T.C. CUMHURBAŞKANI KARARLARI
KARAR NO
ARADIĞINIZ KARAR NUMARASINI ARAMA ALANINA YAZINIZ.
R.G. NO
ARADIĞINIZ KARAR R.G.NO'SUNU ARAMA ALANINA YAZINIZ
R.G. TARİHİ
ARADIĞINIZ KARAR R.G. TARİHİNİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
KARARNAME ADI
ARADIĞINIZ KARAR ADINI ARAMA ALANINA YAZINIZ
----
7189321771 Mayıs 2023

1

1/7/2021 TARİHİNDEN 31/12/2030 TARİHİNE KADAR İŞLETMEYE GİREN/GİRECEK YEK BELGELİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN UYGULANACAK FİYATLAR VE SÜRELER İLE FİYATLARIN GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7189)
140305532 Ekim 201811/5/2018 TARİHLİ VE 7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDAKİ BAZI İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 140)
730495 (Mükerrer)31 Temmuz 201811/5/2018 TARİHLİ VE 7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNUN 2, 3, 4, 7 VE 8 İNCİ MADDELERİ İLE 10 UNCU MADDESİNİN ALTI, YEDİ VE SEKİZİNCİ FIKRALARINDAN YARARLANMAK İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ OLAN BAŞVURU, BİLDİRİM VE BEYAN SÜRELERİNİN 27/08/2018 TARİHİNE (BU TARİH DÂHİL) KADAR UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 7)
66163205728 Aralık 20221512 SAYILI NOTERLİK KANUNUNUN 60 INCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (3) NUMARALI BENDİ İLE 61/A MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BİLİŞİM SİSTEMİNİN KURULMASINA İLİŞKİN OLARAK ANILAN KANUNUN GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN SÜRENİN 1/7/2023 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6616)
5799318908 Temmuz 2022193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 23 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN TUTARLARLA İLGİLİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5799)
3490313854 Şubat 2021193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 41 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (9) NUMARALI BENDİ İLE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 11 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (İ) BENDİ KAPSAMINDA GİDER VE MALİYET UNSURLARI TOPLAMININ İNDİRİMİ KABUL EDİLMEYECEK KISMININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 3490)
8423072121 Mart 2019193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94 ÜNCÜ VE GEÇİCİ 67 NCİ MADDELERİ İLE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 15 İNCİ VE 30 UNCU MADDELERİNDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARI İLE 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNUNUN 33 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ NİSPETLERİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 842)
1015307611 Mayıs 2019193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1015)
25693113624 Mayıs 2020193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2569)
4454315884 Eylül 2021193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4454)
73323223528 Haziran 2023193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7332)
80023241328 Aralık 2023193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8002)
50463170631 Aralık 2021193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI:?5046)
19483099430 Aralık 2019193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 90 INCI MADDESİNİN BİRİNCİ, ÜÇÜNCÜ VE ALTINCI FIKRALARINDA YER ALAN SÜRELERİN, BİTİM TARİHLERİNDEN İTİBAREN 6 AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1948)
505831706 (6. Mükerrer)31 Aralık 2021193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 93 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ, İKİNCİ VE BEŞİNCİ FIKRALARINDA YER ALAN SÜRELERİN, 31/12/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN 30/6/2022 TARİHİNE KADAR (BU TARİH DÂHİL) UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5058)
41963152730 Haziran 2021193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 93 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ, İKİNCİ VE BEŞİNCİ FIKRALARINDA YER ALAN SÜRELERİN, BİTİM TARİHLERİNDEN İTİBAREN 6 AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4196)
305843 Kasım 2018

2

2016 YILI TÜRKİYE YILLIK AKSİYON PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASINA 1 NO’LU DEĞİŞİKLİĞİN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 305)
16305016 Ağustos 20182018 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 16)
1943057524 Ekim 20182018 YILI SULAMA VE TAHLİYE TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 194)
43049531 Temmuz 20182018/2019 PAZARLAMA YILI ŞEKER KOTALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4)
14113085810 Ağustos 20192019 YILI SULAMA VE TAHLİYE TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1411)
76730690 (Mükerrer)18 Şubat 20192019 YILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 767)
5373064231 Aralık 20182019 YILINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARINDA UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 537)
8173071111 Mart 20192019 YILINDA YAPILACAK ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 817)
16913092824 Ekim 20192019 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1691)
702306775 Şubat 20192019/2020 PAZARLAMA YILI ŞEKER KOTALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 702)
18423098824 Aralık 20192019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 1842)
173330938 (Mükerrer)4 Kasım 20192020 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1733)
25253112613 Mayıs 20202020 YILI SULAMA VE TAHLİYE TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2525)
211431037 (Mükerrer)12 Şubat 20202020 YILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2114)
18393098723 Aralık 20192020 YILINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARINA UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1839)
2502311229 Mayıs 20202020 YILINDA YAPILACAK ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2502)
319031295 (Mükerrer)5 Kasım 20202020 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 3190)
19123098925 Aralık 20192020/2021 PAZARLAMA YILI ŞEKER KOTALARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1912)
27553118211 Temmuz 20202020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2755)
3781314466 Nisan 20212021 YILI SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 3781)
39113146727 Nisan 20212021 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜK TARİHİNİN 22 NİSAN 2021 OLARAK TESPİT EDİLMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 3911)
342831365 (Mükerrer)15 Ocak 20212021 YILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 3428)
4427315851 Eylül 20212021 YILINDA İKLİMSEL FAKTÖRLERE BAĞLI OLARAK GERÇEKLEŞEN YETERSİZ YAĞIŞ NEDENİYLE VERİM KAYBI YAŞAYAN ÇİFTÇİLERE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4427)
47603165611 Kasım 20212021 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELER VE 2022 YILINDA UYGULANACAK GÜBRE VE SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEKLERİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4760)
36893142920 Mart 20212021/2022 PAZARLAMA YILI ŞEKER KOTALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 3689)
4206315281 Temmuz 20212021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 4206)
38703146222 Nisan 20212021-2022 YILLARINDA YAPILACAK ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 3870)
463331639 (Mükerrer)25 Ekim 20212022 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4633)
56193185231 Mayıs 20222022 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜK TARİHİNİN 25 MAYIS 2022 OLARAK TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5619)
512331720 (Mükerrer)15 Ocak 20222022 YILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 5123)
52383176125 Şubat 20222022 YILINDA KALKINMA AJANSLARINA KULLANDIRILACAK TRANSFER ÖDENEKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 5238)
4892316849 Aralık 20212022 YILINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARINA UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4892)
62433198920 Ekim 20222022 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELER VE 2023 YILINDA UYGULANACAK SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6243)
53513178824 Mart 20222022/2023 PAZARLAMA YILI ŞEKER KOTALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5351)
58743190527 Temmuz 20222022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 5874)
629431994 (Mükerrer)25 Ekim 20222023 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6294)
7342322417 Temmuz 20232023 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜK TARİHİNİN 15 HAZİRAN 2023 OLARAK TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7342)
670332074 (Mükerrer)15 Ocak 20232023 YILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 6703)
68063210616 Şubat 20232023 YILINDA KALKINMA AJANSLARINA KULLANDIRILACAK TRANSFER ÖDENEKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6806)
65823205021 Aralık 20222023 YILINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARINA UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6582)
76133231015 Eylül 20232023 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELER VE 2024 YILINDA UYGULANACAK SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7613)
7450322672 Ağustos 20232023/2024 PAZARLAMA YILI ŞEKER KOTALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7450)
73843224915 Temmuz 20232023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 7384)
66553206910 Ocak 20232023-2024 YILLARINDA YAPILACAK ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6655)
773932350 (Mükerrer)25 Ekim 20232024 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7739)
8698325902 Temmuz 20242024 YILI SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8698)
808232430 (Mükerrer)15 Ocak 20242024 YILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 8082)
84823255221 Mayıs 20242024/2025 PAZARLAMA YILI ŞEKER KOTALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8482)
8703325902 Temmuz 20242024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 8703)
29563125424 Eylül 202021/3/2007 TARİHLİ VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN GEÇİCİ 13 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN SÜRENİN 3 AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2956)
4025314981 Haziran 202121/4/2017 TARİHİNDE PARİS’TE İMZALANAN “FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN OTOMATİK DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ÇOK TARAFLI YETKİLİ MAKAM ANLAŞMASI”NIN YÜRÜRLÜK TARİHİNİN, 30/10/2017 TARİHLİ VE 2017/10969 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARIYLA ONAYLANAN VERGİ KONULARINDA KARŞILIKLI İDARİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN 28 İNCİ MADDESİNİN ALTINCI FIKRASI UYARINCA EN ERKEN 1/1/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYAN VERGİLENDİRME DÖNEMLERİNE UYGULANMAK ÜZERE 3/2/2020 OLARAK TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4025)
31353128727 Ekim 202022/5/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN 17/11/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3135)
28113120231 Temmuz 202022/5/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN 17/8/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2811)
2930312344 Eylül 202022/5/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN 17/9/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2930)
27073117130 Haziran 202022/5/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN BİR AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2707)
533052131 Ağustos 201822/7/2006 TARİHLİ VE 2006/10731 SAYILI BAKANLAR?KURULU KARARININ EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK?YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR?SAYISI: 53)
5769318897 Temmuz 202223 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE ANKARA’DA İMZALANAN “TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EĞİTİM ENSTİTÜSÜ (EİTEE) ARASINDA EİTEE’NİN HAK, AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARINA DAİR EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASI”NIN YÜRÜRLÜK TARİHİNİN 6 MAYIS 2022 OLARAK TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5769)
31573129031 Ekim 20202327 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE ONAYLANAN “FUTBOL MAÇLARINDA VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BÜTÜNCÜL BİR EMNİYET, GÜVENLİK VE HİZMET YAKLAŞIMI ÜZERİNE AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ” VE MEZKÛR KARAR İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKIMINDAN FESHEDİLEN “SPORTİF KARŞILAŞMALARDA VE ÖZELLİKLE FUTBOL MAÇLARINDA SEYİRCİLERİN ŞİDDET GÖSTERİLERİNE VE TAŞKINLIKLARINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ” HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3157)
65843205021 Aralık 20222464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 21 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN EĞLENCE VERGİSİ NİSPETLERİ İLE İLGİLİ KARAR (KARAR SAYISI: 6584)
43723156713 Ağustos 202128/7/2021 TARİHİNDE BAŞLAYAN VE BAŞTA AKDENİZ İLE EGE KIYILARINDAKİ İLLER OLMAK ÜZERE FARKLI İLLERİMİZDE MEYDANA GELEN YANGIN AFETLERİ İLE ÜLKEMİZİN BİRÇOK BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN SEL AFETLERİNDEN ZARAR GÖREN VE BUNDAN SONRA MEYDANA GELEBİLECEK YANGIN VE SEL AFETLERİNDEN ZARAR GÖRECEK AFETZEDELER İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4372)
4026314981 Haziran 2021

