafiyeti07 Nisan 201573903997-140[57-2014/22]-10043
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile İş ortaklığı arasında düzenlenen sözleşmenin 222 sayılı Kanun uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.07 Nisan 201516700543-155-19
Doğuştan kalça çıkığı bulunan engelli kişinin iki farklı tarihli raporu olaması durumunda bu raporlara istinaden ÖTV istisnasından faydalanarak ÖTV'siz araç alıp alamayacağı.07 Nisan 201550426076-135[7-2014/20-101]-52
Sağ dirseğinde ankiloj teşhisi konulan engelli kişinin ÖTV istisnasından faydalanarak ÖTV'siz araç alıp alamayacağı.07 Nisan 201550426076-135[7-2014/20-102]-51
Eğitim ve Öğretim Desteği için tahsil edilen tutar için bs formu verilip verilmeyeceği07 Nisan 201566491453-008-8
Riskli Yapı Tespitine ilişkin düzenlenecek ücretsiz raporun vergi mevzuatı karşısındaki durumu08 Nisan 201511395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--646
İşyeri merkezi ve şubelerinin e-defter kullanımı hk.08 Nisan 201511395140-105[Mük242-2014/VUK1-18940]-638
Doğalgazın sıkıştırılması suretiyle imal edilen CNG isimli malın ÖTV karşısındaki durumu08 Nisan 201539044742-135-643
ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.02 tarife pozisyonundaki otobüsün vergilendirilmesinde koltuk sayısının dikkate alınması10 Nisan 201584412373-135[12.-2014-2578]-17
Adi ortaklık tarafından kat irtifakı kurulmuş inşaatın vergilendirilmesi ve belge düzeni.13 Nisan 201511395140-105[267-2012/VUK-1- . . .]-662
Adi Ortaklıkta Hisse Devrinde Vergi Kimlik Numarası14 Nisan 201511395140-105[8-2013-VUK2-7594]-668
Kooperatif üyelerine işyeri tesliminde fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği14 Nisan 201527192137-105[229-2013/21-265]-60
Aynı gayrimenkuller üzerinde hem veraseten iştirak, hem müşterek mülkiyet, hem de paylı mülkiyet olması halinde sahipleri arasında yapılacak taksim işleminde harç oranı.14 Nisan 201566813766-140[57-2014-132]-186
Yapı Kooperatiflerinin Damga Vergisi ve Harç Muafiyetinin Bulunup Bulunmadığı Hk.15 Nisan 201564958909-492-8
Finansal Kiralama sözleşmesi gereğince taşınmazın kiracıya devrinde tapu harcının hangi değer üzerinden ödeneceği hk.15 Nisan 201566813766-140[57-2014-21]-199
Serbest bölgede faaliyet gösteren firmanın vergi dairesine vereceği beyannamelerde damga vergisi tabi olup olmadığı hk.15 Nisan 201566813766-155[1/2014/107]-197
DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI16 Nisan 201511949253-010-3
Şube Bildirimi17 Nisan 201511395140-105[156-2014/VUK2-8154]-50306
BASKİ adına kayıtlı araçların MTV mükellefiyetinin olup olmayacağı20 Nisan 201546480499-170[2014/701]-36
Üretim Lisansının Tadili Sonrası Sözleşmenin Damga Vergisi Hk.21 Nisan 201547285862-155[1-2013/12-]-10
Harç Muafiyeti21 Nisan 201593767041-140[108-2014/18]-40
Cari hesaba mahsuben yapılan fazla ödemenin şüpheli alacak karşılığı ayırmak suretiyle giderleştirilip giderleştirilmeyeceği.22 Nisan 201564597866-105[323-2015]-11212
Masörlük Faaliyetinde ÖKC Kullanılması Hk.27 Nisan 201564950229-195[1-2015/6]-13515
Şasi kamyona yol çizgi ünitesi montajında ÖTV.06 Mayıs 201576464994-135[ÖTV.2014.80]-104
Yurt dışında taşeron olarak üstlenilen işle ilgili sözleşmenin döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında.06 Mayıs 201597895701-155[Ek-2-2014/236]-52743
Hidrolik Rampalı Oto Kurtarıcı araca Hidrolik Vinç Monte Edilerek Tadil Edilen Araçta ek ÖTV tarhiyatı hak.13 Mayıs 201596620903-135[15-2015/2]-52
EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC yanında Sabit pos kullanılıp kullanılmayacağı.15 Mayıs 201595133703-105[257-ökc-2014/13]-100
Termik santralin değerlemesi15 Mayıs 201595133703-105[269-315-2015/12]-99
Veri ve kayıtları yurtdışında yedeklenen şirketin e-defter muhafaza ve ibraz yükümlülüğü hk.15 Mayıs 201511395140-105[Mük.257-2014/VUK-18767]-54696
Görüşler18 Mayıs 201546464534-045-1
... Devleti ile Sinema Genel Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşmenin damga vergisi21 Mayıs 201590792880-155.01.01.01[2015/2032]-512
E-arşiv uygulaması.21 Mayıs 201564597866-105[MÜK.242-2014]-12910
Sipariş Sözleşme Formlarının döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.22 Mayıs 201597895701-155[1-2013/165]-55873
Emeklilik şirketleri ile imzalanan sözleşmelerde damga vergisi22 Mayıs 201597895701-155[1-2013/309]-55872
Soğutucu cihazların imalatçılar tarafından tesliminde ÖTV uygulaması.25 Mayıs 201550426076-135[7-2014/20-103]-79
T3 kategorili araç ithalinde ÖTV ve KDV.25 Mayıs 201576464994-135[ÖTV.2014.44]-121
Bilim ve Sanat Merkezi bina yapım işi sözleşmesinde damga vergisi hk.26 Mayıs 201551421814-155[1-2013/102]-108
Öğrenim amaçlı yurt dışına çıkış yapan kişinin beraberinde götürdüğü ilköğretim öğrencisi çocuğunun da pasaport harcından muaf olup olmadığı27 Mayıs 201565771276-140[85-2014/4]-13
Finansal Kiralama Şirketine Satılıp geri devralınan gayrimenkulün harç muafiyeti28 Mayıs 201576071283-140-57[2015-1]-12
6292 sayılı Kanun kapsamında kooperatife devri yapılan 2/B arazisinin, kooperatifin sahip olduğu başka bir arazi ile tapuda tevhidi işleminin harca tabi olup olmadığı hk.28 Mayıs 201545404237-140[ 14-39]-115
6306 sayılı Kanuna göre Sigorta Prim Bildirgelerinin damga vergisinden muaf olup olmadığı hk.29 Mayıs 201596620903-155[1-15/1]-53
Taahhütnamede damga vergisi ve harç.01 Haziran 201590792880-140.02.02[2013/51]-570
Finansal Faaliyet Harcı03 Haziran 201597895701-140[108-2014/13]-58197
Avukatların müvekkillerinden almış olduğu masrafların vergisel durumu.04 Haziran 201511395140-105[236-2012/VUK-1- . . .]--58433
Üretimde Kullanılan Demirbaşların Amortisman Oranları05 Haziran 201547285862-105[313-2014/12-37]-16
İhalede en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda ikisinden de ayrı ayrı damga vergisi alınıp alınmayacağı hk.08 Haziran 201546480499-155.01.03.01[2013/26]-46
Tarımsal Amaçlı Depoda Amortisman Oranı09 Haziran 201558889402-105[315.Mad.2015/127-1037]-51
Sözleşmedeki garanti hükmüne istinaden ayrı bir taahhütname düzenlenmemesi halinde damga vergisi hk.10 Haziran 201590792880-155.01.01.01[2014/3051]-609
6446 sayılı Kanun kapsamında yapılan tadilin damga vergisi hk.10 Haziran 201590792880-155.01.01.01[2014/3288]-605
8x8 çeker 750 HDI tipi yangın ve kurtarma müdahale aracının ÖTV ‘si hakkında.10 Haziran 201584974990-135[7-2014-16]-610
Resmi Daire tarafından yapılan hakediş ödemelerinin damga vergisi hk.11 Haziran 201597677631-155.04[3-2014/2]-17
Ödünç olarak verilecek hammaddelerin tesliminde düzenlenecek belge.11 Haziran 201564597866-105[229-2015]-14541
Ortak sağlık ve güvenlik birimi işi yapan adi ortaklığın hangi defteri tutması gerektiği hakkında12 Haziran 201564950229-105[Mük.257-2014/1]-22651
Adi Ortaklık için bilanço, şahsi iş için işletme defteri tutulup tutulamayacağı.12 Haziran 201595133703-105[174-176-2014/22]-118
Firmaca, serbest bölgedeki şubesinde imalat sonucu elektrikli araca dönüşümü yapılan aracın ÖTV'si hakkında.12 Haziran 201576464994-135[ÖTV.2014.86]-150
Sol kol dirsek altı ampute olan engellinin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı15 Haziran 201537538499-135[7-2015-6]-27
Stok Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi Hk.15 Haziran 201585550353-105[2014-4]-11
Özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilen iktisadi kıymet harcamalarının bedelsiz olarak işyeri sahibine bırakılması.16 Haziran 201511395140-105[327-2012/VUK-1- . . .]-61137
Yolcu Taşıma Kooperatiflerine Ödenen Gecikme Ücretleri.16 Haziran 201518008620-125[ÖZG-2013-8]-19
iki farklı tarihli raporu ve sağ elinden %60 engelli olan kişinin araç alımında ÖTV istisnası.16 Haziran 201576464994-135[ÖTV.2014.83]-153
Astım Bronşiyole ile sağ kolunda Brakial Pleksus(Üst Trankus) Hasarı rahatsızlığı olan mükellefin araç alımında ÖTV istisnası16 Haziran 201596620903-135[7/2-b-2015/4]-59
Emlak Vergisinden Muaf olup olmadığı hk.16 Haziran 201529973770-08-OZELGE-001-1
6306 sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmelerinin Damga Vergisinden İstisna Olup Olmadığı Hk.17 Haziran 201566813766-155[1-2014-40]-283
Zamanaşımına uğrayan kira sözleşmesinin hükmünden faydalanılması halinde gecikme cezası ödenip ödenmeyeceği hk.18 Haziran 201597895701-155[1-2015/28]-61847
Süre uzatımına ilişkin düzenlenen protokolün damga vergisi ve harç istisnası18 Haziran 201564597866-155[(1)S.T.I/A-1-2015]-15159
Tapu Harcı ve Belediyece alınacak harç muafiyeti hk.18 Haziran 201590792880-175.02.02.07[2015/98]-660
ÖTV (I)sayılı listenin A ve B cetvellerinde yer alan ürünlerin söz konusu listenin içinde veya liste dışında kullanılması durumunda üretimde kullanılan ürüne ait yüklenilen ÖTV'nin iadesi hakkında.18 Haziran 201539044742-135-61739
İzale-i şuyu yoluyla yapılan satışlarda gayrimenkullerin alıcılar adına tescili hk.18 Haziran 201566813766-160[17-2014/20]-289
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İstinaden Müteahit Firmaya Devredilecek Gayrimenkullerin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine Dahil Edilip Edilmeyeceği.18 Haziran 201573903997-160[1-2015/1]-23803
Kalkınma Ajansının düzenleyeceği yarışmalar sonucunda, başarılı bulunan adaylara verilecek ödüllerin vergi kanunları karşısındaki durumu hk.19 Haziran 201545404237-155[ 14-82]-127
Özel Tüketim Vergisi İadesi19 Haziran 201516700543-135-34
Süreli Sağlık Kurulu Raporu ile MTV istisnası uygulaması19 Haziran 201551421814-170[4-2015/36]-125
Belediye Başkanlarının Silah Taşıma Ruhsat Harcı Muafiyeti22 Haziran 201543626428-001.05-12
775 sayılı Kanun kapsamında harç, damga vergisi ve emlak vergisi22 Haziran 201590792880-155.15[2013/2655]-670
Üniversiteden alınan uzaktan eğitim ve sınav hizmetlerinin gider olarak gösterilmesi.22 Haziran 201567854564-1741-302
Elektronik faturada red süresi hk.26 Haziran 201567854564-1741-317
Fatura29 Haziran 201511395140-105[351-2015/VUK1-19063]-64499
KDV İade Talebi (Mahsuben)01 Temmuz 201564958909-015-18
İcra dairelerinin SGK adına yaptığı ödemelerde damga vergisi hk.06 Temmuz 201590792880-155[2014/3107]-725
Elektrik teslimlerinde, vergiyi doğuran olay ve elektronik ortamda fatura düzenlenmesi06 Temmuz 201527575268-105[229-2014-160]-728
Bozulmuş, çürümüş ve inha edilmesi gereken ürünlerin imhası ve değerlemesi işlemlerinin takdir komisyonu kararına bağlanma şartı olup olmadığı hk.07 Temmuz 201553445970-105[278-2013/27-24]-81
Yoga ve pilates eğitim faaliyetinin vergilendirilmesi ve ÖKC kullanıp kullanmayacağı hk.10 Temmuz 201567854564-1741-340
Ödemenin farklı kişiler tarafından yapılması durumunda faturanın kimin adına düzenleneceği.13 Temmuz 201511395140-105[229-2014/VUK1-17959]-68035
Kredi kartı ile yapılan ödemelerde faturanın kim adına düzenleneceği.13 Temmuz 201511395140-105[231-2014/VUK1-18783]-67983
Defter tutma hadleri.13 Temmuz 201511395140-105[177-2014/VUK2-7948]-67952
DİİB kapsamında geçici trafik belgeleri harcı15 Temmuz 201541931384-140[Ek.1-2015-6]-45
Finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin ve buna ilişkin faiz giderlerinin itfası hk.20 Temmuz 201527575268-105[Mük.290-2014-379]-770
Müşterilere ve Nihai Tüketicilere Yüz Yüze Ya da Telefon veya İnternetten Yapılan Taleplere İstinaden Satılan İnternet İçin Belge Düzeni.20 Temmuz 201568554973-105[413-2014/1]-23
Atık imha işlemlerinde analizin uzun sürmesi durumunda fatura düzenleme süresi21 Temmuz 201564597866-105[231-2015]-17453
İşletme bünyesinde iki ayrı damga vergisi defteri tutulmasının mümkün olup olmadığı21 Temmuz 201511395140-105[171-2015/VUK2/8406]-69397
Şirket ortağının sahip olduğu payların bir kısmının yurtdışında mukim bir şirkete satılması, sonrasında da gerçekleştirilecek hisse senedi ihracı ile sermaye artırımında bulunulması21 Temmuz 201597895701-155[1-2014/129]-69364
Arsa sahibi ile müteahhit arasında 6036 sayılı Kanun kapsamında yapılan sözleşme gereği müteahhide devredilen bağımsız bölümlerintescilinde tapu harcı22 Temmuz 201565771276-140[57-2015/5]-25
6306 sy. Kanun kapsamında cins tashihi22 Temmuz 201597895701-140[57-2014/195]-69613
Mahkeme Kararına Göre YapılacakTescil İşleminde Tapu Harcı.23 Temmuz 201573903997-140[57 -2015/ 2]-31164
6306 Sayılı Kanun Kapsamında Tapu Harcı Muafiyeti23 Temmuz 201561316220-2015/6306 -1-3
Eşya taşımaya mahsus hibrid aracın ilk iktisabında uygulanacak ÖTV oranı.23 Temmuz 201539044742-135-69955
Ticari faaliyet kapsamında kendi arsası üzerinde yapılan işyeri inşaatı ile ilgili mükellefiyet kaydının kapatılması için yapılması gereken işlemler23 Temmuz 201511395140-105[232-2012/VUK-1- . . .]--70050
Fatura İadesi23 Temmuz 201511395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--69949
Satış anında yapılan iskontoların kayıtlara ne şekilde intikal ettirileceği hk.23 Temmuz 201511395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--69933
E-fatura uygulamasına dahil şirketin sisteme üye diğer şirketlerden olan alımlarının belgelendirilmesinde ÖKC fişi kullanımı23 Temmuz 201511395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-69932
Emlak Vergisi Mafiyeti Hk.27 Temmuz 201585550353-175[2015-1]-14
E-Arşiv Uygulamasına Geçiş Süreci30 Temmuz 201526468226-105[ÖZG-2-2015]-86
İflas ertelemesi kararının döneminde şüpheli alacak karşılığı31 Temmuz 201511395140-019.01-71754
İlköğretim okuluna ait pansiyon yapımında damga vergisi hk.03 Ağustos 201567630374-155[2014/5]2-2
Elektrikli araçların MTV hk.05 Ağustos 201597895701-170[3-2013/4.1.5.7233]-72679
Motorsuz treyler transmikser harç karıştırıcının ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk.06 Ağustos 201565771276-135[1/2015-01]-28
Elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme zonunluluğu07 Ağustos 201567854564-010.01-371
Elektronik fatura07 Ağustos 201567854564-1741-370
Yabancı firma ile düzenlenen senedin noterde tercüme tasdiki işleminin damga vergisine tabi olup olmadığı.10 Ağustos 201513649056-155[03-2014/ÖZE-13]-84
Rödovans sözleşmesinin hangi oran üzerinden damga vergisine tabi tutulacağı11 Ağustos 201597895701-155[1-2014/207]-73770
İmar Uygulaması neticesinde arsaya dönüşen ve taşınmaz sahibinin parselasyon yapmaması halinde vergilendirme11 Ağustos 201596620903-175[12-33/15-1]-77
Sermaye şirketinin nevi değiştirmek suretiyle şahıs işletmesine dönüşmesinde harç ve damga vergisi.12 Ağustos 201513649056-140[123-2014/ÖZE-16]-85
Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası yapımında harç uygulaması.12 Ağustos 201576464994-140[DH.2014.134]-206
Vakfa yapılan bağış ile vakfın yaptığı yardımların VİV den istisna tutulması12 Ağustos 201597895701-160[3-2014/5.1.47.4681]-74037
İfraz nedeniyle oluşan parseller üzerindeki intifa hakkının terkininde vergilendirme13 Ağustos 201585373914-140[63.01.30]-92
İnanç sözleşmesi ile devri yapılan gayrimenkulün mahkeme kararına istinaden eski sahibi adına tescili13 Ağustos 201597895701-140[57--2015/36]-74249
Emanet hesapta tutulmak üzere alınan "Suriye Kalkınma Fonu" paralarının vergilendirilmesi.17 Ağustos 201597895701-160[1-2015/5.1.8.626]-75003
Nama Yazılı Pay Senedinin Ciro Edilmesi Halinde Damga Vergisi Muafiyeti Hk.18 Ağustos 201597895701-155[1-2014/207]-73770
Emekli Gümrük Muhafaza Memurunun Silah Ruhsat Harcından Muaf Olup Olmadığı.19 Ağustos 201560938891-140.08-39
Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ve Araç nakli için Özel İzin Belgesi Harcı28 Ağustos 201519174029-010-11
Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesine İlişkin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisi Hk.28 Ağustos 201588409335-155[9-2015-ÖZELGE-1]-10
Sol dirsek dezartikülasyonu bulunan engelli için ÖTV istisnası.28 Ağustos 201550426076-135[7-2015/20-109]-133
Sağlık kurulu raporu bulunan engelli için MTV muafiyeti.28 Ağustos 201550426076-170[1-2015/20-78]-132
87.03 GTİP numarada yer alan hem yük hem yolcu taşımaya mahsus çok amaçlı araçların ÖTV oranları.31 Ağustos 201545404237-135[15-9]-179
87.03 GTİP numarada yer alan hem yük hem yolcu taşımaya mahsus çok amaçlı araçların ÖTV oranları.01 Eylül 201564597866-135[1-2015]-19860
Bedeli müşteriden tahsil edilen tahta paletler ile müşteriye ait olan ve bila bedelle müşteriden geri alınan ve gerekli tamiratlardan sonra bir defa kullanılabilen tahta paletlerin itfası.01 Eylül 201564597866-105[313-2015]-19859
Akıllı bilet (kent kart) dolum bedellerinde tevsik edici belge ve belge düzeni.02 Eylül 201567854564-1741-404
Ticari Promosyon olarak verilen aracın VİV. karşısındaki durumu02 Eylül 201585550353-160[2015-1]-16
Güvenlik Kamara Sis.Kurulumu İşi İçin ÖKC Kullanılması Hk.02 Eylül 201585550353-195[2015-1]-18
Ticari alacakların sigorta ettirilmesi karşılığında yurt dışı mukimi firmaya ödenen bedelin gider olarak kabul edilip edilmeyeceği ile BSMV'ye tabi olup olmadığı.02 Eylül 201539044742-180-78264
Vakıf adına kayıtlı gayrimenkul ile kayyım atanan gayrimenkulün satış işleminin harçtan istisna olup olmadığı02 Eylül 201597895701-140[57-2014/40]-78273
Gezici araçla yapılan cam balkon kapama sistemleri işinde belge düzeni hk.03 Eylül 201527575268-105[2014-404]-902
Aynı Oranlarda Her İki Alt Ekstremitede Bilateral DKÇ durumunda ÖTV İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.03 Eylül 201541931384-135[7-2015-5]-56
Lokantacılık faaliyetinde defter tutma ve sınıf değiştirme hadlerine giderlerin dahil edilip edilmeyeceği03 Eylül 201527575268-105[177-2014-149]-898
Döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında yapılan uluslararası taşımacılık faaliyetinda damga, harç ve BSMV istisnası07 Eylül 201564597866-155[EK 2-2015]-20092
Emlak Vergisi Kanunu07 Eylül 201585373914-175.01[66.01.04]-100
Devir sözleşmelerinde damga vergisi08 Eylül 201597895701-155[14-2013/144]-79403
Tapuya tescil edilmeden satış sözleşmesi yapılarak en son kişi adına tescili yapılan gayrimenkul satışlarının KVK, KDVK ve VUK açısından değerlendirilmesi08 Eylül 201564597866-125[6-2015]-20194
Adına düzenlenen irsaliyeli faturalar ve sevk irsaliyelerinin sadece birer nüshasının saklanması ve diğer suretlerinin imhasının mümkün olup olmadığı hk.08 Eylül 201527192137-105[253-2015/333]-135
Sağlık sektöründe kullanılan tekstil ürünlerinde amortisman uygulaması09 Eylül 201511395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--79877
Devremülkte kalan devremülk sahiplerine günlük müşteri listesi düzenlenip düzenlenmeyeceği09 Eylül 201577058783-105[VUK.ÖZ.15.27]-226
Mesafeli Satış Sözleşmesi gereğince iade edilecek ürünlerde belge düzeni.09 Eylül 201564597866-105[229-2015]-20214
Akaryakıt istasyonlarında düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişleri hk.09 Eylül 201511395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-79863
Satış Sözleşmesinin Damga Vergisi Hk.09 Eylül 201593767041-155[1-2015/-5]-89
Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikasını haiz mükelleflerin doğrudan hava aracına yakıt teslimi hakkında.09 Eylül 201539044742-135-79646
Şişme Bot ve Dıştan Takma Motorun ÖTV’ye Tabi Olup Olmadığı hk.09 Eylül 201596620903-135[1,2-2015/12]-90
MTV mükellefiyetinin başlaması hak.09 Eylül 201596620903-170[8-2015/1]-89
Belge Düzeni Hk.09 Eylül 201588031814-010.01[105(VUK-2014/03]-68
Çiğ süt alımına ilişkin olarak üreticiler ile düzenlenecek sözleşmelerin damga vergisinden istisna tutulup tutulmayacağı.10 Eylül 201545404237-155[15-66]-186
İcra tahsil harcı10 Eylül 201597895701-140[2.2015/113]-80140
e-arşiv fatura uygulamasında düzenleme, imza ve zaman damgası zamanı hk.10 Eylül 201511395140-105[Mük.242-2014/VUK-18712]-80157
e-arşiv fatura uygulamasında düzenleme, imza ve zaman damgası zamanı hk.10 Eylül 201511395140-105[Mük.242-2014/VUK-18712]-80157
Vadeli Çekler İçin Alacak Takibi Başlatılması Durumunda Şüpheli Alacaklar Karşılığı Ayrılıp Ayrılamayacağı11 Eylül 201558889402-105[323.Mad.2015/127-1036]-80
Doğuştan kalça çıkığı olan engellinin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.11 Eylül 201550426076-135[7-2015/20-112]-136
Kuru Sıkı (Gazlı) Tabancanın ÖTV'ne Tabi Olup Olmadığı.14 Eylül 201513334133-010.01-17
Mazbut vakfa ait taşınmazın restorasyonunda yapılan keşif artışı nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında.14 Eylül 201597895701-155[1-2015/9]-80972
1/2'si Hazineye ait Binanın İrtifak Hakkı Tesis Edilerek Kiralanması ve Emlak Vergisi Mükellefiyeti hk.15 Eylül 201597895701-175.01[4-2015/6.1.87.1371]-81283
Faktoring sözleşmesinden kaynaklanan işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla düzenlenen borç tasfiye sözleşmesi ve ibranamenin harç ve damga vergisine tabi olup olmadığı hk.15 Eylül 201597895701-140[38-2014/172]-81217
TMSF adına kayıtlı gayrimenkulün mahkeme kararına istinaden devrinde tapu harcı15 Eylül 201597895701-140.04.01-81214
Tam tasdik raporu bulunmayan mükellefin YMM tasdik raporuna istinaden alabileceği KDV iadesi.15 Eylül 201584974990-130[32-2014/05]-945
Yenileme Fonu15 Eylül 201567854564-1741-447
Transit Ticaret Kapsamında Millileşmemiş Malın Hangi Yıl Stoklarında Gösterileceği15 Eylül 201567854564-1741-446
Tost Makinesi İmalatının ÖTV'nin Konusuna Girip Girmediği Hak.16 Eylül 201537009108-135[4-2015/651]-16113
Veraset yoluyla intikal eden araçlarda ÖTV istisnası uygulaması16 Eylül 201537538499-135[15-2015-7]-34
6331 Sayılı Kanun Kapsamındaki Eğitim Kurumunca Düzenlenen Sözleşmelerde Damga Vergisi İstisnası Hk.16 Eylül 201573903997-155[1-2015/8]-41618
Petrol Arama Sözleşmelerinde damga vergisi istisnası hk.16 Eylül 201590792880-155.13.04[2014/3223]-948
Fuar katılım sözleşmesinde damga vergisi18 Eylül 201597895701-155[1-2014/81]-82564
Video Oyun Konsolları ve Makinaları ile Joysticklerin ÖTV'ye Tabi Olup Olmadığı Hk.18 Eylül 201539044742-135-82635
Özel öğrenci yurtlarında Ö.K.C. kullanım mecburiyeti18 Eylül 201527575268-105[3100-2014-447]-955
Taşıyıcılar kooperatifinin üyelerine gemi geçiş bileti satarken ÖKC kullanılıp kullanamayacağı18 Eylül 201595462982-195[ÖKC-ÖZLG-2015-1]-199
Sol Bacakta Uyuşukluk ve Güç Kaybı Durumunda ÖTV ve MTV İstisnası Uygulaması28 Eylül 201567630374-135[2015-38]-3
Araçların Teslim ve Tescilinden Sonra Verilen Oto Kuaför Hizmeti Bedelinin ÖTV Matrahına Dahil Edilip Edilmeyeceği28 Eylül 201564597866-135[11/3-2015]-21075
Finansal Faaliyet Harcı28 Eylül 201597895701-140[108.2015/40]-82960
Bir odası işyeri olarak kullanılan meskenin emlak vergisi29 Eylül 201597895701-175.01[33-2015/6.1.22.756]-83330
% 96 Engelli kişinin 2.000 silindir hacimli araç için ÖTV istisnasından faydalanarak ÖTV'siz araç alıp alamayacağı hk.29 Eylül 201576464994-135[ÖTV.2015.75]-244
Veraset Yoluyla İntikallerde Mirasçılardan Biri Lehine Feragat Durumunda ÖTV Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.30 Eylül 201566491453-013-15
İlk iktisaptan sonra araca eklenen aksesuarlar için ilave ÖTV tarhiyatı gerekip gerekmediği.01 Ekim 201539044742-135-83702
Ödemenin ve teslimin farklı şirketlerce yapılması halinde belge düzeni02 Ekim 201511395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--84098
Ödemenin ve teslimin farklı şirketlerce yapılması halinde belge düzeni02 Ekim 201511395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--84098
Şube olarak tescil edilen showroomların fatura düzenlemek veya ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olup olmadığı hk.05 Ekim 201511395140-105[267-2014/VUK1-18799]-84420
Otomatik satış makineleri ile yapılan satışlarda belge düzeni.05 Ekim 201511395140-105[229-2015/VUK1-19016]-84379
E-arşiv uygulaması kapsamında fatura oluşturma ve kağıt ortamında gönderme.05 Ekim 201511395140-105[Mük 257-2015/VUK1-19048]-84377
Sol Kalça Hareket Kısıtlığı, Sol Alt Ekstremite Kısalık, Sol Uyluk Üstü Çene Fraktürü Durumunda Kanunun (7/2-c) Uygulamasından Yararlanıp Yararlanmayacağı Hk.05 Ekim 201535831311-ÖTV-15
Ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı05 Ekim 201511395140-105[MÜK257-2015/VUK1-19002]-84390
Resmi Daire Tarafından Verilen Beyannamelerin Damga Vergisi Hk.05 Ekim 201529973770-08-OZELGE-001-9
Hizmet sözleşmelerinde DV.06 Ekim 201596620903-155[1,2,3,8-2015/6]-95
Geçici muafiyetten faydalanma.06 Ekim 201576464994-175[EML.2015.2]-249
Taahhütnamenin noterde tasdik işleminde damga vergisi ve noter harcı ödenip ödenmeyeceği hk06 Ekim 201590792880-140.02.02[2014/285]-994
İcra müdürlüğünün verdiği yetkiye istinaden taşınmazın borçlu mirasçılar adına veraset ve intikal vergisi ilişiğinin kesilerek tescilinin yapılıp yapılamayacağı hk.06 Ekim 201590792880-160.02.03[2015/99]-995
Korunması gerekli kültür varlığı belirtmesi bulunan taşınmaz üzerine tesis edilecek kira şerhinde tapu harcı07 Ekim 201597895701-140.04.01-85081
Boşanma sonucu devredilen gayrimenkulün tescilinde tapu harcı oranı hk.07 Ekim 201597895701-140.04.01-85084
Mazbut Vakfa ait arsanın inşaat yapım şartı ile kiraya verilmesi halinde bina ve arazi vergisi mükellefiyeti hk.08 Ekim 201597895701-175.01[4-2014/6.1.48-200540]-85404
Emlak vergisi uygulaması hk.08 Ekim 201597895701-175.01[4-2015/6-1.138.174928]-85403
Tasarrufu yasak edilen arazi ve kısıtlılık uygulaması HK.08 Ekim 201597895701-175.01[30-2014/6.1.59-196555]-85402
Akaryakıt istasyonlarında e-fatura uygulamas ile GTİP No.sunun e- Faturada Nasıl Gösterilebileceği ve Kağıt Fatura Üzerine Sevk İrsaliyesi Yerine Geçer İbaresi Yazılıp Yazılamayacağı09 Ekim 201527192137-105[2013-275]-143
Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçiş.09 Ekim 201511395140-105[257-2012/VUK-1- . . .]-85636
Doğalgazdan elektrik üretimi yapan şirketin test üretimi esnasında kullandığı doğalgaz ve diğer malzemelere ait tutarların vergilendirilmesi.09 Ekim 201511395140-105[272-2012/VUK-1- . . .]-85692
Serbest meslek kazancı olarak doğan alacağın temliki durumunda serbest meslek makbuzunun kimin adına düzenleneceği.12 Ekim 201511395140-105[236-2014/VUK-1-18834]-86114
Şirket ortağına ait tescilli markaların isim hakkı yapılacak ödeme sırasında düzenlenmesi gereken belgenin türü ve şirket ortağına mükellefiyet tesisi hk.12 Ekim 201511395140-105[227-2014/VUK1-18136]-86110
Arsa üzerine yapılan iş yeri ve daire inşaatlarının değerlemesi ve belge düzeni12 Ekim 201511395140-105[262-2014/VUK1-18869]-86108
Yatırım teşvik belgesi kapsamında Emlak Vergisi indirimi olup olmadığı.12 Ekim 201588409335-175.02[8-2015-ÖZELGE-1]-13
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Bulunan Yönetici Şirketin Vergisel Yükümlülüğü Hk.12 Ekim 201566813766-155[1-2015/13]-478
Üst hakkı tesisinde tapu harcı muafiyeti12 Ekim 201585373914-140[63.01.37]-112
Teminat karşılığında Hazine lehine ipotek tesisinde Harç ve Damga Vergisi.12 Ekim 201588409335-140[59-2015-ÖZELGE-1]-12
Tasfiye Halindeki Şirkete Ait Gayrimenkullerin Sermayeleri Oranında Ortaklara Devrinde Tapu Harcı15 Ekim 201590792880-140.04.01[2015/435]-1032
Harcırah beyannamesi üzerinden tahakkuk ettirilecek damga vergisi matrahına KDV'nin dahil edilip edilmemesi15 Ekim 201590792880-155[2015/339]-1028
6358 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen sözleşme damga vergisi hk.15 Ekim 201590792880-155.15[2015/3801]-1026
Emlak Vergisi Mükellefiyetinin Başlaması15 Ekim 201590792880-175.01.01.04[2015/97]-1022
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ait gayrimenkulün kiralanmasında damga vergisi istisnası hk.16 Ekim 201590792880-155.15[2015/3602]-1051
Resmi Daire tarafından verilen beyannamelerin damga vergisinden muaf olup olmadığı hk.16 Ekim 201590792880-155.01.05.04[2014/2994]-1055
Yazılım programının yurt dışında bulunan firmaya gönderip, CD ve DVD’lere yükleme yaptırarak 8523.49.51.00.00 G.T.İ.P. no ile lisans bedeli ödemeden sadece fiziki ürün bedeli ödenerek ithalinde ÖTV16 Ekim 201584974990-135[1-2015-2]-1049
Akaryakıt Pompalarına Bağlı ÖKC Fişlerinin e-Faturaya Dönüştürülüp Dönüştürülemeyeceği, Kendi Şirketine e-Fatura Düzenlenip Düzenlenemeyeceği ve Geriye Dönük Fatura Düzenlenip Düzenlenemeyeceği16 Ekim 201519579043-105[242-2014-1]-104
Faturada malın cinsi ve miktarının koli veya kutu olarak yazılıp yazılmayacağı hk.19 Ekim 201527575268-105[230-2015-272]-1061
Elektronik fatura kullanıcısının nihai tüketiciye faturayı e-posta yoluyla gönderip gönderemeyeceği19 Ekim 201511395140-105[229-2014/VUK1-18823]-87659
TOKİ'den alınan arsanın tapuya tescilinde tapu harcı19 Ekim 201548816587-140[57.2015.4]-21
Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre şirkete teslim edilen arsa için belge düzenlenmesi hk.27 Ekim 201527575268-105[234-213-54]-1078
ÖTV istisnasından faydalanarak araç satın alan ve söz konusu aracı beş yıl içinde ÖTV?sini ödeyerek satan engellinin beş yıl dolmadan yurt dışından ithal edeceği ikinci el araca ÖTV ödeyip ödemeyeceği hk.28 Ekim 201550426076-135[7-2015/20-113]-154
Miras taksim sözleşmesine göre yapılacak tescil işleminde harcın matrahı hk.02 Kasım 201597895701-140.04.01-90827
Muvafakatnamenin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı.02 Kasım 201597895701-155[1-2013/266]-90838
Miras taksim sözleşmesine göre yapılacak tescil işleminde harcın matrahı hk.02 Kasım 201597895701-140.04.01-90827
Sağ ve sol el ile sağ ayakta Kongenital Deformite rahatsızlığı olan, ancak raporlarında gerekli açıklamalar yer almayan engellinin araç alımında ÖTV istisnası hk.03 Kasım 201596620903-135[7/2-b-2015/3]-110
Konut projelerinde BSMV ve KKDF Uygulaması04 Kasım 201564597866-180[29-2015]-23370
Teknoloji geliştirme bölgesi dışında yapılan ücret ödemelerinde kurumlar, gelir, katma değer ve damga vergisi uygulaması.05 Kasım 201590792880-155.15[2013/2706]-1133
Takvim Yılı İçerisinde Geç Gönderilen E-Fatura Hk.12 Kasım 201511395140-105[229-2014/VUK1-18343]-93876
Arama kurtarma araçlarının ÖTV karşısındaki durumu hk.13 Kasım 201557062627-4760-25
Kişilerin, İmzaların, Birden Çok Olması16 Kasım 201588409335-140[44-2015-ÖZELGE-1]-15
6292 sayılı Kanun kapsamında kullanıcılarına satışı yapılan taşınmazların Belediyeye devri sırasında harç alınıp alınmayacağı hk.16 Kasım 201597895701-140.04.01-95156
6552 sayılı Kanun uygulama tarihi hakkında.19 Kasım 201597895701-175.01[6-2015/6.1.148-181001]-95960
Faturanın nihai tüketici tarafından kaybedilmesi halinde, mesafeli satış sözleşmesine dayanılarak satılan ürünlerin iadesinde belge düzeni hk.20 Kasım 201547423198-105[229/2015-8]-23
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamındaki taşınmazların Rıza-i Taksim sözleşmesine istinaden tapuda yapılacak işlemlerinde harç muafiyeti hk23 Kasım 201566813766-140[57-2014-154]-517
Sağ diz altı proksimal ampütasyon engellilik durumu bulunanların ÖTV'den istisna olarak araç iktisabı hk.23 Kasım 201550426076-135[7-2014/20-99]-175
ÖTV'den istisna olarak satın aldığı aracı beş yıllık süre geçmeden ÖTV?sini ödeyerek satan engellinin, söz konusu aracın ilk iktisabından itibaren beş yıl geçmeden yurt dışından ÖTV'den istisna olarak araç ithal edip edemeyeceği hk.23 Kasım 201567630374-135[2015-105]-4
Sözleşme yapma yetkisi kaldırılan sigorta şirketinin yıllık harç ödeyip ödemeyeceği hususunda24 Kasım 201597895701-140[57-2014/215]-97126
Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamda düzenlenen faturanın KDV ve gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı24 Kasım 201541931384-105[Mük.257-2014-11]-73
Sosyal Güvenlik prim bildirgeleri ve muhtasar beyannamelerin damga vergisi muafiyeti hk.26 Kasım 201590792880-155.01.05.04[2014/762]-3081
Faturası önceden düzenlenmiş satışlarda Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC ile tahsili hk.27 Kasım 201511395140-105[MÜK257-2015/VUK1-19109]-98351
Sat ve geri kiralama işleminde amortisman uygulaması hk.27 Kasım 201511395140-105[313-2014/VUK-1/18891]-98224
Stoklarda mevcut ilaçların bozulduğunun tespitini müteakip dönemde imha işleminin gerçekleştirilmesi durumunda muhasebe kaydının hangi dönem için yapılacağı hk.01 Aralık 201511395140-105[278-2015/VUK-1-19050]-99358
Belediyeden tahsil edilemeyen alacak için şüpheli alacak veya değersiz alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı.01 Aralık 201511395140-105[323-2015/VUK1-19381]-99327
Konsolosluktan ihale yoluyla araç alımının KDV ve ÖTV Kanununları karşısındaki durumu hk.01 Aralık 2015Sayı : 39044742- KDV.21-99336
Kiralama faaliyetlerinde veya test amaçlı kullanılan araçlarda ÖTV matrahı03 Aralık 201564597866-135[12-2015]-25115
6306 sayılı Kanun kapsamında inşa edilen yapıların sigortalanmasında poliçe primlerinin BSMVden istisna olup olmadığı03 Aralık 201564597866-180[28-2015]-25090
Huzur hakkı ödemelerinde gelir vergisi ve damga vergisi uygulamaları hk.03 Aralık 201590792880-155.01.05.02[2015/3931]-4172
Bedeli Belli Olmayan Sözleşmelerde Damga Vergisi Hk.04 Aralık 201590792880-155.01.01.01[2014/3484]-4452
222 sayılı kanun kapsamında ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.17 Aralık 201588945244-DV-2015/1-7
Harç Muafiyeti31 Aralık 201560757842-Harç ve Damga V.-22
Nakit fazlası nedeniyle Takasbank'tan elde edilen faiz gelirlerinin bir kısmının aracı kurum tarafından müşterilere yansıtılması halinde BSMV uygulaması.04 Ocak 201639044742-180-190
6306 sayılı Kanun kapsamında kullandırılan krediler üzerinden elde Edilen faiz gelirlerinin BSMV’den İstisna olup olmadığı.04 Ocak 201670903105-180[29/01-30]-247
Kaldıraçlı alım satım (foreks) işlemlerinin kambiyo işlem kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve BSMV uygulaması04 Ocak 201639044742-180-280
04 Ocak 201639044742-135-251
Yedek parçaların birleştirilmesi ve yağlanmasında kullanılan ve aynı kutu içinde ithal edilen gres yağ ve madeni yağların ÖTV'ye tabi olup olmadığı.04 Ocak 201639044742-135-255
Mitokondri miyopati engellilik durumu ve iki yıl süreli raporu bulunanların ÖTV'den istisna olarak araç iktisabı hk.05 Ocak 201618008620-135[ÖZG-2014-14]-1
İspanyadan alınan bilgisayar programı için ödenen bedellerden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve KDV ye tabi olup olmadığı05 Ocak 201649327596-125[KVK.2014.ÖZ.24]-3
Ar-Ge Merkezi belgesinin mükellefin talebi doğrultusunda iptal edilmesi durumunda vergilendirme.05 Ocak 201662030549-125[10-2014/428]-1112
İnternet üzerinden yapılan satışların toplam hasılat içinde 5 milyon TL’yi aşmaması durumunda e-Arşiv kullanma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı ile e-Fatura ve e-Defter kullanılıp kullanılmayacağı07 Ocak 201627575268-105[Mük..242-2015-354]-507
Serbest meslek erbabının yapacağı özel inşaata ilişkin belge düzeni ve beyanı hk.08 Ocak 201611395140-105[262-2012/VUK-1- . . .]-1776
Şirket ortaklarının şirketin finansmanını sağlamak için aldıkları krediyi şirkete vermeleri halinde faiz ve giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.08 Ocak 201662030549-125[8-2014/174]-1625
Elektrik Üretimi Lisans Harçları11 Ocak 201616700543-140[15-515-196]-662
Özel hesap döneminde e- arşiv uygulaması11 Ocak 201667854564-105[1741]-9
Eğitim faaliyetinin gerçekleştirildiği okullara ilişkin olarak döviz cinsinden alınan kira bedellerinin değerlemesinden oluşan kur farklarının eğitim faaliyeti gelirleri ile birlikte istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.12 Ocak 201662030549-125[5-2015/442]-2532
Şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsün satışından doğan karın, şehiriçi yolcu taşımacılığı için alınan minübüs ve ticari plakanın amortismanlarından mahsup edilip edilemeyeceği.13 Ocak 201695462982-105[VUK.ÖZLG-15-29]-6
Üniversitenizin İktisadi İşletmesinin Tescil İşleminden Harç Alınıp Alınmayacağı.15 Ocak 201696620903-140[2-15/9]-6
Aracılık hizmeti gelirlerinde BSMV matrahı ..... YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.15 Ocak 201664597866-180[28-2014]-726
Nev’i değişikliği yaparak limited şirketten anonim şirkete dönüşen şirket adına devir tarihinden sonra eski unvana düzenlenen faturaların Ba-Bs bildirim formlarında hangi unvanla beyan edileceği hk.19 Ocak 201627575268-105[Mük.257-2015-396]-2253
Nev'i Değişikliği Halinde ÖKC Kullanımı20 Ocak 201641931384-195[1-2015-2]-3
Temlikli olarak düzenlenen fatura tutarlarının tutulacak defterlerin tayininde dikkate alınıp alınmayacağı.21 Ocak 201676071283-105-180[2015-5]-1
VRHİ Belgesi kapsamında çekici alımına ilişkin rehin sözleşmesinde damga vergisi22 Ocak 201616700543-155-2249
Vakıf üniversitesi tarafından yapılan taşınmaz satışında istisna.27 Ocak 201639044742-KDV.17-226638
Aracı kuramların Takasbank ParaPiyasasından elde ettikleri faiz gelirlerinde BSMV uygulaması ..... YATİRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.28 Ocak 201664597866-180[28-2016]- 1721
Cins değişikliği ve yapı kullanma izin harcı01 Şubat 201679690095-140-8
Cins değişikliği ve yapı kullanma izin harcı01 Şubat 201679690095-140-8
İktisadi İşletmenin AŞ’ye Dönüşmesi Durumunda Kar Dağıtımına Bağlı Vergi Kesintisi Muafiyeti Hk.01 Şubat 201638418978-125[Geç.8-15/2]-4377
Akbil Satışında Vergilendirme02 Şubat 201611395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--8685
Kendi işçileriyle hurda atık toplama işinde belge düzeni.03 Şubat 201688409335-105[234-2015-ÖZELGE-1]-2
İmalatçının ürettiği malları ihracatçıya KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında teslimi işleminde konsinye satış şeklinin uygulanması hk.03 Şubat 201695462982-105[VUK.ÖZLG-14-9]-19
Kooperatife taşınmaz satışında tapu harcı muafiyeti hk.03 Şubat 201690792880-140.04.01[2016/565]-4687
Yabancı uyruklu diş hekiminin uzmanlık belgesi harcından muaf olup olmadığı03 Şubat 201697895701-140.08-8942
Sözleşme damga vergisinin matrahı ile temerrüt faizinin matraha dahil olup olmadığı hakkında03 Şubat 201697895701-155[1-2013/319]-8897
Şirket aktifine kayıtlı olan ve kiraya verilmek suretiyle değerlendirilen taşınmazın zaruri sebeplerden dolayı satışının KVK yönünden değerlendirilmesi.04 Şubat 201662030549-125[5-2015/307]-9233
Serbest meslek erbabının aynı zamanda proje ihalesi, inşaat vb. gibi işlerle uğraşması halinde vergisel açıdan yükümlülükleri04 Şubat 201613334133-VUK-05-3
Müşteri siparişleri için firmaya ve ürüne özel baskı yapabilmek üzere üretilen klişeler için yapılan harcamaların doğrudan gider olarak mı, amortisman yoluyla mı itfa edileceği hk.05 Şubat 201611395140-105[313-2015/VUK-1-19164]-9673
Şirket aktifine kayıtlı görüntü sistemlerinin kiralanması durumunda sevk irsaliyesi düzenlenmesi.05 Şubat 201611395140-105[230-2015/VUK-1-19275]-9671
Reklam filmlerinin amortisman oranı.05 Şubat 201664597866-105[313-2016]-2216
Yenileme fonuna alınan karın yeni inşaa edilecek fabrika binasının finansmanında kullanımı.05 Şubat 201664597866-105[328-2016]-2217
Harç ve Damga Vergisi Muafiyeti.05 Şubat 201618008620-155[ÖZG-2014-56]-10
Ticari plaka için uygulanacak amortisman oranı hk.08 Şubat 201695462982-105[VUK.ÖZLG-15-40]-24
Taahhüt işleri kapsamındaki işyerlerinin şube sayılıp sayılmayacağı hk.08 Şubat 201627192137-105[2014-281]-26
Binanın dış cephesi için yapılan harcamalarda amortisman uygulaması09 Şubat 201658889402-105[313. Mad.2015/127-1054]-18
Belediyelere makbuz karşılığı yapılan vergi, resim ve harç ödemelerinin Ba Bs bildirimi09 Şubat 201611395140-105[Mük.257-2015/VUK-1-19344]-10873
Doğalgaz sayaçları için ölçü ayar mevzuatı kapsamında yapılan kalibrasyon giderlerinin amortisman yoluyla itfa edilip edilmeyceği hk.09 Şubat 201658889402-105[313. Mad.2015/127-1057]-19
6493 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişinde gösterilmesi hk.09 Şubat 201611395140-105[MÜK-257-2015/VUK-1-19217]-10853
e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu bulunup bulunmadığı09 Şubat 201611395140-105[MÜK257-2015/VUK1-19288]-10874
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapmayı planlayan mükellefin e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı.09 Şubat 201611395140-105[MÜK-242-2015/VUK-1-19304]-10852
Fiili olarak başlamayan inşaatın, yapmış olduğunuz harcamalar karşılığında başka bir firmaya devrinde KDV ve belge düzeni hk.10 Şubat 201650426076-125[28-2014/20-234]-30
Şubeler tarafından yapılan tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu hk.10 Şubat 201611395140-105[MÜK257-2015/VUK1-19509]-10983
Elektrik tüketimlerinin faturalandırma işleminin farklı endeksör cihazları ile yapılması durumunda, ayırt edici bilgilere yer verilmek suretiyle her bir cihazda ayrı seri ve sıra numarası takip edecek şekilde fatura kullanılması hk.10 Şubat 201611395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--10988
Vekalet ücretlerinde serbest meslek makbuzunun kimin adına ve nasıl düzenleneceği.10 Şubat 201611395140-105[236-2015/VUK-1-18922]-11024
Köy ve ilçe garajına giriş ve çıkış hizmetine ilişkin fatura düzenleme zorunluluğu10 Şubat 201637538499-105[233-2015-2]-2
Şehiriçi Taşımacılıkta Kullanılan Manyetik Kartların Satışında Belge Düzeni10 Şubat 201672788441-105-5153
Ba-Bs Bildirim Formu10 Şubat 201611395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-10991
2015 yılından itibaren internet üzerinden mal ve hizmet satışına başlanması durumunda e-arşiv uygulamasına geçilip geçilmeyeceği.11 Şubat 201611395140-105[MÜK-242-2015/VUK-1-19315]-11551
ÖTV İstisnasından Faydalanılarak Alınan Aracın Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine İstinaden Aracın Devrinde ÖTV Ödenip Ödenmeyeceği hk.16 Şubat 201637538499-135[15-2015-3]-3
İntikalen taksim işleminin harca tabi olup olmadığı16 Şubat 201685373914-140[63.01.25]-21
Meslek odalarının biribirleriı arasında yaptıkları gayrimenkul satışının harca tabi olup olmadığı16 Şubat 201666491453-014-2
eknopark inşaatı yapmak üzere düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı16 Şubat 201685373914-155[62.01.79]-22
Toprak altı maden işletmelerinde çalışanlara yıllık ücretli izinli olduğu, hafta tatili ve genel tatil günlerinde ödenen ücretlerde gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi hk.16 Şubat 201666813766-155[1-2014-83]-78
Unvan değişikliği nedeniyle yeniden düzenlenen sözleşmede damga vergisi.17 Şubat 201676464994-155[DH.2015.35]-56
Yurtdışında düzenlenip Türkçe tercümesi noterde tasdik ettirilecek sözleşme ve tadil sözleşmelerinin damga vergisi matrahı17 Şubat 201697895701-155[1.2015/23]-13075
Mahkeme Kararına İstinaden Belediyece İdarece Emlak Vergisi Tarhiyatı Yapılıp Yapılamayacağı Hk.17 Şubat 201666813766-175.01[13-2015/16]-80
Emeklinin arsa ve arazisi olması durumunda mesken vasıflı (yazlık) taşınmaz için indirimli emlak vergisinden yararlanıp yararlanmayacağı17 Şubat 201696620903-175[8-15/3]-15
Riskli yapı şerhi terkin edildikten sonra kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tapuya şerhinde 6306 sayılı Kanun kapsamında harç aranılıp aranılmayacağı hk.17 Şubat 201666813766-140[57-2015-74]-81
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Adına Kayıtlı Su Ürünleri Kontrol Teknesinin Vize Harcı Muafiyeti17 Şubat 201618008620-155[2015-ÖZG-32]-18
Eski eser şerhi bulunan taşınmazın tapuda yapılacak cins değişikliği işlemlerinde harç istisnası17 Şubat 201697895701-140.04.01-13098
Eski eser şerhi bulunan taşınmazın tapuda yapılacak cins değişikliği işlemlerinde harç istisnası17 Şubat 201697895701-140.04.01-13098
Boşanma sonucu tesis edilecek intifa hakkı ve kuru mülkiyet işleminde tapu harcı oranı hk.17 Şubat 201697895701-140[57.2015/17]-13096
6306 sayılı Kanun gereği takas sureti ile yapılacak konut tahsisi işleminin istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.17 Şubat 201697895701-140.04.01-13092
Vakfın mahkeme kararına istinaden devrinde uygulanacak harç oranı hk.17 Şubat 201697895701-140.04.01-13084
Plan Örneği İşleminden Harç Alınıp Alınmayacağı.17 Şubat 201696620903-140[59/2015-25]-12
Üniversite personeline harçsız pasaport uygulaması hk.17 Şubat 201666813766-140[83-2015-31]-84
Hazineye ait taşınmazın satışından sonra konulan ipoteğin terkininde harç uygulaması17 Şubat 201666813766-140[57-2015-64]]-83
6306 sayılı Kanun kapsamında taşınmazlar üzerinde geçit hakkı tesisinde tapu harcı.17 Şubat 201666813766-140[123-2015-49]-82
Riskli yapı şerhi bulunan taşınmaz ile diğer parselin tevhid işleminde ve cins değişikliğinde harç alınıp alınmayacağı.17 Şubat 201696620903-140[57/15-12]-13
Bina Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Gelir Vergisi Kanunu'nun 42'nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi17 Şubat 201662030549-120[42-2014/554]-13350
Büyükşehir Belediyesine bağlı su idaresinin IGPS Sabit Referans İstasyonunu kullanımı karşılığında alacağı bedelin kurumlar vergisine tabi olup olmadığı17 Şubat 201649327596-125[KVK.2013.ÖZ.2]-55
Teşvik belge.nin kapanmasından önce akreditifleri açılan ancak ithalatları teşvik bel. kapanma tarihinden sonra gerçekleştirilen makinelere yapılan harcamalar için ind.kv si uyg.dan yararlanılıp yarar17 Şubat 201650426076-125[32/A-2014/20-247]-36
Şirket tarafından Belediyeden kiralanan yere ait 2013 yılı kira ödemesinin 2014 yılında yapılması durumunda ödenen tutarın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı17 Şubat 201662030549-125[6-2014/170]-13252
İş görüşmesi yapmak ve müşteri ağırlamak için yat kiralamanın vergisel boyutu.17 Şubat 201662030549-125[6-2014/451]-13442
Şirket aktifinde kayıtlı taşınmazların finansal kiralama şirketine satışından elde edilecek kazancın vergilendirilmesi.17 Şubat 201662030549-125[5-2013/353]-13420
Dernek adına alınan ayni bağış ve yardımların dernek iktisadi işletmesine aktarılması durumunun KV, KDV ve VUK yönünden değerlendirilmesi.17 Şubat 201684098128-125[6-2013/17]-85
Kurumun aktifinde yer alan iştirak hisselerinin vadeli satışının zararla sonuçlanması durumunda zararın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.17 Şubat 201684098128-125[6-2015/4]-86
İstimlak edilen gayrimenkule ödenen bedeller için kurumlar vergisi istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı.17 Şubat 201684098128-125[5-2013-9]-88
Dernek Tarafından Şirkete Yapılan Kira Ödemelerinin KV ve KDV Açısından Değerlendirilmesi17 Şubat 201662030549-120[70-2014/647]-13069
Taşınmaz satışından elde edilen kazancın Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu.17 Şubat 201662030549-125[5-2015/213]-13117
Şirket ortağından kiralanan araca ait giderlerin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayaacağı.17 Şubat 201684098128-125[8-2015/7]-87
Kat karşılığı öğrenci yurdu ve sosya tesis inşaatı işinde vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.17 Şubat 201638418978-120[42-15/8]-6578
Merkezi yurtdışında bulunan firmaca yapılan ekipman ve malzeme teslimleri ile Türkiye'deki şubece ifa edilen yerli malzeme temini ile kurulum hizmetlerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı17 Şubat 201638418978-125[30-14/10]-6575
6552 sayılı Kanun’un 73’üncü maddesine göre yapılandırılarak veya vergi dairesince taksite bağlanarak ödenen MTV’nin kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği.17 Şubat 201662030549-125[6-2015/197]-13202
Nev’i değişikliğine tabi tutulan şirketin kıst dönem zararlarının takip eden geçici vergi beyannameleri ve ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesinde indirime konu edilip edilmeyeceği17 Şubat 201638418978-125[9-15/2]-6576
Yurtdışında mukim firmanın serbest bölgede bulunan iştirakine ait muhasebe kayıtlarının mail ortamında verilmesi durumunda Kurumlar Vergisi uygulaması.17 Şubat 201662030549-125[10-2015/201]-13439
Hollanda mukimi dar mükellef kurumun laptop kiralama bedeli ve yurt dışında yapılan bağışların Türkiye'deki şubesine fatura edilmesinde vergilendirme.17 Şubat 201662030549-125[30-2012/164]-13362
Patentli buluşun seri üretime tabi tutulması ve üretiminin fason olarak yaptırılması halinde sınai mülkiyet haklarında istisna uygulaması hk.17 Şubat 201662030549-125[5/B-2015-285]-13344
Türkiye’de yerleşik olan yabancı uyruklu kişi ve kurumlara verilen eğitim hizmeti faaliyetinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.17 Şubat 201638418978-125[10-15/10]-6632
Ecrimisil ödeyerek kullanım hakkına sahip olunan hazine adına kayıtlı 2/B arazinin zilyetliğinin üçüncü kişilere devrinden elde edilecek kazancın kdv ve kurumlar vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hk.17 Şubat 201662030549-125[6-2015/244]-13066
Lunapark oyuncaklarının imalatı ve kurulumu işinin senelere sari inşaat işi kapsamında olup olmadığı ve yapılan ödemelerin kdv ve geçici vergi matrahında dikkate alınıp alınmayacağı hk.17 Şubat 201684974990-130[10-2014-17]-5955
Sağ Alt Monoparazi, Polio Sekeli Engelli Kişinin Engelli Sağlık Kurulu Raporuna Dayanılarak Kanunun (7/2) Maddesi İstisna Uygulamasından Yararlanıp Yararlanmayacağı Hak.17 Şubat 201696620903-135[7/2-b,2015/15]-14
5366 sayılı Kanunda düzenlenen vergi istisnası hk.17 Şubat 201697895701-155[5366-3-2014/263]-13071
Vergi Resim Harç İstisna Belgesi.17 Şubat 201676464994-180[BSMV.2015.1]-60
Ticari faaliyetin yanında zirai faaliyette bulunan mükellefin zirai işletmesine ait alış ve satışlarını Ba-BS formuna dahil edip etmeyeceği ve iki kazancı için tek defter tutup tutamayacağı.17 Şubat 201695462982-105[VUK.ÖZLG-15-27]-27
Hakkında iflas ertelemesi kararı bulunan firmadan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hk.17 Şubat 201627575268-105[323-2015-461]-6734
ÖKC izin yazısı alma ve kullanmaya başlama süresinin mali tatile rastlaması hk.18 Şubat 201627575268-105[5604-2015-381]-6904
Yeni Nesil ÖKC Kullanımı Hk.18 Şubat 201648349025-105[3100-71459]-8585
Kore mukimi firmadan DMU Motorsuz Araç Alım Projesi alımı işi nedeniyle yapılan ödemelerin vergi mevzuatı karşısındaki durumu.18 Şubat 201641931384-125[3-2014-16]-7
Hesaplanan KDV olarak beyan edilen ancak sözleşme gereği arsa sahibi vakıftan tahsil edilmeyen KDV nin Değersiz Alacak olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.18 Şubat 201650426076-125[6-2015/20-249]-41
Makbuz Karşılığı KKTC Sağlık Bakanlığına Yapılacak Ödemenin Şirketin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı18 Şubat 201662030549-125[8-2014/437]-13733
Sözleşmeye dayalı pay temlikinde Tapu Harcı matrahı.18 Şubat 201666813766-140[60-2015-57]-93
6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan sözleşmenin damga vergisi, harç ve BSMV'den istisna olup olmadığı hk.18 Şubat 201697895701-140[123-2014/36]-13885
Kira sözleşmesinin tapuya şerhi18 Şubat 201697895701-140.04.01-13883
… Su ve Kanalizasyon İdaresi … Genel Müdürlüğü ve İller Bankası A.Ş. …Bölge Müdürlüğünce yapılacak hakediş ödemelerinde damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı.18 Şubat 201650426076-155[1-2015/20-403]-39
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan yönetici şirketin damga vergisi ve harç muafiyeti hk.18 Şubat 201650426076-155[9-2014/20-362]]-38
Suriyeli mültecilerin tedavi ve ilaç giderleri için eczane ve özel hastanelere yapılacak ödemelerde damga vergisi18 Şubat 201645404237-155[ 14-140]-33
Borsa tarafından borsa çalışanlarına ve borsanın hizmet satın aldığı şirket çalışanlarına bir defaya mahsus yapılan ödemeler19 Şubat 201690792880-155.01.05.02[2014/3543]-7119
Sendika avukatı vekalet ücretinin gelir vergisi, KDV ve damga vergisi kesintesi hk.19 Şubat 201690792880-155.01.05.02[2013/2512]-6991
Uluslararası kuruluşlarca gerçekleştirilecek faaliyetler nedeniyle düzenlenen kağıtlarda damga vergisi ile bir kağıtta birden fazla akit olması halinde damga vergisi.19 Şubat 201690792880-155.01.01.01[2014/3428]-6987
SGK prim bildirgeleri ve muhtasar beyannamelerinde damga vergisi muafiyeti19 Şubat 201690792880-155.01.05.04[2015/3589]-6982
Turizm İşletme Belgesine istinaden geçici emlak vergisi muafiyeti uygulaması19 Şubat 201690792880-175.01.01.02[2015/112]-7063
Yüksek öğrenim kurumuna bağışlanacak bina inşaatı sözleşmesinde harç ve damga vergisi.19 Şubat 201690792880-155.01.01.01[2014/2988]-7012
Vakıf iktisadi işletmesinin Anonim Şirkete dönüşmesinde KV. ve DV. uygulaması19 Şubat 201690792880-155.13.04.01[2014/3430]-7108
Kahvehanelerin ihtiyari olarak aldıkları ödeme kaydedici cihazları hurdaya ayırıp adisyon tipi perakende satış fişi kullanıp kullanamayacakları hk.19 Şubat 201695462982-105[ÖKC.ÖZLG-2015-3]-34
Tahsilat amaçlı kullanılması düşünülen seyyar banka POS cihazı için ikinci bir YN ÖKC kullanma zorunluluğu olup olmadığı Hk.19 Şubat 201641931384-195[1-2015-4]-8
Sol el 2. 3. 4. parmakları metakarptan olmayan % 25 oranında engelli kişinin ÖTV Kanunu (7/2) maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanması hk.19 Şubat 201621152195-135-101
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi19 Şubat 201690792880-160.01.01[2015/121]-7131
Mahkeme kararı ile ipotek terkininde veraset ve intikal vergisi ilişiğinin kesilmesi hakkında.19 Şubat 201613649056-160[17-2015/ÖZE-12]-26
Form Bs Bildirimi19 Şubat 201660757842-VUK-8
Ba-Bs Formlarının Verilmesi19 Şubat 201625410040-105[2015/2]-9
İşyerinin yenilenen dekorasyon bedeli için amortisman ayrılıp ayrılmayacağı hk.19 Şubat 201611395140-105[262-2015/VUK1-18858]-14187
Şirket tarafından ödenen, faturalarda hesaplanan Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı ve Enerji Fonunun indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ve muhasebe kaydı22 Şubat 201611395140-105[229-2014/VUK1-18934]-14540
İnternet üzerinden verilen aracılık hizmetinde belge düzeni.22 Şubat 201611395140-105[MÜK-257-2015/VUK-1-19234]-14666
İlk iktisabında istisna uygulanan engelli aracının veraset yoluyla intikalinde ÖTV uygulaması.22 Şubat 201639044742-135-14568
Kapanan şubede kullanılan ödeme kaydedici cihazların serviste belleği değiştirilmeden açık olan diğer şubelerde kullanılıp kullanmayacağı hk.22 Şubat 201627575268-105[3100-2015-392]-7228
Şirkete ait POS cihazlarının bayilerde kullanılmasının ve bir POS cihazına birden fazla hesabın tanımlanmasının uygun olup olmadığı hk.22 Şubat 201627575268-105[3100-2015-257]-7229
ÖKC22 Şubat 201635831311-ÖKC-4
Şirket aktifine kayıtlı olan ve kiraya verilmek suretiyle değerlendirilen taşınmaz satışının KV ve KDV' den istisna olup olmadığı22 Şubat 201662030549-125[5-2014/340]-14721
Bina Vergisi22 Şubat 201616700543-175[16-515-1]-6897
Türkiye'deki büyükelçilikte çalışan Türk uyruklulara ödenen ücret, kira ödemesi ve muhasebeci ile avukatlara yapılan ödemelerde vergi kesintisi.22 Şubat 201690792880-155.01.05.02[2015/3888]-7262
6306 sayılı Kanuna göre riskli yapı şerhi bulunan taşınmazla ilgili düzenlenen hizmet sözleşmelerinin damga vergisi, tapu ve noter harcından istisna olup olmadığı23 Şubat 201697895701-155-14975
Karşılığı İnşaat Sözleşmesi tadiline ilişkin ek protokolün birden fazla işlemi içermesi nedeniyle damga vergisi ve harcın aranıp aranmayacağı23 Şubat 201671387770-155[1-2014/285]-4
Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan şirketlerin vergisel durumu23 Şubat 201643626428-001.02-1
Uçaklarda verilecek yeme içme hizmetlerinin belgelendirilmesinde Yeni Nesil ÖKC' lerin uçuş esnasında offline olarak kullanılıp kullanılamayacağı.23 Şubat 201664597866-195[1-2016]-3311
Kısım Kısım Mal Teslimi Nedeniyle Fatura Düzenleme Süresinin Aşılması Halinde e-Faturanın Nasıl Düzenlenmesi Gerektiği Hk.23 Şubat 201664950229-105[229-2015/1]-13266
Özel maliyet bedeli harcamalarının itfası.23 Şubat 201664597866-105[272-2016]-3310
Döviz cinsinden olan alacaklar ile alacak karşılıkları için geçici vergi dönemlerinde kur değerlemesi yapılıp yapılmayacağı.24 Şubat 201664597866-105[280-2016]-3601
Tasfiyeye girilmesi halinde yeni defter tasdikinin zorunlu olup olmadığı24 Şubat 201667854564-105[1741]-113
Tenis Sporu Eğitmenliğinde Ö.K.C. Kullanma Zorunluluğu24 Şubat 201667854564-1741-112
Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında BSMV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı.24 Şubat 201684974990-130[8-2014/26]-7848
ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan araçların tesliminde matrah.24 Şubat 201664597866-135[12/4-2016]-3522
Kurumlar vergisinden muaf olan özel bütçeli kamu kurumunun ÖKC kullanıp kullanamayacağı hk.24 Şubat 201627575268-105[3100-2015-253]-7670
Aktifte kayıtlı bulunan taşınmazın leasing şirketine satılıp geri kiralanmasından sonra sözleşme sonunda 3.kişilere tekrar satışında gayrimenkulün edinim tarihi olarak hangi tarihin dikkate alınacağı24 Şubat 201664597866-125[5-1 (e)-2015]-3507
Okullarda ısınma amaçlı kullanılacak LPG için gerekli altyapının oluşturularak bedelsiz teslim edilmesi ve akabinde bedelsiz olarak LPG bağışlanmasında belge düzeni ve Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV24 Şubat 201664597866-125[10-2016]-3510
Vakfa ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi dolayısıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti oluşup oluşmayacağı24 Şubat 201662030549-120[94-2014/450]-15441
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün işlemlerinde Damga Vergisi Uygulaması Hk.24 Şubat 201673903997-155[1-2014/8]-13523
Fabrika çıkışı gaz - fren tertibatlı aracın engelli tarafından ilk iktisabında ÖTV istisna uygulaması.25 Şubat 201639044742-135-15678
Distribütör aracılığıyla ithal edilerek firmaya teslim edilen taşıtların, tadilat/ek imalat yapılarak zırhlı personel araçlarına dönüştürülmek suretiyle adı geçen EGM’ye tesliminin ÖTV'ye tabi olup olmadığı25 Şubat 201684974990-135[7-2015/10]-7994
İnternet üzerinden yapılan satışlarda yeni nesil ökc kullanma zorunluluğu.26 Şubat 201611395140-105[229-2015/VUK1-19652]-16020
Elektronik arşiv uygulamasına geçişte internet satışlarının kapsamı ve brüt satışlar içindeki payı26 Şubat 201611395140-105[Mük.257-2015/VUK-1-19468]-16048
ÖTV I sayılı listedeki malları ithal eden ancak EPDK lisansı olmayan şirketin e-fatura e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu26 Şubat 201611395140-105[Mük.257-2015/VUK-1-19453]-16033
Özel hesap dönemine tabi şirketin e-fatura e-defter uygulamasına geçiş tarihi26 Şubat 201611395140-105[Mük. 257-2015/VUK-1-19282]-16029
Depoculuk lisansına sahip şirketin e-fatura e-defter uygulamasına geçip geçmeyeceği26 Şubat 201611395140-105[Mük.257-2015/VUK-1-19582]-16027
Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle yapılan satışın belgelendirilmesi.26 Şubat 201611395140-105[MÜK.257-2015/VUK1-19211]-16025
Yurt dışında alt yüklenici olarak yapılan asma germe membran işinden elde edilen kazancın kurumlar vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı.26 Şubat 201662030549-125[5-2015/98]-16298
Şirket aktifinde bulunan arsanın satışından doğan kazancın sermayeye eklenmesi ile yenileme fonuna eklenip eklenmeyeceği hk.26 Şubat 201611395140-105[328-2012/VUK-1- . . .]-16022
HARÇ MUAFİYETİ29 Şubat 201647423198-140[59-2015/3]-4
Okul Kantinlerinde ÖKC Kullanma Mecburiyeti Hk.02 Mart 201611949253-010-4
Yurt dışına kiralanan vinç için amortisman ayrılıp ayrılmayacağı02 Mart 201667854564-1741-127
Radyoloji Uzmanı olarak internet ortamında serbest meslek faaliyeti gösteren ve tahsilatları banka hesabına aktarma yoluyla yapılan hekimin işyerinde POS cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğu hk.02 Mart 201654451858-045-4
Mirasçının işe devam etmesi halinde defter tasdiki02 Mart 201697338759-105[2015-04]-29
Köy tüzel kişiliğince ekmek imalatı yapılması halinde kurumlar vergisi mükellefiyeti03 Mart 201665771276-120[4-2014/7]-4
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sonucu elde edilen kazancın vergisel boyutu07 Mart 201667630374-125[2015/8]-1
Kiralanan rezidansın günlük veya haftalık sürelerle kiraya verilmesinde belge düzeni.07 Mart 201611395140-105[229-2016/VUK1-19020]-18952
E-Fatura uygulaması.07 Mart 201667854564-1741-131
Defter tutma hadleri.07 Mart 201611395140-105[177-2015-VUK2-9080]-18958
Yurt dışında kote edilmek üzere ihraç edilecek C grubu hisse senetlerine iştirak edecek katılımcılardan vergi kimlik numarasının istenilip istenilmeyeceği.07 Mart 201611395140-105[8/2014/VUK2-8049]-18950
Yolcu taşıma faaliyetinde belge düzeni07 Mart 201658889402-105[240.Mad-2014/127-1014]-27
Fatura tutarının fatura üzerine ayrıca yazıyla yazılması08 Mart 201677058783-105[2013/15]-87
İşletme esasına göre defter tutan mükellefin sehven tasdik ettirdiği yevmiye defterini işletme defteri olarak kullanıp kullanamayacağı09 Mart 201677058783-105[VUK.ÖZ.15.71]-89
Vergi kaydı bulunmayan inşaat ustalarına yapılan ödemelerin belgelendirilmesi15 Mart 201630094508-105[227-2014/2.7]-5
Kooperatifin aktifinde kayıtlı arsanın Belediye tarafından istimlak edilmesi durumunda vergilendirme ve belge düzeni hakkında.15 Mart 201611395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--22658
Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan iştirak hissesi satış zararının ne kadarlık kısmının gider olarak değerlendirileceği15 Mart 201611395140-105[[231-2014/VUK-1-18866]-22668
İnternetteki sosyal paylaşım siteleri üzerinden reklam paylaşımlarına göre kişilere yapılan ödemelerin vergilendirilmesi.16 Mart 201611395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--23474
Toptan satışlarla ilgili tahsilatlarda yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.16 Mart 201611395140-105[Mük.257-2015/VUK1-19614]-23468
e-Fatura ve e-Defter Kullanma Zorunluluğu Kapsamındaki Şirketin Zorunluluk Kapsamında Olmayan Şirketle Devir Yoluyla Birleşmesi Halinde e-Fatura ve e-Defter Kullanmak Zorunda Olup Olmayacağı Hk.17 Mart 201672788441-105-10982
Şirket aktifinde kayıtlı olan ve akaryakıt taşımasında kullanılan ağır yük kamyonları/tankerlerinin amortisman oranı hk.18 Mart 201627575268-105[313-2015-344]-15260
Yönetim kurulu kararı, genel müdürlük olur'u ve piyasa araştırması tutanağının damga vergisine tabi olup olmadığı24 Mart 201690792880-155.01[2015/503]-19719
İhracata ilişkin fatura tarihi ve ihracat kapanış tarihlerinin farklı olması durumunda kdv ve kvk açısından beyan edileceği dönem hk.08 Nisan 201693767041-130[39-2014/176]-33
BTK tarafından yapılan IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi kapsamında verilen Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi için yapılan kullanım hakkı bedeli harcamasının itfa süresi ve ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı13 Nisan 201664597866-105[315-2015]-6749
Akaryakıt Ürünleri Satışında Yeni Nesil Ö.K.C. Kullanımı Hk.14 Nisan 201663611781-195[2015-1]-13
İşitme cihazı satışında ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanılmayacağı hk.14 Nisan 201663611781-95[1-2015-1]-12
... satın alınan termik santrale ait iktisadi kıymetlerin amortisman ayırma süresi hk.27 Nisan 201648349025-105[262-3680]-21689
Yeniden işe başlanması halinde hangi usule göre defter tutulacağı28 Nisan 201664950229-105[178-2015/11]-31764
Belediye bünyesinde çalışan sözleşmeli memur tarafından ücretli olarak verilen ilkyardım eğitimi nedeniyle iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı ve belge düzeni hk.29 Nisan 201695462982-105[VUK.ÖZLG-15-22]-103
Karşılıksız çek davası bedelinin gider yazılıp yazılamayacağı hk.29 Nisan 201611395140-105[323-2015/VUK-1-19556]-48699
Hizmeti alan ile ödeme yapanların farklı kişiler olması durumunda faturanın kimin adına düzenleneceği hk.02 Mayıs 201630835462-045-3
Özel hesap dönemlerinde amortisman hesaplanması.02 Mayıs 201611395140-105[315-2015/VUK1-19545]-48958
Tapu Harç Muafiyeti- 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu02 Mayıs 201625410040-140[2016/3]-18
Kendi üzerine kayıtlı minübüs üzerinde tadilat yapılarak açık kasaya dönüştürme işleminde fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği.03 Mayıs 201695133703-105[232-2015/18]-61
Alınan Hibe Desteğinin Vergilendirilmesi04 Mayıs 201697338759-105[2016-01]-47
“Muhtelif müşteriler” ibareli tek bir sevk irsaliyesi düzenlenerek gönderilen mallar için e-fatura uygulaması04 Mayıs 201667854564-105[1741]-253
Şüpheli Alacaklar Karşılığı Ayrılıp Ayrılamayacağı06 Mayıs 201613334133-VUK-05-11
Gayrimenkul değerleme şirketi tarafından tespit edilen bedel ile ihale bedeli arasındaki farkın vergilendirilmesi06 Mayıs 201638418978-125[6-15/13]-69878
Tasarrufu kısıtlanan taşınmazlara ait emlak bildiriminin süresi içerisinde verilmemesi halinde kesilecek ceza09 Mayıs 201664950229-105[2015/8]-34367
Elektrik alım satımlarında faturanın düzenleneceği tarih, KDV ve KVK açısından beyan edileceği dönem hk.10 Mayıs 201616700543-125-19626
Yatırım teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama yoluyla edinilen kıymetlerin indirimli kurumlar vergisi uygulamasında dikkate alınacak yatırıma katkı tutarın belirlenmesinde hangi tutarın dikkate alınacağı10 Mayıs 201666491453-007-3
Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden kazanç elde edilmesi durumunda yatırımın kısmen veya tamamen işletilmeye başlanıldığı dönemde indirimli kurumlar vergisi uygulamasından nasıl yararlanılacağı hk.10 Mayıs 201650426076-125[32/A-2015/20-260]-87
Finansal Kiralama Tadil Sözleşmesi uyarınca taşınmazın kiracıya devrinde tapu harcı.10 Mayıs 201613649056-140[123-2015/ÖZE-01]-51
Bilateral Total Kalça Protezi Rahatsızlığı Bulunan Engellinin ÖTV İstisnasından Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk.10 Mayıs 201650426076-135[7-2015/20-115]-90
Belge düzeni hk.10 Mayıs 201688031814-010[VUK-2016/ 17-01]-27
Yansıtma faturası11 Mayıs 201670280967-105[269-2015/5]-45
Tahsil Edilemeyen Alacak Tutarının Gider Kaydedilip Kaydedilemeyeceği12 Mayıs 201667854564-105[1741]-274
Hazineye ait taşınmazın irtifak hakkı tesisinde tapu harcı12 Mayıs 201651421814-140[57-2016/27]-71
Vakıf üyelerine ait birikimlerin bireysel emeklilik sistemine aktarılması sırasında gerçekleştirilecek olan gayrimenkul satışlarında kurumlar vergisi, damga vergisi ve harç istisnası12 Mayıs 201662030549-125[2-2015/339]-56816
Üretim faaliyetinin sürdürüldüğü yerden kısım kısım taşınılması halinde boşaltılan gayrimenkulün kısmi bölünmeye konu edilip edilmeyeceği.12 Mayıs 201638418978-125[19-15/277]-78548
Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı iken geminin sicilden terkini ve yurtdışına satışından doğan zararın diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirilip indirilmiyeceği12 Mayıs 201684098128-125[08-2015/11]-275
Üretim faaliyetinin sürdürüldüğü yerden kısım kısım taşınılması halinde boşaltılan gayrimenkulün kısmi bölünmeye konu edilip edilmeyeceği.12 Mayıs 201638418978-125[19-15/277]-78548
Şirket tarafından alınan ve özel fon hesabında tutulan hibe tutarının, şirketin tasfiyeye girmesi durumunda şirketten çekilme sayılıp sayılmayacağı.13 Mayıs 201662030549-125[6-2015/182]-57221
mfibi Gemi üretiminde alt yüklenicinin vereceği malzeme ve hizmetlerin yıllara sirayet eden inşaat işi sayılıp sayılmayacağı ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında değerlendirilmeyen sözleşmede damga vergisi13 Mayıs 201662030549-120[42-2013/1085]-57175
Her iki alt ekstremitede kas gücü kaybı olan mükellefin araç alımında ÖTV istisnası13 Mayıs 201665771276-135[7-2015/2]-10
Bedel Tahsil Edilmeden Verilen Umre Hizmetinde Belge Düzeni ve KDV Uygulaması Hk.13 Mayıs 201611395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--57233
İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi ve belge düzeni.16 Mayıs 201611395140-105[229/2014-VUK-1-18272]-59025
Sol el 1.,2.,3.,4.,5. parmak amputasyonu bulunan engellinin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.16 Mayıs 201696620903-135[7/2-2016/3]-100001
Engel durumu itibarıyla otomatik vitesli araç alımında ÖTV istisnası.16 Mayıs 201621152195-35-03-278
IPA Çerçeve Anlaşması kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile imzalanan hibe sözleşmesiyle ilgili olarak beyanname verilip verilmeyeceği.16 Mayıs 201662030549-125[2-2014/118]-59020
Ar-Ge faaliyeti sonucu oluşan iktisadi kıymetlerin satılması halinde yapılan harcamaların indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.16 Mayıs 201611355271-125[10-2014/1]-35961
Emisyon priminin geçmiş yıl zararlarına mahsup işleminin kar dağıtımına bağlı tevkifata tabi olup olmayacağı16 Mayıs 201662030549-125[15-2015/289]-59069
Vakfın emekliliğe yönelik birikimleri ve nemalarının bireysel emeklilik sistemine aktarılması durumunda vergileme yapılıp yapılmayacağı16 Mayıs 201664597866-120[61-2016]-9304
Emisyon priminin geçmiş yıl zararlarına mahsup işleminin kar dağıtımına bağlı tevkifata tabi olup olmayacağı16 Mayıs 201662030549-125[15-2015/289]-59069
Promosyon Ürünlerin Vergisel Durumu18 Mayıs 201661316220-2013/GVK PROMOSYON ÜRÜNLER-4
Sevk irsaliyesinde imzanın matbu olarak basılmasının mümkün olup olmayacağı.20 Mayıs 201664597866-105[230-2016]-9692
Sözleşme ile organize sanayi bölgesine ait arsa üzerine inşa edilen ve işletilen kafeterya ve kantar yapımı için yapılan harcamaların vergilendirilmesi hk.20 Mayıs 201652796708-125-3
Kısmi bölünme sonucu oluşan yeni şirketin hisse senetlerinin devreden şirkette kalması halinde iktisap tarihi20 Mayıs 201664597866-125[19-2016]-9696
Dar mükellef kuruma yapılan işçi temini hizmetinden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı, işçi temini işinin hizmet ihracı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve bu20 Mayıs 201613649056-125[05-2014/ÖZE-03]-61
Tescilli korunması gerekli kültür varlığı olan yapının satışının harçtan muaf olup olmadığı.20 Mayıs 201696620903-140[59/m-2016/1]-100486
Damga vergisi ödenmiş sözleşmenin suret tasdikinin noterde yapılması sırasında damga vergisinin aranıp aranılmayacağı20 Mayıs 201697895701-155[1-2014/219]-63059
Türkiye'de üretim-montajı yapılan trenlerin serbest bölgede faaliyette bulunan yabancı firmaya satışının döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında damga vergisine tabi olup olmadığı23 Mayıs 201697895701-155[1-2014/122]-63890
Sözleşme matrahı Hk.23 Mayıs 201690792880-155.01.01.01[2015/3615]-93655
Spor federasyonun taraf olduğu sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.23 Mayıs 201690792880-155.01.01.01[2015/370]-93680
RES projesine ilişkin yapılacak bütün işlemlerin harçtan ve düzenlenecek kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı23 Mayıs 201697895701-155[1-2014/194]-63894
Şehit eş ve çocuklarına vakıf tarafından yapılan konut edindirme yardımında tapu harcı muafiyeti.23 Mayıs 201690792880-140.04.01[2016/596]-92385
Cins değişikliğinde tapu harcı muafiyeti.23 Mayıs 201690792880-140.04.01[2016/599]-92497
Korunmasa gerekli kültür varlığı olan yapılar ile yeni inşa edilen yapıların hisse satışının 2863 sayılı Kanun kapsamında harçtan istisna olup olmadığı23 Mayıs 201697895701-140[123-2015/103]-63995
Mahsup imkanı kalmayan geçmiş yıl zararları hakkında23 Mayıs 201671387770-125[9-2016/45]-11
İşten çıkarılan üst düzey yöneticilere rekabet yasağı adıyla yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve söz konusu ödemelerin kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği.23 Mayıs 201662030549-120[94-2014/714]-64428
Mahsup imkanı kalmayan geçmiş yıl zararları hakkında23 Mayıs 201671387770-125[9-2016/45]-11
İşten çıkarılan üst düzey yöneticilere rekabet yasağı adıyla yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve söz konusu ödemelerin kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği.23 Mayıs 201662030549-120[94-2014/714]-64428
30.12.2015 tarihinde kısmi bölünme suretiyle kurulan şirketin Yeni Nesil ÖKC Kullanma zorunluluğu başlayana kadar eski ÖKC'yi kullanıp kullanamayacağı hk.23 Mayıs 201627192137-195[1-2016/353]-95
Çıt Çıt tipi tırnak makasının ÖTV’ye tabi olup olmadığı hk.24 Mayıs 201639044742-135-65139
Veraset yoluyla intikal eden araçlarda ÖTV istisnası24 Mayıs 201696620903-135[15/2-a-2016/3]-100888
İrlanda mukimi şirketten alınarak satılan bilgisayar programları için yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.24 Mayıs 201662030549-125[30-2014/423]-64929
Devralınan şirkete ait fabrikanın kiraya verilmesi halinde zarar mahsubu hk.24 Mayıs 201619174029-010.01-15
Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri harcı24 Mayıs 201697895701-140.08.09-64700
Tapu Harcı24 Mayıs 201673903997-140[123-2016/6]-37720
Finansman şirketinden kullanılan krediye ilişkin olarak tapuda yapılacak ipotek tesisinde harç ve damga vergisi istisnası hk.24 Mayıs 201666813766-140[123-2015-3]-291
Sözleşme hükmü uyarınca düzenlenen taahhütnameye vergi, resim ve harç istisnası belgesi kapsamında harç ve damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı24 Mayıs 201690792880-155.14.02[2016/189]-94807
Sözleşme süresinin uzatılmasında damga vergisi24 Mayıs 201690792880-155[2016/339]-94827
İhale kararı damga vergisi24 Mayıs 201690792880-155.14.02[2015/3642]-94884
Tapuda düzenlenen resmi senetlerde damga vergisi24 Mayıs 201690792880-155.13.04[2014/3509]-94904
Özel okulda çalışanlar için SGK ya verilen sigorta prim bildirgelerinde damga vergisi.24 Mayıs 201676464994-155[DH.2016.5]-155
Promosyon sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı24 Mayıs 201697895701-155[1-2014/279]-65367
Resmi daire sıfatını taşımayan veya kamu tüzel kişiliğini haiz olmayanlarca alınan ihale kararlarında damga vergisi24 Mayıs 201629973770-08-OZELGE-001-12
Fatura Düzenlenmemesi24 Mayıs 201664958909-213-15
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu24 Mayıs 201658889402-105[2015/127-1044]-54
Personele ödenen iş, harcırah avansları,sandık ödemeleri ile kurum lojman yöneticiliğine ödenen tutarların tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.25 Mayıs 201627575268-105[Mük.257-2016-50]-100079
Yenileme fonu hesabında yer alan kar'ın kurum sermayesine ilavesinin mümkün olup olmadığı hk.25 Mayıs 201611395140-105-66620
İcra Müdürlüğünün İpotek Şerhini Kaldırma İşleminin Mahkeme Kararıyla İptal Edilerek Yeniden Tesis Edilmesinde Harç ve Damga Vergisi.25 Mayıs 201666813766-140[57-2013-121]-292
Kamu personeline verilen konaklama ve konaklama yanında zaruri ihtiyaçlar olan kahvaltı ve yemek hizmetinin vergilendirilmesi.25 Mayıs 201662030549-125[1-2015/25]-65729
Aktife kayıtlı taşınmazın satışında kurumlar vergisi ve KDV uygulaması.25 Mayıs 201662030549-125[5-2013/450]-65987
Şartlı bağışın iadesinde veraset ve intikal vergisi25 Mayıs 2016[97895701-1602.2016/5.1.3-72680-]-65754
Sağ el üç parmağı ampute olan engellinin ÖTV ve MTV istisnasından yararlanması hk.26 Mayıs 201650426076-135[7-2015/20-116]-98
Fotoğrafçılık ve fotoğrafçılık eğitiminin vergilendirilmesi26 Mayıs 201667854564-1741-294
Kargo şirketinin müşterilerinin toplu olarak sevk irsaliyesi düzenlediği sevk irsaliyesinin fotokopi ile çoğaltılarak her bir gönderinin içerisine koyulup koyulamayacağı.27 Mayıs 201611395140-105[230-2016/VUK-1-19572]-67896
Kısmi bölünme27 Mayıs 201617192610-125[ÖZG-13/30]-132
T3A Kapasite ve Tv Radyo Hizmeti için ödenen bedelin gider yazılması30 Mayıs 201685632212-010.01-1
Dar mükellef şirketin OSB'den tahsis ettiği arsayı tam mükellef ilişkili şirkete devretmesi durumunda vergilemenin nasıl yapılacağı.01 Haziran 201684098128-125[3-2014/11]-306
Harç ve damga vergisi [16-515-83]01 Haziran 201616700543-140-23955
Harç ve damga vergisi [16-515-83]01 Haziran 201616700543-140-23955
ÖTV'si ödenmiş taşıtların ihracından sonra yeniden Türkiye'ye ithal edilmesi durumunda ÖTV ödenip ödenmeyeceği hk.01 Haziran 201685632212-010.01-3
Sigara satışlarında YN ÖKC kullanımı hk.01 Haziran 201611395140-105[MÜK257-2016/VUK1-19659]-70497
Sigorta acentesinin isteğe bağlı olarak e-fatura kullanıp kullanamayacağı.01 Haziran 201611395140-105[MÜK-257-2015/VUK-1-19569]-70558
İcra dairelerince borçlularından tahsil edilip alacaklı garaj, otopark, depo vb. işleticilere ödenen paraların damga vergisi yönünden vergilendirilmesi03 Haziran 201697895701-155[1.2015/296]-72246
Belediye tarafından ihtiyaç fazlası elektriğin perakendeci kuruma satışı faaliyeti nedeniyle kurumlar vergisi ve katma değer vergisi mükellefiyeti tesis edilip edilmeyeceği06 Haziran 201684098128-125[2-2015/2]-312
İntikalen taksim işleminin harca tabi olup olmadığı [2016/594]06 Haziran 201690792880-140.04.01[2016/594]-116004
İkamet tezkeresi ve çalışma izin belgesi düzenlenen yabancının Harçlar Kanunu karşısındaki durumu hk.07 Haziran 201622202903-2014-Harçlar K.-3
Kamulaştırma yolu ile trampa işleminde tapu harcı muafiyeti10 Haziran 201690792880-140.04.01[2016/649]-124525
Komple yeni yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi10 Haziran 201617192610-125[ÖZG-2015-55]-147
ÖTV (I) Sayılı Listede Yer Alan İstisnalar Kapsamındaki Sorumlulukları10 Haziran 201693767041-135[7-2015/6]-54
Şubeden merkeze yapılan temsil ağırlama mahiyetindeki kullanımların belgelendirilip belgelendirilemeyeceği13 Haziran 201611395140-105[229-2015/VUK-1-19213]-78650
Toplu Fatura14 Haziran 201611395140-105[Mük.257-2015/19454]-78845
Serbest bölge sınırları içinde bulunan taşınmaz üzerine üst hakkı tescil işleminde tapu harcı hk.14 Haziran 201666813766-140[123-2016-31]-330
E-defter ve E-fatura Uygulamasına Hangi Tarihte Geçileceği16 Haziran 201667854564-105[1741]-336
4691 sayılı Kanunundan yararlanılması durumunda, bölgedeki faaliyetlere ilişkin proje giderlerinin Ar-Ge indirimine konu edilip edilemeyeceği hk.17 Haziran 201664597866-125[10-2016]-11538
6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak inşaatın noter harcı ve damga vergisi muafiyeti17 Haziran 201690792880-140.10.01[2014/225]-137512
Amortisman Uygulamaları17 Haziran 201685550353-105[2016-5]-12
Amortisman Oranı (Transmikser)17 Haziran 201664958909-105-16
Ferdi işletmenin anonim şirkete dönüşmesinin vergi kanunları karşısındaki durumu.20 Haziran 201611395140-105[229-2014/VUK-1-18896]-83075
Servis taşımacılığı nedeniyle hizmet alınan araca ilişkin yapılan giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve belge düzeni hk.20 Haziran 201611395140-105[229-2015/VUK-19176]-83073
İrsaliyeli Fatura Hk.20 Haziran 201611395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--83072
Sol ayak bileği Artrodez rahatsızlığı nedeniyle ÖTV İstisnası uygulanıp uygulanmayacağı21 Haziran 201651421814-135[7-2016/79]-100003
Sol ayak bileği Artrodez rahatsızlığı nedeniyle ÖTV İstisnası uygulanıp uygulanmayacağı21 Haziran 201651421814-135[7-2016/79]-100003
Sözleşme Damga Vergisi21 Haziran 201625410040-155[3-2014/3]-21
ÖTV si ödenmiş tekneye ikinci el motor alımında ÖTV.22 Haziran 201645404237-135[15-27]-160
Sanayi sicil belgesine haiz olmayan işletmelerin makine teçhizat alımında BSMV istisnası uygulanıp Uygulanmayacağı …23 Haziran 201639044742-BSMV- 86366
Bedel içermeyen sözleşme24 Haziran 201690792880-155.01.01.01[2014/3480]-148506
Sürücü Kursu Ruhsat Harcı24 Haziran 201625953680-004-20
e-fatura ve e-defter uygulamasına ihtiyari olarak geçen şirketin söz konusu uygulamalardan çıkıp çıkamayacağı01 Temmuz 201670280967-105[242,421 VUK GT-2015/9]-58
Z raporunda yer alan ödeme yöntemlerinin yevmiye kaydı01 Temmuz 201670280967-105[219-2015/12]-56
Klinikte bedelsiz verilen hizmetlerin vergilendirilmesi, belge ve kayıt düzeni13 Temmuz 201611395140-105[229-2014/VUK1-18421]-94202
Görüşler14 Temmuz 201654451858-045-13
Muvafakatnamenin harca ve damga vergisine tabi olup olmadığı hk.14 Temmuz 201697895701-140[38-2014/93]-95336
………15 Temmuz 201695133703-105[230-2014/4]-103687
"Riskli Alanı" üzerine inşaa edilecek gayrimenkullere ilişkin olarak düzenlenecek sözleşmelerin damga vergisi noter harcı, satışların tapu harcı, kullanılacak kredilerin BSMV'den istisna olup olmadı18 Temmuz 201697895701-140[123-2014/250]-96182
Muris adına ÖTV istisnasından faydalanılarak alınan aracın muris adına kayıt ve tescil edilmeden mirasçılara intikal etmesi halinde ÖTV'nin durumu.20 Temmuz 201657062627-135-16
Üst yapıların faydalı ömrü20 Temmuz 201670280967-105[2016-272]-63
Özelleştirme nedeniyle imzalanan protokolde DV.21 Temmuz 201696620903-155[14-2015/3]-121149
Yapı Kullanma İzin belgesi21 Temmuz 201641931384-175.02[80-2015-4]-36
Vakfa ait hastanenin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağı.22 Temmuz 201611395140-105[MÜK-157-2015/VUK-1-19648]-98987
Tekdüzen hesap planında 120 Alıcılar Hesabının alt hesap açılmadan ana hesap olarak takip edilip edilmeyeceği hk.22 Temmuz 201627575268-105[Mük.257-2015-403]-174483
Serbest Bölgede harç ve damga vergisi istisnası25 Temmuz 201645404237-140[16-28]-186
Kur farkında KDV uygulaması Ba Bs formunda gösterilmesi hk.25 Temmuz 201611395140-105[Mük 257-2015/VUK1-19424]-99393
Sözleşmede Damga Vergisi26 Temmuz 201676464994-140[DH.2014.88]-101708
Ankolizan Spondilit rahatsızlığı olan mükellefin araç alımında ÖTV istisnası.26 Temmuz 201637009108-135-49448
Konsorsiyum olarak üstlenilen işin mühendislik kısmının yıllara sari iş olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile hizmet alınacak alt taşeronlardan tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.28 Temmuz 201638418978-120[42-15/24]-180397
Konsorsiyum olarak üstlenilen işin mühendislik kısmının yıllara sari iş olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile hizmet alınacak alt taşeronlardan tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.28 Temmuz 201638418978-120[42-15/24]-180397
İsviçre mukimi firmadan alınan SAP yazılım kullanım bedelleri ve söz konusu yazılımın uyarlanması amacıyla yapılan harcamaların giderleştirilmesi ve tevkifat uygulaması28 Temmuz 201664597866-125[30-2016]-3508
İnşaat İşlerinde Teslim Tarihi28 Temmuz 201667854564-010-380
Posta Hizmetleri Yetki Belgesi kapsamında faaliyet gösteren şirketin sevk irsaliyesi mi taşıma irsaliyesi mi düzenleyeceği29 Temmuz 201611395140-105[230-2015/VUK-1-19440]-103586
Tasfiye halindeki kooperatife ait arsanın satılması ve bedelin ortaklara dağıtılmasının KV, KDV ve VUK karşısındaki durumu29 Temmuz 201627575268-105[229-2015-355]-181228
Tasfiye halindeki kooperatife ait arsanın satılması ve bedelin ortaklara dağıtılmasının KV, KDV ve VUK karşısındaki durumu29 Temmuz 201627575268-105[229-2015-355]-181228
6306 Sayılı Kanun Kapsamında tapuda Müteahhit adına tescilinden sonra tekrar arsa sahibine devrinde Tapu Harcı Muafiyeti29 Temmuz 201651421814-140[57-2016/90]-107232
Sol hemiparazi, sol elde ince beceri zayıflığı, basamaklarda zorlanma, sol üst ve alt ekstremitede güçsüzlük29 Temmuz 201650426076-135[7-2016/20-124]-128
İrtifak hakkı tesisinde tapu harcı01 Ağustos 201697895701-140.04.01-104585
Gayrimenkul yatırım ortaklığının taraf olduğu gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin damga vergisi karşısındaki durumu01 Ağustos 201697895701-155[9-2014/294]-104570
Tapu Harcı02 Ağustos 201692862618-2015/2-4
