TEBLİĞLER ENDEKSİ
TEBLİĞ KONUSU
ARADIĞINIZ TEBLİĞ KONUSUNU NUMARASINI ARAMA ALANINA YAZINIZ.
R.G. NO
ARADIĞINIZ TEBLİĞ R.G.NO'SUNU ARAMA ALANINA YAZINIZ
R.G. TARİHİ
ARADIĞINIZ TEBLİĞ R.G. TARİHİNİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
TEBLİĞ ADI
ARADIĞINIZ TEBLİĞ ADINI ARAMA ALANINA YAZINIZ
----
HAZİNENİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN SATIŞ İŞLEMLERİ ESASLARI HAKKINDA26628MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ / SIRA NO: 313 (*)
TOPLU KONUT FONU'NDAN KREDİ AÇILMAMIŞ VE İNŞAATI DEVAM EDEN PROJELERİN TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA KOOPERATİF, SOSYAL YARDIMLAŞMA KURUMLARI VE BELEDİYELERE KREDİ AÇILMASI HAKKINDA23136TOPLU KONUT FONU'NDAN DAHA ÖNCE KREDİ AÇILMAMIŞ TOPLU KONUT YAPIMCILARINA KREDİ AÇILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 97/3
TOPLU KONUT FONU'NDAN KREDİ AÇILMAMIŞ, İNŞAATI DEVAM EDEN VE DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ AKSİYON PLANI KAPSAMINDAKİ İLLERDE YERALAN KOOPERATİFLERİN KREDİLENDİRİLMESİ HAKKINDA23019DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ AKSİYON PLANI KAPSAMINDAKİ İLLERDE YERALAN VE TOPLU KONUT FONU'NDAN DAHA ÖNCE KREDİLENDİRİLMEMİŞ KOOPERATİFLERİN KREDİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 97/2
TOPLU KONUT FONU'NDAN KREDİ AÇILMAMIŞ VE İNŞAATI DEVAM EDEN PROJELERİN TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA KOOPERATİF, SOSYAL YARDIMLAŞMA KURUMLARI VE BELEDİYELERE KREDİ AÇILMASI HAKKINDA23233TOPLU KONUT FONU'NDAN DAHA ÖNCE KREDİ AÇILMAMIŞ TOPLU KONUT YAPIMCILARINA KREDİ AÇILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 98/2
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN DAHA ÖNCE KREDİ AÇILMAMIŞ PROJELERİN TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA KOOPERATİFLERE, SOSYAL YARDIMLAŞMA KURUMLARINA, BELEDİYELERE VE YAPIMCILARA KREDİ AÇILMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA25561TOPLU KONUT YAPIMCILARINA KREDİ AÇILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2004/1
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN KREDİ AÇILMAMIŞ VE İNŞAATI DEVAM EDEN PROJELERİN TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA KOOPERATİF, SOSYAL YARDIMLAŞMA KURUMLARI, YAPIMCILAR VE BELEDİYELERE KREDİ AÇILMASI HAKKINDA24764TOPLU KONUT YAPIMCILARINA KREDİ AÇILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ / TEBLİĞ NO : 2002/2
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN DAHA ÖNCE KREDİ AÇILMAMIŞ PROJELERİN TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA KOOPERATİFLERE, SOSYAL YARDIMLAŞMA KURUMLARINA VE BELEDİYELERE KREDİ AÇILMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERİ HAKKINDA25148TOPLU KONUT YAPIMCILARINA KREDİ AÇILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2003/1
DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN KAZANÇLARI VERGİ MEVZUUNA ALINMASI, SENDİKALARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN DE KURUMLAR VERGİSİ MEVZUU İÇİNDE MÜTALÂA EDİLMESİ HAKKINDA1733408 Mayıs 1981KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ / SERİ NO: 20
TARIMSAL AMAÇLI OLANLAR DIŞINDAKİ KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİMLERİ HAKKINDA2002116 Aralık 1988TARIMSAL AMAÇLI OLANLAR DIŞINDAKİ KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİMLERİNE AİT İŞLEM VE HİZMETLER HAKKINDA TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 1988/1
KOOPERATİFLERİN ÜNVANLARININ YASAL DÜZENLEMELERE UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI VE İLGİLİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞA UĞRAMALARININ ÖNLENMESİ HAKKINDA2008216 Şubat 1989KOOPERATİFLERİN ÜNVANLARININ YASAL DÜZENLEMELERE UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI VE İLGİLİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞA UĞRAMALARININ ÖNLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 1989/1
