T.C. KANUNLARI ENDEKSİ
KANUN NO
ARADIĞINIZ KANUNUN NUMARASINI ARAMA ALANINA YAZINIZ.
R.G. NO
ARADIĞINIZ KANUN R.G.NO'SUNU ARAMA ALANINA YAZINIZ
R.G. TARİHİ
ARADIĞINIZ KANUNUN R.G. TARİHİNİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
KANUN ADI
ARADIĞINIZ KANUN ADINI ARAMA ALANINA YAZINIZ
----
3392195074 Temmuz 1987

1

103 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
3374194796 Haziran 198712 HAZİRAN 1960 TARİH VE 1 KANUNUN 6 NCI MADDESİ UYARINCA KURULAN YÜKSEK ADALET DİVANINCA TÜRK CEZA KANUNUNUN 146 NCI MADDESİNE GÖRE MAHKÜM EDİLENLERİN HUKUKEN İTİBARLARININ İADESİNE VE ESKİ BAŞBAKANLARDAN ADNAN MENDERES VE ESKİ BAKANLARDAN FATİN RÜŞTÜ ZORLU İLE HASAN POLATKAN'IN İMRALI'DA BULUNAN MEZARLARININ NAKLİ İLE İSİMLERİNİN BAZI TESİSLERE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
3291191263 Haziran 19861211 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU, 3182 BANKALAR KANUNU, 2983 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN, 2985 TOPLU KONUT KANUNU, 07.11.1985 TARİHLİ VE 3238 KANUN, 2499 SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 1177 TÜTÜN TEKELİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
36802071029 Kasım 199013.07.1956 TARİHLİ VE 6801 ASKERİ MEMURLARIN SUBAYLIĞA NAKİLLERİ HAKKINDA KANUNA GÖRE MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇİRİLEN BAZI EMEKLİ YARBAYLARIN TERFİLERNİN VE AYLIKLARININ DÜZELTİLMESİNE DAİR KANUN
36442052320 Mayıs 1990130 İLÇE KURULMASINA DAİR KANUN
4359233074 Nisan 199814.7.1965 TARİHLİ VE 657 , 8.6.1949 TARİHLİ VE 5434 , 5.3.1964 TARİHLİ VE 439 , 30.4.1992 TARİHLİ VE 3797 , 11.10.1983 TARİHLİ VE 2914 KANUNLARIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 5.1.1961 TARİHLİ VE 222 , 24.11.1994 TARİHLİ VE 4048 KANUNLARIN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
4005714 Şubat 134015 MAYIS 1335 TARİHİNDEN İTİBAREN CİDALİ MİLLİYE İŞTİRAK EDİP MUHTELİF MİLLİ CEPHELERDE VEYA DAHİLİ İSYANLARIN İTFASINDA BİLFİİL HİZMET EDEREK FEVKALADE YARARLILIK GÖSTERENLERİN TAKDİRNAME VEYA BİR DERECE TERFİ SURETİYLE TALTİFLERİNE VE BUNLARI İDARE EDEN MÜDAFAAİ HUKUK REİS VE AZALARI İLE MÜCAHİT VE MÜCAHİDELERE İSTİKLAL MADALYASI İTASINA DAİR KANUN
801060515 Eylül 19601580 BELEDİYE KANUNU'NUN 15 İNCİ MADDESİNİN 58 İNCİ BENDİNE TEVKİFAN BELEDİYELERCE KURULAN TOPTANCI HAL'LERİNİN SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN
214 Şubat 133716 MART 1336 TARİHİNDEN İTİBAREN İSTANBUL HÜKÜMETİNCE AKDEDİLEN BİLCÜMLE MUKAVELAT, UHUDAT VE SAİRENİN KEENLEMYEKÜN ADDİ HAKKINDA KANUN
3821212733 Temmuz 199216.10.1981 TARİH VE 2533 SİYASİ PARTİLERİN FESHİNE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE 2820 SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
44812388826 Kasım 199917.8.1999 VE 12.11.1999 TARİHLERİNDE MARMARA BÖLGESİ VE CİVARINDA MEYDANA GELEN DEPREMİN YOL AÇTIĞI EKONOMİK KAYIPLARI GİDERMEK AMACIYLA BAZI MÜKELLEFİYETLER İHDASI VE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
47312462630 Aralık 200117.8.1999 VE 12.11.1999 TARİHLERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERDEN ZARAR GÖRENLERİN VERGİ BORÇLARI VE VERGİ CEZALARININ TERKİNİ İLE VERGİ USUL KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, HARÇLAR KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4768248043 Temmuz 200218 MART GÜNÜNÜN ŞEHİTLER GÜNÜ VE 19 EYLÜL GÜNÜNÜN GAZİLER GÜNÜ İLAN EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
811123923 Ekim 196219 EKİM 1960 TARİHLİ VE 105 KANUNUN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
11052514 Haziran 19601924 TARİH VE 491 TEŞKİLATI ESASİYE KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN KALDIRILMASI VE BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA GEÇİCİ KANUN
7248311721 Temmuz 20201924 TARİH VE 491 TEŞKİLÂTI ESASİYE KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN KALDIRILMASI VE BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA GEÇİCİ KANUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE NEDEN OLUNAN MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ HAKKINDA KANUN
4326529026 Kanunuevvel 19421933 VE 1934 TÜRK BORÇLARI TAHVİLLERİNİN ÖDENMESİ İÇİN ANLAŞMALAR YAPILABİLMESİNE DAİR KANUN
1216134196 Şubat 19701969 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN
37652109427 Aralık 19911992 MALİ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇLERİ KANUNLAŞINCAYA KADAR DEVLET HARCAMALARININ YAPILMASINA VE DEVLET GELİRLERİNİN TAHSİLİNE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
40102205518 Eylül 19941995 YILI İÇİN BİR GEÇİŞ PROGRAMI HAZIRLANMASINA DAİR KANUN
41302246011 Kasım 19951996 MALİ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELERİ KANUNLAŞINCAYA KADAR DEVLET HARCAMALARININ YAPILMASINA VE DEVLET GELİRLERİNİN TAHSİLİNE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
43872356930 Aralık 19981999 MALİ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELERİ KANUNLAŞINCAYA KADAR DEVLET HARCAMALARININ YAPILMASINA VE DEVLET GELİRLERİNİN TAHSİLİNE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
47762497728 Aralık 2002

2

2003 MALİ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELERİ KANUNLAŞINCAYA KADAR DEVLET HARCAMALARININ YAPILMASINA VE DEVLET GELİRLERİNİN TAHSİLİNE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
5339258043 Mayıs 20052006 YILI PROGRAMININ HAZIRLANMASINA DAİR KANUN
58042703323 Ekim 20082009 YILINDA İSTANBUL ŞEHRİNDE YAPILACAK BEŞİNCİ DÜNYA SU FORUMUNUN ORGANİZASYONU İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN
65842921726 Aralık 20142013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
66832965516 Mart 20162014 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
65832921726 Aralık 20142015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
67682992824 Aralık 20162015 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
66822965516 Mart 20162016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
66542957123 Aralık 20152016 YILI MERKEZİ YÖNETİM GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU
70673028731 Aralık 20172016 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
67672992824 Aralık 20162017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
71573064231 Aralık 20182017 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
70663028731 Aralık 20172018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
71983099531 Aralık 20192018 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
71563064231 Aralık 20182019 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
72593135131 Aralık 20202019 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
71973099531 Aralık 20192020 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
73453170631 Aralık 20212020 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
72583135131 Aralık 20202021 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
74283206031 Aralık 20222021 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
73443170631 Aralık 20212022 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
74903241631 Aralık 20232022 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
74273206031 Aralık 20222023 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
74573226127 Temmuz 20232023 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
74893241631 Aralık 20232024 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
35052001510 Aralık 1988213 VERGİ USUL KANUNU, 193 GELİR VERGİSİ KANUNU, 5422 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, 6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, 197 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, 488 DAMGA VERGİSİ KANUNU VE 492 HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN
46162426822 Aralık 200023 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN
305633745 Ağustos 193624 TEMMUZ 1923 TARİHİNDE LOZAN'DA İMZA EDİLEN BOĞAZLARIN TABİ OLACAĞI USULE DAİR MUKAVELENAME' NİN YERİNE KAİM OLMAK ÜZERE 20 TEMMUZ 1936 TARİHİNDE MONTREUX'DE İMZA EDİLMİŞ BULUNAN YENİ MUKAVELENAMENİN TASDİKINA DAİR KANUN
2622288824 Kânunuevvel 193424.11.1934 TARİHLİ VE 2587 KANUNLA KEMAL ÖZ ADLI TÜRKİYE CUMHURREİSİNE VERİLEN ''ATATÜRK'' ADININ VEYA BUNUN BAŞINA VE SONUNA SÖZ OLARAK YAPILAN ADLARIN HİÇBİR KİMSE TARAFINDAN ALINAMIYACAĞI BUYURAN KANUN
37572097226 Ağustos 19912839 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE XIX UNCU DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER HAKKINDA KANUN
39492180329 Aralık 1993

3

3 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
40712220719 Şubat 19953 MART 1340 (1924) TARİHLİ VE 431 KANUNLA HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ MALLARDAN BAZILARININ ZİLYEDLERİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN
4044220681 Ekim 1994

4

4 ARALIK 1994 GÜNÜ MİLLETVEKİLİ VE MAHALLİ İDARELER ARA SEÇİMİ YAPILMASI HAKKINDA KANUN
35782020221 Haziran 19894 İL VE 5 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
146106747, 8, 9, 10 Aralık 1960

5

5383 GÜMRÜK KANUNU'NUN 6290 KANUN'LA DEĞİŞİK 16 NCI MADDESİNİN VE GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN
74563224915 Temmuz 2023

6

6/2/2023 TARİHİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN YOL AÇTIĞI EKONOMİK KAYIPLARIN TELAFİSİ İÇİN EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İHDASI İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
20221564210 Temmuz 197665 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
71423042518 Mayıs 20186771 KANUNLA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE UYUM SAĞLANMASI AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI KONUSUNDA YETKİ KANUNU
34931998611 Kasım 19886831 ORMAN KANUNUNDA, 1475 İŞ KANUNUNDA, 2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA VE 2926 TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA VE BU KANUNLARDAKİ BAZI CEZALARIN İDARİ CEZAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DAİR KANUN
34141975111 Mart 1988

7

775 GECEKONDU KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA 3/5/1985 TARİH VE 247 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BU KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN İKİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 16/8/1985 TARİH VE 250 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
71553063019 Aralık 2018