3

30/12/2019 TARİHİNDE ANKARA’DA İMZALANAN “ÜLKE BAZLI RAPORLARIN DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ÇOK TARAFLI YETKİLİ MAKAM ANLAŞMASI”NIN YÜRÜRLÜK TARİHİNİN, 30/10/2017 TARİHLİ VE 2017/10969 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARIYLA ONAYLANAN VERGİ KONULARINDA KARŞILIKLI İDARİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN 28 İNCİ MADDESİNİN ALTINCI FIKRASI UYARINCA EN ERKEN 1/1/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYAN VERGİLENDİRME DÖNEMLERİNE UYGULANMAK ÜZERE 18/12/2020 OLARAK TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4026)
10013075019 Nisan 201930/5/1985 TARİHLİ VE 3212 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2019 YILINDA ANLAŞMA AKDEDİLMEKSİZİN VERİLEBİLECEK MAL VEYA HİZMETLERİN PARASAL LİMİTİ İLE CİNSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1001)
19503099430 Aralık 20193065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 37 NCİ MADDESİ İLE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 9 UNCU MADDESİNİN UYGULANMA SÜRELERİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1950)
65833205021 Aralık 20223065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 39 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN SÜRENİN 31/12/2024 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6583)
84853255221 Mayıs 20243095 SAYILI KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNDE DÜZENLENEN KANUNİ FAİZ ORANININ, 1/6/2024 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YILLIK %24 OLARAK UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8485)
1267308181 Temmuz 201931/12/2017 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR İÇİN YAPI KAYIT BELGESİ ALMAK ÜZERE BAŞVURUDA BULUNMUŞ OLANLARIN YAPI KAYIT BEDELİ ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1267)
53830642 (4.Mükerrer)31 Aralık 201831/12/2017 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR İÇİN YAPI KAYIT BELGESİ BAŞVURU SÜRESİNİN 15/6/2019 TARİHİNE KADAR, YAPI KAYIT BEDELİ ÖDEME SÜRESİNİN 30/6/2019 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 538)
2573058131 Ekim 201831/12/2017 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR İÇİN YAPI KAYIT BELGESİ BAŞVURU SÜRESİNİN 31/12/2018 TARİHİNE KADAR UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 257)
19033098925 Aralık 20193212 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2020 YILINDA ANLAŞMA AKDEDİLMEKSİZİN VERİLEBİLECEK MAL VEYA HİZMETLERİN PARASAL LİMİTİ İLE CİNSİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1903)
30793127414 Ekim 20203212 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2021 YILINDA ANLAŞMA AKDEDİLMEKSİZİN VERİLEBİLECEK MAL VEYA HİZMETLERİN PARASAL LİMİTİ İLE CİNSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 3079)
4875316783 Aralık 20213212 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2022 YILINDA ANLAŞMA AKDEDİLMEKSİZİN VERİLEBİLECEK MAL VEYA HİZMETLERİN PARASAL LİMİTİ İLE CİNSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4875)
64893203910 Aralık 20223212 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2023 YILINDA ANLAŞMA AKDEDİLMEKSİZİN VERİLEBİLECEK MAL VEYA HİZMETLERİN PARASAL LİMİTİ İLE CİNSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6489)
79983241328 Aralık 20233212 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2024 YILINDA ANLAŞMA AKDEDİLMEKSİZİN VERİLEBİLECEK MAL VEYA HİZMETLERİN PARASAL LİMİTİ İLE CİNSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7998)
2932312344 Eylül 20203213 SAYILI MADEN KANUNUNA EKLİ (3) SAYILI TABLO KAPSAMINDA IV. GRUP MADENLERDEN ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN BELİRLENEN DEVLET HAKKI ORANLARININ %25 ARTIRIMLI OLARAK UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2932)
43843157319 Ağustos 20213213 SAYILI MADEN KANUNUNUN 2 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA YER ALAN IV. GRUP (C) BENDİ MADENLERDEN ALÜMİNYUM, BAKIR, ÇİNKO, DEMİR, KROM VE KURŞUN İÇİN BELİRLENEN DEVLET HAKKI ORANLARININ %25 ARTIRIMLI OLARAK UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4384)
3516313876 Şubat 20213218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNUNUN GEÇİCİ 3 ÜNCÜ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (B) BENDİ KAPSAMINDA FOB BEDELİNİN EN AZ %85’İ OLARAK BELİRLENMİŞ OLAN YURT DIŞINA İHRAÇ ORANININ, 2020 YILI İÇİN %80 OLARAK UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3516)
11683081225 Haziran 20193713 SAYILI KANUNUNUN 1 İNCİ, 3 ÜNCÜ VE 4 ÜNCÜ MADDELERİ KAPSAMINA GİREN EYLEMLER VEYA TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN GERÇEK KİŞİLER İLE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN, 5233 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ İLE 5442 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNE DAYANARAK YAPTIKLARI BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMA SÜRESİNİN, 2018/11774 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE UZATILAN SÜRENİN BİTİMİNDEN İTİBAREN BİR YIL UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1168)
39003146323 Nisan 20213713 SAYILI KANUNUNUN 1, 3 VE 4 ÜNCÜ MADDELERİ KAPSAMINA GİREN EYLEMLER VEYA TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN GERÇEK KİŞİLER İLE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN, 5233 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 VE GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDELERİ İLE 5442 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNE DAYANARAK YAPTIKLARI BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMA SÜRESİNİN, 2711 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE UZATILAN SÜRENİN BİTİMİNDEN İTİBAREN 1 YIL UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3900)
2711311721 Temmuz 20203713 SAYILI KANUNUNUN 1, 3 VE 4. MADDELERİ KAPSAMINA GİREN EYLEMLER VEYA TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN GERÇEK KİŞİLER İLE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN, 5233 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 VE GEÇİCİ 4. MADDELERİ İLE 5442 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİNE DAYANARAK YAPTIKLARI BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMA SÜRESİNİN, 1168 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE UZATILAN SÜRENİN BİTİMİNDEN İTİBAREN 1 YIL UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2711)
75063228318 Ağustos 20233713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN 1 İNCİ, 3 ÜNCÜ VE 4 ÜNCÜ MADDELERİ KAPSAMINA GİREN EYLEMLER VEYA TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN GERÇEK KİŞİLER İLE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN, 5233 SAYILI TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ VE GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDELERİ İLE 28/12/2005 TARİHLİ VE 5442 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNE DAYANARAK YAPTIKLARI BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMA SÜRESİNİN, 2/6/2022 TARİHLİ VE 5634 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE UZATILAN SÜRENİN BİTİMİNDEN İTİBAREN BİR YIL UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7506)
5634318553 Haziran 20223713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN 1 İNCİ, 3 ÜNCÜ VE 4 ÜNCÜ MADDELERİ KAPSAMINA GİREN EYLEMLER VEYA TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN GERÇEK KİŞİLER İLE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN, 5233 SAYILI TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ VE GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDELERİ İLE 5442 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNE DAYANARAK YAPTIKLARI BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMA SÜRESİNİN, 3900 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE UZATILAN SÜRENİN BİTİMİNDEN İTİBAREN BİR YIL UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5634)
85163255625 Mayıs 20243713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN 1 İNCİ, 3 ÜNCÜ VE 4 ÜNCÜ MADDELERİ KAPSAMINA GİREN EYLEMLER VEYA TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN GERÇEK KİŞİLER İLE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN, 5233 SAYILI TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ VE GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDELERİ İLE 5442 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNE DAYANARAK YAPTIKLARI BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMA SÜRESİNİN, 7506 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE UZATILAN SÜRENİN BİTİMİNDEN İTİBAREN BİR YIL UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8516)
39283147030 Nisan 20213718 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKIMINDAN FESHEDİLEN “KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ”NİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKIMINDAN SONA ERME TARİHİNİN 1/7/2021 OLARAK TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3928)
6823067130 Ocak 2019

4

4/7/1956 TARİHLİ VE 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE 2019 YILINDA YAPILACAK İLAVE TEDİYELERİN SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 682)
20613101925 Ocak 20204/7/1956 TARİHLİ VE 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE 2020 YILINDA VERİLECEK İLAVE TEDİYENİN SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2061)
263051015 Ağustos 20184/7/1956 TARİHLİ VE 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2018 YILINDA VERİLECEK İLAVE TEDİYELERİN SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 26)
27523118211 Temmuz 20204/7/1956 TARİHLİ VE 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2020 YILINDA VERİLECEK İLAVE TEDİYENİN SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2752)
33483135131 Aralık 20204/7/1956 TARİHLİ VE 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2021 YILINDA VERILECEK İLAVE TEDIYENIN SÜRELERININ BELIRLENMESI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3348)
3247313222 Aralık 20204447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN UYGULANMA SÜRESİNİN 31/12/2022 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3247)
66193205829 Aralık 20224447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN UYGULANMA SÜRESİNİN 31/12/2023 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6619)
3248313222 Aralık 20204447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 19 UNCU VE GEÇİCİ 21 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN BAZI TARİHLERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3248)
34233136313 Ocak 20214447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA, GEÇİCİ 27 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A), (B) VE (C) BENTLERİNDE, GEÇİCİ 28 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN DESTEK TUTARLARININ, 2021 YILI OCAK DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ASGARİ ÜCRET ARTIŞ ORANININ (%21,56) ARTIRILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3423)
3246313222 Aralık 20204447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 26 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN ÜÇ AYLIK SÜRENİN ALTI AYA VE 31/12/2020 TARİHİNİN 30/6/2021 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3246)
18443098824 Aralık 20194458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN GEÇİCİ 11 İNCİ MADDELERİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERDEN YARARLANMAK İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ OLAN BAŞVURU SÜRELERİNİN 30/6/2020 TARİHİNE KADAR (BU TARİH DÂHİL) UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1844)
4738316494 Kasım 20214618 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE ONAYLANAN PARİS ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜK TARİHİNİN 10/11/2021 OLARAK TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4738)
70153214931 Mart 20234691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASI İLE 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ KAPSAMINDA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN TOPLAM SAYISINA VEYA TEŞVİKE KONU EDİLEN TOPLAM ÇALIŞMA SÜRELERİNE UYGULANMAK ÜZERE SÖZ KONUSU BÖLGE VE MERKEZLER DIŞINDA GEÇİRİLEN SÜRELER BAKIMINDAN BELİRLENMİŞ OLAN ORANIN, 8/2/2023 TARİHLİ VE 6785 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLEN İLLERDE 6/2/2023 TARİHİNDEN İTİBAREN (BU TARİH DÂHİL) OLAĞANÜSTÜ HAL SÜRESİNCE YÜZDE YÜZ OLARAK UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7015)
52033176024 Şubat 20224735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 5 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR (KARAR SAYISI: 5203)
55463183413 Mayıs 20224735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 6 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR VE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 5 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR İLE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5546)
80893243116 Ocak 20244735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR (KARAR SAYISI: 8089)
73903225016 Temmuz 20234760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7390)
413051116 Ağustos 20184760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 41)
49383169722 Aralık 20214760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4938)
1323054524 Eylül 20184760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINA ESAS ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 132)
43733156713 Ağustos 20214760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINA ESAS ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4373)
50963171813 Ocak 20224760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINA ESAS ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5096)
64173202324 Kasım 20224760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINA ESAS ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6417)
78033237318 Kasım 20234760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINA ESAS ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7803)
29123122930 Ağustos 20204760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2912)
54293181419 Nisan 20224760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (III) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE YER ALAN BAZI MALLARA UYGULANAN ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5429)
80013241328 Aralık 20234760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (III) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YER ALAN BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARI, ASGARİ MAKTU VE MAKTU VERGİ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ İLE MEZKÛR KANUNUN 12 NCİ MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASI HÜKMÜNÜN BU MALLARDA 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ İÇİN UYGULANMAMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8001)
54313181419 Nisan 20224760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (IV) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINA ESAS ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5431)
19523099531 Aralık 20194760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 12 NCİ MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASI HÜKMÜNÜN 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ İÇİN UYGULANMAMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1952)
41373152225 Haziran 20214760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 12 NCİ MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASI HÜKMÜNÜN, 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ İÇİN UYGULANMAMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4137)
56143184827 Mayıs 20224760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN EKİ (III) SAYILI LİSTENİN (A) VE (B) CETVELLERİNDE YER ALAN BAZI MALLARA UYGULANAN ASGARİ MAKTU VE MAKTU VERGİ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ İLE ANILAN KANUNUN 12 NCİ MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASI HÜKMÜNÜN BAZI MALLARDA 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ İÇİN UYGULANMAMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5614)
54303181419 Nisan 20224760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN EKİ (III) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YER ALAN BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5430)
33443135030 Aralık 20204857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN 17/1/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ AY UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 3344)
3592314189 Mart 20214857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN 17/3/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3592)
39303147030 Nisan 20214857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN 17/5/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN 30/6/2021 TARİHİNE KADAR UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 3930)
28730581 (Mükerrer)31 Ekim 2018492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI (4) SAYILI TARİFENİN “I-TAPU İŞLEMLERİ” BAŞLIKLI BÖLÜMÜNÜN 20/A FIKRASI, 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 28 İNCİ VE 29 UNCU MADDELERİ İLE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 12 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE KARAR VERİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 287)
7344322417 Temmuz 2023492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI TARİFELERDE YER ALAN MAKTU HARÇ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 7344)
4793063019 Aralık 20184925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNUNUN 12 NCİ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI TAŞIMALARA İLİŞKİN YETKİNİN, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINCA HER YIL BELİRLENECEK KOTA DÂHİLİNDE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ PLAKALI TAŞITLARA DA VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 479)
6631320645 Ocak 2023