Ar-Ge ve üretim faaliyetleri dışındaki diğer faaliyetlerin yürütüldüğü departmanların hizmet işletmesi olarak kısmi bölünmeye konu edilip edilemeyeceği02 Ağustos 201664597866-125[19-2016]-13828
Kanunlar (Serbest Meslek Erbabının kira ile oturduğ iş yerine yaptırdığı kapı ve pencere masraflarının amortisman ayırmak süretiyle hasılattan indirilip indirilemeyeceği)02 Ağustos 201643626428-010.01[VUK]-10
TÜBİTAK desteğinde yararlanan şirket tarafından Teknokent bünyesinde yapılan Ar-Ge harcamalarının Teknokent dışında yapılan faaliyetlerden elde edilen kazançlar ile ilişkilendirilmesi.03 Ağustos 201611395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--107874
Kantinlerde Uygulanan Önden Yüklemeli Kart Sisteminde Fatura Düzenlenmesi Halinde Ödeme Kaydedici Cihaz Bulundurma Zorunluluğu03 Ağustos 201647423198-3100[1-/2015-3]-13
…… San. ve Tic. Ltd. Şti.04 Ağustos 201627575268-105[3100-2015-439]-188672
Damga vergisi oranı04 Ağustos 201690792880-155.01.01.02[2016/374]-187408
Sürücü Kursları için Valilik Ücret Komisyonunca belirlenen tarife bedeli değil tahsil edilen kısım kadar fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.05 Ağustos 201627192137-105[3-2016/352]-13
Yurt dışından tahsil edilemeyen alacağa karşılık ayrılıp ayrılmayacağı ve değersiz alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.08 Ağustos 201611395140-105[322-2015/VUK1-18967]-112191
Yurt dışından tahsil edilemeyen alacağa karşılık ayrılıp ayrılmayacağı ve değersiz alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.08 Ağustos 201611395140-010-112158
Hasılat defteri tutan şirketin e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu08 Ağustos 201611395140-105[Mük257-2014/VUK1-18472]-112205
Yurtdışında yapılan inşaat işinde kurumlar vergisi ve damga vergisi istisnası08 Ağustos 201690792880-155.14[2015/4078]-192063
6095 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi istisnası08 Ağustos 201690792880-155.15[2015/3732]-192188
Elektrik Üretimi Lisans Harcı08 Ağustos 201690792880-140.08[2014/309]-192635
Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi istisnası09 Ağustos 201627575268-105[2014-263]-193259
Bankanın kullandırdığı nakit kredinin geri ödenmesinden sonra ipoteğin fekkine ilişkin olarak düzenlenen ve noterde tasdike konu edilen kağıtların damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı09 Ağustos 201664597866-155[(1)S.T. I/A-5 -2016]-14330
E-fatura Kapsamındakilere Mal Tesliminde Belge Düzeni09 Ağustos 201611395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--112894
Yabancı paraların değerlemesinden oluşacak kur farkının istisna kapsamında değerlendirilmesi09 Ağustos 201627575268-105[280-2014-254]-193254
Sözleşme süresinin uzatılmasına ilişkin alınan komisyon kararının damga vergisine tabi olup olmadığı10 Ağustos 201697895701-155-114032
Merkezi Ankara'da bulunan tüzel kişiye yurt dışında yapılan inşaat işi.15 Ağustos 201611395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--117374
İşe başlamadan önce alınan demirbaş22 Ağustos 201635831311-KDV-9
Üniversite tarafından akademik personele yapılan ödemeler ile idari personele yapılan ek ödeme ve özel hizmet tazminatında gelir ve damga vergisi23 Ağustos 201690792880-155.01.05.02[2015/295]-207082
Tapu Harcı23 Ağustos 201690792880-140.04.01[2014/273]-206850
Amortismana tabi kıymetlerin aktifleştirilmesi ve İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Dönem25 Ağustos 201664597866-105[313-2016]-15451
Parsellenmemiş arazi hk.26 Ağustos 201666813766-175.01[12-2015-4]-417
Turizm İşletmesi Belgesi sahibi firma tarafından kiraya verilen otel binası için emlak vergisi muafiyeti uygulanıp uygulanmayacağı29 Ağustos 201637538499-175[5-2015-1]-6
6306 sayılı kanun kapsamında yıkılıp yeniden inşa edilecek binanın kiralanması işleminde damga vergisi ve tapu harcı29 Ağustos 201697895701-155[1-2014/277]-128188
Veraset yoluyla intikal eden araçlarda ÖTV istisnası uygulaması31 Ağustos 201684974990-135[7-2015/5]-213186
İhale Sözleşmesi Devrinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması01 Eylül 201618008620-155[2016-705-28]-59
e-Defter uygulamasında döviz alım-satım belgelerinin, günlük veya onar günlük olarak topluca kaydedilip kaydedilemeyeceği hk.01 Eylül 201611395140-105[MÜK-257-2015/VUK-1-19651]-130751
Masraf fişlerinin e-defter uygulamasında nasıl kaydedileceği hk.02 Eylül 201611395140-105[MÜK257-2015/VUK1/18958]-130934
Belediyeler Birliği tarafından Belediyeye yapılan aidat ödemelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı02 Eylül 201697895701-155[1-2014/51]-130932
Murabaha Sözleşmesine istinaden yapılacak işlemlerin damga vergisi,harç ve katma değer vergisinden istisna olup olmadığı02 Eylül 201697895701-140[123-2014/166]-130939
CP sekeli rahatsızlığı olan engellinin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı.02 Eylül 201696620903-135-142696
Sol kol dirsekte engel raporu ile ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı.02 Eylül 201676464994-135[ÖTV.2015.211]-121313
Esansiyel (primer) hipertansiyon (%10), diyabetes mellitüs diğer tanımlanmamış (%20), dirsek burkulma gerilmesi (%13) teşhisi ve %43 engellilik oranı.06 Eylül 201646480499-135[2016/171]-83
Yeni Nesil ÖKC kullanımına ilişkin06 Eylül 201611395140-105[MÜK257-2015/VUK1-19434]-133321
6306 sayılı Kanun kanun kapsamında düzenlenen sözleşmenin damga vergisi07 Eylül 201690792880-155.15[2015/3776]-219214
Yabancı personelin mukimi olduğu ülkede ödediği sosyal güvenlik primlerinin Türkiye'de indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.07 Eylül 2016
Aboneliği şirket adına olmayan su ve elektrik faturalarının vergi kanunları karşısındaki durumu08 Eylül 201662030549-120[40-2014/556]-135676
İflasın ertelenmesi davası devam ederken mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vermesi halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılması08 Eylül 201611395140-105[323-2015/VUK-1-19647]-135648
Miras kalan işyeri vasfındaki gayrimenkulün vergi kanunları karşısındaki durumu.08 Eylül 201611395140-105[229-2014/VUK1-18805]-136642
Kira bedellerinin dava konusu edilmesinin KDV ve VUK karşısındaki durumu.09 Eylül 201639044742-KDV.10-137243
Kira sözleşmesinde damga vergisi19 Eylül 201666813766-155[1/2015/74]-431
Yazma ve matbu tarihi eserlerin gün yüzüne çıkartılması ve Etimolojik Sözlük çalışması19 Eylül 201690792880-155.01[2015/3783]-223031
Velisi engelli olan reşit olmayan çocuklara veraseten intikal eden gayrimenkul için indirimli bina vergisi uygulanıp uygulanmayacağı hk.19 Eylül 201666813766-175.01[8-2015/26]-433
Nafaka geliri bulunması halinde indirimli emlak vergisi oranı uygulamasından yararlanılıp yararlanılmayacağı hk.19 Eylül 201666813766-175.01[8-2015/32]-432
"Sağ Coxartroz + Bilateral Hafif İşitme Kaybı" teşhisi ve %40 engellilik oranı bulunan rapor kullanılarak ÖTV Kanunu (7/2) md. düzenlenen istisnadan yararlanılması hk.20 Eylül 201685550353-135[2016-1]-
Jüvenil romatoid artrit sekeli (M08.00) teşhisi ve %30 engellilik oranı21 Eylül 201676464994-130-124419
Aktife kayıtlı olup kiralaması yapılan personel yükseltici platformların faydalı ömrünün kaç yıl olduğu hk.21 Eylül 201695462982-105[VUK.ÖZLG-16-28]-222
İcra yolu ile alınan taşınmazın aktife alınma tarihinin belirlenmesi.21 Eylül 201611395140-105[187-2016-VUK2-9483]-140277
Kamu menfaatine yararlı derneğin düzenlediği seminer faaliyetinin vergilendirilmesi26 Eylül 201638418978-125[2-16/11]-236220
Promosyon olarak verilen gram altın ve akaryakıt çeki bedellerinin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile belge düzeni.30 Eylül 201664597866-125[8-2016]-17408
Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulaması03 Ekim 201617192610-125[ÖZG-15/59]-228
Dizi filmlerin gösterim hakkının satılması durumunda vergilendirme.04 Ekim 201662030549-125[6-2014/464]-152387
Miadı dolan ürünlerin gümrükte imha edilmesi halinde ürünün mal bedeli ile gümrükte yapılan harcamaların gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.04 Ekim 201611395140-105[Mük257-2016/VUK1-18758]-152824
Kurumlar vergisi mükelleflerine beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilip verilemeyeceği.05 Ekim 201627192137-105[Mük. 257/2016-365]-150
Ek garanti satış gelirleri ile bunlara ilişkin prim ödemelerinin hangi dönem kurum kazancının tespitinde dikkate alınacağı.06 Ekim 201664597866-125[6-2015]-17781
Belediye tarafından yapılan kum satışında vergileme ve belge düzeni.07 Ekim 201613649056-125[01-2015/ÖZE-06]-103
Kısıtlı vergi uygulaması07 Ekim 201646480499-175.01[2015/146]-91
Damga Vergisi Kanunu07 Ekim 201652796708-488/03-5
Sağ el parmaklarında konjenital hipogenezi rahatsızlığı nedeniyle %23 oranında engellinin istisnadan yararlanması hakkında.07 Ekim 201652796708-135-4
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bulunan Binalara Paratoner Tesis Edilmesi İşinin Vergilendirilmesi13 Ekim 201684974990-130[29-2013-20]-279278
Yapım işi sözleşmesine istinaden taşeron firmaya uygulanacak gecikme cezasının vergisel durumu ve belge düzeni hk.17 Ekim 201627575268-105[229-2016-33]-285241
Feragat işlemi sonrası aracın tek başına tescili aşamasında ÖTV yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı18 Ekim 201661504625-135-40
6306 Sayılı Kanun kapsamında taşınmaz devrinde tapu harcı.19 Ekim 201690792880-140.10.01[2016/718]-295777
Harçlar Kanunu Uygulamaları20 Ekim 201697677631-140[123-2016/1]-19
ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan uçak benzinine ait G.T.İ.P. numarasının TGTC'de değişmesi24 Ekim 201621152195-135[16-2016-03.914]-102095
[6306-2016-9] 6306 sy. KanunKapsamında İhale Kararı, Sözleşme ve Hakediş Ödemelerinde Damga Vergisi25 Ekim 201641931384-155[6306-2015-9]-52
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu sırasında düzenlenen kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı [2016/4261]27 Ekim 201690792880-155[2016/4261]-322104
Serbest bölgede bulunan taşınmaza teferruatın işlenmesinde tapu harcı hk.31 Ekim 201666813766-140[123-2016-45]-102763
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları31 Ekim 201667630374-105[2016-63]-3
Ticaret sicili harçları01 Kasım 201697895701-140.01.03[2016/115]-190767
Sağlık kurulu raporu bulunan engelli adına kayıtlı minibüsün MTV muafiyeti.01 Kasım 201665771276-170[4-2016/1]-18
Engellilik derecesi %90 ın altında olanların otomatik vitesli taşıt alımlarında ÖTV istisnası01 Kasım 201663611781-200.03.02[7-2016/3]-29
Otomatik Vitesli Araçlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Uygulaması02 Kasım 201676464994-170.03.02 - 137046
Kooperatifin üçüncü şahıslardan arsa alımında Kurumlar Vergisi ve KDV olup olmadığı02 Kasım 201667630374-125[2015-3-1]-6
Yenileme fonunun işletme tarafından inşa edilen binanın amortismanı için kullanılıp kullanılmayacağı.02 Kasım 201662030549-125[8-2015/316]-192794
Ticaret Sicili Harçları03 Kasım 201667630374-140.01.03[2016/32]-8
Kullandırılacak yatırım kredilerinde aracı finansal kuruluşun ticari banka veya fmansal kiralama şirketi olması durumunda BSMV tahakkuku yapılıp yapılamayacağı hk.04 Kasım 201684974990-180-340253
Miyopati, sol ayakta belirgin, her iki bacakta kuvvet kaybı ve hafif yürüme bozukluğu08 Kasım 201661316220-135[ÖTV]-8
2+1, 4+1, 5+1 ve 8+1 oturma kapasiteli …. marka araçlara uygulanacak ÖTV oranı.08 Kasım 201639044742-135-200118
ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallarda askeri amaçlı istisna uygulaması09 Kasım 201639044742-135-201595
Oto Kurtarma aracına dönüştürülen araç09 Kasım 201696620903-135[15-2/b-2016/1]-163697
6306 sayılı Kanun kapsamında kullanılan kredilerde BSMV istisnası uygulaması …09 Kasım 201639044742-KDV 28-201637
İştirak edilen şirketin % 50 hissesinin dar mükellef kuruma devredilmesinden elde edilen hasılatın iştirakin sermaye artışında kullanılması durumunda KVK 5/1-e istisnasının uygulanıp uygulanamayacağı hk.11 Kasım 201693767041-125[5-2016-9]-85
İnşaat mühendisi tarafından gerçekleştirilen elektrik teknikerliği faaliyetinin vergilendirilmesi11 Kasım 201611355271-120.04[65-2016/9]-73628
Engellik derecesi %90 ın üstünde olan kişiye, veraset yoluyla intikal eden Ötv istisnalı araçdan sonra, engellilik istisnası kapsamında ikinci aracı alabilmesi durumu hk.14 Kasım 201660938891-135-29
Bankaya bağlı Munzam Sandık Vakfı tarafından ölüm yardımı altında mirasçılara yapılacak ödemenin V.İ.V.'ne tabi olup olmadığı hk.16 Kasım 201666813766-160[4-2016-4]-104198
Sözleşmeden doğan damga vergisi ile kamu ihale kurum paylarının tek seferde mi gider yazılacağı yoksa satılan malın maliyeti ile mi ilişkilendirileceği17 Kasım 201638418978-125[6-16/6]-366088
Engelli İstisnasından Yararlanılarak İktisap Edilmiş Aracın Yüzde 25 Hissesine Varis Olan Bir Kişinin Kendi Engelli Raporuna İstinaden İsitisna Kapsamında Araç İktisabı18 Kasım 201626468226-135[ÖZG-23-2016]-98
Şehit eşinin annesi üzerine kayıtlı konutun şehit eşine hibe edilmesinde tapu harcının ve V.İ.Vergisinin ödenip ödenmeyeceği hk.21 Kasım 201690792880-140.04.01[2016-734]-374135
775 sayılı Kanun kapsamında gecekondu önleme bölgesi ilan edilen yerle ilgili … GYO A.Ş. ile şirket arasında düzenlenen sözleşmenin ve ihale kararının damga vergisi ve harç istisnası21 Kasım 201697895701-155-214773
Hurda teslimlerinde KDV tevkifatı ve belge düzeni21 Kasım 201611395140-105[229-2015/VUK1-19641]-214796
İndirimli emlak vergisi uygulaması22 Kasım 201697895701-175.01[8.2016/6.1.4-40042]-217775
Borç senedinin damga vergisi24 Kasım 201690792880-155.01.01.01[2016/4204]-385517
Nev'i değişikliği halinde devam etmekte olan yıllara sari inşaat işinin bitim tarihi28 Kasım 201638418978-125[19-15/269]-399523
İhraç edilecek malın ambara teslim edilmesi durumunda faturanın ne zaman düzenleneceği.28 Kasım 201611395140-105[229-2014/VUK1-18678]-228965
Rölöve, restorasyon ve restitüsyon harcamalarının özel maliyet olup olmadığı ve kira ödemelerinin gider yazılıp yazılamayacağı.28 Kasım 201611395140-105[327-2014/VUK1-18555]-228978
Ticari Faaliyetinin Yanında Oyunculuk Faaliyetinde Bulunulmasında Vergilendirme29 Kasım 201611395140-105[414-2012/VUK-1- . . .]-229259
Damga vergisi defter tasdiki29 Kasım 201690792880-155[2016/4141]-403344
Hakediş ödemelerinde damga vergisi30 Kasım 201645404237-155.01.05.01[15-146]-269
Muhtasar beyannamesi ile aylık prim ve hizmet belgesine ait damga vergisi muafiyeti30 Kasım 201696620903-155[1.9-15/1]-173929
Danışmanlık işine ilişkin düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin 222 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi30 Kasım 201690792880-155.15.01[2016/4174]-405737
Köy tüzel kişiliğinden Mahalle statüsüne geçen ve dinlenme amacıyla kullanılan gayrimenkullerin emlak vergisi hk.30 Kasım 201645404237-175.01[15-9]-268
3. derece arkeolojik sit alanı şerhi bulunan taşınmazın ifraz işlemine ilişkin tapu harcı ve emlak vergisi muafiyeti hk.30 Kasım 201690792880-140.04.01[2015/375]-406041
Birliğe ait gayrimenkulün oda tarafından satın alınması işleminde tapu harcı muafiyeti30 Kasım 201690792880-140.04.01[2016/730]-405766
5M KURUMSAL-BİRBEY ADİ ORTAKLIĞI30 Kasım 201690792880-155.13.04.01[2015/4041]-405748
Münfesih kooperatifin harç, damga vergisi muafiyeti30 Kasım 201663611781-140[38-2014/4]-34
5403 sayılı Kanun kapsamında tapu harcı muafiyeti hk.01 Aralık 201651421814-140[57-2016-51]-141029
Murisin hesaplarına sigorta şirketlerince yapılan ödemelerden VİV Kanunun 17 nci maddesi gereğince tevkifat yapılması02 Aralık 201664597866-160[17-2016]-22585
İş Ortaklığında Kullanılan Taşıtların Gider Kaydı02 Aralık 201611395140-010-235784
Emlak Vergisi Kanunu05 Aralık 201666813766-175.01[3-2016-8]-106006
Kamulaştırmasız el atma işleminde tapu harcı.06 Aralık 201666813766-140[57-2016-39]-106135
Tapuda meyve bahçesi olarak kayıtlı olup üzerinde birbirinden bağımsız 10 binadan sadece 1 tanesinde riskli yapı şerhi bulunan taşınmazda 6306 sayılı Kanun kapsamında istisnanın nasıl uygulanacağı hk06 Aralık 201666813766-140[123-2016-43]-106136
İrlanda mukimi firmadan kiralanan gemi için yapılan ödemelerin vergilendirilmesi06 Aralık 201638418978-125[30-16/14]-414003
İhtiyati tedbir konulan döviz hesabına kur değerlemesi yapılıp yapılmayacağı ve gelir kaydedilmesi.06 Aralık 201649327596-125[KVK.2015.ÖZ.49]-149000
Varlık Yönetim Şirketinden Temlik Alınan Alacağın Teminatı Olan İpotekli Taşınmazın İcradan Borca Mahsuben Satın Alınması Halinde Tapu Harcı İstisnası07 Aralık 201618008620-140[2016-705-71]-72
Yıllara Sari İnşaat İşinde İşin Bitim Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemeler Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı07 Aralık 201617192610-125[ÖZG-14/44]-277
6113 sayılı Kanun uyarınca ilgili dönem kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın olağanüstü yedekler hesabında izlenen tutarın geçmiş yıl dönem zararlarına mahsubu.08 Aralık 201662030549-125[6-2015/250]-241883
Derneğe yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.08 Aralık 201662030549-125[10-2016/445]-241387
Kore Cumhuriyeti mukimi firmadan satın alınan işgücü temin hizmetinin vergilendirilmesi08 Aralık 201641931384-120[61-2014-13]-56
Şirket tarafından karşılanan … dolum bedellerinin vergilendirilmesi08 Aralık 201639044742-130[Özelge]-241211
Depoya Emanet Gelen Ticari Mala İlişkin Belge Düzeni09 Aralık 201668554973-105[413-2016-4]-73
IPA Çerçeve Anlaşması Kapsamında yaptırılan iş yerinin tapu harcı09 Aralık 201646480499-140.04.01[2014/621]-111
Hisse devir sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı09 Aralık 201697895701-155[2016/308]-242863
Otomatik satış makinelerinde nakit ve kredi kartıyla yapılan satışlarda belge düzeni ve bu makinelerin işyeri olup olmadığı ile vergi levhası bulundurulup bulundurulmayacağı.12 Aralık 201611395140-105[156-2016-VUK2-9250]-245263
Mali mühürün çalınması halinde e-fatura uygulaması14 Aralık 201631977385-105[MÜK.242-2014/8]-98
Fatura ödeme merkezlerinde belge düzeni.16 Aralık 201677058783-105[VUK.ÖZ.16.25] - 152894
Aktife Kayıtlı (ATİK) Taşıtın 2. El Olarak Satışında Muhasebe Kaydı19 Aralık 201668554973-105[413-2016/7]-74
Gemi bakım onarım sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı20 Aralık 201697895701-155[2016/345]-255456
Yol tretuvar işçiliği işinin yıllara sari inşaat kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği20 Aralık 201631435689-120.01.02.08 - 97832
Brüt satış hasılatlarının değerlendirilmesinde demirbaş ve araç satışlarının dikkate alınıp alınmayacağı20 Aralık 201611395140-105[MÜK257-2015/VUK1-19462]-256830
Mail order yöntemiyle satış yapan şirketin elektronik arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu20 Aralık 201611395140-105[Mük.257-2015/VUK-1-19558]-256439
İnternetten hediye amaçlı alınan ürünün gönderiminin e-arşiv fatura yerine sevk irsaliyesi ile belgelendirilmesi21 Aralık 201611395140-105[Mük.257-2015/VUK-1-19596]-257510
Şirket aktifine kayıtlı arsanın parsellenerek satışından elde edilen kazancın kurumlar vergisi ile katma değer vergisinden istisna olup olmadığı.21 Aralık 201662030549-125[5-2013/465]-257391
Damga vergisi matrahı24 Aralık 201676464994-155[DV-2015-10]-158111
Toptan ve perakende satışlarda yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma kullanma ve "Bilgi Fişi" düzenleme esasları hk.24 Aralık 201611395140-105[VUK-1-20063]-262007
Ufak tutarlı kontör satışlarında sadece müşteri nosu yazılmak suretiyle e-Arşiv fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği.24 Aralık 201611395140-105[Mük.257-2016/VUK-1-19833]-262071
E-arşiv faturası kullanıcısının internet üzerinden satışını yaptığı ürünün müşteri tarafından iadesi26 Aralık 201611395140-105[VUK1-19828]-262553
Soba imalatında kullanılan lazer makinesinin amortisman oranı hk.26 Aralık 201648349025-105[315.2016/167728] - 99991
E arşiv uygulasına tabi olan mükellefin kamu kurumları adına kağıt ortamında fatura düzenleyip düzenleyemeyecekleri.26 Aralık 201664597866-105[mük.242]-24213
Engellilik derecesi %90 ın altında olanların taşıt alımında ÖTV ve MTV istisnası26 Aralık 201626696128-135[7-2016/3]-83685
Damga Vergisi26 Aralık 201667630374-155[2016/63]-11
Bayilik Sözleşmesinde Birden Fazla Cezai Şarta Yer Verilmesi Durumunda Damga Vergisinin Nasıl Hesaplanacağı Hk.26 Aralık 201666813766-155[6-2015/36]-108000
Tarım üretimi yapmakta olan kooperatifin arazisini sözleşme ile kiralayarak zirai amaçlı su teslim hizmeti vermesinin ortak dışı işlem sayılıp sayılmayacağı.26 Aralık 201611355271-125.02.02[2-2016/3]-83703
Vakfın mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı halinde iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı.27 Aralık 201662030549-125[2-2016/494]-264793
Süt satışına ilişkin olarak TİGEM tarafından alınan ihale kararları ile düzenlenen sözleşmelerin damga vergisinden istisna olup olmadığı.27 Aralık 201645404237-155[15-66]-305
Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçiş.27 Aralık 201611395140-105[VUK1-20138]-263984
Döviz kazandırıcı faaliyetlerde dv.28 Aralık 201676464994-155[DH.2015.31]-159594
3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine istinaden arsa vergisi alınan arazinin emlak vergisi28 Aralık 201696620903-175[12-19-20-2015/1]-184581
Dernek tarafından internet ortamında düzenlenecek kermes nedeniyle iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı.28 Aralık 201662030549-125[2-2015/390]-267678
Yurt dışı şube faaliyetinden zarar söz konusu olması halinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı28 Aralık 201638418978-125[5- 14/23]-444662
Mahkeme kararına göre ödenen tutarların kurumlar vergisi matrahından indirilip indirilemeyeceği.29 Aralık 201664597866-125[8-2016]-24587
Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülen proje kapsamında yapılan mal alımlarına ait ödemelerin damga vergisi29 Aralık 201646480499-155.01.05.01[2015/78]-70048
Sağ el parmakları ankiloze olan Mükellefin araç alımında ÖTV istisnası29 Aralık 201637009108-135[7-2016/85950] - 101554
Şasi kamyon olarak ÖTV’si ödenen araç üzerine kayıt ve tescil edilmeden önce üst yapı monte edilmiş olması halinde ek ÖTV tarhiyatı yapılıp yapılmayacağı.30 Aralık 201650426076-135[15-2015/20-114]-190
Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi iptali nedeniyle BSMV tahsil edilip edilemeyeceği.30 Aralık 201684974990-180[28-2015/1 ]-447960
e-defter uygulamasında birden fazla faturanın aynı yevmiye maddesine kaydedilip edilemeyeceği30 Aralık 201611395140-105[Mük.242-2015/VUK-1-19090]-270229
Araç kiralama faaliyetinde bulunan şirketin kiraya verdiği araç için kesilen trafik para cezalarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.31 Aralık 201693767041-125[11-2015-31]-97
Şirketteki alacağın mahkeme yoluyla reddedilmesi halinde özel fonda tutulan tutar hk.02 Ocak 201761316220-Kurumlar Vergisi-1
Tapu Harcı02 Ocak 201790792880-140.04.01[2016-735]-1416
Kısmi Bölünmede Tapu, Çalışma ve Ruhsat Harçları Muafiyeti02 Ocak 201790792880-140.10.01[2014/329]-1391
Hizmet Bedeli, Erken Ödeme İndirimi Ciro Primi Gibi Ödemelerin Muhasebeleştirilmesi02 Ocak 201797338759-105-2
Her iki radius alt uç kırığı, her iki el bileği supinasyonu, Sağ el bilek dorsifleksiyonu, palmar fleksiyonu, sol el bilek fleksiyonu ve ekstansiyonu ve prostatektomili02 Ocak 201761316220-135-2
Şirketteki alacağın mahkeme yoluyla reddedilmesi halinde özel fonda tutulan tutar hk.02 Ocak 201761316220-Kurumlar Vergisi-1
Kısmi bölünme halinde e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv uygulamaları02 Ocak 201761504625-105-1
Sağ omuz dezartikülasyonu ve sağ ayak topukta yaralanma teşhisi olan raporda ÖTV istisnası03 Ocak 201785373914-135[52.01.21]-64
Özel Tüketim Vergisi muafiyetine göre alınan özürlü aracı03 Ocak 201776464994-135[ÖTV.2016.107]-570
“Ankilozan Spondilit” rahatsızlığı nedeniyle ÖTV’den istisna araç alınıp alınamayacağı.03 Ocak 201721152195-35-03-308
Engelli için araç alımında ÖTV istisnası.03 Ocak 201785373914-135[52.01.18]-31
Eşin ortak olduğu şirkette YMM faaliyetinde bulunup bulunulamayacağı hk.03 Ocak 201721152195-205.05.02[2016-3]-303
Ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı03 Ocak 201711395140-105[VUK1-19997]-1565
Tapu Harcı Muafiyeti.03 Ocak 201773903997-140[59-2016/59]-539
Emlak Vergisi03 Ocak 201797895701-175.01[2016/5.1.365725]-1733
Ücretsiz doğum izninde olan tek mesken sahibinin emlak vergisi uygulaması04 Ocak 201797895701-175.01[8-2015/6.1.207-338936]-3007
Yurtdışında Basılı Yayın Alımı04 Ocak 201790792880-155[2016/783]-3047
İhraç edilmek üzere satın alınan malların teminatını oluşturmak amacıyla yapılacak ipotek işlemi ve düzenlenecek kağıtların damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı04 Ocak 201797895701-155[Ek.2.2015/71]-2762
Damga Vergisi İstisnası04 Ocak 201773903997-155-743
Damga Vergisi04 Ocak 201760757842-Damga Vergisi-1
Yurtdışı Uçuşlarında Görevli Personelin Aynı Anda İki Adet Pasaport Alması Halinde İkinci Pasaport İçin Pasaport Harcı Alınıp Alınmayacağı04 Ocak 201764597866-140[85/d-2016]-153
Varlık yönetim şirketlerinin elde ettiği ayni yada nakdi tahsilat üzerinden icra tahsil harcı ödemesi yapılıp yapılmayacağı04 Ocak 201797895701-140.01.02-2770
Evlenme tarihinden önce edinilen gayrimenkulün boşanma kararı gereği tescilinde tapu harcı oranı04 Ocak 201797895701-140.04.01[2016/104]-2768
Sabit Yatırım Maliyet Bedeli04 Ocak 201784695066-010.01[Vuk/262]-3
Ticari alacaklarını sigorta ettiren işletmenin sigorta miktarını aşan ek prim tutarını dönemsellik ilkesi gereği gider yazması hk.04 Ocak 201738418978-125[6-15/36]-2997
Bilgisayar sistemlerinin teslimine yönelik yapılan ihale sözleşmesine aykırılık nedeniyle ödenen tutarların gider yazılıp yazılmayacağı04 Ocak 201738418978-120[40-16/2]-3001
Okul Aile Birliği İktisadi İşletmesi Tarafından Okul Aile Birliğine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aktarılan Tutarlar Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı04 Ocak 201762030549-120[94-2016/364]-2753
Faaliyet gelirinin tamamı kira gelirinden oluşan firmanın nakdi sermaye artırımından kaynaklanan faiz indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı.04 Ocak 201762030549-125[10-2016/223]-2757
DİİB kapsamında ithal edilen buğdaylardan makarna üretimi aşamasında hasıl olan kepek ile irmik altı unun hayvan yemi olarak tesliminde KDV oranı ve istisnası04 Ocak 201716700543-130[16-515-88]-412
Yem bezelyesi tohumunun KDV oranı04 Ocak 201784974990-130[28-2016-29]-3802
Emeklilik şirketince grup şirketine verilen hizmetlerin karşılığı olarak maliyet artı yöntemi ile tespit edilen tutarların tamamının mı yoksa yansıtılan kar marjının mı BSMVye tabi olacağı04 Ocak 201764597866-180[28-2016]-164
Yurt içi satışların muhasebe kaydı.04 Ocak 201764597866-105[175]-160
% 95 Engelli kişinin 2.300 silindir hacimli motorlu karavan için ÖTV istisnasından faydalanarak ÖTV'siz araç alıp alamayacağı hk.04 Ocak 201741931384-135[7-2016-5]-1
Sabit Yatırım Maliyet Bedeli04 Ocak 201784695066-010.01[Vuk/262]-3
Sol Brakial Plexus Paralizi05 Ocak 201726696128-135[7-2016/4]-1067
Kat karşılığı yapılan inşaat işlerinde stoklara alınan ve satılamayan dairelere ilişkin yapılan elektrik-yakıt vs. masrafların gider yazılıp yazılamayacağı05 Ocak 201717192610-125[ÖZG-15-16]-3
Engellilik derecesi %90 olan 6 ay süreli engelli sağlık kurulu raporuna istinaden ÖTV istisnasından faydalanılıp faydalanılamayacağı hk.06 Ocak 201721152195-130-668
Lisans kullanım hakkı ve danışmanlık/geliştirme hizmeti karşılığı Almanya mukimi firmaya yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi.09 Ocak 201762030549-125[30-2012/287]-7305
İşletme hakkı verilen otoyollarda yapılan geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen cezaların vergisel durumu ve belge düzeni hk.09 Ocak 201727575268-105[229-2016-33]-9341 09.01.2017
İşletme hakkı verilen otoyollarda yapılan geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen cezaların vergisel durumu ve belge düzeni hk.09 Ocak 201727575268-105[229-2016-33]-9341
Silahlı ve silahsız özel güvenlik kurs hizmetinde KDV oranı10 Ocak 201764958909-130-1
65 yaş maaşı alanın sıfır oranlı emlak vergisindan yararlanıp yararlanamayacağı11 Ocak 201796620903-175[8-2016]-3156
ÖTV Siz araç alımı11 Ocak 201763611781-135[7/2016/6]-3
İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneğinde harç uygulaması12 Ocak 201750426076-140[57-2016/20-370]-5
Filo kiralama hizmeti kapsamında yapılan kiralama işleminin, kiralama süresi itibarıyla finansal kiralama olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.13 Ocak 201711395140-105[Mük 290-2012/VUK-1- . . .]-12103
Ticari Taksinin Satılarak Yenisinin Alınması Durumunda ÖTV Uygulanması Hk.13 Ocak 201779690095-135[1-2016-120-106]-4284
Uzun süreli ferdi kaza sigortalarına ilişkin sözleşmenin sonlandırılması halinde BSMV uygulaması.13 Ocak 201739044742-180-12765
Güneş enerjisi ve Doğalgaz tesisatçılığında ÖKC uygulaması Hk.13 Ocak 201748816587-195.02[2016]-1
Filo kiralama hizmeti kapsamında yapılan kiralama işleminin, kiralama süresi itibarıyla finansal kiralama olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.13 Ocak 201711395140-105[Mük 290-2012/VUK-1- . . .]-12103
E-faturada "İrsaliye yerine geçer" ifadesinin nasıl kullanılabileceği hk.16 Ocak 201711395140-105[mük.257-2016/VUK-1-19889]-13502
E-arşiv kullanıcısı mükellefin perakende satışlarında şubelerinde kullandığı birden fazla sayıdaki ÖKC yerine tek bir yeni nesil ÖKC kullanması hk.16 Ocak 201711395140-105[229-2016/VUK-1-19860]-13512
Kredi müşterilerine akdi faiz oranından daha düşük oranda kredi kullandırılmak suretiyle peşin tahsil edilen faiz farkının hangi dönemde gelir kaydedileceği.16 Ocak 201762030549-125[6-2014/51]-13503
Yurt Dışı Mukim Firmadan Alınan Kredinin Vergilendirilmesi Hk.17 Ocak 201762030549-125[30-2015/280]-14801
Yurtdışı mukimlerin yabancı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ve türev ürünlerden elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi.17 Ocak 201762030549-125[3-2013/446]-14997
Parapleji %6017 Ocak 201752796708-135-2
Akaryakıt Ürünlerinin Yoğunlaşmasından Kaynaklanan Fiili Stok Değişimi19 Ocak 201767854564-1741-2200
Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen hizmetlere ilişkin ödemelerin gayrimaddi hak bedeli olarak mı, serbest meslek ödemesi olarak mı dikkate alınacağı.20 Ocak 201764597866-125[30-2014]-1264
Vazgeçilen alacağın özel karşılık hesabına alınıp alınmayacağı, hangi yılın zararından mahsup edileceği ve sermaye azaltılmasının vazgeçilen alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.23 Ocak 201750426076-125[9-2014/20-241]-8
Plastik boncuk ürününün teslim ve ithalinde uygulanacak KDV oranı23 Ocak 201739044742-130[Özelge]-21171
Silah Ruhsat Harcı25 Ocak 201725953680-045.02[2016-28]-1
Faaliyet konusu Türkiye ve yakın bölgeyle ilgili araştırma yapan şirketin … Üniversitesi'ne vermiş olduğu hizmetin hizmet ihracı kapsamına girip girmediği.01 Şubat 201739044742-010.01-32663
Cam boncuğun ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı14 Şubat 201739044742-130[Özelge]-45280
Konaklama hizmetinde KDV oranı14 Şubat 201796620903-130-14627
Balık yemi tesliminde KDV oranı.14 Şubat 201745404237-130[I-16-15]-10014
Kooperatife yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı14 Şubat 201767630374-130-3
Kooperatifin düzenlediği e-Arşiv Faturalarının üzerine “İrsaliye yerine geçer.” ifadesini yazması durumunda ayrıca sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hk.14 Şubat 201795462982-105[VUK.ÖZLG-16-7]-10013
Kırık buğday, bulgur unu ve buğday kepeği teslimlerinde KDV oranı.15 Şubat 201716700543-130[16-515-53]-7731
Beyaz leblebinin KDV oranı16 Şubat 201725947440-130-1
Sol el konjenital hipoplazis olan engellinin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı16 Şubat 201757062627-010.01-3
Polio Sekeli17 Şubat 201741931384-135[7-2016-13]-8
Gübre ve gübre üretiminde kullanılan hammaddelerin tesliminde KDV oranı17 Şubat 201713649056-130[28-2016/ÖZE-07]-24
SGK Kesintilerinin Gider Yazılıp Yazılamayacağı Hk.20 Şubat 201785550353-125[2014-7]-4
Ölüm halinde hisse devrinde alınacak harç20 Şubat 201757062627-010.01-4
Engellilik derecesi %90 ın altında olanların taşıt alımında ÖTV istisnası20 Şubat 201726696128-135[7-2016/5]-10158
Aracın, özürlülük derecesi %80 olan 13 yaşındaki engelli çocuğun adına tescil edilmesi halinde bahse konu işlemin MTV istisnası hk.21 Şubat 201750426076-170[4-2016/20-79]-27
Kurumlar Vergisi Muafiyeti21 Şubat 201738418978-125[4-16/5]-56399
Güneş Enerji Sistemi Kuruluşuna ilişkin sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı.21 Şubat 201776464994-155[DH.2015.34]-14734
İhraç edilen bonolara ilişkin faiz tutarlarının gider yazılıp yazılmayacağı ve tevkifatın hangi kurum tarafından yapılacağı.22 Şubat 201784098128-125[15-2015/9]-5793
Hakedişten Kesilen SGK Primlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı22 Şubat 201713334133-010.01-5
Suni deri ve kösele tesliminde uygulanması gereken KDV oranı22 Şubat 201737009108-130 - 15408
Konut Yapı Kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı23 Şubat 201750426076-130[28-2016/20-1268]-29
E-arşiv uygulamasına geçtikten sonra eskiden basılmış ve elde kalan kağıt faturaların kullanılıp kullanılamayacağı.23 Şubat 201711395140-105[MÜK-257-2015/VUK-1-19578]-54317
Arpa ezmesi ve arpa kırmasının KDV oranı24 Şubat 201748816587-130[1.2016.1]-4
Damga Vergisi24 Şubat 201735831311-010.01-2
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen mesafeli satış sözleşmelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı.27 Şubat 201797895701-155[2016/294]-56720
Anonim şirketin nevi değiştirerek kooperatife dönüştürülmesinde damga vergisi ve harç uygulaması.27 Şubat 201797895701-155[9.2015/298]-56722
5609.00.00.00.00 GTİP No.lu tekstil eşyasında uygulanan KDV oranı hk27 Şubat 201739044742-130[Özelge]-57132
Eşarp iğnesi ve eşarp mıknatısı tesliminde uygulanması gereken KDV oranı27 Şubat 201739044742-130-56737
Harp veya vazife malulü yakınlarının araç alımında ÖTV istisnası.27 Şubat 201776464994-135[ÖTV.2016.258] - 17182
Opera Ewing Sarkom, Yürüme Bozukluğu ve Üriner Sistem Hastalığı28 Şubat 201721152195-135-6501
Opera Ewing Sarkom, Yürüme Bozukluğu ve Üriner Sistem Hastalığı28 Şubat 201721152195-135-6501
Lavaş, boş pide ve ramazan pidesi ile müşteri tarafından iç getirilerek hazırlanan pidenin KDV oranı hk.28 Şubat 201751421814-130[28-2015/194]-17461
Plastik şapka siperi, çıtçıtı ve düğmesinde uygulanacak katma değer vergisi oranı.28 Şubat 201739044742-130[KDV.28]-58044
Özel hastanelerde verilen hekimlik hizmetinin katma değer vergisi oranı28 Şubat 201739044742-130-58036
5902.10.10 ve 5902.20.10 GTİP no.lu ürünün KDV oranı hk.01 Mart 201739044742-130[KDV-28]-59466
İndirimli Bina Vergisi01 Mart 201725953680-045.02[2016-44]-2
Özel Tüketim Vergisi Kanunu Uygulamaları01 Mart 201767630374-135[2016/135]-6
Özel Tüketim Vergisi Kanunu Uygulamaları01 Mart 201767630374-135[2016/135]-6
Sol kalça total protezi bulunan engellinin taşıt alımında ÖTV istisnası01 Mart 201726696128-135[7-2016/6]-12016
Sol kalça total protezi bulunan engellinin taşıt alımında ÖTV istisnası01 Mart 201726696128-135[7-2016/6]-12016
Opere sol tibia plato kırığı sekeli, sol gontartroz, hareket kısıtlılığı02 Mart 201718008620-135[2016-718-14]-12
Opere sol tibia plato kırığı sekeli, sol gontartroz, hareket kısıtlılığı02 Mart 201718008620-135[2016-718-14]-12
Vakfa ait hastane binasının kiraya verilmesinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi.02 Mart 201762030549-125[2-2016/381]-61453
Kümes hayvanlarının canlı ve cansız olarak toptan tesliminde KDV oranı03 Mart 201741931384-130[28-2016-56]-10
PVC'den imal edilmiş panço yağmurluk tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.03 Mart 201784974990-130[28-2016/65-i]-69547
Kamulaştırma yolu ile trampa işleminde tapu harcı muafiyeti03 Mart 201790792880-140.04.01[2017/793]-69429
Faizsiz konut kredisi ile ilgili tapu tescil işleminde harç.03 Mart 201790792880-140.04.01[2016/771]-69363
Özel ithalat kapsamında ithal edilen aracın gümrük bölgesinde hasarlı hale gelmesi halinde vergi karşısındaki durumu.03 Mart 201739044742-135-63474
kronik böbrek yetmezliği + polinöropati03 Mart 201739044742-135-62662
Özel ithalat kapsamında ithal edilen aracın gümrük bölgesinde hasarlı hale gelmesi halinde vergi karşısındaki durumu.03 Mart 201739044742-135-63474
Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile araç alımında ÖTV istisnasından faydalanıp faydalanmayacağı hk.06 Mart 201750426076-135[7-2016/20-126]-33
Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile araç alımında ÖTV istisnasından faydalanıp faydalanmayacağı hk.06 Mart 201750426076-135[7-2016/20-126]-33
Uydu telefonu için sim kart satışında ilk tesis özel iletişim vergisi ile özel iletişim vergisi uygulanması06 Mart 201784974990-130-69935
Mısır gluteni tesliminde KDV oranı06 Mart 201764597866-130-4062
Pekmez imalatında kullanılan üzüm, dut, incir, harnup vb. ürünlerin hayvan yemi ve gübre olarak satışında KDV oranı06 Mart 201784974990-130-69853
Traktör arkası taşıma sepetinin KDV oranı06 Mart 201784974990-130[28-2016/12/İ/KDV-1]-69845
Bambu elyafının KDV oranı07 Mart 201737009108-130 - 19653
Sermayesine ortak olunan 2 adet şirketin teknik iflasa uğramaması için vazgeçilen alacağın kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı07 Mart 201750426076-125[8-2014/20-236]-10009
Büyükşehir Belediye Başkanlığının bisiklet kullanımının yaygınlaşması projesi kapsamında tahsil edeceği ücretlerin kurumlar vergisi ve katma değer vergisine tabi olup olmadığı07 Mart 201749327596-125[KVK.2014.ÖZ.7]-21824
ÖTV İstisnası07 Mart 201721152195-135[Geçici 7-2016/19]-7538
Sol Aşil Tendon Rüptürü (Opere). Sağ AB Kırık Sekeli. EHA: Minimal Kısıtlı. X-Ray: Sağ Ayak Bileğinde Platin. Bilateral Refraksiyon Kusuru+Sol Ambliyopi07 Mart 201750426076-135[7-2016/20-129]-10007
ÖTV İstisnası07 Mart 201721152195-135[Geçici 7-2016/19]-7538
Sol Aşil Tendon Rüptürü (Opere). Sağ AB Kırık Sekeli. EHA: Minimal Kısıtlı. X-Ray: Sağ Ayak Bileğinde Platin. Bilateral Refraksiyon Kusuru+Sol Ambliyopi07 Mart 201750426076-135[7-2016/20-129]-10007
Sağ Alt Ektremitede Polio Sekeline Bağlı 2 cm Kısalık Olan Mükellefin Motosiklet Alımında ÖTV İstisnası08 Mart 201741931384-135[7-2016-12]-11
Bilateral hafif işitme azlığı, sağ el crush injury, 3.,4.,5. parmak MKF’den ampute, 1. parmak IF, 2. parmak DIF ve PIF eklemden flexion kontraktürü teşhisi için ÖTV istisnası08 Mart 201752796708-135-3
Sağ Alt Ektremitede Polio Sekeline Bağlı 2 cm Kısalık Olan Mükellefin Motosiklet Alımında ÖTV İstisnası08 Mart 201741931384-135[7-2016-12]-11
Bilateral hafif işitme azlığı, sağ el crush injury, 3.,4.,5. parmak MKF’den ampute, 1. parmak IF, 2. parmak DIF ve PIF eklemden flexion kontraktürü teşhisi için ÖTV istisnası08 Mart 201752796708-135-3
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulamaları08 Mart 201763611781-180[28-2017/1]-
Gıda Bankacılığı08 Mart 201730094508-120[2016/1.14]-15
Gübre ve gübre hammaddelerinin yurtiçi ve yurtdışından temininde KDV oranı ve KDV istisnası hk.08 Mart 201793767041-130[2016/38]-19
Ekonomik değerinin yitirilmesinden dolayı Gümrük Müdürlüğünce oluşturulan komisyon kararına göre imhası gerçekleşen kimyevi maddenin giderleştirilmesi.08 Mart 201711395140-105[VUK-1-19801]-67016
Ekonomik değerinin yitirilmesinden dolayı Gümrük Müdürlüğünce oluşturulan komisyon kararına göre imhası gerçekleşen kimyevi maddenin giderleştirilmesi.08 Mart 201711395140-105[VUK-1-19801]-67016
2933.71.00.00.00 G. T. İ. P. numarasında tanımlanan kaprolaktam isimli hammaddenin ithal ve tesliminde uygulanacak KDV oranı09 Mart 201739044742-130[Özelge]-68333
Yarışma programlarında verilen para ödüllerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni.09 Mart 201762030549-125[8-2016/216]-68261
Sağ ön kol geçirilmiş kırık volkmen iskemik kontraktür sekeli.10 Mart 201739044742-135-69877
Sağ ön kol geçirilmiş kırık volkmen iskemik kontraktür sekeli.10 Mart 201739044742-135-69877
Abonelere sunulan içerik hizmetleri ve internet hizmet bedelinin ÖİV ve KDV Kanunu karşısındaki durumu.10 Mart 201764597866-185[39-2016]-4418
LİSANSLI DEPOCULUK10 Mart 201749366803-15-2
TUGS'ye Kayıtlı Geminin Kiralanmasında Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi10 Mart 201762030549-125[6-2015/225]-69775
Yurt dışından CD ortamında veya doğrudan internetten şifreyle indirilerek temin edilen bilgisayar yazılımları için yapılan ödemelerin tevkifata tabi olup olmadığı.10 Mart 201764597866-125[30-2014]-4427
Resmi daireler tarafından tanıtma fonundan yapılan yardımlara ilişkin ödemeler ile ilgili makbuzların damga vergisi hk.13 Mart 201790792880-155.01.05.01[2016/4610]-79110
Ankilozan spondilit ve koksartroz rahatsızlığı bulunan engellinin taşıt alımında ÖTV istisnası13 Mart 201726696128-135[7-2016/7]-14734
Ankilozan spondilit ve koksartroz rahatsızlığı bulunan engellinin taşıt alımında ÖTV istisnası13 Mart 201726696128-135[7-2016/7]-14734
Gaiplik Kararına istinaden Harp veya Vazife Malullerinin Yakınlarının Taşıt Alımında ÖTV istisnası.14 Mart 201721152195-135[7-2016/24]-8434
Vazife Malulü olup sonradan hayatını kaybetmiş kişilerin istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı14 Mart 201779690095-135[1-2016-120-101]-21894
İkinci Defa Araç Alımında Ö.T.V İstisnası14 Mart 201722202903-010.01-1
Gaiplik Kararına istinaden Harp veya Vazife Malullerinin Yakınlarının Taşıt Alımında ÖTV istisnası.14 Mart 201721152195-135[7-2016/24]-8434
Vazife Malulü olup sonradan hayatını kaybetmiş kişilerin istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı14 Mart 201779690095-135[1-2016-120-101]-21894
İkinci Defa Araç Alımında Ö.T.V İstisnası14 Mart 201722202903-010.01-1
Büyükbaş hayvanların kemiklerinin çeşitli baharatlarla kaynatılması sonucunda elde edilen kemik suyunun tesliminde KDV Oranı14 Mart 201739044742-130[Özelge]-72497
Vekalet ücretinde belge düzeni ve KDV'nin konusuna girip girmediği.14 Mart 201711395140-105[236-2015/VUK-1-19116]-72536
Vekalet ücretinde belge düzeni ve KDV'nin konusuna girip girmediği.14 Mart 201711395140-105[236-2015/VUK-1-19116]-72536
1207.60.00.00.00 GTİP numaralı aspir tohumuna uygulanacak KDV oranı hk.15 Mart 201739044742-KDV 28-74446
Sol Humerus Ankiloz+Lomber Disk Hernisi+Psoriazis Vulgaris Teşhisi ile %60 engelli raporuyla ÖTV indirimli araç alınıp alınamayacağı15 Mart 201785373914-135[52.01.23]-2372
Sol Humerus Ankiloz+Lomber Disk Hernisi+Psoriazis Vulgaris Teşhisi ile %60 engelli raporuyla ÖTV indirimli araç alınıp alınamayacağı15 Mart 201785373914-135[52.01.23]-2372
Sol Omuz Protezi (Parçalı Humerus Proksimal Kırığı Öyküsü, Sol Omuz Hareket Kısıtlılığı) teşhisi olan raporda ÖTV istisnası16 Mart 201785373914-135[52.01.19]-2448
ilk iktisap kapsamında iktisap edilmek istenen 87.04 tarife pozisyonundaki taşıt için 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi kapsamında ÖTV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hk16 Mart 201735672403-010.01[135-02-2016-5]-23
Sol Omuz Protezi (Parçalı Humerus Proksimal Kırığı Öyküsü, Sol Omuz Hareket Kısıtlılığı) teşhisi olan raporda ÖTV istisnası16 Mart 201785373914-135[52.01.19]-2448
ilk iktisap kapsamında iktisap edilmek istenen 87.04 tarife pozisyonundaki taşıt için 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi kapsamında ÖTV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hk16 Mart 201735672403-010.01[135-02-2016-5]-23
Mamullerin aksam ve parçalarının tesliminde katma değer vergisi oranı16 Mart 201775497510-130[28-2016-181]-1803
Dezenfektan ürünleri ve 3303.00.90 GTİP numaralı "aroma" ithal ve tesliminde uygulanacak KDV oranı16 Mart 201739044742-130[Özelge]-75154
Harçlar Kanunu Uygulamaları16 Mart 201764958909-140-10629
İhraç edilen tahvillerin yenilenmesi sırasında teminat olmak üzere ipotek tesis edilmesi işleminde damga vergisi ve harç.17 Mart 201790792880-140.04.01[2016/754]-84169
Şehit annesinin araç alımında ÖTV istisnası hk.20 Mart 201751421814-135[7-2016/214]-23620
Bankacılık faaliyetinde bulunan kurumun emtia alım-satımının BSMV veya KDV'ye tabi olup olmadığı.20 Mart 201739044742-180-77766
0106.13.00.00.00 GTİP numaralı Alpaca'nın tabi olduğu KDV oranı.21 Mart 201739044742-130[KDV-28]-79673
Gübre üretiminde kullanılan sülfürik asit teslimi ve nakliye hizmetinde KDV21 Mart 201746480499-130[2016/1621]-1621
Hayvansal orijinli gübre (solucan gübresi) tesliminde KDV oranı21 Mart 201739044742-130-78888
OHAL KHK ile hazineye devrolan şirketten olan alacak hk.22 Mart 201711395140-105[VUK-1-20246]-80088
OHAL KHK ile hazineye devrolan şirketten olan alacak hk.22 Mart 201711395140-105[VUK-1-20246]-80088
İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi23 Mart 201793767041-135[1-2016/14]-21
İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi23 Mart 201793767041-135[1-2016/14]-21
Özel Tüketim Vergisi Kanunu Uygulamaları24 Mart 201767630374-135[2016-159]-8
Özel Tüketim Vergisi Kanunu Uygulamaları24 Mart 201767630374-135[2016-159]-8
3713 sayılı terörle Mücadele Kanunu kapsamında harp malüllüğü aylığı alan şehit babasının yaptırdığı konutların tapuda tescilinde tapu harcı24 Mart 201765771276-140[59-2017/2]-10
15 Temmuz darbe girişiminde gazi olanların faizsiz konut kredisi ile alınan konut için tapu harcı muafiyeti24 Mart 201790792880-140.04.01[2017-807]-92746
Oto koltuk kılıflarının tesliminde KDV oranı24 Mart 201713334133-KDV-03-8
Dernek tarafından kiralanan yerde dernek ve dernek iktisadi işletmesinin birlikte faaliyet göstermesi durumunda kira ödemeleri üzerinden yapılacak tevkifatın beyanı24 Mart 201762030549-120[94-2016/291]-83813
Kamu Kurumu Niteleğindeki Meslek Kuruluşlarına ait bina ve arsaların emlak vergisi24 Mart 201797895701-175.01[4.2016/6.1.28-335393]-83399
2004 yılında elde edilmekle birlikte 10/08/2006 tarihinde aktife alındıktan sonra 31/12/2008 tarihinde sehven aktiften çıkarılan ve 31/12/2015 tarihinde tekrar aktife alınan iştirak hissesinin satışı.27 Mart 201764597866-125.05[5/1-e]-5517
İcra Dairesince satılan konutun KDV oranı27 Mart 201767630374-130[2017/25]-9
İleri Derecede Opere Torakol Lomber Skolyoz Rahatsızlığı Bulunan Engellinin ÖTV İstisnasından Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk.27 Mart 201750426076-135[7-2016/20-127]-10599
İleri Derecede Opere Torakol Lomber Skolyoz Rahatsızlığı Bulunan Engellinin ÖTV İstisnasından Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk.27 Mart 201750426076-135[7-2016/20-127]-10599
Konut yapı kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işlerine uygulanacak KDV oranı28 Mart 201763611781-130[28-2015/151]-9
Konut Yapı Kooperatifine yapılan duşakabin montaj yapım işinin KDV oranı28 Mart 201763611781-130[28-2016/10]-8
Mısır gluteninin KDV oranı29 Mart 201784412373-130[KDV 13/ı Md.]-30
Canlı hayvanların satışında KDV oranı29 Mart 201718008620-130[2016-701-53]-15520
Satın alınarak başka firmalara satışı yapılan yazılım programlarına amortisman ayrılıp ayrılmayacağı29 Mart 201711395140-105[VUK1-20097]-87110
Avukatlık ücretinin davayı kazanma şartına bağlandığı durumda ücretin geri iadesinin gerekmesi halinde vergilendirme ve belge düzeninin ne şekilde olacağı.29 Mart 201711395140-105[VUK-1-19829]-87103
Sol Üst Ekstremitede Brakiyal Sekeli Rahatsızlığından Dolayı Otomatik Vitesli Araç Alımında ÖTV İstisnası Hk.29 Mart 201796620903-135[7/2-b]-31530
Sol Üst Ekstremitede Brakiyal Sekeli Rahatsızlığından Dolayı Otomatik Vitesli Araç Alımında ÖTV İstisnası Hk.29 Mart 201796620903-135[7/2-b]-31530
Avukatlık ücretinin davayı kazanma şartına bağlandığı durumda ücretin geri iadesinin gerekmesi halinde vergilendirme ve belge düzeninin ne şekilde olacağı.29 Mart 201711395140-105[VUK-1-19829]-87103
Satın alınarak başka firmalara satışı yapılan yazılım programlarına amortisman ayrılıp ayrılmayacağı29 Mart 201711395140-105[VUK1-20097]-87110
Lomber Skolyoz+torokal skolyoz+Sağ Bacak Kısalık ÖTV İstisnası30 Mart 201763611781-135[7/2-2017/1]-10
Sol el parmakları engelli kişinin araç alımında ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hususu.30 Mart 201776464994-135[ÖTV.2017.54] - 33022
Alt ekstremitede kas gücü kaybı olan mükellefin araç alımında ÖTV istisnası30 Mart 201776464994-135[ÖTV.2016.308] - 33032
Lomber Skolyoz+torokal skolyoz+Sağ Bacak Kısalık ÖTV İstisnası30 Mart 201763611781-135[7/2-2017/1]-10
Sol el parmakları engelli kişinin araç alımında ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hususu.30 Mart 201776464994-135[ÖTV.2017.54] - 33022
Alt ekstremitede kas gücü kaybı olan mükellefin araç alımında ÖTV istisnası30 Mart 201776464994-135[ÖTV.2016.308] - 33032
Üst ekstremite ateşli silah yaralanması sonucu sol el bileğinde kısıtlılık31 Mart 201746480499-135[2016/183]-1807
Sol ayak bileğinde travma sonrası ankiloz kısalık ve deformite mevcut yürüyüş bozukluğu31 Mart 201721152195-135[2016-39]-10945
ÖTV istisnası uygulanan aracın veraset yoluyla intikalinde ÖTV istisnası uygulaması31 Mart 201746480499-135[2017/192]-1825
Her iki diz protez, Bil. TDP sağ %38, sol %38 (%62)+ Distimik bozukluk (%10) + HT+ 60 yaş üstü+ Sağ 0,7 tashisi sol 0,6 tashih, KG kırma kusuru31 Mart 201721152195-135[7.2016/17]-10955
“Opere Lomber Dar Kanal Post Stabilizasyon, Yürüyüş Bozukluğu” teşhisi bulunan mükellefin araç alımında ÖTV istisnası31 Mart 201741931384-135[7-2017-1]-19
Fermuar başı, fermuar, metal aksesuar ve valizlerde bulunan çek çek mekanizması teslimlerinde uygulanacak KDV oranı.31 Mart 201739044742-130[KDV.28]-89911
Merkezi Yurtdışında Bulunan T.V. Şirketinin Türkiye Şubesinin Faaliyetleri Hak03 Nisan 201784974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386
Kauçuk ürünleri imalatında kullanılan enjeksiyon ve karıştırıcı makinelerin amortisman oranları hk.04 Nisan 201795462982-105[VUK.ÖZLG-16-58]-11122
Taşımacılık işinde kullanılan lowbed, jumbo lowbed, yarı römork lowbed ve özel amaçlı römork gibi araçlara uygulanacak amortisman oranı hk.04 Nisan 201727575268-105[313-2016-6]-104630
Kira sertifikası ihracına yönelik olarak düzenlenen sözleşmenin teminatını teşkil etmek üzere yapılacak ipotek tesisi04 Nisan 201797895701-140.04.01[2017/70]-92502
Taşımacılık işinde kullanılan lowbed, jumbo lowbed, yarı römork lowbed ve özel amaçlı römork gibi araçlara uygulanacak amortisman oranı hk.04 Nisan 201727575268-105[313-2016-6]-104630
Kauçuk ürünleri imalatında kullanılan enjeksiyon ve karıştırıcı makinelerin amortisman oranları hk.04 Nisan 201795462982-105[VUK.ÖZLG-16-58]-11122
Maden öğütmesi için kullanılacak ögütme değirmeni aksamlarının amortismanı ve faydalı ömrü06 Nisan 201719208162-105-12
Defter tutma hadleri06 Nisan 201748349025-105[177-2016/458763] - 29568
Defter tutma hadleri06 Nisan 201748349025-105[177-2016/458763] - 29568
Maden öğütmesi için kullanılacak ögütme değirmeni aksamlarının amortismanı ve faydalı ömrü06 Nisan 201719208162-105-12
Makine ve teçhizat alımı için kullanılan kredilerde BSMV istisnası06 Nisan 201784412373-180[29.-2017/4676]-38
Serbest Bölgede gerçekleştirilen üretim faaliyeti ve üretim sırasında oluşan firelerin satılması durumunda elde edilecek kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmayacağı07 Nisan 201717192610-125[ÖZG-15/45]-11382
Tasfiye kararı alınan şirketin taşınmazının bedelsiz olarak devrinin KV, KDV ve Harç yönünden değerlendirilmesi.07 Nisan 201796620903-125[5-e/2015-10]-
Özel hastanelerde verilen hekimlik hizmetinde KDV oranı ve tevkifat10 Nisan 201739044742-130[Özelge]-98945
Çinkodan (zamaktan) mamul fermuar, çıtçıt ve düğme tesliminde KDV oranı10 Nisan 201739044742-130[KDV.28]-98342
7117.11.00.00.00 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırıldığı belirtilen kol düğmesinin tesliminde uygulanacak KDV oranı10 Nisan 201739044742-130[Özelge]-98096
2012 tarihli yapı ruhsatında uygulanacak KDV oranı10 Nisan 201739044742-130-98030
7018.90.10.00.11 ve 7018.90.10.00.12 GTİP numaralı cam nazar boncuğunda KDV oranı.10 Nisan 201739044742-130[Özelge]-98026
Yurtiçi uçak bedellerinde Alan Vergisi bedellerine Ba Bs formlarında yer verilip verilmeyeceği.10 Nisan 201777058783-105[VUK.ÖZ.16.30] - 38648
Zaman esaslı (time charter) sözleşmelerinde damga vergisi10 Nisan 201797895701-155-98007
Yurtiçi uçak bedellerinde Alan Vergisi bedellerine Ba Bs formlarında yer verilip verilmeyeceği.10 Nisan 201777058783-105[VUK.ÖZ.16.30] - 38648
Adi ortaklığın faaliyetinde kullanmak üzere aldığı işyerine ilişkin belge düzeni ile KDV indirim konusu yapılıp yapılamayacağı11 Nisan 201726468226-105[ÖZG-14-2014]-30
Adi ortaklığın faaliyetinde kullanmak üzere aldığı işyerine ilişkin belge düzeni ile KDV indirim konusu yapılıp yapılamayacağı11 Nisan 201726468226-105[ÖZG-14-2014]-30
Vidanjör çekim ücreti, abone ücreti, borçtan dolayı kesme açma ücreti, sayaç montaj ücreti, atıksu arıtma tesisine döküm ücreti, gecikme zammı ve cezalara uygulanacak KDV oranı11 Nisan 201776464994-130[KDV.2016.216] - 39853
Tekstil aksesuarları tesliminde KDV oranı.11 Nisan 201739044742-130[KDV.28]-99602
Ödemesi Ertelenen SGK Primlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı11 Nisan 201718008620-125[2017-721-1]-16071
Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti Başkanlığının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu12 Nisan 201760938891-125-1450
Yurt dışı mukimi kurumlara verilen ürün testi, ürün analizi ile ürünlerin uygunluğuna yönelik raporlama ve sertifikasyon hizmetleri karşılığında elde edilen kazancın vergilendirilmesi.12 Nisan 201762030549-125[10-2016/474]-
Yurt dışındaki firmalara Türkiye'den alınacak tekstil ürünlerine ilişkin verilen kalite kontrol hizmetinden elde edilen gelirin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.12 Nisan 201762030549-125[10-2016/458]-101659
5403 Kanun uyarınca tapu harcı muhafiyeti hk.12 Nisan 201713649056-140[123-2016/ÖZE-22]-50
Kuşburnu, dut ve hurmanın toptan ve perakende teslimlerinde KDV oranı.14 Nisan 201722202903-010.99[3]-6
Mobilya aksam ve parçalarının tesliminde uygulanacak KDV oranı18 Nisan 201750426076-130[28-2017/20-1342]-14138
Takas halinde Tapu Harçlarının hangi değer üzerinden ne şekilde hesaplanacağı18 Nisan 201726468226-140.04.01[ÖZG-19-2016]-34
Yurtdışında yerleşik yabancı şirketler tarafından üretilmiş dizi programlarının gösterim hakkının alınması için yapılan harcamaların amortisman oranı hk.18 Nisan 201711395140-105[315-2014/VUK1-18482]-107289
İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda verilen seminer ve danışmanlık hizmetlerinde vergilendirme, belge düzeni18 Nisan 201711395140-105[VUK1-19974]-107246
Gübre takip hizmeti ve özel güvenlik kamerası hizmetinde ÖİV18 Nisan 201784974990-185[KDV-2/İ/2016-5]-121656
İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda verilen seminer ve danışmanlık hizmetlerinde vergilendirme, belge düzeni18 Nisan 201711395140-105[VUK1-19974]-107246
Yurtdışında yerleşik yabancı şirketler tarafından üretilmiş dizi programlarının gösterim hakkının alınması için yapılan harcamaların amortisman oranı hk.18 Nisan 201711395140-105[315-2014/VUK1-18482]-107289
Yurt dışında mukim firmalardan alınan hizmetler ile yapılan kiralamaların kurumlar vergisi ve KDV karşısındaki durumu19 Nisan 201739044742-KDV.9-108937
Stokta kalan brüt-net kg arasındaki farkın satılan malın maliyetine eklenip eklenemeyeceği hk.19 Nisan 201739044742- KDV.21-108886
ÖTV (I) Sayılı Listedeki Malın Serbest Bölgedeki Alıcıya Teslim Edilmek Üzere İhraç Kayıtlı Satın Alınması ve Serbest Bölgeye Teslim Edilmesi Halinde KDV/ÖTV İstisnası Hk.19 Nisan 201750426076-130[13011-2016/20-1286]-14670
Satış Vaadi Sözleşmesi ile satın alan gayrimenkul sahibinin vefatı nedeniyle verilecek veraset ve intikal vergisi beyannamesinde hangi değerle beyan edileceği.19 Nisan 201737009108-160[E.462255] - 34061
Tekstil, çanta ve ayakkabı sektöründe kullanılan metalden her nevi yan ürünün tesliminde uygulanacak KDV oranı.19 Nisan 201739044742-130[KDV.28]-109262
7117.19.00.90.29 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen rozetlerin tesliminde uygulanacak KDV oranı19 Nisan 201739044742-130[Özelge]-108915
Zeytin hasat makinesi parçalarının tesliminde uygulanacak KDV oranı19 Nisan 201739044742-130[Özelge]-108517
Taşınmazların emlak vergisi bildiriminde arsa olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği hk.19 Nisan 201751421814-175-33057
Kesin İthalatı gerçekleşmeden satılan mallara ilişkin Ba-Bs formu düzenlenmesi ve Ba-Bs formlarında hangi kurun esas alınacağı20 Nisan 201711395140-105[MÜK257-2015/VUK1-19352]-109718
Kesin İthalatı gerçekleşmeden satılan mallara ilişkin Ba-Bs formu düzenlenmesi ve Ba-Bs formlarında hangi kurun esas alınacağı20 Nisan 201711395140-105[MÜK257-2015/VUK1-19352]-109718
Harç uafiyeti21 Nisan 201711949253-488 DAMGA-4
Konut Yapı Kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işinde KDV oranı21 Nisan 201784974990-130[KDV5.İ/8/2016/21]-126289
GPRS cihazı çantası tesliminde KDV oranı21 Nisan 201784974990-130[KDV5.I/28/2016/73]-125899
İnşaat devam ederken yapılan reklam ve pazarlama harcamalarının doğrudan gider yazılıp yazılmayacağı, dönem zararının ortaklıktan elde edilecek gelirlerle ilişkilendirilmesine gerek olup olmadığı21 Nisan 201762030549-125[8-2016/490]-111937
6446 sayılı Kanun kapsamında sözleşme damga vergisi21 Nisan 201790792880-155.15[2016/4399]-126074
Finansal kiralamaya konu taşınmazlara ilişkin vergi ve sigorta prim bedellerinin gider durumu.24 Nisan 201713649056-125[06-2015/ÖZE-07]-56
Özel karşılık hesabına alınan vazgeçilen alacağın ticari zarardan mı mali zarardan mı mahsup edileceği hk.24 Nisan 201750426076-125[9-2016/20-297]-15708
Özel karşılık hesabına alınan vazgeçilen alacağın ticari zarardan mı mali zarardan mı mahsup edileceği hk.24 Nisan 201750426076-125[9-2016/20-297]-15708
Ön izin sözleşmesinde damga vergisi matrahının tespiti25 Nisan 201790792880-155.01.01.01[2016/1254]-128818
6212.90.00.00.19 GTİP No.lu pantolon askısının KDV oranı.26 Nisan 201739044742-130[KDV.28]-116180
Vinç monteli kamyon satışında KDV oranı27 Nisan 201725410040-130[2017/1]-6
El Bileği Foksiyonel Pozisyonda Ankiloz+2.3.4.Parmaklar Nonfoksiyone+Sağ Üst Ekstremite Lenfödem02 Mayıs 201763611781-135[7/2-2017/2]-12
Otomatik vitesli taşıt alımında ÖTV ve MTV istisnası.02 Mayıs 201713649056-135[07-2017/ÖZE-01]-57
Sürücü Kursu Harcı03 Mayıs 201751421814-140[111-2016/21]-36047
E-arşiv uygulamasına dahil firma tarafından internet üzerinden satılan ürünlerin kargo aracılığı ile sevkinde fatura oluşturma ve kağıt ortamda gönderme03 Mayıs 201767854564-105[1741][5484]-16344
Acı baklanın (yemlik) KDV oranı.04 Mayıs 201713649056-130[28-2016/ÖZE-39]-58
Hazineden satın alınan gayrımenkulün vasfının değişmesinde istisna uygulaması.05 Mayıs 201797895701-175.01[12-2016/6.1.5-58456]-124892
Finansman temini amacıyla teverruk yöntemi ile bankadan vadeli olarak satın alınan emtia sertifikasının nakde çevrilmesi karşılığı bankaya ödenecek vade farkının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı08 Mayıs 201762030549-120[6-2013/433]-125274
Kar dağıtımından sonra yapılan sermaye artırımının indirimden yararlanıp yararlanamayacağı hk.09 Mayıs 201793767041-125[10-2016/1]-15256
Yurt dışındaki firmadan iş makinesi kiralanması nedeniyle yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı09 Mayıs 201739044742-130-53046
Ticari Yolcu ve Yük Taşımacılığı Kapsamındaki Taşıtların ÖTV'siz yenilenmesi09 Mayıs 201764597866-135[Geçici 7]-8335
Sat Geri Kiralama yöntemiyle kiralanan beton transmikserli kamyona beton pompası monte edilmesi durumunda ÖTV farkının oluşup oluşmadığı09 Mayıs 201764597866-135[15-2016]-8339
Ödeme kaydedici cihaz11 Mayıs 201711395140-105[VUK1-20206]-129201
Yurt dışından tahsil edilemeyen alacağa karşılık ayrılıp ayrılmayacağı ve değersiz alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.11 Mayıs 201711395140-105[VUK-1-20178]-129208
Şube işyerlerinde ÖKC kullanma mecburiyeti11 Mayıs 201711395140-105[156-2017-VUK2-9920]-129159
Yurt dışından tahsil edilemeyen alacağa karşılık ayrılıp ayrılmayacağı ve değersiz alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.11 Mayıs 201711395140-105[VUK-1-20178]-129208
Şube işyerlerinde ÖKC kullanma mecburiyeti11 Mayıs 201711395140-105[156-2017-VUK2-9920]-129159
Veraset yoluyla intikal eden araçta reddi miras olması durumunda ÖTV istisnası hk.16 Mayıs 201735672403-010.01[135-02-2016]-37
Sol Siyatik Sinir Lezyonu + Alt Kolon Kalıcı Bozukluk + Kolostomi Kapatılması17 Mayıs 201726696128-135[7-2016/1]-25995
Biyosidal ürün olarak ruhsatlandırılan ürünlerin katma değer vergisi oranı.17 Mayıs 201784974990-130[KDV-2/I/28/2017/17]-154422
Konut yapı kooperatifine yapılan dolap tezgahı ve duvar kaplaması işinde KDV oranı hk.17 Mayıs 201763611781-130[28-2017/13]-14
Muayenehanede verilen psikiyatri benzeri hizmetler ile bilgilendirme amaçlı toplantılarda uygulanacak KDV oranı17 Mayıs 201739044742-130[Özelge]-134375
Tekstil, çanta, ayakkabı sektöründe kullanılan ürünlerin ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı17 Mayıs 201739044742-130[Özelge]-135427
Sürgünlü defne KDV oranı17 Mayıs 201741931384-130[28-2016-60]-26
Yumurta kabuğu tozu ve yumurta zarı tozu takviye edici gıda ürünlerini KDV oranı17 Mayıs 201721152195-130[2017/360]-19079
8903.10.10.00.00 ve 8903.10.90.00.00 GTİP numaralı ürünlerin tesliminde KDV oranı18 Mayıs 201739044742-130[Özelge]-135821
Tekstil ürünlerinde kullanılmak üzere üretilen alüminyum çivi ve vidanın tesliminde uygulanması gereken KDV oranı18 Mayıs 201739044742-130[Özelge]-135820
Hastane ameliyathanesinin hastane ile ilişkisi bulunmayan hekimlere kullandırılması hizmetinde uygulanacak KDV oranı18 Mayıs 201750426076-130[28-2016/20-1332]-20853
TGTC' nin 3920.10.89.00.00 Tarife Pozisyon Numarasında Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri ve Tül Perdelere İşlenen Pulların İthalinde ve Tesliminde Uygulanması Gereken KDV Oranı.18 Mayıs 201739044742-130[KDV.28]-135845
Sol ayak parmaklarında amputasyon mevcut olan engellininin araç alımında ÖTV istisnası18 Mayıs 201730094508-135[7-2016/2.5]-23
3307.90.00.90.11 GTİP numarasında yer alan suni göz solusyonunun ithalindeki ÖTV oranı.22 Mayıs 201739044742-135-137370
İhale yoluyla satın alınan çift kabin pkp. cinsi aracın KDV oranı22 Mayıs 201784695066-130[Kdv-1/3-d]-16
Finansal kiralama işlemlerinde, kiralanan taşınmazın finansal kiralam sözleşmesinin süresi sonunda kiracıya devri işleminde tapu harcı muafiyeti23 Mayıs 201790792880-140.04.01[2017/853]-160405
15 Temmuz gazisinin silah ruhsat harcı muafiyeti hk.23 Mayıs 201790792880-140[2017/845]-160723
Konut tesliminde KDV oranı24 Mayıs 201735831311-010-13
Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefinin Ltd. Şti. Tarafından Devralınması Halinde Zarar Mahsubu25 Mayıs 201747285862-125[9-2016/07]-3088
Opera Lomber Disk Hernisi + Hiperlipidemi + Hipertansiyon" %44 oranında çalışma gücü kaybı olan engellinin ÖTV istisnası kapsamında araç iktisabı.25 Mayıs 201739044742-135-142397
Kooperatifin sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı mükellefiyet tesis edilip edilmeyeceği29 Mayıs 201711949253-010-10
Teknoloji geliştirme bölgesinde yeni yazılım üretilmesi ve yazılımların devamlı geliştirilmesi faaliyetleri dolayısıyla elde edilen kazançların vergilendirilmesi.30 Mayıs 201784974990-130[KDV:2/H/Geç.20-2016/07]-174156
Yapı ruhsatı tadilinde taşınmazlara uygulanması gereken KDV oranı30 Mayıs 201764597866-130-10042
Geçici Emlak Vergisi Muafiyeti30 Mayıs 201790792880-175.01[2016/131]-171873
2863 sayılı Kanun kapsamında taşınmaz kültür varlığı niteliğinde veya sit alanında bulunan taşınmazın kiralanması ile ilgili düzenlenen kira sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı31 Mayıs 201797895701-155-150344
6306 sayılı Kanuna göre yapılan tevhit işlemeinden sonra yapılan taşınmaz satışında harç alınıp alınmayacağı.31 Mayıs 201796620903-140-53832
Harç Muafiyeti31 Mayıs 201760938891-140[HARÇ:10-2]-1953
Brakiyal Pleksus Bozuklukları (Sol kol doğumsal travmatik sinir zedelenmesi, sol üst ekstremite brakiyal pleksuspati)31 Mayıs 201721152195-135[7-2016/43]-21051
Sol dirsek fleksiyonda, sol el bileği fleksiyonda, parmaklar fleksiyonda diğer ön kol ve dirsekte çok sayıda eski yara izi mevcut, sol ön kol atrofik, sol dirsek 70 derece extansiyon kaybı ve elde düşük el deformitesi31 Mayıs 201713334133-135-14
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının BSMV mükellefiyeti.31 Mayıs 201739044742-180-150376
Sol popliteal bölge yaralanması nedeniyle ÖTV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı01 Haziran 201737538499-135[7-2017-1]-8
Devir Alınan Ferdi İşletmenin Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu01 Haziran 201719341373-125[ÖZELGE-2015/2]-62
Yurt dışı iştirak kazançlarının kurumlar vergisi kanunu açısından değerlendirilmesi05 Haziran 201738418978-125[5-16/34]-184511
Hasar araştırma ve raporlama hizmetinde belge düzeni05 Haziran 201727192137-105[238/2016-374]-24339
Hasar araştırma ve raporlama hizmetinde belge düzeni05 Haziran 201727192137-105[238/2016-374]-24339
Şüpheli alacağın teminatlı hale gelmesi halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılmayacağı ve tahsil edilen alacağın hangi yılın geliri sayılacağı.06 Haziran 201777058783-105[VUK.ÖZ.16.30] - 76177
Şüpheli alacağın teminatlı hale gelmesi halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılmayacağı ve tahsil edilen alacağın hangi yılın geliri sayılacağı.06 Haziran 201777058783-105[VUK.ÖZ.16.30] - 76177
Gazi ve Sağ Kol Servikal Spinal Yaralanması06 Haziran 201797677631-135[7-2017/1]-6
Eşi şehit olduktan sonra tekrar evlenen ve ikinci eşi de vefat eden kişinin ÖTV istisnasından yararlanarak araç iktisabı08 Haziran 201739044742-135-160355
Yatırım Teşvik Belgesi Tapu Harcı Aranılıp Aranılmayacağı08 Haziran 201797677631-140[59-2017/1]-7
Malzeme tedariki,taşınması ve montajı işinin yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği09 Haziran 201762030549-120[42-2016/334]-163020
İthal edilmek yerine firmanın kendi bünyesinde üretilen makinelerin imali nedeniyle yapılan harcamaların yatırım harcaması olarak dikkate alınıp alınamayacağı12 Haziran 201717192610-125[ÖZG-15/5]-37711
Avukatların Arabuluculuk faaliyetinde belge düzeni.13 Haziran 201777058783-105[VUK.ÖZ.16.51] - 81099
Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğunun Tespitinde, Brüt Satış Hasılatı Hesaplamasına, DİFİF gelirinin Dahil Edilip Edilmeyeceği13 Haziran 201768554973-105[413-2016/9]-46343
Sol el başparmak ve işaret parmağı engelli kişinin araç alımında ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı.13 Haziran 201776464994-135[ÖTV.2016.244] - 81124
Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğunun Tespitinde, Brüt Satış Hasılatı Hesaplamasına, DİFİF gelirinin Dahil Edilip Edilmeyeceği13 Haziran 201768554973-105[413-2016/9]-46343
Avukatların Arabuluculuk faaliyetinde belge düzeni.13 Haziran 201777058783-105[VUK.ÖZ.16.51] - 81099
Tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayarak, yatırım fonu olarak tanımlanan şemsiye fon adına kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilip edilmeyeceği.14 Haziran 201762030549-125[2-2015/313]-169519
Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzalanan sözleşmeye göre yapılan harcamaların reklam harcaması mı, sponsorluk harcaması mı olduğu.14 Haziran 201762030549-120[10-2016/368]-
Eğitim danışmanlığı hizmetinde KDV oranı14 Haziran 201725953680-045.02[2016-45]-10
Kapalı kasa kamyonet iken para vs kıymetli eşya taşımaya mahsus zırhlı araca tadil edilen aracın istisna kapsamında yenilenmesi talebi.19 Haziran 201739044742-135-175688
Oda kayıt tarihi hk.19 Haziran 201760938891-135[ÖTV: 16-3]-4549
Sağ optik atrofi+BPH+Bileteral total kalça protezi iyi sonuç20 Haziran 201735831311-ÖTV-18
Değersiz alacaklar.20 Haziran 201764597866-105[322]-11633
DSİ'ye ödenen ortak tesislere katılım payının nasıl giderleştirileceği.20 Haziran 201784098128-125.08[8-2016/8]-24639
DSİ'ye ödenen ortak tesislere katılım payının nasıl giderleştirileceği.20 Haziran 201784098128-125.08[8-2016/8]-24639
Değersiz alacaklar.20 Haziran 201764597866-105[322]-11633
Fındık zarında KDV oranı21 Haziran 201725953680-045.02-12
Sigorta poliçesi üzerinde gösterilemeyen iskontoların giderleştirilmesi.21 Haziran 201762030549-125[8-2015/215]-180952
Tevsik zorunluluğu22 Haziran 201731977385-105[MÜK.257-2017/5]-68
Tevsik zorunluluğu22 Haziran 201731977385-105[MÜK.257-2017/5]-68
Ücreti peşin ödenen ve faturası düzenlenen otel bedelinin giderleştirilmesi.30 Haziran 201762030549-125[6-2015/447]-190910
Kira Faturası Düzenleme07 Temmuz 201719579043-105[Özelge/2016]-71701
Sol Alt Ekstremite Polio Sekeli07 Temmuz 201741931384-135[7-2017-10]-12407
Kira Faturası Düzenleme07 Temmuz 201719579043-105[Özelge/2016]-71701
Lisanslı Depo İşletmeciliği10 Temmuz 201748349025-105[257-2016/165067] - 61446
Lisanslı Depo İşletmeciliği10 Temmuz 201748349025-105[257-2016/165067] - 61446
Minibüsün midibüs ile yenilenmesinde istisna uygulaması.11 Temmuz 201739044742-135-204344
Tenfiz kararına istinaden ödenen tazminatın kurum kazancının tespitinde gider olarak yazılıp yazılmayacağı.14 Temmuz 201762030549-125[11-2016/312]-209510
Teslim alınamayan ofis için yapılan peşinat ödemesinin giderleştirilmesi17 Temmuz 201730094508-125[6-2015/1.17]-30
Mermer imalatında kullanılan kamyonun amortisman oranı.17 Temmuz 201711395140-105[Vuk-1-20609]-210266
Mermer imalatında kullanılan kamyonun amortisman oranı.17 Temmuz 201711395140-105[Vuk-1-20609]-210266
Koltuk sayısı 16+1 olan minibüsün 14+1 koltuklu hale getirilmesinde ÖTV18 Temmuz 201725410040-135[2016/5]-21
İşyeri yapı kooperatifinin kurumlar ve KDV mükellefiyeti.19 Temmuz 201767630374-125[2015-7]-17
İnternet üzerinden verilen anket hizmetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni.21 Temmuz 201711395140-105[229-2015/VUK-1-19243]-218104
Bedeli yemek kartı kullanılarak yapılan ödemelerde belge düzeni.21 Temmuz 201711395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--217006
YNÖKC Dönemsel hafıza raporuna istinaden ilgili belediyelere eğlence vergisi beyanında bulunulmasının mümkün olup olmadığı.21 Temmuz 201711395140-105[VUK-1-20575]-216847
Bedeli yemek kartı kullanılarak yapılan ödemelerde belge düzeni.21 Temmuz 201711395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--217006
İnternet üzerinden verilen anket hizmetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni.21 Temmuz 201711395140-105[229-2015/VUK-1-19243]-218104
Dernek Tarafından Ayni Olarak Alınan Bağışın, Başka Bir Firmadan Alınan Hizmet Bedelinin Ödenmesinde Ayni Olarak Kullanılması24 Temmuz 201771387770-105[234-2017/73]-28
Dernek Tarafından Ayni Olarak Alınan Bağışın, Başka Bir Firmadan Alınan Hizmet Bedelinin Ödenmesinde Ayni Olarak Kullanılması24 Temmuz 201771387770-105[234-2017/73]-28
5403 sayılı Kanun kapsamında taşınmazın mirasçılar dışındaki kişiye devir tescil işleminde harç uygulaması hk.26 Temmuz 201751421814-140[1-2017/70]-65737
Finansal Kiralama İşlemi Tapu Harcı26 Temmuz 201793767041-140.04.01[59/2017]-21399
Vergi Kesintisi26 Temmuz 201764597866-125.15-13790
Haksız rekabet ve markaya tecavüze ilişkin ödenen tazminatın ve arabuluculuk ücretinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.26 Temmuz 201750426076-125[11-2016/20-298]-36026
Ramatoid Artrit rahatsızlığı nedeniyle ÖTV istisnasından faydalanıp faydalanmayacağı26 Temmuz 201796620903-135.05[2017/]-77895
Her iki elde konjenital parmak deformiteleri ve amputasyonları mevcut olan engellinin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.27 Temmuz 201745404237-135[17-1]-64402
Sağ Opere Pes Ekinovarus, Alt Extremitede Kısalık (2,5 cm), Nötral Pozisyonda Ankiloz teşhisi27 Temmuz 201745404237-135[16-23]-64403
Kayıt ve tescilden önce 87.05 GTİP'e dönüştürülen yeni araçta ÖTV27 Temmuz 201784974990-135[KDV4/I-12-2016/7]-273035
Bilateral DKC, Bilateral kalça rotasyonları kısıtlı ağrılı, rahatsızlığı olan mükellefin otomatik vites araç alımında ÖTV istisnası.27 Temmuz 201750426076-135[7-2017/20-143]-36526
Konjenital sağ ve sol el deformitesi, Konjenital ayak parmaklarında deformite teşhisi olan engelli sağlık kurulu raporunda ÖTV istisnası27 Temmuz 201750426076-135[7-2017/20-153]-36528
Sağ humerus kırığı sekeli, sağ ulnar ve median sinir lezyon engel durumu olan engellinin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.27 Temmuz 201750426076-135[7-2017/20-151]-36557
Myopatik tutuluş, alt ekstremitede belirgin proksimal tutuluş27 Temmuz 201776464994-135[ÖTV.2017.74] - 109629
Polio sekeline bağlı kısalık, Atrofi, Parezi ve Sağ ayak bileği Ankiloze27 Temmuz 201776464994-135[ÖTV.2017.138] - 109630
Şehit yakınlarının araç alımında ÖTV istisnası(gaiplik kararının kesinleşmesi)27 Temmuz 201776464994-135[ÖTV.2017.163] - 109631
Sağ el 2.3.4. parmaklar agenezik, 1.parmak fonksiyonel, 5. parmakta hipogenezi27 Temmuz 201776464994-135[ÖTV.2017.124] - 109633
Sol dirsekte engel raporu ile ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanmayacağı.27 Temmuz 201746480499-135[2016/189]-35850
Sol ön kol varus, sağ alt ekstremite 3 cm kısalık %21 + multiple osteokondromatoziz sol kalça hareket kısıtlılığı, iki ayak valgus deformitesi27 Temmuz 201750426076-135[7-2017/20-144]-36635
Hipotiroidi, Bozulmuş Glikoz Toleransı, Sağ Omuz Adenus Kapsülü, Meme Ca27 Temmuz 201721152195-135[2017-70]-36168
……Birliğinin YN ÖKC Kullanma Zorunluluğu Olup Olmadığı27 Temmuz 201758889402-105-35912
Gümrüksüz satış mağazalarında eksik ve kayıp olduğu saptanan emtianın tedariki sırasında katlanılan maliyetlerin ve bu ürünler üzerinden hesaplanan vergilerin gider olarak indirimi.27 Temmuz 201764597866-125[8-2016]-13884
Aktife kayıtlı aracın çalınması dolayısıyla sigortadan alınan tazminatın vergilendirilmesi.27 Temmuz 201762030549-125[6-2015/417]-225438
Bağış olarak inşa edilecek okulun vergi kanunları karşısındaki durumu27 Temmuz 201762030549-120[89-2014/674]-224222
Fermuar sürgüsü ve fermuar imalatı için kullanılan makinelerin ithalinde uygulanması gereken KDV oranı27 Temmuz 201739044742-130[Özelge]-225910
Cosmocel H-85 adlı ürünün KDV oranı.27 Temmuz 201776464994-130[KDV.2017.112] - 109256
Deri işlerinin KDV oranı27 Temmuz 201745404237-130[I-16-215] - 64400
Sanayi tipi zincir ithalatında uygulanacak KDV oranı27 Temmuz 201784974990-130[KDV-1-İ-28-2016/83]-272898
Baskı hizmetlerinde KDV oranı27 Temmuz 201784974990-130[28-2017/30/İ/KDV-1]-272887
Aparatlı mop yedeğinin KDV oranı hk.27 Temmuz 201745404237-130[I-17-44]-64363
Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar27 Temmuz 201746480499-155.13[2017/105]-35855
Yat, kotra ve teknelerin motorlarının ayrı olarak tesliminde uygulanacak KDV oranı28 Temmuz 201739044742-130[Özelge]-226227
Saya ve tabanın birleştirilmesi suretiyle fason olarak ayakkabı monte edilmesi işleminde uygulanacak KDV oranı hk.28 Temmuz 201739044742-130[Özelge]-226994
Yem katkı maddelerinin tesliminde istisnadan vazgeçilmesi halinde uygulanacak KDV oranı.28 Temmuz 201739044742-130[KDV-13]-226993
Sıvı deniz yosununun KDV oranı28 Temmuz 201718008620-130[2017-701-39]-69460
Saf suyun KDV oranı28 Temmuz 201739044742-130[Özelge]-226233
Ambulans personelinin hastanelerde verdiği danışmanlık hizmetinde KDV oranı.28 Temmuz 201739044742-130[Özelge]-226231
İndirimli kurumlar vergisi.28 Temmuz 201784098128-125[32/A-2015/3]-36594
Kurumun aktifinde yer alan iştirak hisselerinin vadeli satışının zararla sonuçlanması durumunda zararın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.28 Temmuz 201764597866-125.05-13903
Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması28 Temmuz 201764597866-130[24-2015]-13899
Koksartroz, D.Mellitus28 Temmuz 201730094508-135[2017/1.9]-32
Dominant ekstremite bozukluğu için %10 Nondominant için %15 Tablo 4.1, Yürüme bozukluğu için %40 Tablo 4.3.31 Temmuz 201721152195-135[07-2017/64]-36774
Spınal kord lezyonu paraparezi, C 4-5-6 seviyelerinde posterior instumentasyon ve C 5-6 disk aralığında metal protez mevcut tanılı engelli araç alımında ÖTV istisnası.31 Temmuz 201785373914-135[52.01.27]-83998
Solucan tesliminde KDV oranı31 Temmuz 201785373914-130[53.01.193]-84000
Kalp damar cerrahisi, periferik arter hastalığı, Kardiyovasküler Sistem03 Ağustos 201737009108-135[71477] - 70241
Femur ve tibia kırığı, ankiloz03 Ağustos 201737009108-135 - 70312
Tahsil edilemeyen alacağın değersiz alacak olarak kabul edilip edilmeyeceği ve K.V. yönünden değerlendirilmesi.04 Ağustos 201762030549-125[8-2016/165]-236148
Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan kira yardımı ve taşınma tazminatının vergi kanunları karşısındaki durumu hk.04 Ağustos 201762030549-125[15-2016/30]-235819
Mülkiyeti vergi muafiyeti tanınan vakıf ile kamu yararına çalışan derneğe ait arsa üzerine inşa edilen cami inşaatı için yapılan harcamaların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı04 Ağustos 201762030549-125[10-2014/207]-235870
Japonya mukimi şirket ortağına kar dağıtımında tevkifat oranı.04 Ağustos 2017662030549-125[30-2014/155]-235835
Vergiye tabi gelir oluşmadığı için indirilemeyen devreden yatırım indirimi istisnası tutarının, vergiye tabi gelir oluşturan kazançlardan indirilip indirilemeyeceği04 Ağustos 201762030549-125[5-2015/171]-235831
Kısmi bölünme neticesinde kurulan şirketin indirimli kurumlar vergisi uygulaması.04 Ağustos 201762030549-125[32/A-2015/75]-
Japonya mukimi dar mükellef kurumun Türkiye'de bulunan limited şirket hisselerini Malezya mukimi dar mükellef kuruma satması durumunda vergilendirme.04 Ağustos 201762030549-125[30-2013/239]-235942
Şirket ortağının yurtdışına teknik İngilizce ve yüksek lisans eğitimine gönderilmesine ilişkin harcamalarının kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı04 Ağustos 201762030549-125[8-2015/338]-235888
Serbest meslek makbuzunda imza yerine imza kaşesi basılı imza.07 Ağustos 201711395140-105[VUK-1-20574]-237669
Serbest meslek makbuzunda imza yerine imza kaşesi basılı imza.07 Ağustos 201711395140-105[VUK-1-20574]-237669
Sol El 2.,3.,4.,5. Parmak Amputasyonu08 Ağustos 201767630374-135[2016-182]-18
Konuşma Bozukluğu, Sağ Sekel Hemiparezi10 Ağustos 201745404237-135[17-3]-71679
Araç kiralama faaliyetinde tevsik zorunluluğu.10 Ağustos 201777058783-105[VUK.ÖZ.17.28] - 117763
KVK yeniden değerleme10 Ağustos 201751421814-125[32/A/2017-15]-69825
Araç kiralama faaliyetinde tevsik zorunluluğu.10 Ağustos 201777058783-105[VUK.ÖZ.17.28] - 117763
Riskli Yapı Şerhi Bulunan Taşınmazların Cins Değişikliğinde Harç Muafiyeti.11 Ağustos 201746480499-140.04.01-40484
İcra Dairesince satışı yapılan taşınmazın KDV oranı15 Ağustos 201763611781-130[28-2017/6]-19
Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin üretimi ile düzenlenen sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı15 Ağustos 201790792880-155.01.01.01[2016/4517]-298472
Bilateral polio sekeli lumbor ve diğer intervertebral disk bozuklukları, radikülopati15 Ağustos 201721152195-135[7.2016/40]-42560
Jandarma Genel Komutanlığına 87.04 ve 87.05 tarife pozisyonunda yer alan araç satışı hk.15 Ağustos 201784974990-135[KDV-4-İ-1-2016/8]-298673
Dermatomyozit, Her iki üst ekstremite bozukluğu + Opere serebellar abse + Hidrosefali, Yürüme güçlüğü17 Ağustos 201785373914-135[52.01.34]-92139
Sol ayak 1.2 MTF’den ampute. Sol ayak bileği antaljik yürüme. %6+%1 teşhisi olan engelli sağlık kurulu raporunda ÖTV istisnası17 Ağustos 201750426076-135[7-2017/20-162]-42882
Sol psödofak pupil düzensiz retina atrofik+skar mevcut.görmeler sağda tam, solda p(+), sağ palio sekeli.AFO ihtiyacı vardır teşhisi olan engelli sağlık kurulu raporunda ÖTV istisnası17 Ağustos 201750426076-135[7-2017/20-169]-42884
Sol el 2.3. mkf’ den 4. parmak pıf’den ampute, sağ el 5. parmak eha extremitede minimal kısıtlı engel durumu olan engellinin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.17 Ağustos 201750426076-135[7-2017/20-160]-42956
Kat karşılığı olarak yapılan arsa teslimlerinde belge düzeni.17 Ağustos 201764597866-105[267-2016]-15442
Kat karşılığı olarak yapılan arsa teslimlerinde belge düzeni.17 Ağustos 201764597866-105[267-2016]-15442
Elektronik defter ve elektronik fatura kullanma zorunluluğu.18 Ağustos 201711395140-105[Mük.257-2015/VUK1-19514]-256538
İhraç kayıtlı e-faturada KDV'nin hesaplanmaması.18 Ağustos 201711395140-105[Mük.257-2015/VUK1-19457]-256526
Döviz kurlarının T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edildiği saatten sonra ( 15:30’dan ) döviz cinsinden düzenlenen bir faturada, dikkate alınacak döviz kuru hk.18 Ağustos 201711395140-105[VUK-1-20626]-256502
Döviz kurlarının T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edildiği saatten sonra ( 15:30’dan ) döviz cinsinden düzenlenen bir faturada, dikkate alınacak döviz kuru hk.18 Ağustos 201711395140-105[VUK-1-20626]-256502
Taşınmazın şuyulandırma sonucu değişiminde vergilendirme18 Ağustos 201737538499-125[5-2015-7]-53748
Ameliyatlarda Kullanılan Cerrahi Enstrüman Setlerinin Amortisman Oranı21 Ağustos 201711395140-105[Vuk-1-20581]-257836
Ameliyatlarda Kullanılan Cerrahi Enstrüman Setlerinin Amortisman Oranı21 Ağustos 201711395140-105[Vuk-1-20581]-257836
Bilateral ileri derecede koksartroz, iki koltuk değneği ile ambule, sol kalça fleksiyon 70 derece abd. 30 derece, sağ kalça fleksiyon 100 derece, abd. 30 derece, sol kalça eklem hareket kısıtlılığı sağa göre daha fazla - %48 engel oranı22 Ağustos 201784695066-135[Ötv/7]-26
Ticari Taksinin Yenilenmesinde ÖTV Uygulanması22 Ağustos 201779690095-200.03.02[8-2017-130-3]-95173
Sağ el crush injuri, sağ el 1. Parmak MCP eklemden ampute 3.,4. MCP eklemden ampute, 5. Parmak MKF'den ampute23 Ağustos 201750426076-135[7-2017/20-155]-44943
sağ kalça protez , iyi sonuç + mediastinal seminoma metastazına bağlı sol bacak güç kaybı23 Ağustos 201750426076-135[7-2017/20-165]-44947
Sol el 2.,3.,4.,5. parmaklarda konjenital anomali, sol el 2., 3., 4. parmaklarda sındaktili23 Ağustos 201726696128-135[7-2017/1]-44676