A

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN
33061913919 Haziran 1986ADANA İLİNDE SEYHAN VE YÜREĞİR ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
34331979727 Nisan 1988ADIYAMAN İLİ SAMSAT İLÇESİ MERKEZİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
37172087316 Mayıs 1991ADLİ PERSONEL İLE DEVLET DAVALARINI TAKİP EDENLERE YOL GİDERİ VE TAZMİNAT VERİLMESİ İLE 492 HARÇLAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
5352258321 Haziran 2005ADLİ SİCİL KANUNU
26591767020 Nisan 1982ADLİ TIP KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
5235256067 Ekim 2004ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN
13410661 22 Kasım 1960 AF KANUNU
9771278826 Aralık 1968AF KANUNU
14801396018 Eylül 1971AFET BÖLGELERİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER HAKKINDA KANUN
63062830931 Mayıs 2012AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN
63052829618 Mayıs 2012AFET SİGORTALARI KANUNU
59022726117 Haziran 2009AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
74413213921 Mart 2023AFET YENİDEN İMAR FONUNUN KURULMASI HAKKINDA KANUN
5180254835 Haziran 2004AFYON İLİ SİNCANLI İLÇESİNİN ADININ "SİNANPAŞA" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN
52852569711 Ocak 2005AFYON İLİNİN ADININ AFYONKARAHİSAR OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
38352128111 Temmuz 1992AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE'YE KABULÜ VE İSKANINA DAİR KANUN
5258256659 Aralık 2004AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU
47872499718 Ocak 2003AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN
74743238429 Kasım 2023AİLE VE GENÇLİK FONU KURULMASI HAKKINDA KANUN
62842823920 Mart 2012AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
296318237/2.30 Kasım 1983ALTI İLÇE KURULMASI VE ANKARA İLİ MERKEZ İLÇESİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
6183846928 Temmuz 1953AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
2211070512 Ocak 1961AMME HÜKMİ ŞAHISLARI VEYA MÜESSESELERİ TARAFINDAN FİİLEN AMME HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLMİŞ GAYRİMENKULLER HAKKINDA KANUN
7105446 Temmuz 1960ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN 6762 TÜRK TİCARET KANUNUNUN 272 NCİ MADDESİNDEN İSTİSNA EDİLMESİNE DAİR KANUN
571058219 Ağustos 1960ANADOLU AJANSININ MALLARI VE PERSONELİ HAKKINDA KANUN
33761947328 Mayıs 1987ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN HALKOYUNA SUNULMASI HAKKINDA KANUN
6216278943 Nisan 2011ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN
781123518 Ekim 1962ANAYASAYI İHLAL SUÇUNDAN YÜKSEK ADALET DİVANINCA MAHKÜM EDİLENLERİN CEZALARININ KISMEN AFFI HAKKINDA KANUN
25241745915 Eylül 1981ANITKABİR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KANUN
4325529026 Kanunuevvel 1942ANKARA ELEKTRİK VE HAVAGAZI VE ADANA ELEKTRİK MÜESSESELERİNİN İDARE VE İŞLETMELERİ HAKKINDA KANUN
74303206910 Ocak 2023ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU VAKFI KANUNU
53222577029 Mart 2005ANTALYA İLİNE BAĞLI KALE İLÇESİNİN ADININ "DEMRE" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
65502905610 Temmuz 2014ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUN
57462681412 Mart 2008ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
52732567115 Aralık 2004ARSA OFİSİ KANUNU VE TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
11641319510 Mayıs 1969ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
57532685624 Nisan 2008ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİNİN MERKEZİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
14811395715 Eylül 1971ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
4109488715 Ağustos 1941ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM HAKKINDA KANUN
501110618 Mayıs 1962ASKER KİŞİLER TARAFINDAN 22 - 23 ŞUBAT 1962 OLAYLARI DOLAYISİYLE VEYA DAHA EVVEL BU OLAYLARA ESAS TEŞKİL EDEBİLECEK MAHİYETTE İŞLENEN FİİL VE HAREKETLER İÇİN CEZA KOVUŞTURMASI YAPILMASI HAKKINDA KANUN
71793081326 Haziran 2019ASKERALMA KANUNU
1632152015 Haziran 1930ASKERİ CEZA KANUNU
343339425 Haziran 1938ASKERİ HASTABAKICI HEMŞİRELER HAKKINDA KANUN
5044660614 Mayıs 1947ASKERİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN
135727 Ağustos 1970ASKERİ OKULLAR, ASKERİ ÖĞRENCİLER, ASKERİ FABRİKALAR VE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
540172233 Haziran 1949ASKERİ ÖĞRENCİLERDEN BAŞARI GÖSTERMİYENLER HAKKINDA KANUN
1281065919 Kasım 1960ASKERİ ÖĞRENCİLERİN HARÇLIKLARI HAKKINDA KANUN
4455545514 Temmuz 1943ASKERİ SAHRA POSTALARINDA MÜSTAHDEM POSTA, TELGRAF VE TELEFON MEMURLARİYLE SEYYAR ORDUDA VAZİFE GÖREN MUHASEBE MEMURLARINA PARASIZ VERİLECEK ELBİSE HAKKINDA KANUN
25651755222 Aralık 1981ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU
47522473524 Nisan 2002ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU
37072082626 Mart 1991ASYA KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6132845815 Temmuz 1953AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN
5816787231 Temmuz 1951ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN
28761813817 Ağustos 1983ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNU
6947959324 Nisan 1957ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN (1.148.576) DEKARININ SATILMASI HAKKINDA KANUN
20151562826 Haziran 1976ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN 167 DÖNÜM 500 METREKARELİK KISMININ ANKARA BELEDİYESİNE SATILMASI HAKKINDA KANUN
7310102246 Haziran 1959ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN 725 DEKARININ SATILMASI VE EVVELCE MÜBADELE EDİLMİŞ OLAN BİR KISIM ARAZİNİN İLGİLİ ŞAHISLARA FERAĞININ İCRASI HAKKINDA KANUN
623886265 Şubat 1954ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNİN 8070 DEKARININ SATILMASI HAKKINDA KANUN
565974721 Nisan 1950ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ KANUNU
28231805927 Mayıs 1983ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜLKİYETİNDEKİ BİR KISIM ARAZİNİN DEVREDİLMESİNE İZİN VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
23021711726 Eylül 1980ATATÜRK'ÜN DOĞUMUNUN 100 ÜNCÜ YILININ KUTLANMASI VE "ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KURULMASI" HAKKINDA KANUN
6136845815 Temmuz 1953ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN
25211745915 Eylül 1981AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN
48472508419 Nisan 2003AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU
63102830931 Mayıs 2012AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 137 VE 138 GUVERNÖRLER KURULU KARARLARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
37052082626 Mart 1991AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASININ KURULUŞ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
63842853319 Ocak 2013AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN
6207859529 Aralık 1953AVUKATLAR YARDIMLAŞMA KANUNU
1136131687 Nisan 1969AVUKATLIK KANUNU
6581901327 Mayıs 1955AZINLIK OKULLARI TÜRKÇE VE KÜLTÜR DERSLERİ ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN
3046185409 Ekim 1984

B

BAKAN YARDIMCILARININ MALİ HAKLARI VE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
5464260951 Mart 2006BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU
56672653730 Mayıs 2007BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA VE MEVDUAT KABUL ETME İZNİ KALDIRILAN TÜRKİYE İMAR BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNCE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ SATIŞI ADI ALTINDA TOPLANAN TUTARLARIN ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN
5411259831 Kasım 2005BANKACILIK KANUNU
3760209847 Eylül 1991BARTIN İLİNİN KURULMASI HAKKINDA KANUN
6551900918 Mayıs 1955BARUT VE PATLAYICI MADDELERLE SİLAH VE TEFERRUATI VE AV MALZEMESİNİN İNHİSARDAN ÇIKARILMASI HAKKINDA KANUN
195107029 Ocak 1961BASIN İLAN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR KANUN
51872550426 Haziran 2004BASIN KANUNU
5953814020 Haziran 1952BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN
4454238053 Eylül 1999BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN
5774269319 Temmuz 2008BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI İLE DEVLET SPORCUSU UNVANI VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
8521257719 Nisan 1967BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KURULUŞU HAKKINDA KANUN
6824300018 Mart 2017BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
72563130717 Kasım 2020BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
74403213012 Mart 2023BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
7326315069 Haziran 2021BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
70203007827 Mayıs 2017BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
61112785725 Şubat 2011BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
67362980619 Ağustos 2016BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN
2441142511 Haziran 1963BAZI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI İÇİN CUMHURBAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
4696590515 Ocak 1945BAZI AY ADLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
16061425120 Temmuz 1972BAZI DERNEK VE KURUMLARIN BAZI VERGİLERDEN, BÜTÜN HARÇ VE RESİMLERDEN MUAF TUTULMASINA İLİŞKİN KANUN
4629243353 Mart 2001BAZI FONLARIN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
45682406026 Mayıs 2000BAZI FONLARIN TASFİYESİNE İLİŞKİN KANUN
630486528 Mart 1954BAZI HALLERDE MEMLEKET İÇİNDE İZİNLİ GÖNDERİLECEK ERBAŞ VE ERLERİN YOL MASRAFLARININ DEVLETÇE ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN
3390391321 Mayıs 1938BAZI İHRACAT MALLARIMIZ İÇİN İTALYA TARAFINDAN VERİLEN MUNZAM KONTENJAN LİSTESİNİN KABULÜ, VE BUNA MUKABİL İTALYA'NIN GENEL İTHALAT REJİMİMİZDEN MUTLAK SURETTE İSTİFADE ETMESİ HAKKINDA KANUN
5535262228 Temmuz 2006BAZI KAMU ALACAKLARININ TAHSİL VE TERKİNİNE İLİŞKİN KANUN
3787211913 Nisan 1992BAZI KAMU ALACAKLARININ TAHSİLATININ HIZLANDIRILMASI VE MATRAH ARTIRIMI HAKKINDA KANUN
57362680027 Şubat 2008BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN
25661755222 Aralık 1981BAZI KAMU GÖREVLİLERİNE NAKTİ TAZMİNAT VERİLMESİ VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
52832570519 Ocak 2005BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN
6113278633 Mart 2011BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİR KISIM BORÇ VE ALACAKLARININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN
21551633129 Haziran 1978BAZI KAMU PERSONELİNE TAYIN BEDELİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
52342559021 Eylül 2004BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
53352579827 Nisan 2005BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
64872864711 Haziran 2013BAZI KANUNLAR İLE 375 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
48422508824 Nisan 2003BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4962251927 Ağustos 2003BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN
27791792713 Ocak 1983BAZI KANUNLARDAKİ "DEVLET BAŞKANI" UNVANININ "CUMHURBAŞKANI" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
35202007610 Şubat 1989BAZI KANUNLARIN MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
32831910613 Mayıs 1986BAZI KANUNLARLA TANINMIŞ OLAN GÜMRÜK MUAFİYETLERİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
2596287913 Kânunuevvel 1934BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR KANUN
37952122612 Mayıs 1992BAZI LİSE, OKUL VE FAKÜLTE MEZUNLARINA UNVAN VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
3284379225 Kânunuevvel 1937BAZI MADEN HURDALARININ DIŞARI ÇIKARILMASININ YASAK EDİLMESİ VE SATIN ALINMASI HAKKINDA KANUN
6385866422 Mart 1954BAZI ORMAN SUÇLARININ AFFINA VE BAZI SUÇLARDAN MÜTEVELLİT TAZMİNATIN TERKİNİNE DAİR KANUN
713299442 Temmuz 1958BAZI ORMAN SUÇLARININ AFFINA VE BUNLARDAN MÜTEVELLİT İDARİ ŞAHSİ HAKLARININ SUKUTUNA DAİR KANUN
2968182403 Aralık 1983BAZI ÖZLÜK İŞLERİYLE İLGİLİ TASARRUFLAR HAKKINDA KANUN
218BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN
5677755915 Temmuz 1950BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN
780123709 Ağustos 1966BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN
15711413319 Mart 1972BAZI TEKEL MADDELERİFİYATLARINAYAPILANZAMLARDAN ELDE EDİLEN HASILATIN T. C. MERKEZ BANKASINDA AÇILACAK BİR DEPREM FONU HESABINDA TOPLANMASINA DAİR KANUN
58112706222 Kasım 2008BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
38242128111 Temmuz 1992BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (213 VERGİ USUL KANUNU, 193 GELİR VERGİSİ KANUNU, 5422 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 492 HARÇLAR KANUNU İLE 474 KANUNA EKLİ GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI; GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ ÜZERİNDEN ÖDENEN FONLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ; GÜMRÜK VERGİSİ HASILATI İLE FON PAYI HASILATININ DAĞILIMI; 26.01.1967 TARİHLİ VE 827 KANUN İLE 31.10.1990 TARİHLİ VE 3675 KANUNUN, 31.12.1960 TARİHLİ VE 193 , 02.02.1981 TARİHLİ VE 2380 , 07.11.1985 TARİHLİ VE 3238 , 29.05.1986 TARİHLİ VE 3294 KANUNLARIN BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN)
46972445810 Temmuz 2001BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
2197241127 Mayıs 1933BAZI VİLAYETLERİN İLGASI VE BAZILARININ BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
39962195913 Haziran 1994BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDAN KANUN
42642301611 Haziran 1997BAZI YÖRELERDE MEYDANA GELEN TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERİN GELİR, KURUMLAR VE GEÇİCİ VERGİLERİNİN TERKİNİ İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 7 İNCİ MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ VE 28.8.1992 TARİHLİ VE 3838 KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
1921 18 Ağustos 1330 BEKÇİLERİ HAKKINDA KANUN
24641735429 Mayıs 1981BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
53932587413 Temmuz 2005BELEDİYE KANUNU
371056530 Temmuz 1960BELEDİYE OPERA VE TİYATROLARI SANATKAR, MÜTEHASSIS, HİZMETLİ VE STAJYERLERİNE VERİLECEK ÜCRETLER HAKKINDA KANUN
10531295116 Temmuz 1968BELEDİYE TEŞKİLÂTI OLAN YERLEŞİM YERLERİNE İÇME, KULLANMA VE ENDÜSTRİ SUYU TEMİNİ HAKKINDA KANUN
128890028 Mayıs 1928BEYNELMİLEL ERKAMIN KABULÜ HAKKINDA KANUN
49822526924 Ekim 2003BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
2813180117 Nisan 1983BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN
67542989824 Kasım 2016BİLİRKİŞİLİK KANUNU
37162087316 Mayıs 1991BİR EVLENME AKDİNE DAYANMAYAN BİRLEŞMELERİN EVLİLİK VE EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLARIN DÜZGÜN NESEPLİ OLARAK TESCİLİNE İLİŞKİN KANUN
4632243667 Nisan 2001BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU
59772753326 Mart 2010BİYOGÜVENLİK KANUNU
29601822922 Kasım 1983BOĞAZİÇİ KANUNU
28401807613 Haziran 1983BOR TUZLARI, TRONA VE ASFALTİT MADENLERİ İLE NÜKLEER ENERJİ HAMMADDELERİNİN İŞLETİLMESİNİ, LİNYİT VE DEMİR SAHALARININ BAZILARININ İADESİNİ DÜZENLEYEN KANUN
115163820 Temmuz 1927BOZCAADA VE İMROZ KAZALARININ MAHALLİ İDARELERİ HAKKINDA KANUN
25761758020 Ocak 1982BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
33911950027 Haziran 1987BURSA İLİ MERKEZİNDE OSMANGAZİ, YILDIRIM VE NİLÜFER ADIYLA ÜÇ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
52162553123 Temmuz 2004BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
57472682422 Mart 2008BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
358441267 Şubat 1939