5

5300 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNUNUN 24 ÜNCÜ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ (B) VE (C) BENTLERİNDE BELİRTİLEN LİSANLI DEPOCULUK TAZMİN FONU GELİR ORANLARININ TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI ANONİM ŞİRKETİ NEZDİNDE OLUŞTURULAN TEVERRUK PİYASASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLERDE SIFIRA İNDİRİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6631)
42993154215 Temmuz 20215411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNUN GEÇİCİ 32 NCİ MADDESİNİN UYGULAMA SÜRESİNİN İKİ YIL UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4299)
82563248712 Mart 20245510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 89 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINA GÖRE UYGULANAN GECİKME CEZASI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8256)
74083226329 Temmuz 20235520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 14 ÜNCÜ MADDESININ DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN İSTISNANIN, KURUMLARIN 30/6/2023 TARIHLI BILANÇOLARINDA YER ALAN YABANCI PARALAR İTIBARIYLA DA UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7408) (KARAR SAYISI: 7408)
58723190527 Temmuz 20225520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 14 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN İSTİSNANIN, KURUMLARIN 30/6/2022 TARİHLİ BİLANÇOLARINDA YER ALAN YABANCI PARALAR İTİBARIYLA DA UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5872)
62973199627 Ekim 20225520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 14 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN İSTİSNANIN, KURUMLARIN 30/9/2022 TARİHLİ BİLANÇOLARINDA YER ALAN YABANCI PARALAR İTİBARIYLA DA UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6297)
67283208526 Ocak 20235520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 14 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN İSTİSNANIN, KURUMLARIN 31/12/2022 TARİHLİ BİLANÇOLARINDA YER ALAN YABANCI PARALAR İTİBARIYLA DA UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6728)
71653217125 Nisan 20235520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 14 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN İSTİSNANIN, KURUMLARIN 31/3/2023 TARİHLİ BİLANÇOLARINDA YER ALAN YABANCI PARALAR İTİBARIYLA DA UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7165)
148230872 (Mükerrer)28 Ağustos 20195602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN UYARINCA, ÖDEDİĞİ KATMA DEĞER VERGİSİ ESAS ALINARAK SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞINA RED VE İADE YAPILMASINA İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1482)
7347322417 Temmuz 20235602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN 6 NCI MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDAKİ ORANLARIN YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7347)
80033241328 Aralık 20235602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN 6 NCI MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDAKİ ORANLARIN YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8003)
79533240116 Aralık 20235746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN ON DÖRDÜNCÜ FIKRASI İLE 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNUN EK 3 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN TUTAR VE ORANLARIN YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7953)
7190321771 Mayıs 2023

6

6 ŞUBAT 2023 TARİHİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER SEBEBİYLE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLEN İLLERDEKİ TABİP VE UZMAN TABİPLERİN DEVLET MEMURU OLARAK DEVLET HİZMETİ YAPMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE İLGİLİ SÜRELER HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7190)
68313211323 Şubat 20236/2/2023 TARİHİNDE KAHRAMANMARAŞ İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE ADANA, ADIYAMAN, DİYARBAKIR, ELAZIĞ, GAZİANTEP, HATAY, KAHRAMANMARAŞ, KİLİS, MALATYA, OSMANİYE VE ŞANLIURFA İLLERİ İLE SİVAS İLİNİN GÜRÜN İLÇESİNDE OLUŞAN MÜCBİR SEBEBE İSTİNADEN, 7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VE 7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 6831)
74053226127 Temmuz 20236/2/2023 TARİHİNDE KAHRAMANMARAŞ İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE ADIYAMAN, HATAY, KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA İLLERİ İLE GAZİANTEP İLİNİN İSLAHİYE VE NURDAĞI İLÇELERİNDE DEVAM EDEN MÜCBİR SEBEBE İSTİNADEN, 7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VE 7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7405)
79183239712 Aralık 20236/2/2023 TARİHİNDE KAHRAMANMARAŞ İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE ADIYAMAN, HATAY, KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA İLLERİ İLE GAZİANTEP İLİNİN İSLAHİYE VE NURDAĞI İLÇELERİNDE DEVAM EDEN MÜCBİR SEBEBE İSTİNADEN, 7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VE 7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 7918)
85153255625 Mayıs 20246/2/2023 TARİHİNDE KAHRAMANMARAŞ İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE ADIYAMAN, HATAY, KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA İLLERİ İLE GAZİANTEP İLİNİN İSLAHİYE VE NURDAĞI İLÇELERİNDE DEVAM EDEN MÜCBİR SEBEBE İSTİNADEN, 7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VE 7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 8515)
678732099 (Mükerrer)9 Şubat 20236/2/2023 TARİHİNDE MEYDANA GELEN DEPREM AFETLERİ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASINA YÖNELİK OLARAK, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILACAK ALIMLARDA UYGULANACAK PARASAL LİMİTLERİN ARTIRILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6787)
72673218812 Mayıs 20236/2/2023 TARİHİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE SÖZ KONUSU DEPREMLERDEN ETKİLENEN YERLERDE KAMU PERSONELİNE TAZMİNAT VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7267)
678932104 (Mükerrer)14 Şubat 20236/2/2023 TARİHİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN BAZI İLLERDEKİ ESNAF VE SANATKÂRLARIN, TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARLAR KAPSAMINDAKİ KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 6789)
7470322694 Ağustos 20236/2/2023 TARİHİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN BAZI İLLERDEKİ ESNAF VE SANATKÂRLARIN, TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARLAR KAPSAMINDAKİ KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 7470)
68163211222 Şubat 20236/2/2023 TARİHİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN BAZI İLLERDEKİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİN, T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARLAR KAPSAMINDAKİ KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 6816)
69743213921 Mart 20236/2/2023 TARİHİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN BAZI İLLERDEKİ TÜKETİCİLERİN ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ TÜKETİMLERİNE YÖNELİK TAHAKKUK VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ERTELENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 6974)
68083210717 Şubat 20236/2/2023 TARİHİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN İLLERDEKİ YETİŞTİRİCİLERE YEM DESTEĞİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6808)
74103226329 Temmuz 20236/2/2023 TARİHİNDE MEYDANA GELEN KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLER NEDENİYLE BÖLGESEL KRİZ GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7410)
29483124818 Eylül 20206102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 13 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN SÜRENİN ÜÇ AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2948)
58013189921 Temmuz 20226183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 51 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN GECİKME ZAMMI ORANININ, HER AY İÇİN AYRI AYRI UYGULANMAK ÜZERE % 2,5 OLARAK BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5801)
19473099430 Aralık 20196183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 51 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN GECİKME ZAMMI ORANININ, HER AY İÇİN AYRI AYRI UYGULANMAK ÜZERE %1,6 OLARAK BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1947)
77823236914 Kasım 20236183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 51 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN GECİKME ZAMMI ORANININ, HER AY İÇİN AYRI AYRI UYGULANMAK ÜZERE %3,5 OLARAK BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7782)
84843255221 Mayıs 20246183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 51 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN GECİKME ZAMMI ORANININ, HER AY İÇİN AYRI AYRI UYGULANMAK ÜZERE %4,5 OLARAK BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8484)
1592309062 Ekim 20196183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 51 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN GECİKME ZAMMI ORANININ, HER AY İÇİNAYRI AYRI UYGULANMAK ÜZERE % 2 OLARAK BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1592)
3283059211 Kasım 20186245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERE EKTE YER ALAN CETVELLERİN İLAVE EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 328)
1628309095 Ekim 20196245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERE İLAVE YAPILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1628)
24113110015 Nisan 20206245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERİN UYGULAMAYA KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2411)
29583125424 Eylül 20206245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERİN UYGULAMAYA KONULMASI HAKKINDAKİ 24/7/1996 TARIHLI VE 96/8438 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA SAN SALVADOR, MANCHESTER VE SEMERKANT’A AIT CETVELLERIN İLAVE EDILMESI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2958)
58733190527 Temmuz 20226245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERİN UYGULAMAYA KONULMASI HAKKINDAKİ 24/7/1996 TARİHLİ VE 96/8438 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA AVLONYA, NECEF, ÇENGDU VE TÜRKİSTAN’A AİT CETVELLERİN İLAVE EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5873)
81773245913 Şubat 20246245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERİN UYGULAMAYA KONULMASI HAKKINDAKİ 24/7/1996 TARİHLİ VE 96/8438 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA KATMANDU VE ORAN’A AİT CETVELLERİN İLAVE EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8177)
84223253230 Nisan 20246245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERİN UYGULAMAYA KONULMASI HAKKINDAKİ 24/7/1996 TARİHLİ VE 96/8438 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA KRASNODAR’A AİT CETVELİN İLAVE EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8422)
85133255625 Mayıs 20246245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERİN UYGULAMAYA KONULMASI HAKKINDAKİ 24/7/1996 TARİHLİ VE 96/8438 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA MALE, MANAGUA VE HO CHİ MİNH’E AİT CETVELLERİN İLAVE EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8513)
6190319778 Ekim 20226245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERİN UYGULAMAYA KONULMASI HAKKINDAKİ 24/7/1996 TARİHLİ VE 96/8438 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA NİŞ’E AİT CETVELİN İLAVE EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6190)
6463065716 Ocak 20196245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERİN UYGULAMAYA KONULMASI HAKKINDAKİ 24/7/1996 TARİHLİ VE 96/8438 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ VALETTA’YA AİT CETVELİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE MEZKÛR KARARA ASUNCİON, LOME, MASERU, MBABANE VE MONROVYA’YA AİT CETVELLERİN İLAVE EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 646)
809307088 Mart 20196384 SAYILI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN GEREĞİNCE KURULAN KOMİSYONUN YETKİSİNİN GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 809)
7702323316 Ekim 20236461 SAYILI TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI İLE GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA YER ALAN SÜRELERİN 31/12/2033 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7702)
79813241227 Aralık 20236550 SAYILI ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA SAĞLANAN İNDİRİM VE İSTİSNALARIN UYGULAMA SÜRESİNİN 31/12/2028 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7981)
68293211323 Şubat 20236563 SAYILI ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN EK 2 NCİ, EK 3 ÜNCÜ VE EK 4 ÜNCÜ MADDELERİNDE BELİRTİLEN PARASAL EŞİKLERİN YARISI ORANINDA ARTIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6829)
4226315347 Temmuz 20216772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2021 YILINDA VERİLECEK İLAVE TEDİYENİN SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4226)
51243172419 Ocak 20226772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2022 YILINDA VERİLECEK İLAVE TEDİYENİN SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5124)
57413187624 Haziran 20226772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2022 YILINDA VERİLECEK İLAVE TEDİYENİN SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5741)
73163222316 Haziran 20236772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2023 YILINDA VERİLECEK İLAVE TEDİYENİN SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7316)
80123241429 Aralık 20236772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2024 YILINDA VERİLECEK İLAVE TEDİYELERİN SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8012)
8638325708 Haziran 20246772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2024 YILINDA VERİLECEK İLAVE TEDİYENİN SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8638)
34693138030 Ocak 20216802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNUNUN 39 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A), (B), (C) VE (D) BENTLERİNDEKİ ORANLARIN YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3469)
40530611 (Mükerrer)30 Kasım 2018