“K.AH.+ Hipertansiyon+ Kapak Hast.+ Hafif Snik+ Sol Bacakta Kas Atrofisi + Kalıcı Pacemaker Aritmi” teşhisi bulunan mükellefin araç alımında ÖTV istisnası23 Ağustos 201741931384-135[7-2017-5]-16558
Mahkeme kararına istinaden tapuda yapılacak tescil işleminden alınacak harç oranı23 Ağustos 201790792880-140.04.01[2016/702]-309257
Yurtdışındaki şubenin iflası nedeniyle tahsil edilemeyen alacağın kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı.24 Ağustos 2017662030549-125[6-2015/86]-266587
Teknopark bünyesinde yapılan faaliyetlerin vergilendirilmesi24 Ağustos 201762030549-125[5-2016/419]-266901
KURUMLAR VERGİSİ25 Ağustos 201735831311-KV-5
Tamamlanmış bina alımı için yapılan harcamaların indirimli kurumlar vergisinden yararlanıp yararlanmayacağı25 Ağustos 201785373914-125[49.01.27]-96176
İktisadi işletmede çalışan memur personelin maaşlarının işletmenin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı.25 Ağustos 201765771276-125[6-2015/3]-9
Yurt dışına ihraç edilen prefabrik yapıların montaj işlemlerinin Kurumlar Vergisi, KDV açısından değerlendirilmesi ve belge düzeni hk.25 Ağustos 201727575268-105[229-2014-220]-30441
Rusya'ya bağlı Özerk Tataristan Cum. Firmaya verilen montaj tasarım hizmeti ve malzeme temini işinin kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı hk.25 Ağustos 201793767041-125[5/h-2014/21]-17
Tekne alımında KDV31 Ağustos 201779690095-130[9-2016-120-39]-97269
Serebrovasküler hastalık. Hafif orta yürüme bozukluğu. Ağır-orta üst ext. Bozukluğu + 5 ay önce geçirilmiş SVO, Sol ayak dorse fleksiyonu yok, fizik muayene kas gücü muayenesi alt extremite için 3/506 Eylül 201743626428-010[özelge]-5
işitme kaybı+ akıcı konuşma bozukluğu mevcut+ Serebral palsy sekeli, sağ üst ekstremite hafif etkilenmiş, parmak hareketleri ince becerisinde zorluk06 Eylül 201776464994-135[ÖTV.2017.125] - 130546
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan mükellefin teknoparktan çıkarak faaliyetine devam etmesi durumunda istisnadan faydalanıp faydalanamayacağı.07 Eylül 201762030549-125[10-2015/84]-275726
5366 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen İhale Kararı ve Sözleşme ile Hak Ediş Ödemelerinde Vergilendirme07 Eylül 201738418978-125[15-14/3]-319156
Makine teçhizat finansmanı için kullanılan kredilerde BSMV istisnası uygulaması hk.14 Eylül 201739044742-130[Özelge]-288051
Yurt dışı aracılık hizmetlerinin KDV ve stopaja tabi olup olmadığı20 Eylül 201739044742-130-299297
Defterlerini tuttuğu apartmanın hesaplarının tutulmasında kullanılan program için yapılan giderlerin KDV ve GVK açısından değerlendirilmesi21 Eylül 201750426076-120[68-2015/20-589]-50923
Ticari taksinin satılarak yenisinin alınması durumunda ÖTV uygulanması hk.21 Eylül 201776464994-135[ÖTV.2017.164] - 143658
ÖTV istisnası uygulanan aracın veraset yoluyla intikalinde ÖTV istisnası uygulaması21 Eylül 201796620903-135-95468
Opere lomber disk hernisi, Sol düşük ayak, Sol baldırda atrofi21 Eylül 201713334133-135-21
Gayrimenkul bağışında KDV ve Kurumlar Vergisi Hk.22 Eylül 201725953680-045.02[2017-32]-20
“Hemofili A (Ağır Düzey ) +Bileteral Dizlerde Hemofilik Ortopedi Öyküsü Eha Range Sonu Kısıtlı Ağrılı” teşhisi bulunan mükellefin araç alımında ÖTV istisnası25 Eylül 201741931384-135[7-2017-7]-18271
“Senilite. Antaljik Yürüyüş.” teşhisi ile ÖTV Kanunu Uygulaması.25 Eylül 201741931384-135[7-2017-15]-18327
Opere skolyoz servikal torakal lomber hareket kısıtlılığı25 Eylül 201713334133-135-22
Her iki kalçada eski insizyon skari, Sol alt. ext.de yaklaşık 2 cm lik kısalık, her iki kalça flexionu kısıtlı, Sağ ayak bileği ayakta gode bırakan ödem, Sağ kururis medialinde geçirilmiş korener by-pass'a sekonder insizyon skari, Bil.Trokonter majörden başlayıp iliak kanatlara uzanan heterotopik ossifikasyon26 Eylül 201784974990-135[7-2017/18-İ]-350745
ÖTV Kanunu 7/2 maddesine istinaden ÖTV'siz alınan aracın engellinin vefatı üzerine Mahkeme Kararına istinaden mirasçı olmayan adına tescilinde ÖTV aranıp aranılmayacağı26 Eylül 201784974990-135[KDV-4-İ-7-2017/6]-350742
Kullanım ömrünü tamamlamış lastik teslimi.26 Eylül 201741931384-130[17-2016-38]-18427
6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı şerhi bulunan taşınmazlara ilişkin hak sahiplerinin hisselerini tapuda annelerine bedelsiz devir işleminde harç muafiyeti.26 Eylül 201790792880-140.04.01[2017/835]-350705
Konut Yapı Kooperatifine yapılan duvar kâğıdı uygulaması işinde uygulanacak KDV oranı hk.26 Eylül 201784974990-130[KDV.2/I/8/2016/20]-352150
Akıllı telefon özelliğine sahip cep telefonlarının amortisman oranı26 Eylül 201764597866-105-17833
Gerçek usule geçen mükellefe ait sabit kıymet niteliğindeki aracın KDV’si ile kalan amortisman payının indirimi.27 Eylül 201721152195-130-65302
Mirasçılara intikal eden engelli aracı ile ilgili ÖTV ve MTV mükellefiyeti27 Eylül 201750426076-135[7-2016/20-133]-52257
Veraset yoluyla intikal eden araçlarda ÖTV istisnası28 Eylül 201776464994-135[ÖTV.2017.171] - 149093
Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malullerinin Yakınlarının Taşıt Alımında ÖTV istisnası.28 Eylül 201721152195-135[7-2016/15]-66141
Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Geçici 7 nci Madde Uygulaması29 Eylül 201761504625-135-62
Vadeli Satış Sözleşmesi ile yapılan satışlarda KDV matrahı29 Eylül 201764597866-130[1]-18134
Teleskopik gözlüklerin yurt içi teslimi ve ithalinde KDV.29 Eylül 201784974990-130[KDV4/I/2016/17/43]-362730
Serbest bölgede taşeron firmaya inşaat işi yaptırılması02 Ekim 201785373914-130[53.01.191]-109385
Araç alımında ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.02 Ekim 201739044742-130[Özelge]-324633
Pamuğun Lisanslı Depoya Tesliminde KDV Uygulaması02 Ekim 201721152195-130-69344
Keşif artış ve azalışı ile ilgili düzenlenen zeyilnameye ait damga vergisinin hangi tutar üzerinden alınacağı hk.02 Ekim 201766813766-155[1-2017/20]-69170
6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak bağış, satış ve kuru mülkiyet satışı işlemlerinin vergi kanunları karşısındaki durumu03 Ekim 201797895701-140.04.01[2016/183]-330162
Finansal kiralamaya konu taşınmazın kiracıya devrinde tapu harcı03 Ekim 201797895701-140.04.01[2016/156]-330024
Servis Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Tevkifatı03 Ekim 201746480499-130[2015/1599]-58255
Türk Kızılayı … Şube Başkanlığının malzeme ve hizmet alımında KDV istisnası olup olmadığı03 Ekim 201726696128-130[13-2016/19]-51956
Özel Tüketim Vergisi Kanunu Geçici 7 nci Madde Uygulamaları03 Ekim 201784695066-135[ÖTV/Geçici 7 nci md.]-28
Serbest bölgelerde yapılan taşıma işlerinde istisna.04 Ekim 201721152195-130[17-2017-203]-71216
Üniversite Tarafından Yurtdışındaki Firmalardan Alınan Elektronik Veri Tabanı Aboneliği İçin Kdv Tevkifatı ve Damga Vergisi İstisnası hk.05 Ekim 201735672403-010[130-155-01-2015]-67
Şirketin aktifinde kayıtlı taşınmazın ifraz işlemi yapıldıktan sonra satışının Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisinden istisna olup olmadığı.05 Ekim 201762030549-125[5-2016/417]-335325
Uçak ipotek anlaşmasının 6361 sayılı Kanun veya kullanılan kredinin teminatı kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı05 Ekim 201797895701-155-338205
Sağ aksiller sinir hasarı, sağ humerus proksimal kırığı nedeniyle opere, sağ omuzda ekstansiyon 20, abdüksiyon 20 derece06 Ekim 201767630374-135[2016-195]-19
Hayvan kaşıma (kaşağı) sistemi - elektrikli tımarmatik cinsi eşyaya uygulanması gereken KDV oranı.09 Ekim 201743456486-130[28]-7
Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılanlardan elde edilen gelirler dolayısıyla Üniversite bünyesinde oluşan iktisadi kamu kuruluşunun Kurumlar Vergisi ve KDV'den muaf olup olmadığı09 Ekim 201760938891-125-21142
5366 sayılı Kanun kapsamında bulunan gayrimenkullere ilişkin yapılacak tevhit işleminin tapu harcı, belediye gelirleri ve emlak vergisi yönünden değerlendirilmesi09 Ekim 201797895701-140.04.01[2016/147]-345758
Ortakların adi ortaklığa inşaat taahhüt hizmeti ile giderlerin ortaklara yansıtılmasında belge düzeni10 Ekim 201739044742-130-348370
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 65 yaş üzeri vatandaşların şehiriçi halk otobüslerinde ücretsiz taşınması için yapılan ödemelerde ücret belge düzeni11 Ekim 201725947440-105-6
Organize Sanayi Bölgesinde tapu harcı11 Ekim 201745404237-140.04.01[17-27] - 103105
Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Yapım Ek Sözleşmesinin damga vergisi ve harç matrahı11 Ekim 201797895701-155[1.2015/33]-351410
ÖTV İadesinde Özel Amaçlı YMM Raporu13 Ekim 201793767041-135[0740007488]-36538
Test amaçlı bedelsiz verilen numune ürünlerin VUK,KDV ve ÖTV Kanunu yönünden değerlendirilmesi.16 Ekim 201721152195-35-02-83371
ÖTV’si ödenerek iktisap edilen şasi kamyon üzerine kayıt ve tescilden önce üst yapı tadilatı yapılması halinde ÖTV yükümlülüğü16 Ekim 201757062627-4760-13
Şirket aktifine kayıtlı taşınmazın tapu kayıtlarında trampa edilmesi işleminin KVK,VUK,KDV ve Diğer Vergiler yönünden değerlendirilmesi.16 Ekim 201721152195-35-02-83375
2835.22.00.00.11 ve 2835.22.00.00.12 GTİP numaralı ürünlerin ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı.16 Ekim 201739044742-130[KDV-28]-363503
Tapu Harçları16 Ekim 201766813766-140.04.01[57-2017-18]-82728
Kar payı dağıtımında gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı17 Ekim 201751421814-120[61-2015-51]-91942
İndirim Orana tabi işlemlerde KDV İadesi17 Ekim 201779690095-130[3-2017-130-2]-111083
İşletme kooperatifi ortaklarına ait kira gelirlerinin eklenmesiyle oluşan ve 2015 yılı brüt satış hasılatının 10 milyon TL yi geçmesi halinde e-fatura uygulamasına geçip geçmeyeceği.17 Ekim 201711395140-105[Mük.257-2016/VUK-1-19905]-368021
Adi ortaklık ortağı olarak minibüs işleten basit usule tabi ortakların gerçek usule geçişi ve defter tutma yükümlülüğü17 Ekim 201796620903-120-108947
Üretimi yapılan emtianın konsinye satış yöntemiyle ihracatı18 Ekim 201785373914-130[53.01.165]-123008
Konut yapı kooperatifinin belediyeden satın aldığı dairelerin üyelerine tesliminin Kurumlar Vergisi ve KDV karşısındaki durumu ile belge düzeni hk.19 Ekim 2017127575268-105[229-2016-211]-398668
İmtiyaz sözleşmesi kapsamında işletme hakkı devredilen havalimanına ilişkin yapılan harcamaların itfası hk.19 Ekim 201727575268-105[269-2015-284]-398275
Maliyet hesaplama yönteminde değişiklik yapılması hk.19 Ekim 201727575268-105[274-2017-447]-398258
Sağlık danışmanının(diyetisyeninin) ticaret siciline kaydı halinde,işletme defteri tutma yükümlülüğü20 Ekim 201785550353-105[2014-9]-12
Kalkınma ajansından alınan hibe tutarına ait faizin ajans hesaplarına aktarılmasında vergilendirme20 Ekim 201785373914-125[49.01.25]-125707
Kazı Başkanlığının Sgk Prim Bildirgelerinde ve Beyannamelerde damga vergisi muafiyeti hk.20 Ekim 201751421814-155[1-2017/60]-94959
Damga Vergisi20 Ekim 201760938891-155[DVK:9-3]-23245
Mal tedarik sözleşmesinde damga vergisi [16-47]20 Ekim 201745404237-155[16-47]-108046
Veraset yoluyla intikal eden engelli taşıtın devri halinde ÖTV20 Ekim 201796620903-135-110621
Vakfa bağlı tıp merkezine ait Sağlık Kadrosu Ruhsatları devri (satış) işlemlerinin KDV karşısındaki durumu.23 Ekim 201739044742-KDV.17-383482
İnşaat-taahhüt işi ile birlikte teslim edilecek beyaz eşyanın KDV oranı23 Ekim 201739044742-130[Özelge]-383486
İhraç Malı Taşıyan Araçlara ÖTV ve KDV'den İstisna Yakıt Teslimi23 Ekim 201764597866-135[7/A]-19858
Elektronik Para Hizmetleri hk.23 Ekim 201784974990-130-407132
Geçiş Yolu İzin Harcı23 Ekim 201719208162-140-30
Lazer ve Soğutma Cihazılarının Amortisman Oranı Hk.24 Ekim 201725953680-045.02[2017-19]-22
Sanal gerçeklik gözlükleri ile eğitici-öğretici, eğlendirici kısa similasyon video izletisi faaliyeti nedeniyle basit usulden yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.25 Ekim 201784098128-120.01.02[37-2016-6]-96481
İçeriğine itiraz edilen faturanın daha sonraki dönemde kayıt altına alınmasında düzeltme işlemleri hk.25 Ekim 201750426076-130[29-2015/20-1244]-60066
Serbest meslek erbabının kullandığı numaralı gözlüğe ait KDV'nin indirimi.25 Ekim 201721152195-130-95545
KDV Kanununun geçici 30'uncu maddesi kapsamında iade talebi25 Ekim 201739044742-130[Özelge]-393133
Sol alt ekstremite polio sekeli, 7 cm kısalık25 Ekim 201750426076-135[7-2017/20-183]-60167
Sol Kalça Protez, Sağ Coxartroz, Sol Bacakta Kısalık, T12 Kompresyon Kırığı26 Ekim 201741931384-135[7-2017-32]-21140
Sözleşme şartları uyarınca, mal teslimi karşılığı olmadan ödenen bedelin KDV' ye tabi olup olmadığı26 Ekim 201739044742-200.03.01-396220
Ticari faaliyet gereği ithal edilen emtianın bazılarının personel tarafından ofiste tüketilmesi durumunda belge düzeni ve KDV26 Ekim 201739044742-010-396112
Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin Verilmesi26 Ekim 201758889402-155[2014/127-994]-70579
Swap işlemlerinde değerleme.26 Ekim 201764597866-105[258]-20314
Firma etiketlerine kuş gözü çakım işinde KDV tevkifatı uygulaması27 Ekim 201751421814-130[9-2017/59]-98781
Sehven fazla ödenen ÖTV'nin iadesi27 Ekim 201793767041-135[15/1-2016/14]-42331
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yapılan yıllara sari inşaat işi için ödenen hakedişlerde damga vergisi-kurumlar vergisi-KDV kesintisi27 Ekim 201726468226-100[ÖZG-27-2016]-78
Türev işlemler için alınan nakit teminatlar nedeniyle ödenen faizler üzerinden hangi oranda tevkifat yapılacağı.28 Ekim 201764597866-125[30-2014]-17967
Özel Öğretim Kursunun harca tabi olup olmadığı30 Ekim 201796620903-140.08-114959
6306 sayılı Kanun uygulamaları.30 Ekim 201785373914-140[63.01.65]-132274
SGK ya verilecek sigorta prim bildirgeliri ile vergi dairesini verilecek muhtasar beyannamelerinde damga vergisi30 Ekim 201765771276-155[8-2015/7]—23
Varlık yönetim şirketlerinde damga vergisi istisnası30 Ekim 201797895701-155[2016/130]-406498
Sözleşmede damga vergisi30 Ekim 201797895701-155-406484
Veraseten intikal eden ticari taksinin satılarak yenisinin alınması halinde ÖTV uygulaması.30 Ekim 201721152195-135[7.2016/22]-104453
Her iki el 1-2-3-4-5 parmak mp eklem ektansiyon kısıtlı+sağ ayak mp atrede + her iki el bileği hareket kısıtlılığı+ hipertansiyon30 Ekim 201726696128-135[7-2017/3]-58287
87.04 ve 87.02 tarife pozisyonundaki araçların karavana dönüştürülmesi halinde KDV ve ÖTV uygulaması.30 Ekim 201739044742-135-405603
KDV İndirimi30 Ekim 201796620903-130[29/1-a,34-2015/35]-114921
Kamu Kurumuna Yapılacak İnşaat Taahhüt İşine Karşılık Alınacak Arsanın KDV’ne Tabi Olup Olmadığı.30 Ekim 201747285862-130[1-2016/12]-33663
Perakende et ticareti yapanların tahsilat ve ödemelerinde tevsik zorunluluğu30 Ekim 201753445970-105[27-9-2017/478]-132277
Otel işletmeciliği yapan şirketin merkez ve şubesi arasında fatura düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı.01 Kasım 201767854564-105[1741-5595]-107381
….Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne yapılacak vidanjör şikayetlerine müdahale işinde tevkifat uygulaması01 Kasım 201739044742-KDV.9[Özelge]-413927
Devlet üniversitesince irtifak hakkı verilmesi karşılığında yapılan binanın irtifa hakkının sona ermesi üzerine tesliminde KDV olup olmayacağı01 Kasım 201739044742-KDV.17-413958
Temsil ağırlama amaçlı yemek faturalarında yer alan bedellerin gider yazılıp yazılmayacağı ile ödenen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı01 Kasım 201739044742-130[29]-413980
Ticari taşıtın yenilenmesi durumunda ÖTV uygulaması01 Kasım 201750426076-135[Geç.7-2016/20-131]-62254
Taahhütnamelerde harç ve damga vergisi01 Kasım 201797895701-155.01.01.01-415365
Toplu iş sözleşmesinde damga vergisi uygulaması01 Kasım 201797895701-155[1-2016/366]-415475
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında geçici emlak vergisi muafiyeti hk.01 Kasım 201713649056-175.01[05-2017/ÖZE-05]-117
Faaliyeti geçici olarak durdurulan portföy yönetim şirketinin finansal faaliyet harcı ödeyip ödemeyeceği01 Kasım 201797895701-140.08.09[2017/94]-415980
(8545) ve (3926.90.97.90.19) GTİP numarasının ÖTV'ye tabi olup olmayacağı02 Kasım 201745404237-135[17-07] - 114484
ÖTV Kanunu geçici 7 nci madde (4x4 taşıtların durumu)02 Kasım 201746480499-135[2016/185]-74731
Kreş Ödemelerinin KDV’den İstisna Olup Olmadığı02 Kasım 201713334133-KDV-03-25
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan eğitim-öğretim desteğinde fatura düzenlemesi02 Kasım 201711395140-105[229-2015/VUK1-18899]-422284
Anlaşmalı firma personeline verilen yemek hizmetlerinde belge düzeni03 Kasım 201768554973-105[413.2017/3]-110868
7269 Sayılı Kanun uygulaması dolayısıyla konut yapımına ilişkin mal ve hizmet alımlarına ilişkin istisna03 Kasım 201767630374-130[2016/70]-23
Gübre hammaddesi temininde KDV03 Kasım 201721152195-130[13-2016-21]-112789
Adi ortaklıkta adi ortak adına alınan sanayi sicil belgesi ve kapasite raporunun ihraç kayıtlı teslimlerde geçerli olup olmayacağı03 Kasım 201739044742-010-423616
Dava sonucunda ödenmesine hükmolunan gecikme faizi faturalarında yer alan KDV tutarlarının gider olarak mı yoksa indirim olarak mı değerlendirileceği03 Kasım 201745404237-130[I-12-151]-115484
Veraseten intikal eden ticari taşıt için ÖTV Kanunu geçici 7 nci madde uygulaması03 Kasım 201721152195-135[Geçici 7-2017/134]-112326
Sürücüsüz araç kiralama hizmetinde kullanılan araçların istisna kapsamında yenilenmek istenmesi.03 Kasım 201739044742-135-424313
Tapu Harcı03 Kasım 201785373914-140[63.01.56]-136993
Aynı taşınmazın yapı denetimi için iki farklı tarihte düzenlenen hizmet sözleşmesinin damga vergisi hk.03 Kasım 201766813766-155[1-2017/23]-112194
Belli parayı içermeyen ve yurdışında düzenlenen sözleşme damga vergisi06 Kasım 201790792880-155.01.02[2016/3642]-434303
Veraset Yoluyla Üzerine Devrolunan Ticari Taşıtın Yenilenmesinde ÖTV istisnası.06 Kasım 201721152195-135[Geçici 7-2017/57]-114410
Geçici 7 nci madde uygulamasından yararlanılarak iktisap edilen ticari aracın hurdaya ayrılması halinde istisnadan tekrar yararlanılıp yararlanılamayacağı06 Kasım 201739044742-135-428909
ÖTV istisnasından faydalanılarak alınan ticari taksinin perte ayrılması sonucu yeni araç alımında ÖTV istisnası06 Kasım 201721152195-135[99.2017/49]-115402
Veraset yoluyla intikal eden araçlarda ÖTV istisnası06 Kasım 201721152195-135[7.2016/11]-114212
Ekspertiz Hizmeti Faturasında Yer Alan Tapu Harcı ve Belediye Harcında Tevkifat.06 Kasım 201784974990-130-434593
Yabancı bayraklı gemilere akaryakıt alımında KDV istisnası.06 Kasım 201784974990-130[KDV-2/İ/11/2016/38]-434952
Taşınmazların 2 tam yıl süre ile şirket aktifinde bulundurulması ile ilgili sürenin tespiti06 Kasım 201721152195-35-02-114297
Serbest bölgedeki şubeye ilişkin gelirlerin KDV beyanına dahil edilmeyeceği.06 Kasım 201776464994-130[KDV.2014.210]-178975
YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Ücretinin İade Hesabına Dahil Edilip Edilemeyeceği06 Kasım 201784974990-130[KDV5.I/32/2017/05]-434572
Engelli Taşıyıcılara Ait Emniyet Kemerinin KDV Kanununun 17/4-s Maddesi Karşısındaki Durumu06 Kasım 201784974990-130[KDV5.I/17/2017/19]-434570
Banka dekontuna istinaden KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile tutarı 5.000 TL'yi geçen ödemelerin "BA-BS" formlarına dahil edilip edilmeyeceği06 Kasım 201784974990-130-434107
… Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere ithal edilen ürünlerde KDV istisnası.06 Kasım 201784974990-130[KDV-1/İ-Geç.26-2017-1]-434409
Engellilerin araçlara bindirilmesini sağlayan rampa,platform,liflerin takıldığı kapıların KDV istisnası06 Kasım 201745404237-130[I-17-04]-115488
Gecekondu Önleme Bölgesi İlan Edilen Alandaki İşlemlerde BSMV06 Kasım 201784974990-180[BSMV.I/2016/29/1]-434574
Gübre üretiminde kullanılan kireç taşı tesliminde KDV07 Kasım 201784974990-130[KDV.2/İ/13-2016/20]-436366
YTB kapsamında makine satışında KDV istisnası07 Kasım 201763611781-130[13/d-2015/145]-25
Ticari taksinin satılarak yenisinin alınması durumunda ÖTV uygulanması hk.07 Kasım 201776464994-135[ÖTV.2017.151] - 179339
Oda Sicil Kaydı07 Kasım 201797677631-135[7-2017/1]-12
Bankaya Olan Borçlara Karşılık Gayrimenkul Devrinde Tapu Harcı07 Kasım 201718008620-140[2016-705-84]-112509
Damga Vergisi Muafiyeti Hk.08 Kasım 201737009108-155-106890
Orman İşletme Müdürlüğünden Temin Edilen Mallarda KDV Tevkifatı08 Kasım 201793767041-130[9-2016/27]-47028
Yurtdışı mukimi kişilere Türkiye?de verilen eğitim hizmeti hk.08 Kasım 201784974990-130[1-2013/56]-439400
Kooperatif adına kayıtlı arsanın kamulaştırma yoluyla satışının vergisel durumu.08 Kasım 201784974990-130[1-2013/8]-438933
Elektrik tesliminde KDV istisnası08 Kasım 201745404237-130[I-17-03]-116821
KDV İstisnası09 Kasım 201796620903-130-121224
Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Geçici 7 nci Madde Uygulaması09 Kasım 201761504625-135-74
Şehit Yakınının ÖTV’siz İktisap Ettiği Taşıtın MTV’den İstisna Olup Olmadığı09 Kasım 201718008620-170[2017-704-7]-114869
Poliçeler ve yapılan hakediş ödemelerinde damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı09 Kasım 201797895701-155[2017/23]-441487
Sendika avukatının borçlu taraftan aldığı vekalet ücretinin belgelendirilmesi hk.09 Kasım 201749327596-120.04[GVK.ÖZ.2016.34] - 181943
SGK prim indirimi tutarlarının gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.09 Kasım 201717192610-120[ÖZG-17/18] - 117899
Birleşmeden dolayı devreden şirketlere ait şubelerin ünvan değişikliğinde harç alınıp alınmayacağı.09 Kasım 201796620903-140.01.03-121126
İpotek tesis harcı.10 Kasım 201790792880-140.04.01[2017/797]-443305
Birleşme Halinde Tapu Harcı10 Kasım 201790792880-140.04.01[2016/737]-443356
Savunma sanayi açısından önem arz eden işe ait ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı10 Kasım 201790792880-155.01.03.01[2016/189]-443045
Kati ihracata yönelik olarak işçilik işlemi amacıyla serbest bölgeye geçiçi olarak gönderilen mallara ilişkin olarak gümrük müdürlüğüne verilecek beyannamelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.10 Kasım 201766813766-155[Ek-2-2016/54]-121038
6428 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen sözleşme damga vergisi10 Kasım 201790792880-155.15[2015/3630]-443076
Zarar, ziyan ve tazminat ödemelerinden damga vergisi kesinitisi yapılıp yapılmayacağı hk.10 Kasım 201713649056-155[2016/ÖZE-15]-121
Veraseten intikal eden ticari taşıtın mirasçılar arası hisse devri nedeniyle tescil belgesinin yenilenmesi halinde ÖTV Kanunu geçici 7 nci madde uygulaması10 Kasım 201739044742-135-446748
K-1 Yetki Belgesinden re’sen düşürülen taşıtın yenilenmesinde ÖTV istisnası uygulaması10 Kasım 201784974990-135[Geçici 7-2017/3-İ]-445163
Veraset ve intikal Vergisi Kanunu Uygulamaları10 Kasım 201785550353-160[2017-1]-14
Yurt dışından uçak ana motoru,motor standı ve techizatının kiralanması işlemlerinde KDV uygulaması.10 Kasım 201776464994-130[KDV.2015.131]-184203
Uçak alımında Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a madde istisnası.10 Kasım 201785373914-130[53.01.184]-141715
Termik Santral atıklarının taşınması işinde KDV tevkifatı10 Kasım 201767630374-130[2015-69]-28
Gelir Desteği Ödemesinin Vergilendirilmesi10 Kasım 201767630374-130-27
KDV Tevkifatı10 Kasım 201784974990-130[KDV5/I.9.2015.86]-443000
Sabit Telefon Hizmetinde numarara taşınması ile ilgili olarak abonelerden alınan ve oluşan idari maliyet nedeniyle verici işletmeciye ödenen ücretin özel iletişim vergisine tabi olup olmayacağı hk.10 Kasım 201784974990-130[KDV.2/I/ÖİV/2016/4]-443674
İki tam sene aktifte kalmadan kamulaştırılan taşınmazın vergi kanunlarındaki istisna hükümleri karşısındaki durumu.10 Kasım 201717192610-125[KV-16-42]-118490
6306 sayılı Kanun Kapsamında Kullandırılan Kredilerde BSMV ve KKDF uygulamaları ….13 Kasım 201765771276-180[2016/1]-24
TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge faaliyetleri13 Kasım 201762030549-125[10-2017/86]-448901
Cam ve Kristalden İmal Edilen Hediyelik Eşyaların Üzerine Çeşitli Yazılar Yazılmak Suretiyle Plaket Olarak Tesliminde KDV Tevkifatı13 Kasım 201739044742-130-449604
Harp ve vazife malulü yakınının ÖTV istisnasından yararlanılarak iktisap ettiği taşıtın pert olması13 Kasım 201735672403-135[135-01-2017]-70
Serbest Bölgede küçük elektrikli ev aletleri imalatı yapan firmanın ÖTV mükellefiyetinin olup olmayacağı.13 Kasım 201750426076-135[4-2016/20-125]-65989
ÖTV Kanunu geçici 7. md. uygulaması13 Kasım 201726468226-135[ÖZG-31-2017]-82
Harç Muafiyeti13 Kasım 201757062627-010.01-17
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Vergi, Resim, Harç İstisna Belgesi olmayan yerli ve yabancı katılımcılara açık ihale kararında damga vergisi13 Kasım 201797895701-155-451046
Bilgisayar tamir, bakım ve yazılım yükleme faaliyetiyle uğraşan mükellefin basit usulde vergi mükellefi olup olmayacağı hk.13 Kasım 201750426076-120[46-2017/20-654]-65825
Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında görevlendirilen kamu personeline yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.13 Kasım 201727575268-105[238-2016-300]-445692
Üst hakkı tesis edilen arazi üzerinde yapılan tesislerin ve bu tesislere ait ekipmanların aktifleştirilmesi ve itfası.13 Kasım 201727575268-105[313-2014-377]-447198
Nihai tüketiciye yapılan satışlara ilişkin bileti ve yolcu taşıma faturada T.C. Kimlik Numarası bulunup bulunmayacağı13 Kasım 201711395140-105[VUK1-20175]-452322
Birden fazla KDV vergilendirme dönemini kapsayan beslenme danışmanlığı hizmetinde belge düzeni13 Kasım 201758889402-105[2015/127-1038]-79995
Ahşap yakma, resim ve kaligrafi sanatı alanındaki çalışmalardan elde edilecek kazancın vergilemesi hk.14 Kasım 201784098128-120.04.02[18-2017/15]-126070
Avrupa Birliği destekli projelerde alınan tercümanlık hizmeti bedelleri üzerinden GVK Geçici 84 üncü maddesi uyarınca tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.14 Kasım 201784098128-120[Geç.84-2017/1]-126172
Emlak Vergisi Kanunu14 Kasım 201797895701-175.01[33.2016/6.1.50-584236]-455314
Arsa karşılığı gelir paylaşımı sözleşmesinin damga vergisi ne tabi olup olmadığı14 Kasım 201797895701-155[2016/323]-455008
Şirket aktifine kayıtlı taşınmaz satışının vergi kanunları karşısındaki durumu14 Kasım 201764597866-125[5-1 (e)-2015]-21710
6745 sayılı Kanun Kapsamında ÖTV'siz alınan aracın MTV istisnası olup olmayacağı hak.14 Kasım 201796620903-170-124624
ÖTV İstisnasından Yararlanılarak İktisap Edilen Aracın Veraset Yoluyla İntikalinden Sonra Perte Ayrılması Durumunda ÖTV İstisnası Hk.15 Kasım 201726468226-135[-ÖZG-21-2016]-83
İlave Edilecek KDV15 Kasım 201725947440-130-11
Şirketin aktifine kayıtlı bulunan işyerinin vakfa bağışı hk.15 Kasım 201711355271-125[10-2015/6]-62170
Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde alınan hibe15 Kasım 201737009108-130[1.2014/2386]-109672
Mahsuben İade15 Kasım 201784974990-130[KDV5/I.112016.50]-450370
İade edilen mallara ait KDV.15 Kasım 201784974990-130-450863
Riskli yapı üzerinde bulunan ipoteğin temlik işleminin harçtan istisna olup olmadığı15 Kasım 201797895701-140.04.01[2017/47]-
Serbest meslek kazancının tespitinde “istanbulkart” dolum fişlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ve belge düzeni hk.15 Kasım 201762030549-120[68-2016/336]-457830
Geçmiş yıllara ait fazla alınan kiranın iade edilmesi nedeniyle geri ödenen kira farklarının gider olarak indirilip indirilmeyeceği.16 Kasım 201784098128-120.05.05[74/2017-3]-128677
Geçmiş yıllara ait fazla alınan kiranın iade edilmesi nedeniyle geri ödenen kira farklarının gider olarak indirilip indirilmeyeceği.16 Kasım 201784098128-120.05.05[74/2017-3]-128677
Döviz kazandırıcı faaliyetlerde ihale kararı damga vergisi16 Kasım 201790792880-155.14.02[5174]-454398
Resmi daire sayılmayan kurumların yaptığı hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı16 Kasım 201790792880-155[2016/4338]-454416
Mahkeme kararı ile kazanan taraf avukatına ödenen ücret için düzenlenecek serbest meslek makbuzunun kimin adına düzenleneceği16 Kasım 201777058783-105[Mük.257.VUK.ÖZ.14.39]-188100
Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamaları17 Kasım 201721152195-130-130459
KDV Tevkifatı17 Kasım 201735831311-KDV-23
Doğa fotoğrafçılığı ve çekilen fotoğraflardan oluşturulan kitap çalışmalarının GVK 18 inci madde kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.17 Kasım 201738418978-120[18-17/12]-455508
Motorlu taşıt sürücü kurslarının sınavlarında görevli personele yapılan ödemeler nedeniyle muhtasar beyanname verilip verilmeyeceği.17 Kasım 201738418978-120[94-17/19]-456431
Doğa fotoğrafçılığı ve çekilen fotoğraflardan oluşturulan kitap çalışmalarının GVK 18 inci madde kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.17 Kasım 201738418978-120[18-17/12]-455508
Motorlu taşıt sürücü kurslarının sınavlarında görevli personele yapılan ödemeler nedeniyle muhtasar beyanname verilip verilmeyeceği.17 Kasım 201738418978-120[94-17/19]-456431
Emlak Vergisi17 Kasım 201716700543-175[17-515-192]-56251
6306 Sayılı Kanun20 Kasım 201735831311-HARÇ-25
Ağaç ve orman ürünleri tesliminde KDV tevkifatı20 Kasım 201735672403-130-72
Kuş gribi (tavuk vebası) nedeniyle imha ve itlaf edilen tavuk, yumurta ve üretim ve pazarlamada kullanılan mal ve malzemelerin Kurumlar ve Katma Değer Vergisi yönünden durumu.20 Kasım 201750426076-125[6-2015/20-266]-68007
KDV Kanununun 17/4-y maddesi gereğince finansal kiralamaya konu taşınmaza ilişkin yüklenilen KDV'nin düzeltmeye konu olması.20 Kasım 201745404237-130[I-17-98] - 122684
Kooperatifiniz üyelerine konut tesliminde vergilendirme20 Kasım 201739044742-KDV.27-472328
Murisin ticari işletmesinden kaynaklı kredi anapara ve faiz ödemelerinin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine ne şekilde yansıtılacağı20 Kasım 201776464994-160[VRS.2017.2] - 190551
Haiz olunan İTUS sertifikasına istinaden araç ihracından doğan ÖTV iade talebinde indirimli teminat uygulamasından yararlanılıp yararlanılamayacağı.21 Kasım 201739044742-135-476298
Gayrimenkul alım satımı, aracılık hizmetleri ile uğraşan mükellefin taşınmaz alımında ödediği KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı Hk.21 Kasım 201726696128-130[29-2017/7]-63210
Yeni nesil ÖKC'den POS cihazı ile döviz cinsinden tahsilat yapılıp yapılamayacağı.21 Kasım 201777058783-105[ÖKC.ÖZ.17.01] - 191646
Teslim veya hizmet karşılığı olmayan nakit ödemenin promosyon ödemesinin vergisel boyutu21 Kasım 201727575268-105[229-2014-22]-462203
Akaryakıt istasyonunun devri halinde e-Defter tutma zorunluluğu21 Kasım 201757062627-010.01-18
Hasılat Paylaşımı Esasına Göre Elde Edilen Gelirin Kurumlar Vergisi ve KDV'ye Tabi Olup Olmadığı22 Kasım 201779690095-130[8-2017-120-3]-124696
Sigortalılara, Hazinece Karşılanan Prim Desteği ve Muhasebe Kaydı22 Kasım 201768554973-105[413-2016/8]-121157
İhraç Kayıtlı Teslim22 Kasım 201763611781-130[11/1-c/2016-14]-28
Mahkeme kararı ile ödenmesine hükmedilen eksik yapılan hakediş tutarı ile fiyat farkının vergisel durumu23 Kasım 201727575268-105[229-2015-269]-466984
İmar Durum Ücreti23 Kasım 201790792880-175.02.05[2017/137]-467032
Net ücret alan çalışanlarda engelli indiriminin uygulanması hk.23 Kasım 201762030549-120[31-2017/256]-488576
Net ücret alan çalışanlarda engelli indiriminin uygulanması hk.23 Kasım 201762030549-120[31-2017/256]-488576
Bankalarda açtırılan kıymetli maden mevduat hesaplarının değerlemesi23 Kasım 201762030549-125[6-2012/283]-488418
6493 sayılı Kanun kapsamında ödeme sistemi ve elektronik para lisansına sahip kuruluşlarda belge düzeni24 Kasım 201739044742-130-492337
Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanıp yararlanamayacağınız hk.24 Kasım 201738418978-120[61-17/17]-469405
Mahkeme kararına istinaden ödenen faiz, mahkeme harçları, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ücret matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.24 Kasım 201738418978-120[40-17/5]-469312
Mahkeme kararına istinaden ödenen faiz, mahkeme harçları, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ücret matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.24 Kasım 201738418978-120[40-17/5]-469312
Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanıp yararlanamayacağınız hk.24 Kasım 201738418978-120[61-17/17]-469405
Miadı dolan ilaçların TEBOS sisteminden alınan rapor dayanak gösterilerek gider olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği.27 Kasım 201725953680-045.02[2016-43]-24
Resim çalışmaları dolayısıyla GVK’nın 18 nci maddesinden yararlanılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Güzel Sanat Eserlerine İlişkin Kayıt - Tescil Belgesi” alınması gerektiği hk.27 Kasım 201784098128-120.04.02[18-2017/18]-142801
Web tasarım, program yazılımı ve android uygulamaları, mobil uygulamalar, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları çalışmalarından elde edilen kazancın vergilendirilmesi hk.27 Kasım 201727575268-105[229-2016-357]-471915
Yatırım teşvik belgesinde yer almayan depo binasının geçici muafiyetten yararlanıp yararlanmayacağı27 Kasım 201745404237-175.01.01.02[17-1]-127088
Resim çalışmaları dolayısıyla GVK’nın 18 nci maddesinden yararlanılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Güzel Sanat Eserlerine İlişkin Kayıt - Tescil Belgesi” alınması gerektiği hk.27 Kasım 201784098128-120.04.02[18-2017/18]-142801
Web tasarım, program yazılımı ve android uygulamaları, mobil uygulamalar, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları çalışmalarından elde edilen kazancın vergilendirilmesi hk.27 Kasım 201727575268-105[229-2016-357]-471915
Miadı dolan ilaçların TEBOS sisteminden alınan rapor dayanak gösterilerek gider olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği.27 Kasım 201725953680-045.02[2016-43]-24
Harçlar Kanunu Uygulamaları27 Kasım 201760757842-140-31
TÜBİTAK tarafından "1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı" kapsamında yapılan destek ödemelerinin KDV'ye tabi olup olmadığı27 Kasım 201784974990-130[KDV2/2/İ/1/2016/41]-471282
Boccia topu ve rampasının ithalinde KDV istisnası27 Kasım 201721152195-130[17-2017/474]-142036
Yüzer havuz, duba ve palamar botu kiralama hizmetinde KDV oranı27 Kasım 201721152195-130[13-2017/378]-141943
Adi ortaklıkta yeni işler üstlenilmesi halinde mükellefiyetin devam edip etmeyeceği27 Kasım 201738418978-125[2-14/18]-470076
Teminat Mektubu27 Kasım 201784974990-180[2016/2]-471216
Birden fazla şehit yakını bulunan aile fertlerinin ÖTV istisnalı araç alımı.28 Kasım 201739044742-135-502465
Kira alacağı karşılığı bankadan demirbaş devir alınmasında belge düzeni ve dekontta gösterilen KDV tutarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı28 Kasım 201739044742-130[Özelge]-499874
Çift kabin pick-up türü aracın ÖTV oranı30 Kasım 201764597866-135[12]-23001
.....Eğitim Öğr. Hizm.Ltd. Şti.30 Kasım 201761504625-5334-86
.....Eğitim Öğr. Hizm.Ltd. Şti.30 Kasım 201761504625-5334-86
DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV01 Aralık 201739044742-KDV.11-514342
Kira sertifikası amacıyla yapılacak taşınmaz devrinde tapu harcı.01 Aralık 201790792880-140.10.01[2017/921]-481336
Turistik Otel İşletmeciliği01 Aralık 201790792880-155.14.02[2016/4463]-480786
Balık halinde balık komisyonculuğu faaliyetinde bulunanların vergi kanunları karşısındaki durumu.05 Aralık 201711395140-105[229-2014/VUK1-17318]-523898
Sol koksartroz ( posstravmatik) kalça flexionu kısıtlı ve %59 oranındaki engellinin otamatik vitesli kamyonetin MTV istisnası hk.07 Aralık 201765771276-170[4-2017/1]-25
Bahreyn'de alt taşeron olarak yapılan kaba inşaat işinden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden isisna olup olmadığı08 Aralık 201762030549-125[5-2016/372]-541480
Finansal kiralama şirketine geri almak kaydıyla satılıp geriye kiralanan gayrimenkuller için KDV iadesi08 Aralık 201721152195-130[17-2017/276]-158532
Evde yapılan kıyafet dikiminin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı.08 Aralık 201762030549-120[9-2017/590]-538398
LPG satışının KDV oranı11 Aralık 201784974990-130[KDV5/I/28/2017/70]-495757
Adi ortaklığın e-Tebligat kullanma zorunluluğu hk.11 Aralık 201727575268-105[107/A-2017-453]-495128
Sevk İrsaliyesi11 Aralık 201795133703-105-116474
AFAD, Kızılay ve kurumsal firmalar tarafından nihai tüketicilere verilen ayni yardım kartlarına istinaden yapılan teslim ve hizmetlerin belgelendirilmesi.11 Aralık 201764597866-105[229]-23869
Personel taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak panelvana ait ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı12 Aralık 201748816587-130[2016]-17
Avans Tahsilatlarının Kurum Kazancına Dahil Edilip Edilmeyeceği13 Aralık 201738418978-125[6-17/27]-500553
GMSİ beyannamesinden ortodonti için yapılan harcamaların indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.13 Aralık 201762030549-120[89-2017/623]-553913
İhraç edilecek malların üretiminde kullanılacak model kalıp ve geliştirme masraflarının yurtdışına aktarılmasında KDV uygulanıp uygulanmayacağı14 Aralık 201764597866-130[12/2]-24181
Geç-29'uncu madde kapsamında yapılarak işletmeye alınan sağlık tesislerinin işletilmesi döneminde düzenlenecek kullanım bedeli faturalarında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı.14 Aralık 201784974990-130[KDV-2/İ/GEÇ-29/2017/05]-504068
DİİB ve Geçici Kabul Rejimi kapsamında ihraç kayıtlı satın alınan ve üzerine işçilik yapılan hammaddelerde işçiliğin KDV'den istisna olup olmadığı.14 Aralık 201739044742-130-559296
Reasürans işlemlerinde bire bir yansıtılan tazminat ödemelerinde BSMV hesaplanıp hesaplanmayacağı.14 Aralık 201764597866-180[28]- 24185
8481.30.99.00.00 G.T.İ.P. numaralı ürünün KDV oranı15 Aralık 201739044742-130-567637
Nev'i değiştiren şirketin ticari araç alımında ÖTV istisnası15 Aralık 201784412373-130[ÖZELGE]-331232
Serbest dereceden faydalanma hakkından feragat ederek ipotek sırasında değişiklik yapılmaması halinde tapu harcı ve damga vergisinin aranılıp aranılmayacağı15 Aralık 201741931384-140[57-2014-10]-26277
Damga Vergisi Matrahının Tespiti18 Aralık 201790792880-155.01.01.01[2016/765]-508041
Ticari Plakalı Çalışma Ruhsatı 2017 yılında alınan taşıtın ÖTV istisnasından yararlanması18 Aralık 201721152195-135[G7-2017.168]-168801
3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi (a) bendi kapsamında, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün yakının taşıt alımında ÖTV istisnası18 Aralık 201739044742-135-571206
Aracılık hizmeti karşılığında elde edilen kazancın kurumlar vergisi ve özel iletişim vergisi karşısındaki durumu19 Aralık 201739044742-Özel İletişim-578148
Teknoparktaki mükellefin internette arkadaşlık ve alış-veriş sitesi oluşturması.22 Aralık 201793767041-125[4691-2014/4]-69388
Yurt dışında mukim Türk vatandaşının Türkiye'de elde ettiği serbest meslek kazancının vergilendirilmesi22 Aralık 201762030549-120[4-2017/393]-590096
Belediyenin envanterinde kayıtlı arsaların satışında KDV uygulaması25 Aralık 201721152195-130[17.2017/337]-178761
Uluslararası taşımacılıkta doğrudan yüklenim ve genel giderler27 Aralık 201798748888-130-8
Gayrimenkul değerleme hizmetinin vergi kanunları karşısındaki durumu27 Aralık 201784974990-130-527124
6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olduğu bildirilen taşınmazın dönüşüme tabi tutulmadan önce hissedarlar arasında yapılacak satış işleminde harç uygulaması.27 Aralık 201766813766-140.10.01[123-2017-24]-185698
Gümrük İdarelerine Verilen Geçici Tescil Numaralı Transit Beyannamelerde Damga Vergisi28 Aralık 201766813766-155[1-2015/47]-189053
Kira Sözleşmesinin damga vergisi28 Aralık 201790792880-155.01.01.02[5253]-528309
Cpap bpap maskeleri ile hasta solunum devresinin KDV oranı28 Aralık 201784974990-130[KDV/1-İ-28-2017-73]-528048
Gerçek usulden basit usule geçen mükellefin tekrar gerçek usule geçmesi durumunda devreden KDV tutarını indirim konusu yapıp yapamayacağı hk.28 Aralık 201775497510-130[29-2016-107]-49283
Madenlerde devlet hakkında KDV.28 Aralık 201796620903-130[17/4-p-2016/23]-149119
Dövizli faturalardan kaynaklanan cari hesap için kur farkı28 Aralık 201711395140-105[VUK1-19783]-611782
Günlük ve haftalık olarak kiraya verilen gayrimenkulun, sadece mülkiyet sahibi tarafından kullanılması29 Aralık 201719579043-105[2017]-149556
DHMİ kiralanan arazi üzerinde inşa edilen bina için yapılan harcamaların itfası.29 Aralık 201764597866-105[313-2016]-25567
Mal alımlarına ilişkin olarak imzalanan sözleşmenin feshinden dolayı teslim alınamayan mallar için düzenlenecek iade faturası hk.29 Aralık 201795462982-105[VUK.ÖZLG-16-41]-148185
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üyelerine verilen soğuk hava depolama hizmetinde KDV istisnası29 Aralık 201745404237-130[I-16-172]-147650
Yıllık düzenlenen hizmet sözleşmesinde, işin konusu gereği faturaların günlük düzenlenmesi ödemelerin ise aylık yapılması durumunda kısmi tevkifat uygulaması29 Aralık 201741931384-130[9-2016-58]-27967
Arazi toplulaştırma işi dolayısıyla konsorsiyum olarak üstlenilen işin mühendislik kısmının alt taşerona verilmesi sebebiyle alınacak hizmetten GV ve KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı29 Aralık 201784974990-130[KDV.2/I/9-2016/50]-530197
Taşımacılık faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarında istisna uygulaması29 Aralık 201739044742-010-618552
Araç satış faaliyetinde deneme sürüşü amaçlı kullanılan araçlarda ÖTV ve KDV.29 Aralık 201737009108-130 - 130783
Kat karşılığı arsasını müteahhide veren Kooperatifin vergisel yükümlülüğü29 Aralık 201784974990-130[8-2015/1]-530216
KDVK 13/a ve 13/b maddeleri kapsamındaki işlemler29 Aralık 201721152195-35-02-189566
Yurt dışından ihraç edilecek kira sertifikaları nedeniyle sağlanan kaynak için kar payı (faiz) ödemelerinin KVK stopaj oranı.29 Aralık 201764597866-125[30]-25571
Komple yeni yatırımda indirimli kurumlar vergisi hesaplanacak kazancın tespiti hk.29 Aralık 201738418978-125[32A-15/4]-531740
Veraset Yoluyla İntikal Eden Taşıta Ait Ticari Plakanın Satışı29 Aralık 201761504625-135-97
Çocuk treni kira sözleşmesinde damga vergisi oranı29 Aralık 201790792880-155.01.01.02[2016/374]-530471
Eximbank’tan alınan kredinin bir kısmı ile elde edilen faiz gelirinin vergilendirilmesi29 Aralık 201751421814-120[75-2017-81]-122720
Kollektif Şirketin Sevk ve İdaresinde Kullanılan Binek Otomobilin ÖTV Kanununun Geçici 7 nci Maddesinde Yer Alan İstisna Kapsamında Yenilenip Yenilenemeyeceği.02 Ocak 201884695066-135[ÖTV/Geçici 7 Md.]-135
Stoklardaki emtianın imha edilmesi.02 Ocak 201839044742-KDV.29-235
Yatırım tamamlama vizesi gerçekleştirilen yatırımın kiraya verilmesi durumunda indirimli kurumlar vergisi uygulaması02 Ocak 201817192610-125[ÖZG-17/14] - 46
Adi ortaklığı oluşturan ortaklardan birinin ortaklıktan ayrılması halinde devam eden ortak açısından yıllara sari inşaat işinin durumu02 Ocak 201838418978-120[42-15/17]-815
Aciz Vesikasının Muhasebeleştirilmesi02 Ocak 201864950229-105[323-2017/2]-8
Belediye tarafından düzenlenen tahsilat makbuzunun fatura yerine kullanılıp kullanılmayacağı03 Ocak 201897338759-105[2016-05]-302
Serbest Bölgede üretilen ürünlerin FOB bedeli üzerinden ihraç oranının şirketin kendi talebiyle %50'ye düşürülmesi durumunda gelir vergisi istisnası uygulanıp uygulanamayacağı03 Ocak 201817192610-125[KV-17-24] - 851
Fayans, seramik söktürülmesi işi ile çeşitli tadilat işleri yaptırılırken, ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.04 Ocak 201862030549-120[94-2014/738]-9928
Banka kredisiyle alınan aktife kayıtlı araca ait faiz ve masrafların gider kaydedilip kaydedilemeyeceği.04 Ocak 201862030549-120[40-2016/514]-11005
775 sayılı Kanun … GYO A.Ş. ile şirket arasında düzenlenen sözleşmenin ve ihale kararının damga vergisi ve harç istisnası.04 Ocak 201890792880-140.02[2017/798]-5509
Süresi içerisinde beyan edilmeyen sözleşmelerin tek beyanname ile beyan edilip edilmeyeceği04 Ocak 201866813766-155-3849
2015 ve 2016 yıllarında diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulaması04 Ocak 201850426076-125[32/A-2017/20-314]-782
Motorlu araç ticareti yapanlar tarafından üst yapı firmasına tadilatı yaptırılan cenaze aracı satışında ÖTV durumu.04 Ocak 201888409335-135[1-2016-ÖZELGE-1]-3
TUGS Kayıtlı Geminin Kiralanarak İşletilmesinin Kurumlar Vergisi ve KDV'den İstisna Olup Olmadığı.04 Ocak 201893767041-125.05[6940314340]-1460
Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) teslimlerinin taşıt tanıma sistemi kapsamında yapılıp yapılmayacağı.05 Ocak 201864597866-195[2]-316
Ticari taksi işletmeciliğinin varis olarak mükellefiyetin devamı nedeniyle yeni araç alımında ÖTV uygulaması.05 Ocak 201825947440-135-2
Devremülk satışlarının vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.05 Ocak 201827575268-105[229-2015-36]-6706
Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazancın istisnası.05 Ocak 201864597866-125[5]-252
Yatırm Teşvik Belgesi05 Ocak 201835831311-HARÇ-1
Tekafül sigortası kapsamında sigortalıların daha önce ödemiş olduğu sigorta primlerinin iadesinin tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı.05 Ocak 201864597866-120.01.02.11[94]-310
e-Defter uygulamasına geç başvuru halinde zorunluluk tarihinden başvuru tarihine kadar geçen süre içerisindeki kayıtların ne şekilde yapılacağı05 Ocak 201895133703-105-2014
Tüfe'ye Endeksli Devlet Tahvilinin Vergilendirilmesi08 Ocak 201838418978-120[75-16/544]-8754
İl Özel İdaresinin Envanterinde Bulunan İş Makinelerinin Kiralanması08 Ocak 201865771276-125[2-2017/1]-2
Yıllara sari işi üstlenen adi ortaklıkta ortaklığı oluşturan şirketlerin birleşmesi08 Ocak 201838418978-120.01.02.08[42-17/3]-8551
Sözleşme devir bedeli olarak yapılan ödemenin gider olarak indirilmesi hk.08 Ocak 201838418978-125[6-15/2]-9097
TUGS'ye Kayıtlı Geminin Kiralanmasında Elde Edilen Kazancın K.V.'den İstisna Olup Olmadığı.08 Ocak 201896620903-125-3385
Şirket Aktifine Kayıtlı Taşınmaz Satışında KV08 Ocak 201816700543-130[17-515-16]-1555
TUGS'a kayıtlı gemide çalışan personele ödenen ihbar tazminatının vergilendirilmesi.09 Ocak 201862030549-125[5-2017/195]-23820
Santralin elektrik üretim sürecinde kullanılacak otomasyon sisteminin faydalı ömrü ve amortisman oranı hk.09 Ocak 201827575268-105[313-2016-496]-11195
Serbest bölgede otomasyon yazılımı faaliyetinden elde edilecek kazançlarda kurumlar vergisi ve çalıştırılan hizmet erbabına ödenen ücretlerde gelir vergi istisnası10 Ocak 201817192610-125[KV-17-32] - 5122
Otel Resepsiyonunda YN ÖKC Kullanma Mecburiyeti10 Ocak 201858889402-105[2017/127-1086]-4004
Şirketin alt işvereni tarafından ödenmeyen SGK pirimlerinin gider yazılıp yazılmayacağı.11 Ocak 201849327596-125.06[KVK.2017.ÖZ.4] - 6168
İş Artışı Olmaksızın, Asgari Ücret Artışından Kaynaklanan Fiyat Farklarında Sözleşme Karar Damga Vergisi Kesilip Kesilmeyeceği11 Ocak 201813334133-DVK-04-4
Yatırım Teşvik Belgesi sahibi firmanın alacağı mallar nedeniyle düzenlenecek kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı12 Ocak 201897895701-155[2017/198]-40036
Adi ortaklık adına fatura edilen ancak ortaklarca finanse edilen franchise bedelinin ortaklara yansıtılması12 Ocak 201868509125-125.08-2
Yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen yatırımların finansmanı amacıyla sermayeye nakden yatırılan tutarın nakdi sermaye indiriminden yararlanılıp yararlanılmayacağı hk.12 Ocak 201850426076-125[10-2017/20-318]-2836
Gelir ve Damga Vergisi tevkifatı yapılarak oluşturulan fatura hk.12 Ocak 201811395140-105[VUK-1-20625]-42619
İstanbulkart dolum bedellerinin serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ve belge düzeni hk.12 Ocak 201811395140-105[VUK-1-19994]-43552
Şirketin yapmış olduğu taşeronluk hizmeti karşılığında teslim alınacak dairelerin inşaat bitiminde müteahhit firma tarafından satışının yapılması halinde vergilendirme.15 Ocak 201862030549-120[42-2013/780]-45228
Kampanya şeklinde düzenlenen ve müşteriye verilen hediye çekleri için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.15 Ocak 201862030549-125[6-2014/303]-45239
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin vereceği beyannamelerin damga vergisine tabi olup olmadığı15 Ocak 201897895701-155[2015/339]-47283
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında gerçekleştirilen petrol arama faaliyetlerinin damga vergisinden istisna olup olmadığı15 Ocak 201890792880-155.01.01.01[2015/3997]-20059
Organize sanayi bölgesinde bulunan taşınmazın şirket adına tescili ve üzerine inşa edilen binanın cins değişikliği işleminde yatırım teşvik belgesi kapsamında harç aranılıp aranılmayacağı hk.16 Ocak 201866813766-140.10.01[123-2016-56]-21270
Kesin teminat verilmesi ile zorunlu mali mesuliyet sigortası ve kasko sigortası yaptırılmasına ilişkin hükümler içeren araç kiralama sözleşmesinin damga vergisi oranı hk.16 Ocak 201866813766-155[1-2017/5]-21065
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine İstinaden Tapu Harcı16 Ocak 201890792880-140.04.01[2017/863]-
Üç adet araç ile oto kiralama faaliyeti nedeniyle, basit usulde vergilendirilip vergilendirilemeyeceği hakkında.16 Ocak 201885550353-120[2017/10]-1
İade faturası yerine alınacak tevsik edici yazının KDV ve ÖİV karşısındaki durumu16 Ocak 201884974990-130[29-2014-44]-23993
Takas sözleşmesinin döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı17 Ocak 201864597866-155[EK 2-2016]-1304
Belge düzeni17 Ocak 201811395140-105[VUK1-23404]-56800
Yarım kalan inşaatı tamamlamak üzere anlaşılan, ancak önceki müteahhidin yaptığı kısımlara ait giderlerin bilinmemesi nedeniyle inşaatın maliyetine nasıl eklenebileceği hk.18 Ocak 201895462982-105[VUK.ÖZLG-16-34]-11337
12/10/2016 tarihinde vefat eden şahıs adına kayıtlı ticari aracın varisleri tarafından istisna kapsamında yenilenmek istenmesi.18 Ocak 201839044742-135-60310
Konsorsiyum olarak yapılan yıllara sari inşaat işinin vergilendirilmesi hk.19 Ocak 201838418978-125[15-16/2]-30329
Yatırım Teşvik Belgesi22 Ocak 201835831311-HARÇ-3
Cari hesaba istinaden yapılan tahsilatlarda yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı hk.23 Ocak 201811395140-105[VUK-1-20450]-74016
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi sonrası müteahhitlerin adi ortaklık kurması ve inşaat işinin vergilendirilmesi hk.23 Ocak 201811395140-105[VUK-1-20258]-74452
Sermaye şirketinin şahıs işletmesine dönüştürülmesi23 Ocak 201811395140-105[179-2013/VUK2-7162]-74132
Hisseli gayrimenkul için ödenen kira bedeli dolayısıyla verilen muhtasar beyannamede her bir hissedara ilişkin bilginin yer alıp almayacağı.25 Ocak 201862030549-120[98-2017/573]-85872
687 nolu KHK ile 4447 sayılı Kanun'a eklenen geçici 18.maddesine göre asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin hesaplanmasında uygulanacak vergi oranı.26 Ocak 201862030549-120[94-2016/265]-93269
Ticari kazanç mükellefinin yurt dışındaki kira ve dil eğitimi için yaptığı ödemelerin gider yazılıp yazılmayacağı.26 Ocak 201862030549-120[40-2017/395]-93261
Alman Birleşik Borsa Endeksi dayanak varlıklı aracı kuruluş varantlarının vergilendirilmesi.26 Ocak 201862030549-120[Geç.67-2016/493]-93245
Kat karşılığı inşaat işine ilişkin maliyetler.26 Ocak 201862030549-125[6-2015/296]-92920
Yapılan ödeme karşılığı alınamayan fatura nedeniyle avanslar hesabında bekleyen tutarın giderleştirilmesi.26 Ocak 201862030549-125[8-2015/265]-88713
Teknoloji geliştirme bölgesinde AR-GE faaliyetinden elde edilen kazancın vergilendirilmesi29 Ocak 201862030549-125[10-2015/51]-93748
Kaza neticesinde açılan dava sonuçlanmadan kazazede ile anlaşılarak ödenen tazminat tutarının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı.29 Ocak 201862030549-125[6-2016/28]-93754
Adi ortaklıkta hisse devri.29 Ocak 201862030549-125[6-2015/193]-93761
Yıllara sari inşaat işinde kullanılmak üzere finansal kiralama yoluyla edinilen malzeme karşılığında yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.29 Ocak 201862030549-120[42-2015/880]-93935
Nakit sermaye artışında faiz indirimi30 Ocak 201862030549-125[10-2016/486]-98638
2893 sayılı Kanuna tabi eski eser çalışmalarından elde edilen serbest meslek kazancında tevkifat30 Ocak 201862030549-120[65-2016/1040]-98641
“Rehin Açığı Belgesi” veya “Semeresizlik Belgesine” bağlanan alacakların belgenin alındığı dönemde kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği hk.01 Şubat 201827575268-105[322-2015-65]-51644
Günlük Olarak Kiraya Verilen Meskenlerin İşyerlerine Ait Vergi Oranından Vergilendirilip Vergilendirilemeyeceği Hk.05 Şubat 201866813766-175.01[33-2017/11]-56068
GMSİ İstisnası Hk.05 Şubat 201864958909-120.05-4714
6306 Sayılı Kanun Uygulamaları05 Şubat 201885632212-010.01-2
Kısmi bölünmeden dolayı ipotek alacaklısının düzeltilmesi işleminde harç muafiyeti.05 Şubat 201896620903-140-13347
Veraset yoluyla intikal eden araçlarda ÖTV istisnası05 Şubat 201864958909-200.03.02-4605
ÖTV Kanununun 8/2.maddesi hk.05 Şubat 201835672403-135-6016
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında damga vergisi uygulaması06 Şubat 201850426076-155[9-2017/20-513]-9045
Darülaceze Başkanlığının yaptığı hakediş ödemelerinde damga vergisi06 Şubat 201897895701-155[2014/230]-123555
15 Temmuz gazi yakını silah ruhsat harcı muafiyeti hakkında07 Şubat 201848816587-140[2017]-5034
Ar-Ge Merkezi Belgesi Olan İşletmenin Personel Sayısını Belirleyebilme Dönemi07 Şubat 201846480499-125.10.01[882/2017]-14324
Köy sınırları içerisinde iş yeri açmak suretiyle yapılan traktör motoru tamiri faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında olması hk.07 Şubat 201847423198-120.01.03[9-2017-10]-5015
e- Faturaya Geçişte Brüt Satış Hasılatının hesabında; Alıştan İadelerin, Alış İskontolarının, Fiyat Farklarının ve Taşıt Satışlarının Dikkate Alınıp Alınamayacağı Hk.07 Şubat 201867854564-105[1741][5475]-62048
Damga Vergisi08 Şubat 201835831311-010-5042
Mahsuben tahsil edilmek üzere çiftçiye verilen tohum ve gübre bedellerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.09 Şubat 201841931384-120[94-2017-37]-5400
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan işlerde damga vergisi uygulaması12 Şubat 201890792880-155[2672]-63535
Noter nezdinde yapılan bayilik sözleşmesinin belirli bir tutarı ihtiva edip etmeyeceği.12 Şubat 201839044742-135-144056
Sivil şehit yakınlarının taşıt alımlarına ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.12 Şubat 201839044742-135-144066
Elektronik para transferi hizmetinin vergilendirilmesi ve belgelendirilmesi12 Şubat 201839044742-180-143728
Kişisel lazer epilasyon cihazının amortisman oranı.12 Şubat 201864597866-105[315]-3724
Nevi değişikliği dolayısıyla anonim şirkete dönüşen şirkette nevi değişikliği nedeniyle ortaklara verilen hisse senetlerinin ilk iktisap tarihi.14 Şubat 201862030549-120[Mük.80-2017/386]-154561
Hakediş ödemelerinin bankalarda değerlendirilmesi sonucu elde edilen faiz ve repo gelirleri ile döviz cinsinden yapılan hakediş ödemelerinin vergi kanunları karşısındaki durumu.15 Şubat 201862030549-120[42-2014/228]-158888
Evrensel posta hizmet geliri ve idari ücret ödemelerinin hangi dönem gider kaydedileceği.16 Şubat 201864597866-125.06-4189
İflas idare memuruna yapılan ödemenin vergilendirilmesi19 Şubat 201862030549-120[61-2017/405]-169596
4 yıldır Türkiye'de ikamet eden Suriye vatandaşının internet üzerinden yurt dışından elektronik küçük malzeme alım satımı faaliyetinin vergilendirilmesi hk.19 Şubat 201838418978-120[37-17/11]-73698
5746 sayılı Kanun uygulamasında ihale kararı ve sözleşme damga vergisi19 Şubat 201890792880-155.15.99[2016/4514]-74013
Arsa devri karşılığı inşaat yaptıran konut yapı kooperatifinin vergisel yükümlülükleri hk.20 Şubat 201890792880-140.04.01[2014/236]-76482
Gübre imalatında kullanılmak üzere alınacak doğalgaz ile ilgili olarak imzalanan doğalgaz alım sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.21 Şubat 201866813766-155[1-2016/82]-84112
Aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesinde tapu harcı21 Şubat 201813649056-140[57-2017-ÖZE-13]-13345
Hizmet erbabına ödenen ücretler üzerinden kesilen damga vergisinin hesaplanması hk.21 Şubat 201850426076-155[1-2016/20-456]-15877
Damga Vergisi İstisnası21 Şubat 201816700543-155-11185
ÖTV indirimli ticari taksi plakasının başkasına devrinde ÖTV uygulaması21 Şubat 201876464994-135[ÖTV.2017.330] - 37819
Fatura düzenleme.21 Şubat 201895133703-105-16560
Arsa sahipleri adına düzenlenen faturalardaki tutarların brüt satış hasılatı hesabında dikkate alınıp alınmayacağı22 Şubat 201867854564-1741-85866
Kooperatif üyelerine işyerlerinin tesliminin vergi kanunları karşısındaki durumu22 Şubat 201835831311-010.01-5158
Hisseli gayrimenkul satış sözleşmelerinde damga vergisi oranının “0”(sıfır) olarak uygulanıp uygulanmayacağı22 Şubat 201897895701-155[2017/143]-183831
HARÇ22 Şubat 201835831311-HARÇ-5159
Kefil tarafından da imzalanan mesken kira sözleşmesinde damga vergisi22 Şubat 201866813766-155[1-2017/47]-86608
Banka adına kayıtlı taşınmazın Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği adına devrinde tapu harcı muafiyeti.22 Şubat 201866813766-140.10.01[123-2017-27]-86280
İhracata ilişkin düzenlenen konşimentoların damga vergisine tabi olup olmadığı.23 Şubat 201864597866-155.01.04[(1)S.T]-4855
Tasfiye halinde kooperatifin taşınmaz satışının kdv ve kurumlar vergisi karşısındaki durumu23 Şubat 201830094508-125[5-2016/1.2]-4931
Yatırım teşvik belgesinin revize edilerek genel teşvik kapsamından bölgesel teşvik kapsamına alınan yatırıma indirimli kurumlar vergisi uygulanıp uygulanamayacağı23 Şubat 201864597866-125[32/A]-4841
Tahsilat ve ödemelerin tevsiki hk.23 Şubat 201827575268-105[Mük.257-2017-331]-83240
Yurtdışı Montaj ve İmalat İşlerinde Kurumlar Vergisi İstisnası26 Şubat 201826468226-125.05.04[ÖZG-6-2016]-12225
6745 Sayılı Kanunla ihdas edilen ticari taşıtların yenilenmesinde ÖTV istisnası uygulaması.27 Şubat 201839044742-135-202220
Emlak Vergisi27 Şubat 201860757842-1319-209
Feragatnamelerde damga vergisi ve noter harcı28 Şubat 201897895701-155[2017/42]-206079
Hayvansal ürünlerde stopaj, kdv ve amortisman hk.01 Mart 201862030549-120[94-2016/1009]-208994
İrtifak hakkı dolayısıyla ödenen bedelin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ve irtifak hakkı tesis edilen arsa üzerine yapılan bina ve tesislerde amortisman hk.01 Mart 201811395140-105[269-2014/VUK1-18590]-209572
Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılıp Ayrılamayacağı01 Mart 201872788441-105-13130
Elektronik bilet satışı yapılması durumunda e-arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu bulunup bulunmadığı01 Mart 201811395140-105[VUK1-20237]-210058
Araç kiralama faaliyetinin finansal kiralama olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği02 Mart 201811395140-105[290-2015/VUK1-18995]-213349
Tapu kaydında ofis olarak gözüken ancak konut olarak kullanılan taşınmaza ilişkin kullanılan banka kredisinde KKDF ve BSMV02 Mart 2018B.07.1.GİB.4.06.17.01-130-95387
Bayi olarak ithal edilen kamyonetlerin üst yapı tanımının değiştirilmesi halinde tadilat ek imalat ve masraflar dahil satış bedeli üzerinden ÖTV beyan edilmesi06 Mart 201884974990-135[KDV-İ-2016/1/7]-98729
Holding Bünyesinde Yapılan Kısmi Bölünme Sonrasında İştiraklerin kayıtlarda Hangi Bedelle Takip Edileceği.06 Mart 201864597866-125.19-5759
Kiraya verilen ticari taksinin ÖTV istisnası07 Mart 201857062627-010.01-189
İlişkili kişilerden yapılan mal ve hizmet alımları dolayısıyla oluşan vade farklarının örtülü sermaye kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.08 Mart 201838418978-125[12-16/1]-102776
Vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere alışverişlerinin karşılığı ödenen para iadesinin vergisel durumu.08 Mart 201862030549-120[94-2015/16]-235506
Üst hakkı tesis edilen arsa ve üzerine inşa edilen bina ile yeraltı, yer üstü düzenleri için ayrılacak amortisman hk.12 Mart 201811395140-105[269/2014/VUK-1/18818]-247269
Bağış ve yardım olarak dağıtılacak tutarlar üzerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.12 Mart 201862030549-125[10-2017/409]-248254
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanlığı tarafından yapılan ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı12 Mart 201890792880-155.01.05.01[4864]-107327
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında harç ve damga vergisi istisnası hk.12 Mart 201890792880-155.15.99[2016/4667]-107380
6446 sayılı kanun kapsamında damga vergisi istisnası12 Mart 201890792880-155.15[2016/4369]-107362
6446 sayılı Kanun kapsamında Harç ve Damga Vergisinden İstisna Olup Olmadığı12 Mart 201890792880-155.15[2016/3989]-107393
Eğitim Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası15 Mart 201876071283-120.01.02.03[2016/4]-240
Ticari faaliyette bulunan kişinin kredi ile aldığı konutu home-ofis olarak kullanması sebebiyle ödediği faizlerin ve konut için yapılan giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.16 Mart 201827575268-105[2016-313]-118092
Zemin araştırmasına ilişkin raporlama işinin yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği16 Mart 201862030549-125[15-2017/336]-268403
Kısmi bölünme nedeniyle geçmiş yıl karlarının azaltımında kar dağıtımına bağlı tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve bilançoda kayıtlı taşınmazların kısmi bölünmeye konu edilip edilmeyeceği.16 Mart 201862030549-125[19-2015/298]-268217
Sermayenin, Geçmiş Yıl Kârlarından, Sermaye Olumlu Farklardan, Nakit Olarak Ortaklardan Ödenen Sermayeden Oluşması ve Sermaye Azaltımına Gidilmesi Durumunda Vergilendirme16 Mart 201862030549-120[94-2015/203]-268414
Bankanın aktifinde kayıtlı bulunan bina ve arsanın mülkiyeti Hazineye ait olan başka bir arsa ile trampa edilmesi işleminin vergisel durumu.16 Mart 201890792880-175.01.02.02[2015/115]- 116967
Yurtdışında yabancı para biriminden yapılan harcamalara ilişkin olarak Merkez Bankasında TL karşılığı bulunmayan para birimlerinin ne şekilde kayıtlara alınacağı hk.16 Mart 201811395140-105[VUK-1-20580]-270671
Halı ve kilim yıkama faaliyetinde sevk irsaliyesi düzenlenmesi hk.16 Mart 201811395140-105[VUK-1-20585]-270695
ÖTV Kanunu geçici 7 nci madde uygulaması22 Mart 201893767041-135[9970659095]-40644
Vakıf Tarafından Kiralan Dairelerin Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Vergisel Durumu28 Mart 201824680638-045[KVK]-71
Vakıf ile İstanbul Kalkınma Ajansı arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı28 Mart 201897895701-155[2017/210]-306127
Ek Kira Sözleşmesinde Damga Vergisi29 Mart 201890792880-155.01.01.02[2015/4067]-137451
Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Ödemesinin Hangi Dönemde Gider Yazılacağı02 Nisan 201819341373-125[ÖZELGE-2018/1]-E.53937
İndirimli Kurumlar Vergisi04 Nisan 201830094508-125[2018/1.2]-E.8068
Noterde tasdiki istenen ek protokolde harç ve damga vergisi04 Nisan 201896620903-140.02-38715
Finansal kiralama sözleşmesinin başka bir finansal kiralama şirketine devrinin VUK ve KDV yönünden değerlendirilmesi04 Nisan 201839044742-130-331710
İnternet üzerinden yapılan yazılım uygulamalarının satışının vergilendirilmesi ve belge düzeni.05 Nisan 201811395140-105[229-2014/VUK1-18164]-337968
Ortakların mülkiyetinde bulunan arsa üzerine yapılacak özel inşaat için kurulan adi ortaklığın vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.06 Nisan 201827575268-105[262-2017-301]-149668
Kira Karşılığı Yapılan Tadilat Bedeli Üzerinden G.V. ve KDV Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı09 Nisan 201847285862-120[72-2014/04-9]-18796
Esnaf Odası Başkanlığının MTV muafiyetinin olup olmadığı.09 Nisan 201896620903-170.03-40973
Şube ve İdari Bina Olarak Faaliyette Kullanılan Taşınmazların Kısmi Bölünmeye Konu Edilip Edilemeyeceği11 Nisan 201864597866-125[19]-8802
Birleşme11 Nisan 201890792880-155.13.04.01[2016/4643]-155939
Kısmi bölünme11 Nisan 201890792880-140.10.01[2016/604]-156405
Tapu Harçları24 Nisan 201819208162-140.04.01-5282
Hükmen kamulaştırma işlemlerinde taşınmaz üzerindeki ipoteğin terkini için tapu harcı ödenip ödenmeyeceği.24 Nisan 201866813766-140.04.01[57-2017-21]-182384
Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) ödenen tutarların KVK ve KDV indirimi24 Nisan 201864597866-125.08-9661
Sosyal Güvenlik Kurumuna Düzenlenecek Olan e-Faturada Süre.25 Nisan 201811395140-105[VUK-1-20847]-406932
Merkezi Türkiye'de olan işletmenin yurtdışındaki şubesinden olan alacakların güvenlik sorunu nedeniyle işin yapılamamasından dolayı alınamaması halinde şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılıp ayrılmayağı25 Nisan 201811395140-105[VUK1-19859]-406842
Posta Hizmetleri Yetki Belgesi kapsamında faaliyet gösteren şirket tarafından etiket şeklinde taşıma irsaliyesi veya sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenemeyeceği.25 Nisan 201811395140-105[VUK-1-20553]-406796
Fason bal üretiminde vergi tevkifatı ve belge düzeni.26 Nisan 201811395140-105[235-2015/VUK1-19239]-413275
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları27 Nisan 201897677631-125[13-2017/1]-3193
Ticari Taşıtların Yenilenmesinde ÖTV27 Nisan 201835831311-010.01[6745]-5573
6736 sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtialar için ayrılan karşılığın ortaklara dağıtılması ve ortak şirketin de kendi gerçek kişi ortaklarına dağıtması durumunda vergisel yükümlülükler02 Mayıs 201862030549-120[94-2018/124]-E.427752
Damga Vergisi Kanunu Uygulamaları03 Mayıs 201825410040-155[2017/16]-775
Temettü gelirlerinde BSMV uygulaması04 Mayıs 201864597866-180[28]-10445
Finansal Faaliyet Harçları09 Mayıs 201890792880-140.08.09[2017/865]-191244
Vakıf üniversitesinin kuruluşu aşamasında vakıf üyelerinin üzerlerine kayıtlı gayrimenkulleri vakfa devir işleminde tapu harcı10 Mayıs 201845404237-140[17-41]-E.102552
Yediemine yapılan ödemelerde tevkifat10 Mayıs 201862030549-120[61-2017/218]-449836
Kaftan, fes ve terlik (kaftan takımı) çalışmaları nedeniyle serbest meslek kazanç istisnasından yararlanıp yararlanılamayacağı10 Mayıs 201817192610-120[GV-18-1]-E.102553
Vergi indirimi.10 Mayıs 201884098128-125[32-2018/4]-E.204105
Kısmi bölünme işleminde vergilendirme11 Mayıs 201850426076-125[19-2018/20-338]-E.40419
Finansal Kiralama Kapsamında Edinilen Konut İçin Kullanılan Kredinin BSMV ve KKDF İstisnası11 Mayıs 201839044742-130[BSMV-Özelge]-453787
Galvanizli rulo sacların haddelenmesinde kullanılan sandviç ve trapez panel üretim hattı amortisman oranı hk.11 Mayıs 201895462982-105[VUK.ÖZLG-2018-29]-E.102893
Şüpheli Alacak Karşılığı15 Mayıs 201853445970-105[VUK-323/2016-463]-64872
Boşanma davasına istinaden yapılan tescilde evlilik sözleşme olması halinde uygulanacak harç oranı hk.15 Mayıs 201866813766-140.04.01[57-2018-5]-E.208634
Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak vergi indirimi hk.16 Mayıs 201884098128-120[Mük.Mad.121-2018/1]-E.210381
İklimlendirme Cihazlarının İmalatında Kullanılan Makinelerin Amortisman Oranları16 Mayıs 201853445970-105[2018/27-09-502]-E.65324
Fazla Beyan edilen Emlak Vergisi Değerinin Düzeltilmesi Hk.22 Mayıs 201816700543-175[17-515-286]-E.31619
Bilanço usulüne göre defter tutan derneğin aktifinde yer alan taşınır ve taşınmaz mallar için amortisman ayırması hk.23 Mayıs 201827575268-105[172-2018-147]-E.204805
Sözleşme Damga Vergisi24 Mayıs 201893767041-155[6-GVK/70-94 2015/3]-66129
Bina Vergisi Muafiyeti25 Mayıs 201885373914-175.01[66.01.9]-68008
Özel okulda çalışan öğretmen ve personele yapılan öğretim yılına hazırlık ödeneği ile aile yardımı ve ölüm yardımı ödemelerinde damga vergisi matrahı28 Mayıs 201864597866-155[(1)S.T- IV/1-2016)]-12053
Özel bütçeli kamu kuruluşlarının vergisel durumu28 Mayıs 201897895701-155[1-2014/230]-504147
Marka Lisans Sözleşmesine uygulanması gereken damga vergisi28 Mayıs 201864597866-155[(1)S.T.I/A-1-2016]-12075
İstisna kapsamında iktisap edilen 2016 model aracın engelliden engelliye tesliminde 200.000 TL’lik limitin dikkate alınıp alınmayacağı.28 Mayıs 201839044742-135-E.500841
6306 sayılı Kanun kapsamında kooperatife ait taşınmazın üyelere devrinde tapu harcı istisnası29 Mayıs 201897895701-140.04.01[2016.190]-505345
Belediyeden satın alınan taşınmaza ilişkin ödemelerin banka dekontu ile belgelendirilmesi hk.29 Mayıs 201827575268-105[229-2017-334]-209179
Plakası Taşınan Araç İle İlgili ÖTV İstisnası31 Mayıs 201813334133-135-5898
IPA Çerçeve Anlaşması kapsamında alınan hibelerin vergilendirilmesi ve Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde hangi hesapta izleneceği hk.01 Haziran 201827575268-105[2016-556]-213577
Brode Makinelerinin Amortisman Oranı01 Haziran 201895462982-105[VUK.ÖZLG-2018-41]-E.114769
E-arşiv uygulaması.01 Haziran 201864597866-105[MÜK.242-2016]-12457
Kimyasal havuzların amortisman oranı hk.05 Haziran 201811395140-105[VUK-1-20880]-529977
Motorlu araçlar imalatında kullanılan özel aletlerin amortisman oranı08 Haziran 201895462982-105[VUK.ÖZLG-2018-47]-E.120364
7/9/2016 dan sonra 2. el taşıtın ticari plakaya tescilinin yapılması durumunda geçici 7 uygulaması08 Haziran 201816700543-135[17-515-260]-E.36410
Tapu Harcı08 Haziran 201825953680-045.02[2017-27]-9799
Tapu kayıtlarının verilmesi işleminde harç alınıp alınmayacağı.08 Haziran 201896620903-140-E.58648
3294 sayılı Kanun kapsamında kurulan vakfın yargı harcından muaf olup olmadığı08 Haziran 201845404237-140.01[17-28] - 120567
Hakediş Ödemeleri, avanslar, sözleşme ve karar damga vergisi muafiyeti Hk08 Haziran 201885632212-155-E.1171
Yenilenen kira sözleşmesinde damga vergisi08 Haziran 201845404237-155.01.01.02[16-55]-120570
Sigorta poliçelerinde Damga Vergisi08 Haziran 201896620903-155-58651
OSB lerde bulunan binanın arsasıyla birlikte emlak vergisinden muaf olup olmadığı.08 Haziran 201893767041-175.01.01.02[2017]-72839
Çilingirlik faaliyetinin karavan kullanılarak yapılması durumunda esnaf muaflığından yararlanamayacağı hk.11 Haziran 201841931384-120[9-2017-49]-25119
Damga Vergisi hk. [2016-23]11 Haziran 201866813766-155[2016-23]-239657
İcradan Kendi Gayrimenkulünün Satın Alınması Halinde Tapu Harcı Alınıp Alınmayacağı11 Haziran 201818008620-100[2016-705-137]-73206
Şirket Ortağının Eşine Gayrimenkul Satışında Kurumlar Vergisi ve KDV11 Haziran 201826468226-125.05.04[ÖZG-5-2016]-36342
Vergi indirimi11 Haziran 201862030549-120[mük121-2018/237]-E.548774
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından düzenlenen Su Fatura Bildiriminin fatura yerine geçip geçmeyeceği.11 Haziran 201895133703-105-E.46592
Yeniden işe başlanılması halinde hangi usule göre defter tutulacağı.11 Haziran 201895133703-105-E.46502
Serbest Meslek Erbabının e-fatura ve e-deftere geçme zorunlulugu bulunması halinde belge düzeni.12 Haziran 201811395140-105[VUK-1-20506]-549254
Araçlarda Amortisman Oranlarının Uygulanması12 Haziran 201872788441-105-E.36796
İştiraki Olan Anonim Şirketten Elde Edilen Kâr Payının Vergilendirilmesi12 Haziran 201862030549-125[10-2017/415]-549173
Varlık kiralama şirketi tarafından yapılacak satış işleminde tapu harcı istisnası12 Haziran 201897895701-140.10.01[2017/13]-549277
Sanayi Bölgesinde Arsa İfraz İşleminin Tapu Harcı Muafiyeti12 Haziran 201854451858-045-5749
657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre yapılacak sözleşmeler ile yabancı uyruklu öğretim elemanı ile yapılacak sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı.12 Haziran 201813649056-155[01-2016/ÖZE-05]-41229
Bedeli belli olmayan sözleşme12 Haziran 201890792880-155[958]-227197
Sözleşme damga vergisi12 Haziran 201816700543-155[16-515-147]-36802
Damga vergisi ve harç istisnası12 Haziran 201816700543-155[16-515-244]-36803
Sürücü hizmet alım işinin damga vergisinden istisna olup olmadığı12 Haziran 201825410040-155.01-E.1032
İhtarnamenin Damga Vergisinden istisna olup olmadığı hk.12 Haziran 201871387770-155[1-2017/303]-26652
Kendi ürettiği zeytinyağının satışı halinde vergilendirme12 Haziran 201838418978-120[52-17/4]-228083
Damga Vergisi İstisnası.13 Haziran 201864597866-155.01.05.04-13410
Yurtdışındaki bir bankadan yurtdışında yerleşik kişilere kullandırılan kredilerine katılımlarında damga vergisi13 Haziran 201864597866-155-13411
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince yapılan hakediş ödemelerinde damga vergisi tevkifatı13 Haziran 201890792880-155.01.05[2016/4150]-229112
TEDAŞ'ın doğrudan temin usulüne göre yaptığı alımlarına ait hakediş ödemelerinin damga vergisinden muaf olup olmadığı13 Haziran 201890792880-155[4982]-229236
Taşeronluk Sözleşmesi Damga vergisi13 Haziran 201890792880-155[5216]-229258
6331 sayılı Kanun kapsamında resmi kurum ve kuruluşlar ile KİT’ler tarafından yapılan istihkak ödemelerinde damga vergisi kesintisi13 Haziran 201885550353-155.01[2017/2]-E.11557
Mutabakat Protokolünün damga vergisinden istisna olup olmadığı13 Haziran 201890792880-155.01.01.01[2016/4689]-229738
Yurtdışında şube açılışı hk.13 Haziran 201827575268-105[159-2016-401]-230398
Ortaokul inşaatı yapımına İlişkin olarak Defterdarlık ile imzalanan sözleşmenin damga vergisi hk.18 Haziran 201866813766-155[222-2018/4]-E.246251
(N2) sınıfı panelvan tipi taşıtların satışı yapıldıktan sonra tadilat ve ek imalat yaptırılarak (M2) sınıfında yolcu taşınabilir minibüse dönüştürülmesinde geçici 7nci md.uygulaması18 Haziran 201884974990-135[KDV4-İ-Geçici 7-2016/1]-231229
ÖTV ödemeden devir yolu ile alınan ürünlerin satışı.18 Haziran 201839044742-135-560781
Rüzgar enerjisi santrallerinde yer alan rüzgar tribünlerinde üretilen elektriğin ulusal elektrik şebekesine aktarılmasında kullanılan bağlantı kablolarının amortismanı hk.19 Haziran 201827575268-105[313-2017-12]-232669
Network marketing (ağ pazarlama) türünde faaliyet gösteren şirketin üyelerinin mal alımlarında uygulanan iskontodan stopaj yapılıp yapılmayacağı hk.21 Haziran 201851421814-120[94-2018-55]-E.48752
%98 engellilik oranı bulunan mavi kart sahibi yabancı ülke vatandaşının araç alımında ÖTV istisnası22 Haziran 201821152195-135[7-2018/262]-E.251940
Murise ait vadeli mevduat hesabının ölüm tarihindeki anapara ve hesaplanan faiz tutarının beyan edilmesi.25 Haziran 201897895701-160[2018/5.1-18]-E.582185
Silah Ruhsat Harçları25 Haziran 201835831311-HARÇ-7790
Alüminyum Folyo ve Levha Üretiminde Kullanılan Hadde Yağı Alımında Yüklenilen ÖTV'nin İadesi02 Temmuz 201864597866-135[8]-14398
8703.33.19.90.19 GTİP numaralı taşıtın 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı liste kapsamında ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk.09 Temmuz 201884974990-135[KDV4-I-1-2017/3]-261200
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında damga vergisi istisnası10 Temmuz 201897895701-155[2018/156]-E.630780
Elektronik ticaret gümrük beyannamelerinin döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği10 Temmuz 201897895701-155[2017/593]-E.630786
Kurumsal firmalar tarafından nihai tüketicilere verilen hediye çeklerine istinaden yapılan teslim ve hizmetlerin belgelendirilmesi.11 Temmuz 201864597866-105-15439
Serbest bölgede üst hakkı tesis edilen bina için ayrılacak amortisman13 Temmuz 201867854564-1741-281546
Eğitim istisnası16 Temmuz 201851421814-120[20-2017/114]-53724
Meyve Suyu Konsantresinin Toptan Satışının ÖTV'ye Tabi Olup Olmadığı.17 Temmuz 201864597866-135-E.15804
ÖTV Kanununun 7/6. Maddesinin (I) Sayılı Liste Bakımından Uygulanması Hk.18 Temmuz 201839044742-135-657223
Gayrimaddi Hak Bedeli Ödemelerinde Aleyhe ve Lehe Oluşan Kur Farklarının Vergi Kesintisine Tabi Olup Olmadığı.18 Temmuz 201864597866-125.30-15854
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre feshedilen sözleşmede gelir kaydedilen teminatın gider kaydı19 Temmuz 201862030549-125[11-2017/6]-665432
Vazife malulü aylığı bağlanan gazinin silah ruhsat harcından muaf olup olmadığı24 Temmuz 201837538499-140.08.05[108-2018-1]-E.24157
… İdaresi Genel Müdürlüğü'ne verilen hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı.24 Temmuz 201840247694-130[9-2018-2]-E.24116
KDV İstisnası.24 Temmuz 201875766797-130[2018/1716]-E.64067
Gönye tesliminde KDV oranı25 Temmuz 201839044742-130[Özelge]-682152
HARÇLAR KANUNU25 Temmuz 201866491453-014-3915
Kinoa tesliminde KDV oranı27 Temmuz 201866491453-010[ÖZELGE]-E.4470
Çadır kampı faaliyetinde KDV oranı30 Temmuz 201893996897-130-E.73903
1207.99.96.00.19 GTİP numaralı kabuksuz kabak çekirdeği ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı30 Temmuz 201839044742-130[Özelge]-E.706652
9018.49.10.00.00 GTİP numarasında yer alan eşyaların ithal ve tesliminde KDV oranı30 Temmuz 201839044742-130[Özelge]-702456
Doğrudan temin usulü ile devir sözleşmelerinde damga vergisi30 Temmuz 201816700543-155[17-515-39]-45045
Harçlar Kanunu Uygulamaları06 Ağustos 201867630374-140[2016/39]-9361
Sermayesi Belediyelere Ait Olan Şirketler Adına Kayıtlı Taşıtlar06 Ağustos 201897677631-170[MTV/2018]-9882
Sermayesi Belediyelere Ait Olan Şirketler Adına Kayıtlı Taşıtlar06 Ağustos 201897677631-170[MTV/2018]-9882
Laminasyon işleminde tevkifat ve KDV oranı07 Ağustos 201845404237-130[I-16-125]-169428
Harçlar Kanunu Uygulamaları07 Ağustos 201876464994-140[DH.2017.133] - 139059
Destek ödemelerinin turizm faaliyetlerine ilişkin olarak VRHİB kapsamında damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hk.07 Ağustos 201876464994-155[DH.2017.211] - 139055
Sağlık hizmetlerine ilişkin olarak Vergi Resim Ve Harç İstisnası Belgesi bulunan şirketin otellerle yaptığı kiralama sözleşmelerinin damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hk.07 Ağustos 201876464994-155[DH.2017.212] – 139063
Bedelsiz ihracata ilişkin düzenlenecek gümrük beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı08 Ağustos 201864597866-155.13-17312
Kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak sermaye, taşınmaz ve araçların devredilmesinde halinde vergilendirme hk.09 Ağustos 201890792880-155.13.04.01[5011]-328168
Maden Devlet hakkı ödemelerinde KDV uygulaması10 Ağustos 201850426076-130[1-2016/20-1329]-58232
Yurtdışında İkamet Eden Türk Vatandaşının Yurt İçinde Konut Alımında KDV İstisnası.13 Ağustos 201884974990-130[KDV-1/İ/13-2018/04]-E.333250
El arabasının KDV oranı hk.13 Ağustos 201884974990-130[KDV-1/28/İ/2018/23]-E.332220
Damga vergisi kanunu uygulamaları14 Ağustos 201890792880-155[1612]-334227
Mirasçının işe devam etmesi halinde e-Fatura ve e-Defter kullanımı17 Ağustos 201853445970-105[12-2016/5]-109423
KDV Kanununun 17/4-y Maddesi Kapsamındaki İstisnadan Vazgeçilmesi Halinde KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı27 Ağustos 201839044742-130[Özelge]-772899
Bakım onarım amacıyla serbest bölgeye gönderilen yatın işçilik faturasına uygulanacak KDV oranı.03 Eylül 201839044742-130[Özelge]-786492
Aynı akaryakıt istasyonunda faaliyette bulunan market işletmecisinin tahsilata aracılık sözleşmesine istinaden tek POS cihazı ile tahsilat yapıp yapamayacağı hk.03 Eylül 201811395140-105[VUK-1-20477]-787997
E-faturanın oluşturulup onaylanmadan iptal edilmesi ve faturada iptal ibaresinin yer almaması.03 Eylül 201811395140-105[VUK1-20473]-786454
Net maliyet esasına göre düzenlenen faturalarda ÖİV hesaplanıp hesaplanmayacağı ve sözleşme götürü bedelini aşan tutarların KV göre gider yazılıp yazılamayacağı07 Eylül 201864597866-185[39-2016]-19097
Ticari Aracın Satılarak Yenisinin Alınması Durumunda ÖTV Uygulaması07 Eylül 201876464994-135[ÖTV.2017.305] - 153438
Askıya Alınan Plaka ile ÖTV İstisnasından yaralanıp yararlanılamayacağı hk.07 Eylül 201826468226-135[ÖZG-42-2017]-53608
Hisse devir sözleşmesinde noter harcı ve damga vergisi muafiyeti hk.07 Eylül 201876464994-155[DH.2017.267] - 153417
Cins değişikliği harcı07 Eylül 201841931384-140[57-2018-6]-E.38510
Yurtdışından finanse edilen kredilerin damga vergisi10 Eylül 201890792880-155.01.01.01[3784]-358796
Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda damga vergisi uygulaması10 Eylül 201890792880-155.01.03.01[1612]-358284
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün MTV Muafiyeti10 Eylül 201854451858-045-6149
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün MTV Muafiyeti10 Eylül 201854451858-045-6149
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün MTV Muafiyeti10 Eylül 201854451858-045-6149
Yabancı uyruklu kişi ve veya kişilere konut veya iş yeri satışı10 Eylül 201897726449-130[5290082219]-E.103600
KKTC'de Yaşayan Türk Vatandaşlarına Yapılan Konut ve İş Yeri Teslimlerinde İstisna10 Eylül 201839044742-130[Özelge]-807159
İktisap edilen motorsuz tekneye dıştan takma motor monte edilmesi/ettirilmesi sonucunda özel tüketim vergisi doğup doğmayacağı kh.11 Eylül 201839044742-135-810725
Makine ve teçhizat alımında kullanılan kredilerde BSMV istisnası12 Eylül 201851421814-180-E.66772
Franchising sözleşmesinin döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında damga vergisinden istisna olup olmayacağı12 Eylül 201897895701-155[1-2016/315]-818356
Taahhüt senedi ve kesin izin taahhüt senedinin döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında olup olmadığı12 Eylül 201897895701-155[1-2016/436]-818336
Yatırım Teşvik Danışmanlığı Hizmet Sözleşmesinin 5746 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı12 Eylül 201897895701-155[2017/298]-818317
Sözleşmede Damga Vergisi İstisnası Hakkında12 Eylül 201864958909-155-E.29486
İlgili üniversite saymanlığı yerine Maliye Bakanlığından iskonto oranı uygulanmak suretiyle tahsil edilen alacakların iskonto oranına isabet eden tutarının değersiz alacak sayılıp sayılmayacağı.12 Eylül 201864597866-105[324]-E.19391
Defter Beyan Sistemi Uygulamasında birden fazla belgenin aynı yevmiye maddesine kaydedilip edilemeyeceği hk.13 Eylül 201811395140-105[VUK1-21219]-E.823487
Ek Tasfiye halinde KV, KDV ve VUK yönünden değerlendirme13 Eylül 201819208162-125-6341
Evde kâğıt telkâriden yapılan ev dekorasyon ürünlerinin internette sergilenmesinde vergilendirme durumu hk.14 Eylül 201846480499-120.01.03[2018/1649]-E.76144
Kooperatife ait taşınmazların devrinde harç istisnası14 Eylül 201841931384-140[123-2018-10]-E.39471