C

CENAZE NAKLİNE MAHSUS BEYNELMİLEL İTİLAFNAMEYE İLTİHAKIMIZ HAKKINDA KANUN
254827479 Temmuz 1934CEZA EVLERİYLE MAHKEME BİNALARI İNŞASI KARŞILIĞI OLARAK ALINACAK HARÇLAR VE MAHKÜMLARA ÖDETTİRİLECEK YİYECEK BEDELLERİ HAKKINDA KANUN
4301230759 Ağustos 1997CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNA İLİŞKİN BAZI MALİ HÜKÜMLERİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
46812443921 Haziran 2001CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARI KANUNU
4769248342 Ağustos 2002CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU
20801587713 Mart 1977CEZA KOVUŞTURMALARININ AKTARILMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI VE UYGULANMASI HAKKINDA KANUN
52712567317 Aralık 2004CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK)
53202577231 Mart 2005CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
52752568529 Aralık 2004CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN
4358530819 Kanunusani 1942CEZA VE TEVKİFEVLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
1587713 Mart 1977CEZA YARGILARININ MİLLETLERARASI DEĞERİ KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI VE UYGULANMASI HAKKINDA KANUN
6706297035 Mayıs 2016CEZAİ KONULARDA ULUSLARARASI ADLİ İŞ BİRLİĞİ KANUNU
72213104520 Şubat 2020COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
62712818526 Ocak 2012CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU
30551854716 Ekim 1984CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI VE BAKANLARIN ÖDENEK VE YOLLUKLARI İLE TEMSİL ÖDENEKLERİ HAKKINDA KANUN
28791814019 Ağustos 1983CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞINA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
5523262184 Temmuz 2006CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI OFİSLERE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN
18031489018 Mayıs 1974CUMHURİYETİN 50 NCİ YILI NEDENİYLE BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN
1938155195 Mart 1976CUMHURİYETİN 50 NCİ YILI NEDENİYLE ÇIKARILAN 1803 AF KANUNUNDAN KISMEN YARARLANAN SOFÖR VEYA SÜRÜRCÜLERİN MESLEKLERİNİ İCRA EDEBİLECEKLERİNE DAİR KANUN
48532509329 Nisan 2003

Ç

ÇALIŞANLARIN TASARRUFLARINI TEŞVİK HESABININ TASFİYESİ VE BU HESAPTAN YAPILACAK ÖDEMELERE DAİR KANUN
31461863918 Ocak 1985ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA BAZI MALİ HÜKÜMLER HAKKINDA KANUN
65462904428 Haziran 2014ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANI HAKKINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR KANUN
39722185419 Şubat 1994ÇANAKKALE ŞEHRİNE ALTIN MADALYA VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
72453115918 Haziran 2020ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU
6320865410 Mart 1954ÇAVUŞ VE UZMAN ÇAVUŞ KANUNU
30921861019 Aralık 1984ÇAY KANUNU
59412743820 Aralık 2009ÇEK KANUNU
3039333723 Haziran 1936ÇELTİK EKİMİ KANUNU
49162517319 Temmuz 2003ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
11371316231 Mart 1969ÇEŞİTLİ VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
28721813211 Ağustos 1983ÇEVRE KANUNU
408148537 Temmuz 1941ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN
53952587615 Temmuz 2005ÇOCUK KORUMA KANUNU
62792821929 Şubat 2012ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME KANUNU
4528239566 Şubat 2000

D

D-8 ULUSLARARASI İCRA DİREKTÖRLÜĞÜNÜN TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN
1700152419 Haziran 1930DAHİLİYE MEMURLARI KANUNU
4881175111 Temmuz 1964DAMGA VERGİSİ KANUNU
25751758020 Ocak 1982DANIŞTAY KANUNU
2101134328 Şubat 1963DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU
54022588120 Temmuz 2005DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU
53122575211 Mart 2005DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN
8541258629 Nisan 1967DENİZ İŞ KANUNU
25811758121 Ocak 1982DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDA KANUN
4922633314 Haziran 1946DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN
3894456418 Temmuz 1940DENİZDE ZABT VE MÜSADERE KANUNU
45362397727 Şubat 2000DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN KANUN
5327257786 Nisan 2005DENİZLİ-BULDAN VE ÇEVRESİNDE, HAKKARİ'DE, BİNGÖL-KARLIOVA VE ÇEVRESİ İLE ERZURUM-ÇAT'DA MEYDANA GELEN DEPREM AFETLERİNE VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
50722536129 Ocak 2004DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN
52532564923 Kasım 2004DERNEKLER KANUNU
9911281431 Ocak 1968DEVLET DEMİRYOLLARI VE LİMANLARI İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİLERİ EMEKLİ SANDIĞI İLE ASKERİ FABRİKALAR TEKAÜT VE MUAVENET SANDIĞININ SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA DEVRİ HAKKINDA KANUN
2443172993 Nisan 1981DEVLET DENETLEME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
60152773823 Ekim 2010DEVLET DESTEKLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA KANUN
28861816110 Eylül 1983DEVLET İHALE KANUNU
2937182103 Kasım 1983DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU
213323704 Nisan 1933DEVLET KİTAPLARI MÜTEDAVİL SERMAYESİ HAKKINDA KANUN
3942469120 Kanunuevvel 1940DEVLET KONSERVATUVARI VE RİYASETİ CUMHUR SENFONİ ORKESTRASI TARAFINDAN VERİLECEK TEMSİL VE KONSERLERİN GİRİŞ ÜCRETİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KANUN
3472199494 Ekim 1988DEVLET MEMURLARI İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN AYLIKLARININ ÖDEME ZAMANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR 9.9.1987 TARİH VE 289 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULÜNE DAİR KANUN
6571205320 Temmuz 1965DEVLET MEMURLARI KANUNU
49482517622 Temmuz 2003DEVLET MEZARLIĞI DIŞINDA DEFNEDİLEN BAZI DEVLET BÜYÜKLERİNİN MEZARLARI HAKKINDA KANUN
25491751010 Kasım 1981DEVLET MEZARLIĞI HAKKINDA KANUN
13091355723 Temmuz 197DEVLET OPERA VE BALESİ PERSONELİ HAKKINDA KANUN
4920633213 Haziran 1946DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNİN BAZI VERGİLERDEN MUAF TUTULMASI HAKKINDA KANUN
40042196519 Haziran 1994DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI İLE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN YENİDEN TEŞKİLATLANMASINA, KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE, 29 NİSAN 1969 TARİHLİ VE 1164 ARSA OFİSİ KANUNU İLE 13 ARALIK 1983 TARİHLİ VE 178 , 2 TEMMUZ 1993 TARİHLİ VE 485 , 30.09.1983 TARİHLİ VE 90 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ÇIKARILMASI AMACIYLA YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
6200859225 Aralık 1953DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER HAKKINDA KANUN
5441723416 Haziran 1949DEVLET TİYATROLARI PERSONELİ HAKKINDA KANUN
6772935511 Temmuz 1956DEVLET VE ONA BAĞLI MÜESSESELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE İLAVE TEDİYE YAPILMASI VE 6452 KANUNLA 6212 KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
29761831315 Şubat 1984DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
60042764013 Temmuz 2010DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
7194309717 Aralık 2019DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
72523119928 Temmuz 2020DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
30711857110 Kasım 1984DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
4771173826 Haziran 1964DİSİPLİN MAHKEMELERİ KURULUŞU, YARGILAMA USULÜ VE DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI HAKKINDA KANUN
633120382 Temmuz 1965DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
4539239823 Mart 2000DOĞAL AFET BÖLGELERİNDE AFETTEN KAYNAKLANAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE VE BAZI İŞLEMLERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULÜ HAKKINDA KANUN
44522380129 Ağustos 1999DOĞAL AFETLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE DOĞAL AFETLER NEDENİYLE DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA YETKİ KANUNU
4646243902 Mayıs 2001DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)
53672585626 Haziran 2005DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
33781949017 Haziran 1987DOĞAL GAZIN KULLANIMI HAKKINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
48752514117 Haziran 2003DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU
6083839121 Nisan 1953DUMLUPINAR DENİZALTI GEMİSİNİN BATMASI DOLAYISİYLE ÖLENLERİN ŞEHİT, DUL VE TEYİMLERİNİN DE ŞEHİT, DUL VE YETİMİ SAYILMALARI HAKKINDA KANUN
6593901327 Mayıs 1955