7

7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNUN 10 UNCU MADDESİNİN ONÜÇÜNCÜ FIKRASININ (A), (B), (C) VE (E) BENTLERİNDE YER ALAN SÜRELERİN, BİTİM TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AY UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 405)
483052131 Ağustos 20187143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNUN 10 UNCU MADDESİNİN ONÜÇÜNCÜ FIKRASININ (H) BENDİNDE YER ALAN SÜRELERİN, BİTİM TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AY UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 48)
33433135030 Aralık 20207256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİ İLE 4 ÜNCÜ MADDESİNDE (ONÜÇÜNCÜ VE ONDÖRDÜNCÜ FIKRALARI HARİÇ) YER ALAN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN, ANILAN MADDELERDE BELİRTİLEN SÜRELERİN BİTİMİNDEN İTİBAREN BİR AY UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 3343)
44203158127 Ağustos 20217326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4420)
73003220226 Mayıs 20237440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA YER ALAN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7300)
7700323316 Ekim 20237452 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YERLEŞME VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK YENİ YAPILARIN BULUNDUĞU PARSELLERİN MALİKİ OLAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE HİBE VE YAPIM KREDİSİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7700)

8

83 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (KARARNAME NUMARASI: 83)
8725325979 Temmuz 20248725 SAYILI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ BAZI MAL VE HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ OLARAK FAYDALANACAKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8725)
9304983 Ağustos 2018

A

ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESAS VE USULLER (KARAR SAYISI: 9)
5063317105 Ocak 2022ADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLAR İLE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN, STAJ VEYA TAMAMLAYICI EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNE İLİŞKİN ALT SINIRLAR İLE BU ÜCRETLERE YÖNELİK DEVLET KATKISI ÖDEMELERİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5063)
423051116 Ağustos 2018ADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLAR İLE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN, STAJ VEYA TAMAMLAYICI EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNE YAPILAN DEVLET KATKISI ÖDEMELERİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 42)
66063205627 Aralık 2022ADLİ TIP KURUMU DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNE TAHSİS EDİLEN SERMAYENİN 300.000.000 TL’YE ÇIKARILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6606)
84743255221 Mayıs 2024ADLİ TIP KURUMU DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNE TAHSİS EDİLEN SERMAYENİN 420.000.000 TL’YE ÇIKARILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8474)
2031310028 Ocak 2020AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 2031)
79763240823 Aralık 2023AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, BAHREYN KRALLIĞI, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, KANADA, SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI VE UMMAN SULTANLIĞI'NIN UMUMA MAHSUS PASAPORT HAMİLİ VATANDAŞLARININ TÜRKİYE’YE YAPACAKLARI TURİSTİK AMAÇLI SEYAHATLERİNDE HER 180 GÜNDE 90 GÜN SÜREYLE VİZE MUAFİYETİ SAĞLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7976)
12663081629 Haziran 2019AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1266)
62305265 Eylül 2018AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 62)
6785320988 Şubat 2023ANAYASANIN 119 UNCU MADDESİ İLE 2935 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNE GÖRE ADANA, ADIYAMAN, DİYARBAKIR, GAZİANTEP, HATAY, KAHRAMANMARAŞ, KİLİS, MALATYA, OSMANİYE VE ŞANLIURFA İLLERİNDE 8/2/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 01.00’DAN İTİBAREN ÜÇ AY SÜREYLE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6785)
78873238025 Kasım 2023ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN EN AZ SERMAYE TUTARININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7887)
66523206910 Ocak 2023AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİNDE AR-GE VE YENİLİK VEYA TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6652)
2817312045 Ağustos 2020AVRUPA KONSEYİNE BİRLEŞİK KRALLIK TARAFINDAN YAPILAN BAŞVURU UYARINCA EKLİ LİSTEDE ADLARI VE ONAY İŞLEMLERİNİN TARİH VE SAYILARI GÖSTERİLEN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMELERİ VE PROTOKOLLERİNİN UYGULAMA ALANININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKIMINDAN 27 EKİM 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN CEBELİTARIK’I KAPSAYACAK ŞEKİLDE DEĞİŞTİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2817)
64343202930 Kasım 2022

