Belediye Gelirleri ve Giderleri, Bütçe ve Muhasebe Usulü Mevzuatı
Belediye ve Doğal Afetler Mevzuatı
Çevre Kanunu ve İlgili Mevzuat
Gıda Mevzuatı
İmar Kanunu Mevzuatı
Karayolları ve Trafik Mevzuatı
Kooperatifler Kanunu ve İlgili Mevzuat
Sağlık Mevzuatı
Toplu Konut Kanunu ve İlgili Mevzuat
TSE, Üretim ve Tüketicinin Korunması Mevzuatı
Turizm Mevzuatı