E

ECNEBİ DEVLETLERE ANKARA'DA SEFARETHANE VE KONSOLOSHANE İNŞA ETMEK ÜZERE MECCANEN ARSA TAHSİSİ HAKKINDA KANUN
1416116916 Nisan 1929ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN
98457512 Mart 1927ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN
6197859124 Aralık 1953ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN
577778242 Haziran 1951EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA İÇİN KURULAN BERN BİRLİĞİNE KATILMA HUSUSUNDA HÜKÜMETE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
2590286729 Teşrinisani 1934EFENDİ, BEY, PAŞA GİBİ LAKAP VE ÜNVANLARIN KALDIRILMASINA DAİR KANUN
34181977131 Mart 1988EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİNİN İHDASI İLE 3074 AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, 197 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, 1318 FİNANSMAN KANUNU, 193 GELİR VERGİSİ KANUNU, 213 VERGİ USUL KANUNU, 6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN VE 492 HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI VE BU KANUNLARA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE DAİR KANUN
3190187488 Mayıs 1985EĞRİDİR İLÇESİ ADININ EĞİRDİR OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
3986219277 Mayıs 1994EKONOMİK DENGE İÇİN YENİ VERGİLER İHDASI İLE 1.7.1964 TARİHLİ VE 488 , 2.7.1964 TARİHLİ VE 492 , 7.11.1984 TARİHLİ VE 3074 , 25.10.1984 TARİHLİ VE 3065 , 31.12.1960 TARİHLİ VE 193 , 21.7.1953 TARİHLİ VE 6183 , 2.2.1981 TARİHLİ VE 2380 , 15.7.1963 TARİHLİ VE 277 KANUNLARIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
46412438021 Nisan 2001EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİN KURULUŞU, ÇALIŞMA ESAS VE YÖNTEMLERİ HAKKINDA KANUN
64462860330 Mart 2013ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
58092705010 Kasım 2008ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU
50702535523 Ocak 2004ELEKTRONİK İMZA KANUNU
6563291665 Kasım 2014ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
49242517824 Temmuz 2003ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
13191357611 Ağustos 1970EMLAK VERGİSİ KANUNU
46452438224 Nisan 2001EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMENİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR KANUN
3201362912 Haziran 1937EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU
3160186855 Mart 1985EMNİYET TEŞKİLATI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU
47372464519 Ocak 2002ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU (ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)
4628243353 Mart 2001ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
5627265102 Mayıs 2007ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
5378258687 Temmuz 2005ENGELLİLER HAKKINDA KANUN
51472544830 Nisan 2004ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN
2571074427 Şubat 1961ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU
7462104451 Mart 1960EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ KANUNU
151EREĞLİ HAVZAİ FAHMİYESİ MADEN AMELESİNİN HUKUKUNA MÜTEALLİK KANUN
386745275 Haziran 1940EREĞLİ KÖMÜR HAVZASINDAKİ OCAKLARIN DEVLETÇE İŞLETTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
3241363924 Haziran 1937EREĞLİ ŞİRKETİNDEN ALINAN, LİMAN, DEMİRYOLU VE MADENLERLE KOZLU VE KİLİMLİ DEMİRYOLLARININ İŞLETİLMESİ VE HAVZADAKİ DENİZ İŞLERİNİN İNHİSAR ALTINA ALINMASI HAKKINDA KANUN
63032829618 Mayıs 2012ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN
53622585221 Haziran 2005ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU
1395614 Eylül 1971ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU
45382397727 Şubat 2000EURO'NUN HUKUKİ ARAÇLARA ETKİSİ İLE AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
53692585626 Haziran 2005EVRENSEL HİZMET KANUNU
57502682422 Mart 2008EXPO 2015 İZMİR YÖNLENDİRME KURULUNUN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI, GELİR VE HARCAMALARI İLE DENETİMİ VE TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
63582846310 Kasım 2012EXPO 2016 ANTALYA KANUNU
23161713211 Ekim 1980

F

FAALİYETLERİ DURDURULAN SENDİKA, FEDERASYON VE KONFEDERASYONLARA KAYYIM TAYİNİ HAKKINDA KANUN
2349258114 Kanunuevvel 1933FAHRİ KONSOLOSLARIN AİDATI HAKKINDA KANUN
28441808118 Haziran 1983FINDIK ÜRETİMİNİN PLANLANMASI VE DİKİM ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA KANUN
5846798131 Aralık 1951FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU
63612849613 Aralık 2012FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG, FİNANSMAN VE TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU
13181357510 Ağustos 1970FİNANSMAN KANUNU
40592214720 Aralık 1994FİYAT İSTİKRARI İLE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
7258102019 Mayıs 1959FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
33981950027 Haziran 1987

G

GAZİANTEP İLİ MERKEZİNDE ŞEHİTKAMİL VE ŞAHİNBEY ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
5734267818 Şubat 2008GAZİANTEP'E İSTİKLAL MADALYASI VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
7751236230 Temmuz 1966GECEKONDU KANUNU
53452581716 Mayıs 2005GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
193107006 Ocak 1961GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)
25481751010 Kasım 1981GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU
32891912028 Mayıs 1986GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU
7068303548 Mart 2018GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
6802936223 Temmuz 1956GİDER VERGİLERİ KANUNU
4741171125 Mayıs 1964GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN
4458238664 Kasım 1999GÜMRÜK KANUNU
6972602 Kânunusani 1926GÜNÜN YİRMİ DÖRT SAATE TAKSİMİNE DAİR KANUN
73153145717 Nisan 2021GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU
6660924224 Şubat 1956GÜZEL SANATLARDA FEVKALEDE İSTİRDAT GÖSTEREN ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
28021797126 Şubat 1983

H

HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU
60872778918 Aralık 2010HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KANUNU
HAKKI İSTİMLAKİ KANUNUNUN BİRİNCİ MADDESİNDE İSTİSNA OLUNAN EŞHASIN EMLAK VE ARAZİSİNE MAHSUS KANUN
1721153026 Haziran 1930HAPİSHANE VE TEVKİFHANELERİN İDARESİ HAKKINDA KANUN
6245863718 Şubat 1954HARCIRAH KANUNU
4921175617 Temmuz 1964HARÇLAR KANUNU
657992 Mayıs 1341HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
1551068217 Aralık 1960HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
5201255113 Temmuz 2004HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI MADDE ÜRETEN SANAYİ KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA KANUN
45662405217 Mayıs 2000HARP OKULLARI KANUNU
20911602411 Ağustos 1977HAŞHAŞ EKİMİYLE İLGİLİ BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN
3713425511 Temmuz 1939HATAY VİLAYETİNDE ADLI KANUNLARIN TATBİK ŞEKLİNE VE İLAMLARIN İNFAZI TARZINA DAİR KANUN
5593746018 Mart 1950HAVA TAARRUZLARINA KARŞI KORUNMA KANUNUNA EK KANUN
5199255091 Temmuz 200HAYVANLARI KORUMA KANUNU
47062446618 Temmuz 2001HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
70603024418 Kasım 2017HELAL AKREDİTASYON KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
628386472 Mart 1954HEMŞİRELİK KANUNU
431636 Mart 1340HİLAFETİN İLGASINA VE HANEDANI OSMANİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEMALİKİ HARİCİNE ÇIKARILMASINA DAİR KANUN
182106962 Ocak 1961HİZMET VE SEYİS ERLERİ HAKKINDA KANUN
2151238627 Nisan 1933HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI MAAŞATININ TEVHİT VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 14 NİSAN 1930 TARİH VE 1587 NUMARALI KANUNA MÜZEYYEL KANUN (Mülga)
106260815 Haziran 1927HUDUTLARI DAHİLİNDE TEBAAMIZIN EMLAKİNE VAZİYET EDEN DEVLETLERİN TÜRKİYE'DEKİ TEBAALARI EMLAKİNE KARŞI MUKABELEİ BİLMİSİL TEDABİRİ İTTİHAZI HAKKINDA KANUN
6100278364 Şubat 2011HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK)
63252833122 Haziran 2012HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU
221924195 Haziran 1933HUSUSİ HASTANELER KANUNU
4357530819 Kanunusani 1942HUSUSİ İDARELERDEN MAAŞ ALAN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KADROLARINA, TERFİ, TALTİF VE CEZALANDIRILMALARINA VE BU ÖĞRETMENLER İÇİN TEŞKİL EDİLECEK SAĞLIK VE İÇTİMAİ YARDIM SANDIĞI İLE YAPI SANDIĞINA VE ÖĞRETMENLERİN ALACAKLARINA DAİR KANUN
2004212819 Haziran 1932

İ

İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK)
31521867523 Şubat 1985İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU İLE İL YATIRIM VE HİZMETLERİNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUNN
25771758020 Ocak 1982İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
261İHRACATI GELİŞTİRMEK AMACI İLE VERGİLERLE İLGİLİ OLARAK HÜKÜMETÇE ALINACAK TEDBİRLERE DAİR KANUN
36472052218 Mayıs 1990İKİ İL İLE BEŞ İLÇE KURULMASI VE 190 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
80535322 Nisan 1926İKTİSADİ MÜESSESELERDE MECBURİ TÜRKÇE KULLANILMASI HAKKINDA KANUN
5442723618 Haziran 1949İL İDARESİ KANUNU
57792693715 Temmuz 2008İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
5302257454 Mart 2005İL ÖZEL İDARESİ KANUNU
2221070512 Ocak 1961İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU
43062308418 Ağustos 1997İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KAĞIT VE İŞLEMLERDEN EĞİTİME KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN
26841772919 Haziran 1982İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMDE PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN
6107278408 Şubat 2011İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN
3194187499 Mayıs 1985İMAR KANUNU
46752441023 Mayıs 2001İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNU
4933633618 Haziran 1946İNÖNÜ ARMAĞANLARI KANUNU
3686207198 Aralık 1990İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU KANUNU
56512653023 Mayıs 2007İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
1742 15 Şubat 1329 İSKAİYE İŞLETME KANUNU MUVAKKATI
55432630126 Eylül 2006İSKAN KANUNU
32591902823 Şubat 1986İSLAM KALKINMA BANKASINA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN
126289826 Mayıs 1928İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU
4250513012 Haziran 1942İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU
57062670014 Kasım 2007İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN
6349866118 Mart 1954İSTANBUL BİRLEŞİK İDARESİNİN AYRILMASI HAKKINDA KANUN
3645423922 Haziran 1939İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İDARELERİ TEŞKİLAT VE TESİSATININ İSTANBUL BELEDİYESİNE DEVRİNE DAİR KANUN
74123188028 Haziran 2022İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU
4762604328 Haziran 1945İSTANBUL HAVAGAZI VE ELEKTRİK VE TEŞEBBÜSATI SINAİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ"Nİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİNİN ONANMASINA VE "İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ İDARESİ"NE DEVRİNE DAİR KANUN
3796212195 Mayıs 1992İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU
25601752323 Kasım 1981İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
65702919029 Kasım 2014İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU
20821588824 Mart 1977İSTANBUL, KAYSERİ, BURSA KAPALI CARŞILARININ ONARIMI VE İMARI HAKKINDA KANUN
4747247131 Nisan 2002İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA ÜCRET DIŞI YÜKLERDEN BAZILARININ ÖDENMESİNİN ERTELENMESİ İLE SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU VE 631 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
66İSTİKLAL MADALYASI KANUNU
10051283524 Şubat 1968İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
56492651810 Mayıs 2007İSTİKLAL MARŞININ KABUL EDİLDİĞİ GÜNÜ VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA GÜNÜ HAKKINDA KANUN
48572513410 Haziran 2003İŞ KANUNU (İK)
1475139431 Eylül 1971İŞ KANUNU (Mülga)
70363022125 Ekim 2017İŞ MAHKEMELERİ KANUNU
63312833930 Haziran 2012İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
4447238108 Eylül 1999İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU
35722019817 Haziran 1989İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
3577202121 Temmuz 1989İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
63242832415 Haziran 2012İZMİR EXPO ALANI HAKKINDA KANUN
52552564213 Kasım 2004İZMİR KENTİNDE YAPILACAK DÜNYA ÜNİVERSİTELERARASI SPOR OYUNLARI (UNİVERSİADE) KANUNU
4483546424 Temmuz 1943İZMİR TRAMVAY VE ELEKTRİK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İMTİYAZİYLE TESİSATININ SATIN ALINMASINA DAİR MUKAVELENİN TASDİKİ VE BU MÜESSESENİN İŞLETİLMESİ HAKKINDA KANUN
1861186030 Temmuz 1931