TARIMSAL AMAÇLI OLANLAR DIŞINDAKİ KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ, KURULUŞ, İNTİBAK VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİN HIZLANDIRILMASI HAKKINDA2009024 Şubat 1989TARIMSAL AMAÇLI OLANLAR DIŞINDAKİ KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ, KURULUŞ, İNTİBAK VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİN HIZLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 1989/2
TARIMSAL AMAÇLI OLANLAR DIŞINDAKİ KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ, KURULUŞ, İNTİBAK VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN HIZLA YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA2013611 Nisan 1989TARIMSAL AMAÇLI OLANLAR DIŞINDAKİ KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ, KURULUŞ, İNTİBAK VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN HIZLA YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 1989/3
TARIMSAL ÜRÜNLERİN SATIŞINDA DESTEKLEME PRİMİ ÖDENECEK ÜRÜNLERLE, PRİM ÖDEMELERİNDE UYGULANACAK HEDEF FİYATLAR İLE MÜDAHALE FİYATLARININ TESBİTİ HAKKINDA2170016 Eylül 1993TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ İLE BİRLİKLERİNİN ÇALIŞMA KONULARINA DAHİL TARIMSAL ÜRÜNLERİN SATIŞINDA ÜRETİCİLERE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ / SERİ NO: 1
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ İLE BİRLİKLERİNİN ÇALIŞMA KONULARINA DAHİL TARIMSAL ÜRÜNLERİN, GEREK BU KURULUŞLARA, GEREKSE DİĞER ALICILARA SATIŞI KARŞILIĞINDA ÜRETİCİLERE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİ HAKKINDA2172107 Ekim 1993TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ İLE BİRLİKLERİNİN ÇALIŞMA KONULARINA DAHİL TARIMSAL ÜRÜNLERİN GEREK BU KURULUŞLARA, GEREKSE DİĞER ALICILARA SATIŞINDA ÜRETİCİLERE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞ / SERİ NO: 2
KURULUŞ VE DENETİMLERİ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA BAĞLI OLAN BAZI KOOPERATİF İLE BUNLARIN ÜST KURULUŞLARININ YÖNETİCİLERİNİN "MAL BİLDİRİMİN`DE" BULUNMALARI HAKKINDA2219103 Şubat 1995KURULUŞ VE DENETİMLERİ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA BAĞLI OLAN BAZI KOOPERATİF İLE BUNLARIN ÜST KURULUŞLARININ YÖNETİCİLERİNİN "MAL BİLDİRİMİN`DE" BULUNMALARI HAKKINDA TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 95/1
TOPLU KONUT FONU'NDAN KREDİ AÇILMIŞ OLUP İNŞAATI HALEN DEVAM EDEN PROJELERİN TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA KREDİ MİKTARLARININ ARTIRILMASI HAKKINDA2264423 Mayıs 1996TOPLU KONUT FONU'NDAN AÇILAN KREDİ MİKTARLARININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 96/1
GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ % 20 ORANLI VERGİNİN HESABINDA NASIL DİKKATE ALINACAĞI, GELİR VERGİSİ TEVKİFATI MATRAHINA DAHİL OLMAYAN VEYA MATRAHA DAHİL OLMAKLA BİRLİKTE 93/5148 SAYILI KARARNAME İLE (0) SIFIR ORANDA TEVKİFATA TABİ TUTULAN GELİR UNSURLARINA İSABET EDEN KURUMLAR VERGİSİNİN TEVKİFAT MATRAHINDAN İNDİRİLİP İNDİRİLEMEYECEĞİ, İŞTİRAK HİSSELERİ VEYA GAYRIMENKULLERİN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASINDA KOOPERATİFLERİN DURUMU HAKKINDA2295101 Nisan 1997KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ / SERİ NO: 56
TOPLU KONUT KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE KREDİ AÇILMIŞ OLUP İNŞAATI HALEN DEVAM EDEN PROJELERİN TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA KREDİ MİKTARLARININ ARTIRILMASI HAKKINDA2301914 Haziran 1997TOPLU KONUT KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE AÇILAN KREDİ MİKTARLARININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 97/1
TOPLU KONUT FONU'NDAN DAHA ÖNCE KREDİ AÇILMIŞ OLUP İNŞAATI HALEN DEVAM EDEN PROJELERİN TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA KREDİ MİKTARLARININ ARTIRILMASI HAKKINDA2322317 Ocak 1998TOPLU KONUT FONU'NDAN TOPLU KONUT YAPIMCILARINA AÇILAN KREDİ MİKTARLARININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 98/1
KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ KURULUŞU SIRASINDA TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN 1/4'ÜNÜN, BANKADA AÇILACAK BLOKE HESABA YATIRILMASI UYGULANMASINA SON VERİLMESİ HAKKINDA2323620 Ocak 19981163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNUNA TABİ KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ KURULUŞ İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 1998/1
YAPI KOOPERATİFLERİNİN DÜZENLEYECEKLERİ DENETİM FORMLARI HAKKINDA2414721 Ağustos 2000YAPI KOOPERATİFLERİNİN DÜZENLEYECEKLERİ DENETİM FORMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2000/1
TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ İLE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMELERİ HAKKINDA2429926 Ocak 2001TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİNİN ÖRNEK ANASÖZLEŞMELERE İNTİBAK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2001/1
1479 SAYILI KANUNA TABİ BAĞ-KUR SİGORTALILARININ TESCİL, TERKİN VE PRİM BORÇLARININ İZLENMESİ HAKKINDA2430027 Ocak 20011479 SAYILI KANUNA TABİ BAĞ-KUR SİGORTALILARININ TESCİL, TERKİN VE PRİM BORÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
YAPI KOOPERATİFLERİNİN DÜZENLEYECEKLERİ DENETİM FORMLARI VE EKLERİNİN TESLİMİNE DAİR SÜRENİN UZATILMASI HAKKINDA2434517 Mart 2001YAPI KOOPERATİFLERİNİN DÜZENLEYECEKLERİ DENETİM FORMLARI VE EKLERİNİN TESLİMİNE DAİR SÜRENİN UZATILDIĞINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) / TEBLİĞ NO: 2001/1
TOPLU KONUT FONU'NDAN DAHA ÖNCE KREDİ AÇILMIŞ OLUP İNŞAATI HALEN DEVAM EDEN PROJELERİN TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA KREDİ MİKTARLARININ ARTIRILMASI HAKKINDA2448102 Ağustos 2001TOPLU KONUT FONUNDAN TOPLU KONUT YAPIMCILARINA AÇILAN KREDİ MİKTARLARININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2001/1
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN DAHA ÖNCE KREDİ AÇILMIŞ OLUP İNŞAATI HALEN DEVAM EDEN PROJELERİN TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA KREDİ MİKTARLARININ ARTIRILMASI HAKKINDA2476424 Mayıs 2002TOPLU KONUT YAPIMCILARINA AÇILAN KREDİ MİKTARLARININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ / NO: 2002/1
631 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 1/8/2001 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 12. MADDESİNE İLİŞKİN UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI VE TEREDDÜTLERİN GİDERİLMESİ AMACIYLA YAPILAN AÇIKLAMALAR HAKKINDA2498708 Ocak 2003DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ / SERİ NO: 155 (Mülga)
1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ HAKKINDA2501808 Şubat 2003KOOPERATİFLER KANUNU UYGULAMA TEBLİĞİ / TEBLİĞ NO: 2003/1
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİNİN ÖRNEK ANASÖZLEŞMELERİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA2540012 Mart 2004TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİNİN ÖRNEK ANASÖZLEŞMELERİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2004/1
FERDİLEŞMESİNİ TAMAMLAMIŞ BİR KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN, SON ORTAĞIN TAPUSUNUN VERİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ALTI AY İÇİNDE AMACI DEĞİŞTİRİLEREK BAŞKA BİR KOOPERATİF TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMEDİĞİ TAKDİRDE, HERHANGİ BİR GENEL KURUL KARARINA GEREK KALMAKSIZIN DAĞILMA DURUMUNA GİRECEĞİ VE İŞLETME KOOPERATİFLERİNE DÖNÜŞEN KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN İSE SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE YETKİ VERİLDİĞİNDE SİTE YÖNETİMİNİ ÜSTLENMELERİNİN MÜMKÜN OLABİLECEĞİ HAKKINDA2562122 Ekim 20041163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNUNA DAİR TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2004/1
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNUN KOOPERATİFLERDE UYGULANMASI HAKKINDA2570115 Ocak 20053628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNUN KOOPERATİFLERDE UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2005/1
KOOPERATİF ORTAKLARININ VE DİĞER İLGİLİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN BİLGİLENDİRİLMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA KOOPERATİF YÖNETİM KURULUNUN GENEL KURUL TOPLANTISINA SUNACAĞI "YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU"NUN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA2690311 Haziran 2008KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ DENETİM KURULU ÜYELERİNİN, MEVZUAT UYARINCA KENDİLERİNE YÜKLENEN İŞLEM VE HESAPLARI DENETLEME GÖREV VE YETKİSİNİ YERİNE GETİRDİKTEN SONRA, 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNUNUN 67 NCİ MADDESİ UYARINCA HAZIRLAYARAK GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI "DENETİM KURULU RAPORU"NA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA2690311 Haziran 2008KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI DENETİM KURULU ÜYELERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI DENETİM KURULU RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARI İÇİN BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ TALEBİNDE BULUNACAK YETKİLİLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA2712024 Ocak 2009KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKLİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNUN KOOPERATİFLERDE UYGULANMASI HAKKINDA2746214 Ocak 20103628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNUN KOOPERATİFLERDE UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1)
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNUN 63 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN HARCA ESAS DEĞER ÜZERİNDEN DOĞRUDAN SATIŞINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA2789302 Nisan 2011MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 334)
KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİ İLE BUNLARIN EŞ VE HISIMLARININ BAĞDAŞMAYAN GÖREVLERİ HAKKINDA2797727 Haziran 2011KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİ İLE BUNLARIN EŞ VE HISIMLARININ BAĞDAŞMAYAN GÖREVLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TGM-2011/01)
MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA2851229 Aralık 2012MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA2889325 Ocak 2014MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ VE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMELERİNE İNTİBAK USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA2896608 Nisan 2014TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ VE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMELERİNE İNTİBAK USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ
MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANININ TESPİTİ HAKKINDA2922301 Ocak 2015MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANININ TESPİTİ HAKKINDA TEBLİĞ
4572 SAYILI TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 5 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA2934706 Mayıs 20154572 SAYILI TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 5 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ
MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANININ TESPİTİ HAKKINDA2993602 Ocak 2016MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANININ TESPİTİ HAKKINDA TEBLİĞ
TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ VE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ÖRNEK ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNE İNTİBAK USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA2994612 Ocak 2017TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ VE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ÖRNEK ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNE İNTİBAK USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