Kafe müşterilerine verilen nargile hizmetinin faturalandırılması14 Eylül 201839044742-130[Özelge]-E.827571
Üst hakkına sahip olunan gayrimenkul üzerinde olup ayrıca tapuya tescil edilmemiş ancak şirket aktifine kayıtlı gayrimenkullerin yeniden değerlemeye tabi tutulması hk.14 Eylül 201811395140-105[VUK-1-21311]-E.827171
Et ve Balık Kurumu bayiliği sona eren mükellefin kendi mükellefiyetinin devam etmesi durumunda önceden bastırılmış amblem bulunan faturanın kullanılması14 Eylül 201827192137-105[230/2018-403]-E.65061
Yurtdışı fuarlara gönderilecek ürünlerin nakliyesine yönelik sözleşmelerin damga vergisi hk.18 Eylül 201866813766-155[1-2016/76]-359968
İnşaat Eser Sözleşmelerinde Damga Vergisi18 Eylül 201816700543-155[17-515-114]-53307
MASKİ atık su arıtma tesislerine ait elektrik bedelinin geri ödenmesinde damga vergisi18 Eylül 201885373914-155[62.01.155]-117686
Diyetisyen ve beslenme uzmanlığı faaliyetlerinde KDV oranı18 Eylül 201876464994-130[KDV.2017.217] - 161346
3005.90.99.90.00 GTİP numarasında kayıtlı "terapi ve tedavi cihazlarına ait pansumanlar" adlı ürünlerin ithali ve yurt içi tesliminde uygulanması gereken KDV oranı19 Eylül 201839044742-130[Özelge]-E.837382
Mısır nişastası ve laktoz adlı ürünlerin tesliminde uygulanması gereken KDV oranı19 Eylül 201839044742-130-E.837381
Çanta parçalarının ayrı ayrı satılmasında uygulanacak KDV oranı19 Eylül 201821152195-130[2017/710]-361239
Penetrasyon asfalt tesliminde KDV oranı19 Eylül 201836062021-130[28-2018/ÖZE-28]-E.62059
Kumaştan (pamuklu, polyester ve karışımlı) ve deriden mamul koltuk kılıfı ile ahşap ve metal koltuk iskeletlerin birbirinden bağımsız olarak veya birlikte tesliminde KDV oranı19 Eylül 201839044742-130[Özelge]-E.837436
Ramazan paketine uygulanacak KDV oranı19 Eylül 201839044742-130-E.837431
Ödemelerden Yapılan Vergi Kesintisinin Beyan Dönemi19 Eylül 201893767041-120.01.02.11[3890052684]-E.107660
İstisnadan yararlanılarak iktisap edilen ve mirasçılar adına tescil edilen aracın mirasçılardan birine devredilmesi halinde ÖTV uygulaması19 Eylül 201876464994-135[ÖTV.2017.191] - 162071
İstisnadan yararlanılarak iktisap edilen ve veraset yoluyla intikal eden müşterek hisseli aracın icra yoluyla satışında ÖTV uygulaması19 Eylül 201813649056-135[15-2017/ÖZE-04]-62026
Birden fazla garantör bulunan sözleşmenin damga vergisinin garantör sayısına göre alınıp alınmayacağı.19 Eylül 201873903997-155[6-2017/17]-46164
Hakediş ödemelerinde damga vergisi19 Eylül 201890792880-155.01.05.01[4781]-371171
Genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulanan mükelleflerin adi ortaklık kurması durumunda istisna uygulaması hk.19 Eylül 201850426076-120[Mük.20-2018/20-678]-E.65947
Gece çalışma tazminatlarının 5746 sayılı Kanun desteklerinden yararlanıp yararlanayacağı19 Eylül 201817192610-125[ÖZG-17-35]-E.189583
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Göre Harçlar Kanunu Uygulamaları19 Eylül 201846480499-140.04.01[2017/708]-77727
Defter- Beyan Sistemi19 Eylül 201895133703-105-E.68647
Gelir makbuzunun fatura yerine kullanılıp kullanılamayacağı hk.20 Eylül 201863611781-130[1-2018/2]-E.17115
Belediyeye bağlı resmi daire sayılmayan kuruluşun mal ve hizmet alım sözleşmelerinde damga vergisi hk.20 Eylül 201893767041-155[8-2016/6]-107747
Ticari taksinin %50 hissesine sahip ortağın ticaret sicil kaydının 7/9/2016 tarihinden sonra yapılmış olması halinde istisna uygulaması20 Eylül 201839044742-135-839694
Danışmanlık Hizmeti21 Eylül 201885550353-130[2018/4]-E.24469
6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespit edilen gayrimenkule ilişkin olarak düzenlenen taahhütnamenin noter harcı ve damga vergisine tabi olup olmadığı21 Eylül 201897895701-140.02-845539
6306 sayılı Kanun kapsamında düzenlenecek tadil sözleşmesinin harç ve damga vergisi istisnası21 Eylül 201897895701-140.02[2016/129]-845534
Gayrimenkul yatırım ortaklığının gayrimenkul portföyünde yer alan taşınmaza ait sözleşmede damga vergisi21 Eylül 201897895701-155[2017/107]-845177
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında damga vergisi istisnası21 Eylül 201897895701-155[2018/84]-E.844536
Ahşap ve metal levha üzerine isim yazma faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı hk.21 Eylül 201862030549-120[9-2017/1069]-844758
Yabancı hakem kararlarının Türkçe tercümelerinin resmi dairelere ibrazı sırasında damga vergisi ve açılacak tenfiz davası sırasında harç aranılıp aranılmayacağı21 Eylül 201897895701-155[2017/233]-844975
Organize sanayi bölgesinde bulunan gayrimenkule ilişkin işlemlerde tapu harcı istisnası21 Eylül 201897895701-140.04.01[2014/242]-845525
İşletme Hakkı İtfası21 Eylül 201870280967-105[7670612354]-E.108337
Sözleşme hükümleri uyarınca yabancı para cinsinden ödenen yolcu garanti bedellerinin KDV mevzuatı karşısındaki durumu ile oluşan kur farklarına ilişkin belge düzeni hk.21 Eylül 201827575268-105[215-2018-288]-E.375281
Derneğe bağışlanan gayrimenkul üzerindeki intifa hakkının sona ermesi24 Eylül 201890792880-140.04[2017/338]-376677
Kabak kemane, cura, bağlama yapımı faaliyenin esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı hk.24 Eylül 201843456486-120.01.03-E.3122
7033 sayılı Kanun kapsamında Emlak Vergisi Muafiyeti.24 Eylül 201885373914-175.01.01.02[66.01.12]-E.120411
Beyan Edilen Yıllık Gelir Vergisinden Yapılacak %5 Vergi İndirimi.24 Eylül 201888409335-105[ÖZELGE]-E.7896
Günlük veya aylık sürelerle konut kiralama faaliyetinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi.24 Eylül 201849327596-120[GVK.ÖZ.2017.68] - 165652
Damga Vergisi24 Eylül 201888409335-010.01[ÖZELGE]-7942
Yapım işine ilişkin alt yüklenici ile ikinci alt yüklenici arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisi24 Eylül 201845404237-155.01.01.01[17-143] – 192164
Belediyeye bağlı şirket tarafından hakediş ödemelerinde damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı24 Eylül 201850426076-155[1-2018-20-561]-E.67063
Yumurta sarısı tozu, yumurta akı tozu ve mix yumurta tozu olarak adlandırılan ürünlerin KDV oranı24 Eylül 201821152195-130[28-2018/1196]-E.368418
Tasfiye halindeki konut yapı kooperatifine yapılan inşaat-taahhüt işlerinde uygulanacak KDV oranı.24 Eylül 201845404237-130[I-18-46]-E.192430
Oyun salonunda yapılan satışlarda KDV oranı24 Eylül 201826696128-130[28-2018/6]-E.46910
TGTC'nin "5105.39.00.00.19 Diğerleri" GTIP numarasında yer alan "deve yünü" ithal ve tesliminde KDV oranı24 Eylül 201839044742-130[Özelge]-E.848837
9019.10.90.00.13 GTİP numaralı ürünün tabi olduğu KDV oranı24 Eylül 201839044742-130[Özelge]-E.848833
Motor, şanzıman, metal aksam ve donanımları hariç olmak üzere sadece ağaç kısmı imaledilen eşyaların tesliminde KDV oranı25 Eylül 201885550353-130[2017/8]-24932
Hollanda mukimi firma ile imzalanan franchising sözleşmesi kapsamında yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.25 Eylül 201862030549-125[30-2016/166]-852406
Gelir vergisi ve Damga Vergisi Kesintisi25 Eylül 201863611781-155[1-2017/1]-17519
Basit usul mükellefinin işinde eşinin çalışması halinde basit usulde mükellef olup olmayacağı hk.25 Eylül 201848816587-120[2017]-6342
Elde edilen kira bedelinin üstünde ödenen ikamet edilen konut kirasının, aidatların ve han görevlisi ücretlerinin GMSİ beyannamesinde gider olarak dikkate alıp alamayacağı26 Eylül 201862030549-120[74-2018/459]-E.860922
Stok Devirlerinin Defter Beyan Sisteminde Nerede Gösterileceği Hk.26 Eylül 201877058783-105[VUK.ÖZ.18.34]-E.167734
Alınan Gayrimenkullerin işletmeye dahil edilip edilmeyeceği.26 Eylül 201895133703-105-70323
Spor kulübü derneğine yapılan aidat bedellerinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.27 Eylül 201862030549-120[89-2017/1044]-862851
Ölüm halinde faaliyete devam eden engelli mirasçıların vergisel yükümlülükleri.27 Eylül 201862030549-120[37-2016/968]-862822
İnternet üzerinden verilen kuaförlük hizmetini, vergi mükellefi olmayan kuaförler aracılığıyla verilmesi durumunda belge düzeni hk.27 Eylül 201862030549-120[94-2017/337]-860989
Kesin İzin Taahhüd Senedinde Damga Vergisi27 Eylül 201866813766-155[1-2016-68]-376051
Sözleşmenin süresinin uzatılmasına yönelik düzenlenen zeyilnamenin 6446 sayılı Kanun kapsamında damga ve harç muafiyeti27 Eylül 201890792880-155.15[2016/4194]-382550
Azami tutardan vergilendirilen sözleşmedeki ilave iş değişikliği nedeniyle düzenlenen kağıdın damga vergisi27 Eylül 201890792880-155.01.01[2455]-382542
Vasiyetnameye yapılan itiraz sonucu mahkeme tarafından verilen karar gereği yapılacak tescil işlemi sırasında uygulanacak tapu harcı oranı27 Eylül 201897895701-140.04.01[2018/5]-E.863394
Noter Harcı Hk.27 Eylül 201816700543-140[18-515-53]-E.55696
Türkiye'den yurt dışı mukimi hastalara verilen sağlık hizmetine ilişkin kazançların kayıtlarda izlenmesi.27 Eylül 201862030549-125[10-ğ-2017/165]-863486
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin Harç Muafiyeti hk.28 Eylül 201851421814-140[57-2017/161]-71027
5233 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen alt yüklenici sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı28 Eylül 201890792880-155.01.01.01[5073]-383670
Maliyet artı kâr sözleşmelerinde damga vergisi28 Eylül 201890792880-155.01.01.01[2016/4364]-383630
Adi ortaklığın sermaye şirketine devri28 Eylül 201890792880-155.13.04[4775]-383496
Bedeli belli olmayan sözleşme28 Eylül 201890792880-155.01.02[2015/765]-383437
İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin ücret olup olmadığı hk.28 Eylül 201864597866-120[23/16]-E.20705
Türkiye'de mukim olmayan yabancı müşterilerden yapılan tahsilatların tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.28 Eylül 201811395140-105[VUK-1-20954]-E.868784
Yemek firmaları tarafından kullanılan kaşık, çatal, kepçe, masa örtüsü vb. iktisadi kıymetlerin amortisman oranı28 Eylül 201811395140-105[VUK1-20909]-865547
KDV indirimi ve işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerinde KDV tevkifatı01 Ekim 201839044742-130-870072
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası01 Ekim 201826468226-120-E.57996
KDV indirimi ve işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerinde KDV tevkifatı01 Ekim 201839044742-130-870072
6602.00.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan "tekli denge bastonu" ticari tanımlı ürünün ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı01 Ekim 201839044742-130[Özelge]-E.870078
4802.55.90.99.19 GTİP numaralı kağıdın KDV oranı01 Ekim 201839044742-130[Özelge]-E.873308
Otomatik hayvan kaşağı makinesinin KDV oranı hk.01 Ekim 201837009108-130[412825] - 93185
Veraset yoluyla intikal eden aracın icra yoluyla satışında ÖTV uygulaması.02 Ekim 201850426076-135[7-2017/20-189]-68855
Ek Kira Sözleşmesi02 Ekim 201835831311-010-17052
Serbest Meslek Kazanç Defteri Kayıt Zamanı02 Ekim 201854451858-045-E.6268
Yarış atı yetiştiriliciğinde vergilendirme03 Ekim 201867854564-105[1741-6106]-E.384572
İcra Müdürlüklerine yapılan kira ödemelerinde tevkifat.03 Ekim 201813649056-120[94-2017/ÖZE-07]-65582
Geçici 7 inci madde kapsamında ÖTV istisnası uygulaması03 Ekim 201884974990-135[KDV4/I/Geç.7-2017/6]-388816
Tahsil edilemeyen yurt dışı alacağına karşılık ayrılıp ayrılamayacağı ile yurt dışındaki mahkemeye ödenen yargı harcının gider olarak indirilip indirilemeyeceği.03 Ekim 201862030549-125[6-2015/356]-881164
İcra Müdürlüklerine yapılan kira ödemelerinde tevkifat.03 Ekim 201813649056-120[94-2017/ÖZE-07]-65582
Yabancı ülke uyruklu murisin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mirasçılarına intikal eden terekenin vergilendirilmesi04 Ekim 201897895701-160[2018/5.1-6]-E.885198
Özel Çocuk Kulübü İşletmeciliğinde Kazanç İstisnası04 Ekim 201846480499-120.01.02.03[2018/1645]-E.83662
Tarımsal ve hayvansal soğuk hava deposu et işleme ve paketleme tesisinin emlak vergisinden muaf olup olmayacağı hk.04 Ekim 201866813766-175.01[4-2017-13]-E.386523
Jeotermal suyun kullanım sözleşmesinde damga vergisi04 Ekim 201897895701-155[2017/55]-886411
Organize Sanayi Bölgesinde Tapu Harcı04 Ekim 201897677631-140.04.01[59/n-2018]-E.15012
Madencilik faaliyetinde bulunan firmanın arama ve geliştirme faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmayan genel yönetim giderlerinin muhasebeleştirilmesi hk.05 Ekim 201827575268-105[Mük.257-2016-164]-392352
Hazine Payı hk.05 Ekim 201860801812-205.07-128052
Suni deri imalatında amortisman oranı.05 Ekim 201811395140-105[VUK-1-20720]-E.890991
Fizyoterapi Hizmetlerinin Vergilendirilmesi05 Ekim 201836486581-120[38404182718]-E.38199
Ambalaj taahhütnamesi damga vergisi06 Ekim 201890792880-155.01.01.01[5681]-E.393511
Damga vergisi hk.06 Ekim 201890792880-155.01.01.01[5499]-E.393491
Pamuk hasat makinesi alan çiftçinin basit usule tabi olup olamayacağı08 Ekim 201835672403-010.01[120-09-2018]-E.85262
Proje ve danışmanlık hizmetinin vergilendirilmesi08 Ekim 201841931384-120[65-2018-14]-E.43508
Gerçek kişi ortağın parasının şirket tarafından borçlanmak suretiyle kullanılmasının şirket yönünden değerlendirilmesi08 Ekim 201816700543-125[17-515-80]-57752
Gerçek kişi ortağın parasının şirket tarafından borçlanmak suretiyle kullanılmasının şirket yönünden değerlendirilmesi08 Ekim 201816700543-125[17-515-80]-57752
Ö.K.C/Perakende Satış Fişlerinin Toplu Kaydı08 Ekim 201867854564-105[1741-6000]-E.390819
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik işini kapatılmak suretiyle mükellefiyet kaydı olmaksızın l.derece yakınlarının muhasebesinin tutulup tutulmayacağı09 Ekim 201825947440-205[2018]-E.12404
2202.99.11.00.00 ve 2202.99.15.00.00 GTİP numaralı malların ithalatının ÖTV'ye tabi olup olmadığı09 Ekim 201839044742-135-E.897447
Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak vergi indirimi hk.09 Ekim 201862030549-120[Mük.121-2018/496]-E.897162
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Noterde Yapılacak Defter Tasdikinde Harçtan Muaf Olup Olmadığı09 Ekim 201896620903-140.02-98201
Mahkeme kararına göre yapılacak tescil işleminde uygulanacak tapu harcı oranı11 Ekim 201897895701-140.04.01[2017/319]-906045
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş'ye ait gayrimekulün satışında harç aranılıp aranılmayacağı11 Ekim 201817192610-140[HARÇ-18-23]-E.207537
Satın alma opsiyonlu kira sözleşmesinde damga vergisi11 Ekim 201897895701-155[1-2016/276]-906903
Kira ve aidat bedellerinin tahsilinde Yeni Nesil ÖKC kullanılıp kullanılamayacağı11 Ekim 201827575268-105[3100-2016-301]-399412
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında akademik personele yapılan ödemelerin vergilendirilmesi.15 Ekim 201862030549-120[61-2016/404]-916425
Engelliden engelliye bedelsiz olarak yapılan araç devrinde ÖTV ve VİV'in durumu16 Ekim 201835831311-135-E.18158
"D" plakalı aracın UKOME kararıyla "T"ye dönüşmesi sonrası yenilenmesi aşamasında ÖTV istisnası17 Ekim 201845404237-135[17-27] - 211797
Özel Amaçla Yapılmış Motorlu Taşıtlar.17 Ekim 201884974990-135[1-2017/6-İ]-406311
Arızi Kazanç17 Ekim 201819341373-120[ÖZELGE-2017/1]-145231
3568 sayılı Kanuna göre süre uzatımı yapılan sözleşmelerde Damga Vergisi17 Ekim 201866813766-155[2-2018/16]-E.408826
KAYİK dahil bağımsız denetim yetki belgesi için harç ödenip ödenmeyeceği17 Ekim 201897895701-140.08.99[2018/254]-E.923109
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı tarafından iktisap edilecek taşınmazların harç muafiyeti hakkında.18 Ekim 201890792880-140.10.01[2018/6]-E.408487
Oltu Taşından Tesbih Yapılması Faaliyetinin Esnaf Muafiyeti Kapsamında Değerlendirilmesi18 Ekim 201867630374-120.01.03[2018/6]-E.14909
Gemi İnşasında müşterilerin ulaşım, konaklama, yemek ve haberleşme gierlerinin safi kurum kazancından düşülmesi18 Ekim 201842152853-125-E.15948
Tam bölünme halinde vergilendirme hk.19 Ekim 201890792880-155.13.04.01[5141]-410358
Hisse devir sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı22 Ekim 201826468226-155[ÖZG-4-2018]-E.64834
6306 sayılı Kanun kapsamında temlik edilen ve müteahhit adına tescil edilen taşınmazın müteahhit tarafından tekrar arsa sahibine yapılan hisse satışında tapu harcı istisnası22 Ekim 201897895701-140.04.01[2018/94]-E.936604
Kırsal kalkınma programı kapsamında alınan hibe kredinin tutulacak defter tayininde dikkate alınıp alınmayacağı.22 Ekim 201811395140-105[177-2018-VUK2-9593]-937483
Finansal kiralama sözleşmesinin devri sonrası ilk leasing sözleşmesinin muhasebeleştirilmesi sırasında oluşan alacak bakiyesinin vazgeçilen alacak olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.22 Ekim 201811395140-105[VUK-1-20383]-936654
Ferdi işletmenin A.Ş.'ne dönüşmesi halinde e-fatura ve e-defter kullanma zorunluluğu22 Ekim 201867854564-1741-415314
Şirketin depo ve şubelere transfer edeceği malları e-irsaliye belgesi ile belgelendirip belgelendirmeyeceği.22 Ekim 201864597866-105[230 ]-E.22294
E-Fatura E-Defter Uygulaması22 Ekim 201826468226-105[ÖZG-2-2016]-64773
Serbest bölgede e-fatura, e-defter kullanımı23 Ekim 201827192137-105[Mük 257-2015/21-337]-73970
Motorlu kara taşıtı imalatı faaliyetinde bulunan firmanın yaptığı kredi sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hususu23 Ekim 201841931384-155[9-2018-14]-E.46798
Sözleşme gereği ödenen şarkıcı ve diğer görevlilerin kıyafet ve kuaförlük harcamalarının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı23 Ekim 201862030549-125[8-2018/114]-E.940835
Şehit yakınlarına tanınan istisna hakkı kapsamında iktisap edilen taşıtın veraset yoluyla intikali23 Ekim 201839044742-135-E.944995
Veraset Yoluyla İntikal Eden Ticari Taşıtın İstisna Uygulaması Kapsamında Yenilenmesi Hk.23 Ekim 201876464994-135[ÖTV-2017-214] - 188543
7061 Sayılı Torba Kanunla III Sayılı Listede yapılan Değişiklik (ÖTV)24 Ekim 201863611781-135[2018/2]-E.21504
UKOME Kararıyla Plaka Grubu (Rumuzu) Değişikliğe Uğramış Ticari Taşıtın Yenilenmesinde ÖTV Uygulaması24 Ekim 201876464994-135[ÖTV.2017.434] - 190677
Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş taşıtların ihracı24 Ekim 201845404237-135[17-8] - 217695
OSB de bulunan fabrika binasının aynı ortaklık yapısına sahip grup/aile şirketine kiraya verilmesi halinde emlak vergisi muafiyeti24 Ekim 201845404237-175.01[17-7] - 217704
Kolektif Şirketlerin sermaye artırımı işlemlerinde damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı25 Ekim 201841931384-155[1-2017-7]-47323
İcra dairesine ibraz edilen kağıtların vergilendirilmesi25 Ekim 201897895701-155[2018/179]-E.950882
Döner sermaye işletmesi ile genel bütçeli idare arasında düzenlenen25 Ekim 201890792880-155.01.01.01[5747]-E.417666
Güneş enerji sistemi (GES) üretim tesisi ile ilgili işlemlerde damga vergisi ve harç istisnası uygulaması25 Ekim 201819341373-155.01.01.01[2017/355120]-151666
Bayi Tarafından Aracın Teslim Tarihinde Distribütör Firmadan Alınan ve Müşteriye Yansıtılan İskontonun ÖTV Matrahından İndirimi25 Ekim 201818008620-135[2017-718-21]-136008
Mahkeme Kararı İle İpotek Terkininde Veraset ve İntikal Vergisinin Ödenip Ödenmeyeceği25 Ekim 201818008620-160[2017-703-01]-E.136187
Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde verilecek beyannameler ve defter tasdiki hk.25 Ekim 201827575268-105[221-2016-410]-416924
Tasfiye halindeki şirkete ait şüpheli ticari alacakların durumu25 Ekim 201827575268-105[322-2017-125]-E.416541
Edinilmiş mallara katılım rejimi gereğince sağ kalan eşe ait malların tespit edilmesi hakkında26 Ekim 201846480499-160.02[2018/1210]-E.93851
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından mirasçılara ödenecek tıbbi cihaz bedelinden VİV Kanunu 17 nci maddesi gereğince tevkifat yapılması26 Ekim 201864958909-160-E.34370
Mahkeme kararı olmadan ödenen alacak ve tazminat tutarlarının gider yazılıp yazılmayacağı26 Ekim 201862030549-125[6-2017/19]-958347
6306 sayılı Kanun kapsamında inşa edilen konutların borca karşılık müteahhit firmaya tesliminde uygulanacak KDV oranı.26 Ekim 201845404237-130[I-17-197] - 219804
Konut kredisinde BSMV ve KKDF uygulaması30 Ekim 201884974990-130[KDV.5/İ.28-2017-3]-420146
Adi ortaklık olarak yüklenilen yıllara sari iş nedeniyle yapılan kesintilerin ortaklar tarafından hangi oranda mahsup edileceği.30 Ekim 201838418978-125[15-18/6]-420356
Varislerden yalnızca birinin oda kaydının ve mükellefiyetinin bulunması halinde geçici 7 kapsamında ÖTV istisnası30 Ekim 201884974990-135[KDV4/I/Geç.7-2017/1]-420185
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve Finansal Kiralama Kanunu kapsamında kiralanan binanın emlak vergisinden muaf olup olmadığı.30 Ekim 201893767041-175.01.01.02[4-2017]-123577
Türkiye'de faaliyette bulunmayan vakıflarda veraset ve intikal vergisi31 Ekim 201897895701-160[2018/5.1-3]-E.967845
Taşınır Rehin Sözleşmesi01 Kasım 201830094508-140[2017/2.14]-20663
E-arşiv fatura düzenleyip yanında YN ÖKC bilgi fişi verme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı.02 Kasım 201811395140-105[VUK-1-20911]-974302
Üniversite tarafından yapılacak cihaz ithalatında damga ve katma değer vergisi02 Kasım 201816700543-130[17-515-251]-63524
Güneş enerjisi santrali sistemi alımına ait sözleşmenin yatırım teşvik belgesi kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.05 Kasım 201866813766-155[6728-2018/11]-E.437479
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi05 Kasım 201865771276-120.01.02.10-E.13441
7144 sayılı Kanuna istinaden yeniden değerleme.05 Kasım 201811395140-105[VUK-1-21481]-E.983775
Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden alınan ürünler için yapılan ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.07 Kasım 201864958909-105-E.35615
Sınıf Değiştirme Defter Hadleri07 Kasım 201899689007-105[VUK: 3-1]-E.41801
Yatırım teşvik belgesi kapsamında kira sözleşmesine damga vergisi07 Kasım 201875497510-155[1-2017-63]-60452
Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin düzenlenmesinden önce alınan kesin teminat mektuplarında BSMV uygulanıp uygulanmayacağı07 Kasım 201864597866-180[28]-23484
Noter Satış Senediyle Satılan Ancak Tescil Kaydı Yapılmayan Taşıtlar08 Kasım 201846464534-045-16838
Noter Satış Senediyle Satılan Ancak Tescil Kaydı Yapılmayan Taşıtlar08 Kasım 201846464534-045-16838
Noter Satış Senediyle Satılan Ancak Tescil Kaydı Yapılmayan Taşıtlar08 Kasım 201846464534-045-16838
Noter Satış Senediyle Satılan Ancak Tescil Kaydı Yapılmayan Taşıtlar08 Kasım 201846464534-045-16838
Belediyeden satın alınan taşınmazın 4706 sayılı Kanun kapsamında emlak vergisinden geçici muaf olup olmadığı08 Kasım 201897895701-175.01[2017/6.1-52]-E.999025
Damga Vergisi Defteri hk.09 Kasım 201890792880-155[4510]-E.435967
Köpük jeneratörünün faydalı ömrü hk.12 Kasım 201827575268-105[315-2018-393]-E.438913
Re'sen terk ettirilen şirkete kayıtlı araçların hurdaya ayrılması12 Kasım 201819579043-105[2018]-E.112076
7144 sayılı Kanuna istinaden yeniden değerleme.12 Kasım 201811395140-105[VUK-1-21488]-E.1005415
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları15 Kasım 201897677631-105[229/2017-1]-19121
Derneğe yapılacak ayni bağış ve yardımların kurum kazancı tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.15 Kasım 201864597866-120[40]-E.24205
Yatırımdan vazgeçilmesi nedeniyle yapılmakta olan yatırımlar hesabında bulunan tutarın gider hesaplarına alınıp alınmayacağı.15 Kasım 201896620903-125-114063
Gemi ihracatında yapılan kefalet sigortasının BSMV'ye tabi olup olmadığı ile yurt dışında mukim firmadan acentelik hizmeti için alınan komisyon bedeli faturalarında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı15 Kasım 201839044742-180-1019936
Damga vergisi defter tasdiki hk.20 Kasım 201827575268-105[220-2015-320]-451266
İnternet Üzerinden Satışı Yapılan Ürünlerin, Lojistik Firması Tarafından Satıcı Adına Alıcıya Teslim Edilmesi Durumunda Belge Düzeni.20 Kasım 201811395140-105[VUK1-21627]-E.1039659
Ödenen kira bedeli karşılığında fatura alınamaması durumunda indirim konusu yapılıp yapılmayacağı, tevkifata tabi olup olmayacağı ve banka dekontuna istinaden Ba formuna dahil edilip edilmeyeceği.21 Kasım 201811395140-105[VUK1-20374]-1044710
Vergi indirimi.21 Kasım 201862030549-120[Mük.121-2018/504]-E.1043218
6550 sayılı Kanun uyarınca tüzel kişilik kazanan merkezde çalışanların ücret istisnası hk.22 Kasım 201884098128-120.03.05.06[61-2018/2]-E.468946
Biorezonans faaliyetinin serbest meslek kazancı olarak vergilendirileceği hk.22 Kasım 201884098128-120.04.01[65-2018/1]-E.468896
Kantin kiralamasında gelir vergisi tevkifatı ve KDV beyanı hk.22 Kasım 201884098128-120.01.02.11[94-2018/19]-E.468928
Otobüs İle Yapılan İl İçi Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Dip Koçanlı Yolcu Taşıma Bileti Yerine Ö.K.C. Kullanılmasının Mümkün Olup Olmadığı.22 Kasım 201860938891-105-43805
Tahakkuk ettirilen komisyon tutarının vergi mevzuatı açısından durumu.22 Kasım 201811395140-105[VUK1-19771]-1050064
İşletme hakkı devredilen limanlara işletici firma tarafından sözleşme sürecince inşa edilen ve işletme hakkı süresi sonunda Kuruma devredilecek olan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin itfası hk.23 Kasım 201827575268-105[313-9446]-456706
Hibe Desteği23 Kasım 201847423198-105[262-2018/2]-E.27493
Yurtdışındaki firma tarafından düzenlenen "credite note" belgesi hk.23 Kasım 201897726449-130[5260044566]-E.134979
Fizyoterapistlik faaliyetinin vergilendirilmesi23 Kasım 201862030549-120[65-2018/270]-E.1052623
Kalkınma Ajansı İle Proje Sahibi Meslek Odası Arasında Düzenlenen Mali Destek Programı Kapsamındaki Destek Sözleşmesinde Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Uygulaması Hk.27 Kasım 201860938891-120.04.06-44352
Muhtasar beyannamelerin damga vergisi27 Kasım 201890792880-155.01.05.04[5763]-E.461086
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İşlerde Damga Vergisi Uygulaması27 Kasım 201890792880-155[2672]-E.461065
İndirimli orana tabi araçların kapsamı27 Kasım 201896842599-130[28-2018/60]-E.92872
İnternette yayımlanan makale ödemelerinde KDV oranı hk.03 Aralık 201897726449-130[0050565704]-E.138740
Ekim/2017’de istisna kapsamında iktisap edilen ve bedeli 200.000 TL’yi aşan aracın ayıplı mal kapsamında değiştirilmek istenmesi.03 Aralık 201839044742-135-E.1089346
Arızi olarak yapılan web tasarım işinin vergilemesi ve belge düzeni hk.03 Aralık 201884098128-120.07.02[82-2016/1]-488274
Daire Sahibine Ödenen Kira ve Daire Sahibinden Alınan Komisyonun Gelir-Gider Kayıtlarının Vergi Kanunları Açısından Nasıl Uygulanacağı03 Aralık 201868509125-125[KV/2016/03]-16976
Siparişe Dayalı Özel Makine, Kalıp, Fikstür, ve Üretim Hatları İmalatında kullanılan 500 ton Press Makinasının Amortisman Oranı03 Aralık 201895462982-105[VUK.ÖZLG-2018-89]-E.248161
Süresinde düzenlenmeyen fatura hk.04 Aralık 201841931384-120[231-2018-3]-E.54789
Elektronik fatura ve elektronik defter uygulaması05 Aralık 201871387770-105[161-2017/74]-49957
Şirket ortağı için yurt dışında mukim sigorta şirketine ödenen hastalık ve kaza sigortası primlerinin kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı06 Aralık 201817192610-125[ÖZG-14/48]-250826
Yurt dışından tedavi için gelen yabancı uyruklu hastalara ülkelerine döndükten sonra Türkiye'den verilen hizmetlerde vergi indirimi06 Aralık 201862030549-125[10-2017/372]-1106050
Gümüş Takı Satışı Faaliyetinde KDV ve Belge Düzeni07 Aralık 201811395140-105[VUK1-20973]-E.1106848
Değerli taş (pırlanta) ticaretinin yanı sıra altın ihtiva eden pırlantalı küpe, pırlantalı bileklik gibi ürünlerin de ticaretinin yapılması durumunda enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmayacağı.10 Aralık 201811395140-105[VUK-1-20774]-1112949
Dövize endeksli olarak yapılan satışa ilişkin ödemenin TL cinsinden yapılması durumunda dikkate alınacak döviz kuru hk.10 Aralık 201827575268-105[215-2018-252]-E.478977
Medikal koruyucu korsenin KDV oranı13 Aralık 201843626428-130-E.17407
Gelir Vergisi Kanunu Uygulamaları18 Aralık 201849327596-120[GVK.ÖZ.2017.70] - 235985
Döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında yapılan uluslararası yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetinde damga vergisi istisnası18 Aralık 201864597866-155.13-26709
Serbest Meslek Faaliyeti Yanında Ticari Faaliyette Bulunulması Halinde Vergilendirme18 Aralık 201867630374-120[2018/5]-E.20346
Yabancı para cinsinden kullanılan kredilerin değerlemesinde meydana gelen kur farkının ödenen taksit tutarına mı yoksa anapara üzerindenmi hesaplanacağı18 Aralık 201877058783-105[VUK.ÖZ.18.39]-E.235714
Faturaların döviz cinsinden düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.18 Aralık 201816432732-105[215-2018-11]-E.57976
Tevsik zorunluluğu olmayan ödeme ve tahsilatlar18 Aralık 201832695369-105-E.17519
Devir işlemlerinde damga vergisi uygulamaları20 Aralık 201890792880-155[170]-E.497951
Tıbbi cihazların temini ve kurulumu sırasında odaların sistemsel olarak hazırlanması için yapılan inşaat işlerinin inşaat ve onarım işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.20 Aralık 2018B.07.1.GİB.4.99.16.02-120[42]-27030
Kooperatifin üçüncü kişilere ve üyelerine arsa satışı dolayısıyla vergisel yükümlülükleri hk.20 Aralık 201840392771-130[8-2018-121-4]-94241
Otoyol geçiş ücretleri ile bunlara ilişkin cezaların vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.20 Aralık 2018B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[229-2016-495]-496100
Ücretli olarak başka bir avukatın yanında çalışan avukatın arabuluculuk faaliyeti sonucu elde ettiği gelirin vergilendirilmesi.21 Aralık 201838418978-120[65-18/1]-E.500198
Mahkeme kararına istinaden yapılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ve genel tatil ödemelerinde gelir vergisi kesintisi24 Aralık 201850426076-120[25-2017/20-661]-105621
3304.99.00.90.19 GTİP numaralı tıbbi cihazın ithalatının KDV ve ÖTV'ye tabi olup olmadığı25 Aralık 201839044742-130[Özelge]-E.1177151
Kendi arsası üzerinde özel inşaat yapılması durumunda vergilendirme.27 Aralık 201849327596-120.01.02.05[GVK.ÖZ.2018.45]-E.245476
Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin üretimi ile düzenlenen sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.27 Aralık 201866813766-155[1-2017/60]-536464
Hafriyat sahasından çıkarılan nitelikli toprağın stoklara alımı28 Aralık 201895462982-105[VUK.ÖZLG-18-77]-E.268141
Avukatın diğer bir avukata iş vermesinde oluşacak gelirde belge düzeni.28 Aralık 201811395140-105[VUK-1-20846]-1194369
Otogar giriş ve çıkış hizmetine ilişkin fatura düzenleme zorunluluğu hk.31 Aralık 201827575268-105[229-2016-270]-511422
Finansal kiralama şirketi tarafından kira süresi başlamadan önce finansman desteği karşılığında sağlanan prefinansman faizinin itfası hk.31 Aralık 201827575268-105[Mük.290-2017-604]-E.512676
Yeniden İnşa Edilen Riskli Yapının iktisap bedelinin %5'inin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.31 Aralık 201862030549-120[74-2018/660]-E.1201680
Yıllara Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşi31 Aralık 201811355271-125.15[15-2018/9]-67334
Veraseten intikal eden ticari aracın yenilenmesi.31 Aralık 201876464994-135[ÖTV.2017.415] - 247392
K1 belgesine haiz, özel amaçlı kurtarıcının yenilenmesi amacıyla taşıt iktisabında, ÖTV istisnasından yararlanılıp yararlanılmayacağı31 Aralık 201885373914-135[52.01.40]-164088
%100 engelli raporuna istinaden 87.03 tarife pozisyonunda yer alan 9 kişilik araca ilişkin tertibat yaptırılmaksızın ÖTV istisnasından yararlanılarak araç iktisabının mümkün olup olmayacağı.31 Aralık 201845404237-135[18-18]-E.269765
Aracın Trafikten Geçici Olarak Çekilmesi Halinde ÖTV İstisnasından Faydalanılıp Faydalanılamayacağı31 Aralık 201818008620-135[2017-718-2]-177904
Adi ortaklık borçlarından dolayı GVK Mük. 121. maddedeki vergi indiriminden yararlanılıp yararlanılmayacağı hk.02 Ocak 201962030549-120[Mük.121-2018/592]-178
KDV Beyannamesi02 Ocak 201963611781-130[40-2018/3]-E.103
Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili düzenlenen sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı02 Ocak 201966813766-155[6728-2017/73]-114
Kasım ve Aralık aylarında işten ayrılan personele asgari ücret farklarının ödenip ödenmeyeceği ve muhtasar beyannamede gösterilmesi hk.02 Ocak 201962030549-120[Geç.87-2018/7]-E.167
Serbest Meslek Faaliyeti02 Ocak 201968509125-105.01-[VUK/2016/02]--5
Belediyeye bağlı işletmeler tarafından yapılan yolcu taşımacılığında belge düzeni03 Ocak 201919579043-105[2017]-632
Kaydi hacze konu alacağın şüpheli ticari alacak olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği04 Ocak 201911395140-105[323-2015/VUK-1-19060]-10138
Değer Artış Kazancı04 Ocak 201938418978-120[Mük.80-18/8]-E.5330
IPA II Çerçeve Anlaşma Damga Vergisi ve Gelir Vergisi İstisnası04 Ocak 201967630374-130[2017/15]-376
Sigorta Prim Bildirgesi04 Ocak 201973903997-155-611
Sahte/ikiz plaka nedeniyle plakası değiştirilen ticari taksinin ÖTV istisnasından yararlanılarak yenilenmesi04 Ocak 201939044742-135-11586
Holding şirketinin grup şirketine olan borcuna karşılık iştirak hisselerinin satışından elde edilecek kazancın kurumlar vergisi kanunun 5. maddesindeki istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı07 Ocak 201964597866-125[5/1-e]-E.360
Personele verilen avansın vergilendirilip vergilendirilmeyeceği07 Ocak 201990792880-155.01.05.02[72]-E.7771
Almanya'da mukim ve hisselerinin tamamına sahip olunan şirketten alacakların tahsil edilememesi hk.08 Ocak 201967854564-105[6172]-E.11117
İnternette aracı firmalar üzerinden yapılan altın satışlarında T.C. Kimlik numarasının yazılma zorunluluğu.08 Ocak 201911395140-105[VUK-1-20816]-19688
İnternet üzerinden özel matraha tabi alışveriş şifrelerinin satılmasında belge düzeni ve ödemeler üzerinden kesinti yapılıp yapılmayacağı.08 Ocak 201911395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--19676
Kısa vadeli ihracat kredi sigortası kapsamında kesilen tutarın gider kaydı.09 Ocak 201984098128-125[8-2017/1]-13860
%50’lik ortaklık payının diğer ortağa devredilmesi sonucu yenilenen araç tescil belgesi üzerindeki yeni tescil tarihinin araç yenilemeye ilişkin istisna uygulamasına mani olup olmadığı.09 Ocak 201939044742-135-25211
ÖTV Kanununun geçici 7. maddesi kapsamında yenilenen ticari araç üzerinde hisse değişikliğine gidilmesi.09 Ocak 201939044742-135-24657
Aseptik dolum torbası KDV oranı09 Ocak 201933775506-130[KDV 53.01.20]-E.3385
Ücret alınmayan ameliyatlarda serbest meslek makbuzu düzenlenip düzenlenemeyeceği10 Ocak 201962030549-120[65-2017/198]-29406
Yabancı uyruklu kişilerden plastik hurda alınması karşılığında belge düzenlenip düzenlenmeyeceği10 Ocak 201962030549-120[94-2017/642]-E.34329
Beslenme Yardımı KDV İstisnası11 Ocak 201952796708-130-E.886
Bilanço esasına tabi ferdi işletmenin aktif ve pasifiyle birlikte limited şirkete dönüştürülmesi halinde, aktifinde bulunan (C) plakalı servis ve (T) plakalı ticari taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılan araçların limited şirketin aktifine alınıp alınmayacağı hakkında.11 Ocak 201984974990-135[KDV4/I/Geç.7-2017/5]-14963
İhracattan sonra yapılan reklamasyon giderlerinin yansıtılması.11 Ocak 201962030549-125[6-2016/464]-38875
Anapara Alacak Tutarı ve Alacağa Eklenen Önceki Dönem Adat Faizi Üzerinden Hesaplanan Kur Farkının Vergilendirilmesi11 Ocak 201911395140-105[VUK-1-20462]-35118
Tahsildar alındısı karşılığında belediyeye ödenen bedelin BA formunda beyan edilmesi ve KDV den indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.14 Ocak 201950426076-130[29-2015/20-1258]-2950
Pulverizatör komplike pompasının tesliminde uygulanması gereken KDV oranı14 Ocak 201933775506-130[KDV 53.01.27]-E.5526
%50'şer hissesine sahip olunan ticari taksinin ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlandıktan sonra hissenin tamamının bir ortağa devredilmesi halinde ÖTV ödenip ödenmeyeceği hakkında15 Ocak 201984974990-135[Geçici 7-2017/17-İ]-20322
Nev’i Değişikliği Yaparak Anonim Şirkete Dönüşen Şirket Adına Devir Tarihinden Sonra Eski Unvana Düzenlenen Faturaların Ba Bildirim Formunda Hangi Unvanla Beyan Edileceği15 Ocak 201927575268-105[Mük.257-2016-134]-20412
Gayrimenkul sermaye iradında amortisman ayırabilmek için gayrimenkulün amortismana tabi değerinin tespiti hk.15 Ocak 201927575268-105[313-2018-32]-E.20331
Defter Beyan Sistemi Uygulaması Hk.16 Ocak 201977058783-105[VUK.ÖZ.18.14]-E.10114
Eğitim hizmetlerine uygulanacak KDV oranı hakkında16 Ocak 201984974990-130[KDV-1/İ/28-2018/65]-E.23466
Şirket aktifinde kayıtlı tekne tesliminde KDV oranı16 Ocak 201997726449-130[3880041640]-E.6290
Belediye iştiraki iki firma arasında yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işinde KDV oranı16 Ocak 201920811645-130[18-415-17]-E.4013
Organize sanayi bölgelerine yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları16 Ocak 201984974990-130[KDV5/I/13/2018/22]-E.23470
Taş Ocağı İşletme Ruhsatının Devri16 Ocak 201967630374-130[2017/46]-1561
Ön izin bedelinin KDV ye tabi olup olmadığı16 Ocak 201985373914-130[53.01.211]-7415
Tevkifat uygulaması hk.16 Ocak 201936062021-130[09-2018/ÖZE-]-E.4059
KDV Tevkifatı16 Ocak 201941931384-130[9-2016-22]-2704
Kredi kooperatifinin damga vergisi istisnası16 Ocak 201917192610-155[DMG-18-56]-E.12189
Alt Yüklenici ile Bir Alt Yüklenici Arasında Resmi Şekilde Düzenlenen Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşımı İnşaat Sözleşmelerinden Damga Vergisi Alınıp Alınmayacağı16 Ocak 201997895701-155[2017/280]-52684
Alacak Temlik ve Satış Sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.16 Ocak 201997895701-155[2017/483]-52670
Sözleşme Damga Vergisi Hakkında16 Ocak 201913649056-155[01-2018/ÖZE-54]-E.4057
Sözleşme ve ihale kararının 3833 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı16 Ocak 201997895701-155[2018/213]-E.51171
Arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan binanın (ofis/depo) emlak vergisinden muaf olup olmadığı hk.16 Ocak 201949327596-175.01[EML.2018.7]-E.10113
OSB de bina vergisi muafiyeti16 Ocak 201993767041-175.01.01.02[6190011338]-E.6292
Emlak vergisi muafiyeti16 Ocak 201997895701-175.01[2018/6.1-24]-E.51155
Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Ödenecek Tazminatlarda Damga V.17 Ocak 201916700543-155[18-515-70]-E.4518
Damga Vergisi Muafiyeti.17 Ocak 201919174029-010.01-E.2141
Taze sebze ve meyve tesliminde KDV oranı hakkında17 Ocak 201976464994-130[KDV.2018.248]-E.11010
Katma Değer Vergisi Kanunu17 Ocak 201963611781-130[17-2017/8]-2176
Arpa, buğday, pancar küspesi ve mısır slajı tesliminde KDV oranı17 Ocak 201966491453-010[ÖZELGE]-E.633
Burun estetiği ameliyatının KDV den istisna olup olmadığı17 Ocak 201939044742-130[Özelge]-E.58519
Serbest bölge içinde bulunan firmaya yapılan hazır beton teslimlerinin KDV uygulaması karşısındaki durumu.17 Ocak 201921152195-130[17-2017-761]-26638
8528.71.99.00.00 GTİP numaralı ürünün ithalatının ÖTV'ye tabi olup olmadığı.17 Ocak 201939044742-135-E.58539
GVK'nun Geçici 61 inci maddesine istinaden tevkifata tabi tutulmuş kazanç üzerinden kar dağıtımı nedeniyle tevkifat yapılıp yapılmayacağı17 Ocak 201938418978-125[15-18/4]-E.25658
Üniversiteye bağlı hastanelerde görevli öğretim üyeleri aracılığıyla K.K.T.C.'de verilen bilimsel ve akademik danışmanlık hizmetinin vergilendirilmesi hk.18 Ocak 201938418978-125[4-16/16]-26847
2009.39.19.00.00 GTİP numaralı ürünün ithalatının ÖTV'ya tabi olup olmadığı18 Ocak 201939044742-135-E.62629
BSMV mükellefinin KDV mükellefiyeti18 Ocak 201939044742-KDV.28-58632
Orman İşletme Müdürlüğüne Yapılan Fidan Sulama İşinin Tevkifat Oranı Hk.18 Ocak 201985620172-130-E.2365
5746 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi uygulaması18 Ocak 201990792880-155.15.99[5840]-E.26716
Damga Vergisi18 Ocak 201935831311-010[DV]-E.1187
Özel Yatta Çalışan temizlik personeline ödenen ücretlerin vergilendirilmesi18 Ocak 201990792880-155.01.05.02[5237]-25853
8418.69.00.10.00 GTİP No'lu STC-80 C Tam Otomatik Biyobanka cihazı KDV oranı21 Ocak 201963852321-130[28-2018/19-1157]-E.4717
Henüz İnşaatı Tamamlanmamış Gayrimenkullerin Finansal Kiralamaya Konu Edilip Edilemeyeceği ve Tahsil Edilen Avanslar İçin Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği, KDV ve Kurumlar Vergisi Açısından Durumu21 Ocak 201911395140-105[229-2015/VUK-1-19278]-64299
Satışı yapılan ürünlerin nakliyesi için kullanılan işletmeye dahil araçların giderleri21 Ocak 201927575268-105[313-2017-388]-28530
Mükellefiyet bilgileri hatalı verilen kişilere yapılan mal-hizmet satımlarının Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği.22 Ocak 201911395140-105[Mük.257-2015/VUK-1-19349]-68394
Kuyumculuk faaliyeti işi ile iştigal eden mükellefin ithalat-ihracat işlemlerinin form Ba-Bs ile bildirilmesi hk.22 Ocak 201911395140-105[Mük257-2014/VUK1-18701]-69332
Mükellefiyet tesis ettirilmeden ve tescil yapılmadan evvel faaliyete ilişkin satın alınan mallara ait şirket adına düzenlenen faturanın Ba formunda gösterilip gösterilmeyeceği23 Ocak 201911395140-105[MÜK257-2015/VUK1-19321]-71910
İhraç kayıtlı alınan mala ilişkin ÖTV'nin Ba-Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği23 Ocak 201911395140-105-71915
TOKİ'den Vadeli Satın Alınan Arsanın Üçüncü Kişilere Satışında Belge Düzeni ve Vergilendirme23 Ocak 201984974990-130[KDV5/I.20.2015.1]-32832
Varlık şirketine devredilen rehinli alacak nedeniyle yapılacak icra yoluyla satışta KDV ve Damga Vergisi istisnası.24 Ocak 201952796708-130-E.1781
Oyun Yazılım Hizmetlerinin KV ve KDV Karşısındaki Durumu25 Ocak 201984974990-130[KDV2/İ/GEÇ20/2016/06]-35748
Sayısal loto bayii olan ve yanısıra akbil satışı da yapan mükellefin Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü25 Ocak 201911395140-105[MÜK257-2016/VUK-19691]-81055
Havalimanında kiralanan arazı üzerine kurulan ikmal ve depolama tesislerinin sözleşme bitiminde bedelsiz olarak gayrimenkul sahibine devredilmesi25 Ocak 201911395140-105[327-2016/VUK1-15890]-81060
KDV indiriminden çıkarılan SMİYB niteliğindeki faturaya ilişkin Form Ba bildiriminde düzeltme yapılıp yapılamayacağı hk.28 Ocak 201972788441-105-7317
Ortak alınan patente konu buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu elde edilen kazancın sınai mülkiyet kazanç istisnası kapsamında değerlendirilmesi.28 Ocak 201938418978-125[5-17/31]-36815
Kredinin teminatı olarak alınmış taşınmazlardaki ipotek hakkının, yapılan ödeme nispetinde kefile temlikine ilişkin olarak düzenlenen temlik sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı.28 Ocak 201945404237-155[17-197] – 19725
Kamulaştırma kararı ve ödemelerinde damga vergisi28 Ocak 201945404237-155[16-58]-19722
Yıkılıp yeniden inşa edilen binanın emlak vergisi28 Ocak 201997895701-175[2018/6.1-34]-E.88489
Organize Sanayi Bölgesinde Emlak Vergisi Muafiyeti29 Ocak 201973903997-175.01[12-2018/1]-E.5113
Lisanslı depoculuk hizmetinde kira destekleme ödemelerinin vergi kanunları karşısındaki durumu.29 Ocak 201984974990-130[KDV-1/İ/01-2018/08]-E.39495
Sipariş verilen ancak teslim alınamayan mallara ilişkin verilen çeklerin 3.kişiye ciro edilmiş olması ve bu kişi tarafından dava konusu yapılması sonucu ödenmesi halinde gider yazılıp yazılmayacağı.30 Ocak 201962030549-120[40-2017/501]-96708
İstisna Haddini Aşarak Deftere Tabi Olan Ödevlinin Daha Önce Yapmış Olduğu Harcamaların İndirimi31 Ocak 201965771276-120.02.99[40-2017/08]-2436
Miras Hukuku nitelikli ölünceye kadar bakma sözleşmesi gereğince intikal eden malların veraset yoluyla intikal edildiği kabul edilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulması31 Ocak 201966813766-160[1-2017/3]-45844
Dava konusu edilen faturaların indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.01 Şubat 201946480499-130[2017/1695]-12818
Yemek servis hizmetinde KDV uygulaması04 Şubat 201993996897-130-E.13770
KDV İstisnası04 Şubat 201921152195-130[2017/350]-49900
Depo olarak kullanılan şirkete ait arsanın şirket ortağına satışında KDV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı04 Şubat 201941931384-130[17-2017-29]-5846
Nakliyecilik faaliyetinde kullanılan araçların faalyeti terk durumunda devrinin KDV ve Gelir Vergisi açısından durumu04 Şubat 201997726449-130[4760056657]-E.13286
Danışmanlık Hizmetinde KDV Tevkifatı.04 Şubat 201936062021-130[09-2018/ÖZE-12]-E.7936
Kuş önleme ağı, kaplama/montaj uygulamasında tevkifat04 Şubat 201921152195-130[2018/1433]-E.48903
Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamaları04 Şubat 201976464994-130[KDV.2017.175] - 18888
Köy Tüzel Kişiliğince Yapılacak Taşınmaz Satışlarında KDV.04 Şubat 201943735382-130[KDV: 13-2]-E.3908
İşletme bünyesinde bulunan gemilere yapılacak sigorta işlemlerinde BSMV istisnası04 Şubat 201939044742-130[Özelge]-E.110770
Alındığı tarihte ÖTV kapsamında olmayan Soğuk Çayların bayilere teslimi aşamasında faturada gösterilen ÖTV nin malın fiyatına yansıyıp yansımayacağı hk.04 Şubat 201985550353-135[2018/3]-E.2624
İndirimli Emlak Vergisi uygulamasında ortak alanların dikkate alınıp alınmayacağı04 Şubat 201997895701-175.01[6-1/43]-109945
Türkiye Kızılay Derneği İle İmzalanan Yurtiçi ve Yurtdışı Taşıma Sözleşmesinin Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Damga Vergisinde İstisna Olması Hk.04 Şubat 201966813766-155[Ek-2-2017/38]-49493
Süre uzatımına ilişkin düzenlenen kağıdın damga vergisi04 Şubat 201997895701-155[2018/210]-E.108370
Gemi işletilmesi hizmet alımına ait sözleşmelerde damga vergisinin durumu04 Şubat 201997895701-155[2017/253]-E.108297
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Sözleşme DamgaVergisi05 Şubat 201990792880-155.14.02[5505]-E.45025
Taşeron Sözleşmesinin Damga Vergisine tabi olup-olmadığı hk.05 Şubat 201937009108-155[2017-E.390634] - 12724
Uygunluk belgesinin damga vergisi05 Şubat 201990792880-155.01.01.01[836]-E.45027
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi05 Şubat 201990792880-155.01.03.01[189]-E.45026
İmalatçı lehine oluşan fiyat farkı ÖTV'sinin beyanı.05 Şubat 201964597866-135[11]-2656
Özel matraha tabi ikinci el araç satışında KDV oranı hk.05 Şubat 201920811645-130[18-415-9]-E.9046
Şirket ortakları tarafından verilen oyunculuk hizmetinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı.05 Şubat 201939044742-130[Özelge]-110794
9021.90.90.00.13 (GTİP) numarasında kayıtlı suni uzuvları tamamlayıcı aksam ve parçaların yurtiçi teslimi ile ithalatının KDV'den istisna olup olmadığı05 Şubat 201939044742-130-110840
Akaryakıt ve otogaz LPG istasyonu işletme hizmetinin KDV tevkifatına tabi tutulup tutulmayacağı05 Şubat 201964597866-130[9]-2657
BSMV mükellefine yurt dışında mukim firma tarafından "credit note" belgesi düzenlenmesi hakkında05 Şubat 201964597866-130[35]-2658
DSYB KDV Tevkifat Uygulaması05 Şubat 201982185597-200.03.01[130]-2704
Üçüncü kişilerce köy tüzel kişiliğine hibe edilecek aracın KDV, ÖTV ve MTV istisnası05 Şubat 201965771276-130[1-2015/1]-2700
İkinci el oto alım satımında KDV oranları ve vergilendirilmesi05 Şubat 201939044742-130[Özelge]-110787
KDV istisnası06 Şubat 201916700543-130[17-515-279]-E.9679
Tam Yağlı Soya (Fullfat) Teslimleri Dolayısıyla KDV İadesi Alınıp Alınamayacağı06 Şubat 201918008620-130[2016-701-138]-14960
İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatta KDV İstisnası06 Şubat 201920811645-130[18-415-41]-E.9680
Ambalaj atıklarının toplanmasında KDV uygulaması hk.06 Şubat 201951421814-130[1-2017/8]-10389
Binek Otomobil alımında ÖTV-KDV istisnası06 Şubat 201946480499-135[2017/208]-14148
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulamaları07 Şubat 201919341373-180[2018/87494]-E.19414
Uluslararası taşımacılık faaliyetlerine ilişkin alınan hizmetlerin istisna kapsamında olup olmayacağı.08 Şubat 201939044742-130[Özelge]-125671
Oto aksesuarlarının ÖTV matrahına dahil edilip edilmeyeceği ile ödenecek ÖTV’nin muhasebe kaydı hk.08 Şubat 201927575268-105[03-2015-500]-48839
Ruhsal sıkıntıları olan insanların tedavisine yönelik verilen hizmetlerde KDV oranı11 Şubat 201939044742-130[Özelge]-E.132824
Hastane Birliğine verilen yemek hizmetinde uygulanması gereken KDV oranı ve KDV tevkifatı12 Şubat 201939044742-130[Özelge]-132900
Oda tarife bedeline göre düzenlenecek faturalarda gerçek tutarın gösterilip gösterilemeyeceği.13 Şubat 201946480499-130[2017/1665]-15871
Temlik yoluyla edinilen ve iflas masasında alacağın kısmi kabulü ve kalan kısmının reddi halinde alacaklar için karşılık ayrılıp ayrılmayacağı hk.13 Şubat 201911395140-105[323-2012/VUK-1- . . .]-137137
Ferdi işletmenin aktif ve pasifyle A.Ş'e .devrinde taşınmaz satışı istisnası14 Şubat 201949327596-125.05[KVK.ÖZ.2017.59] - 23239
Yurtdışı mukimi firmalardan alınan taşıma hizmeti için sorumlu sıfatıyla vergisel yükümlülüğünüzün olup olmadığı14 Şubat 201968509125-125.01-[KDV/2016/02]--3103
Almanya mukimi şirket ile Türkiye mukimi şirketin ortaklığından oluşan adi ortaklığın yıllar sari inşaat işinden yapılan tevkifatın iadesi.15 Şubat 201962030549-125[03/2014/274]-148134
Asgari günlük ücretle çalışan işçilere 31 gün çeken aylarda ücretin hesaplanmasında asgari geçim indiriminin uygulanması hk.15 Şubat 201984098128-120.03.06.01[32-2018/1]-E.63233
6306 sayılı Kanun kapsamında yeni inşa edilen gayrimenkullerin maliki firmanın aynı zamanda işi yüklenen müteahhit olması durumunda yapılacak satış işlemlerinde harç muafiyeti.15 Şubat 201966813766-140.10.01[123-2018-34]-E.62366
Yeniden işe başlanması halinde hangi usule göre defter tutulacağı19 Şubat 201970280967-105[2017/14]-19066
San-Tez Desteklenme Programı kapsamında desteklenmeye uygun görülen projenin vergi kanunları açısından değerlendirilmesi.21 Şubat 201927575268-105[313-2014-134]-63105
Yabancı bayraklı gemilere verilen acentelik hizmetlerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni ile Form Ba ve Form Bs'de bildirimi22 Şubat 201911395140-105[229-2015/VUK-1-19283]-167075
ESHOT Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet alımlarında damga vergisi kesintisi hk.26 Şubat 201966813766-155[8-2018/18]-E.73608
"Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" inşası dolayısıyla yapılan bağışların gelir vergisi matrahının tespitinde indirimi27 Şubat 201962030549-120[89-2017/1043]-176629
Gayrimenkul Değerleme (Ekspertizlik) faaliyetinin vergilendirilmesi28 Şubat 201932695369-120-E.6174
Yüklenicinin alt taşeron ile yaptığı sözleşmeye ait damga vergisinin ödenmesinden İdarenin sorumlu olup olmadığı hk.28 Şubat 201966813766-155[27-2017/54]-76888
Satış vaadi ile arsa tahsis sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı28 Şubat 201985373914-155[62.01.181]-22979
Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler28 Şubat 201984974990-130[KDV5.I/13/2015/14]-69246
Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün KDV tevkifatı uygulama sorumluluğunun bulunup bulunmadığı hakkında.28 Şubat 201925953680-045.02[2017-23]-10560
Belediyeye ait arsa üzerine kendi bütçe kaynaklarıyla yaptırılan 1 dükkan, 6 adet konutun satışında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı Hk.28 Şubat 201985373914-130[53.01.212]-22976
Fason gübre üretim ve tesliminde KDV.28 Şubat 201976464994-130[KDV.2017.113] - 28546
Sat-kirala-geri al yöntemi.28 Şubat 201982185597-200.03.01-4181
Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamaları28 Şubat 201937009108-130[306046]-E.19794
Fason palet imalatında KDV tevkifatı28 Şubat 201933775506-130[53.01.01]-E.22959
Yapı denetim hizmeti kapsamında güvenlik amacıyla inşaatın çevrilmesinde kullanılan malzemeler için amortisman mı ayrılacağı yoksa doğrudan gider mi yazılacağı hk.28 Şubat 201927575268-105[313-2017-656]-E.69313
Serbest bölge ile liman arasındaki koridorda yapılan taşımacılık hizmetinin ve serbest bölge koridoru uygulaması dahilindeki mallara ilişkin alınan terminal hizmetinin KDV den istisna olup olmadığı.01 Mart 201945404237-130[I-15-180]-36537
Fason olarak yaptırılan ayakkabı ürünlerinin deri ve diğer hammaddelerin kesim işlerinde tevkifata tabi olup olmadığı ve uygulanacak KDV oranı01 Mart 201937009108-130[137321] - 20065
Tramvay ve vagon tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde iade talebi hk.01 Mart 201945404237-130[I-18-49]-E.36770
Yat ve gemilere sağlanan yakıt nakliye hizmeti01 Mart 201921152195-130-77496
Hurda plastik ve plastik hammaddeden üretilen kompaund pet (polietilen tereftalat) ve kompaund HDPE (yüksek yoğunluklu Polietilen) hammaddelerinin satışında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı.01 Mart 201937009108-130-E.20055
Banka müşterilerinin diğer banka ATM'sini kullanması nedeniyle diğer bankaya aktarılan komisyonların BSMV matrahının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı01 Mart 201964597866-180[28]-E.4242
İhale kararının hangi bedel üzerinden ödeneceği.01 Mart 201990792880-155.01.01.01[5521]-E.71011
Göçmen Sağlığı Yaşam Merkezi Yapım İşinin Vergilendirilmesi01 Mart 201990792880-155.99[5426]-E.71009
Yatırım Teşvik Belgesinin Sözleşme imzalandıktan sonra alınması04 Mart 201990792880-155.01.01.01[4142]-E.72338
Müşterek borçlu sıfatıyla kullandırılan konut krediyle edinilen konutun 1/2 hissesinin kredi borcunu üstlenen şahıs tarafından diğer ortaktan devralınması halinde BSMV ve KKDF uygulaması04 Mart 201939044742-130-E.191736
Çevre düzenlemesi, peyzaj-spor sahaları, taziye evi gibi sosyal alanlara yapılan harcamalara istinaden yüklenilen KDV nin iadesi04 Mart 201920811645-130[16-515-156]-E.15241
Antrepo sahibi mükellef tarafından transit ticaret kapsamında ihraç kayıtlı temin edilen malın ihracının tevsiki04 Mart 201939044742-010-190850
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre arsa sahibine bağımsız bölümler dışında yapılan nakit ödeme için fatura düzenleme süresi04 Mart 201931977385-105[231-2015/7]-27211
Makine Ekipmanlı, Malzemesiz Temizlik Hizmetinde KDV Tevkifatı04 Mart 201918008620-130[ÖZG-2015-77]-24600
Temizlik,çamaşırların ve bulaşıkların yıkınması, teknik hizmetler ve malzemesiz yemek hizmetinde KDV tevkifatı04 Mart 201939044742-130[Özelge]-191634
İcra dairesinden ihale yoluyla alınan konutların 3. kişiye satışında uygulanacak KDV oranı, harç ve Damga Vergisi oranı hk.05 Mart 201971387770-130[17-2017/294]-13228
....San.Tic.Ltd.Şti.-... İş Ortaklığı05 Mart 201965771276-130[28-2018/02]-E.4376
Kısıntı Aşım Bedeli Olarak Düzenlenecek Faturada KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı.05 Mart 201939044742-130[Özelge]-193060
23/11/2017 tarih ve 1966848 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.05 Mart 201939044742-130-191760
Limited Şirketin KDV İade Alacağının Ortağı Olduğu Adi Ortaklığın Borçlarına Mahsup Yapılıp Yapılamayacağı06 Mart 201984974990-130[KDV5.I.32.2018.01]-E.74882
İhraç Kaydıyla Teslim07 Mart 201984974990-130[KDV/1-İ-11-2017/09]-74892
Yansıtma faturasında KDV07 Mart 201946480499-130[1576]-21189
Ücretli olarak çalışan yönetim kurulu başkanına ödenen yurt dışı harcırahlar07 Mart 201962030549-125[6-2017/291]-199809
Türkiye’de dağıtımı yapılmak üzere ÖTV ödenmek suretiyle ithal edilen purolarda fiyat artışına gidilmesi halinde ek vergi tarhiyatı gerekip gerekmediği.08 Mart 201939044742-135-E.206202
Taşınmaz Tesliminde Özel Matrah Uygulaması08 Mart 201984974990-130[KDV5.I.23.2018.6]-E.77068
Ticari Plakaların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançların Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi08 Mart 201984974990-130[KDV4-H-1-2018/48]-E.77067
Serbest bölgeye verilen taşımacılık hizmetinde KDV istisnası08 Mart 201963852321-130[17-2017/20-1344]-E.16135
Organize Sanayi Bölgesindeki yeşil alanı sulamak amacıyla damla sulama sistemi alımında KDV uygulaması.08 Mart 201997153401-130-E.1577
Serbest meslek erbabının, yanında çalıştırdığı eşine ödediği ücret ve hizmetlerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı08 Mart 201962030549-120[68-2016/482]-205289
Şirkete ait teknenin yurt dışında mukim aracı firma tarafından kiraya verilmesi halinde komisyon bedelinin KDV’ye tabi olup olmadığı09 Mart 201939044742-KDV.1-206205
Sermaye artırımının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı11 Mart 201916700543-125[17-515-113]-16830
Sigorta acentesi tarafından müşteri poliçesinin ödenmesi ve müşteriden tahsil edilememesi11 Mart 201967854564-105[1741-5900]-E.85307
Kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde inşa edilen ve faaliyete başlayan şehir hastanelerinin bina ve ekipmanlarının aktifleştirilmesi ve yatırımın itfası.11 Mart 201927575268-105[313-2018-424]-E.77357
Fason işçilikte uygulanması gereken KDV oranı, tevkifat uygulaması ve belge düzeni12 Mart 201939044742-130[Özelge]-209668
Yabancı hisse senedi ile hisse senedi endekslerine ve bonoya/tahvile dayalı olarak çıkarılan varantların vergilendirilmesi12 Mart 201964597866-120[Geç-67]-4877
Tapu Harçları13 Mart 201961504625-140-E.8985
Altyapı tesisi açım ruhsat bedelinde kdv.13 Mart 201925953680-045.02[2018-39]-E.11998
Yurtdışı grup firmasından yansıtılan mahkeme, avukatlık masraflarının yansıtılmasının ve borç tahsilat hizmet bedelinin KDV'ye tabi olup olmadığı.13 Mart 201939044742-010-213227
Tekstil ürünlerinin yıkanması hizmetinde KDV tevkifat oranı13 Mart 201945404237-130[I-18-85]-E.42644
Sermaye artırımının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı13 Mart 201916700543-125[17-515-78]-17126
ÖTV İstisnası13 Mart 201925953680-045.02[2018-05]-E.11999
Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Geçici 7 nci Madde Uygulaması hakkında14 Mart 201997726449-135[3200309515]-E.27563
Kuru mülkiyeti annesine ait ancak üzerinde ½ oranında kardeşi ile intifa hakkı bulunulan meskenin bir odasının işyeri olarak kullanılması durumunda emsal kira bedeli ve stopaj yükümlülüğü14 Mart 201962030549-120[70-2018/114]-E.218966
Yeniden işe başlanması halinde hangi usule göre defter tutulacağı14 Mart 201964950229-105[178-2019/1]-E.12352
Sınıf Değiştirme15 Mart 201935831311-010.01[VUK]-E.4012
7103 sayılı Kanun kapsamında ÖTV indiriminden yararlanma15 Mart 201976464994-135[ÖTV.2018.186]-E.34077
Kısmi bölünme işleminde taşınmaz devri ile bunlara ait borçların devri18 Mart 201962030549-125[19-2018/460]-E.226698
Ferdi işletmenin sermaye şirketine dönüşmesi halinde vergilendirme ve e-fatura, e-defter kullanma zorunluluğu hk.18 Mart 201911395140-105[VUK-1-20925]-E.224287
2202.99.19.00.00 gümrük tarife pozisyonunda yer alan takviye edici gıdaların ithalinin ÖTV'ye tabi olup olmadığı.19 Mart 201939044742-135-E.230461
TGTC 43 ncü fasılda yer alan tavşan, vizon ve tilki kürkleri ve mamullerinin ÖTV'ye tabi olup olmadığı.19 Mart 201939044742-135-E.230466
Uluslararası taşımacılıkta brokerlik hizmetinde KDV uygulaması19 Mart 201939044742-130[Özelge]-E.230462
Katma Değer Vergisi19 Mart 201935831311-010.01[KDV]-E.4159
İstisna kapsamında iktisap edilen aracın veraset yoluyla intikali.20 Mart 201939044742-135-230579
Olağan Dışı Gelir ve Olağan Dışı Gider Faturalarının Muhasebeleştirilmesi20 Mart 201919208162-VUK-2140
İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretinde KDV matrahı ve oranı hakkında bilgi21 Mart 201984974990-130[KDV-5\I.23.2018.02)]-E.87253
Hakediş ödemelerinde uygulanması gereken KDV oranı27 Mart 201963852321-130[28-2019/20-1507]-E.19634
Üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazın satışında uygulanması gereken KDV oranı.27 Mart 201936062021-130[28-2019/ÖZE-03]-E.18381
TMSF’den alınan iktisadi kıymetlerin kaydı hk.27 Mart 201988031814-010[VUK-2018/08-17]-E.20615
Sanayi sicil belgesi.28 Mart 201976464994-130[KDV.2018.173]-E.38155
Yabancı bayraklı gemide çalışan yabancı personele gemiyi kiraya veren yabancı şirket tarafından ödenen ücretlerin vergilendirilmesi28 Mart 201938418978-125[30-19/3]-E.92184
6306 Sayılı Kanun Kapsamında Tapu Harcı muafiyeti01 Nisan 201930094508-140-E.6287
Belge Düzeni01 Nisan 201953445970-105[2017/27-09-485]-E.36263
Şehirler arası yolcu taşımacılığında belge düzeni hk.01 Nisan 201927575268-105[233-2018-55]-E.95198
Kısmi bölünme nedeniyle sermayenin azaltılmasında tevkifat uygulaması02 Nisan 201917192610-125[ÖZG-15/46]-50973
Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazancın istisnası.03 Nisan 201964597866-125.05-E.6232
İhbar tazminatından vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.03 Nisan 201984098128-120.03.05.07[25-2018/1]-E.113444
Engelli Aracının Bir Başka Engelliyle Takas Edilip Edilmeyeceği,04 Nisan 201985620172-200.03.02-E.11798
Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması.05 Nisan 201964597866-105[323-2015]-6557
Birleşme dolayısıyla G.V.K'nın mükerrer 121 inci madde hükmünden faydalanılıp faydalanılmayacağı08 Nisan 201962030549-120[Mük.121-2018/588]-E.279447
Üniversite tarafından kısmi istisna kapsamında verilen eğitim hizmetine ilişkin yüklenilen KDV'nin "Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi" satırında beyan edilmesi08 Nisan 201939044742-130[Özelge]-E.281993
Alışveriş merkezinin müşteri kapasitesi ve satışlarını arttırmak amacıyla düzenlemiş olduğu kampanyaya ilişkin yapılan ödemelerin gider yazılıp yazılamayacağı.12 Nisan 201962030549-125[6-2014/338]-300172
Yapılan bağış ve yardımların kurum kazancı tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.12 Nisan 201962030549-125[10-2017/418]-E.299449
7/9/2016' dan sonra vergi mükellefiyetini ve oda sicil kaydını kapattıran mükellefin ÖTV Kanunu Geçici 7 den yararlanma talebi15 Nisan 201936062021-135[2019/ÖZE-01]-E.22035
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen sağlık hizmeti hakedişlerine ilişkin belge düzeni15 Nisan 201977058783-105[VUK.ÖZ.16.33] - 46469
İlişkili kişiden alınan yabancı para cinsi avanslar nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının kurum kazancının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı.16 Nisan 201938418978-125[8-17/11]-E.109200
Fransa Büyükelçiliğinden elde edilen ücret gelirinin vergilendirilmesi hk.16 Nisan 201938418978-120[15-17/1]-108474
Geleneksel yöntemlerle hazırlanan merhemlerin satışından elde edilen gelirin vergilendirilmesi16 Nisan 201996620903-120-E.34457
Mühendislik danışmanlık hizmetinin vergilendirilmesi hk.17 Nisan 201911355271-120.04.01-E.18197
Genç Girişimci Kazanç İstisnası17 Nisan 201950426076-120[MÜK-20-2018/20-716]-E.24204
Dar mükellef kurumun %5 vergi indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı18 Nisan 201962030549-120[Mükerrer 121-2018/654]-E.319336
İnternet Ortamında Verilen Hizmetler İçin Yapılan Ödemelerden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı19 Nisan 201949327596-120[GVK.2019.ÖZ.15]-E.51978
Milli müsabakalara katılan hizmet erbabının ücret istisnası ile engelli vergi indirimi.19 Nisan 201984098128-120.03.05.06[23-2018/4]-E.141873
Sınıf değiştirme hadlerinde dikkate alınacak tutar19 Nisan 201948349025-105[177-2018]-E.35034
Defter Beyan Sistemi22 Nisan 201953445970-105[2018/27-9-520]-E.49316
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerde genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası22 Nisan 201985373914-120[40.01.102]-E.49313
Vergi indirimi22 Nisan 201962030549-120[Mük.121-2018/510]-E.331635
Velayeti babada olan ve 18 yaşını doldurmuş üniversite öğrencisi çocuk için nafakaya hükmedilmeyen annenin asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanmayacağı.25 Nisan 201917192610-120[ÖZG-18-5]-E.71451
Avukatın askerlikten önce işi terk etmesi ve dönüşte yeniden işe başlaması durumunda askerlikte geçen sürenin geçici ayrılma kapsamında olup olmayacağı.25 Nisan 201927192137-105[155-2018/430]-E.27059
Şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetinde yemek giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı26 Nisan 201946480499-120.01.02.07[2018/1657]-E.38309
Hurda akülerin araç tamir bakım servisine tesliminde KDV ve belge düzeni05 Mayıs 201939044742-130[Özelge]-E.369480
Kısmi bölünme sonucu yeni şirkete devrolunan kredi sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı07 Mayıs 201997895701-155[2019/55]-E.380484
6306 sayılı Kanun kapsamında yeni inşa edilen yapıların malikler ve temlik işlemi sonucu müteahhit firma tarafından yapılacak satış işlemlerin tapu harcı muafiyeti.13 Mayıs 201966813766-140.10.01[123-2019-6]-E.180887
Faktoring şirketinden varlık yönetim şirketine temlik olan varlık yönetim şirketinden başka varlık yönetim şirketine temlik edilen ipotekli taşınmazın satışında tapu harcı hk.14 Mayıs 201990792880-140.04.01[2019/22]-E.147305
Sigorta şirketlerine aktarılan faiz tutarlarının vergilendirilmesi20 Mayıs 201939044742-130[Özelge]-E.426523
SGK Prim Bildirgelerinde Damga Vergisi Muafiyeti23 Mayıs 201990792880-155.01.01.01[5622]-E.162947
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-a) ve (7/2-c) Maddelerinde Düzenlenen İstisna Uygulamasında, İstisna Kapsamında Olan Araçların İthalattaki KDV Matrahından Daha Düşük Bedelle Satışı ve Beyanı Hk.27 Mayıs 201948816587-135[2019]-E.24864
6306 sayılı Kanun kapsamında inşa edilen yeni binadaki bağımsız bölümlerin işi yüklenen müteahhit firma adına tapuda tescil işlemi yapılmaksızın mal sahipleri üzerinden satışında harç muafiyeti30 Mayıs 201966813766-140.10.01[123-2019-1]-E.213088
6745 Saylı Kanunla İhdas Edilen Ticari Taşıtların Yenilenmesinde 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci Maddesinde Düzenlenen İstisna Uygulamasından Yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.31 Mayıs 201988409335-135-E.8386
Ferdi İşletmenin Nev'i Değiştirmek Suretiyle Limited Şirkete Dönüştürülmesinde ÖTV Geçici 7 nci Madde Uygulaması14 Haziran 201955054586-010-E.45833
%50 Hisseli Özel Halk Otobüsü Alımında 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 inci Maddesinde Düzenlenen İstisna uygulamasından yararlanıp yararlanılamayacağı hk.14 Haziran 201967630374-135[2018]-E.14271
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulaması hk.14 Haziran 201941931384-135[Geçici 7-2018-10]-E.24602
Kısmi bölünme14 Haziran 201962030549-125
ÖTV Kanunu Geçici 7 inci Maddesi İstisna Uygulaması Kapsamında Ticari Taksinin Yenilenmesi Sonucu Yenilemeye Konu Taşıtın Hususiye Çevrilmesi Halinde Söz Konusu İstisnadan Yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.17 Haziran 201926696128-135[7-2019/1]-E.27473
Grup firma adına yapılan forward işleminde vergisel yükümlülükler20 Haziran 201964597866-130[1]-11822
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7. maddesinden Yararlandıktan Sonra Söz Konusu Araç Üzerindeki Hisselerin Devri Halinde ÖTV Uygulanıp Uygulanmayacağı hk.27 Haziran 201939044742-135-519418
Kurtarıcı Olarak Adlandırılan Araçların Yenilenmesi Halinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci Maddesinde Düzenlenen İstisna Uygulamasından yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.28 Haziran 201939044742-135-524277
6306 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde noter harcı28 Haziran 201997895701-140.12[2019/974]-E.523890
Bağış olarak inşa edilecek okulun vergisel durumu01 Temmuz 201938418978-125[10-19/2]-E.214460
Şirketin Polonya’da bulunan şubesi aracılığıyla elde ettiği kazançlarda istisna uygulaması.01 Temmuz 201984098128-125[5-2019/3]-E.247507
Organize sanayi bölgesinin elektrik enerjisi dağıtımı altyapı işine ilişkin olarak yapacağı fider ve kuplaj alımları04 Temmuz 201933775506-130[KDV 53.01.30]-E.89943
KDV Kanunu 13/b maddesi kapsamındaki işlemler04 Temmuz 201997726449-130[8970425587]-E.71614
Üniversite Tarafından Düzenlenen Muhasebe İşlem Fişine İstinaden Kdv İndirimi08 Temmuz 201997726449-130[7630607570]-E.72390
Zirai ürün alımında tevkifat hk.08 Temmuz 201984098128-120.02.02[94-2018/33]-E.258921
Zirai ürün alımında tevkifat hk.08 Temmuz 201984098128-120.02.02[94-2018/33]-E.258921
6306 sayılı Kanun Kapsamında Tapu Harç Muafiyeti.08 Temmuz 201973903997-140[57-2019/2]-E.32577
6306 sayılı Kanun Kapsamında Tapu Harç Muafiyeti.08 Temmuz 201973903997-140[57-2019/1]-E.32576
6306 sayılı Kanun Kapsamında Tapu Harç Muafiyeti.08 Temmuz 201973903997-140[57-2019/1]-E.32576
Akümülatör satışının basit usulde ticari kazanç kapsamında olmadığı hk.08 Temmuz 201930835462-045[88]-E.6065
İhraç kayıtlı olmayan satış nedeniyle serbest bölgede ücret istisnasından yararlanamama hk.08 Temmuz 201984098128-120.03[61-2018/7]-E.258752
Basit Usul Mükellefin Yanında Diğer Ücreti Olarak Çalışan Kişinin 4447 Sayılı Kanunun Geçici 21. Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Teşviğinden Yararlanıp Yararlanamayacağı08 Temmuz 201949327596-120[GVK.ÖZ.2019.47]-E.124273
Serbest Bölgede Uygulanan Gelir Vergisi İstisnasında İbraz Edilecek YMM raporunun süresi08 Temmuz 201949327596-125.05.03[KVK.ÖZ.2018.61]-E.124272
Boşanılan Eş İle Çocuğunuza Ödenen Nafakanın Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirilip İndirilmeyeceği Hk.08 Temmuz 201984098128-120.04[68-2019/1]-E.258925
Gelir Vergisi Tevkifatı Hk.08 Temmuz 201949101969-010.99-E.6446
El emeği ile yapılan bibloların satışının esnaf muaflığı kapsamında olması hk.08 Temmuz 201911355271-120.01.03.01[9-2018/17]-E.32578
Tapu harcının GMSİ beyannamesinde indirimi hk.08 Temmuz 201984098128-120.05.05[74-2019/3]-E.258095
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası.09 Temmuz 201960938891-120.01.02.04[GVK: 3-1]-E.20543
Muhabbet Kuşu Üretimi ve Satışının Vergilendirilmesi09 Temmuz 201950426076-120[52-2019/20-728]-E.50965
Arkeolojik kazı çalışmalarında çalışan işçilere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenen ücretler üzerinden yapılan Gelir Vergisi Tevkifatının beyanı.09 Temmuz 201960938891-120.01.03.02[GVK: 1-2]-E.20472
Ölçüm cihazları ile uydudan ada ve parsel yeri tespiti faaliyetinin vergilendirilmesi hk.09 Temmuz 201984098128-120.04[65-2019/1]-E.259974
Konkordato komiseri olarak görevlendirilen kişiye yapılan ödemelerde tevkifat.09 Temmuz 201949327596-120.03[GVK.ÖZ.2019.16]-E.125695
Geçici verginin sosyal güvenlik kurumuna olan borca mahsup edilip edilmeyeceği09 Temmuz 201949327596-125.32[KVK.2019.ÖZ.33]-E.125694
Vakfa ait halı sahanın kiraya verilmesinde vergi uygulaması.09 Temmuz 201945404237-130[I-18-109]-E.125875
KDV İstisnası09 Temmuz 201997726449-130[8830429908]-E.73311
Belediyenin fakir ve muhtaçlara verilmek üzere alışveriş çeki alımında KDV uygulaması09 Temmuz 201950426076-130[10-2017/19-908]-51130
Makaron satışında KDV09 Temmuz 201945404237-130[I-16-157]-125480
Ana Bayii Adına Araç Geri İadesinde Belge Düzeni ve KDV09 Temmuz 201993767041-130[3770061480]-73297
ELÜS Belgesi İle Alımı Yapılan Ürünler Hk.09 Temmuz 201995133703-105-E.50183
Veteriner Hekimin elindeki ilaçları ticari faaliyet kapsamında satması.09 Temmuz 201995133703-105-E.50166
Defter Tutma Hadleri09 Temmuz 201927192137-105[177/2019-450]-E.50961
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları09 Temmuz 201967630374-105-E.16558
YÖKC kullanan Basit Usul mükellefinin, her gün için .............. tarihli satışlar hasılatı adı altında ayrıca fatura düzenlemesinin gerekip gerekmediği hk.09 Temmuz 201935831311-120.01.01-E.10157
ATIK MALZEME ALIM- SATIM İŞLERİNDE HOME OFİS09 Temmuz 201963611781-105[ÖZELGE.2019-4]-E.21083
Veterinerlik Hizmeti Yanında İlaç Alım Satımı Yapılması Durumunda Vergilendirme hk.10 Temmuz 201963611781-120.04[2018-16]-E.21240
Şahsi Ticari Kazancın Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni10 Temmuz 201967854564-105[6361]-E.261207
İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi.10 Temmuz 201984412373-130[KDV.1.-2013/2091]-98149
Serbest bölgelerde ihraç amaçlı yük taşıma işlerinde KDV istisnası.10 Temmuz 201921152195-130[17-2018-1030]-E.262643
KDV Tevkifatı hk.10 Temmuz 201916432732-130[9-2018-61]-E.29179
Bilanço esasına tabi şahıs işletmesinin limited şirkete devrinin vergi kanunları karşısındaki durumu.10 Temmuz 201945404237-130[I-18-99]-E.126251
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kiralama işleminde KDV.10 Temmuz 201925953680-045.02[2017-04]-39198
İthal edilerek tadilatı yapılan minibüsün DİİB sahibi firmaya ihraç kayıtlı olarak teslimi10 Temmuz 201945404237-130[I-18-74]-E.126271
KDV Tevkifatı10 Temmuz 201919174029-045-E.22969
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası10 Temmuz 201931435689-120[E.513630-E.48496-E.50314]-E.67622
Bedel içermeyen ancak cezai şart içeren sözleşmelerde damga vergisi10 Temmuz 201966813766-155[3-2018-60]-E.262388
Sözleşmeye uygun damga vergisi oranı ve uygulanacak süre hk.10 Temmuz 201949327596-155[DH.ÖZ.2018.71]-E.126465
Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ile Limited Şirket arasında yapılan "Peşin Arsa Satışı ve Vefa Hakkı Tesisi" başlıklı sözleşmenin damga vergisi ve noter harcı karşısındaki durumu.10 Temmuz 201949327596-155[DH.2018.68]-E.126211
696 Sayılı KHK kapsamında İl Özel İdaresi tarafından kurulan İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi ile İl Özel İdaresi arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.10 Temmuz 201984695066-155-E.53727
İndirimli Emlak Vergisi Uygulaması10 Temmuz 201997895701-175.01[2018/6.1-46]-E.561833
İşyerinde kullanılan televizyon ve kabloların demirbaş olarak kaydedilerek televizyon için ayrılan amortismanın, serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılması hk.10 Temmuz 201964958909-120-E.22183
Evde kaktüs üretimi yaparak internet üzerinden satışının yapılması halinde esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.11 Temmuz 201985373914-120.01.03[40.01.99]-E.92961
Genç girişimcilerde kazanç istisnası11 Temmuz 201917192610-120[GV-18-50]-E.128283
İmar Kanununun Geçici 16 ncı Maddesi Kapsamında Ödenen Yapı Kayıt Belgesi Bedelinin Gayrimenkul Sermaye İradı Beyanında Gerçek Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı.11 Temmuz 201984695066-120[Gvk/74]-E.54085
Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinde damga vergisi oranı11 Temmuz 201997895701-155[2018/296]-E.569181
Gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen ihracatçı beyanının damga vergisine tabi olup olmadığı.11 Temmuz 201997895701-155[2018/95]-E.569167
Farklı gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen EUR.1, Form A, menşe şehadetnamesi gibi belgelerin ayrı ayrı damga vergisine tabi olup olmadığı11 Temmuz 201997895701-155[2018/330]-E.568272
Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan serbest meslek erbabının düzenlediği sözleşmeler üzerinde damga vergisi kaşesi bulunma mecburiyetinin olup olmadığı hk.11 Temmuz 201976071283-155-E.20463
6306 sayılı Kanun kapsamında bulunan taşınmazın hissedarlar arasında yapılan satış işlemi sırasında tapu harcı istisnası11 Temmuz 201997895701-140.04.01[2018/505]-E.565813
Kredi borcunun ödenmemesi nedeniyle bankaya devredilen taşınmazın düzenlenen protokol gereği tekrar eski malik adına devri sırasında tapu harcı matrahı11 Temmuz 201997895701-140.04.01[2018/317]-E.565767
Kooperatif tarafından organize sanayi bölgesi kurulmak amacıyla yapılacak taşınmaz alımları sırasında tapu harcı ve KDV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı11 Temmuz 201997895701-140.04.01[2018/308]-E.565708
Gümrük Müşavirliğince verilen ATR dolaşım belgesi onaylama hizmetinin KDV’den istisna olup olmadığı.11 Temmuz 201945404237-130[I-18-3]-E.127665
KDV Tevkifatı.11 Temmuz 201913649056-130[09-2016/ÖZE-25]-45992
İndirilecek KDV11 Temmuz 201943735382-130[KDV:13-1]-E.20840
Belediyelere İvazsız Surette İntikal Eden Gayrimenkullerin Veraset ve İntikal Vergileri Hk.11 Temmuz 201997895701-160[2019/5.1-3]-E.568169
Eğitim giderleri karşılığında mükellef adına düzenlenen faturanın Ba bildirim formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.11 Temmuz 201976071283-105-E.20530
Adi ortaklıkta bilanço veya işletme hesabı12 Temmuz 201982185597-105-E.18018
Faturasız GSM Hatlarına Yüklenilen Kontör Bedelinde KDV İndirimi12 Temmuz 201984974990-130[29-2015-7]-236378
İhraç edilen mallara ilişkin ciro prim ödemesi12 Temmuz 201985550353-130[2017-13]-19035
Bilgisayar programlarının Google ve Apple'da yayınlanmasının vergilendirilmesi.12 Temmuz 201984974990-130[KDV-1/İ/1-2016-12]-235439
İndirimli kurumlar vergisi ve oranı12 Temmuz 201921253973-125-8161
Yurt dışında mukim şirkete verilmek üzere Türkiye’de mukim bankadan alınan teminat mektubunun damga vergisinden istisna olup olmadığı.12 Temmuz 201997895701-155[2017/494]-572153
Genç Girişimci Kazanç İstisnası12 Temmuz 201916700543-120[18-515-112]-E.49678
Borca Karşılık Alınan Gayrimenkulün Temlik Sözleşmesi ile Kredi Borçlarının Ödenmesi ve Kiraya Verilen Gayrimenkulün GMSİ Beyannamesinde Gider Yazılıp Yazılamayacağı12 Temmuz 201960757842-120-E.13234
Toptan olarak yapılan askerlik borçlanması ödemelerinin ücretin safi tutarının tespitinde gelir vergisi matrahından indirilip indirilemeyeceği16 Temmuz 201950426076-120[63-2018/20-685]-E.52727
Diyanet Vakfına yapılan kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.16 Temmuz 201913334133-120-E.26553
Site içinde bulunan ve sadece site sakinleri tarafından kullanılan kapalı otopark inşaatı sebebiyle işyerlerine yapılan ilave m²’lerin Emlak Vergisi hesaplanması hk.16 Temmuz 201931435689-175[E.168888]-E.70055
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve şirket ortağına ait binanın Şirket tarafından kiralanmasında Emlak Vergisi16 Temmuz 201966813766-175.01[4-2017-14]-267863
Bankalar tarafından gerçekleştirilen faktoring işlemleri nedeniyle düzenlenen sözleşmelerde damga vergisi16 Temmuz 201964597866-155.01-13839
6306 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi, noter harcı ve BSMV uygulaması16 Temmuz 201950426076-155[1-2017/20-550]-52737
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılacak Tevhid (Birleştirme) İşleminin Tapu Harcı İstisnası16 Temmuz 201949327596-140.04.01[DH.2018.161]-E.129883
Kurum Kazancının Tespiti16 Temmuz 201949327596-125.06[KVK.2017.ÖZ.18] - 129908
Servis Aracı Olarak Alınan Araç İçin Ödenen KDV ile ÖTV''nin Doğrudan Gider Yazılıp Yazılmayacağı16 Temmuz 201996620903-125[6-15/15]-84986
Sigorta acentelerinde GVK mükerrer 121 inci madde uygulaması16 Temmuz 201950426076-120[Mük.121-2018/20-719]-E.52725
Hurda olarak ayrılan ray tesliminde uygulanması gereken KDV oranı16 Temmuz 201984974990-130[KDV-1/İ-28-2019/7]-E.238023
Nakliye Dahil Ağaç ve Orman Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması Hk.16 Temmuz 201957062627-130-E.14601
Yurt içindeki çağrı merkezinin yurt dışındaki firmalara hizmet vermesi ve bu hizmetleri verebilmek için yurt dışından aldığı hizmetlerin KDV karşısındaki durumu hk.16 Temmuz 201950426076-130[6-2017/20-1402]-E.52730
Şirket ve banka arasında düzenlenen genel mahiyetli kredi sözleşmesine istinaden makine ve teçhizat finansmanı için kullanılcak kredilerde BSMV istisnası16 Temmuz 201945404237-180[18-1]-E.130030
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının grup şirketlerine kullandırdığı borç paralar için hesaplanan adat faizinin vergilendirilmesi.16 Temmuz 201964597866-180[28/02]--13838
Serbest bölgede faaliyet gösteren firmanın serbest bölge içindeki firmalardan fason iş alması.16 Temmuz 201984098128-125[5-2018/15]-E.268484
Serbest Meslek Erbabının İlave İş Yeri Açıp Açamayacağı Hk.16 Temmuz 201970280967-105-E.75347
Konkordato sürecindeki borçludan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığının ne zaman ayrılacağı hk.16 Temmuz 201995133703-105-E.52477
Yurt dışında yayınlanmak şartıyla internet ortamında reklam hizmeti veren veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı17 Temmuz 201962030549-125[15-2019/14]-E.579305
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge projeleri kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerin vergilendirilmesi.17 Temmuz 201916700543-125[17-515-211]-E.50642
Çalışma prensipleri çerçeve sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı17 Temmuz 201997895701-155[2018/260]-E.579825
Yurt dışında mukim firmaya verilen redaksiyon hizmetinden elde edilen kazancın vergilendirilmesi.17 Temmuz 201962030549-120[89-2018/1329]-E.579319
Banka Faiz Gelirleri Üzerinden Vergi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı18 Temmuz 201919341373-125[ÖZELGE-2019-23]-E.102337
Yatırım Faaliyetinde Kullanılmak Amacıyla Bankadan Alınan Kredinin, Bankada Döviz Hesabında Tutulması Nedeniyle Lehe Oluşan Kur Farkının Vergilendirilmesi.18 Temmuz 201919341373-125[ÖZELGE-2018/20]-E.102331
Amortisman Mevzuu18 Temmuz 201995462982-105[VUK.ÖZLG-2018-96]-E.132425
İçme Suyunun damacana ile satış bedelinin KDV'si18 Temmuz 201921152195-130[2018/1411]-E.271020
Adisyon masası hk.19 Temmuz 201927575268-105[Mük.257-2019-51]-E.244196
Şirket ortağından kiralanan araç için yapılan kira ödemelerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.19 Temmuz 201927575268-105[Mük.257-2019-179]-E.244189
Makine ve techizat için ödenen avansların ilgili dönemde yatırım harcaması olarak indirimli kurumlar vergisinden yararlanıp yararlanmayacağı19 Temmuz 201964597866-125[32/A]-14080
TFRS'ye göre düzenlenen finansal tablolardaki zarardan ötürü sermayenin 2/3 oranında yitirilmesi nedeniyle ortak tarafından karşılanan kısmın KV tabi olup olmayacağı.19 Temmuz 201964597866-105[3]-14081
Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması hk19 Temmuz 201938418978-120[61-19/1]-E.242898
GMSİ mükellefinin Sierra Leone Cami Projesi için vakfa yaptığı nakdi bağışın vergilendirilmesi hk.19 Temmuz 201938418978-120[89-18/7]-E.244206
Yaz sezonunda 4-5 aylığına kiraya verilen gayrimenkulden elde edilen gelirin vergilendirilmesi hk.19 Temmuz 201938418978-120[70-19/2]-E.244204
Derneğe yapılan bağış ve yardımların gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.19 Temmuz 201963611781-120[89-2017/5]-22604
Kendi çiftliğindeki hayvanlardan elde edilen sütle yapılan yoğurt ve peynir üretimi19 Temmuz 201927575268-105[235-2019-245]-E.244201
Kumaş, çömlek ve taş üzerine yapılan resim çalışması, pirinç tel ve levhalarından takı ve obje yapımı, iğne oyası, yazma kenarı, çeşitli örtü ve Türk işi sanatı ile yapılan ürünler22 Temmuz 201938418978-120[18-17/31]-244519
Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak %5 vergi indirimi alacağının ortaklık borçlarına mahsubu22 Temmuz 201938418978-120[mük121-19/6]-E.244820
Varlık finansman fonunun faiz gelirlerinde BSMV matrahı22 Temmuz 201939044742-130[BSMV-Özelge]-E.591215