J

JANDARMA ERATI KANUNU
1844185726 Temmuz 1931JANDARMA SINIFINA MENSUP SİVİL MEMURLARLA JANDARMA KADROLARI HAKKINDA KANUN
1798512 Mart 1983JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU
56862655113 Haziran 2007JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU
53262577231 Mart 2005

K

KABAHATLER KANUNU
56072647931 Mart 2007KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU
355041057 Kânunusani 1939KAÇAKÇILIKTAN BAŞKA BAZI İNHİSAR SUÇLARINDAN DOĞAN PARA CEZALARINDAN VEZ GEÇİLEBİLECEĞİNE DAİR KANUN
3402195129 Temmuz 1987KADASTRO KANUNU
58402717924 Mart 2009KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU KANUNU
36702067928 Ekim 1990KADININ STATÜSÜ VE SORUNLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULMASI İLE 14.01.1970 TARİHLİ VE 1211 VE 04.11.1981 TARİHLİ VE 2547 KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 422 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
39602180430 Aralık 1993KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUN
5449260748 Şubat 2006KALKINMA AJANSLARININ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KANUN
3067185676 Kasım 1984KALKINMA PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE KONMASI VE BÜTÜNLÜĞÜN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
63282833829 Haziran 2012KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU
4749247219 Nisan 2002KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İLE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA VE BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)
2531174806 Ekim 1981KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN
5176254868 Haziran 2004KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
46882446012 Temmuz 2001KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU
45012394122 Ocak 2000KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN
6223279233 Mayıs 2011KAMU HİZMETLERİNİN DÜZENLİ, ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK ÜZERE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ İLE KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN KONULARDA YETKİ KANUNU
47342464822 Ocak 2002KAMU İHALE KANUNU
4735KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
3346194269 Nisan 1987KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
29461821811 Kasım 1983KAMU KONUTLARI KANUNU
25221745915 Eylül 1981KAMU KURULUŞLARININ YURT DIŞINDAKİ İHALELERE KATILMASI HAKKINDA KANUN
5450260693 Şubat 2006KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BAĞLI OKULLARIN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
38362128111 Temmuz 1992KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİRBİRLERİNE OLAN BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA KANUN
4588241016 Temmuz 2000KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN KONULARLA KAMU PERSONELİ ARASINDAKİ ÜCRET DENGESİZLİKLERİNİN GİDERİLMESİ VE KAMU MALİ YÖNETİMİNDE DİSİPLİNİN SAĞLANMASI İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA YETKİ KANUNU
47362464519 Ocak 2002KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
50182532624 Aralık 2003KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
54362603324 Aralık 2005KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
40662218427 Ocak 1995KAMU PERSONELİ İLE EMEKLİLERİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
55702639230 Aralık 2006KAMU SERMAYELİ BANKALAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAİZ DESTEKLİ KREDİ VE KÂR PAYI DESTEKLİ FON KULLANDIRILMASINA DAİR KANUN
3082185921 Aralık 1984KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE, KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN DEVLETLEŞTİRİLEBİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA KANUN
56202650021 Nisan 2007KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
2942182158 Kasım 1983KAMULAŞTIRMA KANUNU
5624265102 Mayıs 2007KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU
115663719 Temmuz 1927KANUNA MUGAYİR TAHAKKUK VE TEDİYE MUAMELATINI İHBAR EDENLERE İKRAMİYE İTASINA DAİR KANUN
30951861019 Aralık 1984KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN
7174307911 Haziran 2019KAPADOKYA ALANI HAKKINDA KANUN
49152516511 Temmuz 2003KARA AVCILIĞI KANUNU
34971999722 Kasım 1988KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA KANUN
56572652720 Mayıs 2007KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İŞ KONSEYİ ULUSLARARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN
3964218361 Şubat 1994KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ULUSLARARASI SEKRETERYASIİLE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ ULUSLARARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞIAYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN
42082282219 Kasım 1996KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
26741770829 Mayıs 1982KARASULARI KANUNU
3465198302 Haziran 1988KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
50032529722 Kasım 2003KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN
60012764013 Temmuz 2010KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
29181819518 Ekim 1983KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
49252517319 Temmuz 2003KARAYOLU TAŞIMA KANUNU
50332533331 Aralık 2003KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA KANUN
58342712428 Ocak 2009KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA KANUN
634120382 Temmuz 1965KAT MÜLKİYETİ KANUNU
3065185632 Kasım 1984KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
31001860615 Aralık 1984KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN
35082001914 Aralık 1988KAYSERİ İL MERKEZİNDE MELİKGAZİ VE KOCASİNAN ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
248927206 Haziran 1934KEFALET KANUNU
2587286527 Teşrinisani 1934KEMAL ÖZ ADLI CUMHUR REİSİMİZE VERİLEN SOY ADI HAKKINDA KANUN
5001176022 Temmuz 1964KIBRIS'A GÖNDERİLECEK TÜRK ASKERİ BİRLİĞİ MENSUPLARININ AYLIK VE ÜCRETLERİYLE ÇEŞİTLİ İSTİHKAKLARI VE BİRLİĞİN BAŞKA GİDERLERİ HAKKINDA KANUN
36212049517 Nisan 1990KIYI KANUNU
17741459111 Temmuz 1973KİMLİK BİLDİRME KANUNU
6269863920 Şubat 1954KİMYAGERLİK VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN
55642638321 Aralık 2006KİMYASAL SİLAHLARIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ, STOKLANMASI VE KULLANIMININ YASAKLANMASI HAKKINDA KANUN
6698296777 Nisan 2016KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)
72623135131 Aralık 2020KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN
67132971720 Mayıs 2016KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN
56642653730 Mayıs 2007KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR KANUN
2982183281 Mart 1984KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKINDA KANUN
4698244557 Temmuz 2001KONUT MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE ARSA OFİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
7464323572 Kasım 2023KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
33991950027 Haziran 1987KONYA İLİ MERKEZİNDE KARATAY, SELÇUKLU VE MERAM ADIYLA ÜÇ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
53232577029 Mart 2005KONYA İLİNE BAĞLI HADIM İLÇESİNİN ADININ "HADİM" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
11631319510 Mayıs 1969KOOPERATİFLER KANUNU
53242577130 Mart 2005KOZMETİK KANUNU
3704425814 Temmuz 1939KÖY EĞİTMEN KURSLARİYLE İLK ÖĞRETMEN OKULLARININ İDARESİNE DAİR KANUN
623486254 Şubat 1954KÖY ENSTİTÜLERİ İLE İLKÖĞRETİM OKULLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
52862571028 Ocak 2005KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
74781050616 Mayıs 1960KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN
44268 7 Nisan 1340 KÖY KANUNU
4274514125 Haziran 1942KÖY OKULLARI VE ENSTİTÜLERİ TEŞKİLAT KANUNU
32021876122 Mayıs 1985KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN
55202620521 Haziran 2006KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
51042540012 Mart 2004KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNU
609584539 Temmuz 1953KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI TEŞKİLATI MÜŞTEREK ENFRASTRÜKTÜR PROGRAMI GEREĞİNCE TÜRKİYE'DE YAPILACAK İNŞA VE TESİS İŞLERİNE DAİR KANUN
6375866320 Mart 1954KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASINA TARAF DEVLETLER ARASINDA , KUVVETLERİNİN STÜTÜSÜNE DAİR SÖZLEŞ'NİN VE KUZEY ATLANTİK NAZIR YARDIMCILARI KONSEYİNİN, İŞBU SÖZLEŞME METNİNİN TADİLİNE MÜTEDAİR, 4 NİSAN 1952 TARİHLİ KARARI İLE ATLANTİK KONSEYİNİN 25 AĞUSTOS 1952 TARİHLİ KARARININ VE ''KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI TEŞKİLATININ, MİLLİ TEMSİLCİLERİNİN VE MİLLETLERARASI PERSONELİN STÜTÜLERİNE DAİR SÖZLEŞME'NİN VE KUZEY ATLANTİK NAZIR YARDIMCILARI KONSEYİNİN, İŞBU SÖZLEŞME METNİNİN TADİLİNE MÜTEDAİR, 4 NİSAN 1952 TARİHLİ KARARININ VE ''KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI MUCİBİNCE KURULMUŞ MİLLETLERARASI ASKERİ KARARGAHLARIN SATÜSÜNE DAİR PROTOKOLÜN KABULÜNE DAİR KANUN
5886803819 Şubat 1952KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASINA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KATILMASINA DAİR KANUN
33851949825 Haziran 1987KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİ İÇİNDE DEVLETÇE İNŞA EDİLMİŞ ÖRNEK SANAYİ SİTESİ İŞ YERLERİNİ MÜLKİYETİNDEVREDİLMESİ HAKKINDA KANUN
55692639230 Aralık 2006KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN MALİ SEKTÖRE OLAN BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
36242049820 Nisan 1990KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞVİK VE MUAFİYETLERİ KANUNU
11176277 Temmuz 1927KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU
22521667927 Haziran 1979KÜLTÜR BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KANUNU
3007333116 Haziran 1936KÜLTÜR BAKANLIĞINA BAĞLI ERTİK OKULLARI ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN
28631811323 Temmuz 1983KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
52252552921 Temmuz 2004KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU
623786254 Şubat 1954

L

LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUN
6189520 Nisan 1341LİMANLAR KANUNU
53682586029 Haziran 2005LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUN
340LOZAN SULH MUAHEDENAMESİNİN KABULÜNE DAİR KANUNLAR
29331820326 Ekim 1983