B

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 6434)
3942314744 Mayıs 2021BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3942)
82463248712 Mart 2024BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8246)
4758316505 Kasım 2021BAZI ALANLARIN MARMARA DENİZİ VE ADALAR ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ OLARAK TESPİT VE İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4758)
59843193425 Ağustos 2022BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5984)
103230763 (Mükerrer)3 Mayıs 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1032)
3054321 Eylül 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 113)
129030822 (Mükerrer)5 Temmuz 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1290)
14093085810 Ağustos 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1409)
14943087431 Ağustos 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1494)
15863089420 Eylül 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1586)
1743309417 Kasım 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1743)
3056312 Ekim 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 180)
187230989 (Mükerrer)25 Aralık 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1872)
19553099531 Aralık 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1955)
21403105025 Şubat 2020BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2140)
24733110722 Nisan 2020BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2473)
2497311229 Mayıs 2020BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2497)
2642311509 Haziran 2020BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2642)
26483115110 Haziran 2020BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2648)
2832312056 Ağustos 2020BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2832)
28393122021 Ağustos 2020BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2839)
30913127616 Ekim 2020BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3091)
320731315 (2. Mükerrer)25 Kasım 2020BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3207)
3412313577 Ocak 2021BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3412)
34523138030 Ocak 2021BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3452)
37433143425 Mart 2021BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3743)
39273147030 Nisan 2021BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3927)
40183149125 Mayıs 2021BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4018)
4045314992 Haziran 2021BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4045)
411306165 Aralık 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 411)
4373062110 Aralık 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 437)
49173168510 Aralık 2021BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4917)
4963063726 Aralık 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 496)
50273170530 Aralık 2021BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5027)
52913177612 Mart 2022BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5291)
54223181419 Nisan 2022BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5422)
58463190022 Temmuz 2022BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5846)
60853195516 Eylül 2022BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6085)
62923199425 Ekim 2022BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6292)
65613204415 Aralık 2022BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6561)
69673213416 Mart 2023BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6967)
71643217125 Nisan 2023BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7164)
728732188 (Mükerrer)12 Mayıs 2023BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7287)
742306808 Şubat 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 742)
7663068715 Şubat 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 766)
7898323861 Aralık 2023BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7898)
79803241227 Aralık 2023BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7980)
8145324493 Şubat 2024BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8145)
84143253230 Nisan 2024BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8414)
9063074716 Nisan 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 906)
2363057726 Ekim 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİT EDİLMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 236)
3603060423 Kasım 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 360)
13583084225 Temmuz 2019BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜK TARİHLERİNİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1358)
23023108026 Mart 2020BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜK TARİHLERİNİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2302)
41623152326 Haziran 2021BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜK TARİHLERİNİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4162)
793053312 Eylül 2018BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜK TARİHLERİNİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 79)
7551322983 Eylül 2023BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ YÖNETİM, DENETİM VE TASFİYE KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ İLE SÖZLEŞMELİ VE KAPSAM DIŞI PERSONELE UYGULANACAK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7551)
47133164329 Ekim 2021BAZI KİŞİ VE KURULUŞLARIN TASARRUFUNDA BULUNAN TÜRKİYE’DEKİ MALVARLIKLARININ DONDURULMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4713)
13353083720 Temmuz 2019BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1335)
21433105025 Şubat 2020BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2143)
23073108026 Mart 2020BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2307)
2583058131 Ekim 2018BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 258)
3061312677 Ekim 2020BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3061)
37263143021 Mart 2021BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3726)
4877316783 Aralık 2021BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4877)
6005319456 Eylül 2022BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6005)
14243085915 Ağustos 2019BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ HAKKINDAKİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1424)
23013108026 Mart 2020BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2301)
554306465 Ocak 2019BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 554)
3471313832 Şubat 2021BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARI HAKKINDAKİ EKLİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3471)
54030642 (4.Mükerrer)31 Aralık 2018BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 540)
33283134525 Aralık 2020BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ İLE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 12 NCİ MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASI HÜKMÜNÜN BU MALLARDA 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ İÇİN UYGULANMAMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3328)
25373112613 Mayıs 2020BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2537)
20813102329 Ocak 2020BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2081)
21783105429 Şubat 2020BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2178)
53630642 (4.Mükerrer)31 Aralık 2018BAZI MALLARA UYGULANACAK TÜTÜN FONU TUTARLARI İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 536)
42983154215 Temmuz 2021BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDAKİ EKLİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4298)
39943148620 Mayıs 2021BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3994)
19533099531 Aralık 2019BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1953)
22813107925 Mart 2020BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2281)
2710311721 Temmuz 2020BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2710)
33393134929 Aralık 2020BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3339)
42753154114 Temmuz 2021BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4275)
505531706 (5. Mükerrer)31 Aralık 2021BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5055)
505631706 (5. Mükerrer)31 Aralık 2021BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5056)
5123063827 Aralık 2018BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 512)
57533188028 Haziran 2022BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5753)
60305265 Eylül 2018BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 60)
662732060 (3. Mükerrer)31 Aralık 2022BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6627)
662832060 (3. Mükerrer)31 Aralık 2022BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6628)
73223223023 Haziran 2023BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7322)
804532416 (3. Mükerrer)31 Aralık 2023BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8045)
804632416 (3. Mükerrer)31 Aralık 2023BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8046)
11993081326 Haziran 2019BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI:1199)
414306187 Aralık 2018BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 414)
223051015 Ağustos 2018BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 23)
10023075019 Nisan 2019BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1002)
23943109611 Nisan 2020BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2394)
66153205728 Aralık 2022BAZI ÜRÜNLERDEN TAHSİL EDİLECEK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARININ, 1/1/2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6615)
7449322672 Ağustos 2023BAZI ÜRÜNLERDEN TAHSİL EDİLECEK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARININ, 1/8/2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7449)
20633101925 Ocak 2020BAZI ÜRÜNLERDEN TAHSİL EDİLECEK GERİ KAZINIM KATILIM PAYI TUTARLARININ 1/1/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2063)
7480322738 Ağustos 2023BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 7480)
6503065716 Ocak 2019BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 650)
27043117130 Haziran 2020BAZI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA BAĞLI OLARAK ENSTİTÜ, FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL KURULMASI, KAPATILMASI, BİRLEŞTİRİLMESİ VEYA ADLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2704)
24773110824 Nisan 2020BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YABANCI PARA CİNSİNDEN YAPILAN KATKI PAYI ÖDEMELERİ İÇİN DEVLET KATKISI ORANININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2477)
19083098925 Aralık 2019BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI ANONİM ŞİRKETİNE HAZİNENİN İŞTİRAK ETMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1908)
503052131 Ağustos 2018BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 1267 (1999), 1988 (2011) VE 1989 (2011) SAYILI KARARLARIYLA LİSTELENEN KİŞİ, KURULUŞ VEYA ORGANİZASYONLARIN TASARRUFUNDA BULUNAN MALVARLIĞININ DONDURULMASI HAKKINDAKİ 30/9/2013 TARİHLİ VE 2013/5428 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ (1) SAYILI LİSTEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 50)
2153057524 Ekim 2018BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 1267 (1999), 1988 (2011) VE 1989 (2011) SAYILI KARARLARIYLA LİSTELENEN KİŞİ, KURULUŞ VEYA ORGANİZASYONLARIN TASARRUFUNDA BULUNAN MALVARLIĞININ DONDURULMASI HAKKINDAKİ 30/9/2013 TARİHLİ VE 2013/5428 SAYILI BAKANLARKURULU KARARININ EKİ (1) SAYILI LİSTEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 215)
4582316162 Ekim 2021BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 1373 (2001) SAYILI KARARI DOĞRULTUSUNDA BAZI KİŞİLERİN TASARRUFUNDA BULUNAN TÜRKİYE’DEKİ MALVARLIKLARININ DONDURULMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4582)
4082315025 Haziran 2021BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 1373 (2001) SAYILI KARARI DOĞRULTUSUNDA BAZI KURULUŞ VE KİŞİLERİN TASARRUFUNDA BULUNAN TÜRKİYE’DEKİ MALVARLIKLARININ DONDURULMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4082)
357831405 (2. Mükerrer)24 Şubat 2021BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 1718 (2006) SAYILI VE MÜTEAKİP KARARLARI İLE 2231 (2015) SAYILI KARARININ UYGULANMASI HAKKINDA KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 3578)
62203198819 Ekim 2022BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 1718 (2006) SAYILI VE MÜTEAKİP KARARLARI İLE 2231 (2015) SAYILI KARARININ UYGULANMASI HAKKINDAKİ 24/2/2021 TARİHLİ VE 3578 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ EK-1 SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI KİŞİ VE KURULUŞLARA AİT BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6220)
75103228924 Ağustos 2023BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 1718 (2006) SAYILI VE MÜTEAKİP KARARLARI İLE 2231 (2015) SAYILI KARARININ UYGULANMASI HAKKINDAKİ 24/2/2021 TARİHLİ VE 3578 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ EK-I SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI KİŞİ VE KURULUŞLARA AİT BİLGİLERİN İLİŞİK LİSTEDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE GÜNCELLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7510)
73883224915 Temmuz 2023BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 1718 (2006) SAYILI VE MÜTEAKİP KARARLARI İLE 2231 (2015) SAYILI KARARININ UYGULANMASI HAKKINDAKİ 24/2/2021 TARİHLİ VE 3578 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ EK-I SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI KİŞİLERE AİT BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7388)
25363112613 Mayıs 2020BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 2536)
43213155431 Temmuz 2021BOSNA HERSEK MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4321)
39993148721 Mayıs 2021BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE YÖNELİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 3999)
23233108329 Mart 2020BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR (KARAR SAYISI: 2323)
22833107925 Mart 2020

C

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ZARAR GÖREN ESNAF VE SANATKÂRLARIN, TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARLAR KAPSAMINDAKİ KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİNE DAİR EKLİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2283)
3489313854 Şubat 2021COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ZARAR GÖREN ESNAF VE SANATKÂRLARIN, TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARLAR KAPSAMINDAKİ KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 3489)
27813119423 Temmuz 2020COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ZARAR GÖREN ESNAF VE SANATKÂRLARIN, TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARLAR KAPSAMINDAKİ KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİNE DAİR KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2781)
703306775 Şubat 2019CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (y) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 703)
54323181419 Nisan 2022

Ç

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 5432)
2349310883 Nisan 2020ÇELTİK İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2349)
7672323283 Ekim 2023ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 7672)
1913057524 Ekim 2018ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGELİ İŞLETMELERE ELEKTRİK ENERJİSİ DESTEĞİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 191)
138305532 Ekim 2018

D

DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 138)
7220321793 Mayıs 2023DEPREMDEN ZARAR GÖREN İLLERDE DENİZ VE İÇ SULARDA AVCILIK YAPAN BALIKÇILARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7220)
7221321793 Mayıs 2023DEPREMDEN ZARAR GÖREN SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK İŞLETMELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7221)
22673106612 Mart 2020DEPREMDEN ZARAR GÖREN YETİŞTİRİCİLERE HAYVAN VE YEM YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2267)
70123214931 Mart 2023DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI SİSTEMİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 7012)
23263108430 Mart 2020DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI SİSTEMİNE DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK REASÜRANS DESTEĞİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2326)
40923151922 Haziran 2021DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI SİSTEMİNE DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK REASÜRANS DESTEĞİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 4092)
6189319778 Ekim 2022DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI SİSTEMİNE DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK REASÜRANS DESTEĞİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 6189)
8483072222 Mart 2019DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 848)
2931312344 Eylül 2020DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2020 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2931)
38713146222 Nisan 2021DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KUZEY KIBRIS SU TEMİN PROJESİ KAPSAMINDA DIŞ TEMSİLCİLİK NİTELİĞİ TAŞIMAYAN GEÇİCİ YURTDIŞI TEŞKİLATI OLARAK 10 YILLIK PROJE SÜRESİYLE SINIRLI OLACAK ŞEKİLDE KURULAN VE TEŞKİLAT MERKEZİ LEFKOŞA OLAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV SÜRESİNİN 7/9/2031 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3871)
55933184120 Mayıs 2022DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARACILIĞIYLA YAPTIRACAĞI TARIMSAL SULAMA AMAÇLI YAPILARIN FİNANSMAN MALİYETLERİNİN KARŞILANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 5593)
17683094511 Kasım 2019DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TERTİPLENECEK ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR VE TOPLANTILARDAN CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENENLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (Z) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1768)
2013309973 Ocak 2020DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TERTİPLENECEK ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR VE TOPLANTILARDAN CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENENLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (Z) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 2013)
11983081326 Haziran 2019DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1198)
3472313832 Şubat 2021DİŞ FIRÇASI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 3472)
8147324493 Şubat 2024DİŞ FIRÇASI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8147)
3180312955 Kasım 2020DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU TARAFINDAN ÜSTLENİLEN ZORUNLU DEPREM SİGORTASI RİSKLERİ İÇİN DEVLET TARAFINDAN HASAR FAZLASI REASÜRANS DESTEĞİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 3180)
25643113220 Mayıs 2020DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2564)
42473153710 Temmuz 2021DUVAR KÂĞIDI VE BENZERİ DUVAR KAPLAMALARI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4247)
43933157420 Ağustos 2021DUVAR KÂĞIDI VE BENZERİ DUVAR KAPLAMALARI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4393)
555306498 Ocak 2019DUVAR KÂĞIDI VE BENZERİ DUVAR KAPLAMALARI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 555)
44193158127 Ağustos 2021DÜZCE, RİZE, ARTVİN, OSMANİYE, ANTALYA, MERSİN, ADANA, MUĞLA, KASTAMONU, SİNOP VE BARTIN İLLERİNE BAĞLI BAZI YERLEŞİM YERLERİNDE MEYDANA GELEN AFETLER NEDENİYLE OLUŞAN MÜCBİR SEBEBE İSTİNADEN, 7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VE 7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4419)
5681318564 Haziran 2022DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 5681)
23033108026 Mart 2020

e

e-DEVLET KAPISININ KURULMASI, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİLMESİ GÖREV VE SORUMLULUĞUNUN (MÜLGA) ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA VERİLMESİ HAKKINDAKİ 24/3/2006 TARİHLİ VE 2006/10316 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2303)
59863193425 Ağustos 2022

E

E-İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5986)
45013159511 Eylül 2021EKLİ LİSTEDE YER ALAN MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4501)
5682318564 Haziran 2022EKLİ LİSTEDE YER ALAN MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5682)
73303223124 Haziran 2023EKLİ LİSTEDE YER ALAN MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7330)
54463181520 Nisan 2022ELEKTRİKLİ ARAÇ BESLEME DONANIMLARININ 3516 SAYILI ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 5446)
21493105025 Şubat 2020ELEKTRONİK SİGARA VE BENZERİ CİHAZLAR İLE BAZI TÜTÜN MAMULLERİ VE TÜTÜN MAMULÜNÜ TAKLİT EDER TARZDA KULLANILAN MAMULLERİN İTHALİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2149)
1606309084 Ekim 2019EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 1606)
33233134323 Aralık 2020ESNAF VE SANATKÂRLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK DESTEKLER HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3323)
39983148721 Mayıs 2021ESNAF VE SANATKÂRLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK HİBE DESTEĞİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3998)
10103075525 Nisan 2019ET PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1010)
54193180813 Nisan 2022ET PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 5419)
5404318027 Nisan 2022