Yenileme Fonu23 Temmuz 201949101969-045-E.6932
Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler23 Temmuz 201990792880-155.14.02[5166]-246203
Otomatik araç yıkama makinesi amortisman oranı hk.23 Temmuz 201911395140-105[VUK-1-22003]-E.598246
Defter Beyan Sistemi Hk.23 Temmuz 201911395140-105[VUK1-21974]-E.598216
Unvan Değişikliği23 Temmuz 201935831311-010-11005
Kiralama Hizmetinde kullanılan Jeneratörler İçin Ayrılacak Amortisman Oranı ve Süresi.24 Temmuz 201911395140-105[VUK1-21967]-E.602552
Sigorta poliçe bedelinin yarısının devlet prim desteği ile karşılanması durumunda gider kaydının ne şekilde yapılacağı ve Ba formunda beyan edilecek tutarın tespiti.24 Temmuz 201911395140-105[VUK1-21072]-E.603015
Amatör sporculara yönelik istisnanın uygulanması ve asgari ücret ifadesinde, ücretin net tutar mı brüt tutar mı olarak dikkate alınacağı24 Temmuz 201962030549-120[23-2018/490]-E.599423
Veri cihazı için yapılan harcamanın gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı24 Temmuz 201962030549-120[40-2018/1256]-E.599580
Sat-geri kirala işlemi yaparak finansal kiralama şirketine satışı yapılan gayrimenkule ait tapu harcının gider yazılıp yazılamayacağı25 Temmuz 201962030549-125-E.603555
Kesinti yoluyla ödenen verginin kısmi bölünme sonrası kurulan şirketin vergi borcuna mahsubu25 Temmuz 201962030549-125[15-2017/359]-E.603568
Şirket aktifine kaydedilen dıştan takmalı motorlu şişme bota ilişkin giderlerin ve amortismanların indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.25 Temmuz 201962030549-125[11-2017/20]-605671
Asgari ücretle çalışan personele ödenen ihbar tazminatı için asgari geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı25 Temmuz 201962030549-120[32-2018/1164]-E.603624
Spor kulübü derneği iktisadi işletmesi tarafından E-Spor kulübüne kayıtlı E-Spor oyuncularına yapılan ödemelerin vergilendirilmesi.25 Temmuz 201962030549-120[94-2017/908]-603722
Örtülü Sermaye26 Temmuz 201962030549-125[12-2019/177]-E.608231
7143 sayılı Kanunun 6/1-c maddesi kapsamında düzeltilen defter kayıtlarının 2019 yılı için tasdik edilecek defter haddinde dikkate alınması26 Temmuz 201911395140-105[177-2018-VUK2-11745]-E.612227
Traktör boyahanesinin amortisman oranı hk.26 Temmuz 201911395140-105[VUK-1-22000]-E.612236
"Semeresizlik Belgesi" ne bağlanan alacakların değersiz alacak addedilip edilemeyeceği.26 Temmuz 201911395140-105[VUK-1-20431]-608121
Ticari Yat İçin Ayrılacak Amortisman Oranı ve Süresi.26 Temmuz 201911395140-105[VUK1-21964]-E.612225
Aracılık ve müzayede hizmetlerinde KDV uygulaması ve belge düzeni29 Temmuz 201911395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--616948
Uluslararası kuruluşlarca gerçekleştirilecek faaliyetler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisi01 Ağustos 201990792880-155.13.04.99[4886]-E.261414
5746 sayılı Kanun kapsamında sözleşme damga vergisi02 Ağustos 201990792880-155.15[5322]-261426
Nakdi Sermaye Artışında Faiz İindirimi Hk.02 Ağustos 201935672403-010.01[125-07-2019]-E.66713
Bireysel emeklilik sistemine ödenen primlerin serbest meslek kazancından indirimi06 Ağustos 201938418978-120[65-19/5]-E.266277
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları09 Ağustos 201979690095-125-53723
Döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında sözleşme damga vergisi16 Ağustos 201990792880-155.14.02[5562]-E.272719
Kamu İhale Kurumu Yemek Servisi Hizmetleri İşletmesi Sosyal Tesisi tarafından yemek hizmeti hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı19 Ağustos 201990792880-155.01.05.01[5348]-273612
Vergi İndirimi22 Ağustos 201926468226-120[ÖZG-1-2018]-E.64933
Kat karşılığı inşaat işinde gerçek kişilerin ortaklığında olan arsanın bir kısmının müteahhide ait olması durumunda müteahhidin kendine ait payı işletmesine hangi değer üzerinden alacağı22 Ağustos 201985550353-105[2017/5]-23217
E-Faturada birim fiyatının KDV dahil olarak belirtilmesi23 Ağustos 201935831311-010.01-E.13055
Bankacılık sisteminin gelişmediği ülkelerden yapılan alımlara ilişkin tevsik zorunluluğu23 Ağustos 201927192137-105[Mük.257/2018-423]-E.65695
Arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesi ve karşılığında alınan dairelerin çocuklarınıza satılması halinde vergilendirilip vergilendirilmeyeceği23 Ağustos 201996620903-120-E.101608
Serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre de defter tutan adi ortaklıkların Defter-Beyan Sistemini ne şekilde kullanacağı ve ne şekilde beyanname gönderileceği24 Ağustos 201931977385-105[MÜK.242-2018/7]-E.115812
Taşımacılık Kooperatifinde Belge Düzeni26 Ağustos 201919579043-105[2018]-E.102365
Tam bölünme yoluyla kurulan şirketin bölünen şirketten devralarak aktifine aldığı ve kiraya verdiği taşınmazların yeniden değerlemeye tabi tutulması hk.26 Ağustos 201927575268-105[Geç.31-2018-405]-E.281143
Binek ve ticari araçlar için ödenen motorlu taşıtlar vergisinin araç maliyetine dahil edilip edilemeyeceği hk26 Ağustos 201995462982-105[VUK.ÖZLG-2018-112]-E.155559
Tapuda şerh işlemi esnasında kira sözleşmesi üzerinden harç ve damga vergisi alınıp alınmayacağı hakkında26 Ağustos 201990792880-155.01.01.02[449]-E.282261
Yurtdışında mukim grup şirketinden alınan yönetim danışmanlığı hizmetine ilişkin bedelin değerlemeye tabi tutulup tutulamayacağı ve kur farkı uygulaması.27 Ağustos 201911395140-105[VUK-1-18915]-E.691743
Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Belge Düzeni [Mük. 257. Mad.2016/127-1073]-28 Ağustos 201958889402-105-100362
E-fatura uygulamasında miktar ve birim fiyat bilgisi içermeyen hizmet faturalarının nasıl düzenleneceği hk.29 Ağustos 201927575268-105[229-2017-181]-285904
Defter tutma ve sınıf değiştirme29 Ağustos 201927575268-105[177-2018-605]-E.285882
İşi terk tarihinden sonra hakediş ödemelerinde fatura eklenmeden işlem yapılıp yapılamayacağı hakkında02 Eylül 201926468226-105[ÖZG-3-2017]-66629
Tahnit sanatı faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı.02 Eylül 201949327596-120.01.03[GVK.ÖZ.2018.43]-E.165864
Özel öğretim kurumlarında görev yapan personelin çocuklarının burs ve ya indirimden yararlanması02 Eylül 201943626428-120-E.22257
Özel okul tarafından başarılı öğrencilere verilen para ödülünün safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.02 Eylül 201949327596-120.01.02.07[GVK.ÖZ.2018.97]-E.165858
Damga Vergisi02 Eylül 201990792880-155.01.01.01[5026]-287961
Finansal kiralama sözleşmesinin yeni kiracı tarafından devir alınması halinde belge düzeni03 Eylül 201970280967-105[7340858286]-92513
Zarar Nedeniyle Sermaye Azaltımında Öz Sermaye Kalemlerine Ait Enflasyon Düzeltmesinin Kullanımı Hk.03 Eylül 201972788441-105-61895
Kiralamaya konu ürünün satışında yeniden sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.03 Eylül 201970280967-105[608 051 8650]-E.92480
Noterlikçe tutulan muvazene, yevmiye ve Noterlik kanununca tutulan diğer defterlerin bilanço usulüne göre tutulan defter yerine geçip geçmeyeceği hk.03 Eylül 201927192137-105[210-2018/432]-E.73514
Mirasçının, miras kalan taşınmazdaki payına ait kuru mülkiyeti üzerinde bırakıp intifa hakkını diğer mirasçıya devretmesi sırasında uygulanacak tapu harcı oranı04 Eylül 201997895701-140.04.01[2018/151]-E.714254
Koruyucu aile olarak alınan çocuğun asgari geçim indiriminin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı05 Eylül 201925410040-120[2018/2]-E.11102
Yurt dışındaki müşterilere verilen tercüme hizmeti karşılığında elde edilen serbest meslek kazançlarının tevkifat kapsamında olup olmadığı05 Eylül 201993767041-120.04.01-E.93995
Resmi Kuruma verilen otopark hizmetinde stopaj kesilip kesilmeyeceği hk.05 Eylül 201951421814-120[94-2018/66]-E.65565
İşletme Esasına Göre Şehir İçi Dolmuşçuluk Faaliyeti Yürütenlerin Gün Sonunda T. C. veya Vergi Kimlik Numarasız Düzenledikleri Toplu Hasılat Faturalarının Defter Beyan Sistemine Kaydı Hk05 Eylül 201911395140-105[VUK-1-22123]-E.721205
Ürün ve Kapıda Tahsilat Hizmet Bedellerinin Anlaşmalı Kargo Firması Tarafından Müşteriden Kapıda Tahsil Edilmesi Durumunda Belge Düzeni.05 Eylül 201911395140-105[VUK1-21927]-E.720316
Özel hesap dönemlerinde kıst amortisman hesaplanması.05 Eylül 201911395140-105[VUK-1-20276]-722018
Döviz cinsinden peşin tahsil edilen kira gelirinin değerlemesi09 Eylül 201977058783-105[VUK.ÖZ.19.20]-E.172924
Basit usule tabi mükellefin hasılat faturalarını günlük, haftalık veya aylık dönemler halinde tek fatura şeklinde düzenleyip düzenleyemeyeceği.09 Eylül 201911395140-105[VUK1-21269]-E.732574
Arabuluculuk09 Eylül 201925953680-045.02[2018-22]-E.48014
Terekedeki taşınmazdan elde edilen gayrimenkul beyannamesinin kimin adına verileceği09 Eylül 201962030549-120[70-2018/238]-E.732409
Nakkaşlık faaliyetinin vergilendirilmesi09 Eylül 201916700543-120[18-515-43]-E.63206
Üretici tarafından yapılacak zirai ürün satışında tevkifat yapılıp yapılmayacağı10 Eylül 201962030549-120[94-2017/1216]-E.737680
Kendi yetiştirdiği hayvanların borsaya tescilinde gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ile müstahsi makbuzu düzenlenmesini gerekip gerekmediği10 Eylül 201946480499-120[2018/1662]-E.105145
Mahkeme kararı gereği tapu iptaline karar verilen taşınmaz satışından dolayı elde edilecek kazancın verilendirilmesi10 Eylül 201962030549-125[5-1/e-2018/389]-E.737682
Foreks işlemlerinin vergilendirilmesi11 Eylül 201962030549-120[37-2016/588]-738343
Kasaplık faaliyetinin vergilendirilmesi12 Eylül 201931435689-120 - 92243
Avukat tarafından icra takibindeki dosyalara ilişkin olarak yapılan tebligat masraflarının vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.12 Eylül 201927575268-105[229-2017-164]-302638
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında iktisap edilerek yük ve yolcu taşımacılığında kullanılacak uçaklara uygulanacak amortisman oranı ve süresi.12 Eylül 201964597866-105-E.18343
Güneş enerjisi yatırımının giderleştirilmesi16 Eylül 201984098128-125[6-2017/7]-353854
Tahsil edilemeyen kira gelirine ait faturaların gider yazılıp yazılamayacağı hk.17 Eylül 201984974990-130[KDV5/I/29/2017/27]-308906
İmtiyaz sözleşmesi süresi sonunda tamamıyla Devlete bedelsiz olarak devredilecek olan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin itfası hk.18 Eylül 201927575268-105[325-2018-165]-E.311293
Turizm şirketlerince kamu taşınmazları üzerinde tesis edilen irtifak hakkı sürelerinin uzatılması nedeniyle ödenen yararlanma bedellerinin itfası hk.20 Eylül 201927575268-105[313-2019-37]-E.313622
Kiralanan plaj için alınan kumun vergilendirilmesi24 Eylül 201962030549-120[40-2018/1021]-E.788593
Motosiklet ile mobil uygulaması kapsamında yolcu taşımacılığı faaliyetinden dolayı basit usul mükellefiyetinin tesis edilip edilmeyeceği ve NACE kodu tanımlanması24 Eylül 201962030549-120[37-2018/569]-E.788601
Birleşme dolayısıyla işvereni değişen personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi.25 Eylül 201962030549-120[103-2017/1210]-E.792903
4735 Sayılı Kanun Kapsamında Sözleşme Devrinde Damga Vergisi ve Noter Harcı25 Eylül 201935831311-010.01-E.15051
Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili düzenlenen sözleşmenin damga vergisi26 Eylül 201990792880-155.01.01.01[5734]-E.324351
53 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında uygulanacak tevkifat oranları hk.27 Eylül 201938418978-120[Geç.67-19/1]-E.329549
Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımında ihale kararı damga vergisi30 Eylül 201990792880-155.01.03.01[738]-E.331549
Devir olan şirkete ait geçmiş yıl zararları ve nakdi sermaye artışından kaynaklı faiz indiriminin mahsubu01 Ekim 201962030549-125[19-2018/324]-E.809602
Serbest Bölgede e-defter kayıtlarının yabancı para birimi ile tutulup tutulamayacağı04 Ekim 201911395140-105[VUK1-20421]-E.828131
Elektronik Para Kuruluşu üzerinden yapılan %4 oranında sadakat ödemesinin gider kaydı hk.25 Ekim 201927575268-105[228-2019-137]-E.368406
6306 sayılı Kanun Kapsamında Tapu Harç Muafiyeti25 Ekim 201973903997-140[57-2019/11]-E.52665
Belediyeye Bağlı Şirketin SGK'ya Verdiği Sigorta Prim Bildirgelerinde ve Vergi Dairesine Verdiği Beyannamelerde Damga Vergisi Muafiyeti01 Kasım 201925410040-155[2018/4]-E.14911
Dönem sonu kullanılmayan sarf malzemelerinin serbest meslek kazancında gider kaydı05 Kasım 201997338759-105[2019-VUK-02]-E.78128
Mahalli sanatçılara yapılan ödemelerden tevkifat ve belge düzeni.05 Kasım 201988409335-120-E.18937
Spor kulübü derneği adına yapılan bağışların pos cihazı aracılığı ile tahsilinde belge düzeni.05 Kasım 201964950229-105[2018-026]-E.54415
Damga Vergisi07 Kasım 201992862618-010.01-3387
Organize Sanayi Bölgesi Tüzel kişiliğinin aldığı ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı12 Kasım 201997895701-155[2017/234]-963179
Başlanan faaliyetin aynı gün terk edilmesi ve daha sora yeniden başlanması durumunda genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı12 Kasım 201917192610-120[GV-19-32]-E.221758
Hayvan yemi saman için uygulanacak stopaj ve kdv oranı hk.12 Kasım 201976071283-120.01.02.11-E.35255
Kayyımlık bürosundan kiralanan gayrimenkulde tevkifat hk.12 Kasım 201984098128-120.01.02.11[94-2019/4]-E.460426
İnsansız hava aracı eğitimi sonunda ticari pilot sertifikası verilmesi halinde vergilendirme13 Kasım 201996620903-120-E.142890
Geçici kabul tutanağı onay tarihinden sonra yapılan hakediş ödemesinde tevkifat13 Kasım 201926468226-120[ÖZG-6-2019]-E.87125
İnternet üzerinden verilen reklam hizmetlerinin vergilendirilmesi13 Kasım 201950426076-120[37-2019/20-727]-E.129069
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi İstisnası Hk.13 Kasım 201966813766-155[Ek--2019/7]-E.461426
Damga Vergisi13 Kasım 201961504625-155-E.55059
Suriye'de inşaat işinin alt taşeronluğunu yapan şirketin işçilik giderlerinin gider pusulası ile tevsikiyle gider yazılıp yazılamayacağı.13 Kasım 201984098128-125[6-2019/14]-E.463316
Ö.K.C.Fişinin Gider Olarak Kaydedilip Kaydedilemeyeceği13 Kasım 201919579043-105[2019]-E.142887
Yurt dışından alınan aracılık hizmetinin vergilendirilmesi13 Kasım 201919579043-105[2019]-E.142880
KDV istisnasından yararlanılmadan alınan makinaları için VUK Geçici 30 uncu maddesinden yararlanıp yararlanmayacağı.14 Kasım 201911395140-105[VUK-1-21711]-E.977270
Kambiyo senedi ile ödemesi yapılan sözleşmenin damga vergisi hk.14 Kasım 201916700543-155[18-515-130]-E.81856
Sözleşme Damga Vergisi14 Kasım 201997895701-155[2017/287]-977747
Basit usul mükellefin aracını yenilemesi halinde gerçek usule geçip geçmeyeceği.14 Kasım 201949327596-120.01.01.02[GVK.ÖZ.2018.101]-E.241800
Türkiye Cumhuriyeti ile Cibuti Cumhuriyeti Arasındaki Hibe Anlaşması Kapsamında yurtdışında yapılan inşaat işinden sağlanan kazançlarda Kurumlar Vergisi istisnası14 Kasım 201938418978-125[5-19/1]-E.398910
Yangın nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için yapılan masrafların muhasebe kayıtları hakkında14 Kasım 201952796708-130-E.20279
Sözleşmenin feshi nedeniyle ödenen tazminatın vergilendirilmesi18 Kasım 201939044742-130[Özelge]-E.988259
Yönetmenlik faaliyetinden elde edilen kazanç dolayısıyla Gelir Vergisi Kanunu'nun 18'inci maddesinde yer alan istisna hükmünden yararlanılıp yararlanılmayacağı19 Kasım 201962030549-120[18-2018/1517]-E.996744
Sosyal medya platformu üzerinden yayınlanan reklamların izlenmesi karşılığı ödenen bedellerden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı19 Kasım 201962030549-120[94-2017/626]-996248
Serbest meslek erbabına ödenen tazminatın vergilendirilmesi19 Kasım 201962030549-120[67-2019/293]-E.996093
Altın yatırım fonlarına altın cinsinden katılan yatırımcıların elde ettikleri kazançlarının vergilendirilmesi21 Kasım 201962030549-120[Geç.67-2018/1337]-E.1009109
Maden üretim sahası içerisinde bulunan boru hattının üretim sahasının dışına taşınması kapsamında yapılan harcamalar21 Kasım 201927575268-105[Mük.257-2018-645]-E.409926
Şirket aktifine kayıtlı olup başkası lehine ipotek ettirilen gayrimenkulün icra yoluyla satılması durumunda fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.21 Kasım 201927575268-105[227-2019-168]-E.410800
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları26 Kasım 201948816587-105[2018]-E.62475
Kooperatif adına kayıtlı olan arsanın ikinci bir kooperatife satılması halinde harç muafiyeti27 Kasım 201960757842-140.04.01-E.22966
Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi istisnası02 Aralık 201997895701-155[2017/593]-E.1049212
SMMM ruhsatı olup, farklı bir serbest meslek icrasında defter beyan sisteminin kullanılması03 Aralık 201961504625-205-E.59274
Fatura Düzenleme Limitinin İskontolu Faturalarda Ne Şekilde Dikkate Alınacağı.06 Aralık 201911395140-105[VUK1-21024]-E.1072128
Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi istisnası09 Aralık 201997895701-155[2018/216]-E.1077126
Evde yapılan çini obje boyama çalışmaları nedeniyle esnaf muaflığından yararlanıp yararlanılamayacağı09 Aralık 201917192610-120[ÖZG-18/2]-E.244045
Teknoloji geliştirme bölgesindeki faaliyete ilişkin olarak kur farkından doğan kazançlarda istisna uygulaması10 Aralık 201950426076-120[1-2018/20-706]-E.140977
Genç girişimci istisnasında düzeltme beyanı.10 Aralık 201949327596-120.01[GVK.ÖZ.2019.22]-E.267833
Apartman yönetimince toplanan aidatlara yürütülen mevduat faiz geliri için beyanname verilip verilmeyeceği10 Aralık 201962030549-120[75-2019/626]-E.1087529
GMSİ beyannamesinde özel sağlık sigortası primlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.10 Aralık 201962030549-120[89-2019/303]-E.1087539
Taşımacılık Kooperatifinde Risturn İstisnası11 Aralık 201946480499-140[2018/897]-E.146441
İnşaat tamamlanmadan vergi kaydının kapatılması16 Aralık 201961504625-105-E.62490
Yeniden işe başlanılması halinde hangi usule göre defter tutulacağı.17 Aralık 201911395140-105[177-2018-VUK2-10824]-E.1116775
Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde üretilen tesisin devri esnasında stoklarda bulunan fuel oilin bedelsiz olarak teslim edilmesi durumunda maliyet bedelinin gider kaydı hk.17 Aralık 201927575268-105[267-2019-171]-E.454078
Ayni bağış ve yardımların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.23 Aralık 2019
Site yönetimi tarafından yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi, damga vergisi ve belge düzeni.23 Aralık 201949327596-120.03[GVK.ÖZ.2017.61] - 283385
6325 sayılı Kanun gereği düzenlenen anlaşma belgesinin damga vergisi26 Aralık 201990792880-155[2455]-472115
Vergi mükellefi olmayan kuruma sehven fazla fatura edilen tutarın iade edilmesi işleminde gider pusulası düzenlenmesi31 Aralık 201927575268-105[234-2018-514]-E.477015
Web tasarım faaliyetinin basit usulde mükellefiyet için engel teşkil edip etmediği.03 Ocak 202062030549-120[46-2018/673]-E.6625
Eğitime katılan personel için yemek ve kafeterya hizmeti verilmesi hk.03 Ocak 202027575268-105[8-2016-472]-2917
Defter-Beyan Sistemi uygulamasında izleyen faaliyet dönemlerinde sistemi kullanmak üzere tekrar başvuru yapılmasına gerek bulunup bulunmadığı06 Ocak 202027575268-105[Mük.242-2018-627]-E.6319
Defter tutma hadleri.06 Ocak 202011395140-105[177-2018-VUK2-10873]-E.11737
E-arşiv faturası kullanıcısının yanlış düzenlediği fatura için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.06 Ocak 202051421814-130[35-2017/3]-1026
Avukatın envanterine kayıtlı aracın satışında hangi bedel üzerinden serbest meslek makbuzu düzenleneceği07 Ocak 202057062627-010.01-357
Sigorta aracılık hizmeti karşılığında alınan bedelin vergisel boyutu ve belge düzeni08 Ocak 202011395140-105[VUK1-20182]-25928
İkinci El Gayrimenkul Alım Satım İşinde Vergilendirme ve Belge Düzeni.08 Ocak 202011395140-105[VUK1-21340]-E.25182
Kısmi Bölünme08 Ocak 202062030549-125[9-2018/320]-E.22838
Z raporlarının tek tek kaydı yerine ay sonunda tek fiş ile defter kaydı yapılıp yapılmayacağı.09 Ocak 202011395140-105[VUK1-20467]-26847
Zorunlu mali sorumluluk poliçelerinde prim bedellerinin kredi kartı ile tahsilinde müşterilere yansıtılan komisyon bedelinin KDV ve BSMV’ye tabi olup olmadığı ve belge düzeni hk.10 Ocak 202027575268-105[229-2017-230]-14976
Kira bedelinin anlaşmazlık nedeniyle eksik ödenmesi ve faturasının kayıtlara alınmayıp iade edilmesinin vergi kanunları karşısındaki durumu hk.10 Ocak 202027575268-105[Mük.257-2016-226]-14881
İşletme faaliyetine başlamamış arama ruhsatlı kömür sahaları için itfa payı ayrılıp ayrılmayacağı hk.10 Ocak 202027575268-105[313-2013-9173]-E.14638
Vergi mükellefiyeti bulunmayan şahıslardan yapılan alımlarda gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği ile gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.10 Ocak 202027575268-105[234-2018-211]-E.14667
Avukat eşinin terk ettiği adreste avukatlık işine başlayan mükellefin Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasından faydalanıp faydalanmayacağı13 Ocak 202031435689-120-E.5454
Genç Girişimci Desteği13 Ocak 202047285862-120[2019/07]-E.2092
Kuver hizmetinde KDV oranı13 Ocak 202093996897-130-E.5810
Kombine maç bileti harcamalarının, mesleki kazançtan indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.14 Ocak 202062030549-120[68-2018/1111]-E.49646
Ticari Plakaların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançların Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi16 Ocak 202011355271-120.01[80-2019/11]-E.2776
Toprak Altı Maden İşletmesinde Çalışan İş Yeri Hekiminin Ücretine Uygulanacak İstisna16 Ocak 202084695066-120[Gvk-23/3]-E.4636
Yurtdışındaki müşteriden alacağın tahsil edilememesi durumunda ayrılan şüpheli alacak karşılığının üretici firmaya yansıtılması hk.16 Ocak 202050426076-130[2016/20-1310]-4334
Amortisman Mevzuu17 Ocak 202095462982-105[VUK.ÖZLG-2019-15]-E.12105
Şirket Personelinin yurtiçi seyahatlerinde yapmış olduğu ulaşım harcamalarının vergi kanunları karşısındaki durumu17 Ocak 202084974990-130[KDV5-I-29-2018-19]-E.25896
İş akdi feshedilen işçiye arabuluculuk müessesesinden yararlanılması sonucunda ödenen tutarlardan gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.17 Ocak 202062030549-120[94-2018/1222]-E.62356
Rezerv yapı alanından çıkarılan ve 775 sayılı Kanun kapsamında bulunan parseller üzerine inşa edilen bağımsız bölümlerin hak sahiplerine devrinde tapu harcı17 Ocak 202097895701-140.04.01[2019/985]-E.65560
Su kabağı üzerine çizilen arap harfleri (hat) ve şekiller çizilerek yapılan ürünlerin satışında esnaf muafiyetinden faydalanıp faydalanamayacağı20 Ocak 202046480499-120.01.03[2019/1695]-E.6794
Ebru sanatı faaliyetinden dolayı esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.20 Ocak 202031435689-120[E.214332]-E.8010
Kısmi bölünme nedeniyle yeni kurulan şirkette çalışmaya devam eden personelin kümülatif vergi matrahlarına önceki şirkette hesaplanan vergi matrahının dahil edilip edilmeyeceği20 Ocak 202017192610-120[GV-19-78]-E.13275
Amcadan devralınan faaliyet nedeniyle genç girişimci istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı20 Ocak 202017192610-120[GV-19-35]-E.13242
Laminant parke döşeme ve tadilatı işinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı20 Ocak 202085373914-120.01.03[40.01.124]-E.11369
Terk olunan işe devam edilmesinin genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulaması açısından değerlendirilmesi20 Ocak 202017192610-120[GV-19-47]-E.13269
Sosyal medyada paylaşım yaparak kapıda ödeme sistemi ile kozmetik ürünü satışının esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı20 Ocak 202085373914-120.01.03[40.01.89]-11402
MEB tarafından 1456 sayılı Kanun kapsamında Yurtdışına Eğitime Gönderilen Kişi Adına Düzenlenen Taahhütname ve Kefaletnameden Harç ve Damga Vergisi Alınıp Alınmayacağı20 Ocak 202067630374-155.01.01.03[2018]-E.1846
Serbest Bölgedeki şirket ile BEBKA arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisi.20 Ocak 202017192610-155[ÖZG-18-62]-E.12986
25 yıl süreli taşınmaz kiralama ve gelir paylaşımı işinin diğer döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği20 Ocak 202017192610-155[DMG-18-64]-E.12990
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi İstisnası20 Ocak 202085373914-155.14[62.01.203]-E.11365
Farklı il sınırı içinde yapılmak istenilen şehirlerarası yolcu taşıma faaliyetinin şube olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği.20 Ocak 202070280967-105[4170025386]-7897
Kalkınma ajansının SGK prim bildirgeleri nedeniyle damga vergisinden muaf olup olmadığı21 Ocak 202097895701-155[2018/189]-E.75409
Kira sertifikası ihracına yönelik olarak düzenlenen rehin sözleşmesinin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı21 Ocak 202097895701-155[2018/280]-E.75481
İnşaat sözleşmesinde uygulanacak damga vergisi oranı21 Ocak 202097895701-155[2017/299]-76339
Sosyal Medya Danışmanlığı hk.21 Ocak 202051421814-120[37-2019/5]-E.5817
Mükellefin velayeti eşinde bulunan çocuk için asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı21 Ocak 202061504625-120-E.2999
AB çerçeve programları kapsamında finanse edilen projeye ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi.21 Ocak 202084098128-120.03.05.06[61-2019/8]-E.31457
Yüzer duba alımında ihale kararı ve sözleşme damga vergisi22 Ocak 202066813766-155[1-2016-47]-33571
Eş adına ödenen lazer tedavi masraflarının gider yazılıp yazılmayacağı.23 Ocak 202062030549-120[89-2018/603]-E.82901
Bilirkişilere yapılan ödemelerin vergilendirilmesi23 Ocak 202050426076-120[61-2019/20-740]-E.6314
Arabuluculuk Anlaşma Belgesine İstinaden Ödenen Tazminatlarda Gelir Vergisi Tevkifatı23 Ocak 202064597866-120[25/1]-E.2275
Diğer ücretliye yapılan ücret ödemesinin ne kadarının gider olarak dikkate alınacağı23 Ocak 202062030549-120[40-2018/1141]-E.87593
Bir projede çalışan personelin, kendi işvereninin projeden ayrılması ve aynı projede çalışmak üzere yeni işverenin gelmesi hususunun personel nezdinde işveren değişikliği olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği23 Ocak 202062030549-120[61-2019/315]-E.87588
Geçici süre ile yurtdışındaki grup firmasında görevlendirilen personele Türkiye'de ödenen ücretin vergilendirilmesi.23 Ocak 202062030549-120[61-2017/1105]-E.87594
Tiyatro, opera, bale, müzikal, konser vb. yapımların sahneye konulması faaliyetlerinin vergilendirilmesi23 Ocak 202062030549-120[65-2018/1167]-E.87595
Kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakım hizmeti istisnası23 Ocak 202062030549-120[23-2018/1289]-E.87597
Özel teknede yat kaptanı ile diğer çalışanlara ödenen ücretten yapılan tevkifat.24 Ocak 202062030549-120[94-2018/1028]-E.91533
Çeşitli sanat teknikleri kullanılarak yapılan eser çalışmasının GVK 18 inci madde kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.24 Ocak 202062030549-120[18-2018/582]-E.91519
Ev Hanımlarına Yaptırılan El İşçiliği ve Dikim İşi Karşılığında Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi ve Maskot Tesliminde Uygulanması Gereken KDV Oranı24 Ocak 202062030549-120[9-2017/232]-87953
İşveren tarafından ödenen özel sağlık poliçesi primlerinin vergi matrahına brüt olarak iblağ edilip edilmeyeceği ve indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.24 Ocak 202062030549-120[63-2018/708]-E.91497
Ödenmeyen SGK prim borcunun gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanmayı etkileyip etkilemeyeceği hk.24 Ocak 202038418978-120[Diğer-18/5]-E.36820
Gümrük giriş beyannamesi ile menşe şahadetnamesinin 3833 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında24 Ocak 202090792880-155.01.05.04[189]-E.36804
Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili düzenlenen kağıtlarda damga vergisi istisnası24 Ocak 202090792880-155.01.01.01[6057]-E.36807
Ahşap yakma ile yapılan resim ve ahşap oyma sanatından elde edilecek kazancın vergilendirilmesi.27 Ocak 202031435689-120-E.11140
Matbaada bastırılan derginin kendine ait web sitesinden satışının yapılması halinde mükellefiyet27 Ocak 202047423198-120.01[37-2018/11]-E.4760
Şapka(tarak) telefi tesliminde kdv tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.27 Ocak 202096842599-130[28-2019/4]-E.7187
İş Yerine Alınan TV'nin KDV Yönünden İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı27 Ocak 202085620172-130-E.3753
Biçerdöver ve traktör jantı tesliminde uygulanması gereken KDV oranı27 Ocak 202039044742-130[Özelge]-E.97754
GES (Güneş Enerjisine dayalı üretim tesisi) katkı payında KDV.27 Ocak 202084974990-130[KDV-1/İ/01-2018/76]-E.38774
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yapılan satışların KDV ve KV yönünden değerlendirilmesi.27 Ocak 202075497510-130[GEC.20-2015-9]-4847
Yurt dışı mukimi firma ile serbest bölgede faaliyet gösteren firma arasında yapılan aracılık faaliyetinin hizmet ihracatı olup olmadığı hk.27 Ocak 202041931384-130[11-2017-14]-4652
Vakıf üniversitesi statüsüne haiz kurumlara yapılan okul, sağlık tesisi gibi tesislerin bağışlanması durumunda bağışta bulunanlara yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası.27 Ocak 202084974990-130[KDV-2/İ/13-2018/30]-E.38808
Yurt dışında mukim firmalara verilen reklam hizmetinin vergilendirilmesi27 Ocak 202051421814-130[12-2016/159]-7192
Toptancı marketten KDV ödenerek satın alınan tütün mamullerine ilişkin ödenen KDV'nin indirime konu edilip edilemeyeceği27 Ocak 202039044742-130[Özelge]-E.97608
Hibe Kapsamında Alınan Makine ve ekipmanların Bedelsiz Devri27 Ocak 202026468226-125[ÖZG-5-2018]-E.6027
Belediye tarafından verilen tahsilat makbuzunun fatura yerine kullanılıp kullanılamayacağı.27 Ocak 202047285862-105[2017/12]-4308
İşlenip satılmak üzere atık alanlardan toplanan kömürlerin değerlemesi ve belgelendirilmesi hk.27 Ocak 202027575268-105[274-201-440]-37310
Serbest bölgeden yurt içine taşınan malların ihraç amaçlı olduğu taşıma firmalarınca nasıl tespit ve tevsik edileceği28 Ocak 202050426076-130[12-2016/20-1327]-8046
Kristal şeker üretim sürecinde artık olarak çıkan "pancar baş ve kuyruğu" ile yan ürün olarak çıkan "melas" tesliminde uygulanacak KDV oranı28 Ocak 202050426076-130[28-2016/20-1276]-8205
Yurtdışında mukim olan firmalardan alınan hizmet faturalarının sorumlu sıfatı ile KDV'ye tabi olup olmayacağı ve Kurumlar Vergisi açısından durumu.28 Ocak 202050426076-130[1-2015/20-1240]-8224
Feshedilen sözleşme nedeniyle işten çıkarılan güvenlik personelinin açmış olduğu işe iade davasını kazanması halinde yapılan ödemelerin vergisel durumu.28 Ocak 202084974990-130[KDV-1/İ/01-2017/35]-E.40234
İhraç kayıtlı mallarda KDV/ÖTV istisnası28 Ocak 202021253973-135-E.1570
Şasi Kamyon Üzerine Akaryakıt Tankeri Tadilatında Ek ÖTV Alınıp Alınmayacağı28 Ocak 202025947440-135[2019]-E.2335
Serbest meslek erbabının aynı zamanda proje keşif ve metraj hesaplama ile hakediş hesaplama işleri ile uğraşması halinde vergisel açıdan yükümlülükleri28 Ocak 202062030549-120[94-2018/1032]-E.103838
Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Sözleşmeye Göre Düzenlenecek Fatura Bedelleri29 Ocak 202050426076-130[29-2017/20-1385]-8674
Kamulaştırma Bedelinin Kurumlar Vergisine ve KDV'ye Tabii Olup Olmadığı29 Ocak 202019174029-045-E.4143
Yurt dışı mukimi şirketlere bilgisayar programı yazılımı satışı ve satış sonrası verilen destek hizmetinin vergilendirilmesi.29 Ocak 202093767041-125.05.04[4830000943]-12206
Arsa alımı da dahil olmak üzere Kooperatife yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının KDV Kanununun 13/j maddesi kapsamında istisna olup olmadığı29 Ocak 202039044742-130[Özelge]-E.109911
Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu kişilere Türkiye'de verilen sağlık hizmetleri29 Ocak 202039044742-130[Özelge]-E.109910
İhracat istisnası kapsamında KDV uygulaması29 Ocak 202093767041-130[11-2016/29]-12203
Kıyı ve liman iskele inşaatlarıyla ilgili yapıların inşaatı ve bakım onarımı faaliyetiyle iştigal eden Şirkete ait dubaların bakım ve onarımının KDV'den istisna olup olmadığı29 Ocak 202039044742-130[Özelge]-E.109909
KDV Tevkifatı Hk.29 Ocak 202049101969-010.99-E.1153
Fesih sözleşmesine istinaden ödenen bedelin KDV ye tabi olup olmadığı ve belge düzeni29 Ocak 202039044742-130[Özelge]-E.109121
Cirodan verilecek pay için sözleşmede KDV dahil veya hariç ibaresi bulunmaması durumunda ödenen kira payına KDV nin dahil olup olmadığı30 Ocak 202039044742-130-109975
Yurt dışına verilen reklam tanıtım filmi hizmetinin hizmet ihracı sayılıp sayılamayacağı hakkında30 Ocak 202039044742-130[Özelge]-109927
Satışa konu cüruflara ait yüklenilen KDV'lerin ilave edilecek KDV olarak beyan edilip edilmeyeceği.30 Ocak 202039044742-010.01-109992
Gümrüksüz Bölgelere (Duty Free bölgesinde) Yapılan Teslimlerde KDV iadesi30 Ocak 202064597866-130[12]-E.3379
Bayi ve alt bayi satışlarına ait tahsilatların ana firmaya ait sanal POS ile yapılması halinde tahsilatların ana firma tarafından beyannamede gösterilip gösterilmeyeceği.30 Ocak 202064597866-130[1-2016]-3372
Faktoring şirketinin dorse ve çekici alım satımında KDV30 Ocak 202039044742-130[Özelge]-E.114833
Motorlu araç ticareti yapan bayilerin 2.el araç satışında ÖTV30 Ocak 202064597866-135-E.3378
Düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında kurumlar vergisi ve KDV istisnası31 Ocak 202045404237-130[I-18-33]-E.21785
Gayrimenkul Yatırım Fonu Adına Mükellefiyet Tesisi31 Ocak 202039044742-130-115940
Finansal kiralamaya konu edilen taşınmazın kamulaştırılması31 Ocak 202039044742-130-116369
Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki yazılım çalışmalarında AR-GE faaliyetleri kapsamında yapılan makine-teçhizat tesliminde KDV istisnası31 Ocak 202045404237-130[I-18-113]-E.21791
Fransa mukimi ortak firmanın Türkiyede yerleşik firmanın mali verilerini değerlendirmesi ve denetlemesi karşılığında talep ettiği katkı payı için KDV tevkifatı yapılıp yapılamayacağı31 Ocak 202026696128-130[9-2019/3]-E.5798
İnternet üzerinden yapılan satışlarda ürün bedellerinin kargo firması tarafından tahsil edilmesi halinde vergileme ve belge düzeni hk.31 Ocak 202084974990-130[1-2014/61 ]-45127
Geriye dönük ödenen ücretlerde gelir vergisi matrahının hesaplanması31 Ocak 202082185597-120.03-E.1904
DİİB kapsamında temin edilen hammaddeler kullanılarak üretilen ürünlerin yurt içine KDV'li satışı.03 Şubat 202039044742-KDV.11-121890
Yurt dışında bulunan firma için serbest bölgede yapılan kalite kontrol-raporlama hizmeti03 Şubat 202021152195-130[17-2018/966]-E.49052
Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Taşınmaz Satışında KDV Oranı03 Şubat 202016700543-130[17-515-119]-9757
Yurt dışında Mukim grup şirketine kredi temin edilmesi karşılığındaki faiz tutarının KDV tabi olup olmadığı03 Şubat 202061504625-130-5900
Yabancı bayraklı gemilere gümrüklü saha içerisinde verilen hizmetin KDV karşısındaki durumu.05 Şubat 202021152195-130[13-2017-320]-52609
Konut satışında KDV ve Harç Uygulaması05 Şubat 202084974990-130[KDV2/İ/17/2016/62]-51209
5746 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanılmayacağı10 Şubat 202038418978-125[10-17/5]-59323
Akdeniz'de Fatih Sondaj Gemisinin sondaj projesinde görevli personelin yurt dışı çıkışlarında yurt dışı çıkış harcı ödeyip ödemeyecekleri10 Şubat 202090792880-140[2019/8]-E.59117
Lisanslı Depoculuk Tanzim Fonu Tarafından İstenilen İpoteğin Harca Tabi Olup Olmadığı.10 Şubat 202031435689-140[151550-151381]-E.17086
Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak vergi indirimi hk.11 Şubat 202062030549-120[Mük.121-2019/255]-E.159471
Kapı isimliği, isimlik yazı değişimi, digital baskı, cam kumlama hizmetlerinde KDV tevkifatı14 Şubat 202035831311-010.01[KDV]-E.2295
Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Firmanın Kendisine Kesmek Zorunda Olduğu Fatura ve Yurt İçi Şubesine Düzenlemiş Olduğu Faturaların Form Ba-Bs Bildirimlerine Dahil Edilip Edilmeyeceği17 Şubat 202011395140-105[VUK-1-20799]-180088
İcra dairesine yapılan ödemenin kiracıya yansıtılmasında, dekont kullanılması durumunda Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği.17 Şubat 202011395140-105[Vuk-1-20413]-178247
Aktifte kayıtlı bulunan taşınmazın leasing şirketine satışı, kiralanması ve geri alınmasında KDV ve Kurumlar Vergisi uygulaması hk.20 Şubat 202021152195-130[2016-02-6057]-76516
Masaj ve spor aleti ithalinde uygulanacak KDV oranı21 Şubat 202084974990-130[KDV.2/İ/28/2019-34]-E.76909
KDV Muafiyeti24 Şubat 202061504625-130-E.11281
Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamaları28 Şubat 202076071283-130-E.7273
Düzenleme şeklindeki ön ödemeli gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin damga vergisini tabi olup olmadığı06 Mart 202016700543-155[19-515-51]-E.19575
Amortisman Uygulaması Hk.09 Mart 202085550353-105[2020]-E.7749
Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilen araç-gereçlerde KDV istisnası13 Mart 202039044742-130[Özelge]-E.291700
Arabuluculuk hizmetinde KDV oranı.17 Mart 202021152195-130[28-2019/2632]-E.118974
Fatura Ödemelerine Aracılık ve Para Havalesi İşlemlerinin Vergilendirilmesi17 Mart 202039044742-130[Özelge]-299248
Maden Sevk Fişi Düzenlenmesi Durumunda Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesinin Gerekip Gerekmediği Hk.23 Mart 202048349025-105[2019/401356]-E.35515
Gayrimenkul Sermaye İradı Mükellefinin Miras Yoluyla Edindiği Gayrimenkullerin Değerlemesi ve Amortisman Hk.23 Mart 202011395140-105[VUK1-21119]-E.316150
Faydalı ömrü bitmeden kullanımına devam eden iktisadi kıymetlere yapılan bakım onarım giderlerinin amortismanı23 Mart 202097338759-105[2018-VUK-08]-E.21526
Bs Formu24 Mart 202095462982-105[VUK.ÖZLG-19-58]-E.58464
Dış Cephe Boya Harcaması Hk.24 Mart 202072788441-105-E.23652
Plastik Kırma ve Plastik Granül Ekstrüzyon Makineleri Amortisman Oranı24 Mart 202042152853-105-E.4814
Serbest Meslek Makbuzu26 Mart 202027192137-105[236-2019/453]-E.33612
İhale damga vergisi26 Mart 202016700543-155[17-515-270]-E.23812
Yardımlaşma derneğinin üyelerine borç para vermesi.30 Mart 202085373914-155.01.05[62.01.194]-E.41036
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları30 Mart 202072788441-105-E.23988
Takoğraf cihazının amortisman oranı hk.31 Mart 202011395140-105[VUK-1-22473]-E.322549
Mobilya aksesuarları üretimi yapan firmanın kalite test laboratuvarına aldığı ölçüm cihazlarının amortisman oranı hk.31 Mart 202011395140-105[VUK1-22106]-E.322843
Fatura asılları yerine fotokopilerinin muhasebe arşivinde bulundurulmasının cezai müeyyideye neden olup olmadığı.31 Mart 202011395140-105[VUK-1-22497]-E.322849
Serbest Meslek Erbabı Mali Müşavir Tarafından Arşiv Olarak Kullanılan Mesken İçin Amortisman Ayrılıp Ayrılamayacağı ve Söz Konusu Meskenin Şube Bildirimine Konu Olup Olmayacağı Hk.31 Mart 202011395140-105[VUK-1-21391]-E.322856
Mali hakların devri sözleşmesinde damga vergisi ve cayma bedelinin matraha dahil edilip edilmeyeceği31 Mart 202064597866-155[6-14]-E.10167
Mahkeme tarafından verilen tapu iptali ve tescil kararına istinaden tapuda yapılacak tescil işlemi sırasında tahsil edilecek tapu harçları.31 Mart 202060757842-140.04.01-E.6434
Tarım Kredi Kooperatifi ile imzalanan sözleşmenin damga vergisi01 Nisan 202090792880-155.01.01.01[5720]-E.121420
Her iki ayak chopart ekleminden konjenital ampute, sol el bileğinden konjenital ampute Engeli Bulunan Kişinin MTV İstisnası01 Nisan 202090792880-170.03.02[2019/49]-121343
Her iki ayak chopart ekleminden konjenital ampute, sol el bileğinden konjenital ampute Engeli Bulunan Kişinin MTV İstisnası01 Nisan 202090792880-170.03.02[2019/49]-121343
Her iki ayak chopart ekleminden konjenital ampute, sol el bileğinden konjenital ampute Engeli Bulunan Kişinin MTV İstisnası01 Nisan 202090792880-170.03.02[2019/49]-121343
Her iki ayak chopart ekleminden konjenital ampute, sol el bileğinden konjenital ampute Engeli Bulunan Kişinin MTV İstisnası01 Nisan 202090792880-170.03.02[2019/49]-121343
Her iki ayak chopart ekleminden konjenital ampute, sol el bileğinden konjenital ampute Engeli Bulunan Kişinin MTV İstisnası01 Nisan 202090792880-170.03.02[2019/49]-121343
7143 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamında düzeltilen defter kayıtlarının 2019 yılı için tasdik edilecek defter haddinde dikkate alınıp alınmayacağı hk.03 Nisan 202011395140-105[7143-2019-VUK2-11788]-E.325639
Sigorta sözleşmesi kapsamında çalışanlara sağlanan menfaatlerin damga vergisine tabi olup olmadığı10 Nisan 202097895701-155[2018/233]-E.330067
Toptan balık teslimleri ile işlem görmüş balık teslimlerinde KDV oranı15 Nisan 202096842599-130[28-2020/1]-E.25344
Pastörize likit yumurtanın KDV oranı15 Nisan 202021152195-130[2020/2666]-E.132974
Yeni araçüstü tanker, tanker semi treyler, damper, düz kasa, silobasın tesliminde yüklenilen KDV'nin iade hesabında dikkate alınıp alınmayacağı17 Nisan 202040392771-130[1-2019-120-2]-E.26815
Apartman ve site yönetimi faaliyetinin basit usulde vergilendirilmesi hk.20 Nisan 202084098128-120.01.01[51-2019/1]-E.134494
Sigortalı olarak çalışan avukata işten ayrıldıktan sonra yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi.20 Nisan 202084098128-120[65-2019/5]-E.134497
Ortak kullanılan ofis için ödenen elektrik, telefon ve su faturalarının indirimi hk.20 Nisan 202084098128-120.04[68-2018/4]-E.134509
Gelirin Toplanması ve Beyanı20 Nisan 202084098128-120.03.05.08[61-2019/12]-E.134499
Evde kefir yapılarak satılması faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı hk20 Nisan 202084098128-120[9-2019/17]-E.134502
Bilgisayar bedelinin gider kaydı ve KDV indirimi.20 Nisan 202076464994-130[KDV.2018.320]-E.74852
Küçük el robotu ile evde yapılan fıstık ezmesinin internet üzerinden satışı.20 Nisan 202062030549-120[9-2019/812]-E.336780
Raporlu personel için ilave asgari geçim indiriminin nasıl uygulanacağı hk.20 Nisan 202062030549-120[32-2018/1369]-E.336799
Reklam ve film çekimlerinde ışık çekimi faaliyetinin vergilendirimesi hk.20 Nisan 202062030549-120[65-2018/1505]-E.336820
Tanıtım metinleri, makale yazarlığı faaliyetinden elde edilen kazanç dolayısıyla Gelir Vergisi Kanunu'nun 18'inci maddesinde yer alan istisna hükmünden yararlanılıp yararlanılmayacağı20 Nisan 202062030549-120[18-2019/501]-E.336858
Devralınan şirketin çalışanlarının hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanan kıdem tazminatlarının istisna olup olmadığı20 Nisan 202062030549-120[25-2018/360]-E.336873
Organize Sanayi Bölgesinde Birleştirme İşlemlerinde Tapu Harcı20 Nisan 202013334133-140-E.7075
Yurt dışına verilen danışmanlık hizmetinde kazanç indirimi21 Nisan 202061504625-120-E.18696
Fizyoterapistlik faaliyetinin vergilendirilmesi ve düzenlenecek belgelerde KDV oranı21 Nisan 202085373914-120[40.01.113]-E.45561
Muhtelif satıcılardan alınan bebek zıbını ve tulumunun evde kurdele, yapay çiçek, boncuk vs. ile süslenerek sosyal medya üzerinden satışının esnaf muaflığı kapsamında olmadığı hk.21 Nisan 202035672403-010.01[120-03-2019]-E.30267
Ahşap üzerine resim uygulamaları faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında olmadığı hk.21 Nisan 202011355271-120.01.03.01-E.18602
Üfleme cam sanatı çeşm-i bülbül, mine ve vitray çalışmalarının esnaf muaflığı kapsamında olduğu hk.21 Nisan 202011355271-120.01.03.01[9-2019/15]-E.18603
Serbest tarım danışmanlığının vergilendirilmesi hk.21 Nisan 202088031814-010[VUK-2019/05-17]-E.30270
Kamuya Yararlı Derneklerin Kira Sözleşme Damga Vergisi21 Nisan 202090792880-155.01.01.02[5713]-E.127161
Tübitak tarafından desteklenen proje kapsamında hizmet alımında KDV.21 Nisan 202076464994-130[KDV.2017.203] - 74894
Göl soğanı bitkisinin kurutulmuş yaprakları ve çiçeklerinin tesliminde KDV oranı22 Nisan 202039044742-130[Özelge]-E.340877
Çocuk yardımı ödemelerinin vergilendirilmesi hk.22 Nisan 202030094508-120[2017/3.4]-6952
Ahşap oyma kaşık, merdane ve sofra işlerinin yapımının esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği22 Nisan 202017192610-120[ÖZG-18-110]-E.62726
Geleneksel Türk Evleri Maketinin esnaf muafiyeti kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği22 Nisan 202017192610-120[ÖZG-19-111]-E.62727
Basit usul mükellefinin KOSGEB'den aldığı hibenin vergilendirilmesi hk.22 Nisan 202083128357-120.01.01-E.4477
Genç girişimci kazanç istisnası22 Nisan 202035831311-010.01[GV]-E.5109
6306 sayılı Kanunda yer alan istisna hükümleri uyarınca tapu harcı muafiyeti hk.22 Nisan 202051421814-140.12-E.25903
Ormanlık alanlardan toplanan kozalakların, ev ortamında ve herhangi bir makine kullanılmaksızın pekmez haline getirilip satılmasının esnaf muaflığı kapsamında olmadığı hk.22 Nisan 202035831311-010.01[GV]-E.5110
Kurumun KOBİ’lere verdiği kredi teminatı sağlama hizmetlerinden elde ettiği gelirlerin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.22 Nisan 202027575268-105[227-2015-411]-E.128168
Sevk irsaliyesi hk.22 Nisan 202027575268-105[230-2018-501]-E.128169
İkinci el oto alım satım işinde belge düzeni.22 Nisan 202067854564-105[1741-6150]-E.135468
Taşıma İrsaliyesi ekine eklenen liste hk.22 Nisan 202067854564-105[1741-6397]-E.135461
Diğer Ücretlinin Vergilendirilmesi27 Nisan 202066491453-105-E.3889
Dolmuş işletmeciliği faaliyetinin geçici durdurulması nedeniyle basit usul mükellefiyetinin kapatılması hk.27 Nisan 202066491453-105[ÖZELGE]-E.3891
Dövme çelikten el yapımı kılıç yapımı faaliyetinden dolayı esnaf muafiyetinden faydalanıp faydalanamayacağı27 Nisan 202046480499-120.01.03[2019/1696]-E.34748
Yazmacılık faaliyetinden dolayı esnaf muafiyetinden faydalanıp faydalanamayacağı27 Nisan 202046480499-120.01.03.01[2019/1701]-E.34749
İstisna süresinden sonra Birleşme halinde ÖTV Kanunu Geçici 7 nci madde uygulaması.27 Nisan 202043456486-135-E.3991
Kat karşılığı inşaat işinde arsanın fatura edilmesi ve KDV uygulaması.28 Nisan 202050426076-130[28-2015/20-1242]-38402
Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.28 Nisan 202062030549-120[65-2019/24]-E.347151
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık bildirgelerde damga vergisi istisnası28 Nisan 202050426076-155[8-2019-19-1200]-E.38389
Taşıma işi yapan nakliyecinin taşıdığı mallara ait sevk irsaliyesini düzenleyip, düzenleyemeyeceği.28 Nisan 202064597866-105[230]-E.11146
Yabancı yatırım fonu katılma belgelerinin değerlemesi.28 Nisan 202064597866-105[279]-E.11147
Yurt dışından döviz olarak elde edilen ücretin vergilendirilmesi29 Nisan 202062030549-120[23-2019/969]-E.348681
Şehir Hastanesi Döner Sermayesinin Damga Vergisi Muafiyeti30 Nisan 202085373914-155[62.01.250]-E.46358
Toplanan tıbbi atıkların tahakkuk bedeli üzerinden Belediyeye ödenen komisyonun KDV tevkifatına tabi olup olmadığı30 Nisan 202040247694-130[1-2018-2]-E.11405
Basit usulden gerçek usule geçen mükelleflerde KDV indirimi30 Nisan 202075766797-130[2018/1713]-E.35142
Avukatlık hizmetlerine uygulanan KDV oranları hk.05 Mayıs 202039044742-130[Özelge]-E.351562
Pirinç unu toptan ve perakende tesliminde KDV oranı05 Mayıs 202043735382-130[KDV:13-1]-E.15613
Yapı Kooperatifinin üçüncü kişilere taşınmaz satışı05 Mayıs 202035831311-010.01[KV]-E.5266
İngiltere Mukimi Yayıncı Kuruluş Tarafından Verilen Hizmete İlişkin Yapılan Ödemeler Üzerinden Kurumlar Vergisi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı05 Mayıs 202062030549-125[30-2018/4]-E.352679
Nakden Ödenen Yemek Ücretlerine İlişkin Damga Vergisi06 Mayıs 202064958909-155-E.13808
Kamulaştırmasız el atma bedellerinin icra yoluyla ilgilisine ödenmesi sırasında damga vergisinin hangi matrah üzerinden hesaplanacağı06 Mayıs 202097895701-155[2019/223]-E.354039
Kamulaştırmasız el atma bedellerinin icra yoluyla ilgilisine ödenmesi sırasında damga vergisinin hangi matrah üzerinden hesaplanacağı06 Mayıs 202097895701-155[2019/223]-E.354039
Yemekli toplantı bedelinin gider olarak serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacağı08 Mayıs 202064958909-120-E.13940
Tapu Harcı Muafiyeti Hk.08 Mayıs 202090792880-140.04.01[2019/29]-E.133542
Tahsil edilemeyen alacakların gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile değersiz alacak kaydı.08 Mayıs 202011395140-105[VUK-1-22885]-E.356138
Otel işletmeciliği yapan şirket tarafından merkezden şubeye düzenlenecek faturanın tevkifata tabi olup olmadığı08 Mayıs 202011395140-105[VUK-1-21429]-E.356111
Defter Tutma Hadleri08 Mayıs 202053445970-105[2020/27-9-616]-E.47138
Döviz Alım Satımına Ek Olarak Yapılan Altın Alım Satımında Ödemelerin Nasıl Yapılacağı08 Mayıs 202042152853-105[0110110148]-E.5576
Kooperatifin sahip olduğu irtifak hakkına ilişkin bir ortağının hissesinin devralınması halinde kullanım hakkının ve sabit yatırımların itfası08 Mayıs 202011395140-105[315-2014/VUK1-18649]-356390
Transit ihracattan elde edilen gelirin vergilendirilmesi ve Ba Bs formlarına dahil edilip edilmeyeceği hk.08 Mayıs 202011395140-105[VUK-1-21427]-E.356164
Fatura bedelinin gerçek değer üzerinden mi yoksa tapu değeri üzerinden mi düzenlenmesi gerektiği hk.08 Mayıs 202011395140-105[VUK-1-21050]-E.356143
Sahte Çıkan Çek İçin Açılan Ceza Davasına Göre Şüpheli Alacaklar Karşılığı Ayrılıp Ayrılamayacağı Hk.08 Mayıs 202011395140-105[VUK-1-22925]-E.356140
Defter-Beyan Sistemine tabi mükellefin ölümü halinde, mirasçının dönem sonuna kadar ölen kişi adına tanımlanmış bu Sistemi kullanıp kullanamayacağı11 Mayıs 202031977385-105[MÜK.242-2019/11]-E.63503
Şirket Aktifine Kayıtlı Olan ve Kiraya Verilmek Suretiyle Değerlendirilen Taşınmaz Satışının KDV ve KVK Yönünden Değerlendirilmesi.12 Mayıs 202031435689-125 - 40274
Yapı Denetim Firması Tarafından Düzenlenen Faturaların Kurum Kazancı ve KDV Yönünden İndirim Hesaplarına Dahil Edilip Edilmeyeceği13 Mayıs 202084695066-105[Vuk/229-230]-26538
Konkordato sürecindeki borçludan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılmayacağı14 Mayıs 202027575268-105[323-2019-337]-E.135334
%55 Engel oranına istinaden Sürücü Belgesi Harcı için indirimden faydalanıp faydalanamayacağı hk.14 Mayıs 202090792880-140.09.01[2019/35]-E.135422
Devir işlemine ilişkin yönetim kurulu kararının damga vergisine tabi olup olmadığı14 Mayıs 202090792880-155.01.03.01[170]-E.135416
Yüksek ve orta yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisi.14 Mayıs 202090792880-155[189]-E.135349
Yüksek ve orta yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisi.14 Mayıs 202090792880-155[189]-E.135349
Devir işlemine ilişkin yönetim kurulu kararının damga vergisine tabi olup olmadığı14 Mayıs 202090792880-155.01.03.01[170]-E.135416
Devir işlemine ilişkin yönetim kurulu kararının damga vergisine tabi olup olmadığı14 Mayıs 202090792880-155.01.03.01[170]-E.135416
Diğer ücret tutarının muhtasar beyannameden mahsup edilip edilemeyeceği.21 Mayıs 202013649056-120[2019/ÖZE-08]-E.25488
Tespih çalışmalarının esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.21 Mayıs 202038418978-120[9-18/13]-E.137210
Hasılat Esaslı Vergilendirmede Geçici Vergi Oranı Hk.21 Mayıs 202013649056-120.03.13[2020-ÖZE-01]-E.25489
Tespih dizim faaliyeti nedeniyle basit usulde mükellefiyet tesis edilip edilmeyeceği01 Haziran 202017192610-120[GV-19-95]-E.69817
Kurum aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkulün satışında kurumlar vergisi ve KDV istisnası.01 Haziran 202093767041-125[4140072370]-E.44701
Un, tahıl ve diğer hububat ve unlu mamüllerin üretiminde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetler.01 Haziran 202095462982-105[VUK.ÖZLG-2019-89]-E.69752
Kira müddeti belli olmayan işyeri için özel maliyet kapsamında yapılan harcamaların itfası hk.01 Haziran 202067854564-105[1741 / 6777]-E.149070
Yurt dışında mukim firma adına çağrı merkezi olarak yurt dışındaki kişilere verilen hizmetlerin KDV'ye tabi olup olmadığı ve fatura düzeni hk.01 Haziran 202045404237-130[16-204]-69844
Yurtdışından Türkiye'ye yapılan taşımacılık işlerine aracılık hizmeti verilmesi karşılığında yapılan ödemelerin vergi mevzuatları yönünden değerlendirilmesi09 Haziran 202039044742-130-401025
Teknopark bölgesine taşınılmadan önce başlanan ve teknopark bölgesinde devam edilen faaliyetlerin vergilendirilmesi hk.11 Haziran 202062030549-125[5-2019/660]-E.409908
Teknopark bölgesine taşınılmadan önce başlanan ve teknopark bölgesinde devam edilen faaliyetlerin vergilendirilmesi hk.11 Haziran 202062030549-125[5-2019/660]-E.409908
9017.10.10.10.00 GTİP no.lu ürünün KDV oranı.11 Haziran 202037009108-130[150608]-E.45257
Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi faaliyetinin vergilendirilmesi11 Haziran 202050426076-120[37-2019/20-723]-E.43310
Ev hanımlarına yaptırılan montaj işinin vergilendirilmesi12 Haziran 202013334133-120-E.9031
Çalışanın, çıraklık eğitim merkezinde öğrenim gören 18 yaşını doldurmuş çocuğu için asgari geçim indiriminden faydalanması hk.12 Haziran 202061504625-120-E.22685
…….’ in Hasılat esaslı vergilendirme uygulamasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.12 Haziran 202033775506-130[KDV 53.01.53]-E.52015
Orman Ürünlerinin Geri İadesinde Tevkifat Uygulanıp Uygulanmayacağı12 Haziran 202097726449-130[1020414331]-E.49650
Boyama kitabı tesliminde KDV oranı12 Haziran 202084974990-130[KDV.2/I/13-2019/23]-E.154269
Gelir Vergisi Kanunu Uygulamaları12 Haziran 202097677631-120[Özelge/2018]-E.12432
Ferdi işletmenin limited şirketine devri halinde ferdi işletmenin çektiği kredilerin faizlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.12 Haziran 202049327596-125.06[KVK.2019.ÖZ.5]-E.87823
Akıllı telefonların tesliminde ÖTV'nin ne şekilde hesaplanacağı hk.12 Haziran 202036062021-135[2019/ÖZE-03]-E.29313
Geçici 7 nci madde uygulamasından yararlanılarak iktisap edilen M plakalı ticari aracın C plakalı araca dönüşmesinde ÖTV istisnası.12 Haziran 202036062021-135[2019/ÖZE-08]-E.29314
Bayram ikramiyesinin veraset ve intikal vergisinden istisna olup olmadığı hk.15 Haziran 202026468226-160[ÖZG-4-2019]-E.29136
Bayram ikramiyesinin veraset ve intikal vergisinden istisna olup olmadığı hk.15 Haziran 202026468226-160[ÖZG-4-2019]-E.29136
Birleşilen şirketler nedeniyle vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı15 Haziran 202025947440-120[2019/09]-E.9706
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında kar/zarar beyanı15 Haziran 202050426076-125[6-2019/20-370]-E.43746
Ar-ge merkezi kapsamında artırılan patent sayısı.15 Haziran 202084098128-125[10-2019/3]-E.163405
Bankanın kullandırdığı kredilerin teminatını oluşturan gayrimenkullerin vefa hakkı protokolü kapsamında bankaya devredilmesi işleminin kurumlar vergisi ve damga vergisine tabi olup olmadığı hk.15 Haziran 202050426076-125[1-2018/20-344]-E.43743
Devralınan Yatırım Teşvik Belgesine İstinaden İndirimli Kurumlar Vergisinden Faydalanıp Faydalanamacağı.15 Haziran 202047285862-125[32/A-2018/12]-E.22727
Reklamasyon ve Kickback Giderlerinin Kabul Edilip Edilmeyeceği15 Haziran 202049327596-125.08[KVK.ÖZ.2018.65]-E.88521
Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan istisna kapsamındaki mükelleflerin kurumlar vergisi istisnasından vazgeçip vazgeçemeyeceği hakkında.15 Haziran 202043626428-125-E.10792
Sermaye şirketininin birleşmesinde devralınan şirketin şartları yerine getirmemiş olması durumunda devralan şirketin vergiye uyumlu mük.vergi ind. uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.15 Haziran 202050426076-120[MÜK-121-2018/20-704]-E.43742
Okul inşası için alınan arsanın satışının vergisel durumu15 Haziran 202084974990-130[KDV-1/İ/17-2020/21]-E.155653
Balık halinde faaliyette bulunanlarca yapılacak balık ithalinde KDV oranı15 Haziran 202021152195-130[28-2020/2723]-E.163792
Açık kök veya tüplü lavanta fidesi tesliminde uygulanacak KDV oranı15 Haziran 202043456486-130-E.5084
399 Sayılı KHK Kapsamında Çalışan Sözleşmeli Personele Ödenen Ödül Ücretlerinin Vergilendirilmesi15 Haziran 202041931384-120[2019-9]-E.20799
Belli para ihtiva etmeyen kağıtlarda DV.15 Haziran 202017192610-155[ÖZG-18-54]-E.78717
Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi kapsamında damga vergisi istisnası15 Haziran 202017192610-155[DMG-18-29]-E.78686
Muhtasar Beyannamelerinde Damga Vergisi15 Haziran 202019208162-155[2290204867]-E.3465
Belli para ihtiva etmeyen kağıtlarda DV.15 Haziran 202017192610-155[ÖZG-18-54]-E.78717
Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi kapsamında damga vergisi istisnası15 Haziran 202017192610-155[DMG-18-29]-E.78686
Muhtasar Beyannamelerinde Damga Vergisi15 Haziran 202019208162-155[2290204867]-E.3465
Harç Muafiyeti15 Haziran 202061504625-140-E.22857
6306 sayılı Kanun kapsamında yeniden inşa edilen taşınmazın bağımsız bölümlerinin hasılat paylaşımlı sözleşmeyle satışının tapu harcı istisnası15 Haziran 202066813766-140.04.01[123-2019/13]-E.163423
Vefa sözleşmesine istinaden varlık yönetim şirketine devredilecek gayrimenkulün tapu harcı16 Haziran 202097895701-140.12.02[2019/754]-E.420822
Çalışanın, işe başlamadan önce ödediği doğum borçlanmasına ait primlerin, ücret matrahından indiriminin yapılamayacağı hk.16 Haziran 202011355271-120.03.06[63-2019/2]-E.23676
4802.54.00.10.19 GTİP no.su ile ithal edilen kağıdın KDV oranı16 Haziran 202020811645-130[19-415-19]-E.33407
Nakdi Sermaye Artışında İndirim16 Haziran 202046480499-125[2019/906]-E.41915
Çin'den Alınan Malların … Unvanlı İnternet Sitesi Aracılığı ile Amerika'da Satılması Halinde Vergilendirme16 Haziran 202084695066-125[Kvk/6]-E.30905
Sermaye Artırımında İndirim16 Haziran 202031435689-125[E.536995-E.127474-E.546138]-E.46196
... Nak.Ltd.Şti. Kısmi Bölünme16 Haziran 202068509125-125.01[9290043345]-E.7083
Teknoloji geliştirme bölgesinde elde edilen kazanca ilişkin istisna hk.17 Haziran 202011395140-105[VUK-1-21078]-E.427724
Vergi indirimi.17 Haziran 202084098128-125[32-2019/5]-E.166431
İnternet ortamında alınan reklam hizmetlerine ilişkin tevkifat uygulaması.17 Haziran 202084098128-125[15-2019/14]-E.166439
6736 sayılı Kanun kapsamında yapılan kasa ve ortaklardan alacaklar hesaplarına ilişkin düzeltmeler hk.18 Haziran 202027575268-105[6736-2018-465]-E.160473
Elektrik üretim lisans harcı18 Haziran 202097895701-140.08[2019/1024]-E.434147
Elektrik üretim lisans harcı18 Haziran 202097895701-140.08[2019/1024]-E.434147
Şirket aktifine kayıtlı gayrimenkullere ilişkin geçmişe dönük ödenen kira bedellerinin gider yazılıp yazılmayacağı ve muhasebe kaydı hk.19 Haziran 202011395140-105[VUK1-21708]-E.437797
Eğitici kartlarda uygulanacak KDV oranı hk.19 Haziran 202084974990-130[KDV.5/I/28-2019/56]-E.162144
Tıbbi laboratuvar cihaz temini hizmet alımında KDV oranı23 Haziran 202032695369-130-E.15995
Türkiye'de tam mükellef şirket tarafından görevlendirme nedeni ile Tayland'a gönderilen çalışanın ücret gelirinin vergilendirilmesi.23 Haziran 202038418978-120[23-18/12]-E.164389
Hasılat Esaslı Vergilendirme29 Haziran 202055054586-130[2220006428]-E.32591
Dünya Gıda Programına Kiraya Verilen İşyerine Ait Gelir Vergisi ve Damga Vergisinin Beyanı02 Temmuz 202018008620-120[ÖZG-2014-29]-54456
Hazine arazisi üzerine irtifak hakkı tesisi07 Temmuz 202097895701-140.12[2020/]-E.493296
Hazine arazisi üzerine irtifak hakkı tesisi07 Temmuz 202097895701-140.12[2020/]-E.493296
Taşınmaz üzerinde yapılacak olan ifrazen taksim işleminde uygulanacak harç oranı08 Temmuz 202013334133-140.04.01-E.10621
Taşınmaz üzerinde yapılacak olan ifrazen taksim işleminde uygulanacak harç oranı08 Temmuz 202013334133-140.04.01-E.10621
Enflasyona endeksli mevduat hesaplarında stopaj oranı08 Temmuz 202038418978-120[Geç.67-2019/4]-E.182652
Malezya Büyükelçiliğinde çalışan T.C. vatandaşının ücretinin vergilendirilmesi09 Temmuz 202038418978-120[15-18/1]-E.182953
6307.90.98.90.19 GTİP numaralı bisiklet koruyucu örtüsünün KDV oranı20 Temmuz 202039044742-130[Özelge]-E.531482
Uber aracılığıyla verilen yolcu taşıma hizmetine ilişkin düzenlenecek faturada uygulanması gereken KDV oranı20 Temmuz 202039044742-130[Özelge]-E.531506
Güneş enerji santralinin satışında uygulanması gereken KDV oranı20 Temmuz 202088033016-010.01[130-05-2019]-E.51304
Biçerdöverle verilen hizmetin KDV oranı21 Temmuz 202016432732-130[28-2019-21]-E.26248
Lojman Satışlarının Tapu Harcından Muafiyeti Hk.21 Temmuz 202090792880-140.04.01[2020/15]-E.194560
Lojman Satışlarının Tapu Harcından Muafiyeti Hk.21 Temmuz 202090792880-140.04.01[2020/15]-E.194560
Şirkette kullanılmak üzere kiralanan araçların giderlerinin indirimi.22 Temmuz 202062030549-125[10-2020/251]-E.543427
7103 Sayılı Kanuna göre alınan makinanın devredilip devredilemeyeceği27 Temmuz 202036062021-130[01-2018/ÖZE-46]-E.37725
Hazine arazisi üzerinde kurulan bedelsiz irtifak hakkı tesisi işleminde tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hk.27 Temmuz 202084695066-140-E.39056
Hazine arazisi üzerinde kurulan bedelsiz irtifak hakkı tesisi işleminde tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hk.27 Temmuz 202084695066-140-E.39056
Yurtdışında mukim personele yurtdışında ifa edeceği hizmete karşılık ödenecek ücretlerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.04 Ağustos 202062030549-120[94-2018/815]-E.567198
Yurtdışından döviz olarak elde edilen ücretin vergilendirilmesi04 Ağustos 202062030549-120[23-2018/597]-E.567747
Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası için SGK'ya yapılan prim ödemelerinin ücretin safi tutarının tespitinde gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı04 Ağustos 202062030549-120[63-2019/428]-E.567763
Merkezi Türkiye'de olan şirketin yurt dışı şubesine verilen mimari proje tasarım hizmeti04 Ağustos 202062030549-125[10-2019/12]-E.567779
Sulh Protokolüne göre ödenen geçmiş yıl kiralarının hangi yılın gideri olarak dikkate alınacağı.04 Ağustos 202062030549-125[8-2018/275]-E.567807
Vakıf Tarafından Elde Edilen Eurobond Faiz Geliri ve Alım Satım Kazançlarının Beyan Edilip Edilmeyeceği04 Ağustos 202062030549-125[2-2019/50]-E.567732
İrlanda mukimi firmadan internet ortamında alınan hizmetlerin 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği04 Ağustos 202062030549-125[15-2019/206]-E.567768
Orman Genel Müdürlüğü’nden tahsis edilen alana ilişkin kira bedeli haricinde yapılan ağaçlandırma ve ilave ağaçlandırma bedelinin giderleştirilmesi04 Ağustos 202062030549-125[8-2018/222]-E.567754
Şirket tarafından eski çalışan personeline yapılacak kıdem, ihbar tazminatı vb. ödemelerin hangi dönemde gider yazılacağı.04 Ağustos 202062030549-125[8-2017/361]-E.567951
Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasında üç dönem faaliyette bulunma zorunluluğu bulunup bulunmadığı04 Ağustos 202062030549-120[mük121-2018/275]-E.567857
Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasında üç dönem faaliyette bulunma zorunluluğu bulunup bulunmadığı04 Ağustos 202062030549-120[mük121-2019/37]-E.567753
Yurt dışında açılan şube iş yerleri için ihracatı destekleme fonu tarafından kira yardımı olarak ödenen ve gelir olarak kaydedilen tutarın gider olarak gösterilip gösterilmeyeceği.04 Ağustos 202062030549-125[6-2018/364]-E.567870
Sermaye azalışında meydana gelen zararın kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı05 Ağustos 202062030549-125[9-2017/344]-569174
Non aseptik ve aseptik sıvı gıda ambalaj torbalarına uygulanması gereken KDV oranı10 Ağustos 202039044742-130[Özelge]-E.581109
İfraz işlemi yapılan taşınmazın satışının K.V ve KDV'den istisna olup olmadığı.11 Ağustos 202064958909-125-E.22497
İki araçta çalışan servis hostesinin diğer ücret yönünden vergilendirilmesi11 Ağustos 202079690095-120[1-2018-120-58]-E.47050
Ödenen şahıs ve hayat sigortası primlerinin ücret matrahının tespitinde indirimi11 Ağustos 202066491453-105-E.6944
Özel hesap döneminde bordrolu çalışanların kümülatif vergi matrah sıfırlaması11 Ağustos 202096620903-120-E.64723
Mükellefin eşinin önceki evliliğinden olan ve velayeti eşinde bulunan çocuk için asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı11 Ağustos 202013334133-120-E.12508
Velayeti babada olan çocuklardan dolayı annenin asgari geçim indiriminden yararlanması11 Ağustos 202041931384-120[2019-7]-E.28781
İhracat ve transit ticaret ile ilgili düzenlenen gümrük beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı.11 Ağustos 202066813766-155[Ek-2-2018/10]-E.225052
İhracat ve transit ticaret ile ilgili düzenlenen gümrük beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı.11 Ağustos 202066813766-155[Ek-2-2018/10]-E.225052
Azami Miktara Kadar Müteselsil Sorumlulukta Uygulanacak Damga Vergisi Oranı Hakkında12 Ağustos 202041931384-155[2018-23]-E.28954
5746 Sayılı Kanuna göre Destek Sözleşmesinin Damga Vergisi İstisnası Hk.12 Ağustos 202016700543-155[18-515-75]-E.44551
Ar-Ge Faaliyetine İlişkin Destek Sözleşmesinin Damga Vergisi Hk.12 Ağustos 202016700543-155[18-515-67]-E.44549
Bedel içermeyen ancak cezai şart ve promosyon içeren sözleşmelerde damga vergisi12 Ağustos 202041931384-155[11-2019]-E.28921
5746 Sayılı Kanuna göre Destek Sözleşmesinin Damga Vergisi İstisnası Hk.12 Ağustos 202016700543-155[18-515-75]-E.44551
Ar-Ge Faaliyetine İlişkin Destek Sözleşmesinin Damga Vergisi Hk.12 Ağustos 202016700543-155[18-515-67]-E.44549
Bedel içermeyen ancak cezai şart ve promosyon içeren sözleşmelerde damga vergisi12 Ağustos 202041931384-155[11-2019]-E.28921
Firmalarca dağıtılan broşürlerin ve market ismi yazan poşetlerin ilan ve reklam vergisine tabi olup olmadığı hk.12 Ağustos 202066813766-175.02[15-2019/3]-E.227045
Vakıflarda evlada ödenen galle fazlası ve yöneticiye ödenen ücretin gelir vergisi kesintisi hk.12 Ağustos 202016700543-120[19-515-19]-E.44372
Teknoloji Transfer Ofisi çalışanı öğretim üyelerine ödenen ücretlerde gelir vergisi kesintisi12 Ağustos 202050426076-120[61-2019/20-764]-E.59351
Mahkeme kararına göre geçici velayeti alan kişinin, sosyal güvenlik bakımından da kendisine tabi olan çocuğu için asgari geçim indiriminden faydalanması12 Ağustos 202019208162-120.03.06.01-E.5355
Mahkeme tarafından atanılan kayyımlık görevine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödenen ücret için serbest meslek makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.12 Ağustos 202084098128-120.03[61-2019/2]-E.226854
Limited şirket ortaklığı bulunan kişinin serbest meslek faaliyetinden dolayı genç girişimci kazanç istisnasından faydalanıp faydalanamayacağı12 Ağustos 202049327596-120[GVK.ÖZ.2019.85]-E.124377
Serbest meslek kazanç istisnası kapsamındaki heykel çalışmalarının işyeri kiralamak ve personel çalıştırmak suretiyle yapılması halinde gelir vergisi tevkifatı olup olmadığı hk.12 Ağustos 202084098128-120.04.02[18-2017-19]-227158
Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik’in uygulanması hk.12 Ağustos 202031435689-120[E.451539]-E.63882
Fazla çalışma ücretinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.12 Ağustos 202060938891-120.03.08[GVK: 1-2]-E.26736
Noter Harcı muafiyeti12 Ağustos 202065771276-140.02-E.10848
Emekli İnfaz ve Koruma Memurunun Silah Ruhsat Harcından Muaf Olup Olmadığı Hakkında12 Ağustos 202064958909-140-E.22566
Noter Harcı muafiyeti12 Ağustos 202065771276-140.02-E.10848
Emekli İnfaz ve Koruma Memurunun Silah Ruhsat Harcından Muaf Olup Olmadığı Hakkında12 Ağustos 202064958909-140-E.22566
Teşvik belgesi kapsamında yatırıma katkı tutarının belirlenmesinde hangi tutarın dikkate alınacağı12 Ağustos 202051421814-130[32-A-2018-20]-E.41694
Kooperatife ait muhtelif demirbaşı, tesisler ile traktör ve ekipmanlarının bedelsiz olarak site yönetimine devrinin KDV ve Kurumlar Vergisi karşısındaki durumu12 Ağustos 202096620903-125-E.64916
Resen terk eden mükellefin yeniden işe başlaması halinde geçmiş yıllara ait zararların mahsubu12 Ağustos 202049327596-125.02[KVK.2019.ÖZ.39]-E.124257
Kooperatif Mükellefiyeti12 Ağustos 202049327596-125.02.02[KVK.ÖZ.2017.72]-E.124262
Aktifte kayıtlı gayrimenkulün mevcut borca karşılık devrinde istisna hükmünden faydalanılıp faydalanılmayacağı12 Ağustos 202049327596-125.05[KVK.2019.ÖZ.36]-E.124405
Kooperatif üyelerine ait fazla payların kooperatifçe geri alınması durumunda tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.12 Ağustos 202093767041-120[4840022095]-E.68055
Home Ofis olarak kiraladıkları işyerine ait doğalgaz, elektrik,su faturaları gibi giderlerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.12 Ağustos 202096620903-125-E.64921
518 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep uygulaması kapsamında ödemesi ertelenen sigorta primlerinin kurum kazancından indirimi12 Ağustos 202017192610-125[KV-20-21]-E.114305
Devir alınan şirket zararlarının mahsubu hakkında.12 Ağustos 202084098128-125[9-2019/4]-E.226246
İndirilecek Giderler12 Ağustos 202049327596-125.08[KVK.ÖZ.2018.44]-E.124395
Şahsi İşletmesi ve Ltd.Şti. Ortaklığı bulunan murisin Veraset ve İntikal Beyannamesinin ne şekilde beyan edileceği hak.12 Ağustos 202096620903-160-E.65085
Şahsi İşletmesi ve Ltd.Şti. Ortaklığı bulunan murisin Veraset ve İntikal Beyannamesinin ne şekilde beyan edileceği hak.12 Ağustos 202096620903-160-E.65085
Şahsi İşletmesi ve Ltd.Şti. Ortaklığı bulunan murisin Veraset ve İntikal Beyannamesinin ne şekilde beyan edileceği hak.12 Ağustos 202096620903-160-E.65085
43.01 ve 43.02 tarife pozisyonunda yer alan ham kürkler ile dabaklanmış kürklerin ithali, aynen veya işlenerek yurt içi yada yurt dışına tesliminde ÖTV uygulaması.12 Ağustos 202039044742-135-E.591414
Şehit yakınlarının araç alımında ÖTV istisnası12 Ağustos 202076464994-135[ÖTV.2017.287] - 124501
43.01 ve 43.02 tarife pozisyonunda yer alan ham kürkler ile dabaklanmış kürklerin ithali, aynen veya işlenerek yurt içi yada yurt dışına tesliminde ÖTV uygulaması.12 Ağustos 202039044742-135-E.591414
Engelliden Engelliye Satış Usulüyle ÖTV'siz olarak üzerine alan aracı satmak istediğinde ÖTV'nin durumu.12 Ağustos 202067630374-135-E.15428
Özel Tüketim Vergisi Kanunu (7/8) maddesi uygulaması12 Ağustos 202065771276-135-E.10849
Veraset yoluyla intikal eden araçlarda ÖTV istisnası12 Ağustos 202064958909-200.03.02-22578
Motorsuz çekme karavanın özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi olup olmadığı hk.12 Ağustos 202016432732-135[2-2019-11]-E.28929
%68 engelli, sol alt ekstremite ve diğer hastalıkları olan kişinin MTV engelli istisnası.12 Ağustos 202063611781-170[MTVÖZELGE-2019/1 ]-21263
%68 engelli, sol alt ekstremite ve diğer hastalıkları olan kişinin MTV engelli istisnası.12 Ağustos 202063611781-170[MTVÖZELGE-2019/1 ]-21263
%68 engelli, sol alt ekstremite ve diğer hastalıkları olan kişinin MTV engelli istisnası.12 Ağustos 202063611781-170[MTVÖZELGE-2019/1 ]-21263
%68 engelli, sol alt ekstremite ve diğer hastalıkları olan kişinin MTV engelli istisnası.12 Ağustos 202063611781-170[MTVÖZELGE-2019/1 ]-21263
%68 engelli, sol alt ekstremite ve diğer hastalıkları olan kişinin MTV engelli istisnası.12 Ağustos 202063611781-170[MTVÖZELGE-2019/1 ]-21263
%68 engelli, sol alt ekstremite ve diğer hastalıkları olan kişinin MTV engelli istisnası.12 Ağustos 202063611781-170[MTVÖZELGE-2019/1 ]-21263
Belediye tarafından verilen bakım destek ve refakat hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı.12 Ağustos 202045404237-130[I-19-226]-E.114291
9603.21.00.00.19 GTİP numaralı diş fırçası ve 6217.10.00.00.19 GTİP numaralı mensucattan mamul saç tokası tesliminde KDV oranı12 Ağustos 202039044742-130[Özelge]-E.591420
Koter kalemi ve koter plağı tesliminde KDV oranı12 Ağustos 202021152195-130[28-2019.2140]-E.227117
Avukatlık Hizmetlerine Uygulanacak KDV Oranı Hakkında12 Ağustos 202055054586-130-E.41573
9603.21.00.00.19 GTİP numaralı diş fırçası ve 6217.10.00.00.19 GTİP numaralı mensucattan mamul saç tokası tesliminde KDV oranı12 Ağustos 202039044742-130[Özelge]-E.591420
Koter kalemi ve koter plağı tesliminde KDV oranı12 Ağustos 202021152195-130[28-2019.2140]-E.227117
Belediye tarafından verilen bakım destek ve refakat hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı.12 Ağustos 202045404237-130[I-19-226]-E.114291
Sağlık kabininde verilen hizmetin KDV oranı12 Ağustos 202045404237-130[I-19-306]-E.114288
Servis taşımacılığında uygulanacak KDV oranı12 Ağustos 202084974990-130[KDV/5 -İ- 28-2020/83]-E.212683
5607.49.90.90.00 GTİP Numarasında Yer Aldığı İfade Edilen Balya İpi, Ambalaj İpi ve Çuval Ağzı İpi Ticari İsimli Malların KDV Oranı12 Ağustos 202063852321-130[28-2019/20-1548]-E.59358
Sütün toptan ve perakende teslimlerinde uygulanacak KDV oranı12 Ağustos 202013334133-130-E.12555
Sağlık kabininde verilen hizmetin KDV oranı12 Ağustos 202045404237-130[I-19-306]-E.114288
Servis taşımacılığında uygulanacak KDV oranı12 Ağustos 202084974990-130[KDV/5 -İ- 28-2020/83]-E.212683
5607.49.90.90.00 GTİP Numarasında Yer Aldığı İfade Edilen Balya İpi, Ambalaj İpi ve Çuval Ağzı İpi Ticari İsimli Malların KDV Oranı12 Ağustos 202063852321-130[28-2019/20-1548]-E.59358
Sütün toptan ve perakende teslimlerinde uygulanacak KDV oranı12 Ağustos 202013334133-130-E.12555
Avukatlık Hizmetlerine Uygulanacak KDV Oranı Hakkında12 Ağustos 202055054586-130-E.41573
MR ve Görüntüleme Hizmetlerine İlişkin Raporlama Hizmetinde KDV Oranı.12 Ağustos 202020811645-130[20-415-25]-E.44368
Sıcak hava balonu işletmeciliğinde KDV oranı12 Ağustos 202021253973-045-E.9536
Terzilik hizmetinde KDV oranı12 Ağustos 202040392771-130[3-2018-121-5]-E.47195
MR ve Görüntüleme Hizmetlerine İlişkin Raporlama Hizmetinde KDV Oranı.12 Ağustos 202020811645-130[20-415-25]-E.44368
Argan ve Kaktüs Yağı ile Krem Tesliminde KDV ve ÖTV oranları13 Ağustos 202040392771-135[2-2019-121-34]-E.47876
Toptancı halinden satın alınan taze sebze ve meyvelerin, Türkiye genelindeki mağazalarda gerçek usulde vergilendirilen KDV mükelleflerine satışında uygulanacak KDV oranı13 Ağustos 202064597866-130[28]-E.17542
Avukatlık hizmetlerinde KDV oranı13 Ağustos 202084974990-130[KDV.1/İ-28-2019/95]-E.213856
Perde rustiği tesliminde uygulanacak KDV oranı.13 Ağustos 202084974990-130[KDV-1/İ/28-2020/10]-E.213842
Yüz siperliklerinin teslim ve ithalinde uygulanması gereken KDV oranı13 Ağustos 202064597866-130-E.17489
Avukatlık hizmetlerinde KDV oranı13 Ağustos 202084974990-130[KDV.1/İ-28-2019/95]-E.213856
Perde rustiği tesliminde uygulanacak KDV oranı.13 Ağustos 202084974990-130[KDV-1/İ/28-2020/10]-E.213842
Yüz siperliklerinin teslim ve ithalinde uygulanması gereken KDV oranı13 Ağustos 202064597866-130-E.17489
Yeddiemindeki aracın MTV sorumluluğu13 Ağustos 202090792880-170.06.01[2019-46]-214109
Yeddiemindeki aracın MTV sorumluluğu13 Ağustos 202090792880-170.06.01[2019-46]-214109
Yeddiemindeki aracın MTV sorumluluğu13 Ağustos 202090792880-170.06.01[2019-46]-214109
Yeddiemindeki aracın MTV sorumluluğu13 Ağustos 202090792880-170.06.01[2019-46]-214109
Yeddiemindeki aracın MTV sorumluluğu13 Ağustos 202090792880-170.06.01[2019-46]-214109
Yeddiemindeki aracın MTV sorumluluğu13 Ağustos 202090792880-170.06.01[2019-46]-214109
Kısmi bölünmede 4760 sayılı ÖTV Kanununun Geçici 7 nci maddesinin uygulaması13 Ağustos 202064597866-135-E.17546
Çöp kamyonu üzerindeki üst ekipmanın yeni şasi kamyona monte edilmesi halinde ek ÖTV ödenip ödenmeyeceği.13 Ağustos 202039044742-135[II Sayılı Liste]-E.593341
Sigara Kağıdı ile Sarılan İçime Hazır Tütünde ÖTV Yönünden Vergilendirme Hakkında13 Ağustos 202085620172-200.03.02-E.22667
Kısmi bölünmede 4760 sayılı ÖTV Kanununun Geçici 7 nci maddesinin uygulaması13 Ağustos 202064597866-135-E.17546
Çöp kamyonu üzerindeki üst ekipmanın yeni şasi kamyona monte edilmesi halinde ek ÖTV ödenip ödenmeyeceği.13 Ağustos 202039044742-135[II Sayılı Liste]-E.593341
Sigara Kağıdı ile Sarılan İçime Hazır Tütünde ÖTV Yönünden Vergilendirme Hakkında13 Ağustos 202085620172-200.03.02-E.22667
Kısmi bölünmede 4760 sayılı ÖTV Kanununun Geçici 7 nci maddesinin uygulaması13 Ağustos 202064597866-135-E.17546
Kısmi bölünmede 4760 sayılı ÖTV Kanununun Geçici 7 nci maddesinin uygulaması13 Ağustos 202064597866-135-E.17546
Çöp kamyonu üzerindeki üst ekipmanın yeni şasi kamyona monte edilmesi halinde ek ÖTV ödenip ödenmeyeceği.13 Ağustos 202039044742-135[II Sayılı Liste]-E.593341
Çöp kamyonu üzerindeki üst ekipmanın yeni şasi kamyona monte edilmesi halinde ek ÖTV ödenip ödenmeyeceği.13 Ağustos 202039044742-135[II Sayılı Liste]-E.593341
Sigara Kağıdı ile Sarılan İçime Hazır Tütünde ÖTV Yönünden Vergilendirme Hakkında13 Ağustos 202085620172-200.03.02-E.22667
Kısmi bölünmede 4760 sayılı ÖTV Kanununun Geçici 7 nci maddesinin uygulaması13 Ağustos 202064597866-135-E.17546
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yatırım indirimi istisnası13 Ağustos 202046480499-125[2019/899]-E.55655
Mükellefiyet hk.13 Ağustos 202084098128-125[4-2018/1]-E.228415
Yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere verilen tasarım, mimarlık ve montaj hizmetlerinden elde edilen gelirin kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı13 Ağustos 202017192610-125[KV-18-69]-E.114489
6306 sayılı Kanun Kapsamında İşi Yüklenen Müteahhit13 Ağustos 202046480499-140[2019/739]-E.55657
Yargı harçları13 Ağustos 202025953680-045.02-E.29054
Tapu Harçları13 Ağustos 202076071283-140.04.01-E.18517
Cins değişikliği işleminde tapu harcı13 Ağustos 202090792880-140.04.01[2019/30]-E.214038
6306 sayılı Kanun kapsamındaki taşınmaz üzerine inşa olunan bağımsız bölümlerin ilk tescilinin tapu harcından istisna olup olmadığı hk.13 Ağustos 202050426076-140[57-2020/20-429]-E.60179
Cins değişikliği işleminde tapu harcı13 Ağustos 202090792880-140.04.01[2019/30]-E.214038
6306 sayılı Kanun kapsamındaki taşınmaz üzerine inşa olunan bağımsız bölümlerin ilk tescilinin tapu harcından istisna olup olmadığı hk.13 Ağustos 202050426076-140[57-2020/20-429]-E.60179
6306 sayılı Kanun Kapsamında İşi Yüklenen Müteahhit13 Ağustos 202046480499-140[2019/739]-E.55657
Yargı harçları13 Ağustos 202025953680-045.02-E.29054
Tapu Harçları13 Ağustos 202076071283-140.04.01-E.18517
Stokta kalan ilaçların serbest meslek kazancı hesaplanmasında ne şekilde dikkate alınacağı13 Ağustos 202046480499-120.04.01[2018/1648]-E.55656
Yurt dışında eğitim için yapılan harcamaların gider olarak indirilip indirilmeyeceği.13 Ağustos 202011355271-120.04.01[68-2019/14]-E.33340
Arızi serbest meslek kazancının vergilendirilmesi (konser geliri)13 Ağustos 202062030549-120[82-2018/904]-E.594769
Büyük ölçekli tavuk kümeslerinin Emlak Vergisine tabi olup olmadığı.13 Ağustos 202085373914-175.01.01.01[66.02.09]-E.66075
Çevre temizlik vergisi hk.13 Ağustos 202051421814-175[44-2018-46]-E.41891
Üretim Tesisi Kurulmasına İlişkin Düzenlenen Sözleşmenin Damga Vergisinden istisna Olup Olmadığı Hk.13 Ağustos 202066813766-155[2-2018/71]-E.227861
Çevre temizlik vergisi hk.13 Ağustos 202051421814-175[44-2018-46]-E.41891
Baro Başkanlığı ile Gediz A.Ş. arasında hizmet binası için yapılacak abonelik sözleşmesinde damga vergisi13 Ağustos 202085373914-155[62.01.287]-E.66135
6446 sayılı Kanun kapsamında harç ve damga vergisi istisnası13 Ağustos 202090792880-155.15.99[5901]-E.214112
Gemi Yapım Sözleşmelerinin Damga Vergisi İstisnası.13 Ağustos 202090792880-155.01.01.01[5734]-E.214097
SGK prim bildirgeleri nedeniyle damga vergisi muafiyeti13 Ağustos 202090792880-155.01.05.04[6351]-E.214060
Taşeron şirket tarafından çalıştırılan kapıcı ücretlerinde gelir ve damga vergisi uygulaması13 Ağustos 202013649056-155[01-2019-ÖZE_13]-E.40733
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan sözleşmenin damga vergisi hk.13 Ağustos 202049327596-155[DH.ÖZ.2018.147]-E.125037
Organize Sanayi Bölgesi ile resmi daire arasında düzenlenen kira sözleşmesine ilişkin yapılacak ödemelerde damga vergisi hk.13 Ağustos 202066813766-155[4562-2018/38]-E.228416
6306 sayılı Kanun kapsamında bulunan Belediyeye ait taşınmazın ihale sonucu satılmasında damga vergisi muafiyetinden faydalanıp faydalanmayacağı13 Ağustos 202046480499-155.01[2020/137]-E.55658
Yapım işine ilişkin alt yüklenici ile düzenlenen sözleşmenin damga vergisi14 Ağustos 202097895701-155[2019/193]-E.595998
Terk edilen faaliyetten kaynaklanan zararın mahsubu.14 Ağustos 202062030549-120[mük120-2019/311]-E.596327
Gayrimenkul Sertifikalarının Vergilendirilmesi14 Ağustos 202062030549-120[geç67-2017/297]-596008
Hasılat esaslı kazanç tespiti14 Ağustos 202062030549-120[37-2019/1371]-E.596266
Çocuk gelişimci olarak çocukların olduğu okul hastane çocuk esirgeme kurumu vb. yerlerde gezici olarak masal anlatımının herhangi bir muafiyete dahil olup olmadığı14 Ağustos 202062030549-120[65-2018/537]-E.595915
GMSİ mükellefi eşe ait indirilemeyen hayat sigortası primlerinin kendisine ait serbest meslek kazancı matrahından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.14 Ağustos 202062030549-120[89-2018/285]-E.595925
Doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılan eşten dolayı, ücretli çalışan eşin asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanmayacağı hk.14 Ağustos 202062030549-120[32-2020/283]-E.596333
Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre müteahhide teslim edilen arsa için belge düzenlenmesi14 Ağustos 202062030549-120[37-2016/628]-598228
Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kazanç üzerinden GVK geçici 67 inci maddesi kapsamında tevkifata tabi olup olmayacağı14 Ağustos 202062030549-120[Geç.67-2017/1957070]-598169
UBER firmasına şehir içi taşımacılık hizmeti veren şahsın ödediği komisyon bedeli ile elde ettiği hizmet gelirini nasıl belgelendireceği.14 Ağustos 202062030549-120[37-2019/997]-E.596338
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Damga V.ve Harç Muafiyeti14 Ağustos 202063611781-155[1-2018/1]-E.21520
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Damga V.ve Harç Muafiyeti14 Ağustos 202063611781-155[1-2018/1]-E.21520
Hasılat paylaşımı karşılığı işi yapan firmaya arsa sahibi firma tarafından yapılan giderlerin yansıtma faturası ile yansıtmasının vergi mevzuatı açısından durumu.14 Ağustos 202062030549-125[8-2015/170]-598285
Adi ortaklığın ortaklarından borç para alması ve ortaklarına borç para vermesi hususunun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.14 Ağustos 202062030549-125[13-2017/23]-598231
İşverenin iflası halinde yıllara sari inşaat işinin bitim tarihi14 Ağustos 202062030549-120[42-2013/626]-E.597553
Kooperatifin boşta duran gayrimenkullerini kiraya vermesi ve ortaklarından aldığı aidat, gecikme faizlerinin vergilendirilmesi.14 Ağustos 202062030549-125[4-2017/256]-E.596286
Şirket merkezinin tek ortağın ikamet adresi olarak gösterilmesi durumunda elektrik, su, doğalgaz giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı14 Ağustos 202062030549-120[40-2018/1437]-E.595956
Özel Okula Yapılan Yardımların Vergilendirilmesi14 Ağustos 202062030549-125[6-2018/233]-E.597537
İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İçin Yapılan Ödemelerden KDV ve Gelir Vergisi Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı14 Ağustos 202062030549-120[94-2019/120]-E.595945
Yurtdışı mukimi kurumlara verilen hizmet karşılığında elde edilen kazancın vergilendirilmesi14 Ağustos 202062030549-125[10-2018/126]-E.597559
Hakedişe tabi hizmet sözleşmelerinde faturanın ne zaman düzenleneceği hk.14 Ağustos 202062030549-125[6-2018/207]-E.596330
Tuz lambası, tuzdan isimlik, minyatür, orta ve büyük boy halı tezgâhları, minyatür halı, dokuma halı, özel sipariş halı ve bitkisel desenli Karabağ kilimleri tesliminde KDV oranı14 Ağustos 202097153401-130[2019]-E.4159
Eğitim kooperatifi üyelerinin çocuklarına eğitim verilmesinin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi muafiyetine etkisi hk.17 Ağustos 202011355271-125.04.02[7-2019/1]-E.33775
Üretim sırasında ortaya çıkan ve üretim artığı, tali ürün veya yan ürün vasfına sahip olan kıymetlerin işletme bünyesinde kullanılmasının vergisel boyutu17 Ağustos 202037538499-125.06[6-2016-1]-19599
İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yeniden değerleme17 Ağustos 202050426076-125[32/a-2017/20-333]-E.61063
Döner Sermaye İşletmesine Bağlı Tüzel Kişiliği Bulunan Uygulama Otelinin Beyannameleri Üzerinden Damga Vergisi Muafiyeti ve Harici Banka Pos Cihazı Kullanma Mecburiyeti17 Ağustos 202067630374-155[2019]-E.15681
İcra Dairelerince Resmi Daireler(Güvence Hesabı) Namına Şahıslara Ödenen Paralar İçin Düzenlenen Makbuzlar17 Ağustos 202067630374-155.01.05.03[2019]-E.15683
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde alınan ihale kararı ile yapılan hakediş ödemelerinin damga vergisi18 Ağustos 202090792880-155.15[5917]-E.216992
Otel dışında yemek teslimine uygulanacak KDV oranı18 Ağustos 202075766797-130[2019/1795]-E.56713
Metal protezlerin kaplanması hizmetinde KDV oranı18 Ağustos 202084974990-130[KDV-4-İ-28-2019/116]-E.217747
Balık yemi, kuş yemi teslimlerinde KDV oranı18 Ağustos 202075766797-130[2019/1820]-E.56673
Estetik ve saç ekimi hizmetlerinin tabi olduğu KDV oranı19 Ağustos 202039044742-130[Özelge]-E.608719
Teknokentte Faaliyet Gösteren Şirketin Elektronik Ticaret Yazılım Kiralaması19 Ağustos 202084974990-130[KDV2/İ/GEÇ20/2017/09]-217849
Organize sanayi bölgesinde bulunan ve geçici muafiyet hükmünden yararlanan taşınmazın kiraya verilmesi durumunda emlak vergisi19 Ağustos 202075497510-175[1-2020-1]-E.31190
Organize sanayi bölgesinde bulunan ve geçici muafiyet hükmünden yararlanan taşınmazın kiraya verilmesi durumunda emlak vergisi19 Ağustos 202075497510-175[1-2020-1]-E.31190
Geçici emlak vergisi muafiyeti20 Ağustos 202097895701-175.01[2019/6.1-39]-E.611336
Geçici emlak vergisi muafiyeti20 Ağustos 202097895701-175.01[2019/6.1-39]-E.611336
SGK'ya verilen bildirimlerin damga vergisine tabi olup olmadığı20 Ağustos 202090792880-155.01.05.04[6280]-E.219125
Serbest Bölgelerde Damga Vergisi20 Ağustos 202090792880-155.15[6166]-E.219119
5746 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen tasarım ve hizmet sözleşmesinin damga vergisi20 Ağustos 202090792880-155.15[4746]-E.219091
İfraz ve tevhit işlemlerinde imar durum ücreti ile encümen ücreti uygulaması20 Ağustos 202097895701-175.02[2019/7.1-4]-E.612261
İfraz ve tevhit işlemlerinde imar durum ücreti ile encümen ücreti uygulaması20 Ağustos 202097895701-175.02[2019/7.1-4]-E.612261
7186 sayılı Kanun ile Bankacılık Kanununa eklenen Geçiçi 32 nci maddesi kapsamındaki istisna hk.20 Ağustos 202097895701-140.99[2020/444]-E.611261
Görme engeli bulunan vatandaşın adına kayıt ve tescilli taşıtın mtv istisnası20 Ağustos 202097895701-170[2019/4.1-14]-612287
Görme engeli bulunan vatandaşın adına kayıt ve tescilli taşıtın mtv istisnası20 Ağustos 202097895701-170[2019/4.1-14]-612287
Görme engeli bulunan vatandaşın adına kayıt ve tescilli taşıtın mtv istisnası20 Ağustos 202097895701-170[2019/4.1-14]-612287
Görme engeli bulunan vatandaşın adına kayıt ve tescilli taşıtın mtv istisnası20 Ağustos 202097895701-170[2019/4.1-14]-612287
Görme engeli bulunan vatandaşın adına kayıt ve tescilli taşıtın mtv istisnası20 Ağustos 202097895701-170[2019/4.1-14]-612287
Görme engeli bulunan vatandaşın adına kayıt ve tescilli taşıtın mtv istisnası20 Ağustos 202097895701-170[2019/4.1-14]-612287
Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre yeniden değerleme21 Ağustos 202064597866-125[32/A]-E.17991
Riskli yapı olduğu tespit edilen taşınmazın ikinci kez satışında tapu harcı21 Ağustos 202097895701-140.12.02[2019/1911]-E.614426
Tam mülkiyet ve kuru mülkiyet olmak üzere adına kayıtlı iki ayrı taşınmazı olan mükellefler için indirimli emlak vergisi oranı uygulaması hk.21 Ağustos 202097895701-175.01[2020/6.1-1]-E.614441
Tam mülkiyet ve kuru mülkiyet olmak üzere adına kayıtlı iki ayrı taşınmazı olan mükellefler için indirimli emlak vergisi oranı uygulaması hk.21 Ağustos 202097895701-175.01[2020/6.1-1]-E.614441
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun bankalar nezdinde bulunan mevduat hesaplarının Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olup olmadığı hk.21 Ağustos 202064597866-120[Geç-67]-E.17992
6306 Sayılı Kanun Kapsamında Tapu Harcı Muafiyeti25 Ağustos 202060757842-140-E.13552
Gelinlik kiralama faaliyetinde uygulanması gereken KDV oranı25 Ağustos 202020811645-130[20-415-8]-E.46502
Gazete Bayiliği Faaliyetinden Dolayı Satıştan İade İşlemlerinde Form Ba-Bs Bildirimi26 Ağustos 202063611781-105[ÖZELGE.2019-11]-E.22676
Malzemeli yemek hizmet bedelinde KDV oran uygulaması28 Ağustos 202066523654-130[ÖZG-25-2020]-E.42730
Fesih ihbarnamelerinde damga vergisi ve noter harcı31 Ağustos 202016700543-155[17-515-210]-47478
Vakıf Üniversitesi'ne ait öğrenci yurtlarının çevre temizlik vergisinden muaf olup olmadığı hakkında31 Ağustos 202097895701-175.02[2018/7.1-13]-E.636861
Vakıf Üniversitesi'ne ait öğrenci yurtlarının çevre temizlik vergisinden muaf olup olmadığı hakkında31 Ağustos 202097895701-175.02[2018/7.1-13]-E.636861
Defter Beyan Sistemi31 Ağustos 202022202903-010.05-E.5045
Aktife kayıtlı kojen makinesinin bozulması dolayısıyla sigortadan alınan tazminatın yenileme fonu uygulamasına konu edilip edilmeyeceği.01 Eylül 202064597866-105[329]-19208
Defter tutma hadleri.02 Eylül 202011395140-105[177-2019-VUK2-12731]-E.646869
Damga Vergisi02 Eylül 202090792880-155.01.01.01[6353]-E.229761
Mükellefin ölümü nedeniyle verilen beyannamede tevkif yoluyla ödenen vergilerden mahsup imkanı bulunmayan vergi iade alacağının mirasçıların vergi borçlarına mahsup yapılıp yapılmayacağı02 Eylül 202038418978-120[121-19/6]-E.229870
Genç Girişimci Kazanç İstisnası02 Eylül 202038418978-120[Mük20-2019/6]-E.229876
6306 sayılı Kanun kapsamında tapu harcı istisnası02 Eylül 202050426076-140[123-2020/20-432]-E.67135
4046 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenen temlik sözleşmeleri gereğince yapılan icra işlemlerinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı02 Eylül 202090792880-155.01.01.01[5992]-E.229762
6306 sayılı Kanun kapsamında tapu harcı istisnası02 Eylül 202050426076-140[123-2020/20-432]-E.67135
Vazife malulünün avcılık belgesi harcından muaf olup olmadığı03 Eylül 202049327596-140[DH.2019.134]-E.136401
Tapu kayıtlarının verilmesi işleminde harç alınıp alınmayacağı.03 Eylül 202097895701-140.04.01[2020.252]-E.649958
Vazife malulünün avcılık belgesi harcından muaf olup olmadığı03 Eylül 202049327596-140[DH.2019.134]-E.136401
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna03 Eylül 202038418978-120[23-18/11]-E.231275
Emlak Vergisi Muafiyeti ve Kısıtlı Emlak Vergisi Hk.03 Eylül 202090792880-175.01.02.03[2020/33]-231578
SGK prim bildirgelerinde damga vergisi muafiyeti hk.03 Eylül 202046224355-155.01.05.04-E.3993
SGK prim bildirgelerinde damga vergisi muafiyeti hk.03 Eylül 202046224355-155-E.3992
Asansör Bakım ve Onarım Hizmetlerinde KDV Oranı Hk.03 Eylül 202084974990-130[KDV5/I/28/2020/91]-E.231360
Kuru temizleme ve ütü hizmetlerinde uygulanması gereken KDV oranı hk.03 Eylül 202039044742-130[Özelge]-E.648137
Bıçak ve benzeri kesici aletlerin bileylenmesi hizmetinin KDV oranı03 Eylül 202076464994-130[KDV.2020.195]-E.135837
Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım hizmetinde uygulanacak KDV oranı03 Eylül 202076464994-130[KDV.2020.204]-E.135834
Tahvil ihraç etmek suretiyle elde edilen kaynağın vadesinden önce ödenmesi durumunda kalan borcun örtülü sermaye kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.03 Eylül 202038418978-125[12-18/4]-E.231274
5746 sayılı Kanun hakkında yayımlanan 2016/9092 sayılı BKK kararı ile belirlenen ölçütlerdeki oranının hesaplanması.04 Eylül 202062030549-125[10-2019/98]-E.653313
Yurtdışındaki merkezden Türkiye'deki şubeye yapılan nakdi fon transferinin özkaynak (sermaye) ve örtülü sermaye olarak kabul edilip edilmeyeceği hk.04 Eylül 202038418978-125[12-18/1]-E.232065
Alkol ve psikoaktif madde tarama testi hizmetinde KDV oranı04 Eylül 202076464994-130[KDV.2020.45]-E.136900
Askeri ve Mali İşbirliği kapsamında düzenlenen sözleşmelerde damga vergisi04 Eylül 202090792880-155.14.02[6367]-E.232387
Halk Otobüsünün Hattı ile veya Sadece hattının satışında Gelir Vergisi ve KDV uygulaması.04 Eylül 202043456486-120-E.8554
Kesin izin ek taahhüt senedinin harç ve damga vergisinden muaf olup olmadığı hk.04 Eylül 202090792880-140.02[2019/62]-E.232160
Faks, Yazıcı, Yazar Kasa tamir bakımlarında KDV oranı07 Eylül 202026696128-130[28-2020/21]-E.36761
Yap-İşlet-Devret kapsamında üretilen ve işletme hakkı süresi sonunda Bakanlığın belirleyeceği bir Kuruma devredilecek olan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin itfası hk.07 Eylül 202027575268-105[327-2019-165]-E.232743
6550 Sayılı Kanuna Göre Yeterlilik Almış ve Tüzel Kişiliğe Haiz Olan Kurumun Vergisel Durumu Hk.07 Eylül 202027575268-105[2018-451]-E.232740
Atık Su Arıtma Hizmetinin Devamlılığı Niteliğinde Diğer Belediyelerden Alınan Katılım Payında KDV07 Eylül 202042152853-130-E.10178
Kira ödemesi yapılmayan dönemler için gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.07 Eylül 202027575268-105[327-2019-260]-E.232710
Yapımı üstlenilen ve tamamlandıktan sonra mülkiyeti ile işletme ve bakımı DSİ’ye ait olacak … göletlerine ilişkin gerçekleştirilecek harcamaların itfası hk.07 Eylül 202027575268-105[272-2018-25]-E.232711
Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi alacakları ve sendika aidatları hk.07 Eylül 202027575268-105[229-2018-08]-E.232727
Avukatın yanında sigortalı ve ücretli olarak çalışan avukatın isminin, iş yerine asılan tabelada yer almasının işe başlama olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği07 Eylül 202065771276-120.04[2020/1]-E.12108
Mirasçının işe devam etmesi durumunda vergisel yükümlülükler07 Eylül 202027192137-105[164-2018/436]-E.68758
Belediyeler ve bağlı işletmeleri tarafından yapılan şehiriçi yolcu taşımacılığında Ba-Bs bildirimi08 Eylül 202019579043-105-E.72388
İktisadi İşletmeye Ait Taşınmazın SGK'ya Devrinde Tapu Harcı Muafiyeti Hakkında08 Eylül 202041931384-140[2020-6]-E.33116
Haftalık veya aylık olarak kiraya verilen gayrimenkulün vergilendirilmesi08 Eylül 202046480499-120.01.01[2018/1661]-E.63499
Avrupa Birliği projesi kapsamında verilen hizmetler dolayısıyla elde edilen gelirin vergilendirilmesi hk.14 Eylül 202038418978-120[61-18/26]-E.237299
Kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakım hizmetine aracılık edilmesi halinde istisna hükmünden yararlanılıp yararlanılmayacağı14 Eylül 202062030549-125[6-2020/104]-E.675214
İşyeri kiralama hizmetlerine uygulanacak KDV oranı16 Eylül 202076464994-130[KDV.2020.212]-E.142415
Bedelsiz satılacak marka hakkı devri hk.18 Eylül 202062030549-125[6-2017/245]-688000
Cins değişikliği harcı18 Eylül 202022202903-140.04-E.5576
6306 sayılı Kanun kapsamında harç muafiyeti ve yabancı kişilerden de harç aranılıp aranılmayacağı.18 Eylül 202048816587-140-E.18349
6306 sayılı Kanun kapsamında harç muafiyeti ve yabancı kişilerden de harç aranılıp aranılmayacağı.18 Eylül 202048816587-140-E.18349
Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım hizmetlerinde KDV oranı21 Eylül 202076464994-130[KDV.2020.210]-E.144311
Soğuk hava depolama hizmetinde KDV oranı21 Eylül 202039044742-130[Özelge]-E.690837
Bilgisayar ve Pos cihazlarının bakım onarımında KDV oranı hk.21 Eylül 202088033016-010.01[130-01-2020]-E.65399
Bilgisayar, network, sistem vb. teknoloji araçları için verilen bakım onarım hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı21 Eylül 202039044742-130[Özelge]-E.690839
Site yönetimine verilen ısı yalıtım, mantolama ve boya hizmetinde uygulanacak KDV oranı23 Eylül 202045404237-130[I-20-190]-E.141328
Mirasçılara Bitcoin Varlığı Karşılığında Ödenecek Tutarın Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi Hk.23 Eylül 202060938891-120.01.02.09[GVK: 3-1]-E.33826
Mirasçılara Bitcoin Varlığı Karşılığında Ödenecek Tutarın Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi Hk.23 Eylül 202060938891-120.01.02.09[GVK: 3-1]-E.33826
Mirasçılara Bitcoin Varlığı Karşılığında Ödenecek Tutarın Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi Hk.23 Eylül 202060938891-120.01.02.09[GVK: 3-1]-E.33826
Şahıs tarafından ödenen kiranın adi ortaklık kurulduğunda gider olarak indirilip indirilemeyeceği ile mükellefiyet kaydından önce ödenen kiradan tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.23 Eylül 202084098128-120.01.02.07[40-2018/5]-E.273729
Sahiplerinden kiralanan konutların öğrenci yurdu olarak kiraya verilmesinde vergilendirme23 Eylül 202016432732-120[37-2018-38]-E.35817
Kur Farkı23 Eylül 202072788441-105-E.51792
Banka kredisiyle alınan araca ait faiz ve masrafların gider kaydedilip kaydedilemeyeceği ve amortisman kaydı hk.24 Eylül 202062030549-120[40-2019/628]-E.704573
Şirketin Almanya mukimi olan müdüründen alınan danışmanlık hizmeti karşılığında yapılan ödemelerin vergilendirilmesi24 Eylül 202039044742-130[Özelge]-E.704593
Mükellefin ölümü halinde, işe aralıksız devam eden mirasçıların mükellefiyet tesisi ve genç girişimcilerde kazanç istisnası24 Eylül 202062030549-120[Mük.20-2018/996]-E.701811
İcra Müdürlüğünce Haczedilen Kira Gelirinin Beyanı24 Eylül 202011355271-120.05[72-2020/17]-E.39864
Sözleşmesi gereği müteahhide devredilen arsa payının, sözleşmenin iptali nedeniyle geri alınmasından sonra başka müteahhitle yapılan sözleşme gereği devrinden harç alınıp alınmayacağı hk.24 Eylül 202057062627-140.04.01-E.14230
Sözleşmesi gereği müteahhide devredilen arsa payının, sözleşmenin iptali nedeniyle geri alınmasından sonra başka müteahhitle yapılan sözleşme gereği devrinden harç alınıp alınmayacağı hk.24 Eylül 202057062627-140.04.01-E.14230
Sözleşmesi gereği müteahhide devredilen arsa payının, sözleşmenin iptali nedeniyle geri alınmasından sonra başka müteahhitle yapılan sözleşme gereği devrinden harç alınıp alınmayacağı hk.24 Eylül 202057062627-140.04.01-E.14230
Kirli tekstil ürünlerini hijyenik endüstriyel yıkama hizmetinde KDV oranı24 Eylül 202039044742-130[Özelge]-E.704582
Terminal ve Tatilpark Giriş Ücretlerinde KDV Oranı24 Eylül 202042152853-130-E.10949
Güneş enerji sistemleri tesliminde KDV oranı24 Eylül 202021152195-130[28-2020/2938]-E.274562
Sanal ofis kiralama hizmetinde uygulanması gereken KDV oranı24 Eylül 202039044742-130[özelge]-E.702055
Sanal ofis kiralama hizmetinde uygulanması gereken KDV oranı24 Eylül 202039044742-130[özelge]-E.702055
Güneş enerji sistemleri tesliminde KDV oranı24 Eylül 202021152195-130[28-2020/2938]-E.274562
Yurtdışındaki hastalara verilen ambulans ve hasta taşıma işlemlerinde KDV24 Eylül 202076464994-130[KDV-2017-86] - 146718
Terminal ve Tatilpark Giriş Ücretlerinde KDV Oranı24 Eylül 202042152853-130-E.10949
Kirli tekstil ürünlerini hijyenik endüstriyel yıkama hizmetinde KDV oranı24 Eylül 202039044742-130[Özelge]-E.704582
Kooperatifin üyeleri vasıtasıyla vermiş olduğu servis taşımacılığında uygulanacak KDV oranı25 Eylül 202045404237-130[I-20-208]-E.142959
Günübirlik Yat Turu Hizmetinde KDV Oranı25 Eylül 202076464994-130[KDV.2020.206]-E.146942
Lunapark İçindeki Oyuncakların Kullanımında KDV oranı25 Eylül 202076464994-130[KDV.2020.180]-E.146944
ATM kiralanma işlemlerinin iş yeri kiralama hizmetleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği25 Eylül 202045404237-130[I-20-182]-E.143205
Öğrenci Yurdu Kiralamasında KDV Oranı25 Eylül 202025410040-130-E.10470
Kooperatifin üyeleri vasıtasıyla vermiş olduğu servis taşımacılığında uygulanacak KDV oranı25 Eylül 202045404237-130[I-20-208]-E.142959
8418.50.19.00.00 G.T.İ.P. numaralı bar buzdolabı ve yatay tip teşhir soğutucusunun ÖTV'ye tabi olup olmadığı.25 Eylül 202039044742-135-705416
8418.50.19.00.00 G.T.İ.P. numaralı bar buzdolabı ve yatay tip teşhir soğutucusunun ÖTV'ye tabi olup olmadığı.25 Eylül 202039044742-135-705416
8418.50.19.00.00 G.T.İ.P. numaralı bar buzdolabı ve yatay tip teşhir soğutucusunun ÖTV'ye tabi olup olmadığı.25 Eylül 202039044742-135-705416
Serbest Bölgede Ar-Ge İndirimi Uygulamaları25 Eylül 202017192610-125[ÖZG-17-55]-E.142965
Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesine istinaden anadolu lisesi statüsüne dönüşen özel okula tanınan eğitim istisnasının devam edip etmeyeceği hk.25 Eylül 202031435689-125[E.57585]-E.79105
Kooperatiflere düzenlenecek imza sirkülerinde Noter Harcı.25 Eylül 202060938891-140.02.99[HARÇ: 10-2]-E.34646
Kooperatiflere düzenlenecek imza sirkülerinde Noter Harcı.25 Eylül 202060938891-140.02.99[HARÇ: 10-2]-E.34646
Kooperatiflere düzenlenecek imza sirkülerinde Noter Harcı.25 Eylül 202060938891-140.02.99[HARÇ: 10-2]-E.34646
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Yapılan Sözleşmelerin Damga Vergisi Muafiyeti Hk.25 Eylül 202097677631-155-E.21253
Sendika üyelerine verilen indirimin market alışverişlerinde kullanılmasının vergi kanunları karşısındaki durumu25 Eylül 202039044742-130[Özelge]-E.705468
Tahsil imkanı bulunmayan alacağın vergisel durumu25 Eylül 202038418978-125[6-2019/36-İ]-E.246985
Yurtdışında mukim firmadan alınan Debit Note'un VUK 'na göre ispat edici belge olup olmayacağı, yurtiçindeki firmanın credit note düzenleyip düzenleyemeyeceği ile KDV açısından durumu.28 Eylül 202070280967-105-E.83060
Hurdaya ayrılan aracın bilanço kayıtlarından çıkarılmasında KDV uygulaması ve belge düzeni hk.28 Eylül 202011395140-105[VUK-1-21817]-E.711223
Serbest Bölgeye Mal Tesliminde Fatura Düzeni ve KDV İadesi28 Eylül 202039044742-130[Özelge]-711311
Üniversite tarafından sözleşme ile çalıştırılan işçi sayılmayan öğrencilere yapılan ödemelerin vergilendirilmesi28 Eylül 202097895701-155[2020/74]-E.711786
Personelin Maaşına Ek Olarak Yapılacak Seyyar Görev Tazminatı Ödemelerinde Gelir Vergisi Kesintisi ve Damga Vergisi28 Eylül 202013649056-120[GVK/ÖZE-14]-E.50209
Üniversite tarafından sözleşme ile çalıştırılan işçi sayılmayan öğrencilere yapılan ödemelerin vergilendirilmesi28 Eylül 202097895701-155[2020/74]-E.711786
Sıcak hava balonu pilotlarının ücretinin vergilendirilmesi28 Eylül 202021253973-120-E.12115
GMSİ Beyannamesinde İndirilecek Giderler28 Eylül 202011355271-120.05.05.01[74-2020/21]-E.40617
İntifa sözleşmesinin milli gemi siciline tescili28 Eylül 202097895701-140.07[2019/704]-E.712189
İntifa sözleşmesinin milli gemi siciline tescili28 Eylül 202097895701-140.07[2019/704]-E.712189
İntifa sözleşmesinin milli gemi siciline tescili28 Eylül 202097895701-140.07[2019/704]-E.712189
Feribot ile yapılan taşımacılık hizmetinde KDV oranı28 Eylül 202039044742-130[Özelge]-E.709234
Şube iş yerinde psikolog çalışan tarafından verilen psikolojik danışmanlık hizmetinin vergilendirilmesi28 Eylül 202039044742-130[Özelge ]-E.709222
Projeksiyon cihazı, monitör, tablet, yazıcı, pos ve barkod cihazı gibi elektronik cihazların tamir, bakım ve onarım hizmetinde uygulanacak KDV oranı28 Eylül 202039044742-130[Özelge]-E.709205
KDV Kanununun (13/i) maddesi kapsamında konut veya iş yeri tesliminde KDV istisnası29 Eylül 202064597866-130[13/i]-E.22555
Kooperatifiniz ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan öğrenci taşıma sözleşmesi kapsamında faturanın hangi tarihte düzenleneceği29 Eylül 202058889402-105[2018/127-1098]-E.70770
KDV Kanununun geçici 30 uncu maddesi kapsamındaki iade talebi hk.01 Ekim 202084974990-130[KDV2/İ/2020/GEÇ30/01]-E.251268
Nargile tütünü tesliminde KDV uygulamaları02 Ekim 202033775506-130[KDV 53.01.57]-E.86536
Araç satışından kaynaklı olan yenileme fonunun ileride alınacak araçların amortismanından mahsup edilmek üzere özel fonda tutulmasının sakınca yaratıp yaratmayacağı hk.02 Ekim 202088031814-010[VUK-2020/17-01]-E.68881
Havalı tüfek amortisman oranı hk.02 Ekim 202011395140-105[VUK-1-24519]-E.729558
Yetkilendirilmiş Belge Kuruluşları tarafından yapılan sınav ve belgelendirme hizmetlerinde fatura düzenlenmesi ve Ba-Bs bildirimleri Hk.02 Ekim 202072788441-105-E.53918
Mahkeme kararı gereğince avukatlara ödenen vekâlet ücretlerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.05 Ekim 202090792880-155.01.05.02[5575]-E.254161
Damga Vergisi05 Ekim 202063611781-155.01[1-2019/2]-E.26948
Kooperatife ait arsaların 3.kişilere satışının vergi kanunları karşısındaki durumu.08 Ekim 202027575268-105[229-2019-243]-E.258628
Değersiz Alacaklara İlişkin KDV İndirimi Hk.09 Ekim 202085550353-130[2019]-E.20611
Şirket müdürü adına yaptırılan hayat sigortası poliçe bedellerinin gider yazılması hk.12 Ekim 202050426076-125[8-2018/20-354]-E.87300
Ek emeklilik aylığı ödemelerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.12 Ekim 202027575268-105[238-2019-78]-E.260307
Askerlik borçlanmasının diğer ücret gelirinden indirim yapılıp yapılmayacağı12 Ekim 202046480499-120.03.06.99[2020/1731]-E.75477
Diğer ücretlinin yılın ikinci yarısı girdikten sonra işten ayrılma bildirimi vermesi durumunda gelir vergisinin ikinci takside isabet eden kısmının terkin edilemeyeceği hk.12 Ekim 202011355271-120[110-2019/32]-E.44709
Serbest meslek erbabının, %80 engelli babasının engellilik indiriminden faydalanıp faydalanmayacağı hakkında13 Ekim 202042152853-250.99-E.11689
Birikimsiz hayat sigortası için yatırılan primlerin vergi indirimine tabi oranı13 Ekim 202017192610-120[GV-20-34]-E.153038
Talep olmaması nedeniyle satışa sunulmayan sigaraların imha edilmesi halinde ÖTV hesaplanıp hesaplanmayacağı13 Ekim 202021152195-135[2-2019/661]-296521
Talep olmaması nedeniyle satışa sunulmayan sigaraların imha edilmesi halinde ÖTV hesaplanıp hesaplanmayacağı13 Ekim 202021152195-135[2-2019/661]-296521
Talep olmaması nedeniyle satışa sunulmayan sigaraların imha edilmesi halinde ÖTV hesaplanıp hesaplanmayacağı13 Ekim 202021152195-135[2-2019/661]-296521
Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Tesliminde KDV Matrahı13 Ekim 202037009108-130[20-2015-458]-87025
Emekliliğe teşvik amacıyla ücret mahiyetinde ödenen 7 aylık ücrete engellilik indiriminin uygulanıp uygulanmayacağı hk.14 Ekim 202062030549-120[31-2019/104]-E.760843
Finansal kiralama sözleşmesinin devri halinde belge düzeni ve devrin KDV karşısındaki durumu.14 Ekim 202011395140-105[VUK-1-21008]-E.761255
Kısa çalışma ödeneğinin gelir vergisinden istisna olması nedeniyle bu ödemeye asgari geçim indiriminin uygulanmayacağı hk.15 Ekim 202062030549-120[32-2020/636]-E.765596
Basit usul mükellefinin ticari aracını satması durumunda vergilendirme15 Ekim 202062030549-120[46-2020/96]-E.767027
Lüks restoran olarak alınan işyerinin avukatlık ofisine dönüştürülmesi için yapılan harcamaların indirimi16 Ekim 202027575268-105[313-2019-458]-E.267580
Yatırım teşvik belgesi kapsamında "kullanılmış makine" ithalinde KDV istisnası19 Ekim 202039044742-130[Özelge]-E.775369
Grup firmasından temin edilecek ve alınacak hizmetler nedeniyle katma değer vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.19 Ekim 202064597866-130[9]-E.24193
Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında görevlendirilen kamu personeline yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi20 Ekim 202011355271-120.03[61-2020/6]-E.45852
Avukatlık vekâlet ücretinin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.26 Ekim 202027575268-105[236-2020-472]-E.280399
Kiralama işlemlerinde vergilendirme28 Ekim 202063611781-130[10-2019/14]-E.29890
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine sunulacak ikmal yapım işinin KDV Kanununun 13/j maddesi kapsamında olup olmadığı hk.28 Ekim 202054451858-045-E.24781
İkinci El Araç Ticaretinde KDV Uygulaması Hk.30 Ekim 202085620172-130-E.31395
Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamaları30 Ekim 202076464994-130[KDV.2020.156]-E.163658
Atıktan üretilen ürün tesliminde KDV tevkifatı30 Ekim 202097726449-130[3260079945]-E.95763
Tekne turu kapsamında verilen yeme içme hizmetlerinde KDV oranı30 Ekim 202039044742-130[Özelge]-E.801480
Kamış tesliminde uygulanması gereken KDV oranı30 Ekim 202062902401-130[2019-701-120]-E.93058
Kiralama hizmetinde KDV30 Ekim 202097726449-130[178054410]-E.95748
Antrepodaki ürünler için ambalaj malzemesi, malzemenin nakliye gideri ve antrepoya ödenen bedelin indirim ve iadesi02 Kasım 202021152195-130[99-2019.2252]-E.322301
Adi Ortaklık Kurulmadan Önce Ortaklar Adına Kesilen Faturaların Adi Ortaklıkta Kullanımı02 Kasım 202041931384-130[29-2016-61]-42479
Yapı Kayıt Belgesine sahip mükelleflerin indirimli emlak vergisi uygulaması hk.02 Kasım 202013649056-175.01[2019/EVK-ÖZE-02]-59533
İşe başlatmama tazminatı ödemesinde damga vergisi02 Kasım 202097895701-155[2020/33]-E.806340
Borç ve Ödeme Taahhüt Belgesi'nin damga vergisine tabi olup olmaması ve ayrılan karşılık giderinin vergisel durumu02 Kasım 202064597866-155.01-E.25500
Covid-19 nedeniyle tatil edilen okullar da belge düzeni02 Kasım 202095462982-105[VUK.ÖZLG-20-42]-165721
Muhtelif Müşterilere Düzenlenecek E-Arşiv Faturalarda Kimlik Bilgileri Alanına Yazılacak Bilgi Hk.03 Kasım 202036486581-105-46876
Harcırah ödemelerindeki konaklama ve yol giderlerine ilişkin KDV tutarlarının indirim konusu yapılması ve belge düzeni hk.03 Kasım 202027575268-105[227-2017-366]-288397
Dövme ve piercing hizmetinde KDV oranı03 Kasım 202047423198-130[28-2020/17]-E.44018
Harcırah ödemelerindeki konaklama ve yol giderlerine ilişkin KDV tutarlarının indirim konusu yapılması ve belge düzeni hk.03 Kasım 202027575268-105[227-2017-366]-288397
Serbest meslek erbabının kendisine ait yemek bedelini gider yazıp yazamayacağı.04 Kasım 202060938891-120.04.01[GVK: 3-1]-E.40793
İpek koza sanatı faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı hk.04 Kasım 202017192610-120[ÖZG-19-106]-E.167949
Damperli kamyon ile şehir içi yük taşımacılığı faaliyetinin basit usulde vergilendirilmesi hk.04 Kasım 202013334133-120-E.17170
Avukat babası ile aynı işyerinin farklı odalarında çalışan avukatın, genç girişimcilerde kazanç istisnasını ihlal edip etmediği hk.04 Kasım 202017192610-120[GV-19-143]-E.167954
İşci adına ödenen çalışma izin harçlarının gider yazılması hk.04 Kasım 202011395140-105[VUK-1-22089]-812164
Hasılat esaslı kazanç tespiti beyanında geçmiş yıl zararlarının mahsup edilip edilmeyeceği hk.05 Kasım 202037538499-120[113/2020-1]-E.30657
Engellilik indirimi alan çalışanın ilave asgari geçim indiriminden faydalanması hk.05 Kasım 202011355271-120.03.06.01[32-2020/2]-E.48523
Hat sanatı faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında bulunmadığı ancak GVK 18 inci madde kapsamında değerlendirilebileceği hk.05 Kasım 202011355271-120.01.03[9-2019/9]-E.48521
Yurt dışında yapılan inşaat işine bağlı elektrik ve mekanik işlerinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi.05 Kasım 202062030549-125[5-2019/629]-E.814836
Sadece maket bıçağı ve tutkal kullanılarak tropikal ağaç parçalarından yapılan resim çalışmalarının vergilendirilmesi hk.06 Kasım 202062030549-120[18-2019/461]-E.821988
Mesleki yayın niteliğinde olmayan kitap, dergi, roman vb. için ödenen bedellerin serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacağı hk.06 Kasım 202062030549-120[89-2020/295]-E.821888
Hurda Araç Tesliminde Vergilendirme.06 Kasım 202011395140-105[VUK1-22027]-820545
Hurda Araç Tesliminde Vergilendirme.06 Kasım 202011395140-105[VUK1-22027]-820545
Kredi kartı ile yapılan tahsilatların faturalandırılması ve KDV beyanı07 Kasım 202039044742-130[özelge]-E.823267
Şirket aktifinde iki yıldan uzun süre kalan taşınmazın kat karşılığı devri10 Kasım 202043626428-130-E.24527
Japonya'da yerleşik şirkete ödenecek olan komisyon ödemelerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.10 Kasım 202038418978-125[30-20/6-İ-]-E.301359
5746 sayılı Kanunda sayılan Ar-Ge, tasarım ve rekabet öncesi işbirliği projelerinden herhangi birinin kapsamına girmeyen bir projede çalışan personelin gelir stopajı teşvikinden yararlanamayacağı hk.10 Kasım 202018008620-120[2018-720-34]-E.97693
Emniyet hizmetlerinden hizmet süresi doldurarak ayrılan personelin silah ruhsat harcı muafiyeti hk.10 Kasım 202066813766-140.08[108-2019-11]-330602
Emniyet hizmetlerinden hizmet süresi doldurarak ayrılan personelin silah ruhsat harcı muafiyeti hk.10 Kasım 202066813766-140.08[108-2019-11]-330602
Döviz kazandırıcı işlemlerde re'sen damga vergisi istisnası uygulanması durumunda gerçekleşmeyen kısma ait vergi11 Kasım 202090792880-155.14.02[170]-E.302585
Ödenen şahıs sigorta primlerinin gelir vergisinden indiriminde ücret matrahını oluşturan gelir kalemleri12 Kasım 202049327596-120[GVK.ÖZ.2020.11]-E.171273
Özel eğitim kurumunca yapılan "maaş tamamlama" ödemelerinde gelir vergisi tevkifatı12 Kasım 202050426076-120[94-2020/20-796]-E.106468
Noter vekilliği sona erdiğinde basit usule geçilip geçilmeyeceği hk.12 Kasım 202096620903-120-E.94984
Fotoğraf ve video çekimi işinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.12 Kasım 202096620903-120-E.94976
Serbest bölgelerde istisna (Elleçleme Hizmeti)12 Kasım 202049327596-125.05.03[KVK.ÖZ.2018.46]-E.171281
Şirket tarafından spor kulübünden kiralanan "loca satış" faturasının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı12 Kasım 202039044742-130[Özelge]-E.837266
Yurt dışı mukimi firmaların araçlarına Türkiyede verilen modernizasyon ve dizayn işlemlerinin vergilendirilmesi12 Kasım 202039044742-130[Özelge]-E.837213
KDV İadesi12 Kasım 202016700543-130[16-515-47]-63525
Hekimlik faaliyeti yürütülen muayenehanenin satın alınması halinde envantere kaydının zorunlu olup olmadığı.12 Kasım 202067854564-105[1741-7169]-334337
Yurtdışı mukimi firmalardan Türkiye'deki aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilen temettü gelirlerinden yurt dışında kesilen vergilerin mahsubu.13 Kasım 202062030549-120[123-2019/1386]-E.844709
Eczacılık faaliyetinin anneden devralınması neticesinde mükellefin genç girişimci istisnasından faydalanıp faydalanamayacağı13 Kasım 202085373914-120.01.02.04[40.01.135]-E.104726
Genç girişimci kazanç istisnasından yararlanan mükellefin aynı zamanda yurt dışında mukim firmalara verilen yazılım hizmetinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı13 Kasım 202062030549-120[Mük.20-2020/647]-E.841043
Yabancı uyruklu basit usul mükellefin genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanıp faydalanamayacağı hk.13 Kasım 202041931384-120[2019-8]-E.44770
Personele verilen yemek bedelinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.13 Kasım 202062030549-120[23-2020/565]-E.843261
Hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi mükellef tarafından yapılan araç satışına ilişkin elde edilen hasılatın beyanı13 Kasım 202062030549-120[113-2020/270]-E.843089
Temettü gelirinin beyanı hk.13 Kasım 202062030549-120[86-2020/507]-E.842955
Reklam ve film çekimlerinde ışıkçılık ve kameramanlık faaliyetinin vergilendirilmesi hk.13 Kasım 202062030549-120[65-2019/496]-E.843001
Kanada'daki firmaya Türkiye'den verilen muhabirlik faaliyeti ile elde edilen ücret gelirinin vergilemesi hk.13 Kasım 202062030549-120[23-2019/1193]-E.842884
Özel hastaneye sözleşme kapsamında verilen hekimlik hizmetinin vergilendirilmesi13 Kasım 202045404237-130[I-16-129]-174523
Ağaçlandırma sahası ile ilgili düzenlenen borçlanma senedinin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk.13 Kasım 202066813766-155[1-2018/75]-E.337135
Serbest meslek erbabının yapacağı özel bina işyeri inşaatının vergi kanunları karşısındaki durumu16 Kasım 202093767041-120[8580212748]-E.102422
Esas faaliyete ek olarak yapılan taksi işletmeciliği faaliyetinde kullanılan binek otomobillerin bakım ve yakıt giderlerinin indirilmesi hk.16 Kasım 202038418978-120[40-2020/13-İ]-E.308648
ABD'den alınan emekli maaşının vergilendirilmesi hk.16 Kasım 202038418978-120[61-19/7]-E.309136
Baba tarafından terk olunan işe devam edilmesinin genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulaması açısından değerlendirilmesi16 Kasım 202017192610-120[GV-19-39]-E.176110
GMSİ Safi İradın Bulunmasında İndirilebilecek Giderler16 Kasım 202035831311-120.05-E.13382
Envantere kaydedilen veya kiralanan araç için yapılan harcamalar ile dış giyim harcamalarının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı17 Kasım 202013649056-120.04.01[2018/ÖZE-24]-E.63571
Şahsına ait internet sitesinden elde edilen reklam gelirlerinin vergilendirilmesi17 Kasım 202011355271-120.01[37-2020/22]-E.50644
Seyyar fotoğrafçılık ve video çekimi faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği17 Kasım 202011355271-120.01.03[9-2020/28]-E.50643
Bankaya ödenen kredi kartı komisyonlarının herhangi bir kâr marjı uygulanmaksızın bayilere yansıtılmasının vergi kanunları açısından durumu17 Kasım 202039044742-130-E.854121
Üniversiteye ait eğitim-öğretim ücretinin kredi kartı ile taksitler halinde ödenmesinden kaynaklı oluşan komisyon farkları için belge düzeni hk.17 Kasım 202027575268-105[227-2019-536]-311469
Hasılat Esaslı Vergilendirilen Mükellefin Otobüs Satışı.18 Kasım 202084974990-130[KDV4-I-38-2020/4]-E.313355
İnternet ortamında reklam hizmetinin verilmesine aracılık eden şirketin, Google firmasına yaptığı ödemelerde tevkifat yapılıp yapılmayacağı.18 Kasım 202062030549-120[94-2019/1601]-E.854745
Fiziki ortamda kendi el emeği ile icra edilmesi şartıyla yurt içi ve yurt dışı firmalara çocuk kitapları için yapılan illüstrasyon çalışmalarının vergilendirilmesi hk.18 Kasım 202011355271-120.04.02[18-2020/33]-E.50912
Eğitim harcamaları (müzik enstrümanı)18 Kasım 202011355271-120.04.99[89-2020/35]-E.50913
Özel hastaneye hizmet veren diş hekiminin kazancının vergilendirilmesi hk.18 Kasım 202011355271-120.04.01[65-2020/34]-E.50915
Kendi el emeği ile evde yapılan tablo ve biblo satışının esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı hk.18 Kasım 202011355271-120.01.03[9-2020/14]-E.50914
Kendi el emeği ile evde yapılan tablo ve biblo satışının esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı hk.18 Kasım 202011355271-120.01.03[9-2020/14]-E.50914
Hobi atölyesine katılan kişilere el işi kursu verilmesi faaliyetinin vergilendirilmesi hk.19 Kasım 202062030549-120[65-2019/999]-E.859255
Elektrikli scooter için uygulanacak amortisman oranı veya gider olarak yazılıp yazılmayacağı19 Kasım 202011395140-105[VUK1-24197]-860986
Büyükbaş Hayvanlara Takılan Kulak Küpesinin Taşınmasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenme Zorunluluğu Bulunup Bulunmadığı Hk.20 Kasım 202067854564-105[1741-7203]-344882
EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazın POS kısmının mükellefin ticari kazancı ve serbest meslek kazancı için aynı anda kullanıp kullanılamayacağı.20 Kasım 202011395140-105[VUK-1-22499]-864517
Evrensel Hizmet Gelirleri ve Net Maliyet Hesabı hk.20 Kasım 202027575268-105[229-2018-496]-316760
Evrensel Hizmet Gelirleri ve Net Maliyet Hesabı hk.20 Kasım 202027575268-105[229-2018-496]-316760
EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazın POS kısmının mükellefin ticari kazancı ve serbest meslek kazancı için aynı anda kullanıp kullanılamayacağı.20 Kasım 202011395140-105[VUK-1-22499]-864517
Büyükbaş Hayvanlara Takılan Kulak Küpesinin Taşınmasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenme Zorunluluğu Bulunup Bulunmadığı Hk.20 Kasım 202067854564-105[1741-7203]-344882
TOKİ'den Satın Alınan Arsanın Satış Sözleşmesinin Feshine Bağlı Olarak TOKİ'ye İade/Devir Edilmesi Halinde Tapu Harcı Uygulaması23 Kasım 202090792880-140.04.01[2019/56]-317573
TOKİ'den Satın Alınan Arsanın Satış Sözleşmesinin Feshine Bağlı Olarak TOKİ'ye İade/Devir Edilmesi Halinde Tapu Harcı Uygulaması23 Kasım 202090792880-140.04.01[2019/56]-317573
3194 sayılı Kanunun Geçici 16'ncı maddesi uyarınca işyerine dönüşen apartmana ait otopark hissesinin satışı.27 Kasım 202084098128-120.07.01[m.80-2019/7]-E.354138
Eşdeğer Eşya Kapsamındaki Girdi27 Kasım 202016700543-130[17-515-20]-67043
Can yeleğinin KDV oranı01 Aralık 202021152195-130[28-2020.3047]-E.356143
KDV Tevkifatı01 Aralık 202043735382-130[KDV:13-1]-E.44486
Şirketiniz lehine sonuçlanan dava sonucu şirketinize verilen vekalet ücretinin belgelendirilmesi01 Aralık 202027523430-130[1-2019/324]-E.51656
YTB kapsamında finansal kiralama ile alınan makine ve teçhizatın devrinde KDV istisnası02 Aralık 202045404237-130[I.20.108]-E.185381
Bedensel ve zihinsel engelli hastaların kullanımına yönelik ekipman ve yazılımların ithali ve yurt içi tesliminin KDV'den istisna olup olmadığı03 Aralık 202039044742-130[Özelge]-E.903684
Geçiş Hakkı Ücreti ve Saha Dolabı Yeri Kullanım Ücretinde KDV Hk.03 Aralık 202026696128-130[28-2020/20]-E.53729
Hatalı düzenlenen e-Fatura03 Aralık 202093562567-105-36264
Yatırımda fiilen kullanılan veya kullanılmayan yatırım kredileri ve işletme kredilerine ilişkin faiz ve vade farklarının durumu.04 Aralık 202064597866-105[262]-28414
KDV Tevkifatı08 Aralık 202035831311-010.01-E.14387
Devlet Malzeme Ofisine ücretsiz teslim edilen cerrahi maskelere ait yüklenilen KDV’lerinin iade hesabına dahil edilip edilemeyeceği ile beyanname düzeni08 Aralık 202021152195-130[99-2020.3030]-E.364150
Yurtdışındaki müşterilere yazılım kodları kullanarak geliştirilen web ve mobil uygulama hizmetinin Gelir Vergisi ve KDV karşısındaki durumu08 Aralık 202075766797-130[2018/1762]-E.94364
Kurumlar Vergisi Mükellefiyetliği08 Aralık 202030835462-045-E.10592
İcap nöbeti ödemelerinden gelir vergisi kesilip kesilmeyeceği hk.08 Aralık 202013649056-120[GVK/ÖZE-11]-E.68290
Evde kalıcı makyaj faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği08 Aralık 202026468226-120[ÖZG-7-2020]-E.61835
Sosyal bilimler alanındaki araştırmaların 5746 Sayılı Kanunda yer alan teşviklerden yararlanıp yararlanamayacağı hk.08 Aralık 202049327596-120[GVK.ÖZ.2020.66]-E.185565
Serbest meslek mensubunun aldığı kitap ve eğitim programlarının gelir vergisi ve KDV açısından durumu08 Aralık 202085550353-120.04.02[2020]-E.28855
Döner sermayeden yapılan fazla mesaiye engellilik indirimi uygulanması hk.08 Aralık 202021253973-045-E.16021
Ortaklığın sona erdirilip aynı faaliyete kendi nam ve hesabına devam edilmesi, önceden yararlanılan genç girişimcilerde kazanç istisnasının ihlali olmadığı hk.09 Aralık 202052796708-120[49520]-E.18554
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması09 Aralık 202060938891-120.01.02.04[GVK: 3-1]-E.45079
Eski traktörlerin tamiri ve satışı faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanmayacağı09 Aralık 202085373914-120[40.01.136]-E.111765
Serbest meslek erbabına banka tarafından yapılan prim ödemesinde tevkifat uygulaması09 Aralık 202050426076-120[94-2019/20-755]-E.114148
Babası adına kayıtlı ticari aracı satın alarak aynı faaliyet kodu ile faaliyete başlanmasının ticari işletmenin devri olarak sayılmaması nedeniyle genç girişimci kazanç istisnasından faydalanmanın mümkün olması hk.09 Aralık 202032695369-120-E.36583
Müzik prova ve kayıt stüdyosu işletilmesi faaliyetinin basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk.09 Aralık 202017192610-120[GV-19-144]-E.188188
Bilgisayar oyunu yazılımlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi10 Aralık 202017192610-120[GV-18-80]-E.188679
Yayıncılık faaliyeti çerçevesinde 3065 sayılı Kanunun 13/n maddesi kapsamındaki iade talebi.10 Aralık 202084974990-130[KDV2/13/I/2019/42]-E.338325
KDV iade alacağının Toplu Konut Fonuna mahsup edilip edilemeyeceği10 Aralık 202039044742-130[Özelge]-E.920295
Yayıncılık faaliyeti çerçevesinde 3065 sayılı Kanunun 13/n maddesi kapsamındaki iade talebi.10 Aralık 202084974990-130[KDV2/13/I/2019/42]-E.338325
İnternet Üzerinden Verilen Hizmetlerin Vergilendirilmesi11 Aralık 202088945244-010-E.5342
Sosyal medya hesaplarından yayınlanan reklam amaçlı oyunlar için ödenen tutarlardan vergi kesintinin hangi oranda olduğu hk.11 Aralık 202062030549-120[94-2020/843]-E.923947
Deri üzerine, özel bıçaklarla işleme ve bitkisel boyalarla yapılan Karagöz tasvirleri faaliyetinin vergilendirilmesi11 Aralık 202062030549-120[9-2019/968]-E.923661
Varisin işe aralıksız devam etmesi halinde murisin işletmesinden kalan malların defter tutma hadlerinde dönem başı mal mevcudu olarak mı yoksa mal alışı olarak mı değerlendirileceği.11 Aralık 202011395140-105[177-2020-VUK2-12717]-926107
Varisin işe aralıksız devam etmesi halinde murisin işletmesinden kalan malların defter tutma hadlerinde dönem başı mal mevcudu olarak mı yoksa mal alışı olarak mı değerlendirileceği.11 Aralık 202011395140-105[177-2020-VUK2-12717]-926107
Varisin işe aralıksız devam etmesi halinde murisin işletmesinden kalan malların defter tutma hadlerinde dönem başı mal mevcudu olarak mı yoksa mal alışı olarak mı değerlendirileceği.11 Aralık 202011395140-105[177-2020-VUK2-12717]-926107
Adi ortaklığı oluşturan ortaklar üzerine kat irtifakı kurulmuş inşaatın satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi hk.14 Aralık 202011395140-105[VUK-1-19380]-929596
Adi ortaklığı oluşturan ortaklar üzerine kat irtifakı kurulmuş inşaatın satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi hk.14 Aralık 202011395140-105[VUK-1-19380]-929596
Ücretli çalışan avukatlara ödenen vekalet ücretlerinde gelir vergisi tevkifatı14 Aralık 202062030549-120[94-2020/121]-E.928424
Silah Ruhsat Harcı Muafiyeti14 Aralık 202026468226-140[ÖZG-7-2020]-62551
Ateşli Silah Taşıma veya Bulundurma Ruhsat Harcı14 Aralık 202085373914-140.01.99[63.01.79]-112463
Ateşli Silah Taşıma veya Bulundurma Ruhsat Harcı14 Aralık 202085373914-140.01.99[63.01.79]-112463
Silah Ruhsat Harcı Muafiyeti14 Aralık 202026468226-140[ÖZG-7-2020]-62551
İşletme Kooperatifi tarafından ortaklarına verilen hizmetler14 Aralık 202039044742-130[Özelge]-E.930837
Çocuk Bezi Bağışının Kurum Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı.15 Aralık 202047285862-125[6-2020/02]-E.46810
Örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz ve kur farklarının beyanı ve düzeltme işlemleri15 Aralık 202062030549-125[12-2020/498]-E.933530
Youtube Kanalı Üzerinden Yapılan Yayından Elde Edilen Kazanç15 Aralık 202011355271-120.01[37-2020/16]-E.55674
Uzlaşma komisyonundan elde edilen ücretlerin vergilendirilmesi15 Aralık 202062030549-120[61-2020/473]-E.934616
Katılma paylarının fona iade edilmeksizin kar payı olarak dağıtılması halinde vergilendirme.15 Aralık 202062030549-120[Geç.67-2018/394]-E.934609
Servis taşımacılığı kartının devrinden elde edilen kazancın vergilendirilmesi.15 Aralık 202062030549-120[37-2020/172]-E.934642
Maddi-Manevi tazminat borcunun veraset beyannamesinde gösterilmesi16 Aralık 202097895701-160[2020/5.1-17]-936136
Maddi-Manevi tazminat borcunun veraset beyannamesinde gösterilmesi16 Aralık 202097895701-160[2020/5.1-17]-936136
Free Shop İşletmelerinin Çevre Temizlik Vergisi İstisnası Hk.17 Aralık 202026468226-175[ÖZG-2-2020]-63217
Heykeltıraş murise ait heykel kalıplarından eser üretilmesi faaliyetinin vergilendirilmesi hk.18 Aralık 202062030549-120[18-2020/764]-E.945707
O.S.B'lerde bulunan arsa ve arazinin emlak vergisi muafiyeti18 Aralık 202097895701-175.01[2020/6.1-41]-945116
İnternet üzerinden izlenen videoların yurtiçi, yurtdışı izleyenler fatura düzenleme, e-fatura ve defter beyan sistemi18 Aralık 202043456486-130-13882
internet üzerinden izlenen videoların yurtiçi, yurtdışı izleyenler fatura düzenleme, e-fatura ve defter beyan sistemi18 Aralık 202043456486-130-13882
Kooperatif üye aidat gelirinin kurumlar ve katma değer vergisine tabi olup olmadığı21 Aralık 202076071283-125.04.02-E.32157
Belediye tarafından düzenlenen alındı belgesinin fatura gibi tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılamayacağı22 Aralık 202011395140-105[VUK1-24325]-954561
Belediye tarafından düzenlenen alındı belgesinin fatura gibi tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılamayacağı22 Aralık 202011395140-105[VUK1-24325]-954561
Pnömatik ejektörlerin nozul kısımlarının makinenin ayrılmaz parçası olacak şekilde 22 veya 24 ayar altınla kaplanması halinde yapılan harcamaların ham maddenin maliyet bedeline eklenmesi.22 Aralık 202011395140-105[VUK1-24360]-954380
Aktife alınan binek araç için kullanılan kredinin ödenecek faiz taksitlerinin finansman gideri olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.22 Aralık 202035672403-010.01[120-07-2020]-92017
Aktife alınan binek araç için kullanılan kredinin ödenecek faiz taksitlerinin finansman gideri olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.22 Aralık 202035672403-010.01[120-07-2020]-92017
Pnömatik ejektörlerin nozul kısımlarının makinenin ayrılmaz parçası olacak şekilde 22 veya 24 ayar altınla kaplanması halinde yapılan harcamaların ham maddenin maliyet bedeline eklenmesi.22 Aralık 202011395140-105[VUK1-24360]-954380
Serbest bölgede kurulacak kollektif şirketin ana sözleşmesine noter harcı ve damga vergisi istisnası23 Aralık 202050426076-155[1-2019/20-585]-117758
Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen işyerlerinin devir işleminde KDV oranı28 Aralık 202045404237-130[I.19.111]-E.198067
Vergi indirimi28 Aralık 202062030549-120[Mük.121-2019/121]-E.970197
Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren desteğinin kurum kazancının tespitinde gelir ve gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.28 Aralık 202027575268-105[2020-948]-E.364352
Güzellik salonu işletmesinde basit usul mükellefiyet29 Aralık 202013649056-120[2020-ÖZE-34]-E.72119
Gerçek usulde vergilendirilen eşten boşanılması halinde basit usulden faydalanıp faydalanılmayacağı30 Aralık 202047423198-120[46-2019/6]-E.50322
Mesleki sorumluluk sigorta primlerinin mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı30 Aralık 202038418978-120[89-2020/24-İ]-E.367714
Emekli personelin kıdem tazminatından kesilerek İcra Müdürlüğüne aktarılan tutar içinde yer alan vekalet ücretinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.30 Aralık 202084098128-120.04.06[94-2020/6]-E.389388
Kısmi İstisna Kapsamındaki Hizmetlere İlişkin Olarak İndirimi Kabul Edilmeyen KDV’lerin Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Olarak Dikkate Alınması30 Aralık 202018008620-125[2019-721-5]-E.118595
Şirkette çalışan personel için kiralanan lojman nedeniyle ödenen tutarların giderleştirilmesi.30 Aralık 202062030549-120[94-2020/10]-E.978841
6491 Sayılı Kanun Kapsamında Petrol Arama ve Üretme Faaliyetlerinde Kurumlar Vergisi İstisnası30 Aralık 202038418978-125[6-2020/14-(İ)]-E.368606
Kısmi İstisna Kapsamındaki Hizmetlere İlişkin Olarak İndirimi Kabul Edilmeyen KDV’lerin Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Olarak Dikkate Alınması30 Aralık 202018008620-125[2019-721-5]-E.118595
Radyo Terapi Cihazı Tesliminde KDV oranı04 Ocak 202184974990-130[KDV.2/İ/28/2020-155]-E.954
Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri05 Ocak 202167630374-120.01.02.08[2017/12]-92
Defter-Beyan Sistemine geçiş yapan basit usule tabi mükellefin, çalışan işçiler için işçilik giderlerini kayıtlarına alma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı ve giderleştirilmesi hk.11 Ocak 202138418978-120[61-18/45]-E.10238
Tarihi eser olan taşınmazın onarım ve inşaat işlerinin ifasında Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında alınan harçlardan muaf olup olmadığı hk.12 Ocak 202197895701-175.02[2020/7.1-14]-27067
Mahkeme kararına istinaden intifa hakkı terkininde tapu harcı.12 Ocak 202166813766-140.04.01[57-2020-1]-9772
Mahkeme kararına istinaden intifa hakkı terkininde tapu harcı.12 Ocak 202166813766-140.04.01[57-2020-1]-9772
Veraset ve İntikal Vergisi Muafiyeti hk.12 Ocak 202131435689-160[283444 ]-E.3933
Veraset ve İntikal Vergisi Muafiyeti hk.12 Ocak 202131435689-160[283444 ]-E.3933
Altın, bakır, çinko, kurşun, gümüş, kadmiyum içeren maden atıklarının satışının KDV’den istisnadan olup olmadığı.13 Ocak 202175766797-130[2018/1746]-E.3076
UTV motora ait KDV'nin indirimi14 Ocak 202163611781-130[29-2020/9]-1387
9/B istisna bildirim formu hk.14 Ocak 202120811645-130[19-415-98]-1958
Aktife kayıtlı motosikletin çalınması durumunda vergilendirme15 Ocak 202139044742-130[Özelge]-36894
Yurt dışından limanlara gelen malların limanlardan serbest bölgelere taşınması hizmetinin KDV’den istisna olup olmadığı hk.15 Ocak 202184974990-130[KDV-4-14017-İ-2017/17]-18341
Denizcilik sektöründe kullanılan kılavuzun teslim ve ithalinde 13/n istisnası15 Ocak 202139044742-130[Özelge]-E.37659
Personele yapılan evlenme yardımlarının damga vergisine tabi olup olmadığı15 Ocak 202197895701-155[2019/156]-36696
Personele yapılan evlenme yardımlarının damga vergisine tabi olup olmadığı15 Ocak 202197895701-155[2019/156]-36696
Milli Piyango İdaresine ait şans oyunları için hazırlanan programdan elde edilen gelirlerin SMK istisnası kapsamında olup olmadığı18 Ocak 202138418978-120[18-19/16-İ]-E.19587
5746 sayılı kanun kapsamında birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirinin vergilendirilmesi18 Ocak 202138418978-125[5746-2019/4-İ]-E.19396
Araştırma Enstitüsünün veraset ve intikal vergisi muafiyeti19 Ocak 202190792880-160.01.03[2020/58]-21644
Araştırma Enstitüsünün veraset ve intikal vergisi muafiyeti19 Ocak 202190792880-160.01.03[2020/58]-21644
KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamındaki işlemler22 Ocak 202176464994-130[KDV.2018.65]-8367
Kredi borcunun ödenmemesi nedeniyle bankaya devredilen taşınmazın düzenlenen protokol gereği ekspertiz değerinin üzerinde bir bedelle satışında aşan tutarın KDV’ye tabi olup olmadığı25 Ocak 202139044742-130[Özelge]-62717
Yurtdışında mukim bankaya verilen gayrimenkul değerleme hizmetinin KDV Kanunu karşısındaki durumu.25 Ocak 202139044742-130[Özelge]-62641
Yabancı Para Cinsinden Defter Tutan Mükellefin Dönem Sonu İşlemlerinde Kur Farkı Uygulaması27 Ocak 202167854564-105[1741-6709]-29023
Yabancı Para Cinsinden Defter Tutan Mükellefin Dönem Sonu İşlemlerinde Kur Farkı Uygulaması27 Ocak 202167854564-105[1741-6709]-29023
Basit Usulde Vergilendirme hk.02 Şubat 202113649056-120.01.01[2019/ÖZE-11]-6522
7186 Sayılı Kanun ile Bankacılık Kanununa Eklenen Geçici 32’nci Maddesi Kapsamındaki İstisna03 Şubat 202190792880-155.15[1627]-43650
7186 Sayılı Kanun ile Bankacılık Kanununa Eklenen Geçici 32’nci Maddesi Kapsamındaki İstisna03 Şubat 202190792880-155.15[1627]-43650
Yap-İşlet-Devret modeline göre yapılan otoyol kısımlarının görevli şirketin aktifine kaydedilip kaydedilmeyeceği ve ne şekilde itfa edileceği hk.08 Şubat 202127575268-105[2020-586]-48123
Marka rehni tescil işleminin 5411 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi kapsamında harçtan istisna olup olmadığı09 Şubat 202197895701-140.08.99[2020/2169]-109335
Marka rehni tescil işleminin 5411 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi kapsamında harçtan istisna olup olmadığı09 Şubat 202197895701-140.08.99[2020/2169]-109335
Rödovans Sözleşmesi Gereği Ruhsat Sahibi Adına Kiracı Tarafından Ödenen Bedellerin Gider ve İndirim Konusu Yapılması11 Şubat 202141931384-130[29-2016-62]-6069
Merkezi İtalya’da bulunan şirketin Türkiye şubesine verilen avukatlık hizmetinde vergilendirme ve belge düzeni17 Şubat 202127575268-105[236-2018-593]-58403
Kurum kazancının tespitinde gelir ve giderlerin hangi dönemde kaydedileceği23 Şubat 202138418978-125[6-20/31-İ]-65115
Avokado üretiminden elde edilen hasılatın vergilendirilmesi hk.23 Şubat 202149327596-120.02[GVK.ÖZ.2020.126]-22143
6306 sayılı Kanun kapsamında bulunan taşınmaz ile 6306 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan taşınmazın trampa edilmesi işleminde tapu harcı istisnası24 Şubat 2021E-97895701-140.04.01[2021.268]-156560
6306 sayılı Kanun kapsamında bulunan taşınmaz ile 6306 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan taşınmazın trampa edilmesi işleminde tapu harcı istisnası24 Şubat 2021E-97895701-140.04.01[2021.268]-156560
Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Ödenecek Tazminatın GV, DV ve KDV’ye Tabi Olup Olmadığı25 Şubat 202119341373-120[ÖZELGE-2018/16]-24093
Eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı26 Şubat 202184974990-130[KDV.1/İ-28-2020/195]-70057
Yurt dışından online hizmet veren üst yöneticiye Türkiye'den ödenen ücretin vergilendirilmesi.09 Mart 202164597866-120-4295
Serbest meslek erbabına yapılan ödemelerde Gelir Vergisi ve K.D.V. sorumluluğu10 Mart 202199689007-120.01.02.11[GVK: 3-1]-7280
Vekalet ücreti ödemelerinde tevkifat yapılıp yapılamayacağı hk.12 Mart 202164597866-120[94]-4566
Yurtiçindeki ve yurtdışındaki yabancı gerçek kişilerden alınan hizmetlerin vergilendirilmesi ve belge düzeni16 Mart 202127575268-105[227-2016-353]-94606
6306 Sayılı Kanun Kapsamında Tapu Harç Muafiyeti18 Mart 202150426076-140[123-2019/20-425]-20802
6306 Sayılı Kanun Kapsamında Tapu Harç Muafiyeti18 Mart 202150426076-140[123-2019/20-425]-20802
Kozmetikte kullanılan kalemtıraşın KDV oranı18 Mart 202139044742-130[Özelge]-242650
Dijital takograf cihazlarında kullanılan elektronik anakartların KDV oranı19 Mart 2021E-97726449-130[7220460329]-32064
Vekalet ücreti ödemelerinin icra ve iflas müdürlüklerine yatırıldığı durumlarda işverenin yapacağı gelir vergisi tevkifatı hk.19 Mart 202138418978-120[94-20/27-İ]-101240
775 Sayılı Kanun Kapsamında Harç Muafiyeti24 Mart 202173903997-140[57-2020/3]-16179
775 Sayılı Kanun Kapsamında Harç Muafiyeti24 Mart 202173903997-140[57-2020/3]-16179
DİİB de yan sanayici olan şirket tarafından üretilen malın ihraç kayıtlı teslimi26 Mart 202139044742-130[Özelge]-268375
Değerli konut vergisi uygulaması28 Mart 2021E-97895701-175.01[2021/6.1-13]-271358
Değerli Konut Vergisi Hk.28 Mart 2021E-97895701-175.01[2021/6.1-15]-271359
Değerli konut vergisi uygulaması28 Mart 2021E-97895701-175.01[2021/6.1-11]-271360
Birden fazla meskeni olan mükellefin değerli konut vergisi30 Mart 202197895701-175.01[2020/6.1-38]-277600
Damga Vergisi30 Mart 2021E-97895701-155[2020/128]-277577
Damga Vergisi30 Mart 2021E-97895701-155[2020/128]-277577
Mahkeme kararına göre yapılacak mülkiyet hakkı tescili işleminde tapu harcı oranı01 Nisan 202197895701-140.04.01[2020/1995]-292185
İpotek terkin harcı01 Nisan 202197895701-140.04.01[2020.255]-292194
İpotek terkin harcı01 Nisan 202197895701-140.04.01[2020.255]-292194
Mahkeme kararına göre yapılacak mülkiyet hakkı tescili işleminde tapu harcı oranı01 Nisan 202197895701-140.04.01[2020/1995]-292185
Güneş enerji panelleri kurulan arazinin amortismana tabi tutulup tutulmayacağı ve amortisman oranı hk.01 Nisan 202136486581-105-15962
Satışı yapılan malın fiziki olarak iade edilememesi ve ürün kusurundan dolayı bedelinin karşı tarafa ödenmesi durumunda gider ve stok kaydı01 Nisan 202152796708-105-6200
Güneş enerji panelleri kurulan arazinin amortismana tabi tutulup tutulmayacağı ve amortisman oranı hk.01 Nisan 202136486581-105-15962
Şirket aktifine kayıtlı dairenin kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında müteahhide tesliminde belge düzeni ile KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı.01 Nisan 202111395140-105[VUK-1-20735]-289968
Satışı yapılan malın fiziki olarak iade edilememesi ve ürün kusurundan dolayı bedelinin karşı tarafa ödenmesi durumunda gider ve stok kaydı01 Nisan 202152796708-105-6200
Sınavda Başarılı Olan Adaylara Ait Belge Ücretinin Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Şirkete Ödenmesi Nedeniyle Şirket Tarafından Firmaya İade Edilen Bedelin Vergilendirilmesi.01 Nisan 202111395140-105[VUK1-21762]-289273
Yüklenici Adi Ortaklığın mükellefiyetini terk etmesinden sonra yapılacak hakediş ödemesinde fatura düzeni.01 Nisan 202199689007-125[KV: 2-2]-10905
… firmasının düzenlediği ekstre dökümünün fatura olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, yapılan ödemenin gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı.01 Nisan 202111395140-105[VUK1-22406]-288461
Şirket aktifine kayıtlı dairenin kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında müteahhide tesliminde belge düzeni ile KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı.01 Nisan 202111395140-105[VUK-1-20735]-289968
Sınavda Başarılı Olan Adaylara Ait Belge Ücretinin Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Şirkete Ödenmesi Nedeniyle Şirket Tarafından Firmaya İade Edilen Bedelin Vergilendirilmesi.01 Nisan 202111395140-105[VUK1-21762]-289273
Asit Kazanlarının (Asit Tankı) Gider Olarak Yazılıp Yazılmayacağı Hk.02 Nisan 202131435689-120[E.11999-E.3901-E.13503]-42125
Su basınçlı kanal açma makinesinin amortisman oranı hk.02 Nisan 202138258795-105[2020-38]-17029
Marka ve modellerin belli başlı ülkelerde patentini almak üzere ABD mukimi patent firmasına yapılan ödemede vergilendirme ve belge düzeni.02 Nisan 202111395140-105[VUK-1-22382]-293388
Asit Kazanlarının (Asit Tankı) Gider Olarak Yazılıp Yazılmayacağı Hk.02 Nisan 202131435689-120[E.11999-E.3901-E.13503]-42125
Marka ve modellerin belli başlı ülkelerde patentini almak üzere ABD mukimi patent firmasına yapılan ödemede vergilendirme ve belge düzeni.02 Nisan 202111395140-105[VUK-1-22382]-293388
Su basınçlı kanal açma makinesinin amortisman oranı hk.02 Nisan 202138258795-105[2020-38]-17029
Serbest meslek kazancı mükellefinin kitap yazımı, uyku danışmanlığı ve reklam hizmeti alma faaliyetlerinin vergilendirilmesi05 Nisan 202111395140-105[VUK-1-21884]-298475
Serbest meslek kazancı mükellefinin kitap yazımı, uyku danışmanlığı ve reklam hizmeti alma faaliyetlerinin vergilendirilmesi05 Nisan 202111395140-105[VUK-1-21884]-298475
Ambulans hizmetinde KDV uygulaması05 Nisan 202184974990-130[KDV.1/İ-9-2020/33]-122692
Kameramanlık hizmetinde KDV tevkifatı06 Nisan 2021E-39044742-130[Özelge]-306528
Kameramanlık hizmetinde KDV tevkifatı06 Nisan 2021E-39044742-130[Özelge]-30652
Serbest bölgede yer alan şubesinde bakım ve onarım faaliyetinde bulunan mükellefin KV ve KDV istisnası ile defter kaydı hk.06 Nisan 202127575268-105[215-2015-480]-124945
Serbest bölgede yer alan şubesinde bakım ve onarım faaliyetinde bulunan mükellefin KV ve KDV istisnası ile defter kaydı hk.06 Nisan 202127575268-105[215-2015-480]-124945
Yolcu taşıma biletlerinin üyeler tarafından firma adına düzenlenmesinde faturaların muhasebeleştirilmesi durumu.09 Nisan 202138258795-105[2020-5]-19284
Yolcu taşıma biletlerinin üyeler tarafından firma adına düzenlenmesinde faturaların muhasebeleştirilmesi durumu.09 Nisan 202138258795-105[2020-5]-19284
Şirket aktifine kayıtlı araçların icra yoluyla satılması durumunda fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı09 Nisan 202184974990-130[KDV-1/İ/01-2020/22]-131056
Şirket aktifine kayıtlı araçların icra yoluyla satılması durumunda fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı09 Nisan 202184974990-130[KDV-1/İ/01-2020/22]-131056
Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alımında Tevkifat13 Nisan 202197726449-130[7350383243]-43828
Reklam hizmetinde tevkifat uygulaması hk.14 Nisan 2021E-21152195-130[9-2021.3512]-146183
Özel hastaneler tarafından yapılan kadro kiralama ve devir işlemlerinde KDV oranı14 Nisan 202182185597-200.03.01-5918
Damla sakızının KDV oranı14 Nisan 2021E-21152195-130[28-2021.3367]-147675
Reklam hizmetinde tevkifat uygulaması hk.14 Nisan 2021E-21152195-130[9-2021.3512]-146183
KDV Tevkifatı14 Nisan 202165771276-130[2021/1]-8201
Katma Değer Vergisi Oranı14 Nisan 202135831311-010.01-7358
Satışı yapılan ürünün nakliyesinin yük taşımacılığı hizmeti kapsamında tevkifata tabi olup olmadığı hk.14 Nisan 2021E-21152195-130[9-2021.3467]-146184
Damla sakızının KDV oranı14 Nisan 2021E-21152195-130[28-2021.3367]-147675
Özel hastaneler tarafından yapılan kadro kiralama ve devir işlemlerinde KDV oranı14 Nisan 202182185597-200.03.01-5918
Satışı yapılan ürünün nakliyesinin yük taşımacılığı hizmeti kapsamında tevkifata tabi olup olmadığı hk.14 Nisan 2021E-21152195-130[9-2021.3467]-146184
İvazsız İntikal14 Nisan 202135831311-010.01-7356
İvazsız İntikal14 Nisan 202135831311-010.01-7356
Mahkeme kararına istinaden tapuda yapılacak tescil işleminden alınacak tapu harcı14 Nisan 202176071283-140.04.01-13355
Mahkeme kararına istinaden tapuda yapılacak tescil işleminden alınacak tapu harcı14 Nisan 202176071283-140.04.01-13355
Mesleki faaliyetin yürütülebilmesi için zorunlu olan eğitimlere ve organizasyonlara katılım için ödenen ücretlerin gider kaydı14 Nisan 202162030549-120[68-2021/65]-341666
Tek Meskeninden Başka Tapu Kaydında Bahçeli Kargir Ev Hissedarı Olanın İndirimli Emlak Vergisi15 Nisan 202160757842-175.01-7979
6306 sayılı kanun çerçevesinde ihale kararı, sözleşme ve hakediş ödemelerinde damga vergisi15 Nisan 202190792880-155.15[6696]-141397
Birleşme nedeniyle yeniden düzenlenen kesin izin taahhüt senedi damga vergisi ve harç muafiyeti15 Nisan 202116700543-155[20-515-3]-24674
6306 sayılı kanun çerçevesinde ihale kararı, sözleşme ve hakediş ödemelerinde damga vergisi15 Nisan 202190792880-155.15[6696]-141397
Birleşme nedeniyle yeniden düzenlenen kesin izin taahhüt senedi damga vergisi ve harç muafiyeti15 Nisan 202116700543-155[20-515-3]-24674
Eğitim amaçlı araç alımının ÖTV'ye tabi olup olmadığı15 Nisan 202145404237-135[20-37]-68839
Eğitim amaçlı araç alımının ÖTV'ye tabi olup olmadığı15 Nisan 202145404237-135[20-37]-68839
Eğitim amaçlı araç alımının ÖTV'ye tabi olup olmadığı15 Nisan 202145404237-135[20-37]-68839
Belediyeler Tarafından Finansal Kiralama ile Taşıt Alımında Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası.15 Nisan 2021E-90792880-170.03[2021/4]-141396
Kar Küreme İşlerinde Kullanılan ve Bütün Tekerlekleri Motordan Güç Alabilen Dört Tekerli Taşıtların Vergilendirilmesi.15 Nisan 202190792880-170.05.02.03[2020/57]-141395
Belediyeler Tarafından Finansal Kiralama ile Taşıt Alımında Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası.15 Nisan 2021E-90792880-170.03[2021/4]-141396
Kar Küreme İşlerinde Kullanılan ve Bütün Tekerlekleri Motordan Güç Alabilen Dört Tekerli Taşıtların Vergilendirilmesi.15 Nisan 202190792880-170.05.02.03[2020/57]-141395
Belediyeler Tarafından Finansal Kiralama ile Taşıt Alımında Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası.15 Nisan 2021E-90792880-170.03[2021/4]-141396
Kar Küreme İşlerinde Kullanılan ve Bütün Tekerlekleri Motordan Güç Alabilen Dört Tekerli Taşıtların Vergilendirilmesi.15 Nisan 202190792880-170.05.02.03[2020/57]-141395
Belediyeler Tarafından Finansal Kiralama ile Taşıt Alımında Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası.15 Nisan 2021E-90792880-170.03[2021/4]-141396
Kar Küreme İşlerinde Kullanılan ve Bütün Tekerlekleri Motordan Güç Alabilen Dört Tekerli Taşıtların Vergilendirilmesi.15 Nisan 202190792880-170.05.02.03[2020/57]-141395
Belediyeler Tarafından Finansal Kiralama ile Taşıt Alımında Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası. …………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA15 Nisan 2021E-90792880-170.03[2021/4]-141396
Kar Küreme İşlerinde Kullanılan ve Bütün Tekerlekleri Motordan Güç Alabilen Dört Tekerli Taşıtların Vergilendirilmesi.15 Nisan 202190792880-170.05.02.03[2020/57]-141395
Üzerine Kayıtlı Bulunan 2. Ticari Aracın Kiraya Verilmesi Durumunda Vergilendirme Dönemi15 Nisan 202126468226-130[özg-30-2020]-23787
Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefin vereceği KDV Beyannamesinin toplam hasılat (kümülatif) kısmına önceki dönemlere ilişkin kümülatif satış toplamının dahil edilip edilmeyeceği15 Nisan 202139044742-130[Özelge]-343150
OSB'ce yapılan arsa tahsis işleminin KDV'ye tabi olup olmadığı15 Nisan 202184974990-130[KDV-1/İ/01-2020/42]-140031
Yurt dışında mukim kişiye yapılan konut satışında bedelin bir kısmının alıcının Türkiye'deki hesabından satıcının hesabına havale edilmesi bir kısmının ise fiziki olarak tesliminde KDV istisnası15 Nisan 202145404237-130[I-20-61]-68778
Personel Yer Belirleme Cihazı Tesliminde KDV Kanununun 13-f maddesi kapsamında istisna uygulaması15 Nisan 202184974990-130[KDV/5 -İ- 13-2020/29]-140019
OSB'ce yapılan arsa tahsis işleminin KDV'ye tabi olup olmadığı15 Nisan 202184974990-130[KDV-1/İ/01-2020/42]-140031
Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefin vereceği KDV Beyannamesinin toplam hasılat (kümülatif) kısmına önceki dönemlere ilişkin kümülatif satış toplamının dahil edilip edilmeyeceği15 Nisan 202139044742-130[Özelge]-343150
Yurt dışında mukim kişiye yapılan konut satışında bedelin bir kısmının alıcının Türkiye'deki hesabından satıcının hesabına havale edilmesi bir kısmının ise fiziki olarak tesliminde KDV istisnası15 Nisan 202145404237-130[I-20-61]-68778
Üzerine Kayıtlı Bulunan 2. Ticari Aracın Kiraya Verilmesi Durumunda Vergilendirme Dönemi15 Nisan 202126468226-130[özg-30-2020]-23787
Personel Yer Belirleme Cihazı Tesliminde KDV Kanununun 13-f maddesi kapsamında istisna uygulaması15 Nisan 202184974990-130[KDV/5 -İ- 13-2020/29]-140019
Elektrolarenks isimli gırtlak konuşma cihazı tesliminde istisna16 Nisan 2021E-21152195-130[17-2021.3409]-150108
Moda, seyahat, fotoğraf, sanat konulu özel koleksiyon kitapların ithali ve yurt içi tesliminde KDV istisnası16 Nisan 202139044742-130[Özelge]-346116
Elektrolarenks isimli gırtlak konuşma cihazı tesliminde istisna16 Nisan 2021E-21152195-130[17-2021.3409]-150108
Kurye taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı16 Nisan 2021E-39044742-130[Özelge]-346122
Moda, seyahat, fotoğraf, sanat konulu özel koleksiyon kitapların ithali ve yurt içi tesliminde KDV istisnası16 Nisan 202139044742-130[Özelge]-346116
Kurye taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı16 Nisan 2021E-39044742-130[Özelge]-346122
Veraset ve intikal vergisi hk.16 Nisan 202135672403-010.01[160-03-2020]-32001
Veraset ve intikal vergisi hk.16 Nisan 202135672403-010.01[160-03-2020]-32001
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan işle ilgili olarak düzenlenen kredi protokolünün damga vergisinden istisna olup olmadığı16 Nisan 202190792880-155.01.01.01[6488]-142049
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58/k maddesi uyarınca yapılan ödemeler.16 Nisan 202184098128-120.03.08[61-2020/4]-149620
6306 sayılı Kanun kapsamında alt yüklenici ile yapılan sözleşmenin noter harcından istisna olup olmadığı18 Nisan 202197895701-140.04.01[2020.2123]-349126
6306 sayılı Kanun kapsamında alt yüklenici ile yapılan sözleşmenin noter harcından istisna olup olmadığı18 Nisan 202197895701-140.04.01[2020.2123]-349126
Ham soya yağı tesliminde uygulanması gereken KDV oranı19 Nisan 202139044742-130[Özelge]-353013
Ham soya yağı tesliminde uygulanması gereken KDV oranı19 Nisan 202139044742-130[Özelge]-353013
Birden fazla faturanın aynı yevmiye maddesine kaydedilip kaydedilemeyeceği20 Nisan 202127575268-105[219-2020-795]-145010
Arabuluculuk sistemi ile çözümlenen anlaşmazlık nedeniyle matrahta meydana gelen değişikliklerin KDV ve VUK karşısındaki durumu hk.20 Nisan 202127575268-105[322-2019-583]-145006
Birden fazla faturanın aynı yevmiye maddesine kaydedilip kaydedilemeyeceği20 Nisan 202127575268-105[219-2020-795]-145010
Arabuluculuk sistemi ile çözümlenen anlaşmazlık nedeniyle matrahta meydana gelen değişikliklerin KDV ve VUK karşısındaki durumu hk.20 Nisan 202127575268-105[322-2019-583]-145006
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan özel okulun işyeri açma ve çalıştırma ruhsat harcı.21 Nisan 202173903997-155[108-2020/9]-23822
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan özel okulun işyeri açma ve çalıştırma ruhsat harcı.21 Nisan 202173903997-155[108-2020/9]-23822
Yurt dışında mukim sigorta şirketinin geçici süre ile Türkiye'de bulunan sigortalılarına verilen destek hizmetlerinin hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği03 Mayıs 202139044742-130[Özelge]-378259
Yurt dışında mukim sigorta şirketinin geçici süre ile Türkiye'de bulunan sigortalılarına verilen destek hizmetlerinin hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği03 Mayıs 202139044742-130[Özelge]-378259
Folklorik bez bebek faaliyetinden dolayı esnaf muaflığından yararlanıp yararlanmayacağı18 Mayıs 202131435689-120-56779
Doğum günü, nişan gibi özel günlerde mekan süslemesi ve eğlence organize etme faaliyetinin basit usulde vergilendirilmesi hk.18 Mayıs 202182185597-105-7281
Kiralanan ve tahliye edilen gayrimenkul için mahkeme kararına istinaden ödenen kira kaybı tutarından stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağı18 Mayıs 202184098128-120[94-2020/3]-172079
Mirasçının, kendi işi ile birlikte muristen devraldığı işe de devam etmesi halinde vergisel yükümlülükleri.18 Mayıs 202160938891-120.01.02.01[GVK: 1-2]-15867
Şahıs işletmesinin sermaye şirketine devrinde amortisman süreleri bitmiş taşıt ve demirbaşlar için düzenlenecek faturalarda yer alacak tutarlar hk.18 Mayıs 202167854564-105[1741 / 6715]-171119
Mirasçının, kendi işi ile birlikte muristen devraldığı işe de devam etmesi halinde vergisel yükümlülükleri.18 Mayıs 202160938891-120.01.02.01[GVK: 1-2]-15867
Katlı metal paletlerin faydalı ömrü ve amortisman oranı18 Mayıs 202170280967-105-52414
Katlı metal paletlerin faydalı ömrü ve amortisman oranı18 Mayıs 202170280967-105-52414
Şahıs işletmesinin sermaye şirketine devrinde amortisman süreleri bitmiş taşıt ve demirbaşlar için düzenlenecek faturalarda yer alacak tutarlar hk.18 Mayıs 202167854564-105[1741 / 6715]-171119
Şirket tarafından alınan ve adına fatura edilen akaryakıtın nakliyecilik hizmeti alınan firmalara verilmesi durumunda vergilendirme20 Mayıs 202111395140-105[VUK1-22723]-403495
Döviz cinsinden verilen çekin ödeme gerçekleşmeden geri alınması durumunda ne şekilde işlem yapılacağı hk.20 Mayıs 202111395140-105[VUK-1-24436]-403423
İmar Planıyla Belediyeye Devredilen Fabrika Binalı Arsa Karşılığında Belediyeden Alınan Yeni Arsanın Kayıtlara Alınması, Satılması, Üzerine Bina Yapılması veya Kat Karşılığı Verilmesinde Vergilendirme20 Mayıs 202111395140-105[VUK-1-21173]-402303
Araç kiralama faaliyetinde bulunan mükellefin faaliyetinde kullanmak üzere satın aldığı araçları bildirme zorunluluğu bulunup bulunmadığı, amortisman ayrılıp ayrılmayacağı20 Mayıs 202111395140-105[VUK1-24294]-402120
Dizi film ve sinema filmlerinin amortismanı hk20 Mayıs 202111395140-105[VUK-1-24040]-402313
Mükellefiyet tesisinden önce alınan gayrimenkulün defter Beyan Sistemi üzerinden aktife alınması20 Mayıs 202111395140-105[VUK-1-24678]-402305
Şirket tarafından alınan ve adına fatura edilen akaryakıtın nakliyecilik hizmeti alınan firmalara verilmesi durumunda vergilendirme20 Mayıs 202111395140-105[VUK1-22723]-403495
Döviz cinsinden verilen çekin ödeme gerçekleşmeden geri alınması durumunda ne şekilde işlem yapılacağı hk.20 Mayıs 202111395140-105[VUK-1-24436]-403423
Dizi film ve sinema filmlerinin amortismanı hk20 Mayıs 202111395140-105[VUK-1-24040]-402313
Mükellefiyet tesisinden önce alınan gayrimenkulün defter Beyan Sistemi üzerinden aktife alınması20 Mayıs 202111395140-105[VUK-1-24678]-402305
İmar Planıyla Belediyeye Devredilen Fabrika Binalı Arsa Karşılığında Belediyeden Alınan Yeni Arsanın Kayıtlara Alınması, Satılması, Üzerine Bina Yapılması veya Kat Karşılığı Verilmesinde Vergilendirme20 Mayıs 202111395140-105[VUK-1-21173]-402303
Araç kiralama faaliyetinde bulunan mükellefin faaliyetinde kullanmak üzere satın aldığı araçları bildirme zorunluluğu bulunup bulunmadığı, amortisman ayrılıp ayrılmayacağı20 Mayıs 202111395140-105[VUK1-24294]-402120
Evde ev hizmetlisi olarak hizmet veren hasta bakıcı ve hemşire için ödenen ücretin gelir vergisinden istisna olup olmayacağı hk.20 Mayıs 202162030549-120[23-2020/882]-403658
Deniz botu alımına ilişkin olarak yapılacak hakediş ödemelerinde damga vergisi istisnası20 Mayıs 202166813766-155[2-2020/26]-173402
Deniz botu alımına ilişkin olarak yapılacak hakediş ödemelerinde damga vergisi istisnası20 Mayıs 202166813766-155[2-2020/26]-173402
Mahkeme kararına göre yapılacak tescil işlemi sırasında harcın matrahına esas teşkil eden tutar hk.20 Mayıs 2021E-97895701-140.04.01[2021/447]-402334
Mahkeme kararına göre yapılacak tescil işlemi sırasında harcın matrahına esas teşkil eden tutar hk.20 Mayıs 2021E-97895701-140.04.01[2021/447]-402334
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları araçlara ait giderlerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı20 Mayıs 202162030549-120[40-2020/746]-403633
Katılım Bankasının finansman sağlamak amacıyla ortak olduğu sermaye şirketine kullandırılan kredilerin örtülü sermaye kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.25 Mayıs 202164597866-125[12]-8646
Katılım Bankasının finansman sağlamak amacıyla ortak olduğu sermaye şirketine kullandırılan kredilerin örtülü sermaye kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.25 Mayıs 202164597866-125[12]-8646
KDV Tevkifatı26 Mayıs 2021E-61504625-130-30282
KDV Tevkifatı26 Mayıs 2021E-61504625-130-30282
Ferdi işletmenin limited şirketine dönüşmesi halinde faturanın hangi ünvanda verilmesi gerektiği hk.26 Mayıs 202138258795-105[328-2019-11]-24324
Ferdi işletmenin limited şirketine dönüşmesi halinde faturanın hangi ünvanda verilmesi gerektiği hk.26 Mayıs 202138258795-105[328-2019-11]-24324
Kısmi Tevkifat Uygulamaları27 Mayıs 2021E-64597866-130-8742
Kısmi Tevkifat Uygulamaları27 Mayıs 2021E-64597866-130-8742
Harç ve Damga Vergisi Oranı Hk.31 Mayıs 202142152853-155.01.01-8595
Harç ve Damga Vergisi Oranı Hk.31 Mayıs 202142152853-155.01.01-8595
Mesken kira sözleşmesinde damga vergisi31 Mayıs 202179690095-155[3-2020-120-72]-48973
Hava aracı ihracatında damga vergisi ve harç istisnası.31 Mayıs 202190792880-155.14.02[6632]-173088
Ortak adına düzenlenen faturanın ortaklık tarafından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile Ba bildirimi31 Mayıs 202153445970-105[27-9-605]-52239
Ortak adına düzenlenen faturanın ortaklık tarafından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile Ba bildirimi31 Mayıs 202153445970-105[27-9-605]-52239
Navlun (time charter) sözleşmesi kapsamında gemi kiralama işleminin KV uygulaması ve KDV oranı01 Haziran 202139044742-130[Özelge]-428661
KDV tevkifat oranı hk.02 Haziran 2021E-76464994-130[KDV.2021.47]-74716
Ticaret ve Sanayi Odasına Verilen Avukatlık Hizmeti İçin Düzenlenecek Serbest Meslek Makbuzunda KDV Tevkifatı02 Haziran 2021E-43735382-130[KDV:13-2]-18110
Şirket tarafından satılan ürünlerin taşıma işinde KDV tevkifatı02 Haziran 2021E-93996897-130-52846
Kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimlerinde tevkifat uygulaması02 Haziran 202113334133-130-12204
Nakliye Faturasının Tevkifatlı Kesilip Kesilemeyeceği Hk.02 Haziran 2021E-48816587-130-23837
Ticari Reklam Hizmetlerinde KDV Tevkifatı.02 Haziran 2021E-37009108-130[112272]-62237
Reklam fotoğrafçılığı hizmetinde KDV tevkifatı02 Haziran 2021E-39044742-130[Özelge]-432962
Baroya bağlı avukatlara adli yardım kapsamında baro tarafından yapılan ödemeler ile CMK kapsamında cumhuriyet savcılıkları tarafından yapılan ödemelerde KDV tevkifatı02 Haziran 2021E-66523654-130[ÖZG-7-2021]-29773
Avukatlık Hizmetinde KDV Tevkifatı02 Haziran 2021E-37009108-130-62236
Ticaret ve Sanayi Odasına Verilen Avukatlık Hizmeti İçin Düzenlenecek Serbest Meslek Makbuzunda KDV Tevkifatı02 Haziran 2021E-43735382-130[KDV:13-2]-18110
KDV tevkifat oranı hk.02 Haziran 2021E-76464994-130[KDV.2021.47]-74716
Avukatlık Hizmetinde KDV Tevkifatı02 Haziran 2021E-37009108-130-62236
Baroya bağlı avukatlara adli yardım kapsamında baro tarafından yapılan ödemeler ile CMK kapsamında cumhuriyet savcılıkları tarafından yapılan ödemelerde KDV tevkifatı02 Haziran 2021E-66523654-130[ÖZG-7-2021]-29773
Reklam fotoğrafçılığı hizmetinde KDV tevkifatı02 Haziran 2021E-39044742-130[Özelge]-432962
Ticari Reklam Hizmetlerinde KDV Tevkifatı.02 Haziran 2021E-37009108-130[112272]-62237
Nakliye Faturasının Tevkifatlı Kesilip Kesilemeyeceği Hk.02 Haziran 2021E-48816587-130-23837
Kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimlerinde tevkifat uygulaması02 Haziran 202113334133-130-12204
Şirket tarafından satılan ürünlerin taşıma işinde KDV tevkifatı02 Haziran 2021E-93996897-130-52846
Bedelsiz olarak alınan tarımsal ve ormansal atıkların belge düzeni hk.02 Haziran 202126468226-105[özg-5-vuk]-30070
… A.Ş.03 Haziran 202184974990-130[1-2015-24]-176818
Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan hisseli araç için gider pusulasının kimin adına düzenleneceği ve Ba bildirim formunda bildiriminin nasıl yapılacağı hk.03 Haziran 202167854564-105[1741-7459]-186562
İade edilerek kayıtlara alınmayan e-faturanın (temel fatura) indirim konusu yapılmamasının uygun olup olmadığı ve Ba/Bs bildirimlerine konu edilip edilmeyeceği hk.03 Haziran 202127192137-105[Mük.242-2018/424]-39626
Şirketin kamu hastanelerinden olan alacaklarına iskonto uygulanması hk.03 Haziran 202126468226-125[ÖZG-4-2020]-30096
E-Fatura İadesi03 Haziran 202158889402-105[2017/127-1094]-54295
Nakliye bedeline ilişkin düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı03 Haziran 2021E-63611781-130[9-2021/10]-20792
Reklam panolarının asım, söküm, montajı ve bakım işleri hizmetinde KDV tevkifatı03 Haziran 2021E-39044742-130[Özelge]-436812
Belediyelere yapılan yapım işlerinde alt yüklenicilerin tevkifat sorumluluğu03 Haziran 2021E-36062021-130[2021-KDV-ÖZE/27]-37017
İl Özel İdaresine verilen şoförsüz araç kiralama hizmetinde kdv tevkifatı03 Haziran 2021E-25410040-130-7596
Reklam ajansı faaliyetleri hizmetlerinde KDV tevkifatı hk.03 Haziran 2021E-39044742-130[Özelge]-436813
İl Özel İdaresine verilen şoförsüz araç kiralama hizmetinde kdv tevkifatı03 Haziran 2021E-25410040-130-7596
Belediyelere yapılan yapım işlerinde alt yüklenicilerin tevkifat sorumluluğu03 Haziran 2021E-36062021-130[2021-KDV-ÖZE/27]-37017
Reklam panolarının asım, söküm, montajı ve bakım işleri hizmetinde KDV tevkifatı03 Haziran 2021E-39044742-130[Özelge]-436812
Nakliye bedeline ilişkin düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı03 Haziran 2021E-63611781-130[9-2021/10]-20792
03 Haziran 2021E-39044742-130[Özelge]-436813
İş kazası geçiren işçiye yapılan para yardımının vergilendirilmesi hk.03 Haziran 202162030549-120[94-2020/140]-434540
Bilirkişi geliri elde eden eş için asgari geçim indiriminden yararlanılıp yararlanılmayacağı hk.03 Haziran 202126468226-010.09[ÖZG-2-2021]-30336
Pazarcılık faaliyetinde genç girişimcilerde kazanç istisnası03 Haziran 202117192610-120[ÖZG-20-71]-93077
Faaliyeti sonlanan mükellefin geçmişe dönük olarak genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hak.03 Haziran 202162030549-120[Mük.20-2020/629]-436747
Adi Ortaklıkta Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Şartını Taşımayan Ortağın Ortaklıktan Ayrılması Durumunda Diğer Ortağın İstisnadan Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk.04 Haziran 202117192610-120[ÖZG-20-92]-93337
KDV Tevkifatı.04 Haziran 2021E-36062021-130[09-2021/ÖZE-19]-37262
KDV Tevkifatı.04 Haziran 2021E-36062021-130[09-2021/ÖZE-19]-37262
Yapımcı firmalardan tüm hakları satın alınan dizi filmleri için ayrılacak amortisman oranları04 Haziran 202162030549-125[8-2020/191]-437814
Liman inşaatı için üretilen çelik boru, kaplama ve diğer malzemelerin imalatı işinin yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile KDV tevkifatına tabi olup olmayacağı04 Haziran 202162030549-125[15-2020/33]-437261
Liman inşaatı için üretilen çelik boru, kaplama ve diğer malzemelerin imalatı işinin yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile KDV tevkifatına tabi olup olmayacağı04 Haziran 202162030549-125[15-2020/33]-437261
Liman inşaatı için üretilen çelik boru, kaplama ve diğer malzemelerin imalatı işinin yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile KDV tevkifatına tabi olup olmayacağı04 Haziran 202162030549-125[15-2020/33]-437261
Yapımcı firmalardan tüm hakları satın alınan dizi filmleri için ayrılacak amortisman oranları04 Haziran 202162030549-125[8-2020/191]-437814
Yapımcı firmalardan tüm hakları satın alınan dizi filmleri için ayrılacak amortisman oranları04 Haziran 202162030549-125[8-2020/191]-437814
Ürün sahiplerinin kendi ürünlerini lisanslı depolara koyması işleminin vergi kanunları açısından değerlendirilmesi ve belge düzeni04 Haziran 202131977385-105[MÜK.257-2019/32]-68974
Arkeolojik sit alanında bulunan gayrimenkulün ipotek temlik alacaklısı tarafından talep edilen icraen satış işlemi sırasında harç ve damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı06 Haziran 202197895701-140.04.01[2018/2]-440562
Arkeolojik sit alanında bulunan gayrimenkulün ipotek temlik alacaklısı tarafından talep edilen icraen satış işlemi sırasında harç ve damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı06 Haziran 202197895701-140.04.01[2018/2]-440562
6306 sayılı Kanun kapsamında TOKİ tarafından inşa edilerek belediyeye devredilen bağımsız bölümlerin hak sahipleri adına tescili07 Haziran 2021E-97895701-140.12[2021/652]-442090
6306 sayılı Kanun kapsamında TOKİ tarafından inşa edilerek belediyeye devredilen bağımsız bölümlerin hak sahipleri adına tescili07 Haziran 2021E-97895701-140.12[2021/652]-442090