M

MADALYA VE NİŞANLAR KANUNU
32131878515 Haziran 1985MADEN KANUNU
2804303522 Haziran 1935MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU
1264135126 Haziran 1970MADENİ UFAKLIK VE HATIRA PARA BASTIRILMASI HAKKINDA KANUN
53552584211 Haziran 2005MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU
29721828518 Ocak 1984MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN
7330315303 Temmuz 2021MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN
3628205084 Mayıs 1990MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI,RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU
35612017727 Mayıs 1989MAL MEMURLARININ KAYYIM TAYİN EDİLMESİNE DAİR KANUN
47432465731 Ocak 2002MALİ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
56042647628 Mart 2007MALİ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
34801996116 Ekim 1988MALÜLLER İLE ŞEHİT DUL VE YETİMLERİNE TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
16571444612 Şubat 1973MARAŞ İLİ ADININ ''KAHRAMAN MARAŞ '' OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
5681756424 Temmuz 1950MATBAALAR KANUNU
4654578214 Ağustos 1944MEMLEKET İÇİ DÜŞMANA KARŞI SİLAHLI MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU
4776926 Nisan 1924MEMLEKETLERİNDE TÜRK TEBAASINDAN KAVANİN VE TEDABİRİ İSTİSNAİYEYİ HARBİYEYİ REFETMİŞ OLAN DEVLETLERİN TÜRKİYE'DEKİ TEBAASINA MEVZU TEDABİRİN DE REFİNE DAİR KANUN
5525262184 Temmuz 2006MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN
46392437213 Nisan 2001MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
2999183881 Mayıs 1984MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YETKİ KANUNU
5289257218 Şubat 2005MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
4483238964 Aralık 1999MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
1905199331 Kanunuevvel 1931MENKUL VE GAYRİMENKUL EMVAL İLE BUNLARIN İNTİFA HAKLARININ VE DAİMİ VERGİLERİN MEKTUMLARINI HABER VERENLERE VERİLECEK İKRAMİYE HAKKINDA KANUN
43422327228 Şubat 1998MERA KANUNU
5671265457 Haziran 2007MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN
33081913919 Haziran 1986MESLEKİ EĞİTİM KANUNU
5544263127 Ekim 2006MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
32541898814 Ocak 1986METEOROLOJİ HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN
39982195913 Haziran 1994MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
6850940310 Eylül 1956MİLLETLERARASI FİNANSMAN KURUMUNA KATILMAK İÇİN HÜKÜMETE SALAHİYET VERİLMESİNE DAİR KANUN
771060213 Eylül 1960MİLLETLERARASI KALKINMA BİRLİĞİNE KATILMAK ÜZERE HÜKÜMETE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
11731320117 Mayıs 1969MİLLETLERARASI MÜNASEBETLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE KOORDİNASYONU HAKKINDA KANUN
57182672812 Aralık 2007MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN
5016654125 Şubat 1947MİLLETLERARASI PARA FONU İLE MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASINA KATILMAK İÇİN HÜKÜMETE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
60062764821 Temmuz 2010MİLLETLERARASI PARA FONU İLE MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASINA KATILMAK İÇİN HÜKÜMETE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUNA EK MİLLETLERARASI PARA FONU ANA SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN BELGELERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
4686244535 Temmuz 2001MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU
28391807613 Haziran 1983MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU
41222235526 Temmuz 1995MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU
26981778113 Ağustos 1982MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU
3423393314 Haziran 1938MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARI DÖNER SERMAYESİ HAKKINDA KANUN
4391165412 Mart 1964MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN
17391457424 Haziran 1973MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU
3780441726 Kanunusani 1940MİLLİ KORUNMA KANUNU
9685598 Şubat 1927MİLLİ MATBAA TAHSİSATININ MÜTEDAVİL SERMAYE HALİNDE İSTİMALİNE DAİR KANUN
3634423416 Haziran 1939MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU
72791021426 Mayıs 1959MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ İLMİ İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA KURULU TEŞKİLİNE DAİR KANUN
28731813211 Ağustos 1983MİLLİ PARKLAR KANUNU
3670425511 Temmuz 1939MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUN
46362437213 Nisan 2001MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
32251879225 Haziran 1985MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ KANUNU
189106962 Ocak 1961MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSKAN İHTİYAÇLARI İÇİN SARFİYAT İCRASI VE BU BAKANLIKÇA KULLANILAN GAYRİMENKULLERİN LÜZUMU KALMIYANLARIN SATILMASINA SELAHİYET VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
1971134223 Şubat 1963MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU
4104488715 Ağustos 1941MUHARİP YABANCI ORDU MENSUPLARINDAN TÜRKİYE'YE İLTİCA EDENLER HAKKINDA KANUN
287531974 Kânunusani 1936MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİNİ DEĞİŞTİREN 2586 KANUNUN HÜKMÜNÜN GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI ASKERİ KURUMLARI HAKKINDA DA TATBİKINA DAİR KANUN
43412326622 Şubat 1998MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA KANUN
21081605310 Eylül 1977MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI
7127993113 Haziran 1958MUNZAM DEĞERLİ POSTA PULLARI ÇIKARILMASINA DAİR KANUN
3458394528 Haziran 1938MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN
40722220719 Şubat 1995MÜLGA 2613 VE 766 KANUNLARLA HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN MİKTAR FAZLALIKLARININ İLGİLİLERİNE DEVRİNE DAİR KANUN
2330171526 Kasım 1980

N

NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
1512140905 Şubat 1972NOTERLİK KANUNU
54902615329 Nisan 2006NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU
28271805927 Mayıs 1983NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN
7381317728 Mart 2022NÜKLEER DÜZENLEME KANUNU
57102670721 Kasım 2007NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN
43252323923 Ocak 1998

O

OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ İLE 193 GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
7075303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
29351820427 Ekim 1983OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU
67492987229 Ekim 2016OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7091303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
67552989824 Kasım 2016OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER İLE BAZI KURUM VE KURULUŞLARA DAİR DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
67582989824 Kasım 2016OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7074303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7069303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7070303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7071303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7072303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7076303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7077303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7078303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7079303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
67572989824 Kasım 2016OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7098303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7150305843 Kasım 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7092303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7081303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7082303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7083303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7084303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7085303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7086303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7087303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7088303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7089303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7090303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
67562989824 Kasım 2016OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
7080303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLERE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
7073303548 Mart 2018OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA MİLLİ SAVUNMA İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
74523215910 Nisan 2023OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YERLEŞME VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
6360284896 Aralık 2012ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
3806212473 Haziran 1992ONÜÇ İLÇE VE İKİ İL KURULMASI HAKKINDA KANUN
51932550426 Haziran 2004OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN
4471546121 Temmuz 1943ORDU MOTÖRLÜ SİLAH VE VASITALARINDA KULLANILACAK ÜCRETLİ SİVİL MAKİNİST VE ŞOFÖRLERE ER MELBUSATI VE TEÇHİZATI VERİLMESİNE DAİR KANUN
205107029 Ocak 1961ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU
2238166553 Haziran 1979ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN
5262256593 Aralık 2004ORGANİK TARIM KANUNU
45622402115 Nisan 2000ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU
3234189228 Kasım 1985ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
683194028 Eylül 1956ORMAN KANUNU
62922827526 Nisan 2012ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN
5531262228 Temmuz 2006ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN
3816212733 Temmuz 1992

Ö

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
64932869027 Haziran 2013ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN
630186528 Mart 1954ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU
28661811727 Temmuz 1983ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BAZI BASILI EVRAKIN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA HAZIRLANMASI, BASTIRILMASI VE SATILMASI HAKKINDA KANUN
3580202154 Temmuz 1989ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN
73543175014 Şubat 2022ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU
6114278633 Mart 2011ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN
35162005621 Ocak 1989ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU
52172553123 Temmuz 2004ÖZEL GELİR VE ÖZEL ÖDENEKLERİN DÜZENLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
51882550426 Haziran 2004ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN
55802643414 Şubat 2007ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
47602478312 Haziran 2002ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
40462212427 Kasım 1994ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN
290332211 Şubat 1936

P

PAMUK ISLAHI KANUNU
52302553931 Temmuz 2004PAMUKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE DEVRİ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
5682756424 Temmuz 1950PASAPORT KANUNU
50002529419 Kasım 2003PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ İLE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
41132232324 Haziran 1995PATENT, FAYDALI, MODEL, MARKA, COĞRAFİ İŞARETLER, ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR, YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİ, TOPTANCI HALLERİ, (...) TÜRKİYE TURİSTİK OTELCİLER VE TURİZM İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİNİN KURULUŞU, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ İLE GIDA KONULARININ DÜZENLENMESİNE VE TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUN İLE (....) GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
65852925129 Ocak 2015PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
50152532220 Aralık 2003PETROL PİYASASI KANUNU
45862409429 Haziran 2000PETROLÜN BORU HATLARI İLE TRANSİT GEÇİŞİNE DAİR KANUN
2559275114 Temmuz 1934POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU
4652243979 Mayıs 2001POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU
64752865523 Mayıs 2013POSTA HİZMETLERİ KANUNU
4157499426 Kanunuevvel 1941POSTA, TELGRAF VE TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HAKKINDA KANUN
346839504 Temmuz 1938PUL VE KIYMETLİ KAĞITLARIN BAYİLER VE MEMURLAR VASITASİYLE SATTIRILMASINA VE BUNLARA SATIŞ AİDATI VERİLMESİNE DAİR KANUN
3153359128 Nisan 1937

R

RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN
43972375110 Temmuz 1999RADYO VE TELEVİZYON VERİCİ TESİSLERİNİN TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLMESİ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
6112278633 Mart 2011RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN
579578503 Temmuz 1951REFAH VAPURUNDA ÖLEN ASKERİ ŞAHISLARIN ŞEHİT, DUL VE ŞEHİT VE YETİMLERİNİN DE DUL VE YETİMİ SAYILMASI HAKKINDA KANUN
40542214013 Aralık 1994REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
3011184181 Haziran 1984RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK OLAN YÖNETMELİKLER HAKKINDA KANUN
6940957229 Mart 1957RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI KURULUŞU HAKKINDA KANUN
1987155818 Mayıs 1976ROMANYA'DA MİLLİLEŞTİRME TEDBİRLERİ VEYA BUNA BENZER KANUNİ VE İDARİ DİĞER TEDBİRLERDEN ZARAR GÖRMÜŞ TÜRK MAL, HAK VE MENFAATLERİNİN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
10721308627 Aralık 1968RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZERİ OYUN ALET VE MAKİNALARI HAKKINDA KANUN
209107029 Ocak 1961

S

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN
6428285829 Mart 2013SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
33591946115 Mayıs 1987SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
2241070512 Ocak 1961SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
26921775313 Temmuz 1982SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU
6533289882 Mayıs 2014SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6948959324 Nisan 1957SANAYİ SİCİLİ KANUNU
31431863918 Ocak 1985SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Mülga)
5202255113 Temmuz 2004SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU
32381892713 Kasım 1985SAVUNMA SANAYİİ İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
60852779019 Aralık 2010SAYIŞTAY KANUNU
59572753326 Mart 2010SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
298107962 Mayıs 1961SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN
4381234212 Ağustos 1998SEÇİMLERLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI; TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 21 İNCİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ VE BİRLİKTE YAPILACAK MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ HAKKINDA KANUN
2941182158 Kasım 1983SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU
40832222128 Şubat 1995SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA KANUN
4487550511 Eylül 1943SEFERBERLİKTE VE FEVKALADE HALLERDE ASKERİ ŞAHISLARIN AİLELERİNİ İCABINDA YANLARINDA BULUNDURMALARININ MEN'İ HAKKINDA KANUN
430852755 Kanunuevvel 1942SEFERBERLİKTE VEYA FEVKALADE HALLERDE ASKERİ ŞAHISLARA AİT HUKUK DAVALARİYLE İCRA TAKİPLERİNDE YAPILACAK MUAMELELER HAKKINDA KANUN
6356284607 Kasım 2012SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
32181878515 Haziran 1985SERBEST BÖLGELER KANUNU
35682019413 Haziran 1989SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU
99258030 Mart 1927SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU
63622851330 Aralık 2012SERMAYE PİYASASI KANUNU
33321941731 Mart 1987SERMAYE PİYASASININ TEŞVİKİ, SERMAYENİN TABANA YAYGINLAŞTIRILMASI VE EKONOMİYİ DÜZENLEMEDE ALINACAK TEDBİRLER İLE 5422 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 213 VERGİ USUL KANUNU VE 3182 BANKALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
57292678512 Şubat 2008SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN
16181432028 Eylül 1972SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU
67692994410 Ocak 2017SINAİ MÜLKİYET KANUNU
6815936324 Temmuz 1956SINIR, KIYI VE KARA SULARIMIZIN MUHAFAZA VE EMNİYETİ VE KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİ İŞLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN
74021040211 Ocak 1960SITMANIN İMHASI HAKKINDA KANUN
53072575413 Mart 2005SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
56842655214 Haziran 2007SİGORTACILIK KANUNU
3212187777 Haziran 1985SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAÇ FAZLASI MAL VE HİZMETLERİN SATIŞ, HİBE, DEVİR VE ELDEN ÇIKARILMASI; DİĞER DEVLETLER ADINA YURT DIŞI VE YURT İÇİ ALIMLARIN YAPILMASI VE EĞİTİM GÖRECEK YABANCI PERSONEL HAKKINDA KANUN
169113309 Şubat 1963SİLAHLI KUVVETLER YAKACAK, AYDINLATMA, ISITMA VE SOĞUTMA KANUNU
52242552921 Temmuz 2004SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI İLE DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
5269708420 Aralık 1948SİVAS KONGRESİNE SEÇİLEN TEMSİL HEYETE ÜYELERİYLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN BİRİNCİ DÖNEMİNDE BULUNAN ÜYELERE VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
4911251639 Temmuz 2003SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET SİGORTASININ TİCARİ OLARAK TEMİN EDİLEMEYEN KISMININ DEVLET GARANTİSİ İLE KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
54312599718 Kasım 2005SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
7126993113 Haziran 1958SİVİL SAVUNMA KANUNU
28201802724 Nisan 1983SİYASİ PARTİLER KANUNU
49472517824 Temmuz 2003SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLATI KANUNU
55022617320 Mayıs 2006SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
5458260984 Mart 2006SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
45052396212 Şubat 2000SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE TEMSİL TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN
28281805927 Mayıs 1983SOSYAL HİZMETLER KANUNU
5061176629, 30, 31 Temmuz ve 1 Ağustos 1964SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
42472299116 Mayıs 1997SOSYAL SİGORTALAR KANUNU VE ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE TAHAKKUK EDEN PRİM VE DİĞER ALACAKLARIN TAHSİLATININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
52822568731 Aralık 2004SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU KAPSAMINDA ÖDENEN GELİR VE AYLIKLARDA 2005 YILINDA YAPILACAK ARTIŞLAR HAKKINDA KANUN
47842499415 Ocak 2003SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GELİR VEYA AYLIK ALMAKTA OLANLARA SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA KANUN
50732536028 Ocak 2004SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GELİR VEYA AYLIK ALMAKTA OLANLARIN GELİR VE AYLIKLARINDA ARTIŞ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4958251916 Ağustos 2003SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU
55102620016 Haziran 2006SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
32941913414 Haziran 1986SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU KANUNU
252527412 Temmuz 1934SOYADI KANUNU
61912788222 Mart 2011SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU
74053182126 Nisan 2022SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU
57382680027 Şubat 2008SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARININ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN
62222790514 Nisan 2011SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
1380137994 Nisan 1971SU ÜRÜNLERİ KANUNU
55492632318 Ekim 2006SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
3083185921 Aralık 1984SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU
61722788222 Mart 2011SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU
83136810 Mayıs 1926SULAR HAKKINDA KANUN
53642584817 Haziran 2005