F

FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ İLE BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİ MESLEK BİRLİKLERİ TİP STATÜSÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5404)
5403318027 Nisan 2022FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ İLE BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİ MESLEK BİRLİKLERİ VE FEDERASYONLARI HAKKINDA TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 5403)
2187310584 Mart 2020FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN ÇOĞALTILMASINA YARAYAN TEKNİK CİHAZLAR İLE BOŞ TAŞIYICI MATERYALLERİN İMALAT VEYA İTHALATINDA YAPILACAK KESİNTİ ORANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2187)
86933258830 Haziran 2024FİLMAŞİN İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8693)
42763154114 Temmuz 2021

G

GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4276)
70883216314 Nisan 2023GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATININ 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ PERSONELİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN EKLİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7088)
43713156713 Ağustos 2021GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4371)
23913109611 Nisan 2020GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 2391)
5013063726 Aralık 2018GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAKEŞYA İÇİN MENŞE BEYANI UYGULAMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 501)
718306797 Şubat 2019

H

HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME USULÜ UYGULANACAK SEKTÖR VE VERGİ ORANI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 718)
30993128121 Ekim 2020HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 3099)
1398308513 Ağustos 2019HAYVANLARIN ULUSLARARASI NAKLİYAT SIRASINDA KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLME TARİHİ İLE GÖZDEN GEÇİRİLEN ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA HAYVANLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NİN YÜRÜRLÜK TARİHİNİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1398)
24193110318 Nisan 2020HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 2419)
1603056211 Ekim 2018HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANAN ORTA VADELİ MALİ PLAN (2019-2021)’IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 160)
165830914 (Mükerrer)10 Ekim 2019HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANAN ORTA VADELİ MALİ PLAN (2020-2022)’IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1658)
307631268 (Mükerrer)8 Ekim 2020HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANAN ORTA VADELİ MALİ PLAN (2021-2023)’IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3076)
68073210616 Şubat 2023HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 6807)
54483181520 Nisan 2022HİZMET İHRACATININ TANIMLANMASI, SINIFLANDIRILMASI VE DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5448)
6493065716 Ocak 2019HUBUBAT VE BAKLİYAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 649)
7671323283 Ekim 2023HUBUBATTA 2023 ÜRETİM YILI MAZOT VE GÜBRE DESTEKLERİNİN 2023 YILINDA ÖDENEBİLMESİNE VE BU ÖDEMELERE İLİŞKİN FİNANSMAN MALİYETLERİNİN KARŞILANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7671)
22793107622 Mart 2020

İ

İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2279)
7723069422 Şubat 2019İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI) TARAFINDAN, 30/5/1985 TARİHLİ VE 3212 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2019 YILINDA ANLAŞMA AKDEDİLMEKSİZİN VERİLEBİLECEK MAL VEYA HİZMETLERİN PARASAL LİMİTİ İLE CİNSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 772)
2385310949 Nisan 2020İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI) TARAFINDAN, 30/5/1985 TARİHLİ VE 3212 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2020 YILINDA ANLAŞMA AKDEDİLMEKSİZİN VERİLEBİLECEK MAL VEYA HİZMETLERİN PARASAL LİMİTİ İLE CİNSİNİN BELİRLENMESİNE İLIŞKIN KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2385)
35463139413 Şubat 2021İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI) TARAFINDAN, 30/5/1985 TARİHLİ VE 3212 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2021 YILINDA ANLAŞMA AKDEDİLMEKSİZİN VERİLEBİLECEK MAL VEYA HİZMETLERİN PARASAL LİMİTİ İLE CİNSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3546)
53103178218 Mart 2022İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI) TARAFINDAN, 30/5/1985 TARİHLİ VE 3212 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2022 YILINDA ANLAŞMA AKDEDİLMEKSİZİN VERİLEBİLECEK MAL VEYA HİZMETLERİN PARASAL LİMİTİ İLE CİNSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 5310)
67783208728 Ocak 2023İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI) TARAFINDAN, 30/5/1985 TARİHLİ VE 3212 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2023 YILINDA ANLAŞMA AKDEDİLMEKSİZİN VERİLEBİLECEK MAL VEYA HİZMETLERİN PARASAL LİMİTİ İLE CİNSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN EKLİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6778)
8302325115 Nisan 2024İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI) TARAFINDAN, 30/5/1985 TARİHLİ VE 3212 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2024 YILINDA ANLAŞMA AKDEDİLMEKSİZİN VERİLEBİLECEK MAL VEYA HİZMETLERİN PARASAL LİMİTİ İLE CİNSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8302)
248331114 (Mükerrer)30 Nisan 2020İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2483)
7583068614 Şubat 2019İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 758)
59733192718 Ağustos 2022İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5973)
7963070028 Şubat 2019İHRAÇ EDİLEN KARA TAŞITLARINDA KULLANILMIŞ İLK DOLUM YAĞLARI VE AKARYAKITLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI İLE DİĞER BAZI MALLARDA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 796)
2635311509 Haziran 2020İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDE SAĞLANACAK DESTEKLER HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2635)
7953070028 Şubat 2019İHTİYAÇ SAHİBİ HANELERE ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ VERİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 795)
80133241429 Aralık 2023İHTİYAÇ SAHİBİ HANELERE ISINMA AMAÇLI KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8013)
2814312045 Ağustos 2020İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 2814)
66593206910 Ocak 2023İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN SERMAYESİNİN 45.000.000.000 TÜRK LİRASINA ÇIKARILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 6659)
4523062211 Aralık 2018İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ DÜZ CAM İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 452)
76153231015 Eylül 2023İRAN MENŞELİ POLYESTER ELYAF İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7615)
81893246923 Şubat 2024İSTANBUL İLİNDE YÜRÜTÜLECEK KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA YAPIM İÇİN YARDIM VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8189)
51630640 (Mükerrer)29 Aralık 2018İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ (KARAR SAYISI: 516) (Mülga)
804032415 (Mükerrer)30 Aralık 2023İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ (KARAR SAYISI: 8040)
2584311421 Haziran 2020İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR İLE İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 2584)
54333181419 Nisan 2022İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 5433)
25723113727 Mayıs 2020İŞLENMİŞ SU ÜRÜNLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2572)
3823060827 Kasım 2018İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİRLERİNİN, 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN 48 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN AMAÇLAR İÇİN KULLANILACAK ORANININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 382)
74093226329 Temmuz 2023İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİRLERİNİN, 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN 48 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN AMAÇLAR İÇİN KULLANILACAK ORANININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7409)
81883246923 Şubat 2024İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİRLERİNİN, 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN 48 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN AMAÇLAR İÇİN KULLANILACAK ORANININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8188)
335031351 3. Mükerrer31 Aralık 2020İTHALAT REJİMİ KARARI (KARAR SAYISI: 3350)
51730640 (Mükerrer)29 Aralık 2018İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 517)
10493077010 Mayıs 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 1049)
128330822 (Mükerrer)5 Temmuz 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 1283)
13623084225 Temmuz 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 1362)
196430995 (3. Mükerrer)31 Aralık 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 1964)
22843107925 Mart 2020İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 2284)
2653058131 Ekim 2018İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 265)
28413122021 Ağustos 2020İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 2841)
29143123031 Ağustos 2020İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 2914)
2942312399 Eylül 2020İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 2942)
31003128121 Ekim 2020İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 3100)
3182312955 Kasım 2020İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 3182)
33223134323 Aralık 2020İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 3322)
3533060423 Kasım 2018İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 353)
7973070028 Şubat 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 797)
9563074918 Nisan 2019İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI: 956)
78463237924 Kasım 2023İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİM HAKKININ KALDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 7846)
335131351 3. Mükerrer31 Aralık 2020İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 3351)
6683066625 Ocak 2019

J

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ ER VE ERBAŞ İLE ASKERLİK YÜKÜMLÜSÜ İHTİYACININ, 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN KARŞILANMASINA İLİŞKİN SÜRENİN 31/12/2024 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 668)
81933246923 Şubat 2024JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ ER VE ERBAŞ İLE ASKERLİK YÜKÜMLÜSÜ İHTİYACININ, 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN KARŞILANMASINA İLİŞKİN SÜRENİN 31/12/2029 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8193)
37183142920 Mart 2021

K

KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKIMINDAN FESHEDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3718)
86513258628 Haziran 2024KAĞIT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8651)
52853177511 Mart 2022KALİTELİ ÇAY YAPRAĞI TEMİNİ AMACIYLA BUDAMAYA TABİ TUTULAN ÇAYLIKLAR NEDENİYLE ÜRETİCİLERİN UĞRADIĞI GELİR KAYBININ TAZMİNİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 5285)
1863056817 Ekim 2018KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE BAĞLI ORTAKLARININ 2019 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMINA GÖRE UYGULAYACAKLARI STRATEJİ VE YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 186)
16613092016 Ekim 2019KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 2020 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1661)
309431276 (Mükerrer)16 Ekim 2020KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 2021 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3094)
46203162915 Ekim 2021KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 2022 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4620)
62063198112 Ekim 2022KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 2023 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6206)
77233234217 Ekim 2023KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 2024 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7723)
33423135030 Aralık 2020KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE UYGULANACAK ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 3342)
67923210515 Şubat 2023KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATLARI İLE BUNLARA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINDA ÇALIŞMAKTA OLANLARIN ATANABİLECEKLERİ MEMUR KADROLARINA DAİR KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6792)
8301325115 Nisan 2024KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ BAZI MAL VE HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ FAYDALANACAKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8301)
66213205829 Aralık 2022KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ BAZI MAL VE HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ OLARAK FAYDALANACAKLARIN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6621)
5798318908 Temmuz 2022KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ BAZI MAL VE HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ OLARAK FAYDALANACAKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 5798)
62963199627 Ekim 2022KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ BAZI MAL VE HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ OLARAK FAYDALANACAKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6296)
65863205021 Aralık 2022KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ BAZI MAL VE HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ OLARAK FAYDALANACAKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6586)
68173211222 Şubat 2023KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ BAZI MAL VE HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ OLARAK FAYDALANACAKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6817)
68283211323 Şubat 2023KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ BAZI MAL VE HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ OLARAK FAYDALANACAKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6828)
71683217125 Nisan 2023KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ BAZI MAL VE HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ OLARAK FAYDALANACAKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7168)
7222321793 Mayıs 2023KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ BAZI MAL VE HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ OLARAK FAYDALANACAKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7222)
7349322417 Temmuz 2023KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ BAZI MAL VE HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ OLARAK FAYDALANACAKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7349)
75133229429 Ağustos 2023KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ BAZI MAL VE HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ OLARAK FAYDALANACAKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7513)
81053243318 Ocak 2024KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ BAZI MAL VE HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ OLARAK FAYDALANACAKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8105)
81923246923 Şubat 2024KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ BAZI MAL VE HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ OLARAK FAYDALANACAKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8192)
8217324761 Mart 2024KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ BAZI MAL VE HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ OLARAK FAYDALANACAKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8217)
82423248712 Mart 2024KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ BAZI MAL VE HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ OLARAK FAYDALANACAKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8242)
84153253230 Nisan 2024KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ BAZI MAL VE HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ OLARAK FAYDALANACAKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8415)
84803255221 Mayıs 2024KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ BAZI MAL VE HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ OLARAK FAYDALANACAKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8480)
84813255221 Mayıs 2024KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ BAZI MAL VE HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ OLARAK FAYDALANACAKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8481)
28503122021 Ağustos 2020KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2850)
353051217 Ağustos 2018KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) - GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ ÇERÇEVESİNDE 2012 YILI TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINA 2 NO’LU EKİN YÜRÜRLÜK TARİHİNİN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 35)
67753208728 Ocak 2023KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADE TALEBİNDE BULUNULABİLECEK ASGARİ TUTARININ BELİRLENMESİ İLE 6/2/2019 TARİHLİ VE 718 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN EKLİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6775)
40913151922 Haziran 2021KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4091)
66573206910 Ocak 2023KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6657)
13103082912 Temmuz 2019KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1310)
4046314992 Haziran 2021KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4046)
28003119928 Temmuz 2020KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR VE KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2800)
7184321771 Mayıs 2023KONUT, İBADETHANE VE CEMEVİ ABONELERİNİN TÜKETECEĞİ DOĞAL GAZIN BİR KISMININ VEYA TAMAMININ ÜCRETSİZ OLARAK TEMİN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7184)
57383186816 Haziran 2022KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 5738)
75123229429 Ağustos 2023KURTULUŞ SAVAŞINDAKİ HİZMETLERİ TESPİT EDİLEN GAZİLERİN MİRASÇILARINA “İSTİKLAL MADALYASI” VERİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7512)
20623101925 Ocak 2020KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR İLE YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2062)
66563206910 Ocak 2023KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR İLE YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 6656)
81043243318 Ocak 2024KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR İLE YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 8104)
50903171611 Ocak 2022KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR İLE YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5090)
27493118211 Temmuz 2020KÜÇÜK KAPASİTELİ BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE 2020 YILINDA YAPILACAK YEM DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2749)
62463199122 Ekim 2022KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIĞIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6246)
28493122021 Ağustos 2020KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNE TAHSİS EDİLEN SERMAYENİN 500.000.000 TÜRK LİRASINA ÇIKARILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2849)
3947314777 Mayıs 2021KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNE TAHSİS EDİLEN SERMAYENİN 700.000.000 TÜRK LİRASINA ÇIKARILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3947)
74873227712 Ağustos 2023KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI TARAFINDAN TERTİPLENECEK ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR VE TOPLANTILARDAN CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENENLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (Z) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 7487)
27823119423 Temmuz 2020

M

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2782)
50473170631 Aralık 2021MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 37 NCİ MADDESİNİN UYGULAMA SÜRESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5047)
29133122930 Ağustos 2020MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2913)
16743092622 Ekim 2019METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNE TAHSİS EDİLEN SERMAYENİN 120.000.000 TÜRK LİRASINA ÇIKARILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1674)
59043190628 Temmuz 2022MEVCUT DOĞAL GAZ DAĞITIM BÖLGELERİ LİSANS KAPSAMI DIŞINDA KALAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE VE ENDÜSTRİ BÖLGELERİNE DOĞAL GAZ ULAŞTIRILMASI AMACIYLA BOT AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 5904)
52063176024 Şubat 2022MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARININ KUR ARTIŞLARINA KARŞI DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 5206)
805032416 (5. Mükerrer)31 Aralık 2023MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜNYESİNDEKİ OKUL VE KURUMLARDA FAALİYETLERİNE DEVAM EDEN DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000 TÜRK LİRASINA ÇIKARILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 8050)
38683146222 Nisan 2021MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARA 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ISINMA AMAÇLI KÖMÜR DAĞITIMINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 3868)
54693181621 Nisan 2022MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARA 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ISINMA AMAÇLI KÖMÜR DAĞITIMINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 5469)
69923214224 Mart 2023MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARA 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ISINMA AMAÇLI KÖMÜR DAĞITIMINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6992)
8330325137 Nisan 2024MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARA 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ISINMA AMAÇLI KÖMÜR DAĞITIMINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8330)
44163157925 Ağustos 2021MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 4416)
78023237318 Kasım 2023MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNE TAHSİS EDİLEN SERMAYENİN 200.000.000 TÜRK LİRASINA ÇIKARILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7802)
15483089218 Eylül 2019MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1548)
78043237318 Kasım 2023MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (N) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 7804)
34243136313 Ocak 2021MUHTAÇ AİLELERE ISINMA AMAÇLI KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 3424)
5313064130 Aralık 2018MUHTAÇ AİLELERE ISINMA AMAÇLI KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 531)
2019/50306786 Şubat 2019MÜBAŞİR KADRO UNVANININ 14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 36 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI BAŞLIKLI (I) NUMARALI BENDİ KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA KARAR (KARAR: 2019/50)
66143205728 Aralık 2022MÜLGA PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULUNUN TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN KARARININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6614)
62213198819 Ekim 2022

N

NAYLON VEYA DİĞER POLİAMİDLERDEN İPLİKLERİN İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6221)
69733213517 Mart 2023NÜKLEER TESİSLERE LİSANS VERİLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 6973)
2022/193172722 Ocak 2022

O

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN GÖREV SÜRESİNİN BİR YIL SÜREYLE UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR: 2022/19)
2019/4433099026 Aralık 2019OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN GÖREV SÜRESİNİN BİR YIL UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR: 2019/443)
10830541 (2. Mükerrer)20 Eylül 2018ORTA VADELİ PROGRAM (2019-2021)’IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 108)
161830908 (Mükerrer)4 Ekim 2019ORTA VADELİ PROGRAM (2020-2022)’IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1618)
303031259 (Mükerrer)29 Eylül 2020ORTA VADELİ PROGRAM (2021-2023)’IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3030)
447431589 (Mükerrer)5 Eylül 2021ORTA VADELİ PROGRAM (2022-2024)’IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4474)
600331943 (Mükerrer)4 Eylül 2022ORTA VADELİ PROGRAM (2023-2025)’IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6003)
759732301 (Mükerrer)6 Eylül 2023ORTA VADELİ PROGRAM (2024-2026)’IN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7597)
58803190527 Temmuz 2022

Ö

ÖĞÜTÜCÜ BİLYA İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 5880)
41453152225 Haziran 2021ÖZEL HASTANELER TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4145)
8153071111 Mart 2019

P

PATATES İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 815)
31923130313 Kasım 2020POLİETİLEN TEREFTALAT CİPS İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 3192)
79523239813 Aralık 2023POLİETİLEN TEREFTALAT CİPS İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7952)
15423089016 Eylül 2019POLİPROPİLEN ÜRETİM TESİSLERİNDEKİ PROPİLEN ÜRETİMİNDE KULLANILAN PROPAN TESLİMLERİNDE UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 1542)
44123157824 Ağustos 2021POLYESTER ELYAF İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4412)
77423235328 Ekim 2023

R

RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7742)
41443152225 Haziran 2021RADYOLOJİ, RADYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ MÜESSESELERİ HAKKINDA NİZAMNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4144)
35593140019 Şubat 2021RAFİNERİ VE PETROKİMYA TESİSLERİNDE ÜRETİLEREK İMALATTA KULLANILAN VE İMALATTA KULLANILMAK ÜZERE BU TESİSLERE TESLİM EDİLEN MALLARDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 3559)
141305532 Ekim 2018REKTÖR ADAYI OLMAK İSTEYENLERİN BAŞVURUSUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 141)
80163241429 Aralık 2023RESMİ İLAN FİYATLARININ EKLİ TARİFEDE GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE TESPİT EDİLMESİ İLE 15/2/2023 TARİHLİ VE 6805 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8016)
4533062211 Aralık 2018RESMİ İLAN FİYATLARININ TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 453) (Mülga)
363051116 Ağustos 2018

S

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 36)
3373313566 Ocak 2021SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 3373)
45073160117 Eylül 2021SEL FELAKETİ NEDENİYLE ZARAR GÖREN TÜKETİCİLERİN ELEKTRİK TÜKETİMLERİNE İLİŞKİN TAHSİLATLARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4507)
4874316783 Aralık 2021SINIR TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4874)
66533206910 Ocak 2023SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TAŞRA TEŞKİLATININ 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ PERSONELİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6653)
6004319456 Eylül 2022SÖZLEŞMELİ BESİCİLİĞİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6004)
155305543 Ekim 2018STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) VE (y) BENTLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR (KARAR SAYISI: 155)
806307088 Mart 2019STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENECEK İSEDAK ÇOK TARAFLI ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARIN VE TOPLANTILARIN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (Z) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 806)
53049531 Temmuz 2018STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLATLANMASI TAMAMLANINCAYA KADAR İLGİLİ KANUNLARDA CUMHURBAŞKANINA VEYA CUMHURBAŞKANLIĞINA VERİLEN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN HAZIRLIK VE UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖREV VE YETKİLERİN HAZİNE VE MALİYE BAKANI VEYA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA KULLANILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 5)
4353062110 Aralık 2018SU ALTINDA KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ BULUNDUĞU BÖLGELERDE DALIŞ YASAĞI UYGULANMASINA DAİR 5/4/2016 TARİHLİ VE 2016/8743 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ KARADENİZ’DE YER ALAN DALIŞA YASAK SAHALARA İLİŞKİN HARİTA VE KOORDİNAT LİSTESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 435)
56153184827 Mayıs 2022

Ş

ŞEKER İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5615)
2015309973 Ocak 2020

T

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2015)
80393241530 Aralık 2023T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR HAZİNE FAİZ DESTEKLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8039)
5258317728 Mart 2022TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 5258)
67733208728 Ocak 2023TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6773)
81943246923 Şubat 2024TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8194)
3803060827 Kasım 2018TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2019 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 380)
19023098925 Aralık 2019TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2020 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1902)
32053131525 Kasım 2020TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2021 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 3205)
49313169722 Aralık 2021TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2022 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4931)
64903203910 Aralık 2022TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2023 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6490)
80153241429 Aralık 2023TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2024 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8015)
54803181621 Nisan 2022TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 5480)
6894321257 Mart 2023TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6894)
84373254311 Mayıs 2024TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8437)
9543074918 Nisan 2019TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 954)
903053514 Eylül 2018TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 90)
5140317382 Şubat 2022TARIMSAL KURAKLIKLA MÜCADELE VE KURAKLIK YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5140)
71793217226 Nisan 2023TARIMSAL SULAMA AMAÇLI SU KULLANIM HİZMET BEDELİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7179)
248131114 (Mükerrer)30 Nisan 2020TARIMSAL ÜRETİCİLERİN T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARLAR İLE BU KARARLARA YÖNELİK ERTELEME KARARLARINDAN KAYNAKLI KREDİ BORÇLARININ, COVID-19 SALGINI NEDENİYLE ERTELENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2481)
40933151922 Haziran 2021TARIMSAL ÜRÜNLERİN 5300 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU ÇERÇEVESİNDE FAALİYET GÖSTEREN LİSANSLI DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLMESİ HALİNDE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4093)
5139317382 Şubat 2022TASFİYE OLAN S.S. GÜNEYDOĞU TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNİN KAMUYA OLAN BORÇLARININ TERKİN EDİLMESİNE DAİR KARAR İLE TASFİYE OLAN S.S. MEYVE VE MAMÜLLERİ TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNİN KAMUYA OLAN BORÇLARININ TERKİN EDİLMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 5139)
2491311185 Mayıs 2020TASFİYE OLAN S.S. KAYISI TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNİN KAMUYA OLAN BORÇLARININ TERKİN EDİLMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2491)
17305049 Ağustos 2018TEK HAZİNE KURUMLAR HESABI KAPSAMINA ALINACAK KAMU İDARELERİ VE HESAPLARIN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 17)
60383195415 Eylül 2022TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6038)
71033216920 Nisan 2023TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNE KONU EDİLMEK ÜZERE SÖZ KONUSU BÖLGE VE MERKEZLER DIŞINDA GEÇİREBİLECEKLERİ SÜRELER HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7103)
80043241328 Aralık 2023TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNE KONU EDİLMEK ÜZERE SÖZ KONUSU BÖLGE VE MERKEZLER DIŞINDA GEÇİREBİLECEKLERİ SÜRELER HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8004)
5997319412 Eylül 2022TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 5997)
63713200910 Kasım 2022TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 6371)
18413098824 Aralık 2019TİCARİ İTHALAT MAKSADI DIŞINDA YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK TELEVİZYON, RADYO, VİDEO VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE BUNLARIN DIŞINDAKİ GÖRSEL VE/VEYA İŞİTSEL YAYINLARI ALABİLEN CİHAZLAR İÇİN BİR DEFAYA MAHSUS VE 2020 YILI İÇİN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE BELİRTİLEN ÜCRETLERİN ALINMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1841)
33243134323 Aralık 2020TİCARİ İTHALAT MAKSADI DIŞINDA YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK TELEVİZYON, RADYO, VİDEO VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE GÖRSEL VE/VEYA İŞİTSEL YAYINLARI ALABİLEN DİĞER CİHAZLARDAN 2021 YILINDA ALINACAK MAKTU ÜCRETLERİN, 23/12/2019 TARİHLİ VE 1841 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARINDA YER ALDIĞI ŞEKİLDE TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3324)
49663169823 Aralık 2021TİCARİ İTHALAT MAKSADI DIŞINDA YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK TELEVİZYON, RADYO, VİDEO VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE GÖRSEL VE/VEYA İŞİTSEL YAYINLARI ALABİLEN DİĞER CİHAZLARDAN 2022 YILINDA ALINACAK MAKTU ÜCRETLERİN, 23/12/2019 TARİHLİ VE 1841 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARINDA YER ALDIĞI ŞEKİLDE TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4966)
65853205021 Aralık 2022TİCARİ İTHALAT MAKSADI DIŞINDA YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK TELEVİZYON, RADYO, VİDEO VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE GÖRSEL VE/VEYA İŞİTSEL YAYINLARI ALABİLEN DİĞER CİHAZLARDAN 2023 YILINDA ALINACAK MAKTU ÜCRETLERİN, 23/12/2019 TARİHLİ VE 1841 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARINDA YER ALDIĞI ŞEKİLDE TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6585)
79553240116 Aralık 2023TİCARİ İTHALAT MAKSADI DIŞINDA YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK TELEVİZYON, RADYO, VİDEO VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE GÖRSEL VE/VEYA İŞİTSEL YAYINLARI ALABİLEN DİĞER CİHAZLARDAN 2024 YILINDA ALINACAK MAKTU ÜCRETLERİN, 23/12/2019 TARİHLİ VE 1841 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARINDA YER ALDIĞI ŞEKİLDE TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7955)
4993063726 Aralık 2018TİCARİ İTHALAT MAKSADI DIŞINDA YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK TELEVİZYON, RADYO, VİDEO, UYDU ALICI CİHAZLARI VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE BUNLARIN DIŞINDAKİ GÖRSEL VE/VEYA İŞİTSEL YAYINLARI ALABİLEN CİHAZLAR İÇİN BİR DEFAYA MAHSUS VE 2019 YILI İÇİN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE BELİRTİLEN ÜCRETLERİN ALINMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 499)
58023189921 Temmuz 2022TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ALIM PRİMİ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 5802)
45183161430 Eylül 2021TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA STATÜSÜ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4518)
60533195415 Eylül 2022TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6053)
5787318908 Temmuz 2022TÜRKİYE AFET RİSK AZALTMA PLANI (2022-2030)’NIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5787)
6144319712 Ekim 2022TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN 15/3/2005 TARİHLİ VE 2005/8630 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN ESASLARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR EKLİ ESASLARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6144)
54473181520 Nisan 2022TÜRKİYE BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASILAŞMASI VE E-TURQUALİTY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5447)
21053103712 Şubat 2020TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (KARAR SAYISI: 2105)
52353176125 Şubat 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA 7 AĞUSTOS 2019 TARİHİNDE SİNGAPUR’DA İMZALANAN “ARABULUCULUK SONUCUNDA YAPILAN MİLLETLERARASI SULH ANLAŞMALARI HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONVANSİYONU”NUN YÜRÜRLÜK TARİHİNİN 11 NİSAN 2022 OLARAK TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5235)
5708318597 Haziran 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE BİRLEŞİK MEKSİKA DEVLETLERİ MALİYE VE KAMU KREDİLERİ BAKANLIĞI MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ ARASINDA KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZM FİNANSMANI HAKKINDA FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5708)
65483204314 Aralık 2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 14 NİSAN 2022 TARİHİNDE İMZALANAN İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI-EK ANLAŞMA-NIN YÜRÜRLÜK TARİHİNİN 25 KASIM 2022 OLARAK TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6548)
27653118615 Temmuz 2020TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2765)
49193168510 Aralık 2021TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ ÜZERİNDEN TRANSİT EDİLECEK SİGARALAR HAKKINDA KARARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4919)
18983098925 Aralık 2019TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKÂRLARA KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 1898)
33403134929 Aralık 2020TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKÂRLARA KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 3340)
5061317094 Ocak 2022TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKÂRLARA KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 5061)
6023065211 Ocak 2019TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKÂRLARA KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 602)
55373182227 Nisan 2022TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5537)
3492313854 Şubat 2021TÜRKİYE MAARİF VAKFINA KAYNAK AKTARILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3492)
7030321545 Nisan 2023TÜRKİYE MAARİF VAKFINA KAYNAK AKTARILMASI HAKKINDAKİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7030)
2186310584 Mart 2020TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞUNA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2186)
2603311443 Haziran 2020TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞUNA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR İLE TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ANA STATÜSÜNÜN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2603)
48033165813 Kasım 2021TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ, 3046 SAYILI KANUNUN 19/A MADDESİ İLE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 56 NCI MADDESİ GEREĞİNCE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLE İLGİLENDİRİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4803)
15493089218 Eylül 2019TÜRKİYE TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN TERCİHLİ REJİM UYGULAMALARINDAN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDAKİ 15/6/2015 TARİHLİ VE 2015/7748 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ, 1/9/2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1549)
6145319712 Ekim 2022

U

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR ESASLAR (KARAR SAYISI: 6145)
21043103712 Şubat 2020UYUŞTURUCU MADDE VE UYUŞTURUCU MADDE ELDE ETMEK AMACIYLA EKİLEN BİTKİ YAKALAMALARINDA ÖDENECEK İKRAMİYELERE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2104)
3483313843 Şubat 2021

Ü

ÜLKEMİZDE MEYDANA GELEBİLECEK DEPREMLER SONRASINDA ZARAR GÖREN AFETZEDELER İÇİN İNSANİ YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILMASI HAKKINDAKİ EKLİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3483)
2633058131 Ekim 2018

V

VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR USUL VE ESASLARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 263)
8193071414 Mart 2019VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE BEDELİ VE DESTEK ORANI İLE ENERJİ YOĞUNLUĞUNUN AZALTILMASINA YÖNELİK YAPILAN GÖNÜLLÜ ANLAŞMA DESTEK BEDELİ VE ENERJİ GİDERİ ORANI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 819)
1021307633 Mayıs 2019

Y

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1021)
4973063726 Aralık 2018YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 497)
81423244126 Ocak 2024YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU VE HAM AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8142)
24803111430 Nisan 2020YARGI ALANINDAKİ HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA GETİRİLEN DURMA SÜRESİNİN UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2480)
8183071414 Mart 2019YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 818)
2501311229 Mayıs 2020YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 2501)
68653211424 Şubat 2023YENİ KONUT FİNANSMAN PROGRAMINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6865)
27063117130 Haziran 2020YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2706)
28103120231 Temmuz 2020YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2810)
29153123031 Ağustos 2020YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2915)
31343128727 Ekim 2020YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3134)
33173134323 Aralık 2020YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3317)
35563140019 Şubat 2021YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3556)
39103146323 Nisan 2021YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3910)
3238313211 Aralık 2020YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE YAPILAN KISA ÇALIŞMA BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3238)
33163134323 Aralık 2020YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE YAPILAN KISA ÇALIŞMA BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3316)
30963128121 Ekim 2020YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI KAYNAKLI ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE; BAKIM MERKEZLERİNDE BAKIM HİZMETİ SUNULABİLMESİ VE HİZMET ALIMIYLA BAKIM HİZMETİ SUNULABİLMESİ İÇİN BAZI ŞARTLARIN 17/4/2021 TARİHİNE KADAR ARANMAMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3096)
29493124818 Eylül 2020YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM FAALİYETİ GÖSTEREN TESİSLER İÇİN UYGULANACAK FİYAT VE SÜRELER İLE YERLİ KATKI İLAVESİNE İLİŞKİN EKLİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2949)
22823107925 Mart 2020YER ALTI MADEN İŞLETMELERİNDE MEYDANA GELEN MALİYET ARTIŞLARININ KARŞILANMASI AMACIYLA DESTEK VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2282)
3506313876 Şubat 2021YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİNDE BULUNAN İŞLETMELERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK CİRO KAYBI DESTEĞİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3506)
320305909 Kasım 2018YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 320)
13143083619 Temmuz 2019YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 1314)
54793181621 Nisan 2022YUNANİSTAN PLAKALI TİCARİ TAŞITLARA UYGULANACAK STANDART DEPO MUAFİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5479)
54493181520 Nisan 2022YURT DIŞI LOJİSTİK DAĞITIM AĞLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5449)
53073178218 Mart 2022YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 5307)
27663118615 Temmuz 2020YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (Z) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK ULUSLARARASI ORGANİZASYON VE TOPLANTILARIN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2766)
77343235025 Ekim 2023YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE TEKNOLOJİK CİHAZ VE İNTERNET DESTEĞİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 7734)
68323211323 Şubat 2023

Z

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. TARAFINDAN TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK KÂR PAYI ORANLI YATIRIM VE İŞLETME FİNANSMANI KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6832)
80383241530 Aralık 2023ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. TARAFINDAN TARIMSAL ÜRETİME DAİR HAZİNE KÂR PAYI DESTEKLİ YATIRIM VE İŞLETME FİNANSMANI KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 8038)