6306 sayılı Kanun kapsamında TOKİ tarafından inşa edilerek belediyeye devredilen bağımsız bölümlerin hak sahipleri adına tescili07 Haziran 2021E-97895701-140.12[2021/652]-442090
Zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk müessesine başvurulması sonucunda ödenen tazminatlarda gelir vergisi istisnası hk.07 Haziran 202164597866-120[25/1]-9209
Çalışanlara ödenecek kıdem tazminatın hangi dönemde gider yazılacağı hk.07 Haziran 202162030549-120[40-2019/1746]-444513
Google, Youtube gibi internet sitelerine yüklenen videoların izlenmesine ilişkin olarak elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi.07 Haziran 202162030549-120[37-2019/272]-444493
Google İrlanda yurt dışı firmasına Youtube'da verilen yayıncılık hizmeti karşılığında elde edilen kazancın vergilendirilmesi.07 Haziran 202162030549-120[37-2018/1297]-444488
Zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk müessesine başvurulması sonucunda ödenen tazminatlarda gelir vergisi istisnası hk.07 Haziran 202164597866-120[25/1]-9209
Çalışanlara ödenecek kıdem tazminatın hangi dönemde gider yazılacağı hk.07 Haziran 202162030549-120[40-2019/1746]-444513
Düzenlenecek etkinliklerin organizasyonunda yurtiçinden ve yurtdışından alınan hizmetler için yapılan ödemelerde tevkifat yapılıp yapılmayacağı.07 Haziran 202162030549-125[30-2017/198]-444536
Google İrlanda yurt dışı firmasına Youtube'da verilen yayıncılık hizmeti karşılığında elde edilen kazancın vergilendirilmesi.07 Haziran 202162030549-120[37-2018/1297]-444488
Google, Youtube gibi internet sitelerine yüklenen videoların izlenmesine ilişkin olarak elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi.07 Haziran 202162030549-120[37-2019/272]-444493
Düzenlenecek etkinliklerin organizasyonunda yurtiçinden ve yurtdışından alınan hizmetler için yapılan ödemelerde tevkifat yapılıp yapılmayacağı.07 Haziran 202162030549-125[30-2017/198]-444536
Araç Kurtarma Hizmetinde KDV Tevkifatı07 Haziran 2021E-84974990-130[KDV/5 -İ- 9-2021/21]-179357
Araç Kurtarma Hizmetinde KDV Tevkifatı07 Haziran 2021E-84974990-130[KDV/5 -İ- 9-2021/21]-179357
Ticari ruhsata sahip araçlara tek kullanımlık doğrulama kodu kaşılığında indirimli akaryakıt satışı.07 Haziran 202164597866-250-9208
Reklam alanlarının boş vaziyette kiralanmasında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı08 Haziran 2021E-39044742-130[Özelge]-448258
Reklam alanlarının boş vaziyette kiralanmasında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı08 Haziran 2021E-39044742-130[Özelge]-448258
Anlaşmalı boşanma kararı ile tarafına intikal eden gayrimenkulün satışında değer artışı kazancı hesaplanıp hesaplanmayacağı08 Haziran 202146480499-120[2020/1732]-55351
Anlaşmalı boşanma kararı ile tarafına intikal eden gayrimenkulün satışında değer artışı kazancı hesaplanıp hesaplanmayacağı08 Haziran 202146480499-120[2020/1732]-55351
Belediye ile Hissedar Olunan Arsanın Satın Alınmasında Damga Vergisi Uygulaması.08 Haziran 202147285862-155[1-2019/12]-23357
Silah Ruhsat Harcı08 Haziran 202164958909-140-20181
Silah Ruhsat Harcı08 Haziran 202164958909-140-20181
Silah Ruhsat Harcı08 Haziran 202164958909-140-20181
Tapu Harcı09 Haziran 202135831311-010.01-9505
Tapu Harcı09 Haziran 202135831311-010.01-9505
Tapu Harcı09 Haziran 202135831311-010.01-9505
Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı.09 Haziran 2021E-37009108-130[107176]-64859
Karides ununun KDV den istisna olup olmadığı09 Haziran 2021E-93996897-130-54848
Ticari Reklam Hizmetlerinde KDV Tevkifatı09 Haziran 2021E-37009108-130-64855
Video çekimi, montajı, drone ile çekim vb.hizmetlerde kdv tevkifatı09 Haziran 2021E-93996897-130-54968
Karides ununun KDV den istisna olup olmadığı09 Haziran 2021E-93996897-130-54848
Video çekimi, montajı, drone ile çekim vb.hizmetlerde kdv tevkifatı09 Haziran 2021E-93996897-130-54968
Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı.09 Haziran 2021E-37009108-130[107176]-64859
Ticari Reklam Hizmetlerinde KDV Tevkifatı09 Haziran 2021E-37009108-130-64855
Devlete ait üniversite hastanelerinden olan alacakların iskonto uygulanmak suretiyle tahsilinde feragat edilen tutarın değersiz alacak sayılıp sayılmayacağı09 Haziran 2021E-27575268-105[322-2021-23]-181650
İptal edilen uçak biletleri dolayısıyla iade edilen bilet bedellerinin vergisel durumu ve belge düzeni hk.09 Haziran 202127575268-105[234-2019-597]-181652
KDV Tevkifatı Hk.10 Haziran 2021E-48816587-130-24581
Serbest meslek erbabının kullandığı akıllı saate ait KDV'nin indirimi ve GVK'ya göre gider yazılması hk.10 Haziran 2021E-48816587-130-24577
KDV Tevkifatı Hk.10 Haziran 2021E-48816587-130-24581
Serbest meslek erbabının kullandığı akıllı saate ait KDV'nin indirimi ve GVK'ya göre gider yazılması hk.10 Haziran 2021E-48816587-130-24577
Tapu Harcı Muafiyeti Hk.10 Haziran 202190792880-140.04.01[2020/39]-182644
Tapu Harcı Muafiyeti Hk.10 Haziran 202190792880-140.04.01[2020/39]-182644
Tapu Harcı Muafiyeti Hk.10 Haziran 202190792880-140.04.01[2020/39]-182644
Araç kiralama sözleşmelerinde damga vergisi10 Haziran 202197895701-155[2020/157]-453753
Riskli yapı şerhi bulunan taşınmazlarda belediyeler tarafından talep edilen harç ve ücretler hk.10 Haziran 2021E-46480499-140[2021/745]-55969
Organize sanayi bölgesinin elektrik tüketim vergisine tabi olup olmadığı10 Haziran 2021E-17192610-175[BGK-21-4]-96496
Kargo taşıma hizmetinde KDV tevkifatı11 Haziran 2021E-84974990-130[KDV-1/İ/09-2021/18]-184696
Kargo taşıma hizmetinde KDV tevkifatı11 Haziran 2021E-84974990-130[KDV-1/İ/09-2021/18]-184696
İnşaat firmaları tarafından binaların dış yüzeyine tuğla, seramik v.s. ile firmalarının isimlerini yazdırmalarının ilan ve reklam vergisine tabi olup olmadığı14 Haziran 202166813766-175.02.01.01[12-2020-1]-194895
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasından yararlanan ve söz konusu istisnadan dolayı almış olduğu bir yıllık bağ-kur destek tutarlarının gelir olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği14 Haziran 202185373914-120[40.01.138]-56135
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasından yararlanan ve söz konusu istisnadan dolayı almış olduğu bir yıllık bağ-kur destek tutarlarının gelir olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği14 Haziran 202185373914-120[40.01.138]-56135
Kendi el emeği ile üretilen el yapımı doğal sabunlar ve doğal bitkisel kremlerin satışının esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı hk.15 Haziran 202111355271-120.01.03-30235
Kendi el emeği ile üretilen el yapımı doğal sabunlar ve doğal bitkisel kremlerin satışının esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı hk.15 Haziran 202111355271-120.01.03-30235
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından vergi dairesine verilen beyannamelere ilişkin damga vergisi muafiyetinin olup olmadığı.15 Haziran 2021B.07.1.GİB.4.16.16.02-155[17-138]-98450
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mazbut Vakıf ve şahıslar adına kayıtlı taşınmaz satışında vergilendirme16 Haziran 202116700543-155[19.515.40]-37697
Arkeolojik Sit Alanı Şerhi Bulunan Taşınmazlara İlişkin Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu Uygulamaları.16 Haziran 202184695066-140-27692
Kredi Alacağına Mahsuben Alınan Taşınmaz Üzerindeki İpotek Şerhinin Terkinin Harca Tabi Olup Olmadığı16 Haziran 202118008620-140[2019-705-110]-67679
Kredi Alacağına Mahsuben Alınan Taşınmaz Üzerindeki İpotek Şerhinin Terkinin Harca Tabi Olup Olmadığı16 Haziran 202118008620-140[2019-705-110]-67679
Yurt dışında faaliyet gösteren şirkete, yurt dışında ikamet eden personel temininde vergilendirme.16 Haziran 202162030549-125[6-2018/110]-468523
Apartman Yöneticiliği Yapan Şirketin Apartman Giderleri İçin Topladığı Aidatların Kurum Kazancına Dahil Edilip Edilmeyeceği, KDV'ye Tabi Olup Olmadığı ve Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.16 Haziran 202167630374-105[9371068551]-18372
Gayrimenkul Yatırım Fonlarının Değerlemesi Hk.16 Haziran 202162030549-125[6-2019/165]-469352
Kat karşılığı inşaat maliyeti.17 Haziran 202183128357-105-9024
Şirket aktifinde kayıtlı binanın tapuda cins tahsisi yapılmadan satılması durumunun GV, KDV ve VUK hükümleri uyarınca değerlendirilmesi hk.17 Haziran 202111395140-105[328-2014/VUK-1/18937]-475290
Kök muristen sonra vefat eden mirasçıların veraset ve intikal vergisi ilişiği hk.17 Haziran 202197895701-160[2020/5.1-25]-475035
Mahkeme kararına göre herhangi bir bedel ödemeden tescil edilen taşınmazların aktifine kaydedilmesi işleminde vergisel durum hk.18 Haziran 202111395140-105[VUK-1-22116]-477156
Geçici ithalat kapsamında ithal edilen gemi için ödenen KDV nin indirimi20 Haziran 202139044742-130[Özelge]-479889
Geçici ithalat kapsamında ithal edilen gemi için ödenen KDV nin indirimi20 Haziran 202139044742-130[Özelge]-479889
Mahkeme kararına göre yapılacak tescil işlemi sırasında uygulanacak tapu harcı oranı20 Haziran 202197895701-140.04.01[2019/1923]-479884
Mahkeme kararına göre yapılacak tescil işlemi sırasında uygulanacak tapu harcı oranı20 Haziran 202197895701-140.04.01[2019/1923]-479884
Doğal sit alanında yer alan taşınmazların emlak vergisi20 Haziran 202197895701-175.01[2019/6.1-43]-479881
Sigorta İşlemlerinde Hakediş Ödemelerine İlişkin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisi21 Haziran 202126468226-155[ÖZG-1-2021]-32991
Serbest bölgeye verilen taşımacılık hizmetinde KDV istisnası21 Haziran 2021E-76464994-130[KDV.2021.50]-83640
Konut Yapı Kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işinde KDV oranı21 Haziran 2021E-43735382-130[KDV:13-1]-19899
Serbest bölgeye verilen taşımacılık hizmetinde KDV istisnası21 Haziran 2021E-76464994-130[KDV.2021.50]-83640
Akü Plakaları Tesliminde Tevkifat Uygulaması21 Haziran 2021E-37009108-130-70011
TOKİ tarafından yapılan işyeri teslimlerinin KDV Kanunu karşısındaki durumu hk.22 Haziran 2021E-27523430-130[3010548301]-26085
TOKİ tarafından yapılan işyeri teslimlerinin KDV Kanunu karşısındaki durumu hk.22 Haziran 2021E-27523430-130[3010548301]-26085
Projeye konu ürünün imalatına ilişkin işlemlerde KDV istisnası.23 Haziran 202136062021-130[2021-KDV-ÖZE/01]-41473
İkinci el araç satışı23 Haziran 202175766797-130[1878]-59022
Projeye konu ürünün imalatına ilişkin işlemlerde KDV istisnası.23 Haziran 202136062021-130[2021-KDV-ÖZE/01]-41473
İkinci el araç satışı23 Haziran 202175766797-130[1878]-59022
Nefaset Bedeli23 Haziran 202190792880-155.99[6155]-194974
SGK prim bildirgeleri nedeniyle damga vergisi muafiyeti23 Haziran 202190792880-155.01.05.04[5629]-194790
Şehit yakınlarının kredi ile taşınmaz alımında tapu harcı ödemesi hakkında23 Haziran 202190792880-140.04.01[2020/1]-195077
Şehit yakınlarının kredi ile taşınmaz alımında tapu harcı ödemesi hakkında23 Haziran 202190792880-140.04.01[2020/1]-195077
Sözleşme kapsamında satılan ilaçlar için uygulanan ilave iskontolarda KDV tutarının ayrıştırılması hk.24 Haziran 202164597866-130[35]-10510
Sözleşme kapsamında satılan ilaçlar için uygulanan ilave iskontolarda KDV tutarının ayrıştırılması hk.24 Haziran 202164597866-130[35]-10510
Hat kullanım hakkının kiralanması25 Haziran 202196842599-130[1-2018/18]-40979
222 sayılı Kanun uygulamasında damga vergisi29 Haziran 202116700543-155[20-515-80]-40658
Müşterilere ait sosyal medya hesapları için fotoğraf ve video çekimi ile sosyal medya hesaplarının tasarımına ilişkin verilen hizmetlerde KDV tevkifatı30 Haziran 2021E-39044742-130[Özelge]-507917
Müşterilere ait sosyal medya hesapları için fotoğraf ve video çekimi ile sosyal medya hesaplarının tasarımına ilişkin verilen hizmetlerde KDV tevkifatı30 Haziran 2021E-39044742-130[Özelge]-507917
Finansal kiralama yoluyla yurt dışındaki firmadan alınan makinaların katma değer vergisi karşısındaki durumu.01 Temmuz 2021E-37009108-130[213319]-74112
Finansal kiralama yoluyla yurt dışındaki firmadan alınan makinaların katma değer vergisi karşısındaki durumu.01 Temmuz 2021E-37009108-130[213319]-74112
Şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılması hk.01 Temmuz 202127575268-105[323-2019-579]-204293
Belediyeden ve Malmüdürlüğünden kiralanan işyerleri için yapılan kira ödemelerinin tevsiki ve KDV indirimi02 Temmuz 202127575268-105[229-2019-299]-205890
Hurda araç tesliminin vergilendirilmesi08 Temmuz 202139044742-130[Bakanlık Görüşü]-540887
Alacak yönetim şirketi tarafından devir alınan alacaklar karşılığı belge düzeni ve KDV08 Temmuz 202139044742-130[Özelge]-536448
Ortağı olunan adi ortaklığa verilen inşaat taahhüt hizmetinde KDV oranı08 Temmuz 2021E-39044742-130[Özelge]-540888
Burs ödemelerinde damga vergisi08 Temmuz 202190792880-155.13.02[6289]-212574
Kur Farkında KDV Uygulaması09 Temmuz 202176464994-130[KDV.2019.73]-93626
Serbest meslek kazancının veraset ve intikal vergisi beyannamesine dahil edilip edilmeyeceği hk.12 Temmuz 2021E-61504625-160-37257
Teknogirişim sermayesi desteği alan şirketin AR-GE projesinde çalışan ortaklarına yaptığı ücret ödemelerinde Gelir Vergisi ve Damga Vergisi12 Temmuz 202163611781-155[1-2020/1]-25323
Mirasçıların Kendilerine İntikal Eden Araç Üzerindeki Haklarından Bir Mirasçı Lehine Feragat Etmeleri Halinde Verilecek Veraset ve İntikal Vergisi Hk.13 Temmuz 202190792880-160.01[2020/52]-217738
Tıbbi malzeme satışı ile ilgili 7104 sayılı Kanun hükmünden yararlanılabilmesi durumunda iskonto oranına tekabül eden tutardan feragat edilmesinin vergisel boyutu hakkında28 Temmuz 202184974990-130[KDV5.29.2019.27]-225891
Arabuluculuk Faaliyetinin Şirket Bünyesinde Gerçekleştirilmesi Halinde Vergilendirme02 Ağustos 202127575268-105[236-2019-511]-231185
Güneş enerjisi santrali devrinin KDV ve GV karşısındaki durumu02 Ağustos 202139044742-130-589555
Yurt dışından alınan malın Türkiye’ye getirilmeden yine yurtdışında satılması halinde belge düzeninin ne şekilde olacağı hk.03 Ağustos 202148816587-105-31349
Kurum Aktifinde Kayıtlı Bulunan Gayrimenkulün Satışında KVK ve KDV İstisnası ileYenileme Fonu04 Ağustos 202126468226-010.09[ÖZG-4-2019]-39224
İş ortaklığınca alınan ihaleye ilişkin sözleşmenin devri04 Ağustos 202132695369-125-27710
... San. Tic.A.Ş.05 Ağustos 202185550353-130[2020/7]-20151
Yurt dışı müşterileri tarafından fatura iade bölümünün eksik veya hatalı doldurulmasında belge düzeni hk05 Ağustos 202164597866-105-13099
Yurt dışı müşterileri tarafından fatura iade bölümünün eksik veya hatalı doldurulmasında belge düzeni hk05 Ağustos 202164597866-105-13099
İtalya Mukimi Firmadan Alınan Danışmanlık Hizmetinin ve Bu Hizmetin Türkiye'deki Firmalara Verilmesinin Vergilendirilmesi Hk.06 Ağustos 202184974990-130[KDV.5/H/9140.09.48]-238180
Grup şirketinden temin edilen kredinin erken kapatılması durumunda vergilendirme09 Ağustos 202121152195-130[99-2019.2309]-247883
Satışı ve kurulumu yapılan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemlerinin KDV karşısındaki durumu.10 Ağustos 202184974990-130[KDV-2/İ/13-2020/28]-241773
KDV İndirimi Hk.10 Ağustos 202184974990-130[KDV.5/İ/20-29-17]-241788
Yurt dışında mukim firmadan alınan bilgisayar programına ilişkin olarak düzenlenen faturada hesaplanan KDV'nin indirimi12 Ağustos 202139044742-130[Özelge]-622274
Vazgeçilen alacakların özel bir karşılık hesabına alınmadan iskontonun yapıldığı dönemde doğrudan kar hesabına kaydedilip kaydedilemeyeceği hk.20 Ağustos 2021E-53445970-105[27-9-693]-74027
Vazgeçilen alacakların özel bir karşılık hesabına alınmadan iskontonun yapıldığı dönemde doğrudan kar hesabına kaydedilip kaydedilemeyeceği hk.20 Ağustos 2021E-53445970-105[27-9-693]-74027
Vazgeçilen alacakların özel bir karşılık hesabına alınmadan iskontonun yapıldığı dönemde doğrudan kar hesabına kaydedilip kaydedilemeyeceği hk.20 Ağustos 2021E-53445970-105[27-9-693]-74027
Özel maliyet bedellerinin Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine 7326 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen 7 inci fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi olup olmadığı01 Eylül 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-14]-680647
Özel maliyet bedellerinin Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine 7326 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen 7 inci fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi olup olmadığı01 Eylül 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-14]-680647
Özel maliyet bedellerinin Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine 7326 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen 7 inci fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi olup olmadığı01 Eylül 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-14]-680647
Özel maliyet bedellerinin Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine 7326 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen 7 inci fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi olup olmadığı01 Eylül 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-14]-680647
Yabancı uyruklu kişinin Hollanda mukimi kurumdan elde ettiği ücretin istisna olup olmadığı01 Eylül 202162030549-120[23-2019/1673]-681474
Ev tipi makine ile çörek otu yağı üretiminin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği.01 Eylül 202184098128-120.01.03[9-2020/2]-278951
Evde kişiye özel kıyafet dikilerek internetten satılması faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı hk.01 Eylül 2021E-84098128-120[9-2021/5]-278037
Ev tipi makine ile çörek otu yağı üretiminin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği.01 Eylül 202184098128-120.01.03[9-2020/2]-278951
Deprem nedeniyle ağır hasar kaydı olan gayrimenkullere ilişkin verilecek GMSİ beyanında zararın gider olarak indirilip indirilemeyeceği hk.01 Eylül 2021E-84098128-120[74-2021/1]-278022
Youtube kanalından elde edilen reklam gelirinin vergilendirilmesi.01 Eylül 202154451858-045-22752
Yabancı uyruklu kişinin Hollanda mukimi kurumdan elde ettiği ücretin istisna olup olmadığı01 Eylül 202162030549-120[23-2019/1673]-681474
Evde kişiye özel kıyafet dikilerek internetten satılması faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı hk.01 Eylül 2021E-84098128-120[9-2021/5]-278037
Ticari kazanç mükellefiyeti ile birlikte verilmesi gereken geçici vergi beyannamesine zirai kazanç gelir ve giderlerinin eklenip eklenmeyeceği hususunda03 Eylül 202138418978-120[37-20/32]-269530
Evde balta üretimi yaparak internet üzerinden satışının yapılması halinde esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.03 Eylül 202138418978-120[9-20/9-İ]-269626
Mükellefiyet tesisinden önce vergiden muaf esnaf olunma durumunun genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmaya engel teşkil edip etmeyeceği03 Eylül 202162030549-120[Mük.20-2021/109]-688595
Evde balta üretimi yaparak internet üzerinden satışının yapılması halinde esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.03 Eylül 202138418978-120[9-20/9-İ]-269626
Belediyeye yapılan bedelsiz devrin Kurumlar Vergisi ve KDV Kanunu karşısındaki durumu ile emsal bedel hk.03 Eylül 202127575268-105[229-2016-176]-268810
Limited Şirketten Ayrılan Ortağa Ödenecek Ayrılma Akçesinin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı03 Eylül 2021E-38418978-120[94-2021/13]-269596
Limited Şirketten Ayrılan Ortağa Ödenecek Olan Ayrılma Akçesinin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı03 Eylül 2021E-38418978-120[94-21\14]-269592
Belediyeye yapılan bedelsiz devrin Kurumlar Vergisi ve KDV Kanunu karşısındaki durumu ile emsal bedel hk.03 Eylül 202127575268-105[229-2016-176]-268810
Limited Şirketten Ayrılan Ortağa Ödenecek Ayrılma Akçesinin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı03 Eylül 2021E-38418978-120[94-2021/13]-269596
Belediyeye yapılan bedelsiz devrin Kurumlar Vergisi ve KDV Kanunu karşısındaki durumu ile emsal bedel hk.03 Eylül 202127575268-105[229-2016-176]-268810
Limited Şirketten Ayrılan Ortağa Ödenecek Olan Ayrılma Akçesinin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı03 Eylül 2021E-38418978-120[94-21\14]-269592
Limited Şirketten Ayrılan Ortağa Ödenecek Olan Ayrılma Akçesinin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı03 Eylül 2021E-38418978-120[94-21\14]-269592
Limited Şirketten Ayrılan Ortağa Ödenecek Ayrılma Akçesinin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı03 Eylül 2021E-38418978-120[94-2021/13]-269596
Et, dil, balık, hindi, göğüs, peynir vb. yiyeceklerin tütsü dolabında işlenerek (fümelenerek) internet üzerinden satışında esnaf muaflığı06 Eylül 202162030549-120[9-2021/35]-694328
Diğer ücretli için ödenen SGK primlerinin gider kaydı06 Eylül 202162030549-120[40-2020/1067]-694222
Et, dil, balık, hindi, göğüs, peynir vb. yiyeceklerin tütsü dolabında işlenerek (fümelenerek) internet üzerinden satışında esnaf muaflığı06 Eylül 202162030549-120[9-2021/35]-694328
Diğer ücretli için ödenen SGK primlerinin gider kaydı06 Eylül 202162030549-120[40-2020/1067]-694222
Amortisman oranı.06 Eylül 202111395140-105[VUK1-24148]-693414
Serbest bölgede bulunan şubeye yapılan teslimlere ilişkin fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, beyannameye dahil edilip edilmeyeceği ve Ba-Bs Bildirim Formunda gösterilip gösterilmeyeceği06 Eylül 202111395140-105[VUK1-22748]-693335
Amortisman oranı.06 Eylül 202111395140-105[VUK1-24148]-693414
Serbest bölgede bulunan şubeye yapılan teslimlere ilişkin fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, beyannameye dahil edilip edilmeyeceği ve Ba-Bs Bildirim Formunda gösterilip gösterilmeyeceği06 Eylül 202111395140-105[VUK1-22748]-693335
Amortisman oranı.06 Eylül 202111395140-105[VUK1-24148]-693414
Serbest bölgede bulunan şubeye yapılan teslimlere ilişkin fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, beyannameye dahil edilip edilmeyeceği ve Ba-Bs Bildirim Formunda gösterilip gösterilmeyeceği06 Eylül 202111395140-105[VUK1-22748]-693335
Serbest bölgede bulunan şubeye yapılan teslimlere ilişkin fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, beyannameye dahil edilip edilmeyeceği ve Ba-Bs Bildirim Formunda gösterilip gösterilmeyeceği06 Eylül 202111395140-105[VUK1-22748]-693335
Amortisman oranı.06 Eylül 202111395140-105[VUK1-24148]-693414
Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" bulunan ve elektronik ortamda satış yapan müşterilerin mallarının kargo firması tarafından taşınmasında belge düzeni.07 Eylül 202164597866-105-14933
Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" bulunan ve elektronik ortamda satış yapan müşterilerin mallarının kargo firması tarafından taşınmasında belge düzeni.07 Eylül 202164597866-105-14933
Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" bulunan ve elektronik ortamda satış yapan müşterilerin mallarının kargo firması tarafından taşınmasında belge düzeni.07 Eylül 202164597866-105-14933
Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" bulunan ve elektronik ortamda satış yapan müşterilerin mallarının kargo firması tarafından taşınmasında belge düzeni.07 Eylül 202164597866-105-14933
Sipariş üzerine imal edilen gemi yapım işinde KDV tevkifatı10 Eylül 2021E-39044742-130[Özelge]-712225
Cins Değişikiliği İşleminde harç İstisnası17 Eylül 202166491453-105[Özelge]-11384
Cins Değişikiliği İşleminde harç İstisnası17 Eylül 202166491453-105[Özelge]-11384
4735 Sayılı Kanun Geçici 4. maddesine göre işin tasfiyesi24 Eylül 202138418978-120[44-2020/4 İ]-299177
4735 Sayılı Kanun Geçici 4. maddesine göre işin tasfiyesi24 Eylül 202138418978-120[44-2020/4 İ]-299177
4735 Sayılı Kanun Geçici 4. maddesine göre işin tasfiyesi24 Eylül 202138418978-120[44-2020/4 İ]-299177
Telif hakkı sahipleri ve yapımcıların eserlerinin youtube aracılığıyla gösterilmesi nedeniyle elde edilen reklam gelirlerinde KDV uygulaması28 Eylül 2021E-39044742-130[Özelge]-769510
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin İntifa Hakkı Terkininde Harç İstisnası Hk.14 Ekim 2021E-90792880-140.04.01[2021/8]-329271
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin İntifa Hakkı Terkininde Harç İstisnası Hk.14 Ekim 2021E-90792880-140.04.01[2021/8]-329271
Fransa Mukimi Firmadan Helikopter Kiralanması Nedeniyle Yapılan Ödemelerden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı15 Ekim 2021E-62030549-125-846149
Fransa Mukimi Firmadan Helikopter Kiralanması Nedeniyle Yapılan Ödemelerden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı15 Ekim 2021E-62030549-125-846149
Ticari reklam hizmetinde KDV Tevkifatı01 Kasım 2021E-16432732-130[14-2021-14]-50118
Yetki Belgesiz Araç Satışında Özel Matrah Uygulanıp Uygulanamayacağı hk.01 Kasım 202166523654-130[ÖZG-33-2020]-67542
Forklift ile yük taşımacılığı hizmeti kapsamında tevkifata tabi olup olmadığı hk.02 Kasım 2021E-21152195-130[2021/3525]-413795
Spor Genel Müdürlüğünün Stadyum kiralamasında KDV02 Kasım 202176464994-130[KDV.2020.265]-165921
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığında yapılan restorasyonda çalışan işçilerin vergilendirilmesi02 Kasım 202135831311-010.01-18995
Evde hazırlanan sebze ve meyve kurularının internet üzerinden satışı hk.03 Kasım 2021E-63611781-120[9-2021-1]-38976
Katkı Paylı Finansal Kiralama03 Kasım 202164597866-130[28]-19393
Yenilenebilir enerji üretim tesislerinde yer alan iktisadi kıymetlerin amortismanı hk.04 Kasım 202127575268-105[2020-663]-363834
Yenilenebilir enerji üretim tesislerinde yer alan iktisadi kıymetlerin amortismanı hk.04 Kasım 202127575268-105[2020-663]-363834
Yenilenebilir enerji üretim tesislerinde yer alan iktisadi kıymetlerin amortismanı hk.04 Kasım 202127575268-105[2020-663]-363834
Yenilenebilir enerji üretim tesislerinde yer alan iktisadi kıymetlerin amortismanı hk.04 Kasım 202127575268-105[2020-663]-363834
5603.14.90.00.19 GTİP numarasında yer alan "saf su emdirilmiş dokunmamış mensucat"ın KDV oranı09 Kasım 2021E-39044742-130[Özelge]-943339
Belediyenin Raylı Sistem Yapım İşi ve Personel Taşımacılığı Hizmet Alımı İşinde KDV Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı10 Kasım 2021E-76464994-130[KDV.2021/114]-177070
Logo tasarımı, folyo baskı, araç kaplama, totem dikme vb.hizmetlerde kdv tevkifatı10 Kasım 2021E-93996897-130-113245
Işıklı tabela, reklam panosu vb.imalinde kdv tevkifatı10 Kasım 2021E-93996897-130-113251
Yapı numune analizlerinde KDV tevkifat uygulaması10 Kasım 2021E-45404237-130[I-21-152]-194069
Belediyenin Raylı Sistem Yapım İşi ve Personel Taşımacılığı Hizmet Alımı İşinde KDV Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı10 Kasım 2021E-76464994-130[KDV.2021/114]-177070
Logo tasarımı, folyo baskı, araç kaplama, totem dikme vb.hizmetlerde kdv tevkifatı10 Kasım 2021E-93996897-130-113245
Belediyenin Raylı Sistem Yapım İşi ve Personel Taşımacılığı Hizmet Alımı İşinde KDV Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı10 Kasım 2021E-76464994-130[KDV.2021/114]-177070
Logo tasarımı, folyo baskı, araç kaplama, totem dikme vb.hizmetlerde kdv tevkifatı10 Kasım 2021E-93996897-130-113245
Işıklı tabela, reklam panosu vb.imalinde kdv tevkifatı10 Kasım 2021E-93996897-130-113251
Belediyenin Raylı Sistem Yapım İşi ve Personel Taşımacılığı Hizmet Alımı İşinde KDV Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı10 Kasım 2021E-76464994-130[KDV.2021/114]-177070
Serbest bölgelerde ücret istisnası10 Kasım 202162030549-120-946849
Serbest bölgelerde ücret istisnası10 Kasım 202162030549-120-946849
Lisanssız Güneş Enerji Santrali Kurmak Üzere Hizmet Alımı Sözleşmesine Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Damga Vergisi İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı10 Kasım 202190792880-155.13.04[7008]-374538
Karşılıklı Burs ve Zorunlu Hizmet Sözleşmesinde Damga Vergisi ve Harç Hk.11 Kasım 202116700543-155[19-515-61]-72260
Avukat Vekalet Ücreti Ödemelerinde KDV Tevkifatı11 Kasım 2021E-20811645-130[21-415-30]-72187
Basın İlan Kurumu Aracılığıyla Yapılan İlan Yayımlama Hizmetlerinde KDV Tevkifatı11 Kasım 2021E-20811645-130[21-415-21]-72189
Yük taşımacılığı hizmetinde tevkifat11 Kasım 2021E-97726449-130[1670551594]-115727
Gazete basım işinde KDV tevkifatı11 Kasım 2021E-63611781-130[9-2021/14]-39911
Oto Kurtarma ve Vinç Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Hk.11 Kasım 2021E-37009108-130[154372]-135340
Oto Kurtarma ve Vinç Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Hk.11 Kasım 2021E-37009108-130[154372]-135340
Gazete basım işinde KDV tevkifatı11 Kasım 2021E-63611781-130[9-2021/14]-39911
Yük taşımacılığı hizmetinde tevkifat11 Kasım 2021E-97726449-130[1670551594]-115727
Basın İlan Kurumu Aracılığıyla Yapılan İlan Yayımlama Hizmetlerinde KDV Tevkifatı11 Kasım 2021E-20811645-130[21-415-21]-72189
Avukat Vekalet Ücreti Ödemelerinde KDV Tevkifatı11 Kasım 2021E-20811645-130[21-415-30]-72187
11 Kasım 2021E-37009108-130[154372]-135340
Gazete basım işinde KDV tevkifatı11 Kasım 2021E-63611781-130[9-2021/14]-39911
Yük taşımacılığı hizmetinde tevkifat11 Kasım 2021E-97726449-130[1670551594]-115727
Basın İlan Kurumu Aracılığıyla Yapılan İlan Yayımlama Hizmetlerinde KDV Tevkifatı11 Kasım 2021E-20811645-130[21-415-21]-72189
Avukat Vekalet Ücreti Ödemelerinde KDV Tevkifatı11 Kasım 2021E-20811645-130[21-415-30]-72187
Oto Kurtarma ve Vinç Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Hk.11 Kasım 2021E-37009108-130[154372]-135340
Gazete basım işinde KDV tevkifatı11 Kasım 2021E-63611781-130[9-2021/14]-39911
Yük taşımacılığı hizmetinde tevkifat11 Kasım 2021E-97726449-130[1670551594]-115727
Basın İlan Kurumu Aracılığıyla Yapılan İlan Yayımlama Hizmetlerinde KDV Tevkifatı11 Kasım 2021E-20811645-130[21-415-21]-72189
Avukat Vekalet Ücreti Ödemelerinde KDV Tevkifatı11 Kasım 2021E-20811645-130[21-415-30]-72187
Sigorta ve reasürans şirketlerine düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı12 Kasım 2021E-21152195-130[09-2021.3531]-438557
Yük taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı12 Kasım 2021E-39044742-130[Özelge]-958839
Önceden belirlenmiş ölçülerde kesilmiş ahşap palette KDV tevkifatı hk.12 Kasım 2021E-21152195-130[3648]-438538
Taşımacılık hizmetinde KDV tevkifatı12 Kasım 2021E-39044742-130[Özelge]-958871
Yük taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı12 Kasım 2021E-39044742-130[Özelge]-958839
Önceden belirlenmiş ölçülerde kesilmiş ahşap palette KDV tevkifatı hk.12 Kasım 2021E-21152195-130[3648]-438538
Taşımacılık hizmetinde KDV tevkifatı12 Kasım 2021E-39044742-130[Özelge]-958871
Sigorta ve reasürans şirketlerine düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı12 Kasım 2021E-21152195-130[09-2021.3531]-438557
Yük taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı12 Kasım 2021E-39044742-130[Özelge]-958839
Önceden belirlenmiş ölçülerde kesilmiş ahşap palette KDV tevkifatı hk.12 Kasım 2021E-21152195-130[3648]-438538
Taşımacılık hizmetinde KDV tevkifatı12 Kasım 2021E-39044742-130[Özelge]-958871
Sigorta ve reasürans şirketlerine düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı12 Kasım 2021E-21152195-130[09-2021.3531]-438557
Sigorta ve reasürans şirketlerine düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı12 Kasım 2021E-21152195-130[09-2021.3531]-438557
Taşımacılık hizmetinde KDV tevkifatı12 Kasım 2021E-39044742-130[Özelge]-958871
Önceden belirlenmiş ölçülerde kesilmiş ahşap palette KDV tevkifatı hk.12 Kasım 2021E-21152195-130[3648]-438538
Yük taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı12 Kasım 2021E-39044742-130[Özelge]-958839
SGK, sigorta şirketleri, bankalara vb. kuruluşlara ifa edilen sağlık hizmetlerinde KDV tevkifatı15 Kasım 2021E-64597866-130-20234
Servis Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Tevkifatı.15 Kasım 2021E-64597866-130-20236
Servis Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Tevkifatı.15 Kasım 2021E-64597866-130-20236
SGK, sigorta şirketleri, bankalara vb. kuruluşlara ifa edilen sağlık hizmetlerinde KDV tevkifatı15 Kasım 2021E-64597866-130-20234
Servis Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Tevkifatı.15 Kasım 2021E-64597866-130-20236
SGK, sigorta şirketleri, bankalara vb. kuruluşlara ifa edilen sağlık hizmetlerinde KDV tevkifatı15 Kasım 2021E-64597866-130-20234
Servis Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Tevkifatı.15 Kasım 2021E-64597866-130-20236
İşletmeye ait dükkanların isim hakkının ana firmaya devrinde düzenlenecek fatura ile devir sebebiyle oluşacak kar'ın yenileme fonuna alınması hk.15 Kasım 202111395140-105[VUK-1-21234]-967023
Hurda niteliğini haiz akü alımları karşılığında yeni akü verilmesinde belge düzeni.15 Kasım 202111395140-105[VUK-1-21646]-967027
Merkez Ofisi ile Serbest Bölge Şubesi Arasındaki Mal Alışverişi Hk.15 Kasım 202111395140-105[VUK-1-21932]-968798
İşletmeye ait dükkanların isim hakkının ana firmaya devrinde düzenlenecek fatura ile devir sebebiyle oluşacak kar'ın yenileme fonuna alınması hk.15 Kasım 202111395140-105[VUK-1-21234]-967023
Hurda niteliğini haiz akü alımları karşılığında yeni akü verilmesinde belge düzeni.15 Kasım 202111395140-105[VUK-1-21646]-967027
Merkez Ofisi ile Serbest Bölge Şubesi Arasındaki Mal Alışverişi Hk.15 Kasım 202111395140-105[VUK-1-21932]-968798
İşletmeye ait dükkanların isim hakkının ana firmaya devrinde düzenlenecek fatura ile devir sebebiyle oluşacak kar'ın yenileme fonuna alınması hk.15 Kasım 202111395140-105[VUK-1-21234]-967023
Hurda niteliğini haiz akü alımları karşılığında yeni akü verilmesinde belge düzeni.15 Kasım 202111395140-105[VUK-1-21646]-967027
Merkez Ofisi ile Serbest Bölge Şubesi Arasındaki Mal Alışverişi Hk.15 Kasım 202111395140-105[VUK-1-21932]-968798
Merkez Ofisi ile Serbest Bölge Şubesi Arasındaki Mal Alışverişi Hk.15 Kasım 202111395140-105[VUK-1-21932]-968798
Hurda niteliğini haiz akü alımları karşılığında yeni akü verilmesinde belge düzeni.15 Kasım 202111395140-105[VUK-1-21646]-967027
İşletmeye ait dükkanların isim hakkının ana firmaya devrinde düzenlenecek fatura ile devir sebebiyle oluşacak kar'ın yenileme fonuna alınması hk.15 Kasım 202111395140-105[VUK-1-21234]-967023
Tevkifat Oranı Hk.16 Kasım 2021E-85620172-130-39781
Tevkifat Oranı Hk.16 Kasım 2021E-85620172-130-39781
Tevkifat Oranı Hk.16 Kasım 2021E-85620172-130-39781
Tevkifat Oranı Hk.16 Kasım 2021E-85620172-130-39781
Alacak taleplerine ilişkin ödenen faizlerin vergilendirilmesi.16 Kasım 2021E-64597866-120-20310
Alacak taleplerine ilişkin ödenen faizlerin vergilendirilmesi.16 Kasım 2021E-64597866-120-20310
Alacak taleplerine ilişkin ödenen faizlerin vergilendirilmesi.16 Kasım 2021E-64597866-120-20310
Finansal kiralama işlemlerinin Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine 7326 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen 7 inci fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi olup olmadığı17 Kasım 2021E-64597866-105-20505
Finansal kiralama işlemlerinin Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine 7326 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen 7 inci fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi olup olmadığı17 Kasım 2021E-64597866-105-20505
Finansal kiralama işlemlerinin Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine 7326 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen 7 inci fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi olup olmadığı17 Kasım 2021E-64597866-105-20505
Finansal kiralama işlemlerinin Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine 7326 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen 7 inci fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi olup olmadığı17 Kasım 2021E-64597866-105-20505
Reklam hizmetine yönelik mal ve hizmet alımlarında KDV tevkifatı22 Kasım 2021E-39044742-130[Özelge]-1001848
Reklam hizmetine yönelik mal ve hizmet alımlarında KDV tevkifatı22 Kasım 2021E-39044742-130[Özelge]-1001848
Reklam hizmetine yönelik mal ve hizmet alımlarında KDV tevkifatı22 Kasım 2021E-39044742-130[Özelge]-1001848
Reklam hizmetine yönelik mal ve hizmet alımlarında KDV tevkifatı22 Kasım 2021E-39044742-130[Özelge]-1001848
Ortaklık adına kayıtlı aracın (K2) belgesi alabilmek için tek ortağa devredilmesi durumunun vergilendirilmesi.24 Kasım 202111395140-105[229-2015/VUK1-19376]-1010941
Ortaklık adına kayıtlı aracın (K2) belgesi alabilmek için tek ortağa devredilmesi durumunun vergilendirilmesi.24 Kasım 202111395140-105[229-2015/VUK1-19376]-1010941
Ortaklık adına kayıtlı aracın (K2) belgesi alabilmek için tek ortağa devredilmesi durumunun vergilendirilmesi.24 Kasım 202111395140-105[229-2015/VUK1-19376]-1010941
Ortaklık adına kayıtlı aracın (K2) belgesi alabilmek için tek ortağa devredilmesi durumunun vergilendirilmesi.24 Kasım 202111395140-105[229-2015/VUK1-19376]-1010941
Toprak altı maden işletmelerinde çalışan personelin maaş ödemelerinde, bordrolarında gelir vergisi, damga vergisi ve asgari geçim indirimi uygulaması hk.30 Kasım 202119208162-120[7370967993]-12430
Toprak altı maden işletmelerinde çalışan personelin maaş ödemelerinde, bordrolarında gelir vergisi, damga vergisi ve asgari geçim indirimi uygulaması hk.30 Kasım 202119208162-120[7370967993]-12430
Toprak altı maden işletmelerinde çalışan personelin maaş ödemelerinde, bordrolarında gelir vergisi, damga vergisi ve asgari geçim indirimi uygulaması hk.30 Kasım 202119208162-120[7370967993]-12430
Vakıf iktisadi işletmesine yapılan bedelsiz teslimlerin (ayni bağış) ne şekilde belgelendirileceği13 Aralık 202131977385-105[227-2019/31]-156906
Hak kazanılan yatırıma katkı tutarının hesaplanması sırasında faiz ve kur farklarının dikkate alınıp alınmayacağı.13 Aralık 202111395140-105[VUK-1-21212]-1103794
Geçmişte sat-kirala-geri al işlemine konu edilmiş gayrimenkulün Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulup tutulamayacağı13 Aralık 2021E-11395140-105[VUK3-7326-11]-1103066
Vergi Usul Kanununun Geçici 31 inci Maddesi Kapsamında Yatırım Amaçlı Satın Alınan Boş Çayır Niteliğindeki Arazinin Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulup Tutulamayacağı Hk.13 Aralık 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-3-23]-1103008
Vakıf iktisadi işletmesine yapılan bedelsiz teslimlerin (ayni bağış) ne şekilde belgelendirileceği13 Aralık 202131977385-105[227-2019/31]-156906
Hak kazanılan yatırıma katkı tutarının hesaplanması sırasında faiz ve kur farklarının dikkate alınıp alınmayacağı.13 Aralık 202111395140-105[VUK-1-21212]-1103794
Vergi Usul Kanununun Geçici 31 inci Maddesi Kapsamında Yatırım Amaçlı Satın Alınan Boş Çayır Niteliğindeki Arazinin Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulup Tutulamayacağı Hk.13 Aralık 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-3-23]-1103008
Geçmişte sat-kirala-geri al işlemine konu edilmiş gayrimenkulün Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulup tutulamayacağı13 Aralık 2021E-11395140-105[VUK3-7326-11]-1103066
Vakıf iktisadi işletmesine yapılan bedelsiz teslimlerin (ayni bağış) ne şekilde belgelendirileceği13 Aralık 202131977385-105[227-2019/31]-156906
Hak kazanılan yatırıma katkı tutarının hesaplanması sırasında faiz ve kur farklarının dikkate alınıp alınmayacağı.13 Aralık 202111395140-105[VUK-1-21212]-1103794
Vergi Usul Kanununun Geçici 31 inci Maddesi Kapsamında Yatırım Amaçlı Satın Alınan Boş Çayır Niteliğindeki Arazinin Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulup Tutulamayacağı Hk.13 Aralık 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-3-23]-1103008
Hak kazanılan yatırıma katkı tutarının hesaplanması sırasında faiz ve kur farklarının dikkate alınıp alınmayacağı.13 Aralık 202111395140-105[VUK-1-21212]-1103794
Vakıf iktisadi işletmesine yapılan bedelsiz teslimlerin (ayni bağış) ne şekilde belgelendirileceği13 Aralık 202131977385-105[227-2019/31]-156906
Geçmişte sat-kirala-geri al işlemine konu edilmiş gayrimenkulün Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulup tutulamayacağı13 Aralık 2021E-11395140-105[VUK3-7326-11]-1103066
Geçmişte sat-kirala-geri al işlemine konu edilmiş gayrimenkulün Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulup tutulamayacağı13 Aralık 2021E-11395140-105[VUK3-7326-11]-1103066
Vergi Usul Kanununun Geçici 31 inci Maddesi Kapsamında Yatırım Amaçlı Satın Alınan Boş Çayır Niteliğindeki Arazinin Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulup Tutulamayacağı Hk.13 Aralık 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-3-23]-1103008
Bina inşaat harcı üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.14 Aralık 202188033016-010.01[140-06-2020]-106608
Bina inşaat harcı üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.14 Aralık 202188033016-010.01[140-06-2020]-106608
Bina inşaat harcı üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.14 Aralık 202188033016-010.01[140-06-2020]-106608
Bina inşaat harcı üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.14 Aralık 202188033016-010.01[140-06-2020]-106608
Konut Yapı Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi karşısındaki durumu.15 Aralık 2021E-42152853-125-19386
Konut Yapı Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi karşısındaki durumu.15 Aralık 2021E-42152853-125-19386
Konut Yapı Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi karşısındaki durumu.15 Aralık 2021E-42152853-125-19386
Konut Yapı Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi karşısındaki durumu.15 Aralık 2021E-42152853-125-19386
Konut Yapı Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi karşısındaki durumu.15 Aralık 2021E-42152853-125-19386
Konut Yapı Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi karşısındaki durumu.15 Aralık 2021E-42152853-125-19386
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarların teslimlerinde uygulanacak KDV oranı16 Aralık 2021E-39044742-130[Özelge]-1123617
Hara aşım istasyonlarında verilen aşım hizmetlerinde KDV oranı16 Aralık 2021E-39044742-130[Özelge]-1125149
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarların teslimlerinde uygulanacak KDV oranı16 Aralık 2021E-39044742-130[Özelge]-1123617
Hara aşım istasyonlarında verilen aşım hizmetlerinde KDV oranı16 Aralık 2021E-39044742-130[Özelge]-1125149
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarların teslimlerinde uygulanacak KDV oranı16 Aralık 2021E-39044742-130[Özelge]-1123617
Hara aşım istasyonlarında verilen aşım hizmetlerinde KDV oranı16 Aralık 2021E-39044742-130[Özelge]-1125149
Hara aşım istasyonlarında verilen aşım hizmetlerinde KDV oranı16 Aralık 2021E-39044742-130[Özelge]-1125149
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarların teslimlerinde uygulanacak KDV oranı16 Aralık 2021E-39044742-130[Özelge]-1123617
Faaliyet Konusu Gayrimenkul Acenteliği Olan Mükellefin Kiralamaya Konu Edilen Aktife Kayıtlı İktisadi Kıymetlerinin VUK Geçici 31. Mad. Kapsamında Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulup Tutulamayacağı Hk.16 Aralık 2021E-11395140-105[VUK3-7326-72]-1123826
Faaliyet Konusu Gayrimenkul Acenteliği Olan Mükellefin Kiralamaya Konu Edilen Aktife Kayıtlı İktisadi Kıymetlerinin VUK Geçici 31. Mad. Kapsamında Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulup Tutulamayacağı Hk.16 Aralık 2021E-11395140-105[VUK3-7326-72]-1123826
Faaliyet Konusu Gayrimenkul Acenteliği Olan Mükellefin Kiralamaya Konu Edilen Aktife Kayıtlı İktisadi Kıymetlerinin VUK Geçici 31. Mad. Kapsamında Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulup Tutulamayacağı Hk16 Aralık 2021E-11395140-105[VUK3-7326-72]-1123826
Faaliyet Konusu Gayrimenkul Acenteliği Olan Mükellefin Kiralamaya Konu Edilen Aktife Kayıtlı İktisadi Kıymetlerinin VUK Geçici 31. Mad. Kapsamında Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulup Tutulamayacağı Hk.16 Aralık 2021E-11395140-105[VUK3-7326-72]-1123826
Reklama aracılık hizmetinde uygulanan ciro priminde KDV tevkifatı17 Aralık 2021E-39044742-130[Özelge]-1134194
Reklama aracılık hizmetinde uygulanan ciro priminde KDV tevkifatı17 Aralık 2021E-39044742-130[Özelge]-1134194
Reklama aracılık hizmetinde uygulanan ciro priminde KDV tevkifatı17 Aralık 2021E-39044742-130[Özelge]-1134194
Reklama aracılık hizmetinde uygulanan ciro priminde KDV tevkifatı17 Aralık 2021E-39044742-130[Özelge]-1134194
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapılan bağışın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı22 Aralık 2021E-38418978-125[10-2021/5(İ)]-448746
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapılan bağışın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı22 Aralık 2021E-38418978-125[10-2021/5(İ)]-448746
Daha Önce Sat-Kirala-Geri Al İşlemine Konu Edilen Fabrika Binasının 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 31 inci Maddesi Kapsamında Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulması22 Aralık 2021E-95462982-105[VUK.ÖZLG-21-84]-232494
İnşa işleri ile devamlı olarak uğraşan adi ortaklığın bu amaçla aktifinde kayıtlı bulunan arsanın yeniden değerlemesi22 Aralık 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-56]-1152258
İnşa işleri ile devamlı olarak uğraşan adi ortaklığın bu amaçla aktifinde kayıtlı bulunan arsanın yeniden değerlemesi22 Aralık 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-56]-1152258
Daha Önce Sat-Kirala-Geri Al İşlemine Konu Edilen Fabrika Binasının 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 31 inci Maddesi Kapsamında Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulması22 Aralık 2021E-95462982-105[VUK.ÖZLG-21-84]-232494
Daha Önce Sat-Kirala-Geri Al İşlemine Konu Edilen Fabrika Binasının 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 31 inci Maddesi Kapsamında Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulması22 Aralık 2021E-95462982-105[VUK.ÖZLG-21-84]-232494
İnşa işleri ile devamlı olarak uğraşan adi ortaklığın bu amaçla aktifinde kayıtlı bulunan arsanın yeniden değerlemesi22 Aralık 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-56]-1152258
Daha Önce Sat-Kirala-Geri Al İşlemine Konu Edilen Fabrika Binasının 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 31 inci Maddesi Kapsamında Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulması22 Aralık 2021E-95462982-105[VUK.ÖZLG-21-84]-232494
İkinci el oto alım satımı faaliyetinde binek otomobiller için yapılan giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.23 Aralık 202138418978-120[40-2020/9-İ]-451502
İkinci el oto alım satımı faaliyetinde binek otomobiller için yapılan giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.23 Aralık 202138418978-120[40-2020/9-İ]-451502
İkinci el oto alım satımı faaliyetinde binek otomobiller için yapılan giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.23 Aralık 202138418978-120[40-2020/9-İ]-451502
İkinci el oto alım satımı faaliyetinde binek otomobiller için yapılan giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.23 Aralık 202138418978-120[40-2020/9-İ]-451502
Faaliyet konularından biri inşaat işi olan mükellefin duran varlıklar grubunda yer alan taşınmazlarını 7326 sayılı Kanun kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutup tutamayacağı hk.24 Aralık 2021E-11395140-105[VUK3-7326-46]-1163107
Vergi Usul Kanununun Geçici 31. maddesi kapsamına giren işletmelerin satım ve kiralamaya konu ettikleri taşıtlarının yeniden değerlemesi24 Aralık 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-44]-1163068
Vergi Usul Kanununun Geçici 31. maddesi kapsamına giren işletmelerin satım ve kiralamaya konu ettikleri taşıtlarının yeniden değerlemesi24 Aralık 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-44]-1163068
Faaliyet konularından biri inşaat işi olan mükellefin duran varlıklar grubunda yer alan taşınmazlarını 7326 sayılı Kanun kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutup tutamayacağı hk.24 Aralık 2021E-11395140-105[VUK3-7326-46]-1163107
Faaliyet konularından biri inşaat işi olan mükellefin duran varlıklar grubunda yer alan taşınmazlarını 7326 sayılı Kanun kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutup tutamayacağı hk.24 Aralık 2021E-11395140-105[VUK3-7326-46]-1163107
Vergi Usul Kanununun Geçici 31. maddesi kapsamına giren işletmelerin satım ve kiralamaya konu ettikleri taşıtlarının yeniden değerlemesi24 Aralık 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-44]-1163068
Faaliyet konularından biri inşaat işi olan mükellefin duran varlıklar grubunda yer alan taşınmazlarını 7326 sayılı Kanun kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutup tutamayacağı hk.24 Aralık 2021E-11395140-105[VUK3-7326-46]-1163107
Vergi Usul Kanununun Geçici 31. maddesi kapsamına giren işletmelerin satım ve kiralamaya konu ettikleri taşıtlarının yeniden değerlemesi24 Aralık 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-44]-1163068
Faaliyet konusu gayrimenkul alım satımı olan mükellefin aktifinde kayıtlı taşınmazlar için 7326 sayılı Kanun kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması.27 Aralık 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-36]-1171359
Faaliyet konusu gayrimenkul alım satımı olan mükellefin aktifinde kayıtlı taşınmazlar için 7326 sayılı Kanun kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması.27 Aralık 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-36]-1171359
Faaliyet konusu gayrimenkul alım satımı olan mükellefin aktifinde kayıtlı taşınmazlar için 7326 sayılı Kanun kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması.27 Aralık 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-36]-1171359
Faaliyet konusu gayrimenkul alım satımı olan mükellefin aktifinde kayıtlı taşınmazlar için 7326 sayılı Kanun kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması.27 Aralık 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-36]-1171359
Faaliyet konusu gayrimenkul alım satımı olan mükellefin aktifinde kayıtlı taşınmazlar için 7326 sayılı Kanun kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması.27 Aralık 2021E-11395140-105[VUK-3-7326-36]-1171359
Tekstil ve moda tasarımı çalışmalarından (çanta ve cüzdan kalıpları) dolayı GVK 18 inci maddesindeki istisna hükmünden yararlanılıp yararlanılmayacağı.28 Aralık 2021E-62030549-120[18-2021/523]-1175232
Tekstil ve moda tasarımı çalışmalarından (çanta ve cüzdan kalıpları) dolayı GVK 18 inci maddesindeki istisna hükmünden yararlanılıp yararlanılmayacağı.28 Aralık 2021E-62030549-120[18-2021/523]-1175232
Tekstil ve moda tasarımı çalışmalarından (çanta ve cüzdan kalıpları) dolayı GVK 18 inci maddesindeki istisna hükmünden yararlanılıp yararlanılmayacağı.28 Aralık 2021E-62030549-120[18-2021/523]-1175232
Panelvan Kamyonetin Mobil Ofise Dönüştürülmesinin ÖTV ye tabi olup olmayacağı30 Aralık 2021E-76464994-135[ÖTV.2021.20]-228453
Panelvan Kamyonetin Mobil Ofise Dönüştürülmesinin ÖTV ye tabi olup olmayacağı30 Aralık 2021E-76464994-135[ÖTV.2021.20]-228453
Panelvan Kamyonetin Mobil Ofise Dönüştürülmesinin ÖTV ye tabi olup olmayacağı30 Aralık 2021E-76464994-135[ÖTV.2021.20]-228453
Belediye tarafından düzenlenen tahakkuk fişinin fatura gibi tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılamayacağı30 Aralık 2021E-27523430-130-61799
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu tarafından yapılan hizmet alımlarında KDV tevkifatı.30 Aralık 2021E-21152195-130[9-2021/3532]-542079
Belediye tarafından düzenlenen tahakkuk fişinin fatura gibi tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılamayacağı30 Aralık 2021E-27523430-130-61799
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu tarafından yapılan hizmet alımlarında KDV tevkifatı.30 Aralık 2021E-21152195-130[9-2021/3532]-542079
Belediye tarafından düzenlenen tahakkuk fişinin fatura gibi tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılamayacağı30 Aralık 2021E-27523430-130-61799
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu tarafından yapılan hizmet alımlarında KDV tevkifatı.30 Aralık 2021E-21152195-130[9-2021/3532]-542079
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu tarafından yapılan hizmet alımlarında KDV tevkifatı.30 Aralık 2021E-21152195-130[9-2021/3532]-542079
Belediye tarafından düzenlenen tahakkuk fişinin fatura gibi tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılamayacağı30 Aralık 2021E-27523430-130-61799
TGTC nin 1211.90.86.00.49 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen hibiscus olarak isimlendirilen ürünün ithalinde uygulanacak KDV oranı31 Aralık 2021E-39044742-130[Özelge]-1189478
Kargo ve yük taşıma hizmetlerinde KDV tevkifat uygulaması hk.31 Aralık 2021E-64597866-130-24162
İş Yeri Kiralama İşlemlerinde KDV Tevkifatı31 Aralık 2021E-21253973-045-22558
TGTC nin 1211.90.86.00.49 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen hibiscus olarak isimlendirilen ürünün ithalinde uygulanacak KDV oranı31 Aralık 2021E-39044742-130[Özelge]-1189478
İş Yeri Kiralama İşlemlerinde KDV Tevkifatı31 Aralık 2021E-21253973-045-22558
Kargo ve yük taşıma hizmetlerinde KDV tevkifat uygulaması hk.31 Aralık 2021E-64597866-130-24162
TGTC nin 1211.90.86.00.49 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen hibiscus olarak isimlendirilen ürünün ithalinde uygulanacak KDV oranı31 Aralık 2021E-39044742-130[Özelge]-1189478
İş Yeri Kiralama İşlemlerinde KDV Tevkifatı31 Aralık 2021E-21253973-045-22558
Kargo ve yük taşıma hizmetlerinde KDV tevkifat uygulaması hk.31 Aralık 2021E-64597866-130-24162
Kargo ve yük taşıma hizmetlerinde KDV tevkifat uygulaması hk.31 Aralık 2021E-64597866-130-24162
TGTC nin 1211.90.86.00.49 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen hibiscus olarak isimlendirilen ürünün ithalinde uygulanacak KDV oranı31 Aralık 2021E-39044742-130[Özelge]-1189478
İş Yeri Kiralama İşlemlerinde KDV Tevkifatı31 Aralık 2021E-21253973-045-22558
Geçici Teminatların Geri Ödemesinde Damga Vergisi Alınıp Alınmayacağı Hakkında.31 Aralık 2021E-13649056-155[2021-ÖZE-04]-93704
6306 sayılı Kanun kapsamında yeni inşa edilen yapıların malikler tarafından kiracılara ve diğer maliklere yapılacak satış işlemlerinde tapu harcı istisnası31 Aralık 2021E-97895701-140.04.01[2021/113]-1192148
6306 sayılı Kanun kapsamında yeni inşa edilen yapıların malikler tarafından kiracılara ve diğer maliklere yapılacak satış işlemlerinde tapu harcı istisnası31 Aralık 2021E-97895701-140.04.01[2021/113]-1192148
6306 sayılı Kanun kapsamındaki inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı03 Ocak 2022E-26696128-130[28-2021/17]-88
6306 sayılı Kanun kapsamındaki inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı03 Ocak 2022E-26696128-130[28-2021/17]-88
6306 sayılı Kanun kapsamındaki inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı03 Ocak 2022E-26696128-130[28-2021/17]-88
6306 sayılı Kanun kapsamındaki inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı03 Ocak 2022E-26696128-130[28-2021/17]-88
"istiap haddi" nin ne şekilde hesaplanacağı hakkında.03 Ocak 2022E-39044742-135-4475
ÖTV ödenmeksizin satın alınan kamyona tadilat veya ek imalat yapılmadan satışında ÖTV yükümlülüğü hk.03 Ocak 202225253958-130[1-2020-77]-267
Engelli istisnasından yararlanan vatandaşın aynı zamanda şehit yakınlarına tanınan istisnadan da yararlanmak istemesi hakkında.03 Ocak 202227523430-130-196
"istiap haddi" nin ne şekilde hesaplanacağı hakkında.03 Ocak 2022E-39044742-135-4475
ÖTV ödenmeksizin satın alınan kamyona tadilat veya ek imalat yapılmadan satışında ÖTV yükümlülüğü hk.03 Ocak 202225253958-130[1-2020-77]-267
Engelli istisnasından yararlanan vatandaşın aynı zamanda şehit yakınlarına tanınan istisnadan da yararlanmak istemesi hakkında.03 Ocak 202227523430-130-196
Engelli istisnasından yararlanan vatandaşın aynı zamanda şehit yakınlarına tanınan istisnadan da yararlanmak istemesi hakkında.03 Ocak 202227523430-130-196
ÖTV ödenmeksizin satın alınan kamyona tadilat veya ek imalat yapılmadan satışında ÖTV yükümlülüğü hk.03 Ocak 202225253958-130[1-2020-77]-267
"istiap haddi" nin ne şekilde hesaplanacağı hakkında.03 Ocak 2022E-39044742-135-4475
Mahkeme kararına istinaden ihtirazi kayıtla verilen beyannameye ilişkin kurum stopaj vergi iadesinin hangi dönemin geliri olarak dikkate alınacağı hk.03 Ocak 2022E-64597866-125-44
Mahkeme kararına istinaden ihtirazi kayıtla verilen beyannameye ilişkin kurum stopaj vergi iadesinin hangi dönemin geliri olarak dikkate alınacağı hk.03 Ocak 2022E-64597866-125-44
Veraset yolu ile intikal eden aracın nasıl beyan edileceği ve hangi şartlarda ÖTV istisnasından faydalanıp faydalanamayacağı hk.04 Ocak 2022E-90792880-160[2021/10]-3722
Veraset yolu ile intikal eden aracın nasıl beyan edileceği ve hangi şartlarda ÖTV istisnasından faydalanıp faydalanamayacağı hk.04 Ocak 2022E-90792880-160[2021/10]-3722
Kirlilik Önlem Payı (KÖP) KDV oranı hk.04 Ocak 2022E-25253958-130[28-2021-35]-410
Kirlilik Önlem Payı (KÖP) KDV oranı hk.04 Ocak 2022E-25253958-130[28-2021-35]-410
Kirlilik Önlem Payı (KÖP) KDV oranı hk.04 Ocak 2022E-25253958-130[28-2021-35]-410
Kirlilik Önlem Payı (KÖP) KDV oranı hk.04 Ocak 2022E-25253958-130[28-2021-35]-410
Özel Tüketim Vergisi 7 inci madde uygulamaları06 Ocak 2022E-88342184-130-674
Özel Tüketim Vergisi 7 inci madde uygulamaları06 Ocak 2022E-88342184-130-674
Özel Tüketim Vergisi 7 inci madde uygulamaları06 Ocak 2022E-88342184-130-674
Teknopark bölgesinde üniversitelerin akademisyen kadrolarından ve konunun uzmanlarından alınan danışmanlık ve proje hizmetlerinin vergilendirilmesi.12 Ocak 2022E-62030549-120[94-2021/817]-48256
Teknopark bölgesinde üniversitelerin akademisyen kadrolarından ve konunun uzmanlarından alınan danışmanlık ve proje hizmetlerinin vergilendirilmesi.12 Ocak 2022E-62030549-120[94-2021/817]-48256
Teknopark bölgesinde üniversitelerin akademisyen kadrolarından ve konunun uzmanlarından alınan danışmanlık ve proje hizmetlerinin vergilendirilmesi.12 Ocak 2022E-62030549-120[94-2021/817]-48256
Yatırıma katkı tutarlarının, Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 31. maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetler dolayısıyla arttırılmasının mümkün bulunmadığı hk.13 Ocak 2022E-11395140-105[VUK-3-7326-43]-49681
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Takip Edilen Arsanın Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 31 inci Maddesi Kapsamında Yeniden Değerlemesi13 Ocak 2022E-11395140-105[VUK3-7326-85]-49671
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Takip Edilen Arsanın Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 31 inci Maddesi Kapsamında Yeniden Değerlemesi13 Ocak 2022E-11395140-105[VUK3-7326-85]-49671
Yatırıma katkı tutarlarının, Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 31. maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetler dolayısıyla arttırılmasının mümkün bulunmadığı hk.13 Ocak 2022E-11395140-105[VUK-3-7326-43]-49681
Tapusu olmadığı için amortisman ayrılamayan ve 245 Bağlı Ortaklıklar hesabında izlenen gayrimenkulün VUK geçici 31 inci maddesine istinaden yeniden değerlemeye tabi tutulması.18 Ocak 2022E-11395140-105[VUK-3-723]-67293
Tapusu olmadığı için amortisman ayrılamayan ve 245 Bağlı Ortaklıklar hesabında izlenen gayrimenkulün VUK geçici 31 inci maddesine istinaden yeniden değerlemeye tabi tutulması.18 Ocak 2022E-11395140-105[VUK-3-723]-67293
Serbest bölgede kurum kazancı ve ücret geliri istisnası18 Ocak 202262030549-125[5-2018/11]-70224
Serbest bölgede kurum kazancı ve ücret geliri istisnası18 Ocak 202262030549-125[5-2018/11]-70224
Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 31. maddesi kapsamına giren işletmelerin kiralamaya konu ettikleri iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutulabilecekleri26 Ocak 2022E-11395140-105[VUK-3-7326-3-2]-99917
Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 31. maddesi kapsamına giren işletmelerin kiralamaya konu ettikleri iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutulabilecekleri26 Ocak 2022E-11395140-105[VUK-3-7326-3-2]-99917
İşverene Ait Yemek Masraflarının Gider Olarak Gösterilip Gösterilemeyeceği Hakkında31 Ocak 2022E-41931384-120[2021-7]-6597
İşverene Ait Yemek Masraflarının Gider Olarak Gösterilip Gösterilemeyeceği Hakkında31 Ocak 2022E-41931384-120[2021-7]-6597
İşverene Ait Yemek Masraflarının Gider Olarak Gösterilip Gösterilemeyeceği Hakkında31 Ocak 2022E-41931384-120[2021-7]-6597
Vergi Usul Kanunu Geçici 31 inci Madde Kapsamında Yeniden Değerleme01 Şubat 2022E-11395140-105[VUK3-7326-71]-119677
Vergi Usul Kanunu Geçici 31 inci Madde Kapsamında Yeniden Değerleme01 Şubat 2022E-11395140-105[VUK3-7326-71]-119677
Dağıtıcı firma tarafından bayilere LPG tesliminde faturanın ne zaman düzenleneceği hk.02 Şubat 2022E-64597866-105[231]-1929
Dağıtıcı firma tarafından bayilere LPG tesliminde faturanın ne zaman düzenleneceği hk.02 Şubat 2022E-64597866-105[231]-1929
Alacağın temliki sözleşmesine istinaden yapılacak işlemlerin tapu harcı ve damga vergisi istisnası hk.02 Şubat 2022E-97895701-140.02[2021/909]-126409
Alacağın temliki sözleşmesine istinaden yapılacak işlemlerin tapu harcı ve damga vergisi istisnası hk.02 Şubat 2022E-97895701-140.02[2021/909]-126409
Tapu harcı muafiyeti hk.02 Şubat 202264597866-140[123]-1928
Tapu harcı muafiyeti hk.02 Şubat 202264597866-140[123]-1928
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Süresi İçinde Yirmi Dokuz Yaşının Doldurulması Durumunda İstisnadan Yararlanmaya Devam Edilip Edilmeyeceği03 Şubat 2022E-46480499-120[2021/1752]-13943
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Süresi İçinde Yirmi Dokuz Yaşının Doldurulması Durumunda İstisnadan Yararlanmaya Devam Edilip Edilmeyeceği03 Şubat 2022E-46480499-120[2021/1752]-13943
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Süresi İçinde Yirmi Dokuz Yaşının Doldurulması Durumunda İstisnadan Yararlanmaya Devam Edilip Edilmeyeceği03 Şubat 2022E-46480499-120[2021/1752]-13943
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Süresi İçinde Yirmi Dokuz Yaşının Doldurulması Durumunda İstisnadan Yararlanmaya Devam Edilip Edilmeyeceği03 Şubat 2022E-46480499-120[2021/1752]-13943
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Süresi İçinde Yirmi Dokuz Yaşının Doldurulması Durumunda İstisnadan Yararlanmaya Devam Edilip Edilmeyeceği03 Şubat 2022E-46480499-120[2021/1752]-13943
Terekeye ait paranın yine terekenin banka hesabına aktarılmasında veraset ve intikal vergisi09 Şubat 2022E-97895701-160[2021/5.1-25]-
Terekeye ait paranın yine terekenin banka hesabına aktarılmasında veraset ve intikal vergisi09 Şubat 2022E-97895701-160[2021/5.1-25]-
… nezdinde tutulan nakit üye teminatlarının repo-ters repo işlemlerinde değerlendirilmesi durumunda elde edilen gelirler üzerinden yapılan kesintilerin kurumlar vergisinden mahsup edilmesi.14 Şubat 2022E-64597866-120-2753
… nezdinde tutulan nakit üye teminatlarının repo-ters repo işlemlerinde değerlendirilmesi durumunda elde edilen gelirler üzerinden yapılan kesintilerin kurumlar vergisinden mahsup edilmesi.14 Şubat 2022E-64597866-120-2753
Avukatlık hizmetlerine uygulanacak KDV oranı16 Şubat 2022E-62902401-130[2020-701-75]-22832
Avukatlık hizmetlerine uygulanacak KDV oranı16 Şubat 2022E-62902401-130[2020-701-75]-22832
Avukatlık hizmetlerine uygulanacak KDV oranı16 Şubat 2022E-62902401-130[2020-701-75]-22832
İlk kesin izin taahhüt senedinin süresini uzatan ikinci kesin izin taahhüt senedinin hangi bedel üzerinden damga vergisine tabi tutulacağı21 Şubat 202297895701-155[2019/371]-204004
İlk kesin izin taahhüt senedinin süresini uzatan ikinci kesin izin taahhüt senedinin hangi bedel üzerinden damga vergisine tabi tutulacağı21 Şubat 202297895701-155[2019/371]-204004
İlk kesin izin taahhüt senedinin süresini uzatan ikinci kesin izin taahhüt senedinin hangi bedel üzerinden damga vergisine tabi tutulacağı21 Şubat 202297895701-155[2019/371]-204004
6306 sayılı Kanun kapsamında bulunan gayrimenkullerin trampa işleminde tapu harcı21 Şubat 202297895701-140.04.01[2020/660]-204139
Kullanma ve yararlanma sözleşmesinin tapuya şerhinde harç oranı22 Şubat 202297895701-140.04.01[2020/1966]-207198
Alım satıma konu edilen binek otomobillere ait noter masrafı ve yakıt/bakım giderleri ile bu giderlere ait KDV’ nin indirimi.22 Şubat 202221152195-130[29-2020-2815]-96784
Alım satıma konu edilen binek otomobillere ait noter masrafı ve yakıt/bakım giderleri ile bu giderlere ait KDV’ nin indirimi.22 Şubat 202221152195-130[29-2020-2815]-96784
İndirimli Kurumlar Vergisi22 Şubat 2022E-66491453-125-2995
Covid-19 sebebiyle alınan hibe desteğinin vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk.24 Şubat 2022E-62030549-120[37-2021/722]-221186
Covid-19 sebebiyle alınan hibe desteğinin vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk.24 Şubat 2022E-62030549-120[37-2021/722]-221186
Tablet Bilgisayarın Eğitim Harcaması Olup Olmayacağı24 Şubat 2022E-46480499-120.05.99[2021/1749]-22827
Tablet Bilgisayarın Eğitim Harcaması Olup Olmayacağı24 Şubat 2022E-46480499-120.05.99[2021/1749]-22827
Yıl Sonu Cari Hesap Bakiyesi Hakkında Mutabık Kalındığına Dair Kağıdın Damga Vergisi24 Şubat 2022E-90792880-155.01.01.01[95]-89201
2004 sayılı İcra İflas Kanunu kapsamında damga vergisi ve harç istisnası24 Şubat 2022E-90792880-155.01.01.01[1197]-89204
Yıl Sonu Cari Hesap Bakiyesi Hakkında Mutabık Kalındığına Dair Kağıdın Damga Vergisi24 Şubat 2022E-90792880-155.01.01.01[95]-89201
Yıl Sonu Cari Hesap Bakiyesi Hakkında Mutabık Kalındığına Dair Kağıdın Damga Vergisi24 Şubat 2022E-90792880-155.01.01.01[95]-89201
Cep telefonuna ilişkin amortisman giderlerinin ve aylık fatura bedellerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı27 Şubat 2022E-62030549-120[68-2021/226]-230462
Cep telefonuna ilişkin amortisman giderlerinin ve aylık fatura bedellerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı27 Şubat 2022E-62030549-120[68-2021/226]-230462
Restorasyon ve Mühendislik projelerinin hazırlanması işinin yıllara sari iş kapsamında olup olmadığı hs.27 Şubat 2022E-62030549-120[42-2021/154]-230472
Şirkete ait yurt dışı iştirak hisselerinin birleşmesi durumunda Türkiye'de vergiye tabi kurum kazancı oluşup oluşmadığı02 Mart 202264597866-125[6]-4069
Finansal Faaliyet Harcı02 Mart 2022E-64597866-140-4067
Adi Ortaklığa Ait Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS) Kayıtlı Yolcu Gemisi İle İlgili Hisse Devrinin Vergilendirilmesi.02 Mart 202211395140-105[VUK1-21478]-242276
Adi Ortaklığa Ait Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS) Kayıtlı Yolcu Gemisi İle İlgili Hisse Devrinin Vergilendirilmesi.02 Mart 202211395140-105[VUK1-21478]-242276
Kredi borcu nedeniyle kurulan iştirak şirketinin hisselerinin satışından doğan zararın gider yazılıp yazılamayacağı hk.04 Mart 2022E-64597866-125-4310
Yangın nedeniyle zayi olan mallar, sabit kıymetler ve binaların giderleştirilmesi ve KDV karşısındaki durumu06 Mart 202239044742-130[Özelge]-259107
Yangın nedeniyle zayi olan mallar, sabit kıymetler ve binaların giderleştirilmesi ve KDV karşısındaki durumu06 Mart 202239044742-130[Özelge]-259107
Ortak alınan ve boşanılan eş üzerine tescil edilen evin yarı bedelinin ödenerek satın alınması sonucunda satışının vergilendirilmesi10 Mart 2022E-84098128-120[80-2021/6]-130590
Ortak alınan ve boşanılan eş üzerine tescil edilen evin yarı bedelinin ödenerek satın alınması sonucunda satışının vergilendirilmesi10 Mart 2022E-84098128-120[80-2021/6]-130590
Yurt dışı mukimi kişi ya da şirketlere verilen sosyal medya danışmanlığı, web sayfası güncellemesi ve görsel tasarım hizmetinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı11 Mart 202217192610-120[GV-18-111]-62638
Yurt dışı mukimi kişi ya da şirketlere verilen sosyal medya danışmanlığı, web sayfası güncellemesi ve görsel tasarım hizmetinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı11 Mart 202217192610-120[GV-18-111]-62638
Banka tarafından iştira hakkı ile devralınan taşınmazın, iştira hakkı protokolüne uyulması koşulu ile eski malike devrinde tapu harcı.11 Mart 2022E-90792880-140.04.01[2021/102]-112363
Konservatuar eğitimi için piyano alımının eğitim harcaması olarak yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı15 Mart 2022E-62030549-120[89-2021/669]-290784
Konservatuar eğitimi için piyano alımının eğitim harcaması olarak yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı15 Mart 2022E-62030549-120[89-2021/669]-290784
Serbest meslek erbabı tarafından işte kullanılmak üzere alınan motosiklete ait giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı15 Mart 202262030549-120[68-2020/832]-290787
Serbest meslek erbabı tarafından işte kullanılmak üzere alınan motosiklete ait giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı15 Mart 202262030549-120[68-2020/832]-290787
Konservatuar eğitimi için piyano alımının eğitim harcaması olarak yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı15 Mart 2022E-62030549-120[89-2021/669]-290784
Serbest meslek erbabı tarafından işte kullanılmak üzere alınan motosiklete ait giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı15 Mart 202262030549-120[68-2020/832]-290787
Konservatuar eğitimi için piyano alımının eğitim harcaması olarak yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı15 Mart 2022E-62030549-120[89-2021/669]-290784
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre patent lisans sözleşmesi kapsamında kişiye (buluşçu) yapılan ödemelerin vergilendirilmesi15 Mart 202297895701-155[2016/108]-286140
Kendi evinde el matkabı ve zımpara kullanılarak üretilen dekoratif ahşap eşyaların internet üzerinden satışının esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı16 Mart 2022E-84098128-120.01.03[2021-9/11]-143471
Basit Usulden Gerçek Usule Geçişte Vergilendirme16 Mart 2022E-97677631-120.01.01-7963
Kendi evinde el matkabı ve zımpara kullanılarak üretilen dekoratif ahşap eşyaların internet üzerinden satışının esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı16 Mart 2022E-84098128-120.01.03[2021-9/11]-143471
Hediyelik süs mumu ve küçük aksesuar vb. eşyaların internet üzerinden satışının esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı16 Mart 2022E-61504625-120-17883
Hediyelik süs mumu ve küçük aksesuar vb. eşyaların internet üzerinden satışının esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı16 Mart 2022E-61504625-120-17883
Kendi evinde el matkabı ve zımpara kullanılarak üretilen dekoratif ahşap eşyaların internet üzerinden satışının esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı16 Mart 2022E-84098128-120.01.03[2021-9/11]-143471
Basit Usulden Gerçek Usule Geçişte Vergilendirme16 Mart 2022E-97677631-120.01.01-7963
Hediyelik süs mumu ve küçük aksesuar vb. eşyaların internet üzerinden satışının esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı16 Mart 2022E-61504625-120-17883
Basit Usulden Gerçek Usule Geçişte Vergilendirme16 Mart 2022E-97677631-120.01.01-7963
Hediyelik süs mumu ve küçük aksesuar vb. eşyaların internet üzerinden satışının esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı16 Mart 2022E-61504625-120-17883
Kendi evinde el matkabı ve zımpara kullanılarak üretilen dekoratif ahşap eşyaların internet üzerinden satışının esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı16 Mart 2022E-84098128-120.01.03[2021-9/11]-143471
Basit Usulden Gerçek Usule Geçişte Vergilendirme16 Mart 2022E-97677631-120.01.01-7963
Unlu mamullerin satışında KDV oranı17 Mart 2022E-39044742-130[Özelge]-301889
Pastanede yapılan doğrudan satış ve yeme içme hizmetlerinin KDV oranı17 Mart 2022E-64597866-130-4887
Unlu mamullerin satışında KDV oranı17 Mart 2022E-39044742-130[Özelge]-301889
Pastanede yapılan doğrudan satış ve yeme içme hizmetlerinin KDV oranı17 Mart 2022E-64597866-130-4887
Unlu mamullerin satışında KDV oranı17 Mart 2022E-39044742-130[Özelge]-301889
Pastanede yapılan doğrudan satış ve yeme içme hizmetlerinin KDV oranı17 Mart 2022E-64597866-130-4887
Yurt dışı mukimi kişilerden alınan tercüme hizmetinin vergilendirilmesi hk.18 Mart 2022E-70280967-105-34633
Yurt dışı mukimi kişilerden alınan tercüme hizmetinin vergilendirilmesi hk.18 Mart 2022E-70280967-105-34633
Yurt dışı mukimi kişilerden alınan tercüme hizmetinin vergilendirilmesi hk.18 Mart 2022E-70280967-105-34633
Değerli konut vergisinin gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı21 Mart 2022E-62030549-120-313046
Değerli konut vergisinin gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı21 Mart 2022E-62030549-120-313046
Vekalet ücreti ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapılması21 Mart 202262030549-120[94-2019/1718]-313032
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası21 Mart 2022E-11355271-120[mük202021/]-18411
Vekalet ücreti ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapılması21 Mart 202262030549-120[94-2019/1718]-313032
Vekalet ücreti ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapılması21 Mart 202262030549-120[94-2019/1718]-313032
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası21 Mart 2022E-11355271-120[mük202021/]-18411
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası21 Mart 2022E-11355271-120[mük202021/]-18411
Vekalet ücreti ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapılması21 Mart 202262030549-120[94-2019/1718]-313032
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası21 Mart 2022E-11355271-120[mük202021/]-18411
İthal edilen gemi nedeniyle düzenlenen Bill Of Sale (Mülkiyet Devri Belgesi) başlıklı kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı22 Mart 2022E-97895701-155[2021/132]-318534
İthal edilen gemi nedeniyle düzenlenen Bill Of Sale (Mülkiyet Devri Belgesi) başlıklı kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı22 Mart 2022E-97895701-155[2021/132]-318534
Adi ortaklığın limited şirkete devrinde ipotek tesisi işleminin yenilenmesine ilişkin tapu harcı22 Mart 202250426076-140[123-2019/20-422]-37972
Adi ortaklığın limited şirkete devrinde ipotek tesisi işleminin yenilenmesine ilişkin tapu harcı22 Mart 202250426076-140[123-2019/20-422]-37972
Elektrik Dağıtım Şirketi Tarafından Yapılan Fatura Düzeltmeleri Nedeniyle KDV'nin Düzeltme Yapılan Dönemde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı22 Mart 2022E-67630374-130[2021]-7143
Elektrik Dağıtım Şirketi Tarafından Yapılan Fatura Düzeltmeleri Nedeniyle KDV'nin Düzeltme Yapılan Dönemde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı22 Mart 2022E-67630374-130[2021]-7143
Elektrik Dağıtım Şirketi Tarafından Yapılan Fatura Düzeltmeleri Nedeniyle KDV'nin Düzeltme Yapılan Dönemde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı22 Mart 2022E-67630374-130[2021]-7143
Yurt dışına verilen grafik tasarım hizmetinden elde edilen kazancın vergilendirilmesi24 Mart 2022E-62030549-120[89-2021/728]-325092
Yurt dışına verilen grafik tasarım hizmetinden elde edilen kazancın vergilendirilmesi24 Mart 2022E-62030549-120[89-2021/728]-325092
Yurt dışına verilen grafik tasarım hizmetinden elde edilen kazancın vergilendirilmesi24 Mart 2022E-62030549-120[89-2021/728]-325092
Yurt dışına verilen grafik tasarım hizmetinden elde edilen kazancın vergilendirilmesi24 Mart 2022E-62030549-120[89-2021/728]-325092
Adi Ortaklık Mükellefiyetinin Yeniden Açılması24 Mart 202254451858-045-8842
Adi Ortaklık Mükellefiyetinin Yeniden Açılması24 Mart 202254451858-045-8842
Veraseten küçük çocuklara intikal eden gayrimenkul için verilecek beyannamede iktisap bedelinin %5'inin indirimi.28 Mart 2022E-84098128-120.05.05.01[74-2021/2]-163313
Veraseten küçük çocuklara intikal eden gayrimenkul için verilecek beyannamede iktisap bedelinin %5'inin indirimi.28 Mart 2022E-84098128-120.05.05.01[74-2021/2]-163313
Veraseten küçük çocuklara intikal eden gayrimenkul için verilecek beyannamede iktisap bedelinin %5'inin indirimi.28 Mart 2022E-84098128-120.05.05.01[74-2021/2]-163313
Veraseten küçük çocuklara intikal eden gayrimenkul için verilecek beyannamede iktisap bedelinin %5'inin indirimi.28 Mart 2022E-84098128-120.05.05.01[74-2021/2]-163313
Petrol arama faaliyetlerine ilişkin istihdam edilen uzmanların konaklama, yeme-içme ve ulaşım masraflarının istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.31 Mart 202225253958-130[13-2018-98]-21671
Petrol arama faaliyetlerine ilişkin istihdam edilen uzmanların konaklama, yeme-içme ve ulaşım masraflarının istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.31 Mart 202225253958-130[13-2018-98]-21671
Petrol arama faaliyetlerine ilişkin istihdam edilen uzmanların konaklama, yeme-içme ve ulaşım masraflarının istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.31 Mart 202225253958-130[13-2018-98]-21671
Ar-Ge Merkezi Fiziki Sınırları Dışında Gerçekleştirilen Test Harcamalarının Ar-Ge İndirimine Konu Edilip Edilemeyeceği Hk.01 Nisan 202293767041-125[7570406285]-41191
Led aydınlatma sistemi bedellerinin doğrudan gider yazılıp yazılamayacağı ile işe ilişkin sözleşmenin DV'den istisna olup olmadığı.07 Nisan 202284098128-125[8-2019/6]-185670
Elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın hangi dönemde gider kaydedileceği hk.08 Nisan 2022E-64597866-125[6]-6418
Finansal kiralama yoluyla yurt dışındaki firmadan alınan makinalar için yapılan ödemelerde stopaj08 Nisan 2022E-31435689-125-54973
Mahkeme kararına göre yapılan vekalet ücreti ödemelerinde damga vergisi kesilip kesilmeyeceği08 Nisan 2022E-97895701-155[2021/251]-389396
Birleşme halinde tapu harcı11 Nisan 2022E-13649056-140[2020-ÖZE-04]-32963
Birleşme halinde tapu harcı11 Nisan 2022E-13649056-140[2020-ÖZE-04]-32963
Korunması gerekli kültür varlığı olan yapının satışının 2863 sayılı Kanun kapsamında harçtan istisna olup olmadığı12 Nisan 202297895701-140.04.01[2020/1297]-405534
Korunması gerekli kültür varlığı olan yapının satışının 2863 sayılı Kanun kapsamında harçtan istisna olup olmadığı12 Nisan 202297895701-140.04.01[2020/1297]-405534
Korunması gerekli kültür varlığı olan yapının satışının 2863 sayılı Kanun kapsamında harçtan istisna olup olmadığı12 Nisan 202297895701-140.04.01[2020/1297]-405534
Tek prim ödemeli ödüllü hayat sigortası poliçelerinin vergi matrahından indirimi12 Nisan 2022E-11355271-120[63/2021/2]-24598
Tek prim ödemeli ödüllü hayat sigortası poliçelerinin vergi matrahından indirimi12 Nisan 2022E-11355271-120[63/2021/2]-24598
Tek prim ödemeli ödüllü hayat sigortası poliçelerinin vergi matrahından indirimi12 Nisan 2022E-11355271-120[63/2021/2]-24598
Tek prim ödemeli ödüllü hayat sigortası poliçelerinin vergi matrahından indirimi12 Nisan 2022E-11355271-120[63/2021/2]-24598
İthal Boğalardan Üretilen Spermanın Yurt İçi ve Yurt Dışı Satışından Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi12 Nisan 202284974990-130[1-2020/06]-166684
Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Bağışların İndirimi(İ)13 Nisan 2022E-38418978-120[89-2022/4]-170196
Kaldıraçlı işlemlerden elde edilen gelir üzerinden stopaj kesintisinin yapılıp yapılmayacağı hk.13 Nisan 2022E-62030549-120[Geç.67-2021/790]-411821
Kaldıraçlı işlemlerden elde edilen gelir üzerinden stopaj kesintisinin yapılıp yapılmayacağı hk.13 Nisan 2022E-62030549-120[Geç.67-2021/790]-411821
Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamında imzalanan Alım (İştira) Sözleşmesinin harç ve damga vergisinden muaf olup / olmadığı hk.13 Nisan 202264597866-155-6721
Kaldıraçlı işlemlerden elde edilen gelir üzerinden stopaj kesintisinin yapılıp yapılmayacağı hk.13 Nisan 2022E-62030549-120[Geç.67-2021/790]-411821
Merkezi yurtdışında bulunan firmanın Türkiye'deki irtibat bürosunda çalıştırdığı personele ödenen ücretlerin istisna kapsamında olup olmadığı hk.15 Nisan 202284098128-120.03.05.06[23-2017/3]-201082
Merkezi yurtdışında bulunan firmanın Türkiye'deki irtibat bürosunda çalıştırdığı personele ödenen ücretlerin istisna kapsamında olup olmadığı hk.15 Nisan 202284098128-120.03.05.06[23-2017/3]-201082
Merkezi yurtdışında bulunan firmanın Türkiye'deki irtibat bürosunda çalıştırdığı personele ödenen ücretlerin istisna kapsamında olup olmadığı hk.15 Nisan 202284098128-120.03.05.06[23-2017/3]-201082
Merkezi yurtdışında bulunan firmanın Türkiye'deki irtibat bürosunda çalıştırdığı personele ödenen ücretlerin istisna kapsamında olup olmadığı hk.15 Nisan 202284098128-120.03.05.06[23-2017/3]-201082
Kredi kullandırılmasına ilişkin düzenlenen protokolde damga vergisi19 Nisan 2022E-50426076-155[1-2022/20-623]-51734
Araç Kiralama Sözleşmesi Damga Vergisi19 Nisan 202290792880-155.01.01.01[2455]-181933
Kredi kullandırılmasına ilişkin düzenlenen protokolde damga vergisi19 Nisan 2022E-50426076-155[1-2022/20-623]-51734
Kooperatifin Üyelerine Yapacağı İşyeri Satış Sözleşmelerinde Noter Harcı Muafiyeti19 Nisan 2022E-31435689-140.02[324446]-62920
6306 sayılı Kanun kapsamında bulunan gayrimenkulün dönüşüm öncesi hissedarlar arasında satışından sonra tekrar yapılacak satış işleminde harç istisnası19 Nisan 2022E-97895701-140.04.01[2021/901]-433183
Temlik yoluyla devri yapılan taşınmazın, devir alan kişinin kusurlu olması nedeniyle mahkeme kararına istinaden devir eden adına tescilinde tapu harcı oranı.19 Nisan 2022E-66813766-140.04.01[57-2021-17]-207946
Kooperatifin Üyelerine Yapacağı İşyeri Satış Sözleşmelerinde Noter Harcı Muafiyeti19 Nisan 2022E-31435689-140.02[324446]-62920
Kooperatifin Üyelerine Yapacağı İşyeri Satış Sözleşmelerinde Noter Harcı Muafiyeti19 Nisan 2022E-31435689-140.02[324446]-62920
6306 sayılı Kanun kapsamında bulunan gayrimenkulün dönüşüm öncesi hissedarlar arasında satışından sonra tekrar yapılacak satış işleminde harç istisnası19 Nisan 2022E-97895701-140.04.01[2021/901]-433183
Temlik yoluyla devri yapılan taşınmazın, devir alan kişinin kusurlu olması nedeniyle mahkeme kararına istinaden devir eden adına tescilinde tapu harcı oranı.19 Nisan 2022E-66813766-140.04.01[57-2021-17]-207946
Temlik yoluyla devri yapılan taşınmazın, devir alan kişinin kusurlu olması nedeniyle mahkeme kararına istinaden devir eden adına tescilinde tapu harcı oranı.19 Nisan 2022E-66813766-140.04.01[57-2021-17]-207946
6306 sayılı Kanun kapsamında bulunan gayrimenkulün dönüşüm öncesi hissedarlar arasında satışından sonra tekrar yapılacak satış işleminde harç istisnası19 Nisan 2022E-97895701-140.04.01[2021/901]-433183
Temlik yoluyla devri yapılan taşınmazın, devir alan kişinin kusurlu olması nedeniyle mahkeme kararına istinaden devir eden adına tescilinde tapu harcı oranı.19 Nisan 2022E-66813766-140.04.01[57-2021-17]-207946
6306 sayılı Kanun kapsamında bulunan gayrimenkulün dönüşüm öncesi hissedarlar arasında satışından sonra tekrar yapılacak satış işleminde harç istisnası19 Nisan 2022E-97895701-140.04.01[2021/901]-433183
Kooperatifin Üyelerine Yapacağı İşyeri Satış Sözleşmelerinde Noter Harcı Muafiyeti19 Nisan 2022E-31435689-140.02[324446]-62920
Dar mükellef kurum çalışanın vefatından sonra yapılan ücret, ölüm ve kıdem tazminatı ve hayat sigortasından yapılan ödemelerin Gelir, Damga ve Veraset ve İntikal Vergisi karşısındak durumu Hk.19 Nisan 2022E-90792880-160.01.03[2021/21]-181888
Kiralık kasada bulunan ziynet eşyalarına ait veraset ve intikal vergisi19 Nisan 2022E-63611781-160[1-2022/1]-16595
İşitme engeli olan kişinin motorlu taşıtlar vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.19 Nisan 2022E-90792880-170.03.02[2022/06]-181015
İşitme engeli olan kişinin motorlu taşıtlar vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.19 Nisan 2022E-90792880-170.03.02[2022/06]-181015
Pide ve lahmacun ürünlerinde uygulanan KDV oranı20 Nisan 2022E-65771276-130[2022]-9494
Tapu Harcı20 Nisan 2022E-35831311-010.01-9213
Tapu Harcı20 Nisan 2022E-35831311-010.01-9213
Tapu Harcı20 Nisan 2022E-35831311-010.01-9213
Tapu Harcı20 Nisan 2022E-35831311-010.01-9213
"Ortak Karar Protokolü" başlıklı kağıdın 6306 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı20 Nisan 202297895701-155[2020/250]-441495
Personele ait ulaşım kartları (İstanbulkart) için ödenen tutarların vergilendirilmesi21 Nisan 2022E-97895701-155[2021/34]-442194
Yurtdışı şube kazancının vergilendirilmesi21 Nisan 202262030549-125[30-2018/18]-443107
Boşandığı eşten ipotek borcuyla alınan taşınmazın müflis eşin vefatı üzerine terekenin tasfiyesi yoluyla ipotek alacaklısı bankaya satışında tapu harcı istisnası22 Nisan 2022E-85373914-140[63.01-101]-52288
Boşandığı eşten ipotek borcuyla alınan taşınmazın müflis eşin vefatı üzerine terekenin tasfiyesi yoluyla ipotek alacaklısı bankaya satışında tapu harcı istisnası22 Nisan 2022E-85373914-140[63.01-101]-52288
Boşandığı eşten ipotek borcuyla alınan taşınmazın müflis eşin vefatı üzerine terekenin tasfiyesi yoluyla ipotek alacaklısı bankaya satışında tapu harcı istisnası22 Nisan 2022E-85373914-140[63.01-101]-52288
Boşandığı eşten ipotek borcuyla alınan taşınmazın müflis eşin vefatı üzerine terekenin tasfiyesi yoluyla ipotek alacaklısı bankaya satışında tapu harcı istisnası22 Nisan 2022E-85373914-140[63.01-101]-52288
Kooperatif Mükellefiyeti25 Nisan 202296620903-125.02.02-83970
Vergiden muaf esnafın evlerinde ürettikleri ürünleri ticari amaçla alanların yapacağı ödemelerdeki gelir vergisi tevkifatı27 Nisan 2022E-93767041-120-56003
Menkul sermaye iratları üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.27 Nisan 2022E-64597866-120[Geçiçi-67]-7589
Vergiden muaf esnafın evlerinde ürettikleri ürünleri ticari amaçla alanların yapacağı ödemelerdeki gelir vergisi tevkifatı27 Nisan 2022E-93767041-120-56003
Vergiden muaf esnafın evlerinde ürettikleri ürünleri ticari amaçla alanların yapacağı ödemelerdeki gelir vergisi tevkifatı27 Nisan 2022E-93767041-120-56003
Menkul sermaye iratları üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.27 Nisan 2022E-64597866-120[Geçiçi-67]-7589
Menkul sermaye iratları üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.27 Nisan 2022E-64597866-120[Geçiçi-67]-7589
Vergiden muaf esnafın evlerinde ürettikleri ürünleri ticari amaçla alanların yapacağı ödemelerdeki gelir vergisi tevkifatı27 Nisan 2022E-93767041-120-56003
Adi ortaklığın sermaye şirketine devredilmesi28 Nisan 2022E-62030549-120-474397
Adi ortaklığın sermaye şirketine devredilmesi28 Nisan 2022E-62030549-120-474397
Adi ortaklığın sermaye şirketine devredilmesi28 Nisan 2022E-62030549-120-474397
Hizmet borçlanmasının gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.05 Mayıs 202211355271-120.04.06[63-2019/33]-30653
İnternet üzerinden giysi satışının, pazar yerinde gıda satışı faaliyetinden dolayı basit usulde mükellefiyet şartlarını ihlal etmesi hk.05 Mayıs 202268509125-120[2020/97]-8404
Evde çelik tel, misina, iğne ve fırdöndü kullanılarak yapılan yılan dili, tasmalayan ve olta takımı satışı dolayısıyla esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı05 Mayıs 202284098128-120[9-2020/1]-241424
Evde yapılan sabun ve ekşi maya ekmeğinin internet üzerinden satışından dolayı esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılmayacağı hk.05 Mayıs 202284098128-120.01.03[9-2019/5]-241430
İnternet üzerinden giysi satışının, pazar yerinde gıda satışı faaliyetinden dolayı basit usulde mükellefiyet şartlarını ihlal etmesi hk.05 Mayıs 202268509125-120[2020/97]-8404
Hizmet borçlanmasının gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.05 Mayıs 202211355271-120.04.06[63-2019/33]-30653
Evde çelik tel, misina, iğne ve fırdöndü kullanılarak yapılan yılan dili, tasmalayan ve olta takımı satışı dolayısıyla esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı05 Mayıs 202284098128-120[9-2020/1]-241424
Evde yapılan sabun ve ekşi maya ekmeğinin internet üzerinden satışından dolayı esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılmayacağı hk.05 Mayıs 202284098128-120.01.03[9-2019/5]-241430
Evde yapılan sabun ve ekşi maya ekmeğinin internet üzerinden satışından dolayı esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılmayacağı hk.05 Mayıs 202284098128-120.01.03[9-2019/5]-241430
Evde çelik tel, misina, iğne ve fırdöndü kullanılarak yapılan yılan dili, tasmalayan ve olta takımı satışı dolayısıyla esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı05 Mayıs 202284098128-120[9-2020/1]-241424
Hizmet borçlanmasının gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.05 Mayıs 202211355271-120.04.06[63-2019/33]-30653
İnternet üzerinden giysi satışının, pazar yerinde gıda satışı faaliyetinden dolayı basit usulde mükellefiyet şartlarını ihlal etmesi hk.05 Mayıs 202268509125-120[2020/97]-8404
Motorsuz çekme karavana ait KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.05 Mayıs 2022E-16432732-130[29-2021-25]-28309
KDV05 Mayıs 202235831311-010.01-
06 Mayıs 202262030549-125[32/A-2018/396]-490013
Hisseli Araçlarda MTV Engelli İstisnası Uygulaması06 Mayıs 2022E-90792880-170.03.02[2022/01]-206696
Hisseli Araçlarda MTV Engelli İstisnası Uygulaması06 Mayıs 2022E-90792880-170.03.02[2022/01]-206696
Yurt içi ve yurt dışındaki kişilere verilen sağlık hizmetinin yanında verilen yol ve konaklama hizmetinin vergilendirilmesi ile belge düzeni hk.06 Mayıs 202262030549-120[89-2019/1498]-492444
Basit usule tabi mükellefin aracını satması durumunda vergilendirme ve Defter Beyan sisteminde kayıtlara alınıp alınmayacağı06 Mayıs 202262030549-120[46-2020/32]-490032
Basit usule tabi mükellefin aracını satması durumunda vergilendirme ve Defter Beyan sisteminde kayıtlara alınıp alınmayacağı06 Mayıs 202262030549-120[46-2020/32]-490032
Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan fonların elde ettiği kazançlar üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.06 Mayıs 2022E-62030549-120[Geç.67-2021/867]-490081
Yurt içi ve yurt dışındaki kişilere verilen sağlık hizmetinin yanında verilen yol ve konaklama hizmetinin vergilendirilmesi ile belge düzeni hk.06 Mayıs 202262030549-120[89-2019/1498]-492444
Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan fonların elde ettiği kazançlar üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.06 Mayıs 2022E-62030549-120[Geç.67-2021/867]-490081
Organize Sanayi Bölgesine Yapılacak Fabrika Sözleşmesinde Damga Vergisi06 Mayıs 2022E-16700543-155[21-515-38]-34038
Organize Sanayi Bölgesine Yapılacak Fabrika Sözleşmesinde Damga Vergisi06 Mayıs 2022E-16700543-155[21-515-38]-34038
Yurt içi ve yurt dışındaki kişilere verilen sağlık hizmetinin yanında verilen yol ve konaklama hizmetinin vergilendirilmesi ile belge düzeni hk.06 Mayıs 202262030549-120[89-2019/1498]-492444
Basit usule tabi mükellefin aracını satması durumunda vergilendirme ve Defter Beyan sisteminde kayıtlara alınıp alınmayacağı06 Mayıs 202262030549-120[46-2020/32]-490032
Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan fonların elde ettiği kazançlar üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.06 Mayıs 2022E-62030549-120[Geç.67-2021/867]-490081
Mülkiyeti kooperatife ait olan afet konutlarının hak sahiplerine dağıtımında, söz konusu taşınmazların cins değişikliği işlemlerinin 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun geçici 3 üncü maddesine göre harçtan istisna olup olmadığı hk06 Mayıs 2022E-63611781-140.04.01[57-2021/3]-19229
Mülkiyeti kooperatife ait olan afet konutlarının hak sahiplerine dağıtımında, söz konusu taşınmazların cins değişikliği işlemlerinin 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun geçici 3 üncü maddesine göre harçtan istisna olup olmadığı hk06 Mayıs 2022E-63611781-140.04.01[57-2021/3]-19229
Mülkiyeti kooperatife ait olan afet konutlarının hak sahiplerine dağıtımında, söz konusu taşınmazların cins değişikliği işlemlerinin 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun geçici 3 üncü maddesine göre harçtan istisna olup olmadığı hk06 Mayıs 2022E-63611781-140.04.01[57-2021/3]-19229
Mülkiyeti kooperatife ait olan afet konutlarının hak sahiplerine dağıtımında, söz konusu taşınmazların cins değişikliği işlemlerinin 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun geçici 3 üncü maddesine göre harçtan istisna olup olmadığı hk06 Mayıs 2022E-63611781-140.04.01[57-2021/3]-19229
Sözleşmenin 4691 veya 5746 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği09 Mayıs 2022E-97895701-155[2022/16]-498805
Sözleşmenin 4691 veya 5746 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği09 Mayıs 2022E-97895701-155[2022/16]-498805
Sözleşme Damga Vergisi10 Mayıs 2022E-71387770-155-28824
Sözleşme Damga Vergisi10 Mayıs 2022E-71387770-155-28824
Adi ortaklık tarafından sürdürülen serbest meslek faaliyetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni10 Mayıs 202211395140-105[VUK-1-22760]-499825
Adi ortaklık tarafından sürdürülen serbest meslek faaliyetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni10 Mayıs 202211395140-105[VUK-1-22760]-499825
Adi ortaklık tarafından sürdürülen serbest meslek faaliyetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni10 Mayıs 202211395140-105[VUK-1-22760]-499825
10 Mayıs 202276071283-125.08-18767
Tekstil ürünleri kullanılarak yapılan resim çalışmaları hk.11 Mayıs 202262030549-120[18-2019/1656]-508706
Tekstil ürünleri kullanılarak yapılan resim çalışmaları hk.11 Mayıs 202262030549-120[18-2019/1656]-508706
Tekstil ürünleri kullanılarak yapılan resim çalışmaları hk.11 Mayıs 202262030549-120[18-2019/1656]-508706
Sabun, şampuan, deterjan ve dezenfektanlarda KDV oranı12 Mayıs 2022E-21152195-130[28-2022.4732]-254199
Sabun, şampuan, deterjan ve dezenfektanlarda KDV oranı12 Mayıs 2022E-21152195-130[28-2022.4732]-254199
Çay lifi, kafein tozu, çay çöpü vb. uygulanacak KDV oranı hk.13 Mayıs 2022E-85550353-130[2021]-16092
Mısır ve patates nişastası ile ilaç etken hammaddelerinin ithal ve yurtiçi tesliminde uygulanacak KDV oranı13 Mayıs 2022E-64597866-130[28]-8171
Çay lifi, kafein tozu, çay çöpü vb. uygulanacak KDV oranı hk.13 Mayıs 2022E-85550353-130[2021]-16092
Mısır ve patates nişastası ile ilaç etken hammaddelerinin ithal ve yurtiçi tesliminde uygulanacak KDV oranı13 Mayıs 2022E-64597866-130[28]-8171
... San. ve Tic. A.Ş.17 Mayıs 202238418978-120[94-19/47]-224402
A.Ş'ye sermaye artırımında ayni sermaye olarak konulacak taşınmazın tapu harcı karşısındaki durumu17 Mayıs 2022E-90792880-140.04.01[2021/16]-222467
A.Ş'ye sermaye artırımında ayni sermaye olarak konulacak taşınmazın tapu harcı karşısındaki durumu17 Mayıs 2022E-90792880-140.04.01[2021/16]-222467
A.Ş'ye sermaye artırımında ayni sermaye olarak konulacak taşınmazın tapu harcı karşısındaki durumu17 Mayıs 2022E-90792880-140.04.01[2021/16]-222467
A.Ş'ye sermaye artırımında ayni sermaye olarak konulacak taşınmazın tapu harcı karşısındaki durumu17 Mayıs 2022E-90792880-140.04.01[2021/16]-222467
Zimmet Karşılığı Personele Verilip Kayıtlara Alınan İş Kıyafetlerinin Doğrudan Giderleştirileceği.18 Mayıs 2022E-64597866-105-8400
Ciro Kaybı Desteğinin Vergilendirilmesi Hk.18 Mayıs 202226468226-120[ÖZG-11-2021]-52472
Mükellef adına kayıtlı iki minibüs olması halinde basit usulde gelir vergisi mükellefiyetinin durumu hk.20 Mayıs 2022E-57062627-120.01.01[7700257798]-10840
Mükellef adına kayıtlı iki minibüs olması halinde basit usulde gelir vergisi mükellefiyetinin durumu hk.20 Mayıs 2022E-57062627-120.01.01[7700257798]-10840
Faaliyeti terk tarihinden sonra avukata yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi20 Mayıs 2022E-50426076-120[65-2021/20-822]-66280
Faaliyeti terk tarihinden sonra avukata yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi20 Mayıs 2022E-50426076-120[65-2021/20-822]-66280
Mükellef adına kayıtlı iki minibüs olması halinde basit usulde gelir vergisi mükellefiyetinin durumu hk.20 Mayıs 2022E-57062627-120.01.01[7700257798]-10840
Mükellef adına kayıtlı iki minibüs olması halinde basit usulde gelir vergisi mükellefiyetinin durumu hk.20 Mayıs 2022E-57062627-120.01.01[7700257798]-10840
Faaliyeti terk tarihinden sonra avukata yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi20 Mayıs 2022E-50426076-120[65-2021/20-822]-66280
Hazır kamera bordları yerleştirilen çeşitli ürünlerin satışının esnaf muaflığı kapsamında olması hk.23 Mayıs 202235831311-010.01-11832
Terzilik faaliyeti nedeniyle basit usulde verilendirilen mükellefin şehir içi yolcu taşımacılığı da yapmak istemesi durumunda basit usulün şartlarını ihlal edeceği hk.23 Mayıs 2022E-82185597-120.01.01-10794
Vergi mükellefiyeti bulunmayanlara yaptırılan hamaliye işinde vergi tevkifatı23 Mayıs 2022E-67630374-120.01.02.11[2021]-12959
Üniversitenin vadeli mevduat hesaplarından elde ettiği faiz geliri ve kâr payı üzerinden yapılan kesintilerin mahsup edilip edilemeyeceği ile söz konusu kesintilerin hangi hesapta izleneceği23 Mayıs 2022E-27575268-105[Mük.257-2021-175]-232154
Instagram üzerinden yapılan röportajların ve bu röportajların yine Instagram üzerinden paylaşımında yapılan ödemelerde uygulanacak tevkifat oranı23 Mayıs 2022E-62030549-120[65-2021/834]-554697
Vergi mükellefiyeti bulunmayanlara yaptırılan hamaliye işinde vergi tevkifatı23 Mayıs 2022E-67630374-120.01.02.11[2021]-12959
Hazır kamera bordları yerleştirilen çeşitli ürünlerin satışının esnaf muaflığı kapsamında olması hk.23 Mayıs 202235831311-010.01-11832
Terzilik faaliyeti nedeniyle basit usulde verilendirilen mükellefin şehir içi yolcu taşımacılığı da yapmak istemesi durumunda basit usulün şartlarını ihlal edeceği hk.23 Mayıs 2022E-82185597-120.01.01-10794
Instagram üzerinden yapılan röportajların ve bu röportajların yine Instagram üzerinden paylaşımında yapılan ödemelerde uygulanacak tevkifat oranı23 Mayıs 2022E-62030549-120[65-2021/834]-554697
Üniversitenin vadeli mevduat hesaplarından elde ettiği faiz geliri ve kâr payı üzerinden yapılan kesintilerin mahsup edilip edilemeyeceği ile söz konusu kesintilerin hangi hesapta izleneceği23 Mayıs 2022E-27575268-105[Mük.257-2021-175]-232154
Hazır kamera bordları yerleştirilen çeşitli ürünlerin satışının esnaf muaflığı kapsamında olması hk.23 Mayıs 202235831311-010.01-11832
Üniversitenin vadeli mevduat hesaplarından elde ettiği faiz geliri ve kâr payı üzerinden yapılan kesintilerin mahsup edilip edilemeyeceği ile söz konusu kesintilerin hangi hesapta izleneceği23 Mayıs 2022E-27575268-105[Mük.257-2021-175]-232154
Instagram üzerinden yapılan röportajların ve bu röportajların yine Instagram üzerinden paylaşımında yapılan ödemelerde uygulanacak tevkifat oranı23 Mayıs 2022E-62030549-120[65-2021/834]-554697
Hazır kamera bordları yerleştirilen çeşitli ürünlerin satışının esnaf muaflığı kapsamında olması hk.23 Mayıs 202235831311-010.01-11832
Terzilik faaliyeti nedeniyle basit usulde verilendirilen mükellefin şehir içi yolcu taşımacılığı da yapmak istemesi durumunda basit usulün şartlarını ihlal edeceği hk.23 Mayıs 2022E-82185597-120.01.01-10794
Vergi mükellefiyeti bulunmayanlara yaptırılan hamaliye işinde vergi tevkifatı23 Mayıs 2022E-67630374-120.01.02.11[2021]-12959
Vergi mükellefiyeti bulunmayanlara yaptırılan hamaliye işinde vergi tevkifatı23 Mayıs 2022E-67630374-120.01.02.11[2021]-12959
Terzilik faaliyeti nedeniyle basit usulde verilendirilen mükellefin şehir içi yolcu taşımacılığı da yapmak istemesi durumunda basit usulün şartlarını ihlal edeceği hk.23 Mayıs 2022E-82185597-120.01.01-10794
Instagram üzerinden yapılan röportajların ve bu röportajların yine Instagram üzerinden paylaşımında yapılan ödemelerde uygulanacak tevkifat oranı23 Mayıs 2022E-62030549-120[65-2021/834]-554697
Üniversitenin vadeli mevduat hesaplarından elde ettiği faiz geliri ve kâr payı üzerinden yapılan kesintilerin mahsup edilip edilemeyeceği ile söz konusu kesintilerin hangi hesapta izleneceği23 Mayıs 2022E-27575268-105[Mük.257-2021-175]-232154
Evde canlı çiçek üretimi yapılıp internet üzerinden satılması halinde esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.24 Mayıs 2022E-17192610-120[GV-21-20]-123468
Evde canlı çiçek üretimi yapılıp internet üzerinden satılması halinde esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.24 Mayıs 2022E-17192610-120[GV-21-20]-123468
Evde canlı çiçek üretimi yapılıp internet üzerinden satılması halinde esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.24 Mayıs 2022E-17192610-120[GV-21-20]-123468
Evde canlı çiçek üretimi yapılıp internet üzerinden satılması halinde esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.24 Mayıs 2022E-17192610-120[GV-21-20]-123468
Dövme ve piercing faaliyetinin vergilendirilmesi hk.25 Mayıs 2022E-62030549-120[65-2021]-567901
Dövme ve piercing faaliyetinin vergilendirilmesi hk.25 Mayıs 2022E-62030549-120[65-2021]-567901
Dövme ve piercing faaliyetinin vergilendirilmesi hk.25 Mayıs 2022E-62030549-120[65-2021]-567901
Dövme ve piercing faaliyetinin vergilendirilmesi hk.25 Mayıs 2022E-62030549-120[65-2021]-567901
Vergiden muaf esnafın internet üzerinden yaptığı satışlardaki belge düzeni hk.27 Mayıs 2022E-62030549-120[9-2021/458]-579180
Genç girişimcilere sağlanan ve Hazinece karşılanan sigorta prim teşvikinin gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı27 Mayıs 202231435689-120-80745
Genç girişimcilere sağlanan ve Hazinece karşılanan sigorta prim teşvikinin gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı27 Mayıs 202231435689-120-80745
Vergiden muaf esnafın internet üzerinden yaptığı satışlardaki belge düzeni hk.27 Mayıs 2022E-62030549-120[9-2021/458]-579180
Genç girişimcilere sağlanan ve Hazinece karşılanan sigorta prim teşvikinin gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı27 Mayıs 202231435689-120-80745
Vergiden muaf esnafın internet üzerinden yaptığı satışlardaki belge düzeni hk.27 Mayıs 2022E-62030549-120[9-2021/458]-579180
Vergiden muaf esnafın internet üzerinden yaptığı satışlardaki belge düzeni hk.27 Mayıs 2022E-62030549-120[9-2021/458]-579180
Genç girişimcilere sağlanan ve Hazinece karşılanan sigorta prim teşvikinin gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı27 Mayıs 202231435689-120-80745
Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazancın Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.30 Mayıs 2022E-62030549-120[89-2021/319]-584448
Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazancın Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.30 Mayıs 2022E-62030549-120[89-2021/319]-584448
Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazancın Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.30 Mayıs 2022E-62030549-120[89-2021/319]-584448
Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazancın Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.30 Mayıs 2022E-62030549-120[89-2021/319]-584448
5503.40.00.00.11 GTİP numarası kapsamındaki malın ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı30 Mayıs 2022E-39044742-130[Özelge]-584658
5503.40.00.00.11 GTİP numarası kapsamındaki malın ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı30 Mayıs 2022E-39044742-130[Özelge]-584658
Lokma tatlısı pişirme hizmetinde KDV oranı06 Haziran 2022E-21152195-130[28-2022/4648]-299340
Oksijen gazı tesliminde KDV oranı06 Haziran 2022E-21152195-130[28-2022.4799]-300836
Oksijen gazı tesliminde KDV oranı06 Haziran 2022E-21152195-130[28-2022.4799]-300836
Lokma tatlısı pişirme hizmetinde KDV oranı06 Haziran 2022E-21152195-130[28-2022/4648]-299340
6306 Sayılı Kanun Kapsamında riskli yapı şerhi bulunan parsellerle riskli yapı şerhi bulunmayan parsellerin tevhidi sonucu meydana gelen parsel üzerine inşa edilen yapının cins tashihi işleminde 6306 sayılı Kanun kapsamında harç aranılıp aranılmayacağı hk.06 Haziran 2022E-66491453-140.04.01-8627
5366 sayılı Kanun Kapsamında Bulunan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İstinaden Devri Yapılan Taşınmazın Eski Maliklerine Satışında Harç İstisnası06 Haziran 2022E-97895701-140.04.01[2021/1162]-623333
5366 sayılı Kanun Kapsamında Bulunan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İstinaden Devri Yapılan Taşınmazın Eski Maliklerine Satışında Harç İstisnası06 Haziran 2022E-97895701-140.04.01[2021/1162]-623333
6306 Sayılı Kanun Kapsamında riskli yapı şerhi bulunan parsellerle riskli yapı şerhi bulunmayan parsellerin tevhidi sonucu meydana gelen parsel üzerine inşa edilen yapının cins tashihi işleminde 6306 sayılı Kanun kapsamında harç aranılıp aranılmayacağı hk.06 Haziran 2022E-66491453-140.04.01-8627
5366 sayılı Kanun Kapsamında Bulunan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İstinaden Devri Yapılan Taşınmazın Eski Maliklerine Satışında Harç İstisnası06 Haziran 2022E-97895701-140.04.01[2021/1162]-623333
6306 Sayılı Kanun Kapsamında riskli yapı şerhi bulunan parsellerle riskli yapı şerhi bulunmayan parsellerin tevhidi sonucu meydana gelen parsel üzerine inşa edilen yapının cins tashihi işleminde 6306 sayılı Kanun kapsamında harç aranılıp aranılmayacağı hk.06 Haziran 2022E-66491453-140.04.01-8627
6306 Sayılı Kanun Kapsamında riskli yapı şerhi bulunan parsellerle riskli yapı şerhi bulunmayan parsellerin tevhidi sonucu meydana gelen parsel üzerine inşa edilen yapının cins tashihi işleminde 6306 sayılı Kanun kapsamında harç aranılıp aranılmayacağı hk.06 Haziran 2022E-66491453-140.04.01-8627
5366 sayılı Kanun Kapsamında Bulunan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İstinaden Devri Yapılan Taşınmazın Eski Maliklerine Satışında Harç İstisnası06 Haziran 2022E-97895701-140.04.01[2021/1162]-623333
Belediyenin damga vergisi beyan ve ödeme mükellefiyeti06 Haziran 2022E-97895701-155[2019/301]-626764
Taşınmaza ait açık artırma ilanında belirtilen KDV oranının ihale kesinleştikten sonra yürürlükte olan KDV oranından farklı olması halinde hangi oranda işlem yapılacağı07 Haziran 2022E-26696128-130[10-2022/17]-37976
Taşınmaza ait açık artırma ilanında belirtilen KDV oranının ihale kesinleştikten sonra yürürlükte olan KDV oranından farklı olması halinde hangi oranda işlem yapılacağı07 Haziran 2022E-26696128-130[10-2022/17]-37976
Şans Oyunları Bayiliği Nedeniyle Terminalden Alınan Haftalık Bakiye ve Oyun Raporunun e-Belge Kapsamında Olup Olmadığı ve Form Bs Bildirimine Dahil Edilip Edilmeyeceği07 Haziran 2022E-97338759-105-50790
Şans Oyunları Bayiliği Nedeniyle Terminalden Alınan Haftalık Bakiye ve Oyun Raporunun e-Belge Kapsamında Olup Olmadığı ve Form Bs Bildirimine Dahil Edilip Edilmeyeceği07 Haziran 2022E-97338759-105-50790
Şans Oyunları Bayiliği Nedeniyle Terminalden Alınan Haftalık Bakiye ve Oyun Raporunun e-Belge Kapsamında Olup Olmadığı ve Form Bs Bildirimine Dahil Edilip Edilmeyeceği07 Haziran 2022E-97338759-105-50790
Şans Oyunları Bayiliği Nedeniyle Terminalden Alınan Haftalık Bakiye ve Oyun Raporunun e-Belge Kapsamında Olup Olmadığı ve Form Bs Bildirimine Dahil Edilip Edilmeyeceği07 Haziran 2022E-97338759-105-50790
Özel hesap dönemine tabi mükellefin ilgili dönem kazancından girişim sermayesi fonu ayırması.09 Haziran 2022E-84098128-125[10-2021/17]-310885
İşletmenin Deneme ve Test Sürüş Amaçlı Kullandığı Otomobillere İlişkin Kullanım Giderlerinin Gider Kısıtlamasına Tabi Olup Olmadığı13 Haziran 202261504625-120-40276
İşletmenin Deneme ve Test Sürüş Amaçlı Kullandığı Otomobillere İlişkin Kullanım Giderlerinin Gider Kısıtlamasına Tabi Olup Olmadığı13 Haziran 202261504625-120-40276
775 Sayılı Kanun Kapsamında Harç Muafiyeti.13 Haziran 2022E-73903997-140[57-2022/1]-39313
775 Sayılı Kanun Kapsamında Harç Muafiyeti.13 Haziran 2022E-73903997-140[57-2022/1]-39313
775 Sayılı Kanun Kapsamında Harç Muafiyeti.13 Haziran 2022E-73903997-140[57-2022/1]-39313
775 Sayılı Kanun Kapsamında Harç Muafiyeti.13 Haziran 2022E-73903997-140[57-2022/1]-39313
Arazi tahsis sözleşmesine istinaden kiraya verilen arazi üzerine inşa edilecek binaların bedelsiz devri ve yatırımların itfası hk.13 Haziran 202211395140-105[VUK-1-201012]-661520
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde faturanın kime düzenleneceği hk.13 Haziran 202211395140-105[VUK-1-21162]-661631
Arazi tahsis sözleşmesine istinaden kiraya verilen arazi üzerine inşa edilecek binaların bedelsiz devri ve yatırımların itfası hk.13 Haziran 202211395140-105[VUK-1-201012]-661520
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde faturanın kime düzenleneceği hk.13 Haziran 202211395140-105[VUK-1-21162]-661631
Kayıtlarını Yabancı Para Birimi ile Tutan Firmalara Düzenlenecek Faturalarda Ortaya Çıkan Kur Farkı ve Belge Düzeni.14 Haziran 202211395140-105[VUK-1-20680]-662170
İthalatı Yapılan Malların Millileşmeden Türkiye'de Mukim Firmalara Satılması Halinde Oluşan Tarih Ve Tutar Farklılığının Ba-Bs Formlarında Bildirimi.14 Haziran 2022E-11395140-105[Mük-257-2015/VUK-1-18979]-665060
İthalatı Yapılan Malların Millileşmeden Türkiye'de Mukim Firmalara Satılması Halinde Oluşan Tarih Ve Tutar Farklılığının Ba-Bs Formlarında Bildirimi.14 Haziran 2022E-11395140-105[Mük-257-2015/VUK-1-18979]-665060
İthalatı Yapılan Malların Millileşmeden Türkiye'de Mukim Firmalara Satılması Halinde Oluşan Tarih Ve Tutar Farklılığının Ba-Bs Formlarında Bildirimi.14 Haziran 2022E-11395140-105[Mük-257-2015/VUK-1-18979]-665060
5746 sayılı Kanun kapsamında çalışanlara yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulaması14 Haziran 2022E-62030549-125[10/2021]-668598
Kişisel web sitesi üzerinden tıklanma ve reklamları yayınlamak suretiyle elde edilen gelirlerin sosyal içerik üreticiliği istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği14 Haziran 2022E-62030549-120-668583
5746 sayılı Kanun kapsamında çalışanlara yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulaması14 Haziran 2022E-62030549-125[10/2021]-668598
Kişisel web sitesi üzerinden tıklanma ve reklamları yayınlamak suretiyle elde edilen gelirlerin sosyal içerik üreticiliği istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği14 Haziran 2022E-62030549-120-668583
Kişisel web sitesi üzerinden tıklanma ve reklamları yayınlamak suretiyle elde edilen gelirlerin sosyal içerik üreticiliği istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği14 Haziran 2022E-62030549-120-668583
5746 sayılı Kanun kapsamında çalışanlara yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulaması14 Haziran 2022E-62030549-125[10/2021]-668598
5746 sayılı Kanun kapsamında çalışanlara yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulaması14 Haziran 2022E-62030549-125[10/2021]-668598
Kişisel web sitesi üzerinden tıklanma ve reklamları yayınlamak suretiyle elde edilen gelirlerin sosyal içerik üreticiliği istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği14 Haziran 2022E-62030549-120-668583
Kooperatif tarafından yapılan kiralama karşılığındaki ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifat oranı hk.14 Haziran 2022E-62030549-125[15-2021/236]-668596
Kooperatif tarafından yapılan kiralama karşılığındaki ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifat oranı hk.14 Haziran 2022E-62030549-125[15-2021/236]-668596
Kayıtlarını Yabancı Para Birimi ile Tutan Firmalara Düzenlenecek Faturalarda Ortaya Çıkan Kur Farkı ve Belge Düzeni.14 Haziran 202211395140-105[VUK-1-20680]-662170
İthalatı Yapılan Malların Millileşmeden Türkiye'de Mukim Firmalara Satılması Halinde Oluşan Tarih Ve Tutar Farklılığının Ba-Bs Formlarında Bildirimi.14 Haziran 2022E-11395140-105[Mük-257-2015/VUK-1-18979]-665060
Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu kişilere Türkiye'de verilen obezite cerrahisi hizmeti.15 Haziran 2022E-67854564-105[1741-7683]-320325
Metal Lazer Sinter Tezgahı amortisman oranı hk.15 Haziran 2022E-67854564-105[1744-7584]-321555
Metal Lazer Sinter Tezgahı amortisman oranı hk.15 Haziran 2022E-67854564-105[1744-7584]-321555
Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu kişilere Türkiye'de verilen obezite cerrahisi hizmeti.15 Haziran 2022E-67854564-105[1741-7683]-320325
Serbest meslek erbabı tarafından aktife kaydedilen 2. araca ait giderler ve amortismanı hk.16 Haziran 2022E-27575268-105[313-2021-66]-277995
Serbest meslek erbabı tarafından aktife kaydedilen 2. araca ait giderler ve amortismanı hk.16 Haziran 2022E-27575268-105[313-2021-66]-277995
Vergi ödemeleri için yapılan kredi kartı komisyon ödemelerinin gider yazılıp yazılamayacağı17 Haziran 2022E-62030549-125[8-2021/305]-687705
Yurtdışındaki firmaya yapılan komisyon ödemelerinde vergilendirme17 Haziran 202262030549-125[15-2020/178]-687706
Yurtdışındaki firmaya yapılan komisyon ödemelerinde vergilendirme17 Haziran 202262030549-125[15-2020/178]-687706
Vergi ödemeleri için yapılan kredi kartı komisyon ödemelerinin gider yazılıp yazılamayacağı17 Haziran 2022E-62030549-125[8-2021/305]-687705
Oyun parası ticaretinin vergilendirilmesi hk.17 Haziran 202238418978-125[6-18/10]-281844
Mahkeme kararı gereğince avukatlara ödenen vekâlet ücretlerinin vergilendirilmesi17 Haziran 2022E-62030549-120[94-2020/1307]-687704
Oyun parası ticaretinin vergilendirilmesi hk.17 Haziran 202238418978-125[6-18/10]-281844
Mahkeme kararı gereğince avukatlara ödenen vekâlet ücretlerinin vergilendirilmesi17 Haziran 2022E-62030549-120[94-2020/1307]-687704
Mahkeme kararı gereğince avukatlara ödenen vekâlet ücretlerinin vergilendirilmesi17 Haziran 2022E-62030549-120[94-2020/1307]-687704
Oyun parası ticaretinin vergilendirilmesi hk.17 Haziran 202238418978-125[6-18/10]-281844
Oyun parası ticaretinin vergilendirilmesi hk.17 Haziran 202238418978-125[6-18/10]-281844
Mahkeme kararı gereğince avukatlara ödenen vekâlet ücretlerinin vergilendirilmesi17 Haziran 2022E-62030549-120[94-2020/1307]-687704
Hakediş ödemelerinde faturada yer alan dövizli avans tutarının Türk Lirası karşılığının hesaplanmasında esas alınacak döviz kuru hk.22 Haziran 202211395140-105[VUK-1-21647]-704173
Akaryakıt satışlarına ilişkin düzenlenecek fatura22 Haziran 2022E-77058783-105[VUK.ÖZ.22.01]-155773
Akaryakıt satışlarına ilişkin düzenlenecek fatura22 Haziran 2022E-77058783-105[VUK.ÖZ.22.01]-155773
Hakediş ödemelerinde faturada yer alan dövizli avans tutarının Türk Lirası karşılığının hesaplanmasında esas alınacak döviz kuru hk.22 Haziran 202211395140-105[VUK-1-21647]-704173
Sıvı sabunun ve cilt yıkamasına mahsus temizleme ürünlerinin KDV oranı28 Haziran 2022E-64597866-130-10685
Sıvı sabunun ve cilt yıkamasına mahsus temizleme ürünlerinin KDV oranı28 Haziran 2022E-64597866-130-10685
Tıbbi cihaz ve aksamlarında KDV oranı29 Haziran 2022E-64597866-130[28]-10822
Tıbbi cihaz ve aksamlarında KDV oranı29 Haziran 2022E-64597866-130[28]-10822
Yatak baza iskeleti imalatında KDV tevkifatı.29 Haziran 2022E-16432732-130[9-2022-41]-40324
6741 Sayılı Kanun Kapsamında Damga Vergisi Muafiyeti Hk.29 Haziran 2022E-90792880-155.01[292]-302572
6741 Sayılı Kanun Kapsamında Damga Vergisi Muafiyeti Hk.29 Haziran 2022E-90792880-155.01[292]-302572
Vergi mükellefi olmayan tüketicilerden gider pusulası ile alınan hurda altın alımlarında %2 tevkifat yapılıp yapılmayacağı30 Haziran 202296620903-120-130586
Vergi mükellefi olmayan tüketicilerden gider pusulası ile alınan hurda altın alımlarında %2 tevkifat yapılıp yapılmayacağı30 Haziran 202296620903-120-130586
Personelin geçici barınma ihtiyacına yönelik kiralanan meskenin kira bedellerinin gider yazılıp yazılmayacağı.01 Temmuz 202284098128-125[8-2020/10]-356210
Türkiyede Mukim Şirketin Almanya Mukimi Tüzel Kişiye Yaptığı Kar Dağıtımında Kurumlar Vergisi Kesintisi01 Temmuz 202267630374-125[2019]-17791
Ortaklar adına ödenen hayat sigortasının kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği hk.01 Temmuz 202251421814-125[66-2019/8]-62992
Ortaklar adına ödenen hayat sigortasının kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği hk.01 Temmuz 202251421814-125[66-2019/8]-62992
Personelin geçici barınma ihtiyacına yönelik kiralanan meskenin kira bedellerinin gider yazılıp yazılmayacağı.01 Temmuz 202284098128-125[8-2020/10]-356210
Türkiyede Mukim Şirketin Almanya Mukimi Tüzel Kişiye Yaptığı Kar Dağıtımında Kurumlar Vergisi Kesintisi01 Temmuz 202267630374-125[2019]-17791
Apartman yönetimine taahhüt edilen yıllara sari inşaat işinde tevkifat ve belge düzeni hk.01 Temmuz 202227575268-105[227-2019-135]-306368
Serbest Bölgede İmal Edilen Teknenin Satışına İlişkin Sözleşmenin Gemi ve Liman Harç Muafiyeti Kapsamında Olup Olmadığı hk.01 Temmuz 2022E-49327596-120[DV.ÖZ.2022.52]-164658
Tarımsal Arazilerin Mirasçılar Arasında Devrinde Tapu Harcı Muafiyeti01 Temmuz 2022E-67630374-140.12[2022]-17810
Serbest Bölgede İmal Edilen Teknenin Satışına İlişkin Sözleşmenin Gemi ve Liman Harç Muafiyeti Kapsamında Olup Olmadığı hk.01 Temmuz 2022E-49327596-120[DV.ÖZ.2022.52]-164658
Tarımsal Arazilerin Mirasçılar Arasında Devrinde Tapu Harcı Muafiyeti01 Temmuz 2022E-67630374-140.12[2022]-17810
Muristen intikal eden taşınmazların diğer mirasçılar tarafından bir mirasçıya devrinin 5403 sayılı Kanunun 8/1 maddesi kapsamında harçtan istisna olup olmadığı hakkında01 Temmuz 2022E-64958909-140-30765
Muristen intikal eden taşınmazların diğer mirasçılar tarafından bir mirasçıya devrinin 5403 sayılı Kanunun 8/1 maddesi kapsamında harçtan istisna olup olmadığı hakkında01 Temmuz 2022E-64958909-140-30765
Muristen intikal eden taşınmazların diğer mirasçılar tarafından bir mirasçıya devrinin 5403 sayılı Kanunun 8/1 maddesi kapsamında harçtan istisna olup olmadığı hakkında01 Temmuz 2022E-64958909-140-30765
Tarımsal Arazilerin Mirasçılar Arasında Devrinde Tapu Harcı Muafiyeti01 Temmuz 2022E-67630374-140.12[2022]-17810
Serbest Bölgede İmal Edilen Teknenin Satışına İlişkin Sözleşmenin Gemi ve Liman Harç Muafiyeti Kapsamında Olup Olmadığı hk.01 Temmuz 2022E-49327596-120[DV.ÖZ.2022.52]-164658
Apartman yönetimine taahhüt edilen yıllara sari inşaat işinde tevkifat ve belge düzeni hk.01 Temmuz 202227575268-105[227-2019-135]-306368
Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri hakkında04 Temmuz 202262030549-125[10-2020/49]-759777
Yemek ve Servis Bedellerinin Eğitim Kazanç İstisnasına Dahil Edilip Edilmeyeceği04 Temmuz 202231435689-125[E.282385]-103590
Yemek ve Servis Bedellerinin Eğitim Kazanç İstisnasına Dahil Edilip Edilmeyeceği04 Temmuz 202231435689-125[E.282385]-103590
Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri hakkında04 Temmuz 202262030549-125[10-2020/49]-759777
2019 yılına ait defterlere ilişkin yapılan ödemenin hangi dönem gider yazılacağı05 Temmuz 202262030549-120[40-2018/1234]-762426
Yediemin depo ücretinin banka dekontuyla indirim konusu yapılıp yapılmayacağı05 Temmuz 202275497510-125[1-2019-70]-42356
Teknoloji geliştirme bölgesinden ayrılan şirketin proje satışının vergilendirilmesi05 Temmuz 202262030549-125[5-2019/658]-762442
Siyasi Parti Tarafından Yapılacak Hak Ediş Ödemeleri Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı05 Temmuz 2022E-38418978-120[94-2022/12-İ]-310685
Üniversitenin Özel Sağlık Kurumlarından Aldığı Sağlık Hizmetlerinin Vergilendirilmesi05 Temmuz 2022E-62030549-125[6/2021]-763480
Üniversitenin Özel Sağlık Kurumlarından Aldığı Sağlık Hizmetlerinin Vergilendirilmesi05 Temmuz 2022E-62030549-125[6/2021]-763480
Siyasi Parti Tarafından Yapılacak Hak Ediş Ödemeleri Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı05 Temmuz 2022E-38418978-120[94-2022/12-İ]-310685
Teknoloji geliştirme bölgesinden ayrılan şirketin proje satışının vergilendirilmesi05 Temmuz 202262030549-125[5-2019/658]-762442
Yediemin depo ücretinin banka dekontuyla indirim konusu yapılıp yapılmayacağı05 Temmuz 202275497510-125[1-2019-70]-42356
2019 yılına ait defterlere ilişkin yapılan ödemenin hangi dönem gider yazılacağı05 Temmuz 202262030549-120[40-2018/1234]-762426
Şüpheli alacak05 Temmuz 202277058783-105[VUK.ÖZ.20.17]-167670
Şüpheli alacak05 Temmuz 202277058783-105[VUK.ÖZ.20.17]-167670
Almanya’ya DAP teslim kapsamında ihraç edilen ürünlerin İsviçre’deki kaza sonucunda kullanılamaz (hurda) hale gelmesinde ihracat istisnası ve belge düzeni.06 Temmuz 202221152195-130[11-2019-1736]-363139
Almanya’ya DAP teslim kapsamında ihraç edilen ürünlerin İsviçre’deki kaza sonucunda kullanılamaz (hurda) hale gelmesinde ihracat istisnası ve belge düzeni.06 Temmuz 202221152195-130[11-2019-1736]-363139
Kooperatifin üyelerine hisseleri oranında hobi bahçesi vermesi06 Temmuz 202238418978-125[4-19/3]-315355
Kooperatifin üyelerine hisseleri oranında hobi bahçesi vermesi06 Temmuz 202238418978-125[4-19/3]-315355
Küresel Tedarik Zinciri Teşviği kapsamında alınan nakit hibenin vergisel durumu.07 Temmuz 202285373914-125[49.01.60]-83596
Küresel Tedarik Zinciri Teşviği kapsamında alınan nakit hibenin vergisel durumu.07 Temmuz 202285373914-125[49.01.60]-83596
Serbest meslek erbabının elde ettiği mesken kira geliri ile buna ilişkin giderlerinin Defter-Beyan Sistemine ve yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmesi hk.08 Temmuz 202227575268-105[208-2020-552]-318696
Serbest meslek erbabının elde ettiği mesken kira geliri ile buna ilişkin giderlerinin Defter-Beyan Sistemine ve yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmesi hk.08 Temmuz 202227575268-105[208-2020-552]-318696
Yurt dışından alınan hizmetlerin KV ve ÇVÖ Anlaşması karşısındaki durumu18 Temmuz 202293767041-125[1781147167]-92796
Yurt dışından alınan hizmetlerin KV ve ÇVÖ Anlaşması karşısındaki durumu18 Temmuz 202293767041-125[1781147167]-92796
Yangında zayi olan mal, sabit kıymet ve binaların giderleştirilmesi ile hisse devrinin vergilendirilmesi19 Temmuz 202249327596-125[KVK.ÖZ.2020.14]-173478
Yangında zayi olan mal, sabit kıymet ve binaların giderleştirilmesi ile hisse devrinin vergilendirilmesi19 Temmuz 202249327596-125[KVK.ÖZ.2020.14]-173478
Demir-çelik ürünlerinin tesliminde KDV tevkifatı20 Temmuz 2022E-63611781-130[9-2022/20]- 29701
Demir çelik ürünlerinden hammadde olarak kangal demir çekilerek üretilen galvanizli tel, tavlı tel, dikenli tel, örgü teli, doğrultma teli, helozon örgü teli vb. ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı20 Temmuz 2022E-36062021-130[2022-KDV-ÖZE/47]- 62475
Taşınmaz maliki kooperatifin tapuda yapılacak unvan tashihi işlemi ile bu işlemden sonra söz konusu taşınmazın satışı işleminden tapu harcı alınıp alınmayacağı hakkında20 Temmuz 2022E-76071283-140.04.01-29617
Taşınmaz maliki kooperatifin tapuda yapılacak unvan tashihi işlemi ile bu işlemden sonra söz konusu taşınmazın satışı işleminden tapu harcı alınıp alınmayacağı hakkında20 Temmuz 2022E-76071283-140.04.01-29617
Taşınmaz maliki kooperatifin tapuda yapılacak unvan tashihi işlemi ile bu işlemden sonra söz konusu taşınmazın satışı işleminden tapu harcı alınıp alınmayacağı hakkında20 Temmuz 2022E-76071283-140.04.01-29617
Haddehane merdanesi teslimlerinde KDV tevkifatı hk.21 Temmuz 2022E-96842599-130[9-2022/40]-67947
E-Arşiv Fatura Düzeni Hakkında22 Temmuz 202263611781-105[ÖZELGE.2020-2]-30416
E-Arşiv Fatura Düzeni Hakkında22 Temmuz 202263611781-105[ÖZELGE.2020-2]-30416
Aracı kurum tarafından dijital platformlar üzerinden sunulacak data hizmetinde belge düzeni.25 Temmuz 202264597866-105[mükerrer 257]-11853
Elektrik bedelinin fatura üzerine basılması, sms şekilde veya mail olarak gönderilmesi halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hk.25 Temmuz 2022E-48816587-105-55088
Aracı kurum tarafından dijital platformlar üzerinden sunulacak data hizmetinde belge düzeni.25 Temmuz 202264597866-105[mükerrer 257]-11853
Elektrik bedelinin fatura üzerine basılması, sms şekilde veya mail olarak gönderilmesi halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hk.25 Temmuz 2022E-48816587-105-55088
Yurt dışında mukim firmadan alınan kredinin damga vergisi yönünden değerlendirilmesi25 Temmuz 2022E-97895701-155[2022/7]-811702
İntikalen edinilen gayrimenkulün boşanma kararına göre tescilinde tapu harcı oranı28 Temmuz 2022E-97895701-140.04.01[2021/1930]-832280
İntikalen edinilen gayrimenkulün boşanma kararına göre tescilinde tapu harcı oranı28 Temmuz 2022E-97895701-140.04.01[2021/1930]-832280
İntikalen edinilen gayrimenkulün boşanma kararına göre tescilinde tapu harcı oranı28 Temmuz 2022E-97895701-140.04.01[2021/1930]-832280
Şirket aktifinde kayıtlı işyerine ilişkin kira ödemelerinin icra yoluyla ve protokole istinaden tahsil edilmesi durumunda vergilendirilme28 Temmuz 202211395140-105[VUK-1-23261]-834813
Şirket aktifinde kayıtlı işyerine ilişkin kira ödemelerinin icra yoluyla ve protokole istinaden tahsil edilmesi durumunda vergilendirilme28 Temmuz 202211395140-105[VUK-1-23261]-834813
Sınai mülkiyet haklarında istisna uygulanan kazanç için indirimli kurumlar vergisi uygulaması02 Ağustos 202285373914-125[49.01.63]-91089
Tür değişikliği yapan şirketin Yabancı Paraların Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisnadan yararlanma tarihi03 Ağustos 2022E-62030549-125-860038
Vergi Usul Kanununun Geçici 31 inci Maddesi Kapsamında Yatırım Amaçlı Satın Alınan Bir Arsanın ve Binanın Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulup Tutulamayacağı Hk04 Ağustos 2022E-95462982-105[VUK.ÖZLG-2021-141]-182085
Vergi Usul Kanununun Geçici 31 inci Maddesi Kapsamında Yatırım Amaçlı Satın Alınan Bir Arsanın ve Binanın Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulup Tutulamayacağı Hk04 Ağustos 2022E-95462982-105[VUK.ÖZLG-2021-141]-182085
Nakdi sermaye artırımı.05 Ağustos 2022E-62030549-125[10-2021/]-872665
Finansman gider kısıtlaması hk.05 Ağustos 2022E-35672403-010.01[125.07.2021]-105997
Mal ihracatı kapsamında elde edilen kazancın gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.05 Ağustos 2022E-62030549-120[37-2021/743]-872760
Kendi arsası üzerine mesken ve depodan oluşan inşaat yapımı faaliyetinin ticari kazanç kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği05 Ağustos 2022E-49327596-120[GVK.ÖZ.2021.137]-189843
Kendi arsası üzerine mesken ve depodan oluşan inşaat yapımı faaliyetinin ticari kazanç kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği05 Ağustos 2022E-49327596-120[GVK.ÖZ.2021.137]-189843
Mal ihracatı kapsamında elde edilen kazancın gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.05 Ağustos 2022E-62030549-120[37-2021/743]-872760
Alım satıma konu edilen binek otomobillere ait yakıt/bakım giderleri ile özel matrah uygulaması hk.08 Ağustos 202276464994-130[KDV.2020.219]-190854
Alım satıma konu edilen binek otomobillere ait yakıt/bakım giderleri ile özel matrah uygulaması hk.08 Ağustos 202276464994-130[KDV.2020.219]-190854
95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden basit usulden gerçek usule geçiş10 Ağustos 2022E-17192610-120[GV-21-16]-188322
95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden basit usulden gerçek usule geçiş10 Ağustos 2022E-17192610-120[GV-21-16]-188322
95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden basit usulden gerçek usule geçiş10 Ağustos 2022E-17192610-120[GV-21-16]-188322
Muhtarlık tarafından ödenen kira ve ücret ödemelerinin vergilendirilmesi13 Ağustos 202262030549-120[94-2020/903]-902424
Muhtarlık tarafından ödenen kira ve ücret ödemelerinin vergilendirilmesi13 Ağustos 202262030549-120[94-2020/903]-902424
Muhtarlık tarafından ödenen kira ve ücret ödemelerinin vergilendirilmesi13 Ağustos 202262030549-120[94-2020/903]-902424
Belediye tarafından düzenlenen alındı belgesinin fatura gibi tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılamayacağı13 Ağustos 2022E-62030549-125[2-2021/278]-902437
2014 yılında satın alınan tarla vasfındaki arazinin 2015 yılında 4 pay şeklinde parsellenerek tapuya tescil edilmesi ve söz konusu gayrimenkulün 2021 yılında satılması halinde vergilendirilme durumu15 Ağustos 2022E-85550353-120.01.02.05[2021]-27482
Üç boyutlu yazıcıdan bastırılıp boyanan hediyelik eşyaların satışı15 Ağustos 2022E-84098128-120.01.03[9-2021/3]-421607
2014 yılında satın alınan tarla vasfındaki arazinin 2015 yılında 4 pay şeklinde parsellenerek tapuya tescil edilmesi ve söz konusu gayrimenkulün 2021 yılında satılması halinde vergilendirilme durumu15 Ağustos 2022E-85550353-120.01.02.05[2021]-27482
Üç boyutlu yazıcıdan bastırılıp boyanan hediyelik eşyaların satışı15 Ağustos 2022E-84098128-120.01.03[9-2021/3]-421607
Üç boyutlu yazıcıdan bastırılıp boyanan hediyelik eşyaların satışı15 Ağustos 2022E-84098128-120.01.03[9-2021/3]-421607
Akreditifin teminatına ilişkin düzenlenen temliknamenin damga vergisi15 Ağustos 2022E-90792880-155.01.01.01[1627]-367529
Bölgesel yönetim merkezinin kurumlar vergisi muafiyeti ve burada çalışan kişilere uygulanan ücret istisnası hk.19 Ağustos 2022E-62030549-125[3-2021/233]-928981
Sporcu ücretlerinin beyan edilmesi durumunda gelir vergisinin kulüp tarafından ödenmesi19 Ağustos 2022E-85550353-105[2022]-28193
Bölgesel yönetim merkezinin kurumlar vergisi muafiyeti ve burada çalışan kişilere uygulanan ücret istisnası hk.19 Ağustos 2022E-62030549-125[3-2021/233]-928981
Sporcu ücretlerinin beyan edilmesi durumunda gelir vergisinin kulüp tarafından ödenmesi19 Ağustos 2022E-85550353-105[2022]-28193
Sporcu ücretlerinin beyan edilmesi durumunda gelir vergisinin kulüp tarafından ödenmesi19 Ağustos 2022E-85550353-105[2022]-28193
Bölgesel yönetim merkezinin kurumlar vergisi muafiyeti ve burada çalışan kişilere uygulanan ücret istisnası hk.19 Ağustos 2022E-62030549-125[3-2021/233]-928981
Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatı kapsamında elde edilen kazancın %50' sinin gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı22 Ağustos 2022E-19341373-120[ÖZELGE-2021/38]-127551
Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatı kapsamında elde edilen kazancın %50' sinin gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı22 Ağustos 2022E-19341373-120[ÖZELGE-2021/38]-127551
Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı.22 Ağustos 2022E-37009108-130[225543]-127340
Metal Malzemelerden Sahne Platformu İmalatında KDV Tevkifatı.23 Ağustos 2022E-84974990-130[KDV5-İ-09/2022/96]-381796
Demir sac levha ve köşebent kullanılarak yapılan demir beton kalıplarının tesliminde KDV tevkifatı24 Ağustos 2022E-84974990-130[KDV5-İ-9-2022/85]-382474
Baskıya hazır bir şekilde tasarlanan yazı, resim gibi dijital ürünlerin, internet ve benzeri platformlar üzerinden satılması faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı25 Ağustos 2022E-11355271-120.01.03[9-2021/25]-55762
Çekimi bizzat tarafınızdan yapılan video çalışmalarının Youtube adlı paylaşım sitesinde yayınlanması suretiyle elde edilen kazancın vergilendirilmesi.25 Ağustos 202237538499-120[65/2020-1]-58707
Çekimi bizzat tarafınızdan yapılan video çalışmalarının Youtube adlı paylaşım sitesinde yayınlanması suretiyle elde edilen kazancın vergilendirilmesi.25 Ağustos 202237538499-120[65/2020-1]-58707
Baskıya hazır bir şekilde tasarlanan yazı, resim gibi dijital ürünlerin, internet ve benzeri platformlar üzerinden satılması faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı25 Ağustos 2022E-11355271-120.01.03[9-2021/25]-55762
Baskıya hazır bir şekilde tasarlanan yazı, resim gibi dijital ürünlerin, internet ve benzeri platformlar üzerinden satılması faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı25 Ağustos 2022E-11355271-120.01.03[9-2021/25]-55762
Yurt dışı merkezli internet sitelerinde satılan örgü, takı, çanta gibi el işi ürünler nedeniyle esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.26 Ağustos 2022E-84098128-120.01.03[9-2021/9]-443583
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Gayrimenkul Yatırım Fonlarının katılma hesaplarına ödenen kar paylarının tevkifata tabi olup olmadığı hk.26 Ağustos 2022E-64597866-120-14085
Yurt dışı merkezli internet sitelerinde satılan örgü, takı, çanta gibi el işi ürünler nedeniyle esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.26 Ağustos 2022E-84098128-120.01.03[9-2021/9]-443583
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Gayrimenkul Yatırım Fonlarının katılma hesaplarına ödenen kar paylarının tevkifata tabi olup olmadığı hk.26 Ağustos 2022E-64597866-120-14085
Yurt dışı merkezli internet sitelerinde satılan örgü, takı, çanta gibi el işi ürünler nedeniyle esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.26 Ağustos 2022E-84098128-120.01.03[9-2021/9]-443583
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Gayrimenkul Yatırım Fonlarının katılma hesaplarına ödenen kar paylarının tevkifata tabi olup olmadığı hk.26 Ağustos 2022E-64597866-120-14085
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Gayrimenkul Yatırım Fonlarının katılma hesaplarına ödenen kar paylarının tevkifata tabi olup olmadığı hk.26 Ağustos 2022E-64597866-120-14085
6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak arsa vasıflı taşınmaz satış işleminde tapu harç muafiyeti.26 Ağustos 2022E-90792880-140.04.01[2022/30]-387390
6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak arsa vasıflı taşınmaz satış işleminde tapu harç muafiyeti.26 Ağustos 2022E-90792880-140.04.01[2022/30]-387390
6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak arsa vasıflı taşınmaz satış işleminde tapu harç muafiyeti.26 Ağustos 2022E-90792880-140.04.01[2022/30]-387390
İpotekli Gayrimenkulün Devir İşlemleri26 Ağustos 202235831311-010.01[VUK]-19482
Mahkeme kararına göre ödenen faiz, mahkeme harçları, vekalet ücreti ile diğer icra ve mahkeme masraflarının gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı29 Ağustos 202262030549-125[6-2018/267]-963191
Proje Kapsamında Dernek Hesabına Aktarılan Tutarların Harcanması Hk.29 Ağustos 202225953680-045.02[2018-37]-41881
Avukatlara ödenen vekalet ücreti ve yargılama giderinin vergilendirilmesi29 Ağustos 202248816587-120[2019]-60836
Avukatlara ödenen vekalet ücreti ve yargılama giderinin vergilendirilmesi29 Ağustos 202248816587-120[2019]-60836
Avukatlara ödenen vekalet ücreti ve yargılama giderinin vergilendirilmesi29 Ağustos 202248816587-120[2019]-60836
Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Kapsamında Açılan Hesaplana İlişkin Olarak Elde Edilen Kur Farkı Gelirlerinde Kurum Kazancı İstisnası31 Ağustos 2022E-13649056-125[2022-ÖZE-03]-74908
TKDK katkı ödemelerinin ödenmiş sermayeye eklenip eklenemeyeceği31 Ağustos 2022E-97338759-105-74777
İşvenlerce dışarıdan hizmet satın almak suretiyle kadın hizmet erbabına verilen kreş ve gündüz bakım evi hizmetinin kurumlar vergisi yönünden nasıl giderleştirileceği hk.31 Ağustos 202293767041-125[0900260624]-114897
Ambalaj Malzemesi Tesliminde KDV Tevkifatı31 Ağustos 2022E-75766797-130[1995]-95732
Çatı ekipman, sac ve demir karlık, kelepçe ve kanca, sac pul, demir kazık, çatı semer, muhtelif sac teslimlerinde KDV tevkifatı31 Ağustos 2022E-36062021-130[2022-KDV-ÖZE/54]-74911
İnternet oyun şifre e-pin ve steam kodlarının satışında KDV uygulaması.31 Ağustos 202245404237-130[I-18-94]-202671
Demir-Çelik Ürünlerinde KDV Tevkifatı hk.31 Ağustos 2022E-88033016-010.01[130.01.2022]-116101
Demir-Çelik Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması hk.31 Ağustos 2022E-88033016-010.01[130.01.2022]-116106
Demir profillerin kesilip sehpa, kapak, seperatör olarak teslim edilmesi işleminde KDV tevkifatı31 Ağustos 2022E-76464994-130[KDV.2022.206]-212068
İnşaat İskelesi Tesliminde KDV Tevkifatı31 Ağustos 2022E-84974990-130[KDV.5/İ/09-2022-92]
Demir-çelik ürünlerinin tesliminde tevkifat oranı31 Ağustos 2022E-84974990-130[KDV3-İ-9-2022/63]-393110
Çelik ambalaj çemberi ve çelik toka tesliminde KDV tevkifatı31 Ağustos 2022E-97726449-130[6090117486]-115349
Otomotiv Sac Parçası Tesliminde KDV Tevkifatı31 Ağustos 2022E-97726449-130[1670957186]-
Fason hizmet hakkında31 Ağustos 2022:E-97726449-130[8730003484]-115361
Yıkım Karşılığı Hurda Teslimi31 Ağustos 202288409335-130-18722
Yıkım Karşılığı Hurda Teslimi31 Ağustos 202288409335-130-18722
Yurt dışından kiralanan otelin yurt dışında kiraya verilmesi halinde vergisel durumu.31 Ağustos 2022E-36062021-130[11-2021/ÖZE-38]-75059
Fason hizmet hakkında31 Ağustos 2022E-97726449-130[8730003484]-115361
Otomotiv Sac Parçası Tesliminde KDV Tevkifatı31 Ağustos 2022E-97726449-130[1670957186]-
Çelik ambalaj çemberi ve çelik toka tesliminde KDV tevkifatı31 Ağustos 2022E-97726449-130[6090117486]-115349
Demir-çelik ürünlerinin tesliminde tevkifat oranı31 Ağustos 2022E-84974990-130[KDV3-İ-9-2022/63]-393110
İnşaat İskelesi Tesliminde KDV Tevkifatı31 Ağustos 2022E-84974990-130[KDV.5/İ/09-2022-92]
Demir profillerin kesilip sehpa, kapak, seperatör olarak teslim edilmesi işleminde KDV tevkifatı31 Ağustos 2022E-76464994-130[KDV.2022.206]-212068
Demir-Çelik Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması hk.31 Ağustos 2022E-88033016-010.01[130.01.2022]-116106
Demir-Çelik Ürünlerinde KDV Tevkifatı hk.31 Ağustos 2022E-88033016-010.01-116102
Hareketli ve sabit mobilyaların teslimi ve montajında KDV tevkifatı31 Ağustos 2022E-45404237-130[I-21-223]-202660
Lazer ışınları ile aniloks temizliği ve lazer kalıp temizliği işleri hizmetinde KDV tevkifatı31 Ağustos 2022E-97726449-130[7640387876]-115359
BSMV kapsamına giren banka transfer komisyon bedellerinin KDV Kanununa göre ithalat matrahına dahil edilip edilemeyeceği.31 Ağustos 2022E-64597866-130[21]-14200
Yurt dışı firmalardan alınan yazılım hizmet ödemelerinde tevkifat durumu31 Ağustos 202276464994-130[KDV.2020.368]-211836
Döviz ve Altın Ticareti Yapan Şirketin KDV Mükellefiyeti Hk.31 Ağustos 2022E-85550353-130[2021/11]-29430
İşletme hakkı devralınan halden elde edilen gelirler içerisinde yer alan ve belediyeye aktarılmayan hal rüsumuna KDV uygulanıp uygulanmayacağı.31 Ağustos 202245404237-130[I-18-297]-202652
Optik çerçeve gözlük ve cam alımının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı31 Ağustos 2022E-45404237-130[I-21-320]-202677
Yurt dışından kiralanan otelin yurt dışında kiraya verilmesi halinde vergisel durumu.31 Ağustos 2022E-36062021-130[11-2021/ÖZE-38]-75059
Yıkım Karşılığı Hurda Teslimi31 Ağustos 202288409335-130-18722
Hadde ürünlerin üretilmesinde kullanılan kalıpların tesliminde KDV tevkifatı31 Ağustos 2022E-48816587-130-61140
Alt yüklenici olarak yapılan hizmet işinde tevkifat uygulaması31 Ağustos 2022E-63852321-130[9-2021/20-1737]-109284
Beton testi laboratuvar hizmetinde KDV tevkifatı.31 Ağustos 2022E-21152195-130[9-2021/3959]-448315
Asansör bakım sözleşmesi kapsamında KDV tevkifatı31 Ağustos 2022E-21152195-130[09-2021.3518]-448320
Beton testi laboratuvar hizmetinde KDV tevkifatı.31 Ağustos 2022E-21152195-130[9-2021/3959]-448315
Alt yüklenici olarak yapılan hizmet işinde tevkifat uygulaması31 Ağustos 2022E-63852321-130[9-2021/20-1737]-109284
Hadde ürünlerin üretilmesinde kullanılan kalıpların tesliminde KDV tevkifatı31 Ağustos 2022E-48816587-130-61140
Optik çerçeve gözlük ve cam alımının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı31 Ağustos 2022E-45404237-130[I-21-320]-202677
İnternet oyun şifre e-pin ve steam kodlarının satışında KDV uygulaması.31 Ağustos 202245404237-130[I-18-94]-202671
İşletme hakkı devralınan halden elde edilen gelirler içerisinde yer alan ve belediyeye aktarılmayan hal rüsumuna KDV uygulanıp uygulanmayacağı.31 Ağustos 202245404237-130[I-18-297]-202652
Döviz ve Altın Ticareti Yapan Şirketin KDV Mükellefiyeti Hk.31 Ağustos 2022E-85550353-130[2021/11]-29430
Yurt dışı firmalardan alınan yazılım hizmet ödemelerinde tevkifat durumu31 Ağustos 202276464994-130[KDV.2020.368]-211836
BSMV kapsamına giren banka transfer komisyon bedellerinin KDV Kanununa göre ithalat matrahına dahil edilip edilemeyeceği.31 Ağustos 2022E-64597866-130[21]-14200
Lazer ışınları ile aniloks temizliği ve lazer kalıp temizliği işleri hizmetinde KDV tevkifatı31 Ağustos 2022E-97726449-130[7640387876]-115359
Ambalaj Malzemesi Tesliminde KDV Tevkifatı31 Ağustos 2022E-75766797-130[1995]-95732
Hareketli ve sabit mobilyaların teslimi ve montajında KDV tevkifatı31 Ağustos 2022E-45404237-130[I-21-223]-202660
Asansör bakım sözleşmesi kapsamında KDV tevkifatı31 Ağustos 2022E-21152195-130[09-2021.3518]-448320
Demir-Çelik Ürünlerinde KDV Tevkifatı hk.31 Ağustos 2022E-88033016-010.01-116102
Hadde ürünlerin üretilmesinde kullanılan kalıpların tesliminde KDV tevkifatı31 Ağustos 2022E-48816587-130-61140
Otomotiv Sac Parçası Tesliminde KDV Tevkifatı31 Ağustos 2022E-97726449-130[1670957186]-
Çelik ambalaj çemberi ve çelik toka tesliminde KDV tevkifatı31 Ağustos 2022E-97726449-130[6090117486]-115349
Demir-çelik ürünlerinin tesliminde tevkifat oranı31 Ağustos 2022E-84974990-130[KDV3-İ-9-2022/63]-393110
İnşaat İskelesi Tesliminde KDV Tevkifatı31 Ağustos 2022E-84974990-130[KDV.5/İ/09-2022-92]
Demir profillerin kesilip sehpa, kapak, seperatör olarak teslim edilmesi işleminde KDV tevkifatı31 Ağustos 2022E-76464994-130[KDV.2022.206]-212068
Demir-Çelik Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması hk.31 Ağustos 2022E-88033016-010.01[130.01.2022]-116106
Demir-Çelik Ürünlerinde KDV Tevkifatı hk.31 Ağustos 2022E-88033016-010.01[130.01.2022]-116101
Müflis Bankanın dönemsel mali kar/zararının tespiti hk.31 Ağustos 2022E-64597866-105-14196
Müflis Bankanın dönemsel mali kar/zararının tespiti hk.31 Ağustos 2022E-64597866-105-14196
Liman tesisleri içerisinde millileşmemiş yüklerin mafi araçları ile taşınmasında KDV tevkifatı01 Eylül 2022E-64597866-130-14317
Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı01 Eylül 2022E-37009108-130[183089]-132183
Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı.01 Eylül 2022E-37009108-130[180728]-132186
Ölçü Tartı Muayene ve Denetim İşlerinde KDV Tevkifatı01 Eylül 2022E-67630374-130[2021]-23677
Sigorta şirketlerine verilen sağlık hizmetinde KDV tevkifatı01 Eylül 2022E-96842599-130[9-2021/14]-83367
Ek fiyat farkı ödemesinde KDV oranı01 Eylül 2022E-85620172-130-41850
Demir Çelik ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı Hk.01 Eylül 2022E-20811645-130[22-415-30]-75720
Aracılık Hizmetinde Tevkifat Uygulaması ve Belge Düzenleme Süresi.01 Eylül 2022E-20811645-130[21-415-70]-75718
Şoförlük-Operatörlük, Muhtelif atölye ve İnşaat Yevmiyeli İşçilikleri Hizmet Alımı İşlerinde uygulanaak KDV tevkifatı Oranı hk.01 Eylül 2022E-85620172-130[229 078 5022]-41851
Demir Çelik ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı Hk.01 Eylül 2022E-20811645-130[22-415-30]-75720
Ek fiyat farkı ödemesinde KDV oranı01 Eylül 2022E-85620172-130-41850
Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı.01 Eylül 2022E-37009108-130[180728]-132186
Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı01 Eylül 2022E-37009108-130[183089]-132183
Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı01 Eylül 2022E-37009108-130[183089]-132183
Demir Çelik ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı Hk.01 Eylül 2022E-20811645-130[22-415-30]-75720
Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı.01 Eylül 2022E-37009108-130[180728]-132186
İşyeri yapı kooperatifinin vergisel durumu hk.01 Eylül 202262030549-125[4-2017/386]-970426
Genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası hk.01 Eylül 202284098128-120[Mük.Mad.20-2017/1]-449497
Genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası hk.01 Eylül 202284098128-120[Mük.Mad.20-2017/1]-449497
Sulama Birliği tarafından Birlik Başkanına yapılan arazi tazminatı ve kira yardımı ödemeleri hk.01 Eylül 202216700543-120[18-515-128]-75719
Genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası hk.01 Eylül 202284098128-120[Mük.Mad.20-2017/1]-449497
Sulama Birliği tarafından Birlik Başkanına yapılan arazi tazminatı ve kira yardımı ödemeleri hk.01 Eylül 202216700543-120[18-515-128]-75719
İcra dairesine ödenen vekalet ücretlerinin, icra dairesince alacaklıya aktarılması ve alacaklı tarafından avukata ödenmesi durumunda tevkifat yapılıp yapılmayacağı02 Eylül 202262030549-120[94-2019/473]-978373
Yatırım teşvik belgesi kapsamında gelir vergisi stopajı desteği hk.02 Eylül 2022E-62030549-120[Geç80-2021/442]-978334
Yatırım teşvik belgesi kapsamında gelir vergisi stopajı desteği hk.02 Eylül 2022E-62030549-120[Geç80-2021/442]-978334
İcra dairesine ödenen vekalet ücretlerinin, icra dairesince alacaklıya aktarılması ve alacaklı tarafından avukata ödenmesi durumunda tevkifat yapılıp yapılmayacağı02 Eylül 202262030549-120[94-2019/473]-978373
Tasarruf finansman sözleşmesi ve sözleşmenin teminatını oluşturan kağıtların damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı02 Eylül 2022E-97895701-155[2022/155]-979955
Hukuki Nedenlerle Devredilemeyen Kredi Sözleşmesi Bulunması Halinde Kısmi Bölünmenin Mümkün Olup Olmayacağı Hk.02 Eylül 2022E-93767041-125-116332
Sigorta müşterilerine konutlarında verilen tadil, bakım, onarım hizmetlerinde KDV tevkifatı02 Eylül 2022E-39044742-130[Özelge ]-977023
Klorlama cihazlarının bakım-onarımı, klor ihtiyacının karşılanması, nakliyesi, sıvı klor dozlama pompası montajı ve bakım işine uygulanacak KDV tevkifatı oranı02 Eylül 2022E-60757842-200.03.01-20543
Steril ped tesliminde KDV oranı02 Eylül 2022E-39044742-130[Özelge]-976991
Hurda halindeki paletlerin tamir edilerek satılması ve kullanılmamış palet alım satım faaliyetinde KDV uygulaması02 Eylül 2022E-26696128-130[9-2021/40]-57647
Steril ped tesliminde KDV oranı02 Eylül 2022E-39044742-130[Özelge]-976991
Sulh Sözleşmesinin Damga Vergisi03 Eylül 2022E-16700543-155[22-515-10]-76542
6806.20.10.00.00 GTİP numaralı genleştirilmiş kilin KDV oranı04 Eylül 2022E-39044742-130[Özelge]-982387
6806.20.10.00.00 GTİP numaralı genleştirilmiş kilin KDV oranı04 Eylül 2022E-39044742-130[Özelge]-982387
Oyunculuk, yönetmenlik ve senaryo hizmetleri ile sosyal medya aracılığı ile yapılan tanıtım hizmetinde KDV tevkifatı05 Eylül 2022E-39044742-130[Özelge]-988325
Başka firmalara yapılan midye dolma teslimlerinde KDV oranı05 Eylül 2022E-93996897-130-175152
Başka firmalara yapılan midye dolma teslimlerinde KDV oranı05 Eylül 2022E-93996897-130-175152
Home ofis olarak kullanılan iş yerine alınan elektrikli süpürge bedelinin mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.06 Eylül 2022E-62030549-120[68-2021/861]-989156
Home ofis olarak kullanılan iş yerine alınan elektrikli süpürge bedelinin mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.06 Eylül 2022E-62030549-120[68-2021/861]-989156
İcra Müdürlüğü'nce satışı yapılan taşınmazın Belediye tarafından alınmasında ihale damga vergisi07 Eylül 2022E-13649056-155[2022/ÖZE/15]-77923
İcra Müdürlüğü'nce satışı yapılan taşınmazın Belediye tarafından alınmasında ihale damga vergisi07 Eylül 2022E-13649056-155[2022/ÖZE/15]-77923
Dövize endeksli mal alımlarına istinaden düzenlenen fatura bedellerinin ödenmesi sırasında ortaya çıkan kur farklarının vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.07 Eylül 202227575268-105[280-2019-159]-405236
Belge Bulundurma Zorunluluğu Hk.07 Eylül 2022E-83128357-105-10635
Belge Bulundurma Zorunluluğu Hk.07 Eylül 2022E-83128357-105-10635
Dövize endeksli mal alımlarına istinaden düzenlenen fatura bedellerinin ödenmesi sırasında ortaya çıkan kur farklarının vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.07 Eylül 202227575268-105[280-2019-159]-405236
IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında personele yapılan ücret, prim vb. ödemelerde gelir vergisi ve damga vergisi yükümlülüğü, proje için kiralanan gayrimenkullere ilişkin tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.08 Eylül 2022E-38418978-120[61-2021/32]-407020
IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında personele yapılan ücret, prim vb. ödemelerde gelir vergisi ve damga vergisi yükümlülüğü, proje için kiralanan gayrimenkullere ilişkin tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.08 Eylül 2022E-38418978-120[61-2021/32]-407020
Şirket aktifinde kayıtlı bulunan taşınmaz satışının vergilendirilmesi09 Eylül 2022E-62030549-125[5-2022]-1009554
Çin Halk Cumhuriyetinde bulunan firmaya iş eldiveni test hizmeti yaptırılması durumunda vergilendirme.12 Eylül 202257062627-125-18555
Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerinde elektrik bedeli içinde yer alan dağıtım sistemi kullanım bedeli ve elektrik ve havagazı tüketim vergisinde KDV oranı12 Eylül 2022E-36062021-130[2022-KDV-ÖZE/24]-79079
% 100 meyve sularında KDV oranı (meyve suyu, zencefil, zerdeçal,vitamin C, kolajen ve probiyotik karışımdan oluşan meyve suyu)12 Eylül 2022E-84974990-130[KDV-2/İ/28-2022/44]-412746
% 100 meyve sularında KDV oranı (meyve suyu, zencefil, zerdeçal,vitamin C, kolajen ve probiyotik karışımdan oluşan meyve suyu)12 Eylül 2022E-84974990-130[KDV-2/İ/28-2022/44]-412746
Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerinde elektrik bedeli içinde yer alan dağıtım sistemi kullanım bedeli ve elektrik ve havagazı tüketim vergisinde KDV oranı12 Eylül 2022E-36062021-130[2022-KDV-ÖZE/24]-79079
Basit usulde tespit edilen kazançlarda genç girişimci kazanç istisnasından yararlanıp yararlanılmayacağı hk.12 Eylül 2022E-51421814-120[Mük.20/2022-25]-88239
Basit usulde tespit edilen kazançlarda genç girişimci kazanç istisnasından yararlanıp yararlanılmayacağı hk.12 Eylül 2022E-51421814-120[Mük.20/2022-25]-88239
Serbest meslek erbabının aracına taktırmış olduğu seyir kamerasına ait giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.13 Eylül 2022E-17192610-120[GV-22-437]-214768
Serbest meslek erbabının aracına taktırmış olduğu seyir kamerasına ait giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.13 Eylül 2022E-17192610-120[GV-22-437]-214768
Kooperatife yeni alınacak ortağın ortaklık payının vergilendirilmesi13 Eylül 202245404237-130[I-19-183]-214709
Faaliyete geçmeyen şube işyerine ait ödenen kira bedeli üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ile kira ödemesinin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.13 Eylül 202217192610-125[ÖZG-18-83]-215471
Yurt dışında taşeron firma olarak yapılan inşaat montaj işinin vergilendirilmesi ve belge düzeni.14 Eylül 202293767041-125[6130224742]-124787
Geçmiş döneme ilişkin ödenen ÖTV'nin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirip indirilemeyeceği14 Eylül 202264597866-125-15472
Eğitim Kazanç İstisnası14 Eylül 202231435689-125-139849
Elektrikli-pilli diş fırçaları ile diş fırçalarına ait başlıkların yurt içi satışı ve ithalinde uygulanacak KDV oranı14 Eylül 2022E-64597866-250-15471
Elektrikli-pilli diş fırçaları ile diş fırçalarına ait başlıkların yurt içi satışı ve ithalinde uygulanacak KDV oranı14 Eylül 2022E-64597866-250-15471
Elektrikli-pilli diş fırçaları ile diş fırçalarına ait başlıkların yurt içi satışı ve ithalinde uygulanacak KDV oranı14 Eylül 2022E-64597866-250-15471
Bakıcıya Ödenen Ücretin Ticari Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.14 Eylül 202246224355-120-10398
Üzerinde ipotek bulunmayan ancak kredi sözleşmesi kapsamında kullandırılan kredilerin geri ödenmemesinden dolayı banka alacağını teminat altına almak amacıyla haczedilen taşınmazın bankaya satış işleminden tapu harcı alınıp alınmayacağı hakkında14 Eylül 2022E-76071283-140.04.01-36651
Üzerinde ipotek bulunmayan ancak kredi sözleşmesi kapsamında kullandırılan kredilerin geri ödenmemesinden dolayı banka alacağını teminat altına almak amacıyla haczedilen taşınmazın bankaya satış işleminden tapu harcı alınıp alınmayacağı hakkında14 Eylül 2022E-76071283-140.04.01-36651
6306 Sayılı Kanun Kapsamında Noter Harcı,Tapu Harcı,Damga Vergisi Ve Değerli Kağıt Bedeli14 Eylül 2022E-16700543-155[21-515-51]-81506
6306 Sayılı Kanun Kapsamında Noter Harcı,Tapu Harcı,Damga Vergisi Ve Değerli Kağıt Bedeli14 Eylül 2022E-16700543-155[21-515-51]-81506
Bakıcıya Ödenen Ücretin Ticari Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.14 Eylül 202246224355-120-10398
Bankanın aktifinde yer alan altın stoklarının ve pasifinde yer alan altın mevduat hesaplarının değerlemesi hk.14 Eylül 2022E-64597866-105-15434
Bankanın aktifinde yer alan altın stoklarının ve pasifinde yer alan altın mevduat hesaplarının değerlemesi hk.14 Eylül 2022E-64597866-105-15434
Okul Aile Birliği tarafından okulda çalıştırılan personel15 Eylül 2022E-97677631-120-24630
Okul Aile Birliği tarafından okulda çalıştırılan personel15 Eylül 2022E-97677631-120-24630
Gelir Vergisi Stopaj Teşviki hk.15 Eylül 202262030549-125[6-2019/568]-1037740
Yurt dışı mukimi kurumlara verilen yazılım hizmeti karşılığında elde edilen kazancın vergilendirilmesi15 Eylül 202262030549-125[10-2018/552]-1037657
Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin hazineye olan borcu için düzenlenen kefaletnamenin damga vergisi alınıp alınmayacağı.16 Eylül 2022E-97895701-155[2021/291]-1040045
İntörn eğitimleri döneminde tıp öğrencilerine yapılan ücret ödemeleri üzerinden 7349 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi kesilip kesilmeyeceği.16 Eylül 2022E-97895701-155[2017/33]-1040015
Vekalet suret harcı16 Eylül 2022E-97895701-140.01.04[2022/1387]-1039884
Vergi, resim, harç istisna belgesi sahibi mükellefin yapacağı taşımalar nedeniyle aldığı özel yük taşıma izin belgesinden harç aranılıp aranılmayacağı16 Eylül 2022E-97895701-140.99[2022/1632]-1040145
Vergi, resim, harç istisna belgesi sahibi mükellefin yapacağı taşımalar nedeniyle aldığı özel yük taşıma izin belgesinden harç aranılıp aranılmayacağı16 Eylül 2022E-97895701-140.99[2022/1632]-1040145
Vekalet suret harcı16 Eylül 2022E-97895701-140.01.04[2022/1387]-1039884
Siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin yapılan harcamaların 5746 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesi19 Eylül 202238418978-125[5746-18/1]-423502
… firmasından alınan hizmetin vergilendirilmesi19 Eylül 202221152195-130[99-2019.1987]-486413
Promosyon ödemesinde KDV uygulaması.19 Eylül 2022E-76464994-130[KDV.2021.390]-231790
Özel eğitim kurumları tarafından verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin vergilendirilmesi20 Eylül 202262030549-125[8-2019/520]-1052810
Mali müşavirin yanında çalışanın mali müşavir adına ödediği yıllık maktu oda aidatının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.20 Eylül 202284098128-120[68-2020/2]-489299
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri fark kontratlarının vergilendirilmesi hk.20 Eylül 2022E-62030549-120[Geç.67-2022]-1052786
Terzilik faaliyeti nedeniyle kazancı basit usulde tespit edilmekte iken belediye bünyesinde ücretli olarak çalışılması halinde basit usulden yararlanıp yararlanılmayacağı hk.20 Eylül 2022E-62030549-120[46/2022]-1052815
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri fark kontratlarının vergilendirilmesi hk.20 Eylül 2022E-62030549-120[Geç.67-2022]-1052786
Terzilik faaliyeti nedeniyle kazancı basit usulde tespit edilmekte iken belediye bünyesinde ücretli olarak çalışılması halinde basit usulden yararlanıp yararlanılmayacağı hk.20 Eylül 2022E-62030549-120[46/2022]-1052815
Mali müşavirin yanında çalışanın mali müşavir adına ödediği yıllık maktu oda aidatının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.20 Eylül 202284098128-120[68-2020/2]-489299
GVK 18'inci maddesinde belirtilen türden faaliyetlerde bulunan serbest meslek erbabının yanında yardımcı işçi çalıştırmasında tevkifat uygulaması21 Eylül 202262030549-120[18-2020/278]-1061636
GVK 18'inci maddesinde belirtilen türden faaliyetlerde bulunan serbest meslek erbabının yanında yardımcı işçi çalıştırmasında tevkifat uygulaması21 Eylül 202262030549-120[18-2020/278]-1061636
Yurt dışı montaj işlerinden elde edilen kazancın Kurumlar Vergisinden istisna olup olmadığı.21 Eylül 202213649056-125[2020-KVK/ÖZE-01]-83204
Yurt dışında mukim grup şirketinden alınan yönetim danışmanlığı hizmetine ilişkin fatura tarihi ile ödeme tarihi arasındaki kur farkından tevkifat yapılıp yapılmayacağı21 Eylül 202262030549-125[15-2019/361]-1061592
Sermaye Artırımında İndirim21 Eylül 202217192610-125[ÖZG-18-3]-222340
Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin km fark bedelinin kira bedeli olarak indirimi21 Eylül 202262030549-120[40-2020/648]-1061695
Alacağın temliki sözleşmesiyle devredilen taşınmazın satış kazancı istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı22 Eylül 202264597866-125-16111
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici Madde 14/1-a kapsamında değerlemeden doğan kazanç istisnasından yararlanılabilmesi için YMM Raporu ibrazının zorunlu olup olmadığı22 Eylül 2022E-62030549-125[Geç14/1-a]-1063875
Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazanç istisnasından vazgeçme22 Eylül 202217192610-125[KV-18-16]-223664
OSB'nin Arsa Tahsisi22 Eylül 202211949253-045-6316
Belge Düzeni23 Eylül 2022E-68554973-105-153093
Üretim Prosesinde Isıl İşlemlerin Yapıldığı Tenifer Tesisinde Kullanılan Potaların Amortisman Oranı23 Eylül 2022E-95462982-105[VUK.ÖZLG-21-107]-224974
Üretim Prosesinde Isıl İşlemlerin Yapıldığı Tenifer Tesisinde Kullanılan Potaların Amortisman Oranı23 Eylül 2022E-95462982-105[VUK.ÖZLG-21-107]-224974
Belge Düzeni23 Eylül 2022E-68554973-105-153093
Seramik fırını kullanmak suretiyle üretilen fincan, tabak ve takı gibi ürünlerin Instagram uygulaması üzerinden satışının esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı26 Eylül 202211355271-120.01.03[9-2020/27]-63475
Seramik fırını kullanmak suretiyle üretilen fincan, tabak ve takı gibi ürünlerin Instagram uygulaması üzerinden satışının esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı26 Eylül 202211355271-120.01.03[9-2020/27]-63475
Vakıf üniversitesi tarafından alınan ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı27 Eylül 2022E-97895701-155[2019/266]-1089547
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi Faaliyetinde Bulunan Şirketin Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerinin İstisna Tutarına Dahil Edilip Edilmeyeceği27 Eylül 2022E-38418978-125[5-20/15]-436338
Yabancı Paraların Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Uygulaması27 Eylül 2022E-38418978-125[Diğer-2022/4-İ]-436383
Uluslararası demiryolu taşımacılığında düzenlenecek fatura hk.27 Eylül 202227575268-105[232-2020-558]-437348
Uluslararası demiryolu taşımacılığında düzenlenecek fatura hk.27 Eylül 202227575268-105[232-2020-558]-437348
Altın ve gümüş mevduat hesaplarının değerlemesi hk.28 Eylül 202264597866-105-16710
Kur farkında KDV uygulaması ile lehte veya aleyhte oluşan kur farkları için fatura düzenlenmesi hk.28 Eylül 202227575268-105[229-2019-289]-440343
Altın ve gümüş mevduat hesaplarının değerlemesi hk.28 Eylül 202264597866-105-16710
Kur farkında KDV uygulaması ile lehte veya aleyhte oluşan kur farkları için fatura düzenlenmesi hk.28 Eylül 202227575268-105[229-2019-289]-440343
Fizyoterapistlik faaliyetinde şube işyeri açılıp açılamayacağı28 Eylül 202252796708-120-17743
Fizyoterapistlik faaliyetinde şube işyeri açılıp açılamayacağı28 Eylül 202252796708-120-17743
Diyetisyenlik hizmeti yanında verilen makine ile zayıflama hizmetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni29 Eylül 202211395140-105[VUK1-24803]-1098529
Serbest meslek erbabının faaliyetinde kullanmak üzere birisi kendisine ait olan birisi kiralık olan iki aracın giderlerini indirim konusu yapıp yapamayacağı.29 Eylül 202211395140-105[VUK-1-24089]-1098547
Astroloji danışmanlığı faaliyetinin vergilendirilmesi29 Eylül 202211355271-120-64458
İşyerinde kendi yaptığı resimlerin sergilenmesi ve satılması durumunda istisnadan faydalanıp faydalanmayacağı29 Eylül 202246480499-120.04.02[2020/1737]-110229
Diyetisyenlik hizmeti yanında verilen makine ile zayıflama hizmetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni29 Eylül 202211395140-105[VUK1-24803]-1098529
Serbest meslek erbabının faaliyetinde kullanmak üzere birisi kendisine ait olan birisi kiralık olan iki aracın giderlerini indirim konusu yapıp yapamayacağı.29 Eylül 202211395140-105[VUK-1-24089]-1098547
Astroloji danışmanlığı faaliyetinin vergilendirilmesi29 Eylül 202211355271-120-64458
İşyerinde kendi yaptığı resimlerin sergilenmesi ve satılması durumunda istisnadan faydalanıp faydalanmayacağı29 Eylül 202246480499-120.04.02[2020/1737]-110229
Değeri düşen, bayatlayan ve kullanılmayacak durumda olan ekmeklerin belediyenin hayvan barınaklarına ücretsiz tesliminin gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı.29 Eylül 202211355271-125.08[6-2020/2]-64556
Nevi değişikliği tarihinde düzenlenen ve alınan faturaların deftere nasıl kaydedileceği.29 Eylül 202211395140-105[VUK-1-22530]-1098559
Malzeme ve işçilik bedellerinin Defter-Beyan Sisteminde nasıl kaydedileceği, yanınızda çalışan oğlunuza ödediğiniz aylık ve hazinece karşılanan sigorta prim teşviklerinin hangi hesapta izleneceği29 Eylül 202211395140-105[VUK-1-24007]-1098578
Petrol arama ve çıkarma faaliyetlerinde yapılan harcamaların doğrudan gider yazılıp yazılamayacağı veya amortisman yoluyla itfa edilip edilmeyeceği hk.29 Eylül 202211395140-105[VUK-1-24881]-1098585
Borçlu ve kefili hakkında aynı anda icra takibi başlatılması halinde alacaklı tarafından şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı.29 Eylül 202211395140-105[VUK-1-23670]-1098808
Borçlu ve kefili hakkında aynı anda icra takibi başlatılması halinde alacaklı tarafından şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı.29 Eylül 202211395140-105[VUK-1-23670]-1098808
Petrol arama ve çıkarma faaliyetlerinde yapılan harcamaların doğrudan gider yazılıp yazılamayacağı veya amortisman yoluyla itfa edilip edilmeyeceği hk.29 Eylül 202211395140-105[VUK-1-24881]-1098585
Malzeme ve işçilik bedellerinin Defter-Beyan Sisteminde nasıl kaydedileceği, yanınızda çalışan oğlunuza ödediğiniz aylık ve hazinece karşılanan sigorta prim teşviklerinin hangi hesapta izleneceği29 Eylül 202211395140-105[VUK-1-24007]-1098578
Nevi değişikliği tarihinde düzenlenen ve alınan faturaların deftere nasıl kaydedileceği.29 Eylül 202211395140-105[VUK-1-22530]-1098559
Arsa İçin Ödenen Bedelin Geç Ödenmesi Durumunda Ödenen Gecikme Zammı30 Eylül 202297338759-105[2019-VUK-09]-86631
Arsa İçin Ödenen Bedelin Geç Ödenmesi Durumunda Ödenen Gecikme Zammı30 Eylül 202297338759-105[2019-VUK-09]-86631
MADAD Fonundan yapılan hibenin vergilendirilmesi30 Eylül 202216700543-120[20-515-47]-87692
Evde dikiş makinesi ile dikilen kumaşlara ahşap çıta ve ip geçirerek yapılan salıncakların esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.30 Eylül 202231435689-120-151366
Evde dikiş makinesi ile dikilen kumaşlara ahşap çıta ve ip geçirerek yapılan salıncakların esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.30 Eylül 202231435689-120-151366
Riskli yapı şerhi bulunan ve bulunmayan taşınmazın tevhidi sonucu yapılacak temlik ve satış işlemlerinde harç.30 Eylül 2022E-66813766-140[123-2022-5]-511269
Konferansa katılan katılımcıların ulaşım ve konaklama masraflarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı03 Ekim 202227575268-105[229-2019-853]-447727
Konferansa katılan katılımcıların ulaşım ve konaklama masraflarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı03 Ekim 202227575268-105[229-2019-853]-447727
Serbest meslek erbabının şube işyeri açıp açamayacağı hk.04 Ekim 202262030549-120[65-2020/771]-1119756
Gezici köpek eğitmenliği faaliyetinin vergilendirilmesi04 Ekim 202249327596-120[GVK.ÖZ.2020.109]-247996
Serbest meslek erbabının şube işyeri açıp açamayacağı hk.04 Ekim 202262030549-120[65-2020/771]-1119756
Gezici köpek eğitmenliği faaliyetinin vergilendirilmesi04 Ekim 202249327596-120[GVK.ÖZ.2020.109]-247996
Şirket aktifinde kayıtlı olan taşınmazın satışından elde edilecek kazancın vergilendirilmesi04 Ekim 202262030549-125[5-2020/215]-1119726
Dar mükellef kuruma yapılan müşteri tabanına ilişkin lisans ödemelerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı04 Ekim 202262030549-125[30-2020/276]-1123079
Serbest bölge kazanç istisnası hk.04 Ekim 202262030549-125[5-2019/248]-1123435
Uzlaşma sonucunda ödenen para cezaları ile gecikme faizlerinin malın maliyet bedeline eklenip eklenemeyeceği04 Ekim 202262030549-125[11-2020/361]-1123247
Binek otomobil için amortisman ayrılmaması durumunda gider yazılıp yazılamayacağı04 Ekim 202262030549-120[40-2020/919]-1122633
Üniversiteye verilen tasarım gözetimi ve kontrolü hizmetinde KDV ve Gelir Vergisi tevkifatı04 Ekim 2022E-39044742-130[Özelge]-1125951
Garanti süresi içerisinde yetkili servislerden alınan tamir, bakım ve yenileme hizmetinde KDV tevkifatı04 Ekim 2022E-39044742-130[Özelge]-1125944
Okçu yüzüğü ve ok imalatının esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı hk.05 Ekim 2022E-21253973-045-16435
Okçu yüzüğü ve ok imalatının esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı hk.05 Ekim 2022E-21253973-045-16435
TUGS'a kayıtlı gemilerde çalışan personelin ücret gelirinin asgari ücrete kadar olan kısmına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı05 Ekim 2022E-97895701-155[2022/55]-1132428
TUGS'a kayıtlı gemilerde çalışan personelin ücret gelirinin asgari ücrete kadar olan kısmına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı05 Ekim 2022<