Ş

ŞANLIURFA İLİ HALFETİ İLÇESİ KARAOTLAK KÖYÜ TAPULAMA ALANI DIŞINA NAKLEDİLEN BÖLÜMÜ İLE ARGAÇ, SELDEK, YEŞİLÖZEN VE KARAOTLAK KÖYLERİNİN HALFETİ İLÇE BELEDİYESİNE MAHALLE OLARAK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
6702296788 Nisan 2016ŞANLIURFA'YA İSTİKLAL MADALYASI VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
56022646921 Mart 2007ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
671230 28 Teşrinisani 1341 ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN
4541568215 Nisan 1944ŞEHİR VE KASABALARDA MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR HEYETLERİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN
3941469120 Kanunuevvel 1940ŞEHİR VE KASABALARDAN UZAK YERLERDE İNŞA EDİLEN JANDARMA KARAKOL BİNALARINA KARAKOL KOMUTANI İLE AİLESİNİN İKAMETİ İÇİN İLAVE YAPILMASI HAKKINDA KANUN
46342437819 Nisan 2001ŞEKER KANUNU
1175Mük.30 Haziran 1328ŞERİFE VESAİR MÜESSESATI HAYRİYENİN TAHTI VEYA FEVKİNDE VEYA HARİM VE MÜŞTEMİLATINDA BULUNAN MAHALLERİN İSTİMLAKİ HAKKINDA KANUN
2308243726 Haziran 1933ŞİRKETLERİN MÜRURU ZAMANA UĞRAYAN KUPON TAHVİLAT VE HİSSE SENEDİ BEDELLERİNİN HAZİNEYE İNTİKALİ HAKKINDA KANUN
54542608115 Şubat 2006

T

T.C. EMEKLİ SANDIĞI, SOSYAL SİGORTALAR KURUMU VE BAĞ-KUR'DAN AYLIK VEYA GELİR ALMAKTA OLANLARA EK ÖDEME YAPILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR KURUMU VE BAĞ-KUR'DAN AYLIK VEYA GELİR ALMAKTA OLANLARA ÖDENEN GELİR VE AYLIKLARDA 2006 YILINDA YAPILACAK ARTIŞLAR VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
48762513612 Haziran 2003T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN ÜRETİCİLERE KULLANDIRILAN VE SORUNLU HALE GELEN TARIMSAL KREDİLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN
121986314 Nisan 1928TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN
41232235425 Temmuz 1995TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN
2090159875 Temmuz 1977TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN
269TAHSİS EDİLDİKLERİ GAYELERDE KULLANILMALARINA İMKAN VEYA LÜZUM KALMAYAN HARB SEFİNELERİNİN SATILMASINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
6982602 Kânunusani 1926TAKVİMDE TARİH MEBDEİNİN TEBDİLİ HAKKINDA KANUN
5726267475 Ocak 2008TANIK KORUMA KANUNU
32301879528 Haziran 1985TANITMA FONU TEŞKİLİ İLE 11.07.1939 TARİHLİ VE 3670 MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
2644289229 Kânunuevvel 1934TAPU KANUNU
151512119 Haziran 1929TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUN
60832778110 Aralık 2010TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KANUNU
28591808825 Haziran 1983TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKKINDA KANUN
29251819720 Ekim 1983TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
36462052825 Mayıs 1990TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL EDİLECEK TAŞINMAZ MALLAR HAKKINDA KANUN
54882614925 Nisan 2006TARIM KANUNU
15811417228 Nisan 1972TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU
45722408116 Haziran 2000TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN
53632585221 Haziran 2005TARIM SİGORTALARI KANUNU
53002573017 Şubat 2005TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU
56482652618 Mayıs 2007TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN
9691279030 Ağustos 1967TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ MERKEZ VE TAŞRA KURULUŞLARINA DÖNER SERMAYE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
29261819720 Ekim 1983TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (Mülga)
33801949724 Haziran 1987TARIMIN TEŞVİKİ VE ÇİFTÇİNİN DESTEKLENMESİ, 193 GELİR VERGİSİ KANUNU VE 5422 KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK HAKKINDA KANUN
5200255146 Temmuz 2004TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU
29831834417 Mart 1984TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
30911860615 Aralık 1984TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
2371070512 Ocak 1961TAŞIT KANUNU
4373531021 Kanunusani 1943TAŞKIN SULARA VE SU BASKINLARINA KARŞI KORUNMA KANUNU
33031913919 Haziran 1986TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN İKTİSABINA DAİR KANUN
1831183124 Haziran 1931TAYYARE CEMİYETİ TARAFINDAN MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİNE TEBERRU EDİLEN MEBALİĞİN SURETİ SARFINA DAİR KANUN
72011013919 Şubat 1959TEBLİGAT KANUNU
67724313 Kânunuevvel 1341TEKKE VE ZAVİYELERLE TÜRBELERİN SEDDİNE VE TÜRBEDARLIKLAR İLE BİR TAKIM UNVANLARIN MEN VE İLGASINA DAİR KANUN
4691244546 Temmuz 2001TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
4065921 Şubat 1340TELGRAF VE TELEFON KANUNU
45022394829 Ocak 2000TELGRAFVE TELEFON KANUNU,ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, TELSİZ KANUNU VE POSTA,TELGRAF VE TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HAKKINDA KANUN İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
52332553527 Temmuz 2004TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
64152856116 Şubat 2013TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
37132084312 Nisan 1991TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
65512906216 Temmuz 2014TERÖRÜN SONA ERDİRİLMESİ VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN
4917124 Mayıs 1340TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU (1924)
430636 Mart 1340TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU
1705152419 Haziran 1930TİCARETTE TAĞŞİŞİN MEN'İ VE İHRACATIN MURAKABESİ VE KORUNMASI HAKKINDA KANUN
67502987128 Ekim 2016TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU
5553263408 Kasım 2006TOHUMCULUK KANUNU
2911181858 Ekim 1983TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU
29851834417 Mart 1984TOPLU KONUT KANUNU
4959251916 Ağustos 2003TOPLUMA KAZANDIRMA KANUNU
4760603316 Haziran 1945TOPRAK BAYRAMI KANUNU
54032588019 Temmuz 2005TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU
63262833122 Haziran 2012TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU
26341763516 Mart 1982TURİZMİ TEŞVİK KANUNU
65022883528 Kasım 2013TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
6862948921 Aralık 1956TÜRK - YUNAN TRAKYA HUDUDUNUN MÜHİM KISMINI TAYİN EDEN MERİÇ NEHRİ MECRASININ İSLAHI DOLAYISİYLE YENİDEN TESBİTİ İÇİN HÜKÜMETE SALAHİYET VERİLMESİNE DAİR KANUN
4457238664 Kasım 1999TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER HAKKINDA KANUN
7439321268 Mart 2023TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS VAKFI KANUNU
28931817124 Eylül 1983TÜRK BAYRAĞI KANUNU
6098278364 Şubat 2011TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK)
6101278364 Şubat 2011TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
52372561112 Ekim 2004TÜRK CEZA KANUNU (TCK)
52522564213 Kasım 2004TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
32241879225 Haziran 1985TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU
664392232 Şubat 1956TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU
135310303 Teşrinisani 1928TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN
14731394028 Ağustos 1971TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİMİZİN KURULMASI AMACİYLE KATILMA PAYI İHDASI VE MİLLİ PİYANGO HASILATININ BU GAYEYE SARFI HAKKINDA KANUN
4721246078 Aralık 2001TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK)
4722246078 Aralık 2001TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
623586254 Şubat 1954TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU
1567143325 Şubat 1930TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN
64912864711 Haziran 2013TÜRK PETROL KANUNU
64132856116 Şubat 2013TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU
74711050413 Mayıs 1960TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GİYECEK VE TEÇHİZATI KANUNU
5715267204 Aralık 2007TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU
2111070310 Ocak 1961TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU
926123643 Ağustos 1967TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU
38332128111 Temmuz 1992TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA GELECEK YILLARA SARİ TAAHHÜTLERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
56682653831 Mayıs 2007TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BESLEME KANUNU
51432544628 Nisan 2004TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İLK NASIP İSTİHKAKINA İLİŞKİN KANUN
46782443921 Haziran 2001TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR HAKKINDA KANUN
33881949825 Haziran 1987TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI KANUNU
29201819619 Ekim 1983TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU
25271747329 Eylül 1981TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE'DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN
1321066122 Kasım 1960TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
6023832331 Ocak 1953TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU
61022784614 Şubat 2011TÜRK TİCARET KANUNU (TTK)
61032784614 Şubat 2011TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
44902391321 Aralık 1999TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNU İLE 491 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
11351316129 Mart 1969TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
59012725612 Haziran 2009TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU
26901775313 Temmuz 1982TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMUNUN MUAFİYETLERİ VE BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN
2781146224 Temmuz 1963TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
30541854716 Ekim 1984TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI VE DİVAN ÜYELERİNİN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONUNCA SEÇİLEN DENETÇİ ÜYENİN ÖDENEĞİ HAKKINDA KANUN
62532814618 Aralık 2011TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI KANUNU
36712067928 Ekim 1990TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİNİN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLİLİKLERİNE DAİR KANUN
3069185676 Kasım 1984TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELİĞİ İLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER HAKKINDA KANUN
3620204846 Nisan 1990TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
12111340926 Ocak 1970TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU
334TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1961)
2709178639 Kasım 1982TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1982)
105760815 Haziran 1927TÜRKİYE CUMHURİYETİ DAHİLİNDE BULUNAN BİLUMUM MEBANİİ RESMİYE VE MİLLİYE ÜZERİNDEKİ TUĞRA VE METHİYELERİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
59032726117 Haziran 2009TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ DEVLETİ ARASINDAKİ KARA SINIRI BOYUNCA YAPILACAK MAYIN TEMİZLEME FAALİYETLERİ İLE İHALE İŞLEMLERİ HAKKINDA KANUN
50832536331 Ocak 2004TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BİRİMİ HAKKINDA KANUN
5434723517 Haziran 1949TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU
74801050616 Mayıs 1960TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ TASDİKINA DAİR KANUN
6860948112 Aralık 1956TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA'DAKİ MÜTTEFİK YÜKSEK KUMANDANI ARASINDA, AVRUPA MÜTTEFİK KUVVETLERİ YÜKSEK KARARGAHINA TABİ BULUNAN BÜTTEFİK KARARGAHLARIN TÜRKİYE ÜLKESİNDE TESİSİNE VE FAALİYETLERİNE TATBİK OLUNACAK HUSUSİ ŞERAİTE MÜTEDAİR ANLAŞMA VE EKİNİN TASDİKİ HAKKINDA KANUN
60072764821 Temmuz 2010TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE AKKUYU SAHASINDA BİR NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN TESİSİNE VE İŞLETİMİNE DAİR İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
23141713211 Ekim 1980TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA CEZA YARGILARININ YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI VE UYGULANMASI HAKKINDA KANUN
540772244 Haziran 1949TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU BANDOLARI VE CUMHURBAŞKANLIĞI ARMONİ MUZIKASI İÇİN YETİŞTİRİLECEK MUZIKA ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN
56612653225 Mayıs 2007TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN KULLANDIRILAN TOPLU KÖY İKRAZATI-GRUP KREDİLERİNDEN DOĞAN KEFALETİN SONA ERDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
46032424125 Kasım 2000TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI, TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE TÜRKİYE EMLAK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN
72613135030 Aralık 2020TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
6461286341 Mayıs 2013TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
30961861019 Aralık 1984TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
28471808118 Haziran 1983TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR, EMEKLİ ASTSUBAYLAR, EMEKLİ UZMAN ERBAŞLAR, HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ İLE MUHARİP GAZİLER DERNEKLERİ HAKKINDA KANUN
58942723016 Mayıs 2009TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
512366995 Eylül 1947TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA 12 TEMMUZ 1947 TARİHİNDE ANKARA'DA İMZALANAN '' TÜRKİYE 'YE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA ANLAŞMA'' NIN ONANMASINA DAİR KANUN
5910272773 Temmuz 2009TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
642687476 Temmuz 1954TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDAKİ VERGİ MUAFİYETLERİ ANLAŞMANIN TASDİKINA DAİR KANUN
7503157 Mart 1926TÜRKİYE İLE RUSYA'DA DAĞINIK BİR HALDE KALMIŞ OLAN HARP ESİRLERİNİN ''TEBAA SEVKI'' MUAELESİNE TABİ TUTULMALARI HAKKINDA KANUN
67012969020 Nisan 2016TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU
54292599718 Kasım 2005TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU
4904251595 Temmuz 2003TÜRKİYE İŞ KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
71473057524 Ekim 2018TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN
67212975628 Haziran 2016TÜRKİYE MAARİF VAKFI KANUNU
5174254791 Haziran 2004TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU
29541822114 Kasım 1983TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU
30931860515 Aralık 1984TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON GELİRLERİ KANUNU
65692918726 Kasım 2014TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞINA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
81535828 Nisan 1926TÜRKİYE SAHİLLERİNDE NAKLİYATI BAHRİYE (KABOTAJ) VE LİMANLARLA KARA SULARI DAHİLİNDE İCRAYI SAN'AT VE TİCARET HAKKINDA KANUN
71833083215 Temmuz 2019TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN
6219860815 Ocak 1954TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU
67412981326 Ağustos 2016TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
60932780130 Aralık 2010TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞININ MUAFİYETLERİNE İLİŞKİN KANUN
70343010624 Haziran 2017TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN
42072282926 Kasım 1996TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN
4733246359 Ocak 2002TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN
58982723016 Mayıs 2009

U

UÇUCU MADDELERİN ZARARLARINDAN İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASINA DAİR KANUN
27801792713 Ocak 1983UÇUŞ, DALIŞ VE ATLAYIŞ EĞİTİMİNE TABİ TUTULACAK ASKERİ ÖĞRENCİLER İLE ADAY ÖĞRENCİLER HAKKINDA KANUN
26291761928 Şubat 1982UÇUŞ, PARAŞÜT, DENİZALTI, DALGIÇ VE KURBAĞA ADAM HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU
6971205826 Temmuz 1965ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME HİZMETLERİNİN OLAĞANÜSTÜ HALLERDE VE SAVAŞTA NE SURETLE YÜRÜTÜLECEĞİNE DAİR KANUN
74323208526 Ocak 2023ULUDAĞ ALANI HAKKINDA KANUN
24291728419 Mart 1981ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN
48652514218 Haziran 2003ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HAKKINDA MALİ HÜKÜMLER VE MUAFİYETLERE İLİŞKİN KANUN
5717267204 Aralık 2007ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN
67352980013 Ağustos 2016ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU
3335194247 Nisan 1987ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ TEŞEKKÜLLERİN KURULMASI HAKKINDA KANUN
72691021325 Mayıs 1959UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN
159314896 Mayıs 1930UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU
26991778113 Ağustos 1982UMUMİ MAĞAZALAR KANUNU
1684151610 Haziran 1930UMUMİ MAHKEMELER VE KARAR HAKİMLERİ VE MUSTANTİKLERLE UMUMİ VE HUSUSİ KAZA SALAHİYETİNİ HAİZ MAKAMLAR ARASINDAKİ İHTİLAFIN HALLİ HAKKINDA KANUN
3533396116 Temmuz 1938UMUMİ MÜLHAK VE HUSUSİ BÜTÇELERLE İDARE EDİLEN DAİRELER VE BELEDİYELERLE SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE VEYA BELEDİYE VEYA HUSUSİ İDARELERE AİD DAİRE VE MÜESSESELER ARASINDAKİ İHTİLAFLARIN TAHKİM YOLİYLE HALLİ HAKKINDA KANUN
245518 Şubat 1331UMUMİYEYE MÜTEALLİK HUSUSAT İÇİN EFRADA AİT ARAZİ İLE TAŞ OCAKLARININ MUVAKKATEN İŞGALİ HAKKINDA KANUN
576 24 Haziran 1326 UMUMİYEYE MÜTEALLİK İMTİYAZAT HAKKINDA KANUN
4867017 Mayıs 1340UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA KANUN
25851758121 Ocak 1982URFA İLİ VİRANŞEHİR İLÇESİNİN CEYLANPINAR BUCAĞINDA CEYLANPINAR ADİYLE, İZMİR İLİ MENEMEN İLÇESİ ALİAĞA BUCAĞINDA ALİAĞA ADİYLE YENİDEN İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
30201843922 Haziran 1984URFA İLİNİN ADININ ŞANLIURFA OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
3488199838 Kasım 1988UYGULANMA İMKANI KALMAMIŞ OLAN KANUNLARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
22471667422 Haziran 1979UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN
2313243524 Haziran 1933UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN
32981913919 Haziran 1986UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN
32691905825 Mart 1986UZMAN ERBAŞ KANUNU
3466198324 Haziran 1988UZMAN JANDARMA KANUNU
42002280128 Ekim 1996

Ü

ÜÇ İLÇE VE BİR İL KURULMASI İLE 190 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
46802444426 Haziran 2001ÜRETİMİNİ LİKİT PETROL GAZI İLE YAPAN ÜRETİCİLERİN ZARARLARININ KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
72233106612 Mart 2020ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU
57372680027 Şubat 2008

V

VAKIFLAR KANUNU
6760934630 Haziran 1956VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ VAZİFE VE TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN
3292191263 Haziran 1986VATANİ HİZMET TERTİBİ AYLIKLARININ BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
73381023115 Haziran 1959VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU
48112503327 Şubat 2003VERGİ BARIŞI KANUNU
4358233074 Nisan 1998VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE NOTERLİK KANUNU, İCRA VE İFLAS KANUNU, TAPU KANUNU, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU, ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN, BANKALAR KANUNU, POSTA KANUNU İLE PASAPORT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
2131070310 Ocak 1961VERGİ USUL KANUNU (V.U.K.)
6343866118 Mart 1954VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN
59962761013 Haziran 2010VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
29231819619 Ekim 1983

Y

YABANCI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ İLE TÜRK VATANDAŞLARININ FARKLI DİL VE LEHÇELERİNİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA KANUN
1681068823 Aralık 1960YABANCI MEMLEKETLERDE TÜRK ASILLI VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMENLERE SOSYAL YARDIM YAPILMASI HAKKINDA KANUN
665392277 Şubat 1956YABANCI MEMLEKETLERLE MUVAKKAT MAHİYETTE MODÜSVİVENDİLER VE TİCARET ANLAŞMALARI AKDİ VE BUNLARIN ŞÜMULÜNE GİREN MADDELERİN GÜMRÜK RESİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE ANLAŞMAYA YANAŞMIYAN DEVLETLER MUVAREDATINA KARŞI TEDBİRLER ALINMASI HUSUSUNDA HÜKÜMETE SALAHİYET VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
64582861511 Nisan 2013YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU
50862537314 Şubat 2004YABANCILARA İKİNCİ EL TAŞIT SATIŞI HAKKINDA KANUN
36812071029 Kasım 1990YAHŞİHAN'DA MEYDANA GELEN PATLAMALARDA ZARAR GÖRENLERİN ZARARLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN
365342494 Temmuz 1939YALOVA TERMAL KAPLICALARININ İDARESİ VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA KANUN
4473546121 Temmuz 1943YANGIN, YERSARSINTISI, SEYLAP VEYA HEYELAN SEBEBİYLE MAHKEME VE ADLİYE DAİRELERİNDE ZİYAA UĞRAYAN DOSYALAR HAKKINDA YAPILACAK MUAMELELERE DAİR KANUN
47082446113 Temmuz 2001YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN
42832305419 Temmuz 1997YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
55392623218 Temmuz 2006YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
28601808825 Haziran 1983YARDIM TOPLAMA KANUNU
2797179538 Şubat 1983YARGITAY KANUNU
16071425120 Temmuz 1972YATILI BÖLGE VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA MAHSUS OKULLARDA DÖNER SERMAYE KURULMASINA DAİR KANUN
70993035610 Mart 2018YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
861061022 Eylül 1960YATIRIMLAR (HOLDİNG) ANONİM ŞİRKETİNE BAZI İSTİSNA VE MUAFLIKLAR VERİLMESİNE DAİR KANUN
5084253656 Şubat 2004YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
50422534715 Ocak 2004YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN
72443110217 Nisan 2020YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
53462581918 Mayıs 2005YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN
1671068823 Aralık 1960YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN
5366258665 Temmuz 2005YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN
56532652618 Mayıs 2007YUNUS EMRE VAKFI KANUNU
55972647123 Mart 2007YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
32011876122 Mayıs 1985YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
24531732124 Nisan 1981YURT DIŞINDA GÖREVLİ PERSONELE NAKTİ TAZMİNAT VERİLMESİ VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
5978275446 Nisan 2010YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
3511088317 Ağustos 1961YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU
566174721 Nisan 1950YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURTLARI VE AŞEVLERİ HAKKINDAKİ KANUNA EK KANUN
5102253946 Mart 2004YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS, KREDİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
3026812 Aralık 2017YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
2547175066 Kasım 1981YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU
28091800330 Mart 1983YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU
38432142227 Kasım 1992YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR MADDE EKLENMESİ HK.KANUN
29141819013 Ekim 1983YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU
1453122930 Haziran 1929

Z

ZABİTAN VE ASKERİ MEMURLARIN MAAŞATI HAKKINDA KANUN
357341267 Şubat 1939ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN
6777935814 Temmuz 1956ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDAKİ 3573 KANUNUN SAKIZ VE NEVİLERİYLE HARNUPLUKLARA DA TEŞMİLİNE DAİR KANUN
6964961423 Mayıs 1957ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU
74721050413 Mayıs 1960ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN
28411808118 Haziran 1983ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA-YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR-YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN